Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortering af affald i Ærø Kommune 2015"

Transkript

1 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

2 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles mere papir end vi gør i dag og erfaringerne viser, at mængderne øges, hvis man indsamler i en beholder. Har du allerede en grøn minicontainer til papiraffald, får ændringen ingen betydning for dig. Sortering af husholdningsaffald Meget af affaldet fra husholdningen kan sorteres, så det kan bruges igen og igen. I denne folder kan du læse om, hvordan du sorterer affaldet i de rigtige typer, så vi kan genanvende mest muligt - til gavn for miljøet. Bagest i folderen kan du se, hvornår affaldet bliver afhentet ved din husstand.

3 Sortering af husholdningsaffald Hvilket affald henter vi ved husstanden? Flasker og glas Pap og papir Plastemballage Metalemballage Restaffald Farligt affald (Husk! Affaldet skal sorteres hver for sig i de gule sække, og farligt affald skal i den røde plastkasse). Hvilket affald skal du selv aflevere på genbrugsstationen? Haveaffald Storskrald (storskraldsindsamling - se s. 5) Elektronikskrot (storskraldsindsamling - se s. 5) Gule sække kan fås gratis på genbrugsstationen, ved skraldemanden og i borgerservice. Flasker og glas Glas og flasker bliver smeltet om og anvendt til produktion af nyt glas. Hvad kan du aflevere til genanvendelse? Vin-, saft- og spiritusflasker Syltetøjsglas Ketchupflasker, dressingflasker og lignende husholdningsglas Vi henter ikke: Vinduesglas, vinglas, keramik og lignende. Det er vigtigt, at glassene er gjort rene. Låget skal helst tages af. Undgå at lægge glasskår i sækkene. Glas og flasker, der skal hentes ved husstanden, skal sættes ud til fortovskanten i en gul sæk til genanvendelige materialer. Flasker og glas bliver indsamlet 1 gang om måneden ved husstanden. Røde kasser kan fås ved henvendelse til Teknisk Afdeling. Gule sække til genanvendeligt affald må ikke benyttes til haveaffald eller andre formål. Du kan også aflevere flasker og glas i de opstillede flaskecontainere i kommunen og på genbrugsstationen. Max 15 kg pr. sæk

4 Pap og papir Dit brugte pap og papir kan blive til nyt. Det indsamlede pap og papir bliver renset og genbrugt til f.eks. aviser eller toiletpapir. Hvad kan du aflevere til genanvendelse? Aviser Tryksager og reklamer Ugeblade Kuverter Bøger Tegne- og skrivepapir Emballagepap Andet rent pap og papir Vi henter ikke: Beskidt eller vådt papir, tapet med limrester, drikkekartoner, mælkekartoner, yoghurtkartoner o.l. Det er vigtigt, at alt pap og papir er rent. Papir og pap, der skal hentes ved husstanden, skal sættes ud til fortovskanten i en gul sæk til genanvendelige materialer eller i en grøn minicontainer, som kan købes hos kommunen. Pap og papir bliver indsamlet 1 gang om måneden ved husstanden. Hård plastemballage Emballage af hård plast fylder meget i skraldespanden, men du kan sortere en del til genanvendelse, så det kan bruges igen til nye produkter. Hvad kan du aflevere til genanvendelse? Dunke og bøtter fra rengøringsmidler Flasker fra shampoo, flydende sæbe og skyllemiddel Plastflasker fra saft og sodavand Urtepotter i plast og plantebakker i plast Anden hård plastemballage med genbrugsmærke Legetøj, køkkenting o.l. af hård plast Vi henter ikke: Plastaffald som f.eks. haveslanger, plastikposer, indpakningsfilm, plastfolie eller pålægsbakker og anden blød plast. Det er vigtigt, at plastemballagen er tømt for indhold og gjort ren. Plastemballage, der skal hentes ved husstanden, skal sættes ud til fortovskanten i en gul sæk til genanvendelige materialer. Plastemballage bliver indsamlet 1 gang om måneden ved husstanden. Du kan også aflevere plast på genbrugsstationen. I 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til indsamling af pap og papir. Husk at legetøj med batteri i er elektronikskrot og skal afleveres på genbrugsstationen.

5 Det er vigtigt, at alt affald til genbrug er rent.

6 Metalemballage Foliebakker og sodavandsdåser kan smeltes om, og metallet kan bruges til fremstilling af ny emballage.

7 Metalemballage Hvad kan du aflevere til genanvendelse? Øl- og sodavandsdåser Metallåg Kapsler Alubakker Andet metalemballage Det er vigtigt, at dåser og bakker er tømt for indhold og gjort rene. Metalemballage, der skal hentes ved husstanden, skal sættes ud til fortovskanten i en gul sæk til genanvendelige materialer. Metalemballage bliver indsamlet 1 gang om måneden ved husstanden. Metalemballage kan også afleveres på genbrugsstationen. Metalemballage kan også afleveres på genbrugsstationen. Kompost Hvis du har en kompostbeholder, kan du kompostere det grønne affald og få mere plads i skraldespanden - og ikke mindst god muld til haven. Hvad kan du kompostere? Rå grøntsager Blomster Potteplanter Frugt Kaffegrums og theblade Brød Køkkenrulle, der ikke indeholder kødsaft Æggeskaller, avocadosten, citrusfrugter, korkpropper (er længe om at blive nedbrudt) Hvad kan du ikke kompostere? Fisk og skaldyr Kød, fedt og sovs Tilberedte madvarer Madvarer, som kan tiltrække skadedyr og give lugtgener, må ikke komposteres men skal afleveres som restaffald i den almindelige affaldsbeholder. Kompostbeholderen skal være lukket og have rottesikring i bunden. Fra 2015 vil det være muligt at købe en kompostbeholder ved henvendelse til Ærø Kommune

8 Farligt affald Affald, der er problematisk for miljøet eller sundheden, kaldes farligt affald og skal håndteres forsigtigt. Hvad er farligt affald? Kviksølv Malerrester og terpentin Gift- og kemikalierester Spraydåser Medicinrester, kanyler og sprøjter Batterier, akkumulatorer og bærbare batterier Elektronikskrot med indbyggede batterier Vi henter ikke: Fyrværkeri, nødblus og ammunition. Farligt affald, der skal hentes ved husstanden, skal placeres i den omdelte røde plastkasse og sættes ud til fortovskanten. Farligt affald bliver indsamlet 1 gang om måneden ved husstanden. Kassen må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes helt. Affaldet skal så vidt muligt afleveres i orginalemballagen eller være tydeligt mærket med indholdet. Husk at lægge kanyler og andre spidse genstande i et syltetøjsglas med låg eller i en anden lukket beholder. Du kan også aflevere farligt affald og fyrværkeri på genbrugsstationen i Husmarken. Medicinrester og kanyler kan afleveres på apoteket. Storskrald Der indsamles storskrald én gang hvert kvartal og i 2015 indsamles i uge 3, 16, 28 og 41. Hvis du har storskrald, som du gerne vil have afhentet, skal du tilmelde dig ordningen hos Ærø Kommune på tlf Du skal tilmelde dig senest mandag i den uge, hvor affaldet indsamles. Det er også muligt at tilmelde afhentning digitalt via Borger.dk Kommunen har indført brugerbetaling for afhentning. Beløbet er 40 kr. uanset mængden af affald, og der skal afregnes direkte med vognmanden i forbindelse med afhentningen. Ellers tages affaldet ikke med. Vi henter: Brændbart bygningsaffald af træ, laminat o.l. Møbler, gulvtæpper og andet inventar Tekstiler, glasvæv og tapet med limrester Flamingo, blød plast Havemøbler og andet træaffald Hvidevare, elektronikskrot og metalskrot Vi henter ikke: Hele dødsboer, større flyttelæs og større mængder affald som f.eks. bygningsaffald. Hvis du afleverer tunge møbler eller hvidevarer, skal der være en til stede, der kan hjælpe chaufføren med at løfte.

9 Genbrugsstation På Ærø Genbrugsstation kan du aflevere de fleste typer affald. Affald til specialbehandling Køleskabe, frysere, hårde hvidevarer, elektronikskrot, kabler, lavenergipærer og lysstofrør. Affald til genanvendelse Pap, papir, jern og metal, tegl, murbrokker, dæk, haveaffald, glasemballage, metalemballage, hård PVC, plastemballage, gips, plastfolier, malet og larkeret træ. Affald til deponering Tagplader med asbest, blød PVC-plast, trykimprægneret træ, porcelæn og keramik, vinduer box- og springmadrasser. Affald til forbrænding Brændbart bygningsaffald, møbler, tekstiler, forurenet pap og papir, blød plast uden PVC, gulvtæpper i mindre stykker og andet brændbart affald. Affald til genbrugsstationen skal være sorteret og evt. emballeret i gennemsigtige plastsække. Det er ikke tilladt at aflevere affald i uigennemsigtige sække. Albertsens Bazar. Her kan du aflevere affald, som er for godt til at smide ud, og som andre kan have gavn af. Kig selv forbi. Åbningstider Ærø Genbrugsstation Husmarken 2a Tranderup Mandag - torsdag Fredag Lørdag Farligt affald Malerrester, gift- og kemikalierester, batterier, akkumulatorer, spraydåser, olierester og fyrværkeri. Hvis du har viden eller mistanke om, at dit byggeaffald indeholder PCB, så kontakt pladslederen inden du afleverer affaldet.

10 Almindelig dagrenovation Hvad er dagrenovation? Fedt, kød og pålæg Brødrester Engangsbleer Forurenet pap, papir, plast, stanniol m.m. Smørbøtter, mælke- og juicekartoner Sod og aske (pakkes ind) Ødelagt service Elpærer (ikke lavenergipærer) Plastikposer og husholdningsfilm Andet småt brændbart Affaldsbeholderen bliver hentet ved husstanden hver 14. dag. Fra 1. juni til 31. august 1 gang ugentligt. Du kan vælge mellem affaldsbeholdere i forskellige størrelser (140 liter, 180 liter, 240 liter og 770 liter). På Birkholm anvendes fortsat skraldesække, ligesom bykernerne i Marstal og Ærøskøbing i et vist omfang fortsat kan anvende skraldesække, der hvor det ikke er muligt at bruge affaldsbeholder. Alt uhygiejnisk eller støvende affald, aske, glasskår og andre skarpe og spidse genstande skal pakkes ind. Afhentning af affaldsbeholder Herunder kan du finde regler om placering af affaldsbeholdere og afhentning på grunden. Affaldsbeholderen skal senest kl være placeret på et let tilgængeligt sted tæt på den normale adgangsvej til bebyggelsen. Højst 2 m fra skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Når beholderen er tømt vil den blive afleveret samme sted. Grundejeren skal selv sætte den på plads. Affaldsbeholdere og skraldesække må ikke stilles ud til fortovskanten tidligere end dagen før tømningen. Fritidshusejere skal selv lave viceværtsaftale om at sætte sække/beholdere frem. Merpris for afhentning på grund Mod en merpris kan grundejere med beholdere på liter få afhentet beholderen på grunden og få den leveret tilbage samme sted. Ordningen gælder ikke afhentningen af sække. Kravene til afhentning på grunden er: At affaldsbeholderen er placeret højst 25 m fra kørevejen At adgangsvejen består af et kørefast underlag - fliser, asfalt eller lignende At adgangsvejen er min. 1,5 m bred At adgangsvejen er uden trapper og med en max stigning på 10% At adgangsvejen holdes ren, er belyst, saltes og ryddes for sne efter behov i vinterperioden Hele regulativet kan ses på under affald.

11 Almindelig dagrenovation Når det genanvendelige affald og det farlige affald er sorteret fra, er restaffaldet tilbage. Restaffaldet skal i den almindelige affaldsbeholder ved husstanden.

12 Indsamling af dagrenovation i forbindelse med helligdage i 2015 Uge 1 Får du normalt hentet affald om mandagen, sker afhentning i denne uge om mandagen. Får du normalt hentet affald om tirsdagen, sker afhentning i denne uge mandag og tirsdag. Sæt affaldet ud mandag for at være på den sikre side. Får du normalt hentet affald om onsdagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Uge 15 - Påske Får du normalt hentet affald om mandagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Får du normalt hentet affald om tirsdagen, sker afhentning i denne uge tirsdag og onsdag. Sæt affaldet ud tirsdag for at være på den sikre side. Onsdag - torsdag - fredag køres normalt. Får du normalt afhentet affald om torsdagen, sker afhentning i denne uge om onsdagen. Får du normalt afhentet affald om fredagen, sker afhentning i denne uge om fredagen. Uge 14 - Påske Får du normalt hentet affald om mandagen, sker afhentning i denne uge om mandagen. Får du normalt hentet affald om tirsdagen, sker afhentning i denne uge mandag og tirsdag. Sæt affaldet ud mandag for at være på den sikre side. Får du normalt hentet affald om onsdagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Får du normalt afhentet affald om torsdagen, sker afhentning i denne uge om onsdagen. Uge 18 - St. Bededag Får du normalt hentet affald om mandagen, sker afhentning i denne uge om mandagen. Får du normalt hentet affald om tirsdagen, sker afhentning i denne uge om mandagen. Får du normalt hentet affald om onsdagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Får du normalt afhentet affald om torsdagen, sker afhentning i denne uge om onsdagen. Får du normalt afhentet affald om fredagen, sker afhentning i denne uge om torsdagen. Får du normalt afhentet affald om fredagen, sker afhentning i denne uge påskelørdag.

13 Indsamling af dagrenovation i forbindelse med helligdage i 2015 Uge 20 - Kr. Himmelfart Får du normalt hentet affald om mandagen, sker afhentning i denne uge om mandagen. Får du normalt hentet affald om tirsdagen, sker afhentning i denne uge om mandagen. Får du normalt hentet affald om onsdagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Får du normalt afhentet affald om torsdagen, sker afhentning i denne uge om onsdagen. Får du normalt afhentet affald om fredagen, sker afhentning i denne uge om fredagen. Uge 52 - Jul Får du normalt hentet affald om mandagen, sker afhentning i denne uge om mandagen. Får du normalt hentet affald om tirsdagen, sker afhentning i denne uge mandag og tirsdag. Sæt affaldet ud mandag for at være på den sikre side. Får du normalt hentet affald om onsdagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Får du normalt afhentet affald om torsdagen, sker afhentning i denne uge om onsdagen. Får du normalt afhentet affald om fredagen, sker afhentning i denne uge om torsdagen. Uge 22 - Pinse Får du normalt hentet affald om mandagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Får du normalt hentet affald om tirsdagen, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Onsdag - torsdag - fredag køres normalt. Bemærk; indsamling i forbindelse med helligdage gælder KUN de husstande, som får afhentet dagrenovation i den pågældende uge jf. kalenderen bagerst i folderen.

14 Få mere at vide på eller besøg os på din Smartphone ved at scanne qr-koden. Få mere at vide på Ærø Kommune Rådhuset Statene Ærøskøbing Tlf Svanemærket tryksag

15 Indsamling af affald i Marstal, postnr. område 5960 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December T 1 S 1 S 1 O 1 F 1 M 1 O 1 UGE 27 L 1 T 1 T 1 S 1 T 1 F 2 M 2 M 2 T 2 L 2 T 2 T 2 S 2 O 2 F 2 D UGE 23 UGE 36 M 2 O 2 L 3 T 3 T 3 F 3 S 3 O 3 F 3 D UGE 6 UGE 10 M 3 T 3 D L 3 T 3 T 3 S 4 O 4 O 4 L 4 M 4 T 4 D L 4 T 4 UGE 32 F 4 S 4 O 4 F 4 M 5 T 5 D G T 5 D G S 5 T 5 F 5 S 5 O 5 L 5 M 5 T 5 L 5 T 6 UGE 2 F 6 F 6 M 6 O 6 L 6 M 6 T 6 D S 6 T 6 UGE 41 F 6 S 6 O 7 L 7 L 7 T 7 T 7 S 7 T 7 UGE 28 F 7 M 7 O 7 L 7 M 7 T 8 D G S 8 S 8 O 8 F 8 M 8 O 8 L 8 T 8 T 8 S S 8 T 8 UGE 50 F 9 M 9 M 9 T 9 L 9 T 9 UGE 24 T 9 D S S 9 O 9 F 9 M 9 O 9 L 10 T 10 T 10 F 10 S 10 O 10 F 10 M 10 T 10 L 10 T 10 UGE 46 T 10 D G S 11 O 11 O 11 L 11 M 11 T 11 L 11 T 11 F 11 S 11 O 11 F 11 UGE 20 D UGE 33 M 12 T 12 T 12 S 12 T 12 F 12 S 12 O 12 L 12 M 12 T 12 D G L 12 T 13 F 13 F 13 M 13 O 13 D UGE 3 L 13 M 13 T 13 D S 13 T 13 UGE 42 F 13 S 13 O 14 L 14 L 14 T 14 UGE 16 T 14 S 14 T 14 UGE 29 F 14 M 14 O 14 L 14 M 14 T 15 S S 15 S 15 O 15 F 15 M 15 O 15 L 15 T 15 UGE 38 T 15 D G S 15 T 15 F 16 M 16 M 16 T 16 D S L 16 T 16 UGE 25 T 16 D S 16 O 16 F 16 M 16 O 16 L 17 T 17 UGE 8 T 17 UGE 12 F 17 S 17 O 17 F 17 M 17 T 17 D G L 17 T 17 T 17 S 18 O 18 O 18 L 18 M 18 T 18 D L 18 T 18 UGE 34 F 18 S 18 O 18 F 18 M 19 T 19 D T 19 D S 19 T 19 F 19 S 19 O 19 L 19 M 19 T 19 L 19 T 20 UGE 4 F 20 F 20 M 20 O 20 L 20 M 20 T 20 D G S 20 T 20 F 20 S 20 O 21 L 21 L 21 T 21 T 21 S 21 T 21 UGE 30 F 21 M 21 O 21 L 21 M 21 T 22 D S 22 S 22 O 22 F 22 M 22 O 22 L 22 T 22 T 22 S 22 T 22 UGE 52 F 23 M 23 M 23 T 23 L 23 T 23 UGE 26 T 23 D G S 23 O 23 F 23 M 23 O 23 L 24 T 24 T 24 F 24 S 24 O 24 F 24 M 24 T 24 L 24 T 24 UGE 48 T 24 S 25 O 25 O 25 L 25 M 25 T 25 D G L 25 T 25 UGE 35 F 25 S 25 O 25 F 25 M 26 T 26 T 26 S 26 T 26 F 26 S 26 O 26 L 26 M 26 T 26 D L 26 T 27 F 27 F 27 M 27 O 27 UGE 22 L 27 M 27 T 27 D S 27 T 27 UGE 44 F 27 S 27 UGE 18 O 28 L 28 L 28 T 28 T 28 D G S 28 T 28 UGE 31 F 28 M 28 O 28 L 28 M 28 UGE 40 T 29 S 29 O 29 D G F 29 M 29 O 29 L 29 T 29 T 29 D S 29 T 29 F 30 M 30 T 30 L 30 T 30 T 30 D S 30 O 30 D F 30 M 30 O 30 L 31 T 31 UGE 14 S 31 F 31 M 31 L 31 T 31 D G S Dagrenovation Genbrug Storskrald Affaldsbeholderen med dagrenovation skal stilles frem til vejen inden kl på afhentningsdagen. Beholderen skal placeres højst 2 meter fra skel mod offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Affald til genbrug indsamles på samme ugedag som dagrenovation. Affald til genbrug skal stilles helt ud til vejen inden kl på indsamlingsdagen. I forbindelse med helligdage kan der ske ændringer af indsamlingstidspunkterne. Sæt derfor affaldet ud i god tid.

16 Indsamling af affald i Ærøskøbing og Søby, postnr. område 5970 og 5985 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December T 1 S 1 S 1 O 1 F 1 M 1 O 1 UGE 27 L 1 T 1 T 1 S 1 T 1 F 2 UGE 1 M 2 M 2 T 2 L 2 T 2 UGE 23 T 2 S 2 O 2 F 2 M 2 O 2 UGE 49 L 3 T 3 T 3 F 3 S 3 O 3 F 3 D M 3 T 3 L 3 T 3 UGE 45 T 3 D G S 4 O 4 O 4 L 4 M 4 T 4 D L 4 T 4 UGE 32 F 4 S 4 O 4 F 4 M 5 T 5 T 5 S 5 T 5 UGE 19 F 5 S 5 O 5 L 5 M 5 T 5 D G L 5 T 6 F 6 F 6 M 6 O 6 L 6 M 6 T 6 D S 6 T 6 UGE 41 F 6 S 6 O 7 L 7 L 7 T 7 T 7 D S 7 T 7 UGE 28 F 7 M 7 O 7 L 7 M 7 T 8 S 8 S 8 O 8 UGE 15 F 8 M 8 O 8 L 8 T 8 UGE 37 T 8 DG S S 8 T 8 F 9 M 9 M 9 T 9 L 9 T 9 UGE 24 T 9 S 9 O 9 F 9 M 9 O 9 D S D S L 10 T 10 UGE 7 T 10 UGE 11 F 10 S 10 O 10 F 10 M 10 T 10 L 10 T 10 T 10 D D G S 11 O 11 O 11 L 11 M 11 T 11 L 11 T 11 UGE 33 F 11 S 11 O 11 F 11 M 12 T 12 D T 12 D S 12 T 12 F 12 S 12 O 12 L 12 M 12 T 12 L 12 T 13 UGE 3 F 13 F 13 M 13 O 13 L 13 M 13 T 13 D G S 13 T 13 F 13 S 13 O 14 L 14 L 14 T 14 T 14 S 14 T 14 UGE 29 F 14 M 14 O 14 L 14 M 14 T 15 D S S 15 S 15 O 15 F 15 M 15 O 15 L 15 T 15 T 15 S 15 T 15 UGE 51 F 16 M 16 M 16 T 16 L 16 T 16 UGE 25 T 16 D G S 16 O 16 F 16 M 16 O 16 L 17 T 17 T 17 F 17 S 17 O 17 F 17 M 17 T 17 L 17 T 17 UGE 47 T 17 D S 18 O 18 O 18 L 18 M 18 T 18 D G L 18 T 18 UGE 34 F 18 S 18 O 18 F 18 M 19 T 19 T 19 S 19 T 19 UGE 21 F 19 S 19 O 19 L 19 M 19 T 19 D L 19 T 20 F 20 F 20 M 20 O 20 L 20 M 20 T 20 D S 20 T 20 UGE 43 F 20 S 20 O 21 L 21 L 21 T 21 UGE 17 T 21 D G S 21 T 21 UGE 30 F 21 M 21 O 21 L 21 M 21 T 22 S 22 S 22 O 22 F 22 M 22 O 22 L 22 T 22 UGE 39 T 22 D S 22 T 22 F 23 M 23 M 23 T 23 D G L 23 T 23 UGE 26 T 23 D S 23 O 23 F 23 M 23 O 23 L 24 T 24 UGE 9 T 24 UGE 13 F 24 S 24 O 24 F 24 M 24 T 24 D L 24 T 24 T 24 S 25 O 25 O 25 L 25 M 25 T 25 D L 25 T 25 UGE 35 F 25 S 25 O 25 F 25 M 26 T 26 D G T 26 D G S 26 T 26 F 26 S 26 O 26 L 26 M 26 T 26 L 26 T 27 UGE 5 F 27 F 27 M 27 O 27 L 27 M 27 T 27 D S 27 T 27 F 27 S 27 O 28 L 28 L 28 T 28 T 28 S 28 T 28 UGE 31 F 28 M 28 O 28 L 28 M 28 T 29 D G S 29 O 29 F 29 M 29 O 29 L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 UGE 53 D F 30 M 30 T 30 L 30 T 30 T 30 S 30 O 30 F 30 M 30 O 30 D L 31 T 31 S 31 F 31 M 31 L 31 T 31 D G S Dagrenovation Genbrug Storskrald Affaldsbeholderen med dagrenovation skal stilles frem til vejen inden kl på afhentningsdagen. Beholderen skal placeres højst 2 meter fra skel mod offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Affald til genbrug indsamles på samme ugedag som dagrenovation. Affald til genbrug skal stilles helt ud til vejen inden kl på indsamlingsdagen. I forbindelse med helligdage kan der ske ændringer af indsamlingstidspunkterne. Sæt derfor affaldet ud i god tid.

Sortering af affald i Ærø Kommune 2010

Sortering af affald i Ærø Kommune 2010 Sortering af affald i Ærø Kommune 2010 Sortering af husholdningsaffald Flasker og glas Meget af affaldet fra husholdningen kan sorteres, så det kan bruges igen og igen. I denne folder kan du læse om, hvordan

Læs mere

Affaldsbeholdere til dagrenovation kan få plasttræthed, hvis de står ude i sol og blæst hele året. Da mange beholdere efterhånden har stået ude i

Affaldsbeholdere til dagrenovation kan få plasttræthed, hvis de står ude i sol og blæst hele året. Da mange beholdere efterhånden har stået ude i ortering af affald i Ærø kommune 0 Affaldsbeholdere til dagrenovation kan få plasttræthed, hvis de står ude i sol og blæst hele året. Da mange beholdere efterhånden har stået ude i mange år, kan der forekomme

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald. Regulativ for husholdningsaffald. ÆRØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald. 1.0 Formål. Regulativet for husholdningsaffald har til formål at sikre en korrekt miljømæssig bortskaffelse af affald fra

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD... 10

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD...

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på MIT AFFALD Dit affald er værd at samle på Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i beholderen med gråt eller rødt låg. Vi tømmer beholderen hver 14. dag. Har du lejlighedsvis

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper: Dagrenovation I Rødovre Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Familiens affaldshæfte

Familiens affaldshæfte Familiens affaldshæfte Februar 2011 til beboerne i Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster Torv og Gillesager 2-8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. I hæftet her

Læs mere

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER AFFALDSGUIDE INDHOLD Hvert kg tæller Kom godt i gang med at sortere madaffald Gode råd om madaffald Mere sortering mere genbrug Sorteringsguide Hvor rent skal det være? Storskrald og haveaffald 1-2-3 så

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ 1 Horsens Kommunes affaldssystem - Nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende system til bortskaffelse af husholdningsaffald. Kommunen

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E affaldshåndbog 2004 også Vi ta r skraldet K A L U N D B O R G K O M M U N E også Vi ta r skraldet For fjerde år i træk samler vi alle vores informationer om affald, sortering og genbrug i en Affaldshåndbog.

Læs mere

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald Affaldshåndbog 2015 boliger Indhold Hjælp os til at blive endnu bedre side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4-5 Storskrald

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR DIN AFFALDSGUIDE 2017 SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR # Skraldemanden er med på vognen # Skal vi sammen smide et par kilo? # Hvad bliver affaldet til? OBS! Du får måske hentet dagrenovation en anden dag,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar gladsaxe.dk Dit affald her får du svar Information om Gladsaxe Kommunes affaldsordninger 2007 1 Indholdsfortegnelse 5 Dagrenovation 9 Hjemmekompost 11 Papir, flasker og glas 12 Affaldsvejviser 15 Haveaffald

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere