compiled for the ATA Nordic Division

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "compiled for the ATA Nordic Division"

Transkript

1 REFERENCE WORKS FOR THE NORDIC LANGUAGES compiled for the ATA Nordic Division Last updated on August 8, Tollund, Inc. Nordic Legal Language Services

2 TABLE OF CONTENTS Danish (Monolingual)... 3 Danish into English... 5 Danish into Norwegian... 7 Danish into French... 7 Danish into German... 8 Danish into Swedish... 8 Danish into Latin... 8 Norwegian (Monolingual)... 9 Norwegian into English... 9 Norwegian into Danish...11 Norwegian into German...11 Swedish (Monolingual)...12 Swedish into English...12 Swedish into Danish...14 Swedish into Finnish...14 Swedish into German...14 English (Monolingual)...15 English into Danish...16 English into Norwegian...18 English into Swedish...19 English into German...21 French into Danish...22 French into English...22 French into Norwegian...22 German into Danish...23 German into English...23 German into Swedish...23 German into Norwegian...23 Icelandic into Danish...24 Greenlandic into Danish...24 Latin into Danish...24 Latin into English...24 Greek into Danish...24 Greek into English...24 Russian into Danish

3 Danish (Monolingual) Bidrag til en Ordbog Over Jyske Almuesmål. Ed. Henning Frederick Feilberg. 1st ed. Copenhagen: Universitetsjubilæets Danske Samfund, Print. ISBN Bornholmsk Ordbog. Ed. J.C.S. Jespersen. 1st edition. Copenhagen: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Print. No Dansk Etymologisk Ordbog. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn), Print. No Dansk Fremmedordbog. Eds. Karl Hårbøl et al. 2nd edition. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Dansk Glossarium eller Ordbog over Forældede Danske Ord af Diplomer, Haandskrifter og Trykte Bøger fra det 13de til det 16de Aarhundrede - Første Deel A-L. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Thieles Bogtrykkeri, Print. No Dansk Grammatik. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Print. No Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings of Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Universitetsboghandler F. Brummer, Print. No Dansk Ordbog for Folket, Vol. 1, A-L. Eds. B.T. Dahl, H. Hammer, Hans Dahl. Copenhagen and Kristiania: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, Print. No Dansk Ordbog indeholdende det Danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede of sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler Oplyste. Vol. 1, A-L. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 1 - A-E. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: Hofbogtrykkerne R. Møller og Søn, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 4 - M-O. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: P.D. Kiøppings Bogtrykkeri, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 5 - P-R. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: P.D. Kiøppings Bogtrykkeri, Print. No Dansk Retskrivnings- og Fremmed-Ordbog med Mange Illustrationer. Ed. T. Lundbeck. 1st ed. Copenhagen: Det Nordiske Forlag, Print. No Dansk Sproglære. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), Print. No De Jydske Zigeunere og en Rotvelsk Ordbog. Ed. Niels Vinding Dorph. 1st edition. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Etymologisk Ordbog over the Norske of det Danske Sprog. Vol. 1, A-M. Eds. Hjalmar Falk and Alf Torp. Kristiania: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Print. No Ordbog over Gadesproget og Saakaldt Daglig Tale. Ed. V. Kristiansen. 2nd ed. Copenhagen: H. Hagerups Forlag, Print. No - 3 -

4 Ordbog over the danske sprog. Bind I - XXVIII og Supplementer. Eds. H. Juul-Jensen et al. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, og Print. ISBN Ordbog til det Ældre Danske Sprog ( ). Vol. 1, [A-F]. Ed. Otto Kalkar. Copenhagen: Thieles Bogtrykkeri, Print. No Politikens Synonym Ordbog. 12th ed. Copenhagen: Politikens Forlag, Print. ISBN Rigtigt Kort: Anbefalede Forkortelser. Eds. Jørgen Nørby Jensen and Marianne Rathje. 1st ed. Copenhagen: Dansk Sprognævn/Nordisk Forlag, Print. ISBN Rim-Ordbog over en Del af de i det Danske Tale- og Skriftsprog Brugelige Ord. Ed. E. Christiani. Copenhagen: Universitetesboghandler G.E.C. Gad, Print. No Engin.: Maritime Dansk Marine-Ordbog. Ed. C.L.L. Harboe. Copenhagen: Harboe, Print. No Medicine Psychology Biology: Agriculture Chemistry Econ.: Finance Econ.: Securities Geography Law Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinske Fagudtryk: En Klinisk Ordbog Med Kommentarer. Ed. Jan Rytter Nørgaard. Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Print. ISBN Pædagogisk-psykologisk opslagsbog. Ed. Anne Grete Holtoug. 2nd ed. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, Print. ISBN Landbrugs-ordbog for den praktiske landmand - A-E. Ed. Erhard Møller-Holst. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel og Th. Lind, Print. No Kemisk Ordbog. Eds. Ture Damhus, Søren Møller and Alexander Senning. 2nd edition. Copenhagen: Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg/Nyt Teknisk Forlag, Print. ISBN "Finansiel ordbog." Copenhagen: Danske Bank, Web. March 27, Aktionærens Ordbog. Ed. Charlotte Lindholm. 5th ed. Copenhagen: Dansk Aktionærforening, Print. ISBN Bidrag til en Oldnordisk Geografisk Ordbog tilligemed en forudstiftet Udsigt over Tidsregningen i Oldnordiske Sagaer. Ed. Kongelige Oldskrift-Selskab. 1st ed. Copenhagen: Kongelige Oldskrift-Selskab, Print. No "Sikkerhedssætninger." Ed. Mogens T. Jensen. Web. March 27, "Retssalens Juridiske Ordbog - Leksikon." Web. March 27, Juridisk Formularbog. Eds. Bent K. Carlsen, Jesper Lau Hansen, Jens Møler. 16th ed. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Print. ISBN Juridisk Ordbog. Ed. Bo von Eyben. 12th ed. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Slesvigsk Rets-Formularbog samt Tydsk-Dansk Lovmyndigheds- Ordbog. Ed. P.D. Christian Paulsen. 2nd ed. Flensburg: A.S. Rastrup, Print. No - 4 -

5 Danish into English Engineering Engin.: Civil Engin.: Computer Engin.: Maritime Engin.: Mechanical Medicine A Danish-English Dictionary. Eds. J.S. Ferrall & Thorl. Gudm. Repp. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Dansk Engelsk Ordbog. Ed. Jens Axelsen, Founded by Hermann Vinterberg. 12th ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. No Dansk-Engelske Ordbog. Eds. J.S. Ferrall & Thorl. Gudm. Repp, Gennemset of rettet af W. Mariboe. Copenhagen: Gyldendal, Print. No Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. A. Larsen. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. Johannes Magnussen. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Dictionary of the English and Danish Languages Adapted to the Use of Schools and Learners of Both Languages: Danish-English Part. Ed. Cecil Hornbeck. London: Longman, Print. No L&H Teknisk Ordbog: Dansk-Engelsk. 3rd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN IFF Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk Dansk-Engelsk. Ed. Jørgen Høedt.1st ed. Copenhagen: IFF Ordbøger, Print. ISBN Illustrated Building Dictionary: Dansk-Engelsk/Engelsk-Danish. Eds. Ulrik A. Hovmand and Nancy M. Andersen. 1st ed. Birkerød: Huset Hovmand ApS, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Grafisk Digital Design Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Ed. Thomas Nielsen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Informatik Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Ed. Jane Kock. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No L&H Maskin- og Værktøjsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Eds. Thomas Nielsen and Karen Wolf-Frederiksen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Medical Abbreviations. Ed. Christian Schoenberg. New York: Tollund, Print. No Medicinsk Odontologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendals Fagordbøger, Print. ISBN

6 Pharmacy Biology Biology: Agriculture Biology: Genetics Chemistry Earth Sciences: Ecology Physics: Fluid Mechanics Econ.: Accounting Econ.: Business Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinsk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 1st ed. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN "Fortegnelse over standardtermer for administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. December 18, "Fortegnelse over standardtermer for specifikke veterinære administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. December 18, "Fortegnelser over standarder for lægemidler." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. October 8, Håndbog i Biologiske Fagtermer. Eds. Ole Rasmussen, Niels Sloth et al. 2nd ed. Copenhagen: Gads Forlag, Print. ISBN L&H Landbrug / Levnedsmiddel Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Genteknologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk Molekylærbiologi og DNA-Teknologi. Eds. Uwe Kaufmann and Henning Bergenholtz. 1st ed. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN L&H Kemisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "UN Conference on Climate Change." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, L&H Miljø Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Charlotte Langkilde & Thomas Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "Fluid Mechanics - Fluid Mekanik." Copenhagen: Danmarks Tekniske Universitet: Institut for Mekanisk Teknologi. Web. March 26, Regnskabsordbogen: Dansk-Engelsk. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Dansk-Engelsk Erhvervsordbog. Eds. Birger Andersen, Karin Balsgart, Morten Pilegaard, Sven Tarp. 2nd ed. Copenhagen: Systime, Print. ISBN Dansk-Engelsk Industriordbog. Ed. Jørgen Rohde. 1st ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Hvad kalder de sig på engelsk og tysk. Ed. Mia Jørgensen. 1st ed. Copenhagen: DI Dansk Industri, Print. ISBN L&H Business Ordbog: Dansk-Engelsk. Eds. Jørgen Høedt, Charlotte Langkilde & Thomas Arentoft Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H 21st Compact, Print. ISBN Økonomisk Ordbog: Dansk-Engelsk. Ed. Annemette Lyng Svensson. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, Print. ISBN

7 Law Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, Juridisk ordbog: Dansk Engelsk. Ed. Pals Frandsen. 1st ed. Copenhagen: G.E.C. Gad, Print. ISBN Juridisk ordbog: Dansk Engelsk. Ed. Pals Frandsen. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Law: Parliamentary Elsevier's Dictionary of European Community Company/ Business/ Financial Law. Eds. H.K. Bock, G. Frey, I.R. Bock. London: Elsevier Science, Print. ISBN Law: Planning COMMIN - Central Danish Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Denmark. Brussels: Commin - EU, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Sociology: Education Danish into Norwegian Dansk-Engelsk Ordliste. LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Copenhagen: LIFE, date unknown. Web. October 4, "University of Copenhagen Glossary." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, "Titler og Akademiske Grader." Ed. Ugeskrift for Læger. Web. March 15, "Eksamensbeviser på engelsk." Ed. Undervisningsministeriet. Web. July 19, Norsk-Dansk Dansk-Norsk Ordbog. Ed. Hermod T.H. Nilsen. 1st ed. Copenhagen: Nordisk Forlag, Print. ISBN Danish into French Engin.: Maritime Dansk-Norsk - Fransk Haandordbog. Vol. 1, A-L. Eds. Thor Sundby and Euch. Baruël. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN

8 Danish into German Engin.: Maritime Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Danish into Swedish Dansk-Norrsk och Svensk Ordbok. Ed. Sven Lundblad. 1st ed. Stockholm: Henrik And. Nordström, Print. No Danish into Latin Dansk-Latinsk Ordbog nærmest til Skolebrug. Ed. L. Ove Kjær. 1st ed. Copenhagen: Universitetsboghandler Andr. Fred. Hesy, Print. No Dansk-Latinsk Ordbog til Skolebrug. Ed. C.F. Ingerslev. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), Print. No - 8 -

9 Norwegian (Monolingual) Etymologisk Ordbog over the Norske of det Danske Sprog. Vol. 1, A-M. Eds. Hjalmar Falk and Alf Torp. Kristiania: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Print. No Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland med en Kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver. Ed. Chr. Vidsteen. Bergen: John Griegs Bogtrykkeri, Print. No Ordbog over Det Gamle Norske Sprog. Omarbeidet, forøget og forbedret Udgave. Vol. 2. HI-P. Ed. Johan Frisner. Christinia: Den norske Forlagsforening, Print. No Norsk Ordbog. Eds. Hans Ross, Ivar Andreas Aasen. Christiania: Ulb. Cammermeyers Forlag, Print. No Ordbog over det Norske Folkesprog. Ed. Ivar Aasen. Christiania: Carl C. Werner & Comp., Print. No Law "E-CO Kraftuttrykk Ordliste." Oslo: E-CO, Web. March 21, Norwegian into English Juridisk Leksikon. Ed. Egil Gulbransen. 7th ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Jusleksikon. Ed. Jon Gisle. 3rd ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engineering Engin.: Automotive Engin.: Electric Power Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. Johannes Magnussen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Norwegian Dictionary: Norwegian-English, English-Norwegian. With a supplement by Kari Bråtveit.2nd ed. New York: Routledge, Print. ISBN Norwegian English Dictionary: A Pronouncing and Translating Dictionary of Modern Norwegian with a Historical and Grammatical Introduction. Ed. Einar Haugen. 1st ed. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press, Print. ISBN Norsk Engelsk Teknisk Ordbok. Eds. John Ansteinsson; Olav Reiersen. Tronheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Print. ISBN Norsk-Engelsk Teknisk Ordbok. Ed. Jan E. Prestesæter. Oslo: Kunnskapsforlaget, Bil- og trafikk-teknisk ordbog: Norsk-engelsk / Engelsk-norsk. Ed. Willy A. Kirkeby. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN "Vest's Bus Body Dictionary." Oslo: Vest Buss, Web. March 15, Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 3, Apparatanlegg: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 4, Installasjonsmateriell: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: - 9 -

10 Engin.: Maritime Engin.: Oil & Petroleum Engin.: Rubber Engin.: Water and Drainage Medicine Chemistry Econ.: Business Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del I, Roterende Elektriske Maskiner: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Norsk-Engelsk Maritim-Teknisk Ordbok. Ed. Per Askim. 8th ed. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag, Print. No Petrokjemisk Oljeteknologisk Ordbok: Engelsk - Tysk - Fransk - Norsk. Oslo: Teknologisk Forlag, Print. ISBN Ordbok for Gummiteknikk: Norsk, engelsk, fransk og tysk med definitjoner på norsk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Rådet for Teknisk Terminologi, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No Engelsk Medisinsk Ordbok - Engelsk-Norsk Norsk-Engelsk. Ed. Henning Even Larsen. 1st ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engelsk Ordliste for Legevakt og Relaterte Termer. Eds. Hogne Sandvik et al.oslo: HOD, Ordbok for Kjemiteknikk. Eds. Aksel Lydersen og Ingrid Dahlø. Oslo: Tapir Forlag, Print. ISBN Norsk-Engelsk Økonomisk Ordbok. Ed. Janet Aagenæs. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Norsk-Engelsk Økonomisk-Juridisk Ordbok. Eds. Einar Hansen and Åge Lind. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, Print. ISBN Econ.: Finance Norwegian - English Internet Banking Glossary.. Econ.: Insurance Law Forsikringsordbok: Norsk-Engelsk / Engelsk-Norsk. Ed. Åge Lind. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "Correctional Service of Norway Staff Academy Glossary." Sandnes: KRUS, undated. Web. March 15, "Politi og Rettsvesen - Terminologi for Politiet." gen.html. Oslo: Justitsdepartementet, Web. May 1, Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok/Norwegian-English Dictionary of Law. Ed. Åge Lind. 4th ed. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, Print. ISBN Stor Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok: Med Engelsk-Norsk Register. Ed. Ronald L. Craig. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Law: Administrative Oslo Kommune Norsk-Engelsk Ordliste. Oslo: Oslo Kommune, Law: Criminal Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok. Eds. Patrick Chaffey and Ronald Walford. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN

11 Law: Parliamentary Law: Planning Library Postal Sociology: Education Sports "Glossary of Storting Titles, Offices and Positions." Ed. Chris Unwin. Oslo: Stortinget, Web. September 16, Norsk-Engelsk Ordliste - Forretningsorden (Parliamentary Rules of Order). Ed. Richard Lawson. COMMIN - Central Norwegian Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Norway. Brussels: Commin - EU, Print. No Norsk-Engelsk Ordliste med Bibliotekstermer. Ed. Eric Deverill. Oslo: ABM-utvikling, Print. ISBN "Norwegian / English / German philatelic vocabulary." Web. July 19, Poststyrets Norsk-Engelsk Postal Ordbok on posthistorisk.no. Oslo: Poststyret, ND. Print/Web. ISBN Unknown. July 7, "Norsk-Engelsk Ordbok for Grunnopplæringen." Ed. R. Evjen Andersen.2009 ed.oslo: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet, Web. March 15, "Norsk-Engelsk Ordbok for Utdanningssektoren." ed.oslo: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet, Web. March 15, Idrettsordbok: Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk Ordbok for Vinteridretter. Ed. Olav Hem. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Norwegian into Danish Norsk-Dansk Dansk-Norsk Ordbog. Ed. Hermod T.H. Nilsen. 1st ed. Copenhagen: Nordisk Forlag, Print. ISBN Norwegian into German Engin.: Automotive Engin.: Water and Drainage Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No

12 Swedish (Monolingual) Aktuell Grafisk Ordbog. Ed. Åke Hallberg. 1st ed. Stockholm: Bokförlaget Spektra, Print. ISBN Ordbok over Svenska Allmoge-Språket. Vol. I-II. A-Fors. Ed. Johan Ernst Rietz. 2nd ed. Lund: Uti N.P. Lundbergs Boktryckeri, Print. No Ordbok over Svenska Språket. Vol. I. A-K. Ed. A.F. Dalin. 1st ed. Stockholm: Jon. Beckman, Print. No Ordbok öfver Svenska Språket. Vol. I. A-K. Ed. D.A. Sundén. 1st ed. Stockholm: J. Beckman Förlag, Print. No Vårt Språk: Nysvensk grammatik i utförlig framställning. Ed. Adolf Noreen. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Swedish into English Engineering Engin.: Logistics Engin.: Maritime Medicine Hippocrene Comprehensive Dictionary: Svensk-Engelsk. 1st ed. [Orig, publ. By Norstedt] New York: Hippocrene Books, Print. ISBN Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok/Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary. Eds. Mona Wiman et al. 3rd ed. Stockholm: Norstedts Ordbok, Print. ISBN Nytt Engelskt och Svenskt Handlexikon. Ed. Otto Holge. 1st ed. Leipzig: Karl Tauchnitz, Print. No Svensk-Engelsk Hand-Ordbok. Ed. V.E. Öman. 1st ed. Örebro:Abr. Bohlins Boktryckeri, Print. No Svensk-Engelsk Ordbok. Ed. C.G. Björkman. 1st ed. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, Print. No Svensk-Engelsk Ordbok. 1st ed. Stockholm: Natur och Kultur, Print. ISBN Svensk-Engelsk Teknisk Ordbok. Ed. Hans Einar Engström. 11th ed. Stockholm: Arbor Publishing, Logistiklexikon: Engelsk-Svensk/Svensk-Engelsk. Ed. John Olhager. 1st ed. Stockholm: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Print. ISBN Engelska Ord Ombord - Nautisk Ordbok från Engelska till Svenska/Nautical Dictionary from English into Swedish. Ed. Jan Svartvik. 1st ed. Stockholm: Nautiska Förlaget, Print. ISBN Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Till Tjänst för Rederier, Befraktare, Fartygsbefäl m.fl. Tillika Nautisk och Sjöfartsteknisk Uppslagsbok. Eds. Axel S. Blomgren and Birger Nilsson. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Medical and Pharmaceutical Dictionary: English-Swedish, Swedish- English Medicinsk och Farmaceutisk Ordbok. Ed. Clive K.R. Cressy. 7th ed. Oxford: Oxford Physicians and Publishers Ltd., Print. ISBN Medicine: Engelsk-Svensk-Engelsk. Ed. P.H. Collin. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, Print. ISBN MeSH Medical Subject Headings: Swedish to English/English to Swedish. Stockholm: Karolinska Institutet,

13 Econ.: Accounting Econ.: Business Law Law: Administrative Law: Administrative Svensk-Engelsk Ordlista inom Området Katastrofberedskap. Ed. Jan G. Sternudd. Oskarshamn: Sternudd Consulting AB, FARs Engelska Ordbok. Stockholm: FAR Förlag AB, Print. ISBN Ekonomiordbok: Svensk-engelsk, engelsk-svensk. Eds. Ole K. Böök, Nils F. Edström, Lars A. Samuelson.7th ed. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Juridikordbok: Svensk-Engelsk Fackordbok. Ed. Sven Martinger. 4th ed. Stockholm: Norstedts Juridik, Print. ISBN Land and Cadastral Swedish - English Vocabulary. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, Svensk-Engelsk Fackordbok för Näringsliv, Förvaltning, Undervisning och Forskning. Ed. Ingvar E. Gullberg. 3rd ed. Stockholm: Norstedts, Print. ISBN Utrikes Namnbok: Svenska Myndigheter, EU- och EG- på Engelska, och Ryska. Utrikesdepartementet och Sverigefinska språknämnden och Fritzes.6th ed. Stockholm: Regeringskansliet/Fritzes, Print. ISBN "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, "Sveriges Kommuner och Landsting - Begrepp för Översättning till Engelska." Web. July 20, Law: Correctional Swedish Prison and Probation Service Glossary. Stockholm: Swedish Government Offices, Law: Criminal "Engelska Översättningar - Åklagarmyndigheten / Swedish Prosecution Authority." Stockholm: Åklagarmyndigheten/Swedish Prosecution Authority, Law: Planning COMMIN - Central Swedish Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Sweden. Brussels: Commin - EU, Print. No Law: Police Sociology: Education TermPol Svensk-Engelsk och Engelsk-Svensk Ordlista. Stockholm: Rikskriminalpolisen, "University of Gothenburg (Swedish to English)." Ed. University of Gothenburg. Web. July 20, "KTH - Ordlista (Svensk-Engelsk)." Ed. Avdelningen för språk och kommunikation. Web. July 20, "KTH - Ordlista - (Engelsk-Svensk)." Ed. Avdelningen för språk och kommunikation. Web. July 20, "Universitetsordlista (Engelsk-Svensk)." Ed. Helen Sheppard. Web. July 20,

14 "Svensk-Engelsk Ordbok för Utbildnings- och Forskningsområdet." Stockholm: Utbildningsdepartementet, Web. December 10, Swedish into Danish Farlige ord og lumske ligheder i svensk og dansk. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, Print. No Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Kjeld Kristensen, Else Bojsen and Permille Folkmann. 1st ed. Copenhagen: Danske Sprog- og Litteraturselskab, Print. ISBN Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Swedish into Finnish Svensk-Finsk och Finsk-Svensk Nautisk Ordbok. Ed. Gust. Z. Sandman. 1st ed. Wiipurin Laivanpäällysmiesyhdistyksen Kustantama, Print. No Svensk-Finsk Ordbok. Ed. Fred. Ahlman. 2nd ed. Helsingfors: G.W. Edlund, Print. No Swedish into German Ny Fullständig Svensk-Tysk och Tysk-Svensk Ordbok tillika med et kort utdrag af både språkens formlära. Vol. 1. Svensk-Tysk. Ed. Svenn Henrik Helms. 2nd ed. Leipzig: Förlag af Otto Holtze, Print. No Svensk-Tysk Ordbok, Skolupplaga. Ed. Otto Hoppe. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, Print. No

15 English (Monolingual) Engin.: Maritime Humanities - Literature Law American Heritage Dictionary of Idioms. Ed. Christine Ammer. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Company, Print. ISBN American Heritage Guide to Contemporary Usage and Style. Eds. Joseph P. Pickett et al. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Company, Print. ISBN Dictionary of Modern English Usage. Eds. H.W. Fowler, Sir Ernest Gowers (rev. ed.). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN "London Times Style and Usage Guide." Ed. Richard Dixon.London: Times, Web. March 15, Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Angela Partington. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Oxford English Dictionary. Vols. I-XX. Eds. J.A. Simpson and E.S.C. Weiner. 2nd ed. Oxford: Clarendon, Print. ISBN Oxford Reference Dictionary. Ed. Joyce M. Hawkins. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN The New Fowler's Modern English Usage (Revised Edition). Ed. H.W. Fowler, rev. third ed. by R.W. Burchfield. 3rd ed. Oxford: OUP, Print. ISBN "U.S. Navy Style Guide." Norfolk, VA: U.S. Navy, Web. March 15, A Glossary of Literary Terms. Ed. M.H. Abrams. 5th ed. Orlando:Florida: Holt, Rinehart and Winston, Print. ISBN New Rhyming Dictionary and Poet's Handbook. Ed. Burges Johnson. Rev. ed. New York: Harper & Brothers Publishers, Print. Lib. Of Congress Cat Oxford Companion to English Literature. Ed. Margaret Drabble. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Black s Law Dictionary. Ed. Bryan A. Garner. 9th ed. New York: Thomson West, Print. ISBN Black s Law Dictionary. Ed. Bryan A. Garner. 8th ed. New York: Thomson West, Print. ISBN Burton s Legal Thesaurus. Ed. William C. Burton. 4th ed. New York: McGraw-Hill, Print. ISBN Dictionary of Law. Ed. L.B. Curzon. 6th ed. Harlow: Pearson Education Ltd., Print. ISBN Mozley & Whiteley's Law Dictionary. Ed. J.E. Penner. Edinburgh: Reed Elsevier, Butterworths, Print. ISBN

16 Oxford Dictionary of Law. Eds. Elizabeth A. Martin and Jonathan Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, Practical Handbook on the Operation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. 3rd ed. Montreal: Wilson & Lafleur Ltée, Print. ISBN The Elements of Legal Style. Ed. Bryan A. Garner. 2nd ed. New York: Oxford University Press, Print. ISBN Law: Environment Dictionary of Environmental Legal Terms. Ed. C.C. Lee. 1st ed. New York: McGraw-Hill, Print. ISBN Law: Parliamentary Robert's Rules of Order (Newly Revised) - In Brief. Eds. Henry M. Robert III, William J. Evans, Daniel H. Honemann, Thomas J. Balch. 1st ed. Cambridge, Mass.: Da Capo Press, Print. ISBN Linguistics An Etymological Dictionary of the English Language. Ed. Walter W. Skeat.1st ed. Oxford: Clarendon Press, Print. ISBN English into Danish BBI Dictionary of English Word Combinations. Philadelphia: John Benjamins, Print. ISBN Oxford Dictionary of English Etymology. Eds. C.T. Onions et al.1st ed. Oxford: Clarendon Press, Print. ISBN Engineering L&H Teknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. 3rd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Engin.: Automotive Engin.: Civil Engin.: Computer Engin.: Maritime Engin.: Mechanical Bilteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Ed. Ebbe Skjerk. 2nd ed. Jyllinge: Veterania Forlaget Classic, Print. ISBN "Bil Teknisk Ordbog." Copenhagen: L&H Ordbøger, Web. March 15, Illustrated Building Dictionary: Dansk-Engelsk/Engelsk-Danish. Eds. Ulrik A Hovmand and Nancy M. Andersen. 1st ed. Birkerød: Huset Hovmand ApS, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Grafisk Digital Design Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Ed. Thomas Nielsen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Informatik Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No L&H Maskin- og Værktøjsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Eds. Thomas Nielsen and Karen Wolf-Frederiksen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN

17 Engin.: Railroad Medicine Pharmacy Biology Biology: Agriculture Biology: Genetics Chemistry Earth Sciences: Ecology "Jernbanegloser Engelsk-Dansk." Ed. Povl Wind Skadhauge. Copenhagen: Dansk Jernbane-Klub, date unknown. Web. March 15, Medicinsk Odontologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendals Fagordbøger, Print. ISBN Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinsk Ordbog: Dansk Engelsk, Engelsk Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 1st ed. Copenhagen: GEC Galds Forlag, Print. ISBN "Fortegnelse over standardtermer for administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. March 15, "Fortegnelser over standarder for lægemidler." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. October 8, An English and Danish Dictionary: Containing the genuine Words of both Languages with their proper and figurative Meanings; interspesed with a large variety of Phrases, Idioms, Terms of Arts and proverbial Sayings, collected from the most approved Writers. Ed. Andreas Berthelson. 1st ed. London: John Haberkorn, Print. No Dictionary of the English and Danish Languages Adapted to the Use of Schools and Learners of Both Languages: English-Danish Part. Ed. Cecil Hornbeck. London: Longman, Print. No Engelsk - Dansk-Norsk Ordbog, Vol. 1, A-M. Ed. J. Brynildsen, w. Johannes Magnussen, Otto Jespersen. 7th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Engelsk-Dansk Ordbog. Ed. Svend Rosing. 7th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Engelsk-Dansk Ordbog. Ed. Svend Rosing. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Fuldstændig Engelsk og Dansk Haand-Ordbog Efter Theodor Arnold. Ed. Christian Frederik Ban. 4th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Håndbog i Biologiske Fagtermer. Eds. Ole Rasmussen, Niels Sloth et al. 2nd ed. Copenhagen: Gads Forlag, Print. ISBN L&H Landbrug / Levnedsmiddel Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Genteknologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk Molekylærbiologi og DNA-Teknologi. Eds. Uwe Kaufmann and Henning Bergenholtz. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN L&H Kemisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "UN Conference on Climate Change." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15,

18 Econ.: Accounting Econ.: Business Econ.: Business Law Law: Administrative L&H Miljø Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Charlotte Langkilde & Thomas Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Regnskabsordbogen: Engelsk-Dansk. Ed. Sandro Nielsen, Lise Mourier and Henning Bergenholtz. 1st ed. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Hvad kalder de sig på engelsk og tysk. Ed. Mia Jørgensen. 1st ed. Copenhagen: DI Dansk Industri, Print. ISBN L&H Business Fagordbog: Engelsk-Dansk. Eds. Jørgen Høedt, Charlotte Langkilde & Thomas Arentoft Nielsen. 5th ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Økonomisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Ed. Annemette Lyng Svensson. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, Print. ISBN Engelsk Dansk: Juridisk Ordbog. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, Law: Parliamentary Elsevier's Dictionary of European Community Company/ Business/ Financial Law. Eds. H.K. Bock, G. Frey, I.R. Bock. London: Elsevier Science, Print. ISBN Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Library Sociology: Education English into Norwegian Glossary of Library Terms: English, Danish, Dutch, French, German, Italian, Spanish, Swedish - Useful Reference Series No. 10. Ed. Axel Moth. 1st edition. Boston: The Boston Book Company, Print. No "University of Copenhagen Glossary." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, Engineering Engin.: Automotive Engin.: Computer Engin.: Electric Power Engelsk Norsk Teknisk Ordbok. Eds. John Ansteinsson; Olav Reiersen. 4th ed. Tronheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Print. ISBN Bil- og trafikk-teknisk ordbog: Norsk-engelsk / Engelsk-norsk. Ed. Willy A. Kirkeby. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No "ITIL Terminologiliste." Eds. Signe-Marie Hernes Bjerke et al. Web. July 20, Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 3, Apparatanlegg: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo:

19 Engin.: Military Engin.: Oil & Petroleum Engin.: Rubber Engin.: Water and Drainage Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 4, Installasjonsmateriell: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/ Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del I, Roterende Elektriske Maskiner: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/ Universitetsforlaget, Print. ISBN Engelsk-Norsk Militær Ordbok/English-Norwegian Military Dictionary. Ed. Lt. Col. Olav I. Ark. 2nd ed. Oslo: Cappelens Forlag, Print. ISBN Petrokjemisk Oljeteknologisk Ordbok: Engelsk - Tysk - Fransk - Norsk. Oslo: Teknologisk Forlag, Print. ISBN Ordbok for Gummiteknikk: Norsk, engelsk, fransk og tysk med definitjoner på norsk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Rådet for Teknisk Terminologi, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No Medicine Engelsk Medisinsk Ordbok - Engelsk-Norsk Norsk-Engelsk. Ed. Henning Even Larsen. 1st ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engelsk-Norsk Ordbog: Omarbejdet og Forøget Udgave af Rektor J. Geelmundens Ordbog. Ed. J. Brynildsen.2nd ed. Kristiania: B. F. Mallings Boghandels Forlag, Print. No Econ.: Insurance Law Linguistics Sports English into Swedish Norwegian Dictionary: Norwegian-English, English-Norwegian. With a supplement by Kari Bråtveit.2nd ed. New York: Routledge, Forsikringsordbok: Norsk-Engelsk / Engelsk-Norsk. Ed. Åge Lind. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Correctional Service of Norway Staff Academy. Sandnes: KRUS, ND, Print. No "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok. Eds. P. Chaffey and R. Walford. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget, Stor Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok: Med Engelsk-Norsk Register. Ed. Ronald L. Craig. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "English-Norwegian Glossary of Linguistic Terms." Ed. Ivo Spira. Web. July 20, Idrettsordbok: Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk Ordbok for Vinteridretter. Ed. Olav Hem. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Engin.: Computer "Ordlista Engelsk/Svensk - Version 2.0: Baserad på 'Standard Glossary of Terms used in Software Testing,' version 2.0 och 'ISTQB, Certified

20 Engin.: Electrical Engin.: Logistics Engin.: Maritime Medicine Mathematics Biology : Beekeeping Chemistry Econ.: Accounting Econ.: Business Law Law: Administrative Tester, Foundation Level Syllabus 2007'." Eds. SSTB - Swedish Software Testing Board. Web. April 24, "Engelsk-svensk belysningsordlista baserad på CIE International Lighting Vocabulary." Eds. Tidningen Ljuskultur. Web. April 19, Logistiklexikon: Engelsk-Svensk/Svensk-Engelsk. Ed. John Olhager. 1st ed. Stockholm: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Print. ISBN Engelska Ord Ombord - Nautisk Ordbok från Engelska till Svenska/Nautical Dictionary from English into Swedish. Ed. Jan Svartvik. 1st ed. Stockholm: Nautiska Förlaget, Print. ISBN Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Till Tjänst för Rederier, Befraktare, Fartygsbefäl m.fl. Tillika Nautisk och Sjöfartsteknisk Uppslagsbok. Eds. Axel S. Blomgren and Birger Nilsson. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Medical and Pharmaceutical Dictionary: English-Swedish, Swedish- English Medicinsk och Farmaceutisk Ordbok. Ed. Clive K.R. Cressy. 7th ed. Oxford: Oxford Physicians and Publishers Ltd., Print. ISBN MeSH Medical Subject Headings. Stockholm: Karolinska Institute, Engelsk-Svensk Ordlista för Högskolematematiken. Ed. Björn Graneli. 2nd ed. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Liten Engelsk-Svensk Matematisk Ordlista. Ed. Fredrik Engström. Uppsala: Gothenburg University, Engelsk-Svensk Ordbok. Eds. Edmund Wenström and Erik Lindgren. 2nd ed. Stockholm: P.A. Norstedts & Söners Förlag, Print. No Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok/Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary. Eds. Mona Wiman et al. 3rd ed. Stockholm: Norstedts Ordbok, Print. ISBN Nytt Engelskt och Svenskt Handlexikon. Ed. Otto Holge. 1st ed. Leipzig: Karl Tauchnitz, Print. No "Engelsk-svensk ordlista för biodlare." Ed. BNB. Web. July 20, "Glossary Chemistry." Eds. Lunds Tekniska Högskola. Web. July 20, FARs Engelska Ordbok. Stockholm: FAR Förlag AB, Print. ISBN Ekonomiordbok: Svensk-engelsk, engelsk-svensk. Eds. Ole K. Böök, Nils F. Edström, Lars A. Samuelson.7th ed. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28,

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS - Books - Book Contributions - International Articles - Articles in Dansih and Nordic Periodicals - Short articles in Electronic Publications (only the resent

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Poul Houe. Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82.

CURRICULUM VITAE. Poul Houe. Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82. 04/02 CURRICULUM VITAE Poul Houe Personal: Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82. Education: "Studentereksamen," Thisted Gymasium, Thisted, Denmark, l964. Exam.art.,

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2011 nr. 04 07.01.2011-13.01.2011

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2011 nr. 04 07.01.2011-13.01.2011 Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis 1 A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000 by Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis BYHISTORISKE HJÆLPEMIDLER XI DANSK KOMITE FOR BYHISTORIE 2005 2 1. Bibliographical

Læs mere

med: Undervisningsministeriet, Folkeoplysningsafdelingen.

med: Undervisningsministeriet, Folkeoplysningsafdelingen. Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter 'DQVN%LEOLRWHNV&HQWHUÂ7HPSRYHMÂ%DOOHUXSÂ7 +RPHSDJHKWWSZZZGEFGNÂ(GEI#GEFGNÂ) * betyder, at publikationen er medtaget i Dansk BiblioteksCenters seddelfortegnelser

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: www.dbc.dk Mail: kundehenvendelser@dbc.dk Tlf.: 44 86 77 11 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek 1 Dan Turèlls Bibliotek Under stor mediebevågenhed blev der sidste år afholdt en auktion over arven efter Dan Turèll. Hele indholdet af Turèlls arbejdsværelse blev sat under hammeren. Arbejdsværelset indeholdt

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2010 nr. 26 11.06.2010-17.06.2010

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2010 nr. 26 11.06.2010-17.06.2010 Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. Andersson, Dorte: Buketter til livets højtider Buusmann,

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter. Andersson, Dorte: Buketter til livets højtider Buusmann, Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Acetone, Roma A/S, 0.5 l Adapter, 8,5 V, Sony Computer Entertainment Inc. Adapter, JBL KSAFC0600150W1EU Adapter, Jentec Technology Co. Ltd.

Acetone, Roma A/S, 0.5 l Adapter, 8,5 V, Sony Computer Entertainment Inc. Adapter, JBL KSAFC0600150W1EU Adapter, Jentec Technology Co. Ltd. Acetone, Roma A/S, 0.5 l Adapter, 8,5 V, Sony Computer Entertainment Inc. Adapter, JBL KSAFC0600150W1EU Adapter, Jentec Technology Co. Ltd. Adapter, JTA02024, Jentec Technology co. ltd. Adapter, Lenovo

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

Litteraturanbefalinger

Litteraturanbefalinger Litteraturanbefalinger Listen over anbefalet litteratur er baseret dels på den obligatoriske litteratur, der benyttes ved de højere læreanstalter inden for fagområdet, dels på forskellige fagspecialisters

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere