compiled for the ATA Nordic Division

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "compiled for the ATA Nordic Division"

Transkript

1 REFERENCE WORKS FOR THE NORDIC LANGUAGES compiled for the ATA Nordic Division Last updated on August 8, Tollund, Inc. Nordic Legal Language Services

2 TABLE OF CONTENTS Danish (Monolingual)... 3 Danish into English... 5 Danish into Norwegian... 7 Danish into French... 7 Danish into German... 8 Danish into Swedish... 8 Danish into Latin... 8 Norwegian (Monolingual)... 9 Norwegian into English... 9 Norwegian into Danish...11 Norwegian into German...11 Swedish (Monolingual)...12 Swedish into English...12 Swedish into Danish...14 Swedish into Finnish...14 Swedish into German...14 English (Monolingual)...15 English into Danish...16 English into Norwegian...18 English into Swedish...19 English into German...21 French into Danish...22 French into English...22 French into Norwegian...22 German into Danish...23 German into English...23 German into Swedish...23 German into Norwegian...23 Icelandic into Danish...24 Greenlandic into Danish...24 Latin into Danish...24 Latin into English...24 Greek into Danish...24 Greek into English...24 Russian into Danish

3 Danish (Monolingual) Bidrag til en Ordbog Over Jyske Almuesmål. Ed. Henning Frederick Feilberg. 1st ed. Copenhagen: Universitetsjubilæets Danske Samfund, Print. ISBN Bornholmsk Ordbog. Ed. J.C.S. Jespersen. 1st edition. Copenhagen: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Print. No Dansk Etymologisk Ordbog. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn), Print. No Dansk Fremmedordbog. Eds. Karl Hårbøl et al. 2nd edition. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Dansk Glossarium eller Ordbog over Forældede Danske Ord af Diplomer, Haandskrifter og Trykte Bøger fra det 13de til det 16de Aarhundrede - Første Deel A-L. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Thieles Bogtrykkeri, Print. No Dansk Grammatik. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Print. No Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings of Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Universitetsboghandler F. Brummer, Print. No Dansk Ordbog for Folket, Vol. 1, A-L. Eds. B.T. Dahl, H. Hammer, Hans Dahl. Copenhagen and Kristiania: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, Print. No Dansk Ordbog indeholdende det Danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede of sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler Oplyste. Vol. 1, A-L. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 1 - A-E. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: Hofbogtrykkerne R. Møller og Søn, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 4 - M-O. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: P.D. Kiøppings Bogtrykkeri, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 5 - P-R. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: P.D. Kiøppings Bogtrykkeri, Print. No Dansk Retskrivnings- og Fremmed-Ordbog med Mange Illustrationer. Ed. T. Lundbeck. 1st ed. Copenhagen: Det Nordiske Forlag, Print. No Dansk Sproglære. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), Print. No De Jydske Zigeunere og en Rotvelsk Ordbog. Ed. Niels Vinding Dorph. 1st edition. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Etymologisk Ordbog over the Norske of det Danske Sprog. Vol. 1, A-M. Eds. Hjalmar Falk and Alf Torp. Kristiania: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Print. No Ordbog over Gadesproget og Saakaldt Daglig Tale. Ed. V. Kristiansen. 2nd ed. Copenhagen: H. Hagerups Forlag, Print. No - 3 -

4 Ordbog over the danske sprog. Bind I - XXVIII og Supplementer. Eds. H. Juul-Jensen et al. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, og Print. ISBN Ordbog til det Ældre Danske Sprog ( ). Vol. 1, [A-F]. Ed. Otto Kalkar. Copenhagen: Thieles Bogtrykkeri, Print. No Politikens Synonym Ordbog. 12th ed. Copenhagen: Politikens Forlag, Print. ISBN Rigtigt Kort: Anbefalede Forkortelser. Eds. Jørgen Nørby Jensen and Marianne Rathje. 1st ed. Copenhagen: Dansk Sprognævn/Nordisk Forlag, Print. ISBN Rim-Ordbog over en Del af de i det Danske Tale- og Skriftsprog Brugelige Ord. Ed. E. Christiani. Copenhagen: Universitetesboghandler G.E.C. Gad, Print. No Engin.: Maritime Dansk Marine-Ordbog. Ed. C.L.L. Harboe. Copenhagen: Harboe, Print. No Medicine Psychology Biology: Agriculture Chemistry Econ.: Finance Econ.: Securities Geography Law Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinske Fagudtryk: En Klinisk Ordbog Med Kommentarer. Ed. Jan Rytter Nørgaard. Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Print. ISBN Pædagogisk-psykologisk opslagsbog. Ed. Anne Grete Holtoug. 2nd ed. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, Print. ISBN Landbrugs-ordbog for den praktiske landmand - A-E. Ed. Erhard Møller-Holst. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel og Th. Lind, Print. No Kemisk Ordbog. Eds. Ture Damhus, Søren Møller and Alexander Senning. 2nd edition. Copenhagen: Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg/Nyt Teknisk Forlag, Print. ISBN "Finansiel ordbog." Copenhagen: Danske Bank, Web. March 27, Aktionærens Ordbog. Ed. Charlotte Lindholm. 5th ed. Copenhagen: Dansk Aktionærforening, Print. ISBN Bidrag til en Oldnordisk Geografisk Ordbog tilligemed en forudstiftet Udsigt over Tidsregningen i Oldnordiske Sagaer. Ed. Kongelige Oldskrift-Selskab. 1st ed. Copenhagen: Kongelige Oldskrift-Selskab, Print. No "Sikkerhedssætninger." Ed. Mogens T. Jensen. Web. March 27, "Retssalens Juridiske Ordbog - Leksikon." Web. March 27, Juridisk Formularbog. Eds. Bent K. Carlsen, Jesper Lau Hansen, Jens Møler. 16th ed. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Print. ISBN Juridisk Ordbog. Ed. Bo von Eyben. 12th ed. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Slesvigsk Rets-Formularbog samt Tydsk-Dansk Lovmyndigheds- Ordbog. Ed. P.D. Christian Paulsen. 2nd ed. Flensburg: A.S. Rastrup, Print. No - 4 -

5 Danish into English Engineering Engin.: Civil Engin.: Computer Engin.: Maritime Engin.: Mechanical Medicine A Danish-English Dictionary. Eds. J.S. Ferrall & Thorl. Gudm. Repp. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Dansk Engelsk Ordbog. Ed. Jens Axelsen, Founded by Hermann Vinterberg. 12th ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. No Dansk-Engelske Ordbog. Eds. J.S. Ferrall & Thorl. Gudm. Repp, Gennemset of rettet af W. Mariboe. Copenhagen: Gyldendal, Print. No Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. A. Larsen. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. Johannes Magnussen. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Dictionary of the English and Danish Languages Adapted to the Use of Schools and Learners of Both Languages: Danish-English Part. Ed. Cecil Hornbeck. London: Longman, Print. No L&H Teknisk Ordbog: Dansk-Engelsk. 3rd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN IFF Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk Dansk-Engelsk. Ed. Jørgen Høedt.1st ed. Copenhagen: IFF Ordbøger, Print. ISBN Illustrated Building Dictionary: Dansk-Engelsk/Engelsk-Danish. Eds. Ulrik A. Hovmand and Nancy M. Andersen. 1st ed. Birkerød: Huset Hovmand ApS, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Grafisk Digital Design Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Ed. Thomas Nielsen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Informatik Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Ed. Jane Kock. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No L&H Maskin- og Værktøjsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Eds. Thomas Nielsen and Karen Wolf-Frederiksen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Medical Abbreviations. Ed. Christian Schoenberg. New York: Tollund, Print. No Medicinsk Odontologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendals Fagordbøger, Print. ISBN

6 Pharmacy Biology Biology: Agriculture Biology: Genetics Chemistry Earth Sciences: Ecology Physics: Fluid Mechanics Econ.: Accounting Econ.: Business Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinsk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 1st ed. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN "Fortegnelse over standardtermer for administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. December 18, "Fortegnelse over standardtermer for specifikke veterinære administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. December 18, "Fortegnelser over standarder for lægemidler." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. October 8, Håndbog i Biologiske Fagtermer. Eds. Ole Rasmussen, Niels Sloth et al. 2nd ed. Copenhagen: Gads Forlag, Print. ISBN L&H Landbrug / Levnedsmiddel Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Genteknologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk Molekylærbiologi og DNA-Teknologi. Eds. Uwe Kaufmann and Henning Bergenholtz. 1st ed. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN L&H Kemisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "UN Conference on Climate Change." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, L&H Miljø Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Charlotte Langkilde & Thomas Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "Fluid Mechanics - Fluid Mekanik." Copenhagen: Danmarks Tekniske Universitet: Institut for Mekanisk Teknologi. Web. March 26, Regnskabsordbogen: Dansk-Engelsk. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Dansk-Engelsk Erhvervsordbog. Eds. Birger Andersen, Karin Balsgart, Morten Pilegaard, Sven Tarp. 2nd ed. Copenhagen: Systime, Print. ISBN Dansk-Engelsk Industriordbog. Ed. Jørgen Rohde. 1st ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Hvad kalder de sig på engelsk og tysk. Ed. Mia Jørgensen. 1st ed. Copenhagen: DI Dansk Industri, Print. ISBN L&H Business Ordbog: Dansk-Engelsk. Eds. Jørgen Høedt, Charlotte Langkilde & Thomas Arentoft Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H 21st Compact, Print. ISBN Økonomisk Ordbog: Dansk-Engelsk. Ed. Annemette Lyng Svensson. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, Print. ISBN

7 Law Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, Juridisk ordbog: Dansk Engelsk. Ed. Pals Frandsen. 1st ed. Copenhagen: G.E.C. Gad, Print. ISBN Juridisk ordbog: Dansk Engelsk. Ed. Pals Frandsen. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Law: Parliamentary Elsevier's Dictionary of European Community Company/ Business/ Financial Law. Eds. H.K. Bock, G. Frey, I.R. Bock. London: Elsevier Science, Print. ISBN Law: Planning COMMIN - Central Danish Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Denmark. Brussels: Commin - EU, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Sociology: Education Danish into Norwegian Dansk-Engelsk Ordliste. LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Copenhagen: LIFE, date unknown. Web. October 4, "University of Copenhagen Glossary." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, "Titler og Akademiske Grader." Ed. Ugeskrift for Læger. Web. March 15, "Eksamensbeviser på engelsk." Ed. Undervisningsministeriet. Web. July 19, Norsk-Dansk Dansk-Norsk Ordbog. Ed. Hermod T.H. Nilsen. 1st ed. Copenhagen: Nordisk Forlag, Print. ISBN Danish into French Engin.: Maritime Dansk-Norsk - Fransk Haandordbog. Vol. 1, A-L. Eds. Thor Sundby and Euch. Baruël. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN

8 Danish into German Engin.: Maritime Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Danish into Swedish Dansk-Norrsk och Svensk Ordbok. Ed. Sven Lundblad. 1st ed. Stockholm: Henrik And. Nordström, Print. No Danish into Latin Dansk-Latinsk Ordbog nærmest til Skolebrug. Ed. L. Ove Kjær. 1st ed. Copenhagen: Universitetsboghandler Andr. Fred. Hesy, Print. No Dansk-Latinsk Ordbog til Skolebrug. Ed. C.F. Ingerslev. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), Print. No - 8 -

9 Norwegian (Monolingual) Etymologisk Ordbog over the Norske of det Danske Sprog. Vol. 1, A-M. Eds. Hjalmar Falk and Alf Torp. Kristiania: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Print. No Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland med en Kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver. Ed. Chr. Vidsteen. Bergen: John Griegs Bogtrykkeri, Print. No Ordbog over Det Gamle Norske Sprog. Omarbeidet, forøget og forbedret Udgave. Vol. 2. HI-P. Ed. Johan Frisner. Christinia: Den norske Forlagsforening, Print. No Norsk Ordbog. Eds. Hans Ross, Ivar Andreas Aasen. Christiania: Ulb. Cammermeyers Forlag, Print. No Ordbog over det Norske Folkesprog. Ed. Ivar Aasen. Christiania: Carl C. Werner & Comp., Print. No Law "E-CO Kraftuttrykk Ordliste." Oslo: E-CO, Web. March 21, Norwegian into English Juridisk Leksikon. Ed. Egil Gulbransen. 7th ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Jusleksikon. Ed. Jon Gisle. 3rd ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engineering Engin.: Automotive Engin.: Electric Power Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. Johannes Magnussen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Norwegian Dictionary: Norwegian-English, English-Norwegian. With a supplement by Kari Bråtveit.2nd ed. New York: Routledge, Print. ISBN Norwegian English Dictionary: A Pronouncing and Translating Dictionary of Modern Norwegian with a Historical and Grammatical Introduction. Ed. Einar Haugen. 1st ed. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press, Print. ISBN Norsk Engelsk Teknisk Ordbok. Eds. John Ansteinsson; Olav Reiersen. Tronheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Print. ISBN Norsk-Engelsk Teknisk Ordbok. Ed. Jan E. Prestesæter. Oslo: Kunnskapsforlaget, Bil- og trafikk-teknisk ordbog: Norsk-engelsk / Engelsk-norsk. Ed. Willy A. Kirkeby. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN "Vest's Bus Body Dictionary." Oslo: Vest Buss, Web. March 15, Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 3, Apparatanlegg: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 4, Installasjonsmateriell: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: - 9 -

10 Engin.: Maritime Engin.: Oil & Petroleum Engin.: Rubber Engin.: Water and Drainage Medicine Chemistry Econ.: Business Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del I, Roterende Elektriske Maskiner: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Norsk-Engelsk Maritim-Teknisk Ordbok. Ed. Per Askim. 8th ed. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag, Print. No Petrokjemisk Oljeteknologisk Ordbok: Engelsk - Tysk - Fransk - Norsk. Oslo: Teknologisk Forlag, Print. ISBN Ordbok for Gummiteknikk: Norsk, engelsk, fransk og tysk med definitjoner på norsk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Rådet for Teknisk Terminologi, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No Engelsk Medisinsk Ordbok - Engelsk-Norsk Norsk-Engelsk. Ed. Henning Even Larsen. 1st ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engelsk Ordliste for Legevakt og Relaterte Termer. Eds. Hogne Sandvik et al.oslo: HOD, Ordbok for Kjemiteknikk. Eds. Aksel Lydersen og Ingrid Dahlø. Oslo: Tapir Forlag, Print. ISBN Norsk-Engelsk Økonomisk Ordbok. Ed. Janet Aagenæs. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Norsk-Engelsk Økonomisk-Juridisk Ordbok. Eds. Einar Hansen and Åge Lind. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, Print. ISBN Econ.: Finance Norwegian - English Internet Banking Glossary.. Econ.: Insurance Law Forsikringsordbok: Norsk-Engelsk / Engelsk-Norsk. Ed. Åge Lind. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "Correctional Service of Norway Staff Academy Glossary." Sandnes: KRUS, undated. Web. March 15, "Politi og Rettsvesen - Terminologi for Politiet." gen.html. Oslo: Justitsdepartementet, Web. May 1, Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok/Norwegian-English Dictionary of Law. Ed. Åge Lind. 4th ed. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, Print. ISBN Stor Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok: Med Engelsk-Norsk Register. Ed. Ronald L. Craig. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Law: Administrative Oslo Kommune Norsk-Engelsk Ordliste. Oslo: Oslo Kommune, Law: Criminal Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok. Eds. Patrick Chaffey and Ronald Walford. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN

11 Law: Parliamentary Law: Planning Library Postal Sociology: Education Sports "Glossary of Storting Titles, Offices and Positions." Ed. Chris Unwin. Oslo: Stortinget, Web. September 16, Norsk-Engelsk Ordliste - Forretningsorden (Parliamentary Rules of Order). Ed. Richard Lawson. COMMIN - Central Norwegian Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Norway. Brussels: Commin - EU, Print. No Norsk-Engelsk Ordliste med Bibliotekstermer. Ed. Eric Deverill. Oslo: ABM-utvikling, Print. ISBN "Norwegian / English / German philatelic vocabulary." Web. July 19, Poststyrets Norsk-Engelsk Postal Ordbok on posthistorisk.no. Oslo: Poststyret, ND. Print/Web. ISBN Unknown. July 7, "Norsk-Engelsk Ordbok for Grunnopplæringen." Ed. R. Evjen Andersen.2009 ed.oslo: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet, Web. March 15, "Norsk-Engelsk Ordbok for Utdanningssektoren." ed.oslo: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet, Web. March 15, Idrettsordbok: Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk Ordbok for Vinteridretter. Ed. Olav Hem. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Norwegian into Danish Norsk-Dansk Dansk-Norsk Ordbog. Ed. Hermod T.H. Nilsen. 1st ed. Copenhagen: Nordisk Forlag, Print. ISBN Norwegian into German Engin.: Automotive Engin.: Water and Drainage Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No

12 Swedish (Monolingual) Aktuell Grafisk Ordbog. Ed. Åke Hallberg. 1st ed. Stockholm: Bokförlaget Spektra, Print. ISBN Ordbok over Svenska Allmoge-Språket. Vol. I-II. A-Fors. Ed. Johan Ernst Rietz. 2nd ed. Lund: Uti N.P. Lundbergs Boktryckeri, Print. No Ordbok over Svenska Språket. Vol. I. A-K. Ed. A.F. Dalin. 1st ed. Stockholm: Jon. Beckman, Print. No Ordbok öfver Svenska Språket. Vol. I. A-K. Ed. D.A. Sundén. 1st ed. Stockholm: J. Beckman Förlag, Print. No Vårt Språk: Nysvensk grammatik i utförlig framställning. Ed. Adolf Noreen. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Swedish into English Engineering Engin.: Logistics Engin.: Maritime Medicine Hippocrene Comprehensive Dictionary: Svensk-Engelsk. 1st ed. [Orig, publ. By Norstedt] New York: Hippocrene Books, Print. ISBN Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok/Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary. Eds. Mona Wiman et al. 3rd ed. Stockholm: Norstedts Ordbok, Print. ISBN Nytt Engelskt och Svenskt Handlexikon. Ed. Otto Holge. 1st ed. Leipzig: Karl Tauchnitz, Print. No Svensk-Engelsk Hand-Ordbok. Ed. V.E. Öman. 1st ed. Örebro:Abr. Bohlins Boktryckeri, Print. No Svensk-Engelsk Ordbok. Ed. C.G. Björkman. 1st ed. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, Print. No Svensk-Engelsk Ordbok. 1st ed. Stockholm: Natur och Kultur, Print. ISBN Svensk-Engelsk Teknisk Ordbok. Ed. Hans Einar Engström. 11th ed. Stockholm: Arbor Publishing, Logistiklexikon: Engelsk-Svensk/Svensk-Engelsk. Ed. John Olhager. 1st ed. Stockholm: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Print. ISBN Engelska Ord Ombord - Nautisk Ordbok från Engelska till Svenska/Nautical Dictionary from English into Swedish. Ed. Jan Svartvik. 1st ed. Stockholm: Nautiska Förlaget, Print. ISBN Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Till Tjänst för Rederier, Befraktare, Fartygsbefäl m.fl. Tillika Nautisk och Sjöfartsteknisk Uppslagsbok. Eds. Axel S. Blomgren and Birger Nilsson. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Medical and Pharmaceutical Dictionary: English-Swedish, Swedish- English Medicinsk och Farmaceutisk Ordbok. Ed. Clive K.R. Cressy. 7th ed. Oxford: Oxford Physicians and Publishers Ltd., Print. ISBN Medicine: Engelsk-Svensk-Engelsk. Ed. P.H. Collin. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, Print. ISBN MeSH Medical Subject Headings: Swedish to English/English to Swedish. Stockholm: Karolinska Institutet,

13 Econ.: Accounting Econ.: Business Law Law: Administrative Law: Administrative Svensk-Engelsk Ordlista inom Området Katastrofberedskap. Ed. Jan G. Sternudd. Oskarshamn: Sternudd Consulting AB, FARs Engelska Ordbok. Stockholm: FAR Förlag AB, Print. ISBN Ekonomiordbok: Svensk-engelsk, engelsk-svensk. Eds. Ole K. Böök, Nils F. Edström, Lars A. Samuelson.7th ed. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Juridikordbok: Svensk-Engelsk Fackordbok. Ed. Sven Martinger. 4th ed. Stockholm: Norstedts Juridik, Print. ISBN Land and Cadastral Swedish - English Vocabulary. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, Svensk-Engelsk Fackordbok för Näringsliv, Förvaltning, Undervisning och Forskning. Ed. Ingvar E. Gullberg. 3rd ed. Stockholm: Norstedts, Print. ISBN Utrikes Namnbok: Svenska Myndigheter, EU- och EG- på Engelska, och Ryska. Utrikesdepartementet och Sverigefinska språknämnden och Fritzes.6th ed. Stockholm: Regeringskansliet/Fritzes, Print. ISBN "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, "Sveriges Kommuner och Landsting - Begrepp för Översättning till Engelska." Web. July 20, Law: Correctional Swedish Prison and Probation Service Glossary. Stockholm: Swedish Government Offices, Law: Criminal "Engelska Översättningar - Åklagarmyndigheten / Swedish Prosecution Authority." Stockholm: Åklagarmyndigheten/Swedish Prosecution Authority, Law: Planning COMMIN - Central Swedish Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Sweden. Brussels: Commin - EU, Print. No Law: Police Sociology: Education TermPol Svensk-Engelsk och Engelsk-Svensk Ordlista. Stockholm: Rikskriminalpolisen, "University of Gothenburg (Swedish to English)." Ed. University of Gothenburg. Web. July 20, "KTH - Ordlista (Svensk-Engelsk)." Ed. Avdelningen för språk och kommunikation. Web. July 20, "KTH - Ordlista - (Engelsk-Svensk)." Ed. Avdelningen för språk och kommunikation. Web. July 20, "Universitetsordlista (Engelsk-Svensk)." Ed. Helen Sheppard. Web. July 20,

14 "Svensk-Engelsk Ordbok för Utbildnings- och Forskningsområdet." Stockholm: Utbildningsdepartementet, Web. December 10, Swedish into Danish Farlige ord og lumske ligheder i svensk og dansk. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, Print. No Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Kjeld Kristensen, Else Bojsen and Permille Folkmann. 1st ed. Copenhagen: Danske Sprog- og Litteraturselskab, Print. ISBN Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Swedish into Finnish Svensk-Finsk och Finsk-Svensk Nautisk Ordbok. Ed. Gust. Z. Sandman. 1st ed. Wiipurin Laivanpäällysmiesyhdistyksen Kustantama, Print. No Svensk-Finsk Ordbok. Ed. Fred. Ahlman. 2nd ed. Helsingfors: G.W. Edlund, Print. No Swedish into German Ny Fullständig Svensk-Tysk och Tysk-Svensk Ordbok tillika med et kort utdrag af både språkens formlära. Vol. 1. Svensk-Tysk. Ed. Svenn Henrik Helms. 2nd ed. Leipzig: Förlag af Otto Holtze, Print. No Svensk-Tysk Ordbok, Skolupplaga. Ed. Otto Hoppe. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, Print. No

15 English (Monolingual) Engin.: Maritime Humanities - Literature Law American Heritage Dictionary of Idioms. Ed. Christine Ammer. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Company, Print. ISBN American Heritage Guide to Contemporary Usage and Style. Eds. Joseph P. Pickett et al. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Company, Print. ISBN Dictionary of Modern English Usage. Eds. H.W. Fowler, Sir Ernest Gowers (rev. ed.). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN "London Times Style and Usage Guide." Ed. Richard Dixon.London: Times, Web. March 15, Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Angela Partington. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Oxford English Dictionary. Vols. I-XX. Eds. J.A. Simpson and E.S.C. Weiner. 2nd ed. Oxford: Clarendon, Print. ISBN Oxford Reference Dictionary. Ed. Joyce M. Hawkins. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN The New Fowler's Modern English Usage (Revised Edition). Ed. H.W. Fowler, rev. third ed. by R.W. Burchfield. 3rd ed. Oxford: OUP, Print. ISBN "U.S. Navy Style Guide." Norfolk, VA: U.S. Navy, Web. March 15, A Glossary of Literary Terms. Ed. M.H. Abrams. 5th ed. Orlando:Florida: Holt, Rinehart and Winston, Print. ISBN New Rhyming Dictionary and Poet's Handbook. Ed. Burges Johnson. Rev. ed. New York: Harper & Brothers Publishers, Print. Lib. Of Congress Cat Oxford Companion to English Literature. Ed. Margaret Drabble. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Black s Law Dictionary. Ed. Bryan A. Garner. 9th ed. New York: Thomson West, Print. ISBN Black s Law Dictionary. Ed. Bryan A. Garner. 8th ed. New York: Thomson West, Print. ISBN Burton s Legal Thesaurus. Ed. William C. Burton. 4th ed. New York: McGraw-Hill, Print. ISBN Dictionary of Law. Ed. L.B. Curzon. 6th ed. Harlow: Pearson Education Ltd., Print. ISBN Mozley & Whiteley's Law Dictionary. Ed. J.E. Penner. Edinburgh: Reed Elsevier, Butterworths, Print. ISBN

16 Oxford Dictionary of Law. Eds. Elizabeth A. Martin and Jonathan Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, Practical Handbook on the Operation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. 3rd ed. Montreal: Wilson & Lafleur Ltée, Print. ISBN The Elements of Legal Style. Ed. Bryan A. Garner. 2nd ed. New York: Oxford University Press, Print. ISBN Law: Environment Dictionary of Environmental Legal Terms. Ed. C.C. Lee. 1st ed. New York: McGraw-Hill, Print. ISBN Law: Parliamentary Robert's Rules of Order (Newly Revised) - In Brief. Eds. Henry M. Robert III, William J. Evans, Daniel H. Honemann, Thomas J. Balch. 1st ed. Cambridge, Mass.: Da Capo Press, Print. ISBN Linguistics An Etymological Dictionary of the English Language. Ed. Walter W. Skeat.1st ed. Oxford: Clarendon Press, Print. ISBN English into Danish BBI Dictionary of English Word Combinations. Philadelphia: John Benjamins, Print. ISBN Oxford Dictionary of English Etymology. Eds. C.T. Onions et al.1st ed. Oxford: Clarendon Press, Print. ISBN Engineering L&H Teknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. 3rd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Engin.: Automotive Engin.: Civil Engin.: Computer Engin.: Maritime Engin.: Mechanical Bilteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Ed. Ebbe Skjerk. 2nd ed. Jyllinge: Veterania Forlaget Classic, Print. ISBN "Bil Teknisk Ordbog." Copenhagen: L&H Ordbøger, Web. March 15, Illustrated Building Dictionary: Dansk-Engelsk/Engelsk-Danish. Eds. Ulrik A Hovmand and Nancy M. Andersen. 1st ed. Birkerød: Huset Hovmand ApS, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Grafisk Digital Design Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Ed. Thomas Nielsen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Informatik Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No L&H Maskin- og Værktøjsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Eds. Thomas Nielsen and Karen Wolf-Frederiksen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN

17 Engin.: Railroad Medicine Pharmacy Biology Biology: Agriculture Biology: Genetics Chemistry Earth Sciences: Ecology "Jernbanegloser Engelsk-Dansk." Ed. Povl Wind Skadhauge. Copenhagen: Dansk Jernbane-Klub, date unknown. Web. March 15, Medicinsk Odontologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendals Fagordbøger, Print. ISBN Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinsk Ordbog: Dansk Engelsk, Engelsk Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 1st ed. Copenhagen: GEC Galds Forlag, Print. ISBN "Fortegnelse over standardtermer for administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. March 15, "Fortegnelser over standarder for lægemidler." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. October 8, An English and Danish Dictionary: Containing the genuine Words of both Languages with their proper and figurative Meanings; interspesed with a large variety of Phrases, Idioms, Terms of Arts and proverbial Sayings, collected from the most approved Writers. Ed. Andreas Berthelson. 1st ed. London: John Haberkorn, Print. No Dictionary of the English and Danish Languages Adapted to the Use of Schools and Learners of Both Languages: English-Danish Part. Ed. Cecil Hornbeck. London: Longman, Print. No Engelsk - Dansk-Norsk Ordbog, Vol. 1, A-M. Ed. J. Brynildsen, w. Johannes Magnussen, Otto Jespersen. 7th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Engelsk-Dansk Ordbog. Ed. Svend Rosing. 7th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Engelsk-Dansk Ordbog. Ed. Svend Rosing. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Fuldstændig Engelsk og Dansk Haand-Ordbog Efter Theodor Arnold. Ed. Christian Frederik Ban. 4th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Håndbog i Biologiske Fagtermer. Eds. Ole Rasmussen, Niels Sloth et al. 2nd ed. Copenhagen: Gads Forlag, Print. ISBN L&H Landbrug / Levnedsmiddel Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Genteknologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk Molekylærbiologi og DNA-Teknologi. Eds. Uwe Kaufmann and Henning Bergenholtz. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN L&H Kemisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "UN Conference on Climate Change." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15,

18 Econ.: Accounting Econ.: Business Econ.: Business Law Law: Administrative L&H Miljø Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Charlotte Langkilde & Thomas Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Regnskabsordbogen: Engelsk-Dansk. Ed. Sandro Nielsen, Lise Mourier and Henning Bergenholtz. 1st ed. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Hvad kalder de sig på engelsk og tysk. Ed. Mia Jørgensen. 1st ed. Copenhagen: DI Dansk Industri, Print. ISBN L&H Business Fagordbog: Engelsk-Dansk. Eds. Jørgen Høedt, Charlotte Langkilde & Thomas Arentoft Nielsen. 5th ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Økonomisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Ed. Annemette Lyng Svensson. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, Print. ISBN Engelsk Dansk: Juridisk Ordbog. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, Law: Parliamentary Elsevier's Dictionary of European Community Company/ Business/ Financial Law. Eds. H.K. Bock, G. Frey, I.R. Bock. London: Elsevier Science, Print. ISBN Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Library Sociology: Education English into Norwegian Glossary of Library Terms: English, Danish, Dutch, French, German, Italian, Spanish, Swedish - Useful Reference Series No. 10. Ed. Axel Moth. 1st edition. Boston: The Boston Book Company, Print. No "University of Copenhagen Glossary." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, Engineering Engin.: Automotive Engin.: Computer Engin.: Electric Power Engelsk Norsk Teknisk Ordbok. Eds. John Ansteinsson; Olav Reiersen. 4th ed. Tronheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Print. ISBN Bil- og trafikk-teknisk ordbog: Norsk-engelsk / Engelsk-norsk. Ed. Willy A. Kirkeby. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No "ITIL Terminologiliste." Eds. Signe-Marie Hernes Bjerke et al. Web. July 20, Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 3, Apparatanlegg: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo:

19 Engin.: Military Engin.: Oil & Petroleum Engin.: Rubber Engin.: Water and Drainage Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 4, Installasjonsmateriell: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/ Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del I, Roterende Elektriske Maskiner: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/ Universitetsforlaget, Print. ISBN Engelsk-Norsk Militær Ordbok/English-Norwegian Military Dictionary. Ed. Lt. Col. Olav I. Ark. 2nd ed. Oslo: Cappelens Forlag, Print. ISBN Petrokjemisk Oljeteknologisk Ordbok: Engelsk - Tysk - Fransk - Norsk. Oslo: Teknologisk Forlag, Print. ISBN Ordbok for Gummiteknikk: Norsk, engelsk, fransk og tysk med definitjoner på norsk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Rådet for Teknisk Terminologi, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No Medicine Engelsk Medisinsk Ordbok - Engelsk-Norsk Norsk-Engelsk. Ed. Henning Even Larsen. 1st ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engelsk-Norsk Ordbog: Omarbejdet og Forøget Udgave af Rektor J. Geelmundens Ordbog. Ed. J. Brynildsen.2nd ed. Kristiania: B. F. Mallings Boghandels Forlag, Print. No Econ.: Insurance Law Linguistics Sports English into Swedish Norwegian Dictionary: Norwegian-English, English-Norwegian. With a supplement by Kari Bråtveit.2nd ed. New York: Routledge, Forsikringsordbok: Norsk-Engelsk / Engelsk-Norsk. Ed. Åge Lind. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Correctional Service of Norway Staff Academy. Sandnes: KRUS, ND, Print. No "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok. Eds. P. Chaffey and R. Walford. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget, Stor Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok: Med Engelsk-Norsk Register. Ed. Ronald L. Craig. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "English-Norwegian Glossary of Linguistic Terms." Ed. Ivo Spira. Web. July 20, Idrettsordbok: Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk Ordbok for Vinteridretter. Ed. Olav Hem. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Engin.: Computer "Ordlista Engelsk/Svensk - Version 2.0: Baserad på 'Standard Glossary of Terms used in Software Testing,' version 2.0 och 'ISTQB, Certified

20 Engin.: Electrical Engin.: Logistics Engin.: Maritime Medicine Mathematics Biology : Beekeeping Chemistry Econ.: Accounting Econ.: Business Law Law: Administrative Tester, Foundation Level Syllabus 2007'." Eds. SSTB - Swedish Software Testing Board. Web. April 24, "Engelsk-svensk belysningsordlista baserad på CIE International Lighting Vocabulary." Eds. Tidningen Ljuskultur. Web. April 19, Logistiklexikon: Engelsk-Svensk/Svensk-Engelsk. Ed. John Olhager. 1st ed. Stockholm: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Print. ISBN Engelska Ord Ombord - Nautisk Ordbok från Engelska till Svenska/Nautical Dictionary from English into Swedish. Ed. Jan Svartvik. 1st ed. Stockholm: Nautiska Förlaget, Print. ISBN Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Till Tjänst för Rederier, Befraktare, Fartygsbefäl m.fl. Tillika Nautisk och Sjöfartsteknisk Uppslagsbok. Eds. Axel S. Blomgren and Birger Nilsson. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Medical and Pharmaceutical Dictionary: English-Swedish, Swedish- English Medicinsk och Farmaceutisk Ordbok. Ed. Clive K.R. Cressy. 7th ed. Oxford: Oxford Physicians and Publishers Ltd., Print. ISBN MeSH Medical Subject Headings. Stockholm: Karolinska Institute, Engelsk-Svensk Ordlista för Högskolematematiken. Ed. Björn Graneli. 2nd ed. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Liten Engelsk-Svensk Matematisk Ordlista. Ed. Fredrik Engström. Uppsala: Gothenburg University, Engelsk-Svensk Ordbok. Eds. Edmund Wenström and Erik Lindgren. 2nd ed. Stockholm: P.A. Norstedts & Söners Förlag, Print. No Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok/Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary. Eds. Mona Wiman et al. 3rd ed. Stockholm: Norstedts Ordbok, Print. ISBN Nytt Engelskt och Svenskt Handlexikon. Ed. Otto Holge. 1st ed. Leipzig: Karl Tauchnitz, Print. No "Engelsk-svensk ordlista för biodlare." Ed. BNB. Web. July 20, "Glossary Chemistry." Eds. Lunds Tekniska Högskola. Web. July 20, FARs Engelska Ordbok. Stockholm: FAR Förlag AB, Print. ISBN Ekonomiordbok: Svensk-engelsk, engelsk-svensk. Eds. Ole K. Böök, Nils F. Edström, Lars A. Samuelson.7th ed. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28,

compiled for the ATA Nordic Division

compiled for the ATA Nordic Division REFERENCE WORKS FOR THE NORDIC LANGUAGES compiled for the ATA Nordic Division Last updated on August 8, 2011 2011 Tollund, Inc. Nordic Legal Language Services TABLE OF CONTENTS Danish (Monolingual)...

Læs mere

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning L 281:3:1, Författare, förlag, tidskrifter och andra brevskrivare i Norge och på Island... 2 L 281:3:2, H.

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Max Weber. Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: Hvad litteratur kan 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 2 Møllehave, Johannes: "Samvittighed sort som blæk" 5 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt Lindhardt

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Eksamensopgivelser til sommereksamen ED 2. del Juridisk engelsk 4. semester Marianne Larsen. Studium: Fag: Semester: Undervisers navn:

Eksamensopgivelser til sommereksamen ED 2. del Juridisk engelsk 4. semester Marianne Larsen. Studium: Fag: Semester: Undervisers navn: Eksamensopgivelser til sommereksamen 2008 Studium: Fag: Semester: Undervisers navn: ED 2. del Juridisk engelsk 4. semester Bog (titel, forfatter, år, forlag ect.) Law for Business Students, Alix Adams,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Dramaturgi. 1 Lehmann, Hans-Thies: "At tænke teater, turde tage chancer og ikke stole på formler"

Dramaturgi. 1 Lehmann, Hans-Thies: At tænke teater, turde tage chancer og ikke stole på formler 1 Lehmann, Hans-Thies: "At tænke teater, turde tage chancer og ikke stole på formler" 1 Kilde: Peripeti - tidsskrift for dramaturgiske studier Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet, 10, 2008 2 Branth,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 maj 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Efterårsløb , Fløjstrup skov, Aarhus :28:47 H-20 8,95 km. Crash Test Dummy

Efterårsløb , Fløjstrup skov, Aarhus :28:47 H-20 8,95 km. Crash Test Dummy H-20 8,95 km Startet : 1 Udgået : 0 Disk.: 1 Crash Test Dummy Disk. H21-8,95 km Startet : 7 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Steiwer Gaute Hallan Lillomarka OL, Nor 51:54 2. MacLassen Chr. Peter Mariager Fjord OK

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Censur, trykkefrihed og den offentlige sfære i 1700-tallets Danmark

Censur, trykkefrihed og den offentlige sfære i 1700-tallets Danmark 1 Habermas, Jürgen: "Innledning: Forberedende avgrensning av typen borgerlig offentlighet" 1 Kilde: Borgerlig offentlighet Fremad, 1980 ISBN: 8755702376 2 Roche, Daniel: "Censorship and the Publishing

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

2016: Liv og læring fra kernefamilie og karriere til øko kollektiv og læringsforskning. Roskilde Universitetsforlag.

2016: Liv og læring fra kernefamilie og karriere til øko kollektiv og læringsforskning. Roskilde Universitetsforlag. Nogle væsentlige publikationer fra de senere år: BØGER OG RAPPORTER, Birgitte Simonsen m.fl. 2009: Ungdomsliv mellem individualisering og standardisering. Samfundslitteratur, 2009. (Sammen med Noemi Katznelson,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN Orgelbogen Orgelklubben Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Katrine Immerkjær Kristiansen, 2015 Der er fra forlagets side gjort alt for at indhente tilladelse

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

MTB VinterCup , prolog

MTB VinterCup , prolog A. U18 1 Daniel Alø Berthelsen / Slagels 00:17:43 00:18:15 00:35:58 2 Martin Wiil / Slagelse MTB 00:18:32 00:19:14 00:37:47 3 Niklas Larsen / Slagelse CR 00:19:59 00:20:27 00:40:27 4 Frederik Irgens Jensen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Kamp om at undgå nedrykning til 6. division

Kamp om at undgå nedrykning til 6. division Bane 1 9.2 km 20 K Svær Herre 4,3,2,1 1 Anders Winther Mortens Hvalsø OK 01:12:17 H21-4 4 4 4 2 Emil Brønd Lyngby OK 01:21:43 H21-3 3 Anders Knudsen Holbæk OK 01:22:50 H35-3 4 Thomas Christiansen Holbæk

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere