compiled for the ATA Nordic Division

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "compiled for the ATA Nordic Division"

Transkript

1 REFERENCE WORKS FOR THE NORDIC LANGUAGES compiled for the ATA Nordic Division Last updated on August 8, Tollund, Inc. Nordic Legal Language Services

2 TABLE OF CONTENTS Danish (Monolingual)... 3 Danish into English... 5 Danish into Norwegian... 7 Danish into French... 7 Danish into German... 8 Danish into Swedish... 8 Danish into Latin... 8 Norwegian (Monolingual)... 9 Norwegian into English... 9 Norwegian into Danish...11 Norwegian into German...11 Swedish (Monolingual)...12 Swedish into English...12 Swedish into Danish...14 Swedish into Finnish...14 Swedish into German...14 English (Monolingual)...15 English into Danish...16 English into Norwegian...18 English into Swedish...19 English into German...21 French into Danish...22 French into English...22 French into Norwegian...22 German into Danish...23 German into English...23 German into Swedish...23 German into Norwegian...23 Icelandic into Danish...24 Greenlandic into Danish...24 Latin into Danish...24 Latin into English...24 Greek into Danish...24 Greek into English...24 Russian into Danish

3 Danish (Monolingual) Bidrag til en Ordbog Over Jyske Almuesmål. Ed. Henning Frederick Feilberg. 1st ed. Copenhagen: Universitetsjubilæets Danske Samfund, Print. ISBN Bornholmsk Ordbog. Ed. J.C.S. Jespersen. 1st edition. Copenhagen: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Print. No Dansk Etymologisk Ordbog. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn), Print. No Dansk Fremmedordbog. Eds. Karl Hårbøl et al. 2nd edition. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Dansk Glossarium eller Ordbog over Forældede Danske Ord af Diplomer, Haandskrifter og Trykte Bøger fra det 13de til det 16de Aarhundrede - Første Deel A-L. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Thieles Bogtrykkeri, Print. No Dansk Grammatik. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Print. No Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings of Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Universitetsboghandler F. Brummer, Print. No Dansk Ordbog for Folket, Vol. 1, A-L. Eds. B.T. Dahl, H. Hammer, Hans Dahl. Copenhagen and Kristiania: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, Print. No Dansk Ordbog indeholdende det Danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede of sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler Oplyste. Vol. 1, A-L. Ed. Christian Molbech. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 1 - A-E. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: Hofbogtrykkerne R. Møller og Søn, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 4 - M-O. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: P.D. Kiøppings Bogtrykkeri, Print. No Dansk Ordbog, Vol. 5 - P-R. Ed. Videnskabernes Selskab. Copenhagen: P.D. Kiøppings Bogtrykkeri, Print. No Dansk Retskrivnings- og Fremmed-Ordbog med Mange Illustrationer. Ed. T. Lundbeck. 1st ed. Copenhagen: Det Nordiske Forlag, Print. No Dansk Sproglære. Ed. Edvin Jessen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), Print. No De Jydske Zigeunere og en Rotvelsk Ordbog. Ed. Niels Vinding Dorph. 1st edition. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Etymologisk Ordbog over the Norske of det Danske Sprog. Vol. 1, A-M. Eds. Hjalmar Falk and Alf Torp. Kristiania: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Print. No Ordbog over Gadesproget og Saakaldt Daglig Tale. Ed. V. Kristiansen. 2nd ed. Copenhagen: H. Hagerups Forlag, Print. No - 3 -

4 Ordbog over the danske sprog. Bind I - XXVIII og Supplementer. Eds. H. Juul-Jensen et al. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, og Print. ISBN Ordbog til det Ældre Danske Sprog ( ). Vol. 1, [A-F]. Ed. Otto Kalkar. Copenhagen: Thieles Bogtrykkeri, Print. No Politikens Synonym Ordbog. 12th ed. Copenhagen: Politikens Forlag, Print. ISBN Rigtigt Kort: Anbefalede Forkortelser. Eds. Jørgen Nørby Jensen and Marianne Rathje. 1st ed. Copenhagen: Dansk Sprognævn/Nordisk Forlag, Print. ISBN Rim-Ordbog over en Del af de i det Danske Tale- og Skriftsprog Brugelige Ord. Ed. E. Christiani. Copenhagen: Universitetesboghandler G.E.C. Gad, Print. No Engin.: Maritime Dansk Marine-Ordbog. Ed. C.L.L. Harboe. Copenhagen: Harboe, Print. No Medicine Psychology Biology: Agriculture Chemistry Econ.: Finance Econ.: Securities Geography Law Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinske Fagudtryk: En Klinisk Ordbog Med Kommentarer. Ed. Jan Rytter Nørgaard. Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Print. ISBN Pædagogisk-psykologisk opslagsbog. Ed. Anne Grete Holtoug. 2nd ed. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, Print. ISBN Landbrugs-ordbog for den praktiske landmand - A-E. Ed. Erhard Møller-Holst. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel og Th. Lind, Print. No Kemisk Ordbog. Eds. Ture Damhus, Søren Møller and Alexander Senning. 2nd edition. Copenhagen: Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg/Nyt Teknisk Forlag, Print. ISBN "Finansiel ordbog." Copenhagen: Danske Bank, Web. March 27, Aktionærens Ordbog. Ed. Charlotte Lindholm. 5th ed. Copenhagen: Dansk Aktionærforening, Print. ISBN Bidrag til en Oldnordisk Geografisk Ordbog tilligemed en forudstiftet Udsigt over Tidsregningen i Oldnordiske Sagaer. Ed. Kongelige Oldskrift-Selskab. 1st ed. Copenhagen: Kongelige Oldskrift-Selskab, Print. No "Sikkerhedssætninger." Ed. Mogens T. Jensen. Web. March 27, "Retssalens Juridiske Ordbog - Leksikon." Web. March 27, Juridisk Formularbog. Eds. Bent K. Carlsen, Jesper Lau Hansen, Jens Møler. 16th ed. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Print. ISBN Juridisk Ordbog. Ed. Bo von Eyben. 12th ed. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Slesvigsk Rets-Formularbog samt Tydsk-Dansk Lovmyndigheds- Ordbog. Ed. P.D. Christian Paulsen. 2nd ed. Flensburg: A.S. Rastrup, Print. No - 4 -

5 Danish into English Engineering Engin.: Civil Engin.: Computer Engin.: Maritime Engin.: Mechanical Medicine A Danish-English Dictionary. Eds. J.S. Ferrall & Thorl. Gudm. Repp. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Dansk Engelsk Ordbog. Ed. Jens Axelsen, Founded by Hermann Vinterberg. 12th ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. No Dansk-Engelske Ordbog. Eds. J.S. Ferrall & Thorl. Gudm. Repp, Gennemset of rettet af W. Mariboe. Copenhagen: Gyldendal, Print. No Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. A. Larsen. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. Johannes Magnussen. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Dictionary of the English and Danish Languages Adapted to the Use of Schools and Learners of Both Languages: Danish-English Part. Ed. Cecil Hornbeck. London: Longman, Print. No L&H Teknisk Ordbog: Dansk-Engelsk. 3rd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN IFF Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk Dansk-Engelsk. Ed. Jørgen Høedt.1st ed. Copenhagen: IFF Ordbøger, Print. ISBN Illustrated Building Dictionary: Dansk-Engelsk/Engelsk-Danish. Eds. Ulrik A. Hovmand and Nancy M. Andersen. 1st ed. Birkerød: Huset Hovmand ApS, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Grafisk Digital Design Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Ed. Thomas Nielsen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Informatik Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Ed. Jane Kock. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No L&H Maskin- og Værktøjsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Eds. Thomas Nielsen and Karen Wolf-Frederiksen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Medical Abbreviations. Ed. Christian Schoenberg. New York: Tollund, Print. No Medicinsk Odontologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendals Fagordbøger, Print. ISBN

6 Pharmacy Biology Biology: Agriculture Biology: Genetics Chemistry Earth Sciences: Ecology Physics: Fluid Mechanics Econ.: Accounting Econ.: Business Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinsk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 1st ed. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN "Fortegnelse over standardtermer for administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. December 18, "Fortegnelse over standardtermer for specifikke veterinære administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. December 18, "Fortegnelser over standarder for lægemidler." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. October 8, Håndbog i Biologiske Fagtermer. Eds. Ole Rasmussen, Niels Sloth et al. 2nd ed. Copenhagen: Gads Forlag, Print. ISBN L&H Landbrug / Levnedsmiddel Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Genteknologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk Molekylærbiologi og DNA-Teknologi. Eds. Uwe Kaufmann and Henning Bergenholtz. 1st ed. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN L&H Kemisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "UN Conference on Climate Change." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, L&H Miljø Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Charlotte Langkilde & Thomas Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "Fluid Mechanics - Fluid Mekanik." Copenhagen: Danmarks Tekniske Universitet: Institut for Mekanisk Teknologi. Web. March 26, Regnskabsordbogen: Dansk-Engelsk. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Dansk-Engelsk Erhvervsordbog. Eds. Birger Andersen, Karin Balsgart, Morten Pilegaard, Sven Tarp. 2nd ed. Copenhagen: Systime, Print. ISBN Dansk-Engelsk Industriordbog. Ed. Jørgen Rohde. 1st ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Hvad kalder de sig på engelsk og tysk. Ed. Mia Jørgensen. 1st ed. Copenhagen: DI Dansk Industri, Print. ISBN L&H Business Ordbog: Dansk-Engelsk. Eds. Jørgen Høedt, Charlotte Langkilde & Thomas Arentoft Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H 21st Compact, Print. ISBN Økonomisk Ordbog: Dansk-Engelsk. Ed. Annemette Lyng Svensson. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, Print. ISBN

7 Law Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, Juridisk ordbog: Dansk Engelsk. Ed. Pals Frandsen. 1st ed. Copenhagen: G.E.C. Gad, Print. ISBN Juridisk ordbog: Dansk Engelsk. Ed. Pals Frandsen. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Law: Parliamentary Elsevier's Dictionary of European Community Company/ Business/ Financial Law. Eds. H.K. Bock, G. Frey, I.R. Bock. London: Elsevier Science, Print. ISBN Law: Planning COMMIN - Central Danish Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Denmark. Brussels: Commin - EU, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Sociology: Education Danish into Norwegian Dansk-Engelsk Ordliste. LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Copenhagen: LIFE, date unknown. Web. October 4, "University of Copenhagen Glossary." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, "Titler og Akademiske Grader." Ed. Ugeskrift for Læger. Web. March 15, "Eksamensbeviser på engelsk." Ed. Undervisningsministeriet. Web. July 19, Norsk-Dansk Dansk-Norsk Ordbog. Ed. Hermod T.H. Nilsen. 1st ed. Copenhagen: Nordisk Forlag, Print. ISBN Danish into French Engin.: Maritime Dansk-Norsk - Fransk Haandordbog. Vol. 1, A-L. Eds. Thor Sundby and Euch. Baruël. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN

8 Danish into German Engin.: Maritime Marine-Ordbog: Haandbog for Officerer og Embedsmænd i de Nordiske Mariner - Maritime Udtryk Paa Dansk, Engelsk, Fransk, Tysk. Ed. H. Wolfhagen. Copenhagen: Jacob Lunds Boghandel, Print. No Teknisk Maritim Ordbog fra Dansk til Engelsk, Tysk og Fransk. Ed. Maskinmestrenes Forening i København. Copenhagen: - H. Hagerups Forlag, Print. No Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Danish into Swedish Dansk-Norrsk och Svensk Ordbok. Ed. Sven Lundblad. 1st ed. Stockholm: Henrik And. Nordström, Print. No Danish into Latin Dansk-Latinsk Ordbog nærmest til Skolebrug. Ed. L. Ove Kjær. 1st ed. Copenhagen: Universitetsboghandler Andr. Fred. Hesy, Print. No Dansk-Latinsk Ordbog til Skolebrug. Ed. C.F. Ingerslev. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), Print. No - 8 -

9 Norwegian (Monolingual) Etymologisk Ordbog over the Norske of det Danske Sprog. Vol. 1, A-M. Eds. Hjalmar Falk and Alf Torp. Kristiania: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Print. No Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland med en Kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver. Ed. Chr. Vidsteen. Bergen: John Griegs Bogtrykkeri, Print. No Ordbog over Det Gamle Norske Sprog. Omarbeidet, forøget og forbedret Udgave. Vol. 2. HI-P. Ed. Johan Frisner. Christinia: Den norske Forlagsforening, Print. No Norsk Ordbog. Eds. Hans Ross, Ivar Andreas Aasen. Christiania: Ulb. Cammermeyers Forlag, Print. No Ordbog over det Norske Folkesprog. Ed. Ivar Aasen. Christiania: Carl C. Werner & Comp., Print. No Law "E-CO Kraftuttrykk Ordliste." Oslo: E-CO, Web. March 21, Norwegian into English Juridisk Leksikon. Ed. Egil Gulbransen. 7th ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Jusleksikon. Ed. Jon Gisle. 3rd ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engineering Engin.: Automotive Engin.: Electric Power Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog. Ed. Johannes Magnussen. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Norwegian Dictionary: Norwegian-English, English-Norwegian. With a supplement by Kari Bråtveit.2nd ed. New York: Routledge, Print. ISBN Norwegian English Dictionary: A Pronouncing and Translating Dictionary of Modern Norwegian with a Historical and Grammatical Introduction. Ed. Einar Haugen. 1st ed. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press, Print. ISBN Norsk Engelsk Teknisk Ordbok. Eds. John Ansteinsson; Olav Reiersen. Tronheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Print. ISBN Norsk-Engelsk Teknisk Ordbok. Ed. Jan E. Prestesæter. Oslo: Kunnskapsforlaget, Bil- og trafikk-teknisk ordbog: Norsk-engelsk / Engelsk-norsk. Ed. Willy A. Kirkeby. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN "Vest's Bus Body Dictionary." Oslo: Vest Buss, Web. March 15, Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 3, Apparatanlegg: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 4, Installasjonsmateriell: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: - 9 -

10 Engin.: Maritime Engin.: Oil & Petroleum Engin.: Rubber Engin.: Water and Drainage Medicine Chemistry Econ.: Business Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del I, Roterende Elektriske Maskiner: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Norsk-Engelsk Maritim-Teknisk Ordbok. Ed. Per Askim. 8th ed. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag, Print. No Petrokjemisk Oljeteknologisk Ordbok: Engelsk - Tysk - Fransk - Norsk. Oslo: Teknologisk Forlag, Print. ISBN Ordbok for Gummiteknikk: Norsk, engelsk, fransk og tysk med definitjoner på norsk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Rådet for Teknisk Terminologi, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No Engelsk Medisinsk Ordbok - Engelsk-Norsk Norsk-Engelsk. Ed. Henning Even Larsen. 1st ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engelsk Ordliste for Legevakt og Relaterte Termer. Eds. Hogne Sandvik et al.oslo: HOD, Ordbok for Kjemiteknikk. Eds. Aksel Lydersen og Ingrid Dahlø. Oslo: Tapir Forlag, Print. ISBN Norsk-Engelsk Økonomisk Ordbok. Ed. Janet Aagenæs. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Norsk-Engelsk Økonomisk-Juridisk Ordbok. Eds. Einar Hansen and Åge Lind. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, Print. ISBN Econ.: Finance Norwegian - English Internet Banking Glossary.. Econ.: Insurance Law Forsikringsordbok: Norsk-Engelsk / Engelsk-Norsk. Ed. Åge Lind. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "Correctional Service of Norway Staff Academy Glossary." Sandnes: KRUS, undated. Web. March 15, "Politi og Rettsvesen - Terminologi for Politiet." gen.html. Oslo: Justitsdepartementet, Web. May 1, Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok/Norwegian-English Dictionary of Law. Ed. Åge Lind. 4th ed. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, Print. ISBN Stor Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok: Med Engelsk-Norsk Register. Ed. Ronald L. Craig. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Law: Administrative Oslo Kommune Norsk-Engelsk Ordliste. Oslo: Oslo Kommune, Law: Criminal Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok. Eds. Patrick Chaffey and Ronald Walford. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN

11 Law: Parliamentary Law: Planning Library Postal Sociology: Education Sports "Glossary of Storting Titles, Offices and Positions." Ed. Chris Unwin. Oslo: Stortinget, Web. September 16, Norsk-Engelsk Ordliste - Forretningsorden (Parliamentary Rules of Order). Ed. Richard Lawson. COMMIN - Central Norwegian Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Norway. Brussels: Commin - EU, Print. No Norsk-Engelsk Ordliste med Bibliotekstermer. Ed. Eric Deverill. Oslo: ABM-utvikling, Print. ISBN "Norwegian / English / German philatelic vocabulary." Web. July 19, Poststyrets Norsk-Engelsk Postal Ordbok on posthistorisk.no. Oslo: Poststyret, ND. Print/Web. ISBN Unknown. July 7, "Norsk-Engelsk Ordbok for Grunnopplæringen." Ed. R. Evjen Andersen.2009 ed.oslo: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet, Web. March 15, "Norsk-Engelsk Ordbok for Utdanningssektoren." ed.oslo: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet, Web. March 15, Idrettsordbok: Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk Ordbok for Vinteridretter. Ed. Olav Hem. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Norwegian into Danish Norsk-Dansk Dansk-Norsk Ordbog. Ed. Hermod T.H. Nilsen. 1st ed. Copenhagen: Nordisk Forlag, Print. ISBN Norwegian into German Engin.: Automotive Engin.: Water and Drainage Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No

12 Swedish (Monolingual) Aktuell Grafisk Ordbog. Ed. Åke Hallberg. 1st ed. Stockholm: Bokförlaget Spektra, Print. ISBN Ordbok over Svenska Allmoge-Språket. Vol. I-II. A-Fors. Ed. Johan Ernst Rietz. 2nd ed. Lund: Uti N.P. Lundbergs Boktryckeri, Print. No Ordbok over Svenska Språket. Vol. I. A-K. Ed. A.F. Dalin. 1st ed. Stockholm: Jon. Beckman, Print. No Ordbok öfver Svenska Språket. Vol. I. A-K. Ed. D.A. Sundén. 1st ed. Stockholm: J. Beckman Förlag, Print. No Vårt Språk: Nysvensk grammatik i utförlig framställning. Ed. Adolf Noreen. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Swedish into English Engineering Engin.: Logistics Engin.: Maritime Medicine Hippocrene Comprehensive Dictionary: Svensk-Engelsk. 1st ed. [Orig, publ. By Norstedt] New York: Hippocrene Books, Print. ISBN Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok/Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary. Eds. Mona Wiman et al. 3rd ed. Stockholm: Norstedts Ordbok, Print. ISBN Nytt Engelskt och Svenskt Handlexikon. Ed. Otto Holge. 1st ed. Leipzig: Karl Tauchnitz, Print. No Svensk-Engelsk Hand-Ordbok. Ed. V.E. Öman. 1st ed. Örebro:Abr. Bohlins Boktryckeri, Print. No Svensk-Engelsk Ordbok. Ed. C.G. Björkman. 1st ed. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, Print. No Svensk-Engelsk Ordbok. 1st ed. Stockholm: Natur och Kultur, Print. ISBN Svensk-Engelsk Teknisk Ordbok. Ed. Hans Einar Engström. 11th ed. Stockholm: Arbor Publishing, Logistiklexikon: Engelsk-Svensk/Svensk-Engelsk. Ed. John Olhager. 1st ed. Stockholm: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Print. ISBN Engelska Ord Ombord - Nautisk Ordbok från Engelska till Svenska/Nautical Dictionary from English into Swedish. Ed. Jan Svartvik. 1st ed. Stockholm: Nautiska Förlaget, Print. ISBN Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Till Tjänst för Rederier, Befraktare, Fartygsbefäl m.fl. Tillika Nautisk och Sjöfartsteknisk Uppslagsbok. Eds. Axel S. Blomgren and Birger Nilsson. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Medical and Pharmaceutical Dictionary: English-Swedish, Swedish- English Medicinsk och Farmaceutisk Ordbok. Ed. Clive K.R. Cressy. 7th ed. Oxford: Oxford Physicians and Publishers Ltd., Print. ISBN Medicine: Engelsk-Svensk-Engelsk. Ed. P.H. Collin. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, Print. ISBN MeSH Medical Subject Headings: Swedish to English/English to Swedish. Stockholm: Karolinska Institutet,

13 Econ.: Accounting Econ.: Business Law Law: Administrative Law: Administrative Svensk-Engelsk Ordlista inom Området Katastrofberedskap. Ed. Jan G. Sternudd. Oskarshamn: Sternudd Consulting AB, FARs Engelska Ordbok. Stockholm: FAR Förlag AB, Print. ISBN Ekonomiordbok: Svensk-engelsk, engelsk-svensk. Eds. Ole K. Böök, Nils F. Edström, Lars A. Samuelson.7th ed. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Juridikordbok: Svensk-Engelsk Fackordbok. Ed. Sven Martinger. 4th ed. Stockholm: Norstedts Juridik, Print. ISBN Land and Cadastral Swedish - English Vocabulary. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, Svensk-Engelsk Fackordbok för Näringsliv, Förvaltning, Undervisning och Forskning. Ed. Ingvar E. Gullberg. 3rd ed. Stockholm: Norstedts, Print. ISBN Utrikes Namnbok: Svenska Myndigheter, EU- och EG- på Engelska, och Ryska. Utrikesdepartementet och Sverigefinska språknämnden och Fritzes.6th ed. Stockholm: Regeringskansliet/Fritzes, Print. ISBN "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, "Sveriges Kommuner och Landsting - Begrepp för Översättning till Engelska." Web. July 20, Law: Correctional Swedish Prison and Probation Service Glossary. Stockholm: Swedish Government Offices, Law: Criminal "Engelska Översättningar - Åklagarmyndigheten / Swedish Prosecution Authority." Stockholm: Åklagarmyndigheten/Swedish Prosecution Authority, Law: Planning COMMIN - Central Swedish Spatial Development and Planning Terms - National Glossary Sweden. Brussels: Commin - EU, Print. No Law: Police Sociology: Education TermPol Svensk-Engelsk och Engelsk-Svensk Ordlista. Stockholm: Rikskriminalpolisen, "University of Gothenburg (Swedish to English)." Ed. University of Gothenburg. Web. July 20, "KTH - Ordlista (Svensk-Engelsk)." Ed. Avdelningen för språk och kommunikation. Web. July 20, "KTH - Ordlista - (Engelsk-Svensk)." Ed. Avdelningen för språk och kommunikation. Web. July 20, "Universitetsordlista (Engelsk-Svensk)." Ed. Helen Sheppard. Web. July 20,

14 "Svensk-Engelsk Ordbok för Utbildnings- och Forskningsområdet." Stockholm: Utbildningsdepartementet, Web. December 10, Swedish into Danish Farlige ord og lumske ligheder i svensk og dansk. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, Print. No Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Kjeld Kristensen, Else Bojsen and Permille Folkmann. 1st ed. Copenhagen: Danske Sprog- og Litteraturselskab, Print. ISBN Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Svensk-Dansk Ordbog. Eds. Valfrid Palmgren Munch-Petersen and Ellen Hartmann. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Swedish into Finnish Svensk-Finsk och Finsk-Svensk Nautisk Ordbok. Ed. Gust. Z. Sandman. 1st ed. Wiipurin Laivanpäällysmiesyhdistyksen Kustantama, Print. No Svensk-Finsk Ordbok. Ed. Fred. Ahlman. 2nd ed. Helsingfors: G.W. Edlund, Print. No Swedish into German Ny Fullständig Svensk-Tysk och Tysk-Svensk Ordbok tillika med et kort utdrag af både språkens formlära. Vol. 1. Svensk-Tysk. Ed. Svenn Henrik Helms. 2nd ed. Leipzig: Förlag af Otto Holtze, Print. No Svensk-Tysk Ordbok, Skolupplaga. Ed. Otto Hoppe. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, Print. No

15 English (Monolingual) Engin.: Maritime Humanities - Literature Law American Heritage Dictionary of Idioms. Ed. Christine Ammer. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Company, Print. ISBN American Heritage Guide to Contemporary Usage and Style. Eds. Joseph P. Pickett et al. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Company, Print. ISBN Dictionary of Modern English Usage. Eds. H.W. Fowler, Sir Ernest Gowers (rev. ed.). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN "London Times Style and Usage Guide." Ed. Richard Dixon.London: Times, Web. March 15, Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Angela Partington. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Oxford English Dictionary. Vols. I-XX. Eds. J.A. Simpson and E.S.C. Weiner. 2nd ed. Oxford: Clarendon, Print. ISBN Oxford Reference Dictionary. Ed. Joyce M. Hawkins. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN The New Fowler's Modern English Usage (Revised Edition). Ed. H.W. Fowler, rev. third ed. by R.W. Burchfield. 3rd ed. Oxford: OUP, Print. ISBN "U.S. Navy Style Guide." Norfolk, VA: U.S. Navy, Web. March 15, A Glossary of Literary Terms. Ed. M.H. Abrams. 5th ed. Orlando:Florida: Holt, Rinehart and Winston, Print. ISBN New Rhyming Dictionary and Poet's Handbook. Ed. Burges Johnson. Rev. ed. New York: Harper & Brothers Publishers, Print. Lib. Of Congress Cat Oxford Companion to English Literature. Ed. Margaret Drabble. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Anglo-Scandinavian Law Dictionary: Of Legal Terms Used in Professional and Commercial Practice. Ed. Ralph J.B. Anderson. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Black s Law Dictionary. Ed. Bryan A. Garner. 9th ed. New York: Thomson West, Print. ISBN Black s Law Dictionary. Ed. Bryan A. Garner. 8th ed. New York: Thomson West, Print. ISBN Burton s Legal Thesaurus. Ed. William C. Burton. 4th ed. New York: McGraw-Hill, Print. ISBN Dictionary of Law. Ed. L.B. Curzon. 6th ed. Harlow: Pearson Education Ltd., Print. ISBN Mozley & Whiteley's Law Dictionary. Ed. J.E. Penner. Edinburgh: Reed Elsevier, Butterworths, Print. ISBN

16 Oxford Dictionary of Law. Eds. Elizabeth A. Martin and Jonathan Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, Print. ISBN Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, Practical Handbook on the Operation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. 3rd ed. Montreal: Wilson & Lafleur Ltée, Print. ISBN The Elements of Legal Style. Ed. Bryan A. Garner. 2nd ed. New York: Oxford University Press, Print. ISBN Law: Environment Dictionary of Environmental Legal Terms. Ed. C.C. Lee. 1st ed. New York: McGraw-Hill, Print. ISBN Law: Parliamentary Robert's Rules of Order (Newly Revised) - In Brief. Eds. Henry M. Robert III, William J. Evans, Daniel H. Honemann, Thomas J. Balch. 1st ed. Cambridge, Mass.: Da Capo Press, Print. ISBN Linguistics An Etymological Dictionary of the English Language. Ed. Walter W. Skeat.1st ed. Oxford: Clarendon Press, Print. ISBN English into Danish BBI Dictionary of English Word Combinations. Philadelphia: John Benjamins, Print. ISBN Oxford Dictionary of English Etymology. Eds. C.T. Onions et al.1st ed. Oxford: Clarendon Press, Print. ISBN Engineering L&H Teknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. 3rd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Engin.: Automotive Engin.: Civil Engin.: Computer Engin.: Maritime Engin.: Mechanical Bilteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Ed. Ebbe Skjerk. 2nd ed. Jyllinge: Veterania Forlaget Classic, Print. ISBN "Bil Teknisk Ordbog." Copenhagen: L&H Ordbøger, Web. March 15, Illustrated Building Dictionary: Dansk-Engelsk/Engelsk-Danish. Eds. Ulrik A Hovmand and Nancy M. Andersen. 1st ed. Birkerød: Huset Hovmand ApS, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Bygge- og Anlægsteknisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Grafisk Digital Design Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Ed. Thomas Nielsen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN L&H Informatik Ordbog: Dansk-Engelsk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No Skibsudtryk: Dansk-Engelsk; Engelsk Dansk. Copenhagen: Bogfondens Forlag, Print. No L&H Maskin- og Værktøjsteknisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Eds. Thomas Nielsen and Karen Wolf-Frederiksen. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN

17 Engin.: Railroad Medicine Pharmacy Biology Biology: Agriculture Biology: Genetics Chemistry Earth Sciences: Ecology "Jernbanegloser Engelsk-Dansk." Ed. Povl Wind Skadhauge. Copenhagen: Dansk Jernbane-Klub, date unknown. Web. March 15, Medicinsk Odontologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 2nd ed. Copenhagen: Gyldendals Fagordbøger, Print. ISBN Medicinsk Ordbog. Eds. Bengt I. Lindskog et al. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN Medicinsk Ordbog: Dansk Engelsk, Engelsk Dansk. Eds. Morten Pilegaard and Helge Baden. 1st ed. Copenhagen: GEC Galds Forlag, Print. ISBN "Fortegnelse over standardtermer for administrationsveje." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. March 15, "Fortegnelser over standarder for lægemidler." Copenhagen: Lægemiddelstyrelsen, Web. October 8, An English and Danish Dictionary: Containing the genuine Words of both Languages with their proper and figurative Meanings; interspesed with a large variety of Phrases, Idioms, Terms of Arts and proverbial Sayings, collected from the most approved Writers. Ed. Andreas Berthelson. 1st ed. London: John Haberkorn, Print. No Dictionary of the English and Danish Languages Adapted to the Use of Schools and Learners of Both Languages: English-Danish Part. Ed. Cecil Hornbeck. London: Longman, Print. No Engelsk - Dansk-Norsk Ordbog, Vol. 1, A-M. Ed. J. Brynildsen, w. Johannes Magnussen, Otto Jespersen. 7th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Engelsk-Dansk Ordbog. Ed. Svend Rosing. 7th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag, Print. No Engelsk-Dansk Ordbog. Ed. Svend Rosing. 1st ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Fuldstændig Engelsk og Dansk Haand-Ordbog Efter Theodor Arnold. Ed. Christian Frederik Ban. 4th ed. Copenhagen: Gyldendalske Boghandlings Forlag, Print. No Håndbog i Biologiske Fagtermer. Eds. Ole Rasmussen, Niels Sloth et al. 2nd ed. Copenhagen: Gads Forlag, Print. ISBN L&H Landbrug / Levnedsmiddel Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk- Dansk. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Genteknologisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk Molekylærbiologi og DNA-Teknologi. Eds. Uwe Kaufmann and Henning Bergenholtz. Copenhagen: GEC Gads Forlag, Print. ISBN L&H Kemisk Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. 1st ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN "UN Conference on Climate Change." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15,

18 Econ.: Accounting Econ.: Business Econ.: Business Law Law: Administrative L&H Miljø Ordbog: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk. Eds. Charlotte Langkilde & Thomas Nielsen. 2nd ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Regnskabsordbogen: Engelsk-Dansk. Ed. Sandro Nielsen, Lise Mourier and Henning Bergenholtz. 1st ed. Copenhagen: Forlaget Thomson, Print. ISBN Hvad kalder de sig på engelsk og tysk. Ed. Mia Jørgensen. 1st ed. Copenhagen: DI Dansk Industri, Print. ISBN L&H Business Fagordbog: Engelsk-Dansk. Eds. Jørgen Høedt, Charlotte Langkilde & Thomas Arentoft Nielsen. 5th ed. Copenhagen: L&H Ordbøger, Print. ISBN Økonomisk Ordbog: Engelsk-Dansk. Ed. Annemette Lyng Svensson. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, Print. ISBN Engelsk Dansk: Juridisk Ordbog. 3rd ed. Copenhagen: Gyldendal, Print. ISBN "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28, Law: Parliamentary Elsevier's Dictionary of European Community Company/ Business/ Financial Law. Eds. H.K. Bock, G. Frey, I.R. Bock. London: Elsevier Science, Print. ISBN Law: Procedure Retsplejeordbog / Dictionnaire Judiciaire / Judicial Dictionary / Prozesswörterbuch. Ed. Steen Hjelmblink. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, Print. ISBN Library Sociology: Education English into Norwegian Glossary of Library Terms: English, Danish, Dutch, French, German, Italian, Spanish, Swedish - Useful Reference Series No. 10. Ed. Axel Moth. 1st edition. Boston: The Boston Book Company, Print. No "University of Copenhagen Glossary." Ed. Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet. Web. March 15, Engineering Engin.: Automotive Engin.: Computer Engin.: Electric Power Engelsk Norsk Teknisk Ordbok. Eds. John Ansteinsson; Olav Reiersen. 4th ed. Tronheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Print. ISBN Bil- og trafikk-teknisk ordbog: Norsk-engelsk / Engelsk-norsk. Ed. Willy A. Kirkeby. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Ordbok Bil. Ed. Reidar G. Brustad. Oslo: Motors Norge AS, Print. No "ITIL Terminologiliste." Eds. Signe-Marie Hernes Bjerke et al. Web. July 20, Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 3, Apparatanlegg: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo:

19 Engin.: Military Engin.: Oil & Petroleum Engin.: Rubber Engin.: Water and Drainage Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del 4, Installasjonsmateriell: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/ Universitetsforlaget, Print. ISBN Ordbok for Elektrokraftteknikk - Del I, Roterende Elektriske Maskiner: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Yrkesopplæringsrådet/ Universitetsforlaget, Print. ISBN Engelsk-Norsk Militær Ordbok/English-Norwegian Military Dictionary. Ed. Lt. Col. Olav I. Ark. 2nd ed. Oslo: Cappelens Forlag, Print. ISBN Petrokjemisk Oljeteknologisk Ordbok: Engelsk - Tysk - Fransk - Norsk. Oslo: Teknologisk Forlag, Print. ISBN Ordbok for Gummiteknikk: Norsk, engelsk, fransk og tysk med definitjoner på norsk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Rådet for Teknisk Terminologi, Print. No Ordbok for Vann og Avløp: Norsk - Engelsk - Fransk - Tysk. Eds. Rådet for Teknisk Terminologi. Oslo: Universitetsforlaget, Print. No Medicine Engelsk Medisinsk Ordbok - Engelsk-Norsk Norsk-Engelsk. Ed. Henning Even Larsen. 1st ed. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Engelsk-Norsk Ordbog: Omarbejdet og Forøget Udgave af Rektor J. Geelmundens Ordbog. Ed. J. Brynildsen.2nd ed. Kristiania: B. F. Mallings Boghandels Forlag, Print. No Econ.: Insurance Law Linguistics Sports English into Swedish Norwegian Dictionary: Norwegian-English, English-Norwegian. With a supplement by Kari Bråtveit.2nd ed. New York: Routledge, Forsikringsordbok: Norsk-Engelsk / Engelsk-Norsk. Ed. Åge Lind. Oslo: Kunnskapsforlaget, Print. ISBN Correctional Service of Norway Staff Academy. Sandnes: KRUS, ND, Print. No "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok. Eds. P. Chaffey and R. Walford. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget, Stor Norsk-Engelsk Juridisk Ordbok: Med Engelsk-Norsk Register. Ed. Ronald L. Craig. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN "English-Norwegian Glossary of Linguistic Terms." Ed. Ivo Spira. Web. July 20, Idrettsordbok: Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk Ordbok for Vinteridretter. Ed. Olav Hem. Oslo: Universitetsforlaget, Print. ISBN Engin.: Computer "Ordlista Engelsk/Svensk - Version 2.0: Baserad på 'Standard Glossary of Terms used in Software Testing,' version 2.0 och 'ISTQB, Certified

20 Engin.: Electrical Engin.: Logistics Engin.: Maritime Medicine Mathematics Biology : Beekeeping Chemistry Econ.: Accounting Econ.: Business Law Law: Administrative Tester, Foundation Level Syllabus 2007'." Eds. SSTB - Swedish Software Testing Board. Web. April 24, "Engelsk-svensk belysningsordlista baserad på CIE International Lighting Vocabulary." Eds. Tidningen Ljuskultur. Web. April 19, Logistiklexikon: Engelsk-Svensk/Svensk-Engelsk. Ed. John Olhager. 1st ed. Stockholm: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Print. ISBN Engelska Ord Ombord - Nautisk Ordbok från Engelska till Svenska/Nautical Dictionary from English into Swedish. Ed. Jan Svartvik. 1st ed. Stockholm: Nautiska Förlaget, Print. ISBN Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Till Tjänst för Rederier, Befraktare, Fartygsbefäl m.fl. Tillika Nautisk och Sjöfartsteknisk Uppslagsbok. Eds. Axel S. Blomgren and Birger Nilsson. 1st ed. Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, Print. No Medical and Pharmaceutical Dictionary: English-Swedish, Swedish- English Medicinsk och Farmaceutisk Ordbok. Ed. Clive K.R. Cressy. 7th ed. Oxford: Oxford Physicians and Publishers Ltd., Print. ISBN MeSH Medical Subject Headings. Stockholm: Karolinska Institute, Engelsk-Svensk Ordlista för Högskolematematiken. Ed. Björn Graneli. 2nd ed. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Liten Engelsk-Svensk Matematisk Ordlista. Ed. Fredrik Engström. Uppsala: Gothenburg University, Engelsk-Svensk Ordbok. Eds. Edmund Wenström and Erik Lindgren. 2nd ed. Stockholm: P.A. Norstedts & Söners Förlag, Print. No Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok/Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary. Eds. Mona Wiman et al. 3rd ed. Stockholm: Norstedts Ordbok, Print. ISBN Nytt Engelskt och Svenskt Handlexikon. Ed. Otto Holge. 1st ed. Leipzig: Karl Tauchnitz, Print. No "Engelsk-svensk ordlista för biodlare." Ed. BNB. Web. July 20, "Glossary Chemistry." Eds. Lunds Tekniska Högskola. Web. July 20, FARs Engelska Ordbok. Stockholm: FAR Förlag AB, Print. ISBN Ekonomiordbok: Svensk-engelsk, engelsk-svensk. Eds. Ole K. Böök, Nils F. Edström, Lars A. Samuelson.7th ed. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, "EU Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. March 15, Ordlista för Domstolsväsendet. 2nd ed. Stockholm: Domstolsverket, "Eurovoc, the EU's multilingual thesaurus." Brussels: EU Publications Office, date unknown. Web. September 28,

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Translation strategies III: lexis and dictionary use. Dictionary use

Translation strategies III: lexis and dictionary use. Dictionary use Translation strategies III: lexis and dictionary use Dictionary use 1. Introduction A dictionary is any translator's best friend. It is very useful if you know how to use it properly, but unfortunately

Læs mere

Aars Svømmeklub LM 2011

Aars Svømmeklub LM 2011 Hej Emilie Andersen Du skal svømme: 100 Fly Hej William Andersen Du skal svømme: 200 Fri Hej Matias Anderson Du skal svømme: 100 Fri, 100 Ryg og 200 Medley Hej Martin H. Hansen Du skal svømme: 200 Ryg,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri sommer09 eksamen og vinter09 eksamen Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

List of Publications. Books

List of Publications. Books List of Publications Books 1. Flohr Nielsen, J. (1985): "Kommunal Organisering - en undersøgelse af bindinger, konflikter og ændringer i kommunale forvaltninger", Politica, Aarhus. 2. Madsen, O.Ø. & Flohr

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport Udskrevet d. 24-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 /

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

SAS Platform Netværksmøde. 6. Marts 2008. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Platform Netværksmøde. 6. Marts 2008. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Platform Netværksmøde 6. Marts 2008 SAS9 Platform Netværket Marts 2008 - Firma og netværkskoordinator Alm. Brand John Grønning Poulsen PBS Michael Rosairus Arbejdsmarkedsstyrelsen Anita Mygind PenSam

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er?

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Rapport 3 IFA s Erhvervsvejledning August 2007 1 Her følger en ikke-fuldstændig liste over de der har ansat IFA kandidater og PhD er de sidste år: Hobro Gymnasium

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16 GSB FirmaCup Lørdag d. 24. januar 2015 Program udgave 2015-01-16 Spillested: Gladsaxe Stadion - Gladsaxevej 200-2860 Søborg Spilletidspunkter: Vi byder velkommen og giver lidt introduktion kl. 8.45, lørdag

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere