Rooms for learning. Fællesrum. staff room. classroom. common room. canteen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rooms for learning. Fællesrum. staff room. classroom. common room. canteen"

Transkript

1 LEARNING

2

3 06 Undervisning classroom 21 LæreRværelset staff room 04 Fællesrum common room 15 Kantine canteen 23 Administration administration Rooms for learning I mere end 60 år har vi i samarbejde med førende arkitekter beskæftiget os med udvikling og fremstilling af møbler til uddannelsesinstitutioner. Vi har derfor for længst lært lektien: Møbler til undervisningsinstitutioner stiller høje krav til funktionalitet, ergonomi og kvalitet. Med en række møbelserier dækker vi alt fra klasseværelset, administrationen og auditoriet til lærerværelset og kantinen. R. Randers fylder rummene til undervisning, til forberedelse, til pauser, til faglig og social aktivitet med design, der giver personlighed og stil til både klassiske og moderne omgivelser. Det endelige facit nås med vores utallige muligheder for individuelle løsninger og variationsmuligheder i farvevalg og materialer: Møbler med omtanke. For more than 60 years we have cooperated with architects on the development and production of furniture for educational institutions and hence we learned our lesson long ago: Furniture for schools and colleges sets high criteria for functionality, ergonomics and quality. Our range of furniture covers everything from the class room, the office, the lecture hall and the staff room to the canteen. Whether the rooms are used for teaching, preparation, breaks or any other academic and social activities, R. Randers can equip them with designs which provide personality and style for traditional as well as modern surroundings. The final result is achieved through our customised solutions and endless possibilities of variation in the choice of colours and materials: Clever furniture. 03

4 fællesrum Fællesrummet er hjertet rummet for samvær og fællesskab. Her brydes klasserne op og bliver til en helhed. Fællesrummet afspejler uddannelsesinstitutionens ånd, sjæl og kultur. Det er her vi lytter, griner, mødes og her gør vi klar til næste lektion. Et rum for møbler der lever og skaber liv. common Room The common room is the heart of the school the room for social activities which provide a sense of community. Here, classes mingle and become one. The common room reflects the spirit, soul and culture of the institution. This is where we listen, laugh, meet and prepare for the next lesson. a room for furniture which lives and creates life.

5 ONO caféstol. Let og smuk stol med god siddekomfort. Her sat sammen med ONO Break bordet. ONO café chair. Light and beautiful chair with good seating comfort. Here in combination with the ONO Break table. To serier til ophold. Til opholdsrummet har vi udviklet to møbelserier med hvert sit udtryk: Serie 2000 med udgangspunkt i klassisk design, og ONO Seating med det moderne og internationale udtryk. Two series for rest. For the rest room we have developed two furniture series with each their expression: Series 2000 based on classic design and ONO Seating with a modern and international expression. FÆLLESRUM / common room 05

6 UNdERvIsNING Møbler til undervisning stiller en lang række krav for at fungere optimalt. De krav beskriver arkitekterne Thore Lassen og Søren Nielsen i rapporten Skolemøbler, som ligger til grund for alle undervisningsmøbler fra R. Randers. Vi designer og udvikler borde og stole, der dækker brugernes ønsker og behov. classroom Furniture for students and pupils has to fulfil many requirements in order to deliver optimum functionality. These requirements are described in the report School furniture by the architects Thore Lassen and Søren Nielsen. Educational furniture from R. Randers is developed on the basis of this report. We design and develop tables and chairs to meet users demands.

7 Vores udgangspunkt er smukt design og optimal ergonomi. Det danner grundlaget for en række serier af undervisningsmøbler, der dækker en lang række behov. Møblerne kan tilpasses omgivelserne og deres formål. Med muligheden for at variere opstillingerne og kombinere møblerne skaber vi det rette designmæssige udtryk. The principle behind our furniture series for educational institutions is beautiful design and optimum ergonomics. The furniture can be adjusted to the surroundings and purposes in order to meet the demands of all users. The possibility of setting up and combining the furniture in many different ways creates the right design expression. UNDERVISNING / classroom 07

8 Undervisningsborde serie 501/502 dækker nemt og enkelt en lang række krav og behov. Bordpladen kan indstilles i tre positioner: Plan eller med hældning på 6º eller 9º. Bordene kan desuden reguleres i højden: Fra cm og fra cm. Bordene leveres som tomandsborde i str. 130 x 65 cm og som enkeltmandsbord i str. 70 x 65 cm. Elevstolen leveres i to udgaver enten med plant sæde eller et svagt fremadhældende sæde. Begge stole har fem faste højder, og de er begge nemme at placere i bordets stoleophæng. Til serien hører også en stabelbar taburet, som fås i forskellige faste højder. series 501/502 student tables easily and simply fulfil a wide range of needs and requirements. The table top can be adjusted to three positions: Level or with a 6º or 9º angle. Moreover, the height of the tables can be adjusted: From 54 to 68 cm and from 68 to 82 cm. The tables are available as doubles in size 130 x 65 cm and as singles in size 70 x 65 cm. the student chair is available in two versions with either a level seat or a slightly forward sloping seat. Both chairs have five set heights and are easy to place in the suspension runners on the table. The series also includes a stackable stool in a selection of heights.

9 UNDERVISNING / classroom 09

10 at sidde korrekt og behageligt er et grundlæggende behov for indlæring. Det stiller en lang række funktionskrav til undervisningsmøbler. Undervisningsstolen kan reguleres i højden. Med en gasfjeder justeres den fra cm eller fra cm. Dybden på sædet reguleres nemt ved at justere rygbøjlen. Stolene leveres desuden med eller uden sædepolstring og med hjul eller glidesko. Stolen er let at sætte op i bordets stoleophæng. Undervisningsbordet justeres nemt i skrå stilling ved hjælp af en gaspatron. Bordet har automatisk højdejustering fra cm. Sitting correctly and comfortably is a basic need for students. This presents a wide range of functional requirements for school and college furniture. The height of the student chair is easily adjusted with a gas spring from 36 to 51 cm or from 41 to 57 cm. The depth of the seat is also easily adjusted by adjusting the back support. Furthermore, the chairs are available with or without seat pad upholstering and with castors or slide shoes. The chair is easy to place in the suspension runners of the table. The school table is easy to place in a slanted position with a gas cartridge. The table has automatic height adjustment from 70 to 90 cm. ERGoNomI ERGoNomIcs

11 I serie 504 leveres undervisningsbordene med fast bordplade og højderegulering fra 54/68 cm eller 68/82 cm. Tomandsbordene findes i størrelserne 120 x 60 cm og 140 x 70 cm. Som enkeltmandsbord er størrelserne 70 x 60 cm og 80 x 70 cm. Til brug for gruppeopstilling leveres både halvrunde og runde borde. Til serien hører også et lærerbord med frontplade og skuffe. In the 504 series the school table features a fixed table top and height adjustment in the range 54/68 cm or 68/82 cm. The double tables are available in sizes 120 x 60 cm and 140 x 70 cm. The sizes of the single tables are 70 x 60 cm and 80 x 70 cm. Circular and semi circular tables are available for group setup. The series also includes a teacher table with front plate and drawer. UNDERVISNING / CLaSSROOM 11

12 LEctURE HALL AUdItoRIUm Møbler til sale, foredrag og forelæsninger er en af vores kernekompetencer. Vi lader ergonomi og design gå hånd i hånd i bestræbelserne på at skabe oplevelser og lyst til at sidde med, lytte med og lære. En række af vores stoleserier lever op til kravene i disse rum: De er stabelbare, har transportvogne, nummereringssystem og enkle betjeningsvenlige koblingsbeslag. Desuden kan de monteres med skriveplade. auditoriet her er fra Vejle Tekniske Skole, hvor vi udviklede en succesfuld specialløsning med SaLa stolen. Furniture for halls and lecture theatres is one of our key strengths. We combine ergonomics and design go hand in hand in our commitment to create new experiences where people want to sit, listen and learn. Many of our chair series fulfil the demands needed in the rooms: They are stackable and come with transport trolleys, numbering systems and simple, user friendly linking device. Moreover they can be equipped with writing arms. The above lecture theatre is at Vejle Technical College where we developed a successful customised solution with the SaLa chair.

13 SAXO RF1 MAXI 9000 SOLO SALA auditorium / lecture hall 13

14 Nye tider, nye behov, nye møbler. It og tværfaglig undervisning stiller nye krav til undervisningsmøbler. Vores moderne og fleksible møbelserier kan nemt og enkelt justeres efter undervisningssituationen, så de kan bruges til gruppearbejde, arbejde med computere eller andre specifikke behov. New times, new demands, new furniture. IT and interdisciplinary teaching create new demands on school furniture. Our modern and flexible furniture series are easily and simply adjusted to the teaching situation, so they can be used for group work, computer work or other specific purposes. IT

15 KANtINE God smag god indretning. I kantinen tanker vi op i maven og mentalt. Her skal vi slappe af og lade op. I smukke omgivelser og behagelige møbler, der samtidig skal leve op til en række funktionelle krav. canteen Good taste good interior. In the canteen we refuel physically as well as mentally. This is where we relax and recharge our batteries. In beautiful surroundings and comfortable furniture, which also meets a range of functional requirements

16 KANTINE SOLO / ONO Break

17 serie 500 kantine med den enkle og solide konstruktion er særdeles velegnet til brug i kantiner, der stiller store krav til møblernes holdbarhed. Serien omfatter borde til to, fire og seks personer, og de kan alle forsynes med stoleophæng. Serien findes desuden med runde og halvrunde borde. Til serien hører også en stabelbar kantinestol. Den leveres med sæde/ryg i bøg eller med delpolstret sæde. the 500 canteen series has a simple and sturdy construction making it particularly suited for use in canteens, where furniture needs to be very durable. The series includes tables for two, four and six people, and these can all be equipped with suspension runners. The series also includes circular and semi circular tables as well as a stackable canteen chair. The chair is available with a partially upholstered seat or beech seat/back. KaNTINE / CaNTEEN 05 17

18 KANtINE canteen R. Randers har et bredt udvalg af stole og borde til indretning af kantiner. De varierer i design, udtryk, størrelse og form. Dermed dækker de alle behov for indretning og designmæssige udtryk. sala / flex R. Randers offers a wide range of chairs and tables for canteens. They vary in design, expression, size and shape. In this way they meet all interior and design requirements. maxi / flex solo / flex saxo / flex

19 KANTINE / canteen 19

20 LæRERvæRELsEt Lærernes fællesområde rummer mange behov. Her skal være plads til eksempelvis møder, til opbevaring, til forberedelse, til spisning, til fællesskab og til afslapning. Det stiller krav til møblerne deres fleksibilitet og løsningsmuligheder. R. Randers dækker det hele. staff Room The teachers common room is used for various purposes, such as meetings, storage, preparation, eating, social activities and relaxation. Thus, furniture for the staff room needs to fulfil many requirements in terms of flexibility and options. Furniture from R. Randers covers all these needs.

21 LÆRERVÆRELSET / staff room 21

22 LæRERfoRBEREdELsE teacher PREPARAtIoN Lærerforberedelse handler om gode og funktionelle arbejdspladser med optimale muligheder for opbevaring. Den opgave løser vi med regulerbare borde og opbevaringsmøbler enten fritstående eller ophængt på væggen. teacher preparation requires good and functional work stations with optimum storage possibilities. We solve this task through adjustable tables and storage furniture either freestanding or wall mounted.

23 AdmINIstRAtIoN administrationen er institutionens hjerte. Her samles trådene for status, strategi og udvikling. Design er visitkortet, mens ergonomi og funktionalitet er grundlaget for en god og effektiv hverdag. Med fokus på netop ergonomi, funktion og design i et tæt samarbejde med fysio og ergoterapeuter har R. Randers og Raunkjær/Kjærgaard Design Office udviklet den populære serie ONO. AdmINIstRAtIoN The administration office is the heart of the institution. This is where status, strategy and development come together. Design is the business card, whilst ergonomics and functionality form the basis for a good and efficient work environment. In close collaboration with physiotherapists and occupational therapists, R. Randers and Raunkjær/Kjærgaard Design Office have developed the popular series ONO with a specific focus on ergonomics, function and design. 23

24

25 I ONO Next serien bygger hæve-/sænkeborde på det unikke 3-punkts ben, som har gjort det muligt at fremstille et stabilt skrivebord uden sarg den tværstiver, som normalt sidder i vejen under de fleste skriveborde. På den måde øger ONO Next komfort og benplads under det daglige arbejde og møder. In the ONO Next series the height adjustable tables are based on the unique 3-point leg system which has made it possible to produce a stable work desk with no rail the cross beam which is normally disturbing underneath most work desks. This way ONO Next provides increased comfort and leg space during daily work and meetings. ADMINISTRATION / ADMINISTRATION 25

26 opbevaring storage ono storage. Harmoni mellem design og funktionalitet gør reoler og skabe til en fornøjelse at bruge og at se på. ONO Storage er et fleksibelt skabs og reolprogram, som gør det muligt at kombinere behovet for plads med ønsket om individuel indretning. Skabene er også funktionelle og flotte som skranker. ono storage. Harmony between design and functionality makes shelves and credenzas a visual pleasure. ONO Storage is a flexible cabinet and shelf system, which enables users to combine the need for space with the wish for individual solutions. The cabinets are also functional and beautiful as counters.

27 ADMINISTRATION / ADMINISTRATION 27

28 school canteen 65 cm x 70, 130 cm 80 cm x 80, 120, 180 cm ø 100 cm, ø 120 cm 65 cm x 130 cm 120 cm x 60 cm cm x 80 cm (Leaf) 60 cm x 70, 120 cm 70 cm x 80, 140 cm cm x 60 cm 70 cm x 140 cm 48 44/ xxx Seat: Wood and upholstered seat pad Back: Wood Frame: Powder coated standard colours ø51 513xxx Seat: Wood Frame: Powder coated standard colours Designed by Thore Lasen & Søren Nielsen 235/117 X 101 cm ono chair 65 x 70 cm Seat: Wood Back: Wood Frame: Powder coated standard colours, chrome and satin chrome plated /42-51/ xx Seat: Wood and upholstered seat pad Back: Wood Frame: Powder coated standard colours Designed by RKDO 51 36/42-51/ xx Seat: Wood and upholstered seat pad Back: Wood Frame: Powder coated standard colours xxx, 510xxx Seat: Wood Back: Wood Frame: Powder coated standard colours Designed by anna Birkelund, Thore Lasen & Søren Nielsen R. Randers a/s Raadhusgade 100 DK 8300 Odder Phone Fax randers.com randers.dk Showroom Holmens Kanal 7 DK 1060 København K Rooms for working, learning and living.

ezone 2 NN 6 Blue Bird 9 Boomerang 10

ezone 2 NN 6 Blue Bird 9 Boomerang 10 2006 ezone 2 NN 6 Blue Bird 9 Boomerang 10 Kære læser Dear Reader Chelsea Hotel Hvad enten du har eller ikke har hørt om Onecollection før, glæder vi os til at vise dig eksempler på, hvad vi kan her i

Læs mere

BRØDRENE ANDERSEN MØBELSNEDKERI BYKATO

BRØDRENE ANDERSEN MØBELSNEDKERI BYKATO BRØDRENE ANDERSEN MØBELSNEDKERI BYKATO Du får et bord med karakter og lethed. En tidløs stil som matcher indretningen i alle moderne hjem. Sæt det op ad væggen. Sæt det frit i rummet. Det går godt overalt,

Læs mere

BAM CLASSIC LIVING COLLECTION. Bord / Table Model 2-115 Design: Ditlev Karsten

BAM CLASSIC LIVING COLLECTION. Bord / Table Model 2-115 Design: Ditlev Karsten BAM CLASSIC LIVING COLLECTION Bord / Table Model 2-115 Design: Ditlev Karsten Udtræksbord / Extendable table Model 2-255 Udtræksbord / Extendable table Model 2-255 Udtræksbord med magasin til opbevaring

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

KATALOG. - Catalogue

KATALOG. - Catalogue KATALOG - Catalogue Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne,

Læs mere

Bella Center 2007. Finn Juhl news!

Bella Center 2007. Finn Juhl news! Ames Einn 2 Chelsea Hotel 5 Robert Tandberg 9 Roger Mandt 12 2008 Finn Juhl news! I flere år har vi ønsket at tage en serie af Finn Juhls sofaborde op. Det er nu blevet til en serie tegnet i 1958 for France

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection?

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection? Begivenheder i onecollection Events in onecollection Neocon in Chicago, June Brayton and Steelcase displayed the Finn Juhl furniture beautifully. Bernhardt showed the Bessi chair and ICF showed the mobile

Læs mere

WAVE System. Produceret af Creathon - Designet af kunderne.

WAVE System. Produceret af Creathon - Designet af kunderne. "Med udgangspunkt i ergonomi stræber vi efter at skabe intelligent, multifunktionelt og økonomisk bæredygtigt kvalitetsinventar og indretning til erhverv og forvaltning" "Based on ergonomics, we strive

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Rethink your worklife

Rethink your worklife Rethink your worklife Copenhagen Towers er et anderledes og visionært kontorbyggeri. Copenhagen Towers handler ikke kun om nye fysiske rammer og bedre infrastruktur for dine medarbejdere det handler også

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

Mere end en arbejdsplads More than a place to work

Mere end en arbejdsplads More than a place to work Mere end en arbejdsplads More than a place to work Nogle af verdens førende arkitekter, Foster + Partners fra England og danske Dissing+Weitling, har tegnet et unikt internationalt projekt: Copenhagen

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Fremtidens campus i en fortidsbygning

Fremtidens campus i en fortidsbygning Fremtidens campus i en fortidsbygning Temaer: Rum til læring Bæredygtighed Efter en brand, der fuldstændigt ødelagde TU Delfts Fakultet for Arkitekturs bygning d. 13. maj 2008, arbejdede et team af akademikere,

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection menu The scandinavian design originals 2011 UK /DK a healthy approach to design STACK it Get the best out of your wine Nordic wool The museum collection SCAN THE QR CODE AND SEE THE VIDEO ON YOUR MOBILE

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

One team Onecollection

One team Onecollection 2007 Ames EINN 2 On-line catalogue 6 New! NOHO 7 TV2 8 One team Onecollection Kære læser - de sidste 3 år har vi haft stor succes med samarbejdet i Onecollection vi har bl.a. leveret 600 nye arbejdspladser

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere