Side 1 af 9. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? 1. Simple tabeller. Besvarelser i alt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 9. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? 1. Simple tabeller. Besvarelser i alt."

Transkript

1 ! "! # $ % & ' & ( & ) * + ), ( & -. / & ) 2.. & ' & ( 2 * & ( ' & 0 7 ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) * + ) 5 ) 2.. & ' & ( 2 * & ( ' & ; 3 6 ( & 4 ) & ( 0 < 3 = ' + ' ) 2.. & ) > ( & ( & ' 0? + 6 & ( ' & 3 ' - & ( A +. ' + ' 4 & ' 0 B & ( C 0 B & ( D 0 E & ( / & - 0 F & ) = ( & A & ) = &, + ' - & ' - & G H I J K L M K N L O P N P Q P N R L K S N L M J T S N S K O Q I P U P V N O L N L J K L W X &. * ( & E 5 3 ) & Y Z [ B ) * 2 * & * = 2. & ( & ( : = &. A 2 ( & ). & ( & & ( 2, 4 ( > '. & * 2, & ' 8 & ( & \ ] ^ _ ` a b c a d b c a e f ^ ` a _ f a e g b c ` h e g e a f d _ i j i k g f b g b ` a b l 7 ' - & ( A +. ' + ' ) m 9, 3 ( n o ' ) + ' 4 n D p p q r C p 0 X &. * ( &. 5 3 ) & s - & '. & t u v w x y z x { v z } y z w ~ } x v ƒ } y } y w x y = 0 = 0 = 0 = 0 = Hvordan er resultatrapporten bygget op? & ' ' & ( ( * A +. & ( ( ) * 2 * & * 2, m & ( ' - & (. 9 4 & ). & 6 & - - &, + ) * ( & ( + ' 4 & ( 0 o / 2 ( A 2 ) 4 * ) 4 > ) - &, 3 ( m & ( - * ( > 5 \ B ( * & ' 4 + A & ( m & ( & ' 3 A & (. + 4 * 3 A & ( ( ) * 2 * & ( ' & 8 :, ) & ( & 6 : - & ( E ) & * 2 = & ) ) & ( A +. & ( 0 / A 3 ( 6 2 ' 4 & & ) & A & ( ˆ 2 ' * 2 ) ( & 4 ' & * + 8 ( 3 & ' * Š 0 - & ( / 2 (. 2 * 5 ( -. A & - - & & ' 5 & ) * &. A 2 ( ) + 4 / & - & ( A & - / A & ( *. 8 9 ( 4. 6 : ) *. 9 m ) & ( 2 6 A +. & ( & * ' * * 2 ), 3 ( / A & ( * & 6 ' & ˆ, Ž 6 3 = ' + ' 4 Ž 3 4 Ž & ( / & - Ž Š + m & ( ' - & (. 9 4 & ). & \ 3 + ' * * 2 ) ) & * A +. & ( 0 Œ/ A 3 ( - 2 ' o 5 ) 2 ( & ( m & ( 8 : & '. 5 2 ) 2, ( 2 p * + ) C p 0 / A 3 ( C p & ( = & -. * \ ˆ >. 6 & ( & ' * / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. r ' *, ( 2 p * + ) C p *. 9 m ) & ( & - ) 2 ' -. 4 & ' ' & 6. ' + * * & * 3 A & ( & ' * * 2 ) Œ *. 9 m ) & ( 2 6 A +. & ( & * ' * * 2 ), 3 ( m & ( &. = 3 ( ) * 2 * & ( - A. \, 3 ( - & Ž & 5. * ( 2 Ž & 6 ' & 3 6 ( : - & ( 0 - & ( 5 2 ' = & ( & 4 ' -, ( 2 Œ& ) & A & ( ' &.. A 2 ( 8 :, 3 (. 5 & ) ) + 4 &. 8 9 ( 4. 6 : ) 8 : * A > (. 2, - &? & ( & * & ( ; & 6 ' & ( 0 o / 2 ( A 2 ) 4 * 2 * * 2 4 & 6 & - + m & ( ' - & (. 9 4 & ). & \ ˆ >. 6 & ( & 3 6 = 3 ( ) * 2 * & ( / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. r A +. = 3 ( ) * 2 * & ( *. 9 m ) & ( & - ) 2 ' -. 4 & ' ' & 6. ' + * * & * 3 A & ( & ' * * 2 ), 3 ( = 3 ( ) * 2 * & ( ŒF A +. o / 2 (, 9 m & * m & ( &. & 4 ' & 0 / m & 6 6 & ) 2 A & - & & 6 ' & ( ( 4. 6 : ) * + ' - & (. 9 4 & ). & ' 0 8 ( >. & ' * & ( &. ( ) * 2 * & ( ' & / & ( 2, ) & * 2 = & ) ) & ( ) & A & ( ' &. & A & ' & ) ) & & ' * 2 ( & ( * + ' - & (. 9 4 & ). & ' + 8 ( 3. 2, 3 ( 6 \ Œ Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? F A +. m & ( &.? & ( & * & ' - & (. 9 4 & ). &. 5 2 ) - 2 ' ' & 2,. > *, 3 ( & ' - & ( A +. ' + ' ) m 9 ( - & ( + ' 4 ˆ 7 < X Š ) o &, * & ( - & ' ' & 5 3 ( * ) > 4 ' + ' 4 A + - & ( & 6 & - - & ' >. * &, 2. & ( + 7 < X ; 8 ( 3 &.. & ' * ( - & ( & ( ) * 2 * & ( ' & ) & - m & ( &. & ) & A & ( & ' 6 & - - & 6 8 ( + 3 ( + * & ( & & A & ' & ) ) ' - & ( A +. ' + ' ) m 9 8 ( 3 = ) & 6 & ( ˆ ' 3 4 ) & 5 ( > A & ( 6 :. 5 & & ' ' > ( 6 & ( ' - & (. 9 4 & ). & Š. 2 6 * ( = & m - & & ' / 2 ' - ) + ' 4. 8 ) 2 ' 3 4 ( & * ' + ' 4. ) + ' m & (, 3 ( 3 8, 9 ) 4 ' + ' 4 \ o, + ' - & ( A > ( 5 * 9 m & ( * + ) - & 9 A ( + 4 &, 2. & ( & * 3 - & ( * + ) ) ( ) * 2 * & ( ' & 8 : \ 6 \ - 5 F & (, + ' - & ( o 3 4. :. 5 2 = & ) 3 ' & ' Ž 7 < X. : - 2 ' Ž 0 / A 3 ( + o ) 9 = & ' - & 5 2 '. 2 6 ) & / 3 A & ' ' & ( ' &, ( 2 2 ( = & m - & * 6 & - 7 < X & ' \ & -, ) - * &. 5 2 = & ) 3 ' & ( m & ( &., > ( & 7 < X A & - 2 * 8 ) 2 & ( & - & ' & ' * ( 2 ) * 8 :. 5 3 ) & '. / m & 6 6 &. + - & 0 ) & A & ( o 3 8 * + ) 5 ( 2 A & * < X & '. 3,, & ' * ) + 4 & * + ) 4 > ' 4 & ) + 4 / & - \ 7 < 2 ' = &, 2 ) & ( - - & ' 0 2 * o. ' ) ( m & ( &. 7 < X A & - 2 * ( & 4 +. * ( & ( & m & ( & ) & 8 : - & * & ) & 5 * ( 3 ' +. 5 & 2 ' 6 2 ( ( * 0 7 ' - & ( A +. ' + ' ) m ( * & * \ o 5 2 ', + ' - & 5 3 ( * & * A <. / m & 6 6 &. + - & & ) ) & ( - + ( & 5 * & 8 : 6 ; 5 3 ( * \ Simple tabeller F & (. & ( o / A 3 ( 6 2 ' 4 & & ) & A & ( ˆ 2 ' * 2 ) ( & 4 ' & * + 8 ( 3 & ' * Š 0 - & ( / 2 (. 2 * 5 ( -. A & - - & & ' 5 & ) * &. A 2 ( ) + 4 / & - & ( A & - / A & ( *. 8 9 ( 4. 6 : ) \ Pige Dreng 1 Er du: 55 / 43,7% 71 / 56,3% 126 Side 1 af 9

2 Generel tilfredshed Ja Nogle Nej, ikke rigtigt 2 Er du glad for at gå i skole? 88 / 69,8% 34 / 27% 4 / 3,2% 126 Godt Nogenlunde Ikke så godt 3 Hvordan har du det med dine lærere? 105 / 83,3% 19 / 15,1% 2 / 1,6% 126 Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt 4 Er du glad for den klasse, du går i? 108 / 85,7% 17 / 13,5% 1 / 0,8% 126 Godt Nogenlunde Ikke så godt 5 Hvordan har du det med dine klassekammerater? 100 / 79,4% 24 / 19% 2 / 1,6% 126 Ja, de fleste Nogle stykker Nej, ikke rigtigt 6 Kan du godt lide dine klassekammerater? 99 / 78,6% 24 / 19% 3 / 2,4% 126 Nej, ikke ret 7 Leger du hjemme hos nogen fra klassen? 68 / 54% 44 / 34,9% 14 / 11,1% Er der nogen fra klassen, der kommer og leger hjemme hos dig? 61 / 48,4% 48 / 38,1% 17 / 13,5% 126 Klassen og kammeraterne Ja Nej Ved ikke 9 Har du nogle gode venner i din klasse? 121 / 96% 1 / 0,8% 4 / 3,2% Tror du, at dine klassekammerater godt kan lide dig? 91 / 72,2% 5 / 4% 30 / 23,8% 126 Nej Nogle 11 Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 43 / 34,1% 72 / 57,1% 11 / 8,7% 126 Side 2 af 9

3 Ja Nej Ved ikke 12 Har I nogle regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 110 / 87,3% 7 / 5,6% 9 / 7,1% 126 Svar også på nr. 12a-12b Gå direkte videre til 13 Ja, for det meste Nogle Nej, ikke ret 12a Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 73 / 66,4% 26 / 23,6% 11 / 10% 110 Ja, for det meste Nogle Nej, ikke ret Mobning 12b Synes du, at dine klassekammerater er gode til at overholde reglerne for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden? 61 / 55,5% 44 / 40% 5 / 4,5% Er der nogen i din klasse, der driller dig, så du bliver ked af det? 63 / 50% 56 / 44,4% 7 / 5,6% Er der nogen fra en anden klasse, der driller dig, så du bliver ked af det? 80 / 63,5% 38 / 30,2% 8 / 6,3% 126 Ved ikke 15 Tror du, at du selv har været med til at drille nogen, så de er blevet kede af det? 60 / 47,6% 33 / 26,2% 2 / 1,6% 31 / 24,6% 126 Ja Nej Ved ikke 16 Har I snakket om mobning og drilleri i jeres klasse? 107 / 85,6% 11 / 8,8% 7 / 5,6% Hjælper jeres klasselærer, hvis der er nogen i klassen, der har problemer? 112 / 89,6% 5 / 4% 8 / 6,4% Har du prøvet at blive drillet af en lærer på skolen, så du er blevet ked af det? 114 / 91,2% 8 / 6,4% 3 / 2,4% 125 Side 3 af 9

4 Klasselæreren Ja, meget Nogle Nej, ikke ret meget 19 Tror du, at din klasselærer godt kan lide dig? 97 / 77,6% 25 / 20% 3 / 2,4% Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 110 / 88% 12 / 9,6% 3 / 2,4% 125 Nogle Nej, ikke ret 21 Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det med hinanden i klassen? 61 / 48,8% 55 / 44% 9 / 7,2% 125 Ja Nej Ved ikke 22 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? 104 / 83,2% 8 / 6,4% 13 / 10,4% 125 Timerne og undervisningen Godt Nogenlunde Ikke så godt Ved ikke 23 Hvordan synes du selv, at du klarer dig i skolen? 93 / 75% 17 / 13,7% 3 / 2,4% 11 / 8,9% Keder du dig i timerne? 38 / 30,6% 69 / 55,6% 17 / 13,7% Synes du, at det, du skal lave i timerne, er for svært? 55 / 44,4% 61 / 49,2% 8 / 6,5% Synes du, at det, du skal lave i timerne, er for let? 33 / 26,6% 76 / 61,3% 15 / 12,1% 124 Nogle Nej, ikke ret 27 Fortæller dine lærere dig, at det, du laver i timerne, er godt? 68 / 54,8% 49 / 39,5% 7 / 5,6% Må du være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? 14 / 11,3% 47 / 37,9% 63 / 50,8% 124 Ja, meget Nogle Nej, ikke ret meget 29 Synes du, at du lærer noget i skolen? 100 / 80,6% 17 / 13,7% 7 / 5,6% 124 Side 4 af 9

5 Rammer 1 Ja Nogenlunde Nej Ved ikke/findes ikke 30 Synes du, at skolens legeplads er god? 85 / 68,5% 29 / 23,4% 9 / 7,3% 1 / 0,8% Synes du, at I har nogle gode boldbaner? 84 / 67,7% 22 / 17,7% 15 / 12,1% 3 / 2,4% Synes du, at skolegården er rar at være i? 83 / 66,9% 26 / 21% 11 / 8,9% 4 / 3,2% 124 Synes du, at... Ja Nej 33 - jeres klasselokale er rart at være i? 113 / 91,9% 10 / 8,1% der er plads nok i jeres klasselokale? 108 / 87,8% 15 / 12,2% du er med til at bestemme, hvordan klasselokalet ser ud? 47 / 38,2% 76 / 61,8% du har ordentlig plads til dine egne ting fx jakker, skiftetøj og andre ting? 105 / 85,4% 18 / 14,6% der er steder nok, hvor man kan være i fred og ro? 79 / 64,2% 44 / 35,8% der er pæne farver på væggene indendørs? 91 / 74% 32 / 26% at toiletterne på skolen er i orden? 51 / 41,5% 72 / 58,5% der er områder udenfor, hvor der er dejligt at være? 113 / 91,9% 10 / 8,1% 123 Rammer 2 God Nogenlunde Dårlig 41 Hvordan er din stol at sidde på? 76 / 61,8% 33 / 26,8% 14 / 11,4% 123 Godt Nogenlunde Dårligt 42 Hvordan er dit bord at sidde ved? 79 / 64,2% 34 / 27,6% 10 / 8,1% 123 Side 5 af 9

6 Ja Nogenlunde Nej 43 Kan du se, hvad der sker på tavlen? 100 / 81,3% 21 / 17,1% 2 / 1,6% Kan du høre, hvad der bliver sagt i klassen? 99 / 80,5% 20 / 16,3% 4 / 3,3% 123 Nej Nogle Ja 45 Synes du, at der er for koldt i klassen? 65 / 52,8% 49 / 39,8% 9 / 7,3% Synes du, at der er for varmt i klassen? 54 / 43,9% 51 / 41,5% 18 / 14,6% Synes du, at der er for rodet i klassen? 73 / 59,3% 35 / 28,5% 15 / 12,2% Synes du, at der er beskidt i klassen eller andre steder på skolen? 44 / 35,8% 53 / 43,1% 26 / 21,1% Synes du, at der lugter grimt i klassen eller andre steder på skolen? 62 / 50,4% 39 / 31,7% 22 / 17,9% 123 Sikkerhed Ja Nej Ved ikke 50 Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? 120 / 97,6% 2 / 1,6% 1 / 0,8% 123 Nej Ja 51 Har du prøvet at komme så slemt til skade, mens du var i skole, at der blev ringet efter mor eller far? 87 / 70,7% 36 / 29,3% 123 Side 6 af 9

7 Helbred og velbefindende Har du... eller næsten aldrig Ved ikke 52 - ondt i hovedet? 51 / 41,8% 55 / 45,1% 11 / 9% 5 / 4,1% ondt i maven? 57 / 46,7% 44 / 36,1% 14 / 11,5% 7 / 5,7% feber? 87 / 71,3% 22 / 18% 5 / 4,1% 8 / 6,6% problemer med astma eller allergi? 98 / 80,3% 12 / 9,8% 2 / 1,6% 10 / 8,2% problemer med eksem eller udslæt? 88 / 72,1% 16 / 13,1% 7 / 5,7% 11 / 9% ondt i nakke, ryg eller skuldre? 57 / 46,7% 48 / 39,3% 11 / 9% 6 / 4,9% ondt andre steder i kroppen? 66 / 54,1% 38 / 31,1% 10 / 8,2% 8 / 6,6% 122 Er du... Nej Ja 59 - trist eller ked af det? 99 / 81,1% 23 / 18,9% træt og uoplagt? 88 / 72,1% 34 / 27,9% 122 Er du... Ja Nej 61 - i rigtig godt humør? 114 / 93,4% 8 / 6,6% glad og godt tilpas? 115 / 94,3% 7 / 5,7% 122 Side 7 af 9

8 ž Œ 2. Søjlediagram over pointtal for hvert emne F & (. & ( o & *. 9 m ) & ( A & ( ' * * 2 ), 3 ( / A & ( * & 6 ' & ˆ, Ž 6 3 = ' + ' 4 Ž 3 4 Ž & ( / & - Ž Š + m & ( ' - & (. 9 4 & ). & \ 3 + ' * * 2 ) ) & * A +. & ( 0 / A 3 ( - 2 ' o 5 ) 2 ( & ( m & ( 8 : & '. 5 2 ) 2, ( 2 p * + ) C p 0 / A 3 ( C p & ( = & -. * \ ˆ >. 6 & ( & ' * / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. r ' *, ( 2 p * + ) C p E 9 m ) & ( & * A +. & ( 3 4. :. > (. 5 + ) * & ' * * 2 ), 3 ( ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) Ž \ 7 ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) & (. 8 9 ( 4. 6 : ) 0 - & ( & - ) 9. * 2, = &. * & 6 * &. A 2 ( 8 : 2 ' - ( &. 8 9 ( 4. 6 : ) \ * = & 5 ( >, * & ' - &. A 2 ( 8 :. 8 9 ( 4. 6 : ) & * Ž F 2 ( + ' - & ', 3 ( - & * & D 6 : ' & - & (. & * & ' & ) ) & (, ) & ( & & ) & A & ( 8 :. 5 3 ) & ' = ) + A -. 2 *, 3 ( ' 3 4 & * & ' & ( 0 & ( 6 3 = ' + ' 4 - ) 9. & (. : ) & - &., 9 ) 4 & ' - ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) Ž F 2 ( & ) A & ) ) & ( & ' 6 & - 2 ' - ( & 4 m 3 ( * ' 3 4 & *, 3 ( 2 *. * & 6 3 = ' + ' 4 & ' Ž % ' - & ' * + ) 0 2 ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) & ' & & = ) 3 * ( & 4 ' &. 6 & ' * * 2 ) ) & *, 3 ( - & & 6 ' & ( 0 - & ( & & ) * * + ) / 9 ( & ( 0 & ( 0 2 * - & * & & ( 2 ) ) & & ) & A & ( 0 - & ( = &. A 2 ( & ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) & ' & \ & ( & 4 ' + ' 4. 4 ' - ) 2 4 & *, 3 ( - & * 3 * 8 & (. 8 9 ( 4. 6 : ) & ( 2 ) *. :, 3 (. 5 & ) ) + 4 * & ) & A & ( ' &. = &. A 2 ( & ). & ( 5 2 ' - & (, 3 ( & Ž = ) 2 ' - & & ' ' - & ( š * ' * * 2 ) \ o - & ' & ) & 5 * ( 3 ' +. 5 & A & m ) & - ' + ' 4 * + )? & ( & * & ( & * ) + ' 5 &. - & ( * + ) & ' ) +. * & 3 A & ( 0 / A + ) 5 &. 8 9 ( 4. 6 : ) 0 - & ( ; 2, / > ' * 2, & ) & A & ( ' &.. A 2 ( ; ) 9. ' - & (. 8 9 ( 4. 6 : ) E s ˆ / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. ' - & (. 8 3 & ( ) C Š o ' ) + ' 4 ˆ / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. ' - & (. 8 3 & ( ) D Š œ A ( + 4 & 5 ) 2.. & * ( + ' ˆ / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. ' - & (. 8 3 & ( ) Š E & 3 4. : A & m ) & - ' + ' 4 & ', 3 ( ( : / A 2 - o. 5 2 ) A > ( & > ( & 8 : 0 ' : ( o Ž ) >. & ( Ž m & ( & ' * / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. r / A 3 ( - 2 ' ) 2 &. & ' * ž Side 8 af 9

9 Ÿ ª «ª «± ««² ³ ³ µ ¹ º» «ª ¼ ½ ª ¾ ¾ ª µ ¹ º À ³ Á  ¼ ¾ à ««½ «ª ¼ ½ ª ¾ ¾ ª Ä ¾ ¼ «Å Å Æ ¼ Å µ ¹» «ª «Ç µ È ¹ É ¾ ¼ Ê ³ ¼ Å ¹ Ë Ì ª ¾ ¾ Å ¹ È Ì ª ¾ ¾ ¹ Å ¹ ¹ È Í ½ ½ ³ µ º ¹ È Î «³ ¼ «² ³ ³ Å Ë ¹ ¹ 3. Søjlediagram over pointtal for jeres bonusresultater & * * &. 9 m ) & ( 2 6 A +. & ( & * ' * * 2 ), 3 ( m & ( &. = 3 ( ) * 2 * & ( - A. \, 3 ( - & Ž & 5. * ( 2 Ž & 6 ' & 3 6 ( : - & ( 0 - & ( 5 2 ' = & ( & 4 ' -, ( 2 & ) & A & ( ' &.. A 2 ( 8 :, 3 (. 5 & ) ) + 4 &. 8 9 ( 4. 6 : ) 8 : * A > (. 2, - &? & ( & * & ( ; & 6 ' & ( 0 o / 2 ( A 2 ) 4 * 2 * * 2 4 & 6 & - + m & ( ' - & (. 9 4 & ). & \ ˆ >. 6 & ( & 3 6 = 3 ( ) * 2 * & ( / * * 8 r r \ * & ( & * & ( & * \ - 5 r A & m ) & - ' + ' 4 r 4. r A +. = 3 ( ) * 2 * & ( Ÿ ª «ª «Í Ï ª ««µ È ¹ ¹ Í Ê ³ ³ Å ¹ ¹ Ð ² Ñ ½ Ò Ç ½ ¾ «Ó Â Å È ¹ È Ô Õ Ö Ö Ä ««ª µ Ë ¹ Ë Ø Ç ¼ Å ¹ ¹ Side 9 af 9

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54 Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 207 / 75% 64 / 23% 5 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 217 / 79% 52 / 19% 7 / 3% Ja

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja

Læs mere

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse.

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 6 / 75% 2 / 25% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du

Læs mere

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0%

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 42 / 81% 8 / 15% 2 / 4% Ja Nogenlunde rigtigt Er du

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 126

Læs mere

Side 1 af 6 Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 35 / 56% 25 / 40% 3 / 5% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 35 / 56% 26 / 41% 2 / 3% Ja Nogenlunde

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse klasse

Undervisningsmiljøundersøgelse klasse 1. Simple tabeller Undervisningsmiljøundersøgelse 0. 2. klasse Vadehavsskolen maj 2010 Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.x, 5.y, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.d M, K Ikke viste hold: 6.d, 7.b, 9.d Resultater

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.a., 0.b., 0.c., 1.a., 1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: 4.klasse 4.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har du det med dine lærere? Godt Ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling (0.-3. årgang)' 2009 3Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 32 / 82.05% 7 / 17.95%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.a, 0.b, 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.a, 0.b, 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2B M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 31 / 83.78%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 1a, 2a, 3a, 4a M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 88 / 78.57% 20 / 17.86%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Indskoling, Indskoling, Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0, 1a+b, 2a+b, 3a+b, 4a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 190 / 83.33%

Læs mere

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec.

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec. Skole: Hanstholm skole Årgang: År: Måned: dec. Generel tilfredshed Er du glad for at gå i skole? 9 Hvordan har du det med dine lærere Godt Ved ikke Ikke godt Er du glad for den klasse du går i? Hvordan

Læs mere

Skole: Årgang: 1. Måned: Hanstholm skole. År: dec.

Skole: Årgang: 1. Måned: Hanstholm skole. År: dec. Skole: Hanstholm skole Årgang: 1 År: 7 Måned: dec. Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i skole? 1 1 3 Hvordan har du det med dine lærere 3 7 1 1 Godt Ved ikke Ikke godt Er du glad for den klasse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 20082 1. klasse, 2.klasse, 3. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 45 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3e, 3f, 4e, 4f, 4g M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 16 / 80% 4 / %, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 13 / 59.09% 9 / 40.91%, ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 indskoling, indskoling, indskoling, indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0. A, 0. B, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, Toften Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Modtageklassen M, K GP Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 TA, TB, GA, GB, OA, OB M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 34 / 87.18%, ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 1. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 47 / 85.45% 4 / 7.27%, ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. april 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Køn. Skolen og Klassen. 1 Er du en pige eller en dreng Går du på?

Køn. Skolen og Klassen. 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 1 Køn Pige Dreng 1 Er du en pige eller en dreng 42 8 Skolen og Klassen Gartneriet Balletlinjen Danselinjen 1 Går du på? 28 7 15 Ja Nogle Nej. ikke rigtigt 2 Er du glad for at gå i læseskolen? 64% 36% 3

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Hold: 0.A, 0.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 11 Er du glad for at gå i skole?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. januar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Køn. Skolen og Klassen. 1 Er du en pige eller en dreng. 1 Går du på? 2 Er du glad for at gå i læseskolen? 3 Er du glad for at gå i danseskolen?

Køn. Skolen og Klassen. 1 Er du en pige eller en dreng. 1 Går du på? 2 Er du glad for at gå i læseskolen? 3 Er du glad for at gå i danseskolen? 1 Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Køn Pige Dreng 1 Er du en pige eller en dreng Skolen og Klassen Gartneriet Balletlinjen Danselinjen 1 Går du på? Ja Nogle Nej. ikke rigtigt 2 Er du glad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. maj 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Rammer 1,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Rammer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Hold: 0C, 0D, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 0A, 0B Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Timerne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Rammer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Rammer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Mobning, Rammer 1, Rammer 2, Sikkerhed Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Søndervangskolen Periode:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

Børnemiljø Vurdering 2018 HUSUM FRITIDSINSTITUTION

Børnemiljø Vurdering 2018 HUSUM FRITIDSINSTITUTION Børnemiljø Vurdering 218 HUSUM FRITIDSINSTITUTION Børnemiljø Vurdering 218 4 4 Er du en dreng eller en pige? 41 3 3 2 1 Dreng Pige Børnemiljø Vurdering 218 7 Hvor gammel er du? 66 6 4 3 2 13 16 2 1 2 år

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'SFO' 2009 SFO 0a, SFO 1a, SFO 2a, SFO 3a M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er du glad for at gå i SFO? 65 / 80.25% 16 / 19.75% 0 /

Læs mere

Side 1 af Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012

Side 1 af Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Resultat. Generel tilfredshed. 1 Er du dreng eller pige? 9 / 42,9% 12 / 57,1% Hvor gammel er du? 12 / 57,1% 6 / 28,6% 3 / 14,3% 21

Resultat. Generel tilfredshed. 1 Er du dreng eller pige? 9 / 42,9% 12 / 57,1% Hvor gammel er du? 12 / 57,1% 6 / 28,6% 3 / 14,3% 21 Resultat Resultatudtræk foretaget den 19. januar 2009 Undersøgelser I te resultatudtræk indgår 1 undersøgelser: Undersøgelse Afsluttet Børnemiljøet i Elisehaven januar 2009 21 Køn Der filtreres ikke på

Læs mere

1 Er du dreng eller pige? 11 / 68,8% 5 / 31,2% Hvor gammel er du? 6 / 37,5% 9 / 56,2% 1 / 6,2% 16

1 Er du dreng eller pige? 11 / 68,8% 5 / 31,2% Hvor gammel er du? 6 / 37,5% 9 / 56,2% 1 / 6,2% 16 Resultat Resultatudtræk foretaget den 15. januar 2010 Undersøgelser I dette resultatudtræk indgår 1 undersøgelser: Undersøgelse Afsluttet Børnemiljø i Bangsbo januar 2010 16 Dreng Pige 1 Er du dreng eller

Læs mere

Side 1 af 11. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 22. august 2013

Side 1 af 11. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 22. august 2013 Resultatudtrækket er foretaget 22. august 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen Termometertal fra skoleåret 2009-2010 2009 2010 1 Termometertal fra skoleåret 2009-2010 3 Generel tilfredshed, 0.-3. klasse 4 Generel tilfredshed, 4.-10.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. april 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre hjælper,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Sikkerhed Følgende institutioner indgår

Læs mere