2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle"

Transkript

1 Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Nyt fra bestyrelsen.. 6 Vision Windsurfing Nyt fra havnen SNV s Spring Cup VFW program Ungdoms - afdelingen Rejsebrev - nr Sejlerskolen Nye medlemmer Forsidebilledet er Jørgen Krautwalds flotte akvarel til VFW årgang 2/09 J U N I 1

2 2

3 Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf , Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund. Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf Kasserer: Inga Jensen, Dybbølvej 9 A, 7100 Vejle, tlf Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: Havnesekretær: Lars Neumann, Vangeager Vejle Ø, Tlf: Bestyrelsesmedlem: Torben Vang, Bøgomvej 6, 7100 Vejle, tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Møller, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, tlf Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl samt torsdage kl , tlf /mobil Havne assistent: Karsten Pedersen tlf Havnekasserer: tlf , torsdag kl Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf Kapsejladsudvalget: Lars Lange Christensen, tlf Vejle Fjord weekend: Lars Lange Christensen, tlf Jolleafdelingen: Michael Faubel, Anton Berntsen Vej 30, 7182 Bredsten, tlf Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf Matchraceudvalget: Lars Lange Christensen, tlf Aktivitets- og Turudvalg: Tlf Suppleanter: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf samt Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf , Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 Bredsten, tlf Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf , åbner hver dag kl Bestyrer: Birthe Aastrup Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, Moms reg.nr.: B Oplag: 950 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: Digitalhuset Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september og december. Indlæg til næste nummer skal være redak tio nen i hænde senest den 20. august

4 - Tidligere Strunge & Hartvigsen Rådgivning indenfor byggeri og anlæg, drift og vedligehold samt industri og energi Enghavevej 2 Box Vejle tlf Pælemesteren træffes hverdage kl samt torsdag kl på tlf mobil Jansson El A/S Vejle: Tlf Horsens: Tlf Klubstander Vi vil gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal Neptun s stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Den kan købes på havnekontoret, på restaurant Neptun eller hos havnesekretæren. 4

5 Sommeren 2009 På den gode side kan jeg som formand for sejlklubben og som bruger af lystbådehavnen være jeg ret godt tilfreds med, at byrådet i Vejle Kommune har godkendt visionsoplægget for den nye lystbådehavn og dermed har frigivet midler til det næste trin i udviklingsprocessen. Det er min klare opfattelse, at en af årsagerne har været et godt samarbejde mellem klubberne i Søsporten og embedsværket i Vejle Kommune. Vi må ligeledes konstatere, at sejlsæsonen har fået en hel fantastisk start, et stabilt højtryk over en længere periode har gjort, at flere vejrmæssige rekorder er slået. Jeg håber, at det kommer til at betyder, at alle vore både i klubben kommer på vandet for at nyde fjordens glæder. Vore sejlere er i fuld gang med at markere sig rundt om i de nationale og internationale stævner. Flere mandskaber har deltaget i Fyn Cup og i skrivende stund er folkebåden Rosine med 2 mands besætning noteret som overalt vinder i Fyn Cup (Fyn rundt). I egne rækker har der været afholdt Spring Cup for matchrace 28 og der er afholdt VT-Cup i jolleafdelingen på Tisbæk Strand. Derudover er det nye brohoved på Tirsbæk Strand indviet og jolleafdelingens trængsler er snart forbi. Lederen Der er igangsat en visionsproces i forbindelse med udviklingen på lystbådehavnen og de første møder for medlemmer, som ønsker at påvirke denne proces, blev afholdt på Fremtidsværkstedet. Men alligevel tæller visionsprocessen med den negative side. Der har været et endog skuffende lavt antal medlemmer til de to første møder hvilket for mig er uforståeligt. Konsekvensen af denne ringe interesse for sejlklubbens fremtid og de ny rammer i lystbådehavnen kan blive den, at klubben over tid afvikler sig selv og at andre bestemmer hvordan klubfaciliteterne kommer til at se ud, bestemmer hvor mange kvm. vinteropbevaring der kan stilles til rådighed og ikke mindst bestemmer prisen på bådpladserne i fremtiden. Det er simpelt hen for dumt ikke at udnytte muligheden for at øve indflydelse. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til, på den ene eller den anden måde, at tage del i denne proces for at påvirke fremtiden. Det skal lige nævnes at, der mulighed for at orientere sig om status på visionsprocessen ved at gå ind på SNV s hjemmeside, idet referater og andre oplysninger er tilgængelige her. Jeg og bestyrelse er også meget modtagelige over for ideer til at involvere det store tavse flertal blandt medlemmerne. Bare fyr løs! 5

6 Igen i år må jeg konstatere, at der er mange både som ikke fører klubstander det er helt klart en fejl, der er mange ting at være stolte af i vores klub. Jeg vil gerne appellere til, at alle medlemmer fører sejlklubbens stander under salingen og skulle du mangler en, kan den anskaffes ved at henvende sig på Rest. Neptun, hos pælemesteren eller hos klubsekretæren. Endelig vil jeg endnu engang opfordre medlemmer med noget på hjertet om at melde sig under standeren og være med til at skubbe projekterne i gang. Det er vore holdninger, der er afgørende for klubbens flyvehøjde. Vi mister 100% af de skud vi ikke skyder! Michael Jordan Må jeg ønske alle en fantastisk sommer! De bedste sejlerhilsner Preben Werther - Formand Nyt fra bestyrelsen Sejlklubben Neptun Vejle inviterer til bymesterskabet i sejlads for studerende! Mesterskabet afholdes på en lørdag den 15. august fra ud for marinaen og arrangementet bliver en del af sejlklubbens årlige Vejle Fjord Weekend august. Samtidig er Vejle Kommune i gang med, gennem medierne, at markedsføre kommunen som progressiv kommune. Det sker bl.a. ved, at bruge aktiviteterne under Vejle Fjord Weekend og Fjordsvøm 2009, som det første initiativ til denne markedsføring. Båltaler ved dette års Sankt Hans bål bliver ungdomspræst Rikke Holm fra Vejle. Bestyrelsen Folkebåden Rosine FD 1036 blev overalt vinder i Fyn Cup 2009 Jens Otto Brøndlund Jensen ved roret 6 Folkebåden Rosine på vej mod Helnæs

7 VISION 2014 Der er et ordsprog der siger; at nogen skaber fremtiden og de nogen kan lige så godt være os selv. I forbindelse med at sejlklubben s vision for 2010 stort set er nået, er der behov for at sætte nye mål for fremtiden og at synliggøre ønsker og ideer til indretning af de nye klubfaciliteter. Sejlklubben vil derfor gerne invitere klubbens medlemmer til at deltage i et møderne omkring fremtiden og møderne er tænkt gennemført som en workshop med fokus på en generel orientering, brainstorming, gruppediskussioner samt en præsentation af resultater i form af et rullende referat. Det første møde blev afholdt den 20. maj i Fremtidsværkstedet på Strandgade 63 med følgende resultat: Referat fra visionsmødet i Fremtidsværkstedet: 1. Velkomst ved formanden ningen at tage til i både deltagelse, engagement og dybde. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke Fremtidsværkstedet for at være værter ved vore fremtidsprocessen. Vi sætter stor pris på velviljen tak. 2. status på projekt lystbådehavn ved Komm. Dir. Niels Ågesen Kommunaldirektøren var i sit es og gav et fin status på udviklingen i Lystbådehavnen. Beretningen blev optaget på video, så her har medlemmerne mulighed for at høre beretningen (klik på linket). Kommunaldirektøren ønskede os en god og frugtbar visionsproces og bad os tænke initiativer/mål/drømme ind i visionen som var større en klubbens egne - initiativer/mål/ drømme som kunne understøtte både Vejle by, borgere og andre brugere på lystbådehavnen. Ved mødet den 20/5 var der tale om en lille skare medlemmer, som var friske på at tale om klubbens fremtid. Men det er med møder som i naturen - et faktum er, at selv de største laviner begynder med en lille viberation/snebold for derefter at vokse sig stor. Vores håb er at interessen for udvikling af klub og området vil vokse for mod slut- 3. oplæg til Brainstorm og gruppediskussioner Oplægget handlede om at sætte rammen for - og at organisere forløbet. Processen blev gennemført som et café møde i et på mindre grupper. Der var lagt hvide papir- 7

8 duge på bordene, således at alle tanker og ideer kunne nedfældes på dugen og ses af alle rundt om bordet. Når dialog og præsentation var færdig kunne dugene blot tages under armen og alle guldkornene kunne herefter skrives ind i nærværende referat. Vi vil indtil videre gennemføre processen i dette format. For at sætte processen i gang tog vi udgangspunkt i et ordsprog; det er nemmere at tæmme en vild laks end der er at puste liv i en død sild så det vi skulle i gang med var at skabe en vild laks. Tanken er at skabe et rullende referat, hvor vi hver gang prøver at feje vores forstand sammen og på den måde både fastholde ideer og tanker og blive klogere på mulighederne omkring udvikling af klub og lystbådehavn. 4. Brainstorm og gruppediskussioner Vi summede i ca. 60 min. 5. Præsentation af resultater - Processen den 20/5 - Vejle skal være søsportens by - Der ligger et klart vækstpotentiale i at de 5 nuværende klubber tænker i samarbejde og at det er vigtigt at involvere Søsporten i denne udviklingsproces. Større enheder = større service. - Få skabt en større Vi/Os kultur vi skal arbejde med en positiv psykologi - skabe og udnytte mulighederne der ligger lige foran os. - For at tænke lidt ud af boksen kunne det nye klubhus kunne være et fremtidssikret multihus, hvor der var de faciliteter som moderne medlemmer at søværts klubber har behov for. I stedet for at indrette 5 selvstændige domiciler (læs klubber) kunne man skabe optimale betingelser for fritidsaktiviteter et slags bemandet sejler-supermarked. Her kunne potentielle søsportsintereserede komme ned og kigge på og blive introduceret til mulighedene på vandet og herefter træffe et kvalificeret valg af idræt. - Et multihus kunne også skabe de rigtige undervisningsfaciliteter/-miljø (AV-udstyr, internet) på havnen, således at relevant undervisning kan finde sted. - Det skal være muligt at få mad og drikke til fornuftige priser. - En gennemtænkt uddybning er en forudsætning for et bredt mix af aktiviteter. - Langelinie skal gennemtænkes således at der kan afholdes publikumsvenlige stævner (eksempelvis mactchrace mellem uddannelsesinstitutionerne i Vejle, men også anden søsport). 8

9 - Jolleafdelingen skal tænkes ind i den fremtidige lystbådehavn. - Vi skal lægge billet ind på nogle store stævner, idet disse vil trække den interne udvikling i den rigtige retning i form af organisation, uddannelse, sportsligt ambitionsniveau. - Vi burde måske i denne udviklingssammenhæng forlade klubtankegangen og tænke større tænke i søsport, hvor sejlsport er en del og hvor sejlklubben under denne paraply kan have sin egen identitet. - Sejlads er en kultur med en meget lang historik derfor er det vigtigt at holde fast i og forankre denne historik. Eksempelvis ve at integrere de gamle træskibe i den nye lystbådehavn. Martha skal selvfølgelig ligge ved den nye Langelinie det kunne være et levende værksted, hvor man kan opleve det gamle sømandshåndværk. - Der skal arbejdes på at få Vintherthur tilbage til Vejle, idet den kan blive en gevinst for både klubben, sejlsporten og ikke mindst fe de som ikke har prøvet af sejle knob for sejl. - I dag er 60-årige stadig unge af sind og et ophold i havnen kunne være en måde at være sammen både sine børn og børnebørn - altså hvis der er noget at komme efter (det gælder alle aldersgrupper) - Lystbådehavnen dækker et stort opland, så faciliteterne skal tilpasses så de tilgodeser alle behov - Der bør for at tilgodese klubaktiviteter, borgere, gæster etableres et bedre vandrehjem på havnen. - Frit internet 6. Opsamling - Til trods for at det kun var et mindre fremmøde et fint resultat og et godt grundlag at forsætte på. - Ovennævnte bliver lagt på nettet og vil også blive tilsendt formandskaberne i Søsporten med henblik på at gøre processen bredere. Dog er der stadig en hel del af visionsprocessen som skal færdiggøres i klubregi. - Det er vigtigt at få skabt et stærkt socialt miljø på havnen der skal være noget at komme efter både som ung, ældre og dem der bare ønsker at være på lystbådehavnen. Eksempelvis musik fredag, lørdag, søndag som i Glyngøre om sommeren. Lystbådehavnen skal være som en magnet. 9

10 Windsurfing 10windsurferafd. Før starten på træningssæsonen 2009 var der af flere omgange kaldt ind til praktisk arbejde. Her er ungdommen i gang med at male huset med skoleudstyr. Tak til alle jer der kom forbi og gav en hjælpende hånd. Billedet taler næsten for sig selv. Øverst SNV-flaget og herunder flaget der viser at vi stadigvæk er en ungdomsvenlig sejlklub. For sæsonen 2009 har bestyrelse og aktivitetsudvalg igen i år udarbejdet en aktivitetskalender som er lagt ud på hjemmesiden

11 Med frisk vind startede windsurfertræningen Her hjælper instruktør Finn Sørensen en af de nye windsurfere med udstyret. Igen i år møder rigtig mange op til træning både mandag og onsdag. Over de første 6 trænings pas har der i gennemsnit været 25 windsurfere på fjorden. Torben Kornom kom en tur til Vejle, hvor han fortalte om windsurferudstyr, rigning og bomning for ca. 50 fremmødte tilhører, hvoraf de ca. 25 var windsurfere fra SNV. Arrangementet blev holdt i de nye lokaler hos Vestergaard Auto på Horsensvej. Vi ses til windsurfing på Vejle fjord Bestyrelsen Bådtransport Knud Gade A/S Ingen opgaver er for små eller store. Med vores alsidige vognpark og erfarne medarbejdere kan vi håndtere både i alle størrelser. Vi har 60 års erfaring inden for alt fra levering af sand & grus, hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og pavilloner. Knud Gade A/S Englandsvej Vejle. Tlf.: Fax.:

12 Forandring fryder Af Katrine Jensen Sæsonen er nu for alvor i gang. Første store stævne var Euro Cup på Mallorca, som var præget af let vejr. Jeg havde en lidt tung start på stævnet, jeg følte ikke jeg kunne finde farten, og når man er langsom, er det svært at sejle taktisk, da man sjældent kan bestemme sin egen vej på banen. Heldigvis fandt jeg formen undervejs, og havde to gode dage til at slutte af på. Efter Mallorca har træningen foregået hjemme på Øresund. Vejret har jo været fantastisk med rigtig mange solskinsdage, men vinden har desværre ikke været helt så gavmild, så det er blevet til mange timers manøvretræning, i let luft. For et par uger siden havde vi en intensiv træningslejr i Skive. Vi var 8 surfere og 5 trænere, så der var fuldt fokus på. Dansk Sejlunion stoppede i starten af året samarbejdet med vores tidligere træner, Jacob Holst, og træningen i Skive, blev brugt til at teste forskellige træner konstellationer af, for at finde frem til den bedste løsning, på længere sigt. En Hollandsk træner var hyret til samlingen, og udbyttet var stort. Vejret var ret atypisk for hvad vi ellers har haft de sidste par måneder. Første dag var vinden helt let, mens de følgende 4 dage blev sejlet i 20+ knob. Fokus var på manøvre, og der blev jibet til den helt store guldmedalje. Og tiden blev udnyttet maksimalt, med morgenløb 7.30, 2 træningspas på vandet, og afsluttende styrketræning mellem Som vores træner jo pointerede, så er det jo fint at slutte så sent, så har vi en halv time til at komme i seng, en halv time til at stå op, og kan stadig nå 8 timers søvn. Vi var alle ret spændte på, hvilken betydning det ville få, at Jacob ikke skulle fortsætte som vores træner. Men som man siger, så fryder forandring, og efter 3 år med samme træner, bliver det spændende at få nye og frisk øjne på. Forhåbentligt får vi en træner, som kan bidrage med masser af nye input. Jeg glæder mig til at se hvad den permanente løsning bliver, men er sikker på det nok skal blive godt. Lige pt. sidder jeg og skrive de afsluttende guldkorn, på en markedsanalyse eksamensopgave, som skal afleveres om et par dage, derefter går turen til Holland, til næste Euro Cup stævne. Efter det, kommer stævne i Tyskland, træningssamlinger, og ikke mindst sommerferie som dog for mit vedkommende skal bruges i Summer School, for at indhente nogle af de fag, jeg har været nødt til at udskyde. Mine forældre skulle have været forbi i weekenden, da min far skulle deltage i årets første danske ranglistestævne i Nivå. Desværre kom han galt af sted på fjorden i går, og ligger nu på langs med 7 sting i foden. Sidst skal der også lyde en stor tak, til klubben, som igen i år, har valgt i støtte mig, i min færden. Det sætter jeg virkelig stor pris på, jeg kunne desværre ikke være til stede ved standerhejsningen, da jeg var ude at rejse, men vil gerne benytte denne lejlighed, til at sige tak. Håber alle har fået en god start på sæsonen. 12

13 13

14 Nyt fra havnen JUNI 2009 Uddybning af lystbådehavnen: Den længe tiltrængte uddybning af vores havn bliver udskudt til vinteren 2009/2010, idet uddybningen er forbundet med færdiggørelsen af spunsningen i indspulingsbassinnet. I forbindelse med etablering af en kørevej i indspulingsbassinnet er der opstået nogle bundforskydninger på sydsiden af bassinnet. Dette har medført i en forsinkelse, idet entrepenøren ikke har været opmærksom på denne problemstilling. Samtidig med dette arbejde, er lytbådehavnen og kommunen i gang med at tilvejebringe tilladelser fra miljømyndighederne med henblik på at deponere forurenet bundmateriale i indspulingsbassinnet og klapning af nyopgravet havbund i forbindelse med den nye lystbådehavn. Så vi må forudse en sæson mere, hvor der skal kigges lidt ekstra i tidevandstabellen. Bådstativer: Havneudvalget i lystbådehavnen har udarbejdet et nyt sæt bestemmelser for anvendelse af bådstativer samt transport af både på lystbådehavnen. Bestemmelserne er udarbejdet for at imødegå den voksende uorden og for at effektivisere arbejdet på vinteropbevaringsarealerne. Bestemmelserne beskriver ligeledes procedurer og betingelser for anskaffelse af nye bådstativer. Bestemmelserne kan findes på Vejle Lystbådehavns hjemmeside. Vejle Lystbådhavn indkøber standard stativer. Det er alene stativer indkøbt af Vejle Lystbåd, der betegnes som standardstativ. Der vil fremover være 3 lejemuligheder af et stativ: Lejekode Depositum Årlig leje S0 Kr. 0 Fra og med år 2010 kr. 850* S1 Kr Fra og med år 2010 kr. 425* S2 Kr Ingen Depositum det fulde beløb tilbagebetales, når bådejer ikke længere ønsker vinterplads på Vejle Lystbådhavn. * Vejle Lystbådhavns Havneudvalg forbeholder sig ret til at regulere årlig leje Medlemmerne opfordres til at gå ind på Vejle Lystbådhavns hjemmeside mhp. at sætte sig i hele regulativet. 14

15 Kolding Marinecenter & Havneshoppen Kolding Marinecenter er Jyllands største bådudstyrsforretning med 1300m 2 hvor du finder alt i bådudstyr. Vi har ligeledes et bredt udvalg i sejlertøj og sko, bl.a Helly Hansen. Pr. 1. januar 2009 overtog vi Havneshoppen på Marina syd i Kolding, så vi nu er repræsenteret med 2 butikker i Kolding. Kolding Marinecenter Trindholmsgade Kolding Tlf Fax

16 Sejlklubben Neptun s Spring Cup den april 2009 SNV s Spring Cup i matchrace blev en rigtig god start for årets kapsejladser. 6 mandskaber var tilmeldt, hvoraf et var fra Horsens. Alle var opsatte på at få blæst vinterens støv af og få smurt de rustne kapsejler gener. Efter lørdagens morgenmad og skippermø- de var alle klar til dagens dyster, der skulle forgå i selve havnebassinet. Formålet med at sejle i havnebassinet var at give tilskuere en oplevelse af kapsejlads på supertæt hold. Sejladserne blev højdramatiske. Vinden var frisk fra start og øgede hele tiden, samtidigt med at der kom et fragtskib ind midt i den 16

17 første sejlads. Her tog skipperen det stille og roligt og generede ikke sejladserne. Den tiltagende vind gjorde, at flere af bådenes spilere prøvede at trawle efter sild. En båd var efter en spilerkæntring så tæt på sydkajen, at de måtte holde fra der. Halvt igennem de indledende sejladser blev sejlerne så kaldt i land for at vurdere situationen. Den stadig mere tiltagende vind gjorde, at der ikke blev sejlet mere lørdag. Efter lørdagens sejladser havde Claus Hovgaard klaret sig bedst med 3 sejre og det så ud til at skulle fortsætte sin sejrsstime, som i foregående matchrace stævner. Søndag blev der sejlet øst for Vejle Fjord Broen. Vinden var svag til let, så starten måtte udsættes ca. 1 time. Heldigvis kan en Match28 er sejle i næsten ingen vind, og det lykkedes at gennemføre resten af de indledende sejladser. Claus Hovgaard blev under en af disse knockoutet af en bom og måtte herefter se sig slået i sine 2 sidste sejladser. De 4 bedste kom så ud i semifinale sejladserne. Her vandt Preben Kristensen over Erik Bak og Klaus Lundgaard Schubert over Claus Hovgaard. Finalen blev så mellem Preben Kristensen 17

18 og Klaus Lundgaard Schubert, og her trak Preben det længste strå. 3 og 4 pladsen kom til at stå mellem Claus Hovgaard og Erik Bak, og her vandt Claus Hovgaard. Slutresultatet blev herefter følgende: 1. Preben Kristensen, John Poulsen, Palle Kock Jacob Hald. 2. Klaus Lundgaard Schubert og mandskab. 3. Claus Hovgaard og mandskab. 4. Erik Bak og mandskab. 5. Hans Ebler og mandskab. 6. Søren Larsen og mandskab. Stævnet sluttede med præmieuddeling, molebajere og grillpølser, som blev tilberedt af køkkenchef Karsten Dommer på en ny flot gasgrill, sponsoreret af Tømrermester Jan Ibsen. 18

19 Til sidst en stor tak til hjælpere og følgende sponsorer: TMC-Matchracing Denmark 4 Match28ere, 1 rib, samt div. grej. Vejle Yacht Service Diverse forplejning under stævnet. Ronstan Diverse jakker, tasker og øvrig beklædning. Andersen Winches Spilhåndtag og spil tilbehør. HR Sejl Gavekort. Vejle Marine Service Gavekort. Havnens Maskinværksted Gavekort. Med sejlerhilsen Matchrace udvalget Lars Lange Christensen Støt annoncørerne - de støtter os 19

20 Vigtige adresser: Formand Preben Werther Næstformand Jan Ipsen Kasserer Inga Jensen Klubsekretær Jan Jacobsen Havnesekretær Torben Vang Medlemskartotek Erik Bak Kapsejladschef Lars Lange Christensen Jolleafdelingen Michael Faubel Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Matchrace 28 Lars»Lange«Christensen Sejlerskolechef Svend Aage Olesen Målere Per L. Christiansen Webmaster Gert Kjær Sørensen Bladredaktionen Marlene Jørgensen Sejlklubben Neptun s hjemmeside 20

21 SNV s sommerskalender

22 1 Tirsdag den 23. juni kl Sct. Hans Jolleafdelingen inviterer til Sct. Hans ved Tirsbæk Strand Torsdag den 6. august kl Torsdagsaftenkapsejladserne 1. serie starter Tirsdag den 11. august kl Tirsdagsaftenkapsejladserne 1. serie starter Weekenden d august Vejle Fjord Weekend Se program Torsdag den 3. september kl Torsdagsaftenkapsejladserne 2. serie starter Lørdag og søndag den 5. og 6. september 24 timers sejlads Tirsdag den 8. september kl Tirsdagsaftenkapsejladserne 2. serie starter Torsdag den 17. september kl Torsdagsaftenkapsejladserne fortsætter Tirsdag den 22. september kl Tirsdagsaftenkapsejladserne fortsætter Lørdag den 24. oktober kl Standernedhaling på lystbådehavnen og afriggerfest kl

23 Vejle Fjord Weekend august Sejlklubben Neptun Vejle 23

24 Indbydelse til Vejle Fjord Weekend 2009 Kære sejler. Igen i år har Sejlklubben Neptun fornøjelsen at invitere dig/jer til at deltage i Vejle Fjord Weekend 2009, lørdag den 15. august og søndag den 16. august. Lørdag vil der blive sejlet max. 3 sejladser på en udlagt op/ned bane, med socialt samvær som højdepunktet efter disse. Der vil igen i år være opstillet både forfriskningsvogn og telt, i forlængelse af det gamle klubhus, hvor man kan stå eller sidde og nyde en forfriskning til fordelagtige priser. Lørdag aften er der fest med grill og musik. Mad og drikkevarer til festen om aftenen kan man selv medbringe. Hvis man ikke selv har drikkevarer med eller er løbet tør for disse, kan man købe dem i forfriskningsvognen, igen til fordelagtige priser. Sejlklubben Neptun sørger for grill, samt musik til dansen. Søndag sejles der så den tilbagevendende Stjernesejlads, som er en distance-sejlads, hvor der startes ved Tirsbæk med Mikkeline som omdrejningspunkt. Søndag eftermiddag skal vi kåre dette års vinder af Champ Of Vejle Fjord samt vinderne af holddysten. Der vil ved ovenstående blive serveret grillpølser. Sejlklubben Neptun glæder sig til at se dig/jer til Vejle Fjord Weekend Med sejlerhilsen. Lars Lange Christensen. Kapsejladschef. 24

25 Program for Vejle Fjord Weekend 2009 Lørdag Bureauet åbner Morgenkaffe i teltet Skippermøde Udlagt op/ned bane på Vejle Fjord, med afvisermærke. Max. 3 sejladser ca. Sejlerfest (tilmelding nødvendig). Grill tændes ved teltet, hvor medbragt mad og drikke kan nydes. Drikkevarer kan købes til fordelagtige priser Musik til Wang Dang Doodle Trio Søndag Bureauet åbner Morgenkaffe i teltet Skippermøde Stjernesejlads Distancesejlads med start ved Tirsbæk Mikkeline bøjen ved Tirsbæk vil blive omdrejningspunkt under hele sejladsen ca. Afslutning ved Klubhuset med præmieuddeling og grillpølser. Tilmelding på 25

26 Praktiske oplysninger Betaling: Sejlads: Regler: Holddyst: Præmier: Samtidig med udlevering af sejladsbestemmelser for den første sejlads man har tilmeldt sig. Pris for deltagelse i VFW. kr. 250,00. Netbankoverførsel: Konto Angiv venligst bådtype og sejlnr. Eller Kontant senest før Skippermødet. Tilmelding til sejladser onsdag d.12. august. Mød op til vores sejlerfest. Medbring selv mad og drikkevarer. SNV sørger for den musikalske underholdning. Pris pr. person: Kr. 30,00 Vejle Fjord Weekend sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, samt Dansk Handicap Nærmere beskrivelse af sejladserne, holddysten og Champ Of Vejle Fjord fremgår af sejladsbestemmelserne, der udleveres lørdag den 15. august. Tilmelding til holddysten kan ske på den vedlagte tilmeldingsblanket eller på blanket i bureauet forud for sejladsen om lørdagen. 1 Hold består af 4 både. Der er løbs præmier for hver 3. tilmeldte båd. Præmieuddeling foretages efter hver sejlads. Vinderen af Champ of Vejle vil udover vandrepokal, modtage en erindringspræmie. Der er præmie til det vindende hold i holddysten. Nærmere oplysninger kan også fås hos eller på tlf

27 Tøjet sælges fra Restaurant Neptun pr. 1/1 2009»Neptun sejlertøj«køb sejltøj i superkvalitet fra vores Cockpit sponsor Helly Hansen til klubpriser, overskudet går til unddomsarbejde. Priser:: Cap s 99,- Polo 199,- T-shirt 149,- NYHED Fleece Vejle Marineservice D r a g e v e j 2-8. T l f Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker joller & trollingbåde A l t i u d s t y r t i l s e j l b å d e Mercury 27

28 EM for Zoom8 joller på Gardasøen 2009 Af Troels Moltsen 28Ungdomsafd. Troels Meldgaard og jeg havde i 2008 besluttet os for at deltage i Europamesterskabet for Zoom8-joller, som igen skulle afholdes i sejlklubben Circolo Vela Torbole ved Gardasøen i Italien. Vi ankom begge fredag aften efter mange timer på tyske og italienske motorveje. Efter en enkelt dags træning om lørdagen var Troels og jeg klar til at sejle søndagens tune-up sejlads, som er en enkelt træningskapsejlads, hvor alle stævnets deltagere stiller op. Tune-up stævnet var planlagt med start klokken halv et, men desværre blev sejladsen ikke til noget pga. manglende vind. Mandag startede selve stævnet. Dagen var præget af rimelig svag vind, men vi fik en sejlads, som dog blev ren katastrofe. Samtlige sejlere i Det danske EM hold med Troels Moltsen som nr. 2 fra venste i forreste række og Troels Meldgaard som nr. 4 i bageste række

29 os begge. Vi havde nu nået 5 sejladser og det betød, at vi igen skulle tidligt op næste dag, hvor første start gik klokken 9. Troels Meldgaard til venste og Troels Moltsen til højre feltet, inklusiv Troels og jeg selv, sejlede forkert og fik dermed en DNF. Dog var der tre sejlere, som sejlede rigtigt. Det var feltets to topsejlere, Harald Fæste og Mathias Schnack samt en forholdsvis ukendt nordmand. Da dette blev dagens eneste sejlads, betød det at vi skulle stå op klokken seks næste morgen for at nå første start klokken halv ni. Tirsdag blæste der omkring m/s, og vi tog tidligt på vandet for at tjekke forholdene. Første sejlads gik rigtig godt for Troels, da han blev 6 i sejladsen. Jeg kom lige før, men desværre med en tyvstart. Næste sejlads gik godt for os begge med en 7. plads til Troels og en 6. til mig. Klokken var nu blevet omkring 12 og på Gardasøen betyder det, at vinden vender 180 grader fra nord til syd. Derfor fik vi nu to sejladser efter frokost, hvor Troels blev 12 og 11 og jeg blev 4 og 10, hvilket var ganske godt for I de to første sejladser onsdag, hvor vinden kom fra nord, blev Troels 5 og 9 og jeg blev 7 og 12. Efter frokost håbede jeg rigtig meget på 2 sejladser. Det ville betyde, at vi ville få 2 fratrækkere, så jeg ville kunne smide en DNF og en OCS væk. Troels håbede dog på det modsatte, da han havde sejlet en stabil god serie sejladser uden tyvstarter. Vi nåede dog to sejladser med hård vind fra syd, som den havde været hele ugen om eftermiddagen. Troels lavede en 5. og en 9. og jeg lavede en 10. og en 8. Det betød dermed at Troels endte på en samlet 6. plads og jeg på en samlet 7., hvilket var et godt resultat for os begge. Det var rigtig flot af Troels at komme i præmierækken ved hans første udenlandske stævne. Jeg kom derimod en plads udenfor, som jeg har prøvet rigtig mange gange før, men da Troels fik pladsen i stedet for mig gjorde det ikke noget. Vinderen af stævnet blev Harald Fæste fra Norge og nummer to blev Mathias Schnack fra Danmark, som måtte se sig slået på grund af et meget uheldigt gult flag efter han havde passeret mållinien som første båd. Generelt gjorde danskerne det rigtig godt med 7 sejlere i top 10. Torsdag holdt vi helt fri og tog på udflugt til bjergområderne langs med søen, hvor der stadig var sne på toppene. Fredag var der træning for dem der ville og der var Troels og jeg selvfølgelig med. Træneren var Thomas Christensen fra Yachtklubben 29

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

2/07 J U N I. 25. årgang. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

2/07 J U N I. 25. årgang. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Nyt fra bestyrelsen.. 6 Pinseturen......... 8 Sejlerskolen....... 15 Kapsejladsudvalget. 17 Ungdomsafdelingen. 28 Windsurfing....... 35 Taskesejlere........ 40 Nye medlemmer....

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere