2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle"

Transkript

1 Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Nyt fra bestyrelsen.. 6 Vision Windsurfing Nyt fra havnen SNV s Spring Cup VFW program Ungdoms - afdelingen Rejsebrev - nr Sejlerskolen Nye medlemmer Forsidebilledet er Jørgen Krautwalds flotte akvarel til VFW årgang 2/09 J U N I 1

2 2

3 Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf , Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund. Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf Kasserer: Inga Jensen, Dybbølvej 9 A, 7100 Vejle, tlf Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: Havnesekretær: Lars Neumann, Vangeager Vejle Ø, Tlf: Bestyrelsesmedlem: Torben Vang, Bøgomvej 6, 7100 Vejle, tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Møller, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, tlf Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl samt torsdage kl , tlf /mobil Havne assistent: Karsten Pedersen tlf Havnekasserer: tlf , torsdag kl Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf Kapsejladsudvalget: Lars Lange Christensen, tlf Vejle Fjord weekend: Lars Lange Christensen, tlf Jolleafdelingen: Michael Faubel, Anton Berntsen Vej 30, 7182 Bredsten, tlf Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf Matchraceudvalget: Lars Lange Christensen, tlf Aktivitets- og Turudvalg: Tlf Suppleanter: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf samt Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf , Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 Bredsten, tlf Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf , åbner hver dag kl Bestyrer: Birthe Aastrup Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, Moms reg.nr.: B Oplag: 950 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: Digitalhuset Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september og december. Indlæg til næste nummer skal være redak tio nen i hænde senest den 20. august

4 - Tidligere Strunge & Hartvigsen Rådgivning indenfor byggeri og anlæg, drift og vedligehold samt industri og energi Enghavevej 2 Box Vejle tlf Pælemesteren træffes hverdage kl samt torsdag kl på tlf mobil Jansson El A/S Vejle: Tlf Horsens: Tlf Klubstander Vi vil gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal Neptun s stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Den kan købes på havnekontoret, på restaurant Neptun eller hos havnesekretæren. 4

5 Sommeren 2009 På den gode side kan jeg som formand for sejlklubben og som bruger af lystbådehavnen være jeg ret godt tilfreds med, at byrådet i Vejle Kommune har godkendt visionsoplægget for den nye lystbådehavn og dermed har frigivet midler til det næste trin i udviklingsprocessen. Det er min klare opfattelse, at en af årsagerne har været et godt samarbejde mellem klubberne i Søsporten og embedsværket i Vejle Kommune. Vi må ligeledes konstatere, at sejlsæsonen har fået en hel fantastisk start, et stabilt højtryk over en længere periode har gjort, at flere vejrmæssige rekorder er slået. Jeg håber, at det kommer til at betyder, at alle vore både i klubben kommer på vandet for at nyde fjordens glæder. Vore sejlere er i fuld gang med at markere sig rundt om i de nationale og internationale stævner. Flere mandskaber har deltaget i Fyn Cup og i skrivende stund er folkebåden Rosine med 2 mands besætning noteret som overalt vinder i Fyn Cup (Fyn rundt). I egne rækker har der været afholdt Spring Cup for matchrace 28 og der er afholdt VT-Cup i jolleafdelingen på Tisbæk Strand. Derudover er det nye brohoved på Tirsbæk Strand indviet og jolleafdelingens trængsler er snart forbi. Lederen Der er igangsat en visionsproces i forbindelse med udviklingen på lystbådehavnen og de første møder for medlemmer, som ønsker at påvirke denne proces, blev afholdt på Fremtidsværkstedet. Men alligevel tæller visionsprocessen med den negative side. Der har været et endog skuffende lavt antal medlemmer til de to første møder hvilket for mig er uforståeligt. Konsekvensen af denne ringe interesse for sejlklubbens fremtid og de ny rammer i lystbådehavnen kan blive den, at klubben over tid afvikler sig selv og at andre bestemmer hvordan klubfaciliteterne kommer til at se ud, bestemmer hvor mange kvm. vinteropbevaring der kan stilles til rådighed og ikke mindst bestemmer prisen på bådpladserne i fremtiden. Det er simpelt hen for dumt ikke at udnytte muligheden for at øve indflydelse. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til, på den ene eller den anden måde, at tage del i denne proces for at påvirke fremtiden. Det skal lige nævnes at, der mulighed for at orientere sig om status på visionsprocessen ved at gå ind på SNV s hjemmeside, idet referater og andre oplysninger er tilgængelige her. Jeg og bestyrelse er også meget modtagelige over for ideer til at involvere det store tavse flertal blandt medlemmerne. Bare fyr løs! 5

6 Igen i år må jeg konstatere, at der er mange både som ikke fører klubstander det er helt klart en fejl, der er mange ting at være stolte af i vores klub. Jeg vil gerne appellere til, at alle medlemmer fører sejlklubbens stander under salingen og skulle du mangler en, kan den anskaffes ved at henvende sig på Rest. Neptun, hos pælemesteren eller hos klubsekretæren. Endelig vil jeg endnu engang opfordre medlemmer med noget på hjertet om at melde sig under standeren og være med til at skubbe projekterne i gang. Det er vore holdninger, der er afgørende for klubbens flyvehøjde. Vi mister 100% af de skud vi ikke skyder! Michael Jordan Må jeg ønske alle en fantastisk sommer! De bedste sejlerhilsner Preben Werther - Formand Nyt fra bestyrelsen Sejlklubben Neptun Vejle inviterer til bymesterskabet i sejlads for studerende! Mesterskabet afholdes på en lørdag den 15. august fra ud for marinaen og arrangementet bliver en del af sejlklubbens årlige Vejle Fjord Weekend august. Samtidig er Vejle Kommune i gang med, gennem medierne, at markedsføre kommunen som progressiv kommune. Det sker bl.a. ved, at bruge aktiviteterne under Vejle Fjord Weekend og Fjordsvøm 2009, som det første initiativ til denne markedsføring. Båltaler ved dette års Sankt Hans bål bliver ungdomspræst Rikke Holm fra Vejle. Bestyrelsen Folkebåden Rosine FD 1036 blev overalt vinder i Fyn Cup 2009 Jens Otto Brøndlund Jensen ved roret 6 Folkebåden Rosine på vej mod Helnæs

7 VISION 2014 Der er et ordsprog der siger; at nogen skaber fremtiden og de nogen kan lige så godt være os selv. I forbindelse med at sejlklubben s vision for 2010 stort set er nået, er der behov for at sætte nye mål for fremtiden og at synliggøre ønsker og ideer til indretning af de nye klubfaciliteter. Sejlklubben vil derfor gerne invitere klubbens medlemmer til at deltage i et møderne omkring fremtiden og møderne er tænkt gennemført som en workshop med fokus på en generel orientering, brainstorming, gruppediskussioner samt en præsentation af resultater i form af et rullende referat. Det første møde blev afholdt den 20. maj i Fremtidsværkstedet på Strandgade 63 med følgende resultat: Referat fra visionsmødet i Fremtidsværkstedet: 1. Velkomst ved formanden ningen at tage til i både deltagelse, engagement og dybde. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke Fremtidsværkstedet for at være værter ved vore fremtidsprocessen. Vi sætter stor pris på velviljen tak. 2. status på projekt lystbådehavn ved Komm. Dir. Niels Ågesen Kommunaldirektøren var i sit es og gav et fin status på udviklingen i Lystbådehavnen. Beretningen blev optaget på video, så her har medlemmerne mulighed for at høre beretningen (klik på linket). Kommunaldirektøren ønskede os en god og frugtbar visionsproces og bad os tænke initiativer/mål/drømme ind i visionen som var større en klubbens egne - initiativer/mål/ drømme som kunne understøtte både Vejle by, borgere og andre brugere på lystbådehavnen. Ved mødet den 20/5 var der tale om en lille skare medlemmer, som var friske på at tale om klubbens fremtid. Men det er med møder som i naturen - et faktum er, at selv de største laviner begynder med en lille viberation/snebold for derefter at vokse sig stor. Vores håb er at interessen for udvikling af klub og området vil vokse for mod slut- 3. oplæg til Brainstorm og gruppediskussioner Oplægget handlede om at sætte rammen for - og at organisere forløbet. Processen blev gennemført som et café møde i et på mindre grupper. Der var lagt hvide papir- 7

8 duge på bordene, således at alle tanker og ideer kunne nedfældes på dugen og ses af alle rundt om bordet. Når dialog og præsentation var færdig kunne dugene blot tages under armen og alle guldkornene kunne herefter skrives ind i nærværende referat. Vi vil indtil videre gennemføre processen i dette format. For at sætte processen i gang tog vi udgangspunkt i et ordsprog; det er nemmere at tæmme en vild laks end der er at puste liv i en død sild så det vi skulle i gang med var at skabe en vild laks. Tanken er at skabe et rullende referat, hvor vi hver gang prøver at feje vores forstand sammen og på den måde både fastholde ideer og tanker og blive klogere på mulighederne omkring udvikling af klub og lystbådehavn. 4. Brainstorm og gruppediskussioner Vi summede i ca. 60 min. 5. Præsentation af resultater - Processen den 20/5 - Vejle skal være søsportens by - Der ligger et klart vækstpotentiale i at de 5 nuværende klubber tænker i samarbejde og at det er vigtigt at involvere Søsporten i denne udviklingsproces. Større enheder = større service. - Få skabt en større Vi/Os kultur vi skal arbejde med en positiv psykologi - skabe og udnytte mulighederne der ligger lige foran os. - For at tænke lidt ud af boksen kunne det nye klubhus kunne være et fremtidssikret multihus, hvor der var de faciliteter som moderne medlemmer at søværts klubber har behov for. I stedet for at indrette 5 selvstændige domiciler (læs klubber) kunne man skabe optimale betingelser for fritidsaktiviteter et slags bemandet sejler-supermarked. Her kunne potentielle søsportsintereserede komme ned og kigge på og blive introduceret til mulighedene på vandet og herefter træffe et kvalificeret valg af idræt. - Et multihus kunne også skabe de rigtige undervisningsfaciliteter/-miljø (AV-udstyr, internet) på havnen, således at relevant undervisning kan finde sted. - Det skal være muligt at få mad og drikke til fornuftige priser. - En gennemtænkt uddybning er en forudsætning for et bredt mix af aktiviteter. - Langelinie skal gennemtænkes således at der kan afholdes publikumsvenlige stævner (eksempelvis mactchrace mellem uddannelsesinstitutionerne i Vejle, men også anden søsport). 8

9 - Jolleafdelingen skal tænkes ind i den fremtidige lystbådehavn. - Vi skal lægge billet ind på nogle store stævner, idet disse vil trække den interne udvikling i den rigtige retning i form af organisation, uddannelse, sportsligt ambitionsniveau. - Vi burde måske i denne udviklingssammenhæng forlade klubtankegangen og tænke større tænke i søsport, hvor sejlsport er en del og hvor sejlklubben under denne paraply kan have sin egen identitet. - Sejlads er en kultur med en meget lang historik derfor er det vigtigt at holde fast i og forankre denne historik. Eksempelvis ve at integrere de gamle træskibe i den nye lystbådehavn. Martha skal selvfølgelig ligge ved den nye Langelinie det kunne være et levende værksted, hvor man kan opleve det gamle sømandshåndværk. - Der skal arbejdes på at få Vintherthur tilbage til Vejle, idet den kan blive en gevinst for både klubben, sejlsporten og ikke mindst fe de som ikke har prøvet af sejle knob for sejl. - I dag er 60-årige stadig unge af sind og et ophold i havnen kunne være en måde at være sammen både sine børn og børnebørn - altså hvis der er noget at komme efter (det gælder alle aldersgrupper) - Lystbådehavnen dækker et stort opland, så faciliteterne skal tilpasses så de tilgodeser alle behov - Der bør for at tilgodese klubaktiviteter, borgere, gæster etableres et bedre vandrehjem på havnen. - Frit internet 6. Opsamling - Til trods for at det kun var et mindre fremmøde et fint resultat og et godt grundlag at forsætte på. - Ovennævnte bliver lagt på nettet og vil også blive tilsendt formandskaberne i Søsporten med henblik på at gøre processen bredere. Dog er der stadig en hel del af visionsprocessen som skal færdiggøres i klubregi. - Det er vigtigt at få skabt et stærkt socialt miljø på havnen der skal være noget at komme efter både som ung, ældre og dem der bare ønsker at være på lystbådehavnen. Eksempelvis musik fredag, lørdag, søndag som i Glyngøre om sommeren. Lystbådehavnen skal være som en magnet. 9

10 Windsurfing 10windsurferafd. Før starten på træningssæsonen 2009 var der af flere omgange kaldt ind til praktisk arbejde. Her er ungdommen i gang med at male huset med skoleudstyr. Tak til alle jer der kom forbi og gav en hjælpende hånd. Billedet taler næsten for sig selv. Øverst SNV-flaget og herunder flaget der viser at vi stadigvæk er en ungdomsvenlig sejlklub. For sæsonen 2009 har bestyrelse og aktivitetsudvalg igen i år udarbejdet en aktivitetskalender som er lagt ud på hjemmesiden

11 Med frisk vind startede windsurfertræningen Her hjælper instruktør Finn Sørensen en af de nye windsurfere med udstyret. Igen i år møder rigtig mange op til træning både mandag og onsdag. Over de første 6 trænings pas har der i gennemsnit været 25 windsurfere på fjorden. Torben Kornom kom en tur til Vejle, hvor han fortalte om windsurferudstyr, rigning og bomning for ca. 50 fremmødte tilhører, hvoraf de ca. 25 var windsurfere fra SNV. Arrangementet blev holdt i de nye lokaler hos Vestergaard Auto på Horsensvej. Vi ses til windsurfing på Vejle fjord Bestyrelsen Bådtransport Knud Gade A/S Ingen opgaver er for små eller store. Med vores alsidige vognpark og erfarne medarbejdere kan vi håndtere både i alle størrelser. Vi har 60 års erfaring inden for alt fra levering af sand & grus, hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og pavilloner. Knud Gade A/S Englandsvej Vejle. Tlf.: Fax.:

12 Forandring fryder Af Katrine Jensen Sæsonen er nu for alvor i gang. Første store stævne var Euro Cup på Mallorca, som var præget af let vejr. Jeg havde en lidt tung start på stævnet, jeg følte ikke jeg kunne finde farten, og når man er langsom, er det svært at sejle taktisk, da man sjældent kan bestemme sin egen vej på banen. Heldigvis fandt jeg formen undervejs, og havde to gode dage til at slutte af på. Efter Mallorca har træningen foregået hjemme på Øresund. Vejret har jo været fantastisk med rigtig mange solskinsdage, men vinden har desværre ikke været helt så gavmild, så det er blevet til mange timers manøvretræning, i let luft. For et par uger siden havde vi en intensiv træningslejr i Skive. Vi var 8 surfere og 5 trænere, så der var fuldt fokus på. Dansk Sejlunion stoppede i starten af året samarbejdet med vores tidligere træner, Jacob Holst, og træningen i Skive, blev brugt til at teste forskellige træner konstellationer af, for at finde frem til den bedste løsning, på længere sigt. En Hollandsk træner var hyret til samlingen, og udbyttet var stort. Vejret var ret atypisk for hvad vi ellers har haft de sidste par måneder. Første dag var vinden helt let, mens de følgende 4 dage blev sejlet i 20+ knob. Fokus var på manøvre, og der blev jibet til den helt store guldmedalje. Og tiden blev udnyttet maksimalt, med morgenløb 7.30, 2 træningspas på vandet, og afsluttende styrketræning mellem Som vores træner jo pointerede, så er det jo fint at slutte så sent, så har vi en halv time til at komme i seng, en halv time til at stå op, og kan stadig nå 8 timers søvn. Vi var alle ret spændte på, hvilken betydning det ville få, at Jacob ikke skulle fortsætte som vores træner. Men som man siger, så fryder forandring, og efter 3 år med samme træner, bliver det spændende at få nye og frisk øjne på. Forhåbentligt får vi en træner, som kan bidrage med masser af nye input. Jeg glæder mig til at se hvad den permanente løsning bliver, men er sikker på det nok skal blive godt. Lige pt. sidder jeg og skrive de afsluttende guldkorn, på en markedsanalyse eksamensopgave, som skal afleveres om et par dage, derefter går turen til Holland, til næste Euro Cup stævne. Efter det, kommer stævne i Tyskland, træningssamlinger, og ikke mindst sommerferie som dog for mit vedkommende skal bruges i Summer School, for at indhente nogle af de fag, jeg har været nødt til at udskyde. Mine forældre skulle have været forbi i weekenden, da min far skulle deltage i årets første danske ranglistestævne i Nivå. Desværre kom han galt af sted på fjorden i går, og ligger nu på langs med 7 sting i foden. Sidst skal der også lyde en stor tak, til klubben, som igen i år, har valgt i støtte mig, i min færden. Det sætter jeg virkelig stor pris på, jeg kunne desværre ikke være til stede ved standerhejsningen, da jeg var ude at rejse, men vil gerne benytte denne lejlighed, til at sige tak. Håber alle har fået en god start på sæsonen. 12

13 13

14 Nyt fra havnen JUNI 2009 Uddybning af lystbådehavnen: Den længe tiltrængte uddybning af vores havn bliver udskudt til vinteren 2009/2010, idet uddybningen er forbundet med færdiggørelsen af spunsningen i indspulingsbassinnet. I forbindelse med etablering af en kørevej i indspulingsbassinnet er der opstået nogle bundforskydninger på sydsiden af bassinnet. Dette har medført i en forsinkelse, idet entrepenøren ikke har været opmærksom på denne problemstilling. Samtidig med dette arbejde, er lytbådehavnen og kommunen i gang med at tilvejebringe tilladelser fra miljømyndighederne med henblik på at deponere forurenet bundmateriale i indspulingsbassinnet og klapning af nyopgravet havbund i forbindelse med den nye lystbådehavn. Så vi må forudse en sæson mere, hvor der skal kigges lidt ekstra i tidevandstabellen. Bådstativer: Havneudvalget i lystbådehavnen har udarbejdet et nyt sæt bestemmelser for anvendelse af bådstativer samt transport af både på lystbådehavnen. Bestemmelserne er udarbejdet for at imødegå den voksende uorden og for at effektivisere arbejdet på vinteropbevaringsarealerne. Bestemmelserne beskriver ligeledes procedurer og betingelser for anskaffelse af nye bådstativer. Bestemmelserne kan findes på Vejle Lystbådehavns hjemmeside. Vejle Lystbådhavn indkøber standard stativer. Det er alene stativer indkøbt af Vejle Lystbåd, der betegnes som standardstativ. Der vil fremover være 3 lejemuligheder af et stativ: Lejekode Depositum Årlig leje S0 Kr. 0 Fra og med år 2010 kr. 850* S1 Kr Fra og med år 2010 kr. 425* S2 Kr Ingen Depositum det fulde beløb tilbagebetales, når bådejer ikke længere ønsker vinterplads på Vejle Lystbådhavn. * Vejle Lystbådhavns Havneudvalg forbeholder sig ret til at regulere årlig leje Medlemmerne opfordres til at gå ind på Vejle Lystbådhavns hjemmeside mhp. at sætte sig i hele regulativet. 14

15 Kolding Marinecenter & Havneshoppen Kolding Marinecenter er Jyllands største bådudstyrsforretning med 1300m 2 hvor du finder alt i bådudstyr. Vi har ligeledes et bredt udvalg i sejlertøj og sko, bl.a Helly Hansen. Pr. 1. januar 2009 overtog vi Havneshoppen på Marina syd i Kolding, så vi nu er repræsenteret med 2 butikker i Kolding. Kolding Marinecenter Trindholmsgade Kolding Tlf Fax

16 Sejlklubben Neptun s Spring Cup den april 2009 SNV s Spring Cup i matchrace blev en rigtig god start for årets kapsejladser. 6 mandskaber var tilmeldt, hvoraf et var fra Horsens. Alle var opsatte på at få blæst vinterens støv af og få smurt de rustne kapsejler gener. Efter lørdagens morgenmad og skippermø- de var alle klar til dagens dyster, der skulle forgå i selve havnebassinet. Formålet med at sejle i havnebassinet var at give tilskuere en oplevelse af kapsejlads på supertæt hold. Sejladserne blev højdramatiske. Vinden var frisk fra start og øgede hele tiden, samtidigt med at der kom et fragtskib ind midt i den 16

17 første sejlads. Her tog skipperen det stille og roligt og generede ikke sejladserne. Den tiltagende vind gjorde, at flere af bådenes spilere prøvede at trawle efter sild. En båd var efter en spilerkæntring så tæt på sydkajen, at de måtte holde fra der. Halvt igennem de indledende sejladser blev sejlerne så kaldt i land for at vurdere situationen. Den stadig mere tiltagende vind gjorde, at der ikke blev sejlet mere lørdag. Efter lørdagens sejladser havde Claus Hovgaard klaret sig bedst med 3 sejre og det så ud til at skulle fortsætte sin sejrsstime, som i foregående matchrace stævner. Søndag blev der sejlet øst for Vejle Fjord Broen. Vinden var svag til let, så starten måtte udsættes ca. 1 time. Heldigvis kan en Match28 er sejle i næsten ingen vind, og det lykkedes at gennemføre resten af de indledende sejladser. Claus Hovgaard blev under en af disse knockoutet af en bom og måtte herefter se sig slået i sine 2 sidste sejladser. De 4 bedste kom så ud i semifinale sejladserne. Her vandt Preben Kristensen over Erik Bak og Klaus Lundgaard Schubert over Claus Hovgaard. Finalen blev så mellem Preben Kristensen 17

18 og Klaus Lundgaard Schubert, og her trak Preben det længste strå. 3 og 4 pladsen kom til at stå mellem Claus Hovgaard og Erik Bak, og her vandt Claus Hovgaard. Slutresultatet blev herefter følgende: 1. Preben Kristensen, John Poulsen, Palle Kock Jacob Hald. 2. Klaus Lundgaard Schubert og mandskab. 3. Claus Hovgaard og mandskab. 4. Erik Bak og mandskab. 5. Hans Ebler og mandskab. 6. Søren Larsen og mandskab. Stævnet sluttede med præmieuddeling, molebajere og grillpølser, som blev tilberedt af køkkenchef Karsten Dommer på en ny flot gasgrill, sponsoreret af Tømrermester Jan Ibsen. 18

19 Til sidst en stor tak til hjælpere og følgende sponsorer: TMC-Matchracing Denmark 4 Match28ere, 1 rib, samt div. grej. Vejle Yacht Service Diverse forplejning under stævnet. Ronstan Diverse jakker, tasker og øvrig beklædning. Andersen Winches Spilhåndtag og spil tilbehør. HR Sejl Gavekort. Vejle Marine Service Gavekort. Havnens Maskinværksted Gavekort. Med sejlerhilsen Matchrace udvalget Lars Lange Christensen Støt annoncørerne - de støtter os 19

20 Vigtige adresser: Formand Preben Werther Næstformand Jan Ipsen Kasserer Inga Jensen Klubsekretær Jan Jacobsen Havnesekretær Torben Vang Medlemskartotek Erik Bak Kapsejladschef Lars Lange Christensen Jolleafdelingen Michael Faubel Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Matchrace 28 Lars»Lange«Christensen Sejlerskolechef Svend Aage Olesen Målere Per L. Christiansen Webmaster Gert Kjær Sørensen Bladredaktionen Marlene Jørgensen Sejlklubben Neptun s hjemmeside 20

21 SNV s sommerskalender

22 1 Tirsdag den 23. juni kl Sct. Hans Jolleafdelingen inviterer til Sct. Hans ved Tirsbæk Strand Torsdag den 6. august kl Torsdagsaftenkapsejladserne 1. serie starter Tirsdag den 11. august kl Tirsdagsaftenkapsejladserne 1. serie starter Weekenden d august Vejle Fjord Weekend Se program Torsdag den 3. september kl Torsdagsaftenkapsejladserne 2. serie starter Lørdag og søndag den 5. og 6. september 24 timers sejlads Tirsdag den 8. september kl Tirsdagsaftenkapsejladserne 2. serie starter Torsdag den 17. september kl Torsdagsaftenkapsejladserne fortsætter Tirsdag den 22. september kl Tirsdagsaftenkapsejladserne fortsætter Lørdag den 24. oktober kl Standernedhaling på lystbådehavnen og afriggerfest kl

23 Vejle Fjord Weekend august Sejlklubben Neptun Vejle 23

24 Indbydelse til Vejle Fjord Weekend 2009 Kære sejler. Igen i år har Sejlklubben Neptun fornøjelsen at invitere dig/jer til at deltage i Vejle Fjord Weekend 2009, lørdag den 15. august og søndag den 16. august. Lørdag vil der blive sejlet max. 3 sejladser på en udlagt op/ned bane, med socialt samvær som højdepunktet efter disse. Der vil igen i år være opstillet både forfriskningsvogn og telt, i forlængelse af det gamle klubhus, hvor man kan stå eller sidde og nyde en forfriskning til fordelagtige priser. Lørdag aften er der fest med grill og musik. Mad og drikkevarer til festen om aftenen kan man selv medbringe. Hvis man ikke selv har drikkevarer med eller er løbet tør for disse, kan man købe dem i forfriskningsvognen, igen til fordelagtige priser. Sejlklubben Neptun sørger for grill, samt musik til dansen. Søndag sejles der så den tilbagevendende Stjernesejlads, som er en distance-sejlads, hvor der startes ved Tirsbæk med Mikkeline som omdrejningspunkt. Søndag eftermiddag skal vi kåre dette års vinder af Champ Of Vejle Fjord samt vinderne af holddysten. Der vil ved ovenstående blive serveret grillpølser. Sejlklubben Neptun glæder sig til at se dig/jer til Vejle Fjord Weekend Med sejlerhilsen. Lars Lange Christensen. Kapsejladschef. 24

25 Program for Vejle Fjord Weekend 2009 Lørdag Bureauet åbner Morgenkaffe i teltet Skippermøde Udlagt op/ned bane på Vejle Fjord, med afvisermærke. Max. 3 sejladser ca. Sejlerfest (tilmelding nødvendig). Grill tændes ved teltet, hvor medbragt mad og drikke kan nydes. Drikkevarer kan købes til fordelagtige priser Musik til Wang Dang Doodle Trio Søndag Bureauet åbner Morgenkaffe i teltet Skippermøde Stjernesejlads Distancesejlads med start ved Tirsbæk Mikkeline bøjen ved Tirsbæk vil blive omdrejningspunkt under hele sejladsen ca. Afslutning ved Klubhuset med præmieuddeling og grillpølser. Tilmelding på 25

26 Praktiske oplysninger Betaling: Sejlads: Regler: Holddyst: Præmier: Samtidig med udlevering af sejladsbestemmelser for den første sejlads man har tilmeldt sig. Pris for deltagelse i VFW. kr. 250,00. Netbankoverførsel: Konto Angiv venligst bådtype og sejlnr. Eller Kontant senest før Skippermødet. Tilmelding til sejladser onsdag d.12. august. Mød op til vores sejlerfest. Medbring selv mad og drikkevarer. SNV sørger for den musikalske underholdning. Pris pr. person: Kr. 30,00 Vejle Fjord Weekend sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, samt Dansk Handicap Nærmere beskrivelse af sejladserne, holddysten og Champ Of Vejle Fjord fremgår af sejladsbestemmelserne, der udleveres lørdag den 15. august. Tilmelding til holddysten kan ske på den vedlagte tilmeldingsblanket eller på blanket i bureauet forud for sejladsen om lørdagen. 1 Hold består af 4 både. Der er løbs præmier for hver 3. tilmeldte båd. Præmieuddeling foretages efter hver sejlads. Vinderen af Champ of Vejle vil udover vandrepokal, modtage en erindringspræmie. Der er præmie til det vindende hold i holddysten. Nærmere oplysninger kan også fås hos eller på tlf

27 Tøjet sælges fra Restaurant Neptun pr. 1/1 2009»Neptun sejlertøj«køb sejltøj i superkvalitet fra vores Cockpit sponsor Helly Hansen til klubpriser, overskudet går til unddomsarbejde. Priser:: Cap s 99,- Polo 199,- T-shirt 149,- NYHED Fleece Vejle Marineservice D r a g e v e j 2-8. T l f Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker joller & trollingbåde A l t i u d s t y r t i l s e j l b å d e Mercury 27

28 EM for Zoom8 joller på Gardasøen 2009 Af Troels Moltsen 28Ungdomsafd. Troels Meldgaard og jeg havde i 2008 besluttet os for at deltage i Europamesterskabet for Zoom8-joller, som igen skulle afholdes i sejlklubben Circolo Vela Torbole ved Gardasøen i Italien. Vi ankom begge fredag aften efter mange timer på tyske og italienske motorveje. Efter en enkelt dags træning om lørdagen var Troels og jeg klar til at sejle søndagens tune-up sejlads, som er en enkelt træningskapsejlads, hvor alle stævnets deltagere stiller op. Tune-up stævnet var planlagt med start klokken halv et, men desværre blev sejladsen ikke til noget pga. manglende vind. Mandag startede selve stævnet. Dagen var præget af rimelig svag vind, men vi fik en sejlads, som dog blev ren katastrofe. Samtlige sejlere i Det danske EM hold med Troels Moltsen som nr. 2 fra venste i forreste række og Troels Meldgaard som nr. 4 i bageste række

29 os begge. Vi havde nu nået 5 sejladser og det betød, at vi igen skulle tidligt op næste dag, hvor første start gik klokken 9. Troels Meldgaard til venste og Troels Moltsen til højre feltet, inklusiv Troels og jeg selv, sejlede forkert og fik dermed en DNF. Dog var der tre sejlere, som sejlede rigtigt. Det var feltets to topsejlere, Harald Fæste og Mathias Schnack samt en forholdsvis ukendt nordmand. Da dette blev dagens eneste sejlads, betød det at vi skulle stå op klokken seks næste morgen for at nå første start klokken halv ni. Tirsdag blæste der omkring m/s, og vi tog tidligt på vandet for at tjekke forholdene. Første sejlads gik rigtig godt for Troels, da han blev 6 i sejladsen. Jeg kom lige før, men desværre med en tyvstart. Næste sejlads gik godt for os begge med en 7. plads til Troels og en 6. til mig. Klokken var nu blevet omkring 12 og på Gardasøen betyder det, at vinden vender 180 grader fra nord til syd. Derfor fik vi nu to sejladser efter frokost, hvor Troels blev 12 og 11 og jeg blev 4 og 10, hvilket var ganske godt for I de to første sejladser onsdag, hvor vinden kom fra nord, blev Troels 5 og 9 og jeg blev 7 og 12. Efter frokost håbede jeg rigtig meget på 2 sejladser. Det ville betyde, at vi ville få 2 fratrækkere, så jeg ville kunne smide en DNF og en OCS væk. Troels håbede dog på det modsatte, da han havde sejlet en stabil god serie sejladser uden tyvstarter. Vi nåede dog to sejladser med hård vind fra syd, som den havde været hele ugen om eftermiddagen. Troels lavede en 5. og en 9. og jeg lavede en 10. og en 8. Det betød dermed at Troels endte på en samlet 6. plads og jeg på en samlet 7., hvilket var et godt resultat for os begge. Det var rigtig flot af Troels at komme i præmierækken ved hans første udenlandske stævne. Jeg kom derimod en plads udenfor, som jeg har prøvet rigtig mange gange før, men da Troels fik pladsen i stedet for mig gjorde det ikke noget. Vinderen af stævnet blev Harald Fæste fra Norge og nummer to blev Mathias Schnack fra Danmark, som måtte se sig slået på grund af et meget uheldigt gult flag efter han havde passeret mållinien som første båd. Generelt gjorde danskerne det rigtig godt med 7 sejlere i top 10. Torsdag holdt vi helt fri og tog på udflugt til bjergområderne langs med søen, hvor der stadig var sne på toppene. Fredag var der træning for dem der ville og der var Troels og jeg selvfølgelig med. Træneren var Thomas Christensen fra Yachtklubben 29

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014

Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014 Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014 Windsurfing Kitesurfing Wakeboard SUP www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2014 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind-, kitesurfing og wakeboard stævne i Rønbjerg

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM 2 3 KOLDING SEJLKLUB UNGDOM Kolding Sejlklub Ungdom/KSU Ungdoms/Junior afdelingen blev til ved en generalforsamling i 1932. Ungdomsafdelingen har i dag både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere.

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. KØS-Sejlsport, Juniorafdelingen, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø. Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. Kære opti-sejlere, Feva-sejlere og forældre Vi er nu godt i gang med forberedelserne

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere