2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle"

Transkript

1 Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Nyt fra bestyrelsen.. 6 Vision Windsurfing Nyt fra havnen SNV s Spring Cup VFW program Ungdoms - afdelingen Rejsebrev - nr Sejlerskolen Nye medlemmer Forsidebilledet er Jørgen Krautwalds flotte akvarel til VFW årgang 2/09 J U N I 1

2 2

3 Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf , Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund. Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf Kasserer: Inga Jensen, Dybbølvej 9 A, 7100 Vejle, tlf Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: Havnesekretær: Lars Neumann, Vangeager Vejle Ø, Tlf: Bestyrelsesmedlem: Torben Vang, Bøgomvej 6, 7100 Vejle, tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Møller, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, tlf Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl samt torsdage kl , tlf /mobil Havne assistent: Karsten Pedersen tlf Havnekasserer: tlf , torsdag kl Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf Kapsejladsudvalget: Lars Lange Christensen, tlf Vejle Fjord weekend: Lars Lange Christensen, tlf Jolleafdelingen: Michael Faubel, Anton Berntsen Vej 30, 7182 Bredsten, tlf Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf Matchraceudvalget: Lars Lange Christensen, tlf Aktivitets- og Turudvalg: Tlf Suppleanter: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf samt Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf , Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 Bredsten, tlf Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf , åbner hver dag kl Bestyrer: Birthe Aastrup Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, Moms reg.nr.: B Oplag: 950 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: Digitalhuset Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september og december. Indlæg til næste nummer skal være redak tio nen i hænde senest den 20. august

4 - Tidligere Strunge & Hartvigsen Rådgivning indenfor byggeri og anlæg, drift og vedligehold samt industri og energi Enghavevej 2 Box Vejle tlf Pælemesteren træffes hverdage kl samt torsdag kl på tlf mobil Jansson El A/S Vejle: Tlf Horsens: Tlf Klubstander Vi vil gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal Neptun s stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Den kan købes på havnekontoret, på restaurant Neptun eller hos havnesekretæren. 4

5 Sommeren 2009 På den gode side kan jeg som formand for sejlklubben og som bruger af lystbådehavnen være jeg ret godt tilfreds med, at byrådet i Vejle Kommune har godkendt visionsoplægget for den nye lystbådehavn og dermed har frigivet midler til det næste trin i udviklingsprocessen. Det er min klare opfattelse, at en af årsagerne har været et godt samarbejde mellem klubberne i Søsporten og embedsværket i Vejle Kommune. Vi må ligeledes konstatere, at sejlsæsonen har fået en hel fantastisk start, et stabilt højtryk over en længere periode har gjort, at flere vejrmæssige rekorder er slået. Jeg håber, at det kommer til at betyder, at alle vore både i klubben kommer på vandet for at nyde fjordens glæder. Vore sejlere er i fuld gang med at markere sig rundt om i de nationale og internationale stævner. Flere mandskaber har deltaget i Fyn Cup og i skrivende stund er folkebåden Rosine med 2 mands besætning noteret som overalt vinder i Fyn Cup (Fyn rundt). I egne rækker har der været afholdt Spring Cup for matchrace 28 og der er afholdt VT-Cup i jolleafdelingen på Tisbæk Strand. Derudover er det nye brohoved på Tirsbæk Strand indviet og jolleafdelingens trængsler er snart forbi. Lederen Der er igangsat en visionsproces i forbindelse med udviklingen på lystbådehavnen og de første møder for medlemmer, som ønsker at påvirke denne proces, blev afholdt på Fremtidsværkstedet. Men alligevel tæller visionsprocessen med den negative side. Der har været et endog skuffende lavt antal medlemmer til de to første møder hvilket for mig er uforståeligt. Konsekvensen af denne ringe interesse for sejlklubbens fremtid og de ny rammer i lystbådehavnen kan blive den, at klubben over tid afvikler sig selv og at andre bestemmer hvordan klubfaciliteterne kommer til at se ud, bestemmer hvor mange kvm. vinteropbevaring der kan stilles til rådighed og ikke mindst bestemmer prisen på bådpladserne i fremtiden. Det er simpelt hen for dumt ikke at udnytte muligheden for at øve indflydelse. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til, på den ene eller den anden måde, at tage del i denne proces for at påvirke fremtiden. Det skal lige nævnes at, der mulighed for at orientere sig om status på visionsprocessen ved at gå ind på SNV s hjemmeside, idet referater og andre oplysninger er tilgængelige her. Jeg og bestyrelse er også meget modtagelige over for ideer til at involvere det store tavse flertal blandt medlemmerne. Bare fyr løs! 5

6 Igen i år må jeg konstatere, at der er mange både som ikke fører klubstander det er helt klart en fejl, der er mange ting at være stolte af i vores klub. Jeg vil gerne appellere til, at alle medlemmer fører sejlklubbens stander under salingen og skulle du mangler en, kan den anskaffes ved at henvende sig på Rest. Neptun, hos pælemesteren eller hos klubsekretæren. Endelig vil jeg endnu engang opfordre medlemmer med noget på hjertet om at melde sig under standeren og være med til at skubbe projekterne i gang. Det er vore holdninger, der er afgørende for klubbens flyvehøjde. Vi mister 100% af de skud vi ikke skyder! Michael Jordan Må jeg ønske alle en fantastisk sommer! De bedste sejlerhilsner Preben Werther - Formand Nyt fra bestyrelsen Sejlklubben Neptun Vejle inviterer til bymesterskabet i sejlads for studerende! Mesterskabet afholdes på en lørdag den 15. august fra ud for marinaen og arrangementet bliver en del af sejlklubbens årlige Vejle Fjord Weekend august. Samtidig er Vejle Kommune i gang med, gennem medierne, at markedsføre kommunen som progressiv kommune. Det sker bl.a. ved, at bruge aktiviteterne under Vejle Fjord Weekend og Fjordsvøm 2009, som det første initiativ til denne markedsføring. Båltaler ved dette års Sankt Hans bål bliver ungdomspræst Rikke Holm fra Vejle. Bestyrelsen Folkebåden Rosine FD 1036 blev overalt vinder i Fyn Cup 2009 Jens Otto Brøndlund Jensen ved roret 6 Folkebåden Rosine på vej mod Helnæs

7 VISION 2014 Der er et ordsprog der siger; at nogen skaber fremtiden og de nogen kan lige så godt være os selv. I forbindelse med at sejlklubben s vision for 2010 stort set er nået, er der behov for at sætte nye mål for fremtiden og at synliggøre ønsker og ideer til indretning af de nye klubfaciliteter. Sejlklubben vil derfor gerne invitere klubbens medlemmer til at deltage i et møderne omkring fremtiden og møderne er tænkt gennemført som en workshop med fokus på en generel orientering, brainstorming, gruppediskussioner samt en præsentation af resultater i form af et rullende referat. Det første møde blev afholdt den 20. maj i Fremtidsværkstedet på Strandgade 63 med følgende resultat: Referat fra visionsmødet i Fremtidsværkstedet: 1. Velkomst ved formanden ningen at tage til i både deltagelse, engagement og dybde. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke Fremtidsværkstedet for at være værter ved vore fremtidsprocessen. Vi sætter stor pris på velviljen tak. 2. status på projekt lystbådehavn ved Komm. Dir. Niels Ågesen Kommunaldirektøren var i sit es og gav et fin status på udviklingen i Lystbådehavnen. Beretningen blev optaget på video, så her har medlemmerne mulighed for at høre beretningen (klik på linket). Kommunaldirektøren ønskede os en god og frugtbar visionsproces og bad os tænke initiativer/mål/drømme ind i visionen som var større en klubbens egne - initiativer/mål/ drømme som kunne understøtte både Vejle by, borgere og andre brugere på lystbådehavnen. Ved mødet den 20/5 var der tale om en lille skare medlemmer, som var friske på at tale om klubbens fremtid. Men det er med møder som i naturen - et faktum er, at selv de største laviner begynder med en lille viberation/snebold for derefter at vokse sig stor. Vores håb er at interessen for udvikling af klub og området vil vokse for mod slut- 3. oplæg til Brainstorm og gruppediskussioner Oplægget handlede om at sætte rammen for - og at organisere forløbet. Processen blev gennemført som et café møde i et på mindre grupper. Der var lagt hvide papir- 7

8 duge på bordene, således at alle tanker og ideer kunne nedfældes på dugen og ses af alle rundt om bordet. Når dialog og præsentation var færdig kunne dugene blot tages under armen og alle guldkornene kunne herefter skrives ind i nærværende referat. Vi vil indtil videre gennemføre processen i dette format. For at sætte processen i gang tog vi udgangspunkt i et ordsprog; det er nemmere at tæmme en vild laks end der er at puste liv i en død sild så det vi skulle i gang med var at skabe en vild laks. Tanken er at skabe et rullende referat, hvor vi hver gang prøver at feje vores forstand sammen og på den måde både fastholde ideer og tanker og blive klogere på mulighederne omkring udvikling af klub og lystbådehavn. 4. Brainstorm og gruppediskussioner Vi summede i ca. 60 min. 5. Præsentation af resultater - Processen den 20/5 - Vejle skal være søsportens by - Der ligger et klart vækstpotentiale i at de 5 nuværende klubber tænker i samarbejde og at det er vigtigt at involvere Søsporten i denne udviklingsproces. Større enheder = større service. - Få skabt en større Vi/Os kultur vi skal arbejde med en positiv psykologi - skabe og udnytte mulighederne der ligger lige foran os. - For at tænke lidt ud af boksen kunne det nye klubhus kunne være et fremtidssikret multihus, hvor der var de faciliteter som moderne medlemmer at søværts klubber har behov for. I stedet for at indrette 5 selvstændige domiciler (læs klubber) kunne man skabe optimale betingelser for fritidsaktiviteter et slags bemandet sejler-supermarked. Her kunne potentielle søsportsintereserede komme ned og kigge på og blive introduceret til mulighedene på vandet og herefter træffe et kvalificeret valg af idræt. - Et multihus kunne også skabe de rigtige undervisningsfaciliteter/-miljø (AV-udstyr, internet) på havnen, således at relevant undervisning kan finde sted. - Det skal være muligt at få mad og drikke til fornuftige priser. - En gennemtænkt uddybning er en forudsætning for et bredt mix af aktiviteter. - Langelinie skal gennemtænkes således at der kan afholdes publikumsvenlige stævner (eksempelvis mactchrace mellem uddannelsesinstitutionerne i Vejle, men også anden søsport). 8

9 - Jolleafdelingen skal tænkes ind i den fremtidige lystbådehavn. - Vi skal lægge billet ind på nogle store stævner, idet disse vil trække den interne udvikling i den rigtige retning i form af organisation, uddannelse, sportsligt ambitionsniveau. - Vi burde måske i denne udviklingssammenhæng forlade klubtankegangen og tænke større tænke i søsport, hvor sejlsport er en del og hvor sejlklubben under denne paraply kan have sin egen identitet. - Sejlads er en kultur med en meget lang historik derfor er det vigtigt at holde fast i og forankre denne historik. Eksempelvis ve at integrere de gamle træskibe i den nye lystbådehavn. Martha skal selvfølgelig ligge ved den nye Langelinie det kunne være et levende værksted, hvor man kan opleve det gamle sømandshåndværk. - Der skal arbejdes på at få Vintherthur tilbage til Vejle, idet den kan blive en gevinst for både klubben, sejlsporten og ikke mindst fe de som ikke har prøvet af sejle knob for sejl. - I dag er 60-årige stadig unge af sind og et ophold i havnen kunne være en måde at være sammen både sine børn og børnebørn - altså hvis der er noget at komme efter (det gælder alle aldersgrupper) - Lystbådehavnen dækker et stort opland, så faciliteterne skal tilpasses så de tilgodeser alle behov - Der bør for at tilgodese klubaktiviteter, borgere, gæster etableres et bedre vandrehjem på havnen. - Frit internet 6. Opsamling - Til trods for at det kun var et mindre fremmøde et fint resultat og et godt grundlag at forsætte på. - Ovennævnte bliver lagt på nettet og vil også blive tilsendt formandskaberne i Søsporten med henblik på at gøre processen bredere. Dog er der stadig en hel del af visionsprocessen som skal færdiggøres i klubregi. - Det er vigtigt at få skabt et stærkt socialt miljø på havnen der skal være noget at komme efter både som ung, ældre og dem der bare ønsker at være på lystbådehavnen. Eksempelvis musik fredag, lørdag, søndag som i Glyngøre om sommeren. Lystbådehavnen skal være som en magnet. 9

10 Windsurfing 10windsurferafd. Før starten på træningssæsonen 2009 var der af flere omgange kaldt ind til praktisk arbejde. Her er ungdommen i gang med at male huset med skoleudstyr. Tak til alle jer der kom forbi og gav en hjælpende hånd. Billedet taler næsten for sig selv. Øverst SNV-flaget og herunder flaget der viser at vi stadigvæk er en ungdomsvenlig sejlklub. For sæsonen 2009 har bestyrelse og aktivitetsudvalg igen i år udarbejdet en aktivitetskalender som er lagt ud på hjemmesiden

11 Med frisk vind startede windsurfertræningen Her hjælper instruktør Finn Sørensen en af de nye windsurfere med udstyret. Igen i år møder rigtig mange op til træning både mandag og onsdag. Over de første 6 trænings pas har der i gennemsnit været 25 windsurfere på fjorden. Torben Kornom kom en tur til Vejle, hvor han fortalte om windsurferudstyr, rigning og bomning for ca. 50 fremmødte tilhører, hvoraf de ca. 25 var windsurfere fra SNV. Arrangementet blev holdt i de nye lokaler hos Vestergaard Auto på Horsensvej. Vi ses til windsurfing på Vejle fjord Bestyrelsen Bådtransport Knud Gade A/S Ingen opgaver er for små eller store. Med vores alsidige vognpark og erfarne medarbejdere kan vi håndtere både i alle størrelser. Vi har 60 års erfaring inden for alt fra levering af sand & grus, hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og pavilloner. Knud Gade A/S Englandsvej Vejle. Tlf.: Fax.:

12 Forandring fryder Af Katrine Jensen Sæsonen er nu for alvor i gang. Første store stævne var Euro Cup på Mallorca, som var præget af let vejr. Jeg havde en lidt tung start på stævnet, jeg følte ikke jeg kunne finde farten, og når man er langsom, er det svært at sejle taktisk, da man sjældent kan bestemme sin egen vej på banen. Heldigvis fandt jeg formen undervejs, og havde to gode dage til at slutte af på. Efter Mallorca har træningen foregået hjemme på Øresund. Vejret har jo været fantastisk med rigtig mange solskinsdage, men vinden har desværre ikke været helt så gavmild, så det er blevet til mange timers manøvretræning, i let luft. For et par uger siden havde vi en intensiv træningslejr i Skive. Vi var 8 surfere og 5 trænere, så der var fuldt fokus på. Dansk Sejlunion stoppede i starten af året samarbejdet med vores tidligere træner, Jacob Holst, og træningen i Skive, blev brugt til at teste forskellige træner konstellationer af, for at finde frem til den bedste løsning, på længere sigt. En Hollandsk træner var hyret til samlingen, og udbyttet var stort. Vejret var ret atypisk for hvad vi ellers har haft de sidste par måneder. Første dag var vinden helt let, mens de følgende 4 dage blev sejlet i 20+ knob. Fokus var på manøvre, og der blev jibet til den helt store guldmedalje. Og tiden blev udnyttet maksimalt, med morgenløb 7.30, 2 træningspas på vandet, og afsluttende styrketræning mellem Som vores træner jo pointerede, så er det jo fint at slutte så sent, så har vi en halv time til at komme i seng, en halv time til at stå op, og kan stadig nå 8 timers søvn. Vi var alle ret spændte på, hvilken betydning det ville få, at Jacob ikke skulle fortsætte som vores træner. Men som man siger, så fryder forandring, og efter 3 år med samme træner, bliver det spændende at få nye og frisk øjne på. Forhåbentligt får vi en træner, som kan bidrage med masser af nye input. Jeg glæder mig til at se hvad den permanente løsning bliver, men er sikker på det nok skal blive godt. Lige pt. sidder jeg og skrive de afsluttende guldkorn, på en markedsanalyse eksamensopgave, som skal afleveres om et par dage, derefter går turen til Holland, til næste Euro Cup stævne. Efter det, kommer stævne i Tyskland, træningssamlinger, og ikke mindst sommerferie som dog for mit vedkommende skal bruges i Summer School, for at indhente nogle af de fag, jeg har været nødt til at udskyde. Mine forældre skulle have været forbi i weekenden, da min far skulle deltage i årets første danske ranglistestævne i Nivå. Desværre kom han galt af sted på fjorden i går, og ligger nu på langs med 7 sting i foden. Sidst skal der også lyde en stor tak, til klubben, som igen i år, har valgt i støtte mig, i min færden. Det sætter jeg virkelig stor pris på, jeg kunne desværre ikke være til stede ved standerhejsningen, da jeg var ude at rejse, men vil gerne benytte denne lejlighed, til at sige tak. Håber alle har fået en god start på sæsonen. 12

13 13

14 Nyt fra havnen JUNI 2009 Uddybning af lystbådehavnen: Den længe tiltrængte uddybning af vores havn bliver udskudt til vinteren 2009/2010, idet uddybningen er forbundet med færdiggørelsen af spunsningen i indspulingsbassinnet. I forbindelse med etablering af en kørevej i indspulingsbassinnet er der opstået nogle bundforskydninger på sydsiden af bassinnet. Dette har medført i en forsinkelse, idet entrepenøren ikke har været opmærksom på denne problemstilling. Samtidig med dette arbejde, er lytbådehavnen og kommunen i gang med at tilvejebringe tilladelser fra miljømyndighederne med henblik på at deponere forurenet bundmateriale i indspulingsbassinnet og klapning af nyopgravet havbund i forbindelse med den nye lystbådehavn. Så vi må forudse en sæson mere, hvor der skal kigges lidt ekstra i tidevandstabellen. Bådstativer: Havneudvalget i lystbådehavnen har udarbejdet et nyt sæt bestemmelser for anvendelse af bådstativer samt transport af både på lystbådehavnen. Bestemmelserne er udarbejdet for at imødegå den voksende uorden og for at effektivisere arbejdet på vinteropbevaringsarealerne. Bestemmelserne beskriver ligeledes procedurer og betingelser for anskaffelse af nye bådstativer. Bestemmelserne kan findes på Vejle Lystbådehavns hjemmeside. Vejle Lystbådhavn indkøber standard stativer. Det er alene stativer indkøbt af Vejle Lystbåd, der betegnes som standardstativ. Der vil fremover være 3 lejemuligheder af et stativ: Lejekode Depositum Årlig leje S0 Kr. 0 Fra og med år 2010 kr. 850* S1 Kr Fra og med år 2010 kr. 425* S2 Kr Ingen Depositum det fulde beløb tilbagebetales, når bådejer ikke længere ønsker vinterplads på Vejle Lystbådhavn. * Vejle Lystbådhavns Havneudvalg forbeholder sig ret til at regulere årlig leje Medlemmerne opfordres til at gå ind på Vejle Lystbådhavns hjemmeside mhp. at sætte sig i hele regulativet. 14

15 Kolding Marinecenter & Havneshoppen Kolding Marinecenter er Jyllands største bådudstyrsforretning med 1300m 2 hvor du finder alt i bådudstyr. Vi har ligeledes et bredt udvalg i sejlertøj og sko, bl.a Helly Hansen. Pr. 1. januar 2009 overtog vi Havneshoppen på Marina syd i Kolding, så vi nu er repræsenteret med 2 butikker i Kolding. Kolding Marinecenter Trindholmsgade Kolding Tlf Fax

16 Sejlklubben Neptun s Spring Cup den april 2009 SNV s Spring Cup i matchrace blev en rigtig god start for årets kapsejladser. 6 mandskaber var tilmeldt, hvoraf et var fra Horsens. Alle var opsatte på at få blæst vinterens støv af og få smurt de rustne kapsejler gener. Efter lørdagens morgenmad og skippermø- de var alle klar til dagens dyster, der skulle forgå i selve havnebassinet. Formålet med at sejle i havnebassinet var at give tilskuere en oplevelse af kapsejlads på supertæt hold. Sejladserne blev højdramatiske. Vinden var frisk fra start og øgede hele tiden, samtidigt med at der kom et fragtskib ind midt i den 16

17 første sejlads. Her tog skipperen det stille og roligt og generede ikke sejladserne. Den tiltagende vind gjorde, at flere af bådenes spilere prøvede at trawle efter sild. En båd var efter en spilerkæntring så tæt på sydkajen, at de måtte holde fra der. Halvt igennem de indledende sejladser blev sejlerne så kaldt i land for at vurdere situationen. Den stadig mere tiltagende vind gjorde, at der ikke blev sejlet mere lørdag. Efter lørdagens sejladser havde Claus Hovgaard klaret sig bedst med 3 sejre og det så ud til at skulle fortsætte sin sejrsstime, som i foregående matchrace stævner. Søndag blev der sejlet øst for Vejle Fjord Broen. Vinden var svag til let, så starten måtte udsættes ca. 1 time. Heldigvis kan en Match28 er sejle i næsten ingen vind, og det lykkedes at gennemføre resten af de indledende sejladser. Claus Hovgaard blev under en af disse knockoutet af en bom og måtte herefter se sig slået i sine 2 sidste sejladser. De 4 bedste kom så ud i semifinale sejladserne. Her vandt Preben Kristensen over Erik Bak og Klaus Lundgaard Schubert over Claus Hovgaard. Finalen blev så mellem Preben Kristensen 17

18 og Klaus Lundgaard Schubert, og her trak Preben det længste strå. 3 og 4 pladsen kom til at stå mellem Claus Hovgaard og Erik Bak, og her vandt Claus Hovgaard. Slutresultatet blev herefter følgende: 1. Preben Kristensen, John Poulsen, Palle Kock Jacob Hald. 2. Klaus Lundgaard Schubert og mandskab. 3. Claus Hovgaard og mandskab. 4. Erik Bak og mandskab. 5. Hans Ebler og mandskab. 6. Søren Larsen og mandskab. Stævnet sluttede med præmieuddeling, molebajere og grillpølser, som blev tilberedt af køkkenchef Karsten Dommer på en ny flot gasgrill, sponsoreret af Tømrermester Jan Ibsen. 18

19 Til sidst en stor tak til hjælpere og følgende sponsorer: TMC-Matchracing Denmark 4 Match28ere, 1 rib, samt div. grej. Vejle Yacht Service Diverse forplejning under stævnet. Ronstan Diverse jakker, tasker og øvrig beklædning. Andersen Winches Spilhåndtag og spil tilbehør. HR Sejl Gavekort. Vejle Marine Service Gavekort. Havnens Maskinværksted Gavekort. Med sejlerhilsen Matchrace udvalget Lars Lange Christensen Støt annoncørerne - de støtter os 19

20 Vigtige adresser: Formand Preben Werther Næstformand Jan Ipsen Kasserer Inga Jensen Klubsekretær Jan Jacobsen Havnesekretær Torben Vang Medlemskartotek Erik Bak Kapsejladschef Lars Lange Christensen Jolleafdelingen Michael Faubel Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Matchrace 28 Lars»Lange«Christensen Sejlerskolechef Svend Aage Olesen Målere Per L. Christiansen Webmaster Gert Kjær Sørensen Bladredaktionen Marlene Jørgensen Sejlklubben Neptun s hjemmeside 20

21 SNV s sommerskalender

22 1 Tirsdag den 23. juni kl Sct. Hans Jolleafdelingen inviterer til Sct. Hans ved Tirsbæk Strand Torsdag den 6. august kl Torsdagsaftenkapsejladserne 1. serie starter Tirsdag den 11. august kl Tirsdagsaftenkapsejladserne 1. serie starter Weekenden d august Vejle Fjord Weekend Se program Torsdag den 3. september kl Torsdagsaftenkapsejladserne 2. serie starter Lørdag og søndag den 5. og 6. september 24 timers sejlads Tirsdag den 8. september kl Tirsdagsaftenkapsejladserne 2. serie starter Torsdag den 17. september kl Torsdagsaftenkapsejladserne fortsætter Tirsdag den 22. september kl Tirsdagsaftenkapsejladserne fortsætter Lørdag den 24. oktober kl Standernedhaling på lystbådehavnen og afriggerfest kl

23 Vejle Fjord Weekend august Sejlklubben Neptun Vejle 23

24 Indbydelse til Vejle Fjord Weekend 2009 Kære sejler. Igen i år har Sejlklubben Neptun fornøjelsen at invitere dig/jer til at deltage i Vejle Fjord Weekend 2009, lørdag den 15. august og søndag den 16. august. Lørdag vil der blive sejlet max. 3 sejladser på en udlagt op/ned bane, med socialt samvær som højdepunktet efter disse. Der vil igen i år være opstillet både forfriskningsvogn og telt, i forlængelse af det gamle klubhus, hvor man kan stå eller sidde og nyde en forfriskning til fordelagtige priser. Lørdag aften er der fest med grill og musik. Mad og drikkevarer til festen om aftenen kan man selv medbringe. Hvis man ikke selv har drikkevarer med eller er løbet tør for disse, kan man købe dem i forfriskningsvognen, igen til fordelagtige priser. Sejlklubben Neptun sørger for grill, samt musik til dansen. Søndag sejles der så den tilbagevendende Stjernesejlads, som er en distance-sejlads, hvor der startes ved Tirsbæk med Mikkeline som omdrejningspunkt. Søndag eftermiddag skal vi kåre dette års vinder af Champ Of Vejle Fjord samt vinderne af holddysten. Der vil ved ovenstående blive serveret grillpølser. Sejlklubben Neptun glæder sig til at se dig/jer til Vejle Fjord Weekend Med sejlerhilsen. Lars Lange Christensen. Kapsejladschef. 24

25 Program for Vejle Fjord Weekend 2009 Lørdag Bureauet åbner Morgenkaffe i teltet Skippermøde Udlagt op/ned bane på Vejle Fjord, med afvisermærke. Max. 3 sejladser ca. Sejlerfest (tilmelding nødvendig). Grill tændes ved teltet, hvor medbragt mad og drikke kan nydes. Drikkevarer kan købes til fordelagtige priser Musik til Wang Dang Doodle Trio Søndag Bureauet åbner Morgenkaffe i teltet Skippermøde Stjernesejlads Distancesejlads med start ved Tirsbæk Mikkeline bøjen ved Tirsbæk vil blive omdrejningspunkt under hele sejladsen ca. Afslutning ved Klubhuset med præmieuddeling og grillpølser. Tilmelding på 25

26 Praktiske oplysninger Betaling: Sejlads: Regler: Holddyst: Præmier: Samtidig med udlevering af sejladsbestemmelser for den første sejlads man har tilmeldt sig. Pris for deltagelse i VFW. kr. 250,00. Netbankoverførsel: Konto Angiv venligst bådtype og sejlnr. Eller Kontant senest før Skippermødet. Tilmelding til sejladser onsdag d.12. august. Mød op til vores sejlerfest. Medbring selv mad og drikkevarer. SNV sørger for den musikalske underholdning. Pris pr. person: Kr. 30,00 Vejle Fjord Weekend sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, samt Dansk Handicap Nærmere beskrivelse af sejladserne, holddysten og Champ Of Vejle Fjord fremgår af sejladsbestemmelserne, der udleveres lørdag den 15. august. Tilmelding til holddysten kan ske på den vedlagte tilmeldingsblanket eller på blanket i bureauet forud for sejladsen om lørdagen. 1 Hold består af 4 både. Der er løbs præmier for hver 3. tilmeldte båd. Præmieuddeling foretages efter hver sejlads. Vinderen af Champ of Vejle vil udover vandrepokal, modtage en erindringspræmie. Der er præmie til det vindende hold i holddysten. Nærmere oplysninger kan også fås hos eller på tlf

27 Tøjet sælges fra Restaurant Neptun pr. 1/1 2009»Neptun sejlertøj«køb sejltøj i superkvalitet fra vores Cockpit sponsor Helly Hansen til klubpriser, overskudet går til unddomsarbejde. Priser:: Cap s 99,- Polo 199,- T-shirt 149,- NYHED Fleece Vejle Marineservice D r a g e v e j 2-8. T l f Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker joller & trollingbåde A l t i u d s t y r t i l s e j l b å d e Mercury 27

28 EM for Zoom8 joller på Gardasøen 2009 Af Troels Moltsen 28Ungdomsafd. Troels Meldgaard og jeg havde i 2008 besluttet os for at deltage i Europamesterskabet for Zoom8-joller, som igen skulle afholdes i sejlklubben Circolo Vela Torbole ved Gardasøen i Italien. Vi ankom begge fredag aften efter mange timer på tyske og italienske motorveje. Efter en enkelt dags træning om lørdagen var Troels og jeg klar til at sejle søndagens tune-up sejlads, som er en enkelt træningskapsejlads, hvor alle stævnets deltagere stiller op. Tune-up stævnet var planlagt med start klokken halv et, men desværre blev sejladsen ikke til noget pga. manglende vind. Mandag startede selve stævnet. Dagen var præget af rimelig svag vind, men vi fik en sejlads, som dog blev ren katastrofe. Samtlige sejlere i Det danske EM hold med Troels Moltsen som nr. 2 fra venste i forreste række og Troels Meldgaard som nr. 4 i bageste række

29 os begge. Vi havde nu nået 5 sejladser og det betød, at vi igen skulle tidligt op næste dag, hvor første start gik klokken 9. Troels Meldgaard til venste og Troels Moltsen til højre feltet, inklusiv Troels og jeg selv, sejlede forkert og fik dermed en DNF. Dog var der tre sejlere, som sejlede rigtigt. Det var feltets to topsejlere, Harald Fæste og Mathias Schnack samt en forholdsvis ukendt nordmand. Da dette blev dagens eneste sejlads, betød det at vi skulle stå op klokken seks næste morgen for at nå første start klokken halv ni. Tirsdag blæste der omkring m/s, og vi tog tidligt på vandet for at tjekke forholdene. Første sejlads gik rigtig godt for Troels, da han blev 6 i sejladsen. Jeg kom lige før, men desværre med en tyvstart. Næste sejlads gik godt for os begge med en 7. plads til Troels og en 6. til mig. Klokken var nu blevet omkring 12 og på Gardasøen betyder det, at vinden vender 180 grader fra nord til syd. Derfor fik vi nu to sejladser efter frokost, hvor Troels blev 12 og 11 og jeg blev 4 og 10, hvilket var ganske godt for I de to første sejladser onsdag, hvor vinden kom fra nord, blev Troels 5 og 9 og jeg blev 7 og 12. Efter frokost håbede jeg rigtig meget på 2 sejladser. Det ville betyde, at vi ville få 2 fratrækkere, så jeg ville kunne smide en DNF og en OCS væk. Troels håbede dog på det modsatte, da han havde sejlet en stabil god serie sejladser uden tyvstarter. Vi nåede dog to sejladser med hård vind fra syd, som den havde været hele ugen om eftermiddagen. Troels lavede en 5. og en 9. og jeg lavede en 10. og en 8. Det betød dermed at Troels endte på en samlet 6. plads og jeg på en samlet 7., hvilket var et godt resultat for os begge. Det var rigtig flot af Troels at komme i præmierækken ved hans første udenlandske stævne. Jeg kom derimod en plads udenfor, som jeg har prøvet rigtig mange gange før, men da Troels fik pladsen i stedet for mig gjorde det ikke noget. Vinderen af stævnet blev Harald Fæste fra Norge og nummer to blev Mathias Schnack fra Danmark, som måtte se sig slået på grund af et meget uheldigt gult flag efter han havde passeret mållinien som første båd. Generelt gjorde danskerne det rigtig godt med 7 sejlere i top 10. Torsdag holdt vi helt fri og tog på udflugt til bjergområderne langs med søen, hvor der stadig var sne på toppene. Fredag var der træning for dem der ville og der var Troels og jeg selvfølgelig med. Træneren var Thomas Christensen fra Yachtklubben 29

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer...

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer... Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: 125 års jubilæet.. 6 Kapsejladsudvalget........ 13 Sejlerskolen..... 23 Ungdomsafdelingen...... 29 Windsurferafdelingen...... 35 Nye medlemmer...... 44»Over alt vinderne«24.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl. stativ - ridser IKKE - godt indeklima www.gpcovers.com Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 3 SEPTEMBER 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation

Læs mere

August 2011 Nr. 4 34. årgang

August 2011 Nr. 4 34. årgang August 2011 Nr. 4 34. årgang Velkommen til bådmesse på egå marina kig ind i butikken - vi har masser af gode messe tilbud demo på havnen af el-cykler - gril og masser af spændende nyheder bådstativer F.eks

Læs mere

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr.

Læs mere