Jylland i alt,sutland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jylland i alt,sutland"

Transkript

1 7049', TABEL Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolknngstæthed Populaton, superfce et denstd de la populaton du Danemark Folkemængde populaton Areal 9 Befolknngstæthed superfce 9 denstf 00 km Sjælland mtllggøer Seland Bornholm' LollandFalster Fyn Fone Øerne alt tes l Østlge Jylland',sutl orental Nordlge Jylland',Jutl du N Vestl Jylland 7utl occdental Sydlge Jylland',sutl du S Jylland alt,sutland Det egentlge Danmark Le Danmark proprenent dt Færøernes les Froe Grønlands Grroenland Anm Det sydlgste Punkt det egentlge Danmark er Gedserodde paa Falsters Sydspds, 4 33' 3" n Br, det nordlgste ved Skagen, 7 44' ", det vestlgste Blaavandshuk, 8 4' 36" ø L f Grw og det østlgste Ærteholmene, ' 9" Confns du Danemark proprernent dt: 4 j'j' 3r" et S7 44' SS" lat n; 8 t' 36" et S r' q" long est de Grw De ovenstaaende Tabel anførte Folketal 9 omfatter det for Danmark ved Versallestraktaten af 8 Jun 9x9 fastsatte Omraade, medens Tallene for Aarene x80x96 gælder det for Danmark ved Fredstraktaten af 30 Oktober 864 fastsatte Omraade Folketallet for det egentlge Danmark Peroden 8009 er beregnet og fndes tllgemed den aarlge Tlvækstprocent Tabel xs Pour les chfres appraxmatzfs de la populaton et acerossement annuel 8009 vor le tall S, Tællngerne for det egentlge Danmark og Færøerne er alle fra Februar Date des recensements: ser fvrer dans le Danemark proprement dt et les les FEroe Øernes Amter departements des flest Københavns, Frederksborg, Holbæk, Sorø og Præstø (tlsammen Sjælland), Bornholms (Bornholm), Marbo (LollandFalster), Svendborg og Odense (Fyn) Jyllands Amter departements du 7utland: Vejle, Aarhus og Randers (Østlge Jylland), Aalborg, Hjørrng og Thsted (Nordlge Jylland); Vborg, Rngkøbng og Rbe (Vestlge Jylland); Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder (Sydlge Jylland) s Færøerne udgør et særlgt Amt og er Modsætnng tl Grønland, der er en dansk Kolon, repræsenteret paa Rgsdagen Les fles FEroe forment un departement parel å ceux des autres provnces du Danemark et sont represeotees au parlement, tands gue le Groenland est une colone danose ' 80 Statstsk Aarbog 9

2 4,76 0,7 TABEL Danmarks Kystlne og Areal 9 La tote et la superfce du Danemark en 9 Kystlne cdte km Areal superfce Geografske Damme Vandareal superfce totale Søer og Samlet Samlet Areal Land Vandløb areal Ml lacs et tours total terre tyeau Geog mlles ttangs de 'eau knry 00 0 Ml geogr mlles c Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar) geogr Staden København Copenhague Frederksberg Københavns Amtsraadskreds dep Rosklde Frederksborg Amt dep Holbæk Sorø Præstø Sjælland Steland Bornholm LollandFalster Svendborg Amt Odense Amtsraadskreds Assens Fyn Fone Øerne les Vejle Amt Skanderborg Amtsraadskreds Aarhus Randers Amt Østlge Jylland,sutland orental Aalborg Amt Hjørrng Thsted Nordlge Jylland 7utland du N Vborg Amt Rngkøbng Rbe Vestlge Jylland,sutland occdental Haderslev Amt Aabenraa Sønderborg Tønder Sydlge Jylland Jutland du Sud Jylland Jutland Hele Landet le Danemark 66,8 9, ,96, , 74 o,6 83, o 476,86 8,66 3, ,79,49 79,3 37, ,4 4,68 0,7 67, ,67 3,4,9 8, , 6,88 486, 6, ,99 30,7 883,4 3, ,47 36,47 8,4, ,4 0,67 6,9 7, ,37 3,4 63,6 84, ,69 30,7 97,7 40, ,80 0,7,7 8, ,7, 33,0, ,0 63,3 3736,7 03, _ ,8 4,8, 8, , 4,68 64, 8, ,96 3,00 04,9 4, ,4 4,9 46,0 6, ,6 44,68 84, 3, ,8 3,9 34, 4, ,8 3,6 74,6 77, ,6,8 34, 7, ,8 3, 449,8 9, _ ,0 37,3 33, 3, ,66,3 47> 6, ,3 84,67 98, 6, o6,, ,63 4, ' ,06, ,0 7, ,3 38, ,89 78,3 888,7 9, ,9 9, ,4 4, 38 44,7 8,03 Anm Af Søer paa over o ha fndes der alt 66 foruden 9 nddæmmede Fjorde eller Vge Heraf lgger 9 paa Sjælland, (foruden Botø Nor) paa LollandFalster og 4 Jylland, hvor ogsaa 8 af de 9 nddæmmede Fjorde fndes; paa Fyn lgger kun Sø over 0 ha, paa Bornholm ngen Følgende Søer maaler over 0o ha hver: Arre Sø 4063 ha, Esrom Sø 738 ha, Mos Sø 689 ha, Ts Sø 39 ha, Marbo (Nørre og Sønder) Sø 97 ha, Fure Sø 9o ha, Skanderborg Sø 9 ha, Fl Sø 90 ha, Tjustrup Sø 66 ha og Juel Sø 6o ha De lacs dtpassantso hectares l y a 66, outre 9 fords ou anses endgues De lacs depassant,foo hectares on compte!o, dont la superfce totale s'tleve å? 79o hectares Vandløb, der kke overstger 3,4 m (S Alen) Bredde, er henregnede tl Landarealer les tours d'eau dont la largeur ne depasse pas 3,4 metres (o peds) comptent avec la terre Statstsk Aarbog 9

3 3 TABEL 3 Arealets Fordelng paa de forskellge større og mndre Landsdele samt Folkemængde og Befolknngstæthed den Februar 9 Superfce, populaton et denste de la populaton des dverses partes du pays 9 Folke ndk m mængde byggere mængde byggere Folke ndkm' ( zoo Febr pr (= 00 Febr pr Hektar) 9 00 km Hektar) 9 oo km populaton denste populaton denste jællands 704, Det jydske Fastland , mager med Saltholmen 8, Als 36,0 66o 8 40 vrø, o77 Hjarnø 3, amsø ejerø Alrø 7, , gersøs M 7, Endelave 3, mø 4, Tunø 3, øen 7, Anholt, ogø4 3, yord, jællands Amter og København 7 4, ornholm 87, (rstansø m fl 6 0,39 7 lornholms Amt 87, olland s 43, Fal ster 3,9 Fuur ', Venø 6, Fanø, Manø 6, Rømø 80, Jylland, syd for Lmfjorden 4480, VendsysselThy 4 643, 'skø 3, Læsøs6 6, Vemø, Husholmene 0,40 30?ejøs 8, Egholm 6, darbo Amt 79, Gjøl, o?yn 0 angeland 0 )rejø rynø 3 990,38 8,43 8,, o Morsø 367, Jegndø 7, 'Erøls 89, Jylland, nord for Lm Caasnge 69, fjorden 66,38 4 0, 4 97 Curø 7, = _ Øerne l e s l e s 3 369, Avernakø, Lyø 6, Jylland 7utland 9 647, Bjørn, Baagø 6, Hele Landet Fyns Amter 3 476, le Danenxark 43 06, Anm De Tabellen nævnte Øer (Øgrupper) udgør mndst eet Sogn, medens de Noterne opførte Øer er Dele af Sogne Det samlede Antal beboede Øer er 97; desuden fndes 48 ubeboede Øer eller Grupper af smaa Øer, som er maalt sammen Les tes du tableau forment au moms une parosse chacune; celles des annotatons font parte de parosses Le nombre total des tes habtees est de 97; en outre l y a 48 Slots nhabtes Herunder: Eskldsø: 3,0 ha, x4 ndb, Nekselø:,6 ha, 9, Hesselø: 70, ha,, Sprogø: 37,9 ha, 0, Glænø:,4 ha, 7, Enø: 9,4 ha, 7, Gavne: 49, ha, S, Dybsø: 3, ha, 3, Masnedø: 4,9 ha, 76, Lange: 7, ha, 3 og Tærø: 7,6 ha, 7 Herunder: Saltholm: 60,4 ha, og Amager, uden Krstanshavn, Sundbyerne og Saltholm: 469,7 ha, 87 s Herunder: Egholm: 93,9 ha, 9 4 Herunder: Farø: 88,7 ha, 8 s Herunder: Krstansø:,3 ha, 77 og Frederksø: 4,o ha, 40 6 Herunder: Hyllekrog: 79, ha, 7, Albuen: 7o,6 ha, 37, Barneholm: 9,8 ha,, Lndholm: 9,7 ha,, Enehøj Ø: 99,3 ha, 6, Vejlø: 37,7 ha, 6, Slotø: 9, ha, 6 og Raagø: 83,0 ha, 3, 7 Herunder: Llleø: 86,z ha, 4 8 Herunder: Vejre: 6, ha, 6 9 Herunder: lumø: 84,6 ha,, Store Svelmø: 7,0 ha,, Romsø: x08,7 ha, S, Tornø:, ha, 7, Vggelsø: x37,7 ha, o, Ejlnge: 6,4 ha, 4, Dræet: 7,4 ha,, Æbelø: 07,0 ha, 0, Thorø : 6,3 ha, 7, Brandsø: 03,9 ha, 7 og Fænø: 39,4 ha, 8o Herunder: SkovøSdø: 3,6 ha, 8 Herunder: Halmø: 4,3 ha, 6 8 Herunder: Drejø: 4x,8 ha, 98, Skaare: 89,3 ha,, Brkholm: 9,8 ha, 63 og Hjortø: 89, ha, 3 8 Herunder: Strynø Kalv: 4,8 ha, 6 4 Herunder: Vorsø: 6,8 ha, 8, Hjelm: 6, ha, 39, Lvø: 330,3 ha, 8, Rønland: 68,7 ha, 6o, LanglgBjerge: 790, ha, 8, Barsø: 7 ha, 76 og Aarø: 634 ha, 7 Herunder: Sprholm: 3,3 ha,,o 6 Heraf en Del at København, nemlg Krstanshavn med,3938 ndb og Sundbyerne med,788 ndb Befolknngstætheden for Amager uden dsse Dele og uden Saltholm var 863 ndb pr zoo km 7 Befolknngstætheden for Sjællands Amter uden København og Frederksberg var 8 0 ndb pr xoo km ' * 7 97 Statstsk Aarbog 9

4 TABEL 4 Danmarks admnstratve nddelng ( Januar 9) Les dvsons admnstratves du Danemark en 9 4 Københavns Kommune Frederksberg Københavns Amtsraadskreds dep Rosklde Frederksborg Amt dep Holbæk Sorø Præstø Bornholms 4 Marbo Svendborg Odense Amtsraadskreds Assens, Øerne les Vejle Amt Skanderborg Amtsraadskreds Aarhus Randers Amt Aalborg Hjørrng Thsted Vborg Rngkøbng Rbe Haderslev Aabenraa Sønderborg Tønder Jylland,7u tla n d Hele Landet le Danemark Købst, Flækker og Handelspladsers vlles sogne og Købstadlanddstrkter parosses komm og Købstadlanddstr commuues rurates dstrkter dzstruts de receveur kredse crconscrptons des mpdts d'atat dstrcts de taxaton (zmpct sur mmeubles) Amts og Sto,kredse crconscrptons elector Folketng kredses cre ok les canddats ompost leer canddature kredsel crconscrpk'ons Elector Landstng n n 8 r n \ 3 \ 3 D } ) l 9 l l t J J _ f f f Anm flg L om Rettens Pleje af Aprl 96 (jfr L af 8 Jun 90 og Bek af 0 Nov 9) er Landet delt 3 Landsretskredse, 99 Retskr og 7 Poltkr Østre Landsretskreds omf Øerne og er delt 44 Retskr Og 33 Poltkr, hvoraf Sjælland og 8, Bornholm og, LollandFalster og 4 og Fyn og o; endvdere er Landsretskredsen delt 7 Nævnngekredse, hvoraf 4 paa Sjælland Vestre Landsretskreds omfatter Jylland nord for Kongeaaen og er delt 46 Retskr Og 33 Poltkr samt 4 Nævnngekredse Søndre Landsretskreds bestaar af de 4 sønderjydske Amter og er delt 9 Retskr og 6 Poltkr (7 Sogne er dog henlagt under Rbe Poltkr); Landsretskredsen udgør Nævnngekreds flg Anordn af 6 Febr Og 7 Marts 9 (jfr L af 8 Jun 90) er Landet (udenf København) delt Amtslægekredse, en for hver Amtsraadskreds Amtslægekredsene er gen delte Lægekredse, alt 80, hvoraf paa Bornholm, paa LollandFalster 4, paa Fyn 9 og Jylland nord for Kongeaaen 43 og de 4 sønderjydske Amter 4 Landet er delt 7 Udskrvnngskredse, der atter er delt Udskrvnngsomraader med 040 Lægder gejstlg Henseende er Landet nddelt 9 Stfter (9 Provster og 0 Pastorater) (jfr L af 30 Jun 9) Københavns Stft ( og 37) bestaar af Hovedstaden, Kbhvn,'sAmtsraadskr, Frederksborg og Bornholms Amter Rosklde Stft (z og 94) omf, det øvrge Sjælland (undt Samsø og Bogø) LollandFalsters Stft (6 og 68) omf Marbo A og Bogø af Præstø A Fyns Stft ( og 7) om( Fyns Amter Aarhus Stft (3 og 78) omf Aarhus og Randers Amter, Hovlbjerg, Lysgaard og Hds Herreder af Vborg Amt samt Øen Samsø af Holbæk Amt Aalborg Stft ( og 46) omf Hjørrng og Thsted Amter samt Aalborg Amt undt Aars, Gslum og Slet Hrdr Vborg Stft (o og lo) omfatter de ovenn 3 Hrdr af Aalborg Amt, Vborg Amt undt de 3 tl Aarhus Stft hørende Hrdr, samt Hammerum, Hjerm, Gndng, Skodborg og Vandfuld Hrdr af Rngkøbng Amt Rbe Stft (9 og 39) omfatter Ulborg, Hnd, Bøllng og Nr Horne Hrd af Rngkøbng Amt, Nørvang Tørrld Herreds vestre Provst af Vejle Amt, Rbe Amt, Tørttnglehn Provst af Haderslev Amt samt Tønder Amt Haderslev Stft (7 og ) omfatter Vejle og Haderslev Amter undt: de to forannævnte Provster, samt Aabenraa og Sønderborg Amter s Hver Købstad udgør en selvstændg Kommune, undtagen Allnge og Sandvg, der tlsammen udgøreen Herunder r8 Købstadlanddstrkter Aaby S, der dels hører tl Aalborg, dels tl Hjørrng Amt, er her regnet tl Aalborg Amt; AsaaMelholt S, der dels hører tl Aalborg, dels tl Hjørrng Amt, er her regnet tl Hjørrng Amt 4 Samt Krstansø, der kke udgør nogen Kommune, men admnstreres af Marnemnsteret 8 flg L af r Aprl x90 (jfr L af 8 Jun 9o) er Landet delt 3 Amts og Storkredse, der kredsvs ved Forholdstalsvalg vælger 7 Folketngsmænd, svarende tl Antallet af Opstllngskredse Afstemnngen fnder Sted Valgkommuner (39 ) og Afstemnngsafdelnger (3x0) Ved Fordelng af 3r Tllægsmandater (6 tl Hovedstuden, ro tl Øerne og tl Jylland) tlvejebrnges fuld Forholdsmæssghed Repræsentatonen For Færøerne vælges r Medlem for Amtskredsen Det samlede Antal Folketngsmænd udgør 49 8 Tl Rngkøbng Amtskreds hør, r 3 Kommuner af Vborg Amt og tl Vejle Amtskreds 4 Kommuner af Rbe Amt 7 Landet er delt 7 Landstngskredse, hvoraf Færøerne udgør De øvrge 6 Kredse vælger 6 Medl, hvoraf Hovedstaden so, Sjælland med LollandFalster, Bornholm, Fyn 6, det nordlge Jylland og det sydlge Jylland Af Landstnget vælges desuden r9 Medlemmer, saaledes at Landstngets Medlemstal blver 76 Statstsk Aarbog 9

5 98 4 pct pct TABEL By og Landbefolknngen Landets Hoveddele' samt aarlg Tlvækstprocent Populatons urbane et rurale Accrossement annuel Øernes Amter Hovedstaden (ud Hovedst) Jyllands Amter Tlvækst la taptale les (non com Danemark annuel prs la captale) V V N V U o O p k Q O + s y w tt a O G q L Y } L v j L L,r N 4 Q qp Å å o å o a ;;, a n A v x tom w Y 'y:, y y cv o 0 0 " e' X c 8 a O %b tl ;b ly v th 'jt :, C kp,y 0 A O b x+ O t M 0 0 V v r 0 å 0 S N d 0 Å V A N y y M N M y L N aå å å a A o W aå å å : ,9 pct, 83s 0,36 $ },6,64 0,8,6 }'70,7,0,7,,0 0,99, },03, 0,4,0,03,30 0,, ,8,74 0,4 0,99 86o '9,40 o,86,o ,00,04,0, ,,99 0,90, , ,0,34 0,80 0,84, } , 96, 03 }0,6 0,8 o,8 0,77, 88, 7 0, 86 0, o l , 8 o, 68 0, 70 0, }0, 66 o, S 0, 0, å o x Tl sammen total ybefol nngen populaton urbane Hoved Prov nsbyer m ed vlles de provnce å staden over 0000 a 00ood ndb under ndb ndb ndb ndb ndb 000 ndb cap tale habtants habtants habtants habtants habtants mores de ab et plus 000 stab Kommuner vlles , ndbyggere habtants Kommuner vlles l o { ndbyggere habtants ( S Kommuner vlles ndbyggere habtants Kommuner vlles 6 7 j 6 7 ndbyggere habtants Anm Ovenstaaende Folketal omfatter de admnstratve Delngsomraader paa de paagældende Folketællngers Td, for 9 dog Aprl les dvsons admnstratves de chaque epoque Folketællngerne afholdtes dates des recensements: /8 769, x/7 787, / 80, 8/ 834, / 840/ 9 Provnsbyerne omfatter Købstæder, Flækker og Marstal Handelsplads Den Februar x9 fordelte Befolknngen sg saaledes; Hovedstaden 7006x0 ndb, Provnsbyerne 7x67 ndb (34 ndb, der boede under kke bymæssge Forhold, er fradraget Købstædernes Folketal og lagt tl den egentlge Landbefolknng), 7 Forstadsbebyggelser 8886 ndb, 97 bymæssge Bebyggelser 3030 ndb, 39 større offentlge Anstalter Landdstrkterne og den egentlge Landbefolknng 448 ndb s Fra 9 medregnes Gentofte Kommune under Hovedstaden, medens Kommunen ved de tdl Tællnger regnedes under Landdstrkterne 3 Ved Beregnngen af Tlvækstprocenterne 96 er der set bort fra de sønderjydske Landsdele Statstsk Aarbog 9

6 _ ' 6 TABEL 6 Befolknngen de enkelte Byer, bymæssge Bebyggelser La populaton dans les vlles, dans les agglomeratons Staden København Copenhague Københavns Amt Københavns Amtsraad skr : Frederksberg Kommunel Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl Hovedstaden: Gentofte Kommune Søborg Vllaby Vllabyer Rødovre S Hvdovre S Taarnby Vllaby Kastrup By Statonsbyer o : Kongens Lyngby Holte Strandvejen Glostrup Dragør Taastrup Ballerup Bagsværd Hedehusene Nærum Gammel Holte By Vrdsløse By Brede Herløv Gammel Taarnby Buddnge Statonsby Tls Kbh's Amtsraadskreds Rosklde Amtraadskreds: Rosklde Købstad vlle Køge d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl Rosklde: Bjerget Hedegaardene Ny Hmmelev Haraldsborg Statonsbyer o : Hvalsø Statonsby Vby Havdrup Borup Tls Rosk Amtsraadskreds alt Kbh's Amt tot gn Frederksborg Amt Helsngør Købstad vlle Hllerød d Frederkssund d Frederksværks d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl: Helsngør{Snekk æ dnvllaby Hllerød Nyhuse ØvrgeForstadsbeb Frederksværk: Aasebro mm Statonsbyer o : Brkerød Statonsby Usserød By (og Vej) Fredensborg By Glleleje Statonsby Hørsholm By Helsnge Statonsby Hornbæk Febr Febr T Febr Febr Febr Febr' Febr Febr o rec rec rec rec Frederksborg Amt rec rec rec rec (fortsat) Hundested Fskerleje = ' Hellebæk Statonsby o8 r 04 o Slangerup4 x oxx Vallerød By *, 9x7 9 x 7 ' Græsted Statonsby Farum By og Statonsby 684 6oo 6x6 Sletten By Jægersprs By Rungsted Statonsby Asmnderød By altfrederksborgatotaux o 30 x o ,6 8x Holbæk Amt Nykøbng Købstad vlle Holbæk d Kalundborg d o8 x 68 Landdstrkt comm rur Herunder: dont ' { Forstad tl Kalundborg: Skt Jørgensbjerg = 89 Statonsbyer o : Høng Statonsby Gørlev Jyderup Tølløse Tranebjerg Krkeby Vg Statonsby Svnnnge 6 74 Asnæs Mørkøv Nordby Krkeby 88 6o Jyderup Stenllle Statonsby alt Holbæk Amt totaux r Sorø Amt Korsør Købstad vlle Slagelse d o 948 8o o 404 Skelskør d Sorø d Rngsted d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl: Korsør: Halskov Huse Bag Anlæget Slagelse { Ny Hol mstrup Sorø Landdstrkt Sorø Frederksberghuse Llle Næstved Næstved Ny Hol ste d Statonsbyer ol: s x o Haslev Statonsby o Fuglebjerg By 6o Pedersborg Statonsby 6z alt Sorø Amt totaux _ x 8 z 06 x Præstø Amt Storeheddnge Købst vlle x x 8 Næstved d Vordngborg d x 976 Præstø d Stege d Frederksberg er fra?4900 udsklt af Kbhvns Amtsraadskreds som selvstændg Kommune Nemlg Taarbæk: x306 ndb, Skodsborg: Sogn (med 3093 ndb 96) ndlemmet Holbæk Købstad 6 Llle Næstved (Forstad tl Næstved) lgger Sorø Amt 7 Munkensdam og en Statstsk Aarbog 9

7 7 (ed over 00 ndb og Landdstrkterne urbanes et dans les communes rurales Præstø Amt (fortsat) Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl: Storeheddnge: Bjælkecup Sandstræde Næstveds Ny Aaderup Marenberg osv Vordngb Masnedø Nyraad Stege : Lendemark Statonsbyer ol: Fakse Statonsby Fakse Ladeplads Karse By og Statonsby alt Præstø Amt tolaux Bornholms Amt Rønne Købstad vlle Hasle d Allnge d Sandvg d Svaneke d Neksø d Aakrkeby d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Gudhjem By alt Bornholms Amt totaux Marbo Amt Stubbekøbng Købst vlle Nykøbng d Sakskøbng d Marbo d Nysted d Rødby d Nakskov d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl: Nykøbng: Kraghave Rødby: Rødby Forstad Sakskøbng: Rørbæk Nakskov: Krukholm Statonsbyer ol: Gedser Statonsby Bandholm Ladeplads Søllested Statonsby Holeby Esklstrup alt Marbo Amt totaux Svendborg Amt Nyborg Købstad vlle Svendborg d Rudkøbng d Faaborg d Ærøskøbng d Marstal Handelspl d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl: Nyborg: Dyrehavekvarteret Svend J PasopBelvedere borg: l St Jørgens Forstad Faaborg : Sandegyde Marstal: Bondebyen Febr t Febr Febr Febr 9 Febr Febr Febr Febr Amt rec rec rec Statonsbyer ol: o89 6 Statonsby Bagnkop 894 Skaarup 6o Ladeplads Fskerleje By 996 x Kværndrup Statonsby j Svendborg Amt totaux o Amt _ 6 3 _ Amtsraadskreds : Købstad vlle Kertemnde d 3o F Bogense d comm rur o dont: Forstæder tl Odense: St Hans Landdstr Havneby Fabrksby Statonsbyer o : Otterup Statonsby 9 87o By z 9304 Tommerup 7 0 Odense Amtsrkr Assens Amtsraadskreds : Assens Købstad vlle d comm rur F r 798 dont: Statonsbyer o : Glamsbjerg Statonsby Strb Havneby jo By og Statonsby Nørre Aaby o 68 7 Aarup Haarby By Tls Assens Amtsrkr 964 6o C 48 alt Odense Amt tot gen e Vejle Amt Frederca Købstad vlle _, 693 Koldng d S Vejle d C Landdstrkt comm rur Herude: dont: Forstæder tl: K dolng,{ Koldng Landdstr Sønder Vang 937 9o Bramdrup Ulv ehavebebyggelse 37 Vejle Mølholm t Grejsdalsbebyggelsen Statonsbyer ol: Brande Statonsby Gve Jellng Statonsby goo Hedensted Børkop 670 Juelsmnde Løsnng Egtved 69 x o8 Tyrego d r alt Vejle Amt totaux = 99 ndb og Vedbæk: 9 ndb Selvstændg Kommune fra 'Jo 8o, Købstad fra ' Købstad ndtl 's/s 809 s Fra /4 9x8 er Merløse Del af S ø a d e r Vang (Forstæder tl Koldng) lgger Rbe Amt 8 ndlemmet Købstaden fra /4 9 Statstsk Aarbog 9

8 , 0 l l 6 8 TABEL 6 (fortsat), Befolknngen de enkelte Byer, bymæssge Bebyggelser La populaton dans les vlles, dans les agglomeratons Febr Febr s Febr Febr Febr Febr Febr Febr Aarhus Amt 9 96 rec rec rec Skanderborg Amtsraadskr: Aalborg Amt Horsens Købstad vlle s Købstad vlle Skanderborg d d 083 Slkeborg' d lo d 869 d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Landdstrkt comm rur j 3 4 Forstad tl Skanderborg: Herunder: dont: Forstæder tl: Hestehaven 74 6 Banegaardskvarteret Statonsbyer o: V d Kv 8 68 Hammel Statonsby Aalborg SHølyst VllaVllby assers aby 349 3, 8 Bræstrup o64 Rye o Mølholm Tørrng Tls Skooders Amtsrkr 064 Nørre Lndholm m m r ol: Hadsund Ladeplads Skørpng Statonsby Aarhus Amtsraadskreds: Hals By Aarhus Købstad vlle Farsø By Landdstrkt comm rur Statonsby Ranum By oo Herunder: dont: Støvrng Statonsby 647 Forstæder tl Aarhus: Rsskov Vllab 8 Skeluen soo y Aabyhøj Aalborg Amt totaux Kongsvang Rosenvænget Vby Statonsby 8 30 Statonsbyer o : Amt Odder Statonsby Købstad vlle Brabrand Mallng By o 67 d Hnnerup Statonsby d 84 Skaade By G lln B d 94 9 y g y d Tls Aarhus Amtsraadskr 30 69!lg Landdstrkt comm rur alt Aarhus Amt tot gn dont:, Forstæder tl Frederkshavn: B angsb o Stran d Øster Flade By Statonsbyer o: Randers Amt Vraa Statonsby Løkken Ladeplads 9 o86 Æbeltoft Købstad Statonsby Grenas d Fskerleje Dronnnglund Statonsby Randers d Hjallerup Marager d ! 68o Brovst Dybvad 68 Sos 48 Landdstrkt comm rur Pandrup By 9 4T Herunder: dont: alt Hjørrng Amt totaux orstæ d er t _ Grenaa: Havnevejen Strømmen Thsted Amt Frederksberg 76 3 Randers Vorupkær } 889 Thsted Købstad vlle Krstrup Thorupkær m m Nykøbng d Statonsbyer o : Landdstrkt comm rur Hadsten Statonsbys Herunder: dont: Assens Cementby Forstæder tl Thsted: Ørsted By Dragsbæk og Tngsted Torp Hornslet Statonsby Statonsbyer ol : Rønde By Hurup Statonsby X0 0 0 Allngaabro Statonsby Fjerreslev Torsager By Nørre Vorupør Fskerleje ,z Avnng By Hvdbjerg Statonsby Lavrbjerg 649 Kltmøller Ladeplads 8 alt Randers Amt totaux 4 04 ' alt Thsted Amt totaux Alderslyst Forstad lgger Vborg Amt Slkeborg blev Købstad fra / goo 8 Ban egaardskvarteret ved Hobro lgger Brønderslev Statonsby (med 34 ndb) er med st Landdstrkt fra /4 9 blevet Købstad 6 Købstad fra / Købstad fra /4 97 hdrører fra Folketællngen /s 90 Statstsk Aarbog 9

9 (med over oo ndb) og Landdstrkterne urbanes et dans les communes rurates (sute) Vborg Amt Skve Købstad vlle Vborg d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl: Slkeborg: Alderslyst Skve {Skve Forstad Havneby Statonsbyer ol: Langaa Statonsby Kellerup Bjerrngbro Aalestrup Skals Roslev Rødkærsbro Glyngøre alt Vborg Amt totaux Rngkøbng Amt Holstebro Købstad vlle Lemvg d Rngkøbng d Hernng6 d Struer? d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstad tl Rngkøbng: Vester Vllaby Statonsbyer o : Skern Statonsby Vnderup Tarm Ulborg Hammerum Vldbjerg kast Vent Vdebæk alt Rngkøbng A totaux Rbe Amt Varde Købstad vlle Esbjerg8 d Rbe d Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstæder tl: Koldng { Sønder Vang Munkensdam Bollesager Esbjerg Jerne By Frederksberg Rbe : Skt Katrnes Febr t Febr Febr Febr Febr t Febr t Febr [Febr o Rbe Amt o rec rec rec rec (fortsat) rec rec rec rec Statonsbyer o : Vejen Statonsby Vamdrup 37 8x O Odden (Nordby) By 9x Brammnge Statonsby x 907 x o Grndsted Ølgod 3 7 x x Brørup x 80 Holsted By Lunderskov Statonsby 8o Askov By x Gørdng Statonsby Holsted Sønderho By 64 6o8 630 Tstrup Statonsby x 9 93 alt Rbe Amt totaux X x Haderslev Amt" oz Krstansfeld Flække d Landdstrkt comm ru Herunder: dont: Statonsbyer o : Haderslev Købstad vlle o46 8 o Røddng x 3 Toftlund 93 Vojens 79 Jels Gramby alt Haderslev Amt totaux o Aabenraa Amt' Aabenraa Købstad vlle Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Statonsbyer o : s x x o Graasten x 37 Rødekro 7 alt Aabenraa Amt totaux 3o o67 Sønderborg Amt 8 Sønderborg Købstad vlle g Nørborg Flække d Augustenborg Flække d 76 o Landdstrkt comm rur Herunder: dont: Forstad tl Sønderborg: Sundsmark 74 _ Statonsb y er o : Broager x o alt Sønderborg Amt totaux Tønder Amt" _ Tønder Købstad vlle o Højer Flække d Løgumkloster Flække d Landdstrkt comm rur Herunder: dan!: Forstad tl Tønder: _ alt Tønder Amt totaux _ Tnglev SkM ærlænder Sønderby Tønder Slots og Frgrund 60 Statonsbyer o : Aalborg Amt og er fra /4 9 ndlemmet Købstaden 8 En Del af Statonsbyen lgger Aarhus Amtsraadskreds 4 Købstad fra / goo 8 Købstad fra / 899 s ndlemmet Købstaden fra / ndlemmet /4 9 De under 9 anførte Folketal de sønderjydske Amter Statstsk Aarbog 9

10 , '!» 47 ', ' TABEL 7 Mænd bommes Hovedstaden captale 0 Befolknngens Fordelng 9 efter Populaton en 9, par sexe, Provnsbyerne) vlles de provnce _ b d ya, > Ca' v ) a b y L, G 'nl, O Ø tlq Aldersklasser N Ø tl d Ø tl tl d w ; b classes d'åge tl w ø, b cå o å a u^ C7 t Q y W a Under Aar r an 6839» »»» og Aar ans 49» >» 4 o»»» » 3 7»» 3 7 0»»» ! » >» »» 7 80» f» »» » , , o , o8o , o » » o Aar oov roo ans» >»» > "»» 4 Uangvet nconnu Mænd alt Mænd total » 8349 Kvnder femmes Under Aar an 600 > > »»» 49 og Aar ans 9» >» 9»»» »» D D 3 77» 3 77» ' "» 8 694»» 8 694»» » o ' ] o o 64, ' o o, , o o , D » 4» 3 00 Aar o ov roo ans»»»»» > 4 Uangvet nconnu alt Kvnder total o : m c Ø^ r 0 d 'tl o F o F x S' l bl w a t ensem e C o Tl Provnsbyerne er her medregnet Brønderslev Kommune (49 Mænd og 688 Kvnder), Nakskov Landsogn (383 Mænd og 36 Kvnder) fra Landkommunernes tl Købstædernes Gruppe 46 Statstsk Aarbog 9

11 ;!! 69 ' Køn, Alder og ægteskabelg Stllng par dge et par stuaton de famlle Landdstrkterne communes surales y m 'ly q b d > ;«: % OA tl =l G ø å C v w et ; '" c r G å a m' 'ts W L ' y O Hele Landet le Danmark y roey c v N s " 'q b"o 0 7; a w =,' +L 'R'v d C w :: + ' 7 C7 F p a v Nn ^l roe a, y Ow F " v V p h O y ~ b H 4 309» > » » »» » >» > » » » o6 686» > > >» > r o' , o o , 939! T »» 3» oo O Q l» 6»» »»» 799» » »» >» »»»» o o , o , p o o o » 7» 4»» 7» samt Banegaardskvarteret (af Hørby Sogn) Hobro (87 Mænd og 908 Kvnder), skønt dsse Omraader først den Aprl 9 admnstratvt gk over * Statstsk Aarbog 9

12 j ' : ' TABEL 8 Antal Personer vsse Aldersklasser, Februar 9 Hovedstaden Provnsbyerne Personnes ayant le ler fevrer 9 certans lges strkterne Landet le Danenzark Aldre vedrørende la vlles de åge concernant captale provnce Skoleplgt ensegnement oblgatore (83 Aar ans+ 34 af Alderskl classe 7 Aar ans og r/4 af 4 Aar ans) Krmnel Lavalder responsablt crnnelle (4 Aar og derover ans et plus) Aar ans Værneplgt' 9 og et 0 Aar ans servce mltare 38 Aar ans oo 6oo og et 4o Aar ans oo 900 6oo 6oo Skatteforhold contrb dr (Pers over 8 Aar med Fradrag af gfte Kvnder 8 ans et plus sauffemnzes mares) 366 6oo 8oo Myndghed majort ( Aar og derov ans et plus) oo Offentlge Valg electons: Aar o dero ans etplus (Folketng, Kommuneraad, Valgbarhed»Folketngs, consels muncp, lgblt) 6oo zoo 00 3 Aar o dero 3g ans et plus (Landstng»Landstngs) 73 6oo oo 800 A d e r s rente penson devell (6 Aaro dero 6s ens etpl) oo Heraf gfte Personer dont marfs 6oo oo 6oo 6oo Enhver Mand er optaget Rullen fra T Januar det Kalenderaar, hvor han fylder 8 Aar Han har Ret tl at fremstlle sg paa Sesson samme Aar og er plgtg at fremstlle sg paa Sesson Aar efter; den et Aar afholdte Sesson gælder for det følgende Kalenderaar Efter Udskrvnngen staar den værneplgtge Rullen x6 Aar (for Hærens Vedkommende ndtl vdere dog 0 Aar) TABEL 9 Befolknngens Fordelng efter Fødested Aaret 9 Populaton en 9 par tes natal Fødested len natal Opholdssted len de rejour staden la ca plale Provnsbyerne valles de provnce e Landdstrkterne communes rurates Provnsbyerne vlles de provnce Landdlstrkterne communes surales Landet 9 le Danemark Heraf de sønder g Amter dont les departem slesvgeos le Danemark Hovedstaden la captale ' Øerneles{ Provnsbyerne vlles de provnce 6, Landdstrkterne comm rurales E Jylland J Provnsbyerne vlles de provnce Jutland l Landdstrkterne comm rurales Uangvet nconnu o68 67 Tlsammen: D e t egen tl ge anmar le proprement dt Heraf de sønderj Amter dont les slesvgeos Færøerne les Froe sland slande Grønland Gratnland Tdl Dansk Vestnden ancennes Antlles dan 73 Tlsammen total Norge N o r v e g e Sverge Sutde Slesvg syd for nuværende Grænse Slesvg au Sud de la frontere actuelle vrge Tyskl and reste de l'a llenzagne Fnland Fnlande Rusland Russe 4 8o Baltske Randstater Etats baltques Ukrane Ukrane log 370 Polen Polo,,gne Østerrg Autrche England Angleterre o ; Frankrg France ' Øvrge Europa rente de 'Europe 6 ' Amerkas foren Stater Etatstns d'amrque 8o løvrgt uden for Europa autres Pays non europ ! Tlsammen Udlandet total de 'etranger Uangvet Fødested nconnu 907 _ j 9'' r , Tlsammen total _ 4 07! ' Uden sans Gentofte 9 Med y tomprs Gentofte For gxrsyd for den daværende Grænse rg au Smed de la frontere d'alors Statstsk Aarbog 9

13 3 TABEL 0 Befolknngens Fordelng efter Trossamfund Aaret 9 Populaton en 9 par confesson la captale Hovedstaden Provnsbyerne vlles de provne Landdstrkterne communes rurales 9 Hele Landet le Danemark Mænd l Kvnder kommes femmes alt total Heraf sønderj Amter dont dep slesvgeos 9 Hele Landet le Danemark Folkekrken eglse natonale Udenf Folkekrken hors de 'eglse natonale Nemlg dont: Reformerte reformes Anglcanere anglcans Metodster methodstes rvnganere rvngens Baptster baptstes Kvækere quakers Adventster aventstes Untarer untares Hernhuter hernhutes Andre protest Samf, autres protestants Romerskkatolske catolques romans Græskkatolske catolques grecs Forsk krstne Samfund autres chretens Jøder jufs Mormoner mormons Andre Trossamfund autres communons Udenfor Trossamf hors des communons l o a 8o g Tlsammen total 700 6o TABEL Abnorme ndvder Aaret 9 Anormaux selon le recensement de 9 Alder åge Under Aar ej ans 9 Aar ans Aar og derover 6o ans Uangvet nconnu alt total 9 9 Nemlg (9) dont: Ugfte celbatares Gfte mares Enkestand veuvage Separerede og Frasklte sep et dv Uangvne ncennu Anstalter3 levede en asles Blnde aveugles Mænd Kvnder kommes femmes ros n l Tls total '', p Døvstumme sourdsmuets Mænd (Kvnder Tls kommes femmes total 8 6o r x Aandssvage dots Mænd Kvnder kornmel femmes Tll total L o Mænd komme Sndssyge alenes Kvnder femmes Uden de sønderjydske Amter sans departements slesvgeos z Under Anstalter er henregnede saadanne, der er oprettede udelukkende for abnorme og staar under offentlgt Tlsyn asles contråles, destues unquernent aux anormaux 3 Ved Udgangen af x90 levede Statens Sndssygehosptaler (ved Nykøbng Sj, Vordngborg, Mddelfart, Aarhus og Vborg) og Sct Hans Hosptal ved Rosklde 309 sndssyge af Mandkøn og 83 af Kvndekøn, alt 44 fn de rg o nombre des alenes dans les kospces publcs: a3oq kommes, 83 femmes Tll total r 86o o Statstsk Aarbog 9

14 TABEL 4 Befolknngens Fordelng efter Erhverv Landets Hoveddele den Februar ø å Erhverv professon A Landbrug m v agrculture, etc Egentlgt Landbrug agrculture: Godsejer, Propretær grands propretares Gaardejer, Forpagter paysans propretares, fermers Parcellst og Bolsmand petts propretares Husmand tres petts propretares Selvst Landbruger øvrgt og Landmand ud nærm Ang chefs d' agrc, autres et sans ndcaton precse Tls selvst Landbrug agrculture, chefs, total Landbrugs og Regnskabskonsulent, Kontrolassst consulteurs d'agrc et de comptablte, controleurs Forvalter, Bestyrer, Fodermester regsseurs, ecuyers Hjemmev Børn (over 4 Aar) enfants (4 ans) Erhvervstyende domestques occupes dans l'explot Landarbejder ouvrers agrcoles Medhjælp og Arb v Landbrug øvrgt ades, autres Tls Medhjælpere Landbrug agrc, ades, total Hovedstaden la captale Forsørgere Forsørgede Forsørgere soutens nourrs soutens Mænd Kvnder Mænd kommes femmes bommes Provnsbyerne vlles de rovnce a x x alt egentlgt Landbrug agrculture, total Gartner hortculteurs Gartner Medhj og Arb h Gartnere ades et ouvr hortculture Tls Gartner hortculture, total Skovejer, Skovrder, Plantør propretares, nspect foresters, planteurs Skovfoged, Forstass, Kltfoged, Jæger Skovbrug (Skytte) gardesforest, ades, chasseurs sylvculture Skovløber og Skovarb, Hegnsmand og Kltarbejder gardes bos, ouvrers Tls Skovbrug sylvculture, total Fsker plcheurs Fsker Medhjælpere og hjemmev Børn ades peche Tls Fsker peche, total Hovedpersoner chefs Tl s Landbrug mv' Funktonærer employes agrculture, etc, total Arbejdere ouvrers alt total B Haandværk og ndustr ndustre Mejerdrft lateres Hovedpersoner chefs, Arbejdere ouvrers Tlvrknng'af Nærngsmdler f Hovedpersoner chefs ndustres almentares k Arbejdere ouvrers Tobaksndustr ndustres du f Hovedpersoner chefs tabac (Arbejdere ouvrers Tekstlndustr ndustres tex J Hovedpersoner chefs tles Arbejdere ouvrers Beklædnngsndustr ndustres J Hovedpersoner chefs du vetenzent t Arbejdere ouvrers Læder og Skotøjsndustr f Hovedpersoner chefs chaussures, curs et peaux t Arbejdere ouvrers Husbygnngsnd og Jordarb J Hovedpersoner chefs constr d'mm et terrasser Arbejdere ouvrers Træ og Møbelndustr ndustr J Hovedpersoner chefs, du bos et de l'ameublement Arbejdere ouvrers Sten, Ler og Glasnd nd des f Hovedpersoner chefs carreres, teram et verreres t Arbejdere ouvrers Metalndustr ndustres des [Hovedpersoner chefs metaux Arbejdere ouvrers Teknskkemsk ndustr ndu f Hovedpersoner chefs stres technques et chmques Arbejdere ouvrers Zoo o o67 97, Tl LøbeNr hører LøbeNr 6, 7, rg, r8 og zz; tl LøbeNr 6 hører LøbeNr 8 og rg; tl LøbeNr 7 hører LøbeNr g, 6, 0 og 3 u Statstsk Aarbog 9

15 z 0 ', 9, Repartton de la populaton du Danemark, par professon, selon le recensement de 9 Landdstrkterne communes rurales Hele Landet le Danemark Heraf de sønderjydske Amter dont less departemen ts slesvgeos Forsørgere Forsørgede Forsørgere soutens nourrs soutens alt total Mænd Kvnder Mænd Kvnder femmer Mænd Kvnder Mænd Kvnder Mænd Kvnder Mænd Kvnder kommes femmos kommes femmes kommes femmes kommes femmes kommes femmes kommes femmes,; Z o o o log o o lo ,o ! ry to o 07 o o 404 C n n o o o o o to n 6 8 o z z6! z o C o q z o 8:z o z o o o63 8o a oo o, o l o o, 7o o84 3 9o o b Statstsk Aarbog 9

16 ' t 460 TABEL (fortsat) 6 Befolknngens Fordelng efter Erhverv Landets Hoveddele den Februar Hovedstaden la captale Provnsbyerne vljes deprovnce o Erhverv (fortsat) professon (sute) B Haandværk og ndustr (fortsat) ndustre (sute) Papr, Bog og grafsk nd nd f Hovedpersoner chefs du papler, du lvre et graph Arbejdere ouvrers Haandv o nd øvr ell L n A J Hovedpersoner chefs nd autr ou sans nd precse Arbejdere ouvrers Overord teknsk Personale pers techn supereur Underord subordonne Overord Kontorpersonale bureau supereur Underord subordonne Bud, Kusk, Chauffør garyons, cochers, chauffeurs Forskellgt Hjælpepersonale personnel d'ade dvers Hovedpersoner chefs Tls Haandværk Funktonærer employes og ndustrl Arbejdere ouvrers ndustre, total alt total C Handel og Pengeomsætnng commerce, banques, etc Varehandel commerce: Hovedpersoner chefs Grosserer ngoczants Heraf Købmand ud nærm Ang march sans ndc precse dont Brugsforenngsudd ell Bestyrergerants de cooperat Detallst ud n Ang detallants sans ndc precse Handelsrejs, Repræsent conznzsvoyageurs, represent Overordn Pers st Forr pers sup dans grands mag Butkspersonale vendeurs, etc Kontorpersonale personnel du bureau Tls Funktonærer employes, total Pengeomsætnng banques, etc: Vekselleger, ndehaver af, Drektør for Pengenst chefs Overordnet Personale Pengenst pers supereur Underordnet subordonne Pantelaaner og Lotterkoll pret sgages, bural de lotere Medhjælper hos Pantel og Lotterkoll ades Hotel og P e n s o n at s v r k s hotels, pensons, etc, ndehaver, Drektør chefs Kontorpersonale personnel du bureau Opvarter, Stuepge og Køkkenpersonale garconscafe, femmes de chambre, etc Hotelkarl, Porter, Staldforpagter valets d' hotel, maltres d' hotel, loueurs d' ecure Kontorst uden nærm Ang elleruden Plads tomms sans ndcaton precse ou sans traval Bud, Kusk, Chauffør gar;ons, cochers, chauffeurs Lager og Pakhusarbejder o enzballeurs, etc Tls Handel og Hovedpersoner chefs, Pengeomsætnngs Funktonærer employes commerce, banques, Arbejdere ouvrers etc, total alt total D Trafkvæsen og Kommssonsvrksomhed transport, commsson, etc Overordn Pers pers supereur Jernbanedrft che defer Underordn subordonne ns Sl Banearbejdere ouvrers Post,Telegraf (Overordn Pers pers supereur og Telefonv S Underordn subordonne postes, telegr, teleph k Arbejdere ouvrers Forsørgere Forsørgede Forsørgere soutens nourrs soutens Mænd Kvnder Mænd kommes lemmes kommes oo ' o x ' x 88 r ' l o ', 4 84 r 44g3 z l L ' Tl LøbeNr 6 hører LøbeNr 9, 3r, 33, 3, 37, 39, 4x, 43, 4, 47, 49, og 3; tl LøbeNr 6 hører LøbeNr 8; tl LøbeNr 63 hører Tl LøbeNr 83 hører LøbeNr 6, 7r, 74 og 76; tl LøbeNr 84 hører LøbeNr 70, 7, 73, 7, 77 og 80; tl LøbeNr 8 hører LøbeNr 78, Statstsk Aarbog 9

17 7 9 Repartton de la populaton du Danemark, par professon, selon le recensement de 9 (sute) Landdstrkterne communes rurales Hele Landet le Danemark Heraf de sønderjydske Amter dont les departements slesvg eos, Forsørgere Forsørgede Forsørgere soutens nourrs soutens alt total Mænd Kvnder Mænd Kvnder Mænd Kvnder Mænd Kvnder Mænd Kvnder Mænd Kvnder kommes lemmes bommes femmes kommes femanes kommes femmes kommes femmes kommes femmes ra : o ! ,o > 7 4 c > c o o, o o , o c 3x r x x 67 r x z x 83 6o x 8o x x x x3 3 x 7 38 x 7 87 x 97 4 x4 x x z x , , 6o c o C lo 8o tog > >» > > o > > ,o o c o o o o o LøbeNr 30, 3, 34, 36, 38 40, 4, 44, 46, 48, 0,, 4, 9 og 60 79, 8 og 8a 3 Statstsk Aarbog 9

Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed. Population, superficie et densite de la population du Danemark. Folkemængde 1.

Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed. Population, superficie et densite de la population du Danemark. Folkemængde 1. o63 l TABEL Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolknngstæthed Populaton, superfce et denste de la populaton du Danemark Folkemængde populaton 92 96 9 840 Areal l nngstæ 9 2 the d superfce denste 00 km2

Læs mere

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008 Tabel 2. Sammelgnng af udskrvnngsprocenten og grundskyldspromllen og Udskrvnngsprocent Udskrvnngsprocent Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. udskrvnngsprocent pct.pont grundskyldspromlle

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16 Tabel 1: Servceudgfter, anlæg og demograf Servceudgfter pr. ndbygger B1 Udvklng servce-udgfter pr. ndbygger fra B15 tl B1 Drftsbalance ht. budgetlov 81 pr. ndbygger Udvklng 0-1 årge og 75+ årge fra - Udvklng

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Notat 5. september 2007 Vrknngen Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Nedenstående tabeller angver vrknngen på et Lavere skat på arbejde for alle landets skatteydere fordelt på kommuner. Følgende

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed.

Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed. TABEL Det danske Monarks Folkemængde, Areal samt Befolknngstæthed Monarche danose: populaton, superfce et denst de la populaton Folkemængde populaton Areal 9 supefce Befolknngstæthed 9 denstt 9 9o6 90

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

,xd 0 C. 1 324 1 011 1 055 1 096 1 166 958 1 442 57,7 51,1 6o,o 56,0 63,1 68,2. 61,9 16,9 2,4 16,7 8,6 9,7 18,4 26,7

,xd 0 C. 1 324 1 011 1 055 1 096 1 166 958 1 442 57,7 51,1 6o,o 56,0 63,1 68,2. 61,9 16,9 2,4 16,7 8,6 9,7 18,4 26,7 6 6 5,2; ll, TABET, 35 Vurderng tl Ejendomsskyld 920 af Evaluaton des proprstes fonceres dans les communes rurales, x 0 Ø, å Ø,xd 0 C 0 Ø rn Ø w, 0 44 0,a6 bn y o 0 ag q Antal Tdr Hartkorn Gaarde Areal

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

party

party to aprl 239 TABEL 245 Landstngets sammensætnng efter algene 93653 Composton of the Landstng" after the electons 93653 mandater' Beats' 22 sept 936 4 aprl 939 6 aprl 943 n aprl 947 aprl 95 28 aprl 953 Socaldemokratet

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere