Årsberetning og regnskab 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 1999"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 1999

2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB INDHOLD 1 Hovedtal 2 Målsætning 3 Koncernoversigt 4-5 Årsberetning Grafikområdet 8-9 Dataområdet Regnskabsberetning 12 Aktionærforhold 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Påtegninger 15 Resultatopgørelse for Bording koncernen Balance for Bording koncernen 18 Pengestrøm for Bording koncernen 19 Resultatopgørelse for F.E. Bording A/S Balance for F.E. Bording A/S Noter 29 Bestyrelse og direktion andre ledelseshverv GENERALFORSAMLING Afholdes på selskabets kontor tirsdag den 11. april 2000 kl

3 Bording koncernens hovedtal BORDING Nettoomsætning mio.kr. 610,5 572,7 562,6 592,6 664,2 Resultat før skat mio.kr. 13,9 10,7 15,0 23,0 27,4 Årets resultat mio.kr. 14,0 7,1 12,1 18,2 19,2 Egenkapital mio.kr. 104,8 107,9 115,6 129,2 129,5 Aktiver i alt mio.kr. 362,8 340,1 342,9 339,9 376,0 Investeringer mio. kr. 19,9 19,3 51,1 20,6 26,7 Nettoaktiver 1 mio.kr. 223,9 213,5 217,4 215,7 238,3 Overskudsgrad 2 % 2,3 1,9 2,7 3,9 4,1 Afkastningsgrad 3 % 11,4 9,6 10,4 16,1 15,2 Forrentning egenkapital 4 % 14,1 6,6 10,8 14,9 14,9 Likviditetsgrad 5 1,6 1,7 1,4 1,6 1,4 Egenkapitalandel 6 % 28,9 31,7 33,7 38,0 34,4 Gearing 7 % 113,7 97,8 88,2 67,0 84,0 Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder tkr Bruttoavance pr. medarbejder 8 tkr ) Samlede aktiver med fradrag af ikke rentebærende gæld og hensættelser 2) Resultat før skat i % af omsætning 3) Resultat før renter i % af gns. nettoaktiver 4) Årets resultat i % af gns. egenkapital 5) Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld 6) Egenkapital ultimo i % af samlede passiver 7) Rentebærende passiver ultimo i % af egenkapital 8) Omsætning med fradrag af rå- og handelsvarer divideret med antal medarbejdere NETTOOMSÆTNING OG RESULTAT FØR SKAT mio. kr. mio. kr AKTIVER OG EGENKAPITALANDEL mio. kr. % Nettoomsætning Resultat før skat Aktiver Egenkapitalandel SIDE 1

4 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Målsætning Bordings målsætning er at være en førende leverandør af grafisk og elektronisk forretningskommunikation, der understøtter såvel kundernes markedsføring som effektivisering. Bording ønsker lønsom vækst, såvel på det danske marked som internationalt. Bording udvikler avancerede løsninger og specialprodukter i et tæt partnerskab med betydende kunder. Vi skaber langsigtede kunderelationer baseret på kvalitet og leverancesikkerhed. Bording tiltrækker og fastholder medarbejdere med høj kvalitet og integritet gennem et åbent, tillidsfuldt og udviklende samarbejde. Bordings mål er at følge de højeste etiske standarder, og vi sætter troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening. I 1999 blev et nyt element taget i brug på Bordings egne forretningstryksager. Elementerne er hentet fra et maleri udført af Bjarne Christensen, som er salgschef i Bording. SIDE 2

5 Koncernoversigt BORDING 1999 F.E. Bording A/S Aktiekapital tkr. Bording Purup A/S 100% Aktiekapital tkr. Graf-Holding A/S 100% Aktiekapital tkr. Bonde's & Dyva Grafisk A/S 100% Aktiekapital tkr. A/S N.Olaf Møller 100% Aktiekapital 500 tkr. Bording Polska Sp. z o.o. 60% Aktiekapital tpln. Bording Data A/S 100% Aktiekapital tkr. F. E. BORDING A/S Turbinevej Herlev Telefon: Telefax: Aktiekapital: Kr CVR-nr DIREKTION Hans Therp BESTYRELSE Ejvind Sandal, formand Peter Sanggaard, næstformand Kurt Thyregod Hans Therp Peter Iversen* Herluf Rasmussen* Leif S. Svendsgaard* * valgt af medarbejderne REVISION KPMG C. Jespersen PricewaterhouseCoopers SIDE 3

6 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Årsberetning 1999 Bording har i 1999 haft en positiv udvikling i omsætning og resultat. Omsætningen voksede 12% til 664 mio. kroner og resultatet før skat blev 27 mio. kroner, en stigning på 19%. Egenkapitalen udgør ved indgangen til det nye år 129 mio. kroner efter der i året er straksafskrevet goodwill på netto 14 mio. kroner. Egenkapitalen blev forrentet med 14,9%. I 1999 har Bording, eksklusive virksomhedskøb, investeret 27 mio. kroner bl.a. i digital teknik og IT systemer for at betjene vore kunder effektivt og fleksibelt. Indenfor det grafiske område er Bording den største leverandør af tryksager i Danmark. Denne position er i 1999 forstærket indenfor reklametryk gennem købet af virksomhederne Bonde s & Dyva og N.Olaf Møller med en samlet årlig omsætning på ca. 100 mio. kroner. Det er Bordings målsætning at vokse indenfor det grafiske forretningsområde for at forbedre vores konkurrencedygtighed og indtjening. Dette skal opnås ved at udbygge og udnytte vores know how, IT systemer og markedsposition. Væksten skal komme dels fra organisk vækst på det danske marked og fra opkøb af et antal grafiske virksomheder i Danmark og de nærliggende markeder. Indenfor dataområdet har Bording i løbet af 1999 udviklet sit markedsområde til at omfatte standardiseret kommunikation over internettet mellem eksisterende administrative datasystemer og et stadigt stigende antal terminaler, såsom browsere, Palm Pilot, WAP telefoner etc. Bordings ledende markedsposition i detailmarkedet blev udbygget og Bording indgik endvidere en række aftaler om at udvikle og levere yderligere e-handelsløsninger til danske og svenske virksomheder samt en række samarbejdsaftaler med andre systemleverandører. Det er Bordings målsætning at blive en betydende international leverandør indenfor det hurtigt voksende marked for internetløsninger. På internetmarkedet gælder det om at få fodfæste så hurtigt som muligt og Bording Data vil derfor søge fortsat markedsudbredelse i samarbejde med partnere. UDSIGTER FOR 2000 Bording vil fortsætte sin strategi med at levere øget værditilvækst indenfor rådgivning, design og styring af kundens forretningskommunikation. Markedet for papirbaseret forretningskommunikation vokser med 3-5% per år, men med betydelige skift. Traditionelle blanketter falder ca. 5% om året, men dette opvejes af vækst indenfor brochurer, direct mail og digital print. Internettet har skabt en ny efterspørgsel, idet varer og informationer fundet på internettet ofte udløser fremsendelse af mere omfattende dokumentation samt forsendelsespapirer. Markedet for kuverter og øl- og vandetiketter forventes nogenlunde konstant, men øget priskonkurrence forventes at presse indtjeningen. Prisen på Bordings vigtigste råvare, papir, var i 1. halvår af 1999 faldende, men steg i årets sidste måneder. Det forventes, at disse stigninger fortsætter ind i 2000, hvilket kan påvirke indtjeningen negativt. Bording Datas omsætning af kasseterminalsystemer til detailhandelen forventes fastholdt. Udviklingen af internetløsninger, hvor markedet vokser betydeligt, forventes at bidrage til væksten i de kommende år. Der budgetteres med øgede omkostninger til softwareudvikling. For 2000 forventer koncernen en øget omsætning og et resultat efter skat på samme niveau som i I disse forventninger er ikke indregnet effekten af evt. nye virksomhedskøb og partnerskaber. GENERALFORSAMLING Bestyrelsen foreslår, at der for 1999 uændret udbetales 12% udbytte til aktionærerne. Endvidere stiller bestyrelsen forslag om bemyndigelse til at udstede op til nom. 1 mio. kroner medarbejderaktier og til at udstede warrants til ledende medarbejdere svarende til maksimalt nom. 1 mio. kroner. SIDE 4

7 BORDING 1999 Bording opkøbte i 1999 virksomhederne Bonde s & Dyva og N.Olaf Møller, hvis forretningsgrundlag ligger inden for produktion af reklametryksager. Bonde s & Dyva producerer bl. a. al kommunikationsmateriale til ASKO Vølund hvidevarer. SIDE 5

8 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Grafikområdet Mio. kr Omsætning 470,2 483,8 564,5 Res. før fin. poster 23,9 23,2 *) 33,6 Aktiver 246,7 259,2 284,0 Antal ansatte *) Ekskl. avance ved salg af ejendom 5,2 mio. kr. Grafikområdet i Bording koncernen har haft en positiv udvikling i Området voksede både organisk og via tilkøb, således at grafikområdets omsætning nåede op på 565 mio. kroner, en stigning på 17%. Resultatet før finansielle poster blev 33,6 mio. kroner, svarende til en stigning på 45% i forhold til året før. Som et led i koncernens vækststrategi blev Graf- Holding, bestående af virksomhederne Bonde s & Dyva samt N.Olaf Møller, tilkøbt. Dermed har Bording forstærket sin position indenfor design, planlægning og produktion af reklametryk, tidsskrifter, årsberetninger, emballage m.m. Virksomhederne, der efter købet er flyttet sammen på én adresse i København NV, bliver fusioneret pr De tidligere firmanavne bliver bevaret. Virksomhederne beskæftiger ca. 100 medarbejdere og har en mangeårig placering i markedet for reklametryk til en række betydelige industrikunder og reklamebureauer. Med tilkøbet har Bording nu, udover at være markedsførende indenfor forretningsdokumenter, også positioneret sig som en af de største udbydere af reklametryk. Hertil kommer, at disse virksomheder i samarbejde med Bording Purup og Bording Data tilbyder design og produktion af internetsider, således at der er en sammenhæng mellem den trykte reklame og præsentationen på internettet. Året 1999 blev på mange måder et forandringernes år for Bording Purup. Antallet af medarbejdere er reduceret, samtidig med at der er realiseret en mindre stigning i omsætningen. Dette er resultatet af de i året gennemførte effektiviseringer, bedre anvendelse af IT og ikke mindst udnyttelse af de store investeringer, der er foretaget gennem de seneste år. Fra at være en trykbaseret virksomhed med hovedvægten på formularproduktion, er Bording i dag en ITbaseret virksomhed, der sælger kommunikationsløsninger i form af forretningsdokumenter, brochurer, direct mails, etiketter, internetløsninger samt design. Hertil kommer et omfattende lager- og distributionskoncept, der sikrer kunderne samlede leverancer fra dag til dag. Bording anvender IT i alle arbejdsgange, hvilket letter ressourceforbruget internt i administrations- og produktionsprocessen samt i kommunikationen med kunderne til gavn for begge parter. Således kan en ordre afgives elektronisk, overføres via ISDN til vor prepressafdeling for derefter digitalt at blive overført til computer to plate anlægget for pladefremstilling. Pladen anvendes derefter i computerstyrede trykmaskiner, eller datafilerne kan overføres direkte fra kunden til vor printafdeling for mangfoldiggørelse eller individualisering. Et sådant flow stiller store krav til IT-know how og teknologi, hvilket årets investeringer også bærer præg af. Idag er prepressinstallationen med computer to film og computer to plate samt en nyudviklet billeddatabase med mulighed for kundeadgang blandt de mest moderne i branchen. I printafdelingen er der ligeledes investeret i rulleog arklaserprintere med in-line efterbehandlingsudstyr, hvorved kapaciteten i afdelingen er mere end fordoblet. Også her er der udviklet ny kommunikationsplatform, som betyder, at kunden kan kommunikere ordredata elektronisk til printafdelingen. Jobbet overføres automatisk til produktionsstyringssystemet og følgeseddel og faktura udskrives automatisk. Produktionsafdelingerne er tilpasset i årets løb via effektiviseringer og investeringer samt omlægning af arbejdsgange. Bl.a. er der investeret i automatisk pakkeudstyr, der sikrer en økonomisk og effektiv logistik efter maskinerne. På kuvertområdet er der investeret i ny kuvertmaskine og i øget tiltrykningskapacitet, således at fabrikken i dag er meget fleksibel med hensyn til formater, leveringstider og oplagsstørrelser. Som på de øvrige af SIDE 6

9 BORDING 1999 koncernens produktionsenheder er der også her i året installeret prepressafdeling i forbindelse med kuvertproduktionen for at minimere leveringstiderne. Etiketdivisionerne har også haft et godt år. Limetiketterne, primært til øl- og vandindustrien, har haft omsætningsrekord og dermed bidraget positivt til væksten i koncernens indtjening. Afdelingen for selvklæbende etiketter er i årets løb omorganiseret og en mindre del af divisionen, der fremstillede garderobemærker m.v., er frasolgt som led i divisionens fokusering på andre produkttyper. For 2000 forventes i Grafikområdet en voksende omsætning, men på grund af øget priskonkurrence forventes et resultat før finansielle poster på niveau med GRAFIKOMRÅDETS OMSÆTNING PÅ PRODUKTER 1999 Etiketter 24% Kuverter 16% Ark og kopipapir 10% Formularer 23% Flybilletter 5% Reklametryk 22% Bording producerer, administrerer og lagerfører samtlige forretningsdokumenter, der anvendes i Bauhaus varehuse i Danmark og Sverige. Dette sikrer dag til dag levering samt korrekt design og oplagsstørrelser til alle afdelinger. SIDE 7

10 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Dataområdet Mio. kr Omsætning 93,7 113,0 102,8 Res. før fin. poster 1,1 5,7 3,4 Aktiver 35,9 41,2 33,7 Antal ansatte *) Ekskl. betalt erstatning 4,1 mio. kr. Bording Data beskæftiger sig med udvikling og salg af butikssystemer, internetløsninger, administrative datasystemer og elektroniske formularer. For at kunne fokusere på opgaven som IT-leverandør frasolgtes primo 1999 Bording Kontor med en årlig omsætning på 16 mio. kroner. I 1999 er Bording Datas omsætning, korrigeret for Bording Kontor, vokset med 6%. I 1998 og 1999 er der sket en væsentlig ændring i produktmixet. Ældre programprodukter er faset ud, og en række nye er blevet introduceret. Da Bording Data ikke har haft en målsætning om at skabe omsætning relateret til år 2000 opgaver, betragtes den realiserede omsætning som tilfredsstillende. Resultatet før finansielle poster er realiseret med 3,4 mio. kroner. Bording Data har i 1999 anvendt betydelige ressourcer til udvikling af ny internet teknologi, Inside. Teknologien indeholder en række softwaremoduler, der sætter eksisterende edb-løsninger i stand til at kommunikere via internettet fra forskellige bruger terminaler. Antallet af forskellige terminaler, som browsere, håndterminaler, stregkodescannere, WAP telefoner m.m., vokser eksplosivt. Inside teknologien muliggør anvendelsen af alle nuværende og fremtidige terminaltyper til internettransaktioner og e-handel. Bording Data har i 1999 styrket sin position som førende leverandør af kasseterminal-, butik- og butikskædesystemer baseret på Viking, Navision og Unistar med en total mængde på systemer og mere end kasseterminaler installeret i Danmark, Sverige, Polen, Tyskland og England. Alle systemerne har mulighed for direkte integration til internettet via Inside. Dette muliggør e-handel fra selv den mindste *) købmand til det største varehus. Et nyudviklet fingertouch kasseterminalsystem til stormagasiner, der udnytter trådløse netværk, har givet Bording Data forudsætninger for international vækst på detail området. Bording Data har styrket positionen som leverandør af Navision Financial bl. a. med et abonnementsog distributionssystem til avisbranchen. Alle Navision systemerne er forberedt for integration med internetkonceptet Inside, så markedet kan tilbydes adgang til systemerne via internettet med forskellige typer af terminaler, f.eks. WAP. Det eget udviklede unix-baserede administrative system, Unistar, er videreudviklet således, at dette kan anvendes til markedet for e-handelsløsninger. Med hosting hos Bording Data kan en e-handelsvirksomhed anvende Unistar og Inside som en komplet løsning af hele virksomhedens IT-funktion. Inside teknologien betyder derfor nye vækstmuligheder indenfor de brancher, hvor Bording Data er stærk både med løsninger, erfaring og markedsandel. For yderligere at udnytte Inside teknologiens mulighed sammen med andre softwareløsninger og internetterminaler er indgået samarbejdsaftaler med en række systemleverandører, herunder internationale aftaler med Symbol Technologies Inc. og Ericsson. Det langt større marked, som nås gennem denne kanal, giver Bording Data store vækstmuligheder. Bording Data har gennem de sidste 10 år været en betydende forhandler af IBM s Unix maskiner RS/6000 og blev som en af få virksomheder i Danmark udnævnt til Center of Excellence i Certificeringen betyder en ensartethed og sikkerhed i leverancen. Herudover er Bording Data certificeret partner i forbindelse med Systemmanagement systemet Unicenter TNG. Bording Data forventer for det kommende år et positivt resultat. Omsætningen af Inside teknologi via samarbejdsaftaler har mulighed for at tilføre en betydelig yderligere omsætning. SIDE 8

11 BORDING 1999 Forbrugerne har længe efterlyst et sted at søge informationer om de mange mærkninger, der findes på det danske marked. Det får de nu, når mærkninger og varedeklarationer samles på internettet i et nyudviklet system, der giver forbrugerne unikke muligheder for at søge, sortere og sammenligne. Systemet er udviklet af Dansk Varefakta Nævn i samarbejde med Bording Data. SIDE 9

12 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Regnskabsberetning for året 1999 Bording koncernen har i 1999 realiseret en omsætning på 664,2 mio. kroner, hvilket er en stigning på 12% i forhold til året før. Resultatet før skat er øget fra 23,0 mio. kroner i 1998 til 27,4 mio. kroner i 1999 og F.E. Bording A/S andel af årets resultat er realiseret med 19,3 mio. kroner overfor 18,3 mio. kroner i Årets resultat svarer til de forventninger, som blev anført i koncernens seneste børsmeddelelse af 16. december Forbedringen i koncernens resultat før skat skyldes bl.a. en øget eksportomsætning af øletiketter specielt i 2. halvår samt den positive udvikling i de tilkøbte selskaber i Graf-Holding A/S. Resultatet er påvirket negativt med 4,1 mio. kroner inklusiv renter vedrørende indgået forlig i retssag rejst mod Bording Data A/S. Sagen har været oplyst i tidligere årsregnskaber under eventual forpligtelser. Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før og i overensstemmelse med regnskabslovgivningen og gældende danske regnskabsvejledninger. Der har i perioden efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, som har påvirket selskabets drift eller balance. RESULTATOPGØRELSE Salget af grafiske produkter udgør 85% af koncernens samlede omsætning mod 81% sidste år. Ændringen kan i al væsentlighed henføres til de i året foretagne virksomhedskøb og frasalg af forretningsområder samt fremgang i etiketsalget. Eksportomsætningen, som primært består af øl- og vandetiketter og flybilletter, udgjorde 117,2 mio. kroner mod 89,5 mio. kroner året før. Andre driftsindtægter på 8,2 mio. kroner omfatter primært gevinst ved salg af anlægsaktiver. Andre driftsindtægter sidste år på 14,3 mio. kroner indeholdt gevinst ved salg af ejendom og strejkeerstatninger på i alt 10,1 mio. kroner. Personaleudgifterne er steget med 15% til 223,9 mio. kroner. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til de købte selskaber. Koncernen beskæftigede i gennemsnit 688 medarbejdere mod 609 året før. Alle omkostninger til softwareudvikling og produktudvikling er udgiftsført. Årets afskrivninger er steget til 31,9 mio. kroner mod 26,2 mio. kroner året før. Stigningen skyldes primært afskrivninger i de tilkøbte selskaber. Finansielle udgifter indeholder kurstab i forbindelse med låneomlægning i 1997 på 1,3 mio. kroner samt renter af forligsbeløb på 1,1 mio. kroner. Skat af årets resultat, 8,1 mio. kroner, sammensætter sig af skat af årets skattepligtige indkomst på 7,2 mio. kroner samt regulering af udskudt skat m.m. på 0,9 mio. kroner. BALANCE OG LIKVIDITET Koncernens balancesum ultimo 1999 udgør 376,0 mio. kroner mod 339,9 mio. kroner ultimo I maj 1999 købte F.E. Bording A/S samtlige aktier i Graf-Holding A/S med datterselskaberne Bonde s & Dyva Grafisk A/S og A/S N.Olaf Møller. Selskaberne indgår i regnskabet fra overtagelsestidspunktet med en omsætning på 74,9 mio. kroner og et resultat før skat på 4,4 mio. kroner. Goodwilludgiften i forbindelse med købet, 15,5 mio. kroner, er ført direkte på egenkapitalen. Selskaberne indgår i balancen med 56,3 mio. kroner. Koncerngoodwill er således også i nærværende årsregnskab behandlet efter selskabets praksis med straksafskrivning over egenkapitalen. Bording koncernen har indenfor de sidste 20 år foretaget en række virksomhedsopkøb og straksafskrevet 75,3 mio. kroner over egenkapitalen, heraf 15,5 mio. kroner i Såfremt koncerngoodwill var blevet aktiveret og afskrevet over 20 år, ville koncernens resultat før skat i 1999 have været 0,5 mio. kroner mindre og egenkapitalen 31. december ,6 mio. kroner større. Koncernen har i 1999 investeret for 26,7 mio. kro- SIDE 10

13 BORDING 1999 ner mod 20,6 mio. kroner året før. Der er bl.a. investeret i ny kuvertmaskine, ny kuverttiltrykningsmaskine og nyt sætteri- og prepressudstyr. Beholdningen af egne aktier er i året øget med stk. Den samlede beholdning udgør stk. svarende til 6% af aktiekapitalen. Aktierne indgår indtil videre i selskabets kapitalberedskab. Koncernens banklån og prioritetsgæld på i alt 108,8 mio. kroner har en gennemsnitlig restløbetid på ca. 10 år med en rente på ca. 5%. Koncernens egenkapital udgør 129,5 mio. kroner, hvilket stort set er uændret i forhold til året før. De væsentligste bevægelser i egenkapitalen er årets resultat på 19,3 mio. kroner, foreslået udbytte på 4,3 mio. kroner samt nettonedskrivning af goodwill på 14,6 mio. kroner. Koncernens egenkapitalandel udgør 34,4% mod 38,0% ultimo Egenkapitalen er blevet forrentet med 14,9% i 1999 svarende til året før. De likvide beholdninger er i året reduceret med 16,7 mio. kroner. Likviditetsberedskabet består herefter af likvide beholdninger på 18,0 mio. kroner, hvortil kommer ikke udnyttede kreditfaciliteter på 36,5 mio. kroner. FINANSIELLE RISICI Bording koncernen har ingen væsentlige finansielle risici. Udsving i valutakurserne påvirker kun i begrænset omfang koncernen, idet eksportomsætning og køb af råvarer i al væsentlighed afregnes i danske kroner. Stort set al koncernens rentebærende gæld er fast forrentet. Den gennemsnitlige rentesats er ca. 5% og renterisikoen vurderes derfor som begrænset. Koncernens likvide beholdninger er variabelt forrentet og placeret i anerkendte pengeinstitutter. Koncernens tilgodehavender er fordelt på mange kunder, hvorfor risikoen for tab udover de foretagne hensættelser vurderes mindre sandsynlig. ÅRTUSINDSKIFTET Koncernen har i 1999 gennemført tilretning, udskiftning og test af de betydeligste IT-systemer og andet væsentligt operationelt udstyr med henblik på at kunne anvende disse korrekt efter den 31/ Virksomheden har ikke konstateret problemer i forbindelse med år 2000-skiftet. EKSPORTOMSÆTNING mio. kr. % mio. kr INVESTERINGER Eksportomsætning % af totaloms. Investeringer Afskrivninger SIDE 11

14 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Aktionærforhold EJERFORHOLD Selskabet har ca. 600 noterede aktionærer, hvoraf følgende ejer mere end 5% af aktiekapitalen (oplyses jvf. Aktieselskabslovens 28b): Selskabet af 1. august 1931 A/S, Turbinevej 4-6, 2730 Herlev Bente og Lars Ole Kornum, Prins Valdemarsvej 43, 2820 Gentofte F.E. Bording A/S indgår i koncernregnskabet for Selskabet af 1. august 1931 A/S, 2730 Herlev og Therp Holding ApS, 2730 Herlev (oplyses jvf. Årsregnskabslovens 54). NØGLETAL Aktiekapital (mio. kr.) 36,0 36,2 36,2 36,2 36,2 Resultat pr. aktie EPS (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Price Earningskvote 10,5 13,3 8,2 6,2 6,0 Indre værdi (kr.) Børskurs pr Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. KURSUDVIKLING F.E. Bording A/S Totalindeks SIDE 12

15 Anvendt regnskabspraksis BORDING 1999 Årsregnskabet og koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovgivningen og gældende danske regnskabsvejledninger. Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. I det efterfølgende er omtalt de regnskabs- og værdiansættelsesmetoder, som er væsentlige ved bedømmelsen af regnskabet. KONSOLIDERING Koncernregnskabet omfatter moderselskabet F.E. Bording A/S samt dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte har en bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er udarbejdet på baggrund af reviderede årsregnskaber for moderselskabet og de enkelte dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Tilkøbte virksomheder indgår i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for frasolgte virksomheder, eller for virksomheder tilgået ved køb. I koncernregnskabet er der elimineret for intern omsætning, renter, udbytter, interne avancer og mellemværender mellem virksomhederne indbyrdes, ligesom der foretages udligning af kapitalandele i dattervirksomheder med den dertil svarende andel i virksomhedernes egenkapital, opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Minoritetsinteressers forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resultat og egenkapital opføres særskilt ved opgørelsen af koncernresultat og koncernegenkapital. FREMMED VALUTA Omregning af resultatopgørelsen til danske kroner for udenlandske dattervirksomheders regnskaber foretages efter gennemsnitskurser for regnskabsåret og af balancen efter statusdagens valutakurser. Kursdifferencer ved omregningen af udenlandske dattervirksomheders egenkapital til statusdagens kurs føres over egenkapitalen. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter statusdagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab føres i resultatopgørelsen. RESULTATOPGØRELSE Omsætningen omfatter leverede og fakturerede varer og serviceydelser. I moderselskabets resultatopgørelse indgår andel af dattervirksomheders resultat efter skat reguleret for interne avancer. Afskrivninger på anlægsaktiver er foretaget over den forventede brugstid, der ikke overstiger: Bygninger år Tekniske anlæg år Driftsmat., inventar m.v år Biler, edb-anlæg o.lign år Anskaffelser under kr. pr. enhed samt udgifter til udvikling er udgiftsført fuldt ud i regnskabsåret. BALANCE I moderselskabets balance er kapitalandele i dattervirksomheder optaget til regnskabsmæssig indre værdi (equity-metoden). Ved anvendelse af equity-metoden bliver moderselskabets egenkapital overensstemmende med koncernens. Goodwill ved køb eller salg af virksomheder og aktiviteter medtages ikke i resultatopgørelsen, men føres direkte på egenkapitalen. Koncernens ejendomme er optaget til den offentlige vurdering pr. 1. april 1981 med tillæg af kostpriser for senere tilgang og med fradrag af afgang og afskrivninger. Råvarelagre samt indkøbte handelsvarer er optaget til indkøbspriser (FIFO) eller nettorealisationsværdier, hvor disse er lavere. Varer under fremstilling samt egne producerede færdigvarer er optaget til kostpriser, omfattende materialer og direkte produktionsomkostninger med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender er værdiansat ud fra en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Egne aktier er værdiansat til anskaffelseskursen eller børskursen ultimo året, hvis denne er lavere. SELSKABSSKAT Der er etableret sambeskatning af samtlige selskaber i Bording koncernen, bortset fra Graf-Holding A/S. I overensstemmelse med vilkårene for sambeskatning er selskabsskat fordelt på de enkelte selskaber. Udskudt skat beregnes med 32% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat afsættes vedrørende materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger, tilgodehavender og hensættelser. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen for koncernen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet før finansielle poster. Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet. SIDE 13

16 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Påtegninger Regnskaberne er godkendt på bestyrelsens møde den 9. marts 2000 DIREKTIONEN: Hans Therp BESTYRELSEN: Ejvind Sandal Kurt Thyregod Peter Iversen * Formand Peter Sanggaard Hans Therp Herluf Rasmussen * Næstformand Leif S. Svendsgaard* * valgt af medarbejderne REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 1999 for F.E. Bording A/S. DEN UDFØRTE REVISION Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. KPMG C. Jespersen Herlev, den 9. marts 2000 PricewaterhouseCoopers Aksel Runge Johansen Henning Lundqvist Hans Kiærskou statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor SIDE 14

17 Resultatopgørelse for Bording koncernen BORDING 1999 Note tkr NETTOOMSÆTNING Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Udgifter til råvarer og handelsvarer Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Afskrivninger af materielle anlægsaktiver RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER Skat ORDINÆRT RESULTAT EFTER SKAT Ekstraordinære poster efter skat ÅRETS RESULTAT Heraf minoritetsinteressers andel ÅRETS RESULTAT F.E. BORDING A/S andel SIDE 15

18 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Balance for Bording koncernen AKTIVER PR. 31. DECEMBER Note tkr. ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver: 7 Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 12 Varebeholdninger Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Egne aktier Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, se note 14 SIDE 16

19 Balance for Bording koncernen BORDING 1999 PASSIVER PR. 31. DECEMBER Note tkr. 15 EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for egne aktier Andre reserver F.E. Bording A/S andel af koncernens egenkapital Minoritetsinteressers andel i dattervirksomheders egenkapital EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER 16 Udskudt skat Andre hensættelser HENSÆTTELSER I ALT LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld Bankgæld Anlægslån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 19 Langfristet gæld, der forfalder i kommende år Leverandører af varer og tjenesteydelser Bankgæld Anden gæld Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Udbytte KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, se note 20 SIDE 17

20 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Pengestrømsopgørelse for Bording koncernen Note tkr. RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Afskrivninger Andre reguleringer Finansielle poster netto Ændring i varebeholdninger Ændringer i tilgodehavender Ændring i leverandører og anden gæld PENGESTRØMME FRA ORDINÆR DRIFT Betalt vedrørende ekstraordinære poster Betalt selskabsskat PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Salg af aktiviteter Køb af virksomheder Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Minoritetsinteresser Tilbagebetaling af langfristet gæld Betalt udbytte Køb af egne aktier Bankgæld PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGS- AKTIVITET ÆNDRING I LIKVIDER Likvider 1. januar LIKVIDER 31. DECEMBER Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. SIDE 18

21 Resultatopgørelse for F.E. Bording A/S BORDING 1999 Note tkr Nettoresultater fra tilknyttede virksomheder Huslejeindtægter egne ejendomme Tilknyttede virksomheders andel af fællesomk Andre driftsindtægter Eksterne udgifter Personaleudgifter Ejendommenes driftsudgifter Afskrivninger af materielle anlægsaktiver RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRA- ORDINÆRE POSTER Skat ORDINÆRT RESULTAT EFTER SKAT Ekstraordinære poster efter skat ÅRETS RESULTAT som foreslås fordelt således: Udbytte 12% Overført til næste år SIDE 19

22 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Balance for F.E. Bording A/S AKTIVER PR. 31. DECEMBER Note tkr. ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver: 7 Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver: 22 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Egne aktier Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, se note 14 SIDE 20

23 Balance for F.E. Bording A/S BORDING 1999 PASSIVER PR. 31. DECEMBER Note tkr. 15 EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for egne aktier Andre reserver EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER 16 Udskudt skat Andre hensættelser HENSÆTTELSER I ALT LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 19 Langfristet gæld, der forfalder i kommende år Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Udbytte KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, se note 20 SIDE 21

24 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Noter Note tkr. Koncernen Moderselskabet NETTOOMSÆTNING Opdelt på forretningsområder: Grafikområdet Dataområdet Intern omsætning Heraf udgør eksporten PERSONALEUDGIFTER Lønninger, gager og vederlag Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Heraf indeholdt i andre regnskabsposter Heraf udgør vederlag og gager til: Bestyrelsen i F.E. Bording A/S Direktionen i F.E. Bording A/S Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede AFSKRIVNINGER Grunde og bygninger Tekniske anlæg Driftsmateriel, inventar m.v FINANSIELLE INDTÆGTER Likvide beholdninger Andre finansielle indtægter Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder udgør FINANSIELLE UDGIFTER Langfristet gæld Andre finansielle udgifter Finansielle udgifter til tilknyttede virksomheder udgør SIDE 22

25 Noter BORDING 1999 Note tkr. Koncernen Moderselskabet SKAT Skat af årets skattepligtige indkomst Skat af poster via egenkapitalen Refusion fra sambeskattede virksomheder Regulering af udskudt skat primo fra 34% til 32% Regulering af udskudt skat for året Regulering vedrørende tidligere år Betalt skat i årets løb GRUNDE OG BYGNINGER Anskaffelsessum pr Kurstab ved låneomlægning Afgang Anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Afgang Årets afskrivninger Afskrivninger pr Bogført værdi pr Ejendomsværdi pr TEKNISKE ANLÆG OG MASKINER Anskaffelsessum pr Tilgang ved køb af virksomhed Tilgang i øvrigt Afgang Anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Tilgang ved køb af virksomhed Afskrivninger vedr. årets afgang Årets afskrivninger Afskrivninger pr Bogført værdi pr SIDE 23

26 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Noter Note tkr. Koncernen Moderselskabet ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR Anskaffelsessum pr Tilgang ved køb af virksomhed Tilgang i øvrigt Afgang Anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Tilgang ved køb af virksomhed Afskrivninger vedr. årets afgang Årets afskrivninger Afskrivninger pr Bogført værdi pr ANLÆG UNDER UDFØRELSE Anskaffelsessum pr Tilgang (forudbetaling på maskine) Overførsel til anlæg Bogført værdi pr FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Anskaffelsessum pr Årets tilgang 0 0 Anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Årets nedskrivning 0 0 Afskrivninger pr Bogført værdi pr VAREBEHOLDNINGER Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Handelsvarer og fremstillede færdigvarer Heraf tillæg for indirekte produktionsomkostninger: SIDE 24

27 Noter BORDING 1999 Note tkr. Koncernen Moderselskabet EGNE AKTIER Antal stk Nom. værdi Årets bevægelser Nom. værdi % af aktiekapitalen 6,0 3,0 6,0 3,0 Bogført værdi Årets tilgang Årets kursregulering Bogført værdi Børsværdien udgør tkr. pr PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Pant i grunde og bygninger til sikkerhed for prioritetsgæld Ejerpantebreve i tekniske anlæg og driftsmateriel til sikkerhed for anlægslån Bogført værdi af pantsatte: Grunde og bygninger Driftsmateriel EGENKAPITAL Egenkapitalen kan specificeres således: Aktiekapital: Aktiekapitalens opdeling i aktiestørrelser: A-aktier: stk. á kr B-aktier: stk. á kr Aktiekapital Aktiekapital Reserve for egne aktier Overført fra andre reserver Reserve for egne aktier (fortsættes) SIDE 25

28 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Noter Note tkr. Koncernen Moderselskabet EGENKAPITAL (fortsat) Andre reserver Overført af årets resultat Overført til reserve for egne aktier Valutakursregulering af udenlandske datteraktier Goodwill ved salg og køb af virksomheder (netto) Tilgang af minoritetsinteresser Udbytte Andre reserver Egenkapital pr UDSKUDT SKAT Bogført værdi Regulering primo fra 34% til 32% Overført fra egenkapital Årets regulering Bogført værdi pr ANDRE HENSÆTTELSER Hensættelse Årets bevægelser Hensat ultimo året Hensættelse Hensættelsen er til særlige risici, bl.a. i forbindelse med ejendomme 18 LANGFRISTET GÆLD FORFALDEN SENERE END 5 ÅR Prioritetsgæld Bankgæld I alt Kursværdi/kontantværdi af samlet prioritetsgæld SIDE 26

29 Noter BORDING 1999 Note tkr. Koncernen Moderselskabet LANGFRISTET GÆLD, DER FORFALDER I KOMMENDE ÅR Prioritetsgæld Bankgæld Anlægslån I alt EVENTUALFORPLIGTELSER Garanti for bankengagement i dattervirksomheder Forpligtelser vedr. leasede aktiver Kautions- og garantiforpligtelser m.v Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for skat af sambeskatningsindkomsten. 21 NETTORESULTATER FRA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Bording Purup A/S Bording Data A/S Bording Polska Sp. z o.o Graf-Holding A/S Hvilende selskaber Regulering af interne avancer og udskudt skat I alt KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Anskaffelsessum: Samlet anskaffelsessum Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum Værdireguleringer: Værdireguleringer Årets resultat Årets udbytte til moderselskabet Årets valutakursregulering Samlet værdiregulering (fortsættes) SIDE 27

30 ÅRSBERETNING OG REGNSKAB Noter Note tkr. Moderselskabet KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER (fortsat) Op- og nedskrivninger: Op- og nedskrivninger Årets op- og nedskrivninger Samlet op- og nedskrivning Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Selskabsoversigt m.v.: Kapital- Selskabs- Egen- Egenandel kapital kapital kapital (i 000) Bording Purup A/S, Odder 100% DKK Bording Polska Sp. z o.o., Poznan 60% PLN Graf-Holding A/S, København NV 100% DKK Bording Data A/S, Glostrup 100% DKK Hvilende selskaber, Herlev 100% DKK Eliminering af interne avancer m.v Bogført værdi pr HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISION: KPMG C.Jespersen: Revision Andre ydelser I alt PricewaterhouseCoopers: Revision Andre ydelser KØB AF VIRKSOMHEDER Køb af aktiver: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Koncerngoodwill Overtagne passiver: Langfristet gæld Kortfristet gæld Købesum 280 SIDE 28

31 Bestyrelse og direktion andre ledelseshverv BORDING 1999 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV I ANDRE DANSKE AKTIESELSKABER EJVIND SANDAL: Bestyrelsesformand: A/S Chr. Fabers Fabriker Axcel Industriinvestor A/S Novopan Træindustri A/S Nordalim A/S Herning Galvanisering A/S DBK-Bogdistribution Den Faberske Fond, Ryslinge Næstformand: Kraks Forlag A/S EnXco Invest A/S Medlem af bestyrelsen: Paustian A/S Investeringsselskabet Energy Holding A/S K.W. Bruun Import A/S Petri & Haugsted A/S MHS Trading A/S JyllandsPosten A/S PETER SANGGAARD: Bestyrelsesformand: ORANA A/S Medlem af bestyrelsen: Vingaarden A/S KURT THYREGOD: Bestyrelsesmedlem: Diners Club Danmark A/S SAHVA A/S Scandinavian Multi Access Systems A/S Administrerende direktør: Diners Club Danmark A/S HANS THERP: Bestyrelsesmedlem: Selskabet af 1. august 1931 A/S PETER IVERSEN Ingen HERLUF RASMUSSEN Ingen LEIF S. SVENDSGAARD Ingen

32 F. E. BORDING A/S Turbinevej Herlev Tlf Fax BORDING PURUP A/S Skovdalsvej Odder Tlf Fax Salgscenter Herning Hammershusvej 12 B 7400 Herning Tlf Salgscenter Jylland/Fyn Skovdalsvej Odder Tlf Salgscenter København Turbinevej Herlev Tlf BORDING LABELS Turbinevej Herlev Tlf Fax ANKER KUVERTER Julius Thomsensvej Vejle Tlf Fax BONDE S & DYVA GRAFISK A/S Hejrevej København NV Tlf Fax A/S N.OLAF MØLLER Hejrevej København NV Tlf Fax BORDING POLSKA SP. Z O.O. Ul. Sandomierska Poznan, Polen Tlf./fax BORDING DATA A/S Naverland 1 C 2600 Glostrup Tlf Fax Bredskifte Allé Århus Tlf Fax

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DEA KUDIBAL A/S. Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K. Årsrapport 1. januar december 2015

DEA KUDIBAL A/S. Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K. Årsrapport 1. januar december 2015 DEA KUDIBAL A/S Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Henning

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere