VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger."

Transkript

1 Velkomstfolder

2 VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl Fredag lukker vi kl ODDENSE BØRNEHAVE ER En selvejende daginstitution med en årsnorm i 2011 på 43 børn. Børnehaven består af børnehaven på Andrupvej 1a og Skovbo på Vesterled 10. DELTIDSPLADS I Skive Kommune er det muligt at få deltidspladser på 25 timer om ugen (ansøgningsskema på pladsanvisningen). PERSONALE leder Lone Hjorth Nielsen souschef Bente Christoffersen pædagog Tina Nyman pædagog Hanne Hausted pædagog Linda Winther medhjælper Anne Poulsen studerende Janni Østergaard madmor Jette Vestergaard Tove Gjørup Hanne Gertsen Inge Marie Nielsen Janni Engberg Derudover har vi Odette i sprogpraktik. Mikael og Henrik i job med løntilskud. AFLEVERING / AFHENTNING Den, der bringer barnet til børnehaven, skal sikre sig, at personalet er klar over, at barnet er mødt. Ligeledes skal man sikre sig, at personalet ved, at barnet er afhentet. Såfremt fremmede afhenter barnet, skal det meddeles personalet. Vi gør opmærksom på, at der en politisk godkendt vejledning til brug for institutionen/dagplejen, hvis en beruset/påvirket forældre møder op i institutionen/dagplejen for at hente sit barn. Personalet er forpligtet til at vurdere, om det er forsvarligt at udlevere barnet eller i yderste konsekvens nægte udlevering af barnet. Hvis udlevering nægtes, eller hvis den påvirkede forældre trods nægtelsen, alligevel tager barnet med, sker der en indberetning til socialforvaltningen. FRAVÆR Holder barnet ferie, fridag eller er sygt, skal der gives meddelelse til børnehaven.

3 DAGSRYTME I BØRNEHAVEN kl børnehaven åbner kl morgenmad kl.ca spiser vi frugt og derefter dagens planlagte aktiviteter kl. ca spiser vi frokost kl. ca vi er på legepladsen kl. ca eftermiddagsmad kl børnehaven lukker, fredag lukker børnehaven kl Skovbo, Vesterled 10 Ca. det sidste halve år inden de ældste børn (elefanterne) skal i skole, vil de gå i Skovbo om formiddagen. Når tiden nærmer sig, vil de berørte børn og forældre få nærmere informationer. MÅNEDSPLAN I slutningen af måneden kommer der en månedsplan for den næste måned. Den kan findes på børnehavens hjemmeside. BØRNEHAVENS HJEMMESIDE På børnehavens hjemmeside kan I finde nyhedsbreve, referater fra bestyrelsesmøder m.m. I vil modtage en sms på mobiltelefonen, når der er nyt på hjemmesiden. Vigtigt at I få informeret os, hvis I får nyt mobilnummer. PÅKLÆDNING Det er vigtigt, at barnet har tøj på, som det kan og må røre sig i, både inde og ude. Der er meget tøj af samme slags og størrelse, så derfor er det nødvendigt med navn i børnenes tøj. Det er en god ide, at give børnene indesko med i børnehaven. Da vi er meget ude, slider det meget på tøjet, og vi anbefaler at I køber noget godt og varmt vinterovertøj. Da børnehaven ikke er i besiddelse af for meget skiftetøj, vil vi gerne, at I hver dag sørger for, at der er ekstra tøj i tasken. SPISNING De børn, der møder tidligt, har mulighed for at få morgenmad i børnehaven indtil kl Bestyrelsen for Oddense Børnehave har valgt at være med i Skive Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid bestående af en smør-selv-løsning med en lun ret en til to gange ugentlig. Det betyder, at børnene ikke skal have en madpakke med. Prisen for frokostordningen er 450 kr. om måneden. Beløbet opkræves af Skive Kommune. Det tages op hvert andet år om frokostordningen skal fortsætte eller ophøre. Udover frokostmåltidet vil børnene få frugt og brød om formiddagen samt eftermiddagsmad. Børnene skal hver dag medbringe en drikkedunk med vand i, så de i løbet af dagen, udover ved måltiderne, har mulighed for at få noget at drikke. Drikkedunken skal med hjem hver dag for at rengøres. CYKELDAG Der vil løbende blive afholdt cykeldage, hvor børnene har deres egne cykler med og de får lov at cykle på asfaltområdet på skolen (på skift i grupperne)

4 FØDSELSDAG Hvis fødselsdagen holdes i børnehave skal det være om formiddagen. Der må serveres en slags kage eller andet sødt. Der må selvfølgelig også godt serveres boller med smør først. Hvis der skal serveres slik må det gerne ske i en skål, som kan sendes rundt. Det er blevet bestemt i samarbejde med forældrene, at slikposer ikke er tilladt i børnehaven. Hvis børnene bliver inviteret hjem til fødselsdag blander vi os ikke i hvad, der serveres. Hvis børnene får slik, skal det dog være spist inden, vi kommer tilbage til børnehaven igen. Der er mulighed for, at holde barnets fødselsdag hjemme både når barnet er sommerfugl og elefant. For de børn, der enten er sommerfugl eller elefant, er der selvfølgelig også stadigvæk mulighed for at holde fødselsdagen her i børnehaven. Er barnet tilknyttet mariehønsene holdes fødselsdagen altid her i børnehaven. Børnehaven laver en krone til barnet. Børnene er inddelt i fødselsdagsgrupper efter alder. Mariehønsene er de 3-4 årige. Sommerfuglene er de 4-5 årige. Elefanterne er de 5-6 årige. SOVE Der er mulighed for, at børnene kan sove til middag. SYGDOM Det er meget vigtigt, hvis jeres barn har feber eller er sløj og ikke er på toppen, at barnet bliver hjemme indtil barnet er helt frisk. Det vil sige har været feberfri et døgn uden febernedsættende medicin og kan klare en dag i børnehaven. Det er hårdt for barnet, at være sammen med en hel masse børn og voksne, hvis barnet ikke er på toppen. Endvidere vil de øvrige børn og voksne blive udsat for smitte, såfremt barnet kommer i børnehave og stadigvæk er syg. MEDICIN Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger. I den skrivelse fremgår det at medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud, skole eller fritidsordning. Personalet i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Derfor giver personalet i Oddense Børnehave ikke jeres barn medicin eller lignende. Der er dog enkelte undtagelser så som kroniske eller længerevarende sygdomme, hvor der er tale om lægeordineret medicin. Det er vigtigt for børn med kronisk eller længerevarende sygdomme også at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud i den udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det. Når I som forældre til kroniske eller længerevarende syge børn anmoder personalet i dagtilbuddet om at give medicin, er I som forældre ansvarlige for, at der foreligger en skriftlig instruktion fra den ordinerende læge om hvordan medicinen skal gives. Det skal ligeledes fremgå tydeligt på medicinen, hvilket barn der skal have det, samt hvordan medicinen skal håndteres og opbevares. FERIE Der er lukket i børnehaven i ugerne 29 og 30, (hvis der er behov for pasning er det i Durup i 2012). Mellem jul og nytår vil der kun være åben et sted i lokalområdet (Oddense, Roslev og Durup). LUKKEDAGE Der er lukket i børnehaven dagen efter Kristi himmelfartsdag. Der er dog mulighed for pasning på skift i enten Roslev, Durup eller Oddense ved dokumenteret arbejdsrelateret behov. Endvidere er der lukket den 24. december og den 31. december. Grundlovsdag lukkes der kl

5 KOLONI I 2012 tager børnehaven på koloni. Formålet med kolonien er at give børnene mulighed for oplevelser, som de ikke får i dagligdagen, f.eks. fælles aktiviteter, sove sammen, lege uden afbrydelser m.m. Vi tager af sted i to dage med en overnatning. Der er dagkoloni for den yngste aldersgruppe i Skovbo. Kolonien ligger fra den 15.maj til den 16. maj GARDEROBER Alle børn har en garderobe hvor udetøj, taske med skiftetøj, støvler m.m. skal være. Hver fredag skal barnets garderober tømmes af hensyn til rengøring. Det er forældrenes ansvar, at der er ryddet op på garderoberummet hver dag. RYGEPOLITIK Børnehaven er total røgfri. Dette gælder også ved forældre arrangementer, bedsteforældredage m.v. Er man på besøg og vil ryge skal det ske på p-pladsen ved hallen. FORÆLDREKAFFE Ca. hver anden måned er der en kop kaffe eller te i børnehaven, når I henter jeres barn. ARBEJDSDAG Ca. en gang om året har vi en arbejdsdag i børnehaven, hvor vi sammen med jer forældre får lavet nogle praktiske ting rundt om i børnehaven. FORÆLDREMØDER Vi afholder en til to forældrearrangementer om året. Det kan f.eks. være et forældremøde med en foredragsholder eller fællesspisning i forbindelse med afslutning af et tema. I september/oktober har vi valg til bestyrelsen. KONTAKTPERSONER Barnet vil få en kontaktpædagog, som vil spise sammen med barnet. Endvidere afholdes forældresamtaler. FORÆLDRE SAMTALER Efter at barnet har været i børnehaven i ca. tre måneder tilbydes forældrene en samtale, hvor vi drøfter hvorledes barnet trives i børnehaven. Endvidere tilbydes en samtale til mellemgruppen og igen inden barnet skal starte i børnehaveklassen. Derudover er I altid velkomne til en snak omkring jeres barn. PERSONALEMØDER Vi afholder personalemøder ca. hver 3. uge, hvor vi planlægger og diskuterer pædagogiske og praktiske ting. TAVSHEDSPLIGT Personalet har tavshedspligt med alt hvad de får kendskab til gennem deres arbejde.

6 SAMARBEJDE MED DAGPLEJEN Der er et godt samarbejde mellem dagplejen og børnehaven. Der er besøg hver onsdag af dagplejerne på skift i børnehaven for at børn og voksne kan lære hinanden at kende. SAMARBEJDE MED SKOLEN Vi har et godt samarbejde med Oddense Skole og Skolefritidsordning omkring indskoling med gensidige besøg og andre aktiviteter. ÆNDRINGER Hvis der sker ændringer i familieforhold, bopæl, læge eller arbejdsplads, skal dette meddeles børnehaven. Husk også at meddele nye telefonnumre både hjemme og på arbejde. BILLEDER OG VIDEO Her i børnehaven tager vi billeder og video af børnene i dagligdagen. Billederne lægger vi på computeren i gangen, så I som forældre har mulighed for at se dem. Billederne kommer ikke på internettet. Hvis vi filmer børnene vises det kun i børnehaven. Filmene kommer ikke på internettet. På stamkortene skriver I som forældre under på, at forældrene må tage billeder til fødselsdage og særlige lejligheder. Disse billeder må ikke lægges ud på internettet. FORSIKRING Vi gør forældre opmærksom på, at de selv skal tegne en ulykkesforsikring på deres børn. Børnehaven har ingen forsikring på børnene hvis der sker noget. ADRESSE Oddense Børnehave Andrupvej 1A Oddense 7860 Spøttrup Tlf.: børnehaven Mail:

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere