Kirkebladet for Langeland og Strynø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby Bagenkop September Oktober November 2013

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på person registrering.dk. Der er et gebyr på ca. 500 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøg ning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes, DIGITALT, til kirkekontoret (blanket findes på Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser undt. dem vedr. dødsfald findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Vejledning og indholdsfortegnelse Præstens side... 3 Nordlangeland pastorat Rudkøbing-Simmerbølle pastorat... 8 Strynø pastorat Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat Sydlangeland pastorat Hverdagsgudstjenester og andagter Opslagstavle...19 Gudstjenesteliste Forsidebilledet Forsidebilledet er taget bagved Bagenkop Kirke. Foran står nogle af Bagenkops sognebørn. Billedet er taget en sen sommereftermiddag. Fotograf: Maria Elisabeth Hartmann Langeland-Ærø Provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, mail: Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen mail: Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langeland-Ærø Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager (ansvarshavende redaktør), Torben Poulsen, Pia Tønsberg-Jensen og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Der klages vældigt inden for kirken over hvor mange mennesker, der sjældent eller aldrig sætter deres fødder indenfor kirkerummet. Den dalende kirkegang er et fænomen, der har ramt det ganske land også Langeland. Spørgsmålet er, hvad denne tilbagegang i folkekirken skyldes? Hvorfor kirken for nogen kan virke så virkelighedsfjern og sommetider næsten kedelig. Derfor har jeg ikke holdt mig tilbage, men spurgt omkring mig her på Øen de sidste måneder. Nogle af dem, som jeg har talt med om dette, fortalte om deres oplevelser af kirken, som gjorde et stort indtryk på mig; opfattelser som kræver at komme til orde, hvorfor jeg tillader mig at berette om dem her. Der er ligesom tre hovedgrupper. En gruppe oplever kirken som uforståelig, fordi ritualerne virker som noget middelalderagtigt. Denne gruppe føler sig pinligt berørte over ikke at kunne huske flere led i ritualerne som f.eks. trosbekendelsen, og derfor ikke har ikke lyst til at deltage i gudstjenesterne og forlade kirken med en følelse af næsten at være til grin. En anden gruppe har fortalt om en generel dybtfølt vrede over livet eller livssituationer, som med tiden har udmøntet sig i en afstandstagen til begrebet Gud. De er været vrede på livet og skæbnen, og hvis der endelig findes en Gud, er han i al fald ikke særlig god ved dem. Den tredje gruppe kalder jeg for 4-hjulskristne. Her kan kirken kun bruges til fire begivenheder. Dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser. Så kommer de da i kirke. Disse lever i det nyere moderne verdensbillede, hvor en Gud som sådan er unødvendig. Kommer vi hinanden ved? Ligegyldigt hvilken af disse grupper man føler sig mest til rette i, så står vi tilbage i kirken, med et til tider gabende tomt kirkerum. Som præst er man derfor nødt til at overveje, hvad der går galt? Måske har vi har ikke været gode nok til at komme ud med det, der skal gå i hjerterne på folk nemlig at møde mennesker lige midt i deres liv - her og nu, men det er en svær balancegang. Samtidig med at det ønskes at præsterne og gudstjenesten bliver mere moderne, er der også mange, der holder af de gamle ritualer. Ritualerne opleves her som en tryghed, som man kan hvile i i al fald som vant kirkegænger. Fællesskabet, det at komme hinanden ved, opsøges sjældent i kirken men hellere i boldklubber og små hyggelige foreninger. Måske skulle vi i kirken studere disse grupper nøjere? Bare det at have kirkekaffe med hjemmebag indbyder til det sociale nærvær. Også små events og rekvisitter i gudstjenesten, musikere og dans er med til at åbne op for den verden, som vi lever i. I det hele taget, at gøre en dyd ud af, at forkynde evangeliet på en mere afslappet og kreativ måde, kan gøre kirken mere attraktiv for nymodens mennesker og dermed åbne op for den verden udenfor kirken. Kirken vil således tage nutiden med sig ind i den traditionstro kirke uden at skade ritualerne. Nutiden kommer på den måde ikke ind som et modspil til kirken, men som et godt sammenspil. Hovedproblemet er, at vi jo ikke længere kommer hinanden ved, gør vi? IPads og Smartphones benyttes mere end en god samtale over en kop kaffe. Sms er og mails er den nye kommunikationsvare, hvor vi sidder i hver vores verden og i hver vores omgivelser. Men er vi så vedkommende og nærværende for hinanden? Og det er her har kirken stadig noget at skulle have sagt. Markusevangeliet beretter om et invalidt menneske, der ville helbredes af Jesus (Mark. 2:1-12). Den invalide havde fire gode venner, der kom ham til undsætning. Da huset var fyldt og derfor ikke til at komme ind i, kravlede de op på taget af huset og hejsede deres ven ned gennem et hul, som de lavede i taget, og så kunne der jo nok blive plads, for der var vel ingen der ønskede at få denne invalide stakkel i hovedet. Og da er det, der står, at Jesus så deres tro i deres øjne, ikke den invalides øjne, men i de fire venners øjne. Han så dem, der gjorde noget for sin næste også når det var uoverskueligt og besværligt. En af kirkens opgaver for at løse problemet ved den dalende kirkegang er på samme måde, at synliggøre, at Jesus også ser kirkegængerne i At moderne mennesker stadigvæk har noget at hente hjem i kirken. Men så må gudstjenesterne også genoplives og levendegøres. Kirken er en institution, hvor vi skal se hinanden og hjælpe hinanden, og hvor kristendommen skal leves og ikke bare refereres. I det kristne fællesskab må vi forstå, at den type fælleskab i ligeså høj grad er et fællesskab med hinanden. Bare vi dog kom hinanden noget mere ved. Mon ikke kirken stadig er en god grobund hertil? Rebecca Aagaard-Poulsen 3

4 Nordlangeland pastorat Kirkegårdene Provstiudvalget har pålagt pastoratets to menighedsråd at spare på kirkegårdsdriften fra og med Hou-Stoense-Snøde menighedsråd skal spare kr. og Tullebølle-Tranekær- Bøstrup menighedsråd skal spare kr. Provstiudvalgets opgave er blandt andet at fordele kirkeskatten til menighedsrådene, og det er provstiudvalgets opfattelse, at de to menighedsråd har et overforbrug på kirkegårdsdriften i forhold til sammenlignelige sogne på Langeland. Det er også forventeligt, at indtægterne fra kirkeskatten vil falde i de kommende år grundet fraflytning fra øen. Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd vedtog på et møde den 15. maj denne udtalelse: Rådet udtrykker utilfredshed med, at Tullebølle, Tranekær og Bøstrup skal spare kr på et enkelt budgetår. Det er formentlig et faktum, at de tre sogne igennem en årrække har fået tildelt, relativt set, større midler end andre sogne, men det ville have været betimeligt, hvis den samlede besparelse, dels blev fordelt over en længere periode, dels blev fordelt imellem alle provstiets sogne. Der har på Nordlangeland været gravernormering svarende til ca. 7½ fuldtidsstillinger. Efter sparerunden er der ca. to fuldtidsstillinger mindre. Der vil fremover være fire fuldtidsstillinger og en række medhjælpstimer til de seks kirkegårde på Nordlangeland. Alle gravere har udført et godt og pålideligt stykke arbejde, og det har været svært og pinefuldt for de to menighedsråd at gennemføre besparelserne. En reduktion af arbejdsstyrken på over 25% har konsekvenser. I løbet af sommeren og efteråret vil store dele af kirkegårdene blive taget ud af drift og blive tilsået med græs. Der vil ikke altid være en graver på kirkegården i normal arbejdstid. Der vil komme ændringer i kirkernes åbningstider og i måden, graverne deltager i gudstjenesterne. Der har været tradition for, at gravene var grandækket til første søndag i advent; det vil ikke kunne nås fremover. 4 Skulle man i de kommende år finde grund til utilfredshed med kirkegårdenes drift, er det vigtigt at huske, at ændringerne ikke skyldes graverne. Det skyldes besparelser pålagt af provstiudvalget, som er blevet gennemført af menighedsrådene. Klager bør derfor meddeles menighedsrådene, der vil kunne forklare, hvorfor tingene gøres, som de gør, eller som kan overveje ændringer i driften inden for de pålagte økonomiske rammer. Graveren i Bøstrup rejser Graveren ved Bøstrup kirke John Gøting har fra 1. juli fået en graverstilling i Tjæreborg, der ligger i nærheden af Esbjerg, og hvor præsten engang var en kendt rejsearrangør. John Gøting kom til Bøstrup fra Snøde kirke for 3 år siden. John har bidraget med mange spændende idéer til ændringer på Bøstrup kirkegård, har leveret nogle helt forrygende dekorationer af kirken til jul og særlige gudstjenester. Menighedsrådet takker for årene, der er gået og ønsker held og lykke i det vestjyske. Ny gudstjenesteordning På præsternes foranledning har menighedsrådet i Hou-Stoense-Snøde drøftet ønsket om at have en ensartet liturgi for gudstjenester i hele Nordlangelands pastorat. På den baggrund er det besluttet, som en forsøgsordning i 6 måneder, fra 1. søndag efter Trinitatis, at følgende ændringer foretages i gudstjenestens forløb: 1. Vi indkøber Holger Lissners: Kollekter og bønner, som så kan bruges ved gudstjenesterne. 2. Afskaffelse af Gud være lovet for sit glædelige budskab som svar fra menigheden forud for evangelielæsningen på prædikestolen. 3. Fadervor bruges som slutningskollekt ved gudstjenester, hvor der ikke ellers bedes et fadervor. Når der er gået 6 måneder, skal menighedsrådet evaluere, og derfor er kommentarer velkomne. Dåbsstage Menighedsrådet i Hou-Stoense-Snøde har besluttet at få fremstillet en dåbsstage, som gives til alle der bliver døbt i Hou, Stoense og Snøde kirker. Vi har fået keramikerne Karin og Erling Heerwagen, Hou, til at fremstille en unika stage, som sammen med en børnebibel er menighedens gave til nydøbte fremover. I Tullebølle-Tranekær-Bøstrup gives der en børnebibel og et dåbsklubmedlemskab til alle nydøbte. Babysalmesang I foråret 2012 var der babysalmesang i Stoense kirke. Det var en succes, og babysalmesangen kommer tilbage denne gang i Snøde kirke. Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far og babyen. Vi synger salmer og børnesange, danser, lytter og leger i kirkerummet. Vi slutter det hyggelige samvær af med kaffe, saft og frugt. Langelandske babyer mellem 0 og 18 måneder er hjerteligt velkomne. Første gang bliver

5 Nordlangeland pastorat torsdag den 22. august kl. 10, og herefter fortsætter vi otte torsdag formiddage. Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard, organist Sabina Lundegaard og en af præsterne vil være der. Det koster ikke noget at være med, men det er nødvendigt at tilmelde sig til Sabina Lundegaard på tlf.: Minikonfirmander Der planlægges igen et forløb med minikonfirmandundervisning for elever i Nordskolens 3. klasse. Det nye hold begynder 31. oktober og der vil så være undervisning på skolen og i kirkerne torsdag eftermiddag kl ca. 15 hver torsdag, undtagen i skoleferien, frem til 27. februar 2014 og afslutning ved fastelavnsgudstjenesten den 2. marts Alle børn i 3. kl. på Nordskolen er velkomne og vil få særskilt information. Undervisningen foretages af Rosa Kunkel og Hans Henrik Merrild. Høstgudstjeneste for børn I lighed med sidste år, vil der også i år blive en særlig børnehøstgudstjeneste. Det sker søndag den 15. september kl i Hou kirke. Her inviteres alle pastoratets børn og familien til at komme og medbringe frugt, grønt og blomster fra haven. Har man ikke selv en have, kan man måske få lov at få noget fra nogen der har. Børnene bærer gaverne ind i optog ved begyndelsen af gudstjenesten. Efter gudstjenesten holder vi auktion over alle de ting, som børnene har bragt med og beløbet går til hospitalsklovnenes arbejde på Odense sygehus. Der serveres også sodavand, kaffe og kage. Vi håber igen på rigtig mange børn og voksne til en festlig og glædelig børnehøstgudstjeneste i Hou. Høstgudstjenester Årets høstgudstjenester planlægges til søndag den 22. september kl i Snøde kirke og kl i Tranekær kirke. Efter begge gudstjenester er der kirkekaffe i våbenhuset. Kirkerne vil være festligt pyntet og der er lejlighed til, at vi på en særlig måde takker for livet og vort daglige brød. Taknemlighed vil være et hovedtema, og der vil blive indsamling af en høst- og takkegave. Vi kan alle følge med i høstarbejdet, selv om kun få efterhånden er direkte involveret i det. Vi får alle vort daglige brød og kan takke for det. Skuespiller gæstetaler i Hou kirke Onsdag den 18. september kl prøver vi noget nyt i Hou kirke. Vi holder en uformel gudstjeneste hvor skuespiller Søren Spanning, bl.a. kendt fra Borgen, er taler. Søren Spanning vil tale over emnet Det gode og det onde og efter gudstjenesten er der kirkekaffe i mødelokalet i præstegården. Gospelkoncert i Snøde Der bliver svingende gospelrytmer i Snøde kirke søndag den 29. september kl Her er der Gospelkoncert med Ringe Gospelkor under ledelse af Anders Sprotte. Koret er på ca. 50 mand plus instrumental ledsagelse. Korets repertoire er bredt. Svingende gospelrytmer og negrospirituals. Ind imellem vil tilhørerne få mulighed at deltage i sangen. Gospelmusik er ægte livsglæde. Kom og oplev det i Snøde Kirke Efterårsmesse Onsdag den 2. oktober om aftenen er der messe i Tullebølle kirke. Ordet messe skal forstås i alle ordets betydninger af marked, spisesal og gudstjeneste. Efterårsmessen er en begivenhed på et par timer for alle sanser, og messens tema vil blive behandlet i ord, billeder, musik og mad udover hele kirkerummet. Messens tema bliver beretningen om Noas ark. Noas ark er gået hen og blevet til en sød historie for småbørn om Noa og alle de nuttede dyr i arken. I virkeligheden er der tale om en så brutal historie, at den kan være for meget for hårdkogte voksne, om Noas kynisme og Guds forfærdelige vrede. Programmet er langt fra færdigt. Men læs meget mere om arrangementet i Fyns Amts Avis, Øboen og på Og husk at komme til messen, for den, der misser en messe, misser en masse! Koncert i Bøstrup Langelands Harmonikaklub afholder den årlige koncert tirsdag den 15. oktober kl i Bøstrup kirke. Halloween i Snøde Fredag den 18. oktober fejrer vi Halloween i Snøde. Det er ikke vildt uhyggeligt, men dejligt hyggeligt. Vi begynder kl i kostalden hos Inger Møllemand, Lille Snødevej 7. Vi skal her udhule græskar og skære ansigter i dem. Husk varmt tøj, skeer og knive. Når vi har fået lavet fine græskarhoveder, serveres der boller, sodavand og kaffe, før vi går op til Snøde kirke til en børnegudstjeneste kl Tilmelding til Ute Rossbach, tlf.: , mobil og sms: Hou kirke års fødselsdag Den 19. oktober 1873 blev Hou kapel indviet. Vi markerer, at det er 140 år siden ved gudstjenesten søndag den 20. oktober kl Koret under ledelse af Bibi Bechmann vil medvirke i løbet af gudstjenesten. Efter gudstjenesten inviteres alle med til kirkefrokost på Banjen. Menighedsrådet er vært for maden, drikkevarer skal man selv betale. Koret vil synge for os og med os. Bindende tilmelding til frokosten, til Lene Møller Dam, tlf.: eller mail eller Hans Henrik Merrild, tlf.: eller mail senest den 17. oktober. 5

6 Nordlangeland pastorat Hou kirke omkring Syng sammen-aften i Hou I foråret havde vi en vellykket syng sammen aften i Snøde kirke, derfor arrangerer vi en ny af slagsen. Det bliver onsdag den 30. oktober kl og denne gang i Hou kirke. Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard forestår programmet, synger for og fortæller. Temaet for aftnen vil være Efterår stemninger fra natur og menneskeliv. Bibi Bechmann er pianist. Fællessangene vil være både nye og kendte. Undervejs tager vi en pause og forfrisker stemmen med en kop kaffe eller te. Vel mødt til festlig og sangglad aften for alle på Nordlangeland. Halloween i Tranekær Halloween er en tradition i Tranekær. Torsdag den 31. oktober gør vi det igen: Der er gudstjeneste for børn i Tranekær kirke kl , derefter er der fakkeltog gennem slotsbyen og Halloweenfest i beboerforeningshuset. Det bliver vildt uhyggeligt på den sjove måde! Kom med alle børnene uhyggeligt udklædte! Barnlige sjæle, børn og deres forældre og bedsteforældre er hjertelig velkomne til en gyser også selv om de ikke bor i Tranekær. 6 Alle helgens dag Alle helgens dag er dagen, hvor man i særlig grad mindes de døde. Mange mennesker lægger buketter eller tænder lys på gravene den dag. Ved gudstjenesten Alle helgens dag mindes man, hvad der ved et dødsfald er gået tabt af historier, samvær, kærlighed og betydning. Man lytter efter kirkens trøst i den tomhed, døden har skabt. Traditionen tro vil navnene på dem, der i årets løb er døde i pastoratet, blive læst op ved Alle helgens-gudstjenesterne søndag den 3. november kl i Tullebølle og Snøde kirker, og kl i Bøstrup og Hou kirker. Natkirke i Snøde Som noget nyt vil der i Snøde Kirke søndag den 24. november kl være NATKIRKE. Natkirke er en anderledes måde at gå i kirke på. Udenfor er der mørkt og indenfor er kirken fuld af levende lys. Natkirken er opbygget som en anderledes gudstjeneste, hvor man kan komme og gå hvor man kan blive i længere eller kortere tid. Det bestemmer man selv. Der vil være stille musik af forskellig slags. Der vil være oplæsning. Der vil være mulighed for stilhed. Kirkens rum vil blive brugt på en anden måde. NATKIRKEN vil afslutte med en aftenbøn og nogle fælles aftensalmer. Det endelige program er ikke helt fastlagt endnu, så følg med i dagspressen og på pastoratets hjemmeside. Uformelle gudstjenester De uformelle gudstjenester fortsætter. Ved en uformel gudstjeneste er der nyere musik, klavermusik i stedet for orgel, kortere prædiken, lettere tekster, menigheden deltager mere Kort og godt: En mere moderne og uformel gudstjeneste. I løbet af efteråret er der uformelle gudstjenester i Tranekær søndag den 8. september, i Hou onsdag den 25. september, hvor Søren Spanning er gæstetaler, og endelig i Hou søndag den 13. oktober. Foredrag i Bøstrup FFF Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund har haft en forrygende forårssæson. Der har været utroligt mange mennesker til foredragene. Efterårets program bliver således: Onsdag den 9. oktober kl : Lone Hertz: Gråt guld er godt, hvidguld er bedre. Onsdag den 23. oktober kl : Simi Jan: På job i verdens brændpunkter. Onsdag den 6. november kl : Ruth Brik Christensen: Kaffe og kage mellem krudt og kugler. Onsdag den 20. november kl : Sydfynske Four Jacks og Sing Sisters: Ind under jul - sange og historier. Foredragene finder sted i Bøstrup sognehus, Bøstrupvej 37, Bøstrup. Et enkelt foredrag koster 60 kr., alle fire 175 kr. Kaffe/te og kage 25 kr. pr. gang. Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen tlf.: Else Svendstrup Holm tlf.: December måned Det synes muligvis som om, der er længe til jul. Men sæt allerede nu kryds ved disse datoer: Søndag den 1. december kl er der julesangsgudstjeneste i Tranekær kirke. Nogle fra menigheden vil begrunde valget af deres favoritjulesalme, og der bliver mulighed for at foreslå sin egen. Kom og vær med til at synge julen ind. Onsdag den 4. december kl synger Lisbeth, Tage og Søren julen ind ved en gudstjeneste i Bøstrup kirke. Søndag den 8. december har det traditionsrige krybbespil i Tullebølle præmiere. Talentspejderne er på jagt i Tullebølle og omegn efter børn og unge, der vil spille den gamle, gode historie i kirken. Interesseret? Ring eller

7 Nordlangeland pastorat skriv til sognepræst Torben Poulsen! Så finder vi en rolle. Menighedsrådsmøder Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd: Tirsdag den 24. september kl i Bøstrup sognehus. Tirsdag den 12. november kl i Bøstrup sognehus. Hou-Stoense-Snøde menighedsråd: Onsdag den 11. september kl i Hou præstegård. Onsdag den 9. oktober kl i Hou præstegård. Onsdag den 13. november kl i Hou præstegård. Se referater på Gudstjenester på Plejehjemmene Tullebølle Centret: Onsdag den 25. september kl Onsdag den 30. oktober kl Altergang. Onsdag den 27. november kl Stigtebo: Onsdag den 25. september kl Onsdag den 30. oktober kl Onsdag den 27. november kl Præsternes fridage Sognepræst Hans Henrik Merrild holder ferie i dagene 26. august til 2. september, samt friweekend oktober og november. Sognepræst Torben Poulsen holder ferie den september, samt friweekend oktober og november. Ved en præsts fravær passes embedet af den anden præst i pastoratet. Vejviser Sognepræster Torben Poulsen Bygaden 69, 5953 Tranekær , (træffes bedst tirsdag til fredag mellem ) Hans Henrik Merrild Houvej 32, 5953 Tranekær , (fri mandag) Sekretær: Merete Holck, Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne: Formand for menighedsrådet: Henrik Nielsen, Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær, , Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle kirke: Graver: Svend Jørgen Jensen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Agnete Fugmann, , Tranekær kirke: Graver: Jytte Christiansen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Niels Vous, , Bøstrup kirke: Graver: Jytte Christiansen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Ulla Frederiksen, tlf Hou-Stoense-Snøde sogne: Formand for menighedsrådet: Karsten Hansen, Houvej 45, 5953 Tranekær, , Regnskabsfører: Grete Eshøj, Østerhusevej 17, 5953 Tranekær, , Snøde kirke: Graver: Jakob Nielsen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Hanne-Dorte Lindegaard, / , Stoense kirke: Graver: Grethe Sørensen, , Kirkeværge: Leif Jungsgaard B. Rasmussen, , Hou kirke: Graver: Johnny Pedersen, , Kirkeværge: Per Kruse Vigsø, , Kirkebil: Byens Taxi

8 Rudkøbing Simmerbølle pastorat Mosaik fra 1140-erne på facaden af kirken Santa Maria i Trastevere i Rom Tålmodighed og udholdenhed Santa Maria i Trastevere i Rom blev bygget i 1140 på det sted, hvor en tidligere kirke fra 300-tallet lå. Kirken ligger ud til en plads med et kølende springvand, hvor man kan sidde og beundre denne gamle, fantastiske mosaik af de 10 brudepiger. I midten ses så jomfru Maria. Alle ti brudepiger har en olielampe i hænderne, kan vi se, men kun de fem af dem har ild i deres lampe. Mosaikken er en illustration af en fortælling af Jesus, hvor han sammenligner Himmeriget med ti brudepiger, som efter datidens skik går ud for at møde brudgommen. De fem af pigerne er kloge, de fem er tåbelige. De fem kloge brudepiger har husket at tage ekstra olie med til deres lamper, de andre fem har ikke gjort det. Brudgommen lader nu vente på sig, og pigerne falder i søvn. De vågner ved lyden af råbet om, at brudgommen er på vej og skynder sig at gøre lamperne klar. Men de fem uden ekstra olie, kan ikke få ild i deres lamper. De beder de andre fem om hjælp, men de har kun olie nok med til deres egne lamper. Det ender med, at kun de brudepiger, der havde ild i deres lamper, kommer med til bryllupsfesten. I fortællingen er brudgommen Jesus, brudepigerne er vi mennesker, der nogle gange har ild i vore lamper og andre gange glemmer det. Hvis vi skal tale konkret, så er olie og ild i 8 lamperne udtryk for, at vi tænker på, at vores liv er sat ind i en afhængighed af andet end os selv. Begynder vi hver morgen med tanke på, at en ny dag truer, fordi vi måske kan være bange for, om vi kan løfte de opgaver, vi gerne vil, så kan det være svært at finde glæden. Begynder vi imidlertid hver morgen med en tak til Gud for, at vi også denne dag har fået livet som gave og en bøn om, at vi må kunne leve dagen til Guds ære, så er der blus på lampen. Så er der tændt et lys i os, som giver os mod til at tage de udfordringer op, som dagen vil bringe. For Gud er med i det og giver os styrke. Det er indbyggerne i Trastevere i Rom blevet mindet om i 800 år, når de har passeret eller søgt ind i deres kirke. Vi må klare os uden den smukke mosaik. Men nu har vi set den og har mulighed for at huske både den og ikke mindst fortællingen om den. Der prædikes over denne tekst 2. søndag i advent i ulige årstal. Altså også i Pia Tønsberg-Jensen Mosaikbillede af Jesus af ukendt oprindelse Høst Høsttiden er en sansernes tid. Vi ser de høstede marker, og vi mærker den mættende duft af nyhøstet korn. Det kalder taknemmelighed frem, for vi er jo ikke herre over det, omend vi kan så meget. Derfor holder vi høstgudstjeneste i begge kirker søndag den 8. september for at takke Gud for høsten. Husk arrangement i Bio Langeland 9. september kl med S. Kierkegaard og Grundtvig/ Sarah og Sune Auken. Gratis adgang. Arr. alle sogne på Langeland. Sognedag Søndag den 27. oktober holder vi sognedag. Efter gudstjenesten i Rudkøbing kirke bydes der på en bid brød i præstegårdens konfirmandstue. Derefter plejer vi at have et foredrag, og i skrivende stund arbejder vi på et foredrag om S. Kierkegaard og H.C. Andersens forhold til hinanden. Nærmere oplysninger om foredraget må findes i Øboen. Store og små konfirmander I denne sæson har vi tre hold konfirmander fra Ørstedskolen og Kassebølle Friskole. Samtidig tilbydes børn på 3. klassetrin juniorkonfirmandundervisning i løbet af efteråret. Konfirmanderne begynder forberedelsen torsdag den 5. september kl for morgenholdets vedkommende. Eftermiddagsholdets tider kommer først på plads efter red. er afsluttet. Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen Plejehjemsgudstjenester Danahus kl Tirsdag den 10. september v. Lene Kjær Andersen Tirsdag den 8. oktober v. Pia Tønsberg- Jensen Tirsdag den 12. november v. Pia Tønsberg- Jensen

9 Rudkøbing Simmerbølle pastorat Rudkøbing plejehjem kl Onsdag den 4. september v. Pia Tønsberg- Jensen Torsdag den 3. oktober v. Annalise Bager Tirsdag den 5. november v. Pia Tønsberg- Jensen Dagcenter Kohaven kl september v. Lene Kjær Andersen 15. oktober v. Annalise Bager 12. november v. Lene Kjær Andersen. Onsdag den 25. september arrangeres der en udflugt fra kl med sognepræst Annalise Bager. Eftermiddagskaffen er på kanden i præstegården den 17. september, 15. oktober og 19. november, alle gange ml og Indgang Rue Stræde. Alle er velkommen til en uformel snak med kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles fra begge pastoratets sogne. Pia Tønsberg-Jensen Kirkens børne-/ungdomskor sluttede forårssæsonen af med en hyggelig udflugt til Egeskov Slot. Kor i Rudkøbing kirke I første uge af september begynder en ny korsæson i kirken. Korprøverne foregår i Bethesda, som ligger i Ahlefeldtsgade, på flg. tidspunkter: Kirkekoret (blandet kor for voksne): tirsdage kl ca Børnekoret (ca år): torsdage kl Ungdomskoret (ca år): torsdage kl Kirkens tre kor medvirker 3-5 gange i løbet af semesteret ved gudstjenester og andet i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker, og deltager gerne i lokale arrangementer, f.eks. deltager Kirkekoret i Kulturnatten den 13. september. Nye kormedlemmer er meget velkomne! kontakt organist og korleder Tine Sandberg. Koncert i Rudkøbing kirke Onsdag d. 2. oktober kl : Koncert med Mads Granum Kvartet. Jazzkvartetten består af Mads Granum- klaver, Mads Hansen - saxofon, Jesper Thorn- kontrabas og Ricco Victor- trommer. Koncerten byder på danske sange og salmer i ny, spændende jazzfortolkning. Mads Granum- kvartet spillede sommeren 2008 i Rudkøbing Kirke for et begejstret publikum. Aftensang Følgende 4 onsdagsaftener inviterer vi til aftensang af ca. en halv times varighed i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker. Der vil være fællessange/-salmer, orgelmusik, og motetkoret medvirker med et indslag og ved fællessangene. Onsdag d. 4. september kl i Rudkøbing Kirke. Onsdag d. 25. september kl i Simmerbølle Kirke. Onsdag d. 9. oktober kl i Rudkøbing Kirke. Onsdag d. 30. oktober kl i Simmerbølle Kirke. Sogneudflugten den 11. juni til Nordlangeland var en vellykket tur, og vejret var med os. Pilefletterne og keramikerne Heerwagen i Skiften tog vældig godt imod os og viste frem og fortalte. Undervejs blev vi også klogere på Tranekær og Hou kirker. Tak til dem der var med til at gøre dagen så vellykket. Pia Tønsberg-Jensen Oplysninger i forbindelse med de faste gudstjenester. 8. september er der høstgudstjeneste i Rudkøbing og Simmerbølle kirker. 13. oktober medvirker kirkens tre kor ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke. Korsang vil derfor fylde en del af gudstjenesten. 20. oktober inviterer menighedsrådet til kaffe i Annekset efter gudstjenesten kl i Simmerbølle kirke. 27. oktober er der sognedag efter gudstjenesten i Rudkøbing kirke. Der serveres en bid brød i konfirmandstuen efter gudstjenesten, og vi håber at have en foredragsholder til at fortælle om forholdet mellem S. Kierkegaard og H.C. Andersen på programmet. Ved gudstjenesten Alle helgens dag den 3. november i begge kirker læses navnene på de døde i sognene i årets løb op. Begge præster samt kirkekoret medvirker. Indsamlinger: Ved høstgudstjenesten som ved næsten alle andre gudstjenester i Rudkøbing kirke samles ind til julehjælp til sognets børnefamilier. 9

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar IRKE nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar Kost og kristendom Næring for krop og næring for ånd Tre foredrag om sund kost ved Vindinge Kirke Vi kender udtrykket åndelig næring, men vil sikkert have

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere