FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet"

Transkript

1 Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3 og 4. Foto: Per Hauberg. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids program s Store visioner for Egelund side 32 Meld afpresning til politiet side 11 To 100-års-jubilæer side børn i rollespil side 24 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder Ungdomsskole Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd. bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børnehuset Tværgade 3 Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Gl. Østergårdsvej Grønnebakken Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Ungdomsskole Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Plejehjemmet Kristiansgården Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder Skole Skolebest. Malling Skole SFO Fristedet SFO Prikken Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Ny e-postadresse: Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Land og by vi skal alle være her Af Jørgen Bak, formand for Fællesrådet Mon ikke alle, der bor i lokalområdet, nyder den natur, der er her: skovene og det åbne land? Det åbne land bruges i vid udstrækning til landbrug og det er fint. Men når der skal bo flere mennesker i Århus kommune, opstår der diskussioner om, hvad der skal være land, og hvad der skal være by. Fællesrådet mener, at der skal være plads til både land og by. Det, der er vigtigt, er, at man skal vælge det ene eller det andet. På det seneste har vi set kommunen sætte gang i et lokalplanarbejde ud af Starupvej, som ville ligge meget tæt på den eksisterende svinefarm. Her har Fællesrådet gentagne gange påpeget, at det ikke hænger sammen: de to aktiviteter kan ikke sameksistere. Enten må man opgive lokalplansarbejdet, eller også må gården opkøbes og nedlægges. Her i foråret er lokalplanarbejdet blevet indstillet, så ingen udbygning på Starupvej. Et lignende problem opstår i forbindelse med den nye by vest for Malling. En ting er, at der skal anvendes jord til selve byen. Det må naturligvis klares. Men der skal også tages hensyn til de gårde, der ligger uden for byen. Afstanden mellem dyrelandbrug og by skal respekteres. Kommunen har tilkendegivet, at man er opmærksom på problemet. Vi skal i Fællesrådet nok holde øje med, at det løfte bliver holdt. Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 5: 25. august udk. uge 39 nr. 6: 20. oktober udk. uge 47 Oplag: 5000 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder-Malling-Ajstrup-området. Indholdsfortegnelse side 3: Kommuneplan, Malling plejehjem side 4: Grundlovsfest, Tak fra Vivi side 5-7: Beder Sogn Kirkenyt side 8: Nyt fra biblioteket side 9: Eskegården side 10: Kalenderen side 11: Meld afpresning til politiet side 12-14: Malling Skole side 15-18: Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat side 19-22: Fælles Fritids program side 23: Beder Skole side 24: Rollespil i Malling SFO side 25: Fuldenløbet side 26: Pensionistforeningen, Chrysillis-koret, Bridge side 27: To 100-års-jubilæer side 28: Sommer og slagsmål i Norsminde side 29: Heino er noget ved musikken, Kvindekoret Englevild side 30: Spiren genoptager revyen, Fra Buenos Aires til Malling side 31: BMI fodbold: Sepp Piontek i Malling, kr. til unge side 32: Visioner for Egelund side 33: Svendgården i Beder side 34: Gedemarked, Musik i Malling, Hvad blev der af Beder Børnecirkus? side 35-37: Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber side 38: Telefonliste 2 Nummer 4/2008

3 Fra planstrategi til kommuneplan Malling plejehjem: Nye muligheder? Af LJørgen F. Bak, Fællesrådet edelsen af Malling Plejehjem arbejder med en plan om, at den gamle hovedbygning ikke længere skal bruges til boliger. De nuværende beboere vil blive tilbudt lejligheder i de nye fløje. Der arbejdes med at lave en indstilling til byrådet om nedlæggelse af de nuværende 8 lejligheder. Hvis byrådet siger god for planen, vil der lige pludselig være en ledig bygning i Malling. Grundlovsfest 2008 Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Arbejdet med en ny kommuneplan, der skal vedtages i 2009, er nu ved at gå i gang. Fællesrådet deltager i nogle indledende møder med kommunens embedsmænd henover sommeren og efteråret. Til vinter vil forslaget komme i offentlig høring, hvorefter byrådet vil vedtage den endelige kommuneplan. Umiddelbart vil de fleste nok tænke på forslaget om den nye by vest for Malling. Den vil ganske vist blive markeret i planen, men realiseringen ligger uden for den kommende kommuneplans 4- årige tidsramme. Dog vil den indirekte have betydning i forbindelse med vejføringen af Beder-Bering vejen. Man kunne forestille sig, at vejen skulle følge byens foreslåede nordlige afgrænsning. Den er kommet meget langt mod nord, så Fællesrådet har argumenteret for, at Beder- Bering-vejen burde lægges sydligere. Den nordligste del kunne så f.eks anvendes til erhverv eller grønne områder. Den nye placering af byen er primært begrundet i grundvandshensyn, idet den forventede langsigtede byvækst naturligvis kræver mere drikkevand, og nye undersøgelser har påvist grundvandsressourcer i det tidligere foreslåede område, som skal beskyttes. Der er ligeledes taget hensyn til landbrugsinteresserne. I efteråret var Enhedslisten i byrådet fremme med et forslag om at placere en stor vindmølle ved Beder. Ganske vist er kommunen pålagt at finde plads til vindmøller. Men det tegner ikke til, at der bliver foreslået placering af nogen i vort lokalområde. Og hvad kan den så bruges til? Fællesrådet vil opfordre folk med idéer om at henvende sig (se adresselisten her til højre). Man skal være opmærksom på, at brugen af lokalerne også skal finansieres. Vi regner med at kunne fortælle mere om mulighederne i næste nummer af Fællesbladet. Men som sagt: læg hovedet i blød og kom med en god idé! Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet En veloplagt borgmester Nocolai Wammen var hovedtaler ved årets grundlovsfest i Egelund. Han indledte med at mindes sin barndom hos sin bedstefar, der var præst i Beder. Men ret snart tog talen en mere alvorlig drejning med en kraftig afvisning af udenomsdemokratiske kræfters hærgen i Århus. Fællesrådets pris blev tildelt Vivi Dybdal for hendes store arbejde med vores lokale aftenskole, Fælles Fritid. Lisa Kock Nielsen spillede på guitar til fællessangen, assisteret af Lene Aamand. Det var en solskinsrig dag, og der var et rigtig godt fremmøde næsten 150 mennesker var forsamlede og købte flittigt ind hos spejderne, mens hammerslagene lød i smedien, hvor borgmesteren efter sin tale smedede det obligatoriske søm. Vivi har sendt en takke-artikel, som vi bringer på næste side sammen med billeder fra grundlovsdag i Lunden. Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: mobil: Arb.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Kirsten Williams Nyløkkevej Malling Tlf: Per Bach Ajstrupvej 18, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Morten Sejersen Kirkebakken 130, Beder Tlf.: Marie Stenild Byagervænget 69, Beder Tlf.: Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 4/2008 3

4 Grundlovsfest 2008 Fotos: Per Hauberg Tak! Af Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid Grundlovsdag fik jeg mit livs overraskelse, så jeg slet ikke havde ord for min glæde. Derfor vil jeg hermed gerne sige tusind tak for Fællesrådets pris Og det er rigtig, at Fælles Fritid lever i bedste velgående. Det skyldes dog ikke alene min indsats som leder i de seneste 15 år. Jeg overtog en meget velfungerende skole efter den tidligere leder, Kirstin Nørgård Pedersen, og så har jeg god opbakning fra mine samarbejdspartnere. Undervisningen foregår i lånte og lejede lokaler på skolerne, i sognegårdene, på Eskegården, i Egelundparkens fælleshus og nu næste sæson også på Malling Plejehjem. Det gode samarbejde med personalet her er uundværligt. Det gælder i fht. bookning, nøgler, pedelfunktion og ikke mindst rengøring. Mange tak for det gode samarbejde til alle, der har været eller er ansat de steder. I de senere år har jeg også fået et godt og inspirerende samarbejde med præsterne og menighedsrådene i Malling og Beder sogne, så vi nu laver foredrag sammen og koordinerer vores aktiviteter, så flere får glæde af dem. Jeg har også et godt samarbejde med Fællesbladet, hvor kurserne nu annonceres. Jeg er imponeret over det store arbejde bladudvalget yder, så vi alle har et fælles talerør flere gange årligt. Det er uundværligt for vores område. Tak for jeres store frivillige arbejde og for hjælp til opsætning af Fælles Fritids program i august og januar. Fælles Fritids kontor ligger hjemme i vores køkken, så min familie er også meget involveret i skolens aktiviteter, når telefonen ringer, når der er møder, og ikke mindst når computeren ikke vil, som lederen vil. Her er jeg meget glad for, at min mand er der med sin tålmodige vejledning og it-viden. Mine børn har også altid været der som ivrige telefonpassere, så også stor tak til min familie. Fælles Fritid har en bestyrelse, som ordner alt det, der skal være på plads i fht. kommunen - regnskab, regler og vedtægter. I er også gode sparringspartnere, og jeg er meget glad for jeres indsats. Og så er der jo aftenskolens dygtige undervisere, skolens vigtige ansigter udadtil. For de fleste deltagere er det vigtigste læreren og det hold, de går på. Jeg er taknemlig over, at jeg stadig kan tiltrække dygtige og aktive lærere på trods af de dårlige arbejdsbetingelser under Fritidsloven. På mange hold melder op til 90 % sig til, år efter år, det siger alt om underviserne TAK - I gør det godt. Også tak til alle, som benytter skolen og bakker den op. Bliv ved med det, så vores område aldrig bliver et område, hvor hver passer sit, men et område hvor vi mødes i fællesskaber som f.eks. Fælles Fritid. Foto: Alli 4 Nummer 4/2008

5 AUGUST/SEPTEMBER 2008 Valg til menighedsrådet Som formand for valgbestyrelsen ved Beder Kirkes menighedsråd, skal jeg gøre jer opmærksom på, at der skal være valg til Beder Sogns menighedsråd den 11. november Det menighedsråd, der har fungeret siden valget i 2004, skal have nye medlemmer og suppleanter. Som medlem af menigheden ved Beder kirke, bedes I melde jer til et stykke frivilligt arbejde, der byder på mange spændende timer i selskab med andre ligesindede og et stykke praktisk arbejde med at få tingene til at gå op i en højere enhed. Her tænkes der specielt på det økonomiske, for der skal holdes tæt kontakt med budgetter, således det ikke løber af sporet, og pengene ikke kan slå til. Vi har i de 4 år der er gået siden vi tiltrådte gjort vort yderste for, at vor kirke, kirkegård, sognegård og præstegård er i forsvarlig stand. I forbindelse med præsteskifte i 2006 er præstegården totalrenoveret, og der er indrettet nye kontorlokaler til både sognepræst og sekretær. Personalet på kirkegården og i kirken samt i sognegården gør et stort stykke arbejde, for at det hele skal fungere så godt som muligt. I menighedsrådet forsøger vi hele tiden at være på forkant med udviklingen, så de midler vi får stillet til rådighed fra Provsti-udvalget i Århus Sdr. Provsti kan strække til de mange gøremål, der er i et velfungerende sogn som vores. Vi har i menighedsrådet fået lavet arkitekttegninger, og disse er blevet godkendt af de forskellige instanser, så vi kan arbejde videre med at få et nyt orgel bygget, opsat på pulpitur, hvorved indvindes plads til yderligere 2-3 bænkerader, samtidig skal der laves en ny dør i tårnet mod vest, hvorved vi øger sikkerheden i tilfælde af brand. Derudover arbejdes der blandt andet med at få lavet kørestolsvenlig belægning på kirkegården samt renovering af parkeringspladsen ved sognegården. Som det blev nævnt i indledningen, så ønsker vi i menighedsrådet mange positive henvendelser fra sognets beboere, som kunne ønske sig at blive medlem af Beder Sogns menighedsråd for en 4-årig periode (december 2008 december 2012). Alle forespørgsler er velkomne til et af medlemmerne af valgbestyrelsen, som består af følgende menighedsrådsmedlemmer: Sognepræst Brian Ravn Pedersen, Kirkebakken 58, tlf , Helen Stenholt, Stokrosevej 27, tlf og Knud Erik Breinholt, Svendgårdsvej 15, tlf Knud Erik Breinholt Beder Menighedsråd Nummer 4/2008 5

6 Menighedsrådet noget for dig? GUDSTJENESTER Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 12,31-42 Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Matt 20,20-28 Søndag , kl s.e. trinitatis Finn Malthe Madsen Joh 5,1-15 Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 10,38-42 Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 11,19-45 Søndag , kl Høstgudstjeneste 17.s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Mark 2,14-22 Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Joh 15,1-11 Kirkekaffe Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 1,35-51 Eskegården 2/9 kl Som medlem af Beder Menighedsråd vil jeg gerne give mit bidrag til, at andre kunne tænke sig at stille op til valget i dette efterår. Arbejdet er spændende og meget varieret. Alle kan være med, - kun kræver det, at man har lyst og mod på at fremme det kirkelige liv i Beder sogn. Menighedsrådet varetager rigtig mange opgaver og områder, som vi fordeler mellem os. Dette betyder en mulighed for at få indflydelse netop dér, hvor man mener at kunne bidrage bedst muligt. Jeg har i mine 3 perioder haft mange gøremål, ikke mindst den seneste ombygning af Beder præstegård har været spændende at have indflydelse på. Som formand for præste- og sognegårdsudvalget oplever jeg et positivt samarbejde til vores præstefamilie og med de to pedeller i sognegården. Jeg har valgt at udtræde ved dette valg og håber meget, at nye kunne tænke sig at stille op ved valget. Beder menighedsråd har viljen til et frugtbart samarbejde medlemmerne imellem og med vore to præster. Mette M. Jørgensen Formand for præste og sognegårdsudvalget Jeg har været med i rådet i næsten 12 år, og det er jeg meget glad for. Jeg har fået mange spændende udfordringer, som jeg ikke troede jeg kunne klare men det er jo gået godt alligevel. Jeg står for kirkekaffen, der på nogle udvalgte søndage serveres for menigheden i sognegården efter gudstjenesten. Jeg er også indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp. I det hele taget vil jeg gerne sige, at vi har et godt kammeratskab i vores menighedsråd, så hvis du har interesse for det, som foregår i kirke og sognegård, så prøv at snakke med en fra menighedsrådet. Der er orienteringsmøde den 27. august så mød endelig op den aften i sognegården. Ruth Brohus Formand for aktivitetsudvalget SENSOMMERKONCERT MED GULDPIGER Søndag den 24.august kl Århus Pigekor består af 30 velsyngende piger, som arbejder med kormusik på et højt kunstnerisk niveau, og er et af Danmarks dygtigste pigekor. Koret vandt i 2006 guldmedalje i en international korolympiade i Kina, og til oktober går turen til Argentina. fra Finland, Island, Mexico, Ungarn og Kina samt et spændende program af dansk kormusik. Blandt de danske komponister er Svend S.Schultz, Niels la Cour og Per Nørgård samt den danske jazzpianist Jørgen Emborg. Til koncerten i Beder Kirke kommer publikum på en korisk verdensrejse med værker af den brasilianske komponist Villa Lobos, kirkemusik fra Holland, Spanien og Frankrig, en farverig buket af fyrige og inderlige sange Koret dirigeres af Helle Høyer Mogensen og Kim Mikkelsen akkompagnerer på kontrabas. Fri entré Vi fortsætter i efteråret 2008 med at synge efter højskolesangbogen og traditionen tro er det den sidste søndag i månederne september, oktober og november. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til evt. medbragt Torsdag kaffe og den så synges 13. december der efter forslag var det Lucia fra salen. Dag. Søndag, den 28. september Knud Klausager: Blade af min dagbog KORSANG BØRNEKORET (3.-5. klasse) synger torsdag eftermiddag i Beder sognegård UNGDOMSKORET (fra 6. klasse) synger onsdag kl i Beder sognegård FLERE OPLYSNINGER foreligger i august og meddeles via skolen du er også VELKOMMEN til at kontakte KORLEDER/ ORGANIST WINNI KILSGAARD tlf / mobil Nummer 4/2008

7 BABY-SANG I BEDER KIRKE HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER KL Et musikalsk forløb for de allermindste (ca. 2-8 mdr). Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn kan du henvende dig til: organist/musikpædagog: Lisbeth Gråkjær / Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 1. september: Ole Brunsbjerg; Den ny højskolesangbog - i sangens år Den folkelige fællessang er livsvigtig for et folk. Om tradition og fornyelse i den danske sangskat. Vi skal synge både gamle og nye sange. Ole Brunsbjerg er formand for hølskolesangbogsudvalget. Døbte siden sidst Mathias Grosen Florin Lærke Thorup Jønsson Frederik Oxholm Ørum Nanna Morell Hansen Storm Albert Bjøreng Andreassen Emilie Hermann Lange Fra høstmarkedet 2007 Igen i år vil der blive afholdt høstgudstjeneste på præstegårdspladsen, hvor korets unge stemmer vil supplere menighedens salmesang. Ved gudstjenestens begyndelse vil minikonfirmanderne og øvrige børn fra sognet, som gerne vil være med, bære deres høstgaver frem til alterbordet. Disse gaver bliver solgt på auktion umiddelbart efter gudstjenesten, og beløbet herfra går til Projekt Gadebørn i Nigeria, som stadig støttes af Beder kirke. Efter gudstjenesten inviteres der på frokostbuffet. Prisen er 20 kr. for voksne, børn gratis. Menighedsrådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til gadebørnene. Søndag d. 24. august Sensommerkoncert Onsdag d. 27. august Orienteringsmøde vedr. valg Mandag d. 1. september Mandagstræf Søndag d. 14. september Høstgudstjeneste NAVNE OG ADRESSER KONFIRMANDERNES HØSTMARKED Efter frokosten åbner konfirmanderne deres boder. I skrivende stund kan det ikke afsløres hvilket indhold de enkelte boder får, men det er kun fantasien, der sætter grænser her, og menighedsråd, præster og ansatte glæder sig til at arbejde sammen med de nye konfirmander om dette praktiske stykke arbejde, der har det formål at støtte det arbejde, som gøres blandt en gruppe af gadebørn i Nigeria. Fra Sudanmissionen, som står for projektet, får vi løbende nyhedsbreve med oplysninger om, hvordan pengene bliver anvendt, eksempelvis til mad, tøj og undervisning, men også til opførelse af nye bygninger, skolestuer, sovesale mm. Menighedråd og præster Kalenderen Søndag d. 21. september Kirkekaffe Mandag d. 22. september Menighedsrådsmøde Søndag d. 28. september Syng med SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.), Nummer 4/2008 7

8 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Det nye Beder-Malling Bibliotek Iskrivende stund arbejder vi, om ikke febrilsk så dog kraftigt, på at få biblioteket klar til genåbningen efter sommeren. Når Fællesbladet udkommer, har biblioteket fået en overhaling. Da biblioteket har til huse i en dejlig gammel villa, har ideen bag renoveringen og nyindretningen været, at biblioteket skal være lokalsamfundets super dagligstue. Så vi har bygget videre på det hjemlige, og overskrifterne har været at skabe lys & luft og overskuelighed, og der er lagt stor vægt på inspiration. Dvs. bogforsider og tema-bogudstillinger frem for (ene og alene) bogrygge. Det betyder også, at bøgerne visse steder står tæt for at give plads til at sidde og til bogudstillinger. Trofaste kunder har allerede bemærket, at der er kommet nye vinduer, som kan åbnes! Den udvendige trappe og gelænderet skulle gerne være renoveret, og indvendig er der sket rigtig meget. Alt er nymalet og de gamle tæppefliser er udskiftet med et nyt og lysere gulv. Inventaret er nyt og vi har rykket lidt rundt på selvbetjeningsmaskinerne. I børneafdelingen er der bl.a. kommet en længe savnet højtlæsningsog hyggesofa. I romanafdelingen er der nu et lille cafehjørne og vi har ryddet godt ud i den gamle faglitteratur, så der er blevet bedre siddeplads og bedre præsentation af magasiner og blade. Entréen håber vi er blevet en dejlig og inspirerende indgang til resten af huset. Kopimaskinen og pjecerne er flyttet på 1. salen for at gi` plads til alle de nye bøger, der udkommer. Som erstatning for de bøger, vi har skilt os af med, fordi de ikke blev lånt, køber vi rigtig mange nye også 14dages bøger, og de bliver nu præsenteret i entréen. Den lokale opslagstavle er der selvfølgelig stadig, og man er velkommen til at hænge op. For at gøre en dyd af nødvendigheden har vi valgt at synes, at det er dejligt, at alt ikke er færdigt, når biblioteket åbner mandag d. 4. august. Det betyder nemlig, at brugerne kan få direkte indflydelse det er jo nemlig ikke personalets men lokalsamfundets bibliotek. Fortæl os hvilket legetøj, vi skal købe. Skal der være musikaflytning? Er afdelingen for de større børn spændende nok? Er det de rigtige bøger og cd er, der bliver købt? Skal vi købe andre? Er der ønsker til arrangementer? Kan 1. salen udnyttes bedre? Skal der købes flere og andre magasiner og blade? Etc. Der er en lille spørgeskemaundersøgelse om magasinerne på bedding, så der bliver mulighed for at komme med forslag til nye. Selv om vi gerne vil åbne for større direkte brugerindflydelse, er det altså stadig tilladt blot at bruge og glæde sig over det nye bibliotek! Digital signatur Der arbejdes pt. på, at alle biblioteker i Århus Kommune kan udstede en digital signatur til borgerne. Det vides endnu ikke hvornår, men Beder-Malling Bibliotek er i al fald med på vognen, når den kører. Sommerbogen Igen i år kan børn mellem 8 og 14 år deltage i Sommerbogen og få en bogpræmie. Interesserede børn har forhåbentlig allerede været i gang med at læse de 5 bøger, der skal læses for at deltage, og skrevet små anmeldelser. Bøgerne skal være læst og bogpræmien afhentet på biblioteket senest 1. september. Det kan stadig nås se mere på eller hent folderen på biblioteket. Dankort-terminal Nu kan du betale med dankort på biblioteket! Arrangementer Vi arbejder lige nu med at tilrettelægge efterårets program for børn og voksne, men du kan stadig nå at komme med forslag. En strikke-workshop skal vi i al fald ha'! 8 Nummer 4/2008

9 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Opkald efter kl henvises til Brandstationen. Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Aktivitetsleder Pia Koller. Leder for plejen Lisbeth Skovhus. Leder for hjemmeplejen Aase Grundal. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Tlf.: Teamleder Helle R. Jensen. Tlf.: Træffes bedst mellem kl.8:00-9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf ell. tlf Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes kl. 8:00-9:00.Tlf.: Cafeens åbningstider Hverdage kl. 8:00-8:30, kl. 9:30-10:00 samt kl. 11:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 11:45-12:30. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Nyt fra Eskegården Af Pia Koller, daglig leder ved Eskegården Festugen Traditionen tro, fejrer vi igen i år Århus Festuge på lokalcentret. Torsdag den 4. september kl er alle velkomne til revyunderholdning med Den Lille Cabaret. Pris for underholdning og kaffe/lagkage: 40 kroner. Revyunderholdning i caféen på Eskegården Kom og vær med til en sjov eftermiddag på lokalcentret mandag den 27. oktober kl Merethe Wendelboe og Ejgild Størum fra Saksild underholder med en morsom blanding af sketches og sange. Pris for underholdning og kaffe/lagkage: 40 kroner. Ny åbningstid i caféen Efter den 1. september er caféen på Eskegården åben mellem kl i forbindelse med servering af den varme middagsmad/lune retter/smørrebrød. Det har været nødvendigt at ændre åbningstiderne på grund af madtransporten fra storkøkkenet i Tranbjerg (hvor maden laves) til Beder. Fællesspisning på Eskegården Prisen for at deltage i Fællesspisning (den sidste fredag i måneden) er nu 75 kroner. Med venlig hilsen Søren Jensen og Asta Sørensen / Kontaktpersoner ift. Fællesspisning. tlf.: Humørklubben i Egelundshallen Hver torsdag formiddag mødes vi til fælles stolegymnastik, svømning, kortspil og hyggeligt samvær over en kop kaffe. Der er plads til mange flere på holdet. Ring til Grethe Thomsen på tlf.: eller Map Glavind på tlf.: , hvis du vil vide mere. Humørklubben mødes igen efter sommeren torsdag den 11. september. Pensionaden i Hjortshøj I år stillede Veteransport op med tre hold med håb om at komme hjem med en eller flere af de fine præmier. Pensionaden fandt sted den 18. juni, hvor der blev kæmpet om at klare sig bedst i de forskellige discipliner. Læs mere om hvordan det gik i det næste nummer af Fællesbladet. Direkte numre til: Malling plejehjem tlf Kristiansgården tlf Brugerrådet Formand Kurt Simonsen, Agernvej 81, 8330 Beder Et billede fra indvielse af petanquebanen ved Eskegården. Petanquebanen er åben for alle. Der kan lånes kugler i aktivitetsafdeling. Nummer 4/2008 9

10 HÅRKUNST Åbningstider: Man. Lukket Tirs.-Tors Fre Lør Tlf Beder Anette Birk Kirkebakken 5 D City Kiosken Malling - din tips & lotto forhandler Hver mandag/onsdag kl. 18:00 Fortræning til FULDENLØBET Det grønne område bag Biblioteket, Kirkebakken, Beder Onsdag 13. aug. kl. 17:00-18:30 Tilmelding til BMI gymnastik Klublokalet i Egelund Se program på hjemmesiden Søndag 24. august kl. 10:00 Spejdernes Gedemarked Området ved Spejderhytten Lørdag 30. august kl Sommerfest og loppemarked Svendgården Lørdag 30. august Tøsetennis for alle kvinder BMI Tennis Kalender Fredag 19. sep. kl og Søndag 20. sep. kl "Den gamle skole" 100-års-jubilæum Fredag 26. sept. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før Lørdag 27. sept. kl Ajstrup Forsamlingshus holder 100 års fødselsdag Onsdag 1. okt. kl. 19:30 Fællesrådets halvårsmøde Beder Gartnerskole Søndag 5. oktober kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Stationspladsen Malling Tlf.: KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: KINESIOLOGI MASSAGE KRANIO- SAKRAL TERAPI Anne-Marie Andersen Byagervej Beder Tlf Søndag 31. august starter 5 dages tur til Tyskland Beder-Malling Pensionistforening Fra september om mandagen kl Bridgespil i Egelund Lørdag 6. sept. kl. 14:00 FULDENLØBET Søndag 7. sept. kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Tirsdag 16. sept. kl. 20:00 "I det Fri" korsuite i Malling Kirke Rusty Cotton, Snapsingers og Cantabile-koret Fredag 10. oktober 9:30-18:30 Løvfaldstur til Gl. Estrup Beder-Malling Pensionistforening Tilmelding senest 30. september Tlf el Søndag 19. okt. kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Fredag 31. okt. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før Fredag 28. nov. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før Se også Søndag 21. sept. kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Nummer 4/2008

11 Landbetjentens klumme Til forældre: Anmeld afpresning! Af Ib Stidsen landbetjent Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg øjnene hæver og er kraftigt røde. Jeg må desværre erkende, at det nok kun er toppen af isbjerget, jeg har kendskab til, idet det er mit indtryk, at denne form for afstraffelse er mere udbredt. Vognmand H. J. Thomsen ApS Vognmandskørsel Kranarbejde Specialtransport Container - Sand - Ral Sommeren startede fantastisk med klar himmel og solskin hele dagen. Det var ganske forrygende, men det var desværre også nogle af de unges aktiviteter. Som også tidligere beskrevet på Beder og Malling skolers hjemmeside, må jeg konstatere, at der er sket en forråelse blandt de unge. Nu taler vi ikke længere om ulovlige knallerter, småtyverier og hærværk. Kriminaliteten er nu også opgraderet til afpresning og røverilignende forhold blandt nogle unge. Senest blev to særdeles kendte drenge anholdt og varetægtsfængslet for afpresning og røveri mod andre for flere tusinde kroner. Disse drenge kan forvente en hård fængselsstraf, da de begge er over den kriminelle lavalder. Endvidere er der faldet dom (skyldig) i endnu en sag, hvor nogle drenge blev truet på stien mellem Beder og Malling til at udlevere diverse genstande. Den endelige dom afventes, idet den pågældende gerningsmand skal mentalundersøges. Peberspray eller strømpi stol! De seneste oplysninger, der tilflyder undertegnede, er nu, at der blandt de unge trues og afstraffes med peberspray og strømpistol. Flere har tilsyneladende fået valget mellem at sprøjte peberspray i øjnene eller anvende strømpistol mod sig selv. Efter det oplyste valgte de pågældende ofre peberspray, hvilket medfører kraftige smerter i øjnene i en længere periode, ligesom Det samme gælder desværre også de unge, som trues på forskellig vis til at af- levere penge, mobiltelefoner eller lign. Dette manglende kendskab skyldes desværre, at mange ikke tør anmelde forholdene til politiet enten til undertegnede eller Østjyllands Politi. Dog har nogle enkelte anmeldt forholdene, hvilket også straks resulterede i, at de pågældende blev varetægtsfængslet. Jeg er imidlertid også bekendt med et forhold af lign. karakter, hvor man bestemt ikke ønskede at anmelde forholdet. Man håbede på denne måde at løse problemet, hvilket ikke lykkedes, da gerningsmanden nu tydeligvis var animeret af sin succes. Det er fortsat ikke lykkedes at få en anmeldelse på disse forhold, hvilket jeg kun kan beklage, da mine muligheder så er begrænsede. Derfor kære forældre: Hvis jeres børn har været udsat for noget tilsvarende, vil jeg gerne opfordre til, at man kontakter politiet, så vi kan få sat en stopper for det uvæsen. Hashen er desværre noget mere udbredt blandt de unge end først antaget. Flere af de unge er direkte afhængige. Mange har tilsyneladende prøvet at ryge hash, og oplysningerne fortæller, at man nu er helt nede ved klasserne. Denne hash sælges tilsyneladende massivt fra et sted i Beder, og disse oplysninger har Specialpatruljen naturligvis fået overdraget. Sluttelig vil jeg gerne oplyse, at Østjyllands Politi har sat fokus på flere af de unge i området. Fortsat god sommer. Kirkebakken 9, 8330 Beder Tlf Mobil Totalleverandør af sportspræmier og merchandise. PokalForum, Tofteledet 12, 8330 Beder. Tlf.: Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 720 kr + moms pr. år (seks blade) i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Salon FACE Dame & Herrefrisør CW Tømrermester Claus Wrang Lillenorvej 60 Tlf Malling Bil Medlem af DST Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Alle lørdage 9:00-16:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Nummer 4/

12 MALLING SKOLE Velkommen tilbage fra sommerferien! Af Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Vi håber, alle har nydt sommeren, og glæder os til at præsentere skolen efter en sommer med masser af aktivitet i bygningerne. Håndværkere og pedeller har sat nye lofter op i den gamle del af skolen, ventilation i hjemkundskab og har reno- veret det tidligere fysiklokale. På grund af hærværksproblemerne i området før ferien har vi lejet et af Århus Kommunes videoovervågningsanlæg, så vi har kunnet følge, hvad der er sket på udearealerne. En del skoler har erfaret, at det virker hærværksforebyggende, hvilket vi også håber. For naturligvis må man bruge skolens udearealer i fritiden hvis man passer på dem. Vel mødt til et nyt skoleår! Første skoledag mandag 11. august 2008 Kl Eleverne fra 1. til og med 9. årgang møder i deres klasselokale. Kl mødes vi til fælles velkomst ved flagstangen, hvis vejret vil, alternativt går vi i store sal. Vi synger et par sange og byder nye elever, medarbejdere og det nye skoleår velkommen. Derefter er der klasselærerdag, hvor klasselokalet indrettes til et nyt skoleår, skolebøger udleveres osv. Kl får eleverne fri. Børnehaveklasseeleverne og deres forældre møder kl i deres klasselokale, derefter er der program for såvel elever som forældre til kl SFO holder som vanligt åbent. Vi var stolte af vore elever 9. årgang leverede en fantastisk veltilrettelagt sidste skoledag, ikke mindst det gennemarbejdede show i store sal. De 600 tilskuere var tryllebundet i en time. Det var flot underholdning. Forinden havde 9. årgang drukket morgenkaffe i personalerummet, hvor det var lærerne, der serverede. Den vanlige karamelkastning forløb eksemplarisk, mange elevers lommer blev fyldte. Det eneste kiks i løbet af dagen var, at 9. årgang løb med sejren ved fodboldkampen mod lærerne et problem, de ansatte efterfølgende måtte arbejde med! Gennem de senere år har vi fået oparbejdet en god tradition for, hvordan sidste skoledag for de ældste afvikles. Årgangen i år har sat en ny milepæl. Tak for det 9. årgang! Vi håber inderligt, at jeres overskud også kunne mærkes ved de afsluttende prøver. Sidste skoledag 9. årgang satte en ny milepæl på Malling Skole. Foto: Malling Skole Yderligere informationer om skolen findes på hjemmesiden Her gengives en række praktiske oplysninger til alle nye forældre om skolens målsætning og skoleplaner 12 Nummer 4/2008

13 Aldersintegreret indskoling I skoleåret 08/09 vil vi udvikle indskolingen (0. 2. årg.). De involverede lærere og pædagoger har sammen med skolens ledelse indhentet inspiration fra flere skoler, der har erfaring med at arbejde aldersintegreret. Formålet med at indføre kompetencebaseret, rullende skolestart og aldersintegreret indskoling er først og fremmest at styrke børns trivsel, læring og udvikling i skolestarten med et særligt fokus på sprog, læsning og sociale kompetencer. Formålet er, at børnene oplever en mere sammenhængende overgang, og at de ikke fastholdes i bestemte roller, og dermed sikres deltagelses-muligheder for alle børn i fællesskaber. I den kompetencebaserede rullende skolestart og aldersintegreret indskoling i Malling skoledistrikt afprøves nye undervisnings- og organisationsformer, som fremmer en pædagogisk og faglig differentiering. Formålet er desuden at styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvilket, sammen med en pædagogisk og faglig differentiering, vil skabe et bedre grundlag for at håndtere elevernes forskellige lærings-stile. Det er formålet, at forældresamarbejdet styrkes i skole, SFO og institutioner, da pilotprojektet lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde mellem dagtilbud, skoler og forældre. Pilotprojektet skal have en positiv effekt for både stærke og mindre stærke elever, idet kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling netop giver mulighed for at fokusere på den enkelte elevs behov og kompetencer. I skoleåret 08/09 arbejdes der aldersintegreret i to perioder af 8 uger. Perioderne er fra den til den og fra den til den Eleven tilknyttes en aldersintegreret stamgruppe (altså en klasse med elever fra børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse) på 28 elever på a-, b- eller c-sporet, hvor elevens primære lærer og primære pædagog ligeledes er tilknyttet. Når der arbejdes på niveaudelte hold (en lektion pr. dag) vil eleven også møde lærere fra de andre spor. Børnene vil i de perioder have 25 lektioner pr. uge. I de øvrige perioder af skoleåret vil børnene gå i traditionelle klasser. Der holdes et fælles orienteringsmøde for forældrene mandag den 15. september 2008, altså 14 dage før projektstart. Medlevende forældre i dialog Af Carsten Holm, skolebestyrelsesformand Refleksioner og indtryk fra dialogmødet 29. april, hvor temaet var: Hvordan kan vi styrke trivslen og mindske mobning blandt børnene i Malling? Stemningen blev slået an med en fællessang. Cafe-modellen viste sig igen at være en god ramme, der blev ivrigt udfyldt og affødte spændende kommentarer til både forældre og lærere om, hvordan man kunne medvirke til øget trivsel. Jeg gik fra dialogmødet med et indtryk af, at Malling skole har en forældrekreds med engagement og lyst til at være aktive i skolens dagligdag. Forældrene var 29. april i dialog på Malling Skole om børnenes trivsel på skolen. Fortsættes næste side Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 4/

14 Eksempler på konkrete forslag Ønske om højere informationsniveau og mulighed for at kunne bruge skolens hjemmeside til løbende debat om skolens virke. Nogle af forslagene drejede sig om, hvordan skole-hjem-samarbejdet kunne se ud i indskolingen, og mon ikke der i forbindelse med den kompetencebaserede aldersintegrerede indskoling vil ske en ny organisering, der rummer flerfagligheden? Det er mit indtryk, at de fremmødte forældre havde en stålsat overbevisning om, at vi kan medvirke til at øge trivslen for vore børn. Jeg blev glad og optimistisk, da jeg hørte flere omtale den store kraft, som den gode rollemodel er, og at vi, både forældre og lærere, bevidst skal gøre brug heraf. Jeg fik et samlet indtryk af, at forældrene har en generel opmærksomhed på betydningen af fællesskabet som fundament for den enkeltes trivsel. Hvilket jeg er meget enig i. På trods af at det er en kompleks opgave at øge trivslen, var der stor optimisme og forståelse for forskellene på skolens og forældrenes muligheder for at medvirke hertil. Et af de store dilemmaer var, om og hvordan vi forældre forholder os, når vi uden for skolen oplever andre børn med en adfærd, som vi ikke ville tillade vore egne børn. Der var stor enighed om at acceptere de enkelte familiers normer, og at det ikke giver mening at forsøge med store forkromede fælles regler. Man mente, at konkret afgrænsede aftaler er brugbare rammer for konkrete aktiviteter. Men det vigtigste fundament er, at forældregruppen bestræber sig på at skabe en åbenhed og tillid mellem forældrene, så vi føler en grad af fælles ansvar og ved, at det er ok, at vi bekymrer os for hinanden og vore børns trivsel. Og måske kan regne med hinandens opbakning til forældrerollen? Skolebestyrelsen har med afsæt i nogle af de mange forslag fra dialogmødet taget initiativ til at holde skoledag for nye forældre. Første skoledag for børnehaveklasserne er der lavet et program for forældrene, så de fra ledelsen og bestyrelsesrepræsentanter får information om vigtige elementer i det gode skole/hjem-samarbejde. Ligesom der også bliver mulighed for grundlæggende drøftelser af forventninger til hinanden i det forestående samarbejde. Perronen på Stadion Af Gitte, Perronen Søndag den 20. april tog 120 forventningsfulde børn og voksne fra Perronen af sted til Nrgi`Park for at se AGF/LYNGBY. Solen skinnede, og humøret var højt, da to fyldte busser kørte af sted. En time inden første fløjt var der både hoppeborg, rodeotyr og sumobrydning at forlyste sig med, så det kunne ikke være mere perfekt. Da jeg hentede billetterne et par dage før, mødte jeg Peter Graulund, og vi fik en lille snak. Han lovede, at når nu så mange kampklare børn og voksne fra Perronen kom og støttede AGF, så skulle de nok vinde. Og han holdt sit ord. En kanon kamp, der sluttede 3-1 til AGF. Der sad jeg på tilskuerpladsen med en pølse og en sodavand i hånden, omgivet af glade børn og voksne og så endda en sejr. Det kunne ikke være bedre. Tak for den store opbakning til vores arrangement, og hvis det står til Ditte og mig, bliver det ikke sidste gang. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Carsten Holm, formand, Morten Dahl, næstformand Githa C. Pedersen Henrik Wolff, Anette Østergaard Andersen Hans Jørgen Bohlbro Jens Jørgensen Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Merete Raun Poulsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleinspektør SFO-børn fra Malling så AGF's sejr over Lyngby 20. april. 14 Nummer 4/2008

15 Kirke & sogn Den flade fornuftmæssigheds tilhængere, som tiltror sig selv evne til at forstå alt, plejer at foragte sakramenterne, det vil sige dåb og nadver, og det er der ingen grund til at undre sig over. At dåben for dem kun kan blive en ceremoni og nadveren udelukkende noget for særsindede eller tilbagestående religiøse mennesker, det er ikke så mærkeligt. Og en luthersk kirke som vores egen, med dens særlige vægtlægning på prædikenen, løber da også let fare for at glide ud i samme spor. Afsluttende bemærkninger Og dog har det vist sig, at hver gang kirken har skullet rettes op fra sine mange vildspor, så er sakramenttroskaben atter dukket op og er blevet sat i højsædet. Kirken må nemlig se sådan på det, at det i bogstaveligste forstand er en Guds lykke, at den af sin Herre er blevet bundet til disse to mærkelige og mystiske handlinger. Prædikenen skifter med moderne, og den vil altid stå i håndgribelig fare for at blive inficeret med prædikantens egne yndlingsmeninger og private oplevelser eller at gå i ét med de til enhver tid herskende religiøse og ideologiske Luther. Maleri af Lucas Cranach den Ældre. strømninger. Des mere lykkeligt er det da, at kirken er bundet til disse to handlinger, som i deres indhold rummer et uforgængeligt udtryk for, hvad sand kristendom er. Ud fra dem skal al tale om kristendom, altså også prædikenen, reguleres. Ingen behøver at være uvidende om, hvad sand kristendom går ud på. Men om kristendommen så er sandheden, det er et helt andet spørgsmål! Det må vi hver især tage stilling til, med den størst mulige ærlighed. Med dette spørgsmål har det, som jeg nu over de seneste seks numre af dette blad i form af en gennemgang af Luthers Lille Katekismus har fremlagt, selvfølgelig intet haft at gøre. Jeg har alene villet give et rids så godt det nu engang er muligt af den særlige kristendomsform, som ad historiens vej er blevet flertallets i det danske folk. Vi tror ikke, at det er den fuldkomne, endsige den eneste. Men den er altså indtil videre! blevet vores. Det er både en gave og en forpligtelse Malthe Madsen Nummer 4/

16 TORSDAGSTRÆF Ved Torsdagstræf samles vi om foredrag/underholdning, musik og sang fra Højskolesangbogen samt hyggeligt samvær ved kaffebordet er, som bekendt, udnævnt til at være SANGENS ÅR, og det vil efterårets Torsdagstræf også bære præg af. Men vi indleder efter sædvane efterårssæsonen med LAGKAGEMØDE, hvor vi, traditionen tro har inviteret Steen Ivan Hansen til at komme og holde foredrag. I kaffepausen vil vi smage på alle de dejlige lagkager, som er lavet til lejligheden. Foredrag ved cand. mag. Steen Ivan Hansen Steen Ivan er lige kommet hjem fra en rejse til Ghana, og vil gerne fortælle og vise billeder fra turen. Selvom slavehandelen fra Guldkysten var et grimt kapitel af Danmarkshistorien, er det også en interessant historie om politik, grådighed og eventyrlyst. Flere af de danske forter og plantager findes stadig i området, selvom Danmark til sidst måtte trække sig ud og overlade det til Englænderne. I dette foredrag ser vi på historien om slavehandelen samt på det moderne Ghana, som er et af Afrikas mønsterlande, selvom der stadig findes fattigdom. Foredraget er med mange, dugfriske billeder. 8. Sept. kl i Malling sognegård Minikonfirmander bringer gaver op ved sidste års høstgudstjeneste. Ved gudstjenestens begyndelse vil minikonfirmanderne bære noget af årets høst ind i kirken. Høstgaverne er hidtil - og for størstepartens del - blevet givet af minikonfirmanderne og deres forældre. Men alle i sognet kan, efter lyst og evne, være med til at give et bidrag i form af lidt frugt og grønt - eller blomster fra haven, lidt hjemmebagt brød mm. Efter gudstjenesten er alle indbudt til høstfest og frokost i sognegården. Her vil høstgaverne blive solgt på auktion, og på pladsen foran sognegården åbner konfirmanderne deres boder med salg og konkurrencer af forskellig slags. Overskuddet fra både høstgaverne og boderne går ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde. Pris for frokost: 20 kr. for voksne, børn gratis. Så er vi klar igen efter forhåbentlig en god sommer. Vi hygger os med kaffe og hjemmebag, inden vi går i gang med at spille eller gå videre med håndarbejdet, og man kan jo sagtens snakke imens. VELKOMMEN! Korsangen foregår i Malling Sognegård og begynder efter skolestart. Sommerklædte kirkegængere til pinsegudstjeneste i Hørhaven. I lighed med sidste år rykkede kirkegængere fra sognene i Århus Søndre Provsti ud af kirkerne for at fejre pinsegudstjeneste i det fri. Sognepræst Ellen Aagaard Petersen fra Tranbjerg prædikede, og Århus Brass Band ledsagede menighedens salmesang. Kirketjenere, kordegne, organister og korsangere samt præster var mødt op sammen med kirkegængerne fra de mange sogne. Det blev en fin gudstjeneste under Guds åbne himmel og med så dejlig en sol og varme, at mange efter gudstjenesten nød deres kikekaffe/frokost i det grønne. 16 Nummer 4/2008

17 Sven Havsteen-Mikkelsens smukke glasmosaik i Malling kirke. Fyraftenssang er et anderledes møde i kirkens rum. Ca. en ½ time taget ud af den travle hverdag med et vekslende indhold: Fællessang, musikalske indslag, fortælling, oplæsning af prosatekster eller digte eller hvad der nu er valgt fra gang til gang. Denne gang er det Malling, der vil stå for fyraftenssangen, og vil medvirke. Husk at der er orienteringsmøde i Malling sognegård tirsdag den 26. august kl Her kan du høre mere om, hvad et menighedsråd beskæftiger sig med, og få lejlighed til at stille spørgsmål. - Og nej, kirken er ikke bare for sjov, kom og hør nærmere. Menighedsrådet Korsuite med digte af KAJ MUNK og musik af ERLING KULLBERG Tirsdag d. 16. september kl. 20 i Malling kirke De 3 kor: opfører et nyt dansk korværk I det fri. Koncerten opføres både Dirigent er komponisten og akkompagnatør er pianist I det fri er komponeret i 2007 på foranledning af Danske Folkekor. Værket er for kor og klaver bestående af 12 sange hver med navn efter en af årets måneder. Teksterne af Kaj Munk stammer fra digtsamlingen Navigare Necesse - Tolv digte om Danmark 1940, der på ét plan skildrer årstidernes skiften, men samtidig bærer præg af den tyske besættelse. Som Erling Kullberg forklarer: Det tilfører en fascinerende flertydighed til disse digte, som foruden meget præcise naturskildringer indeholder mange stemningsmæssige nuancer - fra februars kådhed til majs tungsind - og dermed egner sig til musikalsk behandling i et cyklisk korværk. Det er denne flertydighed, der går igen i titlen I det fri. Kaj Munk var jo netop ikke fri til at ytre sig, men måtte finde snørklede veje til at udtrykke sin modstand mod besættelsen. Dermed rammer hans digte ned i en meget aktuel debat om ytringsfrihed og betydningen af at kæmpe for sine værdier. Alle børn i 3. klasserne på Malling skole har fået en hilsen fra kirken med invitation til at blive minikonfirmander ved det nye skoleårs begyndelse i august. Når vi har alle tilmeldinger i hus, vil vi sende besked ud med oplysninger om, hvornår vi begynder. Vi mødes i sognegården efter skoletid, en gang om ugen i ca. 1 1/2 time fra slutningen af Minikonfirmander opfører Den fortabte Søn august til 1. søndag i advent. Det er frivilligt og gratis at deltage. Hvis tilmeldingsbrevet skulle være bortkommet, kan tilmelding stadig ske ved henvendelse til undertegnede. Emmy Haahr Jensen, tlf.: , mobil: , Nummer 4/

18 Johannes Severin Blidegaard Kasper Solsbæk Clara Maria Vedel Rosa Sophia Vedel Lærke Rosenbjerg Strandgaard Eigil Skytte Johansen Mai Guldbeck Ryvold Orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådvalg Sognecafé Fyraftenssang I det fri, Koncert Torsdagstræf Høstgudstjeneste Bredgade, Malling Åben: Mandag fredag kl , tirsdag dog Formand sognepræst, kbf. Malthe Madsen Butiksudvalg: Inger Sørensen, Henny Verner og Lici Jakobsen. Kirke & sogn Nr. 73. juni/juli Årgang 20 Redaktion: Finn Malthe Madsen, ansvh., Emmy Haahr Jensen, Karen Greve og Lone Svinth Vi modtager gerne indlæg fra læserne. Finn Malthe Madsen Kirkevej 3, 8340 Malling Telefon Træffes bedst alle hverdage, kl undtagen mandag. Kontoret iøvrigt tirsdag kl. 9-11, samt torsdagkl Emmy Haahr Jensen Ny Moesgårdvej Højbjerg Telefon / Mobil træfffes efter aftale. Fredag er fridag. Folmer Krarup Kirkegårdskontoret Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling. Telefon Træffes bedst mandag-torsdag kl Birthe Hinge Træffes i Sognegården kl alle hverdage undtagen mandag Telefon: eller Winni Kilsgaard Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Telefon Lisbeth Gråkjær Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Telefon Jeppe Aastrup Åbakken 9, 8320 Mårslet Telefon Formand: Ida Dybdal Mallinggårdsvej 125 B, 8340 Malling Telefon: Næstformand: Bent Oxvig Bygvænget 13, 8340 Malling Telefon: Nummer 4/2008

19 Aftenskolen for Beder, Malling og Ajstrup Efterårsprogram 2008 PILATES Ved: Instruktør Anne Birgitte Grønnebæk Pris: Kr. 500/400* 31 tim. (hele vinteren) Medbring liggeunderlag og tæppe. HOLD 830 Tid: Tirsdag kl , start 2/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 831 Tid: Mandag kl , start 1/9-08 Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Pilates er en træningsform, som arbejder på at skabe en velafbalanceret krop. Der arbejdes primært med at styrke muskler omkring ryg, mave og bækken. Træningen består af en række øvelser på måtte og metoden bygger på kontrol og koncentration, og man fordyber sig i den enkelte øvelse. DANSK YOGA Ved: Exam. Dansk yogalærer Vivi Dybdal Pris: 875/600* kr. 56 timer. Målet er at blive mere sund, rask og harmonisk i krop og sind. Øvelserne styrker svage muskler og udspænder stramme muskelgrupper. Alt foregår i et roligt tempo. Selvom du har små skavanker, kan du også være med. Få en bevægelsesoplevelse, der styrker immunforsvaret, uden andre kemiske stoffer end dem, du selv kan producere. Medbring liggeunderlag og tæppe. HOLD 870 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 873 Tid: Mandag kl Start 1/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 871 Tid: Torsdag kl Start d. 4/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 872 Tid: Torsdag kl Start 4/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 843 Tid: Fredag kl Start d. 5/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 HOLD 835 Tid: Fredag kl Start 5/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 JYSK YOGAFORBUND Med baggrund i klassisk yoga arbejder vi med øvelser, som giver styrke, smidighed og balance. Indre organer, kirtler, kredsløb og energisystem stimuleres, og vi sætter fokus på åndedrættet. Øvelserne tilpasses i videst mulig omfang den enkelte. Hver lektion afsluttes med afslapning, som frigør spændinger. Medbring liggeunderlag og tæppe. Hold 842 er hensyntagende undervisning for deltagere med nedsat funktion i f.eks. ryg, skuldre eller åndedræt. HOLD 845 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: Exam. yogalærer Camilla Gliemann. Pris: Kr. 800/550*. 50 timer. HOLD 836 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 875/600*. 56 timer. HOLD 837 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr timer. HOLD 839 Tid: Torsdag kl Start d. 4/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 875/600*. 56 timer. HOLD 840 Tid: Torsdag kl Start d. 4/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr timer. HOLD 841 Tid: Onsdag kl Start d. 3/9-08 Sted: Skåde lokalcenter, Bushøjvænget 113, Højbjerg. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr timer. HOLD 842 (Hensyntagende undervisning). Tid: Fredag kl Start 5/9-08 Sted: Lokalcenter Holme, Nygårdsvej 34, Højbjerg. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 800/550*. 50 timer. Max. 7 deltagere. HOLD 844 Tid: Fredag kl Start d. 5/9-08 Sted: Skåde lokalcenter, Bushøjvænget 113, Højbjerg. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 800/550*. 50 timer. POLARITETSYOGA HOLD 857 Tid: Onsdag kl Start 3/9-08 Sted: Eskegården, Byagervej 115. Ved: Polaritetsterapeut Gitte Larsen. Pris: Kr timer (18 gange). Polaritetsyoga består af en gruppe enkle og virkningsfulde strækøvelser, som blev udviklet ved at studere de bevægelser og stillinger, som vi instinktivt indtager, når vi ønsker at vække os selv op, slappe af eller lette smerte i vores krop. Stillingerne holdes ikke statisk, men tilføjes blide rokke- og strækbevægelser i kombination med stemmelyde. Øvelserne stimulerer bevægelsen af livsenergien gennem kroppens energibaner og chakraer. Samtidig styrker de kroppens muskler, led, bindevæv, udrensningsorganer osv. Undervisningen: Opvarmning, praktiske øvelser, udspænding og afsluttende afspænding. Læs mere på Se også Fælles Fritids efterårsprogram med uddybende information på internettet: Nummer 4/

20 STYRKETRÆNING MOD DÅR- LIG RYG, SKULDRE OG NAKKE Sted: Beder skole, håndarbejdslokalet. Ved: Exam. yogalærer Kirsten Malmros. Pris: Kr. 650/450*, 38 timer. HOLD 860 Tid: Tirsdag kl Start d. 2/9-08. HOLD 838 Tid: Tirsdag kl Start d. 2/9-08. Har du i din hverdag ofte smerte og irritation i ryg, nakke og skuldre, er dette hold for dig. Øvelserne optræner muskelstyrke omkring ryg, mave, ben og arme. Desuden arbejder vi med udspænding af forkortede holdningsmuskler, da dette også er meget vigtigt for at afhjælpe smerter i kroppen. Vi slutter med en kort afspænding. Medbring liggeunderlag, tæppe og evt. en lille pude. YOGA FOR BØRN OG DERES FORÆLDRE Ved: Exam. yogalærer/pædagog Jette Thorsager Pris: Kr timer 17 gange (for en voksen med et barn). Sted: Eskegården, Byagervej 115. HOLD 858 (3 4-årige) Tid: Tirsdag kl Start d. 2/9-08 HOLD 861 (5 6-årige) Tid: Tirsdag kl Start 2/9-08 Vi tager udgangspunkt i barnets motoriske udvikling og naturlige lyst til at bevæge sig. Både barn og voksen vil få kendskab til grundelementerne i yoga. Vi slutter af med en afspænding, hvor du gennem berøring af dit barn hjælper det til at slappe af og opbygge en god kropsbevidsthed. Der vil højst være 8 voksne med barn. Medbring lagen og evt. tæppe. TUMLE- OG BEVÆGELSES- LEG MED DET LILLE BARN For børn mellem 2 og 10 måneder og en forældre Ved: Pædagog Karin Lemvig. Pris: Kr timer 8 gange (for en voksen med et barn). Sted: Malling Plejehjem, Tværgade, 1. sal. i hovedbygningen. HOLD 864 Tid: Tirsdag kl Start 2/9-08. HOLD 865 Tid: Tirsdag kl Start 4/ En god grundmotorik er en vigtig forudsætning for barnets øvrige udviklingsområder. Få gode og sjove ideer til tumle- og bevægelseslege i tæt kontakt med mor eller far. I vil lære at understøtte og udfordre det lille barns sanser og motorik. Vi vil ud over vores egen krop bruge forskellige redskaber og legetøj. Der vil højst være 8 voksne med barn. Medbring lagen og evt. tæppe. Info: Karin Lemvig på tlf HISTORIE Frankrig Troubadourer, solkonger og filosoffer. HOLD 848 Tid: Tirsdag kl Start 16/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 Ved: Cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 510/300*. 30 timer (12 gange). I 500-tallet skabte frankerne et kongerige på ruinerne af det romerske Gallien. Franske riddere var førende under korstogene, og troubadourerne i Sydfrankrig skabte kærlighedslyrik inspireret af maurerne. I 100 års-krigene var landet tæt på at gå under, men Jeanne d'arc indgød nyt mod. Solkongen, Ludvig 14., fik bygget Versailles, landets malere og musikere triumferede. Tænkere som Voltaire og Rousseau støbte i 1700-tallet de kugler, som skød kongedømmet i sænk ved revolutionen i HISTORIE Venner fra New York, sko fra Shanghai - globaliseringens muligheder og farer. HOLD 847 Tid: Onsdag kl Start 17/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 Ved: Cand.mag: Otto V. Barner. Pris: Kr.600/350*. 36 timer (12 gange). Din bookingmedarbejder sidder i Bangalore. Din søn chatter på nettet med venner i New York. Din lokale it-virksomhed har flyttet produktionen til Shanghai. Vi sætter os ind i globaliseringens udfordringer og konsekvenser og diskuterer ud fra oplæg og tekster spørgsmål som: Betyder de globale flytninger af arbejdspladser og kapital, at politikerne mister magten? Hvad betyder indvandringen for de vestlige samfund og for indvandrernes hjemlande? Hvordan håndterer demokratiet "Krigen mod terror"? Hvad betyder forandringerne i klimaet? FILOSOFI Ondskaben - hvor kommer den fra? HOLD 866 Tid: Torsdag kl Start 18/9-08. Sted: Malling Plejehjem, Tværgade, 1. sal i hovedbygningen. Ved: Cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 510/300*. 30 timer (12 gange). Vi mennesker kan handle bevidst ondt over for hinanden og har altid søgt at forklare ondskabens natur. Fra det gamle testamente, til grækerne og den kristne overlevering om skellet mellem sjælen og vor syndefulde krop. Fra Freuds psykoanalyse til eksistensfilosofferne og den moderne sprogfilosofi. På kurset forsøger vi at indkredse ondskaben som fænomen og diskuterer dens rolle i vor egen tilværelse. Som grundbog kan læses: Peter Thielst: "Det onde. Et menneskeligt problem." Gyldendal LITTERATUR Klassisk og moderne nordisk litteratur Ved: Højskolelærer Ingeborg J. Frandsen. Pris: Kr. 550/350*. 27,5 timer (11 gange) inkl. foredrag 12/9-08. HOLD 832 Tid: Tirsdag kl Start 2/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 HOLD 833 Tid: Fredag kl Start 5/9-08 Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. Efterårets forløb byder på oplevelser af især nordiske romaner af Kerstin Ekman, Jørgen Nielsen, Per Pettersson, Martin A. Hansen, Karen Blixen, Lars Såbye Christensen, Dorrit Willumsen, Selma Lagerlöf, og desuden fra Portugal, José Saramago. I forbindelse med Kerstin Ekmans store familieroman er der arrangeret foredrag med forfatter og teolog Doris Ottesen Fortælling, oplæsning, teaterforestillinger og film samt belysning af og samtaler om værkernes temaer. Deltagelse kræver ikke, at man har læst værkerne på forhånd! NB: Der er gode forhold for kørestolsbrugere. Info: tlf eller tele.dk. CANTABILE-KORET HOLD 852 Tid: Hver anden torsdag kl Start d. 25/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 Se også Fælles Fritids efterårsprogram med uddybende information på internettet: 20 Nummer 4/2008

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26.

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26. Nr. 4 august 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Anders Iburg og Heine Boe starter ny efterskole på landbrugsskolen s 9 Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20 Årgang 20 - Nr.2 Marts 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 77 veteraner mødes hver torsdag formiddag i Egelind. (Foto:Alli Fabrin) Veteransport side 10 Ny by rykker mod nord-øst side 4 Hold rent-dag

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.2 Marts 2009 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Odderbanen vil alligevel ikke åbne overskæringen på Gl. Østergårdsvej. Se læserbrevet side 16 Foto: Alli Fabrin Hold rent-dag side 9 Har

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere