FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet"

Transkript

1 Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3 og 4. Foto: Per Hauberg. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids program s Store visioner for Egelund side 32 Meld afpresning til politiet side 11 To 100-års-jubilæer side børn i rollespil side 24 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder Ungdomsskole Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd. bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børnehuset Tværgade 3 Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Gl. Østergårdsvej Grønnebakken Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Ungdomsskole Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Plejehjemmet Kristiansgården Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder Skole Skolebest. Malling Skole SFO Fristedet SFO Prikken Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Ny e-postadresse: Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Land og by vi skal alle være her Af Jørgen Bak, formand for Fællesrådet Mon ikke alle, der bor i lokalområdet, nyder den natur, der er her: skovene og det åbne land? Det åbne land bruges i vid udstrækning til landbrug og det er fint. Men når der skal bo flere mennesker i Århus kommune, opstår der diskussioner om, hvad der skal være land, og hvad der skal være by. Fællesrådet mener, at der skal være plads til både land og by. Det, der er vigtigt, er, at man skal vælge det ene eller det andet. På det seneste har vi set kommunen sætte gang i et lokalplanarbejde ud af Starupvej, som ville ligge meget tæt på den eksisterende svinefarm. Her har Fællesrådet gentagne gange påpeget, at det ikke hænger sammen: de to aktiviteter kan ikke sameksistere. Enten må man opgive lokalplansarbejdet, eller også må gården opkøbes og nedlægges. Her i foråret er lokalplanarbejdet blevet indstillet, så ingen udbygning på Starupvej. Et lignende problem opstår i forbindelse med den nye by vest for Malling. En ting er, at der skal anvendes jord til selve byen. Det må naturligvis klares. Men der skal også tages hensyn til de gårde, der ligger uden for byen. Afstanden mellem dyrelandbrug og by skal respekteres. Kommunen har tilkendegivet, at man er opmærksom på problemet. Vi skal i Fællesrådet nok holde øje med, at det løfte bliver holdt. Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 5: 25. august udk. uge 39 nr. 6: 20. oktober udk. uge 47 Oplag: 5000 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder-Malling-Ajstrup-området. Indholdsfortegnelse side 3: Kommuneplan, Malling plejehjem side 4: Grundlovsfest, Tak fra Vivi side 5-7: Beder Sogn Kirkenyt side 8: Nyt fra biblioteket side 9: Eskegården side 10: Kalenderen side 11: Meld afpresning til politiet side 12-14: Malling Skole side 15-18: Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat side 19-22: Fælles Fritids program side 23: Beder Skole side 24: Rollespil i Malling SFO side 25: Fuldenløbet side 26: Pensionistforeningen, Chrysillis-koret, Bridge side 27: To 100-års-jubilæer side 28: Sommer og slagsmål i Norsminde side 29: Heino er noget ved musikken, Kvindekoret Englevild side 30: Spiren genoptager revyen, Fra Buenos Aires til Malling side 31: BMI fodbold: Sepp Piontek i Malling, kr. til unge side 32: Visioner for Egelund side 33: Svendgården i Beder side 34: Gedemarked, Musik i Malling, Hvad blev der af Beder Børnecirkus? side 35-37: Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber side 38: Telefonliste 2 Nummer 4/2008

3 Fra planstrategi til kommuneplan Malling plejehjem: Nye muligheder? Af LJørgen F. Bak, Fællesrådet edelsen af Malling Plejehjem arbejder med en plan om, at den gamle hovedbygning ikke længere skal bruges til boliger. De nuværende beboere vil blive tilbudt lejligheder i de nye fløje. Der arbejdes med at lave en indstilling til byrådet om nedlæggelse af de nuværende 8 lejligheder. Hvis byrådet siger god for planen, vil der lige pludselig være en ledig bygning i Malling. Grundlovsfest 2008 Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Arbejdet med en ny kommuneplan, der skal vedtages i 2009, er nu ved at gå i gang. Fællesrådet deltager i nogle indledende møder med kommunens embedsmænd henover sommeren og efteråret. Til vinter vil forslaget komme i offentlig høring, hvorefter byrådet vil vedtage den endelige kommuneplan. Umiddelbart vil de fleste nok tænke på forslaget om den nye by vest for Malling. Den vil ganske vist blive markeret i planen, men realiseringen ligger uden for den kommende kommuneplans 4- årige tidsramme. Dog vil den indirekte have betydning i forbindelse med vejføringen af Beder-Bering vejen. Man kunne forestille sig, at vejen skulle følge byens foreslåede nordlige afgrænsning. Den er kommet meget langt mod nord, så Fællesrådet har argumenteret for, at Beder- Bering-vejen burde lægges sydligere. Den nordligste del kunne så f.eks anvendes til erhverv eller grønne områder. Den nye placering af byen er primært begrundet i grundvandshensyn, idet den forventede langsigtede byvækst naturligvis kræver mere drikkevand, og nye undersøgelser har påvist grundvandsressourcer i det tidligere foreslåede område, som skal beskyttes. Der er ligeledes taget hensyn til landbrugsinteresserne. I efteråret var Enhedslisten i byrådet fremme med et forslag om at placere en stor vindmølle ved Beder. Ganske vist er kommunen pålagt at finde plads til vindmøller. Men det tegner ikke til, at der bliver foreslået placering af nogen i vort lokalområde. Og hvad kan den så bruges til? Fællesrådet vil opfordre folk med idéer om at henvende sig (se adresselisten her til højre). Man skal være opmærksom på, at brugen af lokalerne også skal finansieres. Vi regner med at kunne fortælle mere om mulighederne i næste nummer af Fællesbladet. Men som sagt: læg hovedet i blød og kom med en god idé! Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet En veloplagt borgmester Nocolai Wammen var hovedtaler ved årets grundlovsfest i Egelund. Han indledte med at mindes sin barndom hos sin bedstefar, der var præst i Beder. Men ret snart tog talen en mere alvorlig drejning med en kraftig afvisning af udenomsdemokratiske kræfters hærgen i Århus. Fællesrådets pris blev tildelt Vivi Dybdal for hendes store arbejde med vores lokale aftenskole, Fælles Fritid. Lisa Kock Nielsen spillede på guitar til fællessangen, assisteret af Lene Aamand. Det var en solskinsrig dag, og der var et rigtig godt fremmøde næsten 150 mennesker var forsamlede og købte flittigt ind hos spejderne, mens hammerslagene lød i smedien, hvor borgmesteren efter sin tale smedede det obligatoriske søm. Vivi har sendt en takke-artikel, som vi bringer på næste side sammen med billeder fra grundlovsdag i Lunden. Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: mobil: Arb.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Kirsten Williams Nyløkkevej Malling Tlf: Per Bach Ajstrupvej 18, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Morten Sejersen Kirkebakken 130, Beder Tlf.: Marie Stenild Byagervænget 69, Beder Tlf.: Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 4/2008 3

4 Grundlovsfest 2008 Fotos: Per Hauberg Tak! Af Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid Grundlovsdag fik jeg mit livs overraskelse, så jeg slet ikke havde ord for min glæde. Derfor vil jeg hermed gerne sige tusind tak for Fællesrådets pris Og det er rigtig, at Fælles Fritid lever i bedste velgående. Det skyldes dog ikke alene min indsats som leder i de seneste 15 år. Jeg overtog en meget velfungerende skole efter den tidligere leder, Kirstin Nørgård Pedersen, og så har jeg god opbakning fra mine samarbejdspartnere. Undervisningen foregår i lånte og lejede lokaler på skolerne, i sognegårdene, på Eskegården, i Egelundparkens fælleshus og nu næste sæson også på Malling Plejehjem. Det gode samarbejde med personalet her er uundværligt. Det gælder i fht. bookning, nøgler, pedelfunktion og ikke mindst rengøring. Mange tak for det gode samarbejde til alle, der har været eller er ansat de steder. I de senere år har jeg også fået et godt og inspirerende samarbejde med præsterne og menighedsrådene i Malling og Beder sogne, så vi nu laver foredrag sammen og koordinerer vores aktiviteter, så flere får glæde af dem. Jeg har også et godt samarbejde med Fællesbladet, hvor kurserne nu annonceres. Jeg er imponeret over det store arbejde bladudvalget yder, så vi alle har et fælles talerør flere gange årligt. Det er uundværligt for vores område. Tak for jeres store frivillige arbejde og for hjælp til opsætning af Fælles Fritids program i august og januar. Fælles Fritids kontor ligger hjemme i vores køkken, så min familie er også meget involveret i skolens aktiviteter, når telefonen ringer, når der er møder, og ikke mindst når computeren ikke vil, som lederen vil. Her er jeg meget glad for, at min mand er der med sin tålmodige vejledning og it-viden. Mine børn har også altid været der som ivrige telefonpassere, så også stor tak til min familie. Fælles Fritid har en bestyrelse, som ordner alt det, der skal være på plads i fht. kommunen - regnskab, regler og vedtægter. I er også gode sparringspartnere, og jeg er meget glad for jeres indsats. Og så er der jo aftenskolens dygtige undervisere, skolens vigtige ansigter udadtil. For de fleste deltagere er det vigtigste læreren og det hold, de går på. Jeg er taknemlig over, at jeg stadig kan tiltrække dygtige og aktive lærere på trods af de dårlige arbejdsbetingelser under Fritidsloven. På mange hold melder op til 90 % sig til, år efter år, det siger alt om underviserne TAK - I gør det godt. Også tak til alle, som benytter skolen og bakker den op. Bliv ved med det, så vores område aldrig bliver et område, hvor hver passer sit, men et område hvor vi mødes i fællesskaber som f.eks. Fælles Fritid. Foto: Alli 4 Nummer 4/2008

5 AUGUST/SEPTEMBER 2008 Valg til menighedsrådet Som formand for valgbestyrelsen ved Beder Kirkes menighedsråd, skal jeg gøre jer opmærksom på, at der skal være valg til Beder Sogns menighedsråd den 11. november Det menighedsråd, der har fungeret siden valget i 2004, skal have nye medlemmer og suppleanter. Som medlem af menigheden ved Beder kirke, bedes I melde jer til et stykke frivilligt arbejde, der byder på mange spændende timer i selskab med andre ligesindede og et stykke praktisk arbejde med at få tingene til at gå op i en højere enhed. Her tænkes der specielt på det økonomiske, for der skal holdes tæt kontakt med budgetter, således det ikke løber af sporet, og pengene ikke kan slå til. Vi har i de 4 år der er gået siden vi tiltrådte gjort vort yderste for, at vor kirke, kirkegård, sognegård og præstegård er i forsvarlig stand. I forbindelse med præsteskifte i 2006 er præstegården totalrenoveret, og der er indrettet nye kontorlokaler til både sognepræst og sekretær. Personalet på kirkegården og i kirken samt i sognegården gør et stort stykke arbejde, for at det hele skal fungere så godt som muligt. I menighedsrådet forsøger vi hele tiden at være på forkant med udviklingen, så de midler vi får stillet til rådighed fra Provsti-udvalget i Århus Sdr. Provsti kan strække til de mange gøremål, der er i et velfungerende sogn som vores. Vi har i menighedsrådet fået lavet arkitekttegninger, og disse er blevet godkendt af de forskellige instanser, så vi kan arbejde videre med at få et nyt orgel bygget, opsat på pulpitur, hvorved indvindes plads til yderligere 2-3 bænkerader, samtidig skal der laves en ny dør i tårnet mod vest, hvorved vi øger sikkerheden i tilfælde af brand. Derudover arbejdes der blandt andet med at få lavet kørestolsvenlig belægning på kirkegården samt renovering af parkeringspladsen ved sognegården. Som det blev nævnt i indledningen, så ønsker vi i menighedsrådet mange positive henvendelser fra sognets beboere, som kunne ønske sig at blive medlem af Beder Sogns menighedsråd for en 4-årig periode (december 2008 december 2012). Alle forespørgsler er velkomne til et af medlemmerne af valgbestyrelsen, som består af følgende menighedsrådsmedlemmer: Sognepræst Brian Ravn Pedersen, Kirkebakken 58, tlf , Helen Stenholt, Stokrosevej 27, tlf og Knud Erik Breinholt, Svendgårdsvej 15, tlf Knud Erik Breinholt Beder Menighedsråd Nummer 4/2008 5

6 Menighedsrådet noget for dig? GUDSTJENESTER Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 12,31-42 Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Matt 20,20-28 Søndag , kl s.e. trinitatis Finn Malthe Madsen Joh 5,1-15 Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 10,38-42 Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 11,19-45 Søndag , kl Høstgudstjeneste 17.s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Mark 2,14-22 Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Joh 15,1-11 Kirkekaffe Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 1,35-51 Eskegården 2/9 kl Som medlem af Beder Menighedsråd vil jeg gerne give mit bidrag til, at andre kunne tænke sig at stille op til valget i dette efterår. Arbejdet er spændende og meget varieret. Alle kan være med, - kun kræver det, at man har lyst og mod på at fremme det kirkelige liv i Beder sogn. Menighedsrådet varetager rigtig mange opgaver og områder, som vi fordeler mellem os. Dette betyder en mulighed for at få indflydelse netop dér, hvor man mener at kunne bidrage bedst muligt. Jeg har i mine 3 perioder haft mange gøremål, ikke mindst den seneste ombygning af Beder præstegård har været spændende at have indflydelse på. Som formand for præste- og sognegårdsudvalget oplever jeg et positivt samarbejde til vores præstefamilie og med de to pedeller i sognegården. Jeg har valgt at udtræde ved dette valg og håber meget, at nye kunne tænke sig at stille op ved valget. Beder menighedsråd har viljen til et frugtbart samarbejde medlemmerne imellem og med vore to præster. Mette M. Jørgensen Formand for præste og sognegårdsudvalget Jeg har været med i rådet i næsten 12 år, og det er jeg meget glad for. Jeg har fået mange spændende udfordringer, som jeg ikke troede jeg kunne klare men det er jo gået godt alligevel. Jeg står for kirkekaffen, der på nogle udvalgte søndage serveres for menigheden i sognegården efter gudstjenesten. Jeg er også indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp. I det hele taget vil jeg gerne sige, at vi har et godt kammeratskab i vores menighedsråd, så hvis du har interesse for det, som foregår i kirke og sognegård, så prøv at snakke med en fra menighedsrådet. Der er orienteringsmøde den 27. august så mød endelig op den aften i sognegården. Ruth Brohus Formand for aktivitetsudvalget SENSOMMERKONCERT MED GULDPIGER Søndag den 24.august kl Århus Pigekor består af 30 velsyngende piger, som arbejder med kormusik på et højt kunstnerisk niveau, og er et af Danmarks dygtigste pigekor. Koret vandt i 2006 guldmedalje i en international korolympiade i Kina, og til oktober går turen til Argentina. fra Finland, Island, Mexico, Ungarn og Kina samt et spændende program af dansk kormusik. Blandt de danske komponister er Svend S.Schultz, Niels la Cour og Per Nørgård samt den danske jazzpianist Jørgen Emborg. Til koncerten i Beder Kirke kommer publikum på en korisk verdensrejse med værker af den brasilianske komponist Villa Lobos, kirkemusik fra Holland, Spanien og Frankrig, en farverig buket af fyrige og inderlige sange Koret dirigeres af Helle Høyer Mogensen og Kim Mikkelsen akkompagnerer på kontrabas. Fri entré Vi fortsætter i efteråret 2008 med at synge efter højskolesangbogen og traditionen tro er det den sidste søndag i månederne september, oktober og november. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til evt. medbragt Torsdag kaffe og den så synges 13. december der efter forslag var det Lucia fra salen. Dag. Søndag, den 28. september Knud Klausager: Blade af min dagbog KORSANG BØRNEKORET (3.-5. klasse) synger torsdag eftermiddag i Beder sognegård UNGDOMSKORET (fra 6. klasse) synger onsdag kl i Beder sognegård FLERE OPLYSNINGER foreligger i august og meddeles via skolen du er også VELKOMMEN til at kontakte KORLEDER/ ORGANIST WINNI KILSGAARD tlf / mobil Nummer 4/2008

7 BABY-SANG I BEDER KIRKE HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER KL Et musikalsk forløb for de allermindste (ca. 2-8 mdr). Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn kan du henvende dig til: organist/musikpædagog: Lisbeth Gråkjær / Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 1. september: Ole Brunsbjerg; Den ny højskolesangbog - i sangens år Den folkelige fællessang er livsvigtig for et folk. Om tradition og fornyelse i den danske sangskat. Vi skal synge både gamle og nye sange. Ole Brunsbjerg er formand for hølskolesangbogsudvalget. Døbte siden sidst Mathias Grosen Florin Lærke Thorup Jønsson Frederik Oxholm Ørum Nanna Morell Hansen Storm Albert Bjøreng Andreassen Emilie Hermann Lange Fra høstmarkedet 2007 Igen i år vil der blive afholdt høstgudstjeneste på præstegårdspladsen, hvor korets unge stemmer vil supplere menighedens salmesang. Ved gudstjenestens begyndelse vil minikonfirmanderne og øvrige børn fra sognet, som gerne vil være med, bære deres høstgaver frem til alterbordet. Disse gaver bliver solgt på auktion umiddelbart efter gudstjenesten, og beløbet herfra går til Projekt Gadebørn i Nigeria, som stadig støttes af Beder kirke. Efter gudstjenesten inviteres der på frokostbuffet. Prisen er 20 kr. for voksne, børn gratis. Menighedsrådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til gadebørnene. Søndag d. 24. august Sensommerkoncert Onsdag d. 27. august Orienteringsmøde vedr. valg Mandag d. 1. september Mandagstræf Søndag d. 14. september Høstgudstjeneste NAVNE OG ADRESSER KONFIRMANDERNES HØSTMARKED Efter frokosten åbner konfirmanderne deres boder. I skrivende stund kan det ikke afsløres hvilket indhold de enkelte boder får, men det er kun fantasien, der sætter grænser her, og menighedsråd, præster og ansatte glæder sig til at arbejde sammen med de nye konfirmander om dette praktiske stykke arbejde, der har det formål at støtte det arbejde, som gøres blandt en gruppe af gadebørn i Nigeria. Fra Sudanmissionen, som står for projektet, får vi løbende nyhedsbreve med oplysninger om, hvordan pengene bliver anvendt, eksempelvis til mad, tøj og undervisning, men også til opførelse af nye bygninger, skolestuer, sovesale mm. Menighedråd og præster Kalenderen Søndag d. 21. september Kirkekaffe Mandag d. 22. september Menighedsrådsmøde Søndag d. 28. september Syng med SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.), Nummer 4/2008 7

8 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Det nye Beder-Malling Bibliotek Iskrivende stund arbejder vi, om ikke febrilsk så dog kraftigt, på at få biblioteket klar til genåbningen efter sommeren. Når Fællesbladet udkommer, har biblioteket fået en overhaling. Da biblioteket har til huse i en dejlig gammel villa, har ideen bag renoveringen og nyindretningen været, at biblioteket skal være lokalsamfundets super dagligstue. Så vi har bygget videre på det hjemlige, og overskrifterne har været at skabe lys & luft og overskuelighed, og der er lagt stor vægt på inspiration. Dvs. bogforsider og tema-bogudstillinger frem for (ene og alene) bogrygge. Det betyder også, at bøgerne visse steder står tæt for at give plads til at sidde og til bogudstillinger. Trofaste kunder har allerede bemærket, at der er kommet nye vinduer, som kan åbnes! Den udvendige trappe og gelænderet skulle gerne være renoveret, og indvendig er der sket rigtig meget. Alt er nymalet og de gamle tæppefliser er udskiftet med et nyt og lysere gulv. Inventaret er nyt og vi har rykket lidt rundt på selvbetjeningsmaskinerne. I børneafdelingen er der bl.a. kommet en længe savnet højtlæsningsog hyggesofa. I romanafdelingen er der nu et lille cafehjørne og vi har ryddet godt ud i den gamle faglitteratur, så der er blevet bedre siddeplads og bedre præsentation af magasiner og blade. Entréen håber vi er blevet en dejlig og inspirerende indgang til resten af huset. Kopimaskinen og pjecerne er flyttet på 1. salen for at gi` plads til alle de nye bøger, der udkommer. Som erstatning for de bøger, vi har skilt os af med, fordi de ikke blev lånt, køber vi rigtig mange nye også 14dages bøger, og de bliver nu præsenteret i entréen. Den lokale opslagstavle er der selvfølgelig stadig, og man er velkommen til at hænge op. For at gøre en dyd af nødvendigheden har vi valgt at synes, at det er dejligt, at alt ikke er færdigt, når biblioteket åbner mandag d. 4. august. Det betyder nemlig, at brugerne kan få direkte indflydelse det er jo nemlig ikke personalets men lokalsamfundets bibliotek. Fortæl os hvilket legetøj, vi skal købe. Skal der være musikaflytning? Er afdelingen for de større børn spændende nok? Er det de rigtige bøger og cd er, der bliver købt? Skal vi købe andre? Er der ønsker til arrangementer? Kan 1. salen udnyttes bedre? Skal der købes flere og andre magasiner og blade? Etc. Der er en lille spørgeskemaundersøgelse om magasinerne på bedding, så der bliver mulighed for at komme med forslag til nye. Selv om vi gerne vil åbne for større direkte brugerindflydelse, er det altså stadig tilladt blot at bruge og glæde sig over det nye bibliotek! Digital signatur Der arbejdes pt. på, at alle biblioteker i Århus Kommune kan udstede en digital signatur til borgerne. Det vides endnu ikke hvornår, men Beder-Malling Bibliotek er i al fald med på vognen, når den kører. Sommerbogen Igen i år kan børn mellem 8 og 14 år deltage i Sommerbogen og få en bogpræmie. Interesserede børn har forhåbentlig allerede været i gang med at læse de 5 bøger, der skal læses for at deltage, og skrevet små anmeldelser. Bøgerne skal være læst og bogpræmien afhentet på biblioteket senest 1. september. Det kan stadig nås se mere på eller hent folderen på biblioteket. Dankort-terminal Nu kan du betale med dankort på biblioteket! Arrangementer Vi arbejder lige nu med at tilrettelægge efterårets program for børn og voksne, men du kan stadig nå at komme med forslag. En strikke-workshop skal vi i al fald ha'! 8 Nummer 4/2008

9 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Opkald efter kl henvises til Brandstationen. Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Aktivitetsleder Pia Koller. Leder for plejen Lisbeth Skovhus. Leder for hjemmeplejen Aase Grundal. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Tlf.: Teamleder Helle R. Jensen. Tlf.: Træffes bedst mellem kl.8:00-9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf ell. tlf Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes kl. 8:00-9:00.Tlf.: Cafeens åbningstider Hverdage kl. 8:00-8:30, kl. 9:30-10:00 samt kl. 11:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 11:45-12:30. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Nyt fra Eskegården Af Pia Koller, daglig leder ved Eskegården Festugen Traditionen tro, fejrer vi igen i år Århus Festuge på lokalcentret. Torsdag den 4. september kl er alle velkomne til revyunderholdning med Den Lille Cabaret. Pris for underholdning og kaffe/lagkage: 40 kroner. Revyunderholdning i caféen på Eskegården Kom og vær med til en sjov eftermiddag på lokalcentret mandag den 27. oktober kl Merethe Wendelboe og Ejgild Størum fra Saksild underholder med en morsom blanding af sketches og sange. Pris for underholdning og kaffe/lagkage: 40 kroner. Ny åbningstid i caféen Efter den 1. september er caféen på Eskegården åben mellem kl i forbindelse med servering af den varme middagsmad/lune retter/smørrebrød. Det har været nødvendigt at ændre åbningstiderne på grund af madtransporten fra storkøkkenet i Tranbjerg (hvor maden laves) til Beder. Fællesspisning på Eskegården Prisen for at deltage i Fællesspisning (den sidste fredag i måneden) er nu 75 kroner. Med venlig hilsen Søren Jensen og Asta Sørensen / Kontaktpersoner ift. Fællesspisning. tlf.: Humørklubben i Egelundshallen Hver torsdag formiddag mødes vi til fælles stolegymnastik, svømning, kortspil og hyggeligt samvær over en kop kaffe. Der er plads til mange flere på holdet. Ring til Grethe Thomsen på tlf.: eller Map Glavind på tlf.: , hvis du vil vide mere. Humørklubben mødes igen efter sommeren torsdag den 11. september. Pensionaden i Hjortshøj I år stillede Veteransport op med tre hold med håb om at komme hjem med en eller flere af de fine præmier. Pensionaden fandt sted den 18. juni, hvor der blev kæmpet om at klare sig bedst i de forskellige discipliner. Læs mere om hvordan det gik i det næste nummer af Fællesbladet. Direkte numre til: Malling plejehjem tlf Kristiansgården tlf Brugerrådet Formand Kurt Simonsen, Agernvej 81, 8330 Beder Et billede fra indvielse af petanquebanen ved Eskegården. Petanquebanen er åben for alle. Der kan lånes kugler i aktivitetsafdeling. Nummer 4/2008 9

10 HÅRKUNST Åbningstider: Man. Lukket Tirs.-Tors Fre Lør Tlf Beder Anette Birk Kirkebakken 5 D City Kiosken Malling - din tips & lotto forhandler Hver mandag/onsdag kl. 18:00 Fortræning til FULDENLØBET Det grønne område bag Biblioteket, Kirkebakken, Beder Onsdag 13. aug. kl. 17:00-18:30 Tilmelding til BMI gymnastik Klublokalet i Egelund Se program på hjemmesiden Søndag 24. august kl. 10:00 Spejdernes Gedemarked Området ved Spejderhytten Lørdag 30. august kl Sommerfest og loppemarked Svendgården Lørdag 30. august Tøsetennis for alle kvinder BMI Tennis Kalender Fredag 19. sep. kl og Søndag 20. sep. kl "Den gamle skole" 100-års-jubilæum Fredag 26. sept. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før Lørdag 27. sept. kl Ajstrup Forsamlingshus holder 100 års fødselsdag Onsdag 1. okt. kl. 19:30 Fællesrådets halvårsmøde Beder Gartnerskole Søndag 5. oktober kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Stationspladsen Malling Tlf.: KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: KINESIOLOGI MASSAGE KRANIO- SAKRAL TERAPI Anne-Marie Andersen Byagervej Beder Tlf Søndag 31. august starter 5 dages tur til Tyskland Beder-Malling Pensionistforening Fra september om mandagen kl Bridgespil i Egelund Lørdag 6. sept. kl. 14:00 FULDENLØBET Søndag 7. sept. kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Tirsdag 16. sept. kl. 20:00 "I det Fri" korsuite i Malling Kirke Rusty Cotton, Snapsingers og Cantabile-koret Fredag 10. oktober 9:30-18:30 Løvfaldstur til Gl. Estrup Beder-Malling Pensionistforening Tilmelding senest 30. september Tlf el Søndag 19. okt. kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Fredag 31. okt. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før Fredag 28. nov. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før Se også Søndag 21. sept. kl. 14:00 Banko på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Nummer 4/2008

11 Landbetjentens klumme Til forældre: Anmeld afpresning! Af Ib Stidsen landbetjent Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg øjnene hæver og er kraftigt røde. Jeg må desværre erkende, at det nok kun er toppen af isbjerget, jeg har kendskab til, idet det er mit indtryk, at denne form for afstraffelse er mere udbredt. Vognmand H. J. Thomsen ApS Vognmandskørsel Kranarbejde Specialtransport Container - Sand - Ral Sommeren startede fantastisk med klar himmel og solskin hele dagen. Det var ganske forrygende, men det var desværre også nogle af de unges aktiviteter. Som også tidligere beskrevet på Beder og Malling skolers hjemmeside, må jeg konstatere, at der er sket en forråelse blandt de unge. Nu taler vi ikke længere om ulovlige knallerter, småtyverier og hærværk. Kriminaliteten er nu også opgraderet til afpresning og røverilignende forhold blandt nogle unge. Senest blev to særdeles kendte drenge anholdt og varetægtsfængslet for afpresning og røveri mod andre for flere tusinde kroner. Disse drenge kan forvente en hård fængselsstraf, da de begge er over den kriminelle lavalder. Endvidere er der faldet dom (skyldig) i endnu en sag, hvor nogle drenge blev truet på stien mellem Beder og Malling til at udlevere diverse genstande. Den endelige dom afventes, idet den pågældende gerningsmand skal mentalundersøges. Peberspray eller strømpi stol! De seneste oplysninger, der tilflyder undertegnede, er nu, at der blandt de unge trues og afstraffes med peberspray og strømpistol. Flere har tilsyneladende fået valget mellem at sprøjte peberspray i øjnene eller anvende strømpistol mod sig selv. Efter det oplyste valgte de pågældende ofre peberspray, hvilket medfører kraftige smerter i øjnene i en længere periode, ligesom Det samme gælder desværre også de unge, som trues på forskellig vis til at af- levere penge, mobiltelefoner eller lign. Dette manglende kendskab skyldes desværre, at mange ikke tør anmelde forholdene til politiet enten til undertegnede eller Østjyllands Politi. Dog har nogle enkelte anmeldt forholdene, hvilket også straks resulterede i, at de pågældende blev varetægtsfængslet. Jeg er imidlertid også bekendt med et forhold af lign. karakter, hvor man bestemt ikke ønskede at anmelde forholdet. Man håbede på denne måde at løse problemet, hvilket ikke lykkedes, da gerningsmanden nu tydeligvis var animeret af sin succes. Det er fortsat ikke lykkedes at få en anmeldelse på disse forhold, hvilket jeg kun kan beklage, da mine muligheder så er begrænsede. Derfor kære forældre: Hvis jeres børn har været udsat for noget tilsvarende, vil jeg gerne opfordre til, at man kontakter politiet, så vi kan få sat en stopper for det uvæsen. Hashen er desværre noget mere udbredt blandt de unge end først antaget. Flere af de unge er direkte afhængige. Mange har tilsyneladende prøvet at ryge hash, og oplysningerne fortæller, at man nu er helt nede ved klasserne. Denne hash sælges tilsyneladende massivt fra et sted i Beder, og disse oplysninger har Specialpatruljen naturligvis fået overdraget. Sluttelig vil jeg gerne oplyse, at Østjyllands Politi har sat fokus på flere af de unge i området. Fortsat god sommer. Kirkebakken 9, 8330 Beder Tlf Mobil Totalleverandør af sportspræmier og merchandise. PokalForum, Tofteledet 12, 8330 Beder. Tlf.: Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 720 kr + moms pr. år (seks blade) i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Salon FACE Dame & Herrefrisør CW Tømrermester Claus Wrang Lillenorvej 60 Tlf Malling Bil Medlem af DST Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Alle lørdage 9:00-16:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Nummer 4/

12 MALLING SKOLE Velkommen tilbage fra sommerferien! Af Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Vi håber, alle har nydt sommeren, og glæder os til at præsentere skolen efter en sommer med masser af aktivitet i bygningerne. Håndværkere og pedeller har sat nye lofter op i den gamle del af skolen, ventilation i hjemkundskab og har reno- veret det tidligere fysiklokale. På grund af hærværksproblemerne i området før ferien har vi lejet et af Århus Kommunes videoovervågningsanlæg, så vi har kunnet følge, hvad der er sket på udearealerne. En del skoler har erfaret, at det virker hærværksforebyggende, hvilket vi også håber. For naturligvis må man bruge skolens udearealer i fritiden hvis man passer på dem. Vel mødt til et nyt skoleår! Første skoledag mandag 11. august 2008 Kl Eleverne fra 1. til og med 9. årgang møder i deres klasselokale. Kl mødes vi til fælles velkomst ved flagstangen, hvis vejret vil, alternativt går vi i store sal. Vi synger et par sange og byder nye elever, medarbejdere og det nye skoleår velkommen. Derefter er der klasselærerdag, hvor klasselokalet indrettes til et nyt skoleår, skolebøger udleveres osv. Kl får eleverne fri. Børnehaveklasseeleverne og deres forældre møder kl i deres klasselokale, derefter er der program for såvel elever som forældre til kl SFO holder som vanligt åbent. Vi var stolte af vore elever 9. årgang leverede en fantastisk veltilrettelagt sidste skoledag, ikke mindst det gennemarbejdede show i store sal. De 600 tilskuere var tryllebundet i en time. Det var flot underholdning. Forinden havde 9. årgang drukket morgenkaffe i personalerummet, hvor det var lærerne, der serverede. Den vanlige karamelkastning forløb eksemplarisk, mange elevers lommer blev fyldte. Det eneste kiks i løbet af dagen var, at 9. årgang løb med sejren ved fodboldkampen mod lærerne et problem, de ansatte efterfølgende måtte arbejde med! Gennem de senere år har vi fået oparbejdet en god tradition for, hvordan sidste skoledag for de ældste afvikles. Årgangen i år har sat en ny milepæl. Tak for det 9. årgang! Vi håber inderligt, at jeres overskud også kunne mærkes ved de afsluttende prøver. Sidste skoledag 9. årgang satte en ny milepæl på Malling Skole. Foto: Malling Skole Yderligere informationer om skolen findes på hjemmesiden Her gengives en række praktiske oplysninger til alle nye forældre om skolens målsætning og skoleplaner 12 Nummer 4/2008

13 Aldersintegreret indskoling I skoleåret 08/09 vil vi udvikle indskolingen (0. 2. årg.). De involverede lærere og pædagoger har sammen med skolens ledelse indhentet inspiration fra flere skoler, der har erfaring med at arbejde aldersintegreret. Formålet med at indføre kompetencebaseret, rullende skolestart og aldersintegreret indskoling er først og fremmest at styrke børns trivsel, læring og udvikling i skolestarten med et særligt fokus på sprog, læsning og sociale kompetencer. Formålet er, at børnene oplever en mere sammenhængende overgang, og at de ikke fastholdes i bestemte roller, og dermed sikres deltagelses-muligheder for alle børn i fællesskaber. I den kompetencebaserede rullende skolestart og aldersintegreret indskoling i Malling skoledistrikt afprøves nye undervisnings- og organisationsformer, som fremmer en pædagogisk og faglig differentiering. Formålet er desuden at styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvilket, sammen med en pædagogisk og faglig differentiering, vil skabe et bedre grundlag for at håndtere elevernes forskellige lærings-stile. Det er formålet, at forældresamarbejdet styrkes i skole, SFO og institutioner, da pilotprojektet lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde mellem dagtilbud, skoler og forældre. Pilotprojektet skal have en positiv effekt for både stærke og mindre stærke elever, idet kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling netop giver mulighed for at fokusere på den enkelte elevs behov og kompetencer. I skoleåret 08/09 arbejdes der aldersintegreret i to perioder af 8 uger. Perioderne er fra den til den og fra den til den Eleven tilknyttes en aldersintegreret stamgruppe (altså en klasse med elever fra børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse) på 28 elever på a-, b- eller c-sporet, hvor elevens primære lærer og primære pædagog ligeledes er tilknyttet. Når der arbejdes på niveaudelte hold (en lektion pr. dag) vil eleven også møde lærere fra de andre spor. Børnene vil i de perioder have 25 lektioner pr. uge. I de øvrige perioder af skoleåret vil børnene gå i traditionelle klasser. Der holdes et fælles orienteringsmøde for forældrene mandag den 15. september 2008, altså 14 dage før projektstart. Medlevende forældre i dialog Af Carsten Holm, skolebestyrelsesformand Refleksioner og indtryk fra dialogmødet 29. april, hvor temaet var: Hvordan kan vi styrke trivslen og mindske mobning blandt børnene i Malling? Stemningen blev slået an med en fællessang. Cafe-modellen viste sig igen at være en god ramme, der blev ivrigt udfyldt og affødte spændende kommentarer til både forældre og lærere om, hvordan man kunne medvirke til øget trivsel. Jeg gik fra dialogmødet med et indtryk af, at Malling skole har en forældrekreds med engagement og lyst til at være aktive i skolens dagligdag. Forældrene var 29. april i dialog på Malling Skole om børnenes trivsel på skolen. Fortsættes næste side Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 4/

14 Eksempler på konkrete forslag Ønske om højere informationsniveau og mulighed for at kunne bruge skolens hjemmeside til løbende debat om skolens virke. Nogle af forslagene drejede sig om, hvordan skole-hjem-samarbejdet kunne se ud i indskolingen, og mon ikke der i forbindelse med den kompetencebaserede aldersintegrerede indskoling vil ske en ny organisering, der rummer flerfagligheden? Det er mit indtryk, at de fremmødte forældre havde en stålsat overbevisning om, at vi kan medvirke til at øge trivslen for vore børn. Jeg blev glad og optimistisk, da jeg hørte flere omtale den store kraft, som den gode rollemodel er, og at vi, både forældre og lærere, bevidst skal gøre brug heraf. Jeg fik et samlet indtryk af, at forældrene har en generel opmærksomhed på betydningen af fællesskabet som fundament for den enkeltes trivsel. Hvilket jeg er meget enig i. På trods af at det er en kompleks opgave at øge trivslen, var der stor optimisme og forståelse for forskellene på skolens og forældrenes muligheder for at medvirke hertil. Et af de store dilemmaer var, om og hvordan vi forældre forholder os, når vi uden for skolen oplever andre børn med en adfærd, som vi ikke ville tillade vore egne børn. Der var stor enighed om at acceptere de enkelte familiers normer, og at det ikke giver mening at forsøge med store forkromede fælles regler. Man mente, at konkret afgrænsede aftaler er brugbare rammer for konkrete aktiviteter. Men det vigtigste fundament er, at forældregruppen bestræber sig på at skabe en åbenhed og tillid mellem forældrene, så vi føler en grad af fælles ansvar og ved, at det er ok, at vi bekymrer os for hinanden og vore børns trivsel. Og måske kan regne med hinandens opbakning til forældrerollen? Skolebestyrelsen har med afsæt i nogle af de mange forslag fra dialogmødet taget initiativ til at holde skoledag for nye forældre. Første skoledag for børnehaveklasserne er der lavet et program for forældrene, så de fra ledelsen og bestyrelsesrepræsentanter får information om vigtige elementer i det gode skole/hjem-samarbejde. Ligesom der også bliver mulighed for grundlæggende drøftelser af forventninger til hinanden i det forestående samarbejde. Perronen på Stadion Af Gitte, Perronen Søndag den 20. april tog 120 forventningsfulde børn og voksne fra Perronen af sted til Nrgi`Park for at se AGF/LYNGBY. Solen skinnede, og humøret var højt, da to fyldte busser kørte af sted. En time inden første fløjt var der både hoppeborg, rodeotyr og sumobrydning at forlyste sig med, så det kunne ikke være mere perfekt. Da jeg hentede billetterne et par dage før, mødte jeg Peter Graulund, og vi fik en lille snak. Han lovede, at når nu så mange kampklare børn og voksne fra Perronen kom og støttede AGF, så skulle de nok vinde. Og han holdt sit ord. En kanon kamp, der sluttede 3-1 til AGF. Der sad jeg på tilskuerpladsen med en pølse og en sodavand i hånden, omgivet af glade børn og voksne og så endda en sejr. Det kunne ikke være bedre. Tak for den store opbakning til vores arrangement, og hvis det står til Ditte og mig, bliver det ikke sidste gang. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Carsten Holm, formand, Morten Dahl, næstformand Githa C. Pedersen Henrik Wolff, Anette Østergaard Andersen Hans Jørgen Bohlbro Jens Jørgensen Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Merete Raun Poulsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleinspektør SFO-børn fra Malling så AGF's sejr over Lyngby 20. april. 14 Nummer 4/2008

15 Kirke & sogn Den flade fornuftmæssigheds tilhængere, som tiltror sig selv evne til at forstå alt, plejer at foragte sakramenterne, det vil sige dåb og nadver, og det er der ingen grund til at undre sig over. At dåben for dem kun kan blive en ceremoni og nadveren udelukkende noget for særsindede eller tilbagestående religiøse mennesker, det er ikke så mærkeligt. Og en luthersk kirke som vores egen, med dens særlige vægtlægning på prædikenen, løber da også let fare for at glide ud i samme spor. Afsluttende bemærkninger Og dog har det vist sig, at hver gang kirken har skullet rettes op fra sine mange vildspor, så er sakramenttroskaben atter dukket op og er blevet sat i højsædet. Kirken må nemlig se sådan på det, at det i bogstaveligste forstand er en Guds lykke, at den af sin Herre er blevet bundet til disse to mærkelige og mystiske handlinger. Prædikenen skifter med moderne, og den vil altid stå i håndgribelig fare for at blive inficeret med prædikantens egne yndlingsmeninger og private oplevelser eller at gå i ét med de til enhver tid herskende religiøse og ideologiske Luther. Maleri af Lucas Cranach den Ældre. strømninger. Des mere lykkeligt er det da, at kirken er bundet til disse to handlinger, som i deres indhold rummer et uforgængeligt udtryk for, hvad sand kristendom er. Ud fra dem skal al tale om kristendom, altså også prædikenen, reguleres. Ingen behøver at være uvidende om, hvad sand kristendom går ud på. Men om kristendommen så er sandheden, det er et helt andet spørgsmål! Det må vi hver især tage stilling til, med den størst mulige ærlighed. Med dette spørgsmål har det, som jeg nu over de seneste seks numre af dette blad i form af en gennemgang af Luthers Lille Katekismus har fremlagt, selvfølgelig intet haft at gøre. Jeg har alene villet give et rids så godt det nu engang er muligt af den særlige kristendomsform, som ad historiens vej er blevet flertallets i det danske folk. Vi tror ikke, at det er den fuldkomne, endsige den eneste. Men den er altså indtil videre! blevet vores. Det er både en gave og en forpligtelse Malthe Madsen Nummer 4/

16 TORSDAGSTRÆF Ved Torsdagstræf samles vi om foredrag/underholdning, musik og sang fra Højskolesangbogen samt hyggeligt samvær ved kaffebordet er, som bekendt, udnævnt til at være SANGENS ÅR, og det vil efterårets Torsdagstræf også bære præg af. Men vi indleder efter sædvane efterårssæsonen med LAGKAGEMØDE, hvor vi, traditionen tro har inviteret Steen Ivan Hansen til at komme og holde foredrag. I kaffepausen vil vi smage på alle de dejlige lagkager, som er lavet til lejligheden. Foredrag ved cand. mag. Steen Ivan Hansen Steen Ivan er lige kommet hjem fra en rejse til Ghana, og vil gerne fortælle og vise billeder fra turen. Selvom slavehandelen fra Guldkysten var et grimt kapitel af Danmarkshistorien, er det også en interessant historie om politik, grådighed og eventyrlyst. Flere af de danske forter og plantager findes stadig i området, selvom Danmark til sidst måtte trække sig ud og overlade det til Englænderne. I dette foredrag ser vi på historien om slavehandelen samt på det moderne Ghana, som er et af Afrikas mønsterlande, selvom der stadig findes fattigdom. Foredraget er med mange, dugfriske billeder. 8. Sept. kl i Malling sognegård Minikonfirmander bringer gaver op ved sidste års høstgudstjeneste. Ved gudstjenestens begyndelse vil minikonfirmanderne bære noget af årets høst ind i kirken. Høstgaverne er hidtil - og for størstepartens del - blevet givet af minikonfirmanderne og deres forældre. Men alle i sognet kan, efter lyst og evne, være med til at give et bidrag i form af lidt frugt og grønt - eller blomster fra haven, lidt hjemmebagt brød mm. Efter gudstjenesten er alle indbudt til høstfest og frokost i sognegården. Her vil høstgaverne blive solgt på auktion, og på pladsen foran sognegården åbner konfirmanderne deres boder med salg og konkurrencer af forskellig slags. Overskuddet fra både høstgaverne og boderne går ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde. Pris for frokost: 20 kr. for voksne, børn gratis. Så er vi klar igen efter forhåbentlig en god sommer. Vi hygger os med kaffe og hjemmebag, inden vi går i gang med at spille eller gå videre med håndarbejdet, og man kan jo sagtens snakke imens. VELKOMMEN! Korsangen foregår i Malling Sognegård og begynder efter skolestart. Sommerklædte kirkegængere til pinsegudstjeneste i Hørhaven. I lighed med sidste år rykkede kirkegængere fra sognene i Århus Søndre Provsti ud af kirkerne for at fejre pinsegudstjeneste i det fri. Sognepræst Ellen Aagaard Petersen fra Tranbjerg prædikede, og Århus Brass Band ledsagede menighedens salmesang. Kirketjenere, kordegne, organister og korsangere samt præster var mødt op sammen med kirkegængerne fra de mange sogne. Det blev en fin gudstjeneste under Guds åbne himmel og med så dejlig en sol og varme, at mange efter gudstjenesten nød deres kikekaffe/frokost i det grønne. 16 Nummer 4/2008

17 Sven Havsteen-Mikkelsens smukke glasmosaik i Malling kirke. Fyraftenssang er et anderledes møde i kirkens rum. Ca. en ½ time taget ud af den travle hverdag med et vekslende indhold: Fællessang, musikalske indslag, fortælling, oplæsning af prosatekster eller digte eller hvad der nu er valgt fra gang til gang. Denne gang er det Malling, der vil stå for fyraftenssangen, og vil medvirke. Husk at der er orienteringsmøde i Malling sognegård tirsdag den 26. august kl Her kan du høre mere om, hvad et menighedsråd beskæftiger sig med, og få lejlighed til at stille spørgsmål. - Og nej, kirken er ikke bare for sjov, kom og hør nærmere. Menighedsrådet Korsuite med digte af KAJ MUNK og musik af ERLING KULLBERG Tirsdag d. 16. september kl. 20 i Malling kirke De 3 kor: opfører et nyt dansk korværk I det fri. Koncerten opføres både Dirigent er komponisten og akkompagnatør er pianist I det fri er komponeret i 2007 på foranledning af Danske Folkekor. Værket er for kor og klaver bestående af 12 sange hver med navn efter en af årets måneder. Teksterne af Kaj Munk stammer fra digtsamlingen Navigare Necesse - Tolv digte om Danmark 1940, der på ét plan skildrer årstidernes skiften, men samtidig bærer præg af den tyske besættelse. Som Erling Kullberg forklarer: Det tilfører en fascinerende flertydighed til disse digte, som foruden meget præcise naturskildringer indeholder mange stemningsmæssige nuancer - fra februars kådhed til majs tungsind - og dermed egner sig til musikalsk behandling i et cyklisk korværk. Det er denne flertydighed, der går igen i titlen I det fri. Kaj Munk var jo netop ikke fri til at ytre sig, men måtte finde snørklede veje til at udtrykke sin modstand mod besættelsen. Dermed rammer hans digte ned i en meget aktuel debat om ytringsfrihed og betydningen af at kæmpe for sine værdier. Alle børn i 3. klasserne på Malling skole har fået en hilsen fra kirken med invitation til at blive minikonfirmander ved det nye skoleårs begyndelse i august. Når vi har alle tilmeldinger i hus, vil vi sende besked ud med oplysninger om, hvornår vi begynder. Vi mødes i sognegården efter skoletid, en gang om ugen i ca. 1 1/2 time fra slutningen af Minikonfirmander opfører Den fortabte Søn august til 1. søndag i advent. Det er frivilligt og gratis at deltage. Hvis tilmeldingsbrevet skulle være bortkommet, kan tilmelding stadig ske ved henvendelse til undertegnede. Emmy Haahr Jensen, tlf.: , mobil: , Nummer 4/

18 Johannes Severin Blidegaard Kasper Solsbæk Clara Maria Vedel Rosa Sophia Vedel Lærke Rosenbjerg Strandgaard Eigil Skytte Johansen Mai Guldbeck Ryvold Orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådvalg Sognecafé Fyraftenssang I det fri, Koncert Torsdagstræf Høstgudstjeneste Bredgade, Malling Åben: Mandag fredag kl , tirsdag dog Formand sognepræst, kbf. Malthe Madsen Butiksudvalg: Inger Sørensen, Henny Verner og Lici Jakobsen. Kirke & sogn Nr. 73. juni/juli Årgang 20 Redaktion: Finn Malthe Madsen, ansvh., Emmy Haahr Jensen, Karen Greve og Lone Svinth Vi modtager gerne indlæg fra læserne. Finn Malthe Madsen Kirkevej 3, 8340 Malling Telefon Træffes bedst alle hverdage, kl undtagen mandag. Kontoret iøvrigt tirsdag kl. 9-11, samt torsdagkl Emmy Haahr Jensen Ny Moesgårdvej Højbjerg Telefon / Mobil træfffes efter aftale. Fredag er fridag. Folmer Krarup Kirkegårdskontoret Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling. Telefon Træffes bedst mandag-torsdag kl Birthe Hinge Træffes i Sognegården kl alle hverdage undtagen mandag Telefon: eller Winni Kilsgaard Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Telefon Lisbeth Gråkjær Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Telefon Jeppe Aastrup Åbakken 9, 8320 Mårslet Telefon Formand: Ida Dybdal Mallinggårdsvej 125 B, 8340 Malling Telefon: Næstformand: Bent Oxvig Bygvænget 13, 8340 Malling Telefon: Nummer 4/2008

19 Aftenskolen for Beder, Malling og Ajstrup Efterårsprogram 2008 PILATES Ved: Instruktør Anne Birgitte Grønnebæk Pris: Kr. 500/400* 31 tim. (hele vinteren) Medbring liggeunderlag og tæppe. HOLD 830 Tid: Tirsdag kl , start 2/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 831 Tid: Mandag kl , start 1/9-08 Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Pilates er en træningsform, som arbejder på at skabe en velafbalanceret krop. Der arbejdes primært med at styrke muskler omkring ryg, mave og bækken. Træningen består af en række øvelser på måtte og metoden bygger på kontrol og koncentration, og man fordyber sig i den enkelte øvelse. DANSK YOGA Ved: Exam. Dansk yogalærer Vivi Dybdal Pris: 875/600* kr. 56 timer. Målet er at blive mere sund, rask og harmonisk i krop og sind. Øvelserne styrker svage muskler og udspænder stramme muskelgrupper. Alt foregår i et roligt tempo. Selvom du har små skavanker, kan du også være med. Få en bevægelsesoplevelse, der styrker immunforsvaret, uden andre kemiske stoffer end dem, du selv kan producere. Medbring liggeunderlag og tæppe. HOLD 870 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 873 Tid: Mandag kl Start 1/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 871 Tid: Torsdag kl Start d. 4/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 872 Tid: Torsdag kl Start 4/9-08. Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. HOLD 843 Tid: Fredag kl Start d. 5/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 HOLD 835 Tid: Fredag kl Start 5/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 JYSK YOGAFORBUND Med baggrund i klassisk yoga arbejder vi med øvelser, som giver styrke, smidighed og balance. Indre organer, kirtler, kredsløb og energisystem stimuleres, og vi sætter fokus på åndedrættet. Øvelserne tilpasses i videst mulig omfang den enkelte. Hver lektion afsluttes med afslapning, som frigør spændinger. Medbring liggeunderlag og tæppe. Hold 842 er hensyntagende undervisning for deltagere med nedsat funktion i f.eks. ryg, skuldre eller åndedræt. HOLD 845 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3, Malling. Ved: Exam. yogalærer Camilla Gliemann. Pris: Kr. 800/550*. 50 timer. HOLD 836 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 875/600*. 56 timer. HOLD 837 Tid: Mandag kl Start d. 1/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr timer. HOLD 839 Tid: Torsdag kl Start d. 4/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115, Beder. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 875/600*. 56 timer. HOLD 840 Tid: Torsdag kl Start d. 4/9-08. Sted: Eskegården, Byagervej 115. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr timer. HOLD 841 Tid: Onsdag kl Start d. 3/9-08 Sted: Skåde lokalcenter, Bushøjvænget 113, Højbjerg. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr timer. HOLD 842 (Hensyntagende undervisning). Tid: Fredag kl Start 5/9-08 Sted: Lokalcenter Holme, Nygårdsvej 34, Højbjerg. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 800/550*. 50 timer. Max. 7 deltagere. HOLD 844 Tid: Fredag kl Start d. 5/9-08 Sted: Skåde lokalcenter, Bushøjvænget 113, Højbjerg. Ved: Exam. yogalærer Lene Bentsen-Pedersen. Pris: Kr. 800/550*. 50 timer. POLARITETSYOGA HOLD 857 Tid: Onsdag kl Start 3/9-08 Sted: Eskegården, Byagervej 115. Ved: Polaritetsterapeut Gitte Larsen. Pris: Kr timer (18 gange). Polaritetsyoga består af en gruppe enkle og virkningsfulde strækøvelser, som blev udviklet ved at studere de bevægelser og stillinger, som vi instinktivt indtager, når vi ønsker at vække os selv op, slappe af eller lette smerte i vores krop. Stillingerne holdes ikke statisk, men tilføjes blide rokke- og strækbevægelser i kombination med stemmelyde. Øvelserne stimulerer bevægelsen af livsenergien gennem kroppens energibaner og chakraer. Samtidig styrker de kroppens muskler, led, bindevæv, udrensningsorganer osv. Undervisningen: Opvarmning, praktiske øvelser, udspænding og afsluttende afspænding. Læs mere på Se også Fælles Fritids efterårsprogram med uddybende information på internettet: Nummer 4/

20 STYRKETRÆNING MOD DÅR- LIG RYG, SKULDRE OG NAKKE Sted: Beder skole, håndarbejdslokalet. Ved: Exam. yogalærer Kirsten Malmros. Pris: Kr. 650/450*, 38 timer. HOLD 860 Tid: Tirsdag kl Start d. 2/9-08. HOLD 838 Tid: Tirsdag kl Start d. 2/9-08. Har du i din hverdag ofte smerte og irritation i ryg, nakke og skuldre, er dette hold for dig. Øvelserne optræner muskelstyrke omkring ryg, mave, ben og arme. Desuden arbejder vi med udspænding af forkortede holdningsmuskler, da dette også er meget vigtigt for at afhjælpe smerter i kroppen. Vi slutter med en kort afspænding. Medbring liggeunderlag, tæppe og evt. en lille pude. YOGA FOR BØRN OG DERES FORÆLDRE Ved: Exam. yogalærer/pædagog Jette Thorsager Pris: Kr timer 17 gange (for en voksen med et barn). Sted: Eskegården, Byagervej 115. HOLD 858 (3 4-årige) Tid: Tirsdag kl Start d. 2/9-08 HOLD 861 (5 6-årige) Tid: Tirsdag kl Start 2/9-08 Vi tager udgangspunkt i barnets motoriske udvikling og naturlige lyst til at bevæge sig. Både barn og voksen vil få kendskab til grundelementerne i yoga. Vi slutter af med en afspænding, hvor du gennem berøring af dit barn hjælper det til at slappe af og opbygge en god kropsbevidsthed. Der vil højst være 8 voksne med barn. Medbring lagen og evt. tæppe. TUMLE- OG BEVÆGELSES- LEG MED DET LILLE BARN For børn mellem 2 og 10 måneder og en forældre Ved: Pædagog Karin Lemvig. Pris: Kr timer 8 gange (for en voksen med et barn). Sted: Malling Plejehjem, Tværgade, 1. sal. i hovedbygningen. HOLD 864 Tid: Tirsdag kl Start 2/9-08. HOLD 865 Tid: Tirsdag kl Start 4/ En god grundmotorik er en vigtig forudsætning for barnets øvrige udviklingsområder. Få gode og sjove ideer til tumle- og bevægelseslege i tæt kontakt med mor eller far. I vil lære at understøtte og udfordre det lille barns sanser og motorik. Vi vil ud over vores egen krop bruge forskellige redskaber og legetøj. Der vil højst være 8 voksne med barn. Medbring lagen og evt. tæppe. Info: Karin Lemvig på tlf HISTORIE Frankrig Troubadourer, solkonger og filosoffer. HOLD 848 Tid: Tirsdag kl Start 16/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 Ved: Cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 510/300*. 30 timer (12 gange). I 500-tallet skabte frankerne et kongerige på ruinerne af det romerske Gallien. Franske riddere var førende under korstogene, og troubadourerne i Sydfrankrig skabte kærlighedslyrik inspireret af maurerne. I 100 års-krigene var landet tæt på at gå under, men Jeanne d'arc indgød nyt mod. Solkongen, Ludvig 14., fik bygget Versailles, landets malere og musikere triumferede. Tænkere som Voltaire og Rousseau støbte i 1700-tallet de kugler, som skød kongedømmet i sænk ved revolutionen i HISTORIE Venner fra New York, sko fra Shanghai - globaliseringens muligheder og farer. HOLD 847 Tid: Onsdag kl Start 17/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 Ved: Cand.mag: Otto V. Barner. Pris: Kr.600/350*. 36 timer (12 gange). Din bookingmedarbejder sidder i Bangalore. Din søn chatter på nettet med venner i New York. Din lokale it-virksomhed har flyttet produktionen til Shanghai. Vi sætter os ind i globaliseringens udfordringer og konsekvenser og diskuterer ud fra oplæg og tekster spørgsmål som: Betyder de globale flytninger af arbejdspladser og kapital, at politikerne mister magten? Hvad betyder indvandringen for de vestlige samfund og for indvandrernes hjemlande? Hvordan håndterer demokratiet "Krigen mod terror"? Hvad betyder forandringerne i klimaet? FILOSOFI Ondskaben - hvor kommer den fra? HOLD 866 Tid: Torsdag kl Start 18/9-08. Sted: Malling Plejehjem, Tværgade, 1. sal i hovedbygningen. Ved: Cand. mag. Otto V. Barner. Pris: Kr. 510/300*. 30 timer (12 gange). Vi mennesker kan handle bevidst ondt over for hinanden og har altid søgt at forklare ondskabens natur. Fra det gamle testamente, til grækerne og den kristne overlevering om skellet mellem sjælen og vor syndefulde krop. Fra Freuds psykoanalyse til eksistensfilosofferne og den moderne sprogfilosofi. På kurset forsøger vi at indkredse ondskaben som fænomen og diskuterer dens rolle i vor egen tilværelse. Som grundbog kan læses: Peter Thielst: "Det onde. Et menneskeligt problem." Gyldendal LITTERATUR Klassisk og moderne nordisk litteratur Ved: Højskolelærer Ingeborg J. Frandsen. Pris: Kr. 550/350*. 27,5 timer (11 gange) inkl. foredrag 12/9-08. HOLD 832 Tid: Tirsdag kl Start 2/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 HOLD 833 Tid: Fredag kl Start 5/9-08 Sted: Beder sognegård, Kirkebakken 58. Efterårets forløb byder på oplevelser af især nordiske romaner af Kerstin Ekman, Jørgen Nielsen, Per Pettersson, Martin A. Hansen, Karen Blixen, Lars Såbye Christensen, Dorrit Willumsen, Selma Lagerlöf, og desuden fra Portugal, José Saramago. I forbindelse med Kerstin Ekmans store familieroman er der arrangeret foredrag med forfatter og teolog Doris Ottesen Fortælling, oplæsning, teaterforestillinger og film samt belysning af og samtaler om værkernes temaer. Deltagelse kræver ikke, at man har læst værkerne på forhånd! NB: Der er gode forhold for kørestolsbrugere. Info: tlf eller tele.dk. CANTABILE-KORET HOLD 852 Tid: Hver anden torsdag kl Start d. 25/9-08. Sted: Malling sognegård, Malling Kirkevej 3 Se også Fælles Fritids efterårsprogram med uddybende information på internettet: 20 Nummer 4/2008

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aarhus Friskoles Fredagsbrev

Aarhus Friskoles Fredagsbrev Kære Ærede Læser Deres barn har i skrivende stund fået sommerferie. Tillykke! Så er der ekstra god tid til at nyde denne udgivelse sammen. De kan i skoleårets sidste udgivelse (SNØFT!) læse om følgende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere.

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere. TORSDAGS-NYT 28. august 2008 Skolestart Det er dejligt at mærke, at skolen nu er i gang efter ferien. Lærings livet blomstrer og glade børn tumler omkring os! Dejligt at opleve de nye 0. klasser er ved

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Eskegården Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Eskegården 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 TRÆVÆRKSTED 4 HUMØRKLUBBEN 4 FÆLLESSPISNING 4 HYGGEKLUBBEN

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere