JorfegneQe. det kongelige A kademie. for de skjønne Knnster. Kjebenhavn. udstillede Kunstværker. over de ved. otfenligt. Trykt i. Thieles Bogtrykkeri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JorfegneQe. det kongelige A kademie. for de skjønne Knnster. Kjebenhavn. udstillede Kunstværker. over de ved. otfenligt. Trykt i. Thieles Bogtrykkeri."

Transkript

1 /,. ' ' JorfegneQe J over de ved det kongelige A kademie for de skjønne Knnster otfenligt udstillede Kunstværker. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1872

2 DeArbeider, der ere betegnede med *, ere Kunstnernes Eiendom. Publicums Opmærksomhed henledes paa den i Forbindelse med Udstillingen oprettede Tombola af Kunstarbeider. Der vil i Udstillingens Begyndelse blive kjøbt Kunstarbeider til et Beløb af henved 3000 Rdlr. til Bortlodning. Alt eftersom delte første Indkjøb samt de med Tombolaen forbundne Udgifter ere blevne dækkede, kjøbes der for den Sum, dei yderligere indkommer for Salget af Lodsedler, fremdeles Kunstarbeider, saaledes at der intet Overskud tilsigtes. lndkjøbene til Tombolaen gjøres af et Udvalg af 3 Kunstnere, som aarlig vælges af alle Udstillerne. De af Tombolaen indkjøbte Arbeider ere betegnede med et tydeligt Mærke. Lod-Sedler å 2 Mk. erholdes saavel i Billetudsalget som ved Indgangen til Udstillingen. Salget, samt Trækningen, der foretages ved Udstillingens Slutning, skeer under behørig Control. Udfaldet vil blive olfenlig bekjendtgjort. Udvalget for indeværende Aar. Chr. lllache. Godfr. Christensen. J. la Cour.

3 Værelset A. 1. Anton Thiele. "Parti i Udkanten af Oxholms Skove paa Øland, med Udsigt over Liimfjorden. 2. H. Fischer. Sophiebjerg ved Nyborg. Tilh. Hr. Capt. Zeilau. 3. P. S. Kroyer, Portrait af Professor H. N. Krøyer. 4. Godfr. Christensen. *Møens Klint i Nærheden af Sommerspiret. 5. J- la Cour. Morgen ved Vierwaldstådter-Søen. Tilh. IJr. Grosserer Tvermoes. 6. J. U. Bredsdorff. Slrandparti ved Ny-Kalkbrænderi October Formiddag. Tilh. Hr. Byfoged Decher 7. C. Balscjaard. Frugt- j maleri. Tilh. Hr. Intendant, Ju- 8. C. Balscjaard. Blomster- slitsraad Struckmann. maleri. 9. A. Thorenfeld. "Parti fra Pintemøllen i Svendborg. 10. Th. Stein. Portraitbuste. Gips. U. Th. Stein. Portraitbuste. Marmor. Tilh. Hr. Ferd. Winsløw i Chicago. 12. Th. Stein. Portraitbuste. Gips. 1*

4 4 Værelserne A og B. 13. N. O. Schmidt. I'ortraitmedaillon. Callipaste. 14. U. Hammeleff. Portraitmedaillon. Gips. Tilh. Enkefru Petersen. 15. Th. Stein. Portraitbuste. Gips. 16. Frøken C. Kondrup. Amor, som prøver Strengen paa en Bue. Statuette i Calipaste. 17. Axel Pacht. Portraitbuste. Gips. Tilh. Ur. Bibliothekar Chr. Bruun. 18. Chr. Dalsgaard. Steengangen paa Sorø Akademi, med Portraitfigurer. Dererraabl:»op«. Tilh. Hr. Overlærer Sibbern i Sorø. 19. F. M. Sundberg. Portraitmedaillon. 20. Frøken C. Kondrup. Portraitbuste. Callipaste. 21. Carl Smith. Portraitbuste. Tilh. Hr. Grosserer U. Foss. 22. Frøken C. Kondrup. Portraitbuste. Callipaste. Værelset B. 23. H. Olrik. Børnegruppe. 24. Carl Bøgh. *Skov med Kronvildt; Motivet fra Tølløse Storskov. 25. A. Dorph. Christus paa Korset. Altermaleri til Galten Kirke. 26. C. C. Andersen. "En Bonde kjører tiltorvs med Gjæs.

5 Værelset B N. P. Holbech. Porlrait, Knæstykke af Dr. Stenoff. Tilhører Kirken i Carlshamn. 28. Vilh. Groth. "En Skovsø. 29. M. Jepsen. Tra høire Sideskib i St. Olai Kirke i Helsingør. 30. Chr. Blache. Mellem Skjærene ved Indløbet til Christiania Fjord. Tilh. Hr. Fabrikeier Hagemann. 31. S. Simonsen. *Ved Fontainen. 32. Harald Foss. 'Tidlig Sommermorgen. Udsigt over Sæby-Skov og Kattegattet. 33. Harald Foss. "Bakkeparti fra jydske Aas. 34. //. Olrik. Portrait. Brystbillede. 35. S. Simonsen. En italiensk Gedehyrde. Tilh. Hr. Smedemester Doberck. 36. Chr. Zacho. Aften i Sæbygaards Skov i Vensyssel. Tilh. Hr. Fabrikeier Hagemann. 37. F. C. Lund. *En omreisende Skomager møder en Bekjendt, som viser ham hvor pyntet hun er. 38. Carl Bøgh. Ved Smedien. Udført efter Bestilling.

6 6 Værelset C. Værelset C. 39. A. H. Mackeprang. "Et Æsel ved en romersk Fontaine. 40. F. L. Storch. Neapolitansk Genrebillede. Tilh. Fru Kammerherreinde Treschow. 41. Aug. Schiøtt. Portrait. Brystbillede. 42. P- Baadsig. "Høstdag. Parti ved Skjoldnæsholm. 43. Aug. Schiøtt. *Flosakløften ved Lovbjerg (Thingvalla) Flosagjå vi5 Logberg å I'ingvollum. 44. Aug. Schiøtt. Portrait. Brystbillede. 45. G. Emil Libert. "Bornholmsk Landskab; Motiv fra Bø. 46. Basm. Eilersen. "Aftenstemning fra Øresund; Motivet fra den nordlige Dyrehave. 47. H. Olrik. Portrait. Knæstykke. 48. Froken Chr. Løvmand. "En brands af Efteraarets allersidste Blomsterflor. 49. Frøken Clir. Løvmand. Druer. Tilh. Kongelig Skuespillerinde Fru Sødring. 50. H. Siegumfeldt. En jydsk Bondekone. Tilh. Hr. Provst Taaffe i Langaa. 51. A. Kaufmann. Klippetrappen til Eremitboligen paa Biberen i Bayern. 52. Godfr. Christensen. Sivplanter ved Bredden. Tilh. Hr. Mægler Joachim Malling. 53. H. Conradsen. Portrait. i 54. H. Conradsen. Tre Engle, efter Thor- / Kameer. valdsen. *

7 Værelserne C og D Frøken C. Kondrup. To qvindelige i Hoveder (Klytie og Niobes Datter). > Kameer. Merkur-Hoved; efter Thorvaldsen ) 56. S. Simonsen. En Frugtsælger fra Neapel. Tilh. Hr. Etatsraad O. 15. Suhr. 57. S. Simonsen. "Geder i Campagnen. 58. F. C. Kiærskou. *Veien forhi Sorgenfri-Slot. 59. Chr. Zacho. "Skræpper og Iris'er ved en Aabred. 60. M. Jepsen.»Michaelska ulice«i Prag. Tilh. Hr. Godseier Scavenius til Klintholm. Værelset D. 61. F. C. Lund. Schweitzergarden i Pavens Forgemak. Tilhører Hs. Excell. Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Guldborgland. 62. Axel Schovelin. "Junidag; efter en bortdragende Tordenbyge. 63. Carl Neumann. *En taaget Dag paa Themsen. 64. Chr. Blache. *Stille Formiddag ved den norske Kyst; Motiv fra Frederiksværn. 65. Vilh. Groth. "Ved Udløbet af en Aa; taaget Formiddag. 66. J. U. Bredsdorff. Efter Solnedgang ved Holstebro Aa. Tilh. Frøken N. Sperling. 67. Frøken C. Engelhart. Portrait.

8 8 Værelserne D og E. 68. Carl Rasmussen. *Midnatsstemning ved den grønlandske Kyst. 69. Ollo Bache. Portraitgruppe. Tilhører Fru Oberstinde Kæder. 70. Chr. Thørrestrup. *1 Udkanten af en Birkeskov. 7t. Axel Helstecl. Romersk Dreng. Tilhører Ur. Cand. A. Knudsen. 72. Froken Emma Thomsen. Voxende Moser og Sneboller. I Tilhøre 73. Frøken Emma 'Thomsen. Voxende Mrs. Newbold. Seriuer. 74. A. Dorph. Regnveir. Genrebillede. Tilhører Hr. Grosserer Georg Petersen. 75. Anton 'Thiele. Øland. Portraitlandskab. Tilhører Frøken Skeel. 76. Rasm. Eilersen. "Fra Pinlsedagene Motivet fra den nordlige Dyrehave. Værelset E. 77. Chr. Zacho. 'Udsigt fra Alling-Bakker over imod Himmelbjergegnen. Eftermiddag i September. 78. P. Kornbech. *Sacristiet i Nonneklosteret Monastero maggiore i Mailand. 79. Carl Bloch. Forklarelsen paa Bjerget. 80. Carl Bloch. Christus og den samaritanske Kvinde. Malede til Bedestolen i Frederiksborg.

9 Værelset E F. C. Kiærskou. Jydsk Landskab. Motivet taget i Nærheden af Frijsendal. 82. J. H. Brandt. "Bornholmsk Strandparti. Formiddag i Juli Maaned. 83. Th. Niss. "Aaparti. September-Eftermiddag. 84. Vilh. Paclit. "Skjul. 85. Frøken L. Wiltusen. Portrait. 86. P- Raadsig. "En Efteraars Storm. 87. H. Olrik. Portrait af LJs. Majestæt Kongen. ijeel Figur i Legemsstørrelse. Tilh. Hs. Excell. Hr. Overkammerherre v. Oxholm. 88. Heinr. Hansen. Christian d. IV's Audientsværelse paa Hosenborg. Tilh. Hr. Lehnsgreve Lerche til Lerchenborg. 89. Heinr. Hansen. Portal til et Palads i Venedig. Tilh. Fru. E. Hirschsprung. 90. Heinr. Hansen. Sala di Bussola i Dogepaladset. Tilh. Hr. Smedemester Doberck. 91. Heinr. Hansen. Oratorio di San Bernardini i Siena. Tilh. Hr. Maler Weber. 92. Vilh. Groth. "Landskab fra Haufverud i Dalsland. 93. Frøken H. Gede. "Sommerblomster og Frugter i en Kurv. 94. Heinr. Hansen. Auticollegio i Dogepaladset i Venedig. Tilh. Fru Oberstinde Ræder. 95. O. Haslund. "En Holdeplads;

10 10 Værelset F. Værelset F. 96. A. Lorange. *En lille Pige beskjæftiget med at gvde Olie i en Lampe; componeret i pompeijansk Stiil. 97. Frøken Ida Heerforth. 'Voxende Foraarsblomster. 98. Vilh. Kijhn. "Ved den bornholmske Kyst i Nærheden af Helligdomsklipperne i Hø Sogn. Forsommer. 99. Frøken Ch. r. Post. *Et AposteKHoved Frøken Ida Heerforth. *En Fuglerede mellem Markblomster Harald Foss. Formiddag i September. Motivet fra Nejsum Hakker (Jvdske Aas) i Vensyssel P. Iiaadsig. "Fiskere fra det nordlige Sjælland Vilh. Melbye. *Parti af Kjøbenhavns indre Rhed A. Lunde. Italiensk Landskab ved Narni. Tilh. Hr. Tandlæge Diedrichsen C. I}. Vogelsang. Ved Arbeidet A. P. Madsen. *To Geder med Kid Anton Thiele. Jydsk Skov, udsat for Vestenvinden. Motivet fra Oxholms Skove. Tilhører Frøken Skeel W. Marstrand. Portrait Vilh. Kyhn. 'Sildig Eftermiddag. Emnet taget ved den bornholmske Kyst i Rø Sogn F. Vermehren. Portrait. Knæstykke.

11 Værelse F og G F. Vermehren. Portrait. Brystbillede Carl Baagoe. En Fregat lændsende for en Storm i Atlanterhavet. Tilh. Hr. Grosserer Carl Ahrentzen Harald Trolle. *En tilfyget Huulvei F. Vermehren. Portrait af Ils. Excell. Generalpostdirektenr Grev Danneskjold-Samsø. Brystbillede Carl Bloch. En Munk der har Tandpine. Tilh. Hr. Mægler M. Henriques C. Balsgaard. 'Blomstermaleri P. Kornbech. 'Gadeparti i Taormina P- Kornbech. *En Buegang i Trient. Tær el set G Etatsraadinde Adelgunde Vogt. Tre hvilende Hjorte. Gruppe i Vox J. Hoffmann. Vesta. Statue i Gips. Bestilt i Metal af Hs. Excell. Greve Moltke Hvitfeldt til Glorup F. Holbech. En ung Bacchant. Statue i Gips. Tilh. Skulptursamiingen C. Hartmann. En Spydkaster. Statuette i Bronce. Tilh. Hr. Godseier Viggo Neergaard til Fuglsang G. Chr. Freund. Lille Moses bliver viist. til Prindsessen. Gruppe i Gips, halvnaturlig Størrelse.

12 12 Værelserne G og H Etatsraadinde Adelgunde Vogt. En Karl, som kjører 2 Lleste. Gruppe i Vox Etatsraadinde Adelgunde Vogt. To Heste for en Kornqværn, som styres af en Nisse. Gruppe, i Vox Etatsraadinde Adelgunde Vogt. To Aber. Gruppe i Vox F. Uolbech. Bacchus som Barn. Statuette i Marmor. Tilh. Skulptursamlingen. Værelset H Carl Rasmussen. 'Billede fra Grønland. De Indfødte dandse Fangedandsen W. Schorn. 'Hønsenes Besøg hos Kyllingehønen W. Schorn. 'Fra et Huggehuus Gotfred Rump. Efteraar. Tilh. Hr. Jægermester Sperling P. C. Skovgaard. Portrait Gotfred Rump. Foraar. Tilh. Hr. Jægermester Sperling Holger Drachmann. 'Tidlig Morgen i Kanalen F. C. Lund. *En Landseknegt Froken A. Paulli. En Vei i Fredensborg Gotfred Rump. Vinter. Tilh. Hr. Jægermester Sperling N. P. Rasmussen. 'Markblomster.

13 Værelset H Gotfred Rump. Sommer. Tilh. Hr. Jægermester Sperling P. C. Skovgaard. Porlrait F. C. Lund. Portrait Pidro Krohn. En Kone som smaasnakker med sin Stær. Tilh. Hr. Vexelmægler M. Henriques Carl Thomsen. *Ved et Vandingssted; Motivet fra Tjustrup Sø ved Sorø C. A. Kølle. 'Parti i Stockholms Djurgård Vilh. Pacht. *En Marschandiser i en jydsk Kjøbstad Frøken Charl. v. Krogh. 'Himmelbjerget, seet fra Stationen Laven. Taaget Efteraarsdag; Solen bryder igjennem Gotfred Rump. Midsommer-Formiddag; Hovedtrækket fra Raavad Carl Chr. Andersen. *Marmorbroen Christian Blache. 'Efter Regn Christian Blache. 'Frisk Kuling J. Roed. Mandsportrait. Knæstykke C. A. Kølle. 'Ellemose om Foraaret; Motivet fra Raavad Vilh. Pacht. 'Katten gaaer med i Marken O. D. Ottesen. 'Aakandestykke fra Lyngby-Sø O. D. Ottesen. 'Forskjellige sydlandske Rankevæxter op til en Muur, m. m O. D. Ottesen. Æbleblomster og Lillieconvaller i et Glas O. D. Ottesen. Forskjellige Roser og andre Blomster i en Kurv, med Omgivelse af Frugt. Tilh. Hr. Skrædermester Berthelsen.

14 14 Værelserne H og I O. D. Ottesen. Roser henlagte paa et Bord. Tilh. Hr. Geheime-Etatsraad Fenger A. P. Madsen. *Parti ved Vedbæk (det saakaldte Toldsted) Axel Helsted. En Hundehvalp O. D. Ottesen. *En Heleborus i en Steenhøi, med Omgivelse Vilh. Groth. *En Klippekløft; Motiv fra Bohuslehns Skjærgaard H. J. Hammer. Digteren Baggesen i Besøg hos Grev Schimmelmanu. Udført ifølge Bestilling af Orla Lehmann. Tilh. Hr. Dr. G. Kode H. Fischer. *Et Spange. Foraarsbillede fra Sydsjelland Frøken Chr. v. Post. Portrait af Fru Lina Frølich. Værelset I Carl Wurtzen. Lyngparti; Motivet fra Silkeborg. Tilhører Hr. Vexelmægler F. A. Lorch Otto Bache. Portrait. Brystbillede Gotfred Bump. *Parti af Bomsdalen med Romsdalshornet og Troldtinderne N. G. Rademacher. Parti af Lemvig. Udsigt over Byen med Thy i Baggrunden. Aftenbelysning i September. Tilh. Hr. J. Gjerulff.

15 Værelset I , 179 ISO 1S S7 188 Anker Lund. Holmgangen paa Samsø. Ørvar-Odd og haus døende Fostbroder Hjalmar. Carsten Henrichsen. *Fra Hvidegaard ved Ermelund. Carsten Henrichsen. 'Fra Hvidegaard ved Ermelund. C. Fred. Sørensen. Sundet ved Helsingør. Tilh. Fru Generalinde Hæder. J. Bless. Portrait. Froken Ch. v. Post. Portrait af Maleren Lorentz Frolich. Godfr. Christensen. "Landskab fra Raavad. G. Emil Liberi. 'lidsigt fra Helligdomsklipperne paa Bornholm mod Aliinge; i Baggrunden sees Hammeren. Frøken B. Brandt. 'Skovparti. Motiv fra Raavad. August Maaned. Th. Philipsen. *En Drift Kvæg. N. P. Holbech. Barneporlrait. Tilh. Hr. Baron LI. J. Dahlerup. A. Thorenfeld. 'Parti fra Egnen ved Hobro. A. Thorenfeld. 'Parti fra Vingsted i Nærheden af V'eile. F. C. Kiærskou. 'Motiv fra Langsø i Jylland. S. Simonsen. 'Fra den romerske Campagne. Const. Hansen. Portrait. 1, Const. Hansen. Portrait. 1 1Jr y stb " leder " Chr. Zacho. 'Aaen i Skoven. Parti fra Sæbygaards Skov i Vensyssel. N. C. Hansen. Portrait. Brystbillede.

16 16 Værelset K. Værelset K A. P. Madsen. *Parti fra Mosen mellem Vedbek og Tryggerød P. S. Krøyer. Portrait F. Vermehren. Et Kjøkken. Tilh. Hr. Grosserer H. Elirschsprung H. V. Anker. Udsigt til Ringeriket mod Tyrifjord, seet fra Brunæs ved St. Olafs Bad paa Modum. Tilh. Hr. Høiesterets-Advocat Liebe A. Lunde. Tarti ved Raavad. Graaveir J. U. Bredsdorff. 'Graaveirsdag i September, henad Eftermiddagen; Motivet fra Viborg-Egnen C. Zeuthen. *Det Indre afst. Peders Kirke i Nestved Harald Trolle. "Vinterlandskab; sildig Eftermiddag H. Siegumfeldt. Langaa Præstegaard, seet fra Haven. Tilh. Hr. Redakteur R. Hjort-Lorenzen H. V. Anker. Parti af Kåggefos ved St. Olafs Bad paa Modum. Norge. Tilh. Hr. Oberst Reck J. Boesen. 'Foraar i Skoven K. Zahrtman. Portrait P. Raadsig. *Parti ved Arildsleie ved Kullen C. Eckardt. 'Fyenske Fiskerbaade i Nærheden af Samsø. Morgen Helmuth Dirckinck-Holmfeldt. Kystlandskab med Figurer.

17 Værelserne K og L P.F. Nordahl Grove. "Sjællandsk Landskab. Middag C. C. Andersen. "Parti i Kongens Enghave C. Eckardt. "Parti ved Kolding-Fjord. Eftermiddag N. Fristrup. "Fra Strandmølleaaen H. Brasen. "Motiv fra Tybring i Fyen. Juli- Formiddag E, M. Jensen. "Parti i Jægersborg Dyrehave med Ordrup Krat i Baggrunden Frøken H. Janssen. "Ved Vintertid fra Frederiksberg Bredgade Frøken J. Hamann. "En ung Pige. Værelset L J. E. Gnudtzmann. De approberede Tegninger til Kirken for Trinitatis nordre Sogn H. C. Amberg. Udkast til en Hovedstation for en Jernbane til en Hovedstad A. V. Drewsen. En Kirkegaard til en Hovedstad. Tilkjendt Akademiets lille Guldmedaille Ed. Fortling. Lithograferede Portrailer J. V- Tegner. Lithograferede Portraiter E. Sonne. Kobberstik efter Adam Mullers Maleri: Luther paa Rigsdagen i Worms. Medlemsblad for Kunstforeningen i Kjøbenhavn. 2

18 18 Værelserne L og M P. Ølsted. Parti ved Langebro P. Ølsted. Parti paa Appelbyes Plads. Pennetegninger Aug. Behrends. Tegning af det Ahlefeldske Capel i St. Knuds-Kirken i Odense A. Kittendorff. 1 Genazzano. Bønder paa Veien til Markedet i Cerano udenfor Kirken Santa Maria da Cuon consiglio C. V. Nielsen. "Gisselfeldt "Parti ved Christiansborg Slot "Parti paa Christianshavn "En Port ved Halberstadt Søren Simonsen. Dekoration til en Væg i pompeijansk Stiil Ad. Hellesen. Tegning af et Loft i Vatikanet. Værelset M J. Sonne. Danske Husarer i Baghold paa Heden udenfor Dannevirke. Tidlig Morgen i Slutningen af Sommeren Harald Foss. "Foraar. Motivet fra Ørslevkloster i Jylland Carl Bøgh. Billede fra Småland. Tilh. Hr. Kammerjunker Neergaard til Faareveile Godfr. Christensen. Fra Egnen ved Bækkeskov. Tilh. Fru Kammerherreinde Wind.

19 Værelserne M og N C. Neumann. "Strand ved Doulogne; sildig Aften F. C. Lund. Fra Pietro (Maleren Kiichler) i sin Celle i Klosteret St. Buonavenlura i Rom. Tilh. Hr. Etatsraad O. B. Suhr C. Fred. Sørensen. "Sundet INord for Helsingør, seet fra Helsingborg C. Fred. Sørensen. "Vestkysten af Norge. En Nordlandsfarer paa Iljemveien. Baggrunden H. Olrik. Barneportrait. Øen Alden i 237. Harald Foss. "Sildig Eftermiddag fra J jdske Aas Froken M. Bang. "Formiddagsstemning. Motivet fra Vordingborg-Egnen J. Roed. Pige fra Capri A. Thomsen. "Nedkjørsel til Ulvedalen i Dyrehaven N. Simonsen. Paa Flugt. Tilh.Hr. Etatsr. O. B. Suhr /. Roed. Dameportrait N. Simonsen. "Mod Aften. Motivet fra Kysten imellem Sorent og Massa J. Bless. "En lille Pige med en Hund. Værelset N D. Monies. Portrait. Brystbillede H. Fischer. En Skovsø. Parti fra Gisselfeld- Egnen. Tilh. Hr. Grosserer F. C. Jørgensen. 2*

20 20 Værelserne N og O D. Monies. Portrait. Knæstykke J. Sonne. En Ridetour i Skoven. Motivet fra Dyrehaven Will. Hammer. *En Kurv med Frugter ved Foden af en Trappe C. A. Kølle. Parti ved Aaen imellem Strandmøllen og Raavad Axel Helsted. *En italiensk Pige og en Hund Axel Sehovelin. Udskibningssted ved Stevns Klint. Tilh. Hr. Godseier Scavenius til Gjørslev Edvard Petersen, *Henad Aften J. Boesen. *Sildig Eftermiddag D. Monies. Portrait. Knæstykke S. Simonsen. *Campagnolerne jage Tyren fra Flokken S. Theilgaard. *En jydsk Træskokarl H- Olrik. Portrait. Knæstykke D. Monies. Den sprukne Krukke J. Roed. Udsigt over en Deel af Pompeji med Vesuv. Værelset J- U. Bredsdorff. Tidlig Sommermorgen ved Viborg-Sø. Tilh. Frøken H. Bramhelft A. Andersen. *Skovvei ved Helleba;k.

21 Værelserne O og P A. Andersen. "Vinterlandskab. Motiv ved Marienlyst Chr. Hetsch. En Trappegang i Hotel Clyni i Paris D. Monies. Konen ved Kilden A. P. Madsen. "Parti ved Frederiksdal J- H. Brandt. "Tidlig Formiddag i Begyndelsen af September. Motiv fra Falster Aug. Schiøtt. Portrait. Brystbillede Godfr. Christensen. Møllebækken i Marselisborg Skov. Tilh. Hr. Marcus Bech i Aarhuus H. Smith. "En vesterjydsk Bondegaard. Etteraarsstemning Comlesse J. de Bansy. Sol-Opgang. Neapel A. Thorenfeld. "Parti fra Hobro-Fjord Holger Drachmann. "Taaget Formiddag. Margate. Tilh. Hr. Lieutenant Normann F. C. Lund. En Frugtsælgerske i Bom. Tilh. Hr. Grosserer Buben A. Thorenfeld. "Parti fra Svendborg, med Thorseng i Baggrunden. Værelset P Harald Schumacher. "Almind-Bakkerne ved Hald-Sø E. M. Jensen. "En Skovsø i Jægersborg Dyrehave ved Stampen Axel Helsted. "En Romerinde med et Barn.

22 22 Værelset P H. Olrik. Portrait. Brystbillede Vilh. Melbye. "Øresund ved Helsingør "Graaveirsstemning over Kattegattet. Fra Kronborg-Pynten A. Thomsen. 'Parti i Enromskov ved Vedbæk. Tidlig Forsommer Aug. Schiøtt. Portrait. Brystbillede A. Dorph. "Morgen ved Stranden Frøken M. Bang. "En Juli-Formiddag fra Vordingborg Otto Haslund. "Køer paa en Mark Holger Drachmann. Indseilingen til Tynefloden. Tilh. Hr. Grosserer Sv. Petersen Frøken L. Wit lusen. Portrait Edvard Petersen. Fra Farumgaards Mose. Middag C. F. Andersen. Portrait. Knæstykke Fru E. Jerichau Baumann. Portrait. Tilh. Hr. Lehnsgrev Lerche-Lerchenborg A. H. Mackeprang. "En med Oxer forspændt Vogn, som vender hjem fra Rom W. Marstrand. Tre italienske Piger F. L. Storch. Portrait. Brystbillede Carl Rasmussen. "Tidlig Morgen paa det nordlige Atlanterhav Rudolf Bissen. "Kystparti fra Terrasina, tilvenstre et Vagttaarn. Morgen D. Monies. Portrait. Brystbillede Vilh. Groth. "Svensk Landskab Just Holm. Portraitgruppe af Børn Carl Wiirtzen. "En Septemberdag; Parti fra Frederiksdal.

23 Alfabetisk Register. H. C. Amberg. L O A. Andersen, Blaagaardsgade 51. C. C. Andersen. B. 26. H K P K C. F. Andersen. Herm. Wedel Anker, norsk Maler. Slotsholmsgade 18. Carl Baagøe, F Peder Skrams Gade 14. D. 69. I Otto Bache.

24 A F C. Balsgaard. Professor. Medlem af Akademiet. M P Frøken M. Bang. O L P Comtesse J. d. Bansy. Store Koogensgade 68. Aug. Behrends. Rudolf Bissen, f. T. i Rom. Chr. Blache, Østerbro. Batteriveien 1. B. 30. D. 64. H I M J. Bless, østervold 24. Carl Bloch, Professor. Medl. af Akademiet. R. af D. E F K N J. Boesen. I Frøken B. Brandt. E. 82. O J. H. Brandt, Landemærket 3.

25 K H. Brasen, Oversaden n. V. 27. J. U. Bredsdorff. A. 6. D. 66. K O B M Carl Bøgh, Gernersgade 11. Godfred Christensen, Hj. af Gernersgade og Borgergade 144. A. 4. C. 52. I M O H. Conradsen, Medl. af Akademiet. R. af D. C A. 5. A. 18. J. la Cour, Medlem af Akademiet. Rosenvænget 27. Chr. Dalsgaard, Medl. af Akademiet. 1 Sorø. Helmuth Dirckink Holmfeld, f. T. i Dysseldorff. K A. Dorph, Medlem af Akademiet. Bredgade 33. B. 25. D. 74. P. 284.

26 26 Holger Drachmann, Bredgade 37. H O P A. V. Drewsen. L K C. Eckardt, Østervold 24. flasm. Eilersen, Medl. af Akademiet. Rosenvængets Allée 10. C. 46. D. 76. D. 67. Frøken C. Engelhart. H. Fischer, Tordenskjoldsgade 3. A. 2. H N L Ed. Fortling, Lille Strandstræde 20. Harald Foss, GI. Vesterfarimagsvei 5. B F M G G. C. Freund, Medlem af Akademiet. Rigensgade 23.

27 27 K N. Fristrup, Nybrogade 16. E. 93. Frøken H. Gede. L J. E. Gnudtzmann. Vi/h. Groth, Biilovsvei 38. D. 28. D. 65. E. 92. H P K K A. 14. fl N P. F. Nordahl Grove, Blaagaardsgade 49. Frøken Julie Hamann. J. U. Hammeleff. H. J. Hammer, Captain. R. af D. Strandgade 14. Will. Hammer, Medlem af Akademiet. Const. Hansen, Professor. Medlem af Akademiet. Amalievei 6. I

28 28 Heinr. Hansen, Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. og DM. Vodrofsvei 55. E I G N. C. Hansen, Store Kongensgade 87. C. Hartmann. Østerbrogade 21. E. 95. P Otto Haslund, Saxogaden 3. F L Frøken Ida Heerforth. A. Hellesen. Axel Helsted. f. T. i Rom. D. 71. H N P I O G Carsten Henrichsen, Olufsvei 4. Chr. Hetsch, Schønbergsgade 15. J. Hoffmann, Gothersgadens Mølle.

29 29 F. Holbech, i Rom. G N. P. Holbech, Kronprinsessegade 32. B. 27. I Just. Holm, Raadhuusstræde 5. P Frøken Hanne Janssen. K E. M. Jensen. Toldbodgade 5. K P B. 29. C. 60. M. Jepsen. P C. 51. L Fru Jerichau Professor. Baumann, Medlem af Akademiet. A. Kaufmann, Gamle Kongevei 156. A. Kittendorff. F. C. Kiærskou, Medlem af Akademiet. Charlottenborg. C. 58. E. 81. I A C. 55. Frøken Cath. Kondrup.

30 30 P. Kornbech, Strandveien 85. E. 78. F H H Frøken Charlotte v. Krogh. Pietro Krohn, f. T. i Rom. A. 3. K P. S. Krøyer, Baggesensgade 1. F Vilh. Kyhn, Medlem af Akademiet. GI. Vesterfarimagsvei 5. C. A. Kølle, Medlem af Akademiet. Frederiksholms Canal 18. H N G. Emil Liebert, Stormgade 6. C. 45. I 177. F. 96. I A. Lorange, f. T. i Rom. Anker Lund. Fælledveien Nr. 7.

31 31 F. C. Lund, Atelier: Lykkesholms Aliee D. 61. il M O F K A. Lande, Nnrretorv 66. C Froken Chr. Lovmand, Larsleistræde 1. C. 39. P A. H. Mackeprang, f. T. i Rom. A. P. Madsen, Captain. R af D. Gasværksveien 15. F H li O W. Marstrand, Prof. ved Akademiet. Direkteur. R. af D. DM. F P Vilh. Melby, Medlem af Akademiet. Clermont-Villa i Roskilde. F P D. Monies, Professor. Medlem af Akademiet. R. af V. Frederiksborggade 7. N O P. 299.

32 32 C. Neumann, Medlem af Akademiet. Atelier Bredgade 33. D. 63. M C. V. Nielsen, Gasværksvej 11. L E. 83. Th. Niss, Østervold 10. P II. Olrik, Medlem af Akademiet. Rahbeks Allee 2. B C. 47. E. 87. M N O. D. Ottesen, Medlem af Akademiet. Ørstedsvei 62. H A. 17. Axel Pacht, Landemærket 15. E. 84. H Vilh. Pacht, Larsleistræde 21. H Frøken Augusta Paulli. Edvard Petersen, Blegdamsveien 134. N P. 289.

33 33 I Th. Philipsen, Pilestræde 35. Frøken Chr. v. Post, svensk Kunstnerinde. F. 99. H I P. Raadsig, Toldbodveien 4. C. 42. E. 86. F K I N. G. jrademacher, Høibroplads 19. Carl Rasmussen, Charlottenborg. D. 68. H P H N. P. Rasmussen. J. Roed, Prof. ved Akademiet. R. af D. H M N Gotfred Rump, Medlem af Akademiet. Vestervold 21, fra den 16 April paa Charlottenborg i Mellembygningen. H I August Schiøtt, Professor. Medlem af Akademiet. Nyhavn 69. B. S. C O P

34 34 H V. Schorn. D. 62. N Axel Schovelin, Bredgade 36. P Harald Schumacher. G. 50. K M Herm. Siegumfeldt, Gasværksvei 14. N. Simonsen, Prof. ved Akademiet. R. af D. Charlottenborg. Simon Simonsen, Charlottenborg. B C I N L H Søren Simonsen. P. C. Skovgaard, Professor. Medlem af Akademiet. Rosenvænget 27. A. 13. O N. O. Schmidt. H. Smidth.

35 A. 21. L Carl Smith. E. Sonne, Medlem af Akademiet. Frederiksholms Canal 28. M N A J. Sonne, Medlem af Akademiet. R. af D. Toldbodvei 4. Th. Stein, Medlem af Akademiet. Nørrevold 16. C. 40. P A. 19. F. L. Storch, Kultorvet 3. F. M. Sundberg. C. Fred. Sørensen, Professor. Medlem af Akademiet. R. af Rosenvængets Paralelvei 5. I M L N J. V. Tegner. 5. Theilgaard, i Aarhuus

36 Anton Thiele, Smallegade 32. A. 1. D. 75. F M P e A. Thomsen. Kronprindsessegade 52. Carl Thomsen. D Frøken Emma Citadelsvei 16. Thomsen, A. Thorenfeld, Nørrevold 22. A. 9. I O D. 70. Chr. Thorrestrup, Korsgade 15. F K Harald Trolle, Østerbro. Batterivei 1. F. Vermehren, Medlem af Akademiet. R. af D. Parcelvei 4. F K E. 85. P Frøken L. Vittusen. F C. R. Vogelsang, Vestergade 30.

37 Etatsraadinde A. Vogt, født Herbst, Medlem af Akademiet. G Carl Wurtzen, Ravnsborg Tvergade 8. I P Chr. Zacho, Gamle Vesterfarimagsvei 5. B. 36. C. 59. E. 77. I K K L K. Zahrtmann. C. Zeuthen, Nørregade 36. P. Ølsted, Farvergade 24.

38 Værelset A pag. 3. B 4, C 6. D 7.,,8. F 10. G 11. H 12. I 14. K 16. L 17. M 18. N P 21.

39 Tillæg til Fortegnelsen over de ved det Kongl. Akademi for de skjonne Kunster i Aaret 1872 offenlig udstillede Kunstværker. Værelset A J. B. Smith. Portraitmedaillon. Gips Vilh. Kyhn. *Eftermiddag. Pra Fousingø. Værelset B Carsten Henrichsen. *Parti fra Ermelund.

40 40 Værelserne C., E. og G. Værelset Harald Trolle. *Fra Strandegaards Dyrehave Joh. Takanen. Portraitmedaillon. Gips Joh. Takanen. Portraitmedaillon. Gips. Værelset E P. Ølsted. *Parti ved en Landsby Vilh. Rosenstand. Fra Isehia. Tilh. Hr. Kammerjunker Bøjesen. Værelset G Theob. Thielemann.»Kraka«. Gruppe i Gips Theob. Thielemann. I'ortraitbuste af afd. Professor, Stadsbygmester Malling. Gips Joh. Takanen. Portraitbuste. Gips.

41 Værelserne G, H, L og M Chr. Grosmann. Portraitbuste. Gips A. V. Saabije.»Kain«. Statue i Gips G. Pingel. Portraitbuste Gips Br. Bergslien. Portraitbuste. Marmor. Værelset H F. C. Lund. *Fra forrige Aarhundrede. Værelset L E. F. Petersen. En Radering. Værelset M F. C. Kiærskou. *Parti i Sorgenfri - Skov ved Aaen.

42 42 Værelserne M, N, O og P F. C. Kiærskou. Parti i Nærheden af Løistrup i Jylland. Værelset N August Schiøtt. Portrait. Brystbillede Pram-Henningsen. Børneportraiter. Værelset Vilh. Pacht. *En Gade i Aalborg,»den gloende Ovn«. Værelset P Carl Bloch. En Munk. Tilh. Hs. Excell. Hr. Baron Holsten Carisius.

43 Værelserne P og Q C. Nielsen. Amor. Statuette i Gips J. Exner. Udenfor det gamle Havehuus. Portraitfigurer. Tilh. Hr. Dr. phil. Gotfr. Rode Godfred Christensen. *Fra Raavad S. V. Wiegel. Barneportrait Fru E. Mulvad, født Rønsholdt. *Blomstermaleri Frøken Franzisca Andersen. *Skovparti fra Urbanslyst ved Fredensborg Sophus Petersen. Blomster i et Glas Sophus Petersen. Blomstermaleri Sophus Petersen. Frugtmaleri C. Lorck. «Sport« Chr. Zacho. *Foraar Herm. Siegumfeldt. To Børn og deres Bedstemoder; jydske Bønder. Taaffe O. D. Ottesen. "Violer. Tilh. Fru Provstinde Værelset Q Th. Philipsen. *Et Par Kalve H. Chr. Jensen. Portrait af Statsgjældsdirekteur M. Levy Vilh. Pacht. Christus i Emaus. Alterbillede til Agri Kirke paa Mols.

44 , 351, Værelset Q. Axel Schovelin. Delinge Mølle. I Daggrunden Ledreborg Slot. Sildig Eftermiddag. Tilh. Hr. Lehnsgreve Holstein-Ledreborg. Otto Bache. Daniel i Løvekulen. Tilh. Hr. Grosserer D. B. Adler. P. S. Kroyer. Dameportrait. Knæstykke. Godfred Christensen. Efteraarslandskab fra Bækkeskov i Nærheden af Præstø. Tilh. den danske Gesandt i St. Petersborg, Hr. Kammerherre Vind. A. H. Mackeprang. En Drift Kvæg. Motivet fra Schweitz. C. Dahlgreen. *Parti ved Sorø. H. Smith. *En Taterfamilie holder Rast ved en udgravet Kæmpehøi. Vilh. Rosenstand. Grosserer B. Ruben. Georg Svendsen. En Campagnolfamilie. Tilh. Hr. 'Blomster. August Jerndorff. Dameportrait; heel Figur i Legemsstørrelse. Thorvald Niss. "Lyngbakker ved Hammershøi, i Nærheden af Randers. Vilh. Rosenstand. *Et Morgentoilette.

45 Alfabetisk Register. Frøken Francisca Andersen, Fredensborg. P Otto Bache, Medlem af Akademiet. Q B. Bergslien, Norsk billedhugger. G Carl Bloch, Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. P Godfred Christensen, Hjørnet af Gernersgade og Borgergade 144. P Q Q C. Dahlgreen, Slagelse.

46 46 P J. Exner, Medlem af Akademiet. R. af D Chr. Grosmam. G Pram Henningsen. N B Q Carsten Hendriksen, Olufsvei 4. H. Chr. Jensen, Stormgade 6. August Jerndor/f. Q M Q A P F. C. Kiærskou, Professor. Medlem af Akademiet. Charlottenborg. P. S. Krøyer, Baggesensgade 1. Vilh. Kyhn, Medlem af Akademiet. Gamle Vesterfarimagsvei 5. C. Loreh, Norsk Maler.

47 H Q F. C. Lund, Atelier: Lykkesholms Allee 8. A. H. Mackeprang, f. T. i Rom. P P Q P Fru E. Mulvad, O Q L født Ronsholdt. Addr. Holbergsgade 12. C. Nielsen. Thorvald Niss, Blaagaardsgade 42. O. D. Ottesen, Medlem af Akademiet. Ørstedsvei 62. Vilh. Pacht, Larsleistræde 21. E. F. Petersen, Blegdamsvei 134. Sophus P Petersen. Q Th. Philipsen, Pilestræde 35.

48 G. Pingel. G Vilh. Rosenstand, f. T. i Rom. E Q G N A. V. Saabye, Medlem af Akademiet. Nøisomhedsvei 14. August SchiOtt, Professor. Medlem af Akademiet. Nyhavn 69. B. S. Axel Schovelin, Bredgade 36. Q Herni. Siegumfeldt, Gasværksvei 14. P Q A Q H. Smidth, Emiliegade 4. J. B. Smith. G. Svendsen, Antoniistræde 18-

49 Joh. Takanen, finsk Billedhugger. GI. Kongevei 15. C G. B13. Theob. Thielemann, Kastanievei 4. (i Harald Trolle, Østerbro. Batterivei 1. C S. W. Wiegel, Vestervoldgade 131. P Chr. Zacho, Gamle Vesterfarimagsvei 5. P P. Ølsted, Farvergade 24. E. 309.

50 Værelset A pag. 39. B 39, C 40. E 40.,, G. 40. H 41. L 41. M 41. N P

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 ----------------------------- Katalog over Maleri-Auktionen i ffllégade Nr. 35 M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 O O O Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 27. og Sandag den 28. Septbr. fra Kl. 11-4.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

1) Kunstakademiets Bibliotek ">

1) Kunstakademiets Bibliotek > 1) 1616 Kunstakademiets Bibliotek ">111111111111111 300001229803 FORTEGNELSE over de af det Kongelige Akademie f o r d e skionne K u n s t e r, s i Anledning a f Pfre$ $iøitfleit øø Prøttitttiøeit af jsøcrriø

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

JktegneOe. detkongeligea k ariemie. for de sbjønne Kunster. udstillede Kunstværker. Kjebenhavn. over de ved. olfenligt. Trykt i Thieles Bogtrykkeri.

JktegneOe. detkongeligea k ariemie. for de sbjønne Kunster. udstillede Kunstværker. Kjebenhavn. over de ved. olfenligt. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. JktegneOe 707 over de ved detkongeligea k ariemie for de sbjønne Kunster olfenligt udstillede Kunstværker. O Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1871. ip 1 De Arbeider, der ere betegnede med *, ere

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

ffortepeffe det k ongelige Akademie udstillede Kunstværker. for de skjønne Knaster over de ved offentligt Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri.

ffortepeffe det k ongelige Akademie udstillede Kunstværker. for de skjønne Knaster over de ved offentligt Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. ffortepeffe 713 over de ved det k ongelige Akademie for de skjønne Knaster offentligt udstillede Kunstværker. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1877. Tombolaen vedrørende. Publicums Opmærksomhed

Læs mere

Fortegnelse. Hi$5. en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise. i Lille Kirkestræde Nr. 1

Fortegnelse. Hi$5. en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise. i Lille Kirkestræde Nr. 1 Hi$5 Fortegnelse over en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise herfra Byen lader bortsælges ved Anction i Lille Kirkestræde Nr. 1 Tirsdagen den 2den November 1875, Form.

Læs mere

Maleriudstillingen i Aarhus.

Maleriudstillingen i Aarhus. 2h-% X oyer Maleriudstillingen i Aarhus. April 187«. KUNSTAKADEMIETS B1BLIOTHEK P. Nielsens Bogtrykkeri i Aarhus. - Ijipyn * " E ^ '-Laju: fcy H? J^i-T ' }/ Åi &Lr AU^+^cjz: fi/~k :/ *"... * f» «., j*

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere

706. et kongelige Akademie. udstillede Kunstværker. for de skjønne Kunster. Kjebenhavn. over de ved. oftenliat. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1870.

706. et kongelige Akademie. udstillede Kunstværker. for de skjønne Kunster. Kjebenhavn. over de ved. oftenliat. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1870. «f o r t e g n e ( J e 706. over de ved et kongelige Akademie for de skjønne Kunster oftenliat udstillede Kunstværker. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1870. De Arbejder, der ere betegnede med

Læs mere

704. tfortegneffc. over de ved. for de skjenne Kunster. offenligt. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1868.

704. tfortegneffc. over de ved. for de skjenne Kunster. offenligt. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1868. tfortegneffc 704. over de ved d e t k o n g e l i g ea k a d e r a i e for de skjenne Kunster offenligt u d s t i l l e d e l i u i i s l v æ r k e r. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1868. De

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

UDVALG C ' DAHSKE KUNSTNERES ARBEJDER

UDVALG C ' DAHSKE KUNSTNERES ARBEJDER FS D.bl. T>. U. UJUL Åbn.d»lo. UDVALG AF C ' DAHSKE KUNSTNERES ARBEJDER BORTLODDEDE BLANDT KUNSTFORENINGENS MEDLEMMER. 2DEN AFDELING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN. OKTOBER 18S9. STATENS KUNSTHISTORISKE

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

FORTEGNELSE. over. den paa Charlottenborg i \%1\ af Foreningen "Fremtiden" foranstaltede. Udstilling af danske Malerier og Billedhuggerarbeider

FORTEGNELSE. over. den paa Charlottenborg i \%1\ af Foreningen Fremtiden foranstaltede. Udstilling af danske Malerier og Billedhuggerarbeider FORTEGNELSE over den paa Charlottenborg i \%1\ af Foreningen "Fremtiden" foranstaltede Udstilling af danske Malerier og Billedhuggerarbeider de Kunstsager, hvoraf Foreningens Bortlodning den 7de Januar

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over Katalog / over Maleri - Auktionen i flllégade 35 M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 16. og Søndag den 17. Januar fra Kl. 11 4, K o m m i s s i o n e r modtages

Læs mere

tforfegneffe en Samling Kunstsager, r/oo de hertil flygtede Slesvigere. 1867. som sælges til Fordeel for K j ø b enha v 11.

tforfegneffe en Samling Kunstsager, r/oo de hertil flygtede Slesvigere. 1867. som sælges til Fordeel for K j ø b enha v 11. r/oo tforfegneffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Locale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K j ø b enha v 11. Louis Kleins Bogtrykkeri.

Læs mere

CATALOS 1 '" ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen,

CATALOS 1 ' ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, 1 '" ~ ' ^ \ H30tT Privat Eftersyir Torsdag d. 8. Oktober 1896 Kl. 11 3. CATALOS en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, T hvoriblandt Billeder

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12.

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I»KOBENHAVNS KUNSTSALON«S UDSTILLINGSLOKALE, BREDGADE 34 (OVENLYSSALEN),

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

MabERigR. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). TT"* 1 m w. TIRSDAG DEN 11 Maj 1915 KL.

MabERigR. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). TT* 1 m w. TIRSDAG DEN 11 Maj 1915 KL. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. TT"* 1 m w i TIRSDAG DEN 11 Maj 1915 KL. 1 2 AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM) OVER EN UDMÆRKET SAMLING

Læs mere

MALERIER KATALOG. Fotografisanilingen AUKTION: DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN. f. ROSENSTAND

MALERIER KATALOG. Fotografisanilingen AUKTION: DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN. f. ROSENSTAND Fotografisanilingen KATALOG OVER MALERIER B. A. TILHØRENDE DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN f. ROSENSTAND SAMT HIDRØRENDE FRA ANDRE BOER AUKTION: ONSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 12 pr. I KUNSTSAL", FREDERIKSBERGGADE

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING

FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING KATALOG OVER FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING AF ÆLDRE OG NYERE DANSK KUNST FRA V. WINKEL & MAGNUSSEN PAA MUSEET I ODENSE JUNI 1914 KATALOG OVER FYENS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING AF ÆLDRE OG

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

Professor Janus la Cour

Professor Janus la Cour FORTEGNELSE over Arbejder af Professor Janus la Cour udstillede i Foreningen for national Knnst 1901 I Lokalet er fremlagt en Salgsprotokol. Studier, Skitzer og Vandfarvetegninger. 1. Ved Helgenæs Strand,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Mandag den 25. Februar Kl. 12. Eftersyn Fredag d.22, Lørdag d. 23 og Søndag d. 24., Kl. 10-5 KUNST-AUKTION FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER \ HVOR IMELLEM

Læs mere

PRIVAT EFTERSYN: FREDAQ D. 14. NOV. FRA KL mifik. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING TIRSDAG DEN 18. NOV. KL. 12 BREDGADE 34

PRIVAT EFTERSYN: FREDAQ D. 14. NOV. FRA KL mifik. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING TIRSDAG DEN 18. NOV. KL. 12 BREDGADE 34 PRIVAT EFTERSYN: FREDAQ D. 14. NOV. FRA KL. 11 5. -mifik. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING TIRSDAG DEN 18. NOV. KL. 12 BREDGADE 34 e'jgf FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I»KOBENHAVNS

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

705. tforfegneffe. t kongelige A k a d e m i e. for de skjønne Kunster. ovpt de ved. offenligt. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1869.

705. tforfegneffe. t kongelige A k a d e m i e. for de skjønne Kunster. ovpt de ved. offenligt. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1869. 705. tforfegneffe ovpt de ved t kongelige A k a d e m i e for de skjønne Kunster offenligt u d s t i l l e d e R n i i s l f æ r k e r. Kjebenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1869. De Arbeider, der betegnes

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober Kl. 10 5. Torsdag den 3. Oktober Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober Kl. 10 5. Torsdag den 3. Oktober Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 4. Oktober 1918 Kl. 12 Ja Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober

Læs mere

KUNSTNERES ADCTION. Alle. Danske V^V. Billederne ere indsatte af Kunstnerne selv. Hotel Phoenix. Mandag d. 17. Marts 1890, Kl. 11.

KUNSTNERES ADCTION. Alle. Danske V^V. Billederne ere indsatte af Kunstnerne selv. Hotel Phoenix. Mandag d. 17. Marts 1890, Kl. 11. # 3 6 Danske KUNSTNERES ADCTION Hotel Phoenix i Mandag d. 17. Marts 1890, Kl. 11. Alle Billederne ere indsatte af Kunstnerne selv. Eftersyn : Lørdag den 15. og Søndag den 18. Marts Kl. 11 3. Comm issioner

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

Fortegnelse. Oliemalerier af bekjendte danske Kunstnere. over. En Samling

Fortegnelse. Oliemalerier af bekjendte danske Kunstnere. over. En Samling m i Fortegnelse over En Samling Oliemalerier af bekjendte danske Kunstnere. Onsdag* den 28de Januar førstk Formiddag Hl. 11, og fol^t-nde Dags Formiddag 141. 11 bliver ved Auction, som afholdes i Store

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL.

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL. City A u k t i o n s l o k a l e r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). MANDAG DEN 27. MARTS 1911 KL. 1 EFTRM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

55- ^ g/ CATALOG. P articulier. A. C. Christensens efterladte. Malerisamling. AuKtion: M andag den 7. F e b ru a r 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg.

55- ^ g/ CATALOG. P articulier. A. C. Christensens efterladte. Malerisamling. AuKtion: M andag den 7. F e b ru a r 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg. 55- ^ g/ CATALOG. P articulier A. C. Christensens efterladte Malerisamling. AuKtion: M andag den 7. F e b ru a r 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 3. Februar 1916, Kl. 11 4.

Læs mere

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet.

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Billeder, Studier, Skitzer og Tegninger. 1. Studie til»karreheste udenfor en Vinknejpe i Paris«, 1866. 2. Kjæmpende Centaurer, Skitze, 1867. 3. Notre-Dame, Vintermorgen,

Læs mere

MALERISAMLING, FORTEGNELSE. Lordag d. 18de og Søndag d. 19de Februar. i,,hotel Phønix i Bredgade. UDSTILLING: mandag il. *0.

MALERISAMLING, FORTEGNELSE. Lordag d. 18de og Søndag d. 19de Februar. i,,hotel Phønix i Bredgade. UDSTILLING: mandag il. *0. Hi FORTEGNELSE over afdøde Grosserer I I. I. I I valsøes MALERISAMLING, (2den Afdeling), som bortsælges ved offentlig Auktion, mandag il. *0. februar l ^ Formiddag Kl. 11, i,,hotel Phønix i Bredgade. UDSTILLING:

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt W - n V 123 3782. Malerier, Studier og Skizzer i Olie samt Akvareller af afd. Ernst Meyer Fortegnelse over en fra Udlandet tilsendt sjælden og fortrinlig Samling Malerier, Studier og Skizzer i O lie samt

Læs mere

MALERI AUKTIONEN TIRSDAG d e n 1. MAJ 1917 i KUNSTSAL" FREDERIKSBERG- GADE 27. MEZZ.

MALERI AUKTIONEN TIRSDAG d e n 1. MAJ 1917 i KUNSTSAL FREDERIKSBERG- GADE 27. MEZZ. MALERI AUKTIONEN TIRSDAG d e n 1. MAJ 1917 i KUNSTSAL" FREDERIKSBERG- GADE 27. MEZZ. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som bl. a. tilhørende et Dødsbo bortsælges ved Auktion TIRSDAG DEN 1. MAJ KL. 127,

Læs mere

J. F. N. VERMEHREN 5

J. F. N. VERMEHREN 5 D 27.768 ti 220 Fortegnelse over et Udvalg af Maleren J. F. N. VERMEHREN 5 Portrætter samt andre danske Kunstneres Arbejder Udstillede i Foreningen for national Kunst 1917 J. F. N. VERMEHREN 1823 1910

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM)

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM) I Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2*4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. W K.J TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I. Gammel Mønt 2 &4

Læs mere

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM.

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. ffvr KATA LO Q OVER MflbERl-flUKTlONEN PAA GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. EFTERSYN PAA AUKTIONSSTEDET SØNDAG OG MANDAG FRA 11 4 KOMMISSIONER MODTAGES

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog over. M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2.

Maleri - Auktionen. Katalog over. M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2. P Katalog over Maleri - Auktionen t i Hotel Prinsen s Festsal i Roskilde M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. April fra Kl 10-6, 3 14. Prof.

Læs mere

Gammel Mønt 2 &4 MALERIER. Nohrmanns Auktioner i Gammel Mønt 2 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 1915 KL 12

Gammel Mønt 2 &4 MALERIER. Nohrmanns Auktioner i Gammel Mønt 2 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 1915 KL 12 Nohrmanns Auktioner i Gammel Mønt 2 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 1915 KL 12 OG FØLGENDE DAGE KL. Il 1/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

UDSTILLING H- GYDE PETERSEN'«MALERIER OG STUDIER

UDSTILLING H- GYDE PETERSEN'«MALERIER OG STUDIER 335. UDSTILLING AF H- GYDE PETERSEN'«MALERIER OG STUDIER FOR STØRSTEDELEN FRA ROI\ OG VENEDIG UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I MARTS 1907 1. Piazza San Marco. Venedig. 150 Kr.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER N. HEINE S AFDØDE OVERRETSSAGFØRER EFTERLADTE MALERIER KOBBERSTIK OG SCULPTUR

FORTEGNELSE OVER N. HEINE S AFDØDE OVERRETSSAGFØRER EFTERLADTE MALERIER KOBBERSTIK OG SCULPTUR FORTEGNELSE OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER N. HEINE S EFTERLADTE MALERIER KOBBERSTIK OG SCULPTUR AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER FARVERGADE 6 TELEFON 7352. FORTEGNELSE OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER N.

Læs mere

Gammel Mønt 2 &4 MALERIER. , Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). TIRSDAG DEN 7. APRIL 1914 KL 1\ (COLOSSEUM)

Gammel Mønt 2 &4 MALERIER. , Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). TIRSDAG DEN 7. APRIL 1914 KL 1\ (COLOSSEUM) , Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. V - / \* J W TIRSDAG DEN 7. APRIL 1914 KL 1\ OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION PAA Gammel Mønt 2 &4

Læs mere

Fortegnelse SIGT. Malerier og Tegninger. IEzcl TJLcLzriaeirlsiet Samling1. over

Fortegnelse SIGT. Malerier og Tegninger. IEzcl TJLcLzriaeirlsiet Samling1. over SIGT Fortegnelse over IEzcl TJLcLzriaeirlsiet Samling1 Malerier og Tegninger. M andagen d ote Februar

Læs mere

OVENLYSSALENS OPHØRSAUKTION

OVENLYSSALENS OPHØRSAUKTION OVENLYSSALENS OPHØRSAUKTION ONSDAG DEN 14. APRIL 1920, KLOKKEN 121/,. PR. EFTERSYN: Søndag den 11., Mandag den 12. og Tirsdag den 13. April Kl. 10 5 KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet,

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

'forlenede 712. t kongelige Akademie. for de skjønne Kunster. udstillede Kunstværker. Kjøbenhavn orer de Ted. offentligt

'forlenede 712. t kongelige Akademie. for de skjønne Kunster. udstillede Kunstværker. Kjøbenhavn orer de Ted. offentligt 'forlenede 712. orer de Ted t kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker. Kjøbenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1870. I DeArbeider, der ere betegnede med *, ere Kunstnerne«Eiendom

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm.

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. 5^jo AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. i Admiralgade 16 over Malerier. af ældre og yngre dansk Malerkunst.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April Kl. 10-6. Torsdag den 12. April Kl. 1 0 6.

MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April Kl. 10-6. Torsdag den 12. April Kl. 1 0 6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 13. April 1917 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April

Læs mere

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2!

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! * » I * - KUNSTAUKTION i DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING

Læs mere