ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN."

Transkript

1 ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H 2 2 < -J I- CQ «5 z D * KJØBENHAYN. AUGUST BANG'S BOGHANDEL. Vesterbrogade 57 (v. S. af den kgl. Skydebane). THIELES BOGTRYKKERI.

2 En Protokol med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, er henlagt i Kontoret. For en større Del Arbejders Vedkommende, findes en Prisfortegnelse bag i denne Katalog.

3 Malerkunst. Cai'l F. Aagaard, Medlem af Akademiet, R. af D. {Rosenvængets Allé 4H). 1. *Efteraarsmorgen efter en Snestorm. (Tegning S. 20). 2. *Sukkenes Allé fra Fredensborg; tidlig Foraar. 3. *De fire Aarstider. a) Morgen ved Stranden; tidlig Foraar. b) Marksti, Midsommer. c) Efteraarsaften ved en Bondegaard. d) Vinternat ved Molledammen. 4. Loggia fra Como. Malet efter Bestilling af Hr. Kaptain Kofoed. Michael Ancher. {Nyhavn 21). 5. *Figurer i et Landskab. C. Chr. Andersen, (stengade 3). 6. Et Værelse med Figurer. 7. *Copi efter Nr. 222 i Dresdner Galleriet. Skattens Mynt" aftizian. Carl Baagøe. (Snekkersten pr. Helsingør). 8. *Udsigt mod Helsingørs Havnehoved og Rhed fra Kronborg Strandbatterier. Morgen, Stiv Kuling. 9. *Forskjellige Skibe i Sundet. Bygevejr. Otto Bache, Professor, Medlem af Akademiet. (Atelier St. Kongensgade 77). 10. *Parforcejagt fra forrige Aarhundrede. Efter Frokosten paa Eremitagen skal Jagten begynde igjen. 11. Portræt af Kunstnerens Hustru. 12. Vintermorgen ved Børsen. Artilleriet passerer forbi. 13. Tre Hestehoveder. (Tegning S. 2). 14. To Heste i en Skov. t TO køn V. Bang. (St. Kongensgade 55). 15. *To Venner. (Tegning S. 27). Robert Barnekovv. (Østerbrogade 5, Taarnlejligheden). 16. Skovparti fra Teglstrup Hegn ved Hjulebæk. C. Bartsch. (Blegdamsvej 26). 17. *Fra Dyrehaven. J. F. Bergsøe. (Nørregade 20). 18. * Afplukkede Skovblomster og Frugter, hensatte paa et Bord. 19. *Voxende Pæonia Arborea. Chr. Berthelsen. (Falkoneralleen Gi). 20. Aftenstemning fra Svendborg Sund med St. Jørgens Kirke. Tilhører Hs. Excell. Udenrigsminister Lehns-Baron Rosenørn-Lehn. 21. *Efteraarsbiilede fra Caroline Amalielund ved Svendborg. 11. V. V. Berthelsen. (Næstved). 22. Skovparti ved Herlufsholm. Tilhører Hr. Cand. jur. E. de Neergaard.

4 II Chr. Blache. Østerbrogade 37 Atelier aabent Søndag 12 3). 23. "En Skonnert passerer for frisk, gunstig Vind Vageren paa Skagens Eev, visende sine Kjendings:-ignaler. (Tegning S. 6). 24. "Paa Nordsiden af Stranden ved Kronborg. Formiddag med stiv Kuling. 25. "Aften i Skjærgaarden ved Mandal. 26. "Stille Graavejr. Carl B loch, Professor, Medlem af.akademiet, R. af D. (Atelier Bredgade 33). 27. Portræt af Hs. Exeell. Conferentsraad Madvig. Malet til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. (Tegning S. 1). 28. Genrebillede fra Christian den 4des Tid. 29. En Samtale mellem to Fiskere. 30. *Christi Bespottelse. Joh. Boesen. (Lykkesholms Allé 3,.) 31. "Bygevejr en Septemberdag. Motivet fra Munkebjerg ved Vejle Fjord. (Tegning S. 17). 32. "Ved Achensee i Tyrol. 33. *1 Villa Borghese ved Rom. 34. "I Jægersborg Dyrehave. J. H. Brandt. (St. Knudsvej 15. Atelier aabent Søndag Kl, l 3 l l2). 35. *Formiddag i Solskin efter Storm. Motiv fra Østkysten af Bornholm. (Tegning S. 22). 36. "Blikstille Sommerformiddag. Motiv ved Hammeren paa Bornholm. 37. *Sandet Vej mellem Lyng. Motiv fra Bornholm. Niels Bredal, (F. T. I VENEDIG. 38. *Interieur fra St. Maria Maggiore. Rom. 39. *Gadeparti med en Brønd; fra Venedig. J. U. Bredsdorff. (Atelier Ny Kalkbrænderivej 86, aabent Søndag 1 3). 40. "Ved Solnedgang. Motiv fra Købeløv paa Lolland. (Tegning S. 11). 41. *Kystparti fra Bornholm. Skyet Luft. 42. "Fra Hammershus paa Bornholm. Eftermiddagsbelysning. 43. "Slotsgaden i Flensborg. Sommerdag. Heinrich Buntzen, Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Charlottenlund.) 44. *Gamle Egetræer. Belysning henimod Aften, i Charlottenlund Skov med Udsigt til Sundet. 45. *IIeinrs Ro. Ved det nordøstlige Hjørne af Charlottenlund Skov. Ved Solopgang. 46. Hellebæk med Udsigt til Sundet. Tidlig Morgen. Tilhører Hr. Kjubmand L. Ravn i Helsingør. Carl Bøgh, Professor. (Atelier Bredgade 33). 47. "I en fransk Bondegaard; Motiv fra Mariotte. 48. "Udenfor en sjællandsk Landsbykro. 49. En Blomsterelsker. Motiv fra Paris. Udført efter Bestilling. Carl Carlsen, (A>O /-). 50. *1 Krostuen, Søndag Formiddag. 51. "En vanskelig Passage. Schlicliting Carlsen. (Atelier Nyhavn 8). 52. "Parti af Palmehuset i Botanisk Ilave. 53. "Det gamle Skovløberhus ved Charlottenlund. 54. "Portræt af en gammel Kone.

5 III Fru Anthonore Christensen, født Tscherning, (.Kalkbrænderivej 19). 55. *En Egebusk med friske Skud, hvorimellem Brombær og Kampanula. Fra Halland. 56. *Vilde Roser, omgivne af Klokkelyng, Bregner og forskjellige Stenplanter. Fra Halland. 57. *En Buket af Bøg og Frugtblomster. Godfred Christensen. (Atelier Lykkesholms Allé S). 58. "Himmelbjerget sét fra Bugten ved Laven. (Tegning S. 3). 59. Billede fra Herlufsholm. Tilhører Hr. Kunsthandler Foltmar. 60. *Udsigt over Jul-Sø til Laven og Seis. 61. *Fra Bøgeskoven sidst i November. J. la Cour, Medlem af Akademiet. (Rosenvængets Hovedvej 27). 62. Bygevejrsdag ved Jul-Sø. Eftermiddag i Forsommeren. Tilhører Frøken H. Bech. 63. *Stille Aften ved Foden af Himmelbjerget. 64. **Ved Stranden. Optrækkende Uvejr i August. 65. *1 Dagningen; Morgen i September, efter en dugfuld Nat. Chr. Dalsgaard, Medlem af Akademiet, R. af D. 66. * Spærret". 67. * Jo, han har Brev". (Sorø). H. v. Dirckinck-Holmfeld. (Hotel Phoenix, Atelier aabent Løver dag Kl 9 4). 68. Fra Bjerget ved Roskilde. Tilh. Hr. Fabrikant Ludvig Dahl. A. Dorph, Medlem af Akademiet, R. af D. (Atelier: Bredgade 33). 69. Portræt af forhenværende Stiftamtmand, Geheimeconferentsraad, Baron Rosenkrantz til Sophiendal. Tilhører Raadhuset i Viborg. 70. *Gjensidig Overraskelse. C. Eckai'dt. (Gothersgade 143. Atelier aabent 3 5). 71. *Udsigt fra Kjerteminde Havnemole over Storebelt i stiv Kuling. Formiddag. 72. *Aften paa Themsen i Nærheden af Gravesend. E. Rasm. Eilersen, Medlem af Akademiet, R. af 1) (Rosenvængets Alle 10). 73. *Varm Formiddag ved Sorent. Tidlig i September. Motivet taget fra Capo di monti", med Udsigt til Vesuv og Monte Angelo. 74. *Varm Oktober - Eftermiddag ved Amalfi. Motivet fra Pergolaen ved det gamle Kapuciner-Kloster, med Udsigt til Bjergene ved Pæstum. 75. *Juli-Formiddag. Fra Aggershvile-Vejen ved Skodsborg. M. 0. Engelsted. (Gothersgade Hl). 76. "Studenter, der disputere. (Tegning S. 13). 77. *Dominospillere; Regnskabet opgjøres. Julins Exner, Professor, Medlem af Akademiet. 11. af D. (Atelier: Charlottenborg). 78. Der ventes Fremmede". 79. Den forstyrrede Middagshvile". (Tegning S. 28). AIIiTIISt Fischer. (Griffenjeldtsg. 21). 80. Kanalparti i Hamborg. (Tegning S. 11). 81. *Fra en sjællandsk Landsby. Hans Fischer. (Gothersgade 143. Atelier aabent Søndag 12 4). 82. Kystparti fra Lundsgaard Klint ved Kjerteminde. Tilh. Hs. Excell. Lehnsgreve Ahlefeldt-Laurvig til Tranekjær. (Tegning S. 10).

6 IV 83. *Aaparti fra Gudenaa ved Vestbirk. Efter en Byge bryder Solen frem over Landskabet. Harald Foss. (Lykkesholms Allé IS). 4. *Fra Egnen ved Rye. Eftermiddag i August. (Tegning S. 24). 85. *Ved Rye Mølle. 86. *Hulvej ved Rye. Hans Friis. (Skovly ved Orehoved. Falster). 87. *En Foranrsdag i Skoven ved Løvspringstid. Motivet fra Orehoved Storskov paa Falster. (Tegning S. 7). 88. *En Stente i en Skov efter Snefald. Solnedgang. 89. *Markvej med Piletræer. Efter et let Snefald klarer det op. 90. *En Gangsti i Skoven; tidlig Foraar før Løvspringstiden. A. FritZ. (Aarhus). 91. *Nedad Himmelbjerget. En Sommeraften ved Solnedgang. (Tegning S. 40). Vilhelm Groth. (Biilovsvei 38. Atelier aabent Søndag Kl. 12 4). 92. *Aaen ved Frederiksværk. 93. *Efter Solnedgang ved Kysten af Hindsgavl. (Tegning S. 13). 94. *Aaen ved Frederiksværk. Sildig Eftermiddag. 95. *Flad Strand ved Udløbet af en Aa. Bygevejr. Nordahl Grove. (Blaagaardsgade 49). 96. "Vintermorgen. Julie Hamann. (F. T. I Paris). 97. *Fra en Klosterhave i St. Germain. Villiam Hammer, Medlem af Akademiet. (Frederiksborggade 30). 98. *Roser og Liljer. Hans Nic. Hansen. (Gothersgade ns). 99. *Efter en Frokost. (Tegning S. 38). Heinr. Hansen, Etatsraad, Medlem af Akademiet, Vicedirektør, R. D. og D. M. (Vodrofsvej 55) Arvehyldningen paa Kjøbenhavns Slotsplads den 18 Octbr Efter Edsaflæggelsen begiver Processionen sig tilbage til Slottet. Forarbejde til et større Maleri til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg I Palazzo Borghese Atrio Qvadrato i Dogepaladset. J. T. Hansen. (Paris. Rue de Sevre Nr. &$) *Gaard i Hotel Cluny i Paris *Le boudoir de Marie Antoinette. Fontainebleau. Frøken Luise Ravn Hansen. (Brogade 23) *Parti fra Jægerspris. Eftermiddag. Otto Haslund. (,Sorø) *Køer drives gjennem en Granskov *En Vogterdreng. (Tegning S. 4). Frøken Ida Heerfordt. (Victoriagade 24) *Voxende Guldregn, Syrener og Sneboller *En Kurv med Foraarsblomster.

7 Erik Henningsen. (Nørregade 7) Morgen i Adressecontorets Gaard. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar. (Tegning S. 19) Hos Amagerkonen Portræt. Frants Henningsen. (Gothersgade 135) *Hehøst. Motivet fra Stevns. (Tegning S. 39) En Skytte med sin Hest og sine Hunde. Tilh. Hs. Excell. Grev O. S. Danneskjold-Samsøe Portræt. Tilh. Hr. Cand. jur. And. Weiss. (Tegning S. 23) Portræt. Pram Henningsen. (Nørrebrogade 10.) 117. Han kjeder sig". Tilh. Hs. Majestæt Kongen *Den første Skude. Carsten Henrichsen. (Gasværksvej 10) *Parti fra Dyrehaven. Eftermiddag Parti fra Ordrup Krat. Formiddag. Tilh. Hr. Tandlæge Jacob Sørensen *Parti ved Strandmøllen. Sildig Eftermiddag. (Tegning S. 31). Oscar HerSCliend. (Bredgade 15.) 122. *Stormvejrsdag. Klitterne ved Vesterhavet. (Tegning S. 25) "Ved Solnedgang. Motivet fra Skanderborgegnen, 0. A. Hermansen. (Holbergsgade 19.) "Forskjellige Koser og andre Blomster i en Vase. (Tegning S. 37). V. Irminger. (Atelier: Gothersgade 143) *Fodgardere som holde Hvil i Skoven. Motiv fra Efteraarsmanøvrerne *Dragoner der ride igjennem en Landsby. (Tegning S. 25). Hans Jensen. (Odense) Sommerdag ved Bye Mølle. Tilh. Hr. Forstcandidat van Deurs paa Rye Mølle. J. Jensen-Egeberg. (Nørregade 18.) 128. Portræt. Louis Jensen. (Frederiksberggade 25.), *Et Gadekjær. Motiv fra Sjælland "Sommerdag paa Landet. Milton Jensen. (St. Hanstorv 26) 131. "Tidlig August Formiddag Motivet fra Vesterskovene ved Mariager "Kystparti. Motivet fra Raget ved Mariager. Friskt Vejr. M. Jepsen "Folkestue paa den gamle Herregaard Spøttrup i Salling i Jylland. (Tegning S. 29). August Jerndorff. (Carlsbergvej 2).., 134. Portræt af afdøde Kammerherrinde Rønnenkampf til Næsbyholm "Sommerlandskab. (Tegning S. 41). Henrik Jespersen. (Akasievej 3) *Hedelandskab. September-Formiddag "Hedemose.. ' i V

8 YI V. Johansen. (Sortedamsgade 7) *En ung Pige i et Kjøkken. Lmlvig Kabell. (J. T. i Paris) "Marklandskab i Syd-Sjælland. Sommerdag med store Skymasser. (Tegning S. 15). F. C. Kiærskou. Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Charlottenborg) *Udsigt fra Rye Skov over Salten-Langsø. Sildig Eftermiddag * Parti ved Lyngby "Parti ved Lyngby. I Baggrunden Sorgenfri Skov "Parti ved Lyngby Sø. I Baggrunden Frederiksdals Skove Parti fra Grevskabet Muckadell i Fyen. Tilh. Hr. Etatsraad Holmblad. H. C. Koefoed. (Atelier: Charlottenborg, aabent Onsdag 1 3) "Marsk Stigs Døtre i Fangenskab. (Sé danske Viser fra Middelalderen, M. Stigs-Viserne Nr te Vers.) (Tegning S. 10). J. P. Kornbeck. (Strandvejen 85. Atelier aabent daglig fra 10 3) 146. "Gadeparti i Toledo "Et Interieur. Motiv fra St. Cruz. Toledo. Frøken Charlotte v. Krogh. (Villa Brening. Haderslev) "Skovparti ved Tirsbæk. P. S. Krøyer. (/. T. I ROM) "Et Sardinerie i Concarneau (Bretagne) "Italienske Markarbejdere (Abruzzerne). (Tegning S. 36) Nanina, Knæstykke. Tilh. Hr. Grosserer H. Hirschsprur.g Romersk Campagnol. Brystbillede. Tilh. Fru E. Hirschsprung. Villl. K yhn, Medlem af Akademiet, R. af D. (Danae Vej. Atelier, aabent Søndag) Ved Hellebæk Strand. Tilh. Hr. Overretsprokurator V. Rode "I Sundet. Tidlig Formiddag * En Vinterdag. G. Emil Libert, R. af D. (Gemersgade 11. Atelier, Dr. Tvergade 6) "Parti paa Bornholm. I Baggrunden ses Ruinerne af Hammershus. Sildig Eftermiddag "Kullen set fra Arildsleje. Maaneskin "Sildig Sommeraften. Maaneskin. Ved Udløbet af en Aa. H. P. Lindeburg. (/. T. i Paris. Adr. Løngangsstræde 37) " Frændeløs" " Modellen hviler". Carl Locher. (Hornbæk pr. Helsingør.) 161. "Efter Storm. Fiskere fra Skagen gaar tilsøs for at kaste Vaad. (Tegning S. 12) Tidlig Sommermorgen ved Vestmanøerne (Island). Udført efter Bestilling af Hr. Grosserer Bryde. Anker Lund. (//. G. Ørstedsvej 22 A) "I en Smedie. (Tegning S. 16). Frøken Agnes Lunn *En Husmandsstald. (/. T. I Paris). Marie Lnplan. (Vesterbrogade 107 ) "Formiddag i Udkanten af en Landsby. Motiv fra Draaby ved Jægerspris. H. Liibbers. (Slotsgaden 12) "Forskjellige Skibe i Vindstille.

9 Mathias Liitken. (-Schachsgade i) "Vindstille i Nærheden af Gibraltar-Strædet. (Tegning S. 34). Frøken AllgUSta L<PSSØe. (Nørrejarimagsgade 39 St.) *En Kurv med Blomster i et aabent Vindu. Efteraarsbillede. Frøken Enima Løffler. [Nybrogade 22) "Blomster og Bregner i en antik Vase, hensat paa et Egebord. (Tegning S. 27). A. Mackeprang. (Gamle Kongevej 118. Atelier St Kongensgade 55) * I Udkanten af Fyrreskoven". I Forgrunden en Raa, som gaar over Hegnet ind i Skoven. (Tegning S. 5) Udenfor Kjukkendøren". Hønsene gjøre sig tilgode med en Kurv Grøntsager. A. P. MadSCH, (Kaptain, R. af D. St. Kongensgade 95) Parti ved Svendborg med Udsigt til Thurø og Langeland. Tilh. Hr. Fabrikant J. C. Kine "Parti ved Svendborg, med Udsigt til Taasinge. (Tegning S. 26) "Kronvildt. Karl Madsen. (Rosendalsvej 16) *En gammel Kjøbmandsgaard i Randers. Yilh. Melbye, (Professor, Medlem af Akademiet. R. af D. Roskilde) *Brændinger mod Klippekyst vedcogoleto, Ligurien. (Tegning S. 30). Bernli. Middelbue, (Atelier Rosenvængets Allé 38) Dameportræt Dameportræt Herreportræt. D. MonieS, (Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. GI. Kongevej 154) Portræt af Professor Dr. A. A. Wolff. Knæstykke Portræt af en ældre Dame. Brystbillede "Kjærestens Portræt. Genrebillede "Dagsavisen. Genrebillede. Emilie Mandt. (Vesterbrogade 107 B) " Ved Brevets Slutning". Carl Møller. (Læssøegade 1) "Markblomster. P. N. Møller. (Kolding) Efter Revuen. P. M. Mønsted. (Søndergade Aarhus) "Regnfuld Foraarsdag ved Ørnereden i Marselisborg Skov "Bag den gamle Landsbysmedie. Varm Sommer-Eftermiddag. Thorvald Niss. (Gothersgade 143) *Funkedammen ved Frederiksborg. (Tegning S. 35). VII H. Olrik. (Medlem af Akademiet, R. af D. Rahbeks Alle 2) Portræt af Landskabsmaleren, Professor Gotfred Rump. Udført efter Bestilling af Udstillingscomiteen. (Tegning S. 32) Portrætgruppe. To Smaapiger i en Have. 0. D. Ottesen. (Professor, Medlem af Akademiet. St. Knudsvej 32) "Voxende Centifolia des peintres.

10 VIII 193. "Ferskener i en Skaal, hensat ved en aaben Veranda, omgiven af voxende Druer.. (Tegning S. 7) Voxende mørkerød Rose ( Monsieur Bonsenne"). Frøken Augusta Paulli. (Kongens Nytorv /}) "Blomstrende Hyld. Julius Paulsen. (/. T. i Odense) Parti af Odense Aa ved Fruens Boge. Tidlig Formiddag i September. Udført efter Bestilling af Hr. Cancelliraad Borch i Odense. \iggo Pedersen. (Jernbanegade 3. Atelier aabent hver Vag) "Store Asketræer udenfor en Bondegaard. (Tegning S. 19) "En lille Andepark bag en Præstegaardshave "Under Træerne i en gammel Have. Solskin. Edvard Petersen. (Gothersgade U3) 200. "Henad Solnedgang. Landfolk fra Palestrina vende hjem fra Vignerne Ved Vadskepladsen. Tilh. Hr. Kunsthandler Kleis. (Tegning S. 18) Fra Palestrina. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar "Hollandsk Kanalparti ved Delph. Sophus Petersen. (Nansensgade 49) "Frugt og Vin paa et Bord "Grønne Druer. Carl Scbmidt-PMseldeck. (Læssøegade 23) Stille Høstaften, kort efter Solnedgang. Motivet fra Kirkemosen ved Brøndshøj. Dørstykke. Tilh. Hr. Provst Dr. Fog. (Tegning S. 5). P. Raadsig. (Toldbodvejen 4.) 207. "Fiskere fra Nordsjælland. Aften ved Stranden "Vandløb i en Skovkløft ved Skjoldnæsholm *Udsigt mod Valsølille-Sø ved Skjoldnæsholm "Kystparti ved Kullen fra Arildsleje. N. ti, Rademacher. (Ordrup.) 211. "Parti fra Eskjær Vandmølle i Salling, med Limfjorden i Baggrunden. J. Roed, (Professor ved Akademiet, R. af D. og D. M. Charlottenborg.) 212. Dameportræt. Brystbillede Pige-Barneportræt. Fr. Rohde, (Hulovsvej 32. Atelier aabent hver Dag) Vinterlandskab henimod Solnedgang. Motiv fra Fredensborg. (Tegning S. 21) *Ung Bøgeskov. Motiv fra Munkholmen ved Mariager "Udsigt over Esrom Sø fra Sørup. Vilh. Rosenstand, (Paris. Hue Capron 2) "En Mand, der ikke véd hvad han skal spise. Scene fra et romersk Trattorie. f Gotfred Rump, Professor, Medlem af Akademiet Bygevejr i Løvspringstiden. Parti fra Funkedammen ved Frederiksborg. Kunstnerens sidste ufuldførte Arbejde. Tilh. Fru Professorinde Rump.

11 IX 219. Vinterdag med klart Solskin og nyfalden Sne. Midt i Billedet en tilfrossen Aa. I Baggrunden en Gangbro. Forarbejde til et paatænkt, ikke fuldført større Vinterbillede. Tilh. det Kongl. Billedgalleri. A. Riillinger, (Gasværksvej 21) *Kvæg i Skoven. August Sclliøtt, (Profe ssor, Medlem af Akademiet,-R. af D. St. Kongensgade 81) Dameportræt. Brystbillede *En ægyptisk Dandserinde. Harald Scliiødte, (Havserpiads 11 ) "En Barbérstue. (Tegning S. 34). C. A. Schleisner, (Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. Charlottenborg) "I)en sidste Vilje "En Dame, som læser et Brev. Motiv fra det 17de Aarliundrede * Se Bedstefader!" Axel Scliovelin, (Saxogade &) "Dillinge Vandmølle ved Ledreborg. (Tegning S. 16) "Fra Eremitage-Plainen. H. Siegumt'eldt, (Medlem af Akademiet. Toldbodvej 4) Dameportræt. Brystbillede i naturlig Størrelse Portræt af en Dreng. Brystbillede i naturlig Størrelse. Tilh. Hr. Fabrikejer Vilh. Jørgensen. N. Simonsen, (Professor ved Akademiet, R. af D. og D. M. Charlottenborg) Arabiske Speidere. Tilh. Hr. Bager Albeck. Simon Simonsen, (Vesterbrogade 127) To Hunde i naturlig Størrelse. Tilh. Hr. Restauratør Kett *To Grævlingehunde, der muse. (Tegning' S. 21) *Frederik den Sjettes Jægermarseh. (En gammel Musikant kommer i Høstens Tid ind i Gaarden og spiller for Folkene.) 235. "En gammel Vandmølle i Roskilde Egnen. J. F. Skovgaard, (Rosenvængets Hovedvej 27) *Køer paa en træbevoxet Klippe. Motivet fra Halland. (Tegning S. 8). N. K. Skovgaard, (Rosenvængets Hovedvej 27) "En Dreng, som pynter sin Hest med Birkegrene. Motivet fra Halland. (Tegning S. 29). Hans Sniidtli, (Margrethevej 6. Atelier aabent daglig 9 1) *En skarp Examination. (Tegning S. 26). L. A. Smitll, (Korsgade 1$) "Genrebillede. J. Sonne, (Medlem af Akademiet, R. af D.) 240. "Kavalleri - Angrebet i Stolk ved 2 Escadroner af 4 de Dragonregiment i Isted Slaget. General Schleppegrell falder "Sommernat. Præsten bliver hentet til en Syg paa den anden Side af Aaen "Malkepigen søger en varm Sommerdag sine Køer. F. L. Storcll, (Gothersgade 143) * Havets Morgenhilsen. Motto: Fjernt over Havet klinger Havfruesang".

12 X 244. *Christus med Martha og Maria *En ung Pige finder en Buket ved Brønden. M. Therkildsen, (Gotitersga.de 11.1) *Paa Vejen fra et Marked. Anton Thiele, (Thorvaldsens Vej 16.) 247. "Portræt af en lille italiensk Pige. Carl Thomsen, (Kastanievej 7. Atelier GI. Kongevei 138) *De Nyforlovede *1 en Have. (Tegning S. 15) *En ung Pige, som strikker. Frøken Emma Thomsen. (Østersøgade 10. Atelier aabent Mandag fra 11 2) *Markblomster, henlagte paa en Bøgestub *Iris og Roser Voxende Primula. Tilh. Hr. Etatsraad H. A. Clausen. A. Thorenleld. (Nansensgade 48) *Fra Mos-Sø i Jylland; sét fra Højderne ved Kloster-Mølle. (Tegning S. 33) *Parti fra Vestbirk i Jylland, med Træden-Skov og Kirke i Baggrunden. Horsensegnen *Fra Gudenaa i Nærheden af Vestbirk. Horsensegnen *Parti fra Vildsund i Thy. Thistedegnen. Frøken Ludovica Thornam, (Gasværksvej 10) Dame-Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Hoffmeyer. Venzel Tornøe, (Nyhavn is) *Fra et kjøbenhavnsk Værtshus *Efter Middagen. (Tegning S. 39). Hans Trolle. (Østerbrogade 17) *Udenfor en Smedie paa Bornholm. 262.»Graavejrsstemning ved en Mølledam. L. Tnxen, (Overgaden o. Vandet 58.) 263. Dame-Portræt. Hel Figur. Tilh. Hr. Kammerherre Treschou til Laurvig Copi efter Tizians: l'amore sacro e profano". Originalen findes i Palazzo Borghese i Rom. Tilh. Hr. Brygger C. Jacobsen jun Copi efter Raphael: Portræt af to venetianske Lærde." Origiginalen i Palazzo Doria i Rom Trankogning paa Jyllands Vestkyst. (Billedet er kun udstillet indtil den 20de April.) J. F. N. \ ermehren, (Professor ved Akademiet, R. af D., Chorlottenborg.) 267. Dame-Portræt. Knæstykke Dame-Portræt. ) 269. Dame-Portræt. > Brystbilleder Dame-Portræt. j Frederik Winther, {Borgergade 31, Atelier Knabrostræde 3 ) 271. *Udsigt fra Freuchen-Pynten paa Møen. September. (Tegning S. 37).

13 XI Chr. Zacho, (Rosenvængets Papalelvej 5) *Den første Sne. Vinterdag i Bretagne. (Tegning S. 9) *Jydsk Skovparti. Motiv fra Silkeborg *Vej gjennem en Olivenskov i Gorbiodalen ved Mentona. Henimod Aften 275. *Gamle Oliventræer ved Mentona. Kl'istiail XilllI'tinilnil. (Amaliegade 30. Atelier aabent Lørdag 1 4) 276. *En Blomstersælgerske fra Florenz *Parti fra Dyrehaven. P. J. J. Ølsted, (Frederiksholms Kanal 18) ^Landskab i Nærbeden af Tølløse (Grøntved Banker). Billedhuggerkunst. Carl Aarsleff, (Heibergsgade 9) *I)olon indhentes af Diomedes og Odysseus og beder for Livet. Uiaden 10de Sang, V Fanger mig levende dog". Basrelief. Gibs. Tilkjendt Akademiets store Guldmedalje. (Tegning S. 8) *Den lille Hermes med Lyren. Statuette i Gibs. Da nu Lyren var færdig, som han klogeligen opfandt, Prøved hans Plecter hver Streng for sig selv". (Homers Hymne). E. H. Bentzen, (Bernstorffsvej 3) Portrætbuste af Prof. jur. Goos. Gibs Portrætbuste af Pianistinde Frøken Sophie Olsen. Marmor. V. Bissen, (Medlem af Akademiet, 7estervoldgade 131) Tubal-Kain. Verdens første Smed. 1ste Mosebog 4de Cap. 22de V. Statue i Gibs. (Tegning S. 14) Hvilende Kvinde. Statue i Gibs Portrætbuste. Gibs. H. C. Brix, (Ladegaardsvej 35 A) Portrætbuste. Kalipasta. R. S. Bøgebjerg, (Fælledvejen 12) Portrætbuste. Gibs. 0. EvenS, (Medlem af Akademiet, Strandgade 14) Saxo. Statue i Gibs. Udført til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. (Tegning S. 33). ti. Chr. Freund, (Medlem af Akademiet, Rigensgade 23) En Bachantinde med en lille Faun. Gruppe i Gibs. (Tegning S. 17). Aksel Hansen, (Amalievej &) Hagar og Ismael. Gruppe i Gibs. Guds Engel raabte til Hagar:»Frygt ikke, opløft Drengen, og hold fast paa ham med din Haand, jeg vil gjøre ham til et stort Folk". (Tegning. S. 22).

14 XII Carl Hartmann, (Frederiksberg. Allé 17) *Eva. Statue i Marmor. L. Hasselriis, Frederiksberg Allé i?) Por rætbuste af kgl. Skuespiller E. Poulsen. Gibs. Ka til inka Kondrup, (Smallegade 5) *En Dreng, som øver sig i at gaa. Statuette i Gibs. Lauritz Jensen, (Kvæsthusgade O. Atelier aabent hver Dag 1 3) *En Leve. Gibs *En Løvinde. Gibs. A. Paulsen, (Klerkegade 31) *En Kvinde, som vejer Amors Pil mod Merkurs Stav. Relief i Marmor. (Tegning S. 35). P. Petersen, (TJranievej 20) *En Bachantfest. Basrelief. Gibs. Tlieoll. Tllielemann, (Kastanievej &) Portræt-Medaljon i Marmor. Tilh. Fru Oberstinde Lundbye. Fred. Oscar Thylstrup, (Gothersgade 143) En dandsende Faun. Statuette i Marmor. Tilh. Enkefru Adler. Arkitekturfaget. V. Dahlerup, (Professor, Medlem af Akademiet. Peder Skramsgade S) Facadetegninger af Bryggeriet ved Ny Carlsberg. (Plantegninger efter Udkast af Hr. Brygger C. Jacobsen jun.). Vilhelm Petersen Et fyrsteligt Landslot i gothisk Stil. Tilkjendt Akademiets lille Guldmedalje. Dekorationsfaget. Søren Simonsen, (Nørrefarimagsgade 31) Komposition til en Kirke-Dekoration i romansk Stil. Rummet efter Herstedvester Kirke paa Sjælland Dekoration af Capella Francesco i Kirken St. Croce i Florentz. Tilh. Hr. Arkitekt V. Klein. J. N. Schrøder, (N'ørrefarimagsgade 61) En Vogn til Transport af Lig mellem en Stad og en noget fjernt liggende Kirkegaard.

15 XIII Tegninger, Akvareller, Raderinger, Træsnit og Lithografier. Carl Bloch, Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Bredgade 33) Forskjellige Raderinger. Niels Bredal, (/. T. i Venedig) *Fondamenta Gerardini med Kirken St. Maria del Carmine. Venedig. (Akvarel *St. Maria della Salute set fra Øen Giudecca. Venedig. ( ler *Calla della Toletta. Venedig. II. Builtzeil, Professor, Medlem af Akademiet. R. af D *En Tegning. Motivet i de Bayerske Heilande. Hans Hansen, (st. Knuds Vej is) Træsnit efter Tegninger af franske Kunstnere. H. P. Hansen, (St. Knuds Vej 19) Forskjellige. Træsnit. (Charlottenlund). Albert Hartvig, (Haveselskabets Vej 5. A) Dameportræt malet i Pastel efter Fotografi. Tilh. Hr. Grosserer Rudolph Puggaard. A. Jemdorlt, {Carlsbergvej 2) Portræt. Kultegning. A. Kitteildorft, (Medlem af Akademiet, Platanvej 4) *En Del af Høibroplads j 315. *Frederiksholms Teglværk. > Akvareller *Ved Strandniollelaagen i Dyrehaven. ) V. Kock, (Vendersgade 33) Opmaaling af et Skab i Renaissance-Stil. Fra Slesvig. F. Larsen. (Kronprinsessegade 48) Venedig ved Solnedgang". Lithografi efter en Kultegning af A. Jerndorff. Chr. V. Nielsen, (Gothersgade 143) *Et Interieur fra Frederiksborg *Udsigt fra et Vindue i Regensburg *Sideskib i St. Jacobs Kirken i Regensburg. > Akvareller *Sideskib i St. Sebaldus Kirken i Niirnberg *Parti ved Frederiksborg Slot. J I. \\. Tegner, (Udstillingsbygningen) Litliograferede Portræter. Arnold Winther, (Knabrostræde 3) *Efter Desserten.

16 XIV Udenlandske Kunstnere. G. G. Bracony. Italiensk Kunstner. (Hosendalsvej 10.) 326. En Dreng fra Napoli. Statuette i Gibs Portrætbuste 1. 1 tott L 328. Portrætbuste I er " Delaplanclie. Fransk Kunstner Eva efter Syndefaldet. Statue i Gibs. (Originalen i Marmor i Luxembourg Samlingen i Paris). Bestemt for Skulptursamlingen paa Christiansborg. Paul Dubois. Fransk Kunstner Portrætbuste af Professor L. Pasteur, Medlem af l'institut de France. Marmor. Tilh. Carlsberg Laboratoriet Samme Buste i Gibs. Tilh. Hr. Brygger C. Jacobsen jun. Prisangivelse paa endel af de i Fortegnelsen opførte Arbejder. Nr Kr. Nr Kr. Nr Kr. Nr Kr » » » » u » »» » » » » » u B » # > l> ) , ) * » B l>» » a » w » » » « » »» » » » » » « » « » » ,1 O » » »» » » pr. Explr. i brændtler , » » «48 900» » « » > n » ) (l » i « ) » » » ) » » » » "

17 TILLÆG TIL ILLUSTRERET KATALOG OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG 1881.

18

19 XVII Malerkunst. Fru Anna Ancher, (Nyiam 21) 332. * Kaffen er færdig" *En Moder med sit Barn. (Tegning S. 2). Michael Ancher, {Nyhavn 21) *En gammel leende Mand. (Tegning S. 41) *En læsende ung Dame En Pogeskole i Skagen. A. Andersen Lundby, (F. T. I MUNCHEN) * Bøgeskov med nyfalden Sne *Dansk Kystlandskab. Carl Chr. Andersen, (stengade 3) Portræt. Brystbillede. Carl F. Andersen, (Bredgade in) * Lad Dig blot ikke forstyrre". Carl Baagøe, (Snekkersten pr. Helsingør) *Parti fra Lynæs (bag Havnen). Stille Eftermiddag. Carl Bille, (Korsgade 62) Hollandske Fiskere i Nærheden af Texel. Maaneskins Aften. Tilhører Enkefru de Hemmert *Et fransk Linieskib og en Fregat løbe ind under Norges Kyst for at ankre Kysten ved Villingebæk. Maaneskins Aften. Tilh. Hr. Hofforgylder V. Mogensen. Frøken Louise Bon tiis, (Forhaabningsiioims am n) *Frisk Sommerdag ved Sjællands Nordkyst. Niels Bredal, <f. x. i vene«?) *Piazzo St. Marco i Venedig. J. U. Bredsdorff, (Bopæl- Øster-Allé 16. Atelier: Kalkbrænderivej 80. Aabent Lørdag Kl. 1-4) *Sollys paa Vandet. Motiv taget fra Flensborg Fjord. Heinr. Buntzen, (Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. Charlottenlund) *En Skovsø i Teglstrup Hegn ved Hellebæk. Tidlig Efteraarsmorgen.

20 XVIII Carl Carlsen, (Nyvej ny 349. *Bondestue fra Fyen. Varm Sommerdag. A. Dorph, (Medlem af Akademiet. R. af D. Atelier: Bredgade 33) Portræt, Brystbillede. M. 0. Engelsted, (Gothersgade 141) *Interiør fra Nyboder. HailS Fischer, (Gothersgade 143) Sommermorgen". Parti fra Salten Langsø sét fra Løvenholt Skov. Tilh. Hs. Excell. Udenrigsminister Lehnsbaron Rosenørn-Lehn. Vilhelm Groth, (Biiloiosvej 38) *En lille Sø i Skoven ved Hindsgavl. Hans Nicolai Hansen, (Gothersgade 143) *Kvinder paa Heden. Frøken Louise Ravn Hansen, (Brogade 23) *1 Skovløberens Have. Otto Haslund, (Sorø) Portræt. Fru Anna Heerforth, født Ohelitz, (.Nørresøgade 27) *JuIeroser. Frants Henningsen, (Gothersgade 135) Paa en Landevej. Tilhører Hs. Excell. Lehnsgreve Danneskjold- Samsø. 0. A. Hermansen, (Holbergsgade 19) *En Snyltegjæst ved Deserten. Frugtbillede med en Papegøie. Viggo Johansen, (Sophievej) *Genrebillede. J. Kaikar, (f. T. i England) *Sommermorgen i Udkanten af Epping Forest i Essex. I Forgrunden sés Oueen Elisabeths Eg. F. C. Kiærskou, (Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. Charlottenborg) *Et Solglimt under et stormfuldt Bygevejr. Motivet fra Langsø i Jylland. Fru Elisabeth Jerichau-Baumann, (Medlem af Akademiet. Heibergsgade 9) *Fra Capri. To Capri-Piger bærende Foder til Gederne *Dolce farniente. Motiv fra Albano *La Zingarella *Lille Rosetta *La Sorentina. Frøken Johanne Krehs, ( Wessels gade 13) 368. *En gammel Kone, der laver Ildta^ndere. Villi. Kylin, (Medlem af Akademiet. R. af D. Danas Vej. Atelier aabent Lørdag) En Sommerdag. Emnet fra Egnen om Rye Mølle. Edvard Lehmann, (Gothersgade 143) Dame-Portræt.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

Professor Janus la Cour

Professor Janus la Cour FORTEGNELSE over Arbejder af Professor Janus la Cour udstillede i Foreningen for national Knnst 1901 I Lokalet er fremlagt en Salgsprotokol. Studier, Skitzer og Vandfarvetegninger. 1. Ved Helgenæs Strand,

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12.

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I»KOBENHAVNS KUNSTSALON«S UDSTILLINGSLOKALE, BREDGADE 34 (OVENLYSSALEN),

Læs mere

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM.

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. ffvr KATA LO Q OVER MflbERl-flUKTlONEN PAA GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. EFTERSYN PAA AUKTIONSSTEDET SØNDAG OG MANDAG FRA 11 4 KOMMISSIONER MODTAGES

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over Katalog / over Maleri - Auktionen i flllégade 35 M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 16. og Søndag den 17. Januar fra Kl. 11 4, K o m m i s s i o n e r modtages

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER TAA CHARLOTTENBORG 1882. AUTORISERET UDGAVE VED F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER TAA CHARLOTTENBORG 1882. AUTORISERET UDGAVE VED F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG OVER KUNSTUDSTILLINGEN TAA CHARLOTTENBORG 1882. AUTORISERET UDGAVE VED F. HENDRIKSEN. MED 78 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. ANDEN A ARGANG. KJØBENHAVN.

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 ----------------------------- Katalog over Maleri-Auktionen i ffllégade Nr. 35 M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 O O O Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 27. og Sandag den 28. Septbr. fra Kl. 11-4.

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Mandag den 25. Februar Kl. 12. Eftersyn Fredag d.22, Lørdag d. 23 og Søndag d. 24., Kl. 10-5 KUNST-AUKTION FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER \ HVOR IMELLEM

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

MALERIER KATALOG. Fotografisanilingen AUKTION: DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN. f. ROSENSTAND

MALERIER KATALOG. Fotografisanilingen AUKTION: DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN. f. ROSENSTAND Fotografisanilingen KATALOG OVER MALERIER B. A. TILHØRENDE DØDSBOET EFTER FRU NANNA EKMAN f. ROSENSTAND SAMT HIDRØRENDE FRA ANDRE BOER AUKTION: ONSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 12 pr. I KUNSTSAL", FREDERIKSBERGGADE

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

1) Kunstakademiets Bibliotek ">

1) Kunstakademiets Bibliotek > 1) 1616 Kunstakademiets Bibliotek ">111111111111111 300001229803 FORTEGNELSE over de af det Kongelige Akademie f o r d e skionne K u n s t e r, s i Anledning a f Pfre$ $iøitfleit øø Prøttitttiøeit af jsøcrriø

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

Fortegnelse 719. det k ongelige Akademie. for de skjønne Kunster. iiclstiblede K u n s t v æ r k e r. Kjøbenhavn. over de ved.

Fortegnelse 719. det k ongelige Akademie. for de skjønne Kunster. iiclstiblede K u n s t v æ r k e r. Kjøbenhavn. over de ved. f f Fortegnelse 719. over de ved det k ongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligt iiclstiblede K u n s t v æ r k e r. Kjøbenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1883. G V Tombolaen vedrørende. Publirutns

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL.

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL. City A u k t i o n s l o k a l e r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). MANDAG DEN 27. MARTS 1911 KL. 1 EFTRM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902.

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902. 088. FORTEGNELSE over Arbejder af LUDVIG KABELL udstillede i Foreningen for national Kunst 1902. LUDVIG CHRISTIAN BRINCK-SEIDELIN KABELL. FØDT 21. JULI 1853. DØD 1. FEBRUAR 1902. r> Hvor ingen Ejer er

Læs mere

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF ELLEN HOFMAN-BANG UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 DE MED STJERNE BETEGNEDE ARBEJDER ER TIL SALG PRISLISTE LIGGER HOS OPSYNET GENREBILLEDER. 1. Frederik

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG. 3586. CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR CARL LOCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG D. 28. OG TIRSDAG D. 29. FEBRUAR 1916, FM.

Læs mere

Fortegnelse. over de ved. det kongelige Akademie. for de skjønne Kunster. offentligt. udstillede K unstværker. Kjøbenhavn.

Fortegnelse. over de ved. det kongelige Akademie. for de skjønne Kunster. offentligt. udstillede K unstværker. Kjøbenhavn. Fortegnelse 718 over de ved det kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligt udstillede K unstværker. Kjøbenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1882. Tombolaen vedrørende. Publlcuma Opmærksomhed

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere

KUNST-AUKTIONEN I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34

KUNST-AUKTIONEN I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 C S-/ 2445. KUNST-AUKTIONEN I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 ONSDAGEN DEN 222M NOVEMBER KL. 12'/, I ' < Eotografisamlingen FORTEGNELSE MALERISAMLIMG der bortsælges ved AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 ONSDAGEN

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet.

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Billeder, Studier, Skitzer og Tegninger. 1. Studie til»karreheste udenfor en Vinknejpe i Paris«, 1866. 2. Kjæmpende Centaurer, Skitze, 1867. 3. Notre-Dame, Vintermorgen,

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

KUNSTNERES ADCTION. Alle. Danske V^V. Billederne ere indsatte af Kunstnerne selv. Hotel Phoenix. Mandag d. 17. Marts 1890, Kl. 11.

KUNSTNERES ADCTION. Alle. Danske V^V. Billederne ere indsatte af Kunstnerne selv. Hotel Phoenix. Mandag d. 17. Marts 1890, Kl. 11. # 3 6 Danske KUNSTNERES ADCTION Hotel Phoenix i Mandag d. 17. Marts 1890, Kl. 11. Alle Billederne ere indsatte af Kunstnerne selv. Eftersyn : Lørdag den 15. og Søndag den 18. Marts Kl. 11 3. Comm issioner

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

MabERigR. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). TT"* 1 m w. TIRSDAG DEN 11 Maj 1915 KL.

MabERigR. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). TT* 1 m w. TIRSDAG DEN 11 Maj 1915 KL. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. TT"* 1 m w i TIRSDAG DEN 11 Maj 1915 KL. 1 2 AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM) OVER EN UDMÆRKET SAMLING

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

MALERIER. City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). CITY AUKTIONS-LOKALER GL. MØNT 2 & 4 (COLOSSEUM)

MALERIER. City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). CITY AUKTIONS-LOKALER GL. MØNT 2 & 4 (COLOSSEUM) City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 1913 KL 12 OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

Maleriudstillingen i Aarhus.

Maleriudstillingen i Aarhus. 2h-% X oyer Maleriudstillingen i Aarhus. April 187«. KUNSTAKADEMIETS B1BLIOTHEK P. Nielsens Bogtrykkeri i Aarhus. - Ijipyn * " E ^ '-Laju: fcy H? J^i-T ' }/ Åi &Lr AU^+^cjz: fi/~k :/ *"... * f» «., j*

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix i Assens M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 20. Maj fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM)

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM) I Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2*4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. W K.J TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I. Gammel Mønt 2 &4

Læs mere

Malerier. Unge Kunstneres Paaske-Auktion. Tirsdag den 18. April. Gammel Torv 10-12. (Hein & Møller Holst s Hus.) Kl. 1 2 7.

Malerier. Unge Kunstneres Paaske-Auktion. Tirsdag den 18. April. Gammel Torv 10-12. (Hein & Møller Holst s Hus.) Kl. 1 2 7. Malerier Unge Kunstneres Paaske-Auktion Tirsdag den 18. April Kl. 1 2 7.-3 og 5-7 Gammel Torv 10-12. (Hein & Møller Holst s Hus.) Eftersyn hver Dag Kl. 10 7. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende,

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere