ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN."

Transkript

1 ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H 2 2 < -J I- CQ «5 z D * KJØBENHAYN. AUGUST BANG'S BOGHANDEL. Vesterbrogade 57 (v. S. af den kgl. Skydebane). THIELES BOGTRYKKERI.

2 En Protokol med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, er henlagt i Kontoret. For en større Del Arbejders Vedkommende, findes en Prisfortegnelse bag i denne Katalog.

3 Malerkunst. Cai'l F. Aagaard, Medlem af Akademiet, R. af D. {Rosenvængets Allé 4H). 1. *Efteraarsmorgen efter en Snestorm. (Tegning S. 20). 2. *Sukkenes Allé fra Fredensborg; tidlig Foraar. 3. *De fire Aarstider. a) Morgen ved Stranden; tidlig Foraar. b) Marksti, Midsommer. c) Efteraarsaften ved en Bondegaard. d) Vinternat ved Molledammen. 4. Loggia fra Como. Malet efter Bestilling af Hr. Kaptain Kofoed. Michael Ancher. {Nyhavn 21). 5. *Figurer i et Landskab. C. Chr. Andersen, (stengade 3). 6. Et Værelse med Figurer. 7. *Copi efter Nr. 222 i Dresdner Galleriet. Skattens Mynt" aftizian. Carl Baagøe. (Snekkersten pr. Helsingør). 8. *Udsigt mod Helsingørs Havnehoved og Rhed fra Kronborg Strandbatterier. Morgen, Stiv Kuling. 9. *Forskjellige Skibe i Sundet. Bygevejr. Otto Bache, Professor, Medlem af Akademiet. (Atelier St. Kongensgade 77). 10. *Parforcejagt fra forrige Aarhundrede. Efter Frokosten paa Eremitagen skal Jagten begynde igjen. 11. Portræt af Kunstnerens Hustru. 12. Vintermorgen ved Børsen. Artilleriet passerer forbi. 13. Tre Hestehoveder. (Tegning S. 2). 14. To Heste i en Skov. t TO køn V. Bang. (St. Kongensgade 55). 15. *To Venner. (Tegning S. 27). Robert Barnekovv. (Østerbrogade 5, Taarnlejligheden). 16. Skovparti fra Teglstrup Hegn ved Hjulebæk. C. Bartsch. (Blegdamsvej 26). 17. *Fra Dyrehaven. J. F. Bergsøe. (Nørregade 20). 18. * Afplukkede Skovblomster og Frugter, hensatte paa et Bord. 19. *Voxende Pæonia Arborea. Chr. Berthelsen. (Falkoneralleen Gi). 20. Aftenstemning fra Svendborg Sund med St. Jørgens Kirke. Tilhører Hs. Excell. Udenrigsminister Lehns-Baron Rosenørn-Lehn. 21. *Efteraarsbiilede fra Caroline Amalielund ved Svendborg. 11. V. V. Berthelsen. (Næstved). 22. Skovparti ved Herlufsholm. Tilhører Hr. Cand. jur. E. de Neergaard.

4 II Chr. Blache. Østerbrogade 37 Atelier aabent Søndag 12 3). 23. "En Skonnert passerer for frisk, gunstig Vind Vageren paa Skagens Eev, visende sine Kjendings:-ignaler. (Tegning S. 6). 24. "Paa Nordsiden af Stranden ved Kronborg. Formiddag med stiv Kuling. 25. "Aften i Skjærgaarden ved Mandal. 26. "Stille Graavejr. Carl B loch, Professor, Medlem af.akademiet, R. af D. (Atelier Bredgade 33). 27. Portræt af Hs. Exeell. Conferentsraad Madvig. Malet til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. (Tegning S. 1). 28. Genrebillede fra Christian den 4des Tid. 29. En Samtale mellem to Fiskere. 30. *Christi Bespottelse. Joh. Boesen. (Lykkesholms Allé 3,.) 31. "Bygevejr en Septemberdag. Motivet fra Munkebjerg ved Vejle Fjord. (Tegning S. 17). 32. "Ved Achensee i Tyrol. 33. *1 Villa Borghese ved Rom. 34. "I Jægersborg Dyrehave. J. H. Brandt. (St. Knudsvej 15. Atelier aabent Søndag Kl, l 3 l l2). 35. *Formiddag i Solskin efter Storm. Motiv fra Østkysten af Bornholm. (Tegning S. 22). 36. "Blikstille Sommerformiddag. Motiv ved Hammeren paa Bornholm. 37. *Sandet Vej mellem Lyng. Motiv fra Bornholm. Niels Bredal, (F. T. I VENEDIG. 38. *Interieur fra St. Maria Maggiore. Rom. 39. *Gadeparti med en Brønd; fra Venedig. J. U. Bredsdorff. (Atelier Ny Kalkbrænderivej 86, aabent Søndag 1 3). 40. "Ved Solnedgang. Motiv fra Købeløv paa Lolland. (Tegning S. 11). 41. *Kystparti fra Bornholm. Skyet Luft. 42. "Fra Hammershus paa Bornholm. Eftermiddagsbelysning. 43. "Slotsgaden i Flensborg. Sommerdag. Heinrich Buntzen, Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Charlottenlund.) 44. *Gamle Egetræer. Belysning henimod Aften, i Charlottenlund Skov med Udsigt til Sundet. 45. *IIeinrs Ro. Ved det nordøstlige Hjørne af Charlottenlund Skov. Ved Solopgang. 46. Hellebæk med Udsigt til Sundet. Tidlig Morgen. Tilhører Hr. Kjubmand L. Ravn i Helsingør. Carl Bøgh, Professor. (Atelier Bredgade 33). 47. "I en fransk Bondegaard; Motiv fra Mariotte. 48. "Udenfor en sjællandsk Landsbykro. 49. En Blomsterelsker. Motiv fra Paris. Udført efter Bestilling. Carl Carlsen, (A>O /-). 50. *1 Krostuen, Søndag Formiddag. 51. "En vanskelig Passage. Schlicliting Carlsen. (Atelier Nyhavn 8). 52. "Parti af Palmehuset i Botanisk Ilave. 53. "Det gamle Skovløberhus ved Charlottenlund. 54. "Portræt af en gammel Kone.

5 III Fru Anthonore Christensen, født Tscherning, (.Kalkbrænderivej 19). 55. *En Egebusk med friske Skud, hvorimellem Brombær og Kampanula. Fra Halland. 56. *Vilde Roser, omgivne af Klokkelyng, Bregner og forskjellige Stenplanter. Fra Halland. 57. *En Buket af Bøg og Frugtblomster. Godfred Christensen. (Atelier Lykkesholms Allé S). 58. "Himmelbjerget sét fra Bugten ved Laven. (Tegning S. 3). 59. Billede fra Herlufsholm. Tilhører Hr. Kunsthandler Foltmar. 60. *Udsigt over Jul-Sø til Laven og Seis. 61. *Fra Bøgeskoven sidst i November. J. la Cour, Medlem af Akademiet. (Rosenvængets Hovedvej 27). 62. Bygevejrsdag ved Jul-Sø. Eftermiddag i Forsommeren. Tilhører Frøken H. Bech. 63. *Stille Aften ved Foden af Himmelbjerget. 64. **Ved Stranden. Optrækkende Uvejr i August. 65. *1 Dagningen; Morgen i September, efter en dugfuld Nat. Chr. Dalsgaard, Medlem af Akademiet, R. af D. 66. * Spærret". 67. * Jo, han har Brev". (Sorø). H. v. Dirckinck-Holmfeld. (Hotel Phoenix, Atelier aabent Løver dag Kl 9 4). 68. Fra Bjerget ved Roskilde. Tilh. Hr. Fabrikant Ludvig Dahl. A. Dorph, Medlem af Akademiet, R. af D. (Atelier: Bredgade 33). 69. Portræt af forhenværende Stiftamtmand, Geheimeconferentsraad, Baron Rosenkrantz til Sophiendal. Tilhører Raadhuset i Viborg. 70. *Gjensidig Overraskelse. C. Eckai'dt. (Gothersgade 143. Atelier aabent 3 5). 71. *Udsigt fra Kjerteminde Havnemole over Storebelt i stiv Kuling. Formiddag. 72. *Aften paa Themsen i Nærheden af Gravesend. E. Rasm. Eilersen, Medlem af Akademiet, R. af 1) (Rosenvængets Alle 10). 73. *Varm Formiddag ved Sorent. Tidlig i September. Motivet taget fra Capo di monti", med Udsigt til Vesuv og Monte Angelo. 74. *Varm Oktober - Eftermiddag ved Amalfi. Motivet fra Pergolaen ved det gamle Kapuciner-Kloster, med Udsigt til Bjergene ved Pæstum. 75. *Juli-Formiddag. Fra Aggershvile-Vejen ved Skodsborg. M. 0. Engelsted. (Gothersgade Hl). 76. "Studenter, der disputere. (Tegning S. 13). 77. *Dominospillere; Regnskabet opgjøres. Julins Exner, Professor, Medlem af Akademiet. 11. af D. (Atelier: Charlottenborg). 78. Der ventes Fremmede". 79. Den forstyrrede Middagshvile". (Tegning S. 28). AIIiTIISt Fischer. (Griffenjeldtsg. 21). 80. Kanalparti i Hamborg. (Tegning S. 11). 81. *Fra en sjællandsk Landsby. Hans Fischer. (Gothersgade 143. Atelier aabent Søndag 12 4). 82. Kystparti fra Lundsgaard Klint ved Kjerteminde. Tilh. Hs. Excell. Lehnsgreve Ahlefeldt-Laurvig til Tranekjær. (Tegning S. 10).

6 IV 83. *Aaparti fra Gudenaa ved Vestbirk. Efter en Byge bryder Solen frem over Landskabet. Harald Foss. (Lykkesholms Allé IS). 4. *Fra Egnen ved Rye. Eftermiddag i August. (Tegning S. 24). 85. *Ved Rye Mølle. 86. *Hulvej ved Rye. Hans Friis. (Skovly ved Orehoved. Falster). 87. *En Foranrsdag i Skoven ved Løvspringstid. Motivet fra Orehoved Storskov paa Falster. (Tegning S. 7). 88. *En Stente i en Skov efter Snefald. Solnedgang. 89. *Markvej med Piletræer. Efter et let Snefald klarer det op. 90. *En Gangsti i Skoven; tidlig Foraar før Løvspringstiden. A. FritZ. (Aarhus). 91. *Nedad Himmelbjerget. En Sommeraften ved Solnedgang. (Tegning S. 40). Vilhelm Groth. (Biilovsvei 38. Atelier aabent Søndag Kl. 12 4). 92. *Aaen ved Frederiksværk. 93. *Efter Solnedgang ved Kysten af Hindsgavl. (Tegning S. 13). 94. *Aaen ved Frederiksværk. Sildig Eftermiddag. 95. *Flad Strand ved Udløbet af en Aa. Bygevejr. Nordahl Grove. (Blaagaardsgade 49). 96. "Vintermorgen. Julie Hamann. (F. T. I Paris). 97. *Fra en Klosterhave i St. Germain. Villiam Hammer, Medlem af Akademiet. (Frederiksborggade 30). 98. *Roser og Liljer. Hans Nic. Hansen. (Gothersgade ns). 99. *Efter en Frokost. (Tegning S. 38). Heinr. Hansen, Etatsraad, Medlem af Akademiet, Vicedirektør, R. D. og D. M. (Vodrofsvej 55) Arvehyldningen paa Kjøbenhavns Slotsplads den 18 Octbr Efter Edsaflæggelsen begiver Processionen sig tilbage til Slottet. Forarbejde til et større Maleri til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg I Palazzo Borghese Atrio Qvadrato i Dogepaladset. J. T. Hansen. (Paris. Rue de Sevre Nr. &$) *Gaard i Hotel Cluny i Paris *Le boudoir de Marie Antoinette. Fontainebleau. Frøken Luise Ravn Hansen. (Brogade 23) *Parti fra Jægerspris. Eftermiddag. Otto Haslund. (,Sorø) *Køer drives gjennem en Granskov *En Vogterdreng. (Tegning S. 4). Frøken Ida Heerfordt. (Victoriagade 24) *Voxende Guldregn, Syrener og Sneboller *En Kurv med Foraarsblomster.

7 Erik Henningsen. (Nørregade 7) Morgen i Adressecontorets Gaard. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar. (Tegning S. 19) Hos Amagerkonen Portræt. Frants Henningsen. (Gothersgade 135) *Hehøst. Motivet fra Stevns. (Tegning S. 39) En Skytte med sin Hest og sine Hunde. Tilh. Hs. Excell. Grev O. S. Danneskjold-Samsøe Portræt. Tilh. Hr. Cand. jur. And. Weiss. (Tegning S. 23) Portræt. Pram Henningsen. (Nørrebrogade 10.) 117. Han kjeder sig". Tilh. Hs. Majestæt Kongen *Den første Skude. Carsten Henrichsen. (Gasværksvej 10) *Parti fra Dyrehaven. Eftermiddag Parti fra Ordrup Krat. Formiddag. Tilh. Hr. Tandlæge Jacob Sørensen *Parti ved Strandmøllen. Sildig Eftermiddag. (Tegning S. 31). Oscar HerSCliend. (Bredgade 15.) 122. *Stormvejrsdag. Klitterne ved Vesterhavet. (Tegning S. 25) "Ved Solnedgang. Motivet fra Skanderborgegnen, 0. A. Hermansen. (Holbergsgade 19.) "Forskjellige Koser og andre Blomster i en Vase. (Tegning S. 37). V. Irminger. (Atelier: Gothersgade 143) *Fodgardere som holde Hvil i Skoven. Motiv fra Efteraarsmanøvrerne *Dragoner der ride igjennem en Landsby. (Tegning S. 25). Hans Jensen. (Odense) Sommerdag ved Bye Mølle. Tilh. Hr. Forstcandidat van Deurs paa Rye Mølle. J. Jensen-Egeberg. (Nørregade 18.) 128. Portræt. Louis Jensen. (Frederiksberggade 25.), *Et Gadekjær. Motiv fra Sjælland "Sommerdag paa Landet. Milton Jensen. (St. Hanstorv 26) 131. "Tidlig August Formiddag Motivet fra Vesterskovene ved Mariager "Kystparti. Motivet fra Raget ved Mariager. Friskt Vejr. M. Jepsen "Folkestue paa den gamle Herregaard Spøttrup i Salling i Jylland. (Tegning S. 29). August Jerndorff. (Carlsbergvej 2).., 134. Portræt af afdøde Kammerherrinde Rønnenkampf til Næsbyholm "Sommerlandskab. (Tegning S. 41). Henrik Jespersen. (Akasievej 3) *Hedelandskab. September-Formiddag "Hedemose.. ' i V

8 YI V. Johansen. (Sortedamsgade 7) *En ung Pige i et Kjøkken. Lmlvig Kabell. (J. T. i Paris) "Marklandskab i Syd-Sjælland. Sommerdag med store Skymasser. (Tegning S. 15). F. C. Kiærskou. Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Charlottenborg) *Udsigt fra Rye Skov over Salten-Langsø. Sildig Eftermiddag * Parti ved Lyngby "Parti ved Lyngby. I Baggrunden Sorgenfri Skov "Parti ved Lyngby Sø. I Baggrunden Frederiksdals Skove Parti fra Grevskabet Muckadell i Fyen. Tilh. Hr. Etatsraad Holmblad. H. C. Koefoed. (Atelier: Charlottenborg, aabent Onsdag 1 3) "Marsk Stigs Døtre i Fangenskab. (Sé danske Viser fra Middelalderen, M. Stigs-Viserne Nr te Vers.) (Tegning S. 10). J. P. Kornbeck. (Strandvejen 85. Atelier aabent daglig fra 10 3) 146. "Gadeparti i Toledo "Et Interieur. Motiv fra St. Cruz. Toledo. Frøken Charlotte v. Krogh. (Villa Brening. Haderslev) "Skovparti ved Tirsbæk. P. S. Krøyer. (/. T. I ROM) "Et Sardinerie i Concarneau (Bretagne) "Italienske Markarbejdere (Abruzzerne). (Tegning S. 36) Nanina, Knæstykke. Tilh. Hr. Grosserer H. Hirschsprur.g Romersk Campagnol. Brystbillede. Tilh. Fru E. Hirschsprung. Villl. K yhn, Medlem af Akademiet, R. af D. (Danae Vej. Atelier, aabent Søndag) Ved Hellebæk Strand. Tilh. Hr. Overretsprokurator V. Rode "I Sundet. Tidlig Formiddag * En Vinterdag. G. Emil Libert, R. af D. (Gemersgade 11. Atelier, Dr. Tvergade 6) "Parti paa Bornholm. I Baggrunden ses Ruinerne af Hammershus. Sildig Eftermiddag "Kullen set fra Arildsleje. Maaneskin "Sildig Sommeraften. Maaneskin. Ved Udløbet af en Aa. H. P. Lindeburg. (/. T. i Paris. Adr. Løngangsstræde 37) " Frændeløs" " Modellen hviler". Carl Locher. (Hornbæk pr. Helsingør.) 161. "Efter Storm. Fiskere fra Skagen gaar tilsøs for at kaste Vaad. (Tegning S. 12) Tidlig Sommermorgen ved Vestmanøerne (Island). Udført efter Bestilling af Hr. Grosserer Bryde. Anker Lund. (//. G. Ørstedsvej 22 A) "I en Smedie. (Tegning S. 16). Frøken Agnes Lunn *En Husmandsstald. (/. T. I Paris). Marie Lnplan. (Vesterbrogade 107 ) "Formiddag i Udkanten af en Landsby. Motiv fra Draaby ved Jægerspris. H. Liibbers. (Slotsgaden 12) "Forskjellige Skibe i Vindstille.

9 Mathias Liitken. (-Schachsgade i) "Vindstille i Nærheden af Gibraltar-Strædet. (Tegning S. 34). Frøken AllgUSta L<PSSØe. (Nørrejarimagsgade 39 St.) *En Kurv med Blomster i et aabent Vindu. Efteraarsbillede. Frøken Enima Løffler. [Nybrogade 22) "Blomster og Bregner i en antik Vase, hensat paa et Egebord. (Tegning S. 27). A. Mackeprang. (Gamle Kongevej 118. Atelier St Kongensgade 55) * I Udkanten af Fyrreskoven". I Forgrunden en Raa, som gaar over Hegnet ind i Skoven. (Tegning S. 5) Udenfor Kjukkendøren". Hønsene gjøre sig tilgode med en Kurv Grøntsager. A. P. MadSCH, (Kaptain, R. af D. St. Kongensgade 95) Parti ved Svendborg med Udsigt til Thurø og Langeland. Tilh. Hr. Fabrikant J. C. Kine "Parti ved Svendborg, med Udsigt til Taasinge. (Tegning S. 26) "Kronvildt. Karl Madsen. (Rosendalsvej 16) *En gammel Kjøbmandsgaard i Randers. Yilh. Melbye, (Professor, Medlem af Akademiet. R. af D. Roskilde) *Brændinger mod Klippekyst vedcogoleto, Ligurien. (Tegning S. 30). Bernli. Middelbue, (Atelier Rosenvængets Allé 38) Dameportræt Dameportræt Herreportræt. D. MonieS, (Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. GI. Kongevej 154) Portræt af Professor Dr. A. A. Wolff. Knæstykke Portræt af en ældre Dame. Brystbillede "Kjærestens Portræt. Genrebillede "Dagsavisen. Genrebillede. Emilie Mandt. (Vesterbrogade 107 B) " Ved Brevets Slutning". Carl Møller. (Læssøegade 1) "Markblomster. P. N. Møller. (Kolding) Efter Revuen. P. M. Mønsted. (Søndergade Aarhus) "Regnfuld Foraarsdag ved Ørnereden i Marselisborg Skov "Bag den gamle Landsbysmedie. Varm Sommer-Eftermiddag. Thorvald Niss. (Gothersgade 143) *Funkedammen ved Frederiksborg. (Tegning S. 35). VII H. Olrik. (Medlem af Akademiet, R. af D. Rahbeks Alle 2) Portræt af Landskabsmaleren, Professor Gotfred Rump. Udført efter Bestilling af Udstillingscomiteen. (Tegning S. 32) Portrætgruppe. To Smaapiger i en Have. 0. D. Ottesen. (Professor, Medlem af Akademiet. St. Knudsvej 32) "Voxende Centifolia des peintres.

10 VIII 193. "Ferskener i en Skaal, hensat ved en aaben Veranda, omgiven af voxende Druer.. (Tegning S. 7) Voxende mørkerød Rose ( Monsieur Bonsenne"). Frøken Augusta Paulli. (Kongens Nytorv /}) "Blomstrende Hyld. Julius Paulsen. (/. T. i Odense) Parti af Odense Aa ved Fruens Boge. Tidlig Formiddag i September. Udført efter Bestilling af Hr. Cancelliraad Borch i Odense. \iggo Pedersen. (Jernbanegade 3. Atelier aabent hver Vag) "Store Asketræer udenfor en Bondegaard. (Tegning S. 19) "En lille Andepark bag en Præstegaardshave "Under Træerne i en gammel Have. Solskin. Edvard Petersen. (Gothersgade U3) 200. "Henad Solnedgang. Landfolk fra Palestrina vende hjem fra Vignerne Ved Vadskepladsen. Tilh. Hr. Kunsthandler Kleis. (Tegning S. 18) Fra Palestrina. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar "Hollandsk Kanalparti ved Delph. Sophus Petersen. (Nansensgade 49) "Frugt og Vin paa et Bord "Grønne Druer. Carl Scbmidt-PMseldeck. (Læssøegade 23) Stille Høstaften, kort efter Solnedgang. Motivet fra Kirkemosen ved Brøndshøj. Dørstykke. Tilh. Hr. Provst Dr. Fog. (Tegning S. 5). P. Raadsig. (Toldbodvejen 4.) 207. "Fiskere fra Nordsjælland. Aften ved Stranden "Vandløb i en Skovkløft ved Skjoldnæsholm *Udsigt mod Valsølille-Sø ved Skjoldnæsholm "Kystparti ved Kullen fra Arildsleje. N. ti, Rademacher. (Ordrup.) 211. "Parti fra Eskjær Vandmølle i Salling, med Limfjorden i Baggrunden. J. Roed, (Professor ved Akademiet, R. af D. og D. M. Charlottenborg.) 212. Dameportræt. Brystbillede Pige-Barneportræt. Fr. Rohde, (Hulovsvej 32. Atelier aabent hver Dag) Vinterlandskab henimod Solnedgang. Motiv fra Fredensborg. (Tegning S. 21) *Ung Bøgeskov. Motiv fra Munkholmen ved Mariager "Udsigt over Esrom Sø fra Sørup. Vilh. Rosenstand, (Paris. Hue Capron 2) "En Mand, der ikke véd hvad han skal spise. Scene fra et romersk Trattorie. f Gotfred Rump, Professor, Medlem af Akademiet Bygevejr i Løvspringstiden. Parti fra Funkedammen ved Frederiksborg. Kunstnerens sidste ufuldførte Arbejde. Tilh. Fru Professorinde Rump.

11 IX 219. Vinterdag med klart Solskin og nyfalden Sne. Midt i Billedet en tilfrossen Aa. I Baggrunden en Gangbro. Forarbejde til et paatænkt, ikke fuldført større Vinterbillede. Tilh. det Kongl. Billedgalleri. A. Riillinger, (Gasværksvej 21) *Kvæg i Skoven. August Sclliøtt, (Profe ssor, Medlem af Akademiet,-R. af D. St. Kongensgade 81) Dameportræt. Brystbillede *En ægyptisk Dandserinde. Harald Scliiødte, (Havserpiads 11 ) "En Barbérstue. (Tegning S. 34). C. A. Schleisner, (Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. Charlottenborg) "I)en sidste Vilje "En Dame, som læser et Brev. Motiv fra det 17de Aarliundrede * Se Bedstefader!" Axel Scliovelin, (Saxogade &) "Dillinge Vandmølle ved Ledreborg. (Tegning S. 16) "Fra Eremitage-Plainen. H. Siegumt'eldt, (Medlem af Akademiet. Toldbodvej 4) Dameportræt. Brystbillede i naturlig Størrelse Portræt af en Dreng. Brystbillede i naturlig Størrelse. Tilh. Hr. Fabrikejer Vilh. Jørgensen. N. Simonsen, (Professor ved Akademiet, R. af D. og D. M. Charlottenborg) Arabiske Speidere. Tilh. Hr. Bager Albeck. Simon Simonsen, (Vesterbrogade 127) To Hunde i naturlig Størrelse. Tilh. Hr. Restauratør Kett *To Grævlingehunde, der muse. (Tegning' S. 21) *Frederik den Sjettes Jægermarseh. (En gammel Musikant kommer i Høstens Tid ind i Gaarden og spiller for Folkene.) 235. "En gammel Vandmølle i Roskilde Egnen. J. F. Skovgaard, (Rosenvængets Hovedvej 27) *Køer paa en træbevoxet Klippe. Motivet fra Halland. (Tegning S. 8). N. K. Skovgaard, (Rosenvængets Hovedvej 27) "En Dreng, som pynter sin Hest med Birkegrene. Motivet fra Halland. (Tegning S. 29). Hans Sniidtli, (Margrethevej 6. Atelier aabent daglig 9 1) *En skarp Examination. (Tegning S. 26). L. A. Smitll, (Korsgade 1$) "Genrebillede. J. Sonne, (Medlem af Akademiet, R. af D.) 240. "Kavalleri - Angrebet i Stolk ved 2 Escadroner af 4 de Dragonregiment i Isted Slaget. General Schleppegrell falder "Sommernat. Præsten bliver hentet til en Syg paa den anden Side af Aaen "Malkepigen søger en varm Sommerdag sine Køer. F. L. Storcll, (Gothersgade 143) * Havets Morgenhilsen. Motto: Fjernt over Havet klinger Havfruesang".

12 X 244. *Christus med Martha og Maria *En ung Pige finder en Buket ved Brønden. M. Therkildsen, (Gotitersga.de 11.1) *Paa Vejen fra et Marked. Anton Thiele, (Thorvaldsens Vej 16.) 247. "Portræt af en lille italiensk Pige. Carl Thomsen, (Kastanievej 7. Atelier GI. Kongevei 138) *De Nyforlovede *1 en Have. (Tegning S. 15) *En ung Pige, som strikker. Frøken Emma Thomsen. (Østersøgade 10. Atelier aabent Mandag fra 11 2) *Markblomster, henlagte paa en Bøgestub *Iris og Roser Voxende Primula. Tilh. Hr. Etatsraad H. A. Clausen. A. Thorenleld. (Nansensgade 48) *Fra Mos-Sø i Jylland; sét fra Højderne ved Kloster-Mølle. (Tegning S. 33) *Parti fra Vestbirk i Jylland, med Træden-Skov og Kirke i Baggrunden. Horsensegnen *Fra Gudenaa i Nærheden af Vestbirk. Horsensegnen *Parti fra Vildsund i Thy. Thistedegnen. Frøken Ludovica Thornam, (Gasværksvej 10) Dame-Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Hoffmeyer. Venzel Tornøe, (Nyhavn is) *Fra et kjøbenhavnsk Værtshus *Efter Middagen. (Tegning S. 39). Hans Trolle. (Østerbrogade 17) *Udenfor en Smedie paa Bornholm. 262.»Graavejrsstemning ved en Mølledam. L. Tnxen, (Overgaden o. Vandet 58.) 263. Dame-Portræt. Hel Figur. Tilh. Hr. Kammerherre Treschou til Laurvig Copi efter Tizians: l'amore sacro e profano". Originalen findes i Palazzo Borghese i Rom. Tilh. Hr. Brygger C. Jacobsen jun Copi efter Raphael: Portræt af to venetianske Lærde." Origiginalen i Palazzo Doria i Rom Trankogning paa Jyllands Vestkyst. (Billedet er kun udstillet indtil den 20de April.) J. F. N. \ ermehren, (Professor ved Akademiet, R. af D., Chorlottenborg.) 267. Dame-Portræt. Knæstykke Dame-Portræt. ) 269. Dame-Portræt. > Brystbilleder Dame-Portræt. j Frederik Winther, {Borgergade 31, Atelier Knabrostræde 3 ) 271. *Udsigt fra Freuchen-Pynten paa Møen. September. (Tegning S. 37).

13 XI Chr. Zacho, (Rosenvængets Papalelvej 5) *Den første Sne. Vinterdag i Bretagne. (Tegning S. 9) *Jydsk Skovparti. Motiv fra Silkeborg *Vej gjennem en Olivenskov i Gorbiodalen ved Mentona. Henimod Aften 275. *Gamle Oliventræer ved Mentona. Kl'istiail XilllI'tinilnil. (Amaliegade 30. Atelier aabent Lørdag 1 4) 276. *En Blomstersælgerske fra Florenz *Parti fra Dyrehaven. P. J. J. Ølsted, (Frederiksholms Kanal 18) ^Landskab i Nærbeden af Tølløse (Grøntved Banker). Billedhuggerkunst. Carl Aarsleff, (Heibergsgade 9) *I)olon indhentes af Diomedes og Odysseus og beder for Livet. Uiaden 10de Sang, V Fanger mig levende dog". Basrelief. Gibs. Tilkjendt Akademiets store Guldmedalje. (Tegning S. 8) *Den lille Hermes med Lyren. Statuette i Gibs. Da nu Lyren var færdig, som han klogeligen opfandt, Prøved hans Plecter hver Streng for sig selv". (Homers Hymne). E. H. Bentzen, (Bernstorffsvej 3) Portrætbuste af Prof. jur. Goos. Gibs Portrætbuste af Pianistinde Frøken Sophie Olsen. Marmor. V. Bissen, (Medlem af Akademiet, 7estervoldgade 131) Tubal-Kain. Verdens første Smed. 1ste Mosebog 4de Cap. 22de V. Statue i Gibs. (Tegning S. 14) Hvilende Kvinde. Statue i Gibs Portrætbuste. Gibs. H. C. Brix, (Ladegaardsvej 35 A) Portrætbuste. Kalipasta. R. S. Bøgebjerg, (Fælledvejen 12) Portrætbuste. Gibs. 0. EvenS, (Medlem af Akademiet, Strandgade 14) Saxo. Statue i Gibs. Udført til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. (Tegning S. 33). ti. Chr. Freund, (Medlem af Akademiet, Rigensgade 23) En Bachantinde med en lille Faun. Gruppe i Gibs. (Tegning S. 17). Aksel Hansen, (Amalievej &) Hagar og Ismael. Gruppe i Gibs. Guds Engel raabte til Hagar:»Frygt ikke, opløft Drengen, og hold fast paa ham med din Haand, jeg vil gjøre ham til et stort Folk". (Tegning. S. 22).

14 XII Carl Hartmann, (Frederiksberg. Allé 17) *Eva. Statue i Marmor. L. Hasselriis, Frederiksberg Allé i?) Por rætbuste af kgl. Skuespiller E. Poulsen. Gibs. Ka til inka Kondrup, (Smallegade 5) *En Dreng, som øver sig i at gaa. Statuette i Gibs. Lauritz Jensen, (Kvæsthusgade O. Atelier aabent hver Dag 1 3) *En Leve. Gibs *En Løvinde. Gibs. A. Paulsen, (Klerkegade 31) *En Kvinde, som vejer Amors Pil mod Merkurs Stav. Relief i Marmor. (Tegning S. 35). P. Petersen, (TJranievej 20) *En Bachantfest. Basrelief. Gibs. Tlieoll. Tllielemann, (Kastanievej &) Portræt-Medaljon i Marmor. Tilh. Fru Oberstinde Lundbye. Fred. Oscar Thylstrup, (Gothersgade 143) En dandsende Faun. Statuette i Marmor. Tilh. Enkefru Adler. Arkitekturfaget. V. Dahlerup, (Professor, Medlem af Akademiet. Peder Skramsgade S) Facadetegninger af Bryggeriet ved Ny Carlsberg. (Plantegninger efter Udkast af Hr. Brygger C. Jacobsen jun.). Vilhelm Petersen Et fyrsteligt Landslot i gothisk Stil. Tilkjendt Akademiets lille Guldmedalje. Dekorationsfaget. Søren Simonsen, (Nørrefarimagsgade 31) Komposition til en Kirke-Dekoration i romansk Stil. Rummet efter Herstedvester Kirke paa Sjælland Dekoration af Capella Francesco i Kirken St. Croce i Florentz. Tilh. Hr. Arkitekt V. Klein. J. N. Schrøder, (N'ørrefarimagsgade 61) En Vogn til Transport af Lig mellem en Stad og en noget fjernt liggende Kirkegaard.

15 XIII Tegninger, Akvareller, Raderinger, Træsnit og Lithografier. Carl Bloch, Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Bredgade 33) Forskjellige Raderinger. Niels Bredal, (/. T. i Venedig) *Fondamenta Gerardini med Kirken St. Maria del Carmine. Venedig. (Akvarel *St. Maria della Salute set fra Øen Giudecca. Venedig. ( ler *Calla della Toletta. Venedig. II. Builtzeil, Professor, Medlem af Akademiet. R. af D *En Tegning. Motivet i de Bayerske Heilande. Hans Hansen, (st. Knuds Vej is) Træsnit efter Tegninger af franske Kunstnere. H. P. Hansen, (St. Knuds Vej 19) Forskjellige. Træsnit. (Charlottenlund). Albert Hartvig, (Haveselskabets Vej 5. A) Dameportræt malet i Pastel efter Fotografi. Tilh. Hr. Grosserer Rudolph Puggaard. A. Jemdorlt, {Carlsbergvej 2) Portræt. Kultegning. A. Kitteildorft, (Medlem af Akademiet, Platanvej 4) *En Del af Høibroplads j 315. *Frederiksholms Teglværk. > Akvareller *Ved Strandniollelaagen i Dyrehaven. ) V. Kock, (Vendersgade 33) Opmaaling af et Skab i Renaissance-Stil. Fra Slesvig. F. Larsen. (Kronprinsessegade 48) Venedig ved Solnedgang". Lithografi efter en Kultegning af A. Jerndorff. Chr. V. Nielsen, (Gothersgade 143) *Et Interieur fra Frederiksborg *Udsigt fra et Vindue i Regensburg *Sideskib i St. Jacobs Kirken i Regensburg. > Akvareller *Sideskib i St. Sebaldus Kirken i Niirnberg *Parti ved Frederiksborg Slot. J I. \\. Tegner, (Udstillingsbygningen) Litliograferede Portræter. Arnold Winther, (Knabrostræde 3) *Efter Desserten.

16 XIV Udenlandske Kunstnere. G. G. Bracony. Italiensk Kunstner. (Hosendalsvej 10.) 326. En Dreng fra Napoli. Statuette i Gibs Portrætbuste 1. 1 tott L 328. Portrætbuste I er " Delaplanclie. Fransk Kunstner Eva efter Syndefaldet. Statue i Gibs. (Originalen i Marmor i Luxembourg Samlingen i Paris). Bestemt for Skulptursamlingen paa Christiansborg. Paul Dubois. Fransk Kunstner Portrætbuste af Professor L. Pasteur, Medlem af l'institut de France. Marmor. Tilh. Carlsberg Laboratoriet Samme Buste i Gibs. Tilh. Hr. Brygger C. Jacobsen jun. Prisangivelse paa endel af de i Fortegnelsen opførte Arbejder. Nr Kr. Nr Kr. Nr Kr. Nr Kr » » » » u » »» » » » » » u B » # > l> ) , ) * » B l>» » a » w » » » « » »» » » » » » « » « » » ,1 O » » »» » » pr. Explr. i brændtler , » » «48 900» » « » > n » ) (l » i « ) » » » ) » » » » "

17 TILLÆG TIL ILLUSTRERET KATALOG OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG 1881.

18

19 XVII Malerkunst. Fru Anna Ancher, (Nyiam 21) 332. * Kaffen er færdig" *En Moder med sit Barn. (Tegning S. 2). Michael Ancher, {Nyhavn 21) *En gammel leende Mand. (Tegning S. 41) *En læsende ung Dame En Pogeskole i Skagen. A. Andersen Lundby, (F. T. I MUNCHEN) * Bøgeskov med nyfalden Sne *Dansk Kystlandskab. Carl Chr. Andersen, (stengade 3) Portræt. Brystbillede. Carl F. Andersen, (Bredgade in) * Lad Dig blot ikke forstyrre". Carl Baagøe, (Snekkersten pr. Helsingør) *Parti fra Lynæs (bag Havnen). Stille Eftermiddag. Carl Bille, (Korsgade 62) Hollandske Fiskere i Nærheden af Texel. Maaneskins Aften. Tilhører Enkefru de Hemmert *Et fransk Linieskib og en Fregat løbe ind under Norges Kyst for at ankre Kysten ved Villingebæk. Maaneskins Aften. Tilh. Hr. Hofforgylder V. Mogensen. Frøken Louise Bon tiis, (Forhaabningsiioims am n) *Frisk Sommerdag ved Sjællands Nordkyst. Niels Bredal, <f. x. i vene«?) *Piazzo St. Marco i Venedig. J. U. Bredsdorff, (Bopæl- Øster-Allé 16. Atelier: Kalkbrænderivej 80. Aabent Lørdag Kl. 1-4) *Sollys paa Vandet. Motiv taget fra Flensborg Fjord. Heinr. Buntzen, (Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. Charlottenlund) *En Skovsø i Teglstrup Hegn ved Hellebæk. Tidlig Efteraarsmorgen.

20 XVIII Carl Carlsen, (Nyvej ny 349. *Bondestue fra Fyen. Varm Sommerdag. A. Dorph, (Medlem af Akademiet. R. af D. Atelier: Bredgade 33) Portræt, Brystbillede. M. 0. Engelsted, (Gothersgade 141) *Interiør fra Nyboder. HailS Fischer, (Gothersgade 143) Sommermorgen". Parti fra Salten Langsø sét fra Løvenholt Skov. Tilh. Hs. Excell. Udenrigsminister Lehnsbaron Rosenørn-Lehn. Vilhelm Groth, (Biiloiosvej 38) *En lille Sø i Skoven ved Hindsgavl. Hans Nicolai Hansen, (Gothersgade 143) *Kvinder paa Heden. Frøken Louise Ravn Hansen, (Brogade 23) *1 Skovløberens Have. Otto Haslund, (Sorø) Portræt. Fru Anna Heerforth, født Ohelitz, (.Nørresøgade 27) *JuIeroser. Frants Henningsen, (Gothersgade 135) Paa en Landevej. Tilhører Hs. Excell. Lehnsgreve Danneskjold- Samsø. 0. A. Hermansen, (Holbergsgade 19) *En Snyltegjæst ved Deserten. Frugtbillede med en Papegøie. Viggo Johansen, (Sophievej) *Genrebillede. J. Kaikar, (f. T. i England) *Sommermorgen i Udkanten af Epping Forest i Essex. I Forgrunden sés Oueen Elisabeths Eg. F. C. Kiærskou, (Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. Charlottenborg) *Et Solglimt under et stormfuldt Bygevejr. Motivet fra Langsø i Jylland. Fru Elisabeth Jerichau-Baumann, (Medlem af Akademiet. Heibergsgade 9) *Fra Capri. To Capri-Piger bærende Foder til Gederne *Dolce farniente. Motiv fra Albano *La Zingarella *Lille Rosetta *La Sorentina. Frøken Johanne Krehs, ( Wessels gade 13) 368. *En gammel Kone, der laver Ildta^ndere. Villi. Kylin, (Medlem af Akademiet. R. af D. Danas Vej. Atelier aabent Lørdag) En Sommerdag. Emnet fra Egnen om Rye Mølle. Edvard Lehmann, (Gothersgade 143) Dame-Portræt.

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN.

INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. UDSTILLING I SOMMEREN 1880 AF KUNSTINDUSTRIELLE FREMBRINGELSER OG PORTRÆTTER FRA 1S4-S T IL NUTIDEN. Trykt KJØBENHAVN. hos Nielsen Jt Lydiche. 1880. KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK,

Læs mere

Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf

Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf Jerichau, Nicolai Harald Adolph, 185178, Maler. F. 18. Aug. 1851 i Kbh., d. 6. Marts 1878 i Rom, begr. sst. (Prot. Kgd.).

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL ..xtkwv. ( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^ ^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^ 'B^ed^DE 3-5" Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales, hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst.

Læs mere

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K. Theaterudstillingen.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner,

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, HU 1 Fortegnelse over nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, ligesom nogle gode Oliemalerier af Boysen Eckardt, Friis, Grotli, Kornbeck, Neumann, Marstrand, Petzhold, Vermehren o. Fl.,

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Introduktion til bogsamlingen Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010

4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning 2010 Indhold 4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010 Forside: Femte klasse fra Gesten skole indtager Skibelundsalen til midlertidig værksted i arbejdet med at bygge egne computerspil udfra elementer

Læs mere