ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN."

Transkript

1 ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H 2 2 < -J I- CQ «5 z D * KJØBENHAYN. AUGUST BANG'S BOGHANDEL. Vesterbrogade 57 (v. S. af den kgl. Skydebane). THIELES BOGTRYKKERI.

2 En Protokol med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, er henlagt i Kontoret. For en større Del Arbejders Vedkommende, findes en Prisfortegnelse bag i denne Katalog.

3 Malerkunst. Cai'l F. Aagaard, Medlem af Akademiet, R. af D. {Rosenvængets Allé 4H). 1. *Efteraarsmorgen efter en Snestorm. (Tegning S. 20). 2. *Sukkenes Allé fra Fredensborg; tidlig Foraar. 3. *De fire Aarstider. a) Morgen ved Stranden; tidlig Foraar. b) Marksti, Midsommer. c) Efteraarsaften ved en Bondegaard. d) Vinternat ved Molledammen. 4. Loggia fra Como. Malet efter Bestilling af Hr. Kaptain Kofoed. Michael Ancher. {Nyhavn 21). 5. *Figurer i et Landskab. C. Chr. Andersen, (stengade 3). 6. Et Værelse med Figurer. 7. *Copi efter Nr. 222 i Dresdner Galleriet. Skattens Mynt" aftizian. Carl Baagøe. (Snekkersten pr. Helsingør). 8. *Udsigt mod Helsingørs Havnehoved og Rhed fra Kronborg Strandbatterier. Morgen, Stiv Kuling. 9. *Forskjellige Skibe i Sundet. Bygevejr. Otto Bache, Professor, Medlem af Akademiet. (Atelier St. Kongensgade 77). 10. *Parforcejagt fra forrige Aarhundrede. Efter Frokosten paa Eremitagen skal Jagten begynde igjen. 11. Portræt af Kunstnerens Hustru. 12. Vintermorgen ved Børsen. Artilleriet passerer forbi. 13. Tre Hestehoveder. (Tegning S. 2). 14. To Heste i en Skov. t TO køn V. Bang. (St. Kongensgade 55). 15. *To Venner. (Tegning S. 27). Robert Barnekovv. (Østerbrogade 5, Taarnlejligheden). 16. Skovparti fra Teglstrup Hegn ved Hjulebæk. C. Bartsch. (Blegdamsvej 26). 17. *Fra Dyrehaven. J. F. Bergsøe. (Nørregade 20). 18. * Afplukkede Skovblomster og Frugter, hensatte paa et Bord. 19. *Voxende Pæonia Arborea. Chr. Berthelsen. (Falkoneralleen Gi). 20. Aftenstemning fra Svendborg Sund med St. Jørgens Kirke. Tilhører Hs. Excell. Udenrigsminister Lehns-Baron Rosenørn-Lehn. 21. *Efteraarsbiilede fra Caroline Amalielund ved Svendborg. 11. V. V. Berthelsen. (Næstved). 22. Skovparti ved Herlufsholm. Tilhører Hr. Cand. jur. E. de Neergaard.

4 II Chr. Blache. Østerbrogade 37 Atelier aabent Søndag 12 3). 23. "En Skonnert passerer for frisk, gunstig Vind Vageren paa Skagens Eev, visende sine Kjendings:-ignaler. (Tegning S. 6). 24. "Paa Nordsiden af Stranden ved Kronborg. Formiddag med stiv Kuling. 25. "Aften i Skjærgaarden ved Mandal. 26. "Stille Graavejr. Carl B loch, Professor, Medlem af.akademiet, R. af D. (Atelier Bredgade 33). 27. Portræt af Hs. Exeell. Conferentsraad Madvig. Malet til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. (Tegning S. 1). 28. Genrebillede fra Christian den 4des Tid. 29. En Samtale mellem to Fiskere. 30. *Christi Bespottelse. Joh. Boesen. (Lykkesholms Allé 3,.) 31. "Bygevejr en Septemberdag. Motivet fra Munkebjerg ved Vejle Fjord. (Tegning S. 17). 32. "Ved Achensee i Tyrol. 33. *1 Villa Borghese ved Rom. 34. "I Jægersborg Dyrehave. J. H. Brandt. (St. Knudsvej 15. Atelier aabent Søndag Kl, l 3 l l2). 35. *Formiddag i Solskin efter Storm. Motiv fra Østkysten af Bornholm. (Tegning S. 22). 36. "Blikstille Sommerformiddag. Motiv ved Hammeren paa Bornholm. 37. *Sandet Vej mellem Lyng. Motiv fra Bornholm. Niels Bredal, (F. T. I VENEDIG. 38. *Interieur fra St. Maria Maggiore. Rom. 39. *Gadeparti med en Brønd; fra Venedig. J. U. Bredsdorff. (Atelier Ny Kalkbrænderivej 86, aabent Søndag 1 3). 40. "Ved Solnedgang. Motiv fra Købeløv paa Lolland. (Tegning S. 11). 41. *Kystparti fra Bornholm. Skyet Luft. 42. "Fra Hammershus paa Bornholm. Eftermiddagsbelysning. 43. "Slotsgaden i Flensborg. Sommerdag. Heinrich Buntzen, Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Charlottenlund.) 44. *Gamle Egetræer. Belysning henimod Aften, i Charlottenlund Skov med Udsigt til Sundet. 45. *IIeinrs Ro. Ved det nordøstlige Hjørne af Charlottenlund Skov. Ved Solopgang. 46. Hellebæk med Udsigt til Sundet. Tidlig Morgen. Tilhører Hr. Kjubmand L. Ravn i Helsingør. Carl Bøgh, Professor. (Atelier Bredgade 33). 47. "I en fransk Bondegaard; Motiv fra Mariotte. 48. "Udenfor en sjællandsk Landsbykro. 49. En Blomsterelsker. Motiv fra Paris. Udført efter Bestilling. Carl Carlsen, (A>O /-). 50. *1 Krostuen, Søndag Formiddag. 51. "En vanskelig Passage. Schlicliting Carlsen. (Atelier Nyhavn 8). 52. "Parti af Palmehuset i Botanisk Ilave. 53. "Det gamle Skovløberhus ved Charlottenlund. 54. "Portræt af en gammel Kone.

5 III Fru Anthonore Christensen, født Tscherning, (.Kalkbrænderivej 19). 55. *En Egebusk med friske Skud, hvorimellem Brombær og Kampanula. Fra Halland. 56. *Vilde Roser, omgivne af Klokkelyng, Bregner og forskjellige Stenplanter. Fra Halland. 57. *En Buket af Bøg og Frugtblomster. Godfred Christensen. (Atelier Lykkesholms Allé S). 58. "Himmelbjerget sét fra Bugten ved Laven. (Tegning S. 3). 59. Billede fra Herlufsholm. Tilhører Hr. Kunsthandler Foltmar. 60. *Udsigt over Jul-Sø til Laven og Seis. 61. *Fra Bøgeskoven sidst i November. J. la Cour, Medlem af Akademiet. (Rosenvængets Hovedvej 27). 62. Bygevejrsdag ved Jul-Sø. Eftermiddag i Forsommeren. Tilhører Frøken H. Bech. 63. *Stille Aften ved Foden af Himmelbjerget. 64. **Ved Stranden. Optrækkende Uvejr i August. 65. *1 Dagningen; Morgen i September, efter en dugfuld Nat. Chr. Dalsgaard, Medlem af Akademiet, R. af D. 66. * Spærret". 67. * Jo, han har Brev". (Sorø). H. v. Dirckinck-Holmfeld. (Hotel Phoenix, Atelier aabent Løver dag Kl 9 4). 68. Fra Bjerget ved Roskilde. Tilh. Hr. Fabrikant Ludvig Dahl. A. Dorph, Medlem af Akademiet, R. af D. (Atelier: Bredgade 33). 69. Portræt af forhenværende Stiftamtmand, Geheimeconferentsraad, Baron Rosenkrantz til Sophiendal. Tilhører Raadhuset i Viborg. 70. *Gjensidig Overraskelse. C. Eckai'dt. (Gothersgade 143. Atelier aabent 3 5). 71. *Udsigt fra Kjerteminde Havnemole over Storebelt i stiv Kuling. Formiddag. 72. *Aften paa Themsen i Nærheden af Gravesend. E. Rasm. Eilersen, Medlem af Akademiet, R. af 1) (Rosenvængets Alle 10). 73. *Varm Formiddag ved Sorent. Tidlig i September. Motivet taget fra Capo di monti", med Udsigt til Vesuv og Monte Angelo. 74. *Varm Oktober - Eftermiddag ved Amalfi. Motivet fra Pergolaen ved det gamle Kapuciner-Kloster, med Udsigt til Bjergene ved Pæstum. 75. *Juli-Formiddag. Fra Aggershvile-Vejen ved Skodsborg. M. 0. Engelsted. (Gothersgade Hl). 76. "Studenter, der disputere. (Tegning S. 13). 77. *Dominospillere; Regnskabet opgjøres. Julins Exner, Professor, Medlem af Akademiet. 11. af D. (Atelier: Charlottenborg). 78. Der ventes Fremmede". 79. Den forstyrrede Middagshvile". (Tegning S. 28). AIIiTIISt Fischer. (Griffenjeldtsg. 21). 80. Kanalparti i Hamborg. (Tegning S. 11). 81. *Fra en sjællandsk Landsby. Hans Fischer. (Gothersgade 143. Atelier aabent Søndag 12 4). 82. Kystparti fra Lundsgaard Klint ved Kjerteminde. Tilh. Hs. Excell. Lehnsgreve Ahlefeldt-Laurvig til Tranekjær. (Tegning S. 10).

6 IV 83. *Aaparti fra Gudenaa ved Vestbirk. Efter en Byge bryder Solen frem over Landskabet. Harald Foss. (Lykkesholms Allé IS). 4. *Fra Egnen ved Rye. Eftermiddag i August. (Tegning S. 24). 85. *Ved Rye Mølle. 86. *Hulvej ved Rye. Hans Friis. (Skovly ved Orehoved. Falster). 87. *En Foranrsdag i Skoven ved Løvspringstid. Motivet fra Orehoved Storskov paa Falster. (Tegning S. 7). 88. *En Stente i en Skov efter Snefald. Solnedgang. 89. *Markvej med Piletræer. Efter et let Snefald klarer det op. 90. *En Gangsti i Skoven; tidlig Foraar før Løvspringstiden. A. FritZ. (Aarhus). 91. *Nedad Himmelbjerget. En Sommeraften ved Solnedgang. (Tegning S. 40). Vilhelm Groth. (Biilovsvei 38. Atelier aabent Søndag Kl. 12 4). 92. *Aaen ved Frederiksværk. 93. *Efter Solnedgang ved Kysten af Hindsgavl. (Tegning S. 13). 94. *Aaen ved Frederiksværk. Sildig Eftermiddag. 95. *Flad Strand ved Udløbet af en Aa. Bygevejr. Nordahl Grove. (Blaagaardsgade 49). 96. "Vintermorgen. Julie Hamann. (F. T. I Paris). 97. *Fra en Klosterhave i St. Germain. Villiam Hammer, Medlem af Akademiet. (Frederiksborggade 30). 98. *Roser og Liljer. Hans Nic. Hansen. (Gothersgade ns). 99. *Efter en Frokost. (Tegning S. 38). Heinr. Hansen, Etatsraad, Medlem af Akademiet, Vicedirektør, R. D. og D. M. (Vodrofsvej 55) Arvehyldningen paa Kjøbenhavns Slotsplads den 18 Octbr Efter Edsaflæggelsen begiver Processionen sig tilbage til Slottet. Forarbejde til et større Maleri til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg I Palazzo Borghese Atrio Qvadrato i Dogepaladset. J. T. Hansen. (Paris. Rue de Sevre Nr. &$) *Gaard i Hotel Cluny i Paris *Le boudoir de Marie Antoinette. Fontainebleau. Frøken Luise Ravn Hansen. (Brogade 23) *Parti fra Jægerspris. Eftermiddag. Otto Haslund. (,Sorø) *Køer drives gjennem en Granskov *En Vogterdreng. (Tegning S. 4). Frøken Ida Heerfordt. (Victoriagade 24) *Voxende Guldregn, Syrener og Sneboller *En Kurv med Foraarsblomster.

7 Erik Henningsen. (Nørregade 7) Morgen i Adressecontorets Gaard. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar. (Tegning S. 19) Hos Amagerkonen Portræt. Frants Henningsen. (Gothersgade 135) *Hehøst. Motivet fra Stevns. (Tegning S. 39) En Skytte med sin Hest og sine Hunde. Tilh. Hs. Excell. Grev O. S. Danneskjold-Samsøe Portræt. Tilh. Hr. Cand. jur. And. Weiss. (Tegning S. 23) Portræt. Pram Henningsen. (Nørrebrogade 10.) 117. Han kjeder sig". Tilh. Hs. Majestæt Kongen *Den første Skude. Carsten Henrichsen. (Gasværksvej 10) *Parti fra Dyrehaven. Eftermiddag Parti fra Ordrup Krat. Formiddag. Tilh. Hr. Tandlæge Jacob Sørensen *Parti ved Strandmøllen. Sildig Eftermiddag. (Tegning S. 31). Oscar HerSCliend. (Bredgade 15.) 122. *Stormvejrsdag. Klitterne ved Vesterhavet. (Tegning S. 25) "Ved Solnedgang. Motivet fra Skanderborgegnen, 0. A. Hermansen. (Holbergsgade 19.) "Forskjellige Koser og andre Blomster i en Vase. (Tegning S. 37). V. Irminger. (Atelier: Gothersgade 143) *Fodgardere som holde Hvil i Skoven. Motiv fra Efteraarsmanøvrerne *Dragoner der ride igjennem en Landsby. (Tegning S. 25). Hans Jensen. (Odense) Sommerdag ved Bye Mølle. Tilh. Hr. Forstcandidat van Deurs paa Rye Mølle. J. Jensen-Egeberg. (Nørregade 18.) 128. Portræt. Louis Jensen. (Frederiksberggade 25.), *Et Gadekjær. Motiv fra Sjælland "Sommerdag paa Landet. Milton Jensen. (St. Hanstorv 26) 131. "Tidlig August Formiddag Motivet fra Vesterskovene ved Mariager "Kystparti. Motivet fra Raget ved Mariager. Friskt Vejr. M. Jepsen "Folkestue paa den gamle Herregaard Spøttrup i Salling i Jylland. (Tegning S. 29). August Jerndorff. (Carlsbergvej 2).., 134. Portræt af afdøde Kammerherrinde Rønnenkampf til Næsbyholm "Sommerlandskab. (Tegning S. 41). Henrik Jespersen. (Akasievej 3) *Hedelandskab. September-Formiddag "Hedemose.. ' i V

8 YI V. Johansen. (Sortedamsgade 7) *En ung Pige i et Kjøkken. Lmlvig Kabell. (J. T. i Paris) "Marklandskab i Syd-Sjælland. Sommerdag med store Skymasser. (Tegning S. 15). F. C. Kiærskou. Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Charlottenborg) *Udsigt fra Rye Skov over Salten-Langsø. Sildig Eftermiddag * Parti ved Lyngby "Parti ved Lyngby. I Baggrunden Sorgenfri Skov "Parti ved Lyngby Sø. I Baggrunden Frederiksdals Skove Parti fra Grevskabet Muckadell i Fyen. Tilh. Hr. Etatsraad Holmblad. H. C. Koefoed. (Atelier: Charlottenborg, aabent Onsdag 1 3) "Marsk Stigs Døtre i Fangenskab. (Sé danske Viser fra Middelalderen, M. Stigs-Viserne Nr te Vers.) (Tegning S. 10). J. P. Kornbeck. (Strandvejen 85. Atelier aabent daglig fra 10 3) 146. "Gadeparti i Toledo "Et Interieur. Motiv fra St. Cruz. Toledo. Frøken Charlotte v. Krogh. (Villa Brening. Haderslev) "Skovparti ved Tirsbæk. P. S. Krøyer. (/. T. I ROM) "Et Sardinerie i Concarneau (Bretagne) "Italienske Markarbejdere (Abruzzerne). (Tegning S. 36) Nanina, Knæstykke. Tilh. Hr. Grosserer H. Hirschsprur.g Romersk Campagnol. Brystbillede. Tilh. Fru E. Hirschsprung. Villl. K yhn, Medlem af Akademiet, R. af D. (Danae Vej. Atelier, aabent Søndag) Ved Hellebæk Strand. Tilh. Hr. Overretsprokurator V. Rode "I Sundet. Tidlig Formiddag * En Vinterdag. G. Emil Libert, R. af D. (Gemersgade 11. Atelier, Dr. Tvergade 6) "Parti paa Bornholm. I Baggrunden ses Ruinerne af Hammershus. Sildig Eftermiddag "Kullen set fra Arildsleje. Maaneskin "Sildig Sommeraften. Maaneskin. Ved Udløbet af en Aa. H. P. Lindeburg. (/. T. i Paris. Adr. Løngangsstræde 37) " Frændeløs" " Modellen hviler". Carl Locher. (Hornbæk pr. Helsingør.) 161. "Efter Storm. Fiskere fra Skagen gaar tilsøs for at kaste Vaad. (Tegning S. 12) Tidlig Sommermorgen ved Vestmanøerne (Island). Udført efter Bestilling af Hr. Grosserer Bryde. Anker Lund. (//. G. Ørstedsvej 22 A) "I en Smedie. (Tegning S. 16). Frøken Agnes Lunn *En Husmandsstald. (/. T. I Paris). Marie Lnplan. (Vesterbrogade 107 ) "Formiddag i Udkanten af en Landsby. Motiv fra Draaby ved Jægerspris. H. Liibbers. (Slotsgaden 12) "Forskjellige Skibe i Vindstille.

9 Mathias Liitken. (-Schachsgade i) "Vindstille i Nærheden af Gibraltar-Strædet. (Tegning S. 34). Frøken AllgUSta L<PSSØe. (Nørrejarimagsgade 39 St.) *En Kurv med Blomster i et aabent Vindu. Efteraarsbillede. Frøken Enima Løffler. [Nybrogade 22) "Blomster og Bregner i en antik Vase, hensat paa et Egebord. (Tegning S. 27). A. Mackeprang. (Gamle Kongevej 118. Atelier St Kongensgade 55) * I Udkanten af Fyrreskoven". I Forgrunden en Raa, som gaar over Hegnet ind i Skoven. (Tegning S. 5) Udenfor Kjukkendøren". Hønsene gjøre sig tilgode med en Kurv Grøntsager. A. P. MadSCH, (Kaptain, R. af D. St. Kongensgade 95) Parti ved Svendborg med Udsigt til Thurø og Langeland. Tilh. Hr. Fabrikant J. C. Kine "Parti ved Svendborg, med Udsigt til Taasinge. (Tegning S. 26) "Kronvildt. Karl Madsen. (Rosendalsvej 16) *En gammel Kjøbmandsgaard i Randers. Yilh. Melbye, (Professor, Medlem af Akademiet. R. af D. Roskilde) *Brændinger mod Klippekyst vedcogoleto, Ligurien. (Tegning S. 30). Bernli. Middelbue, (Atelier Rosenvængets Allé 38) Dameportræt Dameportræt Herreportræt. D. MonieS, (Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. GI. Kongevej 154) Portræt af Professor Dr. A. A. Wolff. Knæstykke Portræt af en ældre Dame. Brystbillede "Kjærestens Portræt. Genrebillede "Dagsavisen. Genrebillede. Emilie Mandt. (Vesterbrogade 107 B) " Ved Brevets Slutning". Carl Møller. (Læssøegade 1) "Markblomster. P. N. Møller. (Kolding) Efter Revuen. P. M. Mønsted. (Søndergade Aarhus) "Regnfuld Foraarsdag ved Ørnereden i Marselisborg Skov "Bag den gamle Landsbysmedie. Varm Sommer-Eftermiddag. Thorvald Niss. (Gothersgade 143) *Funkedammen ved Frederiksborg. (Tegning S. 35). VII H. Olrik. (Medlem af Akademiet, R. af D. Rahbeks Alle 2) Portræt af Landskabsmaleren, Professor Gotfred Rump. Udført efter Bestilling af Udstillingscomiteen. (Tegning S. 32) Portrætgruppe. To Smaapiger i en Have. 0. D. Ottesen. (Professor, Medlem af Akademiet. St. Knudsvej 32) "Voxende Centifolia des peintres.

10 VIII 193. "Ferskener i en Skaal, hensat ved en aaben Veranda, omgiven af voxende Druer.. (Tegning S. 7) Voxende mørkerød Rose ( Monsieur Bonsenne"). Frøken Augusta Paulli. (Kongens Nytorv /}) "Blomstrende Hyld. Julius Paulsen. (/. T. i Odense) Parti af Odense Aa ved Fruens Boge. Tidlig Formiddag i September. Udført efter Bestilling af Hr. Cancelliraad Borch i Odense. \iggo Pedersen. (Jernbanegade 3. Atelier aabent hver Vag) "Store Asketræer udenfor en Bondegaard. (Tegning S. 19) "En lille Andepark bag en Præstegaardshave "Under Træerne i en gammel Have. Solskin. Edvard Petersen. (Gothersgade U3) 200. "Henad Solnedgang. Landfolk fra Palestrina vende hjem fra Vignerne Ved Vadskepladsen. Tilh. Hr. Kunsthandler Kleis. (Tegning S. 18) Fra Palestrina. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar "Hollandsk Kanalparti ved Delph. Sophus Petersen. (Nansensgade 49) "Frugt og Vin paa et Bord "Grønne Druer. Carl Scbmidt-PMseldeck. (Læssøegade 23) Stille Høstaften, kort efter Solnedgang. Motivet fra Kirkemosen ved Brøndshøj. Dørstykke. Tilh. Hr. Provst Dr. Fog. (Tegning S. 5). P. Raadsig. (Toldbodvejen 4.) 207. "Fiskere fra Nordsjælland. Aften ved Stranden "Vandløb i en Skovkløft ved Skjoldnæsholm *Udsigt mod Valsølille-Sø ved Skjoldnæsholm "Kystparti ved Kullen fra Arildsleje. N. ti, Rademacher. (Ordrup.) 211. "Parti fra Eskjær Vandmølle i Salling, med Limfjorden i Baggrunden. J. Roed, (Professor ved Akademiet, R. af D. og D. M. Charlottenborg.) 212. Dameportræt. Brystbillede Pige-Barneportræt. Fr. Rohde, (Hulovsvej 32. Atelier aabent hver Dag) Vinterlandskab henimod Solnedgang. Motiv fra Fredensborg. (Tegning S. 21) *Ung Bøgeskov. Motiv fra Munkholmen ved Mariager "Udsigt over Esrom Sø fra Sørup. Vilh. Rosenstand, (Paris. Hue Capron 2) "En Mand, der ikke véd hvad han skal spise. Scene fra et romersk Trattorie. f Gotfred Rump, Professor, Medlem af Akademiet Bygevejr i Løvspringstiden. Parti fra Funkedammen ved Frederiksborg. Kunstnerens sidste ufuldførte Arbejde. Tilh. Fru Professorinde Rump.

11 IX 219. Vinterdag med klart Solskin og nyfalden Sne. Midt i Billedet en tilfrossen Aa. I Baggrunden en Gangbro. Forarbejde til et paatænkt, ikke fuldført større Vinterbillede. Tilh. det Kongl. Billedgalleri. A. Riillinger, (Gasværksvej 21) *Kvæg i Skoven. August Sclliøtt, (Profe ssor, Medlem af Akademiet,-R. af D. St. Kongensgade 81) Dameportræt. Brystbillede *En ægyptisk Dandserinde. Harald Scliiødte, (Havserpiads 11 ) "En Barbérstue. (Tegning S. 34). C. A. Schleisner, (Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. Charlottenborg) "I)en sidste Vilje "En Dame, som læser et Brev. Motiv fra det 17de Aarliundrede * Se Bedstefader!" Axel Scliovelin, (Saxogade &) "Dillinge Vandmølle ved Ledreborg. (Tegning S. 16) "Fra Eremitage-Plainen. H. Siegumt'eldt, (Medlem af Akademiet. Toldbodvej 4) Dameportræt. Brystbillede i naturlig Størrelse Portræt af en Dreng. Brystbillede i naturlig Størrelse. Tilh. Hr. Fabrikejer Vilh. Jørgensen. N. Simonsen, (Professor ved Akademiet, R. af D. og D. M. Charlottenborg) Arabiske Speidere. Tilh. Hr. Bager Albeck. Simon Simonsen, (Vesterbrogade 127) To Hunde i naturlig Størrelse. Tilh. Hr. Restauratør Kett *To Grævlingehunde, der muse. (Tegning' S. 21) *Frederik den Sjettes Jægermarseh. (En gammel Musikant kommer i Høstens Tid ind i Gaarden og spiller for Folkene.) 235. "En gammel Vandmølle i Roskilde Egnen. J. F. Skovgaard, (Rosenvængets Hovedvej 27) *Køer paa en træbevoxet Klippe. Motivet fra Halland. (Tegning S. 8). N. K. Skovgaard, (Rosenvængets Hovedvej 27) "En Dreng, som pynter sin Hest med Birkegrene. Motivet fra Halland. (Tegning S. 29). Hans Sniidtli, (Margrethevej 6. Atelier aabent daglig 9 1) *En skarp Examination. (Tegning S. 26). L. A. Smitll, (Korsgade 1$) "Genrebillede. J. Sonne, (Medlem af Akademiet, R. af D.) 240. "Kavalleri - Angrebet i Stolk ved 2 Escadroner af 4 de Dragonregiment i Isted Slaget. General Schleppegrell falder "Sommernat. Præsten bliver hentet til en Syg paa den anden Side af Aaen "Malkepigen søger en varm Sommerdag sine Køer. F. L. Storcll, (Gothersgade 143) * Havets Morgenhilsen. Motto: Fjernt over Havet klinger Havfruesang".

12 X 244. *Christus med Martha og Maria *En ung Pige finder en Buket ved Brønden. M. Therkildsen, (Gotitersga.de 11.1) *Paa Vejen fra et Marked. Anton Thiele, (Thorvaldsens Vej 16.) 247. "Portræt af en lille italiensk Pige. Carl Thomsen, (Kastanievej 7. Atelier GI. Kongevei 138) *De Nyforlovede *1 en Have. (Tegning S. 15) *En ung Pige, som strikker. Frøken Emma Thomsen. (Østersøgade 10. Atelier aabent Mandag fra 11 2) *Markblomster, henlagte paa en Bøgestub *Iris og Roser Voxende Primula. Tilh. Hr. Etatsraad H. A. Clausen. A. Thorenleld. (Nansensgade 48) *Fra Mos-Sø i Jylland; sét fra Højderne ved Kloster-Mølle. (Tegning S. 33) *Parti fra Vestbirk i Jylland, med Træden-Skov og Kirke i Baggrunden. Horsensegnen *Fra Gudenaa i Nærheden af Vestbirk. Horsensegnen *Parti fra Vildsund i Thy. Thistedegnen. Frøken Ludovica Thornam, (Gasværksvej 10) Dame-Portræt. Tilh. Hr. Grosserer V. Hoffmeyer. Venzel Tornøe, (Nyhavn is) *Fra et kjøbenhavnsk Værtshus *Efter Middagen. (Tegning S. 39). Hans Trolle. (Østerbrogade 17) *Udenfor en Smedie paa Bornholm. 262.»Graavejrsstemning ved en Mølledam. L. Tnxen, (Overgaden o. Vandet 58.) 263. Dame-Portræt. Hel Figur. Tilh. Hr. Kammerherre Treschou til Laurvig Copi efter Tizians: l'amore sacro e profano". Originalen findes i Palazzo Borghese i Rom. Tilh. Hr. Brygger C. Jacobsen jun Copi efter Raphael: Portræt af to venetianske Lærde." Origiginalen i Palazzo Doria i Rom Trankogning paa Jyllands Vestkyst. (Billedet er kun udstillet indtil den 20de April.) J. F. N. \ ermehren, (Professor ved Akademiet, R. af D., Chorlottenborg.) 267. Dame-Portræt. Knæstykke Dame-Portræt. ) 269. Dame-Portræt. > Brystbilleder Dame-Portræt. j Frederik Winther, {Borgergade 31, Atelier Knabrostræde 3 ) 271. *Udsigt fra Freuchen-Pynten paa Møen. September. (Tegning S. 37).

13 XI Chr. Zacho, (Rosenvængets Papalelvej 5) *Den første Sne. Vinterdag i Bretagne. (Tegning S. 9) *Jydsk Skovparti. Motiv fra Silkeborg *Vej gjennem en Olivenskov i Gorbiodalen ved Mentona. Henimod Aften 275. *Gamle Oliventræer ved Mentona. Kl'istiail XilllI'tinilnil. (Amaliegade 30. Atelier aabent Lørdag 1 4) 276. *En Blomstersælgerske fra Florenz *Parti fra Dyrehaven. P. J. J. Ølsted, (Frederiksholms Kanal 18) ^Landskab i Nærbeden af Tølløse (Grøntved Banker). Billedhuggerkunst. Carl Aarsleff, (Heibergsgade 9) *I)olon indhentes af Diomedes og Odysseus og beder for Livet. Uiaden 10de Sang, V Fanger mig levende dog". Basrelief. Gibs. Tilkjendt Akademiets store Guldmedalje. (Tegning S. 8) *Den lille Hermes med Lyren. Statuette i Gibs. Da nu Lyren var færdig, som han klogeligen opfandt, Prøved hans Plecter hver Streng for sig selv". (Homers Hymne). E. H. Bentzen, (Bernstorffsvej 3) Portrætbuste af Prof. jur. Goos. Gibs Portrætbuste af Pianistinde Frøken Sophie Olsen. Marmor. V. Bissen, (Medlem af Akademiet, 7estervoldgade 131) Tubal-Kain. Verdens første Smed. 1ste Mosebog 4de Cap. 22de V. Statue i Gibs. (Tegning S. 14) Hvilende Kvinde. Statue i Gibs Portrætbuste. Gibs. H. C. Brix, (Ladegaardsvej 35 A) Portrætbuste. Kalipasta. R. S. Bøgebjerg, (Fælledvejen 12) Portrætbuste. Gibs. 0. EvenS, (Medlem af Akademiet, Strandgade 14) Saxo. Statue i Gibs. Udført til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. (Tegning S. 33). ti. Chr. Freund, (Medlem af Akademiet, Rigensgade 23) En Bachantinde med en lille Faun. Gruppe i Gibs. (Tegning S. 17). Aksel Hansen, (Amalievej &) Hagar og Ismael. Gruppe i Gibs. Guds Engel raabte til Hagar:»Frygt ikke, opløft Drengen, og hold fast paa ham med din Haand, jeg vil gjøre ham til et stort Folk". (Tegning. S. 22).

14 XII Carl Hartmann, (Frederiksberg. Allé 17) *Eva. Statue i Marmor. L. Hasselriis, Frederiksberg Allé i?) Por rætbuste af kgl. Skuespiller E. Poulsen. Gibs. Ka til inka Kondrup, (Smallegade 5) *En Dreng, som øver sig i at gaa. Statuette i Gibs. Lauritz Jensen, (Kvæsthusgade O. Atelier aabent hver Dag 1 3) *En Leve. Gibs *En Løvinde. Gibs. A. Paulsen, (Klerkegade 31) *En Kvinde, som vejer Amors Pil mod Merkurs Stav. Relief i Marmor. (Tegning S. 35). P. Petersen, (TJranievej 20) *En Bachantfest. Basrelief. Gibs. Tlieoll. Tllielemann, (Kastanievej &) Portræt-Medaljon i Marmor. Tilh. Fru Oberstinde Lundbye. Fred. Oscar Thylstrup, (Gothersgade 143) En dandsende Faun. Statuette i Marmor. Tilh. Enkefru Adler. Arkitekturfaget. V. Dahlerup, (Professor, Medlem af Akademiet. Peder Skramsgade S) Facadetegninger af Bryggeriet ved Ny Carlsberg. (Plantegninger efter Udkast af Hr. Brygger C. Jacobsen jun.). Vilhelm Petersen Et fyrsteligt Landslot i gothisk Stil. Tilkjendt Akademiets lille Guldmedalje. Dekorationsfaget. Søren Simonsen, (Nørrefarimagsgade 31) Komposition til en Kirke-Dekoration i romansk Stil. Rummet efter Herstedvester Kirke paa Sjælland Dekoration af Capella Francesco i Kirken St. Croce i Florentz. Tilh. Hr. Arkitekt V. Klein. J. N. Schrøder, (N'ørrefarimagsgade 61) En Vogn til Transport af Lig mellem en Stad og en noget fjernt liggende Kirkegaard.

15 XIII Tegninger, Akvareller, Raderinger, Træsnit og Lithografier. Carl Bloch, Professor, Medlem af Akademiet, R. af D. (Bredgade 33) Forskjellige Raderinger. Niels Bredal, (/. T. i Venedig) *Fondamenta Gerardini med Kirken St. Maria del Carmine. Venedig. (Akvarel *St. Maria della Salute set fra Øen Giudecca. Venedig. ( ler *Calla della Toletta. Venedig. II. Builtzeil, Professor, Medlem af Akademiet. R. af D *En Tegning. Motivet i de Bayerske Heilande. Hans Hansen, (st. Knuds Vej is) Træsnit efter Tegninger af franske Kunstnere. H. P. Hansen, (St. Knuds Vej 19) Forskjellige. Træsnit. (Charlottenlund). Albert Hartvig, (Haveselskabets Vej 5. A) Dameportræt malet i Pastel efter Fotografi. Tilh. Hr. Grosserer Rudolph Puggaard. A. Jemdorlt, {Carlsbergvej 2) Portræt. Kultegning. A. Kitteildorft, (Medlem af Akademiet, Platanvej 4) *En Del af Høibroplads j 315. *Frederiksholms Teglværk. > Akvareller *Ved Strandniollelaagen i Dyrehaven. ) V. Kock, (Vendersgade 33) Opmaaling af et Skab i Renaissance-Stil. Fra Slesvig. F. Larsen. (Kronprinsessegade 48) Venedig ved Solnedgang". Lithografi efter en Kultegning af A. Jerndorff. Chr. V. Nielsen, (Gothersgade 143) *Et Interieur fra Frederiksborg *Udsigt fra et Vindue i Regensburg *Sideskib i St. Jacobs Kirken i Regensburg. > Akvareller *Sideskib i St. Sebaldus Kirken i Niirnberg *Parti ved Frederiksborg Slot. J I. \\. Tegner, (Udstillingsbygningen) Litliograferede Portræter. Arnold Winther, (Knabrostræde 3) *Efter Desserten.

16 XIV Udenlandske Kunstnere. G. G. Bracony. Italiensk Kunstner. (Hosendalsvej 10.) 326. En Dreng fra Napoli. Statuette i Gibs Portrætbuste 1. 1 tott L 328. Portrætbuste I er " Delaplanclie. Fransk Kunstner Eva efter Syndefaldet. Statue i Gibs. (Originalen i Marmor i Luxembourg Samlingen i Paris). Bestemt for Skulptursamlingen paa Christiansborg. Paul Dubois. Fransk Kunstner Portrætbuste af Professor L. Pasteur, Medlem af l'institut de France. Marmor. Tilh. Carlsberg Laboratoriet Samme Buste i Gibs. Tilh. Hr. Brygger C. Jacobsen jun. Prisangivelse paa endel af de i Fortegnelsen opførte Arbejder. Nr Kr. Nr Kr. Nr Kr. Nr Kr » » » » u » »» » » » » » u B » # > l> ) , ) * » B l>» » a » w » » » « » »» » » » » » « » « » » ,1 O » » »» » » pr. Explr. i brændtler , » » «48 900» » « » > n » ) (l » i « ) » » » ) » » » » "

17 TILLÆG TIL ILLUSTRERET KATALOG OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG 1881.

18

19 XVII Malerkunst. Fru Anna Ancher, (Nyiam 21) 332. * Kaffen er færdig" *En Moder med sit Barn. (Tegning S. 2). Michael Ancher, {Nyhavn 21) *En gammel leende Mand. (Tegning S. 41) *En læsende ung Dame En Pogeskole i Skagen. A. Andersen Lundby, (F. T. I MUNCHEN) * Bøgeskov med nyfalden Sne *Dansk Kystlandskab. Carl Chr. Andersen, (stengade 3) Portræt. Brystbillede. Carl F. Andersen, (Bredgade in) * Lad Dig blot ikke forstyrre". Carl Baagøe, (Snekkersten pr. Helsingør) *Parti fra Lynæs (bag Havnen). Stille Eftermiddag. Carl Bille, (Korsgade 62) Hollandske Fiskere i Nærheden af Texel. Maaneskins Aften. Tilhører Enkefru de Hemmert *Et fransk Linieskib og en Fregat løbe ind under Norges Kyst for at ankre Kysten ved Villingebæk. Maaneskins Aften. Tilh. Hr. Hofforgylder V. Mogensen. Frøken Louise Bon tiis, (Forhaabningsiioims am n) *Frisk Sommerdag ved Sjællands Nordkyst. Niels Bredal, <f. x. i vene«?) *Piazzo St. Marco i Venedig. J. U. Bredsdorff, (Bopæl- Øster-Allé 16. Atelier: Kalkbrænderivej 80. Aabent Lørdag Kl. 1-4) *Sollys paa Vandet. Motiv taget fra Flensborg Fjord. Heinr. Buntzen, (Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. Charlottenlund) *En Skovsø i Teglstrup Hegn ved Hellebæk. Tidlig Efteraarsmorgen.

20 XVIII Carl Carlsen, (Nyvej ny 349. *Bondestue fra Fyen. Varm Sommerdag. A. Dorph, (Medlem af Akademiet. R. af D. Atelier: Bredgade 33) Portræt, Brystbillede. M. 0. Engelsted, (Gothersgade 141) *Interiør fra Nyboder. HailS Fischer, (Gothersgade 143) Sommermorgen". Parti fra Salten Langsø sét fra Løvenholt Skov. Tilh. Hs. Excell. Udenrigsminister Lehnsbaron Rosenørn-Lehn. Vilhelm Groth, (Biiloiosvej 38) *En lille Sø i Skoven ved Hindsgavl. Hans Nicolai Hansen, (Gothersgade 143) *Kvinder paa Heden. Frøken Louise Ravn Hansen, (Brogade 23) *1 Skovløberens Have. Otto Haslund, (Sorø) Portræt. Fru Anna Heerforth, født Ohelitz, (.Nørresøgade 27) *JuIeroser. Frants Henningsen, (Gothersgade 135) Paa en Landevej. Tilhører Hs. Excell. Lehnsgreve Danneskjold- Samsø. 0. A. Hermansen, (Holbergsgade 19) *En Snyltegjæst ved Deserten. Frugtbillede med en Papegøie. Viggo Johansen, (Sophievej) *Genrebillede. J. Kaikar, (f. T. i England) *Sommermorgen i Udkanten af Epping Forest i Essex. I Forgrunden sés Oueen Elisabeths Eg. F. C. Kiærskou, (Professor. Medlem af Akademiet. R. af D. Charlottenborg) *Et Solglimt under et stormfuldt Bygevejr. Motivet fra Langsø i Jylland. Fru Elisabeth Jerichau-Baumann, (Medlem af Akademiet. Heibergsgade 9) *Fra Capri. To Capri-Piger bærende Foder til Gederne *Dolce farniente. Motiv fra Albano *La Zingarella *Lille Rosetta *La Sorentina. Frøken Johanne Krehs, ( Wessels gade 13) 368. *En gammel Kone, der laver Ildta^ndere. Villi. Kylin, (Medlem af Akademiet. R. af D. Danas Vej. Atelier aabent Lørdag) En Sommerdag. Emnet fra Egnen om Rye Mølle. Edvard Lehmann, (Gothersgade 143) Dame-Portræt.

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING. AKKANGfcliET AF. J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen. (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN.

SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING. AKKANGfcliET AF. J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen. (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN. F O R T EG XE L S K m SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING AKKANGfcliET AF J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN. (t TRIKKS IJHOTii YK KL'l;i (II. J. SC'IIW).

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER VED CHARLOTTENBORG 1883. AUTORISERET UDGAVE VED MF.D 74 BILLEDER, UDFØRTE EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER.

ILLUSTRERET KATALOG OVER VED CHARLOTTENBORG 1883. AUTORISERET UDGAVE VED MF.D 74 BILLEDER, UDFØRTE EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. 629. ILLUSTRERET KATALOG OVER KUNSTUDSTILLINGEN VED CHARLOTTENBORG 1883. AUTORISERET UDGAVE VED F. HENDRIKSEN. MF.D 74 BILLEDER, UDFØRTE EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. TREDJE AARGANG. KJØBENIIAVN.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907 775. prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet i* en rie dslilling, 907 a otm/r De med betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft 739 FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft as KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER 184 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 mmi fe. ; ' p* 'M '

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

YONEX-CUP U15BCD åben turnering

YONEX-CUP U15BCD åben turnering Kirke Hyllinge Idrætsforenings Badmintonafdeling og byder velkommen til: YONEX-CUP U15BCD åben turnering lørdag d. 1. og søndag d. 2. oktober 2005 i Kirke Hyllinge Hallen Præstemarksvej 10 4070 Kirke Hyllinge

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere