Indhold. Februar 2014 ISSN Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Februar 2014 ISSN 1601-0728. Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen"

Transkript

1 ISSN Indhold Side 2-3 Københavns Befæstning omkr. 1. verdenskrig Side 3 Aktivitetskalender Side 4 Garderhøj Fort Side 5 Mine forfædre i krig Side 6 Matador Side 7 Hørsholm Kirkegård Side 8-9 Aftentur i Geelskov Side 10 Frydenlund Side Medlemsinformation Side Nyholte Hotel Side Nyt fra Rudersdal Museer, Historisk Arkiv Februar 2014 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Mine forfædre i krig Tore Dinesens oldefar i slaget ved Bov 1848 malt af Niels Simonsen, Museum Sønderjylland Her står A.W.Dinesen højt oppe til venstre og har netop fået skudt sin hest under sig. Se mere side 6 Redaktion: Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte Martin Wilson, Lyngbygårdsvej 17 B 2. tv Kgs. Lyngby

2 Københavns nyere Befæstning og Første Verdenskrigs udbrud 1914 Foredrag ved Søren P. Petersen, Næstformand i Fæstningskanalens Venner og i Selskabet Tirsdag den 18. februar kl i Søllerød Sognegård Første Verdenskrig brød ud den 1. august Danmark var neutralt, og alligevel mobiliserede vi en styrke på op mod soldater. Langt de fleste var stationeret på Københavns nyere Befæstning, der krævede mindst soldater for at kunne fungere. Soldaterne, eller Sikringsstyrken, som den var benævnt, kom fra hele landet og blev indkvarteret hos private, i hoteller og naturligvis i befæstningens anlæg. Søllerød tog også sin andel og leverede sin andel af Sikringsstyrken. Danmark var fuldt mobiliseret under hele krigen. København var befæstet med en søbefæstning i og langs med Øresund og en landbefæstning med Vestvolden, forter nord og syd for København. I nord var befæstningen suppleret med en forberedt oversvømmelse. I foredraget gennemgås Københavns Befæstning, dens baggrund, etablering og anvendelse. Der lægges særlig vægt på Nordfronten, herunder Søllerødegnens rolle. I årene op til verdenskrigen havde Danmark arbejdet hårdt for at overbevise stormagterne om vores neutralitet, og som vi ved, lykkedes det at manøvrere Danmark uden om krigsdeltagelse. For nogle var Københavns Befæstning en af årsagerne til, at vi kunne hævde vores neutralitet. Medens den for andre var et for Danmark livsfarligt element. Planerne om og bygningen af Københavns nyere Befæstning var en igangsætter for en bitter og langvarig forsvarskamp og forfatningskamp mellem de danske politiske fløje, der bl.a. medførte ni år med provisoriske finanslove. Det var disse, som betalte bygningen af Københavns nyere Befæstning fra 1885 til Nye våben, som fx langtrækkende kanoner og fly, betød imidlertid, at Københavns Befæstning hurtigt faldt i værdi som forsvarsanlæg. Krigsoverløbet ved Dæmning I - syd for Ermelunden - under opførelse Samme krigsoverløb efter udgravning og restaurering 2010

3 Den blev derfor afviklet ved krigens slutning og lukket Forsvaret beholdt en del, en del blev solgt, og en del blev nedrevet. Københavns Befæstning forsvandt efterhånden ud af den brede befolknings bevidsthed. I løbet af de sidste 20 år har flere og flere igen Kort fra 1914, der viser befæstningsanlægget fået interesse for at vide mere om anlæggene. Interessen blev yderligere styrket, da partnerskabet bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen i 2006 besluttede at afsætte 175 mio. kr. til revitalisering af Københavns Befæstning. Året 2014 Året 2014 er på flere måder et jubilæumsår. Det er 200 året for tabet af Norge i 1814, 150 år siden nederlaget til Tyskland i 1864, 100 år siden starten af 1. verdenskrig i 1914 og 75 år fra 2. verdenskrig begyndelse. Disse begivenheder har været med til at præge valget af emner for arrangementerne i år. Aktivitetskalender Foråret 2014 (Arrangementerne er som altid kun for medlemmer) Den 18. februar: Københavns Befæstning og se side 2-3 Den 28. februar: Besøg på Garderhøj Fort - se side 4*) Den 11. marts: Mine forfædre i krig - se side 5 Den 26. marts: Matador - se side 6 Den 8. april: Hørsholm Kirkegård - se side 7*) Den 30. april: Aftentur i Geelskov - se side 8-9*) Den 11. maj: Parken ved Frydelund Slot - se side 10*) Den 27. maj: Generalforsamling - se side 11 *) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald Sekretariatet tlf , bedst kl eller på NB.Tilmelding fra den 10. februar 3

4 Besøg på det nyåbnede Garderhøjfort Fredag den 28. februar kl Garderhøjfort 4, Gentofte Tag med på en spændende rundvisning på det nyåbnede Garderhøjfort. Garderhøjfortet blev anlagt i årene som en del af Københavns Landbefæstning og er landbefæstningens største fort. Fortets opgave var at vanskeliggøre en fjendtlig fremtrængen over Lundtofte-Sletten, flankere den nordre oversvømmelse og være i stand til at bekæmpe fjendtligt artilleri i området øst for Furesøen og i Dyrehavens sydkant. Selve fortet var bygget i beton. Ovenpå var der et mindre jordlag, dækket af et lag af store kampesten, som igen var dækket af et tykt jordlag. Udgifterne til fortet blev finansieret ved private midler, bl.a. via foreningen "Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme", i daglig tale kaldet "Fædrelandets Forsvar". I årene blev der indsamlet ca. 1 million kroner. Pengene kom bl.a. ind ved mærkesalg, lotteri, basarer og optræden. Da Garderhøjfortet blev overdraget til krigsminister Bahnson, blev det ikke foræret til staten som ejendom, men kun udlånt så længe, at Københavns Landbefæstning blev opretholdt. Ved landbefæstningens nedlæggelse i 1920 overlod udvalget brugsretten til Krigsministeriet. Fortet er siden blevet anvendt både som ammunitionsmagasin og øvelsesplads for forsvaret og politiet. Den 24. marts 1996 overdrog forsvarsminister Hans Hækkerup fortet til Garderhøjfonden. Det var fondens formal at føre Garderhøjfortet tilbage til sit oprindelige udseende, for at kunne åbne det for offentligheden. Fortet åbnede for offentligheden i september 2013 og giver med sine udstillinger, lavet af Experimentariet, mulighed for at opleve fortets historie med alle sanser. Entré: 50 kr. - betaling til vores kasserer ved indgangen. Selskabet betaler for omvisningen. Men husk - Tilmelding: fra 10. febr.: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf eller på 4

5 Mine forfædre i krig i generationer Foredrag af Tore Dinesen Tirsdag den 11. marts kl i Søllerød Sognegård Året 2014 bliver betragtet som et jubilæumsår, hvor en række krige vil blive fejret eller i det mindste mindet i radio, TV og foredrag. Det drejer sig bl.a. om 150-året for tabet af Sønderjylland i 1864 og 100-året for starten af 1. verdenskrig. I stedet for faktuelle oplysninger om krigene har vi fået Tore Dinesen til at fortælle om sin fars, bedstefars og oldefars deltagelse i disse krige, så vi kan få del i mere personlige oplevelser. Vi vil møde slægten Dinesen i Tore Dinesens fortælling om sin farfar, der også var Karen Blixens far, og oldefaderen, set også i et andet end krigens lys - alle 3 generationer er interessante. Et udsnit af billedet på forsiden Tore Dinesens oldefar, Adolf Wilhelm Dinesen, batterichef for 5. batteri affyrede efter eget udsagn første og sidste skud ved Dybbøl i 1848, i krigen , ligesom han deltog i krigen Tore Dinesens farfar, Adolf Wilhelm Dinesen, der som omtalt var Karen Blixens far, var løjtnant og deltog også i 1864-krigen, hvor han som den sidste officer forlod Dybbøl Mølle. Hans eventyrlige liv skildres i Tom Buk-Swientys nye bog, Kaptajn Dinesen, Ild og Blod, hvor Tore Dinesen har kunnet bistå med data og slægtens anekdoter. Wilhelm Dinesen er også kendt fra litteraturen, og fra Rungstedlund. Han kaldte sig Boganis og skrev bl. a. Jagtbreve. Tore Dinesens far var Thomas Dinesen, som deltog i skyttegravskrigen i Nordfrankrig. Han var en meget modig soldat og modtog efter krigen det engelske Victoria Cross for exceptionel tapperhed. Også han skrev bøger, og i det hele taget var alle 3 forfædre ikke krigsgale, men landmænd, intellektuelle og forfattere. Tore Dinesen har ligesom sine forfædre en militær uddannelse. Han er uddannet jagerpilot i Danmark og USA, blev senere eskadrillechef. Han har været adjudant for tronfølger prinsesse Margrethe og senere for prinsgemalen. Som det fremgår af ovenstående er han Karen Blixens nevø og var fra leder af Rungstedlundfonden. 5

6 Matador I et (lokal)historisk perspektiv - ved Per Kuskner Onsdag den 26. marts kl i Søllerød Sognegård Mads Skjerns imponerende Villa i Korsbæk - i virkeligheden på Dronninggårds Allé Erik Balling og Lise Nørgaard tog, i den store danske tv-serie Matador, fat i en meget vigtig historisk periode i Danmark. I årene skete der nogle markante og til tider drastiske ændringer i det sociale hierarki blandt herskabsfolk og tyende såvel i hovedstaden som i provinsen. Sidstnævnte mistede så at sige sin uskyld i den periode. Per Kuskner har skrevet bestselleren Matador, mennesker, myter & minder. Han vil i et spændende foredrag kaste lys over, hvordan (og hvorfor) Matador blev til, og hvordan arbejdet med at finde de rette locations og ikke mindst de rette tidshistoriske rekvisitter kom til veje. Mads Skjerns første hus Lars Olsens varehus på Nærum hovedgade-? Med mange spændende billeder (også fra lokalområdet) og gamle effekter fra Matador-tiden, flyver de to timer hurtigt af sted, og der vil ligeledes blive mulighed for at købe Per Kuskners bog med en signatur for 200,- stk. 6

7 Rundvandring på Hørsholm Kirkegård Tirsdag den 8. april 2014, kl ca med museumskonsulent Niels Peter Stilling Familien Dinesens gravsted Hørsholm Kirkegård hører sammen med Søllerød til vore smukkeste kirkegårde. Kirkegårdene ved vore landsbykirker er anlagt i middelalderen. Men Hørsholm blev først et selvstændigt kirkesogn i 1790 ved udskillelse fra Birkerød Sogn. Kirkegården i Hørsholm er derfor ikke særlig gammel. Den blev anlagt i 1807, og som noget ganske enestående er flere af de ældste gravsteder bevaret, herunder kirkegårdens første gravsten fra Niels Peter Stilling har i 2013 stået i spidsen for registreringen af bevaringsværdige gravsteder på Hørsholm Kirkegård. Projektet er nu afsluttet, selv om den sidste myndighedspåtegning ved et provstesyn endnu mangler. I alt blev over 150 gravsteder registreret. På rundturen vil Niels Peter Stilling delagtiggøre os i projektet og samtidig fortælle om en række udvalgte gravsteder og de historier og menneskeskæbner, der knytter sig dertil. Vi skal både se kendte folks gravsteder, som f.eks. Simon Spies specielle gravmæle og mere ukendte mindesmærker over mennesker, hvis historie er knyttet til Hørsholmegnen. Mange historiske personer er gravlagt på Hørsholm Kirkegård. Her skal blot nævnes Dinesen-slægten fra Rungstedlund, forfatteren H.C. Branner, statsminister Poul Hartling og digteren Thomas Thaarup. Men vi skal naturligvis også se andre gravsteder med historie, f.eks. gravstedet for søofficeren, der sænkede flåden før tyskerne fik fat i den i 1943, eller den unge maler Jerichau, der døde i Paris under første verdenskrig og mange flere. Rundturen varer et sted mellem 1½ og 2 timer og foregår i et stille og roligt tempo, men derfor skal man alligevel have ordentligt fodtøj på. Mødested ved hovedindkørslen til Hørsholm Kirkegård på Kirkegårdsvej. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf eller på Tilmelding fra den 10. februar 7

8 Aftentur i Geelskov Onsdag den 30. april kl Ved Jon Voss og Søren Petersen Turen er på 3 kilometer Mødested: P-pladsen på toppen af Geelsbakke. Øst for Kongevejen. Museumsleder JonVoss og næstformand Søren Petersen guider og fortæller Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf bedst kl eller på Tilmelding fra den 10. februar I dag er Geelskov kendt som et væsentligt rekreativt område for især mountainbikere og hundeluftere fra nær og fjern. Kort efter 2. Verdenskrig blev Gelskov også rammen om skihopbakken Holtekollen et eventyr, som kun varede i ca. 10 år, men endnu er en væsentlig identitet for skoven. Geelskov er imidlertid også et skatkammer af minder fra vores lokalhistorie. Den gemmer på gravhøje, hulveje, agre og skålgrubesten fra oldtiden. Siden engang i jernalderen har der med stor sandsynlighed været skov her. Skovbunden består af ret løst sand og ler, og jordbunden er ikke særlig velegnet til dyrkning i nutidens landbrug. Uden for skoven, hvor vi nu finder Søllerød, Nærum og Virum, er jordbunden mere frugtbar, men også vanskeligere at bearbejde med en ard, som oldtidens bønder brugte. I den løse jord i Geelskov var arden derimod anvendelig. Det er den sandsynlige forklaring på de mange oldtidsagre i Geelskov. Da hjulploven vandt frem, flyttede bønderne ud på den frugtbar jord i Virum og Nærum, og de gamle agre på den ufrugtbare jord sprang i skov, hvor de er bevaret til vores tid. Ca. midt gennem Geelskov går en slugt, som deler skoven i en nord-østlig og en syd-vestlig del. Holtekollens stejle skrænt er en del af slugtens syd-vestlige afgrænsning. Det er sandsynligt, at slugten har været grænsen mellem en syd-vestlig beboelse, som kan være blevet til Virum, og den nord-østlige del, som er blevet til Nærum. Skovområdet er afgrænset til dels af søer og moser i istidens smeltevandsdale og til dels af Virums og Nærums dyrkningsområder. For de rejsende var der kun få praktiske steder, hvor de kunne krydse smeltevandsdalens vådområder øst for Bastrup Sø. Et af disse overgangssteder var en vejle mellem Vejle Sø og Søllerød Sø, sandsynlig tæt på samme sted, hvor nutidens Kongevej krydser smeltevandsdalen ud for Johan Georg von Langen Rudersdal Rådhus. 8

9 I dag er Geelskov omringet af by og en del af disse har gjort indhug i skovens areal, men ser vi bort fra dette skyldes Geelskovs nuværende afgrænsning først og fremmest Johan Georg von Langen. Von Langen blev i 1763 af overjægermester Carl Christian von Gram (med tilladelse fra Frederik 5.) inviteret til Danmark for at få styr på kongens skove i Nordsjælland. Kongens skove i Nordsjælland var efterhånden blevet decimeret pga. det voksende forbrug af træ til huse, skibe, vogne, møbler og brænde. Samtidigt bevirkede bøndernes ret til, at deres dyr havde adgang til skoven, at skoven ikke kunne forny sig. Træer blev ædt, inden de kunne spire og vokse sig store. Von Langens løsning på krisen var, at skov og land skulle separeres, og skovdriften skulle sættes i system. Von Langen blev installeret i Jægersborg og gik sammen med sine forstfolk straks i gang med at kortlægge Nordsjællands kronskove. Hans første projekt blev Geelskov. Geelskov blev omlagt til en mere rationel og ren forstlig drift. Kort efter blev von Langen syg, og de sidste år indtil sin død i 1776 var han sengeliggende. Selvom der skulle gå 20 år, inden skovene ved skovforordningen af 1805 blev lovreguleret, så viste Geelskov vejen for den moderne regulerede skovdrift. Geelskov 1763, von Langen 9

10 En vandring i parken ved Frydenlund Slot Søndag den 11. maj kl ca.16 Ved museumskonsulent Niels Peter Stilling Mødested: Frydenlund Allé, ved port/porthus øst for parken og plantagen På rundvandringen i parken vil vi høre historien om Frydenlunds grundlæggelse som lyststed i slutningen af 1600-tallet. Derudover fortælles bl.a. Om kong Frederik 4.s erhvervelse af lyststedet gennem hans giftermål med Anna Sophie Reventlow. Om husets opførelse i 1720 erne ved arkitekten fra Fredensborg J. C. Krieger. Om barokhavens anlæggelse i midten af 1700-tallet. Om Caroline Mathilde og Struensee på Frydenlund. Om kronens salg af slottet og den efterfølgende ombygning af hovedhuset i 1790 erne. Om den svenske eventyrer og frimurer Bohemans ejertid Om Frydenlund Teglværk Om anlæggelsen af frugtplantagen i 1907 Om Victor Borge og Haldor Topsøe og sikkert andre gode historier Rundturen varer ca. 1½ time og foregår kun udendørs. Derefter vil bestyrer Henrik Mortensen fortælle lidt om frugtplantagen og driften af denne. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf bedst kl eller på Tilmelding fra den 10. februar Se mere om Frydenlund i Kongehusets Boliger af Niels Peter Stilling 10

11 Nye medlemmer! - Ønsker du at støtte Historisk-topografisk Selskabs arbejde for at bevare egnens kulturhistoriske værdier og kendskabet til dem - Har du lyst til at deltage i Selskabets mange arrangementer, foredrag, udflugter oplevelsesture - hvoraf de fleste er gratis - hvert år at modtage Søllerødbogen Du kan blive medlem for kun 250 kr. om året Send en mail til eller ring , sekretariatet, Rudersdal Museer Det er også muligt at melde sig ind på vores hjemmeside Her kan du også se flere oplysninger om Selskabet Sensommerudflugten den 7. september Turen går til Vordingborgegnen Vi besøger kirker, borge og herregårde Tilmeldingen begynder på generalforsamlingen Selskabets ordinære Generalforsamling Søllerød Sognegård, tirsdag den 27. maj kl Dagsorden ifølge vedtægterne Efter generalforsamlingen fortæller museumsleder Jon Voss om Fremtiden for Rudersdal Museer/Mothsgården Specielt om planerne for Mothsgården efter renoveringen Få nyhedsmail om nyheder og arrangementer Nu er det blevet meget nemt - gå ind på vores hjemmeside På forsiden er der en henvisning til nyhedsbrev og tilmelding Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail til 11

12 Historisk-topografisk Selskab For Søllerødegnen Stiftet den 27. Februar 1942 BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2013 Formand Etnolog Anita Mikkelsen Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen Kasserer Konsulent Verner Hylby Redaktør Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Chefkonsulent Henrik Støtt Direktør/rådgivende ingeniør Carl Steen Berggreen Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen Arkivar Morten Trommer Ingeniør Jan Britze Menighedsrådsformand Georg Lund Cand.mag. Lars Bo Hansen Suppleanter Cand.mag. Martin Wilson Lærer Sanne Rud OBS - ADRESSEFORANDRING fra. den 1. marts. Mothsgården skal renoveres, og hovedhuset skal tømmes i løbet af februar. Museets administration og vores sekretariat flytter til: Biblioteksalléen nr. 3, 2850 Nærum, ved Nærum bibliotek Telefonnummer er fortsat det samme 12

13 Den næste serie af historiske artikler i NYT vil omhandle de nu forsvundne bygninger og huse på vores egn. Det er historien om de bygninger som prægede gadebilledet og var en naturlig del af hverdagen for mange Søllerødborgere. Denne gang historien om: Hotel Nyholte På den nye Kongevej, anlagt , blev der opsat en række bomme, hvor alle ikke-kongelige skulle betale en afgift for at passere. En sådan blev opsat for foden af Geelsbakke i Afgiften blev brugt på at vedligeholde vejen, og derfor blev Kongevejen hurtigt en populær trafikåre frem for områdets øvrige gamle og elendige veje. Ejeren af (Gammel)Holtegård, Jacob Schnell, så fordelen i at flytte sin kro- og brændevinsgård til den nye Kongevej. Derfor købte han samme år af lokale gårdmænd en større byggegrund lige over for bommen, hvor han opførte Nyholte Kro og Brændevinsgård i Krobevillingen faldt bort allerede i 1794, da Schnell afhændede sin virksomhed til Jens Madsen, men fortsatte dog som smugkro og høker. I 1840 lykkedes det Christoffer Nimb at få bevillingen tilbage igen. Nimb-familien havde boet i Nyholte lige siden 1790, hvor Jens Jørgen Nimb var den første forpagter af bomhuset. Månson kommet til Nyholte I januar 1885 udbrød der pludselig brand i Nyholte Kro, hvis hovedbygning totalt nedbrændte. Den tomme brandtomt blev købt af den entreprenante Anders Månson, som tilmed tidligere havde været ansat på kroen. Månson kom fra Skåne og havde arbejdet sig op fra det rene ingenting til nu at være ejer af Ørholm kro og Hotel Rustenborg i Lyngby. Han opførte et moderne hotel i Schweizerstil som stod færdigt i 1886 med navnet Hotel Nyholte. Anders Månson havde en for den gang veludviklet sans for markedsføring af sit nye hotel. Med Nordbanens ankomst i 1864 blev Holte et yndet udflugtsmål for det københavnske borgerskab med hotellet som naturligt samlingssted. Månson reklamerede med, at hotellet kunne servere Frederik 7.s jagtpunch, hvis ingredienser bl.a. var særligt jernholdigt vand fra en kilde i hotelhaven. Hotellet havde succes under Månson, som var kendt for at tage sig godt af sine gæster, og han var godt hjulpet af meget begejstrede artikler i Københavns Amtsavis. Jagtpavillonen blev i 1889 flyttet ned til Nyholte Hotel, som også selv blev moderniseret. Værelserne blev bl.a. udstyret med styrtebade, hvilket medlemmerne af Dansk Bicykle Club kunne nyde godt af, da ca. 80 deltagere ankom til hotellet på væltepeter for at indtage deres middagsmad. Hotel Nyholte sælges Blot ti år efter Anders Månson havde erhvervet den tomme brandtomt solgte han Hotel Nyholte i 1895 til H. Petersen. Stedet fortsatte som samlingspunkt for Holtes borgere og selskabsliv, men begyndte i 1910 erne at fremstå som et utidssvarende. 13

14 Hotellets store sal, som blev brugt til koncerter var ved fuldt hus ulidelig at opholde sig i. I 1917 overtog H.P. Nielsen Hotel Nyholte, og begyndte straks at puste liv i de gamle bygninger. Den gamle rejsestald blev omdannet til bilværksted og udlejet til Christian R. Hedetoft, som skabte Holte Automobilcentral. Haven blev plantet om, og ud mod Kongevejen blev der bygget en helt ny udendørs serveringsterrasse med glastag. Den gamle dansesal blev revet ned, og i dets sted opført en moderne bygning med restaurant i stueetagen og teatersal på 1. sal. Teatersalen som blev indviet i 1922 viste sig dog at være ganske uegnet til teater. Den gamle rejsestald måtte senere vige for udvidelsen af Kongevejen, og som erstatning opførte Hedetoft en ny hovedbygning længere inde på hotelgrunden. Denne bygning kan ses på Kongevejen den dag i dag, hvor Sloths Pejse nu holder til. Nedgangstider Hotel Nyholte fik i 1925 sin fjerde ejer H. P. Jørgensen, som desværre måtte se udviklingen overhale sit Hotel. Omkring 1930 begyndte det at blive sløje tider for Hotel Nyholte. Verdenskrisen begyndte at kunne mærkes i Holte, og søgningen mod hotellet begyndte at falde. Der var ikke så mange landliggere mere, og københavnerne kunne nu i deres biler nå endnu fjernere udflugtsmål i Nordsjælland. Den nye ejer opførte en tilbygning med række forretningslokaler, hvilket yderligere svækkede indtrykket af det før så prægtige hotel. Hoteldriften blev med tiden neddroslet, men Hotel Nyholte var stadigvæk samlingspunkt for Holtes selskabsliv, med afholdelse af koncerter, juletræsfester, vælgermøder m.m., men i 1960 erne og 1970 erne under navnet Geels kro. I 1977 var det slut. Månsons gamle hotel som i nær ved 100 år havde præget bybilledet i Holte blev revet ned som led i moderniseringen af byen, da for den nye fodgængertunnel under Kongevejen skulle ligge der. Historisk Arkiv Fra 1. februar får Historisk Arkiv ny leder, Lars Bo Hansen, som senest har været arkivar på Gentofte Lokalhistoriske Arkiv. I forsommeren 2014 arrangerer Historisk Arkiv en særudstilling i anledning af Nordbanens 150 års jubilæum. I forbindelse hermed afholdes en Historisk togtur mellem Holte og Birkerød yderligere informationer på 14

15 NYT FRA RUDERSDAL MUSEER Særudstilling på Mothsgården fra d. 7. februar Særudstilling: KRIG 1814, 1864, 1914 Den 6. februar 2014 åbner Rudersdal Museer en ny udstilling med afsæt i krigene i 1814, 1864 og Afslutningen af Napoleonskrigene i 1814 betød, at Danmark mistede Norge efter over 400 års rigsfællesskab. Ydermere var Danmark i 1813 gået bankerot, så krigene efterlod Danmark i en miserabel forfatning både storpolitisk og økonomisk. Nederlaget i 1864 var ikke bare en national katastrofe med tabet af Sønderjylland, men kostede ligeledes mange unge mænd livet, også fra Rudersdalegnen. Rædslerne under 1. verdenskrig fra endevendte Europa fuldstændigt og ledte direkte op til 2. verdenskrig. Det lykkedes Danmark at stå uden for krigen, men ikke uden at dønninger fra krigen kunne mærkes i hverdagen. Udstillingen vil fortælle om krigens konsekvenser, både nationalt og i hverdagen for både soldater og civile, fra nordmændene splittet mellem Danmark og Norge i 1814 over soldaten ved Dybbøl i 1864 til sikringsstyrken og dens værter på Rudersdalegnen i 1914 og frem. Udstillingen vil også rumme udstyr og våben, store og små, fra alle krigene. Sikringsstyrken -ved Vedbæk 1914 Vedbækfundene I skolernes vinterferie uge 7 fra lørdag d. 8. februar til og med søndag d. 16. februar, er der som sædvanligt vinterferieaktiviteter for børn i alle aldre på Vedbækfundene. I marts slår Vedbækfundene dørene op for en særudstilling om amatørarkæologen Alfred Avnholt. Besøg Vedbækfundene og bliv klogere på livet i jægerstenalderen for 7000 år siden. 15

16 Afsender: Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Rudersdal Museer, Mothsgården, Søllerødvej Holte År 2014 Returneres ved varig adresseændring Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som gave. Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf sende en mail til - eller gå ind på Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og (Årligt kontingent fra 1/ er 250 kr. incl. Søllerødbogen) 02/2014 Produktion: /

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Carl Steen Berggreen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Georg Lund, Jan

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Deltagere Til stede var ca. 150 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen (Anita), Henrik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Axel Bredsdorff,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012 Deltagere Til stede var ca. 145 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Henrik Støtt,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Generalforsamling 2011

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Generalforsamling 2011 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2011 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Iben Koch og Lone Byskov Indlæg af

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Nordfronten I Gentofte Kommune

Nordfronten I Gentofte Kommune Nordfronten I Gentofte Kommune Indledning Københavns Befæstning bestod, i sidste halvdel af 1800-tallet, af Vestvolden, som ligger langs motorringvejen fra Avedøre til Utterslev Mose, og Nordfronten, som

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historik Samfund for Sydøstjylland

Nyhedsbrev fra Historik Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev fra Historik Samfund for Sydøstjylland Oktober 2013 Torsdag 3. oktober. Reception for Lokalhistorisk Årbog 2013 Dovendanken, sølvbægeret og andre gode historier i lokalhistorisk årbog. Hvad

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer.

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 11:00. Besøg på Davids

Læs mere

Hvorfor Augustenborg?

Hvorfor Augustenborg? Hvorfor Augustenborg? Arrangementer i november 2011 Brovold Nu kan Augustenborgs tidlige historie skrives om v. Susanne Østergaard Susanne Østergaard uddannet arkæolog fra Århus Universitet/Moesgaard kommer

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Program Efterår/vinter

Program Efterår/vinter Program Efterår/vinter 2014 15 Sejltur på Esrum Sø Tidspunkt: Lørdag d.13. september 2014., kl. 14:00, varighed 3 timer (Mødested: Skipperhuset). Fra Skipperhuset sejler vi med Bådfartens båd Viking nordpå.

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Det Sker Frederikshavn / Strandby November 2015

Det Sker Frederikshavn / Strandby November 2015 Mandag 16. november kl. 19.30: Michael Kvium og den menneskelige dårskab. Foredrag ved Anne Lie Stokbro. Pris: Kr. 75,- Tirsdag 17. november kl. 10.00: Trylle Tirsdag hvor børnebibliotekaren læser fortryllende

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Denne ejendom skulle ligge på Adelers Alle og er fotograferet omkring 1930. Er der nogle forslag til dens nøjagtige placering?

Læs mere

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien Fredericia Museums Venner Program 2016-2017 Plantage i Dansk Vestindien FREDERICIA MUSEUMS VENNER BYDER VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2016-2017. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer. formand:

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

kanoner). fjendens position.

kanoner). fjendens position. Præsenteret af: To-kanonen her er en kopi af Garderhøjfortets rigtige To-kanon. Øverste etage er kanonrummet med to kanoner. I den nederste etage drejer man kanonen i den retning, den skal skyde. Den rigtige

Læs mere

Nyhedsbrev august 2015

Nyhedsbrev august 2015 Historisk Samfund for Sydøstjylland: Nyhedsbrev august 2015 Udflugt til herregården Sønderskov ved Brørup og det historiske Skibelund Krat Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 13.30 til ca. kl. 17.00 Sønderskov

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Rollespil. 2 film i Reprisen. Syng i kor. Se hvad du kan opleve i din efterårsferie, når du går i 4.-7. klasse

Rollespil. 2 film i Reprisen. Syng i kor. Se hvad du kan opleve i din efterårsferie, når du går i 4.-7. klasse Rollespil 2 film i Reprisen Syng i kor Foto: Jess Kimmerslev Foto: Christina Molbech Foto: Nordisk Film Se hvad du kan opleve i din efterårsferie, når du går i 4.-7. klasse Tre fantastiske dage i efterårsferien

Læs mere

Åbningstider: Hver onsdag i perioden juni-august i tidsrummet 10.30 til 13.00. Endvidere efter aftale på telefon 58 55 76 04.

Åbningstider: Hver onsdag i perioden juni-august i tidsrummet 10.30 til 13.00. Endvidere efter aftale på telefon 58 55 76 04. Gardehusarregimentets Historiske Samling Antvorskov Kaserne, Charlottedals Allé, 4200 Slagelse http://forsvaret.dk/ghr/om+ghr/historisk/historisk+samling/ (Forvaltes under Gardehusarregimentet, Antvorskov

Læs mere

SILKEBORG. foråret 2010 LOKALHISTORISKE ARRANGEMENTER

SILKEBORG. foråret 2010 LOKALHISTORISKE ARRANGEMENTER SILKEBORG foråret 2010 LOKALHISTORISKE ARRANGEMENTER Chr. Christiani og frue Tørvegravere Silkeborg Bad Slægtsforskning på nettet Du er interesseret i de muligheder nettet byder på, når det gælder slægtsforskning.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan

Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan 2016-2017 Mothsgården Marts 2016 April 2016 Maj 2016 Maj 2016 Juni 2016 Andet halvår 2016 August 2016 November 2016 December 2016 Særudstillingen SOUVENIR

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008 Københavns Befæstningsdag Søndag den 28. september 2008 2008 Københavns befæstningsdag søndag den 28. september 2008 Velkommen til Københavns Befæstningsdag søndag den 28. september For godt 200 år siden

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Restaurering af Tyrstrup Kirke Sted: Tyrstrup Kirke Tid: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 Entre kr. 50,00 Arkitekt O. Reinhard Hansen vil fortælle

Læs mere

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Tid Arrangement Indhold 23/1-16 Elektricitetsforsyningen i Helsinge og gennem tiderne Strø- og Holbo Herreds Elektricitetsforsyning, Helsinge Elværk, el-installatørerne

Læs mere

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018 RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND ARRANGEMENTER forår 2018 Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal Kalø Slot i 700 år. Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 9.9. Kend din by! Byvandring v/arkivarer fra Historiens Hus Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil have fokus på både kendte og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Forårstur. Tirsdag 5. maj Onsdag 6. maj Torsdag 7. maj Fredag 8. maj

Forårstur. Tirsdag 5. maj Onsdag 6. maj Torsdag 7. maj Fredag 8. maj Forårstur 2015 Tirsdag 5. maj Onsdag 6. maj Torsdag 7. maj Fredag 8. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 20. gang alle kommunens borgere over 65 år på Forårstur. Programmet byder endnu engang på

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

WIKI Silkeborg - Hvordan skriver du en artikel Onsdag 14. januar 2009 kl. 16.30-17.30 på Silkeborg Bibliotek - Salen

WIKI Silkeborg - Hvordan skriver du en artikel Onsdag 14. januar 2009 kl. 16.30-17.30 på Silkeborg Bibliotek - Salen Slægtsforskning på nettet Torsdag 8. januar kl. 15-18 på Silkeborg Bibliotek - Salen Du er interesseret i de muligheder nettet byder på, når det gælder slægtsforskning. Hvordan kommer du i gang? Hvilke

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere