Indhold. Februar 2014 ISSN Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Februar 2014 ISSN 1601-0728. Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen"

Transkript

1 ISSN Indhold Side 2-3 Københavns Befæstning omkr. 1. verdenskrig Side 3 Aktivitetskalender Side 4 Garderhøj Fort Side 5 Mine forfædre i krig Side 6 Matador Side 7 Hørsholm Kirkegård Side 8-9 Aftentur i Geelskov Side 10 Frydenlund Side Medlemsinformation Side Nyholte Hotel Side Nyt fra Rudersdal Museer, Historisk Arkiv Februar 2014 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Mine forfædre i krig Tore Dinesens oldefar i slaget ved Bov 1848 malt af Niels Simonsen, Museum Sønderjylland Her står A.W.Dinesen højt oppe til venstre og har netop fået skudt sin hest under sig. Se mere side 6 Redaktion: Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte Martin Wilson, Lyngbygårdsvej 17 B 2. tv Kgs. Lyngby

2 Københavns nyere Befæstning og Første Verdenskrigs udbrud 1914 Foredrag ved Søren P. Petersen, Næstformand i Fæstningskanalens Venner og i Selskabet Tirsdag den 18. februar kl i Søllerød Sognegård Første Verdenskrig brød ud den 1. august Danmark var neutralt, og alligevel mobiliserede vi en styrke på op mod soldater. Langt de fleste var stationeret på Københavns nyere Befæstning, der krævede mindst soldater for at kunne fungere. Soldaterne, eller Sikringsstyrken, som den var benævnt, kom fra hele landet og blev indkvarteret hos private, i hoteller og naturligvis i befæstningens anlæg. Søllerød tog også sin andel og leverede sin andel af Sikringsstyrken. Danmark var fuldt mobiliseret under hele krigen. København var befæstet med en søbefæstning i og langs med Øresund og en landbefæstning med Vestvolden, forter nord og syd for København. I nord var befæstningen suppleret med en forberedt oversvømmelse. I foredraget gennemgås Københavns Befæstning, dens baggrund, etablering og anvendelse. Der lægges særlig vægt på Nordfronten, herunder Søllerødegnens rolle. I årene op til verdenskrigen havde Danmark arbejdet hårdt for at overbevise stormagterne om vores neutralitet, og som vi ved, lykkedes det at manøvrere Danmark uden om krigsdeltagelse. For nogle var Københavns Befæstning en af årsagerne til, at vi kunne hævde vores neutralitet. Medens den for andre var et for Danmark livsfarligt element. Planerne om og bygningen af Københavns nyere Befæstning var en igangsætter for en bitter og langvarig forsvarskamp og forfatningskamp mellem de danske politiske fløje, der bl.a. medførte ni år med provisoriske finanslove. Det var disse, som betalte bygningen af Københavns nyere Befæstning fra 1885 til Nye våben, som fx langtrækkende kanoner og fly, betød imidlertid, at Københavns Befæstning hurtigt faldt i værdi som forsvarsanlæg. Krigsoverløbet ved Dæmning I - syd for Ermelunden - under opførelse Samme krigsoverløb efter udgravning og restaurering 2010

3 Den blev derfor afviklet ved krigens slutning og lukket Forsvaret beholdt en del, en del blev solgt, og en del blev nedrevet. Københavns Befæstning forsvandt efterhånden ud af den brede befolknings bevidsthed. I løbet af de sidste 20 år har flere og flere igen Kort fra 1914, der viser befæstningsanlægget fået interesse for at vide mere om anlæggene. Interessen blev yderligere styrket, da partnerskabet bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen i 2006 besluttede at afsætte 175 mio. kr. til revitalisering af Københavns Befæstning. Året 2014 Året 2014 er på flere måder et jubilæumsår. Det er 200 året for tabet af Norge i 1814, 150 år siden nederlaget til Tyskland i 1864, 100 år siden starten af 1. verdenskrig i 1914 og 75 år fra 2. verdenskrig begyndelse. Disse begivenheder har været med til at præge valget af emner for arrangementerne i år. Aktivitetskalender Foråret 2014 (Arrangementerne er som altid kun for medlemmer) Den 18. februar: Københavns Befæstning og se side 2-3 Den 28. februar: Besøg på Garderhøj Fort - se side 4*) Den 11. marts: Mine forfædre i krig - se side 5 Den 26. marts: Matador - se side 6 Den 8. april: Hørsholm Kirkegård - se side 7*) Den 30. april: Aftentur i Geelskov - se side 8-9*) Den 11. maj: Parken ved Frydelund Slot - se side 10*) Den 27. maj: Generalforsamling - se side 11 *) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald Sekretariatet tlf , bedst kl eller på NB.Tilmelding fra den 10. februar 3

4 Besøg på det nyåbnede Garderhøjfort Fredag den 28. februar kl Garderhøjfort 4, Gentofte Tag med på en spændende rundvisning på det nyåbnede Garderhøjfort. Garderhøjfortet blev anlagt i årene som en del af Københavns Landbefæstning og er landbefæstningens største fort. Fortets opgave var at vanskeliggøre en fjendtlig fremtrængen over Lundtofte-Sletten, flankere den nordre oversvømmelse og være i stand til at bekæmpe fjendtligt artilleri i området øst for Furesøen og i Dyrehavens sydkant. Selve fortet var bygget i beton. Ovenpå var der et mindre jordlag, dækket af et lag af store kampesten, som igen var dækket af et tykt jordlag. Udgifterne til fortet blev finansieret ved private midler, bl.a. via foreningen "Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme", i daglig tale kaldet "Fædrelandets Forsvar". I årene blev der indsamlet ca. 1 million kroner. Pengene kom bl.a. ind ved mærkesalg, lotteri, basarer og optræden. Da Garderhøjfortet blev overdraget til krigsminister Bahnson, blev det ikke foræret til staten som ejendom, men kun udlånt så længe, at Københavns Landbefæstning blev opretholdt. Ved landbefæstningens nedlæggelse i 1920 overlod udvalget brugsretten til Krigsministeriet. Fortet er siden blevet anvendt både som ammunitionsmagasin og øvelsesplads for forsvaret og politiet. Den 24. marts 1996 overdrog forsvarsminister Hans Hækkerup fortet til Garderhøjfonden. Det var fondens formal at føre Garderhøjfortet tilbage til sit oprindelige udseende, for at kunne åbne det for offentligheden. Fortet åbnede for offentligheden i september 2013 og giver med sine udstillinger, lavet af Experimentariet, mulighed for at opleve fortets historie med alle sanser. Entré: 50 kr. - betaling til vores kasserer ved indgangen. Selskabet betaler for omvisningen. Men husk - Tilmelding: fra 10. febr.: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf eller på 4

5 Mine forfædre i krig i generationer Foredrag af Tore Dinesen Tirsdag den 11. marts kl i Søllerød Sognegård Året 2014 bliver betragtet som et jubilæumsår, hvor en række krige vil blive fejret eller i det mindste mindet i radio, TV og foredrag. Det drejer sig bl.a. om 150-året for tabet af Sønderjylland i 1864 og 100-året for starten af 1. verdenskrig. I stedet for faktuelle oplysninger om krigene har vi fået Tore Dinesen til at fortælle om sin fars, bedstefars og oldefars deltagelse i disse krige, så vi kan få del i mere personlige oplevelser. Vi vil møde slægten Dinesen i Tore Dinesens fortælling om sin farfar, der også var Karen Blixens far, og oldefaderen, set også i et andet end krigens lys - alle 3 generationer er interessante. Et udsnit af billedet på forsiden Tore Dinesens oldefar, Adolf Wilhelm Dinesen, batterichef for 5. batteri affyrede efter eget udsagn første og sidste skud ved Dybbøl i 1848, i krigen , ligesom han deltog i krigen Tore Dinesens farfar, Adolf Wilhelm Dinesen, der som omtalt var Karen Blixens far, var løjtnant og deltog også i 1864-krigen, hvor han som den sidste officer forlod Dybbøl Mølle. Hans eventyrlige liv skildres i Tom Buk-Swientys nye bog, Kaptajn Dinesen, Ild og Blod, hvor Tore Dinesen har kunnet bistå med data og slægtens anekdoter. Wilhelm Dinesen er også kendt fra litteraturen, og fra Rungstedlund. Han kaldte sig Boganis og skrev bl. a. Jagtbreve. Tore Dinesens far var Thomas Dinesen, som deltog i skyttegravskrigen i Nordfrankrig. Han var en meget modig soldat og modtog efter krigen det engelske Victoria Cross for exceptionel tapperhed. Også han skrev bøger, og i det hele taget var alle 3 forfædre ikke krigsgale, men landmænd, intellektuelle og forfattere. Tore Dinesen har ligesom sine forfædre en militær uddannelse. Han er uddannet jagerpilot i Danmark og USA, blev senere eskadrillechef. Han har været adjudant for tronfølger prinsesse Margrethe og senere for prinsgemalen. Som det fremgår af ovenstående er han Karen Blixens nevø og var fra leder af Rungstedlundfonden. 5

6 Matador I et (lokal)historisk perspektiv - ved Per Kuskner Onsdag den 26. marts kl i Søllerød Sognegård Mads Skjerns imponerende Villa i Korsbæk - i virkeligheden på Dronninggårds Allé Erik Balling og Lise Nørgaard tog, i den store danske tv-serie Matador, fat i en meget vigtig historisk periode i Danmark. I årene skete der nogle markante og til tider drastiske ændringer i det sociale hierarki blandt herskabsfolk og tyende såvel i hovedstaden som i provinsen. Sidstnævnte mistede så at sige sin uskyld i den periode. Per Kuskner har skrevet bestselleren Matador, mennesker, myter & minder. Han vil i et spændende foredrag kaste lys over, hvordan (og hvorfor) Matador blev til, og hvordan arbejdet med at finde de rette locations og ikke mindst de rette tidshistoriske rekvisitter kom til veje. Mads Skjerns første hus Lars Olsens varehus på Nærum hovedgade-? Med mange spændende billeder (også fra lokalområdet) og gamle effekter fra Matador-tiden, flyver de to timer hurtigt af sted, og der vil ligeledes blive mulighed for at købe Per Kuskners bog med en signatur for 200,- stk. 6

7 Rundvandring på Hørsholm Kirkegård Tirsdag den 8. april 2014, kl ca med museumskonsulent Niels Peter Stilling Familien Dinesens gravsted Hørsholm Kirkegård hører sammen med Søllerød til vore smukkeste kirkegårde. Kirkegårdene ved vore landsbykirker er anlagt i middelalderen. Men Hørsholm blev først et selvstændigt kirkesogn i 1790 ved udskillelse fra Birkerød Sogn. Kirkegården i Hørsholm er derfor ikke særlig gammel. Den blev anlagt i 1807, og som noget ganske enestående er flere af de ældste gravsteder bevaret, herunder kirkegårdens første gravsten fra Niels Peter Stilling har i 2013 stået i spidsen for registreringen af bevaringsværdige gravsteder på Hørsholm Kirkegård. Projektet er nu afsluttet, selv om den sidste myndighedspåtegning ved et provstesyn endnu mangler. I alt blev over 150 gravsteder registreret. På rundturen vil Niels Peter Stilling delagtiggøre os i projektet og samtidig fortælle om en række udvalgte gravsteder og de historier og menneskeskæbner, der knytter sig dertil. Vi skal både se kendte folks gravsteder, som f.eks. Simon Spies specielle gravmæle og mere ukendte mindesmærker over mennesker, hvis historie er knyttet til Hørsholmegnen. Mange historiske personer er gravlagt på Hørsholm Kirkegård. Her skal blot nævnes Dinesen-slægten fra Rungstedlund, forfatteren H.C. Branner, statsminister Poul Hartling og digteren Thomas Thaarup. Men vi skal naturligvis også se andre gravsteder med historie, f.eks. gravstedet for søofficeren, der sænkede flåden før tyskerne fik fat i den i 1943, eller den unge maler Jerichau, der døde i Paris under første verdenskrig og mange flere. Rundturen varer et sted mellem 1½ og 2 timer og foregår i et stille og roligt tempo, men derfor skal man alligevel have ordentligt fodtøj på. Mødested ved hovedindkørslen til Hørsholm Kirkegård på Kirkegårdsvej. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf eller på Tilmelding fra den 10. februar 7

8 Aftentur i Geelskov Onsdag den 30. april kl Ved Jon Voss og Søren Petersen Turen er på 3 kilometer Mødested: P-pladsen på toppen af Geelsbakke. Øst for Kongevejen. Museumsleder JonVoss og næstformand Søren Petersen guider og fortæller Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf bedst kl eller på Tilmelding fra den 10. februar I dag er Geelskov kendt som et væsentligt rekreativt område for især mountainbikere og hundeluftere fra nær og fjern. Kort efter 2. Verdenskrig blev Gelskov også rammen om skihopbakken Holtekollen et eventyr, som kun varede i ca. 10 år, men endnu er en væsentlig identitet for skoven. Geelskov er imidlertid også et skatkammer af minder fra vores lokalhistorie. Den gemmer på gravhøje, hulveje, agre og skålgrubesten fra oldtiden. Siden engang i jernalderen har der med stor sandsynlighed været skov her. Skovbunden består af ret løst sand og ler, og jordbunden er ikke særlig velegnet til dyrkning i nutidens landbrug. Uden for skoven, hvor vi nu finder Søllerød, Nærum og Virum, er jordbunden mere frugtbar, men også vanskeligere at bearbejde med en ard, som oldtidens bønder brugte. I den løse jord i Geelskov var arden derimod anvendelig. Det er den sandsynlige forklaring på de mange oldtidsagre i Geelskov. Da hjulploven vandt frem, flyttede bønderne ud på den frugtbar jord i Virum og Nærum, og de gamle agre på den ufrugtbare jord sprang i skov, hvor de er bevaret til vores tid. Ca. midt gennem Geelskov går en slugt, som deler skoven i en nord-østlig og en syd-vestlig del. Holtekollens stejle skrænt er en del af slugtens syd-vestlige afgrænsning. Det er sandsynligt, at slugten har været grænsen mellem en syd-vestlig beboelse, som kan være blevet til Virum, og den nord-østlige del, som er blevet til Nærum. Skovområdet er afgrænset til dels af søer og moser i istidens smeltevandsdale og til dels af Virums og Nærums dyrkningsområder. For de rejsende var der kun få praktiske steder, hvor de kunne krydse smeltevandsdalens vådområder øst for Bastrup Sø. Et af disse overgangssteder var en vejle mellem Vejle Sø og Søllerød Sø, sandsynlig tæt på samme sted, hvor nutidens Kongevej krydser smeltevandsdalen ud for Johan Georg von Langen Rudersdal Rådhus. 8

9 I dag er Geelskov omringet af by og en del af disse har gjort indhug i skovens areal, men ser vi bort fra dette skyldes Geelskovs nuværende afgrænsning først og fremmest Johan Georg von Langen. Von Langen blev i 1763 af overjægermester Carl Christian von Gram (med tilladelse fra Frederik 5.) inviteret til Danmark for at få styr på kongens skove i Nordsjælland. Kongens skove i Nordsjælland var efterhånden blevet decimeret pga. det voksende forbrug af træ til huse, skibe, vogne, møbler og brænde. Samtidigt bevirkede bøndernes ret til, at deres dyr havde adgang til skoven, at skoven ikke kunne forny sig. Træer blev ædt, inden de kunne spire og vokse sig store. Von Langens løsning på krisen var, at skov og land skulle separeres, og skovdriften skulle sættes i system. Von Langen blev installeret i Jægersborg og gik sammen med sine forstfolk straks i gang med at kortlægge Nordsjællands kronskove. Hans første projekt blev Geelskov. Geelskov blev omlagt til en mere rationel og ren forstlig drift. Kort efter blev von Langen syg, og de sidste år indtil sin død i 1776 var han sengeliggende. Selvom der skulle gå 20 år, inden skovene ved skovforordningen af 1805 blev lovreguleret, så viste Geelskov vejen for den moderne regulerede skovdrift. Geelskov 1763, von Langen 9

10 En vandring i parken ved Frydenlund Slot Søndag den 11. maj kl ca.16 Ved museumskonsulent Niels Peter Stilling Mødested: Frydenlund Allé, ved port/porthus øst for parken og plantagen På rundvandringen i parken vil vi høre historien om Frydenlunds grundlæggelse som lyststed i slutningen af 1600-tallet. Derudover fortælles bl.a. Om kong Frederik 4.s erhvervelse af lyststedet gennem hans giftermål med Anna Sophie Reventlow. Om husets opførelse i 1720 erne ved arkitekten fra Fredensborg J. C. Krieger. Om barokhavens anlæggelse i midten af 1700-tallet. Om Caroline Mathilde og Struensee på Frydenlund. Om kronens salg af slottet og den efterfølgende ombygning af hovedhuset i 1790 erne. Om den svenske eventyrer og frimurer Bohemans ejertid Om Frydenlund Teglværk Om anlæggelsen af frugtplantagen i 1907 Om Victor Borge og Haldor Topsøe og sikkert andre gode historier Rundturen varer ca. 1½ time og foregår kun udendørs. Derefter vil bestyrer Henrik Mortensen fortælle lidt om frugtplantagen og driften af denne. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf bedst kl eller på Tilmelding fra den 10. februar Se mere om Frydenlund i Kongehusets Boliger af Niels Peter Stilling 10

11 Nye medlemmer! - Ønsker du at støtte Historisk-topografisk Selskabs arbejde for at bevare egnens kulturhistoriske værdier og kendskabet til dem - Har du lyst til at deltage i Selskabets mange arrangementer, foredrag, udflugter oplevelsesture - hvoraf de fleste er gratis - hvert år at modtage Søllerødbogen Du kan blive medlem for kun 250 kr. om året Send en mail til eller ring , sekretariatet, Rudersdal Museer Det er også muligt at melde sig ind på vores hjemmeside Her kan du også se flere oplysninger om Selskabet Sensommerudflugten den 7. september Turen går til Vordingborgegnen Vi besøger kirker, borge og herregårde Tilmeldingen begynder på generalforsamlingen Selskabets ordinære Generalforsamling Søllerød Sognegård, tirsdag den 27. maj kl Dagsorden ifølge vedtægterne Efter generalforsamlingen fortæller museumsleder Jon Voss om Fremtiden for Rudersdal Museer/Mothsgården Specielt om planerne for Mothsgården efter renoveringen Få nyhedsmail om nyheder og arrangementer Nu er det blevet meget nemt - gå ind på vores hjemmeside På forsiden er der en henvisning til nyhedsbrev og tilmelding Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail til 11

12 Historisk-topografisk Selskab For Søllerødegnen Stiftet den 27. Februar 1942 BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2013 Formand Etnolog Anita Mikkelsen Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen Kasserer Konsulent Verner Hylby Redaktør Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Chefkonsulent Henrik Støtt Direktør/rådgivende ingeniør Carl Steen Berggreen Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen Arkivar Morten Trommer Ingeniør Jan Britze Menighedsrådsformand Georg Lund Cand.mag. Lars Bo Hansen Suppleanter Cand.mag. Martin Wilson Lærer Sanne Rud OBS - ADRESSEFORANDRING fra. den 1. marts. Mothsgården skal renoveres, og hovedhuset skal tømmes i løbet af februar. Museets administration og vores sekretariat flytter til: Biblioteksalléen nr. 3, 2850 Nærum, ved Nærum bibliotek Telefonnummer er fortsat det samme 12

13 Den næste serie af historiske artikler i NYT vil omhandle de nu forsvundne bygninger og huse på vores egn. Det er historien om de bygninger som prægede gadebilledet og var en naturlig del af hverdagen for mange Søllerødborgere. Denne gang historien om: Hotel Nyholte På den nye Kongevej, anlagt , blev der opsat en række bomme, hvor alle ikke-kongelige skulle betale en afgift for at passere. En sådan blev opsat for foden af Geelsbakke i Afgiften blev brugt på at vedligeholde vejen, og derfor blev Kongevejen hurtigt en populær trafikåre frem for områdets øvrige gamle og elendige veje. Ejeren af (Gammel)Holtegård, Jacob Schnell, så fordelen i at flytte sin kro- og brændevinsgård til den nye Kongevej. Derfor købte han samme år af lokale gårdmænd en større byggegrund lige over for bommen, hvor han opførte Nyholte Kro og Brændevinsgård i Krobevillingen faldt bort allerede i 1794, da Schnell afhændede sin virksomhed til Jens Madsen, men fortsatte dog som smugkro og høker. I 1840 lykkedes det Christoffer Nimb at få bevillingen tilbage igen. Nimb-familien havde boet i Nyholte lige siden 1790, hvor Jens Jørgen Nimb var den første forpagter af bomhuset. Månson kommet til Nyholte I januar 1885 udbrød der pludselig brand i Nyholte Kro, hvis hovedbygning totalt nedbrændte. Den tomme brandtomt blev købt af den entreprenante Anders Månson, som tilmed tidligere havde været ansat på kroen. Månson kom fra Skåne og havde arbejdet sig op fra det rene ingenting til nu at være ejer af Ørholm kro og Hotel Rustenborg i Lyngby. Han opførte et moderne hotel i Schweizerstil som stod færdigt i 1886 med navnet Hotel Nyholte. Anders Månson havde en for den gang veludviklet sans for markedsføring af sit nye hotel. Med Nordbanens ankomst i 1864 blev Holte et yndet udflugtsmål for det københavnske borgerskab med hotellet som naturligt samlingssted. Månson reklamerede med, at hotellet kunne servere Frederik 7.s jagtpunch, hvis ingredienser bl.a. var særligt jernholdigt vand fra en kilde i hotelhaven. Hotellet havde succes under Månson, som var kendt for at tage sig godt af sine gæster, og han var godt hjulpet af meget begejstrede artikler i Københavns Amtsavis. Jagtpavillonen blev i 1889 flyttet ned til Nyholte Hotel, som også selv blev moderniseret. Værelserne blev bl.a. udstyret med styrtebade, hvilket medlemmerne af Dansk Bicykle Club kunne nyde godt af, da ca. 80 deltagere ankom til hotellet på væltepeter for at indtage deres middagsmad. Hotel Nyholte sælges Blot ti år efter Anders Månson havde erhvervet den tomme brandtomt solgte han Hotel Nyholte i 1895 til H. Petersen. Stedet fortsatte som samlingspunkt for Holtes borgere og selskabsliv, men begyndte i 1910 erne at fremstå som et utidssvarende. 13

14 Hotellets store sal, som blev brugt til koncerter var ved fuldt hus ulidelig at opholde sig i. I 1917 overtog H.P. Nielsen Hotel Nyholte, og begyndte straks at puste liv i de gamle bygninger. Den gamle rejsestald blev omdannet til bilværksted og udlejet til Christian R. Hedetoft, som skabte Holte Automobilcentral. Haven blev plantet om, og ud mod Kongevejen blev der bygget en helt ny udendørs serveringsterrasse med glastag. Den gamle dansesal blev revet ned, og i dets sted opført en moderne bygning med restaurant i stueetagen og teatersal på 1. sal. Teatersalen som blev indviet i 1922 viste sig dog at være ganske uegnet til teater. Den gamle rejsestald måtte senere vige for udvidelsen af Kongevejen, og som erstatning opførte Hedetoft en ny hovedbygning længere inde på hotelgrunden. Denne bygning kan ses på Kongevejen den dag i dag, hvor Sloths Pejse nu holder til. Nedgangstider Hotel Nyholte fik i 1925 sin fjerde ejer H. P. Jørgensen, som desværre måtte se udviklingen overhale sit Hotel. Omkring 1930 begyndte det at blive sløje tider for Hotel Nyholte. Verdenskrisen begyndte at kunne mærkes i Holte, og søgningen mod hotellet begyndte at falde. Der var ikke så mange landliggere mere, og københavnerne kunne nu i deres biler nå endnu fjernere udflugtsmål i Nordsjælland. Den nye ejer opførte en tilbygning med række forretningslokaler, hvilket yderligere svækkede indtrykket af det før så prægtige hotel. Hoteldriften blev med tiden neddroslet, men Hotel Nyholte var stadigvæk samlingspunkt for Holtes selskabsliv, med afholdelse af koncerter, juletræsfester, vælgermøder m.m., men i 1960 erne og 1970 erne under navnet Geels kro. I 1977 var det slut. Månsons gamle hotel som i nær ved 100 år havde præget bybilledet i Holte blev revet ned som led i moderniseringen af byen, da for den nye fodgængertunnel under Kongevejen skulle ligge der. Historisk Arkiv Fra 1. februar får Historisk Arkiv ny leder, Lars Bo Hansen, som senest har været arkivar på Gentofte Lokalhistoriske Arkiv. I forsommeren 2014 arrangerer Historisk Arkiv en særudstilling i anledning af Nordbanens 150 års jubilæum. I forbindelse hermed afholdes en Historisk togtur mellem Holte og Birkerød yderligere informationer på 14

15 NYT FRA RUDERSDAL MUSEER Særudstilling på Mothsgården fra d. 7. februar Særudstilling: KRIG 1814, 1864, 1914 Den 6. februar 2014 åbner Rudersdal Museer en ny udstilling med afsæt i krigene i 1814, 1864 og Afslutningen af Napoleonskrigene i 1814 betød, at Danmark mistede Norge efter over 400 års rigsfællesskab. Ydermere var Danmark i 1813 gået bankerot, så krigene efterlod Danmark i en miserabel forfatning både storpolitisk og økonomisk. Nederlaget i 1864 var ikke bare en national katastrofe med tabet af Sønderjylland, men kostede ligeledes mange unge mænd livet, også fra Rudersdalegnen. Rædslerne under 1. verdenskrig fra endevendte Europa fuldstændigt og ledte direkte op til 2. verdenskrig. Det lykkedes Danmark at stå uden for krigen, men ikke uden at dønninger fra krigen kunne mærkes i hverdagen. Udstillingen vil fortælle om krigens konsekvenser, både nationalt og i hverdagen for både soldater og civile, fra nordmændene splittet mellem Danmark og Norge i 1814 over soldaten ved Dybbøl i 1864 til sikringsstyrken og dens værter på Rudersdalegnen i 1914 og frem. Udstillingen vil også rumme udstyr og våben, store og små, fra alle krigene. Sikringsstyrken -ved Vedbæk 1914 Vedbækfundene I skolernes vinterferie uge 7 fra lørdag d. 8. februar til og med søndag d. 16. februar, er der som sædvanligt vinterferieaktiviteter for børn i alle aldre på Vedbækfundene. I marts slår Vedbækfundene dørene op for en særudstilling om amatørarkæologen Alfred Avnholt. Besøg Vedbækfundene og bliv klogere på livet i jægerstenalderen for 7000 år siden. 15

16 Afsender: Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Rudersdal Museer, Mothsgården, Søllerødvej Holte År 2014 Returneres ved varig adresseændring Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som gave. Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf sende en mail til - eller gå ind på Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og (Årligt kontingent fra 1/ er 250 kr. incl. Søllerødbogen) 02/2014 Produktion: /

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Hvorfor Augustenborg?

Hvorfor Augustenborg? Hvorfor Augustenborg? Arrangementer i november 2011 Brovold Nu kan Augustenborgs tidlige historie skrives om v. Susanne Østergaard Susanne Østergaard uddannet arkæolog fra Århus Universitet/Moesgaard kommer

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Et af de nye skilte ved de historiske monumenter. Læs om nyheden på side 3

Et af de nye skilte ved de historiske monumenter. Læs om nyheden på side 3 ISSN 1601-0728 Side 2: Dehns Palæ Side 3: Monumentskilte Side 4: Holte foredrag Side 5: Holte Byvandring Side 6: Korssting Side 7: Cykeltur Side 8-9: Rude Skov Side 10-11: Sikringsstyrken på Søllerødegnen

Læs mere

Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5

Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5 ISSN 1601-0728 Side 2-3: Kunstbogen Side 3: Aktivitetskalender Side 4-5: Post og Tele Museum Side 5: Generalforsamlingen Side 6-7: Fra velmagtsdage til krisetid Side 8-9: Kort over talende monumenter Side

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Moths Ordbog. Nu på nettet og som App. Indhold. Tænkt og redigeret omkring år 1700 af Mathias Moth på Mothsgården, i Søllerød.

Moths Ordbog. Nu på nettet og som App. Indhold. Tænkt og redigeret omkring år 1700 af Mathias Moth på Mothsgården, i Søllerød. ISSN 1601-0728 Indhold Side 2 Byvandring i Trørød Side 3 Familiearrangementer og aktivitetskalender Side 4 Fredensborg Side 5 Ringovnen Side 6-7 Moths ordbog Side 8 Fra storgods til husmandssted Side 9

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk Nyhedsbrev Nr. 2-2011: Med håret i postkassen! Pas godt på dit hus Sen-sommerturen 2011 Bygningskulturens Dag 2011 Støtte til bygningsrenovering Træer-ikke skilteskov! Kontakt til bestyrelsen 2 3 4 5 5

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Jernalder i Gammel Holte

Jernalder i Gammel Holte ISSN 1601-0728 Side 2-3 Udgravning ved Langhaven Side 3 Aktivitetskalender Side 4 Brede Hovedbygning Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Jernalder i Gammel Holte Side 5 Familiearrangement Side

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM SILLERUP MØLLE LAUGS 2014 Mølle folderen er til glæde for dig som mølle ven eller nyerhvervet medlem i et af møllens arbejdende mølle laug. Det er vigtigt at kende til møllens historie og de forskellige

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur.

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. November 2009 Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Lasse Hansen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

24. marts 10. juni 2012

24. marts 10. juni 2012 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2012 Arrangementer: April Vejle Kunstmuseum Bjælde: "Mundus Tintinabuli. Bjældes verden" I perioden 24. marts 10. juni 2012 En verden af farver og fantasi

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

E-mail. Dyrehavestillingen. Kontingent Skal ifølge de nuværende vedtægter være indbetalt tre uger inden generalforsamlingen, dvs. inden 1. april.

E-mail. Dyrehavestillingen. Kontingent Skal ifølge de nuværende vedtægter være indbetalt tre uger inden generalforsamlingen, dvs. inden 1. april. 16. årgang Marts 2012 Kære Venner af Garderhøjfortet, der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling Søndag 22. april kl. 11:00 i Fortet Nedenfor ses dagsordenen i henfold til vedtægterne samt bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere