Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning"

Transkript

1 Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse. Pakken indeholder 1 x IP kamera 1 x AC strøm adapter 1 x CD (brugermanual med software) 1 x Beslag 2 x Skruer 1 x Quick guide på dansk (A4-format) 1 x Manual på engelsk 2 x Alarm-stickers til vinduer og døre INSTALLATIONSGUIDE OVERSIGT 1. Hardwareinstallation 2. Softwareinstallation 3. Login kamera 4. Trådløse LAN-indstillinger 5. DDNS Serviceindstillinger

2 1. Hardwareinstallation For at kameraet fungerer på korrekt vis, er det vigtigt at følgende trin følges: Forbind strømstikket med kameraet Forbind kameraet med netværkskablet, og den anden ende af kablet med routeren/kontakten. Det tager ca. 1 minut for kameraet at boote kameraet, derefter finder du IPadressen ved at trykke på Search Tool (se punkt 2). Når kameraet er forbundet, lyser den grønne LED-lampe bagerst på panelet, og den gule LED-lampe blinker konstant. 3. Login kamera: Trin 1: Search Tool betjening Når enheden er blevet monteret og al software er installeret på korrekt vis, kan Search Tool du dobbeltklikke på ikonet for at køre dette program. Alle LAN-kameraer vises. Skærmbilledet nedenfor vises: Figur1 Bemærk: På produktets underside findes en RESET-knap. I tilfælde af at du glemmer dit password og ikke kan logge ind på kameraet, trykkes reset-knappen i 10 sekunder, mens strømmen er tændt. Derved gendannes kameraets standard fabriksindstillinger Brugernavn: admin, Password: INTET PASSWORD. 2. Softwareinstallation Først lægges CD en i computeren, hvorefter den åbnes og indeholder følgende indhold: Instruction Manual Remote View Applications Search tool. exe oplayer.msi Windows Install 1,20KB Figur 2 Filen Instruction Manual indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Filen Remote View Applications indeholder: PC-bruger manual og software Iphone APP- manual og software Android manual og software Derefter dobbeltklikkes på oplayer for at installere: ActiveX: Klik på oplayer - Next - Install - Finish. Search Tool Derefter kopieres til din PC. Bemærk: Search Tool køres automatisk. Denne skal ikke installeres. Figur 3 Der er 2 muligheder: Der blev ikke fundet noget IP-kamera i LAN. Efter ca. 1 minuts søgning, vises ingen IP-adresse i kameralisten. Du bør kontrollere kameraets forbindelse, samt kameraets indikator-led for at sikre at kameraet er forbundet på korrekt vis. Der er fundet installerede IP-kameraer i LAN. Alle IP-kameraerne vises i en liste og det totale antal vises i kameralisten. Bemærk: Current Computer viser computerens IP-adresseinformationer. Camera information viser IP-kameraets IP-adresseinformationer. Hvis du ser, at kameraets indstillinger af Subnet Mask, Gateway, DNS Server ikke stemmer overens med computerens, skal kameraets IP-adresse ændres og det skal sikres, at Subnet Mask, Gateway, DNS Server stemmer overens med routerens eller computerens. Hvis du ikke ved hvordan kameraets IP-adresse skal konfigureres, kan du klikke på knappen Auto IP Setup. Search Tool-softwaren hjælper dig derefter med automatisk konfiguration af IP-kameraet. 2 3

3 Trin 2: Sign-in Interface: Når kameraets IP-adresse vises i kameralisten, kan login-skærmbilledet åbnes på 2 måder: Ved at dobbeltklikke på kameraets IP-adresse i kameralisten (Figur 3). Din standardbrowser kører automatisk processen og kameraets login interface åbnes. (Figur 4) Ved at klikke på Open.. ActiveX Mode (til IE Browser): kan bruges til IE6.0 eller Explorer som vist ovenfor Server Push Mode : kan bruges til Firefox, Safari, og Google browsere. VLC Plug-in mode : kan bruges til ikke-ie browserkerner. (4) Mobile Mode : kan bruges til smart phone browsere. Trin 3. Login til Visning via IE Browser. Vælg den første aktiveringsmodus ActiveX Mode for at logge ind og se en live video med kameraet. Hvis live videoens skærm vises som nedenfor (Figur 6), skal du klikke på Here for at downloade Ocx-styringen eller downloade og installere oplayer Windows Install... 1,20KB a CD en. Vælg derefter Run Add-on, opdatér og login på kameraet igen, hvorefter den pågældende live video kan vises. Brugernavn: admin Password: INTET PASSWORD Figur 4 Efter at have indtastes det korrekte brugernavn og password, vises aktiveringsskærmen. Der er tre måder, hvorpå kameraet kan aktiveres (Figur 5). Figur 5 Figur 6 Bemærk: Hvis live videoen stadig ikke kan vises efter installering af oplayer Windows Install... 1,20KB og kørsel af ActiveX eller add-on, bør ActiveX optionerne i IE aktiveres ved hjælp af følgende trin: Slå computerens firewall fra. Indstillingerne for ActiveX ændres, IE browser > Tool > Internet Options > Security > Custom Level > ActiveX control and Plug-ins, alle ActiveX optioner indstilles på Enable /Tillad: 4 5

4 Især: Enable/tillad: Download usignerede ActiveX objekter Enable/tillad: Start og indlæs ActiveX objekter, der ikke er markeret som sikre Enable/tillad: Kør ActiveX objekter og plug-ins For anden aktiveringsmodus, henvises til manualen på CD en Trin 4. Video Interface Indledning Efter du har aktiveret kameraet og kan se videoen, kan du begynde at sætte dig ind i videoindstillingernes funktioner. Vend tilbage til kameraets midte Panorering til højre og venstre Tip op og ned Funktionen panorering/tipning fungerer kun på kameraer med disse pågældende funktioner. Indikatorlampe for konstateret bevægelse; når kameraet udløses, lyser lampen rød. Denne knap drejer kameraet til lodret position (Gælder ikke for denne model.). Denne knap drejer kameraet til vandret position (Gælder ikke for denne model.). Denne knap drejer billedet vandret. Denne knap drejer billeder lodret. Styrer panoreringshastigheden. (Gælder ikke for denne model.). Forudindstillingsfunktion. Du kan forudindstille 16 positioner til særlig visning. For eksempel vælges først nummer 1, og derefter skifter kameraet til den position, du ønsker at se, derefter trykkes på Set for at indstille denne position som position 1 osv. Når du ønsker at se position 1, trykker du blot på Call, og kameraet skifter så automatisk til og standser ved position 1. Denne indstilling bruges til at ændre frekvensen. Denne indstilling bruges til at ændre lysstyrken. Denne indstilling bruges til at ændre kontrasten. Denne option nulstiller alle hovedmenuens optioner og gendanner fabriksindstillingerne. Optagelsesknap. Denne option tager et billede af det aktuelle skærmbillede og gemmer billedet på PC ens harddisk. Lydoptagelse. Klik på denne knap for at tale indover optagelsen. Lyt. Klik på denne knap for at høre lyden fra optagelsen. Denne knap bruges til at tænde og slukke for IR LED-lampen. Denne knap åbner IP-kameraets Indstillingsmenu. Disse optioner aktiverer enkeltvisning, fire-skærmsvisning, eller ni-skærms-visning: Denne funktion har intet specifikt formål, medmindre der er forbundet og konfigureret flere kameraer. Der henvises til afsnit Multi-Device Settings i manualen på CD en. Nu kan du trykke på for at åbne kameraets indstillingsmenu og foretage dine foretrukne indstillinger. Vi viser her kun indstillingerne for Trådløse LANindstillinger og DDNS Serviceindstillinger. Alle andre indstillinger er beskrevet i manualen på CD en. Viser dato og tid. Denne indstilling bruges til at ændre opløsningen. 6 7

5 4. Trådløse LAN-indstillinger Metode 1: Gratis DDNS: Tryk på og åbn indstillingsmenuen.> Trådløse LAN-indstillinger > Scan, scan 2 gange og find de pågældende WI-FI-signaler, hvorefter du vælger den du ønsker at bruge. Hvis der ikke er et password til det valgte trådløse netværk, skal du blot klikke på Submit, men hvis et der findes et password, indtastes dette i feltet share key, hvorefter du klikker på Submit. Kameraet genstarter, og efter en smule tid trækkes netværkskablet ud, hvorefter du atter skal logge ind og gennemgå login-trinnene. Klik på > DDNS Serviceindstillinger. Figur 8 Vælg den rigtige DDNS-server. (Vi tilbyder gratis DDNS, som anvist på kameraets mærkat, f. eks. Remote address: ) 5. DDNS Serviceindstillinger Figur 7 DDNS serviceindstillinger bruges, når du ønsker at se og betjene kameraet via en fjern-pc. For at se og betjene kameraet via en fjern-pc, følges nedenstående trin. Bemærk: For kameraer med p2p-funktion, er brugen af DDNS ikke nødvendig; du kan bruge det i LAN eller direkte via internettet. Der henvises til filen Remote View Applications i manualen på CD en. Hvis du dog stadig ønsker at bruge DDNS, kan indstillingerne foretages ved hjælp af 2 forskellige metoder: Made in China IP CAMERA Imported by Agk Nordic A/S Model no PO no User: admin Password: none Power adapter: DC5V/2000mA Remote address: secur.p2pipc.com DDNS password: xxxxxxxxxxxx DDNS-mærkatet Figur 9 8 9

6 Miljøanbefaling Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljø belastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation. Figur 10 Metode 2: DDNS via tredjepart. DDNS via tredjepart: DDNS stilles til rådighed af en tredjepart, f. eks. Dyndns. Hvis du ønsker at bruge DDNS via en tredjepart, vælges den pågældende server, som f. eks. dyndns.org som vist nedenfor: Figur 11 WEEE-Direktivet Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, gen anvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse. WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare natur ressourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationsselskabet, butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret. BEMÆRK: Du skal først oprette en DDNS-konto; nogle af dem ikke er gratis. Efter succesfuld DDNS-indstilling som vist ovenfor, skal du åbne en port på din router, hvilket er det vigtigste trin. Der henvises til afsnit i manualen på CD en, som byder på eksempler på åbning af porte for TP Link, BELKIN og DLINK. Når indstillingerne er fuldført, klikker du på back nederst i indstillingsmenuen, for at se videoen. Rohs-Direktivet Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

7 Garantien gælder ikke Hvis ovennævnte ikke overholdes. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast. Agk Nordic A/S hæfter ikke for tab eller skader af nogen art, hverken indirekte eller direkte, som følge af forkert brug eller hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet. Importør: Agk Nordic A/S Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæring på kan per brev rekvireres på følgende adresse: Agk Nordic A/S Fabrikvej 17 DK-8800 Viborg Danmark 12

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 V03

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 V03 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 3 1.2 FUNKTIONER: 3 1.3 PAKKEN INDEHOLDER: 4 1.4 KRAVSPECIFIKATIONER: 4 1.5 SYSTEMOPBYGNING: 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 FORBIND LEDNINGER: 5 2.2 INSTALLATION AF NETVÆRKSSOFTWARE:

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse 4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse netværk F5D5230-4 Indholdsfortegnelse Indledning...1-2 Produktbeskrivelse...3-4 Docking-muligheder for Belkin...5 Kvikinstallation Installation

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-3002 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14 model: X453MA serie 15 model: X553MA serie DA8770 Første udgave Februar 2014 Notebook PC E-Manual 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

Chill Innovation Wireless Bluetooth Micro Keyboard

Chill Innovation Wireless Bluetooth Micro Keyboard Version 1.3 1 / 23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 6. DRIVER INSTALLATION OG BRUG... 7 7.

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Kun til brug indendørs i alle EU-lande og Schweiz. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere