til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer"

Transkript

1 KLIMAANLÆG til detailarkedet, hoteller, restauranter og kontorer LOFTSKASSETTE MED RUNDSTRØMNING FCQ-C

2 DAIKIN GØR DET BEDRE INDEN DØRE AVANCEREDE KLIMAANLÆG HAR ALLEREDE LÆNGE IKKE VÆRET NOGEN LUKSUS I MODERNE KONTORBYGNINGER, BUTIKKER, RESTAURANTER OG HOTELLER. DET ER DER SUND FORNUFT I, FOR MED ET DAIKIN KLIMAANLÆG FÅR MAN ET INDEKLIMA, HVOR MEDARBEJDERNE OG KUNDERNE TRIVES ÅRET RUNDT. DET BETYDER MEDARBEJDERE, DER ER MERE PRODUKTIVE OG HAR FÆRRE SYGEDAGE, OG KUNDER, DER BLIVER LÆNGERE I FORRETNINGEN OG GERNE VENDER TILBAGE. So én af de største producenter af kliaanlægssysteer både til detail- og virksohedsarkedet søger Daikin at indfri 100% af de krav, der specifikt stilles til teperatur- og luftkvalitet. Det gør vi ved at udvikle integrerede kliaanlægssysteer, der garanteret topkvalitet og et sundt indeklia, og so først og freest også giver væsentlige energibesparelser. Der er f.eks. kassetten FCQ-C Roundflow, der via sit 360 luftudblæsningsønster sørger for bedre luftfordeling og en teperatur, der er ere konstant på store arealer. Den salle odel FCQ-C ed tyndt legee er kopatibel ed systeerne Daikin Sky Air, har lav installationshøjde, er virkelig velegnet til kobinationer i falske lofter og fungerer ed indre træk og næsten lydløst.

3 ALLE KOMFORTFUNKTIONERNE TIL ET SUNDT INDEKLIMA Rundstrøningen sørger for behagelig luftudblæsning i alle retninger. Takket være det helt specielle 360 radiale luftfordelingsønster, er såkaldte døde hjørner - og teperaturforskelle - så afgjort noget, der hører fortiden til. Et indbygget luftfilter opsnapper de indste støvpartikler og sørger dered for konstant tilførsel af ren luft. Indendørs enheden kan næppe høres: Lyden fra den er knap nok 27 db(a), hvilket svarer til et vindpust i træernes tørre blade. Forskellige indstillinger kan vælges via fjernbetjeningen, så der bliver endnu ere behageligt. Ventilatorhastigheder Der kan vælges elle to ventilatorhastigheder: høj eller lav. Den høje ventilatorhastigheds dækningsoråde kan nå et eget bredt areal, og den lave ventilatorhastighed begrænser luftfordelingen til et iniu. Autoatisk regulering af luftstrøen Det sidst valgte luftstrøsønster gees og er autoatisk indstillet, når kliaanlægget startes igen. Fabriksindstillingen er 30 til køling og 65 til opvarning Autosving Det lodrette autosvingsyste får autoatisk de udadgående laeller til at bevæge sig op og ned, hvilket sikrer ensartet luft- og teperaturfordeling i ruet. Der kan vælges elle tre indstillinger: Standard, træksikring og lofttilsudsningsbeskyttelse. Sidstnævnte indstilling forhindrer luften i at blæse for længe i vandret stilling, så loftet ikke tilsudses. Træksikring Når der er tændt for varen, sørger denne indstilling for, at der autoatisk skiftes til vandret luftstrøning. Det er ed til at forhindre træk. Affugtningsfunktion Med den intelligente affugtningsfunktion reduceres et orådes luftfugtighed, uden at der sker teperaturudsving. Autoatisk køle-/vareskift Rundstrøningen vælger autoatisk køle- eller varefunktion, så den forindstillede teperatur opretholdes.

4 VIDSTE DU at... kliaanlæg og rulletrapper gjorde det uligt at oprette superarkeder og indkøbscentre i begyndelsen af det 20. århundrede? Ifølge «Harvard Design School Guide to Shopping» uliggjorde klianlæg, at store - i princippet ubegrænsede - enneskegrupper kunne tilbringe lang tid i indkøbscentre. Det er ed god grund, at detailhandlende i dag ere og ere anvender kliaanlæg so arkedsføringsredskab: Et sundt indeklia betyder jo, at kunderne føler sig godt tilpas i butikken, bliver der længere og bruger flere penge. 23 luftstrøsønstre Indendørs enheden blæser luften ud over 360, en ed det ekstra lukkeudstyr kan an få 2-vejs, 3-vejs og 4-vejs strøningsønstre, hvilket betyder, at odellen Roundflow kan onteres i et hjørne, ved siden af en væg, eller hvor der er eget lidt plads. Alt i alt kan der vælges elle ikke indre end 23 forskellige luftstrøsønstre. Via en særskilt tilslutning (ekstra) kan indendørs enheden også have ax. 20% indsugning af frisk luft. Rundstrøning 4-vejs udblæsning 3-vejs udblæsning 2-vejs udblæsning Med 360 radial rund udblæsning kan luftstrøen fordeles ensartet

5 DE MODERNE RUNDSTRØMNINGSSYSTEMER SØRGER FOR REN, SUND, KØLIG LUFT, AFFUGTER LUFTEN OG SMALT DESIGN MULIGGØR FLEKSIBEL INSTALLATION Rundstrøningskassetten er i en elegant, oderne stil ed et nyt dekorativt frontpanel i ren hvid (RAL9010). Risten indgår også på en eget indre synlig åde, hvilket gør enheden ere elegant og får den til at glide diskret ind i hvide lofter - både af ældre og nyere dato. Med sin begrænsede dybde (indste installationshøjde på 214 ) kan indendørs enheden passe helt plant ind i falske lofter. Flapperne kan lukkes, så enheden kan onteres idt i lokalet, i et hjørne, eller hvor der er eget lidt plads. FORHINDRER MUGDANNELSE - FCQ71C loftshulru: 214 ALT SAMMEN UDEN AT DER ER TRÆK ELLER STØJ. Det er let at kontrollere kondenskanalen via en gennesigtig drænuffe, og det er også let at koe til afløbsproppen. Der kan kontrolleres, uden at frontpanelet skal tages af. Indendørs enheden betjenes let ed den fortrådede fjernbetjening. Den indeholder en prograerbar tier, der kan prograere systeet til hver dag eller uge. Infrarød fjernbetjening (tilbehør) Med den ekstra ON/OFF-funktion, kan kliaanlægget fjerntændes og -slukkes via en obiltelefon. Denne funktion kan også bruges til at slukke autoatisk for enheden, f.eks. når nogen åbner et vindue. Den indendørs enhed har tilslutning til D3-net so standardtilbehør og kan styres via et centralt styresyste (imanager og itouch Controller). Udendørs enheden kan onteres på tag, terrasse eller op ad en yderur. På grund af ventilatorens og varevekslerens særlige korrosionshæende behandling, kan den udendørs enheden odstå syreregn og salttæring. En rustfri stålplade under enheden sørger for ekstra beskyttelse. Snittegning af korrosionshæende vareveksler Hydrofil hinde Aluiniu Korrosionsresistent akrylplast

6 HØJ STABILITET, LAVT ENERGIFORBRUG Energiærkat: op til klasse A Ikke alene fungerer rundstrøningskassetten næsten lydløst og giver indre træk, den er også udsædvanligt energibesparende.modellen FCQ-C er kopatibel ed systeerne Daikin Sky Air og har én af de højeste COP-værdier (dvs. Coefficient of Perforance) på arkedet. Næsten alle enheder har A-ærke i henhold til den europæiske energiklassificering. Den inverterteknologi, Daikin har udviklet, er virkelig nytænkning inden for kliastyring. Princippet er såre enkelt: Invertere justerer det anvendte strøforbrug, så det passer til det aktuelle behov. Hverken ere eller indre. Denne teknologi giver dig to konkrete fordele: 1. Kofort Investeringen på inverteren betaler sig selv ange gange via bedre kofort. Et kliaanlægssyste ed inverter justerer kontinuerligt køle- og vareeffekten, så den passer til lokalets teperatur. Inverteren afkorter systeets opstartstid, så den ønskede ruteperatur opnås hurtigere. Så snart denne teperatur er nået, sørger inverteren for, at den hele tiden holdes. 2. Energibesparende Efterso en inverter overvåger og justerer ogivelsernes teperatur, når det er påkrævet, reduceres strøforbruget ed 30% saenlignet ed et alindeligt syste ed tænd og sluk! VIDSTE DU at... Langso opstart Teperaturen forbliver stabil Kliaanlæg ed inverter ordentlig isolering også har en bagside? Kliaanlæg uden inverter Luften i ruet fornys indre hyppigt, og derfor er det så vigtigt, at der regelæssigt tilføres frisk luft. Et kliaanlægssyste fra Daikin køler, affugter, giver luftcirkulation, ventilerer og filtrerer støvet fra. Derfor ser an en tydelig luftforbedring. Princippet i rund udblæsning af luftstrøen En anden enestående fordel er, at det 360 luftudblæsningsønster reducerer luftstrøs- og teperaturudsving, hvilket betyder, at der behøves færre cyklusser ed tænd og sluk. Derfor sørger princippet ed rund udblæsning af luftstrøen for, at der spares endnu ere på energien.

7 Fraværsfunktion Ved lang tids fravær hjælper denne funktion ed at spare på strøen. Er der ingen i orådet i en længere peiode, f.eks. i ferier eller på lukkedage, indstiller denne funktion autoatisk ruteperaturen på indst 10 C. På det punkt slår alle tilsluttede indendørs enheder over på varefunktionen. Funktionen deaktiveres, så snart ruteperaturen når op på 15 C, og der skal også slukkes for den, når ruet igen er i brug. KOMBINATIONSMULIGHEDER Alt efter behovet for kliaanæg kan der vælges elle to odeller: både til at køle og vare (varepupe) eller kun til at køle. Indendørs enheden er egnet til enkelt-split kobination (1 indendørs enhed tilsluttet 1 udendørs enhed), 2-, 3- og 4-dobbelte kobinationer (ax. 4 indendørs enheder i sae ru til 1 udendørs enhed) og ulti-split kobination (ax. 9 indendørs enheder i forskellige ru til 1 udendørs enhed). VIDSTE DU at... energibesparelsen er væsentligt større, hvis du vælge et kliaanlæg, der kan køle og vare? Via en varepupe transporteres varen faktisk gratis inden døre fra naturen udenfor, selv når teperaturen udenfor er under frysepunktet.

8 KAPACITET OG EFFEKTFORBRUG KUN KØLING - INVERTERSTYRET (luftkølet) Køleeffekt in~no~ax kw Noinel strøtilførsel noinel kw EER Energiklasse Årligt energiforbrug køling kwh KUN KØLING UDEN INVERTER (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Noinel strøtilførsel noinel kw EER Energiklasse Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET (luftkølet) Køleeffekt in~no~ax kw Varekapacitet in~no~ax kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Varekapacitet noinel kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE UDEN INVERTER (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Varekapacitet noinel kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE UDEN INVERTER (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Varekapacitet noinel kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh FCQ35C FCQ50C FCQ60C RKS35G RKS50G RKS60F 1,4 ~ 3,4 ~ 3,7 0,9 ~ 5,0 ~ 5,6 0,9 ~ 5,7 ~ 6,0 0,95 1,41 1,64 3,58 3,55 3,48 A A A FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C RN50E RN60E RR71BV3 RR71BW1 RR100BV3 RR100BW1 RR125BW1 5,0 5,7 7,1 7,1 10,0 10,0 12,5 1,41 1,64 2,72 2,66 3,83 3,56 4,66 3,55 3,48 2,61 2,67 2,61 2,81 2,68 A A D D D C D FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C RXS35G RXS50G RXS60F RZQS71CV1 RZQS100CV1 RZQS125CV1 RZQS140CV1 1,4 ~ 3,4 ~ 3,7 0,9 ~ 5,0 ~ 5,6 0,9 ~ 5,7 ~ 6,0 7,1 (no) 10,0 (no) 12,5 (no) 14,0 (no) 1,4 ~ 4,2 ~ 5,0 0,9 ~ 6,0 ~ 7,0 0,9 ~ 7,0 ~ 8,0 8,0 (no) 11,2 (no) 14,0 (no) 16,0 (no) 0,95 1,41 1,64 2,46 3,83 4,14 5,36 1,23 1,62 1,99 2,61 3,47 4,52 5,69 3,58 3,55 3,48 2,89 2,61 3,02 2,61 3,41 3,70 3,52 3,07 3,23 3,10 2,81 A A A C D B D B A B D C D D FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C FCQ125C FCQ140C FCQ140C RZQ71CV1 RZQ100CV1 RZQ100BW1 RZQ125CV1 RZQ125BW1 RZQ140CV1 RZQ140BW1 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0 14,0 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0 16,0 2,11 2,77 2,64 3,88 3,88 5,36 5,36 2,21 3,02 3,14 3,95 4,36 4,98 5,69 3,36 3,61 3,79 3,22 3,22 2,61 2,61 3,62 3,71 3,57 3,54 3,21 3,21 2,81 A A A A A D D A A B B C C D FCQ71C FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C RQ71BV3 RQ71BW1 RQ100BV3 RQ100BW1 RQ125BW1 7,1 7,1 10,0 10,0 12,5 8,0 8,0 11,2 11,2 14,6 2,72 2,66 3,83 3,56 4,66 2,85 2,80 3,75 3,66 5,06 2,61 2,67 2,61 2,81 2,68 2,81 2,86 2,99 3,06 2,89 D D D C D D D D D D FCQ71C FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C REQ71BV3 REQ71BW1 REQ100BV3 REQ100BW1 REQ125BW1 7,1 7,1 10,0 10,0 12,5 8,0 8,0 11,2 11,2 14,6 2,72 2,66 3,83 3,56 4,66 2,85 2,80 3,75 3,66 5,06 2,61 2,67 2,61 2,81 2,68 2,81 2,86 2,99 3,06 2,89 D D D C D D D D D D Beærkninger: 1) Energiærkat: skala fra A (est effektiv) til G (indre effektiv) 2) Årligt strøforbrug: baseret på gennesnitlig 500 driftstier årligt ved fuld belastning (= noinelle betingelser)

9 MULIGE KOMBINATIONER MULTI - KUN KØLING Max. antal indendørs enheder FCQ35C Kun køling FCQ50C FCQ60C Max. køleeffekt kw Max. PI køling kw MULIGE KOMBINATIONER MULTI - VARMEPUMPE Max. antal indendørs enheder FCQ35C Varepupe FCQ50C FCQ60C Max. køleeffekt kw Max. vareeffekt kw Max. PI køling kw Max. PI opvarning kw 4MKS58E (1) 4MKS75F (1) 5MKS90E (1) ,30 9,33 10,50 2,24 3,06 3,98 3MXS52E* (2) 3MXS68G* (1) 4MXS68F* (3) 4MXS80E* (4) 5MXS90E* (1) RMXS112EV* RMXS140EV* RMXS160EV* ,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,20 14,00 15,50 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,50 16,00 17,50 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43 1. Få ere udførlige inforationer ved at konsultere katalogets ulti odel/kobinationstabeller eller den lokale forhandler (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie G (klasse 20, 25, 35, 42, 50) / F (klasse 60) 2 (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie D (klasse 20, 25, 35,) / E (klasse 50) 3 (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50) / F (klasse 60, 71) 4 (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50) / E (klasse 60, 71) * Mindst 2 indendørs enheder skal tilsluttes disse Multi udendørs enheden. 2- / 3- / 4-DOBBELT KOMBINATION FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C RR / RQ71 2 RR / RQ RR / RQ RZQ(S)71 2 RZQ(S) RZQ(S) RZQ(S) RZQ RZQ Højde Bredde Dybde SPECIFIKATIONER AF INDENDØRS ENHEDER KUN KØLING / VARMEPUMPE FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C Mål HxBxD enhed 204x840x x840x840 pyntepanel 50x950x950 enhed kg pyntepanel kg 5,5 Farve pyntepanel Hvid (RAL 9010) Luftængde køling H / L 3 / in 10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5 15,5 / 9,0 23,5 / 16,0 27,5 / 19,0 opvarning H / L 3 / in 12,5 / 10,0 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5 16,0 / 9,5 23,5 / 16,0 27,5 / 19,0 Frisk luft ax. frisk luftindsugning % 20,0 18,4 15,7 ax. frisk luftindsugning 3 / in 2,7 3,0 4,3 Ventilatorhastighed Lydtryk 2 køling H / L db(a) 31 / / / / 35 opvarning H / L db(a) 31 / / / / 35 Lydeffekt køling H db(a) væske 6,25 (kravetilslutning) 9,25 (kravetilslutning) gas 9,25 (kravetilslutning) 12,7 (kravetilslutning) 15,9 (kravetilslutning) Rørtilslutninger indv. Ø 25 afløb (VP25) udv. Ø 32 Isolering Skupolystyren / skupolyethylen

10 SPECIFIKATIONER AF UDENDØRS ENHEDER Udvendig farve Lydtryk H / L db(a) Lydeffekt H db(a) Kopressor type Type køleiddel Ekstra køleiddelpåfyldning kg / Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde fra ~ til CDB KUN KØLING UDEN INVERTER Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk H db(a) Lydeffekt H db(a) Kopressor type Type køleiddel Ekstra køleiddelpåfyldning kg / Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde fra ~ til CDB Højde 770 KUN KØLING - INVERTERSTYRET RKS35G RKS50G RKS60F Bredde 900 Mål HxBxD 550x765x x825x300 Dybde 320 kg Elfenbenshvid 48 / / / Heretisk lukket sving R-410A 0,02 (til rørlængde >10 ) ~46-10~46 RN50E RN60E RR71BV3 RR71BW1 RR100BV3 RR100BW1 RR125BW1 735x825x x900x x900x Elfenbenshvid Daikin Hvid Heretisk lukket sving Heretisk lukket scroll R-410A 0,02 (for rørlængde, der er ere end 10 ) 2,70 3, (ækvivalent længde 90) ~ ~ 46 VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk køling H db(a) (natfunktion) opvarning H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Type køleiddel Ekstra køleiddelpåfyldning Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde kg / køling fra ~ til CDB opvarning fra ~ til CWB RXS35G RXS50G RXS60F RZQS71CV1 RZQS100CV1 RZQS125CV1 RZQS140CV1 550x765x x825x x900x x900x Elfenbenshvid RQ71BV3 RQ71BW1 RQ100BV3 RQ100BW1 RQ125BW1 Elfenbenshvid 48 / / (46) 49 (47) 51 (49) 51 (49) 52 (50) 48 / / (46) Heretisk lukket sving Heretisk lukket sving Heretisk lukket scroll 0,02 (til rørlængde >10 ) 0,02 (til rørlængde >10 ) R-410A 2,75 3, (ækvivalent længde 40) 50 (ækvivalent længde 95) 50 (ækvivalent længde 95) x900x ~ 46-5 ~ ~ ~ 15,5 VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET RZQ71BCV1 RZQ100CV1 RZQ100BW1 RZQ125CV1 RZQ125BW1 RZQ140CV1 RZQ140BW1 Mål HxBxD 770x900x x900x x900x x900x x900x x900x x900x320 kg Udvendig farve Elfenbenshvid Elfenbenshvid Lydtryk (natfunktion) køling H db(a) 47 (43) 49 (45) 50 (45) 50 (46) 50 (45) opvarning H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Heretisk lukket sving Heretisk lukket scroll Type køleiddel R-410A Køleiddelængde kg / 2,75 3,7 4,3 3,7 4,3 3,7 4,3 Max. rørlængde 50 (ækvivalent længde 70) 75 (ækvivalent længde 95) 75 (ækvivalent længde 95) Maks. niveauforskel 30 Driftsoråde køling fra ~ til CDB -15 ~ 50 opvarning fra ~ til CWB -20 ~ 15,5 VARMEPUMPE - UDEN INVERTER Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk køling H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Type køleiddel Køleiddelængde kg / Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde køling fra ~ til CDB opvarning fra ~ til CWB 1.170x900x Daikin Hvid Heretisk lukket scroll R-410A 27 3,7 70 (ækvivalent længde 90) 30-5 ~ ~ 15

11 VARMEPUMPE - UDEN INVERTER Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk køling H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Type køleiddel Køleiddelængde kg/ Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde køling fra ~ til CDB opvarning fra ~ til CWB REQ71BV3 REQ71BW1 REQ100BV3 REQ100BW1 REQ125BW1 770x900x x900x Daikin White Heretisk lukket scrolltype R-410A 2,5 3,6 50 (ækvivalent længde 70) ~ ~ 15 TILBEHØR: STYRESYSTEMER INDENDØRS ENHEDER Fortrådet fjernbetjening Trådløs fjernbetjening Central fjernbetjening Central ON / OFF-styring Tier Ledningsadapter til elektrisk udstyr Ledningsadapter (tieåler) Installationsdåse til adapter PCB Fjernbetjent ON / OFF Fjernsensor Fastgøringsboks kun køling varepupe FCQ35C FCQ50C FCQ63C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C BRC1D52 BRC7F533F BRC7F532F DCS302C51 DCS301B51 DST301B51 KRP1B57 / KRP4A53 EKRP1C11 KRP1H98 EKRORO2 KRCS01-4 KJB212A TILBEHØR: INDENDØRS ENHEDER INDENDØRS ENHEDER Pyntepanel Udskiftningsfilter ed lang levetid Sæt til friskluftindsugning (in. 20% frisk luft) Afblænding til udblæsningsudgang FCQ35C FCQ50C FCQ63C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C BYCQ140C KAFP551K160 KDDQ55C140 KDBHQ55C140 TILBEHØR: UDENDØRS ENHEDER UDENDØRS ENHEDER Rist til indstilling af luftretningen Central afløbsprop UDENDØRS ENHEDER Central afløbsprop Rørforgrening til køleiddel UDENDØRS ENHEDER Central afløbsprop Rørforgrening til køleiddel Belastningsadaptersæt til dobbelt til 3-dobbelt til dobbelt til 3-dobbelt til dobbelt kobination RKS/RXS35G RN50E-RKS / RXS50G RN60E / RKS / RXS60F KPW937A4 KPW945A4 KKP937A4 - - RZQ(S)71B RZQ(S)100B / C RZQ(S)125B / C RZQ(S)140B / C RZQ200C RZQ250C KKPJ5F180 KHRQ22M20TA KHRQ127H RZQ(S)71C RZQ(S)100B / C RZQ(S)125B / C RZQ(S)140B/C RZQ200C RZQ250C KKPJ5F180 KWC26B280 KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (1) KHRQ22M20TA - KHRQ127H (KHRQ58H) (1) KHRQ250H - - KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (3x) (1) KHRQ22M20TA (3x) KRP58M51 KRP58M51 Beærk: 1) Til RZQ BW1 kobineret ed FCQ35-71C anvendes det grenrør til køleiddel, der er anført i klaerne. Beærk: 1) V1 = 1~,230V,50Hz; VM = 1~, V/ V, 50Hz/60Hz; V3 = 1~, 230V, 50Hz 2) Noinelle kølekapaciteter er baseret på: indendørs teperatur 27 CDB/19 CWB udendørsteperatur 35 CDB køleiddels rørlængde 7,5 niveauforskel 0. 3) Noinelle varekapaciteter er baseret på: indendørs teperatur 20 CDB udendørsteperatur 7 CDB/6 CWB køleiddels rørlængde 7,5 niveauforskel 0. 4) Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarning) for den indendørs ventilators otorvare. 5) Enheder skal vælges ud fra noinel kapacitet. Maksial kapacitet er begrænset til perioder ed spidsbelastning. 6) Lydtrykket åles ved hjælp af en ikrofon i en bestet afstand fra enheden (for ålingsbetingelser: læs vejledningerne ed tekniske data). 7) Lydeffekten er en absolut værdi, so viser den lydstyrke, en lydkilde frebringer.

12 GÅ IND FOR ET GODT ARBEJDSKLIMA OG EN MERE PRODUKTIV ARBEJDSDAG MED DAIKINS INVERTERTEKNOLOGI Daikins enestående position so producent af kliaanlægsudstyr, kopressorer og køleidler har ført til ålrettet involvering i iljøæssige problestillinger. Det har i flere år været Daikins ålsætning at blive førende inden for levering af produkter, der har begrænset indvirkning på iljøet. Denne udfordring stiller krav o økologisk design og udvikling af et bredt produktsortient sat et energistyringssyste, der fører til energibesparelser og indre affald. Naaloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 B-8400 Oostende, Belgiu BTW: BE RPR Oostende Daikin Europe N.V. er godkendt for sit kvalitetsstyringssyste af LRQA (Lloyd s Register Quality Assurance) ifølge standarden ISO9001. ISO9001 vedrører kvalitetssikring i alle faser fra konstruktion, udvikling og produktion til service i forbindelse ed produktet. ISO14001 sikrer et effektivt iljøstyringssyste, so beskytter enneskers sundhed og iljøet od potentiel påvirkning fra selskabets aktiviteter, produkter og service og edvirker til at bevare og forbedre iljøets kvalitet. Daikins enheder overholder de europæiske besteelser, so garanterer produktsikkerheden. Daikin Europe NV deltager i Eurovent Certification Prograe for Air Conditioners (AC), Liquid Chilling Packages (LCP) og Fan Coil Units (FC); de certificerede odellers certificerede data er anført i Eurovent Directory.Multi-enheder er Eurovent certificerede for kobinationer ed op til 2 indendørs enheder. Denne brochure er kun udarbejdet so inforation og udgør ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har salet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er koplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestet forål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen for for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, so er opstået på grund af eller i forbindelse ed denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet. Daikins produkter forhandles af: EPLDA XXX 08/08 Copyright Daikin Denne publikation erstatter EPLDA Trykt på papir uden klorbehandling. Tilrettelagt af La Movida, Belgien Ansvarshavende redaktør: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Daikins specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at få temperaturen til at veksle.

Daikins specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at få temperaturen til at veksle. LOFTSMODELLER ER DEN IDEELLE LØSNING TIL LOKALER, FORRETNINGER ELLER KONTORER MED FALSK LOFT. DE OPTAGER IKKE PLADS PÅ GULV ELLER VÆGGE, DA DE MONTERES DIREKTE MOD LOFTET. DISSE INDENDØRS ENHEDER ER IDEELLE

Læs mere

Daikin klimaanlæg til butikker, restauranter og kontorer

Daikin klimaanlæg til butikker, restauranter og kontorer Daikin kliaanlæg til butikker, restauranter og kontorer SKJULT LOFTSENHED www.daikineurope.co FBQ-B7 Skjulte loftsenheder bygges ind i det falske loft, så kun indsugningen og udledningsristene er synlige.

Læs mere

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer KLIMAANLÆG til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer HØJ COP, LOFTSKASSETTE MED RUNDSTRØMNING FCQH-C www.daikin.eu PERFEKT KONTROL MED LUFTSTRØMNINGEN OG KLIMAET INDEN DØRE Rundstrømningen

Læs mere

KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer LOFTSKASSETTE MED ROUNDFLOW luft til luft-varmepumper www.daikin.eu FCQ-C DAIKIN GØR DET BEDRE INDEN DØRE Det er allerede

Læs mere

Daikin klimaanlæg til butikker, restauranter og kontorer LOFTSMONTERET KASSETTE MED 4-VEJS UDBLÆSNING (600x600 mm) w w w. d a i k i n. e u FFQ-B Den loftsmonterede kassette med 4-vejs luftudblæsning er

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

OG SOVEVÆRELSET - BÅDE DAG OG NAT HELE ÅRET RUNDT.

OG SOVEVÆRELSET - BÅDE DAG OG NAT HELE ÅRET RUNDT. I DAG VÆLGER FLERE OG FLERE MENNESKER HELT BEVIDST AT GØRE LIVET BEHAGELIGT MED KLIMAANLÆG I EGET HJEM. DET ER ALMINDELIGT KENDT, AT STABIL KLIMASTYRING HAR MÆRKBAR INDFLYDELSE BÅDE PÅ KROP OG PSYKE. I

Læs mere

Daikin s specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at medføre temperaturudsving.

Daikin s specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at medføre temperaturudsving. DAIKIN KLIMAANLÆG ER RANCHENS FØRENDE MED DERES ENERGIESPARELSER OG STORE MO- DELSORTIMENT. SERIE F ER DESIGNET MED FLADT PANEL OG HØJ YDEEVNE. Lodret autosving bevæger automatisk flapperne op og ned,

Læs mere

A-KLASSE- ENERGIMÆRKNING

A-KLASSE- ENERGIMÆRKNING HELE SERIEN HAR A-KLASSE- ENERGIMÆRKNING KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for dit hjem VÆGMODEL luft til luft-varmepumper www.daikin.eu FTXS-G TIL HVERT ENESTE HJEM, I HVERT ENESTE RUM UNIKKE FUNKTIONER A-klasse

Læs mere

Affugtningsfunktion Med Daikins affugtning mindskes rummets luftfugtighed, uden at det giver temperaturudsving.

Affugtningsfunktion Med Daikins affugtning mindskes rummets luftfugtighed, uden at det giver temperaturudsving. Parvis eller Multi Afhængigt af hvilken type klima, der ønskes, kan der vælges mellem 2 modeller: Køling og opvarmning (varmepumpe) eller kun køling. Den Indendørs enheden kan anvendes som parvis kombination

Læs mere

Klimaanlæg Varme og køling

Klimaanlæg Varme og køling Klimaanlæg Varme og køling V æ g m o d e l Energimærke:» op til klasse A Varmepumpesystem Inverterteknologi Optimalt design» til alle størrelser Åh, så stille:» garanterer» for en god» nats søvn Den rette

Læs mere

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura OPDAG EN HEL NY VERDEN AF INDENDØRS DESIGN/ DET HELE HANDLER OM DESIGN Design er altafgørende. Det ligger i valget af at skabe en tynd, elegant klimastyring, som ser

Læs mere

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg EPLA04-26 Produkt oversigt Klimaanlæg Miljøbevidsthed VÆRDSÆTTER NUTIDEN VÆRNER OM FREMTIDEN I sådan cirka de sidste 50 år er livets grundlæggende elementer luften, vandet og jorden systematisk blevet

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

Logo grijs. Fuldendt komfort & design

Logo grijs. Fuldendt komfort & design Logo grijs Fuldendt komfort & design Fuldendt komfort Daikin præsenterer > KOMFORT ER NØGLEORDET Nexura gør din verden komfortabel. En svalende sommerbrise eller hyggen fra en ekstra varmekilde giver velvære

Læs mere

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Klimaanlæg Opvarmning og køling Vægmodel SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Diskret, moderne design Stille som en hvisken Den rette indendørs enhed til det rette rum www.daikin.dk FTXS20-25K/CTXS15-35K

Læs mere

Produktportefølje. Sky Air

Produktportefølje. Sky Air Produktportefølje Sky Air Produktoversigt Type Model Produktnavn Høj COP, round flow-kassette UNIQUE FCQHG-F Loftmonteret kassette Round flow-kassette UNIQUE FCQG-F 1 Helt flad kassette UNIQUE FFQ-C Lille

Læs mere

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til koldt klima KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til dit liv: løsninger til de koldeste steder For de fleste mennesker betyder fuld klimastyring i hjemmet, at man kan vælge

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

URURU SARARA. Total. komfortløsning

URURU SARARA. Total. komfortløsning URURU SARARA Total komfortløsning Den nye og unikke ruru Sarara Fem luftbehandlingsteknikker i ét system Laveste miljøpåvirkning Perfekt komfort Opvarmning om vinteren kan have en tendens til at give tør

Læs mere

KOMFORT HELE ÅRET RUNDT PERFEKTE LØSNINGER TIL DIT HJEM

KOMFORT HELE ÅRET RUNDT PERFEKTE LØSNINGER TIL DIT HJEM KOMFORT HELE ÅRET RUNDT PERFEKTE LØSNINGER TIL DIT HJEM Komfort hele året Perfekte løsninger til din bolig Komfort i topkvalitet Besparelser på driftsomkostninger De fleste mennesker holder af at have

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

KOMFORT PÅ DEN INTELLIGENTE MÅDE LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE. Opvarmning - Varmt vand til boligen - Køling

KOMFORT PÅ DEN INTELLIGENTE MÅDE LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE. Opvarmning - Varmt vand til boligen - Køling KOMFORT PÅ DEN INTELLIGENTE MÅDE LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE Opvarmning - Varmt vand til boligen - Køling EFFEKTIVITET & FORTJENESTE MED ENERGIPRISERNES HIMMELFLUGT Folk bliver mere og mere klar over, hvor

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN

LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN C - 0M - 0Y - 1K C - 11M - 0Y - 0K 0C - 0M - 71Y - 0K 0C - 7M - 1Y - K LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN VARMEPUMPETEKNOLOGI NÅR DEN ER BEDST Daikin Althermas samlede varme- og kølesystem er baseret

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG

Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG Daikin Europe N.V. Om Daikin Daikin er højt estimeret på verdensplan takket være sine 90 års erfaring inden for succesrig fremstilling af klimaanlæg

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Mitsubishi Electric SF

Mitsubishi Electric SF Mitsubishi Electric SF varmepumpe Folk vil ofte have varme i sommerhuset, også når det står tomt. Mitsubishis varmepumpe med sin +10ºC funktion er en god løsning på dette. Den passer perfekt til alle slags

Læs mere

Is knusere. Brudis. Santos 9

Is knusere. Brudis. Santos 9 Brudis Brudis er is i dens mest naturlige form. Produceret ved en temperatur lige under 0 o C, med en overflade og konsistens, der letter distribution og fordeling af isen. SCOTSMAN brudis fås i to typer

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

SX Premium Energibesparelser i verdensklasse

SX Premium Energibesparelser i verdensklasse SX Premium Energibesparelser i verdensklasse Luft/luft-varmepumpe SX Premium Til dig der stiller høje krav SX Premium er fyldt med innovationer og funktioner. Denne varmepumpe giver komfort og besparelser

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Luft/vand

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Luft/vand Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 Luft/vand ciat anlæg - Aquaciat 2 p Lavt lydniveau p Flot design p Let installation p Minimal fyldning p Stort tilbehørsprogram Luft/vand vandkølere

Læs mere

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2 Effektiv

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

LG varmepumper Periode 2012 2013 Single-split, Multi-split og Therma V

LG varmepumper Periode 2012 2013 Single-split, Multi-split og Therma V LG varmepumper Periode 2012 2013 Single-split, Multi-split og Therma V LG s varmepumper er lavet til det nordiske klima Det kan være noget af en udfordring at have behageligt indendørstemperatur året rundt.

Læs mere

Styr klimaet med din tablet eller mobil

Styr klimaet med din tablet eller mobil Styr klimaet med din tablet eller mobil Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING Varme, man længes hjem til er er noget med vores nordlige breddegrader. Midt i den kolde vinter er det

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s Agroeter Mobile vandingsaskiner 2 års garanti! * KSE MSE XLE Agroeter a/s Maskiner du kan regne ed Agroeter obil er en serie af vandingsaskiner, der dækker ethvert af dine vandingsbehov. Agroeter obil

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 1010-00 15975131DA (08/2015) DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Styr klimaet med din tablet eller mobil

Styr klimaet med din tablet eller mobil Styr klimaet med din tablet eller mobil Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING Varme, man længes hjem til er er noget med vores nordlige breddegrader. Midt i den kolde vinter er det

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

www.primolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister smart, nemt, praktisk

www.primolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister smart, nemt, praktisk www.priolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister sart, net, praktisk INDHOLDSFORTEGNELSE Gyldighed Denne lagerliste annullerer alle tidligere og træder i kraft 1.5.2015. Ret til ændringer uden forudgående

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere