til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer"

Transkript

1 KLIMAANLÆG til detailarkedet, hoteller, restauranter og kontorer LOFTSKASSETTE MED RUNDSTRØMNING FCQ-C

2 DAIKIN GØR DET BEDRE INDEN DØRE AVANCEREDE KLIMAANLÆG HAR ALLEREDE LÆNGE IKKE VÆRET NOGEN LUKSUS I MODERNE KONTORBYGNINGER, BUTIKKER, RESTAURANTER OG HOTELLER. DET ER DER SUND FORNUFT I, FOR MED ET DAIKIN KLIMAANLÆG FÅR MAN ET INDEKLIMA, HVOR MEDARBEJDERNE OG KUNDERNE TRIVES ÅRET RUNDT. DET BETYDER MEDARBEJDERE, DER ER MERE PRODUKTIVE OG HAR FÆRRE SYGEDAGE, OG KUNDER, DER BLIVER LÆNGERE I FORRETNINGEN OG GERNE VENDER TILBAGE. So én af de største producenter af kliaanlægssysteer både til detail- og virksohedsarkedet søger Daikin at indfri 100% af de krav, der specifikt stilles til teperatur- og luftkvalitet. Det gør vi ved at udvikle integrerede kliaanlægssysteer, der garanteret topkvalitet og et sundt indeklia, og so først og freest også giver væsentlige energibesparelser. Der er f.eks. kassetten FCQ-C Roundflow, der via sit 360 luftudblæsningsønster sørger for bedre luftfordeling og en teperatur, der er ere konstant på store arealer. Den salle odel FCQ-C ed tyndt legee er kopatibel ed systeerne Daikin Sky Air, har lav installationshøjde, er virkelig velegnet til kobinationer i falske lofter og fungerer ed indre træk og næsten lydløst.

3 ALLE KOMFORTFUNKTIONERNE TIL ET SUNDT INDEKLIMA Rundstrøningen sørger for behagelig luftudblæsning i alle retninger. Takket være det helt specielle 360 radiale luftfordelingsønster, er såkaldte døde hjørner - og teperaturforskelle - så afgjort noget, der hører fortiden til. Et indbygget luftfilter opsnapper de indste støvpartikler og sørger dered for konstant tilførsel af ren luft. Indendørs enheden kan næppe høres: Lyden fra den er knap nok 27 db(a), hvilket svarer til et vindpust i træernes tørre blade. Forskellige indstillinger kan vælges via fjernbetjeningen, så der bliver endnu ere behageligt. Ventilatorhastigheder Der kan vælges elle to ventilatorhastigheder: høj eller lav. Den høje ventilatorhastigheds dækningsoråde kan nå et eget bredt areal, og den lave ventilatorhastighed begrænser luftfordelingen til et iniu. Autoatisk regulering af luftstrøen Det sidst valgte luftstrøsønster gees og er autoatisk indstillet, når kliaanlægget startes igen. Fabriksindstillingen er 30 til køling og 65 til opvarning Autosving Det lodrette autosvingsyste får autoatisk de udadgående laeller til at bevæge sig op og ned, hvilket sikrer ensartet luft- og teperaturfordeling i ruet. Der kan vælges elle tre indstillinger: Standard, træksikring og lofttilsudsningsbeskyttelse. Sidstnævnte indstilling forhindrer luften i at blæse for længe i vandret stilling, så loftet ikke tilsudses. Træksikring Når der er tændt for varen, sørger denne indstilling for, at der autoatisk skiftes til vandret luftstrøning. Det er ed til at forhindre træk. Affugtningsfunktion Med den intelligente affugtningsfunktion reduceres et orådes luftfugtighed, uden at der sker teperaturudsving. Autoatisk køle-/vareskift Rundstrøningen vælger autoatisk køle- eller varefunktion, så den forindstillede teperatur opretholdes.

4 VIDSTE DU at... kliaanlæg og rulletrapper gjorde det uligt at oprette superarkeder og indkøbscentre i begyndelsen af det 20. århundrede? Ifølge «Harvard Design School Guide to Shopping» uliggjorde klianlæg, at store - i princippet ubegrænsede - enneskegrupper kunne tilbringe lang tid i indkøbscentre. Det er ed god grund, at detailhandlende i dag ere og ere anvender kliaanlæg so arkedsføringsredskab: Et sundt indeklia betyder jo, at kunderne føler sig godt tilpas i butikken, bliver der længere og bruger flere penge. 23 luftstrøsønstre Indendørs enheden blæser luften ud over 360, en ed det ekstra lukkeudstyr kan an få 2-vejs, 3-vejs og 4-vejs strøningsønstre, hvilket betyder, at odellen Roundflow kan onteres i et hjørne, ved siden af en væg, eller hvor der er eget lidt plads. Alt i alt kan der vælges elle ikke indre end 23 forskellige luftstrøsønstre. Via en særskilt tilslutning (ekstra) kan indendørs enheden også have ax. 20% indsugning af frisk luft. Rundstrøning 4-vejs udblæsning 3-vejs udblæsning 2-vejs udblæsning Med 360 radial rund udblæsning kan luftstrøen fordeles ensartet

5 DE MODERNE RUNDSTRØMNINGSSYSTEMER SØRGER FOR REN, SUND, KØLIG LUFT, AFFUGTER LUFTEN OG SMALT DESIGN MULIGGØR FLEKSIBEL INSTALLATION Rundstrøningskassetten er i en elegant, oderne stil ed et nyt dekorativt frontpanel i ren hvid (RAL9010). Risten indgår også på en eget indre synlig åde, hvilket gør enheden ere elegant og får den til at glide diskret ind i hvide lofter - både af ældre og nyere dato. Med sin begrænsede dybde (indste installationshøjde på 214 ) kan indendørs enheden passe helt plant ind i falske lofter. Flapperne kan lukkes, så enheden kan onteres idt i lokalet, i et hjørne, eller hvor der er eget lidt plads. FORHINDRER MUGDANNELSE - FCQ71C loftshulru: 214 ALT SAMMEN UDEN AT DER ER TRÆK ELLER STØJ. Det er let at kontrollere kondenskanalen via en gennesigtig drænuffe, og det er også let at koe til afløbsproppen. Der kan kontrolleres, uden at frontpanelet skal tages af. Indendørs enheden betjenes let ed den fortrådede fjernbetjening. Den indeholder en prograerbar tier, der kan prograere systeet til hver dag eller uge. Infrarød fjernbetjening (tilbehør) Med den ekstra ON/OFF-funktion, kan kliaanlægget fjerntændes og -slukkes via en obiltelefon. Denne funktion kan også bruges til at slukke autoatisk for enheden, f.eks. når nogen åbner et vindue. Den indendørs enhed har tilslutning til D3-net so standardtilbehør og kan styres via et centralt styresyste (imanager og itouch Controller). Udendørs enheden kan onteres på tag, terrasse eller op ad en yderur. På grund af ventilatorens og varevekslerens særlige korrosionshæende behandling, kan den udendørs enheden odstå syreregn og salttæring. En rustfri stålplade under enheden sørger for ekstra beskyttelse. Snittegning af korrosionshæende vareveksler Hydrofil hinde Aluiniu Korrosionsresistent akrylplast

6 HØJ STABILITET, LAVT ENERGIFORBRUG Energiærkat: op til klasse A Ikke alene fungerer rundstrøningskassetten næsten lydløst og giver indre træk, den er også udsædvanligt energibesparende.modellen FCQ-C er kopatibel ed systeerne Daikin Sky Air og har én af de højeste COP-værdier (dvs. Coefficient of Perforance) på arkedet. Næsten alle enheder har A-ærke i henhold til den europæiske energiklassificering. Den inverterteknologi, Daikin har udviklet, er virkelig nytænkning inden for kliastyring. Princippet er såre enkelt: Invertere justerer det anvendte strøforbrug, så det passer til det aktuelle behov. Hverken ere eller indre. Denne teknologi giver dig to konkrete fordele: 1. Kofort Investeringen på inverteren betaler sig selv ange gange via bedre kofort. Et kliaanlægssyste ed inverter justerer kontinuerligt køle- og vareeffekten, så den passer til lokalets teperatur. Inverteren afkorter systeets opstartstid, så den ønskede ruteperatur opnås hurtigere. Så snart denne teperatur er nået, sørger inverteren for, at den hele tiden holdes. 2. Energibesparende Efterso en inverter overvåger og justerer ogivelsernes teperatur, når det er påkrævet, reduceres strøforbruget ed 30% saenlignet ed et alindeligt syste ed tænd og sluk! VIDSTE DU at... Langso opstart Teperaturen forbliver stabil Kliaanlæg ed inverter ordentlig isolering også har en bagside? Kliaanlæg uden inverter Luften i ruet fornys indre hyppigt, og derfor er det så vigtigt, at der regelæssigt tilføres frisk luft. Et kliaanlægssyste fra Daikin køler, affugter, giver luftcirkulation, ventilerer og filtrerer støvet fra. Derfor ser an en tydelig luftforbedring. Princippet i rund udblæsning af luftstrøen En anden enestående fordel er, at det 360 luftudblæsningsønster reducerer luftstrøs- og teperaturudsving, hvilket betyder, at der behøves færre cyklusser ed tænd og sluk. Derfor sørger princippet ed rund udblæsning af luftstrøen for, at der spares endnu ere på energien.

7 Fraværsfunktion Ved lang tids fravær hjælper denne funktion ed at spare på strøen. Er der ingen i orådet i en længere peiode, f.eks. i ferier eller på lukkedage, indstiller denne funktion autoatisk ruteperaturen på indst 10 C. På det punkt slår alle tilsluttede indendørs enheder over på varefunktionen. Funktionen deaktiveres, så snart ruteperaturen når op på 15 C, og der skal også slukkes for den, når ruet igen er i brug. KOMBINATIONSMULIGHEDER Alt efter behovet for kliaanæg kan der vælges elle to odeller: både til at køle og vare (varepupe) eller kun til at køle. Indendørs enheden er egnet til enkelt-split kobination (1 indendørs enhed tilsluttet 1 udendørs enhed), 2-, 3- og 4-dobbelte kobinationer (ax. 4 indendørs enheder i sae ru til 1 udendørs enhed) og ulti-split kobination (ax. 9 indendørs enheder i forskellige ru til 1 udendørs enhed). VIDSTE DU at... energibesparelsen er væsentligt større, hvis du vælge et kliaanlæg, der kan køle og vare? Via en varepupe transporteres varen faktisk gratis inden døre fra naturen udenfor, selv når teperaturen udenfor er under frysepunktet.

8 KAPACITET OG EFFEKTFORBRUG KUN KØLING - INVERTERSTYRET (luftkølet) Køleeffekt in~no~ax kw Noinel strøtilførsel noinel kw EER Energiklasse Årligt energiforbrug køling kwh KUN KØLING UDEN INVERTER (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Noinel strøtilførsel noinel kw EER Energiklasse Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET (luftkølet) Køleeffekt in~no~ax kw Varekapacitet in~no~ax kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Varekapacitet noinel kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE UDEN INVERTER (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Varekapacitet noinel kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh VARMEPUMPE UDEN INVERTER (luftkølet) Køleeffekt noinel kw Varekapacitet noinel kw Noinel strøtilførsel køling noinel kw opvarning noinel kw EER COP Energiklasse køling opvarning Årligt energiforbrug køling kwh FCQ35C FCQ50C FCQ60C RKS35G RKS50G RKS60F 1,4 ~ 3,4 ~ 3,7 0,9 ~ 5,0 ~ 5,6 0,9 ~ 5,7 ~ 6,0 0,95 1,41 1,64 3,58 3,55 3,48 A A A FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C RN50E RN60E RR71BV3 RR71BW1 RR100BV3 RR100BW1 RR125BW1 5,0 5,7 7,1 7,1 10,0 10,0 12,5 1,41 1,64 2,72 2,66 3,83 3,56 4,66 3,55 3,48 2,61 2,67 2,61 2,81 2,68 A A D D D C D FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C RXS35G RXS50G RXS60F RZQS71CV1 RZQS100CV1 RZQS125CV1 RZQS140CV1 1,4 ~ 3,4 ~ 3,7 0,9 ~ 5,0 ~ 5,6 0,9 ~ 5,7 ~ 6,0 7,1 (no) 10,0 (no) 12,5 (no) 14,0 (no) 1,4 ~ 4,2 ~ 5,0 0,9 ~ 6,0 ~ 7,0 0,9 ~ 7,0 ~ 8,0 8,0 (no) 11,2 (no) 14,0 (no) 16,0 (no) 0,95 1,41 1,64 2,46 3,83 4,14 5,36 1,23 1,62 1,99 2,61 3,47 4,52 5,69 3,58 3,55 3,48 2,89 2,61 3,02 2,61 3,41 3,70 3,52 3,07 3,23 3,10 2,81 A A A C D B D B A B D C D D FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C FCQ125C FCQ140C FCQ140C RZQ71CV1 RZQ100CV1 RZQ100BW1 RZQ125CV1 RZQ125BW1 RZQ140CV1 RZQ140BW1 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0 14,0 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0 16,0 2,11 2,77 2,64 3,88 3,88 5,36 5,36 2,21 3,02 3,14 3,95 4,36 4,98 5,69 3,36 3,61 3,79 3,22 3,22 2,61 2,61 3,62 3,71 3,57 3,54 3,21 3,21 2,81 A A A A A D D A A B B C C D FCQ71C FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C RQ71BV3 RQ71BW1 RQ100BV3 RQ100BW1 RQ125BW1 7,1 7,1 10,0 10,0 12,5 8,0 8,0 11,2 11,2 14,6 2,72 2,66 3,83 3,56 4,66 2,85 2,80 3,75 3,66 5,06 2,61 2,67 2,61 2,81 2,68 2,81 2,86 2,99 3,06 2,89 D D D C D D D D D D FCQ71C FCQ71C FCQ100C FCQ100C FCQ125C REQ71BV3 REQ71BW1 REQ100BV3 REQ100BW1 REQ125BW1 7,1 7,1 10,0 10,0 12,5 8,0 8,0 11,2 11,2 14,6 2,72 2,66 3,83 3,56 4,66 2,85 2,80 3,75 3,66 5,06 2,61 2,67 2,61 2,81 2,68 2,81 2,86 2,99 3,06 2,89 D D D C D D D D D D Beærkninger: 1) Energiærkat: skala fra A (est effektiv) til G (indre effektiv) 2) Årligt strøforbrug: baseret på gennesnitlig 500 driftstier årligt ved fuld belastning (= noinelle betingelser)

9 MULIGE KOMBINATIONER MULTI - KUN KØLING Max. antal indendørs enheder FCQ35C Kun køling FCQ50C FCQ60C Max. køleeffekt kw Max. PI køling kw MULIGE KOMBINATIONER MULTI - VARMEPUMPE Max. antal indendørs enheder FCQ35C Varepupe FCQ50C FCQ60C Max. køleeffekt kw Max. vareeffekt kw Max. PI køling kw Max. PI opvarning kw 4MKS58E (1) 4MKS75F (1) 5MKS90E (1) ,30 9,33 10,50 2,24 3,06 3,98 3MXS52E* (2) 3MXS68G* (1) 4MXS68F* (3) 4MXS80E* (4) 5MXS90E* (1) RMXS112EV* RMXS140EV* RMXS160EV* ,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,20 14,00 15,50 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,50 16,00 17,50 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43 1. Få ere udførlige inforationer ved at konsultere katalogets ulti odel/kobinationstabeller eller den lokale forhandler (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie G (klasse 20, 25, 35, 42, 50) / F (klasse 60) 2 (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie D (klasse 20, 25, 35,) / E (klasse 50) 3 (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50) / F (klasse 60, 71) 4 (1) De anførte tal for køle- og varekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50) / E (klasse 60, 71) * Mindst 2 indendørs enheder skal tilsluttes disse Multi udendørs enheden. 2- / 3- / 4-DOBBELT KOMBINATION FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C RR / RQ71 2 RR / RQ RR / RQ RZQ(S)71 2 RZQ(S) RZQ(S) RZQ(S) RZQ RZQ Højde Bredde Dybde SPECIFIKATIONER AF INDENDØRS ENHEDER KUN KØLING / VARMEPUMPE FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C Mål HxBxD enhed 204x840x x840x840 pyntepanel 50x950x950 enhed kg pyntepanel kg 5,5 Farve pyntepanel Hvid (RAL 9010) Luftængde køling H / L 3 / in 10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5 15,5 / 9,0 23,5 / 16,0 27,5 / 19,0 opvarning H / L 3 / in 12,5 / 10,0 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5 16,0 / 9,5 23,5 / 16,0 27,5 / 19,0 Frisk luft ax. frisk luftindsugning % 20,0 18,4 15,7 ax. frisk luftindsugning 3 / in 2,7 3,0 4,3 Ventilatorhastighed Lydtryk 2 køling H / L db(a) 31 / / / / 35 opvarning H / L db(a) 31 / / / / 35 Lydeffekt køling H db(a) væske 6,25 (kravetilslutning) 9,25 (kravetilslutning) gas 9,25 (kravetilslutning) 12,7 (kravetilslutning) 15,9 (kravetilslutning) Rørtilslutninger indv. Ø 25 afløb (VP25) udv. Ø 32 Isolering Skupolystyren / skupolyethylen

10 SPECIFIKATIONER AF UDENDØRS ENHEDER Udvendig farve Lydtryk H / L db(a) Lydeffekt H db(a) Kopressor type Type køleiddel Ekstra køleiddelpåfyldning kg / Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde fra ~ til CDB KUN KØLING UDEN INVERTER Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk H db(a) Lydeffekt H db(a) Kopressor type Type køleiddel Ekstra køleiddelpåfyldning kg / Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde fra ~ til CDB Højde 770 KUN KØLING - INVERTERSTYRET RKS35G RKS50G RKS60F Bredde 900 Mål HxBxD 550x765x x825x300 Dybde 320 kg Elfenbenshvid 48 / / / Heretisk lukket sving R-410A 0,02 (til rørlængde >10 ) ~46-10~46 RN50E RN60E RR71BV3 RR71BW1 RR100BV3 RR100BW1 RR125BW1 735x825x x900x x900x Elfenbenshvid Daikin Hvid Heretisk lukket sving Heretisk lukket scroll R-410A 0,02 (for rørlængde, der er ere end 10 ) 2,70 3, (ækvivalent længde 90) ~ ~ 46 VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk køling H db(a) (natfunktion) opvarning H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Type køleiddel Ekstra køleiddelpåfyldning Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde kg / køling fra ~ til CDB opvarning fra ~ til CWB RXS35G RXS50G RXS60F RZQS71CV1 RZQS100CV1 RZQS125CV1 RZQS140CV1 550x765x x825x x900x x900x Elfenbenshvid RQ71BV3 RQ71BW1 RQ100BV3 RQ100BW1 RQ125BW1 Elfenbenshvid 48 / / (46) 49 (47) 51 (49) 51 (49) 52 (50) 48 / / (46) Heretisk lukket sving Heretisk lukket sving Heretisk lukket scroll 0,02 (til rørlængde >10 ) 0,02 (til rørlængde >10 ) R-410A 2,75 3, (ækvivalent længde 40) 50 (ækvivalent længde 95) 50 (ækvivalent længde 95) x900x ~ 46-5 ~ ~ ~ 15,5 VARMEPUMPE - INVERTERSTYRET RZQ71BCV1 RZQ100CV1 RZQ100BW1 RZQ125CV1 RZQ125BW1 RZQ140CV1 RZQ140BW1 Mål HxBxD 770x900x x900x x900x x900x x900x x900x x900x320 kg Udvendig farve Elfenbenshvid Elfenbenshvid Lydtryk (natfunktion) køling H db(a) 47 (43) 49 (45) 50 (45) 50 (46) 50 (45) opvarning H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Heretisk lukket sving Heretisk lukket scroll Type køleiddel R-410A Køleiddelængde kg / 2,75 3,7 4,3 3,7 4,3 3,7 4,3 Max. rørlængde 50 (ækvivalent længde 70) 75 (ækvivalent længde 95) 75 (ækvivalent længde 95) Maks. niveauforskel 30 Driftsoråde køling fra ~ til CDB -15 ~ 50 opvarning fra ~ til CWB -20 ~ 15,5 VARMEPUMPE - UDEN INVERTER Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk køling H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Type køleiddel Køleiddelængde kg / Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde køling fra ~ til CDB opvarning fra ~ til CWB 1.170x900x Daikin Hvid Heretisk lukket scroll R-410A 27 3,7 70 (ækvivalent længde 90) 30-5 ~ ~ 15

11 VARMEPUMPE - UDEN INVERTER Mål HxBxD kg Udvendig farve Lydtryk køling H db(a) Lydeffekt køling H db(a) Kopressor type Type køleiddel Køleiddelængde kg/ Max. rørlængde Maks. niveauforskel Driftsoråde køling fra ~ til CDB opvarning fra ~ til CWB REQ71BV3 REQ71BW1 REQ100BV3 REQ100BW1 REQ125BW1 770x900x x900x Daikin White Heretisk lukket scrolltype R-410A 2,5 3,6 50 (ækvivalent længde 70) ~ ~ 15 TILBEHØR: STYRESYSTEMER INDENDØRS ENHEDER Fortrådet fjernbetjening Trådløs fjernbetjening Central fjernbetjening Central ON / OFF-styring Tier Ledningsadapter til elektrisk udstyr Ledningsadapter (tieåler) Installationsdåse til adapter PCB Fjernbetjent ON / OFF Fjernsensor Fastgøringsboks kun køling varepupe FCQ35C FCQ50C FCQ63C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C BRC1D52 BRC7F533F BRC7F532F DCS302C51 DCS301B51 DST301B51 KRP1B57 / KRP4A53 EKRP1C11 KRP1H98 EKRORO2 KRCS01-4 KJB212A TILBEHØR: INDENDØRS ENHEDER INDENDØRS ENHEDER Pyntepanel Udskiftningsfilter ed lang levetid Sæt til friskluftindsugning (in. 20% frisk luft) Afblænding til udblæsningsudgang FCQ35C FCQ50C FCQ63C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C BYCQ140C KAFP551K160 KDDQ55C140 KDBHQ55C140 TILBEHØR: UDENDØRS ENHEDER UDENDØRS ENHEDER Rist til indstilling af luftretningen Central afløbsprop UDENDØRS ENHEDER Central afløbsprop Rørforgrening til køleiddel UDENDØRS ENHEDER Central afløbsprop Rørforgrening til køleiddel Belastningsadaptersæt til dobbelt til 3-dobbelt til dobbelt til 3-dobbelt til dobbelt kobination RKS/RXS35G RN50E-RKS / RXS50G RN60E / RKS / RXS60F KPW937A4 KPW945A4 KKP937A4 - - RZQ(S)71B RZQ(S)100B / C RZQ(S)125B / C RZQ(S)140B / C RZQ200C RZQ250C KKPJ5F180 KHRQ22M20TA KHRQ127H RZQ(S)71C RZQ(S)100B / C RZQ(S)125B / C RZQ(S)140B/C RZQ200C RZQ250C KKPJ5F180 KWC26B280 KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (1) KHRQ22M20TA - KHRQ127H (KHRQ58H) (1) KHRQ250H - - KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (3x) (1) KHRQ22M20TA (3x) KRP58M51 KRP58M51 Beærk: 1) Til RZQ BW1 kobineret ed FCQ35-71C anvendes det grenrør til køleiddel, der er anført i klaerne. Beærk: 1) V1 = 1~,230V,50Hz; VM = 1~, V/ V, 50Hz/60Hz; V3 = 1~, 230V, 50Hz 2) Noinelle kølekapaciteter er baseret på: indendørs teperatur 27 CDB/19 CWB udendørsteperatur 35 CDB køleiddels rørlængde 7,5 niveauforskel 0. 3) Noinelle varekapaciteter er baseret på: indendørs teperatur 20 CDB udendørsteperatur 7 CDB/6 CWB køleiddels rørlængde 7,5 niveauforskel 0. 4) Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarning) for den indendørs ventilators otorvare. 5) Enheder skal vælges ud fra noinel kapacitet. Maksial kapacitet er begrænset til perioder ed spidsbelastning. 6) Lydtrykket åles ved hjælp af en ikrofon i en bestet afstand fra enheden (for ålingsbetingelser: læs vejledningerne ed tekniske data). 7) Lydeffekten er en absolut værdi, so viser den lydstyrke, en lydkilde frebringer.

12 GÅ IND FOR ET GODT ARBEJDSKLIMA OG EN MERE PRODUKTIV ARBEJDSDAG MED DAIKINS INVERTERTEKNOLOGI Daikins enestående position so producent af kliaanlægsudstyr, kopressorer og køleidler har ført til ålrettet involvering i iljøæssige problestillinger. Det har i flere år været Daikins ålsætning at blive førende inden for levering af produkter, der har begrænset indvirkning på iljøet. Denne udfordring stiller krav o økologisk design og udvikling af et bredt produktsortient sat et energistyringssyste, der fører til energibesparelser og indre affald. Naaloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 B-8400 Oostende, Belgiu BTW: BE RPR Oostende Daikin Europe N.V. er godkendt for sit kvalitetsstyringssyste af LRQA (Lloyd s Register Quality Assurance) ifølge standarden ISO9001. ISO9001 vedrører kvalitetssikring i alle faser fra konstruktion, udvikling og produktion til service i forbindelse ed produktet. ISO14001 sikrer et effektivt iljøstyringssyste, so beskytter enneskers sundhed og iljøet od potentiel påvirkning fra selskabets aktiviteter, produkter og service og edvirker til at bevare og forbedre iljøets kvalitet. Daikins enheder overholder de europæiske besteelser, so garanterer produktsikkerheden. Daikin Europe NV deltager i Eurovent Certification Prograe for Air Conditioners (AC), Liquid Chilling Packages (LCP) og Fan Coil Units (FC); de certificerede odellers certificerede data er anført i Eurovent Directory.Multi-enheder er Eurovent certificerede for kobinationer ed op til 2 indendørs enheder. Denne brochure er kun udarbejdet so inforation og udgør ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har salet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er koplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestet forål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen for for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, so er opstået på grund af eller i forbindelse ed denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet. Daikins produkter forhandles af: EPLDA XXX 08/08 Copyright Daikin Denne publikation erstatter EPLDA Trykt på papir uden klorbehandling. Tilrettelagt af La Movida, Belgien Ansvarshavende redaktør: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Klimaanlæg Varme og køling

Klimaanlæg Varme og køling Klimaanlæg Varme og køling V æ g m o d e l Energimærke:» op til klasse A Varmepumpesystem Inverterteknologi Optimalt design» til alle størrelser Åh, så stille:» garanterer» for en god» nats søvn Den rette

Læs mere

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til koldt klima KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til dit liv: løsninger til de koldeste steder For de fleste mennesker betyder fuld klimastyring i hjemmet, at man kan vælge

Læs mere

Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG

Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG Daikin Europe N.V. Om Daikin Daikin er højt estimeret på verdensplan takket være sine 90 års erfaring inden for succesrig fremstilling af klimaanlæg

Læs mere

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura OPDAG EN HEL NY VERDEN AF INDENDØRS DESIGN/ DET HELE HANDLER OM DESIGN Design er altafgørende. Det ligger i valget af at skabe en tynd, elegant klimastyring, som ser

Læs mere

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Klimaanlæg Opvarmning og køling Vægmodel SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Diskret, moderne design Stille som en hvisken Den rette indendørs enhed til det rette rum www.daikin.dk FTXS20-25K/CTXS15-35K

Læs mere

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg EPLA04-26 Produkt oversigt Klimaanlæg Miljøbevidsthed VÆRDSÆTTER NUTIDEN VÆRNER OM FREMTIDEN I sådan cirka de sidste 50 år er livets grundlæggende elementer luften, vandet og jorden systematisk blevet

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Håndbog i Persondetektering

Håndbog i Persondetektering Håndbog i Persondetektering VANPÉE & WESTERBERG Forord Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Hvor og hvornår anvendes behovsstyret belysning Side 3 3. Eksepel på behovsstyret belysning Side 8 4. Teknik

Læs mere

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013 BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER NYHED 2012 2012-2013 højere effektivitet Større besparelser SCOP A+++ EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT KONSTRUKTION IFØLGE NYE ØKO-DESIGN KRAV ECO IDEAS TIL FRITIDEN: VI

Læs mere

Håndbog i Persondetektering

Håndbog i Persondetektering Håndbog i Persondetektering VANPÉE & WESTERBERG Forord Forord Vi oplever dagligt, at ange, både rådgivende ingeniører, energirådgivere og el-installatører, sidder fast i projektering ed persondetektering.

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Under temaet eco IDEAS arbejder Panasonic løbende på miljøtilpasning af virksomheden. Produkter i henhold til eco IDEAS Produkterne der fremstilles skal

Læs mere

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte.

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. siemens-home.dk Siemens. Fremtiden flytter ind. Introduktion 05 Stort udvalg af emhætter 06 Forskellige typer emhætter 07 Sådan fungerer en emhætte 08

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2 Effektiv

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro kaminer klima-anlæg befugtere / affugtere luftrensere Efterår 2008-2009 Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro Alt til den rette luftfugtighed 25 År med Zibro: Højdepunkter 25 ÅR SOM

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Fuld kompetence, fuld ansvarlighed I hjertet af din virksomhed leverer Atlas Copco trykluft af høj kvalitet,

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere