KOMFORT PÅ DEN INTELLIGENTE MÅDE LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE. Opvarmning - Varmt vand til boligen - Køling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMFORT PÅ DEN INTELLIGENTE MÅDE LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE. Opvarmning - Varmt vand til boligen - Køling"

Transkript

1 KOMFORT PÅ DEN INTELLIGENTE MÅDE LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE Opvarmning - Varmt vand til boligen - Køling

2 EFFEKTIVITET & FORTJENESTE MED ENERGIPRISERNES HIMMELFLUGT Folk bliver mere og mere klar over, hvor meget opvarmning koster. Gængse opvarmningssystemer og centralvarmesystemer bruger fossilt brændstof, hvilket gør dem dyre og til en mulighed, der ikke er bæredygtig for miljøet. Ingen har lyst til at smide penge ud af vinduet. Eftersom 2/3 af den varme, som Altherma varmepumpesystem med luftkilde frembringer, er gratis, og vedligeholdelsen er minimal, ligger den perfekte løsning lige rundt om hjørnet. Nød lærer NØGEN KVINDE AT SPINDE Husbygningsteknologien har gjort gigantiske fremskridt. Isoleringsteknikken er blevet meget bedre. I nye og nyrenoverede huse og lejligheder sørger Altherma for den nyeste teknologi inden for centralvarmesystem med varmepumpe, så du sparer penge. SÅ VED NÆRMERE EFTERSYN Kan det ikke forbavse nogen, at alle europæere er ved at få øjnene op for ny opvarmningsteknologi. Om mindre en et årti vil stort set alle ordentligt isolerede hjem fra Italien til Norge blive opvarmet med varmepumpekedler. Millionvis af pumper er allerede installeret. Så HVORFOR VENTE? IMENS ER SELVE VARMEPUMPETEKNOLOGIEN BLEVET VOKSEN Altherma, som udtrækker og omdanner mere naturlig varme fra luften udenom til din bolig, er det perfekte eksempel. Altherma centralvarmesystem med varmepumpe dækker dit behov for opvarmning, men kan også sørge for varmt vand til boligen. På varme sommerdage kan Altherma også køle, hvis det ønskes. Det er alt i ét, en helårsløsning, der varmer og køler % GRATIS En varmepumpekedel fungerer langt mere effektivt og sparer mere energi end et almindeligt opvarmningssystem, som er baseret på fossilt brændstof. Med Altherma TM genererer 1 kw elforbrug 3-5 kw gratis varme. Det er en investering, der betaler sig. DRIFTSOMKOSTNING: Betingelser: Nødvendig årlig varmeenergi: kwh Kilde: Energipriserne er baseret på EUROSTATs statistik (første halvår 2007). PER (dvs. Primary Energy Ratio) Er forholdet mellem den nyttige energieffekt og det primære energiforbrug, der tager højde for de tab, der har noget at gøre med elektricitetsproduktionens effektivitet og distribution. PRIMÆR ENERGIBESPARELSE: Betingelser: For forbrændingsssystemer er PER lig med systemets samlede effektivitet, hvorimod det for varmepumper er lig med den årstidsmæssige faktor for ydeevne ganget med elektricitetens produktioneffektivitet, der i gennemsnit er 0,4 i EU. 2

3 VARMT VAND KØLING VIDSTE DU AT Daikin har over 50 års erfaring med varmepumper og leverer hvert år over en million af dem til bolig- og erhvervsformål? OPVARMNING Kedelsystem til fyringsolie 100% Kedelsystem til gas 82% Altherma TM centralvarmesystem med varmepumpe til luft / vand 68% 89% 93% 124% 3

4 ET OVERBLIK OMGIVENDE VARME, TAKKET VÆRE ET UNIKT KEDELSYSTEM MED VARMEPUMPE VIDSTE DU AT Altherma systemet kan kombineres perfekt med solcellepaneler via et solcelleudstyr, der giver varmt vand. Solen sørger for 30-70% af den energi, der dækker varmtvandsbehovet. Altherma, din totalløsning, tænker på fremtiden. VARM EFTER BLOT 1, 2, 3 Althermas luft-til-vand varmepumpekedel giver hurtigt dig og din familie en optimal rumtemperatur. Omgivelserne er dejligt varme efter blot 3 trin: 1. Varmepumpen trækker gratis varme ved lav temperatur ud af luften udenfor. 2. Systemet får temperaturen på den indvundne varme til at stige. 3. Dernæst fordeles denne større varme i hele boligen via varmeapparaterne. HOLD VARMEN SELV VED -20 C På virkelig kolde dage er det praktisk taget umuligt at holde varmen alene med gratis termisk energi fra luften udenfor. Det problem har Altherma systemet klaret. Til huse i ekstreme klimaer med periodiske eller hyppige frostdage fås Altherma med et elektrisk reservevarmeapparat, der sidder inde i hydroboksen. Selv på den allerkoldeste dag kan systemet stadigvæk dække 60% af dine behov, da reservevarmeapparatet dækker det manglende varmebehov. Altherma garanterer, at du aldrig er uden varme, når det er koldt, og på årsbasis leverer Altherma varmepumpesystemet stadig 90-95% af den fornødne opvarmning! 4

5 DIN TOTALE KOMFORTLØSNING Daikin giver dig valget mellem et Altherma TM system med en udendørs og en indendørs enhed eller et Altherma TM monobloksystem, hvor alle hydraulikdelene sidder inde i udendørs enheden. ALTHERMA INDEN- OG UDENDØRS Opvarmning og (ekstra) køling ALTHERMA MONOBLOK Opvarmning og (ekstra) køling Kombination Varmepumpetype Udendørs (kompressor) + indendørs (hydraulikdele) Kun udendørs enhed (kombineret kompressor og hydraulikdele) R-410A kølemiddelrør Mellem udendørs og indendørs enhed Inde i udendørs enhed H 2 O rør Mellem indendørs enhed og varmeapparater Mellem udendørs enhed og varmeapparater Begge systemer kan kombineres med gulvvarme fancoil-enheder radiatorer med lav temperatur så du får den komfort, du ønsker. Altherma systemerne kan desuden tilsluttes en tank til varmt vand i boligen, der dækker behovet for varmt vand solceller, takket være solcelleudstyret, der støtter produktionen af varmt vand en rumtermostat, der let, hurtigt og praktisk bruges til at regulere den ideelle temperatur. 5

6 DIN TOTALE KOMFORTLØSNING HVORDAN FUNGERER ALTHERMA VARMEPUMPEN? Princippet er såre enkelt. Systemet består af 5 komponenter, der til sammen giver ideel komfort og vandtemperatur. 1A / UDENDØRS ENHED: EFFEKTIV BRUG AF LUFTENS ENERGI Altherma bruger en naturlig energikilde. Udendørs enheden trækker varmen ud af luften udenfor og hæver temperaturen, så den bliver varm nok til at kunne opvarme. Denne varme overføres dernæst til indendørs enheden gennem rørene med kølemiddel (dvs. med den ekstra fordel at rørene aldrig kan fryse til). Det er let at installere den kompakte udendørs enhed, og da det ikke er nødvendigt at bore eller grave, kan den også installeres i lejligheder. 3 / VARMTVANDSTANK TIL BOLIGEN: TIL LAVT ENERGIFORBRUG Altherma er lige så intelligent med det varme vand til boligen. Energibesparelsen maksimeres via det unikke layout og systemkomponenternes specielle placering. Vandet inde i lagertanken opvarmes hovedsagelig af termisk energi fra luften udenfor, fordi varmeveksleren er 1B/ INDENDØRS ENHED: ALTHERMA SYSTEMETS HJERTE Indendørs enheden opvarmer det vand, der cirkulerer gennem radiatorer ved lav temperatur, gulvvarmesystemer eller fancoil-enheder, og den sørger også for varmt vand til boligen. Vælger du den kombination, der varmer og køler, kan indendørs enheden også reducere vandtemperaturen, så en forfriskende kølighed breder sig. koblet til varmepumpen. Et ekstra elektrisk varmelegeme i boligens vandtank sørger dog for den ekstra varme, der skal bruges i bruse- og karbad eller håndvasken. Med mellemrum opvarmes vandet automatisk til 70 C, hvilket er nødvendigt for at forhindre bakterievækst. Med Altherma kan man glæde sig over vand, der altid er herligt varmt og fuldstændig sikkert. Altherma varmtvandstanke til boligen fås i 3 forskellige størrelser, som vælges ud fra det daglige forbrug af varmt vand. Solcellepanel Solcellepumpestation Radiator med lav temperatur Fancoil-enhed 4 Solcelleudstyr 1A / Udendørs enhed 3 / Varmtvandstank til boligen 1B / Indendørs enhed Gulvvarmesystem 6

7 2 / UDENDØRS MONOBLOKENHED: ALT I ÉN Ud over Altherma systemer med udendørs og indendørs enhed, har Daikin nu præsenteret en monoblokversion, hvor alle delene til hydraulikken sidder inde i udendørs enheden. I dette nye system løber vandrørene, i stedet for kølemiddelforbindelserne, indendørs fra udendørs enheden, hvilket gør installationen langt hurtigere og enklere for boliginstallatøren. 4 / SOLCELLEUDSTYR 5 / RUMTERMOSTATEN Solcelleudstyret sørger for overførslen af solvarme til Altherma varmtvandstanken via en varmeveksler udenfor. I modsætning til tanke med to varmevekslere, gør dette system, at hele tankens indhold kan opvarmes effektivt med solvarme og med varmepumpeenergi, hvis det er påkrævet. Den ideelle temperatur kan nemt, hurtigt og praktisk reguleres med den fortrådede eller trådløse rumtermonstat. Som en valgmulighed ved den trådløse rumtermostat, kan der også sættes en ekstern sensor (EKRTETS) mellem gulvvarmen og gulvet. Derved muliggøres mere nøjagtig måling, og kundens komfort reguleres på en endnu mere optimal og energibesparende måde. *EKRTW står for fortrådet vægmontering og EKRTR for den trådløse type. 5 2 Udendørs monoblokenhed 7

8 GRUNDELEMENTERNE I EN VARMEPUMPE VIDSTE DU AT Termisk energi i naturen bevæger sig fra et højere til et lavere niveau, fra varme til mere kølige genstande. Kort sagt: Sæt en kop kaffe på terrassebordet, og den nedkøles, til den får samme temperatur, som luften udenom. En varmepumpe gør det modsatte. Det er et system, der "pumper" termisk energi fra et lavere til et højere niveau. Det samme sker med vand. Vand løber naturligt fra højereliggende til lavere steder, men det kan godt pumpes i den modsatte retning. 1/ HVAD ER VARMEPUMPERNES MAGI? Det hele starter med solen. Solen opvarmer atmosfæren og jordskorpens yderste lag. Den energi, som solen på 1 år sender til jorden, er 50 gange mere end vores planets samlede energiforbrug. Det gør solen til en enorm og uudtømmelig energikilde. På solskinsdage kan solens termiske energi mærkes på huden. Men der er faktisk altid masser af termisk energi i luften, selv på kolde vinterdage eller om natten. Og det er ikke kun i Florida og det sydlige Spanien, men også i lande som Sverige og Norge, hvor tusindvis af huse allerede har varmepumper. 2/ HVORDAN FUNGERER DE? Varmepumper henter termisk energi fra atmosfæren eller fra vand (floder, søer...) eller fra jorden. Med Altherma trækkes energien ud af luften udenfor, hvilket er både billigere og lettere end de andre alternativer. Skal varmepumpen kunne hente energi fra luften, har den brug for lidt energi til at starte med: Altherma skal kun bruge 1 kilowatt elektricitet til at pumpe 3-5 kilowatt varme ind i boligen. Med andre ord kommer 66-80% af den varme, som Altherma producerer, fra luften udenfor og er helt gratis. 3/ HVORFOR BIDRAGER VARMEPUMPER TIL LAV EMISSION AF CO 2? Varmepumpers emission er væsentligt lavere end dem fra almindelige opvarmningssystemer. Eftersom varmepumper forbruger lidt energi, reduceres emissionen af CO 2 også, da den begrænses til den elektricitet, pumperne skal bruge. 8

9 4/ HVORFOR TØVER NOGEN SÅ? Til trods for disse uomtvistelige fordele, er varmepumper stadigvæk lidt af et mysterium for mange mennesker. Konceptet med at "varme" overføres fra en kold kilde til kolde indvendige rum er nok ikke noget, alle synes er indlysende ved første øjekast. Men der er intet mystisk ved varmepumper. 5/ HVOR STARTER DET HELE? En varmepumpe har kun brug for en varmekilde (luften udenfor), to varmevekslere (den ene til at absorbere og den anden til at frigive varme) og en relativt lille mængde drivkraft til at holde systemet i gang. En varmepumpe trækker termisk energi ud af omgivelserne. Ved Altherma TM er kilden luften udenfor. Pumpen trækker energien ud ved en bestemt temperatur, øger denne temperatur, hvorefter den frigives ind i et middel, der i Altherma systemet er det vand, der løber i dine radiatorer ved lav temperatur, i gulvvarmesystemer eller fancoil-enheder. Mellem disse to medier flyttes varmen via et kølemiddel. 6/ HVAD ER ET KØLEMIDDEL, OG HVILKEN ROLLE SPILLER DET? Kølemidlet er en speciel væske, der fordamper ved en lavere temperatur end temperaturen i luften udenfor. Kobberrør sætter luften udenfor i berøring med kølemidlet, som absorberer termisk energi fra luften. Det er den første varmeveksling. Dernæst fordamper kølemidlet og trækker som bekendt varmen ud. Slikker du på en finger og puster på det våde sted, tørrer spyttet, og din hud føles kold. Det, du mærker, er varmen, der trækkes ud fra det underliggende væv i fingeren. 7/ KOMPRESSOREN DET VIGTIGSTE I VARMEPUMPERNE Efterhånden som kølemidlet passerer gennem fordamperen og trækker varmen ud af luften, forvandles det til en gasart. Det er her kompressoren spiller en rolle. Når gasarten komprimeres, bliver gassens varmeenergi koncentreret sammen med molekylerne, hvilket får temperaturen til at stige. Pumper du dit cykeldæk op, kan du gennem gummiet mærke, at luften indeni bliver varmere. 3/4 kw ambient temperature + 1/4 kw electricity 4/4 kw electricity I en varmepumpekompressor stiger temperaturen til langt over kildens oprindelige temperatur (ved Altherma TM er det luften udenfor). Inde i huset foregår den anden varmeveksling, når den komprimerede gas kommer ind i kondensatoren - en overflade, der er koldere end selve gassen. Til sidst kondenserer gassen og frigiver varme - nemlig den varme, der opvarmer dit hus. Kondensering betyder, at gassen igen bliver flydende. Væsken passerer gennem en ekspansionsventil, får igen sit oprindelige tryk, og hele processen kan starte forfra. 1/4 elektrisk energi 3/4 vedvarende luft udenom 9

10 FORDELE VED AT VÆLGE ALTHERMA... VÆLGER DU KUN FORDELE! MINDRE ENERGI, DEJLIG VARMT I BOLIGEN Altherma opvarmer op til 5 gange mere effektivt end et almindeligt varmesystem, der er baseret på fossilt brændstof eller elektricitet. Ved at udnytte varmen i luften udenfor, bruges der meget mindre energi, alt imens man stadig kan glæde sig over stabil og behagelig komfort. Kravene til vedligeholdelse er også minimale, så driftsomkostninger er lave. Takket være inverterteknologien bliver din energibesparelse endnu større. MINIMAL INSTALLATIONSPRIS Altherma henter varmen fra luften. Det er ikke nødvendigt at grave eller bruge gravemaskiner. Både udendørs og indendørs enheder er kompakte. Den udvendige enhed kan let placeres uden for enhver bygning, også lejligheder. Eftersom der hverken er åben ild eller røg, er der ikke brug for en skorsten eller konstant ventilation i det rum, hvor indendørs Altherma enheden installeres. FLEKSIBLE KONFIGURATIONER Altherma kan konfigureres til brug både i nye og renoverede kombinationer og kobles til standardradiatorer med lav temperatur, gulvarme eller fancoil-enheder. Har du allerede et opvarmningssystem, er det ikke nødvendigt at ændre det hele. FAMILIEN FÅR FULDKOMMEN KOMFORT Altherma dækker dine behov for opvarmning, men kan også levere varmt vand til boligen. Systemet fås med kølemulighed på varme sommerdage. ABSOLUT SIKKER Altherma fungerer uden olie, gas eller andre sundhedsfarlige stoffer hvilket reducerer de deraf følgende mulige risici. Der er heller ikke brug for hverken gastilslutning eller brændstoftank. Der er ingen fare for forgiftning, lugt eller forurening fra lækkende tanke. VIDSTE DU AT... Altherma har et automatisk reguleringssystem, der justerer systemets drift i forhold til omgivelsernes vekslende betingelser. Derfor får du altid optimal komfort og effektivitet. 10

11 VI BLIVER MERE OG MERE MILJØBEVIDSTE Der fokuseres mere og mere på almindelige opvarmningssystemer, der er stærkt afhængige af fossilt brændstof, hvilket skyldes kampen mod CO 2 -emissionerne. Strengere europæiske standarder vedrørende varmeøkonomien blive mere relevante. Eftersom de 2/3 af den varme, som Altherma TM systemet frembringer, kommer fra en vedvarende kilde (luften), imødekommer denne moderne teknologi behovet for reducere CO 2 emissionerne, og den gør Altherma til det rette valg, når der skal installeres nyt centralvarmesystem. FÆRRE CO 2 -EMISSIONER Du kan nu personligt være med til at forbedre miljøet, fordi Altherma ikke direkte udsender CO 2. Pumpen skal bruge strøm, men selv uden adgang til vedvarende elektricitet, udsender Altherma systemet langt mindre CO 2 end kedelsystemer, der drives af fossilt brændstof. VEDVARENDE, UUDTØMMELIG ENERGI MED SOLCELLEPANELER. Kombineret med solceller udnytter Altherma termisk energi fra solen, som fortsat vil være leveringsdygtig i de næste 5 milliarder år. ÅRLIGE C0 2 -EMISSIONER I GENNEMSNIT Altherma TM 2660 Gaskedel 4344 Brændstofkedel kg/år Beregningerne er baseret på data fra Eurelectric (elektricitetsbranchen forening), "Eurelec Program " for EU27 11

12 SERVICE FRA A TIL Z Altherma kan bruges i forskellige konfigurationer: Alene, sammen med elektrisk reservevarmeapparat eller kombineret med kedelsystem til fossilt brændstof. Du kan få en autoriseret installatør i dit område til at installere din Altherma totalløsning. De har alle den fornødne ekspertise og erfaring til hurtigt og korrekt at opsætte dit komfortsystem, så du altid kan regne med optimal ydeevne. VIDSTE DU AT Daikin har etableret flere overvågningssteder (i Skandinavien, Portugal, Frankrig, Belgien...), hvor Altherma TM er blevet testet under vidt forskellige klimaforhold. Der er opnået stor tilfredshed med forbedret komfort, stabil indendørs temperatur, lavt energiforbrug og altid varmt vand i hanerne... uanset vejrforholdene på overvågningsstedet. 12

13 INDENDØRS - UDENDØRS INDENDØRS ENHED EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** EKHBH016AB*** EKHBX016AB*** Funktion Kun opvarmning Reversibel Kun opvarmning Reversibel Mål HxBxD mm 922x502x x502x x502x x502x361 Udgående opvarmning C 15~50 15~55 vandtemperaturområde køling C - 5~22-5~22 Afløbsventil Ja Materiale Galvaniseret stål med epoxypolyestermaling Farve Neutral hvid (RAL 9010) FABRIKSMONTERET VARMEAPPARAT kw kapacitetstrin strømforsyning EKHBH(X)008AA3V3 / EKHBH(X)016AB3V ~/230 V EKHBH(X)008AA6V3 / EKHBH(X)016AB6V ~/230 V EKHBH(X)008AA6WN / EKHBH(X)016AB6WN 6 2 3~/400 V EKHBH(X)008AA6T1 / EKHBH(X)016AB6T ~/230 V EKHBH(X)008AA9WN / EKHBH(X)016AB9WN 9 2 3~/400 V EKHBH(X)008AA9T1 / EKHBH(X)016AB9T ~/230 V UDENDØRS ENHED ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD Mål HxBxD mm 735x825x300 Nominel kapacitet opvarmning kw 5,75 6,84 8,43 køling kw 5,12 5,86 6,08 Nominel effekt opvarmning kw 1,26 1,58 2,08 køling kw 2,16 2,59 2,75 COP 4,56 4,34 4,05 EER 2,37 2,26 2,21 opvarmning C -20~25 Driftsområde køling C 10~43 vand til boligen C -20~43 Lydstyrke opvarmning dba køling dba Lydtrykniveau opvarmning dba køling dba Vægt kg 56 Kølemiddelmængde R-410A kg 1,7 Strømforsyning 1~/230 V/50 Hz Anbefalede sikringer A 20 Målebetingelser: Varme Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (DT = 5 C) - Køle Ta 35 C - LWE 7 C (DT = 5 C) ERHQ011A ERHQ014A ERHQ016A ERHQ011AW1 ERHQ014AW1 ERHQ016AW1 Mål HxBxD mm 1.170x900x x900x320 Nominel kapacitet Nominel effekt opvarmning kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05 køling kw 10,0 12,5 13,1 11,72 12,55 13,12 opvarmning kw 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73 køling kw 3,6 5,3 5,95 4,22 5,0 5,65 COP 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30 EER 2,78 2,36 2,2 2,78 2,51 2,32 Driftsområde Lydstyrke Lydtrykniveau opvarmning C -20~35-20~35 køling C 10~46 10~46 vand til boligen C -20~43-20~43 opvarmning dba køling dba opvarmning dba køling dba Vægt kg / 110* Kølemiddelmængde R-410A kg 3,7 2,95 Strømforsyning 1~/230 V/50 Hz 3N~/400V/50Hz Anbefalede sikringer A Målebetingelser: Varme Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (DT = 5 C) - Køle Ta 35 C - LWE 7 C (DT = 5 C) *Der fås specifikke modeller med ekstra frostsikring, som markeres med endelsen 8 (eksempel ERHQ011AW18) 13

14 FORELØBIGT PRODUKTBILLEDE UDENDØRS ENHED MONOBLOK KUN OPVARMNING REVERSIBEL ENKELT FASE Med varmeapparat i bundpladen EDLQ011A6V3 EDLQ014A6V3 EDLQ016A6V3 EBLQ011A6V3 EBLQ014A6V3 EBLQ016A6V3 Uden varmeapparat i bundpladen EDHQ011A6V3 EDHQ014A6V3 EDHQ016A6V3 EBHQ011A6V3 EBHQ014A6V3 EBHQ016A6V3 Nominel kapacitet Opvarmning kw 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00 Køling kw 12,85 15,99 16,73 Nominel effekt Opvarmning kw 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,70 Køling kw 3,78 5,65 6,28 COP 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22 EER 3,39 2,83 2,66 Opvarmning C -15~35 (1) -15~35 (1) Driftsområde Køling C 10~46 Vand til boligen C -15~35 (1) (2) (1) (2) -15~35 Lydstyrke Opvarmning dba Køling dba Lydtrykniveau Opvarmning dba Køling dba Vægt kg Kølemiddelmængde R-410A kg 2,95 2,95 Strømforsyning 1~/230V/50Hz 1~/230V/50Hz Anbefalede sikringer A Målebetingelser: Varme Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (DT = 5 C) - Køle Ta 35 C - LWE 7 C (DT = 5 C) (1) E(D/B)L* modeller kan nå -20 C / E(D/B)L *6W1 modeller kan nå -25 C, men uden kapacitetsgaranti (2) Boostervarmeapparat drives fra 35 C og frem FORELØBIGT PRODUKTBILLEDE UDENDØRS ENHED KUN OPVARMNING REVERSIBEL 3-FASET Med varmeapparat i bundpladen EDLQ011A6W1 EDLQ014A6W1 EDLQ016A6W1 EBLQ011A6W1 EBLQ014A6W1 EBLQ016A6W1 Uden varmeapparat i bundpladen EDHQ011A6W1 EDHQ014A6W1 EDHQ016A6W1 EBHQ011A6W1 EBHQ014A6W1 EBHQ016A6W1 Nominel kapacitet Opvarmning kw 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00 Køling kw 12,85 15,99 16,73 Nominel effekt Opvarmning kw 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72 Køling kw 3,78 5,32 6,06 COP 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30 EER 3,39 3,01 2,76 Opvarmning C -15~35 (1) -15~35 (1) Driftsområde Køling C - 10~46 Vand til boligen C -15~35 (1) (2) (1) (2) -15~35 Lydstyrke Opvarmning dba Køling dba Lydtrykniveau Opvarmning dba Køling dba Vægt kg Kølemiddelmængde R-410A kg 2,95 2,95 Strømforsyning 3N~/400V/50Hz 3N~/400V/50Hz Anbefalede sikringer A Målebetingelser: Varme Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (DT = 5 C) - Køle Ta 35 C - LWE 7 C (DT = 5 C) (1) E(D/B)L* modeller kan nå -20 C / E(D/B)L *6W1 modeller kan nå -25 C, men uden kapacitetsgaranti (2) Boostervarmeapparat drives fra 35 C og frem 14

15 BOLIGENS VARMTVANDSBEHOLDER EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2 Vandmængde l Max. vandtemperatur C 85 Højde mm Diameter mm 580 Boostervarmeapparat kw 3 Strømforsyning 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz Materiale på tankens inderside Rustfrit stål (DIN 1,4521) Materiale på kabinets yderside Epoxybemalet smedestål Farve Neutral hvid Vægt i tom tilstand kg EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3 Montering Gulv Væg Vandmængde l Max. vandtemperatur C 75 Højde mm Diameter mm Boostervarmeapparat kw 3 Strømforsyning 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz Materiale på tankens inderside Emaljeret stål ifølge (DIN4753TL2) Materiale på kabinets yderside Epoxybelagt stål Farve Naturlig hvid (RAL 9010) Vægt i tom tilstand kg SOLCELLEUDSTYR EKSOLHWAV1 Mål HxBxD mm 770x305x270 Trykfald kpa 21,5 Varmeveksler max. indgående temp. C 110 varmevekslers kapacitet W/K Omgivelsernes max. C 35 temperatur min. C 1 Strømforsyning 1~/ V/ 50 Hz Strømforsynings indgang Indendørs enhed RUMTERMOSTAT termostat - modtager (trådløs) EKRTW TERMOSTAT EKRTR MODTAGER EKRTETS (EKSTRA) Mål HxBxD mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 3 m lang ledning Vægt Nettovægt g Omgivelsernes Opbevaring C -20~60-20~60-20~60-20~60 temperatur Drift C 0~50 0~50 0~50 0~50 Temperaturens Opvarmning C 4~37 4~ indstillingsinterval Køling C 4~37 4~ Ur Ja Ja - - Reguleringsfunktion Proportionelt bånd Proportionelt bånd

16 Daikins enestående position som producent af klimaanlægsudstyr, kompressorer og kølemidler har ført til målrettet involvering i miljømæssige problemstillinger. Det har i flere år været Daikins målsætning at blive førende inden for levering af produkter, der har begrænset indvirkning på miljøet. Denne udfordring stiller krav om økologisk design og udvikling af et bredt produktsortiment samt et energistyringssystem, der fører til energibesparelser og mindre affald. Daikin Europe N.V. er godkendt for sit kvalitetsstyringssystem af LRQA (Lloyd s Register Quality Assurance) ifølge standarden ISO9001. ISO9001 vedrører kvalitetssikring i alle faser fra konstruktion, udvikling og produktion til service i forbindelse med produktet. ISO14001 sikrer et effektivt miljøstyringssystem, som beskytter menneskers sundhed og miljøet mod potentiel påvirkning fra selskabets aktiviteter, produkter og service og medvirker til at bevare og forbedre miljøets kvalitet. Daikins enheder overholder de europæiske bestemmelser, som garanterer produktsikkerheden. Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/ eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 B-8400 Oostende, Belgien BTW: BE RPR Oostende Daikin Europe NV deltager i Eurovent Certification Programme for Air Conditioners (AC), Liquid Chilling Packages (LCP) og Fan Coil Units (FC); de certificerede modellers certificerede data er anført i Eurovent Directory.Multi-enheder er Euroventcertificerede for kombinationer med op til 2 indendørs enheder. Daikins produkter forhandles af: ECPDA XXX 01/09 Copyright Daikin Denne publikation erstatter EPCDA Trykt på papir uden klorbehandling. Tilrettelagt af La Movida, Belgien Ansvarshavende redaktør: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN

LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN C - 0M - 0Y - 1K C - 11M - 0Y - 0K 0C - 0M - 71Y - 0K 0C - 7M - 1Y - K LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN VARMEPUMPETEKNOLOGI NÅR DEN ER BEDST Daikin Althermas samlede varme- og kølesystem er baseret

Læs mere

Klimaanlæg Varme og køling

Klimaanlæg Varme og køling Klimaanlæg Varme og køling V æ g m o d e l Energimærke:» op til klasse A Varmepumpesystem Inverterteknologi Optimalt design» til alle størrelser Åh, så stille:» garanterer» for en god» nats søvn Den rette

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

OG SOVEVÆRELSET - BÅDE DAG OG NAT HELE ÅRET RUNDT.

OG SOVEVÆRELSET - BÅDE DAG OG NAT HELE ÅRET RUNDT. I DAG VÆLGER FLERE OG FLERE MENNESKER HELT BEVIDST AT GØRE LIVET BEHAGELIGT MED KLIMAANLÆG I EGET HJEM. DET ER ALMINDELIGT KENDT, AT STABIL KLIMASTYRING HAR MÆRKBAR INDFLYDELSE BÅDE PÅ KROP OG PSYKE. I

Læs mere

KOMFORT HELE ÅRET RUNDT PERFEKTE LØSNINGER TIL DIT HJEM

KOMFORT HELE ÅRET RUNDT PERFEKTE LØSNINGER TIL DIT HJEM KOMFORT HELE ÅRET RUNDT PERFEKTE LØSNINGER TIL DIT HJEM Komfort hele året Perfekte løsninger til din bolig Komfort i topkvalitet Besparelser på driftsomkostninger De fleste mennesker holder af at have

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg EPLA04-26 Produkt oversigt Klimaanlæg Miljøbevidsthed VÆRDSÆTTER NUTIDEN VÆRNER OM FREMTIDEN I sådan cirka de sidste 50 år er livets grundlæggende elementer luften, vandet og jorden systematisk blevet

Læs mere

A-KLASSE- ENERGIMÆRKNING

A-KLASSE- ENERGIMÆRKNING HELE SERIEN HAR A-KLASSE- ENERGIMÆRKNING KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for dit hjem VÆGMODEL luft til luft-varmepumper www.daikin.eu FTXS-G TIL HVERT ENESTE HJEM, I HVERT ENESTE RUM UNIKKE FUNKTIONER A-klasse

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura OPDAG EN HEL NY VERDEN AF INDENDØRS DESIGN/ DET HELE HANDLER OM DESIGN Design er altafgørende. Det ligger i valget af at skabe en tynd, elegant klimastyring, som ser

Læs mere

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Klimaanlæg Opvarmning og køling Vægmodel SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Diskret, moderne design Stille som en hvisken Den rette indendørs enhed til det rette rum www.daikin.dk FTXS20-25K/CTXS15-35K

Læs mere

Logo grijs. Fuldendt komfort & design

Logo grijs. Fuldendt komfort & design Logo grijs Fuldendt komfort & design Fuldendt komfort Daikin præsenterer > KOMFORT ER NØGLEORDET Nexura gør din verden komfortabel. En svalende sommerbrise eller hyggen fra en ekstra varmekilde giver velvære

Læs mere

Daikin klimaanlæg til butikker, restauranter og kontorer LOFTSMONTERET KASSETTE MED 4-VEJS UDBLÆSNING (600x600 mm) w w w. d a i k i n. e u FFQ-B Den loftsmonterede kassette med 4-vejs luftudblæsning er

Læs mere

Daikin s specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at medføre temperaturudsving.

Daikin s specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at medføre temperaturudsving. DAIKIN KLIMAANLÆG ER RANCHENS FØRENDE MED DERES ENERGIESPARELSER OG STORE MO- DELSORTIMENT. SERIE F ER DESIGNET MED FLADT PANEL OG HØJ YDEEVNE. Lodret autosving bevæger automatisk flapperne op og ned,

Læs mere

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer KLIMAANLÆG til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer HØJ COP, LOFTSKASSETTE MED RUNDSTRØMNING FCQH-C www.daikin.eu PERFEKT KONTROL MED LUFTSTRØMNINGEN OG KLIMAET INDEN DØRE Rundstrømningen

Læs mere

Affugtningsfunktion Med Daikins affugtning mindskes rummets luftfugtighed, uden at det giver temperaturudsving.

Affugtningsfunktion Med Daikins affugtning mindskes rummets luftfugtighed, uden at det giver temperaturudsving. Parvis eller Multi Afhængigt af hvilken type klima, der ønskes, kan der vælges mellem 2 modeller: Køling og opvarmning (varmepumpe) eller kun køling. Den Indendørs enheden kan anvendes som parvis kombination

Læs mere

Produktportefølje. Sky Air

Produktportefølje. Sky Air Produktportefølje Sky Air Produktoversigt Type Model Produktnavn Høj COP, round flow-kassette UNIQUE FCQHG-F Loftmonteret kassette Round flow-kassette UNIQUE FCQG-F 1 Helt flad kassette UNIQUE FFQ-C Lille

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

URURU SARARA. Total. komfortløsning

URURU SARARA. Total. komfortløsning URURU SARARA Total komfortløsning Den nye og unikke ruru Sarara Fem luftbehandlingsteknikker i ét system Laveste miljøpåvirkning Perfekt komfort Opvarmning om vinteren kan have en tendens til at give tør

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer LOFTSKASSETTE MED ROUNDFLOW luft til luft-varmepumper www.daikin.eu FCQ-C DAIKIN GØR DET BEDRE INDEN DØRE Det er allerede

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til koldt klima KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til dit liv: løsninger til de koldeste steder For de fleste mennesker betyder fuld klimastyring i hjemmet, at man kan vælge

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Thermia Atec giver de største besparelser

Thermia Atec giver de største besparelser Thermia Atec giver de største besparelser Resultat fra testen af luft-/vandvarmepumper, udført af det svenske energiagentur i 2011. www.energimyndigheten.se Oversat til dansk d. 5. november 2012 Oversigt

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Is knusere. Brudis. Santos 9

Is knusere. Brudis. Santos 9 Brudis Brudis er is i dens mest naturlige form. Produceret ved en temperatur lige under 0 o C, med en overflade og konsistens, der letter distribution og fordeling af isen. SCOTSMAN brudis fås i to typer

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Daikins specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at få temperaturen til at veksle.

Daikins specielle affugtning reducerer lokalets luftfugtighed uden at få temperaturen til at veksle. LOFTSMODELLER ER DEN IDEELLE LØSNING TIL LOKALER, FORRETNINGER ELLER KONTORER MED FALSK LOFT. DE OPTAGER IKKE PLADS PÅ GULV ELLER VÆGGE, DA DE MONTERES DIREKTE MOD LOFTET. DISSE INDENDØRS ENHEDER ER IDEELLE

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com LØSNINGER MED SOLENERGI T I L B O L I G E N www.irfts.com IRFTS, LØSNINGER TIL HELE HUSET EASY ROOF EVOLUTION Integrationssystem til parcelhuset EASY ROOF SOLUTION FOR VELUX Integration af et tagvindue

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere