Båndet. 2014/nr.4. luthersk missions højskole. 91. årgang - 1. september. Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Båndet. 2014/nr.4. luthersk missions højskole. 91. årgang - 1. september. Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse..."

Transkript

1 Båndet 91. årgang - 1. september 2014/nr.4 Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse... side 14 luthersk missions højskole

2 højskolen kort Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og vores historie.. 5 måneders bibel- og højskolelinje 10 måneders bibel- og højskolelinje bibel- og integrationslinje bibelskole med fokus på musik bibelskole med fokus på global mission lovsangslederuddannelse På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders ophold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der starter om efteråret. Hvert kursus indeholder undervisning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag og en række valgfag. Fællesfagene består af grundlæggende indføring i den kristne troslære, centrale bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige emner. Postadresse: Luthersk Missions Højskole Ansgarvej Hillerød Forstander: Henrik Nymann Eriksen Bank: Fax: Telefoner på skolen: Kontor: Køkken: Mit konfirmationsord (Matt 20,28) Der er ét bibelord, som på en særlig måde har fulgt mig gennem livet. Det er Jesu ord om, at Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Matt 20,28). Ordet står i min gamle salmebog, skrevet ind som mit konfirmationsord. Bibelverset er valgt af den præst, som konfirmerede mig, Bent Falk, for det var før, det blev skik og brug at lade konfirmanderne vælge deres eget konfirmationsord. Og tak for det! Ikke at der er noget galt i at lade konfirmanderne vælge et bibelord, som de finder relevant, men der er en særlig rigdom i at få et ord givet af en anden. Ikke mindst når ordet kommer til at tale ind i ens egen livssituation, som det var tilfældet her. For min del bestod konfirmationsforberedelsen nemlig af en lang række spørgsmål, som jeg søgte svar på, og som der heldigvis var plads til at stille. En af de ting, jeg søgte svar på, var, hvem denne Jesus egentlig var, og hvad han stod for. Det prøvede Bent Falk at svare på efter bedste evne og opsummerede så det hele i dette ene, velvalgte bibelord. Et prisme, som Jesu liv kan ses og forstås igennem. Fortegnet for Jesu liv er nemlig, at han ikke lever for sig selv, men for andre. Han søger ikke sit eget, men vier sit liv til at tjene andre. Det gør han både i ord og gerning. Han forkynder om Guds rige, som er kommet nær, så nær, at mennesker dengang og nu kan tage imod det i tro. Og han giver os et glimt af Guds rige ved at helbrede syge, udfri besatte og være sammen med de uværdige og udstødte. Kulminationen på Jesu tjeneste kommer langfredag, da Jesus bringer det ultimative offer ved at give sit liv som løsesum for mange. Fornedret og forslået bliver han naglet til et kors og betaler med sit liv for, at du og jeg kan gå fri af Guds dom. Hvis jeg ikke fik andet med fra min konfirmationsforberedelse, fik jeg dette ene: Jesus døde i vores sted. Mange år senere blev jeg igen opmærksom på dette lille, men centrale bibelvers. Nu i en diakonal sammenhæng. Jesu ord står nemlig som afslutning på en discipelbelæring, hvor Jesus taler om, at den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, (Matt 20,26). Ikke særlig glorværdigt eller prestigefyldt, set med hverken datidens eller nutidens øjne; men ikke desto mindre det ideal, Jesus sætter for sine disciple. Jesus begrunder idealet ved at henvise til sig selv med ordene om, at Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene af andre, men for selv at tjene og give sit liv. Vil man være discipel og tage ved lære af Jesus, må man altså tage tjenerrollen på sig og overveje, hvordan man kan fylde den ud. I sin familie, som kollega, ven, nabo og i menigheden. Kort sagt, i det liv og den hverdag, man har. Det forudsætter evnen til at sætte sig selv til side til fordel for en anden, fordi man vil den anden det godt. Motivationen til det skal vi ikke søge i os selv, men i troen på Kristus, som elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud (Ef 5,1). Det er i lyset af Kristi kærlighed, at vi i al ufuldkommenhed kan drage omsorg for hinanden.. Herre, lær mig at elske, som du har elsket mig. Kirsten Hartvig Munk 2 3

3 Leder Selvstændig bibellæsning... I dette efterår arbejder LMH s ansatte og bestyrelse med at formulere seks særlige indsatsområder for skolen i den kommende tid. Et af disse indsatsområder er selvstændig bibellæsning. Jeg har indtryk af, at mange tidligere elever har fået hjælp til at læse bibelen på egen hånd, mens de gik på LMH, og mange har også haft gavn af det siden. Men vi skønner, at der nu er brug for en ekstra indsats på dette felt. Men hvad mener vi med selvstændig bibellæsning, og hvorfor er det vigtigt? Privilegium Det er et privilegium at tilhøre en generation af kristne, der kan læse, og hvor hvert enkelt af os har sin egen Bibel på vores eget sprog. Det er langt fra alle kristne op gennem historien og ud over verden, som har det privilegium. Men mit indtryk er, at der er ganske mange kristne, som ikke benytter sig af det. Man læser store komplicerede bøger i forbindelse med sin uddannelse og sit arbejde, og i fritiden læser man tykke romaner, men at læse en lille stump i Bibelen i forbindelse med nogle stille minutter med Gud, - det er meget svært. Mange i øvrigt velfungerende og meget disciplinerede kristne siger, at det er for svært for dem. Det bliver ikke rigtig til noget. Jeg synes, at det er mærkeligt, men ikke desto mindre er det sandt. Men det er også ærgerligt, for det betyder, at de næsten altid møder Guds ord igennem andre kristnes fortolkninger fx i en prædiken eller i et andagtsstykke. Og al respekt for det, men det er nu godt også selv at møde Ordet direkte uden andres tilpasning og tilberedning af det. Og det kræver faktisk ikke ret meget vers læst på egen hånd og en lille bøn til Gud over de tanker, teksten har sat i gang. Hvor svært kan det være! Selvstændighed Jeg tror, at den kristne menighed har brug for selvstændige kristne mennesker. Kristne, der ikke bare siger det, som prædikanten, præsten, bibelskolelæreren eller lederen siger, men som tænker selv. Man kaldte det engang for det myndige lægfolk. De kan godt selv læse en bibeltekst og forstå, hvad den betyder. De læser Bibelen på kryds og tværs og har derfor en fornemmelse af, hvornår et udsagn om troen har slagside og bliver for ensidigt. De har også deres egen livserfaring med i bibellæsningen, som er med til at give en realisme og bevare begge fødder på jorden. Jeg ved godt, at den selvstændige bibellæser også kan være lidt irriterende. Det er ham, der har et spørgsmål til prædikanten, som afslører, at prædikenen ikke har balanceret helt godt. Og det er hende, der griber fat i det vers i teksten, forkynderen sprang over, men som hun gerne vil have forklaret. Men ikke desto mindre er de nødvendige i vores forsamlinger. Først og fremmest fordi de har en masse godt at give ind i fællesskabet både til møderne, i bibelkredsen og på tomandshånd. Men også fordi de ikke lader enkeltmennesker få for stor åndelig magt over os. Autonom Den selvstændige bibellæser er autonom på den gode måde. Han anerkender fuldt ud Gud og hans ord som vores højeste myndighed, men formidlerne af Guds ord anerkendes kun i det omfang, de har Ordet på deres side. Den selvstændige bibellæser er uimponeret over teologisk uddannelse, mangeårig prædikanttjeneste og fine stillinger, hvis ikke Ordet forvaltes og formidles troværdigt. Den selvstændige bibellæser er derfor bedst rustet til at stå distancen under åndeligt pres, hvad enten det er forfølgelse eller forførelse. Selvforsynende Den selvstændige bibellæser er i stand til at brødføde sig selv med Guds ord. Det kan være, at hun kommer til at bo et åndeligt øde sted, men så har hun sin Bibel, og er selv i stand til at få åndelig føde fra den. Det kan også være i andre livssituationer, hvor man er forhindret i at komme i et kristent fællesskab pga. sygdom, arbejde eller andre forhold. I disse situationer er vi åndeligt meget sårbare, hvis vi ikke er selvstændige bibellæsere. Vi har brug for et modent kristenfolk, som kan stå på egne ben. Den vigtigste hjælp til det er selvstændig bibellæsning. De modtog ordet med meget velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan (ApG 17,11). Henrik Nymann Eriksen 4 5

4 Glimt fra skolen... sidste halvdel af foråret, men er nu tilbage igen. Han brugte bl.a. sin orlov til at arbejdet med mentorbegrebet, og vi glæder os nu over at have vores erfarne kollega med i hverdagen på LMH igen. Det samme gælder Kirsten Munch, som efter en sygemelding i foråret med delvis raskmelding op mod sommerferien nu er tilbage igen på fuld kraft. Til sidst vil jeg minde om, at LMH bæres af venner og tidligere elevers forbøn. Tak til jer som beder til Gud for både ansatte og elever og tak fordi I vil fortsætte med at gøre det! Henrik Nymann Eriksen Nyt elevhold Det er helt fantastisk! Efter seks år med små efterårshold er der nu 67 elever på E14. Det er en stor gave, som vi takker Gud for. Eleverne ankom sommerbrune den 1. august midt i varmen og med en glad og positiv indstilling. Vanen tro blev de første dage brugt til introduktion og lær-hinanden-at-kende - aktiviteter, men hurtigt begyndte hverdagen med undervisning i de forskellige fag. Det er hverdagene vi har flest af, og det er dem, som samlet set rykker noget, når man er elev på LMH. Vi har igen i år et internationalt islæt i elevgruppen. De nordiske elever fordeler sig med syv fra Sverige, en fra Norge og to fra Færøerne. Integrationsklasse har i skrivende stund seks elever, men måske kommer der et par stykker til. De fleste taler farsi (persisk), og vi har derfor tolkning af bibelundervisningen til farsi hele tirsdagen. Sommeren på LMH I løbet af sommeren var skolen udlejet til tre lejre, hvoraf de to var tværkulturelle sommerlejre. Den sidste af disse var særligt for iranere og afghanere, hvor alt foregik på farsi eller blev tolket til farsi. Flere af deltagerne med en muslimsk baggrund kom til tro på Jesus. Det glæder vi os over, at LMH lægger bygninger til. I løbet af sommerferien havde vi også indbrud. Denne gang var det ikke stolene i spisesalen, som blev stjålet, men derimod stødtænderne over pejsen i dagligstuen. Det ærgrer vi os meget over. Sagen ligger nu hos politiet, og vi håber på et pænt beløb fra forsikringen, så vi kan få en ny udsmykning på den fremtrædende plads i lokalet. Medarbejdere På grund af det store elevhold har vi ansat Natasja Michael i en 70% stilling i det kommende skoleår. Natasja er tidligere LMH-elev og uddannet lærer. Hun har de sidste fire år arbejdet på en efterskole og også vikarieret for Helene Pihl i Københavnerkirken i foråret, mens Helene arbejdede på LMH. Natasja skal blandt andet undervise i Discipelskab i praksis, litteratur og lede en studiegruppe. Vi glæder os over, at have hende som en del af staben på skolen. Michala Christau er også ansat i det det kommende år som gastronomiassistentelev i køkkenet. Ansættelsen sker med både offentlig og privat økonomisk støtte, så den er udgiftsneutral for skolen. Michala var i praktik hos os i foråret, og vi glæder til at fortsætte samarbejdet. Thomas Wind havde studieorlov i 6 7

5 Gud udruster dem, han kalder... Uden for matriklen At være elev på LMH er helt fantastisk. Man bliver opvartet på alle tænkelige måder, det eneste, der mangler, er måske morgenmad på sengen (fremtidigt ideforslag?). Spøg til side, i hvert fald kan man komme som elev på højskolen uden at skulle bevæge sig ud af skolens matrikel. Derfor er det rigtig godt, at LMH selv bringer nogle muligheder på banen. Et af de tilbud, LMH giver, er at tage ud på soldaterhjemmet i Høvelte og møde de værnepligtige soldater i Livgarden. På forårsholdet deltog omkring elever fast i dette initiativ, og nogle hoppede bare med i bilen sådan onand-off. Opgaven lød på, at vi hver onsdag stod for at holde andagt på soldaterhjemmet og ellers bruge aftenen derude til at prøve at få snakket med soldaterne om tro og liv. Mødte vi nogen med en særlig interesse, så havde vi eksemplarer af bogen Hvad skal jeg med Jesus med, som vi kunne dele ud af. Eleverne, som deltog, blev delt op i 3 hold og skiftedes så til at tage en onsdag aften i Høvelte. Der var dog også nogle, som ikke havde lyst til at tage med ud til soldaterhjemmet, men som i stedet blev hjemme og bad for dem, som var afsted. Herren må gøre det Som regel blev der holdt et lille bedemøde før aftensmaden eller i bilen på vej ud til soldaterhjemmet. Det var skønt at kunne lægge aftenen over i Guds hænder, for hvis ikke Gud er med, hvad skulle så være grunden til at tage af sted? Det har Sl. 127,1 gjort klart for mig: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Jeg havde ikke oprindeligt meldt mig til dette initiativ, men kom med senere, da lysten pludselig kom en aften, hvor en af grupperne havde ekstra plads, så den onsdag tog jeg med. Leg og samtale Andagten var planlagt til kl. 18:45, og vi var der i lidt god tid. Jeg skulle heldigvis ikke stå for noget den aften. Gruppen, jeg var sammen med, var klar med det hele. En havde forberedt en andagt, og nogle andre havde taget en lille leg med, hvis nogle af soldaterne skulle have lyst til det. Det er som regel en god ice-breaker. Ofte var soldaterne med på legene, hvis ikke lige med det samme, så i hvert fald efter, at vi fortalte dem, at der var præmier i form af slik. Det kunne helt enkelt være et spil bingo, vi tog med derud. Andre aftener kunne det være en bibelsk version af Pengene på Bordet, hvor spørgsmålene kunne lyde: Hvor mange bøger er der i Bibelen?, Hvem udvalgte Gud til at bygge en ark?, Hvem sagde: Jeg er livets brød. eller noget helt tredje. Den udfordrende del kom så efter legen. Nu havde vi jo ikke flere forberedte ting på programmet, så nu skulle vi prøve at starte nogle samtaler med de værnepligtige. Det var en kæmpe udfordring for mange af os at sætte sig over til en flok unge mennesker, som vi ikke kendte, og vi anede jo ikke, om de overhovedet havde lyst til at snakke. Når vi nu var flere af sted, så udnyttede vi det, og satte os i hvert fald to personer ved ét af bordene. Det, må jeg nok sige, har været den største barriere hver gang at overskride den grænse og at tænke, at det er helt ufarligt at sætte sig hen og snakke med dem. At tale om Jesus Den første aften, jeg var med, satte jeg mig hen til en af bordene sammen med Peder, som var en af dem, jeg var af sted med. Det var lidt svært lige at få begyndt en samtale, men vi begyndte sådan med at høre lidt om, hvordan det var at være soldat, og de var egentligt overraskende glade for at fortælle og for at snakke med os, desværre kom vi ikke meget længere den aften end til at snakke om deres hverdag, og det var en lidt træls følelse at tage hjem med, når nu jeg havde håbet på at få snakket lidt om Jesus. Da vi kom hjem, mødtes vi med forbederne og fortalte dem lidt om, hvordan vores aften var gået, og efterfølgende bad vi for de frø, der evt. måtte være blevet sået, og specifikke personer, hvis der var nogle enkelte, der var blevet snakket med, som man særligt ville bringe frem for Gud. Det var en rigtig god ramme for aftenen, at den blev omsluttet i bøn. Jeg havde efter den aften fået blod på tanden, og følelsen af at komme hjem uden at få fortalt om Jesus ville jeg helst ikke få igen. Jeg er også efterfølgende blevet meget opmuntret af et vers fra Esajas: For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. (Es. 55,10-11) Den kristne tro er anderledes Det er en kæmpe trøst at have med. Jeg ved, at jeg ikke selv kan overtale eller overbevise nogen til tro. Det afhænger fuldt ud af Gud. Det, vi kan gøre, er at fortælle dem evangeliet, fortælle dem Guds ord, og så er det ellers op til Gud. Gud må skabe troen i deres hjerter. Med dette i baghovedet var det stadig en enorm udfordring at tale tro og liv med de unge værnepligtige, men jeg har virkelig været med i nogle rigtig spændende samtaler. Nogle har været meget åbne og interesserede og fortalte gerne om, hvad de troede, hvilket kunne være lige fra evolutionsteorien, noget buddhismeagtigt og deres egen udgave af Gud eller en blanding af alt muligt. Det har været rigtig spændende at høre disse forskellige tanker, og når jeg så har siddet og fortalt om Jesus og den kristne tro, så har jeg egentlig godt kunnet forstå, hvorfor de synes, det er lidt langt ude, for den tro afviger så meget fra alt det andet. Det hand-ler nemlig ikke om mig selv, men om Gud, og det, Gud har gjort, og ikke det, jeg skal gøre. Det har været et vidnesbyrd for mig om, at vi ikke selv vælger at tro, men at Gud bliver nødt til at skabe troen. Andre var meget åbne for at diskutere, men nok mere for diskussionens skyld end for egentlig at høre, og så var der også nogle, som slet ikke gad snakke. Helt generelt har det dog været en super fed oplevelse at være med, og det har også givet rigtig meget til mig selv at skulle fortælle andre om, hvad det egentlig er, jeg tror på, på trods af at det har været en kæmpe udfordring, og jeg troede ikke, det var noget, jeg var egnet til. Jeg fik engang et godt citat, som jeg gerne vil dele til sidst: Gud kalder ikke de udrustede, han udruster dem, han kalder. Jesper Schou Jessen, elev 13/14 8 9

6 Menighedens skjulte skønhed... Alle kristne har erfaringer med det kristne fællesskab, men erfaringerne er langt fra ens. Lige fra begejstring, der kan minde om en forelskelse, til frustration og resignation, der ligner opspillet til en skilsmisse. Vi skal i denne artikel se lidt på, hvad der mere er at sige om den kristne menighed, når de blandede erfaringer er kommet på bordet. Den uperfekte menighed Den kristne menighed er et fællesskab af syndere. Ingen kan tvivle på det. Det ligger i selve den kristne grundforståelse, at menigheden er en forsamling af tilgivne syndere. Og vi er stadig syndere, for ingen bliver syndfri i dette liv. Så langt så godt. Problemet kommer, når vi gør erfaringer af, at det ikke bare er fine ord på et stykke papir. Men de andre, og jeg selv med, hvis ikke den erkendelse ligger i min blinde vinkel, er syndere i meget konkret forstand. Det viser sig i afstumpet smålighed, udpræget tendens til at omtale andre negativt, kliker, selvgodhed og hykleri. Så er den kække lære om, at vi selvfølgelig stadig er syndere, blevet til en belastende erfaring, der måske ligefrem truer vores glæde ved at være med i fællesskabet. Frustrationen over den uperfekte menighed afspejler sig i de utallige samtaler, som føres hver eneste dag via mail og telefon eller hen over spise- eller kaffebordet om tilstanden i det kristne fællesskab, og om de mange forhold, som ikke er i orden. For der er virkelig meget, som ikke er i orden. Frustrationen kan for nogle ende med en lede ved den kristne forsamling og i sidste ende føre til at man trækker sig helt. Hvordan håndterer vi denne forstemmende følelse af, at den kristne menighed er (meget) kritisabel og uperfekt? Jeg tror, at der er en hel del at sige om det, men vil her blot gøre opmærksom på et forhold, som vi ofte glemmer, nemlig at rejse spørgsmålet: Hvad ser Jesus egentlig i sin menighed? Den del af svaret, som vi vil se på, er fem aspekter ved menighedens skjulte herlighed. Det skjulte nærvær Det vigtigste, der er at sige om den kristne menighed, er, at Jesus selv er til stede: For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. I den mindste forsamling af troende er Jesus selv nærværende. Han ses ikke og registreres i det hele taget ikke med de almindelige sanser. En udenforstående, der kigger ind, ser ham ikke, og det er heller ikke altid, at de troende selv tænker på eller fornemmer, at han er der. Men det er han! Det er han også selvom rummet er 80 er-agtigt i sin udsmykning, pianisten spiller dårligt, sangen er langsom og ind imellem falsk, kaffen er tynd og forsamlingen kulturelt set langt fra er blandt frontløberne. Det kan også være, at de er alt for gode til at pege fingre ad andre, at de sætter mennesker i sociale og åndelige båse, og at de på mange måder tilsyneladende ikke afspejler Jesus ret meget i deres fællesskab. Ikke desto mindre har Jesus selv meddelt, at han er dér. Ikke på grund af menighedens kvaliteter, men fordi de er samlet om ham. Dette nærvær af den levende Jesus rykker ethvert kristent fællesskab ud af almindelige kategorier for fællesskab. Paulus udtrykker sagen på en lidt anden måde over for menigheden i Korinth: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Templet var Guds bolig. Her havde han lovet at være nærværende på jorden. Nu er den kristne menighed Guds tempel. Den, som bevæger sig ind i det kristne fællesskab, befinder sig midt i Guds nærhed. Det er selve Bibelens grundløfte, jeg vil være med dig, som gælder for den kristne menighed uanset, hvor den findes, og hvordan den opleves. Jesus er nu usynlig for os, og det er han også i menigheden. Det betyder ikke, at menighedens fællesskab ikke kan være en afspejling af ham, tværtimod. Men grundlæggende er han usynlig. Det vigtigste, der er at sige om en kristen forsamling, er dermed noget, vi ikke kan se. Han er til stede ved sin Ånd, i Ordet, dåben og nadveren, men han er skjult tilstede. Hvis vi skal se på menigheden med Jesu øjne, så skal vi lade denne skjulte kendsgerning spille stærkt med: Jesus er i vores midte! 10 11

7 Den skjulte renhed Ligesom enhver kristen er ren over for Gud ved troen på Kristus, sådan gælder det også om kirken som helhed: Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Det, som gælder for det enkelte kristne menneske, gælder også for den kristne menighed. Ligesom Guds nærvær i den troende også gælder i menigheden, sådan er den kristnes renhed og hellighed i Guds øjne også gældende for menigheden. Det betyder, at Gud ser sin menighed i Kristus, og dermed skjules alle dens fejl og mangler. Så ser han ikke misundelsen, bagtalelsen, småligheden, lukketheden, hykleriet, klikerne og alle de andre udtryk for synden, som vi kender og selv bidrager til. Han ser et folk på jorden, som er uden fejl og passer perfekt i hans nærhed. Denne side ved menighedens skjulte skønhed kan være meget vanskelig at fastholde, når man faktisk oplever, at synden er spillevende hos andre i menigheden. Jeg tror ikke, at der er anden vej til at håndtere dette end at tænke om vores medkristne, som vi gør om os selv. Det er en øvelse i ikke bare at se os selv med Guds øjne, som ren og retfærdig, Himlen værdig, men også at se og tænke sådan om de andre. Det er ikke kun mig, der har en usynlig hellighed og værdighed i Kristus. Det har alle mine trossøskende også. Ligesom det enkelte kristne menneske er kaldet til at lade den usynlige hellighed komme synligt til udtryk i det levede liv, sådan er det også med menigheden. Denne forpligtelse ophæves ikke af den usynlige renhed, men den usynlige hellighed er fuldkommen, det er den synlige aldrig. Den skjulte enhed En af de store vanskeligheder ved, at menigheden består af syndere, er, at kirken er blevet splittet i mange fraktioner. Fra ikke-troendes side har det ofte været en anledning til hån og et argument mod kristendommens sandhed, og hos de troende har kirkens splittelse være årsag til stor sorg. Den kristne kirke fremstår i dag ikke som én, men som mange kirker. Midt i dette synlige fravær af enhed har NT nogle stærke udsagn om, at der er en usynlig enhed. Jesus taler i sin ypperstepræstelige bøn om enhed mellem de troende på et dybere plan: Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jesu disciple til alle tider er forbundet med ham på et dybt plan, der sammenlignes med enheden i treenigheden. Denne forening med Jesus forbinder alle Jesu disciple med hinanden. Uanset, hvor på jorden de er, og i hvilket kirkesamfund de befinder sig, så er alle Jesu sande disciple forbundet i deres forhold til Jesus. Paulus taler ud fra samme sag om at bevare Åndens enhed. Alle Jesu sande disciple har Helligånden. Der er kun én Helligånd, og derfor er vi dybt i hjertet forbundet med alle andre, som har den samme ånd. Denne enhed ligger neden under alle synlige kirkeskel og er et udtryk for, at Jesus kun har én kirke på jord. Der findes i den forstand ikke konfessioner i Guds rige. Alle sande troende har den samme frelser, den samme barneret hos Gud og den samme Helligånd. Så kan det godt være, at vi på grund af forskellige vigtige uenigheder ikke kan være menighed sammen, og derfor har hvert vores hus. Men i Jesu øjne er hans kirke én, og på dybdeplanet er alle kristne ét. Det er - ligesom andre sider ved menighedens skjulte herlighed - noget, som vi tror, men ikke kan se. Den skjulte uovervindelighed I Vesteuropa har vi de sidste mange år oplevet, at den kristne kirke har været på tilbagetog. Kirken marginaliseres mere og mere, og bibelsk kristendom er ofte under pres inden for de nationale kirker. Denne erfaring giver let en stemning både i samfundet og i menigheden af, at det kun er et spørgsmål om tid, før kristendommen helt har mistet sin betydning. Over for mismodet og resignationen er det værd at bemærke Jesu ord om sin kirke på jord: dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Dette løfte gælder selvsagt ikke de enkelte kristne menigheder i landsbyer ud over hele jorden op igennem historien. Mange af dem findes ikke mere blandt andet i Nordafrika og Tyrkiet, hvor der tidligere har været mange lokale kirker. Lokale kirker kan lukke, men Jesu kirke, den ene universelle kristne menighed, vil Jesus ikke tillade at gå under på jorden. Om den så til sidst er trængt op i et sidste hjørne, som den velkendte galliske landsby i Asterix, så vil den altid overleve. Ikke fordi den har en speciel trylledrik eller et andet mirakelmiddel, men fordi Jesus selv bor i sin menighed. Han har overvundet døden og dødsriget, og dødsrigets porte skal ikke igen lukke sig om ham, og derfor heller ikke over hans menighed. Mod alle odds vil den kristne kirke overleve. Den bærer på en skjult uovervindelighed, nemlig den opstandne Kristus selv. Denne skjulte kendsgerning skal give modløse og opgivende kristne nyt mod. Jesu kirke er uovervindelig, fordi den uovervindelige bor i den. Den skjulte fremtid I forlængelse af kirkens skjulte uovervindelighed ligger dens skjulte fremtid. Nu kan den kristne menigheds fremtid se ynkelig ud både lokalt og nationalt, men der er en skjult afslutning på kirkens historie. Den skrives, når Jesus kommer igen og nyskaber verden. Så skal selv det mindste og mest ynkelige hjørne af menigheden samles med ham. Da skal hele den nye verden være en stor kirke, fyldt med Guds nærvær og gennemsyret af Jesus Kristus, så al ufuldkommenhed i tro og liv er blæst væk. Alle de ting, som ofte skyggede for Kristus, findes ikke mere. Den skjulte herlighed skal blive synlig, og de utallige ufuldkomne kristne fællesskaber skal være fuldkomne i kærlighed. Det er fremtiden for ethvert kristent fællesskab uanset hvor sort fremtiden kan tage sig ud, når vi regner gennemsnitsalderen ud! At se det usynlige Mens vi lever på denne side af Jesu genkomst, vil en væsentlig del af vores erfaringer med den kristne menighed handle om dens ufuldkommenhed. På den ene eller anden måde. Menighedens skønhed vil derimod på lange distancer være skjult for os. Derfor presses troen af erfaringen, og mismodet, frustrationen og resignationen trænger sig på. Da er det tid og den tid er for mange af os nu! til at se på menigheden med Jesu øjne. Tid til at tro ordene om menighedens skønhed, at glæde sig over det og at lade det være energien i arbejdet med forandringer i menigheden fra ufuldkommenhed til ufuldkommenhed, men dog med håb. Henrik Nymann Eriksen Matt 18,20 1 kor 3,16 Ef 5,25b-27 Se fx 1 Kor 5,1-13 Joh 17,20-22 Ef 4,3 Matt 16,18 Åb 21,1-4; 22,

8 Møder ved LMH s lærere frem til den 31. oktober Helliggørelse... Dette er den første af tre små temastykker om helliggørelse: Bliv det, du er i Jesus! En af de meget korte beskrivelser af, hvad helliggørelse er, lyder sådan: Bliv det, du er i Jesus! Selvom den er kort, er den ikke desto mindre temmelig indholdsrig og præcis. Den siger nemlig to meget væsentlige ting om helliggørelse: For det første understreger den, at hellig, er ikke noget, jeg kan blive ved at tage mig sammen eller mande mig op til. Nej hellig, det er noget, jeg er, når jeg tror på Jesus. Al anden form for hellighed er dybest set bedrag. I indledningen til Efeserbrevet står det meget tydeligt: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. (Ef 1,3-4). I Kristus er du og jeg velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Højere kan et menneske ganske enkelt ikke komme. I ham er vi udvalgt at stå hellige og uden fejl. Vi er hellige i Jesus helt og aldeles hellige og rene. For det andet understeger den korte beskrivelse, at helliggørelse handler om, at det, jeg er i Jesus, sætter sig spor i min måde at leve på. Det bliver klart, når vi læser videre i Efeserbrevet: For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn (Ef 5,8). Med andre ord: Du, der tror på Jesus er hellig. Du er lysets barn og købt fri fra synd og mørke. Lev nu i lyset og lad det, som behager Gud, fylde dit liv ikke for at opnå noget hos Gud eller for at blive hellig, men fordi han har skænket dig alt i Jesus. Et godt træ bærer god frugt. Det er træet, der kommer først. God frugt kan ikke gøre et dårligt træ godt, men et godt træ bærer god frugt. På samme måde er det ikke de gode gerninger, der gør et menneske helligt, men hellige mennesker dvs. mennesker, der er i Jesus gør gode gerninger. Derfor taler Bibelen også ofte om de gode gerninger dvs. gerninger, der springer ud af, at vi er i Jesus som kendetegn på en sand og levende tro. Daniel Burgdorf 4. september Henrik Nymann Eriksen Lindehøj kirke 7. september Christian Støvring Maymann Græsted LM 7. september Daniel Burgdorf Helsingør LM 13. september Mikkel Vigilius København LMU, Bibeldag september Henrik Nymann Eriksen Esbjerg LM 15. september Christian Støvring Maymann Rødovre LMU 25. september Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke september Daniel Burgdorf Lejr med Aros LMU 29. september Christian Støvring Maymann KFS København 2. oktober Henrik Nymann Eriksen Lindehøj kirke 3. oktober Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke, Israelsmøde oktober Mikkel Vigilius Nexø LM, Weekendlejr 5. oktober Henrik Nymann Eriksen Hvidovre Frimenighed 9. oktober Henrik Nymann Eriksen Århus LMU 23. oktober Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke 26. oktober Henrik Nymann Eriksen Ullerød LM 29. oktober Henrik Nymann Eriksen Nansensgade LMU 31. oktober-2. november Mikkel Vigilius Viborg LM, Weekendlejr 14 15

9 Adresseliste Forårskursus 2014 Asal Alaeipour Eversvej 6, 4. sal 2, 2000 Frederiksberg Samme Eva Mai Andersen Toftøjevej 27B, 2720 Vanløse Samme Lillian Hauge Andersen Tinghøjvej 7, 6870 Ølgod Samme Mette Appel Lindevej 7, Bedsted, 6240 Løgumkloster Samme Philip Stolt Askly Søren Kierkegårdsvej 5, 3250 Gilleleje Samme Mathilde Bech Årsdalevej 61, 3740 Svaneke Fiolstræde 18, 2. th Kbh K Anne Vibeke Brix Langsifjellet 3, 4370 Egersund Samme Simon Bærentsen Niels Bohrsvej 5, 7500 Holstebro Samme Emilie Ellegård Christensen Dannebrogsgade 35, 1. th., 1660 Kbh V Håndværkerhaven 33, 1. tv Kbh NV Hanna Pilgaard Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Jordbrovej 15, 3. tv Aarhus N Ida Elmelund Christensen Golfvej 84, 6715 Esbjerg N Ådalsvej 65, 3. tv Vanløse Magnus Christensen Marsvænget 51, 6710 Esbjerg V Samme Rebekka Pilgaard Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Vardevej 68, 6880 Tarm Johanne Mette Kofod Damm Viemosevej 82A, 2610 Rødovre Fiolstræde 18, 1. tv Kbh K Rasmus Eriksen Kongens Vænge 1, 3400 Hillerød Fiolstræde 18, 1. tv Kbh K Farhad Faraji Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø Samme Kamilla Flodin Brønshøjgårdvej 3, 1. th., 2700 Brønshøj Samme Agnar Frederiksen Undir Klakki 41, 700 Klaksvík Samme Andreas Fredensborg Hansen Haderslevvej 45a, 6070 Christiansfeld Samme Filip Lindholm Haahr Hansen Toftemarken 21, 3200 Helsinge Samme Ruben Hedelund Rangstrupvej 10, 6534 Agerskov Møllevang 13, 6534 Agerskov Ruth Elise Hedelund Rangstrupvej 10, 6534 Agerskov Møllevang 13, 6534 Agerskov Heidi Sode Henriksen Århusvej 70, 8940 Randers SV Samme Hans V Breum Jakobsen Damtoften 15B, 8260 Viby J Herningvej 32, 6870 Ølgod Ali Jamal Engparken 16, st. th., 7470 Karup J Samme Andreas Søholm Jensen Dahlsvej 150, 5260 Odense S Samme Daniel Skov Jensen Silkeborgvej 29, 7400 Herning Spøttrupvej 37, 7400 Herning Ellen Pilgaard Jensen Brombærvej 16, 6100 Haderslev Samme Jesper Schou Jessen Lovtrup Vestermark 31, 6360 Tinglev Samme Lennart Jønsson Baunsbjergvej 6, 6920 Videbæk Samme Mirjam Munk Jønsson Skoleparken 117, 7500 Holstebro Samme Cecilie Kjær Jørgensen Fløngvej 25A, 2640 Hedehusene Samme Hans Agerbo Houmaa Jørgensen Lektorvej 93, 9000 Aalborg Samme Peder Vestergaard Kjeldsen Solvangvej 7, 6900 Skjern Samme Mathias Kjærsgård Fanøvej 19, 7400 Herning Hjøllundvej 15, 7400 Herning Maiken Korsgaard Hygum Engvej 1, 6715 Esbjerg N Fiolstræde 18, 2. th., 1171 Kbh K Daniel Ejnar Larsen Dalgårdsvej 9, 6900 Skjern Jordbovej 15, 3. tv., 8200 Aarhus N Eva Bisgaard Larsen Strømmesbølvej 36, 6880 Tarm Samme Kasper Larsen Bossevejen 12, 3720 Aakirkeby Samme Martin Plougmann Lauridsen Skolevej 7, 7830 Vinderup Samme Mathilde Sandfeld Lauridsen Ærtemarken 45, 2860 Søborg Fiolstræde 18, 2. tv., 1171 Kbh K Tobias Lund Ådalsvej 65, 2720 Vanløse Håndværkerhaven 33, 1. tv., 2400 Kbh NV Helena Lindberg Madsen Engsvinget 45, 5250 Odense SV Fiolstræde 18, 2. th., 1171 Kbh K Kiumars Masrour Mariehøj 116, 1. tv., 2610 Rødovre Samme Mikael Mathias Mathiesen Træhedevej 9, 6500 Vojens Samme Heidi Nørager Mikkelsen Skjernvej 16, 6900 Skjern Februarvej 14, 8210 Aarhus V Christian Sorth Mogensen Fredensborgvej 33, 3400 Hillerød Samme Søren Mogensen Borgergade 29, 1. th., 8600 Silkeborg Samme Michael Nielsen Dalbyvej 92, 8722 Hedensted Samme Linnea Nilsson Ô. Stenby Fyrby Gård, Vikbolandet Klostermarken 69, 6900 Skjern Jeppe Tang Paulsen Godthåbsvej 10, 3200 Helsinge Samme Elisabeth Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, 6710 Esbjerg V Ådalsvej 65, 3. tv., 2720 Vanløse Julie Due Pedersen Østergade 105, 3200 Helsinge Øresundsvej 47B, 4. th., 2300 Kbh S Lennart Pedersen Rønnevej 46, 3720 Aakirkeby Samme Mette Pedersen Amtrupvej 11, 7400 Herning Samme Pernille Klindt Pedersen Slotsherrensvej 143, st. tv., 2720 Vanløse Samme Emil Brande Bahn Petersen Kirkeager 3, 3210 Vejby Samme Sofia Arge Poulsen Gardsendi 17, 700 Klaksvík Samme Jonas Rasmussen Munkgårdsvej 56b, 3490 Kvistgård Samme Johnny Schmidt Grödemveien 69C, 4029 Stavanger Samme Ziaodin Shahrokhi Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø Milnersvej 41, 3400 Hillerød Joachim Skriver Håndværkerhaven 14, 2400 Kbh NV Samme Hannah Fomsgaard Svinth Bøgens Kvarter 52, 7400 Herning Samme Kirstine Wejse Særkærparken 171, 7500 Holstebro Samme 16 17

10 Elever på E14 1 Sara Fuglsang Ambrosen Wagnersvej 14, 7500 Holstebro 2 Fredrik Andersson Vatared 1, Tostared, Sverige 3 Philip Stolt Askly Søren Kierkegårdsvej 5, 3250 Gilleleje 4 Heidi Bech Torpevænget 73A, 8210 Aarhus V 5 Martin Beck Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V 6 Benjamin Bertilsson Lönö Hult 5, Vikbolandet, Sverige 7 Majbritt Tjørnemark Borup Skæring Hedevej 52, 8250 Egå 8 Anne Vibeke Brix Langsifjellet 3, 4370 Egersund, Norge 9 Anne Najbjerg Christensen Hybenvej 9, 6100 Haderslev 10 Jacob Christensen Sdr. Malle 9, 6800 Varde 11 Julian Dinu Rumænien 12 Filippa Einarsson Ekebergsvägen 86-18, Kristianstad, Sverige 13 Johan Enevoldsen Kragerisvej 1, 6870 Ølgod 14 Filip Thorlund Eriksen Fredensgade 68.1.tv., 6900 Skjern 15 Hanne Thorlund Eriksen Fredensgade 68.1.tv., 6900 Skjern 16 Kamilla Flodin Jordbærvangen 85, 2765 Smørum 17 Martin Fredensborg Tamhøjvej 25, 6870 Ølgod 18 Mohammad Rasoul Ghorbani Møllegade 36, 1. tv., 6900 Skjern 19 Benedikte Agerbo Haahr Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster 20 Maiken Hadberg Møllevejen 102, 5330 Munkebo 21 Navid Abdul Hakom Frederiksdalsvej 43, 2. tv., 2830 Virum 22 Danny Hansen Nygårdsparken 63, 7400 Herning 23 Sarah Hansen Kærbyvej 17, 8983 Gjerlev J 24 Anna Hector Ljungaskog 151, Örkelljunga, Sverige 25 Kathrine Skovby Heldgaard Højrisvej 17, 8240 Risskov 26 Frederik Holst Århusvej 40A, 3000 Helsingør 27 Lars Ramsgaard Jensen Guldregn Allé 30, 6920 Videbæk 28 Lasse Westh Jensen Gl. Postvej 33c, 3730 Nexø 29 Nina Jensen Åbjergvej 11, 6560 Sommersted 30 Christian Jönsson Sonnarp 526, Örkelljunga, Sverige 31 Elin Jönsson Sonnarp 526, Örkelljunga, Sverige 32 Judit Kass Undir Torvbrekku 4, 490 Strendur, Færøerne 33 Jonas Kastbjerg Ege Allé 31, 8600 Silkeborg 34 Ane Marie Vestergård Kiilerich Toftevej 5, 7490 Aulum 35 Anja Kjærgaard St. Nørgårdsvej 12, 6900 Skjern 36 Andreas Kjøller-Hansen Rønnevej 27, 3720 Aakirkeby 37 Karina Lise Knudsen Torpevænget 9C, 8210 Aarhus V 38 Michael Knudsen Krusåvej 9, 6240 Løgumkloster 39 Mathilde Myhre Tarp Krüger Nannasvej 39, 6100 Haderslev 40 Thomas Myhre Tarp Krüger Nannasvej 39, 6100 Haderslev 41 Ceu Bik Lotong Damtoften 16 st th, 6950 Ringkøbing 42 Kenneth Madsen Ligustersvinget 4, 8600 Silkeborg 43 Marof Magidy Center Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø 44 Heshmat Malekzadeh Poppelakke 18, st. tv., 6900 Skjern 45 Alice Møberg Treldevej 41, 2. mf., 7000 Fredericia 46 Birgitte Najbjerg Tranekærvej 123, 7400 Herning 47 Nicolaj Bendiks Nielsen Rosenalle 21, 6920 Videbæk 48 Sara Kjærhus Nielsen Merringvej 143, 8700 Horsens 49 Jonas Christian Nyame-Jensen Mysundevej 18, 7500 Holstebro 50 Linda Nyame-Jensen Mysundevej 18, 7500 Holstebro 51 David Skovbo Pedersen Bygaden 12, 3720 Aakirkeby 52 Sara Søndergaard Pedersen St. Lundgårdsvej 48, 7400 Herning 53 Cecilie Weis Petersen Stejlgaardsparken 98, 6740 Bramming 54 Elsa Frederiksberg Petersen Kjarlarvegur 31, 700 Klaksvík, Færøerne 55 Louise Quist Byskovvej 43, 2730 Herlev 56 Stefan Kofod Rasmussen Sandmarksvej 14, 3700 Rønne 57 Elsebeth Hedelund Schmidt Rangstrupvej 10, 6534 Agerskov 58 Simon Thorngreen Schmidt Volmersvej 21, 3000 Helsingør 59 Amalie Kofoed Skriver Munkehøj 2, 2870 Dyssegård 60 Julia Svensson Dahlievaegen, Kristianstad, Sverige 61 Jakob Tangen Søgaard Hybenvænget 45, 6920 Videbæk 62 Anna Ude Sørensen Møllebovænget 11, 7000 Fredericia 63 Samir Jamal Taya Engparken 2, 1. tv., 7470 Karup J 64 Mikkel Thynov Viemosevej 22b, 2610 Rødovre 65 Mathias Mølskov Thøstesen Foersumvej 9, 6880 Tarm 66 Sophie Gammelgaard Trans Torpevænget 73A, 8210 Aarhus V 67 Nicolai Wind Nedertoften 19, 1. th., 2720 Vanløse Elev nr. 8 og 67 mangler på billedet 1 Sara Fuglsang Ambrosen Wagnersvej 14, 7500 Holstebro 35 Anja Kjærgaard St. Nørgårdsvej 12, 6900 Skjern 18 19

11 Adresseændringer 53 Marianne Heldgaard Jensen, (f. Anthonsen), Blåbærvej 11, 6920 Videbæk 54 Tove Jensen, (f. Hansen), Axel Jarls Vej 4, 1.sal., lejl. 3, 3400 Hillerød 56 Ella M. V. Kjærgaard, (f. Hansen), Slotshusene 1, 1 nr. 14, 3400 Hillerød 58/59 60/61 Thomas Erik Heldgaard, Damgade 7, 1., 58, 6400 Sønderborg 58 Else Paulsen, (f. Petersen), Parkvej 20, st. 51, 6430 Nordborg 61/62 Charlie Jensen, Nordre Jernbanevej 21 B, 1., 3400 Hillerød 63 Anna Lise Jensen, (f. Plüger), Nordre Jernbanevej 21 B, 1., 3400 Hillerød F 70 Birthe Kofoed Pedersen, (f. Larsen), Søndermarksvej 91, 1. th., 8800 Viborg F 70 J.Hago Pedersen, Søndermarksvej 91, 1. th., 8800 Viborg F 72 Jørgen Bloch, (f. Jensen), Fabersvej 44, 3. tv., 8900 Randers C F 72 Margarethe Burgdorf, (f. Kobbelgård), Juhlsmindevej 25, 6100 Haderslev F 73 Mads Peder Thorlund, Mejlvangvænget 1, 6870 Ølgod F 73 Tove Thorlund, (f. Truelsen), Mejlvangvænget 1, 6870 Ølgod E 74 F 89 Hanna Rasmussen, EECMY, Post Box 123 Jinka, South Omo, Ethiopia F 75 Ingrid Carlsen, (f. Nielsen-Gøgsig), Græsted Hovedgade 23 A, st. lejl. 1, 3230 Græsted E 80 Gert S. Zøllner, Birkevænget 59, 3600 Frederikssund F 81 Kirsten Hougesen, Tordenskjoldsgade 33, 4200 Slagelse F 82 88/89 Eva Jødal, (f. Andersen), Hostrupvej 66, 3., 4., 9500 Hobro E 82 Helga Tysvær Fløysvik, (f. Tysvær), HTF, Flaktveitgeila 88, 5135 Flaktveit, Norge E 82 Kirsten Rosenlund, (f. Andersen), Præstbrovej 1, Herskind, 8464 Galten E 82 Kurt Rosenlund, Præstbrovej 1, Herskind, 8464 Galten F 87 Anne Harboe, Skolebakken 64, 5. sal, -3, 6700 Esbjerg 88/89 Brian Damsgaard, (f. Hansen), Dollerup Torp 14, 6640 Lunderskov E 89 Torben Dysager, (f. Kristensen), Dalvej 2, 6900 Skjern 95/96 Kjersti Berge Dirksen, (f. Lorvik), Randersvej 195, Sjellebro, 8544 Mørke E 96 Malene Bjerg Olsen, (f. Bjerg Møller), Ved Vigen 16, 2400 København NV F 98 René Sølvsten Nissen, Baggesensvej 4, 4600 Køge 97/98 Louise Sølvsten Nissen, (f. Engell-Kofoed), Baggesensvej 4, 4600 Køge F 2 Hans-Peter Kronborg Hansen, Rugvænget 20, 7400 Herning F 2 Martin Larsen, Ravnsbjergparken 28, Guldager, 6710 Esbjerg V F 3 Birgitte Lundgaard Ottosson, (f. Hansen), Solsortevej 4, 6900 Skjern 2 / 3 Joel Lundgaard Ottosson, Solsortevej 4, 6900 Skjern 2 / 3 Mattias Kiel Nielsen, Trillegårdsvej 56, 8210 Århus V F 5 Michael Kiel Baagø, Høgevej 45, 7. th., 8210 Aarhus V 4 / 5 Johanna Kiel Baagø, (f. Nielsen), Høgevej 45, 7. th., 8210 Aarhus V F 8 Hannah Elisabeth Kjeldsen, Resedavej 91, 1. tv., 8600 Silkeborg 7 / 8 Christian Dyssegaard, Oliemøllegade 12, 4., 7., 2100 København Ø F10 Ivan Christian Haahr, Ladefogedvej 87, 8200 Aarhus N F10 Kathrine Kjer Elleby, (f. Madsen), Skoleholdervej 53, 2. th., 2400 København NV F10 Mads Elleby, Skoleholdervej 53, 2. th., 2400 København NV F10 Maiken Storgaard Juhl, Broncealdertoften 8, 2-3, 8210 Aarhus V F10 Neema Haahr, (f. Andersen), Ladefogedvej 87, 8200 Aarhus N F11 Philip Due Pedersen, Østergade 20 F, 3400 Hillerød F12 Jesper Bjørnholt, Grønjordskollegiet 4 st. 4115, 2300 København S F12 Johanna Blohm Enevoldsen, (f. Knudsen), Himmerlandsvej 29, 2. th., 2720 Vanløse F12 Kirstine T. Primdahl Lorentsen, Østerbrogade 85, 1., 39, 2100 København Ø F12 Niels Christian Askholm, Hasle Centervej 219, 7. th., Hasle, 8210 Aarhus V 11/12 Lars Nielsen, Gladsaxevej 127, kld., 2860 Søborg 11/12 Maja Hjorth Munch, Strandboulevarden 52, 2. tv., 4800 Nykøbing F F13 Benjamin Lodahl Kirkegaard, Bispehavevej 31, 1. tv., Hasle, 8210 Aarhus V F13 Julie Vindum Brandt, Østerbrogade 85, 3., 95, 2100 København Ø E13 Emil Solgaard, Hjortensgade 20, 2., 8000 Aarhus C E13 Ida Bach Christesen, (f. Jakobsen), Flakholmen 2, 2. th., 2720 Vanløse E13 Silas Elmholdt Christesen, Flakholmen 2, 2. th., 2720 Vanløse Viede Samuel Frederik Kofoed-Nielsen (5/6) ~ Katharine Crompton Linda West (E 8) ~ Jens Storgaard Poulsen Katrine Munch (F13) ~ Joachim Gram Olsen Hanna Pilgaard Christensen (F14) ~ Daniel Ejnar Larsen (F14) Johanne Mette Kofod Damm (F14) ~ Rasmus Eriksen (F14) 20 21

12 ... Indsamling I 2013 samlede vi ind til LMH med henblik på at få penge fra momskompensationspuljen. Det gør vi igen i Reglerne er ændret lidt, så vi i 2014 skal have 100 givere, der giver mindst 200 kr. Vi mangler en del endnu i at nå det mål. Hvis du vil være med, kan pengene sættes ind på LMHs bankkonto ( ) i god tid inden 1. oktober husk at skrive CPR-nummer. Vi ved endnu ikke hvor stort et beløb vi får i momskompensation for 2013 men når vi har fået pengene sidst på året, orienterer vi om det i bladet. Men vi forventer et betragteligt stort beløb. Vi takker for gaver. Vi har allerede fået det, vi har brug for. PENGE FRA MOMS- KOMPENSATIONS- PULJEN!! takke og bedeemner... Tak for: Mange elever på E14 Natasja Michael som ny kvotalærer på LMH Guds omsorg for både ansatte og elever Bed for: Tyrkietsturen til oktober Elevernes åndelige og menneskelige udbytte af opholdet på E14 At Michala Christau må få en god elevtid i LMHs køkken Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Salme 121, 1 og 2. Båndet ISSN Udgivet af LMH s Elevforening Pris pr. år: kr. 95,- Udkommer 6 gange årligt 15. februar, 15. april, 15. juni, 1. september, 15. oktober og 15. december. Redaktør: Henrik Nymann Eriksen Luthersk Missions Højskole Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Tlf Foto: Ole Munch Kasserer og ekspedition: Lene Højgaard Jensen St. Lundgårdvej 79, Tjørring 7400 Herning Tlf.: Giro: Adresseændringer - oplyses til ekspeditionen. Elevforeningens bestyrelse: Kurt Vibe Ruth Due-Hansen Ruth Nielsen Harald Funch Kofoed Lene Højgaard Jensen Jacob Bach Christensen Bent Kjøller-Hansen Layout: 68design ved Kåre Roager 22 23

13 Afsender: Lene Højgaard Jensen St. Lundgårdvej Herning B Reklame til Båndet.pdf 1 8/13/2014 5:39:12 PM [ ] november 2014 Find flere oplysninger og tilmeld dig på

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

S o l b a k k e n 2013

S o l b a k k e n 2013 S o l b a k k e n 2013 Velkommen på Solbakken 2012 2013 Solbakken ligger i smukke omgivelser mellem skov og strand, og er hvert år besøgt af flere hundrede børn og unge. Alle lejre er fælles for drenge

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Lindholm Sports Skytte Klub

Lindholm Sports Skytte Klub Lindholm Sports Skytte Klub RESULTATLISTE Januar stævne 2015 21, 23, 24 og 25 januar 2015 Holdkonkurrence: Børnehold 1 Vester Hassing Skf. 113586 Christian Bols Pedersen Klasse: BK1 200/12 108748 Kathrine

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Båndet. 2015/nr. 1. luthersk missions højskole. 92. årgang - 15. februar

Båndet. 2015/nr. 1. luthersk missions højskole. 92. årgang - 15. februar Båndet 92. årgang - 15. februar 2015/nr. 1 Hvorfor de fire evangelier?... side 8 Interview med Jens Ole Christensen... side 11 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Boys Only Lørdag d. 15.dec. 2012 kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Spillested: Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 7490 Aulum tlf. 97473701 Stævneleder: Niels Orloff Bilberg 52147001 U09 B - U11 B + C -

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter

Boys Only Lørdag d. 15.dec kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Boys Only Lørdag d. 15.dec. 2012 kl. 09,00 Aulum Fritidscenter Spillested: Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 7490 Aulum tlf. 97473701 Stævneleder: Niels Orloff Bilberg 52147001 U09 B - U11 B + C -

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Herresingle U11 B Antal deltagere: 11 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Damesingle U11 B Antal deltagere: 8 1 (P.1) 980801-01 Anne Muurholm

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Afslutningsstævne

Afslutningsstævne Afslutningsstævne 2008-09 Billeder fra stævnet i 2008. I lokalsamarbejde er vi klar til afslutningsstævne for: Sahl, Ans, Bjerringbro, Rødkærsbro og Mammen. Stævnen afholdes på Bjerringbro gymnasium. Søndag

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig;

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere