Båndet. 2014/nr.4. luthersk missions højskole. 91. årgang - 1. september. Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Båndet. 2014/nr.4. luthersk missions højskole. 91. årgang - 1. september. Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse..."

Transkript

1 Båndet 91. årgang - 1. september 2014/nr.4 Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse... side 14 luthersk missions højskole

2 højskolen kort Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og vores historie.. 5 måneders bibel- og højskolelinje 10 måneders bibel- og højskolelinje bibel- og integrationslinje bibelskole med fokus på musik bibelskole med fokus på global mission lovsangslederuddannelse På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders ophold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der starter om efteråret. Hvert kursus indeholder undervisning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag og en række valgfag. Fællesfagene består af grundlæggende indføring i den kristne troslære, centrale bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige emner. Postadresse: Luthersk Missions Højskole Ansgarvej Hillerød Forstander: Henrik Nymann Eriksen Bank: Fax: Telefoner på skolen: Kontor: Køkken: Mit konfirmationsord (Matt 20,28) Der er ét bibelord, som på en særlig måde har fulgt mig gennem livet. Det er Jesu ord om, at Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Matt 20,28). Ordet står i min gamle salmebog, skrevet ind som mit konfirmationsord. Bibelverset er valgt af den præst, som konfirmerede mig, Bent Falk, for det var før, det blev skik og brug at lade konfirmanderne vælge deres eget konfirmationsord. Og tak for det! Ikke at der er noget galt i at lade konfirmanderne vælge et bibelord, som de finder relevant, men der er en særlig rigdom i at få et ord givet af en anden. Ikke mindst når ordet kommer til at tale ind i ens egen livssituation, som det var tilfældet her. For min del bestod konfirmationsforberedelsen nemlig af en lang række spørgsmål, som jeg søgte svar på, og som der heldigvis var plads til at stille. En af de ting, jeg søgte svar på, var, hvem denne Jesus egentlig var, og hvad han stod for. Det prøvede Bent Falk at svare på efter bedste evne og opsummerede så det hele i dette ene, velvalgte bibelord. Et prisme, som Jesu liv kan ses og forstås igennem. Fortegnet for Jesu liv er nemlig, at han ikke lever for sig selv, men for andre. Han søger ikke sit eget, men vier sit liv til at tjene andre. Det gør han både i ord og gerning. Han forkynder om Guds rige, som er kommet nær, så nær, at mennesker dengang og nu kan tage imod det i tro. Og han giver os et glimt af Guds rige ved at helbrede syge, udfri besatte og være sammen med de uværdige og udstødte. Kulminationen på Jesu tjeneste kommer langfredag, da Jesus bringer det ultimative offer ved at give sit liv som løsesum for mange. Fornedret og forslået bliver han naglet til et kors og betaler med sit liv for, at du og jeg kan gå fri af Guds dom. Hvis jeg ikke fik andet med fra min konfirmationsforberedelse, fik jeg dette ene: Jesus døde i vores sted. Mange år senere blev jeg igen opmærksom på dette lille, men centrale bibelvers. Nu i en diakonal sammenhæng. Jesu ord står nemlig som afslutning på en discipelbelæring, hvor Jesus taler om, at den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, (Matt 20,26). Ikke særlig glorværdigt eller prestigefyldt, set med hverken datidens eller nutidens øjne; men ikke desto mindre det ideal, Jesus sætter for sine disciple. Jesus begrunder idealet ved at henvise til sig selv med ordene om, at Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene af andre, men for selv at tjene og give sit liv. Vil man være discipel og tage ved lære af Jesus, må man altså tage tjenerrollen på sig og overveje, hvordan man kan fylde den ud. I sin familie, som kollega, ven, nabo og i menigheden. Kort sagt, i det liv og den hverdag, man har. Det forudsætter evnen til at sætte sig selv til side til fordel for en anden, fordi man vil den anden det godt. Motivationen til det skal vi ikke søge i os selv, men i troen på Kristus, som elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud (Ef 5,1). Det er i lyset af Kristi kærlighed, at vi i al ufuldkommenhed kan drage omsorg for hinanden.. Herre, lær mig at elske, som du har elsket mig. Kirsten Hartvig Munk 2 3

3 Leder Selvstændig bibellæsning... I dette efterår arbejder LMH s ansatte og bestyrelse med at formulere seks særlige indsatsområder for skolen i den kommende tid. Et af disse indsatsområder er selvstændig bibellæsning. Jeg har indtryk af, at mange tidligere elever har fået hjælp til at læse bibelen på egen hånd, mens de gik på LMH, og mange har også haft gavn af det siden. Men vi skønner, at der nu er brug for en ekstra indsats på dette felt. Men hvad mener vi med selvstændig bibellæsning, og hvorfor er det vigtigt? Privilegium Det er et privilegium at tilhøre en generation af kristne, der kan læse, og hvor hvert enkelt af os har sin egen Bibel på vores eget sprog. Det er langt fra alle kristne op gennem historien og ud over verden, som har det privilegium. Men mit indtryk er, at der er ganske mange kristne, som ikke benytter sig af det. Man læser store komplicerede bøger i forbindelse med sin uddannelse og sit arbejde, og i fritiden læser man tykke romaner, men at læse en lille stump i Bibelen i forbindelse med nogle stille minutter med Gud, - det er meget svært. Mange i øvrigt velfungerende og meget disciplinerede kristne siger, at det er for svært for dem. Det bliver ikke rigtig til noget. Jeg synes, at det er mærkeligt, men ikke desto mindre er det sandt. Men det er også ærgerligt, for det betyder, at de næsten altid møder Guds ord igennem andre kristnes fortolkninger fx i en prædiken eller i et andagtsstykke. Og al respekt for det, men det er nu godt også selv at møde Ordet direkte uden andres tilpasning og tilberedning af det. Og det kræver faktisk ikke ret meget vers læst på egen hånd og en lille bøn til Gud over de tanker, teksten har sat i gang. Hvor svært kan det være! Selvstændighed Jeg tror, at den kristne menighed har brug for selvstændige kristne mennesker. Kristne, der ikke bare siger det, som prædikanten, præsten, bibelskolelæreren eller lederen siger, men som tænker selv. Man kaldte det engang for det myndige lægfolk. De kan godt selv læse en bibeltekst og forstå, hvad den betyder. De læser Bibelen på kryds og tværs og har derfor en fornemmelse af, hvornår et udsagn om troen har slagside og bliver for ensidigt. De har også deres egen livserfaring med i bibellæsningen, som er med til at give en realisme og bevare begge fødder på jorden. Jeg ved godt, at den selvstændige bibellæser også kan være lidt irriterende. Det er ham, der har et spørgsmål til prædikanten, som afslører, at prædikenen ikke har balanceret helt godt. Og det er hende, der griber fat i det vers i teksten, forkynderen sprang over, men som hun gerne vil have forklaret. Men ikke desto mindre er de nødvendige i vores forsamlinger. Først og fremmest fordi de har en masse godt at give ind i fællesskabet både til møderne, i bibelkredsen og på tomandshånd. Men også fordi de ikke lader enkeltmennesker få for stor åndelig magt over os. Autonom Den selvstændige bibellæser er autonom på den gode måde. Han anerkender fuldt ud Gud og hans ord som vores højeste myndighed, men formidlerne af Guds ord anerkendes kun i det omfang, de har Ordet på deres side. Den selvstændige bibellæser er uimponeret over teologisk uddannelse, mangeårig prædikanttjeneste og fine stillinger, hvis ikke Ordet forvaltes og formidles troværdigt. Den selvstændige bibellæser er derfor bedst rustet til at stå distancen under åndeligt pres, hvad enten det er forfølgelse eller forførelse. Selvforsynende Den selvstændige bibellæser er i stand til at brødføde sig selv med Guds ord. Det kan være, at hun kommer til at bo et åndeligt øde sted, men så har hun sin Bibel, og er selv i stand til at få åndelig føde fra den. Det kan også være i andre livssituationer, hvor man er forhindret i at komme i et kristent fællesskab pga. sygdom, arbejde eller andre forhold. I disse situationer er vi åndeligt meget sårbare, hvis vi ikke er selvstændige bibellæsere. Vi har brug for et modent kristenfolk, som kan stå på egne ben. Den vigtigste hjælp til det er selvstændig bibellæsning. De modtog ordet med meget velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan (ApG 17,11). Henrik Nymann Eriksen 4 5

4 Glimt fra skolen... sidste halvdel af foråret, men er nu tilbage igen. Han brugte bl.a. sin orlov til at arbejdet med mentorbegrebet, og vi glæder os nu over at have vores erfarne kollega med i hverdagen på LMH igen. Det samme gælder Kirsten Munch, som efter en sygemelding i foråret med delvis raskmelding op mod sommerferien nu er tilbage igen på fuld kraft. Til sidst vil jeg minde om, at LMH bæres af venner og tidligere elevers forbøn. Tak til jer som beder til Gud for både ansatte og elever og tak fordi I vil fortsætte med at gøre det! Henrik Nymann Eriksen Nyt elevhold Det er helt fantastisk! Efter seks år med små efterårshold er der nu 67 elever på E14. Det er en stor gave, som vi takker Gud for. Eleverne ankom sommerbrune den 1. august midt i varmen og med en glad og positiv indstilling. Vanen tro blev de første dage brugt til introduktion og lær-hinanden-at-kende - aktiviteter, men hurtigt begyndte hverdagen med undervisning i de forskellige fag. Det er hverdagene vi har flest af, og det er dem, som samlet set rykker noget, når man er elev på LMH. Vi har igen i år et internationalt islæt i elevgruppen. De nordiske elever fordeler sig med syv fra Sverige, en fra Norge og to fra Færøerne. Integrationsklasse har i skrivende stund seks elever, men måske kommer der et par stykker til. De fleste taler farsi (persisk), og vi har derfor tolkning af bibelundervisningen til farsi hele tirsdagen. Sommeren på LMH I løbet af sommeren var skolen udlejet til tre lejre, hvoraf de to var tværkulturelle sommerlejre. Den sidste af disse var særligt for iranere og afghanere, hvor alt foregik på farsi eller blev tolket til farsi. Flere af deltagerne med en muslimsk baggrund kom til tro på Jesus. Det glæder vi os over, at LMH lægger bygninger til. I løbet af sommerferien havde vi også indbrud. Denne gang var det ikke stolene i spisesalen, som blev stjålet, men derimod stødtænderne over pejsen i dagligstuen. Det ærgrer vi os meget over. Sagen ligger nu hos politiet, og vi håber på et pænt beløb fra forsikringen, så vi kan få en ny udsmykning på den fremtrædende plads i lokalet. Medarbejdere På grund af det store elevhold har vi ansat Natasja Michael i en 70% stilling i det kommende skoleår. Natasja er tidligere LMH-elev og uddannet lærer. Hun har de sidste fire år arbejdet på en efterskole og også vikarieret for Helene Pihl i Københavnerkirken i foråret, mens Helene arbejdede på LMH. Natasja skal blandt andet undervise i Discipelskab i praksis, litteratur og lede en studiegruppe. Vi glæder os over, at have hende som en del af staben på skolen. Michala Christau er også ansat i det det kommende år som gastronomiassistentelev i køkkenet. Ansættelsen sker med både offentlig og privat økonomisk støtte, så den er udgiftsneutral for skolen. Michala var i praktik hos os i foråret, og vi glæder til at fortsætte samarbejdet. Thomas Wind havde studieorlov i 6 7

5 Gud udruster dem, han kalder... Uden for matriklen At være elev på LMH er helt fantastisk. Man bliver opvartet på alle tænkelige måder, det eneste, der mangler, er måske morgenmad på sengen (fremtidigt ideforslag?). Spøg til side, i hvert fald kan man komme som elev på højskolen uden at skulle bevæge sig ud af skolens matrikel. Derfor er det rigtig godt, at LMH selv bringer nogle muligheder på banen. Et af de tilbud, LMH giver, er at tage ud på soldaterhjemmet i Høvelte og møde de værnepligtige soldater i Livgarden. På forårsholdet deltog omkring elever fast i dette initiativ, og nogle hoppede bare med i bilen sådan onand-off. Opgaven lød på, at vi hver onsdag stod for at holde andagt på soldaterhjemmet og ellers bruge aftenen derude til at prøve at få snakket med soldaterne om tro og liv. Mødte vi nogen med en særlig interesse, så havde vi eksemplarer af bogen Hvad skal jeg med Jesus med, som vi kunne dele ud af. Eleverne, som deltog, blev delt op i 3 hold og skiftedes så til at tage en onsdag aften i Høvelte. Der var dog også nogle, som ikke havde lyst til at tage med ud til soldaterhjemmet, men som i stedet blev hjemme og bad for dem, som var afsted. Herren må gøre det Som regel blev der holdt et lille bedemøde før aftensmaden eller i bilen på vej ud til soldaterhjemmet. Det var skønt at kunne lægge aftenen over i Guds hænder, for hvis ikke Gud er med, hvad skulle så være grunden til at tage af sted? Det har Sl. 127,1 gjort klart for mig: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Jeg havde ikke oprindeligt meldt mig til dette initiativ, men kom med senere, da lysten pludselig kom en aften, hvor en af grupperne havde ekstra plads, så den onsdag tog jeg med. Leg og samtale Andagten var planlagt til kl. 18:45, og vi var der i lidt god tid. Jeg skulle heldigvis ikke stå for noget den aften. Gruppen, jeg var sammen med, var klar med det hele. En havde forberedt en andagt, og nogle andre havde taget en lille leg med, hvis nogle af soldaterne skulle have lyst til det. Det er som regel en god ice-breaker. Ofte var soldaterne med på legene, hvis ikke lige med det samme, så i hvert fald efter, at vi fortalte dem, at der var præmier i form af slik. Det kunne helt enkelt være et spil bingo, vi tog med derud. Andre aftener kunne det være en bibelsk version af Pengene på Bordet, hvor spørgsmålene kunne lyde: Hvor mange bøger er der i Bibelen?, Hvem udvalgte Gud til at bygge en ark?, Hvem sagde: Jeg er livets brød. eller noget helt tredje. Den udfordrende del kom så efter legen. Nu havde vi jo ikke flere forberedte ting på programmet, så nu skulle vi prøve at starte nogle samtaler med de værnepligtige. Det var en kæmpe udfordring for mange af os at sætte sig over til en flok unge mennesker, som vi ikke kendte, og vi anede jo ikke, om de overhovedet havde lyst til at snakke. Når vi nu var flere af sted, så udnyttede vi det, og satte os i hvert fald to personer ved ét af bordene. Det, må jeg nok sige, har været den største barriere hver gang at overskride den grænse og at tænke, at det er helt ufarligt at sætte sig hen og snakke med dem. At tale om Jesus Den første aften, jeg var med, satte jeg mig hen til en af bordene sammen med Peder, som var en af dem, jeg var af sted med. Det var lidt svært lige at få begyndt en samtale, men vi begyndte sådan med at høre lidt om, hvordan det var at være soldat, og de var egentligt overraskende glade for at fortælle og for at snakke med os, desværre kom vi ikke meget længere den aften end til at snakke om deres hverdag, og det var en lidt træls følelse at tage hjem med, når nu jeg havde håbet på at få snakket lidt om Jesus. Da vi kom hjem, mødtes vi med forbederne og fortalte dem lidt om, hvordan vores aften var gået, og efterfølgende bad vi for de frø, der evt. måtte være blevet sået, og specifikke personer, hvis der var nogle enkelte, der var blevet snakket med, som man særligt ville bringe frem for Gud. Det var en rigtig god ramme for aftenen, at den blev omsluttet i bøn. Jeg havde efter den aften fået blod på tanden, og følelsen af at komme hjem uden at få fortalt om Jesus ville jeg helst ikke få igen. Jeg er også efterfølgende blevet meget opmuntret af et vers fra Esajas: For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. (Es. 55,10-11) Den kristne tro er anderledes Det er en kæmpe trøst at have med. Jeg ved, at jeg ikke selv kan overtale eller overbevise nogen til tro. Det afhænger fuldt ud af Gud. Det, vi kan gøre, er at fortælle dem evangeliet, fortælle dem Guds ord, og så er det ellers op til Gud. Gud må skabe troen i deres hjerter. Med dette i baghovedet var det stadig en enorm udfordring at tale tro og liv med de unge værnepligtige, men jeg har virkelig været med i nogle rigtig spændende samtaler. Nogle har været meget åbne og interesserede og fortalte gerne om, hvad de troede, hvilket kunne være lige fra evolutionsteorien, noget buddhismeagtigt og deres egen udgave af Gud eller en blanding af alt muligt. Det har været rigtig spændende at høre disse forskellige tanker, og når jeg så har siddet og fortalt om Jesus og den kristne tro, så har jeg egentlig godt kunnet forstå, hvorfor de synes, det er lidt langt ude, for den tro afviger så meget fra alt det andet. Det hand-ler nemlig ikke om mig selv, men om Gud, og det, Gud har gjort, og ikke det, jeg skal gøre. Det har været et vidnesbyrd for mig om, at vi ikke selv vælger at tro, men at Gud bliver nødt til at skabe troen. Andre var meget åbne for at diskutere, men nok mere for diskussionens skyld end for egentlig at høre, og så var der også nogle, som slet ikke gad snakke. Helt generelt har det dog været en super fed oplevelse at være med, og det har også givet rigtig meget til mig selv at skulle fortælle andre om, hvad det egentlig er, jeg tror på, på trods af at det har været en kæmpe udfordring, og jeg troede ikke, det var noget, jeg var egnet til. Jeg fik engang et godt citat, som jeg gerne vil dele til sidst: Gud kalder ikke de udrustede, han udruster dem, han kalder. Jesper Schou Jessen, elev 13/14 8 9

6 Menighedens skjulte skønhed... Alle kristne har erfaringer med det kristne fællesskab, men erfaringerne er langt fra ens. Lige fra begejstring, der kan minde om en forelskelse, til frustration og resignation, der ligner opspillet til en skilsmisse. Vi skal i denne artikel se lidt på, hvad der mere er at sige om den kristne menighed, når de blandede erfaringer er kommet på bordet. Den uperfekte menighed Den kristne menighed er et fællesskab af syndere. Ingen kan tvivle på det. Det ligger i selve den kristne grundforståelse, at menigheden er en forsamling af tilgivne syndere. Og vi er stadig syndere, for ingen bliver syndfri i dette liv. Så langt så godt. Problemet kommer, når vi gør erfaringer af, at det ikke bare er fine ord på et stykke papir. Men de andre, og jeg selv med, hvis ikke den erkendelse ligger i min blinde vinkel, er syndere i meget konkret forstand. Det viser sig i afstumpet smålighed, udpræget tendens til at omtale andre negativt, kliker, selvgodhed og hykleri. Så er den kække lære om, at vi selvfølgelig stadig er syndere, blevet til en belastende erfaring, der måske ligefrem truer vores glæde ved at være med i fællesskabet. Frustrationen over den uperfekte menighed afspejler sig i de utallige samtaler, som føres hver eneste dag via mail og telefon eller hen over spise- eller kaffebordet om tilstanden i det kristne fællesskab, og om de mange forhold, som ikke er i orden. For der er virkelig meget, som ikke er i orden. Frustrationen kan for nogle ende med en lede ved den kristne forsamling og i sidste ende føre til at man trækker sig helt. Hvordan håndterer vi denne forstemmende følelse af, at den kristne menighed er (meget) kritisabel og uperfekt? Jeg tror, at der er en hel del at sige om det, men vil her blot gøre opmærksom på et forhold, som vi ofte glemmer, nemlig at rejse spørgsmålet: Hvad ser Jesus egentlig i sin menighed? Den del af svaret, som vi vil se på, er fem aspekter ved menighedens skjulte herlighed. Det skjulte nærvær Det vigtigste, der er at sige om den kristne menighed, er, at Jesus selv er til stede: For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. I den mindste forsamling af troende er Jesus selv nærværende. Han ses ikke og registreres i det hele taget ikke med de almindelige sanser. En udenforstående, der kigger ind, ser ham ikke, og det er heller ikke altid, at de troende selv tænker på eller fornemmer, at han er der. Men det er han! Det er han også selvom rummet er 80 er-agtigt i sin udsmykning, pianisten spiller dårligt, sangen er langsom og ind imellem falsk, kaffen er tynd og forsamlingen kulturelt set langt fra er blandt frontløberne. Det kan også være, at de er alt for gode til at pege fingre ad andre, at de sætter mennesker i sociale og åndelige båse, og at de på mange måder tilsyneladende ikke afspejler Jesus ret meget i deres fællesskab. Ikke desto mindre har Jesus selv meddelt, at han er dér. Ikke på grund af menighedens kvaliteter, men fordi de er samlet om ham. Dette nærvær af den levende Jesus rykker ethvert kristent fællesskab ud af almindelige kategorier for fællesskab. Paulus udtrykker sagen på en lidt anden måde over for menigheden i Korinth: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Templet var Guds bolig. Her havde han lovet at være nærværende på jorden. Nu er den kristne menighed Guds tempel. Den, som bevæger sig ind i det kristne fællesskab, befinder sig midt i Guds nærhed. Det er selve Bibelens grundløfte, jeg vil være med dig, som gælder for den kristne menighed uanset, hvor den findes, og hvordan den opleves. Jesus er nu usynlig for os, og det er han også i menigheden. Det betyder ikke, at menighedens fællesskab ikke kan være en afspejling af ham, tværtimod. Men grundlæggende er han usynlig. Det vigtigste, der er at sige om en kristen forsamling, er dermed noget, vi ikke kan se. Han er til stede ved sin Ånd, i Ordet, dåben og nadveren, men han er skjult tilstede. Hvis vi skal se på menigheden med Jesu øjne, så skal vi lade denne skjulte kendsgerning spille stærkt med: Jesus er i vores midte! 10 11

7 Den skjulte renhed Ligesom enhver kristen er ren over for Gud ved troen på Kristus, sådan gælder det også om kirken som helhed: Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Det, som gælder for det enkelte kristne menneske, gælder også for den kristne menighed. Ligesom Guds nærvær i den troende også gælder i menigheden, sådan er den kristnes renhed og hellighed i Guds øjne også gældende for menigheden. Det betyder, at Gud ser sin menighed i Kristus, og dermed skjules alle dens fejl og mangler. Så ser han ikke misundelsen, bagtalelsen, småligheden, lukketheden, hykleriet, klikerne og alle de andre udtryk for synden, som vi kender og selv bidrager til. Han ser et folk på jorden, som er uden fejl og passer perfekt i hans nærhed. Denne side ved menighedens skjulte skønhed kan være meget vanskelig at fastholde, når man faktisk oplever, at synden er spillevende hos andre i menigheden. Jeg tror ikke, at der er anden vej til at håndtere dette end at tænke om vores medkristne, som vi gør om os selv. Det er en øvelse i ikke bare at se os selv med Guds øjne, som ren og retfærdig, Himlen værdig, men også at se og tænke sådan om de andre. Det er ikke kun mig, der har en usynlig hellighed og værdighed i Kristus. Det har alle mine trossøskende også. Ligesom det enkelte kristne menneske er kaldet til at lade den usynlige hellighed komme synligt til udtryk i det levede liv, sådan er det også med menigheden. Denne forpligtelse ophæves ikke af den usynlige renhed, men den usynlige hellighed er fuldkommen, det er den synlige aldrig. Den skjulte enhed En af de store vanskeligheder ved, at menigheden består af syndere, er, at kirken er blevet splittet i mange fraktioner. Fra ikke-troendes side har det ofte været en anledning til hån og et argument mod kristendommens sandhed, og hos de troende har kirkens splittelse være årsag til stor sorg. Den kristne kirke fremstår i dag ikke som én, men som mange kirker. Midt i dette synlige fravær af enhed har NT nogle stærke udsagn om, at der er en usynlig enhed. Jesus taler i sin ypperstepræstelige bøn om enhed mellem de troende på et dybere plan: Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jesu disciple til alle tider er forbundet med ham på et dybt plan, der sammenlignes med enheden i treenigheden. Denne forening med Jesus forbinder alle Jesu disciple med hinanden. Uanset, hvor på jorden de er, og i hvilket kirkesamfund de befinder sig, så er alle Jesu sande disciple forbundet i deres forhold til Jesus. Paulus taler ud fra samme sag om at bevare Åndens enhed. Alle Jesu sande disciple har Helligånden. Der er kun én Helligånd, og derfor er vi dybt i hjertet forbundet med alle andre, som har den samme ånd. Denne enhed ligger neden under alle synlige kirkeskel og er et udtryk for, at Jesus kun har én kirke på jord. Der findes i den forstand ikke konfessioner i Guds rige. Alle sande troende har den samme frelser, den samme barneret hos Gud og den samme Helligånd. Så kan det godt være, at vi på grund af forskellige vigtige uenigheder ikke kan være menighed sammen, og derfor har hvert vores hus. Men i Jesu øjne er hans kirke én, og på dybdeplanet er alle kristne ét. Det er - ligesom andre sider ved menighedens skjulte herlighed - noget, som vi tror, men ikke kan se. Den skjulte uovervindelighed I Vesteuropa har vi de sidste mange år oplevet, at den kristne kirke har været på tilbagetog. Kirken marginaliseres mere og mere, og bibelsk kristendom er ofte under pres inden for de nationale kirker. Denne erfaring giver let en stemning både i samfundet og i menigheden af, at det kun er et spørgsmål om tid, før kristendommen helt har mistet sin betydning. Over for mismodet og resignationen er det værd at bemærke Jesu ord om sin kirke på jord: dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Dette løfte gælder selvsagt ikke de enkelte kristne menigheder i landsbyer ud over hele jorden op igennem historien. Mange af dem findes ikke mere blandt andet i Nordafrika og Tyrkiet, hvor der tidligere har været mange lokale kirker. Lokale kirker kan lukke, men Jesu kirke, den ene universelle kristne menighed, vil Jesus ikke tillade at gå under på jorden. Om den så til sidst er trængt op i et sidste hjørne, som den velkendte galliske landsby i Asterix, så vil den altid overleve. Ikke fordi den har en speciel trylledrik eller et andet mirakelmiddel, men fordi Jesus selv bor i sin menighed. Han har overvundet døden og dødsriget, og dødsrigets porte skal ikke igen lukke sig om ham, og derfor heller ikke over hans menighed. Mod alle odds vil den kristne kirke overleve. Den bærer på en skjult uovervindelighed, nemlig den opstandne Kristus selv. Denne skjulte kendsgerning skal give modløse og opgivende kristne nyt mod. Jesu kirke er uovervindelig, fordi den uovervindelige bor i den. Den skjulte fremtid I forlængelse af kirkens skjulte uovervindelighed ligger dens skjulte fremtid. Nu kan den kristne menigheds fremtid se ynkelig ud både lokalt og nationalt, men der er en skjult afslutning på kirkens historie. Den skrives, når Jesus kommer igen og nyskaber verden. Så skal selv det mindste og mest ynkelige hjørne af menigheden samles med ham. Da skal hele den nye verden være en stor kirke, fyldt med Guds nærvær og gennemsyret af Jesus Kristus, så al ufuldkommenhed i tro og liv er blæst væk. Alle de ting, som ofte skyggede for Kristus, findes ikke mere. Den skjulte herlighed skal blive synlig, og de utallige ufuldkomne kristne fællesskaber skal være fuldkomne i kærlighed. Det er fremtiden for ethvert kristent fællesskab uanset hvor sort fremtiden kan tage sig ud, når vi regner gennemsnitsalderen ud! At se det usynlige Mens vi lever på denne side af Jesu genkomst, vil en væsentlig del af vores erfaringer med den kristne menighed handle om dens ufuldkommenhed. På den ene eller anden måde. Menighedens skønhed vil derimod på lange distancer være skjult for os. Derfor presses troen af erfaringen, og mismodet, frustrationen og resignationen trænger sig på. Da er det tid og den tid er for mange af os nu! til at se på menigheden med Jesu øjne. Tid til at tro ordene om menighedens skønhed, at glæde sig over det og at lade det være energien i arbejdet med forandringer i menigheden fra ufuldkommenhed til ufuldkommenhed, men dog med håb. Henrik Nymann Eriksen Matt 18,20 1 kor 3,16 Ef 5,25b-27 Se fx 1 Kor 5,1-13 Joh 17,20-22 Ef 4,3 Matt 16,18 Åb 21,1-4; 22,

8 Møder ved LMH s lærere frem til den 31. oktober Helliggørelse... Dette er den første af tre små temastykker om helliggørelse: Bliv det, du er i Jesus! En af de meget korte beskrivelser af, hvad helliggørelse er, lyder sådan: Bliv det, du er i Jesus! Selvom den er kort, er den ikke desto mindre temmelig indholdsrig og præcis. Den siger nemlig to meget væsentlige ting om helliggørelse: For det første understreger den, at hellig, er ikke noget, jeg kan blive ved at tage mig sammen eller mande mig op til. Nej hellig, det er noget, jeg er, når jeg tror på Jesus. Al anden form for hellighed er dybest set bedrag. I indledningen til Efeserbrevet står det meget tydeligt: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. (Ef 1,3-4). I Kristus er du og jeg velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Højere kan et menneske ganske enkelt ikke komme. I ham er vi udvalgt at stå hellige og uden fejl. Vi er hellige i Jesus helt og aldeles hellige og rene. For det andet understeger den korte beskrivelse, at helliggørelse handler om, at det, jeg er i Jesus, sætter sig spor i min måde at leve på. Det bliver klart, når vi læser videre i Efeserbrevet: For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn (Ef 5,8). Med andre ord: Du, der tror på Jesus er hellig. Du er lysets barn og købt fri fra synd og mørke. Lev nu i lyset og lad det, som behager Gud, fylde dit liv ikke for at opnå noget hos Gud eller for at blive hellig, men fordi han har skænket dig alt i Jesus. Et godt træ bærer god frugt. Det er træet, der kommer først. God frugt kan ikke gøre et dårligt træ godt, men et godt træ bærer god frugt. På samme måde er det ikke de gode gerninger, der gør et menneske helligt, men hellige mennesker dvs. mennesker, der er i Jesus gør gode gerninger. Derfor taler Bibelen også ofte om de gode gerninger dvs. gerninger, der springer ud af, at vi er i Jesus som kendetegn på en sand og levende tro. Daniel Burgdorf 4. september Henrik Nymann Eriksen Lindehøj kirke 7. september Christian Støvring Maymann Græsted LM 7. september Daniel Burgdorf Helsingør LM 13. september Mikkel Vigilius København LMU, Bibeldag september Henrik Nymann Eriksen Esbjerg LM 15. september Christian Støvring Maymann Rødovre LMU 25. september Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke september Daniel Burgdorf Lejr med Aros LMU 29. september Christian Støvring Maymann KFS København 2. oktober Henrik Nymann Eriksen Lindehøj kirke 3. oktober Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke, Israelsmøde oktober Mikkel Vigilius Nexø LM, Weekendlejr 5. oktober Henrik Nymann Eriksen Hvidovre Frimenighed 9. oktober Henrik Nymann Eriksen Århus LMU 23. oktober Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke 26. oktober Henrik Nymann Eriksen Ullerød LM 29. oktober Henrik Nymann Eriksen Nansensgade LMU 31. oktober-2. november Mikkel Vigilius Viborg LM, Weekendlejr 14 15

9 Adresseliste Forårskursus 2014 Asal Alaeipour Eversvej 6, 4. sal 2, 2000 Frederiksberg Samme Eva Mai Andersen Toftøjevej 27B, 2720 Vanløse Samme Lillian Hauge Andersen Tinghøjvej 7, 6870 Ølgod Samme Mette Appel Lindevej 7, Bedsted, 6240 Løgumkloster Samme Philip Stolt Askly Søren Kierkegårdsvej 5, 3250 Gilleleje Samme Mathilde Bech Årsdalevej 61, 3740 Svaneke Fiolstræde 18, 2. th Kbh K Anne Vibeke Brix Langsifjellet 3, 4370 Egersund Samme Simon Bærentsen Niels Bohrsvej 5, 7500 Holstebro Samme Emilie Ellegård Christensen Dannebrogsgade 35, 1. th., 1660 Kbh V Håndværkerhaven 33, 1. tv Kbh NV Hanna Pilgaard Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Jordbrovej 15, 3. tv Aarhus N Ida Elmelund Christensen Golfvej 84, 6715 Esbjerg N Ådalsvej 65, 3. tv Vanløse Magnus Christensen Marsvænget 51, 6710 Esbjerg V Samme Rebekka Pilgaard Christensen Holstebrovej 85, 6900 Skjern Vardevej 68, 6880 Tarm Johanne Mette Kofod Damm Viemosevej 82A, 2610 Rødovre Fiolstræde 18, 1. tv Kbh K Rasmus Eriksen Kongens Vænge 1, 3400 Hillerød Fiolstræde 18, 1. tv Kbh K Farhad Faraji Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø Samme Kamilla Flodin Brønshøjgårdvej 3, 1. th., 2700 Brønshøj Samme Agnar Frederiksen Undir Klakki 41, 700 Klaksvík Samme Andreas Fredensborg Hansen Haderslevvej 45a, 6070 Christiansfeld Samme Filip Lindholm Haahr Hansen Toftemarken 21, 3200 Helsinge Samme Ruben Hedelund Rangstrupvej 10, 6534 Agerskov Møllevang 13, 6534 Agerskov Ruth Elise Hedelund Rangstrupvej 10, 6534 Agerskov Møllevang 13, 6534 Agerskov Heidi Sode Henriksen Århusvej 70, 8940 Randers SV Samme Hans V Breum Jakobsen Damtoften 15B, 8260 Viby J Herningvej 32, 6870 Ølgod Ali Jamal Engparken 16, st. th., 7470 Karup J Samme Andreas Søholm Jensen Dahlsvej 150, 5260 Odense S Samme Daniel Skov Jensen Silkeborgvej 29, 7400 Herning Spøttrupvej 37, 7400 Herning Ellen Pilgaard Jensen Brombærvej 16, 6100 Haderslev Samme Jesper Schou Jessen Lovtrup Vestermark 31, 6360 Tinglev Samme Lennart Jønsson Baunsbjergvej 6, 6920 Videbæk Samme Mirjam Munk Jønsson Skoleparken 117, 7500 Holstebro Samme Cecilie Kjær Jørgensen Fløngvej 25A, 2640 Hedehusene Samme Hans Agerbo Houmaa Jørgensen Lektorvej 93, 9000 Aalborg Samme Peder Vestergaard Kjeldsen Solvangvej 7, 6900 Skjern Samme Mathias Kjærsgård Fanøvej 19, 7400 Herning Hjøllundvej 15, 7400 Herning Maiken Korsgaard Hygum Engvej 1, 6715 Esbjerg N Fiolstræde 18, 2. th., 1171 Kbh K Daniel Ejnar Larsen Dalgårdsvej 9, 6900 Skjern Jordbovej 15, 3. tv., 8200 Aarhus N Eva Bisgaard Larsen Strømmesbølvej 36, 6880 Tarm Samme Kasper Larsen Bossevejen 12, 3720 Aakirkeby Samme Martin Plougmann Lauridsen Skolevej 7, 7830 Vinderup Samme Mathilde Sandfeld Lauridsen Ærtemarken 45, 2860 Søborg Fiolstræde 18, 2. tv., 1171 Kbh K Tobias Lund Ådalsvej 65, 2720 Vanløse Håndværkerhaven 33, 1. tv., 2400 Kbh NV Helena Lindberg Madsen Engsvinget 45, 5250 Odense SV Fiolstræde 18, 2. th., 1171 Kbh K Kiumars Masrour Mariehøj 116, 1. tv., 2610 Rødovre Samme Mikael Mathias Mathiesen Træhedevej 9, 6500 Vojens Samme Heidi Nørager Mikkelsen Skjernvej 16, 6900 Skjern Februarvej 14, 8210 Aarhus V Christian Sorth Mogensen Fredensborgvej 33, 3400 Hillerød Samme Søren Mogensen Borgergade 29, 1. th., 8600 Silkeborg Samme Michael Nielsen Dalbyvej 92, 8722 Hedensted Samme Linnea Nilsson Ô. Stenby Fyrby Gård, Vikbolandet Klostermarken 69, 6900 Skjern Jeppe Tang Paulsen Godthåbsvej 10, 3200 Helsinge Samme Elisabeth Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, 6710 Esbjerg V Ådalsvej 65, 3. tv., 2720 Vanløse Julie Due Pedersen Østergade 105, 3200 Helsinge Øresundsvej 47B, 4. th., 2300 Kbh S Lennart Pedersen Rønnevej 46, 3720 Aakirkeby Samme Mette Pedersen Amtrupvej 11, 7400 Herning Samme Pernille Klindt Pedersen Slotsherrensvej 143, st. tv., 2720 Vanløse Samme Emil Brande Bahn Petersen Kirkeager 3, 3210 Vejby Samme Sofia Arge Poulsen Gardsendi 17, 700 Klaksvík Samme Jonas Rasmussen Munkgårdsvej 56b, 3490 Kvistgård Samme Johnny Schmidt Grödemveien 69C, 4029 Stavanger Samme Ziaodin Shahrokhi Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø Milnersvej 41, 3400 Hillerød Joachim Skriver Håndværkerhaven 14, 2400 Kbh NV Samme Hannah Fomsgaard Svinth Bøgens Kvarter 52, 7400 Herning Samme Kirstine Wejse Særkærparken 171, 7500 Holstebro Samme 16 17

10 Elever på E14 1 Sara Fuglsang Ambrosen Wagnersvej 14, 7500 Holstebro 2 Fredrik Andersson Vatared 1, Tostared, Sverige 3 Philip Stolt Askly Søren Kierkegårdsvej 5, 3250 Gilleleje 4 Heidi Bech Torpevænget 73A, 8210 Aarhus V 5 Martin Beck Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V 6 Benjamin Bertilsson Lönö Hult 5, Vikbolandet, Sverige 7 Majbritt Tjørnemark Borup Skæring Hedevej 52, 8250 Egå 8 Anne Vibeke Brix Langsifjellet 3, 4370 Egersund, Norge 9 Anne Najbjerg Christensen Hybenvej 9, 6100 Haderslev 10 Jacob Christensen Sdr. Malle 9, 6800 Varde 11 Julian Dinu Rumænien 12 Filippa Einarsson Ekebergsvägen 86-18, Kristianstad, Sverige 13 Johan Enevoldsen Kragerisvej 1, 6870 Ølgod 14 Filip Thorlund Eriksen Fredensgade 68.1.tv., 6900 Skjern 15 Hanne Thorlund Eriksen Fredensgade 68.1.tv., 6900 Skjern 16 Kamilla Flodin Jordbærvangen 85, 2765 Smørum 17 Martin Fredensborg Tamhøjvej 25, 6870 Ølgod 18 Mohammad Rasoul Ghorbani Møllegade 36, 1. tv., 6900 Skjern 19 Benedikte Agerbo Haahr Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster 20 Maiken Hadberg Møllevejen 102, 5330 Munkebo 21 Navid Abdul Hakom Frederiksdalsvej 43, 2. tv., 2830 Virum 22 Danny Hansen Nygårdsparken 63, 7400 Herning 23 Sarah Hansen Kærbyvej 17, 8983 Gjerlev J 24 Anna Hector Ljungaskog 151, Örkelljunga, Sverige 25 Kathrine Skovby Heldgaard Højrisvej 17, 8240 Risskov 26 Frederik Holst Århusvej 40A, 3000 Helsingør 27 Lars Ramsgaard Jensen Guldregn Allé 30, 6920 Videbæk 28 Lasse Westh Jensen Gl. Postvej 33c, 3730 Nexø 29 Nina Jensen Åbjergvej 11, 6560 Sommersted 30 Christian Jönsson Sonnarp 526, Örkelljunga, Sverige 31 Elin Jönsson Sonnarp 526, Örkelljunga, Sverige 32 Judit Kass Undir Torvbrekku 4, 490 Strendur, Færøerne 33 Jonas Kastbjerg Ege Allé 31, 8600 Silkeborg 34 Ane Marie Vestergård Kiilerich Toftevej 5, 7490 Aulum 35 Anja Kjærgaard St. Nørgårdsvej 12, 6900 Skjern 36 Andreas Kjøller-Hansen Rønnevej 27, 3720 Aakirkeby 37 Karina Lise Knudsen Torpevænget 9C, 8210 Aarhus V 38 Michael Knudsen Krusåvej 9, 6240 Løgumkloster 39 Mathilde Myhre Tarp Krüger Nannasvej 39, 6100 Haderslev 40 Thomas Myhre Tarp Krüger Nannasvej 39, 6100 Haderslev 41 Ceu Bik Lotong Damtoften 16 st th, 6950 Ringkøbing 42 Kenneth Madsen Ligustersvinget 4, 8600 Silkeborg 43 Marof Magidy Center Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø 44 Heshmat Malekzadeh Poppelakke 18, st. tv., 6900 Skjern 45 Alice Møberg Treldevej 41, 2. mf., 7000 Fredericia 46 Birgitte Najbjerg Tranekærvej 123, 7400 Herning 47 Nicolaj Bendiks Nielsen Rosenalle 21, 6920 Videbæk 48 Sara Kjærhus Nielsen Merringvej 143, 8700 Horsens 49 Jonas Christian Nyame-Jensen Mysundevej 18, 7500 Holstebro 50 Linda Nyame-Jensen Mysundevej 18, 7500 Holstebro 51 David Skovbo Pedersen Bygaden 12, 3720 Aakirkeby 52 Sara Søndergaard Pedersen St. Lundgårdsvej 48, 7400 Herning 53 Cecilie Weis Petersen Stejlgaardsparken 98, 6740 Bramming 54 Elsa Frederiksberg Petersen Kjarlarvegur 31, 700 Klaksvík, Færøerne 55 Louise Quist Byskovvej 43, 2730 Herlev 56 Stefan Kofod Rasmussen Sandmarksvej 14, 3700 Rønne 57 Elsebeth Hedelund Schmidt Rangstrupvej 10, 6534 Agerskov 58 Simon Thorngreen Schmidt Volmersvej 21, 3000 Helsingør 59 Amalie Kofoed Skriver Munkehøj 2, 2870 Dyssegård 60 Julia Svensson Dahlievaegen, Kristianstad, Sverige 61 Jakob Tangen Søgaard Hybenvænget 45, 6920 Videbæk 62 Anna Ude Sørensen Møllebovænget 11, 7000 Fredericia 63 Samir Jamal Taya Engparken 2, 1. tv., 7470 Karup J 64 Mikkel Thynov Viemosevej 22b, 2610 Rødovre 65 Mathias Mølskov Thøstesen Foersumvej 9, 6880 Tarm 66 Sophie Gammelgaard Trans Torpevænget 73A, 8210 Aarhus V 67 Nicolai Wind Nedertoften 19, 1. th., 2720 Vanløse Elev nr. 8 og 67 mangler på billedet 1 Sara Fuglsang Ambrosen Wagnersvej 14, 7500 Holstebro 35 Anja Kjærgaard St. Nørgårdsvej 12, 6900 Skjern 18 19

11 Adresseændringer 53 Marianne Heldgaard Jensen, (f. Anthonsen), Blåbærvej 11, 6920 Videbæk 54 Tove Jensen, (f. Hansen), Axel Jarls Vej 4, 1.sal., lejl. 3, 3400 Hillerød 56 Ella M. V. Kjærgaard, (f. Hansen), Slotshusene 1, 1 nr. 14, 3400 Hillerød 58/59 60/61 Thomas Erik Heldgaard, Damgade 7, 1., 58, 6400 Sønderborg 58 Else Paulsen, (f. Petersen), Parkvej 20, st. 51, 6430 Nordborg 61/62 Charlie Jensen, Nordre Jernbanevej 21 B, 1., 3400 Hillerød 63 Anna Lise Jensen, (f. Plüger), Nordre Jernbanevej 21 B, 1., 3400 Hillerød F 70 Birthe Kofoed Pedersen, (f. Larsen), Søndermarksvej 91, 1. th., 8800 Viborg F 70 J.Hago Pedersen, Søndermarksvej 91, 1. th., 8800 Viborg F 72 Jørgen Bloch, (f. Jensen), Fabersvej 44, 3. tv., 8900 Randers C F 72 Margarethe Burgdorf, (f. Kobbelgård), Juhlsmindevej 25, 6100 Haderslev F 73 Mads Peder Thorlund, Mejlvangvænget 1, 6870 Ølgod F 73 Tove Thorlund, (f. Truelsen), Mejlvangvænget 1, 6870 Ølgod E 74 F 89 Hanna Rasmussen, EECMY, Post Box 123 Jinka, South Omo, Ethiopia F 75 Ingrid Carlsen, (f. Nielsen-Gøgsig), Græsted Hovedgade 23 A, st. lejl. 1, 3230 Græsted E 80 Gert S. Zøllner, Birkevænget 59, 3600 Frederikssund F 81 Kirsten Hougesen, Tordenskjoldsgade 33, 4200 Slagelse F 82 88/89 Eva Jødal, (f. Andersen), Hostrupvej 66, 3., 4., 9500 Hobro E 82 Helga Tysvær Fløysvik, (f. Tysvær), HTF, Flaktveitgeila 88, 5135 Flaktveit, Norge E 82 Kirsten Rosenlund, (f. Andersen), Præstbrovej 1, Herskind, 8464 Galten E 82 Kurt Rosenlund, Præstbrovej 1, Herskind, 8464 Galten F 87 Anne Harboe, Skolebakken 64, 5. sal, -3, 6700 Esbjerg 88/89 Brian Damsgaard, (f. Hansen), Dollerup Torp 14, 6640 Lunderskov E 89 Torben Dysager, (f. Kristensen), Dalvej 2, 6900 Skjern 95/96 Kjersti Berge Dirksen, (f. Lorvik), Randersvej 195, Sjellebro, 8544 Mørke E 96 Malene Bjerg Olsen, (f. Bjerg Møller), Ved Vigen 16, 2400 København NV F 98 René Sølvsten Nissen, Baggesensvej 4, 4600 Køge 97/98 Louise Sølvsten Nissen, (f. Engell-Kofoed), Baggesensvej 4, 4600 Køge F 2 Hans-Peter Kronborg Hansen, Rugvænget 20, 7400 Herning F 2 Martin Larsen, Ravnsbjergparken 28, Guldager, 6710 Esbjerg V F 3 Birgitte Lundgaard Ottosson, (f. Hansen), Solsortevej 4, 6900 Skjern 2 / 3 Joel Lundgaard Ottosson, Solsortevej 4, 6900 Skjern 2 / 3 Mattias Kiel Nielsen, Trillegårdsvej 56, 8210 Århus V F 5 Michael Kiel Baagø, Høgevej 45, 7. th., 8210 Aarhus V 4 / 5 Johanna Kiel Baagø, (f. Nielsen), Høgevej 45, 7. th., 8210 Aarhus V F 8 Hannah Elisabeth Kjeldsen, Resedavej 91, 1. tv., 8600 Silkeborg 7 / 8 Christian Dyssegaard, Oliemøllegade 12, 4., 7., 2100 København Ø F10 Ivan Christian Haahr, Ladefogedvej 87, 8200 Aarhus N F10 Kathrine Kjer Elleby, (f. Madsen), Skoleholdervej 53, 2. th., 2400 København NV F10 Mads Elleby, Skoleholdervej 53, 2. th., 2400 København NV F10 Maiken Storgaard Juhl, Broncealdertoften 8, 2-3, 8210 Aarhus V F10 Neema Haahr, (f. Andersen), Ladefogedvej 87, 8200 Aarhus N F11 Philip Due Pedersen, Østergade 20 F, 3400 Hillerød F12 Jesper Bjørnholt, Grønjordskollegiet 4 st. 4115, 2300 København S F12 Johanna Blohm Enevoldsen, (f. Knudsen), Himmerlandsvej 29, 2. th., 2720 Vanløse F12 Kirstine T. Primdahl Lorentsen, Østerbrogade 85, 1., 39, 2100 København Ø F12 Niels Christian Askholm, Hasle Centervej 219, 7. th., Hasle, 8210 Aarhus V 11/12 Lars Nielsen, Gladsaxevej 127, kld., 2860 Søborg 11/12 Maja Hjorth Munch, Strandboulevarden 52, 2. tv., 4800 Nykøbing F F13 Benjamin Lodahl Kirkegaard, Bispehavevej 31, 1. tv., Hasle, 8210 Aarhus V F13 Julie Vindum Brandt, Østerbrogade 85, 3., 95, 2100 København Ø E13 Emil Solgaard, Hjortensgade 20, 2., 8000 Aarhus C E13 Ida Bach Christesen, (f. Jakobsen), Flakholmen 2, 2. th., 2720 Vanløse E13 Silas Elmholdt Christesen, Flakholmen 2, 2. th., 2720 Vanløse Viede Samuel Frederik Kofoed-Nielsen (5/6) ~ Katharine Crompton Linda West (E 8) ~ Jens Storgaard Poulsen Katrine Munch (F13) ~ Joachim Gram Olsen Hanna Pilgaard Christensen (F14) ~ Daniel Ejnar Larsen (F14) Johanne Mette Kofod Damm (F14) ~ Rasmus Eriksen (F14) 20 21

12 ... Indsamling I 2013 samlede vi ind til LMH med henblik på at få penge fra momskompensationspuljen. Det gør vi igen i Reglerne er ændret lidt, så vi i 2014 skal have 100 givere, der giver mindst 200 kr. Vi mangler en del endnu i at nå det mål. Hvis du vil være med, kan pengene sættes ind på LMHs bankkonto ( ) i god tid inden 1. oktober husk at skrive CPR-nummer. Vi ved endnu ikke hvor stort et beløb vi får i momskompensation for 2013 men når vi har fået pengene sidst på året, orienterer vi om det i bladet. Men vi forventer et betragteligt stort beløb. Vi takker for gaver. Vi har allerede fået det, vi har brug for. PENGE FRA MOMS- KOMPENSATIONS- PULJEN!! takke og bedeemner... Tak for: Mange elever på E14 Natasja Michael som ny kvotalærer på LMH Guds omsorg for både ansatte og elever Bed for: Tyrkietsturen til oktober Elevernes åndelige og menneskelige udbytte af opholdet på E14 At Michala Christau må få en god elevtid i LMHs køkken Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Salme 121, 1 og 2. Båndet ISSN Udgivet af LMH s Elevforening Pris pr. år: kr. 95,- Udkommer 6 gange årligt 15. februar, 15. april, 15. juni, 1. september, 15. oktober og 15. december. Redaktør: Henrik Nymann Eriksen Luthersk Missions Højskole Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Tlf Foto: Ole Munch Kasserer og ekspedition: Lene Højgaard Jensen St. Lundgårdvej 79, Tjørring 7400 Herning Tlf.: Giro: Adresseændringer - oplyses til ekspeditionen. Elevforeningens bestyrelse: Kurt Vibe Ruth Due-Hansen Ruth Nielsen Harald Funch Kofoed Lene Højgaard Jensen Jacob Bach Christensen Bent Kjøller-Hansen Layout: 68design ved Kåre Roager 22 23

13 Afsender: Lene Højgaard Jensen St. Lundgårdvej Herning B Reklame til Båndet.pdf 1 8/13/2014 5:39:12 PM [ ] november 2014 Find flere oplysninger og tilmeld dig på

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Båndet. 2014/nr.5. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. oktober. I kald og stand... side 4 Retrætetur E14... side 8

Båndet. 2014/nr.5. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. oktober. I kald og stand... side 4 Retrætetur E14... side 8 Båndet 91. årgang - 15. oktober 2014/nr.5 I kald og stand... side 4 Retrætetur E14... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Kok Carsten Søndergaard

Kok Carsten Søndergaard Niels Aarup 7900 Nykøbing M Din højde er 1,9 m. Din vægt er 92 kg. Andreas Østergaard Tandrup 7500 Holstebro Din højde er 1,96 m. Din vægt er 85 kg. Jens Peder Meldgaard 7830 Vinderup Din højde er 1,74

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret NYT FRA Marts / April 2013 Alle tilvalg har sine fravalg - leder side 2 Korte nyheder - side 3 Glimt fra kirkecamp - side 4-5 Refokus i den tredje alder - side 6 Hans Berntsen tilbage i Bykirken - side

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kval Top 12-2011. Tjele Centret, Tjelevej 9, Ørum 8830 Tjele. Arrangør : JBTU, Team Nørreå, Tjele Efterskole,

Kval Top 12-2011. Tjele Centret, Tjelevej 9, Ørum 8830 Tjele. Arrangør : JBTU, Team Nørreå, Tjele Efterskole, Kval Top 12-2011 Tjele Centret, Tjelevej 9, Ørum 8830 Tjele Arrangør : JBTU, Team Nørreå, Tjele Efterskole, Herre Junior 2 Michael Jørgensen, Søhøjlandet Kasper Petersen, Brøndby Mads Jørgensen, Holme-Olstrup

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere