Båndet. 2014/nr.4. luthersk missions højskole. 91. årgang - 1. september. Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Båndet. 2014/nr.4. luthersk missions højskole. 91. årgang - 1. september. Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse..."

Transkript

1 Båndet 91. årgang - 1. september 2014/nr.4 Selvstændig bibellæsning. side 4 Helliggørelse... side 14 luthersk missions højskole

2 højskolen kort Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og vores historie.. 5 måneders bibel- og højskolelinje 10 måneders bibel- og højskolelinje bibel- og integrationslinje bibelskole med fokus på musik bibelskole med fokus på global mission lovsangslederuddannelse På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders ophold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der starter om efteråret. Hvert kursus indeholder undervisning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag og en række valgfag. Fællesfagene består af grundlæggende indføring i den kristne troslære, centrale bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige emner. Postadresse: Luthersk Missions Højskole Ansgarvej Hillerød Forstander: Henrik Nymann Eriksen Bank: Fax: Telefoner på skolen: Kontor: Køkken: Mit konfirmationsord (Matt 20,28) Der er ét bibelord, som på en særlig måde har fulgt mig gennem livet. Det er Jesu ord om, at Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Matt 20,28). Ordet står i min gamle salmebog, skrevet ind som mit konfirmationsord. Bibelverset er valgt af den præst, som konfirmerede mig, Bent Falk, for det var før, det blev skik og brug at lade konfirmanderne vælge deres eget konfirmationsord. Og tak for det! Ikke at der er noget galt i at lade konfirmanderne vælge et bibelord, som de finder relevant, men der er en særlig rigdom i at få et ord givet af en anden. Ikke mindst når ordet kommer til at tale ind i ens egen livssituation, som det var tilfældet her. For min del bestod konfirmationsforberedelsen nemlig af en lang række spørgsmål, som jeg søgte svar på, og som der heldigvis var plads til at stille. En af de ting, jeg søgte svar på, var, hvem denne Jesus egentlig var, og hvad han stod for. Det prøvede Bent Falk at svare på efter bedste evne og opsummerede så det hele i dette ene, velvalgte bibelord. Et prisme, som Jesu liv kan ses og forstås igennem. Fortegnet for Jesu liv er nemlig, at han ikke lever for sig selv, men for andre. Han søger ikke sit eget, men vier sit liv til at tjene andre. Det gør han både i ord og gerning. Han forkynder om Guds rige, som er kommet nær, så nær, at mennesker dengang og nu kan tage imod det i tro. Og han giver os et glimt af Guds rige ved at helbrede syge, udfri besatte og være sammen med de uværdige og udstødte. Kulminationen på Jesu tjeneste kommer langfredag, da Jesus bringer det ultimative offer ved at give sit liv som løsesum for mange. Fornedret og forslået bliver han naglet til et kors og betaler med sit liv for, at du og jeg kan gå fri af Guds dom. Hvis jeg ikke fik andet med fra min konfirmationsforberedelse, fik jeg dette ene: Jesus døde i vores sted. Mange år senere blev jeg igen opmærksom på dette lille, men centrale bibelvers. Nu i en diakonal sammenhæng. Jesu ord står nemlig som afslutning på en discipelbelæring, hvor Jesus taler om, at den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, (Matt 20,26). Ikke særlig glorværdigt eller prestigefyldt, set med hverken datidens eller nutidens øjne; men ikke desto mindre det ideal, Jesus sætter for sine disciple. Jesus begrunder idealet ved at henvise til sig selv med ordene om, at Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene af andre, men for selv at tjene og give sit liv. Vil man være discipel og tage ved lære af Jesus, må man altså tage tjenerrollen på sig og overveje, hvordan man kan fylde den ud. I sin familie, som kollega, ven, nabo og i menigheden. Kort sagt, i det liv og den hverdag, man har. Det forudsætter evnen til at sætte sig selv til side til fordel for en anden, fordi man vil den anden det godt. Motivationen til det skal vi ikke søge i os selv, men i troen på Kristus, som elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud (Ef 5,1). Det er i lyset af Kristi kærlighed, at vi i al ufuldkommenhed kan drage omsorg for hinanden.. Herre, lær mig at elske, som du har elsket mig. Kirsten Hartvig Munk 2 3

3 Leder Selvstændig bibellæsning... I dette efterår arbejder LMH s ansatte og bestyrelse med at formulere seks særlige indsatsområder for skolen i den kommende tid. Et af disse indsatsområder er selvstændig bibellæsning. Jeg har indtryk af, at mange tidligere elever har fået hjælp til at læse bibelen på egen hånd, mens de gik på LMH, og mange har også haft gavn af det siden. Men vi skønner, at der nu er brug for en ekstra indsats på dette felt. Men hvad mener vi med selvstændig bibellæsning, og hvorfor er det vigtigt? Privilegium Det er et privilegium at tilhøre en generation af kristne, der kan læse, og hvor hvert enkelt af os har sin egen Bibel på vores eget sprog. Det er langt fra alle kristne op gennem historien og ud over verden, som har det privilegium. Men mit indtryk er, at der er ganske mange kristne, som ikke benytter sig af det. Man læser store komplicerede bøger i forbindelse med sin uddannelse og sit arbejde, og i fritiden læser man tykke romaner, men at læse en lille stump i Bibelen i forbindelse med nogle stille minutter med Gud, - det er meget svært. Mange i øvrigt velfungerende og meget disciplinerede kristne siger, at det er for svært for dem. Det bliver ikke rigtig til noget. Jeg synes, at det er mærkeligt, men ikke desto mindre er det sandt. Men det er også ærgerligt, for det betyder, at de næsten altid møder Guds ord igennem andre kristnes fortolkninger fx i en prædiken eller i et andagtsstykke. Og al respekt for det, men det er nu godt også selv at møde Ordet direkte uden andres tilpasning og tilberedning af det. Og det kræver faktisk ikke ret meget vers læst på egen hånd og en lille bøn til Gud over de tanker, teksten har sat i gang. Hvor svært kan det være! Selvstændighed Jeg tror, at den kristne menighed har brug for selvstændige kristne mennesker. Kristne, der ikke bare siger det, som prædikanten, præsten, bibelskolelæreren eller lederen siger, men som tænker selv. Man kaldte det engang for det myndige lægfolk. De kan godt selv læse en bibeltekst og forstå, hvad den betyder. De læser Bibelen på kryds og tværs og har derfor en fornemmelse af, hvornår et udsagn om troen har slagside og bliver for ensidigt. De har også deres egen livserfaring med i bibellæsningen, som er med til at give en realisme og bevare begge fødder på jorden. Jeg ved godt, at den selvstændige bibellæser også kan være lidt irriterende. Det er ham, der har et spørgsmål til prædikanten, som afslører, at prædikenen ikke har balanceret helt godt. Og det er hende, der griber fat i det vers i teksten, forkynderen sprang over, men som hun gerne vil have forklaret. Men ikke desto mindre er de nødvendige i vores forsamlinger. Først og fremmest fordi de har en masse godt at give ind i fællesskabet både til møderne, i bibelkredsen og på tomandshånd. Men også fordi de ikke lader enkeltmennesker få for stor åndelig magt over os. Autonom Den selvstændige bibellæser er autonom på den gode måde. Han anerkender fuldt ud Gud og hans ord som vores højeste myndighed, men formidlerne af Guds ord anerkendes kun i det omfang, de har Ordet på deres side. Den selvstændige bibellæser er uimponeret over teologisk uddannelse, mangeårig prædikanttjeneste og fine stillinger, hvis ikke Ordet forvaltes og formidles troværdigt. Den selvstændige bibellæser er derfor bedst rustet til at stå distancen under åndeligt pres, hvad enten det er forfølgelse eller forførelse. Selvforsynende Den selvstændige bibellæser er i stand til at brødføde sig selv med Guds ord. Det kan være, at hun kommer til at bo et åndeligt øde sted, men så har hun sin Bibel, og er selv i stand til at få åndelig føde fra den. Det kan også være i andre livssituationer, hvor man er forhindret i at komme i et kristent fællesskab pga. sygdom, arbejde eller andre forhold. I disse situationer er vi åndeligt meget sårbare, hvis vi ikke er selvstændige bibellæsere. Vi har brug for et modent kristenfolk, som kan stå på egne ben. Den vigtigste hjælp til det er selvstændig bibellæsning. De modtog ordet med meget velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan (ApG 17,11). Henrik Nymann Eriksen 4 5

4 Glimt fra skolen... sidste halvdel af foråret, men er nu tilbage igen. Han brugte bl.a. sin orlov til at arbejdet med mentorbegrebet, og vi glæder os nu over at have vores erfarne kollega med i hverdagen på LMH igen. Det samme gælder Kirsten Munch, som efter en sygemelding i foråret med delvis raskmelding op mod sommerferien nu er tilbage igen på fuld kraft. Til sidst vil jeg minde om, at LMH bæres af venner og tidligere elevers forbøn. Tak til jer som beder til Gud for både ansatte og elever og tak fordi I vil fortsætte med at gøre det! Henrik Nymann Eriksen Nyt elevhold Det er helt fantastisk! Efter seks år med små efterårshold er der nu 67 elever på E14. Det er en stor gave, som vi takker Gud for. Eleverne ankom sommerbrune den 1. august midt i varmen og med en glad og positiv indstilling. Vanen tro blev de første dage brugt til introduktion og lær-hinanden-at-kende - aktiviteter, men hurtigt begyndte hverdagen med undervisning i de forskellige fag. Det er hverdagene vi har flest af, og det er dem, som samlet set rykker noget, når man er elev på LMH. Vi har igen i år et internationalt islæt i elevgruppen. De nordiske elever fordeler sig med syv fra Sverige, en fra Norge og to fra Færøerne. Integrationsklasse har i skrivende stund seks elever, men måske kommer der et par stykker til. De fleste taler farsi (persisk), og vi har derfor tolkning af bibelundervisningen til farsi hele tirsdagen. Sommeren på LMH I løbet af sommeren var skolen udlejet til tre lejre, hvoraf de to var tværkulturelle sommerlejre. Den sidste af disse var særligt for iranere og afghanere, hvor alt foregik på farsi eller blev tolket til farsi. Flere af deltagerne med en muslimsk baggrund kom til tro på Jesus. Det glæder vi os over, at LMH lægger bygninger til. I løbet af sommerferien havde vi også indbrud. Denne gang var det ikke stolene i spisesalen, som blev stjålet, men derimod stødtænderne over pejsen i dagligstuen. Det ærgrer vi os meget over. Sagen ligger nu hos politiet, og vi håber på et pænt beløb fra forsikringen, så vi kan få en ny udsmykning på den fremtrædende plads i lokalet. Medarbejdere På grund af det store elevhold har vi ansat Natasja Michael i en 70% stilling i det kommende skoleår. Natasja er tidligere LMH-elev og uddannet lærer. Hun har de sidste fire år arbejdet på en efterskole og også vikarieret for Helene Pihl i Københavnerkirken i foråret, mens Helene arbejdede på LMH. Natasja skal blandt andet undervise i Discipelskab i praksis, litteratur og lede en studiegruppe. Vi glæder os over, at have hende som en del af staben på skolen. Michala Christau er også ansat i det det kommende år som gastronomiassistentelev i køkkenet. Ansættelsen sker med både offentlig og privat økonomisk støtte, så den er udgiftsneutral for skolen. Michala var i praktik hos os i foråret, og vi glæder til at fortsætte samarbejdet. Thomas Wind havde studieorlov i 6 7

5 Gud udruster dem, han kalder... Uden for matriklen At være elev på LMH er helt fantastisk. Man bliver opvartet på alle tænkelige måder, det eneste, der mangler, er måske morgenmad på sengen (fremtidigt ideforslag?). Spøg til side, i hvert fald kan man komme som elev på højskolen uden at skulle bevæge sig ud af skolens matrikel. Derfor er det rigtig godt, at LMH selv bringer nogle muligheder på banen. Et af de tilbud, LMH giver, er at tage ud på soldaterhjemmet i Høvelte og møde de værnepligtige soldater i Livgarden. På forårsholdet deltog omkring elever fast i dette initiativ, og nogle hoppede bare med i bilen sådan onand-off. Opgaven lød på, at vi hver onsdag stod for at holde andagt på soldaterhjemmet og ellers bruge aftenen derude til at prøve at få snakket med soldaterne om tro og liv. Mødte vi nogen med en særlig interesse, så havde vi eksemplarer af bogen Hvad skal jeg med Jesus med, som vi kunne dele ud af. Eleverne, som deltog, blev delt op i 3 hold og skiftedes så til at tage en onsdag aften i Høvelte. Der var dog også nogle, som ikke havde lyst til at tage med ud til soldaterhjemmet, men som i stedet blev hjemme og bad for dem, som var afsted. Herren må gøre det Som regel blev der holdt et lille bedemøde før aftensmaden eller i bilen på vej ud til soldaterhjemmet. Det var skønt at kunne lægge aftenen over i Guds hænder, for hvis ikke Gud er med, hvad skulle så være grunden til at tage af sted? Det har Sl. 127,1 gjort klart for mig: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Jeg havde ikke oprindeligt meldt mig til dette initiativ, men kom med senere, da lysten pludselig kom en aften, hvor en af grupperne havde ekstra plads, så den onsdag tog jeg med. Leg og samtale Andagten var planlagt til kl. 18:45, og vi var der i lidt god tid. Jeg skulle heldigvis ikke stå for noget den aften. Gruppen, jeg var sammen med, var klar med det hele. En havde forberedt en andagt, og nogle andre havde taget en lille leg med, hvis nogle af soldaterne skulle have lyst til det. Det er som regel en god ice-breaker. Ofte var soldaterne med på legene, hvis ikke lige med det samme, så i hvert fald efter, at vi fortalte dem, at der var præmier i form af slik. Det kunne helt enkelt være et spil bingo, vi tog med derud. Andre aftener kunne det være en bibelsk version af Pengene på Bordet, hvor spørgsmålene kunne lyde: Hvor mange bøger er der i Bibelen?, Hvem udvalgte Gud til at bygge en ark?, Hvem sagde: Jeg er livets brød. eller noget helt tredje. Den udfordrende del kom så efter legen. Nu havde vi jo ikke flere forberedte ting på programmet, så nu skulle vi prøve at starte nogle samtaler med de værnepligtige. Det var en kæmpe udfordring for mange af os at sætte sig over til en flok unge mennesker, som vi ikke kendte, og vi anede jo ikke, om de overhovedet havde lyst til at snakke. Når vi nu var flere af sted, så udnyttede vi det, og satte os i hvert fald to personer ved ét af bordene. Det, må jeg nok sige, har været den største barriere hver gang at overskride den grænse og at tænke, at det er helt ufarligt at sætte sig hen og snakke med dem. At tale om Jesus Den første aften, jeg var med, satte jeg mig hen til en af bordene sammen med Peder, som var en af dem, jeg var af sted med. Det var lidt svært lige at få begyndt en samtale, men vi begyndte sådan med at høre lidt om, hvordan det var at være soldat, og de var egentligt overraskende glade for at fortælle og for at snakke med os, desværre kom vi ikke meget længere den aften end til at snakke om deres hverdag, og det var en lidt træls følelse at tage hjem med, når nu jeg havde håbet på at få snakket lidt om Jesus. Da vi kom hjem, mødtes vi med forbederne og fortalte dem lidt om, hvordan vores aften var gået, og efterfølgende bad vi for de frø, der evt. måtte være blevet sået, og specifikke personer, hvis der var nogle enkelte, der var blevet snakket med, som man særligt ville bringe frem for Gud. Det var en rigtig god ramme for aftenen, at den blev omsluttet i bøn. Jeg havde efter den aften fået blod på tanden, og følelsen af at komme hjem uden at få fortalt om Jesus ville jeg helst ikke få igen. Jeg er også efterfølgende blevet meget opmuntret af et vers fra Esajas: For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. (Es. 55,10-11) Den kristne tro er anderledes Det er en kæmpe trøst at have med. Jeg ved, at jeg ikke selv kan overtale eller overbevise nogen til tro. Det afhænger fuldt ud af Gud. Det, vi kan gøre, er at fortælle dem evangeliet, fortælle dem Guds ord, og så er det ellers op til Gud. Gud må skabe troen i deres hjerter. Med dette i baghovedet var det stadig en enorm udfordring at tale tro og liv med de unge værnepligtige, men jeg har virkelig været med i nogle rigtig spændende samtaler. Nogle har været meget åbne og interesserede og fortalte gerne om, hvad de troede, hvilket kunne være lige fra evolutionsteorien, noget buddhismeagtigt og deres egen udgave af Gud eller en blanding af alt muligt. Det har været rigtig spændende at høre disse forskellige tanker, og når jeg så har siddet og fortalt om Jesus og den kristne tro, så har jeg egentlig godt kunnet forstå, hvorfor de synes, det er lidt langt ude, for den tro afviger så meget fra alt det andet. Det hand-ler nemlig ikke om mig selv, men om Gud, og det, Gud har gjort, og ikke det, jeg skal gøre. Det har været et vidnesbyrd for mig om, at vi ikke selv vælger at tro, men at Gud bliver nødt til at skabe troen. Andre var meget åbne for at diskutere, men nok mere for diskussionens skyld end for egentlig at høre, og så var der også nogle, som slet ikke gad snakke. Helt generelt har det dog været en super fed oplevelse at være med, og det har også givet rigtig meget til mig selv at skulle fortælle andre om, hvad det egentlig er, jeg tror på, på trods af at det har været en kæmpe udfordring, og jeg troede ikke, det var noget, jeg var egnet til. Jeg fik engang et godt citat, som jeg gerne vil dele til sidst: Gud kalder ikke de udrustede, han udruster dem, han kalder. Jesper Schou Jessen, elev 13/14 8 9

6 Menighedens skjulte skønhed... Alle kristne har erfaringer med det kristne fællesskab, men erfaringerne er langt fra ens. Lige fra begejstring, der kan minde om en forelskelse, til frustration og resignation, der ligner opspillet til en skilsmisse. Vi skal i denne artikel se lidt på, hvad der mere er at sige om den kristne menighed, når de blandede erfaringer er kommet på bordet. Den uperfekte menighed Den kristne menighed er et fællesskab af syndere. Ingen kan tvivle på det. Det ligger i selve den kristne grundforståelse, at menigheden er en forsamling af tilgivne syndere. Og vi er stadig syndere, for ingen bliver syndfri i dette liv. Så langt så godt. Problemet kommer, når vi gør erfaringer af, at det ikke bare er fine ord på et stykke papir. Men de andre, og jeg selv med, hvis ikke den erkendelse ligger i min blinde vinkel, er syndere i meget konkret forstand. Det viser sig i afstumpet smålighed, udpræget tendens til at omtale andre negativt, kliker, selvgodhed og hykleri. Så er den kække lære om, at vi selvfølgelig stadig er syndere, blevet til en belastende erfaring, der måske ligefrem truer vores glæde ved at være med i fællesskabet. Frustrationen over den uperfekte menighed afspejler sig i de utallige samtaler, som føres hver eneste dag via mail og telefon eller hen over spise- eller kaffebordet om tilstanden i det kristne fællesskab, og om de mange forhold, som ikke er i orden. For der er virkelig meget, som ikke er i orden. Frustrationen kan for nogle ende med en lede ved den kristne forsamling og i sidste ende føre til at man trækker sig helt. Hvordan håndterer vi denne forstemmende følelse af, at den kristne menighed er (meget) kritisabel og uperfekt? Jeg tror, at der er en hel del at sige om det, men vil her blot gøre opmærksom på et forhold, som vi ofte glemmer, nemlig at rejse spørgsmålet: Hvad ser Jesus egentlig i sin menighed? Den del af svaret, som vi vil se på, er fem aspekter ved menighedens skjulte herlighed. Det skjulte nærvær Det vigtigste, der er at sige om den kristne menighed, er, at Jesus selv er til stede: For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. I den mindste forsamling af troende er Jesus selv nærværende. Han ses ikke og registreres i det hele taget ikke med de almindelige sanser. En udenforstående, der kigger ind, ser ham ikke, og det er heller ikke altid, at de troende selv tænker på eller fornemmer, at han er der. Men det er han! Det er han også selvom rummet er 80 er-agtigt i sin udsmykning, pianisten spiller dårligt, sangen er langsom og ind imellem falsk, kaffen er tynd og forsamlingen kulturelt set langt fra er blandt frontløberne. Det kan også være, at de er alt for gode til at pege fingre ad andre, at de sætter mennesker i sociale og åndelige båse, og at de på mange måder tilsyneladende ikke afspejler Jesus ret meget i deres fællesskab. Ikke desto mindre har Jesus selv meddelt, at han er dér. Ikke på grund af menighedens kvaliteter, men fordi de er samlet om ham. Dette nærvær af den levende Jesus rykker ethvert kristent fællesskab ud af almindelige kategorier for fællesskab. Paulus udtrykker sagen på en lidt anden måde over for menigheden i Korinth: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Templet var Guds bolig. Her havde han lovet at være nærværende på jorden. Nu er den kristne menighed Guds tempel. Den, som bevæger sig ind i det kristne fællesskab, befinder sig midt i Guds nærhed. Det er selve Bibelens grundløfte, jeg vil være med dig, som gælder for den kristne menighed uanset, hvor den findes, og hvordan den opleves. Jesus er nu usynlig for os, og det er han også i menigheden. Det betyder ikke, at menighedens fællesskab ikke kan være en afspejling af ham, tværtimod. Men grundlæggende er han usynlig. Det vigtigste, der er at sige om en kristen forsamling, er dermed noget, vi ikke kan se. Han er til stede ved sin Ånd, i Ordet, dåben og nadveren, men han er skjult tilstede. Hvis vi skal se på menigheden med Jesu øjne, så skal vi lade denne skjulte kendsgerning spille stærkt med: Jesus er i vores midte! 10 11

7 Den skjulte renhed Ligesom enhver kristen er ren over for Gud ved troen på Kristus, sådan gælder det også om kirken som helhed: Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Det, som gælder for det enkelte kristne menneske, gælder også for den kristne menighed. Ligesom Guds nærvær i den troende også gælder i menigheden, sådan er den kristnes renhed og hellighed i Guds øjne også gældende for menigheden. Det betyder, at Gud ser sin menighed i Kristus, og dermed skjules alle dens fejl og mangler. Så ser han ikke misundelsen, bagtalelsen, småligheden, lukketheden, hykleriet, klikerne og alle de andre udtryk for synden, som vi kender og selv bidrager til. Han ser et folk på jorden, som er uden fejl og passer perfekt i hans nærhed. Denne side ved menighedens skjulte skønhed kan være meget vanskelig at fastholde, når man faktisk oplever, at synden er spillevende hos andre i menigheden. Jeg tror ikke, at der er anden vej til at håndtere dette end at tænke om vores medkristne, som vi gør om os selv. Det er en øvelse i ikke bare at se os selv med Guds øjne, som ren og retfærdig, Himlen værdig, men også at se og tænke sådan om de andre. Det er ikke kun mig, der har en usynlig hellighed og værdighed i Kristus. Det har alle mine trossøskende også. Ligesom det enkelte kristne menneske er kaldet til at lade den usynlige hellighed komme synligt til udtryk i det levede liv, sådan er det også med menigheden. Denne forpligtelse ophæves ikke af den usynlige renhed, men den usynlige hellighed er fuldkommen, det er den synlige aldrig. Den skjulte enhed En af de store vanskeligheder ved, at menigheden består af syndere, er, at kirken er blevet splittet i mange fraktioner. Fra ikke-troendes side har det ofte været en anledning til hån og et argument mod kristendommens sandhed, og hos de troende har kirkens splittelse være årsag til stor sorg. Den kristne kirke fremstår i dag ikke som én, men som mange kirker. Midt i dette synlige fravær af enhed har NT nogle stærke udsagn om, at der er en usynlig enhed. Jesus taler i sin ypperstepræstelige bøn om enhed mellem de troende på et dybere plan: Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jesu disciple til alle tider er forbundet med ham på et dybt plan, der sammenlignes med enheden i treenigheden. Denne forening med Jesus forbinder alle Jesu disciple med hinanden. Uanset, hvor på jorden de er, og i hvilket kirkesamfund de befinder sig, så er alle Jesu sande disciple forbundet i deres forhold til Jesus. Paulus taler ud fra samme sag om at bevare Åndens enhed. Alle Jesu sande disciple har Helligånden. Der er kun én Helligånd, og derfor er vi dybt i hjertet forbundet med alle andre, som har den samme ånd. Denne enhed ligger neden under alle synlige kirkeskel og er et udtryk for, at Jesus kun har én kirke på jord. Der findes i den forstand ikke konfessioner i Guds rige. Alle sande troende har den samme frelser, den samme barneret hos Gud og den samme Helligånd. Så kan det godt være, at vi på grund af forskellige vigtige uenigheder ikke kan være menighed sammen, og derfor har hvert vores hus. Men i Jesu øjne er hans kirke én, og på dybdeplanet er alle kristne ét. Det er - ligesom andre sider ved menighedens skjulte herlighed - noget, som vi tror, men ikke kan se. Den skjulte uovervindelighed I Vesteuropa har vi de sidste mange år oplevet, at den kristne kirke har været på tilbagetog. Kirken marginaliseres mere og mere, og bibelsk kristendom er ofte under pres inden for de nationale kirker. Denne erfaring giver let en stemning både i samfundet og i menigheden af, at det kun er et spørgsmål om tid, før kristendommen helt har mistet sin betydning. Over for mismodet og resignationen er det værd at bemærke Jesu ord om sin kirke på jord: dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Dette løfte gælder selvsagt ikke de enkelte kristne menigheder i landsbyer ud over hele jorden op igennem historien. Mange af dem findes ikke mere blandt andet i Nordafrika og Tyrkiet, hvor der tidligere har været mange lokale kirker. Lokale kirker kan lukke, men Jesu kirke, den ene universelle kristne menighed, vil Jesus ikke tillade at gå under på jorden. Om den så til sidst er trængt op i et sidste hjørne, som den velkendte galliske landsby i Asterix, så vil den altid overleve. Ikke fordi den har en speciel trylledrik eller et andet mirakelmiddel, men fordi Jesus selv bor i sin menighed. Han har overvundet døden og dødsriget, og dødsrigets porte skal ikke igen lukke sig om ham, og derfor heller ikke over hans menighed. Mod alle odds vil den kristne kirke overleve. Den bærer på en skjult uovervindelighed, nemlig den opstandne Kristus selv. Denne skjulte kendsgerning skal give modløse og opgivende kristne nyt mod. Jesu kirke er uovervindelig, fordi den uovervindelige bor i den. Den skjulte fremtid I forlængelse af kirkens skjulte uovervindelighed ligger dens skjulte fremtid. Nu kan den kristne menigheds fremtid se ynkelig ud både lokalt og nationalt, men der er en skjult afslutning på kirkens historie. Den skrives, når Jesus kommer igen og nyskaber verden. Så skal selv det mindste og mest ynkelige hjørne af menigheden samles med ham. Da skal hele den nye verden være en stor kirke, fyldt med Guds nærvær og gennemsyret af Jesus Kristus, så al ufuldkommenhed i tro og liv er blæst væk. Alle de ting, som ofte skyggede for Kristus, findes ikke mere. Den skjulte herlighed skal blive synlig, og de utallige ufuldkomne kristne fællesskaber skal være fuldkomne i kærlighed. Det er fremtiden for ethvert kristent fællesskab uanset hvor sort fremtiden kan tage sig ud, når vi regner gennemsnitsalderen ud! At se det usynlige Mens vi lever på denne side af Jesu genkomst, vil en væsentlig del af vores erfaringer med den kristne menighed handle om dens ufuldkommenhed. På den ene eller anden måde. Menighedens skønhed vil derimod på lange distancer være skjult for os. Derfor presses troen af erfaringen, og mismodet, frustrationen og resignationen trænger sig på. Da er det tid og den tid er for mange af os nu! til at se på menigheden med Jesu øjne. Tid til at tro ordene om menighedens skønhed, at glæde sig over det og at lade det være energien i arbejdet med forandringer i menigheden fra ufuldkommenhed til ufuldkommenhed, men dog med håb. Henrik Nymann Eriksen Matt 18,20 1 kor 3,16 Ef 5,25b-27 Se fx 1 Kor 5,1-13 Joh 17,20-22 Ef 4,3 Matt 16,18 Åb 21,1-4; 22,

8 Møder ved LMH s lærere frem til den 31. oktober Helliggørelse... Dette er den første af tre små temastykker om helliggørelse: Bliv det, du er i Jesus! En af de meget korte beskrivelser af, hvad helliggørelse er, lyder sådan: Bliv det, du er i Jesus! Selvom den er kort, er den ikke desto mindre temmelig indholdsrig og præcis. Den siger nemlig to meget væsentlige ting om helliggørelse: For det første understreger den, at hellig, er ikke noget, jeg kan blive ved at tage mig sammen eller mande mig op til. Nej hellig, det er noget, jeg er, når jeg tror på Jesus. Al anden form for hellighed er dybest set bedrag. I indledningen til Efeserbrevet står det meget tydeligt: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. (Ef 1,3-4). I Kristus er du og jeg velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Højere kan et menneske ganske enkelt ikke komme. I ham er vi udvalgt at stå hellige og uden fejl. Vi er hellige i Jesus helt og aldeles hellige og rene. For det andet understeger den korte beskrivelse, at helliggørelse handler om, at det, jeg er i Jesus, sætter sig spor i min måde at leve på. Det bliver klart, når vi læser videre i Efeserbrevet: For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn (Ef 5,8). Med andre ord: Du, der tror på Jesus er hellig. Du er lysets barn og købt fri fra synd og mørke. Lev nu i lyset og lad det, som behager Gud, fylde dit liv ikke for at opnå noget hos Gud eller for at blive hellig, men fordi han har skænket dig alt i Jesus. Et godt træ bærer god frugt. Det er træet, der kommer først. God frugt kan ikke gøre et dårligt træ godt, men et godt træ bærer god frugt. På samme måde er det ikke de gode gerninger, der gør et menneske helligt, men hellige mennesker dvs. mennesker, der er i Jesus gør gode gerninger. Derfor taler Bibelen også ofte om de gode gerninger dvs. gerninger, der springer ud af, at vi er i Jesus som kendetegn på en sand og levende tro. Daniel Burgdorf 4. september Henrik Nymann Eriksen Lindehøj kirke 7. september Christian Støvring Maymann Græsted LM 7. september Daniel Burgdorf Helsingør LM 13. september Mikkel Vigilius København LMU, Bibeldag september Henrik Nymann Eriksen Esbjerg LM 15. september Christian Støvring Maymann Rødovre LMU 25. september Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke september Daniel Burgdorf Lejr med Aros LMU 29. september Christian Støvring Maymann KFS København 2. oktober Henrik Nymann Eriksen Lindehøj kirke 3. oktober Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke, Israelsmøde oktober Mikkel Vigilius Nexø LM, Weekendlejr 5. oktober Henrik Nymann Eriksen Hvidovre Frimenighed 9. oktober Henrik Nymann Eriksen Århus LMU 23. oktober Henrik Nymann Eriksen Hillerød kirke 26. oktober Henrik Nymann Eriksen Ullerød LM 29. oktober Henrik Nymann Eriksen Nansensgade LMU 31. oktober-2. november Mikkel Vigilius Viborg LM, Weekendlejr 14 15

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 Båndet 91. årgang - 15. juni 2014/nr.3 Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8

Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 Båndet 91. årgang - 15. april 2014/nr.2 Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 13-14 inspiration nærvær holdning 29. juni 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Kønsneutral Forleden morgen vågnede jeg op og opdagede, at min ægtefælle i nattens løb var blevet kønsneutral. I den fagre nye

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Opfordring: Udskyd loven

Opfordring: Udskyd loven 10 inspiration nærvær holdning 18. maj 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Selvglæde Det er rart at møde nogle eller høre om nogle, som er ondere end én selv. Det er er så populære. Sådan set kan man godt glæde

Læs mere

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda.

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda. I dette nummer... Nytårshilsen Forskning i bøn Vejlefjord i Rwanda Formanden reflekterer over menighedsfællesskabet i lyset af hans seneste oplevelser. Hvad binder os sammen, hvorfor er der forskelle,

Læs mere

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov Nr. 5 2008 155. årgang hvorfor ikke [ ] Kasper Klarskov Tiden var inde... [ ] Lola Skagen [ ] Lina Lundegaard Efter i en årrække at have arbejdet i det private erhvervsliv er Lars Midtgaard nu vendt tilbage

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde 09 09. maj 2014 Årgang 114 Bed inspiration nærvær holdning Så blev det forår, og der er liv i haven. Løg med mere, som er under jorden, spirer, og væksten kommer op. I haver rundt omkring har der længe

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

DECEMBER 2012 449. ÅRGANG

DECEMBER 2012 449. ÅRGANG DECEMBER 2012 DIAKONbladet 449. ÅRGANG TEMA: Diakoni og legemliggørelse Diakonforbundet 2 DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

SMF. Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD

SMF. Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD Andagt 2 Missionærbreve 3 Missionærpræsentation 11 Missionærbreve 13 Girokort 17 Gaver 18 Opslag 19 AUGUST 2006 4 SUNDHEDSPERSONALETS SMF MISSIONSFÆLLESSKAB

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere