67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 Nr. 1/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig! *) betyder tilmelding nødvendig se omtale i bladet! Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Sidste søndag i måneden LA Holstebro*) Dart 2/2...LA Skrydstrup*) 2/3...LA Skrydstrup*) Deadline næste 28/ Forårskomsammen 16/4... LA Sydsjælland*) Generalforsamling 11/ LA Odense*) 15/ LA Midtjysk*) 15/ LA Holstebro*) 16/ LA Als-Sundeved*) 16/2... LA Vestjysk 18/ LA Vestsjælland*) 18/ LA Vendsyssel 18/ LA Århus*) 19/2... LA Sydsjælland*) 19/ LA Nordvestsjælland*) 22/ Karup*) 23/ LA Skrydstrup*) 23/ LA Sydfyn*) 23/ Værløse-Jonstrup*) 24/ Skrydstrup*) 24/ LA Thy-Mors*) 25/ LA Vandel*) 25/ Aalborg*) 25/ LA Aalborg*) 26/2... LA Kalundborg*) Hyggeaften i Flyverstuen 3. tirsdag hver måned Værløse-Jonstrup Ikke efter 1. februar Hygge i Flyverstuen 1. torsdag hver måned Værløse-Jonstrup Ikke efter 1. februar Mindehøjtidelighed 22/ LA Als-Sundeved*) 22/ LA Als-Sundeved Skydning 3/ Aalborg 15/ LA Vendsyssel 17/ Aalborg 3/ Aalborg 13/3 Landsskydning Aalborg*) 17/ Aalborg 15/ LA Vendsyssel 29/ LA Vendsyssel 7/4 Afslutning Aalborg denne gang

3 Nr. 1/ Det kunne blive alle tiders Hvornår kiggede du sidst på billedet fra rekrutskolen? Altså det der, som hænger oppe på loftet, ovre på værkstedet eller hvor konen nu synes, det hører hjemme. Hvis du har jubilæum i år - 60, 50, 40 eller 25 år, ville det nok være en god ide at finde det frem og ofre et øjeblik på det. At se efter, om der ikke er en eller flere på billedet, som du stadigvæk kender. I god tid Forberedelserne til årets soldaterjubilæer til september i Jonstrup, Karup, Aalborg og Skrydstrup er allerede startet. Forretningsføreren har udsendt breve og jubilarlister til cirka 200 ud af omkring 300 navne i foreningens kartotek, på dem som har 50 års jubilæum i år (indkaldt 1960), sammen med en bøn om oplysninger om kammerater som kartoteket ikke har og som derfor ikke er med på listerne. Allerede ganske få dage efter udsendelsen begyndte der at komme mange nye navne, så her i starten af januar er de 300 blevet til 500. Helt fantastisk - Fortsætter det med den store interesse, kommer vi op på mange flere, måske 1000 til 1500 eller cirka halvdelen af alle dem, der blev indkaldt i 1960, siger Harry Sørensen. Vi har prøvet systemet tidligere, men det er første gang, der er så omfattende en reaktion på brevene. Det er helt fantastisk, og så føler man virkelig, det er værd at bruge tid på. Hvor svært kan det være? Forleden fortsætter Harry - ringede et medlem, vi kan kalde ham Jens, det hed alle soldater jo en gang. Jens fortalte, at han godt ved, hvor en af hans soldaterkammerater bor, og at han godt kunne tænke sig at møde ham igen til jubilæet. Men Jens ved bare ikke, om den anden kommer. Jeg foreslog ham at ringe til kammeraten og aftale at mødes i Karup til september, så er de begge sikre på at møde mindst en, de kender. Jens troede, at det er noget, jeg gør, men indrømmede, at han sikkert har større overtalelsesevne end jeg har i den situation. Øvelsen fortsætter Den samme øvelse med at udsende breve og lister vil blive gjort til års jubilarer fra indkaldelser i 1970 og til års jubilarer indkaldte i Og får vi også her en reaktion der bare nærmer sig den, jeg har oplevet med 50-års jubilarerne, bliver det simpelthen alle tiders jubilæum i år, slutter Harry Sørensen. Forleden stod jeg ude i indkørslen (snekastning), da posten kom. Han gav mig blandt andet et brev med følgende ordlyd: Til Bladet, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. Vedlagte indkaldelse til generalforsamling bedes venligst optaget i s februar nr. Jeg beklager at jeg ikke har begreb skabt om It derfor på denne måde. Xxxx Xxxxsen Intet problem med teksten Selvfølgelig kan du da få dine informationer i, selv om du ikke har computer, internet, bredbånd og hvad det nu ellers hedder alt sammen. Når man skriver så nydeligt på maskine, som afsenderen af det her brev gør, kan jeg jo bare smide brevet i scanneren, og et øjeblik efter kommer det op på skærmen, som om jeg selv havde skrevet det på computeren. Så bliv endelig ved med at sende relevant stof til redaktionen, også selv om det skulle være en hel artikel om tilværelsen i Flyvevåbnet i din tid, og ikke blot en kort mødeindkaldelse. - men husk hele adressen som nævnt stod jeg udenfor, da posten kom, og han fortalte, at adressen Bladet, Højvangsalle 29, 8700 Horsens ikke er tilstrækkelig. Hvis dit navn ikke også står på kuverten, skal jeg tage den med igen og returnere den til afsenderen - fortalte han. Den fuldstændige adresse er altså: Brug den! Gerne tit. Helt i orden næsten Bladet c/o Ernst K. Frederiksen Højvangsalle Horsens og godt nytår Ernst Kronvold Frederiksen

4 4 Nr. 1/2010 I første kvartal af 2010 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Landsskydning Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte Landsskytte Veteranlandsskytte Veteranlandsskytte Holdskydninger: Landsskyttehold Landsskyttehold Veteranlandsskyttehold Veteranlandsskyttehold bedste herre under 55 år bedste dame under 55 år bedste herre som er fyldt 55 år bedste dame som er fyldt 55 år bedste herreskyttehold med skytter under 55 år bedste dameskyttehold med skytter under 55 år bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked Det er snart sæson for ordinære generalforsamlinger. Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love, som bestemmer, hvordan den slags foregår. Om afdelinger Lovene foreskriver i 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal ledes: a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af afdelingens årlige ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. Endvidere udpeges et medlem, der sammen med afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab. Om generalforsamlinger I 14 står følgende: Om generalforsamlinger a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af, dog mindst med ti dages varsel. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted. d. Der føres protokol over forhandlingerne. 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Om lokalafdelinger I 19 står der blandt andet: Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling. Husk Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til landsformanden. Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen. Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på under menuen Organisation/Håndbogen

5 Nr. 1/ FSF Aalborg afdeling Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: torsdag den 25. februar kl i Flyverstuen. Tilmelding til Helge på tlf / senest den 21. februar Afdelingsskydning/Landsskydningen Sædvanen tro dyster vi mod hinanden. Alle våbenføre mænd og damer fra hele Nordjylland møder selvfølgelig op, hvor vi inddeler os i hold. Vi mødes på Gl. Lindholm skole kl lørdag den 13. marts. Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig til skydeudvalgsformand Ib Nielsen senest mandag den 8. marts Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: torsdag den 25. februar kl i Flyverstuen. Helge Hoff Tilmelding til Helge på tlf / senest den 21. februar Helge Hoff FSF Karup afdeling Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev. Tlf.: , Mob.: mandag den 22. februar kl. 18 på KFUMs soldaterhjem i Kølvrå. Vi starter med spisning kl. 18. Fra ca. kl. 19 generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene (se side 4) Tilmelding nødvendig af hensyn til maden senest den 10. februar til Henning Halkjær tlf , mobil Lokalafdeling Midtjysk Peter Fahnøe, Sortbærvej 48F, 8600 Silkeborg. Tlf.: , E-post: Ordinær generalforsamling mandag den 15. februar Kl. 18 i propelmessen. Henning Halkjær Der startes som sædvanligt med spisning. Tilmelding senest lørdag den 6. februar til Peter på telefon eller Generalforsamlingen begynder ca. kl. 19 i Flyverstuen. Lokalafdeling Holstebro Ole Lykkeskov Jensen, Døesvej 10, 7500 Holstebro. Tlf.: Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: torsdag den 18. februar kl på Hjemmeværnsgården Åstrupvej 200, 9800 Hjørring. Indendørs skydning i Vendiahallen, 9800 Hjørring. 15 februar, 15 marts og 29 marts, alle dage fra kl Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: onsdag den 24. februar kl i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler, Simons Bakke 25, Thisted. mvh Knud afholdes mandag den 15. februar kl. 19. Dagsorden ifølge lovene. (Se side 4). Husk tilmelding senest den 7. februar til Ole Lykkeskov, telefon , af hensyn til kaffe og franskbrød. Når tilmeldinger foreligger, tages der stilling til, hvor vi afholder mødet, da det er umuligt at reservere lokale til under 10 deltagere. Lokalafdeling Aarhus På Lokalafdeling Holstebros vegne John J. Mouritsen Anders Hygum Olsen, Hovvej 100E, 8370 Hadsten. Tlf.: , torsdag den 18. februar kl på Hjemmeværnsgården, Gl. Hobrovej 36 B 8900 Randers Tilmelding senest den 16. februar på tlf eller . Vi mødes i Vagten. H.J.Jensen,sekretær

6 6 Nr. 1/2010 FSF Skrydstrup afdeling Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Tlf.: E-post: onsdag den 24. februar kl. 20 i helikopterstuen på Flyvestation Skrydstrup Vi starter i cafeteriet kl til en gang gule ærter. Tilmelding til Jens senest den 16. februar på telefon eller Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Tlf tirsdag den 23. februar kl. 19 i den nye propelstue på flyvestation Skrydstrup. Dagsorden ifølge lovene. (Se side 4). Jens Yttung Traditionen tro starter vi i cafeteriaet kl. 18, men; på utallige opfordringer - denne gang med skipperlabskovs! Tilmelding senest 14. februar til: Poul-Erik Frandsen telefon , mobil eller Jan Bryde tlf , mobil Lokalafdeling Vandel Niels H. Pedersen George Valkær, Brændkjærgade 80, st. tv., 6000 Kolding. Tlf.: torsdag den 25. februar kl i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel Tilmelding nødvendig senest 19. februar på telefon af hensyn til fortæring efter mødet. Vel mødt Jens Chr. Nielsen Næstformand Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Tlf.: E-post: tirsdag den 16. februar Tilmelding nødvendig senest 10. februar på telefon Vel mødt Lis Yttung Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: tirsdag den 16. februar kl. 19 på formandens adresse Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg Tilmelding senest den 12. februar til Gert tlf eller Chresten tlf Mindehøjtidelighed BØFFELKOBBEL 22. februar kl Morgenkaffe på Hærens Befalingsmandsskole tilmelding på tlf Kl præcis Mindehøjtidelighed ved Dragonen og Infanteristens grav ved Bøffelkobbelhuset, Amtsvejen 4, 6400 Sønderborg (ingen tilmelding) Lokalafdeling Odense På bestyrelsens vegne Chresten Møller Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: torsdag den 11. februar kl. 18 på Højstrup, bygning 24, Vibelundsvej, Odense (kør ind fra Stegsted). Dagsorden ifølge lovene. (Se side 4). Mødet starter med servering af en varm ret, mad og drikke kan købes til fornuftig pris. Derefter holdes selve generalforsamlingen. Tilmeldingsfrist, mandag den 8. februar til bestyrelsen. Bak op om generalforsamlingen, så lokalafdelingen fortsat kan bestå. Erik: telefon , Henning: eller Klaus: Lokalafdeling Sydfyn Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf afholdes tirsdag den 23. februar kl. 19 i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Det er umiddelbart før aftenens bowling, og den er du meget velkommen til at deltage i, hvis du har lyst til det og uden anden udgift end evt. skoleje. Men af hensyn til bestilling af baner beder vi lige om en opringning til Hans Henningsen på tlf senest søndagen før. Men du er naturligvis også meget velkommen til kun at deltage i generalforsamlingen.

7 Nr. 1/ FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: tirsdag den 23. februar kl. 19 i Cafeteriet, Jonstruplejren, Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup Vagten er bemandet fra kl til Alle er velkomne til at deltage i selve generalforsamlingen. Deltagelse i den efterfølgende spisning er kun mulig med forudgående tilmelding til: Jørgen Amonsen telefon efter kl. 18 eller på mail: og absolut senest 14. februar. Indendørskydning, 15m Bane. Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen, telefon Det er, som vanligt, i lokalet i Høje Gladsaxe 2, kælderen alle dagene kl. 19. Datoerne er: 10. februar. 10. marts, Landsskydning. KSS Veteran-Skydningen afholdes i år torsdag den 11. februar hos: De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber Gothersgade 137, kælderen, København K. Lokalafdeling Kalundborg Jørgen David Petersen, Lyngbakken 15, 4400 Kalundborg Tlf.: / i Marinehjemmeværnets lokaler Nørre Alle 129, 4400 Kalundborg fredag den 26. februar Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter for egen regning. Husk at tage damerne med. På bestyrelsens vegne. Kaj Nielsen. Lokalafdeling Sydsjælland Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby Tlf.: hos næstformanden, Bogøvej 2, Bogø Fredag den 19. februar. På grund af aftenens traktement bedes man tilmelde sig til Preben på tlf.: senest mandag den 15. februar. Prisen for aftenen er som det plejer (næsten ingen ting). Forårs-komsammen Vi hilser foråret velkommen med lidt godt at spise m.m. fredag den 16. april 2010 hos kassereren Lindevej 28 i Ørslev. Ligeledes her vil det være dejligt at modtage alle jeres tilmeldinger til Lis på tlf.: senest 12. april. For at være på den sikre side, kan tilmeldingen ske sammen med den til generalforsamlingen! Prisen for dette arrangement er som sædvanligt. Til alle: Tak for i år, glædelig jul, godt nytår og på gensyn i Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , E-post: Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 18. februar kl. 19 på Antvorskov Kaserne i Peter Ålborgstuen Bestyrelsen Undskyld Ovenstående indlæg fra LA Sydsjælland skulle have været med i decembernummeret, men kom ved en beklagelig fejl ikke med, selv om det var indsendt rettidigt til redaktionen. Jeg beklager meget. med venlig hilsen Ernst Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød. Ønskes deltagelse i spisningen er tilmelding nødvendig senest den 9. februar til: Jan Christensen tlf.: eller Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: fredag den 19. februar kl. 18 hos kassereren Erik Jensen, Roskildevej 319, 1, 4390 Vipperød Der startes som sædvanligt med spisning. Husk tilmelding senest den 15. februar til Erik, tlf På lokalafdeling Nordvestsjællands vegne Ole F. Olsen Lokalafdeling Vestsjælland afholdt julefrokost med 14 deltagere den 5. december i Peter Ålborg stuen på Antvorskov Kaserne. Vi havde en hyggelig eftermiddag med pakkeleg og kammeratligt samvær.

8 8 Nr. 1/2010 Fint samarbejde i Skrydstrup På flyvestation Skrydstrup, som i dag hedder Fighter Wing Skrydstrup, har man et fint samarbejde mellem lokalafdelingen fra Flyvevåbnets Soldaterforening, Stampersonellets Seniorklub og Officerernes Seniorklub. Man har holdt nogle koordinerende møder, hvor de tre foreninger orienterer hinanden om, hvad man har på programmet i årets løb, som kan have interesse for alle. Især, når der inviteres til foredrag, er alle interesseret i, at der kommer så mange som muligt, og denne ordning har nu eksisteret i ca. 5 år med succes. Et af de store tilløbsstykker er soldaterforeningens årlige arrangement i den gamle officersmesse, hvor der står helstegt pattegris på programmet. Flyvestationens fototjeneste var så venlig at kravle højt til vejrs på en stige for at få dette oversigtsbillede ved 25 års jubilæet.

9 Nr. 1/ For nylig fejrede Officerernes Seniorklub 25 års jubilæum, og det blev en på alle måder spændende dag. Jubilæet blev fejret med en rundtur på flyvestationen til de gamle arbejdssteder. For konerne var det også en speciel dag, for medens manden var tjenestegørende, var det ikke muligt at besøge tjenestestedet sammen. Nu fik de set på sagerne. En af de mest spændende oplevelser var præsentationen af den nye redningshelikopter. Dagen sluttede med en jubilæumsmiddag, hvor Seniorklubbens legendariske sekretær Jeppe (major N.C. Jepsen) blev udnævnt til æresmedlem. Som et synligt bevis på hæderen fik han overrakt en spadserestok med påmonteret ringeklokke af klubbens formand, tidligere kontakt- og velfærdsofficer Svend- Aage Mattson.

10 10 Nr. 1/2010 Løb 700 kilometer på ski for at få gåsesteg Det er imponerende at stå ved indlandsisens kant. Der var julestemning hos de 12 medlemmer af Sirius slædepatruljen på Grønland. Der var snart fuldmåne, og så kom et af flyvevåbnets firemotors C-54 transportfly og smed julepost og ænder ned til dem, troede de. Af Svend-Aage Mattson Vi skriver den 13. december På den tid af året er der totalt arktisk mørke døgnet rundt over Nordøst Grønland. Et af flyvevåbnets transportfly nærmer sig Sirius Slædepatruljes hovedkvarter Daneborg på positionen 74 grader 18 minutter nord og 20 grader 14 minutter vest. Besætningen på flyet har det ikke godt, for de frosne gæs, som folkene nede på isen venter på at få kastet ned sammen med juleposten og juletræerne, er ikke med. Flyvningen var nøje planlagt, så de kunne komme ind over området ved fuldmåne. Derfor startede de tidligt fra Island, hvor de var mellemlandet fra Værløse. Desværre var køkkenet på basen ikke åbent så tidligt om morgenen, så besætningen kunne ikke komme ind og hente de bestilte frosne gæs. De måtte starte flyvningen uden den populære julespise. Nu var flyet over området. Tændte Nefa lygter blev bundet fast til juletræerne, som blev kastet ud uden faldskærm. Det kunne lygterne holde til, og folkene på isen kunne gå efter lysene frem til juletræerne. Juleposten blev sendt med faldskærm, men gæssene manglede. 40 år efter tiden som leder af Slædepatruljen Sirius, er Anker tilbage ved det berømte vejskilt ved Station Nord. Ung chef Anker Steen Sørensen, 24 år, var slædeholdets chef. Da han fik besked over radioen fra flyet, at gæssene ikke var med, traf han en hurtig beslutning. Sammen med en anden Siriusmand, Henning Knudsen, besluttede han, at forsøge at nå de 350 kilometer frem til Danmarkshavn, som havde frosne gæs liggende, og derefter returnere de samme 350 kilometer tilbage til Daneborg, så de forhåbentlig kunne nå tilbage før jul. Det ville blive en fantastisk krævende operation at gennemføre på 11 dage med hundeslæde med de to mand løbende på ski på hver sin side af slæden. Normalt er en dagsmarch på kilometer normen. Anker, som i dag er pensioneret oberstløjtnant og F-16 pilot, bor på Katsund i Haderslev. Her finder han sin dagbog fra turen frem, og vi koncentrerer os om optegnelserne fra hjemturen fra Danmarkshavn til Daneborg

11 Nr. 1/ Dagbog fra en Sirius-slædetur 16. december Ny hund er lidt kåd. Sinker noget. Minus 34 grader. Kører 60 km. 17. december Hund i løbetid. Møder en del baks ( is, der har været brudt op og er frosset sammen igen) Minus 22 grader. Kører 101 km. 6 surringer er sprunget. Midlertidigt repareret. 18. december Holder hvil og reparerer slæden december Startforbud, da radioen er brudt ned. 20. december Får lov til at fortsætter. Minus 18 grader. Kører 72 km. 21. december Baks. Minus 24 grader. Kører 67 km. 22. december Minus 32 grader. Kører 44 km. Når hjem under stor jubel. For et par måneder siden var den tidligere leder af Sirius Slædepatruljen, Anker Steen Sørensen tilbage i Grønland for at afprøve nyudviklet antarktisk udstyr. Han kunne ikke se nogen ændringer på indlandsisen. Det hele så faktisk ud som for 40 år siden, fortæller han. Her er han fotograferet ved den fredede hytte, som blev brugt af Knud Rasmussen og Peter Freuchen. Hundene på plads. Kokken havde smeltet sne og pumpet det over i en af hytterne, hvor vi fik et dejligt bad. Stod for julemiddagen. Tjansen som kok går på skift, så Anker fik ikke lov til at hvile ret meget, for det var hans tur til at stå for julemiddagen. Gæssene nåede kun lige at blive tøet op. Der manglede intet ved julemiddagen den 24. december, beretter Anker. Juletræ, gåsesteg, rødkål, risalamande, flot pyntet bord med kniv og gaffel, og alle 12 mand i pænt tøj og slips.. Julehilsner blev hørt på langbølge, julebreve blev læst. Også det år blev der jul på Daneborg fortæller Anker med et smil, - en jul, som ingen fra holdet 1968 nogensinde glemmer. Faktaboks Slædepatruljen Sirius opgaver er suverænitetshåndhævelse og overvågning af operationsområdet, og som politimyndighed kontrol med ekspeditioner og fredningsbestemmelserne i Nationalparken Nord og Nordøstgrønland. Operationsområdet er ca kvadratkilometer, eller 3 ½ gange arealet af Danmark. Patruljeringen foregår om efteråret og foråret med hundeslæde, hvor Sirius i alt tilbagelægger ca km om året. Om sommeren i den næsten snefrie periode fra juni til september, foregår patruljeringen med fly, kuttere, der sejler ind i fjordene, samt til fods. Ansøgere, der kommer fra forsvaret, skal bestå en krævende optagelsesprøve. De skal gennem en forskole på et halvt år, overlevelseskursus i Norge eller Grønland af 5 ugers varighed, kursus i skydning, sprængning, røgdykning, radio, førstehjælp og traktorkursus. 5-6 udvælges, og danner hold med samme antal ældre, som har været hos Sirius i ét år. Deltagerne tegner kontrakt for en 2 års periode. Faktaboks Anker Steen Sørensen (RØR) gjorde undtagelsesvise tjeneste i Sirius i tre år og 3 måneder på grund af godt lederskab. Søgte ind som flyveelev på flyvestation Avnø, kom hjem fra USA som pilot i 1972 og blev med det samme uddannet som instruktør på T-33. Fløj F-100 fra og F-16 fra Blev major og chef for eskadrille 730 i 1986, blev udnævnt til oberstløjtnant og operationsofficer i 1990, og var derefter forsvarets flysikkerhedsinspektør. Blev stationschef på flyvestation Vandel, fløj helikopter fra og blev pensioneret ved udgangen af oktober Er gift med Tove, og de bor i Haderslev.

12 12 Nr. 1/2010 FSF klip fra i året, der gik 66. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2009 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyversoldatens ur Det var faktisk allerede i slutningen af 2008 at FSF for første gang uddelte Flyversoldatens ur til den bedste soldaterkammerat på 66. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2009 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 1 2 et hold indkaldte værnepligtige. Men det var så sent på året, at omtalen af begivenheden først var med i nr. 1 i Kenny Vermehren Mitchboe blev den første modtager af det nye trofæ, og fra Flyvevåbnet blev der udtrykt stor glæde over dette initiativ fra Soldaterforeningen, fordi Flyvevåbnet ikke selv er i stand til at påskønne de værdier, vi belønner med Flyversoldatens ur. Værløse-Jonstrup afdeling afholdt stiftende generalforsamling den 25. februar. Den nye flyverstue i Jonstruplejren var forlængst indviet blandt andet med en gedigen julefrokost, men senere på året viste det sig desværre, at det blev en kortvarig fornøjelse med den flyverstue. Faktisk er afdelingen hjemløs i øjeblikket. April er nummeret, hvor alle afdelinger og Henri Farman lokalafdelinger refererer fra de afholdte generalforsamlinger med tilhørende uddeling af hæderstegn til alle jubilarerne. Så det er et nummer med mange billeder af stolte og glade medlemmer og hæderstegnuddelende formænd. Men i -09 var det også nummeret, hvor føljetonen om Jens Engberg, jagerpiloten fra 1917 sluttede. Gennem nogle numre havde vi læst om hans oplevelser under uddannelsen til pilot i Hærens Flyvertropper, en historie der unægtelig står i skærende kontrast til nutidens pilotuddannelse. I aprilnummeret fik vi også at vide, at flyverstuen på FW Skrydstrup ville blive inddraget til andre formål, men også at afdelingen var stillet andre lokaler i udsigt. Den nye flyverstue i Jonstrup 66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 4 Fest og glade dage var det gennemgående tema i augustbladet. Flyvevåbnets Soldaterforening deltog med medlemmer og faner fra hele landet da HKH Prins Henrik blev 75 år, og sjældent om nogensinde har bladet indeholdt billeder af så mange faner som fra fødselsdagen på Fredensborg. Men også foreningens medlemmer forstår at nyde livet, og hvem går det så ud over? Grisene! Der kom rigtig gang i de store griller både i Værløse-Jonstrup og i Skrydstrup, hvor man samtidig benyttede lejligheden til at indvie en ny og meget flot flyverstue der kom til at hedde STUEN, 66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 5 René Den 5. september blev for første gang højtideligholdt over hele Danmark som flagdag for udsendte soldater. FSF var naturligvis flot repræsenteret alle steder. Vickers F.B. 5 Den 25. august fik Kaj Clausen tildelt hæderstegnet i guld på sin 60 års fødselsdag. Laurberg Jørgensen blev den 28. juli den anden modtager af Flyversoldatens ur. Samme dag overrakte landsformanden Kaj Clausen foreningens plakette til generalmajor Henrik Røboe Dam, der som den nye chef for Flyvevåbnet samtidig er Soldaterforeningens nye ærespræsident.

13 Nr. 1/ ÅRGANG NR. 3 JUNI 2009 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 3 Æresmedlem nr. 12 I s juninummer kunne vi læse at foreningens mangeårige forretningsfører Harry Sørensen var blevet udnævnt til det tolvte æresmedlem i foreningens snart 70-årige historie. Jo, jo, det er skam ikke noget, der sker hver dag, ikke en gang hvert år. Hvem opfandt propellen? Et medlem, der beskriver sig selv som en af s trofaste læsere, tilbringer hvert år sin sommerferie på Bornholm. Under en af sommerens ekskursioner på solskinsøen faldt hr. Sørensen over denne sten, og efter at have grublet over dens udseende et par timer henvendte han sig til den lokale vismand på området præsten i Øster Marie. 10 Nr. 3/2009 Nr. 3/ Resultater fra Landsskydning 2009 Ved pointlighed er det sidste skud på sidste skive, der er gældende (anført i parentes) Individuelle resultater Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffere X=10 Herrer 1 Ervin Peters Skrydstrup Als/Sundved Stephan Schjoldager Aalborg Vendsyssel Per Simonsen Aalborg Aalborg Bent T.Christensen Skrydstrup Vestjydsk Per Hansen Skalstrup Sydsjælland Brian Nielsen Aalborg Aalborg Kasper Høeg Skrydstrup Vestjydsk Jens Yttung Skrydstrup Vestjydsk Niels Ole Christensen Aalborg Vendsyssel 139 Herre Veteran 1 Inglev Hansen Skrydstrup Vestjydsk Flemming Raalund Skalstrup Sydsjælland Bent Aasand Skrydstrup Als/Sundved Ib Folke Nielsen Aalborg Aalborg Torben Ek Værløse Nordvestsjælland x Svend Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved x Knud Hansen Skalstrup Sydsjælland 186 8x John Borgen Værløse Nordvestsjælland 186 8x10 9 Mathias Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved 186 7x Egon Baltzersen Skalstrup Sydsjælland 186 7x10 11 Poul Pedersen Skalstrup Sydsjælland 185 8x10 (10) 2 12 Kristian Christiansen Aalborg Thy-Mors 185 8x10 (9) 2 13 Torben Thomsen Værløse Nordvestsjælland Knud Larsen Aalborg Thy-Mors Preben Pedersen Skalstrup Sydsjælland 180 5x10 16 Poul Christensen Aalborg Aalborg 180 4x10 (10) 17 Per Clausen Værløse Nordvestsjælland 180 4x10 (8) 18 Leif Bjerg Aalborg Thy-Mors 179 3x Flemming Markussen Værløse Nordvestsjælland 179 3x10 20 Kai Clausen Værløse Nordvestsjælland 178 5x Viggo Møller Aalborg Aalborg 178 5x10 22 Ole Andersen Værløse Nordvestsjælland 178 3x10 23 Christen Mathiesen Skrydstrup Als/Sundved 178 2x Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved Knud Bisgaard Aalborg Aalborg Jørgen Hinrichsen Værløse Nordvestsjælland Hardy Christensen Aalborg Vendsyssel Jørn Nielsen Skrydstrup Vestjydsk 171 2x Ingolf Bunch Aalborg Thy-Mors 171 1x10 (9) 30 Erling O. Nielsen Værløse Nordvestsjælland 171 1x10 (8) 31 Gert Schmidt Skrydstrup Als/Sundved Poul Lillelund Værløse Nordvestsjælland Ole Jøns Aalborg Aalborg Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved Kai Sørensen Værløse Nordvestsjælland Ove Grandt Skrydstrup Vestjydsk Svend Erik Sørensen Aalborg Aalborg Ivan Sørensen Aalborg Aalborg Finn Schjoldager Aalborg Vendsyssel 142 Damer 1 Herdis Rasmussen Aalborg Aalborg Stine G.Schjoldager Aalborg Vendsyssel Merethe Schjoldager Aalborg Vendsyssel Anette Christensen Aalborg Vendsyssel 161 Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffere X=10 Damer Veteran 1 Lise Raalund Skalstrup Sydsjælland Lisbeth Bjerg Aalborg Thy-Mors Lis Yttung Skrydstrup Vestjydsk Marianne Baltzersen Skalstrup Sydsjælland Ida Clausen Værløse Nordvestsjælland Lillian Clausen Værløse Nordvestsjælland Doris Larsen Aalborg Thy-Mors Lis Raalund Skalstrup Sydsjælland Anna Lis Kam Aalborg Aalborg Annelise Nielsen Værløse Nordvestsjælland Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Grethe Sørensen Aalborg Aalborg Bente Jøns Aalborg Aalborg Helga Møller Aalborg Aalborg 37 Holdresultater Nr. Afdeling Lokalafdeling Point Træffere X=10 Herrer 1 Skrydstrup Vestjydsk Bent T. Christensen, Kasper Høeg, Jens Yttung 490 Herre Veteran 1 Skrydstrup Als/Sundved Bent Aasand, Svend Jacobsen, Mathias M. Jacobsen 562 7xX10 2 Skalstrup Sydsjælland Flemming Raalund, Knud Hansen, Egon Baltzersen 562 6xX10 3 Værløse Nordvestsjælland Torben Ek, John Borgen, Torben Thomsen Aalborg Thy-Mors Kristian Christiansen, Knud Larsen, Leif Bjerg 546 5xX10 5 Aalborg Aalborg Ib Folke Nielsen, Poul Christensen, Viggo Møller 546 4xX10 6 Værløse Nordvestsjælland Per Clausen, Flemming Markussen, Kai Clausen Skrydstrup Als/Sundved Christen Mathiesen, Gert Schmidt, Heine Andresen Værløse Nordvestsjælland Ole Andersen, Jørgen Hinrichsen, Erling O. Nielsen Skrydstrup Vestjydsk Ingelev Hansen, Jørn Nielsen, Ove Grandt Aalborg Aalborg Knud Bisgaard, Ole Jøns, Svend E. Sørensen 494 Damer 1 Aalborg Vendsyssel Stine G. Schjoldager, Merethe M. Schjoldager, Anette Christensen 506 Damer veteran 1 Skalstrup Sydsjælland Lise Raalund, Lis Raalund, Marianne Baltzersen Værløse Nordvestsjælland Ida Clausen, Lillian Clausen, Annelise Nielsen Aalborg Aalborg Anna Lis Kam, Birthe Nielsen, Grethe Sørensen 489 Tak til de deltagende skytter i forårets landsskydning. De vindende skytter vil snarest få tildelt pokalerne, som jeg vil bede om vil blive overrakt ved en festlig lejlighed. Det var dejligt at så mange var med, jeg håber selvfølgelig, at der er endnu større tilslutning til næste år. Gør det til en festlig lejlighed at mødes med de andre fra afdelingerne. Finn Schjoldager Formand for skydeudvalget Det var også i dette nummer at spændingen blev udløst. Resultatlisterne fra årets landsskydning blev offentliggjort, og landsskytter blev: Damer Herdis Rasmussen, Aalborg Damer veteran Lise Raalund, Sydsjælland Herrer Ervin Peters, Als/Sundeved Herrer veteran Inglev Hansen, Vestjysk. 66. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2009 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 6 Vi bliver ved med det ur Det gør vi, fordi forretningsudvalget har bestemt at det skal være en tradition, så da augustholdet blev hjemsendt den 25. november var det Jacob Korsbæk Rasmussen der var udpeget til at modtage det elegante Seiko ur. udkom undtagelsesvis i december uden FLYVEVÅBNET - personalebladet, der normalt er omslag til vores blad. Årsagen var, at Flyvevåbnet skulle spare og derfor havde besluttet at et nummer skulle udgå i 2009, men da vores love foreskriver at vi skal afholde generalforsamlinger i februar, var denne særudgivelse nødvendig for at indkaldelsesfristerne kan overholdes. Helt ekstraordinært modtog redaktionen mere end 200 fotos til dette nummer, så der var masser af billeder i bladet fra jubilæer, airshows, udflugter og Store Kransedag. Hvem opfandt propellen? Er det bornholmerne? I hvert fald står denne sten på Øster Marie kirkegård ved den gamle kirkeruin og stedets præst oplyser at inskriptionen på stenen er fra 1100 tallet altså 900 år gammel og at stenen har runer på den anden side. Præsten oplyser også, at det er en mindesten fra kristen tid, og at ingen ved, hvad tegnet skal forestille måske en blomst eller et kors.

14 14 Nr. 1/2010 Det kunne man også i 1930 erne Når nogen siger helikopter, så tænker mange, i hvert fald i flyvevåbnet automatisk Sikorsky! Det overrasker sikkert mange, at allerede i 1936 havde den tyske professor Heinrich Focke den første styrbare helikopter i luften. Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen FL 282 s operative historie I 1943 havde man fremstillet omkring 25 FL 282 Kolibri helikoptere. B-1 versionen var i tjeneste i Østersøen, Middelhavet og det Ægæiske Hav. Opgaven var at foretage færgeflyvning af genstande mellem skibene og rekognosceringsflyvninger. Efterhånden som krigen forløb, begyndte Luftwaffe at overveje at anvende helikopteren på andre slagmarker, det vil sige over landjorden. Billedet viser Hanna Reitsch, der demonstrerer hvad Fw 61 kan, også selv om det er inden døre. Han begyndte på udviklingsarbejdet i 1932, hvor helikopterens krop var en kopi af den velprøvede træner Focke-Wulf Stieglitz. Helikopteren der fik betegnelsen Focke Wulf Fw 61, lignede ikke meget de helikoptere verden har set siden den Anden verdenskrig sluttede, men mere en autogyro. Konstruktionen var med flykroppen i midten og ud fra den to udriggere med hver sin rotor. De blev drevet af en enkelt BMW Bramo Sh 14B luftkølet 7-cylindret stjernemotor. De to rotorer roterede modsat hinanden, og derved udlignedes drejningsmomentet. I februar måned 1938 blev helikopteren demonstreret i den store Deutschlandhalle i Berlin. Det var den i Tyskland herostratisk berømte Hanna Reitsch, der sad ved kontrollerne. Helikopteren satte efterfølgende adskillige rekorder vedrørende højde, hastighed og flyvetid. Det kulminerede i 1938 hvor der blev sat en højderekord på m og en hastighedsrekord i at flyve lige ud på 230 km. Besætningen bestod kun af piloten. Der er ikke opgivet nogen dato for jomfruflyvningen, eller på nydansk First Flight. Tom vejede helikopteren 818 kg. og fuld lastet 950 kg. Den maksimale flyvehastighed var 122 km/t. Rækkevidde 230 km., og største flyvehøjde var m. Ikke nok med at hun var en dygtig pilot, men hun så faktisk også ret godt ud. At hendes hilsen så ikke falder i god jord er en anden politisk sag. Hanna Reitsch Hanna Reitsch blev født den 29. marts 1912 og var den eneste tyske pilot der fik tildelt jernkorset af første klasse og Combined Pilots-Observation Badge i guld med diamanter. Det er allerede nævnt, at hun var den første kvinde, der fløj helikopter. Hun nåede også at flyve raketfly (Messerschmitt Me 163 Komet) og endelig Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Hun satte over 40 rekorder indenfor luftfart i sin karriere både før og efter II Verdenskrig. Flere af hendes internationale rekorder i flyvning med svævefly er stadig ikke blevet slået. Helikoptere i brug ved Luftwaffe I den flyvelitteratur om Luftwaffe, der har passeret forfatteren til denne artikels øjne, har helikopteren ikke indtaget nogen fremtrædende plads, for ikke at sige, konstruktionen har været fuldstændig fraværende. Heinrich Focke havde travlt, også med at tegne helikoptere. Modellen Fa 223 blev bygget allerede i 1939, men produktionen kom først i gang i helikopteren var i sin konstruktion langt foran sin tid. Den blev under krigen brugt til transport af tunge kanoner. Konstruktøren Anton Flettners helikopter FL 282 Kolibri, blev den første helikopter i verden som blev certificeret og sat i masseproduktion. Hvis man ikke lige ved det, er det måske svært at se, at helikopteren har to kontraroterende rotorblade siddende lige over cockpittet. FL 282 var klar til at gå i produktion allerede i Indtil da havde helikopteren kun haft en pilot om bord, men derefter blev der etableret en plads til en observatør bagerst i helikopteren, hvorefter den hed B-2 versionen. Helikopteren viste sig at være nyttig som artilleriobservationshelikopter og i 1944 blev der etableret en enhed som bestod af tre FL 282 og tre Fa 223 helikoptere. I 1944 lavede det tyske luftfartsministerium en kontrakt med BMW Bayrische Motorwerke om at fremstille helikoptere. Der skete imidlertid det, at de allierede bombarderede fabrikken ved München efter at man havde produceret 24 af slagsen. Ved slutningen af II Verdenskrig var de overlevende Fl 282 ere stationeret på Flyvestation Rangsdorf i rollen som artilleriobservationshelikoptere, men gradvist blev de skudt ned af det sovjetiske luftværnsartilleri. Luftwaffes eneste operative eskadrille var stationeret på Flyvestation Mühlendorf i Bayern, hvor eskadrillen blev erobret af amerikanerne. For den der har tiden og lysten, er det en god ide at gå ind på Google s hjemmeside og skrive helikopternes typebetegnelser i ruden midt på siden, og Wupti, så er der masser af læsestof om tyske helikoptere, men på engelsk. God fornøjelse. Anton Flettners FL 282 under start

15 Nr. 1/ Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Billede Boeing Seattle den 15. december I overværelse af ansatte og gæster gik Boeings 787 Dreamliner, det nyeste medlem af Boeingfamilien, på vingerne kl. 10:27 lokal tid. Starten fandt sted fra Paine Field Lufthavnen ved Everett i staten Washington. Der skulle gennemføres en tre timer lang jomfruflyvning. Flyvningen markerede begyndelsen på testprogram som vil have seks fly i luften stort set døgnet rundt og dermed også kloden rundt, idet de første fly forventes leveret i fjerde kvartal af Under flyvningen testede chefpiloten, Mike Carriker og kaptajn Randy Neville en del af luftfartøjets systemer og strukturer. Medens det udstyr, man havde om bord, sendte samtlige oplysninger til et testhold nede på Boeing Field. Ruten Efter starten fra Everett fulgte flyets en rute der bragte det ned om østenden af strædet Juan de Fuca. det skete i en højde af 4,572 meter og med en flyvehastighed på 333 km/t. Farten blev leveret af to Rolls Royce Trent 1000 motorer. I løbet af de kommende uger og måneder vil yderligere fem andre 787 ere blive indlemmet i testprogrammet, hvilket inkludere to fly, der er udrustet med General Electric motorer. Mange solgt Boeing har svært ved at skjule glæden over, at det er lykkedes forlods at sælge ere, man påstår, at det er første gang i historien, at et nyt fly er bestilt i så stort et antal. Man siger også, at 787 Dreamliner vil give passagererne en bedre flyveoplevelse, og samtidig vil flyet give operatørerne et mere effektivt fly. Det teknisk avancerede fly vil forbruge 20 % mindre brændstof sammenlignet med dagens fly af samme størrelse. Samtidig kan det medtage 45 % mere gods. I flyet vil man opleve et bedre miljø med en renere luft, større vinduer og mere plads til håndbagagen, forbedret belysning og andre fordele som passagerer sætter pris på. Vi får ikke at vide hvilke. Mærkedage februar-marts 85 år /48 Plesner Søndergaard, Sorgenfrivænget 77, 2830 Virum FHV Elmer Berg-Hansen, Sønder Mosevej 1, 3730 Neksø /47 Henning Holm Christensen, 386 Wallace Street, N8A 1M2 Ontario Canada 80 år /51 J. M. Thomsen, Vejlevej 25, 7323 Give /51 Hågen E. Larsen, Odinsvej 241, 6500 Vojens /53 Helfred Mikael Jensen, Vestergade 2A, 1. tv., 6823 Ansager /51 Henry Provst Jensen, Gadegårdsvej 2, 9500 Hobro /50 Harry Christensen, Hundens Kvarter 21, 2750 Ballerup 75 år Birte Andersen, Grønagervej 10, 4200 Slagelse /55 Carlo Jensen, Sindballevej 13, 7100 Vejle /55 Ove Linnet Grandt, Stenvej 15, 7200 Grinsted /55 Harry E. Sørensen, Hans Egedes Vej 9, 9800 Hjørring /55 Henry Callesen, Ringgade 92, st., 6400 Sønderborg /56 Anton Søndergaard, Fuglevænget 21, 6230 Rødekro /52 Peter Fahnøe, Sortbærvej 48F, 8600 Silkeborg /54 Erik Nilsson, Falkevej 17, 3400 Hillerød /56 Jørgen Berg Poulsen, Lindehøjvej 15, 3460 Birkerød /58 Bent Sehested Hansen, Orionvænget 10, 5210 Odense NV /55 Erik Lund, Saltum Allé 17, 2770 Kastrup /55 Ole S. Lindholdt, Glentevænget 3A, 6760 Ribe /55 Aage P. Ørving Olsen, Birkebakkerne 38, 3310 Ølsted /55 Holger Christensen, Floravænget 44, 7730 Hanstholm /55 Knud Erik Petersen, Bygmarksvej 15, 6500 Vojens /55 Chresten Peter Christensen, Traneholmvej 2, 6200 Haderslev /55 Inglev Gunnar Hansen, Nollundsvej 96, 7200 Grindsted 70 år /59 Søren Kristian Fredsøe, Kjelstrupvej 29, 7700 Thisted /56 Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens /59 Leif B. Jensen, Søgade 62, 8740 Brædstrup /60 Harald Andersen, Nordgårdsvej 74, 1, 7800 Skive /60 Viggo Jakob Henriksen. Havdrupvej 13, 4623 Lille Skensved /60 Hugo Ibsen Johansen, Svalevej 9, 6640 Lunderskov /59 Ove Samson, Vesterbro 15,04. th, 9000 Aalborg /60 Finn Antonsen, Svenstrupvej 103, 5260 Odense S /59 Bent Larsen, Københavnsvej 20, 3550 Slangerup 65 år /64 Ove Hans Carstensen, Kærlodden 101, 2760 Måløv /65 Flemming Thiemer, Broagervej 21, 6000 Kolding /64 Jens Ole Jørgensen, Lidemarksvej 81B, 4632 Bjæverskov /65 Erling Hansen, Frederiksparken 40, 6400 Sønderborg /64 Jan Exendahl, Vestre Havevej 8, 8520 Lystrup /64 Bjarne Jensen, Vesterskoven 40, 9700 Brønderslev /63 Jens Chr. Larsen, Hagestedvej 29, 4532 Gislinge /64 Jens Frede Højris, Fuglebakken 46, 8800 Viborg /64 Poul Erik Knudsen, Thorup Strandvej 24, 9690 Fjerritslev /64 Arne Frederiksen, Svendborgvej 149, 1, 4700 Næstved /65 Bruno Nielsen, Vangen 447, st. th., 9400 Nørresundby /64 Anker Lund Madsen, Møllebakken 29, 6800 Varde /64 Mogens Christensen, Amalienborg Slotsplads 36, 1257 København K /66 Per Kjærsgaard, Kroparken 14, 3500 Værløse /63 Ebbe Ravn, Bakkekammen 22, 2700 Brønshøj /64 Anders Hygum Olsen, Hovvej 100E, 8370 Hadsten /65 Kaj Møller, Mimersvej 25, 8800 Viborg /64 Viggo Sindal Kristensen, Hobrovej 220, 9520 Skørping 60 år feb/70 Hans Kurt Pedersen, Bankevejen 39, 4750 Lundby Maj/76 Erik Steinmann Hansen, Dragevej 8, 4040 Jyllinge Maj/72 Hans Peter Jensen, Bredegade 4, 2. th, 4200 Slagelse Aug/70 Niels Christen Nielsen, Åløkke 22, 6372 Bylderup Bov /67 Jønne Maul, Grønlandsparken 102C, 6715 Esbjerg N Maj/72 Erik Lindvig Jensen, Ugletoften 215, 5260 Odense S Aug/71 Hans Hansen, Mågevej 12, 6500 Vojens Maj/70 Ivan Poulsen, Espevej 3A, 8462 Harlev J 50 år aug/79 John Krejling, Skolegade 54, 8600 Silkeborg maj/79 Lars B. Mattson, Holme Parkvej 188, 8270 Højbjerg Nov/79 Jørgen Erling Andreasen, Dolevej 29, 5620 Glamsbjerg Feb/81 Keld Børge Christensen, Assenbækvej 61, 9700 Brønderslev Nov/82 Jan Jacob Nordvang, Industrivænget 15, 4622 Havdrup 40 år Aug/91 Kenneth Baagøe Rasmussen, Bobjergvej 24, 5771 Stenstrup Medlemmer, som ikke ønsker optagelse i rubrikken, bedes meddele dette til forretningsføreren.

16 16 Nr. 1/2010 Forkæl dig selv - støt FSF En kasket hedder ikke en kasket - nu hedder det en FSF-Cap. Effektudvalgets lager ligger inde med alle de varer, du kan købe i din afdeling eller lokalafdeling. Vi har været på besøg og præsenterer her nogle af de flotte artikler, du kan vælge imellem, hvis du vil vise, at du er medlem af FSF. De angivne priser er vejledende, forhandlerne bestemmer selv, hvor lille fortjeneste, de vil have. Karaffelsættet herover er den nyeste artikel på lageret, og selv om det er så elegant, at det ikke kan gengives på papir, er prisen kun 295,- kr. for et sæt. Silkeslips - bind-det-selv slips med FSF logo kun 100,- kr. Slipsenåle findes i 2 udgaver, som clips eller med nål, men prisen er den samme, - kun 65,- kr. Men ude i solen er den faktisk bedre end solbriller, - og selv om den er justerbar er den også billigere, kun 65 kr. Skrivesættet er en meget flot gave til dig selv eller en god ven. Det er noget af det bedste, der findes på markedet - Ballograf - med tampontrykt FSF logo og kæmpepatron i kuglepennen, alligevel kun 90,- kroner for hele sættet. En kop øl eller kaffe, te, cola, ja man kan endda drikke vand af det flotte krus, der kan tåle at komme i opvaskemaskinen Tag 12, de koster kun 35,- kr. stykket. Hvis du handler på hjemmesiden tillægges fragt på alle varer udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet er den 1. i måneden før udgivelse. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på denne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 2 MB til Over 2 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , Fax: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af : Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2014 71. årgang Nr. 5 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger...

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

Januar 2015. Indsamling i Køge

Januar 2015. Indsamling i Køge Januar 2015 Stærekassen indviet Indsamling i Køge RKG 2014-II på øvelse i Tyskland Præsidiet 1-15 Præsidenten har ordet Et nyt år truer. Nej, sådan ser vi ikke på det i De Danske Garderforeninger (DG).

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT 100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3 www.militarypolice.dk MARTS 2004 - NR. 3 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange - og tapre historier 350 sider med illustrationer. Hardback-bog.

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere