»Vi har et godt bagland i Vorherre!«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»Vi har et godt bagland i Vorherre!«"

Transkript

1 Nr. 3 Juni - juli - august årgang»vi har et godt bagland i Vorherre!Jeg tager ikke sorgerne på forskud«sagde en ældre dame for et års tid siden til mig. Hilde, som hun hedder, fortalte ved Sognets eftermiddag om sit liv. Hun er 95 og klarer sig selv. Hun er stadig aktiv i sociale og kirkelige sammenhænge. Hun er frivillig medarbejder på et plejehjem. Hun læser op, lytter til beboernes glæde og sorger. Hun plukker dagen, som den romerrske digter Ovid digtede, griber øjeblikket og er tilstede i det som himlens fugle og markens liljer.»jeg tager ikke sorgerne på forskud«hildes livsvilkår kunne ellers godt have givet anledning til det modsatte. Efter 1. verdenskrig kom hun som Wienerbarn til en dansk plejefamilie i København. Hendes mor var alene med tre små piger. Faderen vendte ikke tilbage fra krigen. På grund af undernæring fik en opmærksom lærerinde sendt hende til Danmark. Familien, som tog imod hende, var, som hun fortalte, både dannet og kultiveret. På et tidspunkt sørgede familien for, at hun kom på Askov Højskole et lærerigt og uforglemmeligt kapitel i hendes liv. Men hun savnede naturligvis - ikke mindst de første år - en mors eller fars ømhed, som Benny Andersen poetisk udtrykker det i sit digt Barndommens land:»slog du dit ben på en kampesten? Kom - lad mig puste på skrammen. Vi skal havde lappet dig sammen. Du må vist hellere få plaster på«.

2 Plejefamilien gav hende trygge materielle kår, men hun følte en afstand. Senere kom til et brud, da hun mod familiens vilje ønskede at få en uddannelse. Hun blev barneplejerske og arbejdede senere som pædagog. Hun blev sent gift, fik en søn, men mistede sin mand, da sønnen kun var en halv snes år. Og uden det sociale netværk, vi har i vores velfærdssamfund, klarede hun de forpligtelser, hun skulle. Ved nøjsomhed og sparsommelighed hjalp hun sin søn til en udannelse som læge. Nogen dans på roser har livet ikke altid været for Hilde. Hilde lukkede sig ikke inde bag bitterhed og beklagelser over sine kår. Hun tog og tager fortrøstningsfuld livet af Guds hånd på de vilkår, der nu engang er livets vilkår: glæde og sorg, medgang og modgang osv..»jeg har et godt bagland i Vorherre. Han følger mig, hvor jeg går«som hun sagde. Denne tro sætter Hildes ord:»jeg tager ikke sorgerne på forskud«i deres rette perspektiv. De er udtryk for tro - tillid til Gud og hans nærhed og kærlighed til os i vor Herre Jesus Kristus, som den magt bag tilværelsen, der bærer os gennem liv og død, og altså ikke udtryk for et psykologisk eller terapeutisk værktøj til at komme gennem livets genvordigheder, når de melder sig.»jeg tager ikke sorgerne på forskud«eller som Jesus siger i bjergprædiken med billedet af himlens fugle og markens liljer og deres ubekymrede liv»vær ikke bekymrede for jeres liv. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?«søren Kierkegaard har i sit skrift Opbyggelige Taler skrevet en tale over denne tekst om himlens fugle og markens liljer. En pointe er, at vores betragtning af f.eks. himlens fugle og markens liljer naturligvis ikke skal forstås sådan, at så skal vi være som dem. Det kan vi jo ikke. Tværtimod skal vi lære at kunne nøjes med at være mennesker, som de nøjes med at være fugle og liljer. Og især den bekymrede skriver Søren Kierkegaard - skulle lægge sig det på sinde. Du skal ikke være andet end menneske. Du skal lære, hvor herligt det er at være menneske. Ja, du skal ligefrem vælge det, tage det at være menneske på dig. Deri tjener du Gud. I stedet for at drømme dig til at skulle være noget som helst andet. Det var til os bekymrede og lidettroende, Jesus talte, ikke til andre. Det var til os, at han gav løftet, at Gud vil sørge for os, som er meget mere værd end både fugle og liljer. Så vidt Kierkegaard. Og spørgsmålet er, om det ikke også var det, Vorherre mente, når han sagde, at vi ikke skulle bekymre os. Vi skal ikke være andet end menneske tage det at være menneske på os, dvs. at vi går ind under de vilkår, som er livets vilkår. De er de samme nu som på skabelsens skønne morgen: nemlig - glæde og sorg, fryd og smerte, og døden, som livets uafvendelige vilkår. Ikke at være andet end menneske, at tage det være menneske på sig: det er i troen tilliden til Gud og hans ord - at gribe øjeblikket og være til stede»ånde luften i fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag, takke ham, at morgenen mig end er sød, at mig dagen fryder, trods synd og død«, sådan som Hilde gør det i tillid og fortrøstning til:»vi har et godt bagland i Vorherre. Han følger os, hvor vi går«. Lasse Daniel Pedersen Konfirmered i Nr. Asmindrup kirke den 15. april.

3 VIG SOGN Juni 17. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , Annette Berg (AB) 24. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, Henning Hansen (HH) Juli 1. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , HH 3. Fælles sogne-udflugt for Nr. Asmindrup og Vig, læs mere side 3 her i kirkebladet. 8. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, HH 15. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , HH 22. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, HH 29. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , AB August 5. Gudstjeneste ikke i Vig, men i Nr. Asmindrup kirke kl , AB 11. Fælles gospel-workshop med Odden en hel lørdag med gospelsang og musik i Odden kirke, fællesspisning og afsluttende koncert (*) 12. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , AB 14. Sommermøde i Vig præstegård kl med chefredaktør Erik Bjerager fra Kristeligt Dagblad, entré: 35,- kr. (**) 19. Fælles Friluftsgudstjeneste kl i Klint Kalkbrud. 26. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9, HH Klip ud (*) Gospel-workshop fælles med Odden lørdag den 11. august fra kl i Odden kirke. Sæt et stort kryds i kalenderen, hvis du er vild med at synge og høre gospel. Vi danner vores eget kor under kyndig vejledning af Erik Olsen, se Pris for deltagelse hele dagen vil være 100,- kr. Vi afslutter med et brag af gospelkoncert kl i Odden kirke med gospel koret FAITH; entré 50,- kr., hvis man ikke har deltaget i workshoppen. Det kræver ingen særlige sangkundskaber at deltage i gospel workshoppen. (**) Fælles Egebjerg-Vig sommermøde i Vig Præ- stegård tirsdag den 14. august kl Entré: 35,- kr. Erik Bjerager Vi skal høre foredraget: Gud bevare Danmark. Skal kristendommen på museum? Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager vil i sit foredrag tale om de spor, som kristendommen har trukket i det danske samfund og gøre rede for troens betydning for kulturen og vore normer. Og han sætter dermed kristendommens betydning ind i en aktuel sammenhæng og diskuterer tidens tro og samfundets stigende skepsis over for religion. Erik Bjerager udgav i foråret 2006 debatbogen»gud bevare Danmark et opgør med sekularismen«på forlaget Gyldendal.

4 »Ord er levende. De kan bringe os til steder, vi aldrig har set, fortælle os ting, vi aldrig har vidst, og tolken vore længsler, dømme og håb. Det, vi aldrig har vidst; Det, vi mærker inderst inde«. En lys og varm sommertid... i al sin herlighed, ønskes I! Vig Menighedsråd & sognepræst Annette Berg. 7. a Vig kirke St. Bededag den 4. maj Fællesarrangementer Sommer udflugt for Nr. Asmindrup og Vig tirsdag, den 3. juli. Den årlige sommerudflugt for Nr. Asmindrup sogn bliver i år for begge sogne. Program: Sct, Mariæ Kirke og Kloster, Kronborg Slot. Vi spiser frokost i Vestervang Kirkes Sognegård. Tegners Museum Dronningmølle. Vi drikker kaffe i Café Rosen. Afgang Nr. Asmindrup Forsamlingshus kl Vig Forsamlingshus kl Hjemkomst ca. kl Pris (inkl. frokost, kaffe, og drikkevarer) 250,- kr. Tilmelding - senest den 26. juni til: Eva Jensen tlf , Sonja Asbjørn tlf og Henning Hansen tlf Friluftsgudstjeneste i Klintkalkbrud Søndag den 19. august kl. 11. Gudstjenesten arrangeres af Kirkerne i det nordlige Odsherred. Kirkebilen kører fra alle sogne. Efter gudstjenesten nyder vi medbragt mad og drikke i naturen. Denne søndag er der ikke gudstjeneste i kirkerne. Vi håber, at mange vil deltage i denne fælles gudstjeneste. NR. ASMINDRUP SOGN Midsommer koncert Onsdag den 20. juni kl Operasanger Ulla Gustafsson synger Evert Taube viser og svenske sommersange. Organist og pianist Henrik Mossberg akkompagnerer.

5 Konfirmandindskrivning Søndag den 26. august kl Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor der serveres kaffe/the mindre søskende er også velkomne. Dåbsattest/navneattest skal medbringes. Hvis man ikke er døbt, men vil konfirmeres, skal man døbes inden konfirmationen. Hvis man ikke er helt sikker på, om man vil konfirmeres, er man også velkommen til at deltage i undervisningen. Undervisningen begynder, den 1. september. Konfirmationen finder sted, den 4. maj Sommermøde Tirsdag den 21. august kl Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen:»Mennesket i ondskaben erfaringer fra 41 års politilivs møde med ondskaben«. Sidste år udkom Hans Jørgen Bonnichsens erindringsbog»hånden«. Den beskriver et liv i politiet, der strækker sig over 60 ernes ungdomsoprør og vilde flip til det 21. århundredes nye form for krig: terroren. Et liv der har udspillet sig i så vidt forskellige geografiske rum som fra Grønland, Færøerne, Danmarks provinsbyer til Cypern og Sydafrika Entre og kaffe: 40,- kr. Sognets eftermiddag Torsdag den 30. august kl. 14 Lektor Erling Krogh:»Kan man bo i rundetårn?«erling Krogh har gjort det! Høstgudstjeneste Søndag, den 9. september, kl. 10. Trompetist Erling Skovdal medvirker. Traditionen tro vil kirken være smukt pyntet med årstidens blomster og afgrøder. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær i konfirmandstuen. Kirkekaffe Efter gudstjenesten den 24. juni, 22. juli, og 9 september er der kaffe og samvær i konfirmandstuen. Gudstjenester i Egegårdscentret kl. 14 6/6-20/6-4/7-18/7-1/8-15/8-29/8-12/9. Menighedsrådet Farvel og velkommen til organist. Farvel til organist I marts tog vi afsked med vores organist Anna Rvantosova. Anna blev ansat august Vi var forberedt på, at det kun var for en kortere periode, idet Anna bor i Helsingør. Anna søgte en stilling i Melby og fik den. Og vi havde naturligvis fuld forståelse for Annas valg. Vi har sat stor pris på Annas orgelspil ved gudstjenesterne og på Annas præludier og postludier. Anna er blevet optaget på Musikkonservatoriet i København. Vi ønsker Anna alt godt med sin videre uddannelse og hendes fremtidige virke som organist. Velkommen til organist Vibeke Aggeboe, Vig, er blevet ansat som organist, pr. 1. maj Vibeke er cand. mag. i musik og dans. Vibeke er en erfaren underviser i musik og sang og synger både ved kirkekoncerter og i andre sammenhænge. Vi byder Vibeke velkommen og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde omkring gudstjenester og kirkelige handlinger i vores kirke. Egon Nielsen, formand. Menighedsrådsmøder De kommende menighedsrådsmøder finder sted følgende tirsdage kl. 19 i konfirmandstuen: den 7. august og den 4. september. Menighedsplejen Carl Dalsgård Kristensen, der var i bestyrelsen, døde den 11. april efter lang tids svær sygdom. Carl var medlem af bestyrelsen i næsten 10 år og meget engageret i Menighedsplejens arbejde. Æret være Carls minde. Christen Landbo, Nr. Asmindrup, er blevet valgt til bestyrelsen i stedet for Carl Dalsgård Kristensen. Vi byder Christen velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Bidrag til Menighedsplejen kan indbetales i Sparekassen Vestsjælland - konto På forhånd tak.»det dufter lysegrønt af græs af græs i grøft og mark og enge forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer«. Henning Hansen

6 Den 6. maj blev følgende konfirmander konfirmeret. Øverst fra venste: Niklas, Daniel, Pernille, Andreas, Mia, Mikkel, Mads, Benjamin. Nederst fra venstre: Christopher B., Camilla, Nicklas, Nanna, Christopher M. og Nathja. EGEBJERG SOGN Udflugt onsdag den 6.juni Turen går i år til det smukke Falster. Afgang fra kirkens parkeringsplads kl Rundvisning på Herregården Fuglsang rundvisning på Corselitze Hovedgård Frokost på»pomlenakke«i Horbelev. Efter frokost kører vi gennem Corselitze skov, som er Østdanmarks længste kystskov til Hesnæs. Her skal vi se de karakteristiske huse, der er beklædt med strå. Dernæst kører vi til Næsgård, der er en af Danmarks fineste landbrugsskoler. Hjemkomst ca Pris 250 kr. Tilmelding inden søndag den 3.juni til Didde Dich eller Peter Funch Koncert Onsdag den 1.august kl , vil organisten Tomeo Mut give en koncert i Egebjerg kirke. Tomeo Mut er Katalaner, født og opvokset på Mallorca. Hans lærer er den berømte koncertorganist, prof. Monstserrat i Barcelonea. I år er han for første gang inviteret til at spille en række koncerter i Skandinavien. Efter sin optræden i Egebjerg kirke, forsætter han til Sverige, hvor han lægger ud med en koncert ved det store orgel i Lund Domkirke. Fælles sommermøde med Vig sogn i præstegård tirsdag den 14. august kl (Se omtale under Vig sogn) Koncert Onsdag den 22. august kl vender prof. Carsten Svanberg tilbage til Egebjerg kirke med sin Trombone for at glæde os med sit smukke spil. Det sker i forbindelse med en CD-indspilning i kirken, hvor også den nye trompetstemme, tillige med orglets øvrige klangskønne registre, vil kunne høres på den færdige optagelse. Ved orglet medvirker kirkens organist Birgit Marcussen. Programmet til koncerten den 22. august vil bl.a. byde på kendte værker af Buxtehude og Grieg, da det i år er henholdsvis 300 og 100 år siden, de 2 store komponister døde. Der er gratis adgang til begge koncerter. Indskrivning af konfirmander Søndag den 26. august Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor der vil være en forfriskning samtidig med at indskrivningen finder sted. Forældre, dåbsattest/navneattest medbringes. Konfirmandundervisningen

7 begynder onsdag den 5. september. Konfirmationen finder sted 27. april Mini-konfirmand Går du i tredje klasse eller er du 9-10 år, så er der mulighed for at blive mini konfirmand fra engang i september måned. Som minikonfirmand lærer man om alle de mærkelige ting der er i kirken. Hvorfor ser kirken f.eks. ud som den gør; hvad er en døbefont; hvad er bibelen for en bog, hvad fortæller den os og meget andet. Nærmere oplysning vil i august blive sendt til eleverne i 3.klasse på Egebjerg skole eller fås ved henvendelse til mig på telefon Familie/Høstgudstjeneste Søndag den 9. september kl fejrer vi årets høstgudstjeneste. Som sædvanlig vil det være dejligt, hvis børnene vil medbringe lidt af årets afgrøder fra have og mark, som vi sammen vil bære ind i kirken.. Efter gudstjenesten er der sammenkomst i præstegården hvor foreningen»værn om gamle danse«igen i år kommer og danser folkedans på præstegårdens gårdsplads. Der vil også være mulighed for en tur hestevogn, drikke kaffe, få sig en øl og en pølse, eller spise sin medbragte mad. Gudstjenester i»fællesstuen«egebjerg Hovedgade 15. Gudstjenesten finder sted tirsdagene den 26.juni, den 7. august, den 4. september. kl Bagefter hyggeligt samvær. Bemærk at der ingen gudstjeneste er i juli! Nyt fra Menighedsrådet Patienten er bedre, men har mistet pusten! Vort fine orgel er blevet grundigt renset for første gang i sit næsten 25- årige liv. Alle piber har været ude og alt er vasket og tørret af, så det kan klare sig de næste 25 år. Imidlertid har det vist sig, at orglet ikke får luft nok, når vores meget dygtige organist, Birgit, rigtig gi r den gas med fuld musik! Så måske skal den gamle blæser også skiftes ud? Som vi skrev om i sidste nr. har orglet også fået indbygget en trompetstemme. Det lyder rigtig flot. Menighedsrådet byder jer alle velkommen op på bakken Kom og nyd Michaels udlægning af teksten, fællessangen, eftertanken og - det fine, smukke og istandsatte orgel. Menighedsrådsmøder den 7. juni, den 21. august, den 4. oktober den 29. november. Møderne er offentlige og finder sted i konfirmandstuen kl Peter Funch, formand Ferie Graver Vagn Jensen holder ferie fra 25.juni til og med den 15.juli. Yvonne Vejbæk passer, imens og kan kontaktes på telefon Yvonne holder ferie fra 16 juli til og med 29. juli. og fra 6. august til og med den 12. au-gust. Med ønsket om en god og velsignet sommer til alle. Michael Nissen Den 29. april blev følgende konfirmander konfirmeret. Stående øverst fra venste: Patrick Hansen, Katrine Jensen, Jacob Kristjansen, Charlotte Sejrup, Mathias G.Nielsen, Ditte Nørskov, Jonas Hansen, Tanja Nicolapillai. Stående nederst fra venstre: Mathilde Frederiksen, Rasmus Nielsen, Femke Weiss, Sara Boye, Frederik Rostrup, Innikka Olsen.

8 Gudstjenester Vig Nr. Asmindrup Egebjerg 17. juni 2. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg M. Nissen 24. juni 3. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen M. Nissen 1. juli 4. s. e. trinitatis H. Hansen 9.00 H. Hansen 9.00 I. Willert 8. juli 5. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen I. Willert 15. juli 6. s. e. trinitatis H. Hansen 9.00 H. Hansen 9.00 I. Willert 22. juli 7. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen I. Willert 29. juli 8. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg 9.00 M. Nissen 5. Aug. 9. s. e. trinitatis A. Berg M. Nissen 12. Aug. 10. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg 9.00 M. Nissen 19. Aug. 11. s. e. trinitatis FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD KL Aug. 12. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen M. Nissen 1 ) 2. Sep. 13. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg M. Nissen 9. Sep. 14. s. e. trinitatis A. Berg H. Hansen M. Nissen 2 ) 16. Sep. 14. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen? 1 )Indskrivning af konfirmander 2 ) Høstgudstjeneste BESØG PÅ SYGEHUSET Kontakt venligst din sognepræst Kirkebiler De tre sognes kirkebiler kører til alle gudstjenester og arrangerede møder. I Vig kontaktes Anders Jensen, tlf I Egebjerg og Nr. Asmindrup kontaktes tlf Man bedes ringe dagen før. Vig Sogn Sognepræst Annette Berg Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig Tlf Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen Telefon som regel bedst mellem kl Nr. Asmindrup Sogn Sognepræst Henning Hansen Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup - Telefon Træffes bedst tirsdag-fredag kl og torsdag kl Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen Graverkontor: Tlf Privat Egebjerg Sogn Sognepræst Michael Nissen Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Telefon Træffes bedst tirsdag-fredag kl og torsdag kl Egebjerg Kirke: Graver Vagn Jensen, Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Mobil Yvonne Vejbæk, mobil Trundholm Tryk

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Sommeren 2015 Lær melodien Når vi er til gudstjeneste, vil vi gerne kunne synge med på salmerne. Med salmebogen fra 2002 kom der imidlertid en del nye salmer med i salmebogen, bl.a.

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER Juni, juli og august 2013 50. ÅRGANG NR. 2 Naturen holdt pinsefest og Høve og Havrebjerg valgmenigheder valgte ny præst. Det blev Nana Hauge. Efter prøveprædiken 2. pinsedag

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Klosterporten 10, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - torsdag kl. 10-11 eller efter aftale Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere