»Vi har et godt bagland i Vorherre!«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»Vi har et godt bagland i Vorherre!«"

Transkript

1 Nr. 3 Juni - juli - august årgang»vi har et godt bagland i Vorherre!Jeg tager ikke sorgerne på forskud«sagde en ældre dame for et års tid siden til mig. Hilde, som hun hedder, fortalte ved Sognets eftermiddag om sit liv. Hun er 95 og klarer sig selv. Hun er stadig aktiv i sociale og kirkelige sammenhænge. Hun er frivillig medarbejder på et plejehjem. Hun læser op, lytter til beboernes glæde og sorger. Hun plukker dagen, som den romerrske digter Ovid digtede, griber øjeblikket og er tilstede i det som himlens fugle og markens liljer.»jeg tager ikke sorgerne på forskud«hildes livsvilkår kunne ellers godt have givet anledning til det modsatte. Efter 1. verdenskrig kom hun som Wienerbarn til en dansk plejefamilie i København. Hendes mor var alene med tre små piger. Faderen vendte ikke tilbage fra krigen. På grund af undernæring fik en opmærksom lærerinde sendt hende til Danmark. Familien, som tog imod hende, var, som hun fortalte, både dannet og kultiveret. På et tidspunkt sørgede familien for, at hun kom på Askov Højskole et lærerigt og uforglemmeligt kapitel i hendes liv. Men hun savnede naturligvis - ikke mindst de første år - en mors eller fars ømhed, som Benny Andersen poetisk udtrykker det i sit digt Barndommens land:»slog du dit ben på en kampesten? Kom - lad mig puste på skrammen. Vi skal havde lappet dig sammen. Du må vist hellere få plaster på«.

2 Plejefamilien gav hende trygge materielle kår, men hun følte en afstand. Senere kom til et brud, da hun mod familiens vilje ønskede at få en uddannelse. Hun blev barneplejerske og arbejdede senere som pædagog. Hun blev sent gift, fik en søn, men mistede sin mand, da sønnen kun var en halv snes år. Og uden det sociale netværk, vi har i vores velfærdssamfund, klarede hun de forpligtelser, hun skulle. Ved nøjsomhed og sparsommelighed hjalp hun sin søn til en udannelse som læge. Nogen dans på roser har livet ikke altid været for Hilde. Hilde lukkede sig ikke inde bag bitterhed og beklagelser over sine kår. Hun tog og tager fortrøstningsfuld livet af Guds hånd på de vilkår, der nu engang er livets vilkår: glæde og sorg, medgang og modgang osv..»jeg har et godt bagland i Vorherre. Han følger mig, hvor jeg går«som hun sagde. Denne tro sætter Hildes ord:»jeg tager ikke sorgerne på forskud«i deres rette perspektiv. De er udtryk for tro - tillid til Gud og hans nærhed og kærlighed til os i vor Herre Jesus Kristus, som den magt bag tilværelsen, der bærer os gennem liv og død, og altså ikke udtryk for et psykologisk eller terapeutisk værktøj til at komme gennem livets genvordigheder, når de melder sig.»jeg tager ikke sorgerne på forskud«eller som Jesus siger i bjergprædiken med billedet af himlens fugle og markens liljer og deres ubekymrede liv»vær ikke bekymrede for jeres liv. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?«søren Kierkegaard har i sit skrift Opbyggelige Taler skrevet en tale over denne tekst om himlens fugle og markens liljer. En pointe er, at vores betragtning af f.eks. himlens fugle og markens liljer naturligvis ikke skal forstås sådan, at så skal vi være som dem. Det kan vi jo ikke. Tværtimod skal vi lære at kunne nøjes med at være mennesker, som de nøjes med at være fugle og liljer. Og især den bekymrede skriver Søren Kierkegaard - skulle lægge sig det på sinde. Du skal ikke være andet end menneske. Du skal lære, hvor herligt det er at være menneske. Ja, du skal ligefrem vælge det, tage det at være menneske på dig. Deri tjener du Gud. I stedet for at drømme dig til at skulle være noget som helst andet. Det var til os bekymrede og lidettroende, Jesus talte, ikke til andre. Det var til os, at han gav løftet, at Gud vil sørge for os, som er meget mere værd end både fugle og liljer. Så vidt Kierkegaard. Og spørgsmålet er, om det ikke også var det, Vorherre mente, når han sagde, at vi ikke skulle bekymre os. Vi skal ikke være andet end menneske tage det at være menneske på os, dvs. at vi går ind under de vilkår, som er livets vilkår. De er de samme nu som på skabelsens skønne morgen: nemlig - glæde og sorg, fryd og smerte, og døden, som livets uafvendelige vilkår. Ikke at være andet end menneske, at tage det være menneske på sig: det er i troen tilliden til Gud og hans ord - at gribe øjeblikket og være til stede»ånde luften i fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag, takke ham, at morgenen mig end er sød, at mig dagen fryder, trods synd og død«, sådan som Hilde gør det i tillid og fortrøstning til:»vi har et godt bagland i Vorherre. Han følger os, hvor vi går«. Lasse Daniel Pedersen Konfirmered i Nr. Asmindrup kirke den 15. april.

3 VIG SOGN Juni 17. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , Annette Berg (AB) 24. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, Henning Hansen (HH) Juli 1. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , HH 3. Fælles sogne-udflugt for Nr. Asmindrup og Vig, læs mere side 3 her i kirkebladet. 8. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, HH 15. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , HH 22. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9.00, HH 29. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , AB August 5. Gudstjeneste ikke i Vig, men i Nr. Asmindrup kirke kl , AB 11. Fælles gospel-workshop med Odden en hel lørdag med gospelsang og musik i Odden kirke, fællesspisning og afsluttende koncert (*) 12. Gudstjeneste i Vig Kirke kl , AB 14. Sommermøde i Vig præstegård kl med chefredaktør Erik Bjerager fra Kristeligt Dagblad, entré: 35,- kr. (**) 19. Fælles Friluftsgudstjeneste kl i Klint Kalkbrud. 26. Gudstjeneste i Vig Kirke kl. 9, HH Klip ud (*) Gospel-workshop fælles med Odden lørdag den 11. august fra kl i Odden kirke. Sæt et stort kryds i kalenderen, hvis du er vild med at synge og høre gospel. Vi danner vores eget kor under kyndig vejledning af Erik Olsen, se Pris for deltagelse hele dagen vil være 100,- kr. Vi afslutter med et brag af gospelkoncert kl i Odden kirke med gospel koret FAITH; entré 50,- kr., hvis man ikke har deltaget i workshoppen. Det kræver ingen særlige sangkundskaber at deltage i gospel workshoppen. (**) Fælles Egebjerg-Vig sommermøde i Vig Præ- stegård tirsdag den 14. august kl Entré: 35,- kr. Erik Bjerager Vi skal høre foredraget: Gud bevare Danmark. Skal kristendommen på museum? Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager vil i sit foredrag tale om de spor, som kristendommen har trukket i det danske samfund og gøre rede for troens betydning for kulturen og vore normer. Og han sætter dermed kristendommens betydning ind i en aktuel sammenhæng og diskuterer tidens tro og samfundets stigende skepsis over for religion. Erik Bjerager udgav i foråret 2006 debatbogen»gud bevare Danmark et opgør med sekularismen«på forlaget Gyldendal.

4 »Ord er levende. De kan bringe os til steder, vi aldrig har set, fortælle os ting, vi aldrig har vidst, og tolken vore længsler, dømme og håb. Det, vi aldrig har vidst; Det, vi mærker inderst inde«. En lys og varm sommertid... i al sin herlighed, ønskes I! Vig Menighedsråd & sognepræst Annette Berg. 7. a Vig kirke St. Bededag den 4. maj Fællesarrangementer Sommer udflugt for Nr. Asmindrup og Vig tirsdag, den 3. juli. Den årlige sommerudflugt for Nr. Asmindrup sogn bliver i år for begge sogne. Program: Sct, Mariæ Kirke og Kloster, Kronborg Slot. Vi spiser frokost i Vestervang Kirkes Sognegård. Tegners Museum Dronningmølle. Vi drikker kaffe i Café Rosen. Afgang Nr. Asmindrup Forsamlingshus kl Vig Forsamlingshus kl Hjemkomst ca. kl Pris (inkl. frokost, kaffe, og drikkevarer) 250,- kr. Tilmelding - senest den 26. juni til: Eva Jensen tlf , Sonja Asbjørn tlf og Henning Hansen tlf Friluftsgudstjeneste i Klintkalkbrud Søndag den 19. august kl. 11. Gudstjenesten arrangeres af Kirkerne i det nordlige Odsherred. Kirkebilen kører fra alle sogne. Efter gudstjenesten nyder vi medbragt mad og drikke i naturen. Denne søndag er der ikke gudstjeneste i kirkerne. Vi håber, at mange vil deltage i denne fælles gudstjeneste. NR. ASMINDRUP SOGN Midsommer koncert Onsdag den 20. juni kl Operasanger Ulla Gustafsson synger Evert Taube viser og svenske sommersange. Organist og pianist Henrik Mossberg akkompagnerer.

5 Konfirmandindskrivning Søndag den 26. august kl Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor der serveres kaffe/the mindre søskende er også velkomne. Dåbsattest/navneattest skal medbringes. Hvis man ikke er døbt, men vil konfirmeres, skal man døbes inden konfirmationen. Hvis man ikke er helt sikker på, om man vil konfirmeres, er man også velkommen til at deltage i undervisningen. Undervisningen begynder, den 1. september. Konfirmationen finder sted, den 4. maj Sommermøde Tirsdag den 21. august kl Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen:»Mennesket i ondskaben erfaringer fra 41 års politilivs møde med ondskaben«. Sidste år udkom Hans Jørgen Bonnichsens erindringsbog»hånden«. Den beskriver et liv i politiet, der strækker sig over 60 ernes ungdomsoprør og vilde flip til det 21. århundredes nye form for krig: terroren. Et liv der har udspillet sig i så vidt forskellige geografiske rum som fra Grønland, Færøerne, Danmarks provinsbyer til Cypern og Sydafrika Entre og kaffe: 40,- kr. Sognets eftermiddag Torsdag den 30. august kl. 14 Lektor Erling Krogh:»Kan man bo i rundetårn?«erling Krogh har gjort det! Høstgudstjeneste Søndag, den 9. september, kl. 10. Trompetist Erling Skovdal medvirker. Traditionen tro vil kirken være smukt pyntet med årstidens blomster og afgrøder. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær i konfirmandstuen. Kirkekaffe Efter gudstjenesten den 24. juni, 22. juli, og 9 september er der kaffe og samvær i konfirmandstuen. Gudstjenester i Egegårdscentret kl. 14 6/6-20/6-4/7-18/7-1/8-15/8-29/8-12/9. Menighedsrådet Farvel og velkommen til organist. Farvel til organist I marts tog vi afsked med vores organist Anna Rvantosova. Anna blev ansat august Vi var forberedt på, at det kun var for en kortere periode, idet Anna bor i Helsingør. Anna søgte en stilling i Melby og fik den. Og vi havde naturligvis fuld forståelse for Annas valg. Vi har sat stor pris på Annas orgelspil ved gudstjenesterne og på Annas præludier og postludier. Anna er blevet optaget på Musikkonservatoriet i København. Vi ønsker Anna alt godt med sin videre uddannelse og hendes fremtidige virke som organist. Velkommen til organist Vibeke Aggeboe, Vig, er blevet ansat som organist, pr. 1. maj Vibeke er cand. mag. i musik og dans. Vibeke er en erfaren underviser i musik og sang og synger både ved kirkekoncerter og i andre sammenhænge. Vi byder Vibeke velkommen og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde omkring gudstjenester og kirkelige handlinger i vores kirke. Egon Nielsen, formand. Menighedsrådsmøder De kommende menighedsrådsmøder finder sted følgende tirsdage kl. 19 i konfirmandstuen: den 7. august og den 4. september. Menighedsplejen Carl Dalsgård Kristensen, der var i bestyrelsen, døde den 11. april efter lang tids svær sygdom. Carl var medlem af bestyrelsen i næsten 10 år og meget engageret i Menighedsplejens arbejde. Æret være Carls minde. Christen Landbo, Nr. Asmindrup, er blevet valgt til bestyrelsen i stedet for Carl Dalsgård Kristensen. Vi byder Christen velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Bidrag til Menighedsplejen kan indbetales i Sparekassen Vestsjælland - konto På forhånd tak.»det dufter lysegrønt af græs af græs i grøft og mark og enge forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer«. Henning Hansen

6 Den 6. maj blev følgende konfirmander konfirmeret. Øverst fra venste: Niklas, Daniel, Pernille, Andreas, Mia, Mikkel, Mads, Benjamin. Nederst fra venstre: Christopher B., Camilla, Nicklas, Nanna, Christopher M. og Nathja. EGEBJERG SOGN Udflugt onsdag den 6.juni Turen går i år til det smukke Falster. Afgang fra kirkens parkeringsplads kl Rundvisning på Herregården Fuglsang rundvisning på Corselitze Hovedgård Frokost på»pomlenakke«i Horbelev. Efter frokost kører vi gennem Corselitze skov, som er Østdanmarks længste kystskov til Hesnæs. Her skal vi se de karakteristiske huse, der er beklædt med strå. Dernæst kører vi til Næsgård, der er en af Danmarks fineste landbrugsskoler. Hjemkomst ca Pris 250 kr. Tilmelding inden søndag den 3.juni til Didde Dich eller Peter Funch Koncert Onsdag den 1.august kl , vil organisten Tomeo Mut give en koncert i Egebjerg kirke. Tomeo Mut er Katalaner, født og opvokset på Mallorca. Hans lærer er den berømte koncertorganist, prof. Monstserrat i Barcelonea. I år er han for første gang inviteret til at spille en række koncerter i Skandinavien. Efter sin optræden i Egebjerg kirke, forsætter han til Sverige, hvor han lægger ud med en koncert ved det store orgel i Lund Domkirke. Fælles sommermøde med Vig sogn i præstegård tirsdag den 14. august kl (Se omtale under Vig sogn) Koncert Onsdag den 22. august kl vender prof. Carsten Svanberg tilbage til Egebjerg kirke med sin Trombone for at glæde os med sit smukke spil. Det sker i forbindelse med en CD-indspilning i kirken, hvor også den nye trompetstemme, tillige med orglets øvrige klangskønne registre, vil kunne høres på den færdige optagelse. Ved orglet medvirker kirkens organist Birgit Marcussen. Programmet til koncerten den 22. august vil bl.a. byde på kendte værker af Buxtehude og Grieg, da det i år er henholdsvis 300 og 100 år siden, de 2 store komponister døde. Der er gratis adgang til begge koncerter. Indskrivning af konfirmander Søndag den 26. august Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor der vil være en forfriskning samtidig med at indskrivningen finder sted. Forældre, dåbsattest/navneattest medbringes. Konfirmandundervisningen

7 begynder onsdag den 5. september. Konfirmationen finder sted 27. april Mini-konfirmand Går du i tredje klasse eller er du 9-10 år, så er der mulighed for at blive mini konfirmand fra engang i september måned. Som minikonfirmand lærer man om alle de mærkelige ting der er i kirken. Hvorfor ser kirken f.eks. ud som den gør; hvad er en døbefont; hvad er bibelen for en bog, hvad fortæller den os og meget andet. Nærmere oplysning vil i august blive sendt til eleverne i 3.klasse på Egebjerg skole eller fås ved henvendelse til mig på telefon Familie/Høstgudstjeneste Søndag den 9. september kl fejrer vi årets høstgudstjeneste. Som sædvanlig vil det være dejligt, hvis børnene vil medbringe lidt af årets afgrøder fra have og mark, som vi sammen vil bære ind i kirken.. Efter gudstjenesten er der sammenkomst i præstegården hvor foreningen»værn om gamle danse«igen i år kommer og danser folkedans på præstegårdens gårdsplads. Der vil også være mulighed for en tur hestevogn, drikke kaffe, få sig en øl og en pølse, eller spise sin medbragte mad. Gudstjenester i»fællesstuen«egebjerg Hovedgade 15. Gudstjenesten finder sted tirsdagene den 26.juni, den 7. august, den 4. september. kl Bagefter hyggeligt samvær. Bemærk at der ingen gudstjeneste er i juli! Nyt fra Menighedsrådet Patienten er bedre, men har mistet pusten! Vort fine orgel er blevet grundigt renset for første gang i sit næsten 25- årige liv. Alle piber har været ude og alt er vasket og tørret af, så det kan klare sig de næste 25 år. Imidlertid har det vist sig, at orglet ikke får luft nok, når vores meget dygtige organist, Birgit, rigtig gi r den gas med fuld musik! Så måske skal den gamle blæser også skiftes ud? Som vi skrev om i sidste nr. har orglet også fået indbygget en trompetstemme. Det lyder rigtig flot. Menighedsrådet byder jer alle velkommen op på bakken Kom og nyd Michaels udlægning af teksten, fællessangen, eftertanken og - det fine, smukke og istandsatte orgel. Menighedsrådsmøder den 7. juni, den 21. august, den 4. oktober den 29. november. Møderne er offentlige og finder sted i konfirmandstuen kl Peter Funch, formand Ferie Graver Vagn Jensen holder ferie fra 25.juni til og med den 15.juli. Yvonne Vejbæk passer, imens og kan kontaktes på telefon Yvonne holder ferie fra 16 juli til og med 29. juli. og fra 6. august til og med den 12. au-gust. Med ønsket om en god og velsignet sommer til alle. Michael Nissen Den 29. april blev følgende konfirmander konfirmeret. Stående øverst fra venste: Patrick Hansen, Katrine Jensen, Jacob Kristjansen, Charlotte Sejrup, Mathias G.Nielsen, Ditte Nørskov, Jonas Hansen, Tanja Nicolapillai. Stående nederst fra venstre: Mathilde Frederiksen, Rasmus Nielsen, Femke Weiss, Sara Boye, Frederik Rostrup, Innikka Olsen.

8 Gudstjenester Vig Nr. Asmindrup Egebjerg 17. juni 2. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg M. Nissen 24. juni 3. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen M. Nissen 1. juli 4. s. e. trinitatis H. Hansen 9.00 H. Hansen 9.00 I. Willert 8. juli 5. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen I. Willert 15. juli 6. s. e. trinitatis H. Hansen 9.00 H. Hansen 9.00 I. Willert 22. juli 7. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen I. Willert 29. juli 8. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg 9.00 M. Nissen 5. Aug. 9. s. e. trinitatis A. Berg M. Nissen 12. Aug. 10. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg 9.00 M. Nissen 19. Aug. 11. s. e. trinitatis FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD KL Aug. 12. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen M. Nissen 1 ) 2. Sep. 13. s. e. trinitatis A. Berg 9.00 A. Berg M. Nissen 9. Sep. 14. s. e. trinitatis A. Berg H. Hansen M. Nissen 2 ) 16. Sep. 14. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen H. Hansen? 1 )Indskrivning af konfirmander 2 ) Høstgudstjeneste BESØG PÅ SYGEHUSET Kontakt venligst din sognepræst Kirkebiler De tre sognes kirkebiler kører til alle gudstjenester og arrangerede møder. I Vig kontaktes Anders Jensen, tlf I Egebjerg og Nr. Asmindrup kontaktes tlf Man bedes ringe dagen før. Vig Sogn Sognepræst Annette Berg Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig Tlf Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen Telefon som regel bedst mellem kl Nr. Asmindrup Sogn Sognepræst Henning Hansen Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup - Telefon Træffes bedst tirsdag-fredag kl og torsdag kl Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen Graverkontor: Tlf Privat Egebjerg Sogn Sognepræst Michael Nissen Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Telefon Træffes bedst tirsdag-fredag kl og torsdag kl Egebjerg Kirke: Graver Vagn Jensen, Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Mobil Yvonne Vejbæk, mobil Trundholm Tryk

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Det er farligt at leve

Det er farligt at leve JUNI JULI AUGUST 2008 NUMMER 3 33 ÅRGANG VIG KIRKE NR. ASMINDRUP KIRKE EGEBJERG KIRKE Gudstjeneste i Klint Kalkbrud s. 11 Ord fra præsten SOGNEPRÆST MICHAEL NISSEN EGEBJERG KIRKE Det er farligt at leve

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG?

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? JUNI JULI AUGUST 2010 MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? Hvad skal vi med al den musik til en gudstjeneste? Orgler er dyre, og organister skal have løn. Kunne vi ikke spare mange penge ved bare at have et elektrisk

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Arrangementer ved. 2015 2016 Kom og vær med

Arrangementer ved. 2015 2016 Kom og vær med Arrangementer ved 2015 2016 Kom og vær med Fra viking til Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli Årets sommerskole tager os tilbage til Harald Blåtands tid, og handler om overgangen fra Tor og Odin til Hvide

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Glædelig opstandelse!

Glædelig opstandelse! MARTS APRIL MAJ 2015 NUMMER 2 40 ÅRGANG Afsked med Henning Hansen Fælles pinsegudstjeneste s. 6 og frokost s. 11 Sognepræst michael nissen, EGEBJERG KIRKE Glædelig opstandelse! Jeg ved ikke, om det er

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere