Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar"

Transkript

1 Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P.

2 Forord Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt K.Thorsen udarbejdede manuskripter vedrørende den bornholmske slægt S o m m e r. Det er dog kun lykkedes til dels, derfor de indskudte sider mærket med sidetal og et bogstav. Fra arkitekt Thorsens hånd foreligger de 3 manuskripter som: Den bornholmske Slægt Sommer gennem 300 Aar, samlet og sammenskrevet 1939 (et håndskrift på 20 sider propatria), Noter og Tillæg til Stamtavlen Sommer. Udarbejdet (11 sider i samme format), Tillæg og Noter til Stamtavlen over Slægten Sommer. Dateret: Rønne i Februar (l0 sider i samme format). Nogle få steder har jeg suppleret eller føjet en bemærkning til. August E.K. Forord Den sammenskrevne udgave fra 1969 er scannet til en redigerbar tekst. Samtidig med dette er noter og tillæg søgt indarbejdet de steder i teksten, hvor de hører hjemme. Sidenummereringen fra sammenskrivningen 1969 er ikke bevaret, der er derfor indsat angivelse af sidenumre på formen Side x (1969 renskrift) fra denne. Scanningen er sket som en del af et projekt til gennemgang, kontrol og korrektion af K. Thorsens slægtstavle. Fejl, fejltolkninger og unøjagtigheder i slægtstavlen er ikke rettet ved redigeringen, og oplysningerne skal derfor anvendes med forsigtighed, idet K. Thorsen er kendt for ikke altid at have været tilstrækkelig omhyggelig og kritisk. Februar Ole Plannthin

3 Side 2 Biskop Mogens Sommer Side 1a (1969 renskrift) At Slægtsnavnet Sommer har været kendt og anset i Norden i Tiden før Reformationen ses bl.a. af Bispevalget i Strengnæs i Sverrig Aar 1523, da Domkapitlet paa Ærkebisp Johannes Magnus' Anbefaling og støttet af Kongen, Gustav Vasa, valgte Mogens Sommer til Biskop. For at faa den fulde kirkelige Magt og Myndighed skulde Valget imidlertid stadfæstes af Paven i Rom, Hadrian; men da denne ved samme Tid afgik ved Døden, og den nye Pave, Clemens den Syvende, kom i Strid med Gustav Vasa, der helt brød med Pavedømmet, fik Mogens Sommer ikke den pavelige Velsignelse. Biskoppen sparede imidlertid herved en større Sum Penge, der skulde have været betalt for Stadfæstelsen. (C.F.Allen: De tre nordiske Rigers Historie). "Denne Biskop havde altsaa samme Navn som nedennævnte Stamfader til den bornholmske Slægt SOMMER. A. Mogens Hansen Sommer var gift med en Datter af Jep Pedersen, 1662: 33.Slg.Povlsker, og 1689: 31.Slg.Jomfrugaard, samme Sogn. Denne Svigerfaders Bomærke findes paa et Dokument af 1670 i Rigsarkivet anført saaledes. Den under C l nævnte Jep Pedersen Sommer er altsaa opkaldt efter sin Mormors Far.

4 Side 3 Side 1 (1969 renskrift) Den bornholmske Slægt Sommer har sin Oprindelse paa Sydøstlandet og kan følges tilbage til Midten af 1600-Tallet. Blandt Borgerne i Nexø, der Anno 1670 indsendte et Andragende til en kgl. Kommission paa Øen, underskriver blandt andre Peder Sommer. Han.er vistnok Søn af en Hans Sommer og Broder til A Mogens Hansen Sommer Stamfaderen til de Slægtslinjer, der nu bærer Navnet. Han var født Anno 1647 og døde Anno 1695 i Povlsker, hvor han var Sognedegn og Ejer af 33. Selvejergaard, Sommergaard. Med sin Hustru, hvis Navn og Data er ukendt (da Povlsker Kirkebog er mangelfuld og til Eksempel slet ikke ført i Aarene ), havde Mogens Hansen Sommer 3 Børn: B l B 3. (B3 på side 45) B l. Laurids Mogensen Sommer var Ejer af 33.Selvejergaard Sommergaard i Povlsker fra 1689 til ca Iøvrigt ingen nærmere Oplysning. B 2. Ingeborg Mogensdatter Sommer blev gift c.aar 1700 med Peder Madsen, født 1677, død 1717, Gaardejer, 29.Slgd. Sandegaard, Bodilsker, Søn af Mads Hansen, 29.Slgd. (1689), der var Søn af Hans Laursen, 29.Slgd. (1651 og 1662). Peder Madsen og Ingeborg Mogensdatter Sommer havde 5 Børn, der her skal betegnes Børn: C l C 5. (C2 side 18, C3 side 20, C4 side 27, C5 side 33) C 1. Jep Pedersen Sommer født 1701, Gaardejer, Sandegaard, 27.Slgd. i Povlsker, som han blev Besidder af ved Giftermaal med Jens Bærildsens Enke Maren, og efter hendes Død boede han en Aarrække, endnu 1766, som Besidder af 5.Vornedegaard Staunsgaard, Povlsker, hvor han ogsaa var tilgiftet, medens Gaardens egentlige Ejer var Stedsønnen Hans Pedersen. Jep Pedersen Sommer havde Børnene Børn: D l D 2. Side 2 (1969 renskrift) D l. Margrethe Ipsdatter Sommer, f.1728, død , gift med Mogens Jørgensen Folkmann, f , (se side 44 [1969 renskrift]) død , henved 93 Aar gl. Gaardejer, 7.Slg. Tjørneby, Povlsker indtil 1793, derefter Avlsbruger Nyby, Aakirkeby. Børn: E l E 5. E l. Karen Mogensdatter Folkmann, døbt , død Gift med Anders Andersen West, f.1754, Gaardejer, 7.Slg.Tjørneby, Povlsker.

5 Side 4 E 2. Jeppe Mogensen Folkmann, f.1767, var hjemme paa Gaarden ved Folketællingen 1787, 20 Aar gl., og nævnes ved Gaardsalget E 3. Jørgen Mogensen Folkmann, nævnt E 4. Ingeborg Mogensdatter Folkmann, nævnt E 5. Margrethe Mogensdatter Folkmann, nævnt D 2. Peder Ipsen Sommer Han var født paa 27.Slg i Faderens første Ægteskab. I 1786 købte han for 445 Slettedaler Staunsgaard, 5 Vornedegaard, af Ejeren Hans Pedersen, der 1759 var bleven gift til 38.Slg. "I Skoven", Bodilsker. Peder Ipsen Sommer var Sandemand og Stolsbroder i Set. Povls Gildet. Før 1786 var han Besidder af 27.Slg., sin Fødegaard. Han blev gift ved Aar 1773 med Boritta Sivertsdatter, født 1744, døbt 16/9, Datter af Sivert Rasmussen, 23.Slg., Lille Pilegaard, Povlsker, og Hustru Ellen. Peder Ipsen Sommer døde som Undentagsmand paa Staunsgaard , 95 Aar gammel. Børn: E l - E 9. E l. Jeptha Pedersen Sommer, født 1775, død , 66 Aar gl., Fisker og Stælejer i Snogebæk, fra 1820 Gaardejer 23.Slg. L.Pilegaard, Povlsker. Gift med Martha Cathrine Henningsdatter, Datter af Gaardejer Henning Pedersen, 36.Slg. Dyndeby, Povlsker, og Ane Olsdatter. Børn: F l - F 9. F l. Karen Kirstine Sommer, f.1814, gift 1839 med Hans Chr. Pihl, født , paa 18.Slg. Povlsker, Gaardejer, 23. Slg. L.Pilegaard, siden Pæregaard, 13.Slg. Pedersker, fra 1863 Raagelundsgaard, Østerlars. Søn af Marcus Adzersen Pihl, 18.Slg., og Anneke Mogensdatter. (se Tillæg I side l: En Søn af H.Chr.Pihl var Vognmand i Nexø; dennes Søn var Handelsskolebestyrer Marius V.Hansen i Rønne, der havde nedlagt Slægtsnavnet Pihl). Børn: G l G 6. G l. Per Pihl, f.c I Amerika. G 2. Jep Hansen Pihl, f , Vognmand i Nexø, gift med Mine Marie Kure, f , Datter af Anders Kure, Asseregaard, Klemensker. Barn: H l. H l. Marius V. Hansen, Lærer, Handelsskoleforstander, Rønne, f , død Se bemærkningen u. moderen. G 3. Marcus Peter Pihl, f I Amerika. G 4. Kirstine Pih1, f

6 Side 5 G 5. Otto Pihl, f.c.1850 Søn: Hans Christian Pihl, Bagermester Svaneke. G 6. Ellevite Pihl, f. gift med Fritz M. Olsen, 18.Slg. Dalegaard, Aaker, siden i Aakirkeby. F 2. Anne Kirstine Sommer, f , gift 1840 med Christian Christopher Pihl, f.1793, Gaardejer, 34.Slg. Dyndeby, Povlsker, Søn af Hans Peter Pihl, 34.Slg., og Margrethe Larsdatter. Børn: G l G 6. G l. Margrethe Kirstine Sommer, f G 2. Jep Christian Pihl, f , Gaardejer 34.Slg. Dyndeby, Povlsker, fra 1888 Avlsbruger i Pedersker, 9.Slg. Billegravsgaards Parcel. G 3. Martha Kirstine Pihl, G 4. Annine Caroline Pihl, f G 5. Juliane Marie Pihl, f G 6. Jens Julius Pihl, f F 3. Benditte Kirstine Sommer, f , konfirmeret 1832, tjente i Pedersker 1843.Gift med Hans Jakobsen i Pedersker. F 4. Povl Sommer, f , død , Avlsbruger i Povlsker, Brogaards Parcel, gift med Ane Kirstine Bertelsdatter, f , død 1896, Datter af Bertel Pedersen, Lærkegaard, Povlsker. Børn: G l G 5. G l. Jeppe Peter Anthon Sommer, f , død , Snedker i Snogebæk, gift med Karoline Frederikke Kathrine Pihl, f , død Børn: H l H 5. H 1. Julius Andreas Sommer, f , død , i Amerika. H 2. Jeptha Peter Sigvard Sommer, f , Farmer i Minesota, Amerika. Gift med Barth Standeford. H 3. Cathrine Juliane Kristine Sommer, f Ugift. H 4. Ludvig Marius Sommer, f , død H 5. Johannes Rohmann Sommer, f , død G 2. Mathilde Bartholine Sommer, f , død Ugift, i Nexø. G 3. Marius Sommer, i Amerika. G 4. Laurids Peter Sommer, f., Postbud, 6.Vgd.Pc. Egeby, Aaker, er død. Gift med Dorthea Larsen, Datter af Snedker Larsen, Aaker.

7 Side 6 Børn: H l H 3. H l. Poula Sommer. H 2. Einer Sommer. I Amerika. H 3. Holger Sommer, Avlsbruger, 60.Slg.Almegaards Parcel, Østermarie. G 5. Juni Sommer, død lille. F 5. Dorthea Laurentie Sommer, f Tillæg på disse sider er indarbejdet i anetavlen. Side 2a-2c (1969 renskrift) Side 3 (1969 renskrift) F 6. Martha Kathrine Sommer, f.1828, gift med Jørgen Kofoed, 23. Slg., Povlsker, fra 1867 Knappegaard i Ibsker. Barn: G l. G l. Augusta Kofoed, f.l , gift med Laurits Peter August Mortensen, f , Gaardejer, Bertelegaard, Søn af Martin Jensen Mortensen, Bertelegaard, og Hustru Bolette Margrethe Sassersen. Børn: H l - H 5. H l. Martha Margrethe Kofoed Mortensen, f H 2. Jens Louis Mortensen, f , Gaardejer, Bertelegaard, Ibsker. H 3. Valborg Kofoed Mortensen, f.l H 4. Aage Christian Mortensen, f , død H 5. Manny Kofoed Mortensen, f F 7. Jens Peter Sommer, f Udvandret til Amerika. F 8. Hans Peter Sommer, f.1832, død 1903, Avlsbruger i Pedersker. Gift med Karoline Ipsen. Barn: G l. G 1. Elise Mathea Sommer, f , død , gift med Christian Christoffer Pihl, Købmand i Nexø. F 9. Caroline Sommer, f , gift med Marcus Seiersen, f , død , Avlsbruger ved Krusegaard i Bodilsker, Søn af Seier Hansen, Snedker, Povlsker, og Hustru. Mariane Hansine. Børn, heraf nogle i Amerika, men vil føre for vidt at angive disse.

8 Side 7 E 2. Mogens Sommer, f.1777, Gaardejer, 20.Slg.Nordbakkegaard, Povlsker, gift med Karen Hansdatter. Børn: F l - F 7. F l. Maren Kirstine Sommer, f , død , gift med Niels Jensen Marcher, f , død , Gaardejer Naskegaard, Ibsker, Søn af Jens Espersen, Markeregaard, Povlsker, og Hustru Cecilie Dich. Børn: G l - G 8. G l. Cecilie Marcher. f.1835, død G 2. Jens Marcher, f , død , Træbenegaard, Ibsker, fra 1880 Ejer at Naskegaard, Ibsker. Gift med Ane Kirstine Jensen, f , død Datter af Jens Pedersen, Træbenegaard, Ibsker. Børn (if1g.tillæg I s.2): H l - H 3. H l. Petrea Marcher, f ; bor i Svaneke. Ugift. H 2. Jens Andreas August Marcher, f , Gaardejer, Naskegaard, Ibsker, siden Sparekassedirektør i Svaneke. Gift med Anna Kathrine Hansen, f , Datter af' Morten Julius Hansen, Munkegaard, Ibsker, og Boline Kirstine Pedersen. Børn: I l I 3. I l. I 2. I 3. Aage Andreas Marcher, f.1903, Landmand paa Sjælland. Jens Otto Marcher, f.o.1905, Kontrolassistent i Povlsker. Ingvard Johannes Marcher, f , Gaardejer, Naskegaard fra Gift med Eli Kure, f , Datter af Gaardejer Anker Kure Kofoedgaard. Klemensker,og Thora Elisabeth Kofoed. Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. Side 3a (1969 renskrift) Side 4 (1969 renskrift) H 3. Anna Marcher, f , gift med Jeppe Janus Pedersen, f , Gaardejer, Kuregaard, 31.Slg. Østermarie, Søn af Anthon Pedersen, Kuregaard, og Hansine Westh af Pindeløkkegaard. Barn: I l

9 Side 8 I l. (en datter) gift med Peter Sommer, en Tid i Amerika, Gaardejer, Kuregaard, Østermarie, Søn af Anthon Sommer, Lisegaard i Ibsker, siden Svaneke. G 3. Hans Marcher, f.1838, udvandret til U.S.A. Gift med Caroline Munch, fra Bækkegaard i Ibsker, Datter af Sandemand Lars Peter Munch og Hustru født Mikkelsen. G 4. Magnus Peter Marcher, f , død , Gaardejer St. Frigaard, Østermarie. Gift 1870 med Kusine Cecilie Kathrine Marcher, fra Spidsegaard, Povlsker, f , død , Datter af Hans Jensen Dich Marcher og Malene Kathrine Nansen. Børn: (iflg.tillæg I s.3) H l - H 5. H 1. Helene Cecilie Kathrine Marcher 1, f , gift med Anthon Absalon Kofoed, f , Gaardejer, Aagaard, Østerlars, siden Landlyst", Nyker, Søn af Anders Hansen Kofoed, Tyskegaard, Pedersker, og Maren Kirstine Hansen. Børn: 6. H 2. Nicoline Hansine Marcher, f , gift med Christian M.Pedersen, f , Gaardejer, Vestre Ellesgaard, 66.Slg. Aaker, siden Avlsbruger i Aakirkeby, Søn af Christian Pedersen, Vestre Ellesgaard. Børn: Ingen. H 3. Magna Petrea Marcher, f , gift med Hans Nicolaj Munch, f , Gaardejer, Gam1evælde, Østerlars, 10.Slg., siden Avlsbruger "Niagara, Øster1ars, Søn af Morten Jensen Munch, Skrulle, 1.Vgd., Østermarie, og Hansine Cathrine Pedersen. Børn: Ingen. H 4. Janus Mathias Marcher, f , Avlsbruger Tudse Næs, Sjælland, gift med Ada Christiane Sørensen, f Børn: 10. H 5. Agnes Alfredine Marcher, f , gift med Fætteren Hans Andreas Marcher, Sandegaard, Bodilsker, f , Søn af Hans Chr.Marcher, Sandegaard, og Anie Kristine Pihl. Børn: 5. G 5. Peder Marcher, f.1842, udvandret til Amerika. G 6. Nelius Marcher, f.1845, var altid paa Gaarden. Ugift. Side 5 (1969 renskrift) 1 Iflg. Provst Rasmussens: Østerlarsker Sogns Gaardejere 37.&38. Slg.: Helene Cecilie Marie Marcher f

10 Side 9 G 7. Marine Caroline Marcher, f /9, død 26/ Ugift. G 8. Julius Marcher, f.c Udvandret til U.S.A. F 2. Ane Margrethe Sommer, f. paa Nordbakkegaard 1813, død F 3. Benditte (Kirstine) Sommer, f , død Gift med Hans Munch, f , død , Gaardejer Skrokkegaard, Povlsker, Søn af Hans Madsen, Skrokkegaard. (Sønnens Navn: Hans Madsen Munch). Barn: G l. G l. Hans Mossin Munch, f , Gaardejer, Skrokkegaard, Povlsker. Gift med Albine Mortensen, f , Datter af Hans Peter Mortensen, Knappegaard, Ibsker, siden Tornegaard, Povlsker, og Anine Mathilde Kofoed. Børn: H l H 2. H l. Hans Madsen Munch, f , Gaardejer Skrokkegaard, Gift med Johanne Margrethe Ipsen, f , Datter af Jens Peter Ipsen, Bager, Aakirkeby, og hans 2. Hustru Kristine Lyster. I l. Barn: I l. Elisabeth Munch, f H 2. Johannes Andreas Munch, f , Gaardejer Eskesgaard, Ibsker. Gift med Anine Kathrine Espersen, f , Datter af Jens Espersen, 6.Slg. Tjørneby, Povlsker, og Kirstine Møller. Børn: I l - I 2. I l. I 2. Albert Espersen Munch, f Hedevig Munch, f F 4. Karen Marie Sommer, fra Nordbakkegaard i Povlsker, f , død Gift med Lars Peter Møller, f , død , Møller, 17.Slg.Parcel, Povlsker, Søn af Peder Monsen Møller, 17.Slg.Pc., og Marie Mogensdatter. Børn: G l... G 4. G l. Magnus Peter Møller, Avlsbruger i Pedersker, f , boede i Kjællingeby paa en Parcel af 1.Slg., 4 Tdr.Land, Hartkorn 2 Skpr.2 Fdk. 2½ Alb.. Han afgik ved Døden i Gift i Maj 1884 med Laura Michella Madsen, f , død April 1930, Datter af Mads Hansen Madsen, Avlsbruger, Pedersker, og Hustru Peterine. Børn: H l - H 2.

11 Side 10 H l. Mathias Laurentius Møller, f , Autovognmand, Bodilsker Station. Gift med Mathine Kofoed, f , Datter af Avlsbruger Kofoed, Bodilsker. Børn: Ingen. H 2. Karl Andreas Møller, f , Snedker og Bygmester, Bodilsker st. Gift med Engeline Kristine Hansen, f , død , Datter af Hans Peter Hansen, Raagelundsgaard, 4. Vgd. Østerlars (Han var Søn af Hans Peter Jensen, samme Gaard) og Hustru Engeline Mogensine Svendsen af Holsegaard, Østerlars. Børn: I l - I 4. I l. I 2. I 3. I 4. Svend Alvin Møller, f Hjerdis Margrethe Møller, f Berndt Kristian Møller, f Ruth Marie Møller, f G 2. Gine Møller, f.1850; var ugift. G 3. Laura Møller, f.1855, gift med Skrædder Johansen i Nexø. G 4. Peder Møller, f I Amerika fra 1884 til 1900, derefter hjemvendt, boende i Nexø, sluttelig boende ved Bodilsker St. Ugift. F 5. Kirstine Margrethe Sommer, f F 6. Hans Peter Sommer, f , Avlsbruger, Balka. Gift med Karen Kirstine Pihl, f , Datter af Gaardejer Pihl, 34.Slg.Dyndeby, Povlsker, og dennes 1. Hustru Margrethe West. Gennemarbejdet og alvorlige fejl rettet. Barn: G l. G l. Hansine Sommer, gift med Andreas Pedersen, Balka. Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. Side 5a (1969 renskrift) Side 6 (1969 renskrift) F 7. Jens Mossin Sommer, f , død , Gaardejer, Nordbakkegaard, Povlsker. Gift med Cecilie Kathrine Marcher, f , død , Datter af Peder Jensen Marcher, 36.Slg. Dyndeby, Povlsker, og Kathrine Madsdatter. Børn: G l G 6.

12 Side 11 G l. Julius Peter Sommer, f.1856, død 1928, Fuldmægtig i Østifternes Kreditforening, København. Gift med Margrethe Jensen af Viborg. Børn: H l H 2. H l. Mogens Sommer, f H 2. Peer Sommer, f G 2. Hans Peter Sommer, f.1860, død i Amerika c Ugift. G 3. Michelle Cathrine Sommer, f Ugift. G 4. Jens Mathias Sommer, f , død i Nexø. En Tid i Amerika, derefter Gaardejer Nordbakkegaard. Gift med Hermandine Andrea Munch, f , Datter af Andreas Marcussen Munch, "Mosevang", Bodilsker, og Oline Dorthea Kjøller. Børn: H l H 4. H l. Agnes Noomi Sommer, f H 2. Dorthea Cecilie Sommer, f paa Nordbakkegaard i Povlsker, er blevet gift med Gaardejer Valdemar Hansen Lund, Knappegaard, 4.slg. i Ibsker. H 3. Karoline Rasmine Somner, f , død H 4. Mary Benedikte Sommer, f , død G 5. Karoline Kirstine Sommer, f.1867, død Ugift. G 6. Anna Cecilie Sommer, f Ugift. E 3. Ingeborg Sommer, f Nævnes Intet videre bekendt. E 4. Rasmus Hansen Pedersen Sommer, f.1778, død Gaardejer Homannegaard, Ibsker, fra Ellesgaard i Povlsker. Gift med Maren Kirstine Esbersdatter, f.1785, Datter af Esper Pedersen, Skovgaard, Povlsker, og Hustru Maren Pedersdatter Lerche. Børn: F1 - F 10. F 1. Karen Kirstine Sommer, f , død paa Ellesgaard. F 2. Maren Marie Sommer, f , konfirmeret Ved Skiftet efter Faderen i Marts 1841 var hun "konditionerende" i København. F 3. Borithe Sommer, f F 4. Ane Marie Sommer, f "konditionerede" i Frederikshald, Norge. Side 7 (1969 renskrift)

13 Side 12 F 5. Rasmus Peter Sommer, f , død 1863 i København. Gift der 1853 med Ellen Margrethe Erichsen Barn: G 1. G l. Carl Julius Sommer, f , død , boende i København. Hans Søn: H 1. H 1. Einar Peter Sommer, Manufakturhand1er, Kbhvn. F 6. Esper Peter Sommer, f F 7. Cecilie Margrethe Sommer, f F 8. Povl Sommer, f Er Fadder 1843 paa 23.Slg., Povlsker. F 9. Juliane Sommer, f.1824, død i Povlsker, E11esgaard. F l0. Andreas Peter Sommer, f.1828, død , 4 Mdr.gl. E 5. Hans Peter Sommer, f.1780, død , Gaardejer, Stavnsgaard, Povlsker. Gift med Kristine Pedersdatter. Børn: F l F 3. F l. Benedikte Sommer, f , død , 96 Aar gl. Gift 1843 med Anders Jørgensen Due, f , død , Gaardejer Duegaard, Povlsker, Søn af Esber Andersen Due, Duegaard, og Mette Marie Hansdatter. Børn: G l G 4 G l. Andrea Mathilde Sophie Due, f , død , gift med Jens Christian Schou, f , død , Gaardejer, 7.Vornedegaard, Sose, Vestermarie, Søn af Jens Schou, Sose, og Hustru Ane Cathrine Espersen. Børn: H l - H 8. H l. Agnes Cathrine Schou, f , gift med Jens Johansen, Gaardejer ovre. H 2. Benedikte Schou, f , gift med Ole Olsen, Gaardejer, Egegaard pr.espergærde. Børn: 4. H 3. Magna Jensine Antonie Schou, f , gift med Sophus Frank, Skoledirektør Kbhvn. 4 Børn. H 4. Jens Andreas Schou, f , Gaardejer 7.Vgd. Sose, Sandemand. Gift med Martha Lohmann, f , Datter af H.P. Chr. Lohmann, Tvillingsgaard, 5.Slg., Vestermarie og Hustru Sanne Margrethe Kirstine Predbjørn.

14 Side 13 Børn: I l - I 3. I l. Valborg Schou, f , gift med Hans Nicolaj Kaas, f , Løjtnant, Gaardejer, Nørregaard 1.Vgd. Ibsker, Søn af Jochum Peter Kaas, Styrsgaard, Ibsker, og Andrea Sophie Hansen. (se side 17 [1969 renskrift].) Børn: K l - K 3. Tillæg på disse sider er indarbejdet i anetavlen. K l. Svend Kaas, f. og død K 2. Else Kaas, f K 3. Ole Nicolaj Kaas, f Side 7a-7b (1969 renskrift) Side 8 (1969 renskrift) I 2. I 3. Inger Schou, f , død c.3 Mdr. Bodil Schou, f H 5. Marie Kristine Schou, f , gift med Edvard Lund, Fyrmester, Hammerodde Fyr, siden Hammerens Fyr. Dannebrogsmand. 4 Børn. H 6. Elisabeth Schou, f , ugift, boende I Sose. H 7. Valborg Dorthea Schou, f , gift til 28.Slg. i Sose med Karl M. Jensen, f , død , Gaardejer 28.Slg. Sose, Vestermarie. Barn: I l. I l. Poul Jensen, Gaardejer 28.Slg.,Sose. H 8. Karen Sophie Schou, f , gift med Jørgen Sinius Klo, Gaardejer, Søgaard, 33 & 34.Slg. Vestermarie, Søn af Ole Jørgensen Kloe, Maegaard, Rutsker, og Hustru Elsebeth Christiane Pedersen. Ole Jørgensen Kloe, f , død , var Søn af Jørgen Olsen Kloe, Bagergaard, 20.Slg.Rutsker, og Hustru Annika Marie Riis. Jørgen Olsen Kloe f.1806, død i Hasle , var Søn af Ole Jørgensen Kloe, ( ), Gaardejer, Myseregaard, 33.Slg.Rutsker. Denne var Søn af Jørgen Olsen Kloe, Tornegaard, 2.Slg. Rutsker ( ) og Hustru Kirstine Pedersdatter. G 2. Andreas Espersen Due, f , død , Gaardejer St.Myregaard, Pedersker. Sogneraadsmedlem, Amtsraadsmedlem, 1.Formand for Bornholms Valgmenighed.

15 Side 14 Gift med Sanne Hansen, f , død , Datter af Hans Peter Hansen, Lynggaard, Aaker, og Laurencie Marcher. I 1901 flyttet til Villa Duesminde" i Povlsker, tæt ved Fødegaarden. Siden flyttet til Nexø, hvor de fejrede Guldbryllup i Marts Børn: H l - H 8. H l. Axel Chr. Due, f , Gaardejer St.Myregaard, Pedersker, Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem. Gift med Karoline Marie Olsen, f , Datter af Hans Andreas Olsen, Vasegaard, Pedersker, og Hustru Marie Rømer. Børn: I l - I 5. I 1. Esther Due, f , gift med Aage Kofoed, f , Gaardejer, Frostegaard, Aaker, senere flyttet til Aakirkeby, Søn af Carl Nikolaj Kofoed, Brogaard, Pedersker, og Barbara Kofoed. Børn: I 2. Hedvig Margrethe Dam, f (1902 iflg.lauegds. Stamt.), gift med Gunnar Juul Nielsen, f , Gaardejer Sortegaard, 3.Slg. Aaker, Søn af Jens Theodor Nielsen, Gaardejer, Stangegaard, Aaker, og Anna Cathrine Andersen af 6.Vgd. Engegaard, Vestermarie. Børn: K l - K 4. K l. Ruth Gerthea Nielsen, f K 2. Birgit Due Nielsen, f , død (1928 iflg.lauegaards Stamtavlen) K 3. Erik Juul Nielsen, f K 4. Ingrid Due Nielsen, f I 3. I 4. I 5. Side 9 (1969 renskrift) Helga Due, f , gift med Johan Carlson, De Svenske Statsbaners Rejsebureau, Kbhvn. (1940 flyttet til Sverrig). Marie Due, f Esber Due, f H 2. Esber Due, f , Gaardejer Strandgaard, Over Draaby pr.jægerspris, gift med Olivia Erlandsen. H 3. Anders Peter Due, f.l , Gaardejer Hallelev pr.slagelse; gift med Sigrid Hansen, Datter af H.P.Hansen, Hallelev.

16 Side 15 H 4. Thovald Magnus Due, død ung. H 5. Kristine :Benditte Due, f , gift med August Marcher, Kirkebogaard, Povlsker, Søn af August Marcher, Kirkebogaard, Købmand og Sparekassebogholder i Nexø, og Hustru Signe Dam. H 6. Sanne Dorthea Due, f ; gift med Peder Rudolf Marcher, Duegaard, Povlsker, af Kirkebogaard. H 7. Hans Oskar Due, f , Gaardejer Hjembæk pr.jyderup, gift med Kristine Kristensen. H 8. Marie Hedvig Due, f , gift med Viggo Kofoed, Gadegaard, Povlsker, Søn af Peder Kofoed, Gadegaard, og Frederikke Mathilde f.kofoed. G 3. Magnus Peter Hansen Due, Han var født 1850 og afgik ved Døden under Ophold i København (enten som Militær eller Student) 4.September 1872, 22 Aar gammel. Ifølge Dødsannonce i Bornholms Avis. G 4. Birgine Christine Marie Due, f , gift med Peter Christian Lund, f , Gaardejer, Duegaard, Povlsker, Søn af Gaardejer Chr.H.Lund, Lynggaard, 5.Slg. i Rø, og Elisabeth Kirstine Rømer af Tyskegaard, Rø. Børn: H l - H 2. H l. Magnus Due Lund, født og død H 2. Johannes Lund, født og død F 2. Peder Hansen Sommer, f , død , Gaardejer, Sandegaard, 27.Slg. Povlsker. Gift med Ane Rine Dam, f , død , 94 Aar gl., Datter af Andr. Didrich Dam, 27.Slg. Børn: G l - G 3. G 1. Hansine Anine Christine Sommer, f , død Gift med Claus Philip Jensen, Bækkegaard, Povlsker, f , død , Søn af O.P.Jensen, Dyndegaard, Klemensker. Barn: H l. H l. Petra Cathrine Sophie Jensen, f , gift med Adolph Andreas Koefoed, f , Gaardejer Bækkegaard, Povlsker, senere paa. Solvang i Povlsker, Søn af Niels Adolph Koefoed, Kaptajn, Langemyregaard, Aaker, og Gunhild Petrea f.kofoed. Børn: I l - I 2. Side 10 (1969 renskrift) I l. Gunhild Sophie Koefoed, f , gift med Ole Alfred Koefoed, f Bjørnegaard, Nyker. Børn: K l - K 3.

17 Side 16 K l. Thor Koefoed, f K 2. Svend Alfred Koefoed, f K 3. Inger Koefoed, f I 2. Conrad Philip Kofoed, f , 9.Vgd. Bækkegaard, Povlsker, gift med Grete Nielsen, f , Datter af Købmand Anton Nielsen og Frida Jensen. Barn: K l. K l. Poul Erik Koefoed, f G 2. Andrea Regine Sommer, f , gift med Karl Tius Hansen, f , Gaardejer Lærkegaard, Søn af Hans Peter Bertelsen, Lærkegaard, og Hustru Birgitte Marcher. Barn: H l. H l. Hans Peter Hansen, f , Gaardejer, Lærkegaard. Gift med Hansine Kristine Pihl, f Børn: G 3. Niels Peter Sommer, f.1855, Gaardejer, Sandegaard, Povlsker. Gift med Karen Marie Pihl, f , Datter af Skomager Peter Pihl, Enekrogen, Bodilsker, og Hustru f. Hansen. Barn: H l. H l. Anthon Peter Sommer, Gaardejer, Sandegaard, Povlsker, gift med Manna Caroline Pihl, Datter af Jens P.Pihl, Krusegaard, Povlsker, og Hustru Gine Kathrine Jakobsen. F 3. Marcus Peter Sommer, f , død , Gaardejer, Stavnsgaard, Povlsker. Gift 1. Gang med Margrethe Kirstine Kofoed, f , død , Datter af Kofoed, Gadegaard, 17.Slg. Povlsker. Gift 2. Gang med Johanne Marie Munch, f , død , Datter af Ole Hansen Munch, Limensgaard, Aaker, og Hustru Cecilie Lyster. Børn: G l - G 4. G l. Marie Sommer, f Side 11 (1969 renskrift) G 2. Hansine Kristine Sommer, f , gift med Eskild Johannes Hansen, f , Gaardejer, Stavnsgaard, Søn af Peter Hansen, 24.Slg. Lille Gubbegaard, Povlsker, og Caroline Jensen af 6.Slg. Tjørneby. Eskild Hansen og Hustru siden flyttet til Ejendommen "Kjærhøj, Povlsker.

18 Side 17 G 3. Petrea Cecilie Sommer, f , gift med Anders Due, Mejeribestyrer, "Bækkedal", f , fra Siden Villa Skansen" ved Nexø. Søn af Marius Olsen Due, Gaardejer, L.Loftsgaard, 18.Slg. Pedersker, Sogneraadsformand, siden Politibetjent i Aakirkeby, og Juliane Kathrine Marcher. Børn: H l - H 2. H l. Johannes Due, f , Mejeribestyrer "Bækkedal, Povlsker fra H 2. Eva Kathrine Due, f G 4. Olivia Sommer, f. 1873, gift med Hans Anker Larsen, 5.Slg. Julsgaard, Bodilsker, Søn af Mouritz Peter Larsen, 5.Slg. og Elisabeth Kirstine Jensen. Barn: H l. - H 2. H l. Svend Aage Ancher, Gaardejer Julsgaard, 5.Slg. Bodilsker. H 2. Oluf Johannes Anker. fra 1931 Gaardejer, Ellesgaard, 15.Slg. Nylars. Gift med Helga Kofoed, Datter af Jenus Laurentius Kofoed, Gaardejer, Kirkeværge, Gadegaard, 31.Slg.Nylars. Denne var født , Søn af Jens Michael Kofoed, Gaardejer, Gadegaard (død 1890) og Hustru Karoline Laurentze Holm. J.M.Kofoed var Søn af Lars Michael Hansen, Gadegaard, (død 1848) og Hustru Kirstine, Peder Kofoeds Datter af Gadegaard (Datter af Peder Kofoed død 1824 og Hustru Ane Margrethe Espersdatter. En Fætter til Jenus Laurentius Kofoed er Sagfører Kofoed, Rønne. E 6. Ellen Marie Sommer, f. 1784, var 3 Aar gl. ved Folketællingen E 7. Ingeborg Margrethe Sommer, f.1785, var 2 Aar i 1787, gift med Jens Hansen Bech, Gaardejer, Kroggaard, 22.Slg. Povlsker. Barn: F l. F l. Lovise Marie Bech, f , død Gift med Anders Andersen Juul, f , død , Gaardejer, 22.Slg. Kroggaard, Povlsker Søn af Anders Pedersen Hansen Juul, Riseskovhuset i Aaker, siden Gaardejer Stensgaard, 3'.Slg. Aaker, og Hustru. Birthe Michelsdatter. Børn: G l - G 2. G l. Engeline Birgitte Marie Juul, f , død Ugift. G 2. Anders Peter Juul, f , død , Gaardejer, Kroggaard, Povlsker. Gift med Jensine Karoline Jensen, f , død , Datter af Jens Jensen, Rabekkegaard, Ibsker, og Kathrine Louise Jensen fra Skyttegaard. Børn: H 1 H 10

19 Side 18 Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. H l. Anna Marie Karoline Juul, f Ugift. H 2. Johannes Andreas Juul, f , Skomager, Snogebæk. Ugift. Side 11a (1969 renskrift) Side 12 (1969 renskrift) H 3. Aage Peter Valdemar Juul, f , Avlsbruger 4. Vgd.Pc., Povlsker. Gift med Kathrine Marie Schultz, f paa Ærø. I l. I 2. Børn: I l - I 3. Erna Schultz Juul, f Erik Bent Juul, f Tvilling. I 3. Ebba Juul, f Tvilling. død H 4. Kristian Jensen Juul, f , Gaardejer 22.Slg. Kroggaard fra Ugift. H 5. Ingeborg Louise Juul, f Paa Sjælland. Ugift. H 6. Petra Jansine Juul, f Gift med Enok Emmanuel Andersen, f , død , Avlsbruger 3.Slg.Pc., Østermarie. I l. Barn: I l. Egon Juul Andersen, f H 7. Helga Margrethe Juul, f Paa Sjælland. Ugift. H 8. Adolf Peter Juul, f Paa Sj ælland. H 9. Else Birgitte Juul, f Ugift. H l0 Holger Hugo Juul, f Landmand. E 8. Ole Pedersen Sommer, f E 9. Kirstine Ipsdatter Sommer, f.1795, død Gift med Hans Grønnegaard Kofoed, f.1795, død , Gaardejer Stavnsgaard, 5.Vgd. Povlsker, Søn af Conrad Pihl Kofoed, St. Myregaard, Aaker, og Hustru Signe Margrethe. C 2. Mogens Pedersen Sommer, født 1703 paa Sandegaard i Bodilsker, død 1789, Sognedegn i Bodilsker Gift 1.Gang med Karen Sandbye, Datter af Sognepræst i Klemensker Jørgen Axelsen Sandbye ( ) og Hustru Karen Christensdatter Lind. Børn: D l - D 5.

20 Side 19 D l. Cathrine Sophie Sommer, f.1747 (var 40 Aar gl.ved Folketællingen i Nexø 1787), gift med Niels Kofoed, f.1742, Kordegn i Nexø. Barn: E l. E 1. Anne Marie Nielsdatter Kofoed, f Side 13 (1969 renskrift) D 2. Peder Sommer, f , cand.theol.1774, Kapellan Nyker , Præst der 1782 til sin Død Ved Legat gav han 300 Rigsdaler til Nyker Fattigkasse og 1000 Rigsdaler til Sognets Skolevæsen. (Bornh.Saml. bd.38 s.38: gift med formandens datter Anna Margrethe Bernholdt, dbt.nyker , død Nyker ). D 3. Karen Sommer, gift med Frederik Key Hjorth, f.1760, fra 1780 Skoleholder i Svaneke, 1786 Degn i Povlsker, 1800 Skoleholder i Hasle, 1804 Skoleholder og Degn i Klemensker, død der D 4. Christine Sommer, f.1754, gift med Hans Andersen Holm, Skipper og Købmand i Nexø, f Børn: E l - E 3. E l. Anders Hansen Holm, f E 2. Mogens Sommer (Andersen Holm), f , død , Adjunkt i Rønne. Gift med Karen Sophie Sonne, f , død 1879, Datter af Edvard Sonne, Løjtnant og Urmager i Rønne, og Hustru Margrethe Arboe. F l. Børn: F l - F 6. Christine Velhelmine Sommer, f.1823, død , 91 Aar. Ugift. Boende i Rønne. F 2. Nicolaj Theodor Sommer, f , død 1904, Fajancefabrikant, Byraadsmedlem Gift med Jensine Kirstine Matorine Ravn, f.1818, død Barn: G l. G l. Sophie Mariane Sommer, f , gift med Chr. Marius Ussing, f , Journalist i Kbhvn. F 3. Sophie Sommer, f.1828, død ung. F 4. Johannes Christian Sommer, f , død , Grosserer, Firmaet Th. Sonne & Co., Kbhvn. Gift med Ida Petersen. Børn: G l - G 2. G l. Axel Emil Sommer, f G 2. Ellen Marie Sommer, f

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt.

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. S t a m t a v l e o v e r Em i l i e P e t re a F 0 L KM AN N's S læg t 0 g P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. 000000000 Udarbejdet af K. Thorsen, Rønn~. 1937. ---- 1. Efter den sidste store

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. Skema Nr. 1. Øksendrup TIL SOGNET LAND STAND

Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. Skema Nr. 1. Øksendrup TIL SOGNET LAND STAND Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. NAVN Skema Nr. 1. Øksendrup 9b 31b FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN 1. FAMILIE Rasmus Jørgensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

A2 B5 C5 A2 B5 C5. RUNEGAARDS-GRENEN / ændret 2012

A2 B5 C5 A2 B5 C5. RUNEGAARDS-GRENEN / ændret 2012 A2 B5 C5 BERTHA MARIE KOEFOED, f. 2/12 1895, d. 2/3 1964, g. 13/10 1916 NIELS JOHAN KOFOED (søn af gdr. Andreas Laurentius K., Krampegård, Pedersker, og Elisabeth Mathilde Frederika Nielsen), f. 1/6 1893,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

A10 B2 C2 A10 B2 C2. F1. Martin Juul Hansen, f. 14/4 1973, bygningskonstruktør,

A10 B2 C2 A10 B2 C2. F1. Martin Juul Hansen, f. 14/4 1973, bygningskonstruktør, A10 B2 C2 ASTA RIGMOR NIELSEN, f. 16/2 1892, d. 15/2 1985, g. 16/8 1918 JOKUM HANSEN (søn af avlsbruger Bendt Anthon Kjøller H., Lindholm, Bodilsker, og Nielsine Kathrine Julie Nielsen), f. 15/4 1888,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE 1 GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE hvor intet andet er nævnt findes arkivalierne i kælderen AVISER Bornholms amtstidende

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Kirkebog - for Hesselager Sogn, 1920 1935, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Hesselager Kirkebog, fødte Mandkøn 1920-1935. 1. 1920, 11. januar, Ny Hesselager, Henry Nellemann Hansen. Døbt i Kirken

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Viede 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Viede 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Viede 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 1. 1935, 16. marts, Viede i Gudbjerg Kirke. Ungkarl NIELS SAXDORF BRINKMANN af Vindinge, Svendborg Amt, født i Frørup, Vindinge Herred,

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere