Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar"

Transkript

1 Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P.

2 Forord Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt K.Thorsen udarbejdede manuskripter vedrørende den bornholmske slægt S o m m e r. Det er dog kun lykkedes til dels, derfor de indskudte sider mærket med sidetal og et bogstav. Fra arkitekt Thorsens hånd foreligger de 3 manuskripter som: Den bornholmske Slægt Sommer gennem 300 Aar, samlet og sammenskrevet 1939 (et håndskrift på 20 sider propatria), Noter og Tillæg til Stamtavlen Sommer. Udarbejdet (11 sider i samme format), Tillæg og Noter til Stamtavlen over Slægten Sommer. Dateret: Rønne i Februar (l0 sider i samme format). Nogle få steder har jeg suppleret eller føjet en bemærkning til. August E.K. Forord Den sammenskrevne udgave fra 1969 er scannet til en redigerbar tekst. Samtidig med dette er noter og tillæg søgt indarbejdet de steder i teksten, hvor de hører hjemme. Sidenummereringen fra sammenskrivningen 1969 er ikke bevaret, der er derfor indsat angivelse af sidenumre på formen Side x (1969 renskrift) fra denne. Scanningen er sket som en del af et projekt til gennemgang, kontrol og korrektion af K. Thorsens slægtstavle. Fejl, fejltolkninger og unøjagtigheder i slægtstavlen er ikke rettet ved redigeringen, og oplysningerne skal derfor anvendes med forsigtighed, idet K. Thorsen er kendt for ikke altid at have været tilstrækkelig omhyggelig og kritisk. Februar Ole Plannthin

3 Side 2 Biskop Mogens Sommer Side 1a (1969 renskrift) At Slægtsnavnet Sommer har været kendt og anset i Norden i Tiden før Reformationen ses bl.a. af Bispevalget i Strengnæs i Sverrig Aar 1523, da Domkapitlet paa Ærkebisp Johannes Magnus' Anbefaling og støttet af Kongen, Gustav Vasa, valgte Mogens Sommer til Biskop. For at faa den fulde kirkelige Magt og Myndighed skulde Valget imidlertid stadfæstes af Paven i Rom, Hadrian; men da denne ved samme Tid afgik ved Døden, og den nye Pave, Clemens den Syvende, kom i Strid med Gustav Vasa, der helt brød med Pavedømmet, fik Mogens Sommer ikke den pavelige Velsignelse. Biskoppen sparede imidlertid herved en større Sum Penge, der skulde have været betalt for Stadfæstelsen. (C.F.Allen: De tre nordiske Rigers Historie). "Denne Biskop havde altsaa samme Navn som nedennævnte Stamfader til den bornholmske Slægt SOMMER. A. Mogens Hansen Sommer var gift med en Datter af Jep Pedersen, 1662: 33.Slg.Povlsker, og 1689: 31.Slg.Jomfrugaard, samme Sogn. Denne Svigerfaders Bomærke findes paa et Dokument af 1670 i Rigsarkivet anført saaledes. Den under C l nævnte Jep Pedersen Sommer er altsaa opkaldt efter sin Mormors Far.

4 Side 3 Side 1 (1969 renskrift) Den bornholmske Slægt Sommer har sin Oprindelse paa Sydøstlandet og kan følges tilbage til Midten af 1600-Tallet. Blandt Borgerne i Nexø, der Anno 1670 indsendte et Andragende til en kgl. Kommission paa Øen, underskriver blandt andre Peder Sommer. Han.er vistnok Søn af en Hans Sommer og Broder til A Mogens Hansen Sommer Stamfaderen til de Slægtslinjer, der nu bærer Navnet. Han var født Anno 1647 og døde Anno 1695 i Povlsker, hvor han var Sognedegn og Ejer af 33. Selvejergaard, Sommergaard. Med sin Hustru, hvis Navn og Data er ukendt (da Povlsker Kirkebog er mangelfuld og til Eksempel slet ikke ført i Aarene ), havde Mogens Hansen Sommer 3 Børn: B l B 3. (B3 på side 45) B l. Laurids Mogensen Sommer var Ejer af 33.Selvejergaard Sommergaard i Povlsker fra 1689 til ca Iøvrigt ingen nærmere Oplysning. B 2. Ingeborg Mogensdatter Sommer blev gift c.aar 1700 med Peder Madsen, født 1677, død 1717, Gaardejer, 29.Slgd. Sandegaard, Bodilsker, Søn af Mads Hansen, 29.Slgd. (1689), der var Søn af Hans Laursen, 29.Slgd. (1651 og 1662). Peder Madsen og Ingeborg Mogensdatter Sommer havde 5 Børn, der her skal betegnes Børn: C l C 5. (C2 side 18, C3 side 20, C4 side 27, C5 side 33) C 1. Jep Pedersen Sommer født 1701, Gaardejer, Sandegaard, 27.Slgd. i Povlsker, som han blev Besidder af ved Giftermaal med Jens Bærildsens Enke Maren, og efter hendes Død boede han en Aarrække, endnu 1766, som Besidder af 5.Vornedegaard Staunsgaard, Povlsker, hvor han ogsaa var tilgiftet, medens Gaardens egentlige Ejer var Stedsønnen Hans Pedersen. Jep Pedersen Sommer havde Børnene Børn: D l D 2. Side 2 (1969 renskrift) D l. Margrethe Ipsdatter Sommer, f.1728, død , gift med Mogens Jørgensen Folkmann, f , (se side 44 [1969 renskrift]) død , henved 93 Aar gl. Gaardejer, 7.Slg. Tjørneby, Povlsker indtil 1793, derefter Avlsbruger Nyby, Aakirkeby. Børn: E l E 5. E l. Karen Mogensdatter Folkmann, døbt , død Gift med Anders Andersen West, f.1754, Gaardejer, 7.Slg.Tjørneby, Povlsker.

5 Side 4 E 2. Jeppe Mogensen Folkmann, f.1767, var hjemme paa Gaarden ved Folketællingen 1787, 20 Aar gl., og nævnes ved Gaardsalget E 3. Jørgen Mogensen Folkmann, nævnt E 4. Ingeborg Mogensdatter Folkmann, nævnt E 5. Margrethe Mogensdatter Folkmann, nævnt D 2. Peder Ipsen Sommer Han var født paa 27.Slg i Faderens første Ægteskab. I 1786 købte han for 445 Slettedaler Staunsgaard, 5 Vornedegaard, af Ejeren Hans Pedersen, der 1759 var bleven gift til 38.Slg. "I Skoven", Bodilsker. Peder Ipsen Sommer var Sandemand og Stolsbroder i Set. Povls Gildet. Før 1786 var han Besidder af 27.Slg., sin Fødegaard. Han blev gift ved Aar 1773 med Boritta Sivertsdatter, født 1744, døbt 16/9, Datter af Sivert Rasmussen, 23.Slg., Lille Pilegaard, Povlsker, og Hustru Ellen. Peder Ipsen Sommer døde som Undentagsmand paa Staunsgaard , 95 Aar gammel. Børn: E l - E 9. E l. Jeptha Pedersen Sommer, født 1775, død , 66 Aar gl., Fisker og Stælejer i Snogebæk, fra 1820 Gaardejer 23.Slg. L.Pilegaard, Povlsker. Gift med Martha Cathrine Henningsdatter, Datter af Gaardejer Henning Pedersen, 36.Slg. Dyndeby, Povlsker, og Ane Olsdatter. Børn: F l - F 9. F l. Karen Kirstine Sommer, f.1814, gift 1839 med Hans Chr. Pihl, født , paa 18.Slg. Povlsker, Gaardejer, 23. Slg. L.Pilegaard, siden Pæregaard, 13.Slg. Pedersker, fra 1863 Raagelundsgaard, Østerlars. Søn af Marcus Adzersen Pihl, 18.Slg., og Anneke Mogensdatter. (se Tillæg I side l: En Søn af H.Chr.Pihl var Vognmand i Nexø; dennes Søn var Handelsskolebestyrer Marius V.Hansen i Rønne, der havde nedlagt Slægtsnavnet Pihl). Børn: G l G 6. G l. Per Pihl, f.c I Amerika. G 2. Jep Hansen Pihl, f , Vognmand i Nexø, gift med Mine Marie Kure, f , Datter af Anders Kure, Asseregaard, Klemensker. Barn: H l. H l. Marius V. Hansen, Lærer, Handelsskoleforstander, Rønne, f , død Se bemærkningen u. moderen. G 3. Marcus Peter Pihl, f I Amerika. G 4. Kirstine Pih1, f

6 Side 5 G 5. Otto Pihl, f.c.1850 Søn: Hans Christian Pihl, Bagermester Svaneke. G 6. Ellevite Pihl, f. gift med Fritz M. Olsen, 18.Slg. Dalegaard, Aaker, siden i Aakirkeby. F 2. Anne Kirstine Sommer, f , gift 1840 med Christian Christopher Pihl, f.1793, Gaardejer, 34.Slg. Dyndeby, Povlsker, Søn af Hans Peter Pihl, 34.Slg., og Margrethe Larsdatter. Børn: G l G 6. G l. Margrethe Kirstine Sommer, f G 2. Jep Christian Pihl, f , Gaardejer 34.Slg. Dyndeby, Povlsker, fra 1888 Avlsbruger i Pedersker, 9.Slg. Billegravsgaards Parcel. G 3. Martha Kirstine Pihl, G 4. Annine Caroline Pihl, f G 5. Juliane Marie Pihl, f G 6. Jens Julius Pihl, f F 3. Benditte Kirstine Sommer, f , konfirmeret 1832, tjente i Pedersker 1843.Gift med Hans Jakobsen i Pedersker. F 4. Povl Sommer, f , død , Avlsbruger i Povlsker, Brogaards Parcel, gift med Ane Kirstine Bertelsdatter, f , død 1896, Datter af Bertel Pedersen, Lærkegaard, Povlsker. Børn: G l G 5. G l. Jeppe Peter Anthon Sommer, f , død , Snedker i Snogebæk, gift med Karoline Frederikke Kathrine Pihl, f , død Børn: H l H 5. H 1. Julius Andreas Sommer, f , død , i Amerika. H 2. Jeptha Peter Sigvard Sommer, f , Farmer i Minesota, Amerika. Gift med Barth Standeford. H 3. Cathrine Juliane Kristine Sommer, f Ugift. H 4. Ludvig Marius Sommer, f , død H 5. Johannes Rohmann Sommer, f , død G 2. Mathilde Bartholine Sommer, f , død Ugift, i Nexø. G 3. Marius Sommer, i Amerika. G 4. Laurids Peter Sommer, f., Postbud, 6.Vgd.Pc. Egeby, Aaker, er død. Gift med Dorthea Larsen, Datter af Snedker Larsen, Aaker.

7 Side 6 Børn: H l H 3. H l. Poula Sommer. H 2. Einer Sommer. I Amerika. H 3. Holger Sommer, Avlsbruger, 60.Slg.Almegaards Parcel, Østermarie. G 5. Juni Sommer, død lille. F 5. Dorthea Laurentie Sommer, f Tillæg på disse sider er indarbejdet i anetavlen. Side 2a-2c (1969 renskrift) Side 3 (1969 renskrift) F 6. Martha Kathrine Sommer, f.1828, gift med Jørgen Kofoed, 23. Slg., Povlsker, fra 1867 Knappegaard i Ibsker. Barn: G l. G l. Augusta Kofoed, f.l , gift med Laurits Peter August Mortensen, f , Gaardejer, Bertelegaard, Søn af Martin Jensen Mortensen, Bertelegaard, og Hustru Bolette Margrethe Sassersen. Børn: H l - H 5. H l. Martha Margrethe Kofoed Mortensen, f H 2. Jens Louis Mortensen, f , Gaardejer, Bertelegaard, Ibsker. H 3. Valborg Kofoed Mortensen, f.l H 4. Aage Christian Mortensen, f , død H 5. Manny Kofoed Mortensen, f F 7. Jens Peter Sommer, f Udvandret til Amerika. F 8. Hans Peter Sommer, f.1832, død 1903, Avlsbruger i Pedersker. Gift med Karoline Ipsen. Barn: G l. G 1. Elise Mathea Sommer, f , død , gift med Christian Christoffer Pihl, Købmand i Nexø. F 9. Caroline Sommer, f , gift med Marcus Seiersen, f , død , Avlsbruger ved Krusegaard i Bodilsker, Søn af Seier Hansen, Snedker, Povlsker, og Hustru. Mariane Hansine. Børn, heraf nogle i Amerika, men vil føre for vidt at angive disse.

8 Side 7 E 2. Mogens Sommer, f.1777, Gaardejer, 20.Slg.Nordbakkegaard, Povlsker, gift med Karen Hansdatter. Børn: F l - F 7. F l. Maren Kirstine Sommer, f , død , gift med Niels Jensen Marcher, f , død , Gaardejer Naskegaard, Ibsker, Søn af Jens Espersen, Markeregaard, Povlsker, og Hustru Cecilie Dich. Børn: G l - G 8. G l. Cecilie Marcher. f.1835, død G 2. Jens Marcher, f , død , Træbenegaard, Ibsker, fra 1880 Ejer at Naskegaard, Ibsker. Gift med Ane Kirstine Jensen, f , død Datter af Jens Pedersen, Træbenegaard, Ibsker. Børn (if1g.tillæg I s.2): H l - H 3. H l. Petrea Marcher, f ; bor i Svaneke. Ugift. H 2. Jens Andreas August Marcher, f , Gaardejer, Naskegaard, Ibsker, siden Sparekassedirektør i Svaneke. Gift med Anna Kathrine Hansen, f , Datter af' Morten Julius Hansen, Munkegaard, Ibsker, og Boline Kirstine Pedersen. Børn: I l I 3. I l. I 2. I 3. Aage Andreas Marcher, f.1903, Landmand paa Sjælland. Jens Otto Marcher, f.o.1905, Kontrolassistent i Povlsker. Ingvard Johannes Marcher, f , Gaardejer, Naskegaard fra Gift med Eli Kure, f , Datter af Gaardejer Anker Kure Kofoedgaard. Klemensker,og Thora Elisabeth Kofoed. Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. Side 3a (1969 renskrift) Side 4 (1969 renskrift) H 3. Anna Marcher, f , gift med Jeppe Janus Pedersen, f , Gaardejer, Kuregaard, 31.Slg. Østermarie, Søn af Anthon Pedersen, Kuregaard, og Hansine Westh af Pindeløkkegaard. Barn: I l

9 Side 8 I l. (en datter) gift med Peter Sommer, en Tid i Amerika, Gaardejer, Kuregaard, Østermarie, Søn af Anthon Sommer, Lisegaard i Ibsker, siden Svaneke. G 3. Hans Marcher, f.1838, udvandret til U.S.A. Gift med Caroline Munch, fra Bækkegaard i Ibsker, Datter af Sandemand Lars Peter Munch og Hustru født Mikkelsen. G 4. Magnus Peter Marcher, f , død , Gaardejer St. Frigaard, Østermarie. Gift 1870 med Kusine Cecilie Kathrine Marcher, fra Spidsegaard, Povlsker, f , død , Datter af Hans Jensen Dich Marcher og Malene Kathrine Nansen. Børn: (iflg.tillæg I s.3) H l - H 5. H 1. Helene Cecilie Kathrine Marcher 1, f , gift med Anthon Absalon Kofoed, f , Gaardejer, Aagaard, Østerlars, siden Landlyst", Nyker, Søn af Anders Hansen Kofoed, Tyskegaard, Pedersker, og Maren Kirstine Hansen. Børn: 6. H 2. Nicoline Hansine Marcher, f , gift med Christian M.Pedersen, f , Gaardejer, Vestre Ellesgaard, 66.Slg. Aaker, siden Avlsbruger i Aakirkeby, Søn af Christian Pedersen, Vestre Ellesgaard. Børn: Ingen. H 3. Magna Petrea Marcher, f , gift med Hans Nicolaj Munch, f , Gaardejer, Gam1evælde, Østerlars, 10.Slg., siden Avlsbruger "Niagara, Øster1ars, Søn af Morten Jensen Munch, Skrulle, 1.Vgd., Østermarie, og Hansine Cathrine Pedersen. Børn: Ingen. H 4. Janus Mathias Marcher, f , Avlsbruger Tudse Næs, Sjælland, gift med Ada Christiane Sørensen, f Børn: 10. H 5. Agnes Alfredine Marcher, f , gift med Fætteren Hans Andreas Marcher, Sandegaard, Bodilsker, f , Søn af Hans Chr.Marcher, Sandegaard, og Anie Kristine Pihl. Børn: 5. G 5. Peder Marcher, f.1842, udvandret til Amerika. G 6. Nelius Marcher, f.1845, var altid paa Gaarden. Ugift. Side 5 (1969 renskrift) 1 Iflg. Provst Rasmussens: Østerlarsker Sogns Gaardejere 37.&38. Slg.: Helene Cecilie Marie Marcher f

10 Side 9 G 7. Marine Caroline Marcher, f /9, død 26/ Ugift. G 8. Julius Marcher, f.c Udvandret til U.S.A. F 2. Ane Margrethe Sommer, f. paa Nordbakkegaard 1813, død F 3. Benditte (Kirstine) Sommer, f , død Gift med Hans Munch, f , død , Gaardejer Skrokkegaard, Povlsker, Søn af Hans Madsen, Skrokkegaard. (Sønnens Navn: Hans Madsen Munch). Barn: G l. G l. Hans Mossin Munch, f , Gaardejer, Skrokkegaard, Povlsker. Gift med Albine Mortensen, f , Datter af Hans Peter Mortensen, Knappegaard, Ibsker, siden Tornegaard, Povlsker, og Anine Mathilde Kofoed. Børn: H l H 2. H l. Hans Madsen Munch, f , Gaardejer Skrokkegaard, Gift med Johanne Margrethe Ipsen, f , Datter af Jens Peter Ipsen, Bager, Aakirkeby, og hans 2. Hustru Kristine Lyster. I l. Barn: I l. Elisabeth Munch, f H 2. Johannes Andreas Munch, f , Gaardejer Eskesgaard, Ibsker. Gift med Anine Kathrine Espersen, f , Datter af Jens Espersen, 6.Slg. Tjørneby, Povlsker, og Kirstine Møller. Børn: I l - I 2. I l. I 2. Albert Espersen Munch, f Hedevig Munch, f F 4. Karen Marie Sommer, fra Nordbakkegaard i Povlsker, f , død Gift med Lars Peter Møller, f , død , Møller, 17.Slg.Parcel, Povlsker, Søn af Peder Monsen Møller, 17.Slg.Pc., og Marie Mogensdatter. Børn: G l... G 4. G l. Magnus Peter Møller, Avlsbruger i Pedersker, f , boede i Kjællingeby paa en Parcel af 1.Slg., 4 Tdr.Land, Hartkorn 2 Skpr.2 Fdk. 2½ Alb.. Han afgik ved Døden i Gift i Maj 1884 med Laura Michella Madsen, f , død April 1930, Datter af Mads Hansen Madsen, Avlsbruger, Pedersker, og Hustru Peterine. Børn: H l - H 2.

11 Side 10 H l. Mathias Laurentius Møller, f , Autovognmand, Bodilsker Station. Gift med Mathine Kofoed, f , Datter af Avlsbruger Kofoed, Bodilsker. Børn: Ingen. H 2. Karl Andreas Møller, f , Snedker og Bygmester, Bodilsker st. Gift med Engeline Kristine Hansen, f , død , Datter af Hans Peter Hansen, Raagelundsgaard, 4. Vgd. Østerlars (Han var Søn af Hans Peter Jensen, samme Gaard) og Hustru Engeline Mogensine Svendsen af Holsegaard, Østerlars. Børn: I l - I 4. I l. I 2. I 3. I 4. Svend Alvin Møller, f Hjerdis Margrethe Møller, f Berndt Kristian Møller, f Ruth Marie Møller, f G 2. Gine Møller, f.1850; var ugift. G 3. Laura Møller, f.1855, gift med Skrædder Johansen i Nexø. G 4. Peder Møller, f I Amerika fra 1884 til 1900, derefter hjemvendt, boende i Nexø, sluttelig boende ved Bodilsker St. Ugift. F 5. Kirstine Margrethe Sommer, f F 6. Hans Peter Sommer, f , Avlsbruger, Balka. Gift med Karen Kirstine Pihl, f , Datter af Gaardejer Pihl, 34.Slg.Dyndeby, Povlsker, og dennes 1. Hustru Margrethe West. Gennemarbejdet og alvorlige fejl rettet. Barn: G l. G l. Hansine Sommer, gift med Andreas Pedersen, Balka. Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. Side 5a (1969 renskrift) Side 6 (1969 renskrift) F 7. Jens Mossin Sommer, f , død , Gaardejer, Nordbakkegaard, Povlsker. Gift med Cecilie Kathrine Marcher, f , død , Datter af Peder Jensen Marcher, 36.Slg. Dyndeby, Povlsker, og Kathrine Madsdatter. Børn: G l G 6.

12 Side 11 G l. Julius Peter Sommer, f.1856, død 1928, Fuldmægtig i Østifternes Kreditforening, København. Gift med Margrethe Jensen af Viborg. Børn: H l H 2. H l. Mogens Sommer, f H 2. Peer Sommer, f G 2. Hans Peter Sommer, f.1860, død i Amerika c Ugift. G 3. Michelle Cathrine Sommer, f Ugift. G 4. Jens Mathias Sommer, f , død i Nexø. En Tid i Amerika, derefter Gaardejer Nordbakkegaard. Gift med Hermandine Andrea Munch, f , Datter af Andreas Marcussen Munch, "Mosevang", Bodilsker, og Oline Dorthea Kjøller. Børn: H l H 4. H l. Agnes Noomi Sommer, f H 2. Dorthea Cecilie Sommer, f paa Nordbakkegaard i Povlsker, er blevet gift med Gaardejer Valdemar Hansen Lund, Knappegaard, 4.slg. i Ibsker. H 3. Karoline Rasmine Somner, f , død H 4. Mary Benedikte Sommer, f , død G 5. Karoline Kirstine Sommer, f.1867, død Ugift. G 6. Anna Cecilie Sommer, f Ugift. E 3. Ingeborg Sommer, f Nævnes Intet videre bekendt. E 4. Rasmus Hansen Pedersen Sommer, f.1778, død Gaardejer Homannegaard, Ibsker, fra Ellesgaard i Povlsker. Gift med Maren Kirstine Esbersdatter, f.1785, Datter af Esper Pedersen, Skovgaard, Povlsker, og Hustru Maren Pedersdatter Lerche. Børn: F1 - F 10. F 1. Karen Kirstine Sommer, f , død paa Ellesgaard. F 2. Maren Marie Sommer, f , konfirmeret Ved Skiftet efter Faderen i Marts 1841 var hun "konditionerende" i København. F 3. Borithe Sommer, f F 4. Ane Marie Sommer, f "konditionerede" i Frederikshald, Norge. Side 7 (1969 renskrift)

13 Side 12 F 5. Rasmus Peter Sommer, f , død 1863 i København. Gift der 1853 med Ellen Margrethe Erichsen Barn: G 1. G l. Carl Julius Sommer, f , død , boende i København. Hans Søn: H 1. H 1. Einar Peter Sommer, Manufakturhand1er, Kbhvn. F 6. Esper Peter Sommer, f F 7. Cecilie Margrethe Sommer, f F 8. Povl Sommer, f Er Fadder 1843 paa 23.Slg., Povlsker. F 9. Juliane Sommer, f.1824, død i Povlsker, E11esgaard. F l0. Andreas Peter Sommer, f.1828, død , 4 Mdr.gl. E 5. Hans Peter Sommer, f.1780, død , Gaardejer, Stavnsgaard, Povlsker. Gift med Kristine Pedersdatter. Børn: F l F 3. F l. Benedikte Sommer, f , død , 96 Aar gl. Gift 1843 med Anders Jørgensen Due, f , død , Gaardejer Duegaard, Povlsker, Søn af Esber Andersen Due, Duegaard, og Mette Marie Hansdatter. Børn: G l G 4 G l. Andrea Mathilde Sophie Due, f , død , gift med Jens Christian Schou, f , død , Gaardejer, 7.Vornedegaard, Sose, Vestermarie, Søn af Jens Schou, Sose, og Hustru Ane Cathrine Espersen. Børn: H l - H 8. H l. Agnes Cathrine Schou, f , gift med Jens Johansen, Gaardejer ovre. H 2. Benedikte Schou, f , gift med Ole Olsen, Gaardejer, Egegaard pr.espergærde. Børn: 4. H 3. Magna Jensine Antonie Schou, f , gift med Sophus Frank, Skoledirektør Kbhvn. 4 Børn. H 4. Jens Andreas Schou, f , Gaardejer 7.Vgd. Sose, Sandemand. Gift med Martha Lohmann, f , Datter af H.P. Chr. Lohmann, Tvillingsgaard, 5.Slg., Vestermarie og Hustru Sanne Margrethe Kirstine Predbjørn.

14 Side 13 Børn: I l - I 3. I l. Valborg Schou, f , gift med Hans Nicolaj Kaas, f , Løjtnant, Gaardejer, Nørregaard 1.Vgd. Ibsker, Søn af Jochum Peter Kaas, Styrsgaard, Ibsker, og Andrea Sophie Hansen. (se side 17 [1969 renskrift].) Børn: K l - K 3. Tillæg på disse sider er indarbejdet i anetavlen. K l. Svend Kaas, f. og død K 2. Else Kaas, f K 3. Ole Nicolaj Kaas, f Side 7a-7b (1969 renskrift) Side 8 (1969 renskrift) I 2. I 3. Inger Schou, f , død c.3 Mdr. Bodil Schou, f H 5. Marie Kristine Schou, f , gift med Edvard Lund, Fyrmester, Hammerodde Fyr, siden Hammerens Fyr. Dannebrogsmand. 4 Børn. H 6. Elisabeth Schou, f , ugift, boende I Sose. H 7. Valborg Dorthea Schou, f , gift til 28.Slg. i Sose med Karl M. Jensen, f , død , Gaardejer 28.Slg. Sose, Vestermarie. Barn: I l. I l. Poul Jensen, Gaardejer 28.Slg.,Sose. H 8. Karen Sophie Schou, f , gift med Jørgen Sinius Klo, Gaardejer, Søgaard, 33 & 34.Slg. Vestermarie, Søn af Ole Jørgensen Kloe, Maegaard, Rutsker, og Hustru Elsebeth Christiane Pedersen. Ole Jørgensen Kloe, f , død , var Søn af Jørgen Olsen Kloe, Bagergaard, 20.Slg.Rutsker, og Hustru Annika Marie Riis. Jørgen Olsen Kloe f.1806, død i Hasle , var Søn af Ole Jørgensen Kloe, ( ), Gaardejer, Myseregaard, 33.Slg.Rutsker. Denne var Søn af Jørgen Olsen Kloe, Tornegaard, 2.Slg. Rutsker ( ) og Hustru Kirstine Pedersdatter. G 2. Andreas Espersen Due, f , død , Gaardejer St.Myregaard, Pedersker. Sogneraadsmedlem, Amtsraadsmedlem, 1.Formand for Bornholms Valgmenighed.

15 Side 14 Gift med Sanne Hansen, f , død , Datter af Hans Peter Hansen, Lynggaard, Aaker, og Laurencie Marcher. I 1901 flyttet til Villa Duesminde" i Povlsker, tæt ved Fødegaarden. Siden flyttet til Nexø, hvor de fejrede Guldbryllup i Marts Børn: H l - H 8. H l. Axel Chr. Due, f , Gaardejer St.Myregaard, Pedersker, Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem. Gift med Karoline Marie Olsen, f , Datter af Hans Andreas Olsen, Vasegaard, Pedersker, og Hustru Marie Rømer. Børn: I l - I 5. I 1. Esther Due, f , gift med Aage Kofoed, f , Gaardejer, Frostegaard, Aaker, senere flyttet til Aakirkeby, Søn af Carl Nikolaj Kofoed, Brogaard, Pedersker, og Barbara Kofoed. Børn: I 2. Hedvig Margrethe Dam, f (1902 iflg.lauegds. Stamt.), gift med Gunnar Juul Nielsen, f , Gaardejer Sortegaard, 3.Slg. Aaker, Søn af Jens Theodor Nielsen, Gaardejer, Stangegaard, Aaker, og Anna Cathrine Andersen af 6.Vgd. Engegaard, Vestermarie. Børn: K l - K 4. K l. Ruth Gerthea Nielsen, f K 2. Birgit Due Nielsen, f , død (1928 iflg.lauegaards Stamtavlen) K 3. Erik Juul Nielsen, f K 4. Ingrid Due Nielsen, f I 3. I 4. I 5. Side 9 (1969 renskrift) Helga Due, f , gift med Johan Carlson, De Svenske Statsbaners Rejsebureau, Kbhvn. (1940 flyttet til Sverrig). Marie Due, f Esber Due, f H 2. Esber Due, f , Gaardejer Strandgaard, Over Draaby pr.jægerspris, gift med Olivia Erlandsen. H 3. Anders Peter Due, f.l , Gaardejer Hallelev pr.slagelse; gift med Sigrid Hansen, Datter af H.P.Hansen, Hallelev.

16 Side 15 H 4. Thovald Magnus Due, død ung. H 5. Kristine :Benditte Due, f , gift med August Marcher, Kirkebogaard, Povlsker, Søn af August Marcher, Kirkebogaard, Købmand og Sparekassebogholder i Nexø, og Hustru Signe Dam. H 6. Sanne Dorthea Due, f ; gift med Peder Rudolf Marcher, Duegaard, Povlsker, af Kirkebogaard. H 7. Hans Oskar Due, f , Gaardejer Hjembæk pr.jyderup, gift med Kristine Kristensen. H 8. Marie Hedvig Due, f , gift med Viggo Kofoed, Gadegaard, Povlsker, Søn af Peder Kofoed, Gadegaard, og Frederikke Mathilde f.kofoed. G 3. Magnus Peter Hansen Due, Han var født 1850 og afgik ved Døden under Ophold i København (enten som Militær eller Student) 4.September 1872, 22 Aar gammel. Ifølge Dødsannonce i Bornholms Avis. G 4. Birgine Christine Marie Due, f , gift med Peter Christian Lund, f , Gaardejer, Duegaard, Povlsker, Søn af Gaardejer Chr.H.Lund, Lynggaard, 5.Slg. i Rø, og Elisabeth Kirstine Rømer af Tyskegaard, Rø. Børn: H l - H 2. H l. Magnus Due Lund, født og død H 2. Johannes Lund, født og død F 2. Peder Hansen Sommer, f , død , Gaardejer, Sandegaard, 27.Slg. Povlsker. Gift med Ane Rine Dam, f , død , 94 Aar gl., Datter af Andr. Didrich Dam, 27.Slg. Børn: G l - G 3. G 1. Hansine Anine Christine Sommer, f , død Gift med Claus Philip Jensen, Bækkegaard, Povlsker, f , død , Søn af O.P.Jensen, Dyndegaard, Klemensker. Barn: H l. H l. Petra Cathrine Sophie Jensen, f , gift med Adolph Andreas Koefoed, f , Gaardejer Bækkegaard, Povlsker, senere paa. Solvang i Povlsker, Søn af Niels Adolph Koefoed, Kaptajn, Langemyregaard, Aaker, og Gunhild Petrea f.kofoed. Børn: I l - I 2. Side 10 (1969 renskrift) I l. Gunhild Sophie Koefoed, f , gift med Ole Alfred Koefoed, f Bjørnegaard, Nyker. Børn: K l - K 3.

17 Side 16 K l. Thor Koefoed, f K 2. Svend Alfred Koefoed, f K 3. Inger Koefoed, f I 2. Conrad Philip Kofoed, f , 9.Vgd. Bækkegaard, Povlsker, gift med Grete Nielsen, f , Datter af Købmand Anton Nielsen og Frida Jensen. Barn: K l. K l. Poul Erik Koefoed, f G 2. Andrea Regine Sommer, f , gift med Karl Tius Hansen, f , Gaardejer Lærkegaard, Søn af Hans Peter Bertelsen, Lærkegaard, og Hustru Birgitte Marcher. Barn: H l. H l. Hans Peter Hansen, f , Gaardejer, Lærkegaard. Gift med Hansine Kristine Pihl, f Børn: G 3. Niels Peter Sommer, f.1855, Gaardejer, Sandegaard, Povlsker. Gift med Karen Marie Pihl, f , Datter af Skomager Peter Pihl, Enekrogen, Bodilsker, og Hustru f. Hansen. Barn: H l. H l. Anthon Peter Sommer, Gaardejer, Sandegaard, Povlsker, gift med Manna Caroline Pihl, Datter af Jens P.Pihl, Krusegaard, Povlsker, og Hustru Gine Kathrine Jakobsen. F 3. Marcus Peter Sommer, f , død , Gaardejer, Stavnsgaard, Povlsker. Gift 1. Gang med Margrethe Kirstine Kofoed, f , død , Datter af Kofoed, Gadegaard, 17.Slg. Povlsker. Gift 2. Gang med Johanne Marie Munch, f , død , Datter af Ole Hansen Munch, Limensgaard, Aaker, og Hustru Cecilie Lyster. Børn: G l - G 4. G l. Marie Sommer, f Side 11 (1969 renskrift) G 2. Hansine Kristine Sommer, f , gift med Eskild Johannes Hansen, f , Gaardejer, Stavnsgaard, Søn af Peter Hansen, 24.Slg. Lille Gubbegaard, Povlsker, og Caroline Jensen af 6.Slg. Tjørneby. Eskild Hansen og Hustru siden flyttet til Ejendommen "Kjærhøj, Povlsker.

18 Side 17 G 3. Petrea Cecilie Sommer, f , gift med Anders Due, Mejeribestyrer, "Bækkedal", f , fra Siden Villa Skansen" ved Nexø. Søn af Marius Olsen Due, Gaardejer, L.Loftsgaard, 18.Slg. Pedersker, Sogneraadsformand, siden Politibetjent i Aakirkeby, og Juliane Kathrine Marcher. Børn: H l - H 2. H l. Johannes Due, f , Mejeribestyrer "Bækkedal, Povlsker fra H 2. Eva Kathrine Due, f G 4. Olivia Sommer, f. 1873, gift med Hans Anker Larsen, 5.Slg. Julsgaard, Bodilsker, Søn af Mouritz Peter Larsen, 5.Slg. og Elisabeth Kirstine Jensen. Barn: H l. - H 2. H l. Svend Aage Ancher, Gaardejer Julsgaard, 5.Slg. Bodilsker. H 2. Oluf Johannes Anker. fra 1931 Gaardejer, Ellesgaard, 15.Slg. Nylars. Gift med Helga Kofoed, Datter af Jenus Laurentius Kofoed, Gaardejer, Kirkeværge, Gadegaard, 31.Slg.Nylars. Denne var født , Søn af Jens Michael Kofoed, Gaardejer, Gadegaard (død 1890) og Hustru Karoline Laurentze Holm. J.M.Kofoed var Søn af Lars Michael Hansen, Gadegaard, (død 1848) og Hustru Kirstine, Peder Kofoeds Datter af Gadegaard (Datter af Peder Kofoed død 1824 og Hustru Ane Margrethe Espersdatter. En Fætter til Jenus Laurentius Kofoed er Sagfører Kofoed, Rønne. E 6. Ellen Marie Sommer, f. 1784, var 3 Aar gl. ved Folketællingen E 7. Ingeborg Margrethe Sommer, f.1785, var 2 Aar i 1787, gift med Jens Hansen Bech, Gaardejer, Kroggaard, 22.Slg. Povlsker. Barn: F l. F l. Lovise Marie Bech, f , død Gift med Anders Andersen Juul, f , død , Gaardejer, 22.Slg. Kroggaard, Povlsker Søn af Anders Pedersen Hansen Juul, Riseskovhuset i Aaker, siden Gaardejer Stensgaard, 3'.Slg. Aaker, og Hustru. Birthe Michelsdatter. Børn: G l - G 2. G l. Engeline Birgitte Marie Juul, f , død Ugift. G 2. Anders Peter Juul, f , død , Gaardejer, Kroggaard, Povlsker. Gift med Jensine Karoline Jensen, f , død , Datter af Jens Jensen, Rabekkegaard, Ibsker, og Kathrine Louise Jensen fra Skyttegaard. Børn: H 1 H 10

19 Side 18 Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. H l. Anna Marie Karoline Juul, f Ugift. H 2. Johannes Andreas Juul, f , Skomager, Snogebæk. Ugift. Side 11a (1969 renskrift) Side 12 (1969 renskrift) H 3. Aage Peter Valdemar Juul, f , Avlsbruger 4. Vgd.Pc., Povlsker. Gift med Kathrine Marie Schultz, f paa Ærø. I l. I 2. Børn: I l - I 3. Erna Schultz Juul, f Erik Bent Juul, f Tvilling. I 3. Ebba Juul, f Tvilling. død H 4. Kristian Jensen Juul, f , Gaardejer 22.Slg. Kroggaard fra Ugift. H 5. Ingeborg Louise Juul, f Paa Sjælland. Ugift. H 6. Petra Jansine Juul, f Gift med Enok Emmanuel Andersen, f , død , Avlsbruger 3.Slg.Pc., Østermarie. I l. Barn: I l. Egon Juul Andersen, f H 7. Helga Margrethe Juul, f Paa Sjælland. Ugift. H 8. Adolf Peter Juul, f Paa Sj ælland. H 9. Else Birgitte Juul, f Ugift. H l0 Holger Hugo Juul, f Landmand. E 8. Ole Pedersen Sommer, f E 9. Kirstine Ipsdatter Sommer, f.1795, død Gift med Hans Grønnegaard Kofoed, f.1795, død , Gaardejer Stavnsgaard, 5.Vgd. Povlsker, Søn af Conrad Pihl Kofoed, St. Myregaard, Aaker, og Hustru Signe Margrethe. C 2. Mogens Pedersen Sommer, født 1703 paa Sandegaard i Bodilsker, død 1789, Sognedegn i Bodilsker Gift 1.Gang med Karen Sandbye, Datter af Sognepræst i Klemensker Jørgen Axelsen Sandbye ( ) og Hustru Karen Christensdatter Lind. Børn: D l - D 5.

20 Side 19 D l. Cathrine Sophie Sommer, f.1747 (var 40 Aar gl.ved Folketællingen i Nexø 1787), gift med Niels Kofoed, f.1742, Kordegn i Nexø. Barn: E l. E 1. Anne Marie Nielsdatter Kofoed, f Side 13 (1969 renskrift) D 2. Peder Sommer, f , cand.theol.1774, Kapellan Nyker , Præst der 1782 til sin Død Ved Legat gav han 300 Rigsdaler til Nyker Fattigkasse og 1000 Rigsdaler til Sognets Skolevæsen. (Bornh.Saml. bd.38 s.38: gift med formandens datter Anna Margrethe Bernholdt, dbt.nyker , død Nyker ). D 3. Karen Sommer, gift med Frederik Key Hjorth, f.1760, fra 1780 Skoleholder i Svaneke, 1786 Degn i Povlsker, 1800 Skoleholder i Hasle, 1804 Skoleholder og Degn i Klemensker, død der D 4. Christine Sommer, f.1754, gift med Hans Andersen Holm, Skipper og Købmand i Nexø, f Børn: E l - E 3. E l. Anders Hansen Holm, f E 2. Mogens Sommer (Andersen Holm), f , død , Adjunkt i Rønne. Gift med Karen Sophie Sonne, f , død 1879, Datter af Edvard Sonne, Løjtnant og Urmager i Rønne, og Hustru Margrethe Arboe. F l. Børn: F l - F 6. Christine Velhelmine Sommer, f.1823, død , 91 Aar. Ugift. Boende i Rønne. F 2. Nicolaj Theodor Sommer, f , død 1904, Fajancefabrikant, Byraadsmedlem Gift med Jensine Kirstine Matorine Ravn, f.1818, død Barn: G l. G l. Sophie Mariane Sommer, f , gift med Chr. Marius Ussing, f , Journalist i Kbhvn. F 3. Sophie Sommer, f.1828, død ung. F 4. Johannes Christian Sommer, f , død , Grosserer, Firmaet Th. Sonne & Co., Kbhvn. Gift med Ida Petersen. Børn: G l - G 2. G l. Axel Emil Sommer, f G 2. Ellen Marie Sommer, f

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række - 20. bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK Indhold Forord...

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 2. 1935, 9. januar, Gudbjerg By. Keld Skov Petersen. Købmand Laurits Erling Gunnar Skov Petersen, født 25. februar 1903 og

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen.

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen. Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Fødte Mandkøn. Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1941-1950. 1. 1941, 27. april, Gudme By. Mogens Møller Christoffersen.

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation Christian (Dugge) Duch Side 1 Første Generation 1. Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående.

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående. SLÆGTSBOGEN 1 Forord: Denne slægtsbog er en revideret udgave af en tidligere slægtsbog som er tilvejebragt af mig en ukendt person, men jeg har forsøgt at opdaterer bogen enkelte steder, inden for min

Læs mere

Paul Lysholdt Rasmussen. Efterslægtstavle for. Hein Diederich Dünweber & Kirstine Regine Nielsdatter

Paul Lysholdt Rasmussen. Efterslægtstavle for. Hein Diederich Dünweber & Kirstine Regine Nielsdatter Paul Lysholdt Rasmussen Efterslægtstavle for Hein Diederich Dünweber & Kirstine Regine Nielsdatter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Anetavle for Hein Diederich Dünweber...5

Læs mere

Slægtsbog om: Slægten Breinholt

Slægtsbog om: Slægten Breinholt Slægtsbog om: Slægten Breinholt 1 SLÆGTEN BREINHOLT I det foreliggende arbejde fremlægges for familien, på hvis foranstaltning det er udført, må det oplyses, at arbejdet i væsentlig grad støtter sig til

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793.

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793. sognearkiv Side 1 af 121 Udskrift af folketællinger, tingbøger, vejviser mm Mennesker i sogn og deres boliger Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere