Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar"

Transkript

1 Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P.

2 Forord Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt K.Thorsen udarbejdede manuskripter vedrørende den bornholmske slægt S o m m e r. Det er dog kun lykkedes til dels, derfor de indskudte sider mærket med sidetal og et bogstav. Fra arkitekt Thorsens hånd foreligger de 3 manuskripter som: Den bornholmske Slægt Sommer gennem 300 Aar, samlet og sammenskrevet 1939 (et håndskrift på 20 sider propatria), Noter og Tillæg til Stamtavlen Sommer. Udarbejdet (11 sider i samme format), Tillæg og Noter til Stamtavlen over Slægten Sommer. Dateret: Rønne i Februar (l0 sider i samme format). Nogle få steder har jeg suppleret eller føjet en bemærkning til. August E.K. Forord Den sammenskrevne udgave fra 1969 er scannet til en redigerbar tekst. Samtidig med dette er noter og tillæg søgt indarbejdet de steder i teksten, hvor de hører hjemme. Sidenummereringen fra sammenskrivningen 1969 er ikke bevaret, der er derfor indsat angivelse af sidenumre på formen Side x (1969 renskrift) fra denne. Scanningen er sket som en del af et projekt til gennemgang, kontrol og korrektion af K. Thorsens slægtstavle. Fejl, fejltolkninger og unøjagtigheder i slægtstavlen er ikke rettet ved redigeringen, og oplysningerne skal derfor anvendes med forsigtighed, idet K. Thorsen er kendt for ikke altid at have været tilstrækkelig omhyggelig og kritisk. Februar Ole Plannthin

3 Side 2 Biskop Mogens Sommer Side 1a (1969 renskrift) At Slægtsnavnet Sommer har været kendt og anset i Norden i Tiden før Reformationen ses bl.a. af Bispevalget i Strengnæs i Sverrig Aar 1523, da Domkapitlet paa Ærkebisp Johannes Magnus' Anbefaling og støttet af Kongen, Gustav Vasa, valgte Mogens Sommer til Biskop. For at faa den fulde kirkelige Magt og Myndighed skulde Valget imidlertid stadfæstes af Paven i Rom, Hadrian; men da denne ved samme Tid afgik ved Døden, og den nye Pave, Clemens den Syvende, kom i Strid med Gustav Vasa, der helt brød med Pavedømmet, fik Mogens Sommer ikke den pavelige Velsignelse. Biskoppen sparede imidlertid herved en større Sum Penge, der skulde have været betalt for Stadfæstelsen. (C.F.Allen: De tre nordiske Rigers Historie). "Denne Biskop havde altsaa samme Navn som nedennævnte Stamfader til den bornholmske Slægt SOMMER. A. Mogens Hansen Sommer var gift med en Datter af Jep Pedersen, 1662: 33.Slg.Povlsker, og 1689: 31.Slg.Jomfrugaard, samme Sogn. Denne Svigerfaders Bomærke findes paa et Dokument af 1670 i Rigsarkivet anført saaledes. Den under C l nævnte Jep Pedersen Sommer er altsaa opkaldt efter sin Mormors Far.

4 Side 3 Side 1 (1969 renskrift) Den bornholmske Slægt Sommer har sin Oprindelse paa Sydøstlandet og kan følges tilbage til Midten af 1600-Tallet. Blandt Borgerne i Nexø, der Anno 1670 indsendte et Andragende til en kgl. Kommission paa Øen, underskriver blandt andre Peder Sommer. Han.er vistnok Søn af en Hans Sommer og Broder til A Mogens Hansen Sommer Stamfaderen til de Slægtslinjer, der nu bærer Navnet. Han var født Anno 1647 og døde Anno 1695 i Povlsker, hvor han var Sognedegn og Ejer af 33. Selvejergaard, Sommergaard. Med sin Hustru, hvis Navn og Data er ukendt (da Povlsker Kirkebog er mangelfuld og til Eksempel slet ikke ført i Aarene ), havde Mogens Hansen Sommer 3 Børn: B l B 3. (B3 på side 45) B l. Laurids Mogensen Sommer var Ejer af 33.Selvejergaard Sommergaard i Povlsker fra 1689 til ca Iøvrigt ingen nærmere Oplysning. B 2. Ingeborg Mogensdatter Sommer blev gift c.aar 1700 med Peder Madsen, født 1677, død 1717, Gaardejer, 29.Slgd. Sandegaard, Bodilsker, Søn af Mads Hansen, 29.Slgd. (1689), der var Søn af Hans Laursen, 29.Slgd. (1651 og 1662). Peder Madsen og Ingeborg Mogensdatter Sommer havde 5 Børn, der her skal betegnes Børn: C l C 5. (C2 side 18, C3 side 20, C4 side 27, C5 side 33) C 1. Jep Pedersen Sommer født 1701, Gaardejer, Sandegaard, 27.Slgd. i Povlsker, som han blev Besidder af ved Giftermaal med Jens Bærildsens Enke Maren, og efter hendes Død boede han en Aarrække, endnu 1766, som Besidder af 5.Vornedegaard Staunsgaard, Povlsker, hvor han ogsaa var tilgiftet, medens Gaardens egentlige Ejer var Stedsønnen Hans Pedersen. Jep Pedersen Sommer havde Børnene Børn: D l D 2. Side 2 (1969 renskrift) D l. Margrethe Ipsdatter Sommer, f.1728, død , gift med Mogens Jørgensen Folkmann, f , (se side 44 [1969 renskrift]) død , henved 93 Aar gl. Gaardejer, 7.Slg. Tjørneby, Povlsker indtil 1793, derefter Avlsbruger Nyby, Aakirkeby. Børn: E l E 5. E l. Karen Mogensdatter Folkmann, døbt , død Gift med Anders Andersen West, f.1754, Gaardejer, 7.Slg.Tjørneby, Povlsker.

5 Side 4 E 2. Jeppe Mogensen Folkmann, f.1767, var hjemme paa Gaarden ved Folketællingen 1787, 20 Aar gl., og nævnes ved Gaardsalget E 3. Jørgen Mogensen Folkmann, nævnt E 4. Ingeborg Mogensdatter Folkmann, nævnt E 5. Margrethe Mogensdatter Folkmann, nævnt D 2. Peder Ipsen Sommer Han var født paa 27.Slg i Faderens første Ægteskab. I 1786 købte han for 445 Slettedaler Staunsgaard, 5 Vornedegaard, af Ejeren Hans Pedersen, der 1759 var bleven gift til 38.Slg. "I Skoven", Bodilsker. Peder Ipsen Sommer var Sandemand og Stolsbroder i Set. Povls Gildet. Før 1786 var han Besidder af 27.Slg., sin Fødegaard. Han blev gift ved Aar 1773 med Boritta Sivertsdatter, født 1744, døbt 16/9, Datter af Sivert Rasmussen, 23.Slg., Lille Pilegaard, Povlsker, og Hustru Ellen. Peder Ipsen Sommer døde som Undentagsmand paa Staunsgaard , 95 Aar gammel. Børn: E l - E 9. E l. Jeptha Pedersen Sommer, født 1775, død , 66 Aar gl., Fisker og Stælejer i Snogebæk, fra 1820 Gaardejer 23.Slg. L.Pilegaard, Povlsker. Gift med Martha Cathrine Henningsdatter, Datter af Gaardejer Henning Pedersen, 36.Slg. Dyndeby, Povlsker, og Ane Olsdatter. Børn: F l - F 9. F l. Karen Kirstine Sommer, f.1814, gift 1839 med Hans Chr. Pihl, født , paa 18.Slg. Povlsker, Gaardejer, 23. Slg. L.Pilegaard, siden Pæregaard, 13.Slg. Pedersker, fra 1863 Raagelundsgaard, Østerlars. Søn af Marcus Adzersen Pihl, 18.Slg., og Anneke Mogensdatter. (se Tillæg I side l: En Søn af H.Chr.Pihl var Vognmand i Nexø; dennes Søn var Handelsskolebestyrer Marius V.Hansen i Rønne, der havde nedlagt Slægtsnavnet Pihl). Børn: G l G 6. G l. Per Pihl, f.c I Amerika. G 2. Jep Hansen Pihl, f , Vognmand i Nexø, gift med Mine Marie Kure, f , Datter af Anders Kure, Asseregaard, Klemensker. Barn: H l. H l. Marius V. Hansen, Lærer, Handelsskoleforstander, Rønne, f , død Se bemærkningen u. moderen. G 3. Marcus Peter Pihl, f I Amerika. G 4. Kirstine Pih1, f

6 Side 5 G 5. Otto Pihl, f.c.1850 Søn: Hans Christian Pihl, Bagermester Svaneke. G 6. Ellevite Pihl, f. gift med Fritz M. Olsen, 18.Slg. Dalegaard, Aaker, siden i Aakirkeby. F 2. Anne Kirstine Sommer, f , gift 1840 med Christian Christopher Pihl, f.1793, Gaardejer, 34.Slg. Dyndeby, Povlsker, Søn af Hans Peter Pihl, 34.Slg., og Margrethe Larsdatter. Børn: G l G 6. G l. Margrethe Kirstine Sommer, f G 2. Jep Christian Pihl, f , Gaardejer 34.Slg. Dyndeby, Povlsker, fra 1888 Avlsbruger i Pedersker, 9.Slg. Billegravsgaards Parcel. G 3. Martha Kirstine Pihl, G 4. Annine Caroline Pihl, f G 5. Juliane Marie Pihl, f G 6. Jens Julius Pihl, f F 3. Benditte Kirstine Sommer, f , konfirmeret 1832, tjente i Pedersker 1843.Gift med Hans Jakobsen i Pedersker. F 4. Povl Sommer, f , død , Avlsbruger i Povlsker, Brogaards Parcel, gift med Ane Kirstine Bertelsdatter, f , død 1896, Datter af Bertel Pedersen, Lærkegaard, Povlsker. Børn: G l G 5. G l. Jeppe Peter Anthon Sommer, f , død , Snedker i Snogebæk, gift med Karoline Frederikke Kathrine Pihl, f , død Børn: H l H 5. H 1. Julius Andreas Sommer, f , død , i Amerika. H 2. Jeptha Peter Sigvard Sommer, f , Farmer i Minesota, Amerika. Gift med Barth Standeford. H 3. Cathrine Juliane Kristine Sommer, f Ugift. H 4. Ludvig Marius Sommer, f , død H 5. Johannes Rohmann Sommer, f , død G 2. Mathilde Bartholine Sommer, f , død Ugift, i Nexø. G 3. Marius Sommer, i Amerika. G 4. Laurids Peter Sommer, f., Postbud, 6.Vgd.Pc. Egeby, Aaker, er død. Gift med Dorthea Larsen, Datter af Snedker Larsen, Aaker.

7 Side 6 Børn: H l H 3. H l. Poula Sommer. H 2. Einer Sommer. I Amerika. H 3. Holger Sommer, Avlsbruger, 60.Slg.Almegaards Parcel, Østermarie. G 5. Juni Sommer, død lille. F 5. Dorthea Laurentie Sommer, f Tillæg på disse sider er indarbejdet i anetavlen. Side 2a-2c (1969 renskrift) Side 3 (1969 renskrift) F 6. Martha Kathrine Sommer, f.1828, gift med Jørgen Kofoed, 23. Slg., Povlsker, fra 1867 Knappegaard i Ibsker. Barn: G l. G l. Augusta Kofoed, f.l , gift med Laurits Peter August Mortensen, f , Gaardejer, Bertelegaard, Søn af Martin Jensen Mortensen, Bertelegaard, og Hustru Bolette Margrethe Sassersen. Børn: H l - H 5. H l. Martha Margrethe Kofoed Mortensen, f H 2. Jens Louis Mortensen, f , Gaardejer, Bertelegaard, Ibsker. H 3. Valborg Kofoed Mortensen, f.l H 4. Aage Christian Mortensen, f , død H 5. Manny Kofoed Mortensen, f F 7. Jens Peter Sommer, f Udvandret til Amerika. F 8. Hans Peter Sommer, f.1832, død 1903, Avlsbruger i Pedersker. Gift med Karoline Ipsen. Barn: G l. G 1. Elise Mathea Sommer, f , død , gift med Christian Christoffer Pihl, Købmand i Nexø. F 9. Caroline Sommer, f , gift med Marcus Seiersen, f , død , Avlsbruger ved Krusegaard i Bodilsker, Søn af Seier Hansen, Snedker, Povlsker, og Hustru. Mariane Hansine. Børn, heraf nogle i Amerika, men vil føre for vidt at angive disse.

8 Side 7 E 2. Mogens Sommer, f.1777, Gaardejer, 20.Slg.Nordbakkegaard, Povlsker, gift med Karen Hansdatter. Børn: F l - F 7. F l. Maren Kirstine Sommer, f , død , gift med Niels Jensen Marcher, f , død , Gaardejer Naskegaard, Ibsker, Søn af Jens Espersen, Markeregaard, Povlsker, og Hustru Cecilie Dich. Børn: G l - G 8. G l. Cecilie Marcher. f.1835, død G 2. Jens Marcher, f , død , Træbenegaard, Ibsker, fra 1880 Ejer at Naskegaard, Ibsker. Gift med Ane Kirstine Jensen, f , død Datter af Jens Pedersen, Træbenegaard, Ibsker. Børn (if1g.tillæg I s.2): H l - H 3. H l. Petrea Marcher, f ; bor i Svaneke. Ugift. H 2. Jens Andreas August Marcher, f , Gaardejer, Naskegaard, Ibsker, siden Sparekassedirektør i Svaneke. Gift med Anna Kathrine Hansen, f , Datter af' Morten Julius Hansen, Munkegaard, Ibsker, og Boline Kirstine Pedersen. Børn: I l I 3. I l. I 2. I 3. Aage Andreas Marcher, f.1903, Landmand paa Sjælland. Jens Otto Marcher, f.o.1905, Kontrolassistent i Povlsker. Ingvard Johannes Marcher, f , Gaardejer, Naskegaard fra Gift med Eli Kure, f , Datter af Gaardejer Anker Kure Kofoedgaard. Klemensker,og Thora Elisabeth Kofoed. Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. Side 3a (1969 renskrift) Side 4 (1969 renskrift) H 3. Anna Marcher, f , gift med Jeppe Janus Pedersen, f , Gaardejer, Kuregaard, 31.Slg. Østermarie, Søn af Anthon Pedersen, Kuregaard, og Hansine Westh af Pindeløkkegaard. Barn: I l

9 Side 8 I l. (en datter) gift med Peter Sommer, en Tid i Amerika, Gaardejer, Kuregaard, Østermarie, Søn af Anthon Sommer, Lisegaard i Ibsker, siden Svaneke. G 3. Hans Marcher, f.1838, udvandret til U.S.A. Gift med Caroline Munch, fra Bækkegaard i Ibsker, Datter af Sandemand Lars Peter Munch og Hustru født Mikkelsen. G 4. Magnus Peter Marcher, f , død , Gaardejer St. Frigaard, Østermarie. Gift 1870 med Kusine Cecilie Kathrine Marcher, fra Spidsegaard, Povlsker, f , død , Datter af Hans Jensen Dich Marcher og Malene Kathrine Nansen. Børn: (iflg.tillæg I s.3) H l - H 5. H 1. Helene Cecilie Kathrine Marcher 1, f , gift med Anthon Absalon Kofoed, f , Gaardejer, Aagaard, Østerlars, siden Landlyst", Nyker, Søn af Anders Hansen Kofoed, Tyskegaard, Pedersker, og Maren Kirstine Hansen. Børn: 6. H 2. Nicoline Hansine Marcher, f , gift med Christian M.Pedersen, f , Gaardejer, Vestre Ellesgaard, 66.Slg. Aaker, siden Avlsbruger i Aakirkeby, Søn af Christian Pedersen, Vestre Ellesgaard. Børn: Ingen. H 3. Magna Petrea Marcher, f , gift med Hans Nicolaj Munch, f , Gaardejer, Gam1evælde, Østerlars, 10.Slg., siden Avlsbruger "Niagara, Øster1ars, Søn af Morten Jensen Munch, Skrulle, 1.Vgd., Østermarie, og Hansine Cathrine Pedersen. Børn: Ingen. H 4. Janus Mathias Marcher, f , Avlsbruger Tudse Næs, Sjælland, gift med Ada Christiane Sørensen, f Børn: 10. H 5. Agnes Alfredine Marcher, f , gift med Fætteren Hans Andreas Marcher, Sandegaard, Bodilsker, f , Søn af Hans Chr.Marcher, Sandegaard, og Anie Kristine Pihl. Børn: 5. G 5. Peder Marcher, f.1842, udvandret til Amerika. G 6. Nelius Marcher, f.1845, var altid paa Gaarden. Ugift. Side 5 (1969 renskrift) 1 Iflg. Provst Rasmussens: Østerlarsker Sogns Gaardejere 37.&38. Slg.: Helene Cecilie Marie Marcher f

10 Side 9 G 7. Marine Caroline Marcher, f /9, død 26/ Ugift. G 8. Julius Marcher, f.c Udvandret til U.S.A. F 2. Ane Margrethe Sommer, f. paa Nordbakkegaard 1813, død F 3. Benditte (Kirstine) Sommer, f , død Gift med Hans Munch, f , død , Gaardejer Skrokkegaard, Povlsker, Søn af Hans Madsen, Skrokkegaard. (Sønnens Navn: Hans Madsen Munch). Barn: G l. G l. Hans Mossin Munch, f , Gaardejer, Skrokkegaard, Povlsker. Gift med Albine Mortensen, f , Datter af Hans Peter Mortensen, Knappegaard, Ibsker, siden Tornegaard, Povlsker, og Anine Mathilde Kofoed. Børn: H l H 2. H l. Hans Madsen Munch, f , Gaardejer Skrokkegaard, Gift med Johanne Margrethe Ipsen, f , Datter af Jens Peter Ipsen, Bager, Aakirkeby, og hans 2. Hustru Kristine Lyster. I l. Barn: I l. Elisabeth Munch, f H 2. Johannes Andreas Munch, f , Gaardejer Eskesgaard, Ibsker. Gift med Anine Kathrine Espersen, f , Datter af Jens Espersen, 6.Slg. Tjørneby, Povlsker, og Kirstine Møller. Børn: I l - I 2. I l. I 2. Albert Espersen Munch, f Hedevig Munch, f F 4. Karen Marie Sommer, fra Nordbakkegaard i Povlsker, f , død Gift med Lars Peter Møller, f , død , Møller, 17.Slg.Parcel, Povlsker, Søn af Peder Monsen Møller, 17.Slg.Pc., og Marie Mogensdatter. Børn: G l... G 4. G l. Magnus Peter Møller, Avlsbruger i Pedersker, f , boede i Kjællingeby paa en Parcel af 1.Slg., 4 Tdr.Land, Hartkorn 2 Skpr.2 Fdk. 2½ Alb.. Han afgik ved Døden i Gift i Maj 1884 med Laura Michella Madsen, f , død April 1930, Datter af Mads Hansen Madsen, Avlsbruger, Pedersker, og Hustru Peterine. Børn: H l - H 2.

11 Side 10 H l. Mathias Laurentius Møller, f , Autovognmand, Bodilsker Station. Gift med Mathine Kofoed, f , Datter af Avlsbruger Kofoed, Bodilsker. Børn: Ingen. H 2. Karl Andreas Møller, f , Snedker og Bygmester, Bodilsker st. Gift med Engeline Kristine Hansen, f , død , Datter af Hans Peter Hansen, Raagelundsgaard, 4. Vgd. Østerlars (Han var Søn af Hans Peter Jensen, samme Gaard) og Hustru Engeline Mogensine Svendsen af Holsegaard, Østerlars. Børn: I l - I 4. I l. I 2. I 3. I 4. Svend Alvin Møller, f Hjerdis Margrethe Møller, f Berndt Kristian Møller, f Ruth Marie Møller, f G 2. Gine Møller, f.1850; var ugift. G 3. Laura Møller, f.1855, gift med Skrædder Johansen i Nexø. G 4. Peder Møller, f I Amerika fra 1884 til 1900, derefter hjemvendt, boende i Nexø, sluttelig boende ved Bodilsker St. Ugift. F 5. Kirstine Margrethe Sommer, f F 6. Hans Peter Sommer, f , Avlsbruger, Balka. Gift med Karen Kirstine Pihl, f , Datter af Gaardejer Pihl, 34.Slg.Dyndeby, Povlsker, og dennes 1. Hustru Margrethe West. Gennemarbejdet og alvorlige fejl rettet. Barn: G l. G l. Hansine Sommer, gift med Andreas Pedersen, Balka. Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. Side 5a (1969 renskrift) Side 6 (1969 renskrift) F 7. Jens Mossin Sommer, f , død , Gaardejer, Nordbakkegaard, Povlsker. Gift med Cecilie Kathrine Marcher, f , død , Datter af Peder Jensen Marcher, 36.Slg. Dyndeby, Povlsker, og Kathrine Madsdatter. Børn: G l G 6.

12 Side 11 G l. Julius Peter Sommer, f.1856, død 1928, Fuldmægtig i Østifternes Kreditforening, København. Gift med Margrethe Jensen af Viborg. Børn: H l H 2. H l. Mogens Sommer, f H 2. Peer Sommer, f G 2. Hans Peter Sommer, f.1860, død i Amerika c Ugift. G 3. Michelle Cathrine Sommer, f Ugift. G 4. Jens Mathias Sommer, f , død i Nexø. En Tid i Amerika, derefter Gaardejer Nordbakkegaard. Gift med Hermandine Andrea Munch, f , Datter af Andreas Marcussen Munch, "Mosevang", Bodilsker, og Oline Dorthea Kjøller. Børn: H l H 4. H l. Agnes Noomi Sommer, f H 2. Dorthea Cecilie Sommer, f paa Nordbakkegaard i Povlsker, er blevet gift med Gaardejer Valdemar Hansen Lund, Knappegaard, 4.slg. i Ibsker. H 3. Karoline Rasmine Somner, f , død H 4. Mary Benedikte Sommer, f , død G 5. Karoline Kirstine Sommer, f.1867, død Ugift. G 6. Anna Cecilie Sommer, f Ugift. E 3. Ingeborg Sommer, f Nævnes Intet videre bekendt. E 4. Rasmus Hansen Pedersen Sommer, f.1778, død Gaardejer Homannegaard, Ibsker, fra Ellesgaard i Povlsker. Gift med Maren Kirstine Esbersdatter, f.1785, Datter af Esper Pedersen, Skovgaard, Povlsker, og Hustru Maren Pedersdatter Lerche. Børn: F1 - F 10. F 1. Karen Kirstine Sommer, f , død paa Ellesgaard. F 2. Maren Marie Sommer, f , konfirmeret Ved Skiftet efter Faderen i Marts 1841 var hun "konditionerende" i København. F 3. Borithe Sommer, f F 4. Ane Marie Sommer, f "konditionerede" i Frederikshald, Norge. Side 7 (1969 renskrift)

13 Side 12 F 5. Rasmus Peter Sommer, f , død 1863 i København. Gift der 1853 med Ellen Margrethe Erichsen Barn: G 1. G l. Carl Julius Sommer, f , død , boende i København. Hans Søn: H 1. H 1. Einar Peter Sommer, Manufakturhand1er, Kbhvn. F 6. Esper Peter Sommer, f F 7. Cecilie Margrethe Sommer, f F 8. Povl Sommer, f Er Fadder 1843 paa 23.Slg., Povlsker. F 9. Juliane Sommer, f.1824, død i Povlsker, E11esgaard. F l0. Andreas Peter Sommer, f.1828, død , 4 Mdr.gl. E 5. Hans Peter Sommer, f.1780, død , Gaardejer, Stavnsgaard, Povlsker. Gift med Kristine Pedersdatter. Børn: F l F 3. F l. Benedikte Sommer, f , død , 96 Aar gl. Gift 1843 med Anders Jørgensen Due, f , død , Gaardejer Duegaard, Povlsker, Søn af Esber Andersen Due, Duegaard, og Mette Marie Hansdatter. Børn: G l G 4 G l. Andrea Mathilde Sophie Due, f , død , gift med Jens Christian Schou, f , død , Gaardejer, 7.Vornedegaard, Sose, Vestermarie, Søn af Jens Schou, Sose, og Hustru Ane Cathrine Espersen. Børn: H l - H 8. H l. Agnes Cathrine Schou, f , gift med Jens Johansen, Gaardejer ovre. H 2. Benedikte Schou, f , gift med Ole Olsen, Gaardejer, Egegaard pr.espergærde. Børn: 4. H 3. Magna Jensine Antonie Schou, f , gift med Sophus Frank, Skoledirektør Kbhvn. 4 Børn. H 4. Jens Andreas Schou, f , Gaardejer 7.Vgd. Sose, Sandemand. Gift med Martha Lohmann, f , Datter af H.P. Chr. Lohmann, Tvillingsgaard, 5.Slg., Vestermarie og Hustru Sanne Margrethe Kirstine Predbjørn.

14 Side 13 Børn: I l - I 3. I l. Valborg Schou, f , gift med Hans Nicolaj Kaas, f , Løjtnant, Gaardejer, Nørregaard 1.Vgd. Ibsker, Søn af Jochum Peter Kaas, Styrsgaard, Ibsker, og Andrea Sophie Hansen. (se side 17 [1969 renskrift].) Børn: K l - K 3. Tillæg på disse sider er indarbejdet i anetavlen. K l. Svend Kaas, f. og død K 2. Else Kaas, f K 3. Ole Nicolaj Kaas, f Side 7a-7b (1969 renskrift) Side 8 (1969 renskrift) I 2. I 3. Inger Schou, f , død c.3 Mdr. Bodil Schou, f H 5. Marie Kristine Schou, f , gift med Edvard Lund, Fyrmester, Hammerodde Fyr, siden Hammerens Fyr. Dannebrogsmand. 4 Børn. H 6. Elisabeth Schou, f , ugift, boende I Sose. H 7. Valborg Dorthea Schou, f , gift til 28.Slg. i Sose med Karl M. Jensen, f , død , Gaardejer 28.Slg. Sose, Vestermarie. Barn: I l. I l. Poul Jensen, Gaardejer 28.Slg.,Sose. H 8. Karen Sophie Schou, f , gift med Jørgen Sinius Klo, Gaardejer, Søgaard, 33 & 34.Slg. Vestermarie, Søn af Ole Jørgensen Kloe, Maegaard, Rutsker, og Hustru Elsebeth Christiane Pedersen. Ole Jørgensen Kloe, f , død , var Søn af Jørgen Olsen Kloe, Bagergaard, 20.Slg.Rutsker, og Hustru Annika Marie Riis. Jørgen Olsen Kloe f.1806, død i Hasle , var Søn af Ole Jørgensen Kloe, ( ), Gaardejer, Myseregaard, 33.Slg.Rutsker. Denne var Søn af Jørgen Olsen Kloe, Tornegaard, 2.Slg. Rutsker ( ) og Hustru Kirstine Pedersdatter. G 2. Andreas Espersen Due, f , død , Gaardejer St.Myregaard, Pedersker. Sogneraadsmedlem, Amtsraadsmedlem, 1.Formand for Bornholms Valgmenighed.

15 Side 14 Gift med Sanne Hansen, f , død , Datter af Hans Peter Hansen, Lynggaard, Aaker, og Laurencie Marcher. I 1901 flyttet til Villa Duesminde" i Povlsker, tæt ved Fødegaarden. Siden flyttet til Nexø, hvor de fejrede Guldbryllup i Marts Børn: H l - H 8. H l. Axel Chr. Due, f , Gaardejer St.Myregaard, Pedersker, Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem. Gift med Karoline Marie Olsen, f , Datter af Hans Andreas Olsen, Vasegaard, Pedersker, og Hustru Marie Rømer. Børn: I l - I 5. I 1. Esther Due, f , gift med Aage Kofoed, f , Gaardejer, Frostegaard, Aaker, senere flyttet til Aakirkeby, Søn af Carl Nikolaj Kofoed, Brogaard, Pedersker, og Barbara Kofoed. Børn: I 2. Hedvig Margrethe Dam, f (1902 iflg.lauegds. Stamt.), gift med Gunnar Juul Nielsen, f , Gaardejer Sortegaard, 3.Slg. Aaker, Søn af Jens Theodor Nielsen, Gaardejer, Stangegaard, Aaker, og Anna Cathrine Andersen af 6.Vgd. Engegaard, Vestermarie. Børn: K l - K 4. K l. Ruth Gerthea Nielsen, f K 2. Birgit Due Nielsen, f , død (1928 iflg.lauegaards Stamtavlen) K 3. Erik Juul Nielsen, f K 4. Ingrid Due Nielsen, f I 3. I 4. I 5. Side 9 (1969 renskrift) Helga Due, f , gift med Johan Carlson, De Svenske Statsbaners Rejsebureau, Kbhvn. (1940 flyttet til Sverrig). Marie Due, f Esber Due, f H 2. Esber Due, f , Gaardejer Strandgaard, Over Draaby pr.jægerspris, gift med Olivia Erlandsen. H 3. Anders Peter Due, f.l , Gaardejer Hallelev pr.slagelse; gift med Sigrid Hansen, Datter af H.P.Hansen, Hallelev.

16 Side 15 H 4. Thovald Magnus Due, død ung. H 5. Kristine :Benditte Due, f , gift med August Marcher, Kirkebogaard, Povlsker, Søn af August Marcher, Kirkebogaard, Købmand og Sparekassebogholder i Nexø, og Hustru Signe Dam. H 6. Sanne Dorthea Due, f ; gift med Peder Rudolf Marcher, Duegaard, Povlsker, af Kirkebogaard. H 7. Hans Oskar Due, f , Gaardejer Hjembæk pr.jyderup, gift med Kristine Kristensen. H 8. Marie Hedvig Due, f , gift med Viggo Kofoed, Gadegaard, Povlsker, Søn af Peder Kofoed, Gadegaard, og Frederikke Mathilde f.kofoed. G 3. Magnus Peter Hansen Due, Han var født 1850 og afgik ved Døden under Ophold i København (enten som Militær eller Student) 4.September 1872, 22 Aar gammel. Ifølge Dødsannonce i Bornholms Avis. G 4. Birgine Christine Marie Due, f , gift med Peter Christian Lund, f , Gaardejer, Duegaard, Povlsker, Søn af Gaardejer Chr.H.Lund, Lynggaard, 5.Slg. i Rø, og Elisabeth Kirstine Rømer af Tyskegaard, Rø. Børn: H l - H 2. H l. Magnus Due Lund, født og død H 2. Johannes Lund, født og død F 2. Peder Hansen Sommer, f , død , Gaardejer, Sandegaard, 27.Slg. Povlsker. Gift med Ane Rine Dam, f , død , 94 Aar gl., Datter af Andr. Didrich Dam, 27.Slg. Børn: G l - G 3. G 1. Hansine Anine Christine Sommer, f , død Gift med Claus Philip Jensen, Bækkegaard, Povlsker, f , død , Søn af O.P.Jensen, Dyndegaard, Klemensker. Barn: H l. H l. Petra Cathrine Sophie Jensen, f , gift med Adolph Andreas Koefoed, f , Gaardejer Bækkegaard, Povlsker, senere paa. Solvang i Povlsker, Søn af Niels Adolph Koefoed, Kaptajn, Langemyregaard, Aaker, og Gunhild Petrea f.kofoed. Børn: I l - I 2. Side 10 (1969 renskrift) I l. Gunhild Sophie Koefoed, f , gift med Ole Alfred Koefoed, f Bjørnegaard, Nyker. Børn: K l - K 3.

17 Side 16 K l. Thor Koefoed, f K 2. Svend Alfred Koefoed, f K 3. Inger Koefoed, f I 2. Conrad Philip Kofoed, f , 9.Vgd. Bækkegaard, Povlsker, gift med Grete Nielsen, f , Datter af Købmand Anton Nielsen og Frida Jensen. Barn: K l. K l. Poul Erik Koefoed, f G 2. Andrea Regine Sommer, f , gift med Karl Tius Hansen, f , Gaardejer Lærkegaard, Søn af Hans Peter Bertelsen, Lærkegaard, og Hustru Birgitte Marcher. Barn: H l. H l. Hans Peter Hansen, f , Gaardejer, Lærkegaard. Gift med Hansine Kristine Pihl, f Børn: G 3. Niels Peter Sommer, f.1855, Gaardejer, Sandegaard, Povlsker. Gift med Karen Marie Pihl, f , Datter af Skomager Peter Pihl, Enekrogen, Bodilsker, og Hustru f. Hansen. Barn: H l. H l. Anthon Peter Sommer, Gaardejer, Sandegaard, Povlsker, gift med Manna Caroline Pihl, Datter af Jens P.Pihl, Krusegaard, Povlsker, og Hustru Gine Kathrine Jakobsen. F 3. Marcus Peter Sommer, f , død , Gaardejer, Stavnsgaard, Povlsker. Gift 1. Gang med Margrethe Kirstine Kofoed, f , død , Datter af Kofoed, Gadegaard, 17.Slg. Povlsker. Gift 2. Gang med Johanne Marie Munch, f , død , Datter af Ole Hansen Munch, Limensgaard, Aaker, og Hustru Cecilie Lyster. Børn: G l - G 4. G l. Marie Sommer, f Side 11 (1969 renskrift) G 2. Hansine Kristine Sommer, f , gift med Eskild Johannes Hansen, f , Gaardejer, Stavnsgaard, Søn af Peter Hansen, 24.Slg. Lille Gubbegaard, Povlsker, og Caroline Jensen af 6.Slg. Tjørneby. Eskild Hansen og Hustru siden flyttet til Ejendommen "Kjærhøj, Povlsker.

18 Side 17 G 3. Petrea Cecilie Sommer, f , gift med Anders Due, Mejeribestyrer, "Bækkedal", f , fra Siden Villa Skansen" ved Nexø. Søn af Marius Olsen Due, Gaardejer, L.Loftsgaard, 18.Slg. Pedersker, Sogneraadsformand, siden Politibetjent i Aakirkeby, og Juliane Kathrine Marcher. Børn: H l - H 2. H l. Johannes Due, f , Mejeribestyrer "Bækkedal, Povlsker fra H 2. Eva Kathrine Due, f G 4. Olivia Sommer, f. 1873, gift med Hans Anker Larsen, 5.Slg. Julsgaard, Bodilsker, Søn af Mouritz Peter Larsen, 5.Slg. og Elisabeth Kirstine Jensen. Barn: H l. - H 2. H l. Svend Aage Ancher, Gaardejer Julsgaard, 5.Slg. Bodilsker. H 2. Oluf Johannes Anker. fra 1931 Gaardejer, Ellesgaard, 15.Slg. Nylars. Gift med Helga Kofoed, Datter af Jenus Laurentius Kofoed, Gaardejer, Kirkeværge, Gadegaard, 31.Slg.Nylars. Denne var født , Søn af Jens Michael Kofoed, Gaardejer, Gadegaard (død 1890) og Hustru Karoline Laurentze Holm. J.M.Kofoed var Søn af Lars Michael Hansen, Gadegaard, (død 1848) og Hustru Kirstine, Peder Kofoeds Datter af Gadegaard (Datter af Peder Kofoed død 1824 og Hustru Ane Margrethe Espersdatter. En Fætter til Jenus Laurentius Kofoed er Sagfører Kofoed, Rønne. E 6. Ellen Marie Sommer, f. 1784, var 3 Aar gl. ved Folketællingen E 7. Ingeborg Margrethe Sommer, f.1785, var 2 Aar i 1787, gift med Jens Hansen Bech, Gaardejer, Kroggaard, 22.Slg. Povlsker. Barn: F l. F l. Lovise Marie Bech, f , død Gift med Anders Andersen Juul, f , død , Gaardejer, 22.Slg. Kroggaard, Povlsker Søn af Anders Pedersen Hansen Juul, Riseskovhuset i Aaker, siden Gaardejer Stensgaard, 3'.Slg. Aaker, og Hustru. Birthe Michelsdatter. Børn: G l - G 2. G l. Engeline Birgitte Marie Juul, f , død Ugift. G 2. Anders Peter Juul, f , død , Gaardejer, Kroggaard, Povlsker. Gift med Jensine Karoline Jensen, f , død , Datter af Jens Jensen, Rabekkegaard, Ibsker, og Kathrine Louise Jensen fra Skyttegaard. Børn: H 1 H 10

19 Side 18 Tillæg på denne side er indarbejdet i anetavlen. H l. Anna Marie Karoline Juul, f Ugift. H 2. Johannes Andreas Juul, f , Skomager, Snogebæk. Ugift. Side 11a (1969 renskrift) Side 12 (1969 renskrift) H 3. Aage Peter Valdemar Juul, f , Avlsbruger 4. Vgd.Pc., Povlsker. Gift med Kathrine Marie Schultz, f paa Ærø. I l. I 2. Børn: I l - I 3. Erna Schultz Juul, f Erik Bent Juul, f Tvilling. I 3. Ebba Juul, f Tvilling. død H 4. Kristian Jensen Juul, f , Gaardejer 22.Slg. Kroggaard fra Ugift. H 5. Ingeborg Louise Juul, f Paa Sjælland. Ugift. H 6. Petra Jansine Juul, f Gift med Enok Emmanuel Andersen, f , død , Avlsbruger 3.Slg.Pc., Østermarie. I l. Barn: I l. Egon Juul Andersen, f H 7. Helga Margrethe Juul, f Paa Sjælland. Ugift. H 8. Adolf Peter Juul, f Paa Sj ælland. H 9. Else Birgitte Juul, f Ugift. H l0 Holger Hugo Juul, f Landmand. E 8. Ole Pedersen Sommer, f E 9. Kirstine Ipsdatter Sommer, f.1795, død Gift med Hans Grønnegaard Kofoed, f.1795, død , Gaardejer Stavnsgaard, 5.Vgd. Povlsker, Søn af Conrad Pihl Kofoed, St. Myregaard, Aaker, og Hustru Signe Margrethe. C 2. Mogens Pedersen Sommer, født 1703 paa Sandegaard i Bodilsker, død 1789, Sognedegn i Bodilsker Gift 1.Gang med Karen Sandbye, Datter af Sognepræst i Klemensker Jørgen Axelsen Sandbye ( ) og Hustru Karen Christensdatter Lind. Børn: D l - D 5.

20 Side 19 D l. Cathrine Sophie Sommer, f.1747 (var 40 Aar gl.ved Folketællingen i Nexø 1787), gift med Niels Kofoed, f.1742, Kordegn i Nexø. Barn: E l. E 1. Anne Marie Nielsdatter Kofoed, f Side 13 (1969 renskrift) D 2. Peder Sommer, f , cand.theol.1774, Kapellan Nyker , Præst der 1782 til sin Død Ved Legat gav han 300 Rigsdaler til Nyker Fattigkasse og 1000 Rigsdaler til Sognets Skolevæsen. (Bornh.Saml. bd.38 s.38: gift med formandens datter Anna Margrethe Bernholdt, dbt.nyker , død Nyker ). D 3. Karen Sommer, gift med Frederik Key Hjorth, f.1760, fra 1780 Skoleholder i Svaneke, 1786 Degn i Povlsker, 1800 Skoleholder i Hasle, 1804 Skoleholder og Degn i Klemensker, død der D 4. Christine Sommer, f.1754, gift med Hans Andersen Holm, Skipper og Købmand i Nexø, f Børn: E l - E 3. E l. Anders Hansen Holm, f E 2. Mogens Sommer (Andersen Holm), f , død , Adjunkt i Rønne. Gift med Karen Sophie Sonne, f , død 1879, Datter af Edvard Sonne, Løjtnant og Urmager i Rønne, og Hustru Margrethe Arboe. F l. Børn: F l - F 6. Christine Velhelmine Sommer, f.1823, død , 91 Aar. Ugift. Boende i Rønne. F 2. Nicolaj Theodor Sommer, f , død 1904, Fajancefabrikant, Byraadsmedlem Gift med Jensine Kirstine Matorine Ravn, f.1818, død Barn: G l. G l. Sophie Mariane Sommer, f , gift med Chr. Marius Ussing, f , Journalist i Kbhvn. F 3. Sophie Sommer, f.1828, død ung. F 4. Johannes Christian Sommer, f , død , Grosserer, Firmaet Th. Sonne & Co., Kbhvn. Gift med Ida Petersen. Børn: G l - G 2. G l. Axel Emil Sommer, f G 2. Ellen Marie Sommer, f

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~"' - ~ufen. ... " )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ ". ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,."',. I,.. '.. ";...

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~' - ~ufen. ...  )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ . ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,.',. I,.. '.. ;... .. \. ~.. ~ _, fcimiav!e ovc:r.,,,_,_.!~f~"' - ~ufen......~ -~~-:.,."',. I,.. ' " : -.. ''..... ~,,.j.. '... " )r:. " ". ~... ', '.. ";... ' ',: o# I ~- '..-;_ ' '' 'f " ' ' }t: :,.,,. _ S t a m t a v

Læs mere

S l æ g te n M a d v i g

S l æ g te n M a d v i g S l æ g te n M a d v i g K. Thorsen. 1935 Afskrevet 1979 efter Originalen på Bornholms Museum E. K. Slægten M a d v i g s Hjemsted er Fiskerlejet Madvig (Matvik) ved Trensum By, Hellerød Sogn, Bregne Herred,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Stamtavle over. over. Slægten Funch Jensen. K. Thorsen, 1933.

Stamtavle over. over. Slægten Funch Jensen. K. Thorsen, 1933. Stamtavle over over Slægten Funch Jensen. K. Thorsen, 1933. Afskrevet april 1983 efter en fotokopi af originalen. E.K. A. L a r s H a n s e n, Skovløber, Almindingen, først boende i Aaker, siden Viskeledshuset,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. Side 1. 1830. 16. April. Anne Margrethe Svendsdatter, enke, Rønne. Afg. Morten Nielsen, sadelmager. Nr. 2. Side 1.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aneoversigter Jeptha Pedersen Sommer, Lille Pilegård i Povlsker Dato: Ole Thyge Plannthin Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Jeptha Pedersen Sommer, Lille Pilegård i Povlsker Dato: Ole Thyge Plannthin Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne er ordnet

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

gennem Zoo Aar. Landsarkivet 1929 af K.Thorsen.

gennem Zoo Aar. Landsarkivet 1929 af K.Thorsen. S 1 æ g t e n P I H L fra ~~~ ~~ 1!~ sker gennem Zoo Aar. \ Samlet i Landsarkivet 1929 af K.Thorsen. Afskrevet 1981 efter originalen. E.K. II II e-~-~-~-~-~-~--~-!_!_~ (Pihl) i Povlsker

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. Nr. 1 Side 1. 1835. 14. Maj. Peder Nielsen Møller, slagter og borger, Nexø. Nr. 2. Side 1. 1835. 21. Maj. Cathrine Kirstine

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret A10 B1 C3 HJALMAR CHRISTIAN MUNCH, f. 28/8 1887, d. 15/10 1972, gdr., Stavns- st., g. 10/10 1913 SIGRID gård, Poulsker, fra 1949 villa Aftenhvile, Pedersker KATHRINE SONNE (datter af gdr. Hans Anker S.,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. Nr. 1 Side 1. 1824. 1. Okt. Cathrine Hansdatter, Nexø. Anders Jensen, borger. Nr. 2. Side 1b. 1824. 7. Okt.? Hansen, strandingskommissær,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M)

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Peder Markersen født 7-10-1817, døbt 26-12-1817 i Errindlev Kirke. Forældre: Gårdmand Marker Madsen og Anna Hansdatter af Skovby. B.b. Rasmus Husmands

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt.

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. S t a m t a v l e o v e r Em i l i e P e t re a F 0 L KM AN N's S læg t 0 g P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. 000000000 Udarbejdet af K. Thorsen, Rønn~. 1937. ---- 1. Efter den sidste store

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere