danmark-amerika fondet årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmark-amerika fondet årsberetning 2013"

Transkript

1 danmark-amerika fondet årsberetning 2013

2 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: Bestyrelses- og Årsmødet afholdes torsdag den 19. juni 2014 kl i Kuppelsalen hos Danske Bank Laksegade 10, 1092 København K

3 Danmark-Amerika Fondet Årsberetning 2013

4

5 Foto: Huset Mydtskov HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Protektor for Danmark-Amerika Fondet

6 Indholdsfortegnelse 100-års jubilæum fra 1914 til Jubilæumsarrangement på Rosenborg Slot den 6. maj Nøgletal for Fondet Sammendrag af årsregnskab English Summary Fondets donatorer Virksomhedslegater Bestyrelsen for Fondet Bestyrelsesformænd gennem tiden Æresmedlemmer Fondets legatmodtagere Fondets praktikanter

7

8 DANMARK-AMERIKA FONDET FRA 1914 TIL 2014 Et 100-års jubilæum giver naturligt anledning til at se på historien. Fondets arkiv rummer mange gode, sjove og personlige historier, Danmarkshistorie, kold-krigshistorie og internationalisering. Man forlader arkivgennemgangen ret støvet, men også med stor respekt for de mange personer, virksomheder og fonde, der ved deres vision, indsats og økonomiske støtte har gjort det muligt at udføre Fondets arbejde. Og man kan ikke lade være med at imponeres over de mange, dygtige unge danskere, der turde - og stadig tør - forlade den kendte og trygge dagligdag og tage fat på eventyret i USA. Og som næsten alle, der har taget turen over Atlanten som studerende eller praktikant, kommer tilbage til Danmark med ny viden, nye netværk og bredere erfaring, samt ikke så lidt klogere på, hvor de selv kom fra. Indtil for bare 20 år siden var det noget helt specielt at komme til USA, men i dag har langt de fleste været der - i det mindste på ferie i New York. Så 100- års jubilæet er også en anledning til at spørge sig selv, om mission og vision holder, om Danmark-Amerika Fondets arbejde gør en forskel? Fondets mission er at muliggøre kompetencegivende ophold i USA til unge, talentfulde danskere, der kan fremme videnniveauet i Danmark både akademisk, kulturelt og forretningsmæssigt. Alle unge, der falder indenfor Fondets mission, kan søge vejledning og oplysning om muligheder for studier og videreuddannelse i USA. Hos DAF bliver ideen om faglig og kulturel udveksling mellem Danmark og USA til virkelighed ved hjælp af uvildig vejledning om uddannelse i USA og legater til de dygtigste. Uddannelsessystemet i USA, og ikke mindst antallet af universiteter, kræver et godt overblik - et overblik DAF bevarer. I globaliseringens tidsalder har Danmark brug for borgere, der kan agere ude i verden og som under huden forstår andre kulturer i dialog med deres egen.

9 Europa ligger i dag på grund af EU lige for også inden for uddannelsesophold. Men USA har også meget at byde på. Uddannelsessystemets tradition, landets størrelse, det væsentlig højere prisniveau for uddannelse og en markant decentralisering gør fortsat Fondets indsats nødvendig. Fondets arbejde betyder værdiskabelse med udgangspunkt i den enkelte unge, men derigennem også for det danske samfund som helhed. Fondet forholder sig til alle nødvendige aspekter af det gode samfund, og derfor giver vi legater inden for alle fagområder og støtter både akademisk, kulturelt og forretningsmæssigt. I det fælles DAF & Fulbright sekretariat i Nørregade gives Danmarks bedste, bredeste og eneste vejledning om uddannelsesophold i USA på universitetsniveau, der er helt fritaget for hensyn til udvekslingsaftaler og agentinteresser. Vejledning baseret på 100 års viden, erfaring og kontakter omkring uddannelsessteder, praktik, visum, og andre administrative forhold i et omfang, der ikke findes centreret noget andet sted i Danmark. Så vejledningen er en stor og vigtig opgave for Fondet, som ingen andre for nuværende kan overtage i forhold til USA. Og selvom der findes mange andre og større legater i dag, så er legaterne fra Fondet vigtige, fordi de ofte gives på et tidligt tidspunkt i en ung persons karriere, og fordi legaterne er nødvendige for at gøre drømmen til virkelighed. Med stor tak til de mange, der på forskellige måder er med i dette arbejde, vil Danmark-Amerika Fondet derfor fortsætte med at hjælpe dem, der skal hjælpe Danmark i fremtiden. Marie Mønsted Direktør Sten Scheibye Formand

10 DANMARK-AMERIKA FONDET : Danmark-Amerika Fondet (DAF) stiftedes under navnet Danmarks Amerikanske Selskab den 4. maj 1914 på initiativ af bl.a. civilingeniør Alexander Foss, en af tidens mest indflydelsesrige danske industrimænd. Han var inspireret af American-Scandinavian Foundations (ASF) arbejde i New York. Hovedformålet var at sikre videreuddannelse af velkvalificerede danskere på de områder, hvor Amerika i særlig grad hævder en førerstilling, og hvor der derfor er inspiration og viden at hente : På trods af 1. Verdenskrig sendtes nogle få unge danskere afsted til USA, ligesom nogle unge amerikanske videnskabsmænd kom til Skandinavien. Allerede på det stiftende møde i Fondets bestyrelse blev der fremsat ønske om, at Fondet ikke kun burde hjælpe universitetsstuderende, men også unge fra det praktiske liv. Derfor påbegyndtes praktikprogrammet i 1918, hvilket betød, at en bredere kreds udenfor de akademiske rækker kunne få gavn af Fondet: landmænd, håndværkere, forretningsuddannede, unge indenfor servicefag, osv. I disse tidlige år havde Fondet store problemer med, at helt op til ni af ti udsendte unge danskere blev i U ændrede sig senere. Sonja Bundga Karen Margre (nr. 3 og 4 fra ansat over 42 Civilingeniør Alexander Foss, en af initiativtagerne til DAF

11 : Praktikprogrammet var vigtigt for DAF i denne periode, da Fondets økonomiske situation betød, at legaterne kunne være ret få og beskedne. Men hjælpen kunne af og til udover et meget beskedent pengebeløb (50 kr.) være en introduktionsskrivelse og en liste til kontaktpersoner i firmaer i USA og de to sidste ting var ofte guld værd, ifølge breve hjem fra de unge danskere. Med børskrakket i 1929 i USA blev det dog stadig vanskeligere at finde amerikanske praktikpladser : I Fondets Generalforsamlings referat står der, at året 1940 var præget af to vigtige begivenheder (i nævnte rækkefølge!): Fon jubilæum og besættelsen og som Følge af den e efter vor Sammenkomst med M at fortsætte vor V

12 DANMARK-AMERIKA FONDET : Nu skulle fremtiden erobres og Danmark ud i lyset optimismen var stor hos DAF. Behovet for at få sendt unge til USA efter de fem besættelsesår var stort. I Fondets regi vistes udstillinger som Amerika Bygger!, der lå pakket og blev afsendt fra New York lige efter befrielsen; der afholdtes store møder med deltagelse af mange hundrede interesserede, og der skaffedes valuta og støtte. I 1947 åbnedes det første egentlige sekretariat, hvor der hurtigt var tre ansatte : Flere hundrede unge danskere sendtes afsted til USA hvert år, enkelte amerikanere kom også til Danmark gennem Fondet. Medens man før krigen måske kun havde 12 legatmodtagere om året, sendte man 183 unge afsted til USA allerede i 1946, 260 i Alene i perioden fik Fondet sendt knap danskere afsted. Ligeledes deltog Fondet aktivt i mange af de officielle amerikanske tiltag i efterkrigs- og koldkrigsårene, f.eks. programmer for danske sygeplejersker og sundhedsplejersker til USA og mange kulturprogrammer. I 1955 ændredes navnet officielt til Danmark- Amerika Fondet

13 : I 1964 fejrede DAF 50-års jubilæum, og festaftenens hovedtaler i Tivoli var Senator J. William Fulbright, formand for Det amerikanske Senats udenrigskomite og initiativtager til det officielle amerikanske, akademiske udvekslingsprogram Fulbright Programmet. Festaftenen udsendtes til radio og fjernsyn og skabte stor opmærksomhed om Fondets arbejde. I forbindelse med jubilæet blev der også udskrevet en stilekonkurrence på alle landets gymnasier over emnet Vekselvirkning mellem Danmark og USA. De to unge vindere fra henholdsvis Struer og København fik hver en rejse med en måneds ophold i USA. Der er mange interessante udklip og sjove historier i Fondets scrapbøger

14 DANMARK-AMERIKA FONDET : : DAF og Fulbright Kommissionen indleder et samarbejde med fælles sekretariat og administration, samt fælles direktør. Fra har det fælles sekretariat til huse i Fiolstræde og derefter i Nørregade, begge steder takket være Københavns Universitet og Uddannelsesministeriet. Samarbejdet frigjorde betydelige personalemæssige og økonomiske ressourcer for begge organisationer. I denne periode omlagde DAF også legaterne til i stedet for at gå til de helt unge nybagte studenter (undergraduate studies i USA) at være målrettet studerende på overbygningen (graduate studies i USA). Derved indgik Fondets arbejde bedre i forhold til de generelle uddannelses- og internationaliseringstiltag i det danske samfund. Vejledningsarbejdet om studier og praktik i USA forblev vigtigt, da mange tusinde unge danskere hvert år ( ) får glæde af Fondets arbejde og viden langt flere end der nogensinde vil være legater til. F har altid haft et godt samarbejde d Den amerikanske Ambassade gennem årene har forskellige bassadører været værter for DAF angementer på Rydhave, den erikanske Ambassadørs residens. Dorthe Grønborg Kristensen på studieophold i Washington DC. - her i Præsidentens stol i the Situation Room, Det hvide Hus

15 2014: Fondet fejrer 100-års jubilæum og det er naturligvis anledning til tilbageblik, men også til at se fremad. Danmark har ændret sig, verden har ændret sig, og hvor DAF i begyndelsen var en af de få muligheder for at komme til udlandet, er der i dag mange muligheder og til hele verden. DAF har været parat med de nødvendige omstillinger af programmer til forskellige aldersgrupper og uddannelser gennem årene. Der har været lagt skiftende vægt på enten den kulturelle eller den akademiske del af arbejdet. Men for Danmark-Amerika Fondet er der nogle værdier, der går igennem arbejdet i alle årene: Fokus på at gøre noget for de dygtige unge danskere, der skal gøre noget for Danmark i fremtiden, samt forståelse for, at international uddannelse er vigtig indenfor alle faggrupper og niveauer. DAF har en medlemsgruppe på over 400 betalende medlemmer, der består af tidligere legatmodtagere, praktikanter og kontakter, der støtter op om Fondets arbejde. Og dansk erhvervsliv har altid stået bag arbejdet med økonomisk støtte, anden hjælp og med gratis arbejdskraft både fra bestyrelsesmedlemmer og mange andre DAF har mange venner! DAF har fra begyndelsen nydt stor bevågenhed fra kongehuset fra HM Christian Kong Christian den 10., den HM 10., Kong HM Frederik Kong den Frederik 9. og den HM 9. Dronning og HM Margrethe. Dronning Det Margrethe. var og er Det af meget var og stor er afbetydning meget stor for betydning Fondets arbejde. for Fondets arbejde TIL USA Takket være de folk, der grundlagde DAF og de manges støtte og aktive arbejde gennem årene har Danmark-Amerika Fondet fra været direkte medvirkende med legater og programmer til at omkring unge danskere har været på uddannelse i USA unge inden for alle tænkelige erhverv, landmænd i hobetal, forskellige kunstnere og mange akademikere kort sagt et bredt udsnit af den danske befolkning. Og mange flere har modtaget hjælp i form af information om mulighederne, hjælp til optagelsesprocessen, visa, forsikring og andre praktiske forhold. Navnet på Fondets hjemmeside er derfor yderst passende:

16 Glimt fra jubilæumsarrangementet på Rosenborg Slot HM Dronningen ankommer til Rosenborg Slot til Fondets 100-års jubilæum den 6. maj Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der også er tidligere DAF legatmodtager, talte om betydningen af udlandsophold og egne oplevelser i USA. 14

17 H.E. Ambassador Rufus Gifford, USA s Ambassadør til Danmark, talte om de stærke venskabsbånd mellem Danmark og USA og takkede DAF for det udførte arbejde. Jubilæumskvartetten sammensat i dagens anledning af tidligere legatmodtager, violinist Inger Lerch Høj, der også fortalte om sit ophold i USA. 15

18 Økonom, ph.d. Mie la Cour Sonne fortalte levende om sit ophold på Columbia University som DAF legatmodtager. Hårdt arbejde, stort fagligt udbytte og glæde over kulturlivet i New York blev fremhævet i talen. Uropførelse af Underwear, ballet af kgl. balletdanser Sebastian Kloborg, skabt til Danmark-Amerika Fondets 100-års jubilæum takket være en gave fra Bikubenfonden. Her ses solodanserinde Susanne Grinder og solist Alexander Stæger, Den Kongelige Ballet. 16 Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please

19 Nøgletal for Danmark-Amerika Fondets Arbejde Key Figures Over 2 mio kroner tildelt i legater - Danmark-Amerika Fondet tildelte i 2013 legater til 21 unge danskere. Det drejer sig om 19 legater af egne indsamlede midler, samt yderligere 2 legater gennem Fondet fra ASF og TTS. Fondet tildelte følgende typer af legater. Hvert legat er på kr. / Grants from the Denmark- America Foundation (DKK each): DAF Legater 6 9 Virksomhedslegater Fondet nominerede til følgende/nominations: ASF & TTS 2 3 Praktikanter/ Trainees & Interns Studievejledning/Counseling: Kontaktinformation for 2013/Contact Information for 2013: Henvendelser / contacts Hits på hjemmeside / homepage hits Hits på amerikansk hjemmeside/ US hits Facebook hits

20 Koncentrat af Årsregnskabet 2013 RESULTATOPGØRELSE Indtægter Donationer, virksomhedslegater, kontingenter og tilskud Renteindtægter Indtægter i alt Omkostninger Formidling og vejledning til stipendiater og andre studerende Fælles administration Omkostninger i alt Resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Årets bevilgede uddelinger Årets resultat efter uddelinger Der anvendes således: Hensættelse til formål Overført til disponibel kapital BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Kasse, bank og giro Obligationer Andre tilgodehavender AKTIVER I ALT

21 PASSIVER Egenkapital Bunden kapital før årets kursreguleringer Urealiseret kursregulering, obligationer Realiseret kursregulering, obligationer Hensættelse til formål Disponibel kapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Annullerede legater Egenkapital pr. 31. december Gældsforpligtelser Bevilgede, ej udbetalte legater Skyldige omkostninger og medarbejderforpligtelser Modtagne forudbetalinger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Foranstående resultatopgørelse og balance er et sammendrag af Danmark- Amerika Fondets årsrapport for 2013, der er godkendt af forretningsudvalget 10. marts 2014 forsynet med anmærkningsfri revisionspåtegning af statsaut. revisor Jesper Ridder Olsen, KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forretningsudvalget: Sten Scheibye Caroline Pontoppidan Peter Højland Formand Næstformand Kasserer Jørgen Bardenfleth Anders Obel Jens Oddershede 19

22 English Summary From : The Denmark-America Foundation celebrates its centennial looking back at 100 years of uninterrupted commitment to educational stays in the USA for talented young Danes. Danes, who upon their return to Denmark with their newly gained knowledge and international understanding have added to the Danish society in many different ways culturally and academically, and in the business world. Over the years many institutions and individuals have supported the work of DAF. DAF can celebrate its centennial looking back at having helped more than Danes to the USA due to the annual donations from the Danish corporate world; from other foundations; private individuals, and the financial support for the advising from the Danish universities. With this annual report of 2013, the Denmark-America Foundation wants to extend its gratitude to all the donors and the many others who have supported the work of the Foundation both in 2013 and in the 100 preceding years. 20

23 Danmark-Amerika Fondets donatorer 2013 Alm. Brand A/S Kjeld Andersen og Hustru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat Vinhandler N. O. Andersens legat Anonyme givere American Scandinavian Foundation Augustinus Fonden Axcel Management A/S BRFKredit a/s Danfoss A/S Danske Bank A/S Deloitte DT Group A/S William & Hugo Evers Fond Grundfos Management A/S Hempel Fonden Incentive Fonden Industriens Fond Kromann Reumert Advokatfirma KPMG Huset Mydtskov Familien Hede Nielsens Fond Nykredit Det Obelske Familiefond D/S Orients Fond PwC Rockwool Fonden TDC A/S Thomas B. Thriges Fond Tips- og lottomidler Thanks to Scandinavia, Inc. NY Vestas Wind System A/S Det Østasiatiske Kompagni A/S Donationer over 1000,- kr. medtages med navn i årsberetningen, men Fondet modtager også hvert år en række donationer under 1000,- kr. Af pladshensyn er de ikke medtaget her, men de er ligeledes vigtige for, at Fondet kan udføre sit arbejde. 21

24 Virksomhedslegater 2013 Bikuben Scholars: Reza Jabbari, Københavns Universitet, modtog legatet af, Direktør/CEO Søren Kaare-Andersen. Bikuben Scholars: Jesper Viese Knudsen, Aalborg Universitet, ses her sammen med tildeler Direktør/ CEO Søren Kaare-Andersen. Der blev uddelt yderligere et legat, men legatmodtageren kom desværre ikke af sted til USA. Coloplast A/S: Jacob Lahn Bessmann, Københavns Universitet, modtog Coloplast A/S legatet. Danske Bank A/S: Andreas Haldrup Björnsson, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere ordførende direktør Eivind Kolding. 22

25 Egmont Fonden, J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat: Peter Fallesen, Københavns Universitet, modtog legatet af Direktør Henriette Christiansen. FLSmidth A/S: Salim Abdallah El-Naaman, DTU. Koncerndirektør Per Meiner Kristensen, FLSmidth A/S tildelte legatet. GN Store Nord Fondet: Jacob Hansen, Aalborg Universitet, fik tildelt legatet af Formand for Danmark- Amerika Fondet Sten Scheibye på vegne af GN Store Nord Fondet. Knud Højgaards Fond: Mia Skytte O Toole, Aarhus Universitet, modtog legatet af Næstformand Flemming Frandsen. Der blev uddelt yderligere et legat fra Knud Højgaards Fond, men legatmodtageren kom desværre ikke af sted til USA. 23

26 Lundbeckfonden og ALK: Ann-Marie Schoos, Københavns Universitet, modtog legatet af Vice President Teit Johansen, ALK. Lundbeckfonden og Falck A/S: Mikkel Malby Schoos, Københavns Universitet, ses her sammen med Korpslæge Sven Trautner, Falck A/S, der tildelte legatet. Director of Research Anne-Marie Engel fra Lundbeckfonden var også til stede. Novo Nordisk A/S: Anne Mette Lund Würtz, Aarhus Universitet, fik tildelt legatet af Lars Christian Lassen, Senior Vice President for Global R&D. Scandinavian Tobacco Group Gavefond: Johannes Rasmus Kastoft-Christensen, CBS, modtog legatet af Mette Valentin, Senior Vice President, Legal & Public Affairs. 24 Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please

27 Bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet (Nye medlemmer i bestyrelsen 2013 ses fremhævet på listen) FORRETNINGSUDVALG Formand: Direktør Sten Scheibye Næstformand: Advokat Caroline Pontoppidan, Maersk Line Kasserer: Direktør Peter Højland Direktør Jørgen Bardenfleth Adm. direktør Anders Obel, C.W. Obel Professor, tidl. rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Jens Bjørn Andersen, Adm. direktør, DSV A/S Nils Smedegaard Andersen, Partner & Group CEO, A.P. Møller - Mærsk A/S Frederik Ditlev von Barnekow, M&A Underwriter, advokat, LL.M, Riskpoint A/S Torben Biilmann, Koncernchef, MT Højgaard Anders Overgaard Bjarklev, Rektor, DTU Carsten Bjerg, Direktør Sven A. Blomberg, Adm. direktør, BRFkredit a/s Henrik Brandt, Adm. direktør, Royal Unibrew A/S 25

28 Klaus Bustrup, Formand, Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde Udenrigsministeriet Asbjørn Børsting, Adm. direktør, D.L.G. a.m.b.a. Michael Christiansen, Bestyrelsesformand, DR m. flere Niels B. Christiansen, Koncernchef, Danfoss A/S Jørgen M. Clausen, Bestyrelsesformand, Danfoss A/S Carsten Dilling, Adm. direktør & Koncernchef, TDC A/S Alf Duch-Pedersen, Direktør John S. Dueholm, Direktør Henning Dyremose, Direktør Anders Eldrup, Direktør Ditlev H. Engel, Direktør Michael Fiorini, Direktør Jesper Fisker, Departementchef, Undervisningsministeriet Lars Frederiksen, Direktør Christian Frigast, Managing Partner, Axcel Anders Colding Friis, Adm. direktør, Scandinavian Tobacco Group A/S Søren Gade, Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Jeff Gravenhorst, Koncernchef, ISS A/S Claus Grube, Ambassadør Ralf P. Hemmingsen, Rektor, Københavns Universitet 26

29 Thomas Hofman-Bang, CEO & Seniorpartner, KPMG2014 Per Holten-Andersen, Rektor, CBS Lauritz B. Holm-Nielsen, tidl. rektor Niels Jacobsen, Adm. direktør, William Demant Holding A/S Bjørn Høi Jensen, Direktør, Zeno ApS Ole Mikael Jensen, President & CEO, DT Group a/s Peter Engberg Jensen, Direktør Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand, Falck Danmark A/S Kjeld Johannesen, Adm. direktør, Danish Crown A.m.b.A. Finn Junge-Jensen, Tidligere rektor, CBS Søren Kaare-Andersen, CEO, Bikubenfonden Finn Kjærsdam, tidl. rektor, Aalborg Universitet Erik Munch Kofoed, Ph.d. Tom Knutzen, Adm. direktør, Jungbunzlauer Eivind Kolding, Adm. direktør, Novo A/S Steffen Kragh, Koncernchef, Egmont Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand, KIRKBI A/S Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand, Deltaq A/S Lene Dammand Lund, Rektor, KADK Joachim Stoltze Malling, Adm. direktør, G.E.C. Gads Fond Jesper Marcus, Adm. direktør, SEKTOR 27

30 Carsten Mortensen, President & CEO, Dampskibsselskabet NORDEN A/S Kristian May, Direktør Jesper E. Møller, Direktør Michael Metz Mørch, Generalsekretær, Det danske Kulturinstitut Jens Maaløe, President & CEO, Terma A/S Jørgen E. Nicolajsen, Koncerndirektør, MT Højgaard Birgit W. Nørgaard, Direktør, Bestyrelsesformand Børge Obel, Professor, ICOA, Aarhus School of business and Social Sciences, AAU Klaus H. Ostenfeld, Direktør Flemming Bligaard Pedersen, Koncernchef Emeritus, Rambøll Gruppen A/S Lotte Lederballe Pedersen, Kunstfaglig medarbejder, Kunststyrelsens billedkunstcenter Uffe Toudal Pedersen, Departementchef, Uddannelses- og Forskningsministeriet Brian Petersen, Direktør Henrik Poulsen, CEO, DONG Energy A/S Ib Poulsen, tidl. rektor, Roskilde Universitet Eva-Marie Prag, M.A./M.Sc. studerende Jørgen Buhl Rasmussen, CEO, Carlsberg Breweries A/S Michael Pram Rasmussen, Bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Rohde, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank 28

31 David Rosted, Fotograf, Rosted Image ApS Jens-Peter Saul, Group Chief Executive Officer, Rambøll Gruppen A/S Peter Schütze, Bestyrelsesformand, DSB m.fl. Niels Smedegaard, Adm. direktør, DFDS A/S Mie La Cour Sonne, Økonom, ph.d., Copenhagen Economics Peter Straarup, Næstformand, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal Erik Søndergaard, Direktør Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør, Schouw & Co Lars Rebien Sørensen, Adm. direktør, Novo Nordisk A/S Vagn Sørensen, Direktør, Bestyrelsesformand Jørgen Tang-Jensen, CEO, Velux A/S Mads Tofte, Rektor, IT-Universitetet i København Flemming H. Tomdrup, Koncernchef/CEO, Solar A/S Peder Tuborgh, Koncernchef, Arla Foods a.m.b.a. Ove Ullerup, Hofmarskal, Hofmarskallatet Steen Weirsøe, Direktør Ulf Wiinberg, President & CEO, H. Lundbeck A/S Birgit Aagaard-Svendsen, CFO, Bestyrelsesformand, Danish Society for Education and Business 29

32 Bestyrelsesformænd for Danmark-Amerika Fondet Direktør Sten Scheibye Advokat Henrik Stenbjerre Fabrikant Peter Heering, Sr Direktør Viggo Troels-Smith Direktør Ernst Müller Højesteretssagfører Viggo Carstensen Direktør Ernst Michaelsen Direktør A. O. Andersen Kammerherre J. Clan Direktør H. P. Prior Danmark-Amerika Fondets Æresmedlemmer Peter Heering, Sr., Fabrikant Henrik Stenbjerre, Advokat 30

33 Danmark-Amerika Fondets Legatmodtagere 2013 Bessmann, Jacob Lahn Coloplast - Danmark-Amerika Fondet Björnsson, Andreas Haldrup Danske Bank A/S - Danmark-Amerika Fondet El-Naaman, Salim Abdallah FLSmidth Koncernen - Danmark-Amerika Fondet Fallesen, Peter Egmont Fonden J.C. Petersen og Hustru Fanny P. Legat - Danmark-Amerika Fondet Hansen, Jacob GN Store Nord Fondet - Danmark-Amerika Fondet Hjort, Therese Leonhardt Jabbari, Reza Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Kastoft-Christensen, J. Rasmus Scandinavian Tobacco Group Gavefond - Danmark-Amerika Fondet Knudsen, Jesper Viese Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Columbia University University of Copenhagen Comparative Political Science Cornell University University of Copenhagen Applied Economics and Management Columbia University Technical University of Denmark Higher Order Theories in Solid Mechanics Yale University University of Copenhagen Sociology (Foster Care in Denmark & US) Massachusetts Institute of Technology Aalborg University Control and Auto. in relation to Smart Grid Columbia University/LSE University of Copenhagen International and World History Harvard Medical School University of Copenhagen Heart Diseases Massachusetts Institute of Technology Copenhagen Business School Finance, Financial Engineering Massachusetts Institute of Technology Aalborg University Control and Auto. in relation to Smart Grid Kragh-Ryding, Ida Hult International Business School University of Copenhagen Business Administration 31

34 Krarup, Mathias Dahlerup Nielsen, Martin Storkholm O'Toole, Mia Skytte Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Pedersen, Kirsten Brogaard TTS Schmidt, Camilla Maria Holstener Schoos, Ann-Marie Lundbeckfonden og ALK - Danmark-Amerika Fondet Schoos, Mikkel Malby Lundbeckfonden og Falck A/S - Danmark-Amerika Fondet Tan, Florence Chia Chin Würtz, Anne Mette Lund Novo Nordisk A/S - Danmark-Amerika Fondet Columbia University University of Copenhagen American Company Law The New School Aarhus University Transdisciplinary Design City University of NY Hunter College Aarhus University Clinical Psychology, Anxiety Disorders The New School University of Southern Denmark International Affairs New York University, School of Law University of Copenhagen Law Mount Sinai School of Medicine University of Copenhagen Diagnosis & treatment of allergy in children Mount Sinai School of Medicine University of Copenhagen Med., Cardiology, Acute Cor. Syndrome Johns Hopkins University University of Copenhagen Neuroscience Harvard University Aarhus University Public Health 32

35 Danmark-Amerika Fondets Praktikanter 2013 NAVN (63) DANSK INSTITUTION/FIRMA/USA STAT Abrahamsen, Jonas Ask, Betina Frederikke Tingskov Askehave, Ida Bech Austern, Sarah Deborah Bruun, Helena Christensen, Mette Marie Rolighed Dam, Anne Sofie Møller Fenshøj, Sidsel Christina Gasseholm, Cecilie Kathrine University of Southern Denmark/Monte Stott & Associates/CA Cph. School of Design and Technology/Viceroy Collections/NY Aalborg University/Cetera Financial Group/CA Copenhagen Business School/Warner Music Group/NY University of Southern Denmark/Mirabella Beauty/CA Copenhagen Business School/Agency V/NY Aarhus University/Garnet Hill/NH Roskilde University/VisitDenmark/NY University of Copenhagen/PBA Galleries/CA Goldmann, Nichlas Christian Hassing Cph. School of Design and Technology/Jaycee Inc./NJ Groot, Casper Guldberg, Mikkel Rueskov Hamann, Jonas Michalko Hammelev-Wethje, Cecilie Hansen, Lotte Haue, Amalie Dahl Hebbelstrup, Mads Steen Cph. School of Design and Technology/Dburns Design/CA University of Copenhagen/Am. Automotive Policy Council/DC Aarhus University/Novozymes A/S/NC Copenhagen Business School/BBC Worldwide Productions/CA University of Copenhagen/The Museum of Danish America/IA University of Copenhagen/Brigham and Women's Hospital/MA Aalborg University/Manhattan Chamber of Commerce/NY 33

36 Hindsberg, Kristian Holgersen, Christina Bang Holm, Cassandra Schrøder Ibsen, Sofie Askholm Jalving, Stina Louise Jansen, Lærke Isbrandt Bach Jensen, Theis Jensen, Julie Veggerby Jensen, Sarah Trans Houmøller Juelsgaard, Louise Juhl, Kirstine Salling Kirk, Louise Kallesøe Kjeldsen, Emilie Salling Klausen, Louise-Amalie Kristensen, Ninna Møller Kristiansen, Lasse Emil Langkjær, Ida Hjære Lassen, Line Laumark-Møller, Ivalo Gry Madsen, Tinna Lykke The Royal Dan. Aca. of Fine Arts/B.I.G. Arch. P.C./NY Aalborg University/Studio V Architecture, PLLC/NY University of Copenhagen/The Metropolitan Museum of Art/NY Aarhus School of Architecture/Lot-ek/NY Cph. School of Design and Technology/Paul Carroll/NY The Royal Dan. Aca. of Fine Arts/American Apparel/CA Technical University of Denmark/Agnitio USA/CT Aalborg University/Manhattan Chamber of Commerce/NY Copenhagen Business School/Dachser/GA Aalborg University/SLAB Architecture PLLC/NY Aarhus University/Becker Communications, Inc./HI Aarhus University/Denver Art Museum/CO The Royal Dan. Aca. of Fine Arts/Manifold.Arch.Studio/NY University of Southern Denmark/SlideShop/CA Copenhagen Business School/Fritz Hansen Inc./NY Danish School of Media and Journalism/Metro US/NY University of Copenhagen/Eyebeam/NY Cph. School of Design and Technology/Nouveau-PR LLC/NY Business Academy Aarhus/DRB Partners/CA Aalborg University/Architecture for Humanity/CA 34

37 Mølbak-Andersen, Marie Nielsen, Julie Katrine Nielsen, Tanja Knoblauch Nielsen, Anne Mette Ravn Nielsen, Camilla Højerslev Olesen, Katrine Olesen, Jakob Mose Olsen, Camilla Ina Ott, Rune Pedersen, Mette Amstrup Fast Pedersen, Mark Reiner Petersen, Charlotte Stage Heilskov Poulsen, Mads Sonn Poulsen, Christina Brøndsted Ravnild, Ditte Revazian, Tatevik Richter, Niels-Frederik Richter Rohde, Steffen Helmer Bøgh Slot, Simone Storck-Thy, Trine Elisabeth Sørensen, Mette Bruun Copenhagen Business School/WebThriftStore/NY Cph. School of Design and Technology/Nouveau PR/NY Aalborg University/VisitDenmark/NY University of Copenhagen/The Museum of Danish America/IA University of Copenhagen/Flux Factory/NY Cph. School of Design and Technology/W29 Showroom/NY Copenhagen Business School/BoConcept USA Inc/NJ Copenhagen Business School/NxtEvent/NY Aalborg University/Rabine Paving/IL Aarhus School of Architecture/REC Architecture P.C./NY Business Academy Aarhus/Shipco Transport Inc./CA University of Copenhagen/Nordic Heritage Museum/WA Copenhagen Business School/ICC.Inc/MO Copenhagen Business School/WebThriftStore/NY Copenhagen Business School/Terrorbird Media/NY Copenhagen Business School/Kanjoya/CA Copenhagen Business School/Fritz Hansen/NY Aalborg University/VisitDenmark/NY Cph. School of Design and Technology/Thomas Wylde/CA The Royal Dan. Aca. of Fine Arts School of Arch./Urban Terrains/NY Aalborg University/Kalle USA Inc./IL 35

danmark-amerika fondet årsberetning 2014

danmark-amerika fondet årsberetning 2014 danmark-amerika fondet årsberetning 2014 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: www.wemakeithappen.dk Bestyrelses- og Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl. 15.00-17.00 i Kuppelsalen hos Danske

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 2004 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Rebild NEWSLETTER. Vi fejrer 100 år med fest i Rebild Bakker den 4. juli 2012. 100 års jubilæumsplakat designet af Per Arnoldi

Rebild NEWSLETTER. Vi fejrer 100 år med fest i Rebild Bakker den 4. juli 2012. 100 års jubilæumsplakat designet af Per Arnoldi NEWSLETTER REBILDDANSK AMERIKANSK VENSKABSFORENING - JUNI 2012 - NR. 154 1912 100 års jubilæumsplakat designet af Per Arnoldi Rebild 2012 Vi fejrer 100 år med fest i Rebild Bakker den 4. juli 2012. Kongefamilien

Læs mere

Placering Navn Titel 1 Thorkild Engell Jensen Fagforeningsleder 2 Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand/-medlem 3 Bente Sorgenfrey Fagforeningsleder

Placering Navn Titel 1 Thorkild Engell Jensen Fagforeningsleder 2 Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand/-medlem 3 Bente Sorgenfrey Fagforeningsleder Placering Navn Titel 1 Thorkild Engell Jensen Fagforeningsleder 2 Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand/-medlem 3 Bente Sorgenfrey Fagforeningsleder 4 Lars Bentzon Goldschmidt Direktør 5 Jørgen Mads Clausen

Læs mere

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk 2013 Årsskrift 2013 Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk Direktion: Direktør, cand.scient.pol. Kjeld Juel Petersen,

Læs mere

10-4 dagbingo 12. børn på hjem 13. sejtklik 18. på mærkerne 21

10-4 dagbingo 12. børn på hjem 13. sejtklik 18. på mærkerne 21 å r b o g 2 0 0 4 børnehjælpsdag hver dag 3 ledelsesberetning 4 årsregnskab 8 omplantning 9 foreningslivet 10 10-4 dagbingo 12 børn på hjem 13 den gode omtale 14 viljen til at gøre en forskel 16 sejtklik

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Knud Højgaards Fond

ÅRSBERETNING 2012. Knud Højgaards Fond ÅRSBERETNING 2012 Knud Højgaards Fond Indhold 4 Legater 6 Festival bringer operaen tilbage til folket 8 New Zealand gav nye perspektiver 10 I halen på Sydafrikas hvaler 12 Ny kantine med plads til alle

Læs mere

Loyalitetschef Værkfører. Direktør Bogholder Produktionsleder. Senior Financial Consultant. Lagerchef Key Account Manager

Loyalitetschef Værkfører. Direktør Bogholder Produktionsleder. Senior Financial Consultant. Lagerchef Key Account Manager Økonomichef SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2012 Job Offentlige stillinger Business to Business Karriere Netværk: Tre chefer søger sparring. Side 3 Det regner med titler På fire år er antallet af titler i erhvervslivet

Læs mere

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide 1 D A N S K S A M V I R K E en målrettet indsats Årsberetning 2012 Danes Worldwide 2 DAnes worldwide årsberetning 2012 En målrettet indsats 2012 var det første år med den nye strategi for styrkelse af

Læs mere

FOKUS PÅ UNDERVISNING

FOKUS PÅ UNDERVISNING 1 D A N S K S A M V I R K E FOKUS PÅ UNDERVISNING Årsberetning 2013 A N S K S A M V I R K Danes Worldwide 2 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fokus på undervisning 2013 var et år med fokus på vores undervisningsaktiviteter.

Læs mere

Forælder Fonden Årsberetning 2013

Forælder Fonden Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen

Læs mere

Trofaste medarbejdere skal plejes

Trofaste medarbejdere skal plejes Tema: Iværksætterne og globaliseringen > side 6 7 GDA-klager er afvist Fødevaresekretariat slår i flere sager fast, at GDA-mærkning er helt efter bogen. > side 3 Ny vækstmodel til Kina Hvis Kinas eksplosive

Læs mere

FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub.

FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub. FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub. Ferier og Dansk Folkehjælp, men også mindre grupper som

Læs mere

Vanførefonden. Årsberetning 2007/2008

Vanførefonden. Årsberetning 2007/2008 Vanførefonden Årsberetning 2007/2008 Forsidebillede: Af Birgitte Støvring Billedet illustrerer en kvinde på vej, men endnu ikke i mål. Øjeblikket før hun når til sejr. Det interessante er kampen for at

Læs mere

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 5 / oktober / 2004 Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Dansk Ekspeditionsfond GALATHEA 3 2006-2007

Dansk Ekspeditionsfond GALATHEA 3 2006-2007 Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 11 Offentligt Dansk Ekspeditionsfond GALATHEA 3 2006-2007 1 Dansk Ekspeditionsfond Galathea 3 2006-2007 Dansk Ekspeditionsfond Galathea 3

Læs mere

Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond.

Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond. 1 Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond. Action Grafisk designer Jesper Nørgaard Jensen Trykt hos Rosendahls, Esbjerg Printed in

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 1 Årsberetning for Vanførefonden 2005/2006 Vanførefondens oprettelse og formål Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann. Vanførefondens

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2000

Å R S B E R E T N I N G 2000 NR 2 APRIL 2001 Å R S B E R E T N I N G 2000 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2001 Årgang 1 Redaktion: Hanne Simonsen (ansvh.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt

Læs mere

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder.

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. NEWS 05 MARTS 2011 WWW.AXCEL.DK AXCELS SELSKABER NETVÆRKER NYE EJERE TIL NETCOMPANY TEMPERAMENT TIL KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Axcel samlede i marts 2011 formænd og CEO s i vores 15 selskaber til et netværksarrangement.

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Om DIRF 3 Hovedtal 3 Beretning 6 Medlemsaktiviteter 7 Dirf s Bestyrelse og Udvalg 8 Medlemsvirksomheder 9 Regnskabsberetning

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 FORSIDEBILLEDE: Servicehunden Victor slapper af sammen med kollegaen Chili. Victor er 9 år, han bor og arbejder i Værløse hos Lotte Pehrsson Årsberetning for Vanførefonden

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond ÅRSBERETNING 2011 Knud Højgaards Fond Indhold 4 Legater 6 Livskvalitet for hjertesyge børn 8 Mere end et sted at bo 10 Tårnhøje ambitioner 12 Forskning i bærende konstruktioner 14 Fremtidens undervisning

Læs mere