danmark-amerika fondet årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmark-amerika fondet årsberetning 2013"

Transkript

1 danmark-amerika fondet årsberetning 2013

2 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: Bestyrelses- og Årsmødet afholdes torsdag den 19. juni 2014 kl i Kuppelsalen hos Danske Bank Laksegade 10, 1092 København K

3 Danmark-Amerika Fondet Årsberetning 2013

4

5 Foto: Huset Mydtskov HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Protektor for Danmark-Amerika Fondet

6 Indholdsfortegnelse 100-års jubilæum fra 1914 til Jubilæumsarrangement på Rosenborg Slot den 6. maj Nøgletal for Fondet Sammendrag af årsregnskab English Summary Fondets donatorer Virksomhedslegater Bestyrelsen for Fondet Bestyrelsesformænd gennem tiden Æresmedlemmer Fondets legatmodtagere Fondets praktikanter

7

8 DANMARK-AMERIKA FONDET FRA 1914 TIL 2014 Et 100-års jubilæum giver naturligt anledning til at se på historien. Fondets arkiv rummer mange gode, sjove og personlige historier, Danmarkshistorie, kold-krigshistorie og internationalisering. Man forlader arkivgennemgangen ret støvet, men også med stor respekt for de mange personer, virksomheder og fonde, der ved deres vision, indsats og økonomiske støtte har gjort det muligt at udføre Fondets arbejde. Og man kan ikke lade være med at imponeres over de mange, dygtige unge danskere, der turde - og stadig tør - forlade den kendte og trygge dagligdag og tage fat på eventyret i USA. Og som næsten alle, der har taget turen over Atlanten som studerende eller praktikant, kommer tilbage til Danmark med ny viden, nye netværk og bredere erfaring, samt ikke så lidt klogere på, hvor de selv kom fra. Indtil for bare 20 år siden var det noget helt specielt at komme til USA, men i dag har langt de fleste været der - i det mindste på ferie i New York. Så 100- års jubilæet er også en anledning til at spørge sig selv, om mission og vision holder, om Danmark-Amerika Fondets arbejde gør en forskel? Fondets mission er at muliggøre kompetencegivende ophold i USA til unge, talentfulde danskere, der kan fremme videnniveauet i Danmark både akademisk, kulturelt og forretningsmæssigt. Alle unge, der falder indenfor Fondets mission, kan søge vejledning og oplysning om muligheder for studier og videreuddannelse i USA. Hos DAF bliver ideen om faglig og kulturel udveksling mellem Danmark og USA til virkelighed ved hjælp af uvildig vejledning om uddannelse i USA og legater til de dygtigste. Uddannelsessystemet i USA, og ikke mindst antallet af universiteter, kræver et godt overblik - et overblik DAF bevarer. I globaliseringens tidsalder har Danmark brug for borgere, der kan agere ude i verden og som under huden forstår andre kulturer i dialog med deres egen.

9 Europa ligger i dag på grund af EU lige for også inden for uddannelsesophold. Men USA har også meget at byde på. Uddannelsessystemets tradition, landets størrelse, det væsentlig højere prisniveau for uddannelse og en markant decentralisering gør fortsat Fondets indsats nødvendig. Fondets arbejde betyder værdiskabelse med udgangspunkt i den enkelte unge, men derigennem også for det danske samfund som helhed. Fondet forholder sig til alle nødvendige aspekter af det gode samfund, og derfor giver vi legater inden for alle fagområder og støtter både akademisk, kulturelt og forretningsmæssigt. I det fælles DAF & Fulbright sekretariat i Nørregade gives Danmarks bedste, bredeste og eneste vejledning om uddannelsesophold i USA på universitetsniveau, der er helt fritaget for hensyn til udvekslingsaftaler og agentinteresser. Vejledning baseret på 100 års viden, erfaring og kontakter omkring uddannelsessteder, praktik, visum, og andre administrative forhold i et omfang, der ikke findes centreret noget andet sted i Danmark. Så vejledningen er en stor og vigtig opgave for Fondet, som ingen andre for nuværende kan overtage i forhold til USA. Og selvom der findes mange andre og større legater i dag, så er legaterne fra Fondet vigtige, fordi de ofte gives på et tidligt tidspunkt i en ung persons karriere, og fordi legaterne er nødvendige for at gøre drømmen til virkelighed. Med stor tak til de mange, der på forskellige måder er med i dette arbejde, vil Danmark-Amerika Fondet derfor fortsætte med at hjælpe dem, der skal hjælpe Danmark i fremtiden. Marie Mønsted Direktør Sten Scheibye Formand

10 DANMARK-AMERIKA FONDET : Danmark-Amerika Fondet (DAF) stiftedes under navnet Danmarks Amerikanske Selskab den 4. maj 1914 på initiativ af bl.a. civilingeniør Alexander Foss, en af tidens mest indflydelsesrige danske industrimænd. Han var inspireret af American-Scandinavian Foundations (ASF) arbejde i New York. Hovedformålet var at sikre videreuddannelse af velkvalificerede danskere på de områder, hvor Amerika i særlig grad hævder en førerstilling, og hvor der derfor er inspiration og viden at hente : På trods af 1. Verdenskrig sendtes nogle få unge danskere afsted til USA, ligesom nogle unge amerikanske videnskabsmænd kom til Skandinavien. Allerede på det stiftende møde i Fondets bestyrelse blev der fremsat ønske om, at Fondet ikke kun burde hjælpe universitetsstuderende, men også unge fra det praktiske liv. Derfor påbegyndtes praktikprogrammet i 1918, hvilket betød, at en bredere kreds udenfor de akademiske rækker kunne få gavn af Fondet: landmænd, håndværkere, forretningsuddannede, unge indenfor servicefag, osv. I disse tidlige år havde Fondet store problemer med, at helt op til ni af ti udsendte unge danskere blev i U ændrede sig senere. Sonja Bundga Karen Margre (nr. 3 og 4 fra ansat over 42 Civilingeniør Alexander Foss, en af initiativtagerne til DAF

11 : Praktikprogrammet var vigtigt for DAF i denne periode, da Fondets økonomiske situation betød, at legaterne kunne være ret få og beskedne. Men hjælpen kunne af og til udover et meget beskedent pengebeløb (50 kr.) være en introduktionsskrivelse og en liste til kontaktpersoner i firmaer i USA og de to sidste ting var ofte guld værd, ifølge breve hjem fra de unge danskere. Med børskrakket i 1929 i USA blev det dog stadig vanskeligere at finde amerikanske praktikpladser : I Fondets Generalforsamlings referat står der, at året 1940 var præget af to vigtige begivenheder (i nævnte rækkefølge!): Fon jubilæum og besættelsen og som Følge af den e efter vor Sammenkomst med M at fortsætte vor V

12 DANMARK-AMERIKA FONDET : Nu skulle fremtiden erobres og Danmark ud i lyset optimismen var stor hos DAF. Behovet for at få sendt unge til USA efter de fem besættelsesår var stort. I Fondets regi vistes udstillinger som Amerika Bygger!, der lå pakket og blev afsendt fra New York lige efter befrielsen; der afholdtes store møder med deltagelse af mange hundrede interesserede, og der skaffedes valuta og støtte. I 1947 åbnedes det første egentlige sekretariat, hvor der hurtigt var tre ansatte : Flere hundrede unge danskere sendtes afsted til USA hvert år, enkelte amerikanere kom også til Danmark gennem Fondet. Medens man før krigen måske kun havde 12 legatmodtagere om året, sendte man 183 unge afsted til USA allerede i 1946, 260 i Alene i perioden fik Fondet sendt knap danskere afsted. Ligeledes deltog Fondet aktivt i mange af de officielle amerikanske tiltag i efterkrigs- og koldkrigsårene, f.eks. programmer for danske sygeplejersker og sundhedsplejersker til USA og mange kulturprogrammer. I 1955 ændredes navnet officielt til Danmark- Amerika Fondet

13 : I 1964 fejrede DAF 50-års jubilæum, og festaftenens hovedtaler i Tivoli var Senator J. William Fulbright, formand for Det amerikanske Senats udenrigskomite og initiativtager til det officielle amerikanske, akademiske udvekslingsprogram Fulbright Programmet. Festaftenen udsendtes til radio og fjernsyn og skabte stor opmærksomhed om Fondets arbejde. I forbindelse med jubilæet blev der også udskrevet en stilekonkurrence på alle landets gymnasier over emnet Vekselvirkning mellem Danmark og USA. De to unge vindere fra henholdsvis Struer og København fik hver en rejse med en måneds ophold i USA. Der er mange interessante udklip og sjove historier i Fondets scrapbøger

14 DANMARK-AMERIKA FONDET : : DAF og Fulbright Kommissionen indleder et samarbejde med fælles sekretariat og administration, samt fælles direktør. Fra har det fælles sekretariat til huse i Fiolstræde og derefter i Nørregade, begge steder takket være Københavns Universitet og Uddannelsesministeriet. Samarbejdet frigjorde betydelige personalemæssige og økonomiske ressourcer for begge organisationer. I denne periode omlagde DAF også legaterne til i stedet for at gå til de helt unge nybagte studenter (undergraduate studies i USA) at være målrettet studerende på overbygningen (graduate studies i USA). Derved indgik Fondets arbejde bedre i forhold til de generelle uddannelses- og internationaliseringstiltag i det danske samfund. Vejledningsarbejdet om studier og praktik i USA forblev vigtigt, da mange tusinde unge danskere hvert år ( ) får glæde af Fondets arbejde og viden langt flere end der nogensinde vil være legater til. F har altid haft et godt samarbejde d Den amerikanske Ambassade gennem årene har forskellige bassadører været værter for DAF angementer på Rydhave, den erikanske Ambassadørs residens. Dorthe Grønborg Kristensen på studieophold i Washington DC. - her i Præsidentens stol i the Situation Room, Det hvide Hus

15 2014: Fondet fejrer 100-års jubilæum og det er naturligvis anledning til tilbageblik, men også til at se fremad. Danmark har ændret sig, verden har ændret sig, og hvor DAF i begyndelsen var en af de få muligheder for at komme til udlandet, er der i dag mange muligheder og til hele verden. DAF har været parat med de nødvendige omstillinger af programmer til forskellige aldersgrupper og uddannelser gennem årene. Der har været lagt skiftende vægt på enten den kulturelle eller den akademiske del af arbejdet. Men for Danmark-Amerika Fondet er der nogle værdier, der går igennem arbejdet i alle årene: Fokus på at gøre noget for de dygtige unge danskere, der skal gøre noget for Danmark i fremtiden, samt forståelse for, at international uddannelse er vigtig indenfor alle faggrupper og niveauer. DAF har en medlemsgruppe på over 400 betalende medlemmer, der består af tidligere legatmodtagere, praktikanter og kontakter, der støtter op om Fondets arbejde. Og dansk erhvervsliv har altid stået bag arbejdet med økonomisk støtte, anden hjælp og med gratis arbejdskraft både fra bestyrelsesmedlemmer og mange andre DAF har mange venner! DAF har fra begyndelsen nydt stor bevågenhed fra kongehuset fra HM Christian Kong Christian den 10., den HM 10., Kong HM Frederik Kong den Frederik 9. og den HM 9. Dronning og HM Margrethe. Dronning Det Margrethe. var og er Det af meget var og stor er afbetydning meget stor for betydning Fondets arbejde. for Fondets arbejde TIL USA Takket være de folk, der grundlagde DAF og de manges støtte og aktive arbejde gennem årene har Danmark-Amerika Fondet fra været direkte medvirkende med legater og programmer til at omkring unge danskere har været på uddannelse i USA unge inden for alle tænkelige erhverv, landmænd i hobetal, forskellige kunstnere og mange akademikere kort sagt et bredt udsnit af den danske befolkning. Og mange flere har modtaget hjælp i form af information om mulighederne, hjælp til optagelsesprocessen, visa, forsikring og andre praktiske forhold. Navnet på Fondets hjemmeside er derfor yderst passende:

16 Glimt fra jubilæumsarrangementet på Rosenborg Slot HM Dronningen ankommer til Rosenborg Slot til Fondets 100-års jubilæum den 6. maj Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der også er tidligere DAF legatmodtager, talte om betydningen af udlandsophold og egne oplevelser i USA. 14

17 H.E. Ambassador Rufus Gifford, USA s Ambassadør til Danmark, talte om de stærke venskabsbånd mellem Danmark og USA og takkede DAF for det udførte arbejde. Jubilæumskvartetten sammensat i dagens anledning af tidligere legatmodtager, violinist Inger Lerch Høj, der også fortalte om sit ophold i USA. 15

18 Økonom, ph.d. Mie la Cour Sonne fortalte levende om sit ophold på Columbia University som DAF legatmodtager. Hårdt arbejde, stort fagligt udbytte og glæde over kulturlivet i New York blev fremhævet i talen. Uropførelse af Underwear, ballet af kgl. balletdanser Sebastian Kloborg, skabt til Danmark-Amerika Fondets 100-års jubilæum takket være en gave fra Bikubenfonden. Her ses solodanserinde Susanne Grinder og solist Alexander Stæger, Den Kongelige Ballet. 16 Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please

19 Nøgletal for Danmark-Amerika Fondets Arbejde Key Figures Over 2 mio kroner tildelt i legater - Danmark-Amerika Fondet tildelte i 2013 legater til 21 unge danskere. Det drejer sig om 19 legater af egne indsamlede midler, samt yderligere 2 legater gennem Fondet fra ASF og TTS. Fondet tildelte følgende typer af legater. Hvert legat er på kr. / Grants from the Denmark- America Foundation (DKK each): DAF Legater 6 9 Virksomhedslegater Fondet nominerede til følgende/nominations: ASF & TTS 2 3 Praktikanter/ Trainees & Interns Studievejledning/Counseling: Kontaktinformation for 2013/Contact Information for 2013: Henvendelser / contacts Hits på hjemmeside / homepage hits Hits på amerikansk hjemmeside/ US hits Facebook hits

20 Koncentrat af Årsregnskabet 2013 RESULTATOPGØRELSE Indtægter Donationer, virksomhedslegater, kontingenter og tilskud Renteindtægter Indtægter i alt Omkostninger Formidling og vejledning til stipendiater og andre studerende Fælles administration Omkostninger i alt Resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Årets bevilgede uddelinger Årets resultat efter uddelinger Der anvendes således: Hensættelse til formål Overført til disponibel kapital BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Kasse, bank og giro Obligationer Andre tilgodehavender AKTIVER I ALT

21 PASSIVER Egenkapital Bunden kapital før årets kursreguleringer Urealiseret kursregulering, obligationer Realiseret kursregulering, obligationer Hensættelse til formål Disponibel kapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Annullerede legater Egenkapital pr. 31. december Gældsforpligtelser Bevilgede, ej udbetalte legater Skyldige omkostninger og medarbejderforpligtelser Modtagne forudbetalinger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Foranstående resultatopgørelse og balance er et sammendrag af Danmark- Amerika Fondets årsrapport for 2013, der er godkendt af forretningsudvalget 10. marts 2014 forsynet med anmærkningsfri revisionspåtegning af statsaut. revisor Jesper Ridder Olsen, KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forretningsudvalget: Sten Scheibye Caroline Pontoppidan Peter Højland Formand Næstformand Kasserer Jørgen Bardenfleth Anders Obel Jens Oddershede 19

22 English Summary From : The Denmark-America Foundation celebrates its centennial looking back at 100 years of uninterrupted commitment to educational stays in the USA for talented young Danes. Danes, who upon their return to Denmark with their newly gained knowledge and international understanding have added to the Danish society in many different ways culturally and academically, and in the business world. Over the years many institutions and individuals have supported the work of DAF. DAF can celebrate its centennial looking back at having helped more than Danes to the USA due to the annual donations from the Danish corporate world; from other foundations; private individuals, and the financial support for the advising from the Danish universities. With this annual report of 2013, the Denmark-America Foundation wants to extend its gratitude to all the donors and the many others who have supported the work of the Foundation both in 2013 and in the 100 preceding years. 20

23 Danmark-Amerika Fondets donatorer 2013 Alm. Brand A/S Kjeld Andersen og Hustru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat Vinhandler N. O. Andersens legat Anonyme givere American Scandinavian Foundation Augustinus Fonden Axcel Management A/S BRFKredit a/s Danfoss A/S Danske Bank A/S Deloitte DT Group A/S William & Hugo Evers Fond Grundfos Management A/S Hempel Fonden Incentive Fonden Industriens Fond Kromann Reumert Advokatfirma KPMG Huset Mydtskov Familien Hede Nielsens Fond Nykredit Det Obelske Familiefond D/S Orients Fond PwC Rockwool Fonden TDC A/S Thomas B. Thriges Fond Tips- og lottomidler Thanks to Scandinavia, Inc. NY Vestas Wind System A/S Det Østasiatiske Kompagni A/S Donationer over 1000,- kr. medtages med navn i årsberetningen, men Fondet modtager også hvert år en række donationer under 1000,- kr. Af pladshensyn er de ikke medtaget her, men de er ligeledes vigtige for, at Fondet kan udføre sit arbejde. 21

24 Virksomhedslegater 2013 Bikuben Scholars: Reza Jabbari, Københavns Universitet, modtog legatet af, Direktør/CEO Søren Kaare-Andersen. Bikuben Scholars: Jesper Viese Knudsen, Aalborg Universitet, ses her sammen med tildeler Direktør/ CEO Søren Kaare-Andersen. Der blev uddelt yderligere et legat, men legatmodtageren kom desværre ikke af sted til USA. Coloplast A/S: Jacob Lahn Bessmann, Københavns Universitet, modtog Coloplast A/S legatet. Danske Bank A/S: Andreas Haldrup Björnsson, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere ordførende direktør Eivind Kolding. 22

25 Egmont Fonden, J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat: Peter Fallesen, Københavns Universitet, modtog legatet af Direktør Henriette Christiansen. FLSmidth A/S: Salim Abdallah El-Naaman, DTU. Koncerndirektør Per Meiner Kristensen, FLSmidth A/S tildelte legatet. GN Store Nord Fondet: Jacob Hansen, Aalborg Universitet, fik tildelt legatet af Formand for Danmark- Amerika Fondet Sten Scheibye på vegne af GN Store Nord Fondet. Knud Højgaards Fond: Mia Skytte O Toole, Aarhus Universitet, modtog legatet af Næstformand Flemming Frandsen. Der blev uddelt yderligere et legat fra Knud Højgaards Fond, men legatmodtageren kom desværre ikke af sted til USA. 23

26 Lundbeckfonden og ALK: Ann-Marie Schoos, Københavns Universitet, modtog legatet af Vice President Teit Johansen, ALK. Lundbeckfonden og Falck A/S: Mikkel Malby Schoos, Københavns Universitet, ses her sammen med Korpslæge Sven Trautner, Falck A/S, der tildelte legatet. Director of Research Anne-Marie Engel fra Lundbeckfonden var også til stede. Novo Nordisk A/S: Anne Mette Lund Würtz, Aarhus Universitet, fik tildelt legatet af Lars Christian Lassen, Senior Vice President for Global R&D. Scandinavian Tobacco Group Gavefond: Johannes Rasmus Kastoft-Christensen, CBS, modtog legatet af Mette Valentin, Senior Vice President, Legal & Public Affairs. 24 Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please

27 Bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet (Nye medlemmer i bestyrelsen 2013 ses fremhævet på listen) FORRETNINGSUDVALG Formand: Direktør Sten Scheibye Næstformand: Advokat Caroline Pontoppidan, Maersk Line Kasserer: Direktør Peter Højland Direktør Jørgen Bardenfleth Adm. direktør Anders Obel, C.W. Obel Professor, tidl. rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Jens Bjørn Andersen, Adm. direktør, DSV A/S Nils Smedegaard Andersen, Partner & Group CEO, A.P. Møller - Mærsk A/S Frederik Ditlev von Barnekow, M&A Underwriter, advokat, LL.M, Riskpoint A/S Torben Biilmann, Koncernchef, MT Højgaard Anders Overgaard Bjarklev, Rektor, DTU Carsten Bjerg, Direktør Sven A. Blomberg, Adm. direktør, BRFkredit a/s Henrik Brandt, Adm. direktør, Royal Unibrew A/S 25

28 Klaus Bustrup, Formand, Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde Udenrigsministeriet Asbjørn Børsting, Adm. direktør, D.L.G. a.m.b.a. Michael Christiansen, Bestyrelsesformand, DR m. flere Niels B. Christiansen, Koncernchef, Danfoss A/S Jørgen M. Clausen, Bestyrelsesformand, Danfoss A/S Carsten Dilling, Adm. direktør & Koncernchef, TDC A/S Alf Duch-Pedersen, Direktør John S. Dueholm, Direktør Henning Dyremose, Direktør Anders Eldrup, Direktør Ditlev H. Engel, Direktør Michael Fiorini, Direktør Jesper Fisker, Departementchef, Undervisningsministeriet Lars Frederiksen, Direktør Christian Frigast, Managing Partner, Axcel Anders Colding Friis, Adm. direktør, Scandinavian Tobacco Group A/S Søren Gade, Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Jeff Gravenhorst, Koncernchef, ISS A/S Claus Grube, Ambassadør Ralf P. Hemmingsen, Rektor, Københavns Universitet 26

29 Thomas Hofman-Bang, CEO & Seniorpartner, KPMG2014 Per Holten-Andersen, Rektor, CBS Lauritz B. Holm-Nielsen, tidl. rektor Niels Jacobsen, Adm. direktør, William Demant Holding A/S Bjørn Høi Jensen, Direktør, Zeno ApS Ole Mikael Jensen, President & CEO, DT Group a/s Peter Engberg Jensen, Direktør Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand, Falck Danmark A/S Kjeld Johannesen, Adm. direktør, Danish Crown A.m.b.A. Finn Junge-Jensen, Tidligere rektor, CBS Søren Kaare-Andersen, CEO, Bikubenfonden Finn Kjærsdam, tidl. rektor, Aalborg Universitet Erik Munch Kofoed, Ph.d. Tom Knutzen, Adm. direktør, Jungbunzlauer Eivind Kolding, Adm. direktør, Novo A/S Steffen Kragh, Koncernchef, Egmont Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand, KIRKBI A/S Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand, Deltaq A/S Lene Dammand Lund, Rektor, KADK Joachim Stoltze Malling, Adm. direktør, G.E.C. Gads Fond Jesper Marcus, Adm. direktør, SEKTOR 27

30 Carsten Mortensen, President & CEO, Dampskibsselskabet NORDEN A/S Kristian May, Direktør Jesper E. Møller, Direktør Michael Metz Mørch, Generalsekretær, Det danske Kulturinstitut Jens Maaløe, President & CEO, Terma A/S Jørgen E. Nicolajsen, Koncerndirektør, MT Højgaard Birgit W. Nørgaard, Direktør, Bestyrelsesformand Børge Obel, Professor, ICOA, Aarhus School of business and Social Sciences, AAU Klaus H. Ostenfeld, Direktør Flemming Bligaard Pedersen, Koncernchef Emeritus, Rambøll Gruppen A/S Lotte Lederballe Pedersen, Kunstfaglig medarbejder, Kunststyrelsens billedkunstcenter Uffe Toudal Pedersen, Departementchef, Uddannelses- og Forskningsministeriet Brian Petersen, Direktør Henrik Poulsen, CEO, DONG Energy A/S Ib Poulsen, tidl. rektor, Roskilde Universitet Eva-Marie Prag, M.A./M.Sc. studerende Jørgen Buhl Rasmussen, CEO, Carlsberg Breweries A/S Michael Pram Rasmussen, Bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Rohde, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank 28

31 David Rosted, Fotograf, Rosted Image ApS Jens-Peter Saul, Group Chief Executive Officer, Rambøll Gruppen A/S Peter Schütze, Bestyrelsesformand, DSB m.fl. Niels Smedegaard, Adm. direktør, DFDS A/S Mie La Cour Sonne, Økonom, ph.d., Copenhagen Economics Peter Straarup, Næstformand, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal Erik Søndergaard, Direktør Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør, Schouw & Co Lars Rebien Sørensen, Adm. direktør, Novo Nordisk A/S Vagn Sørensen, Direktør, Bestyrelsesformand Jørgen Tang-Jensen, CEO, Velux A/S Mads Tofte, Rektor, IT-Universitetet i København Flemming H. Tomdrup, Koncernchef/CEO, Solar A/S Peder Tuborgh, Koncernchef, Arla Foods a.m.b.a. Ove Ullerup, Hofmarskal, Hofmarskallatet Steen Weirsøe, Direktør Ulf Wiinberg, President & CEO, H. Lundbeck A/S Birgit Aagaard-Svendsen, CFO, Bestyrelsesformand, Danish Society for Education and Business 29

32 Bestyrelsesformænd for Danmark-Amerika Fondet Direktør Sten Scheibye Advokat Henrik Stenbjerre Fabrikant Peter Heering, Sr Direktør Viggo Troels-Smith Direktør Ernst Müller Højesteretssagfører Viggo Carstensen Direktør Ernst Michaelsen Direktør A. O. Andersen Kammerherre J. Clan Direktør H. P. Prior Danmark-Amerika Fondets Æresmedlemmer Peter Heering, Sr., Fabrikant Henrik Stenbjerre, Advokat 30

33 Danmark-Amerika Fondets Legatmodtagere 2013 Bessmann, Jacob Lahn Coloplast - Danmark-Amerika Fondet Björnsson, Andreas Haldrup Danske Bank A/S - Danmark-Amerika Fondet El-Naaman, Salim Abdallah FLSmidth Koncernen - Danmark-Amerika Fondet Fallesen, Peter Egmont Fonden J.C. Petersen og Hustru Fanny P. Legat - Danmark-Amerika Fondet Hansen, Jacob GN Store Nord Fondet - Danmark-Amerika Fondet Hjort, Therese Leonhardt Jabbari, Reza Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Kastoft-Christensen, J. Rasmus Scandinavian Tobacco Group Gavefond - Danmark-Amerika Fondet Knudsen, Jesper Viese Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Columbia University University of Copenhagen Comparative Political Science Cornell University University of Copenhagen Applied Economics and Management Columbia University Technical University of Denmark Higher Order Theories in Solid Mechanics Yale University University of Copenhagen Sociology (Foster Care in Denmark & US) Massachusetts Institute of Technology Aalborg University Control and Auto. in relation to Smart Grid Columbia University/LSE University of Copenhagen International and World History Harvard Medical School University of Copenhagen Heart Diseases Massachusetts Institute of Technology Copenhagen Business School Finance, Financial Engineering Massachusetts Institute of Technology Aalborg University Control and Auto. in relation to Smart Grid Kragh-Ryding, Ida Hult International Business School University of Copenhagen Business Administration 31

34 Krarup, Mathias Dahlerup Nielsen, Martin Storkholm O'Toole, Mia Skytte Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Pedersen, Kirsten Brogaard TTS Schmidt, Camilla Maria Holstener Schoos, Ann-Marie Lundbeckfonden og ALK - Danmark-Amerika Fondet Schoos, Mikkel Malby Lundbeckfonden og Falck A/S - Danmark-Amerika Fondet Tan, Florence Chia Chin Würtz, Anne Mette Lund Novo Nordisk A/S - Danmark-Amerika Fondet Columbia University University of Copenhagen American Company Law The New School Aarhus University Transdisciplinary Design City University of NY Hunter College Aarhus University Clinical Psychology, Anxiety Disorders The New School University of Southern Denmark International Affairs New York University, School of Law University of Copenhagen Law Mount Sinai School of Medicine University of Copenhagen Diagnosis & treatment of allergy in children Mount Sinai School of Medicine University of Copenhagen Med., Cardiology, Acute Cor. Syndrome Johns Hopkins University University of Copenhagen Neuroscience Harvard University Aarhus University Public Health 32

35 Danmark-Amerika Fondets Praktikanter 2013 NAVN (63) DANSK INSTITUTION/FIRMA/USA STAT Abrahamsen, Jonas Ask, Betina Frederikke Tingskov Askehave, Ida Bech Austern, Sarah Deborah Bruun, Helena Christensen, Mette Marie Rolighed Dam, Anne Sofie Møller Fenshøj, Sidsel Christina Gasseholm, Cecilie Kathrine University of Southern Denmark/Monte Stott & Associates/CA Cph. School of Design and Technology/Viceroy Collections/NY Aalborg University/Cetera Financial Group/CA Copenhagen Business School/Warner Music Group/NY University of Southern Denmark/Mirabella Beauty/CA Copenhagen Business School/Agency V/NY Aarhus University/Garnet Hill/NH Roskilde University/VisitDenmark/NY University of Copenhagen/PBA Galleries/CA Goldmann, Nichlas Christian Hassing Cph. School of Design and Technology/Jaycee Inc./NJ Groot, Casper Guldberg, Mikkel Rueskov Hamann, Jonas Michalko Hammelev-Wethje, Cecilie Hansen, Lotte Haue, Amalie Dahl Hebbelstrup, Mads Steen Cph. School of Design and Technology/Dburns Design/CA University of Copenhagen/Am. Automotive Policy Council/DC Aarhus University/Novozymes A/S/NC Copenhagen Business School/BBC Worldwide Productions/CA University of Copenhagen/The Museum of Danish America/IA University of Copenhagen/Brigham and Women's Hospital/MA Aalborg University/Manhattan Chamber of Commerce/NY 33

36 Hindsberg, Kristian Holgersen, Christina Bang Holm, Cassandra Schrøder Ibsen, Sofie Askholm Jalving, Stina Louise Jansen, Lærke Isbrandt Bach Jensen, Theis Jensen, Julie Veggerby Jensen, Sarah Trans Houmøller Juelsgaard, Louise Juhl, Kirstine Salling Kirk, Louise Kallesøe Kjeldsen, Emilie Salling Klausen, Louise-Amalie Kristensen, Ninna Møller Kristiansen, Lasse Emil Langkjær, Ida Hjære Lassen, Line Laumark-Møller, Ivalo Gry Madsen, Tinna Lykke The Royal Dan. Aca. of Fine Arts/B.I.G. Arch. P.C./NY Aalborg University/Studio V Architecture, PLLC/NY University of Copenhagen/The Metropolitan Museum of Art/NY Aarhus School of Architecture/Lot-ek/NY Cph. School of Design and Technology/Paul Carroll/NY The Royal Dan. Aca. of Fine Arts/American Apparel/CA Technical University of Denmark/Agnitio USA/CT Aalborg University/Manhattan Chamber of Commerce/NY Copenhagen Business School/Dachser/GA Aalborg University/SLAB Architecture PLLC/NY Aarhus University/Becker Communications, Inc./HI Aarhus University/Denver Art Museum/CO The Royal Dan. Aca. of Fine Arts/Manifold.Arch.Studio/NY University of Southern Denmark/SlideShop/CA Copenhagen Business School/Fritz Hansen Inc./NY Danish School of Media and Journalism/Metro US/NY University of Copenhagen/Eyebeam/NY Cph. School of Design and Technology/Nouveau-PR LLC/NY Business Academy Aarhus/DRB Partners/CA Aalborg University/Architecture for Humanity/CA 34

37 Mølbak-Andersen, Marie Nielsen, Julie Katrine Nielsen, Tanja Knoblauch Nielsen, Anne Mette Ravn Nielsen, Camilla Højerslev Olesen, Katrine Olesen, Jakob Mose Olsen, Camilla Ina Ott, Rune Pedersen, Mette Amstrup Fast Pedersen, Mark Reiner Petersen, Charlotte Stage Heilskov Poulsen, Mads Sonn Poulsen, Christina Brøndsted Ravnild, Ditte Revazian, Tatevik Richter, Niels-Frederik Richter Rohde, Steffen Helmer Bøgh Slot, Simone Storck-Thy, Trine Elisabeth Sørensen, Mette Bruun Copenhagen Business School/WebThriftStore/NY Cph. School of Design and Technology/Nouveau PR/NY Aalborg University/VisitDenmark/NY University of Copenhagen/The Museum of Danish America/IA University of Copenhagen/Flux Factory/NY Cph. School of Design and Technology/W29 Showroom/NY Copenhagen Business School/BoConcept USA Inc/NJ Copenhagen Business School/NxtEvent/NY Aalborg University/Rabine Paving/IL Aarhus School of Architecture/REC Architecture P.C./NY Business Academy Aarhus/Shipco Transport Inc./CA University of Copenhagen/Nordic Heritage Museum/WA Copenhagen Business School/ICC.Inc/MO Copenhagen Business School/WebThriftStore/NY Copenhagen Business School/Terrorbird Media/NY Copenhagen Business School/Kanjoya/CA Copenhagen Business School/Fritz Hansen/NY Aalborg University/VisitDenmark/NY Cph. School of Design and Technology/Thomas Wylde/CA The Royal Dan. Aca. of Fine Arts School of Arch./Urban Terrains/NY Aalborg University/Kalle USA Inc./IL 35

danmark-amerika fondet årsberetning 2014

danmark-amerika fondet årsberetning 2014 danmark-amerika fondet årsberetning 2014 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: www.wemakeithappen.dk Bestyrelses- og Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl. 15.00-17.00 i Kuppelsalen hos Danske

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængighed Afhængighed er en adfærd, som man tvangsmæssigt gentager for at opnå en bestemt tilstand eller følelse. Afhængighed

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituering Bestyrelsens konstituering På den ekstraordinære generalforsamling i selskabet i dag fandt der nyvalg sted til selskabets bestyrelse i forlængelse af en større ændring i selskabets ejerkeds. Der blev valgt

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-13 Indkaldelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport Udskrevet d. 24-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 /

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Danmark har talent lad os bruge det!

Danmark har talent lad os bruge det! PROGRAM 10.30 GENERALFORSAMLING Alle s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen. Check-in åbner kl. 10.00 og finder sted i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Koncertsal (tidl. Radiohusets

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere