Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD"

Transkript

1 Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon / Fax

2 Side 2 A-B-C indhold Aktiviteter udenfor normal åbningstid... 3 Arbejdslørdage... 3 Barnevogn (de første uger)... 3 Besøg inden barnets første dag... 3 Billeder til garderobe og stuen... 4 Bleer, frugt og mælk... 4 Dagligdagen... 4 Dagsplanen (kun vuggestuebørnene)... 5 Eget legetøj/ egen cykel... 5 Ekstra tøj... 5 Enhedsnormering... 5 Forældremøder og samtaler... 6 Frokost... 6 Fødselsdage... 6 Halstørklæder og snore i overtøjet... 7 Hjemmesiden... 7 Indkøring... 7 Solstrålens Forældreforening... 8 Koloni... 8 Middagslur... 9 Morgenfrugt/ Eftermiddagsmad... 9 Opslagstavler/ whiteboards... 9 Privat pasning... 9 Skolegruppe Storgruppe Sygdom Særlige hensyn f.eks. allergi eller religion Udendørs aktiviteter Årsplan Solpolitik 11

3 Side 3 Aktiviteter udenfor normal åbningstid Der afholdes i løbet af året aktiviteter udenfor den normale åbningstid. Det er helt op til den enkelte børnegruppe at beslutte dette. Nogle vuggestuegrupper vælger at lave fællesspisninger med forældre og søskende. Nogle vælger at afholde en afslutningsfest for de store børn, som skal i børnehave, mens andre i stedet arrangerer en overnatning i institutionen fra fredag til lørdag. Børnehavebørnene tager hvert år på koloni i tre dage. Arbejdslørdage For at udnytte vores økonomiske ressourcer optimalt og for at opbygge et godt sammenhold i mellem alle os, der kommer i Solstrålen (børn, forældre og personale) afholdes der hvert år arbejdslørdag i løbet af maj måned. Vi mødes som regel kl. 10 og siger tak for i dag omkring kl. 15. Dagen bruges på at ordne en lang række småting (maling; opsætning af hylder; reparation af legetøj og redskaber etc.), som gennem de seneste måneder er sat på den fælles ønskeseddel fra voksne og børn. Selvom du ikke er god til at håndtere værktøj er du alligevel velkommen, da der også skal være nogle til at lave frokost og åbne øl/sodavand. Barnevogn (de første uger) Det er vores erfaring, at vi hurtigst får de nye vuggestuebørn til at sove godt til middag, hvis de i starten sover i deres egen barnevogn. Det vil sige minimum de første 3 4 uger. Hvis det er lettere for jer, er I velkomne til at lade barnevognen blive i institutionen natten over. Medarbejderne vil sørge for, at den kommer til at stå inden døre. Institutionen råder over nogle enkelte barnevogne, som siden kan bruges. Om der er til alle mindre børn afhænger dog af den konkrete alderssammensætning. Besøg inden barnets første dag Der er liv i en børnegruppe. Derfor ser vi meget gerne, at besøg sker i børnenes middagslur/pause. Det vil i praksis sige mellem kl og Her er der nemlig ro til at vise jer rundt i huset, tage en snak om jeres barn og besvare spørgsmål på en god og grundig facon.

4 Side 4 Vi ser meget gerne, at I ringer et par dage i forvejen. Så kan vi være sikre på, at jeres besøg bliver passet ind en dag, hvor relevante medarbejdere er på arbejde og vi ikke er på tur. Billeder til garderobe og stuen Alle vuggestuebørnene har deres egen garderobe. Her er en ramme, hvor vi sætter et billede af jeres barn. Så ved alle hvem der bor hvor. Inde på stuen har vi desuden en tavle med alles navn, fødselsdag, navne på forældre, søskende eller lign. Husk derfor at medbringe to almindelige fotos, som vi kan sætte op. Bleer, frugt og mælk For en del år siden besluttede bestyrelsen, at vuggestuebørn indskrevet i Solstrålen selv medbringer bleer, frugt og mælk. Der serveres hver dag til frokost (omkring kl. 11) varmt mad fremstillet af økologiske fødevarer, i det omfang det er muligt. I praksis betyder dette, at der er plads til ca. en pakke bleer pr. barn i stuernes puslerum. Herudover er der etableret en frugt- og mælkeordning, som letter de praktiske forhold væsentligt. Hvert barn medbringer på skift mælk og frugt til en uge. Der påregnes ca. 3 liter økologisk letmælk og 6 8 stykker frugt pr. dag. Først og fremmest af hensyn til produkternes friskhed men også af pladshensyn anbefales det, at leverancen deles op over minimum et par gange i løbet af uge, Børnehavebørnene medbringer selv egen frugt hver dag, eller har ordning hvor der medbringes til alle børn en uge af gangen. Herudover er der en fælles mælkeordning, hvor børnene på skift medbringer mælk til en uge ad gangen. Der påregnes ca. 3 liter økologisk minimælk pr. dag. Medarbejderne på den enkelte stue sørger for, at opgaven går på skift. Ligesom de også kan orientere om det konkrete behov, da det er meget afhængigt af stuens børn. Dagligdagen Vores hverdag er bygget op omkring et fast program. Det sikrer, at børnene oplever en fast rutine, som de kan forholde sig til. Rytmen ser - i cirka tider - således ud:

5 Side Aflevering, hvor stuerne åbner på skift, men med personale fra alle stuer. Børnene får hermed lejlighed til at komme på opdagelse i hele huset Samling og aktiviteter Frokost, bleskift og putte Eftermiddagsmad Leg Dagsplanen (kun vuggestuebørnene) På stuen bliver der hver dag ophængt en dagsplan, hvor en række oplysninger om det enkelte barn noteres af forældre og medarbejdere. Der står hvornår barnet er vågnet om morgenen, om der er særlige ting at være opmærksom på, om der evt. mangler bleer eller andet, samt hvornår og evt. af hvem barnet vil blive hentet. Personalet skriver hvornår barnet har sovet i løbet af dagen. Eget legetøj/ egen cykel I er altid velkomne til at lade jeres børnehavebarn medbringe sit ynglings legetøj på en legetøjsdag. Om sommeren er I velkomne til at medbringe jeres barns cykel eller løbehjul. Vi kan dog ikke tage ansvaret for tingene, hvis de går i stykker eller bliver stjålet/væk. Ekstra tøj Da der kan ske uheld i løbet af dagen af forskellig art, skal i sørge for, at jeres barn altid har ekstra tøj (bukser, sokker, undertøj, trøje osv.) liggende i sin kasse i stuens puslerum. Sørg endvidere for, at deres påklædning inkl. overtøj er tilpasset årstiden. Det er smadderærgerligt, hvis man ikke kan komme ud at lege i sneen, fordi der hverken er flyverdragt, varme handsker, hue eller støvler. Husk at sætte navn i alt barnets tøj. Ofte tager børnene selv tøjet af og de glemmer let, hvor det er blevet lagt. Enhedsnormering Gentofte Kommune har for alle institutioner indført et princip, som de kalder enhedsnormering. Tallet fortæller noget om den enkelte institutions kapacitet/pladser. Således tæller et vuggestuebarn to

6 Side 6 enheder og et børnehavebarn en enhed. På Solstrålen er der normalt 96 børn eller hvad der svarer til en normering på 132 enheder. Ved at benytte dette princip bliver det lettere at gennemføre en fleksibel ordning, hvor der kan tages hensyn til det enkelte barns alder og evt. stueskift. Forældremøder og samtaler Der afholdes hvert år et stort forældremøde med efterfølgende møder på de enkelte stuer. Det sker normalt i oktober/november. Dels er der lejlighed til at høre bestyrelsens beretning, dels kan der være valg til bestyrelsen og dels kan der være forhold, som omhandler hele institutionens dagligdag. På de efterfølgende stuemøder får forældrene lejlighed til at diskutere stue- emner med stuens personale. Endvidere afholdes normalt i foråret en individuel forældresamtale på en halv time pr. barn. Her har I mulighed for at få en snak om jeres barns dagligdag, udvikling, styrker, svagheder og andre ting, som vi måske ikke altid når at få talt om i det daglige. Frokost Alle børn i Solstrålen tilbydes et frokostmåltid ( kommunal ordning) produceret i eget køkken. Vi har normalt en madplan med to rugbrødsdage, en køddag, en grød/suppedag og en fiske/vegetardag Fødselsdage Vi fejrer normalt børnenes fødselsdag på stuerne. Såfremt I ønsker at børnene skal medbringe lidt lækkert hjemmefra, synes vi også, at det er en god idé, F.eks. kage minus farvestoffer. Sørg for, at vi sammen får det planlagt et par dage før. Hvis I har lyst til at invitere os hjem til barnets fødselsdag, så er dette en mulighed men kun for vuggestuebørnene. Vi sørger endvidere for, at barnet er med til at hejse flaget på vores fine flagstang.

7 Side 7 Halstørklæder og snore i overtøjet Personalet vil ikke at tage ansvaret for snore i overtøjet samt brug af halstørklæder. Der er simpelthen for stor risiko for, at de kan komme i klemme i rutschebaner, klatrestativer eller lign. Det betyder for forældrene at: sørge for, at der ikke er snore i anorakker og flyverdragter snorene bør erstattes med velcro-lukninger; evt. med elastikker eller knapper undlade at lade børnene bruge halstørklæder Såfremt forældrene ikke selv tager disse forholdsregler, vil vi som personale sikre, at snore fjernes fra overtøjet og at børnene ikke får halstørklæder på. Hjemmesiden Børnehuset har egen hjemmeside. Den kan findes på adressen Her findes en række praktiske oplysninger, der er billeder af medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer etc. Hjemmesiden er opbygget med en fælles kalender, hvor det er muligt at se informationer om forskellige aktiviteter. Det kan være bestyrelsesmøder, aktiviteter for børnene, forældremøder eller lign. Børnegenvej Solstrålen er tilsluttet børnegenvej. Alle forældre opfordres til at anskaffe sig en digital signatur, som bruges for at få informationer gennem børnegenvej Indkøring i vuggestuen Det er altid en omvæltning for et barn at skulle starte i institution. Derfor er der brug for en vis indkøringsperiode selvfølgelig baseret på det enkelte barns behov. Vores erfaring er, at følgende plan passer til langt de fleste børn og forældre: 1. dag: Mor/far og barn er sammen på stuen kl dag: Ligesom første dag 3. dag: Ligesom de to første dage; dog bliver I til frokost

8 Side 8 4. dag: Mor/far går en tur i en halv time; kommer tilbage for at spise frokost med barnet. Personalet putter til middagslur. 5. dag: Barnet afleveres kl og afhentes kl Forældre skal kunne kontaktes pr. telefon. Aftal den endelige indkøringsperiode for jeres barn med de medarbejdere, som er tilknyttet stuen/børnegruppen. Indkøring/skift til bh.gruppe Husk at jeres barn også kan have brug for indkøring ved skiftet til bh.gruppe aftal med personalet hvordan I sammen gør det bedst. Solstrålens Forældreforening En række forældre tog i sin tid initiativ til at oprette en støtteforening til. Det koster 100 kr. pr. halve år at være medlem. Medlemskab er naturligvis frivilligt. Udover kontingentet er det muligt at donere yderligere bidrag. Forældreforeningen sørger for (som regel efter samråd med institutionens ledelse og medarbejdere) indkøb af større legetøjsinvesteringer eller andre aktiviteter. Det kan f.eks. være dukkekrog, kæmpe puder til fællesrummet eller lign samt udflugter. Som regel bliver det til ca kr. på årsplan. Endvidere afholder forældreforeningen to årlige fester. En sommerfest i juni og i december afholdes en julefest. Koloni Hvert år afholdes der koloni for børnehave-børnene. Kolonien er af 3 dages varighed; og foregår som regel i juni måned. Dagene forløber som et fællesskab omkring de praktiske opgaver, og en masse kreative aktiviteter Kolonien er forældre-finansieret. Beløbets størrelse og de praktiske informationer drøftes som regel på efterårets forældremøde i børnehaven.

9 Side 9 Middagslur Børn har brug for faste soverytmer. Vi bestræber os på, at vuggestuebørnene sover middagslur hver dag efter frokost. Dette sker i enten i egen barnevogn eller en god lun krybbe udenfor. Normalt sover børnene fra ca til , men der er stor variation. Nogle af de mindste børn har brug for at sove to gange i stedet for en rigtig lang lur; så der bliver taget vare på det enkelte barns søvnbehov og selvfølgelig i tæt samarbejde med jer som forældre. Samme ordning gælder selvfølgelig også for de mindste børnehavebørn, som stadig kan have brug for en middagslur. Morgenfrugt/ Eftermiddagsmad Hver dag serveres der frugt og mælk for vuggestuebørnene formiddag og eftermiddag. Vuggestuebørn får tilbudt eftermiddagsmad og hver eftermiddag serveres der frugt mælk og brød for børnehavebørnene. Opslagstavler Hver stue har en dagbog/dokumentationsbog, hvor der informeres om stuens/børnegruppers aktiviteter, og I vil kunne se, hvad vi har lavet sammen i løbet af dagen og få informationer om de aktiviteter vi har fremadrettet. I den midterste del af huset i nord er der fire opslagstavler. I syd er opslagstavlen placeret ved indgangsdøren. På tavlen finder I forskellige relevante oplysninger samt generel løbende information også fra Gentofte Børnevenner og kommunen. Privat pasning Bestyrelsen har besluttet, at personale, som er ansat i Børnehuset Solstrålen, i deres fritid ikke kan udføre privat pasning/babysitning af børn, som er indskrevet i institutionen. Beslutningen er taget for at beskytte børn, forældre og personale mod en evt. sammenblanding af private forhold og institutionsforhold. Bestyrelsen henstiller, at alle forældre hjælper personalet med at respektere dette forhold.

10 Side 10 Skolegruppe Skiftet fra børnehave til skole kan være en stor omvæltning og ventetiden fuld af spænding. Derfor har vi i Solstrålen valgt at forberede de kommende skolebørn bedst muligt. Det gør vi løbende det sidste halve år inden skolestart. Ved at samle alle kommende skolebørn og så småt forberede dem på den nye verden. De træner at sidde stille og modtage en kollektiv besked. De lærer en masse praktiske ting, som f.eks. at holde på en blyant;lave opgaver med bogstaver og tal, mængder og begreber, lære om klokken o.s.v. Storgruppe Hvert vinterhalvår samler vi de store vuggestue-børn (børn fra 1½ - 2 år og opefter) i såkaldte storgrupper. I disse grupper laves en række aktiviteter, som tilgodeser netop denne aldersgruppes behov. Sygdom I Solstrålen kan vi ikke modtage syge børn. Generelt vil I blive kontaktet, hvis barnets almene tilstand bevirker, at det ikke kan deltage i en normal dagligdag. Derudover holder vi os til sundhedsstyrelsens hæfte Smitsomme sygdomme hos børn. Særlige hensyn f.eks. allergi eller religion I Solstrålen er vi naturligvis altid klar til at tage særlige hensyn, både af religiøse eller helbredsmæssig art. Men vi forventer, at I er med til at vi i fællesskab finder ud af hvordan det bedst kan passes ind i vores hverdag. I tilfælde af allergi skal vi dog bede jer om at medbringe en lægeattest, så vi er sikre på, at vi gør det rigtige i hvert tilfælde. Specielle råvarer til madlavning, som f.eks. hallal-slagtet kød, skal I selv medbringe. Udendørs aktiviteter Vuggestuebørnene er ude/ på legepladsen så ofte som muligt Børnehavebørn, der ikke sover til middag, er hver dag ude i alt slags vejr ca. 2½ time.

11 Side 11 Årsplan Der er en række aktiviteter, som altid finder sted gennem året i Børnehuset. For hele huset afholdes: Fastelavn, hvor alle kan være udklædte og vi slår katten af tønden Institutionens fødselsdag fejres på behørig vis Julemåneden er præget af en lang række forskellige aktiviteter; og alle holder julefrokost For børnehavebørnene er der desuden: Afholdelse af høstfest Idrætstemauger Skovtemaer Lanternefest Solpolitik I Solstrålen har vi en solpolitik, som går ud på følgende: Børnene møder om morgenen indsmurte i solcreme hjemmefra. Efter vuggestuebørnene har sovet, bliver de smurt med solcreme. Børnehavebørnene bliver smurt med solcreme efter frokost. Vi har sørget for skyggesteder ved indkøb af parasoller, og vi har altid åbent ind til vores stuer, så børnene tillige kan søge skygge der.

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 I DENNE FOLDER HÅBER VI, AT I KAN FINDE SVAR PÅ NOGLE AF DE SPØRGSMÅL I HAR, I FORBINDELSE MED JERES BARNS OPSTART I VUGGESTUEN

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Livet i Børnehaven Æblegården

Livet i Børnehaven Æblegården En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej 82 2900 Hellerup Telefon 39 62 16 11 www.gentoftekommune.dk/aeblegaarden Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere