BETHANIABLADET. Januar juni Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning"

Transkript

1 BETHANIABLADET Januar juni Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

2 Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer i Bethania, siden det seneste nummer af Bethaniabladet udkom. Formand: Bjarne Carlsen Næstformand: Marianne Kring Kasserer: Jakob Blæsbjerg Sekretær: Anne Marie Andersen Hus ansvarlig: Jan Bjerring IMU repræs.: Emil Schousboe Programudvalg: Inger Pedersen Forretningsudv.: Bjarne, Jan og Marianne Fra venstre: Jakob, Emil, Anne-Marie, Inger, Bjarne, Jan, Marianne. En grund til, at det er sådan, er nok, at de fleste af os har været her og er kommet i huset gennem hele perioden og derfor ikke i så høj grad lægger mærke til de gradvise forandringer, der hele tiden sker, som vi ville have gjort, hvis vi kun kiggede forbi Bethania med længere mellemrum. En anden grund er sikkert, at vi løbende har forsøgt at informere om de ting, der er sket, og om de ting, der har været på vej. På den måde er nyhederne jo for længst blevet gamle, fordi vi allerede har fortalt om dem. fællesmøderne Et sted, hvor der dog er sket en forandring, som kan ses, er i forhold til fællesmøderne mellem IM og IMU, hvor der rent organisatorisk er indført en ny struktur med hensyn til mødeplanlægning og mødeledelse. Formålet hermed har været i højere grad at involvere IMU erne i planlægningen og afviklingen af fællesmøderne for på den måde forhåbentligt at kunne give møderne et løft, så de appellerer mere til den yngre del af målgruppen. Den nysammensatte fællesmødeledergruppe, der har medlemmer både fra IMU og fra IM samfundet, har barslet med et nyt fællesmødekoncept, der blandt andet indbefat Side 2

3 Tak Gud for alt det, han har givet os i sig selv og i vores fællesskab med hinanden... Nyt fra bestyrelsen ter fællesspisning, afvikling af selve mødet mellem kl og kl og efterfølgende café samvær i kælderen. Selv om der indtil videre kun har været afviklet ganske få fællesmøder efter dette nye koncept, er det vores opfattelse, at det er blevet taget rigtig godt imod af Bethanias brugere. Det gælder ikke mindst, at mødernes begyndelsestidspunkt er blevet rykket frem til kl fra det sædvanlige tidspunkt kl , således at de, der ønsker det, kan komme lidt tidligere hjem uden at måtte gå, inden mødet er færdigt. Derfor har vi også i bestyrelsen besluttet, at alle vores tirsdagsmøder fra januar 2011 og fremover skal begynde kl velkomstmappe Et andet nyt tiltag er en velkomstmappe, som er blevet udarbejdet til nye brugere i Bethania. Denne mappe indeholder en række nyttige informationer og kontaktoplysninger, som man kan få brug for som nybagt Bethanit, og vi synes selv, resultatet er blevet rigtig flot. Vi vil gerne opfordre alle til hver især at være opmærksomme på, om der er nye ansigter i huset, at tage rigtig godt imod dem og nu også at sørge for, bethanialejr på frøstruphave efterskole d marts 2011 I marts måned 2010 var vi ca. 150 personer samlet til lejr på Frøstruphave Efterskole. Det har vi planer om at stikke i år. Vi arbejder derfor på højtryk for at lave en super weekend med åndelig føde, styrkende fællesskab, god mad og masser af sjov og ballade. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen så du sikrer dig, at du og din eventuelle familie ikke går glip af denne fantastiske oplevelse. Program og tilmelding kommer senere. På glædeligt gensyn, lejrudvalget Side 3

4 at de får et eksemplar af vores fine velkomstmappe! fællesskabet i bethania Vi er mange, der kommer i Bethania, og det stiller krav til os alle om at være opmærksomme på, om der er nogle, der ikke føler sig som en del af fællesskabet, og om at være med til at få så mange som muligt inddraget i fællesskabet, også udenfor de normale mødeaftener. Det er ikke nogen simpel sag. Specielt ikke, fordi det i nogle tilfælde kan dreje sig om personer, der ikke er nye i Bethania, og som derfor let kan blive overset i den store flok, som vi heldigvis normalt er til vores arrangementer. bedre udnyttelse af bethania i dagtimerne Et emne, som har været diskuteret en del i det seneste halvår, er, hvordan vi i højere grad kan bruge Bethania på mange forskellige måder også i dagtimerne, hvor der lige nu normalt ikke sker så meget. Vi har i den forbindelse modtaget nogle spændende forslag fra nogle af Be thanias trofaste brugere og venner, men det er desværre endnu ikke rigtigt lykkedes at få ført nogle af idéerne ud i livet. Det skyldes blandt andet, at nogle af dem er relativt ressourcekrævende, men vi arbejder stadig på at få et godt overblik over, hvad der kunne være relevant at sætte i gang, og i hvorvidt der er nogle der gerne vil være med til at stå for (og stå bag!) disse tiltag. tak for indsatsen! I bestyrelsens nyhedsbrev umiddelbart inden sommerferien 2010 opfordrede vi alle til at kaste sig engageret ud i sommerdebatten, som blev forsøgt sparket i gang med en form for jobannonce, hvor vi søgte idéer og iværksættere/initiativtagere til nye initiativer og aktiviteter i Bethania. Vi måtte konstatere, at det var begrænset, hvor mange henvendelser vi fik på denne annonce. Vi tager det imidlertid som et udtryk for og en bekræftelse på, at rigtig mange Bethanitter allerede er engageret i forskellige aktiviteter i og/ eller uden for Bethania og derfor ikke synes, de kan overkomme mere, hvilket vi selvfølgelig kun kan have fuld respekt for. Tak for det store og gode arbejde, I gør allerede ikke mindst de af jer, som er engagerede i de forskellige børne og ungdomsklubber, og som er på uge efter uge. Jeres indsats er fuldstændig uvurderlig! Slutteligt vil vi gerne opfordre jer til fortsat at være med til at bede for det arbejde, der foregår i og ud fra Bethania, og for de mennesker, der udfører det! Tak Gud for alt det, han har givet os i sig selv og i vores fællesskab med hinanden. Det er stort! Guds fred, ledelse og velsignelse til os alle! På bestyrelsens vegne Bjarne Carlsen Side 4

5 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling I forbindelse med årsfesten, som fejres tirsdag den 29. marts 2011 kl i Bethania, vil der blive afholdt generalforsamling. I lighed med sidste år vil der være fællesspisning i Bethania klokken Denne aften har du mulighed for at høre lidt om Bethanias arbejde i det forløbne år, og sammen har vi mulighed for at se lidt fremad i forhold til arbejdet. Det er simpelthen tidspunktet, hvor DU har mulighed for at gøre din indflydelse gældende og for at tage del i ansvaret omkring Bethanias arbejde. Rigtig mange tager allerede del i arbejdet og støtter det økonomisk ved f.eks. at være bidragyder. Er du endnu ikke bidragyder, kan du få en aftale med vores kasserer Jakob Winther Blæsbjerg (tlf ). Vær opmærksom på, at det ifølge vedtægterne er en betingelse for at kunne stemme til generalforsamlingen, at man er bidragyder, at man i perioden fra 13 måneder før til 1 måned før generalforsamlingen (altså mellem 1. marts 2010 og 28. februar 2011) er blevet noteret hos kassereren for mindst ét gavebidrag til IM Herning, og at man er fyldt mindst 18 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, og kandidatforslag til bestyrelsesvalget (med kandidatens tilslutning) skal være bestyrelsens formand, Bjarne Carlsen (tlf ), i hænde senest to uger før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Bjarne Carlsen Tid til nye bibelgrupper! Bibelgrupper Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Joh 13,34 I det store fællesskab, som vi har i Bethania, kender vi vigtigheden af, at der er nogle mindre fælles skaber, hvor vi kommer tæt på hinanden, og hvor vi kan dele vores liv med Jesus. Til sommer er det 3 år siden, at de nuværende bibelgrupper blev etableret, og derfor er det igen tid til at danne nye bibelgrupper. Vi ønsker, at alle skal føle sig Side 5

6 trygge i deres bibelgruppe. Derfor er det vigtigt for os, at I giver udtryk for de ønsker, som I hver især har til de nye bibelgrupper. Vi vil gerne have ønsker fra jer som enkeltpersoner og grupper, så vi kan tage hensyn til jer, når de nye grupper skal laves. Der kan være tale om ønsker til: alderssammensætning forskellige livsmønstre ønsker til alternativt mødetidspunkt (andet end tirsdag aften) specifikke personer, som du ønsker at være i gruppe med Vi har brug for jeres forbøn i processen med at danne de nye bibelgrupper. Henvend jer til bibelgruppeudvalget med jeres ønsker, gerne skriftligt: Eva Bjerring, Grete Storbjerg, Maria Madsen, Linda West, Lone Poulsen, Fra Bangladesh til Danmark Det er ikke mange dage siden, at jeg kom til at tænke på, at for et år siden sad jeg i Bangladesh. På den ene side er tiden i Bangladesh ikke langt væk, men på den anden side føles det ligesom en tur på månen. Mange hændelser, personer og indtryk hænger stadig ved. Hvordan skal man forklare herhjemme, hvilke forhold mange mennesker lever under? Imens vi diskuterer småting som diverse besparelser og ydelser og bekymrer os om, hvorvidt vi skal købe en billig eller en dyrere luksuriøs bil, går mange mennesker i Bangladesh rundt og bekymrer sig for, om de beholder deres job, om de kan få råd til mad og tøj og tag over hovedet til deres familie. Det er en virkelighed, der for os er svær at forstå, når vi sidder i vores 150 m 2 opvarmede huse og mange i Bangladesh sidder under måske m 2 bliktag. Disse tanker omkring Bangladesh s fattigdom kontra min rigdom er vanskelige at komme uden om, når jeg tænker på mit seks måneders ophold i Bangladesh. Fattigdommen var en realitet, hvor end man bevægede sig hen, og samtidig er dette nok det sværeste for mig at forklare herhjemme i Danmark. tilbage i tiden For år siden i Danmark var undervisningen baseret meget på udenadslære. D.v.s. at man lærte alle ting udenad i mange tilfælde uden Side 6

7 Aktuel artikel at man nødvendigvis havde forstået det, man lærte udenad. På samme måde fungerer det i Bangladesh. Derfor var en af mine opgaver at optimere undervisningen og give lærerne ideer og inspiration til at undervise og motivere eleverne. Det kunne gøres gennem lege, teambuilding og også bare ved at følge de forskellige læreres timer og derefter give dem respons og ideer. Derudover var en af opgaverne at få dem til at turde snakke mere engelsk, og tredje hovedopgave var at lære dem at bruge computere. dissability-projektet En anden opgave, jeg blev meget fanget af, var skolens handicapprogram. Flere fattige landsbybørn som er født for tidligt, eller hvor der har været andre komplikationer, lider af forskellige handicaps, som har store konsekvenser i deres liv. I Danmark ville 95 % af disse tilfælde være undgået eller behandlet, men det har de ikke råd til i Bangladesh. Derfor får de livslange handicaps. Det betyder ofte, at de bliver set skævt til i lokalmiljøet, eller at familien helt lader dem være. Jeg var ude ved en familie, hvor moren ikke ville bruge mere tid på barnet, og der derfor var andre, der passede det. Der er der kun få af de handicappede, der kommer i skole eller nogensinde får et arbejde. For få (danske) penge kunne nogle af problemerne afhjælpes, så de næsten kunne få et normalt liv. En af de vigtigste opgaver i programmet var at komme ud i de forskellige landsbyer og hjælpe børnene med forskellige øvelser, få dem afsted i skole, hvis det var muligt, og samtidig fortælle naboerne, at de skulle hjælpe familien og at handicappet ikke var et udtryk for trolddom og hekseri. Tak til hele Bethania for al den økonomiske støtte, der blev sendt til arbejdet. Det var stort at opleve på tæt hold, hvor stor forskel få penge i vores øjne kan gøre. Og jeg kan sige, at de penge har gjort en kæmpe forskel for de børn og familier, som er blevet hjulpet. Hjemme igen Det er ikke problemløst sådan bare at tage afsted til det store udland. Jeg finder ud af, at der er mange derhjemme, man holder af og også savner, når man sidder langt væk i et fremmed land en aften, hvor strømmen endnu engang er gået, det er mørkt og koldt og der er endnu engang ikke noget at lave. For strømmen gik tit. Jeg oplevede kun en enkelt dag, hvor der ikke var strømafbrydelse og det gør jo ondt på en gammel elektriker. De seks måneder, jeg var i Bangladesh, har givet mange indtryk, som jeg aldrig kommer til at glemme. Det gør noget ved én at se så meget fattigdom og samtidig møde så stor imødekommenhed og glæde. Steffen Jacobsen Volontør i Bangladesh Se mere på smsbangladesh.dk eller impact.co.dk Side 7

8 Webanmeldelse Rigtig mange kristne aktiviteter har efterhånden deres egen hjemmeside. Denne udvikling sker i takt med, at stadig flere mennesker bruger internettet som deres primære informationskilde. Derfor er det indlysende nødvendigt for kristne organisationer, events, institutioner o.a. at være på nettet. Men virker de forskellige hjemmesider efter hensigten? Vi fortsætter i dette nummer af Bethaniabladet en artikelserie, hvori vi lader repræsentanter for forskellige kristne hjemmesiders målgrupper bedømme, hvor tydeligt hjemmesidernes budskaber træder frem. Vores anden testperson er Inger Pedersen, der har kigget nærmere på dk, som er hjemmeside for Indre Mission på landsplan. Hvad er dit umiddelbare indtryk af Jeg synes der er mange informationer på forsiden, hvilket godt kan gøre siden lidt forvirrende. Den lyseblå farve er faktisk ikke super nem at læse (måske trænger jeg til briller..?). Siden er ikke umiddelbart specielt spændende at se på. Hvilke positive ting vil du fremhæve? Siden indeholder rigtig mange informationer, og har man tid til at gå lidt i dybden med den, kan man få mange relevante ting at vide. Det er rigtig godt, at noget af det første, man bliver mødt med, er et kort over Danmark med overskriften Find Indre Missions arbejde i dit lokalområde. Det gør det nemt at finde den lokalforening, jeg ønsker at kontakte. Der er også nem adgang til forskellige relevante hjemmesider, f.eks ved at klikke på Virksomheder. Er der noget negativt at sige om hjemmesiden? Farvevalget er ikke super spændende. Designet tenderer til at blive lidt kedeligt. Det gjorde ikke noget, hvis der var knapt så mange informationer på den første side. Hvis man vil vide mere, er der jo masser af underpunkter, man bare kan klikke på. Side 8

9 IM-program IM-program foråret 2011 obs! I foråret 2011 og fremover begynder alle møder kl , med mindre andet er anført! januar Mandag fredag 10 14/1 kl EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE Fælles med Sct. Johannes IM og Luthersk Missionsforening (LM). Mandag den 10/1 I Bethania Tirsdag den 11/1 I Bethania Onsdag den 12/1 Gudstjeneste i Herning Kirke Torsdag den 13/1 Hos LM, Godhåbsvej 23 Fredag den 14/1 I Sct. Johannes Kirke, Vestfløjen. kørelejlighed til møderne i bethania Hvis du har brug for kørelejlighed til IM møderne i Bethania, kan du henvende dig til Preben Bruun Christensen på tlf mandag fra kl. 17 til 18. Gør brug af dette gode tilbud! Mandag fredag 24 28/1 MØDERÆKKE (PROGRAM FØLGER) Mandag tirsdag 24 25/1 Missionær Søren Grysbæk, Horsens Onsdag torsdag 26-27/1 Teolog Ole Andersen, Frederikssund Fredag den 28/1 Møde uden taler februar Tirsdag den 1/2 kl Kredsmissionær Per Dyrholm, Kibæk, taler. Emne: At hvile hos Gud. Tirsdag den 15/2 kl Fællesmøde med IMU Sekretær i Dansk Ethioper Mission Anna Kathrine Thunbo Pedersen, Kolding, taler. Emne: Inspiration til mission. marts Fredag søndag 4 6/3 Bethanialejr på Frøstruphave Efterskole. Program følger. Tirsdag 8/3 kl Fællesmøde med IMU Kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing, taler. Emne: Forudbestemmelsen og den trælbundne vilje. Side 9

10 Mandag fredag 14 18/3 kl MØDEKAMPAGNE I KREDSEN (PROGRAM FØLGER) Mandag den 14/3 Missionær Søren Grysbæk, Horsens, i Ikast Kirkecenter. Tirsdag 15/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Snejbjerg Menighedshus. Onsdag den 16/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Kibæk Missionshus. Torsdag 17/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Vildbjerg Missionshus. Fredag 18/3 Fritidsforkynder Oda Mølgaard, Ølgod, i Bethania. Fællesspisning kl Tirsdag 29/3 kl Årsfest og generalforsamling Fællesspisning kl april Mandag 4/4 kl Kredsgeneralforsamling i Vildbjerg Missionshus. Tirsdag 5/4 kl Fællesmøde hos Sct. Johannes IM, Sct. Johannes Kirke, Vestfløjen. Journalist og fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen taler. Emne: Jordens største under om den kristne kirke. Sang ved Britta og Jens Erik Mikkelsen, Snejbjerg. Bedemøde kl Tirsdag 12/4 kl Fællesmøde med IMU. Sognepræst Daniel Kristiansen, Hvide Sande, taler. Emne: Lille spejl på væggen der på med masken Tirsdag den 26/4 kl Samfundsmøde. maj Tirsdag 3/5 kl Missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia, taler. Emne: Tro til hverdag. Tirsdag 17/5 kl Fællesmøde med IMU. Teolog og leder af LTC Robert Bladt, Ødsted, taler. Emne: Brug kirkeåret i dit personlige andagtsliv Tirsdag 24/5 kl Missionær Poul Erik Hansen, Farsø, taler. Emne: Tornen i kødet og lidelsens problem 2 Kor 12,7 10. juni Tirsdag 7/6 kl Tværkulturel konsulent Daniel Ettrup Larsen, Århus, taler. Emne: Venskab og mission på tværs af kultur og religion. Tirsdag 21/6 kl Sommerfest og fællesmøde med IMU. Teolog og lærer på IMB Per Ladekjær, Århus, taler Emne: En rejse med Barnabas omsorg for hver enkelt. bethanias HjemmeSide Side 10

11 Indre Missions Unge IMU-program IMU - Indre Missions Ungdom - er ungdomsafdelingen af IM. Vores formål er at lære Gud bedre at kende og at fortælle andre om det, Gud har gjort for os. Samtidig er vores håb at være et kristent fællesskab, hvor der er plads til alle. Alt dette foregår hver tirsdag i missionshuset Bethania på Torvet. Hvor intet andet er anført, er møderne fra Derudover har vi Åbent Hus hver fredag i Bethania. Hvis du har lyst til at vide mere om os, så kom og vær med eller kontakt vores formand Kasper Mørch (se adressen på bagsiden). JANUAR Tirsdag 4. januar Bibelstudie Mandag fredag januar Evangelisk Alliance Bedeuge Tirsdag 18. januar IMU-møde - Tonny Sørensen, ungdomsforkynder. Emne: Evangelisation Møderække Mandag 24. og tirsdag 25. januar Søren Grysbæk Onsdag 26. og torsdag 27. januar Ole Andersen Fredag 28. januar Møde uden taler FEBRUAR Tirsdag 1. februar Surprise med Udvalget Tirsdag 8. februar Bibelstudie Tirsdag 15. februar Fællesmøde Onsdag 16. februar Generalforsamling i Kirkehuset Tirsdag 22. februar IMU-møde Leif Andersen, lærer på Menighedsfakultetet, Århus. Emne: Hvad kan vi bruge Luther til i dag? Side 11

12 marts IMU-program Tirsdag 1. marts Bibelstudie Fredag søndag marts Bethanialejr på Frøstruphave Efterskole Tirsdag 8. marts Fællesmøde Tirsdag 15. marts IMU møde Ole Rasmussen, præst i Ørnhøj Bibelundervisning Tirsdag 22. marts Deleaften Tirsdag 29. marts Bibelstudie april Tirsdag 5. april IMU møde Karsten Christensen, præst i Harboøre Bibelundervisning Tirsdag 12. april Fællesmøde Tirsdag 19. april Alternativ aften Tirsdag 26. april IMU møde Michael Lerche Nygaard, præst i Haderslev Bibelundervisning maj Tirsdag 3. maj Bibelstudie Tirsdag 10. maj IMU møde Brian Madsen, IM missionær, Vejle Bibelundervisning Tirsdag 17. maj Fællesmøde Tirsdag 24. maj Bibelstudie Tirsdag 31. maj IMU møde Bent Molbech, landsleder, søndagsskolerne Bibelundervisning juni Tirsdag 7. juni Alternativ aften i Kirkehuset Tirsdag 14. juni Bibelstudie Tirsdag 21. juni Sommerfest sammen med Samfundet Tirsdag 28. juni Sommerferieprogram imu S HjemmeSide Side 12

13 Evangelisation Alle trænger til at være tættere på Gud. Vi er alle skabt til at leve vores liv i fællesskab med Gud og hinanden. Kristendommen rummer værdier som næstekærlighed, medansvar, fællesskab, omtanke, og begreber som du er ikke en tilfældighed, men skabt af Gud, der elsker dig. Vi har brug for at få sat ord på, hvad dette faktum betyder. Guds fred giver fantastiske perspektiver for vores liv, både i dag og i fremtiden. Gud elsker både dig og mig i evighed ganske ufortjent. Vi har også brug for at fortælle dette vidunderlige budskab til vores familie, nabo og næste. Evangelisationsgruppen kan Arbejdsgrene hjælpe dig med at få sat ord på det, du tror på, og få det fortalt videre til din næste. Hvad vil du f.eks. svare, hvis nogen spørger dig: Jeg har hørt at du er kristen. Hvorfor synes du at Jesus er super? Gruppen kan f.eks. også hjælpe enkeltpersoner og grupper med personligt vidnesbyrd, at kontakte tilflyttere i byen, missionsfremstød, korte kurser samt foredrag. Det er naturligt for alle kristne at være forberedte på de muligheder i dagligdagen, som Helligånden giver. Evangelisationsgruppen kan være en hjælp hertil på mange forskellige måder. kontaktperson Karlo Brondbjerg (se bagsiden). Familietræf Familietræf er et tilbud til børnefamilier. Vi mødes 5-6 fredage om året og til en enkelt søndagsudflugt. Der startes med fællesspisning kl , hvor der også er plads til lidt socialt samvær. Fra er der program oftest for børn hvor vi hører om Gud, synger, har konkurrencer m.m. Enkelte aftener er programmet for voksne om familierelaterede emner. Vi ønsker gennem disse aftener at fastholde og styrke familiernes naturlige gang i/tilknytning til Bethania. I første halvår 2011 mødes vi 4/2, 13/5 og 19/6, sidstnævnte er en udflugt. Se mere på imherning.dk. kontaktperson Gunna Andersen (se bagsiden). Side 13

14 Andagt Et liv med Gud trygheden i at være Guds barn joh 1,12 Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. 1 joh 3, 1 Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Vi er Guds børn, og han er vores Far. Gud er kærlighed. Han ofrede Jesus, fordi han ville være sammen med os i al evighed. Det er Guds kærlighed, der viser sig på den måde. Han prioriterede os, mig, den enkelte. At vide, at Gud ønsker at være sammen med mig i al evighed, og at Han selv har gjort det muligt, giver mig den tryghed, at jeg ikke bliver afvist. Meget af det, der sker mellem mennesker, med os selv og i vores forskellige vilkår, virker ikke særlig trygt. Men Biblen taler om en forligelse, fred med Gud, som gælder, uanset hvad der sker. Gud kender vores dybeste behov: Fred med Ham. Gud er den samme, uanset hvad der sker, og han vil aldrig slippe eller afvise os. Gud prioriterer mig, Han ser, hører og kender mig. Som Guds børn skal vi vide, at den egentlige sejr over synden og døden er vundet. Vi har brug for, at korset er vores grundlag i alt. Vi bliver mindet om korset, når vi oplever dåben til gudstjeneste. Vi kan udover at være med i, at barnet døbes også genopleve, at vi selv har fået tegnet korsets tegn for pande og bryst, og at vi selv er døde og opstået med Kristus (Rom 6,1 11). Ved nadveren siger Jesus selv: Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. og: Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Korset er trygheden for et Guds barn. Korset giver os forligelsen med Gud. Det er Guds måde at redde mig på. At Gud siger, at jeg er en synder, opleves ikke trygt. Kun fordi Gud har sagt, at Han har sonet min synd, tør jeg give ham ret. Virkelig tryghed vil vi først opleve den dag, vi er i Himlen. For der er der ingen synd, sygdom og død. Birgit Bak Østergård Læs Fællessang nr. 60 Guds barn jeg er Side 14

15 Livlig Lørdag Livlig Lørdag 26. februar Sidste år blev Livlig Lørdag en succes med 70 deltagere, der hyggede sig rundt i de forskellige hjem. Idéen med denne aften er, at man sammen med en lille flok (8-10 personer hvert sted) spiser forret i ét hjem, hovedret i et andet hjem sammen med nogle andre og endelig får dessert i missionshuset sammen med alle deltagere. Alt sammen en anderledes måde at lære flere at kende i Bethania på. Alle er velkomne: Unge, familier med børn, singler, ældre, alle grene af Bethania er inviteret. Jo flere, der bakker op, jo sjovere bliver det, og jo større chance er der for at få snakket med nogle af dem, du ikke kender så godt. For at opnå det vil deltagerne blive blandet, og derfor vil par og familier også blive delt. Vi mødes i missionshuset kl , og her får hver deltager at vide, hvor man skal hen i løbet af aftenen. Mere information følger, når tiden nærmer sig. Vi glæder os til at se jer. Hilsen Bibelstudiegruppe 5, som er: Gunna og Henrik, Lone og Benny, Lene og Henrik, Karsten, Helene og Frans, Tinna og Esbjørn. vi får besøg af...? Vi skulle have gæster til aftensmad, og vi så med glæde frem til hyggeligt samvær omkring måltidet. Vi havde dækket bordet og lavet mad. Vi var klar nu måtte gæsterne gerne komme. Men hvilke gæster? Ja, det var netop det spændende ved denne aften. For vi ville få besøg af Venner fra Bethania, det var alt, vi vidste. Kort tid efter ringede det på døren. Vi lukkede op, og udenfor stod en lille dreng med sin autostol og sin far og der kom flere gæster, der alle lidt forsigtigt sagde: Godaften giver I aftensmad?. Da vi hørte om Livlig lørdag, vidste vi med det samme, at det måtte vi med til. Vi er mange Venner i Bethania, og det her var en god mulighed for at være sammen. Vi fik gæster, som aldrig før havde besøgt os, og som vi nok aldrig selv havde fået inviteret, men vi havde en dejlig aften sammen. vi er klar til at invitere igen! Birgitte og Jakob Winther Blæsbjerg Side 15

16 Sogneeftermiddage april Sogneeftermiddagene er for alle, som har lyst til at mødes i et hyggeligt kristent fællesskab, hvor vi lytter til guds ord, synger og snakker sammen. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 14. Torsdag 7. april Ulrik Baun, Lind: Vintræet og grenene (NB!) Torsdag 14. april i Kirkehuset Sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding: Søren Kierkegaard maj januar Torsdag 20. januar i Kirkehuset Pastor Hans Særkjær, Skjern: En husmandssøn fra Sønderjylland februar Torsdag 3. februar Marianne Kring, Herning: Lina Sandell Torsdag 17. februar i Kirkehuset Tidl. skoleinspektør Frede Agger: Genfortælling af Martha Christensens: Høvdingebørn marts Torsdag 3. marts Anne Marie Bruun, Herning: Mit liv under Guds omsorg og velsignelse Torsdag 17. marts i Kirkehuset Provst Børge Terp, Ejstrupholm: Anders Stubkjær Torsdag 5. maj Jens Peter Lundgaard, Ans taler over en bibelsk person Torsdag 19. maj i Kirkehuset Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gjellerup: Den, der ikke lever nu gør det aldrig. Hvad gør du? juni Torsdag 9. juni Ole Dahl, Skive, taler og fortæller om Sømandsmissionen Torsdag 16. juni i Kirkehuset Husmoder Jenny Larsen, Haurvig: Bondekone fra Klitten kørsel til møderne i bethania Ring tlf kontaktperson Henny Vestergaard (se bagsiden). Side 16

17 BethaniaMAX BethaniaMAX er et tilbud ud over tirsdagsmøderne i Bethania. Vi mødes kl. 19 to onsdage om måneden, og aftenerne er primært målrettet aldersgruppen år, men alle er velkomne. Vi ønsker at få max ud af disse aftener og skabe en naturlig overgang og tættere tilknytning til samfundet. BethaniaMAX er et nærværende fællesskab, hvor Jesus er i centrum, og vi vil forsøge at komme tættere på Jesus, så vi kan brænde mere for ham. foråret og 19. januar, 9. og 23. februar, 2., 16. og 23. marts, 20. og 27. april, 11. maj, 1. og 15. juni. Se iøvrigt Kontaktperson René Jørgensen (se bagsiden). Bibelgrupper Bibelgrupperne er et tilbud til alle i Bethania. Her har vi tid til at tale om Bibelens budskab, bede sammen og lære hinanden bedre at kende. Grupperne består af 6-12 personer. Har du lyst til at være med, så kontakt Lone. kontaktperson Lone Poulsen (se bagsiden). Arbejdsgrene Teenklubben Teenklubben er fis og ballade og meget mere. Hver torsdag aften i Bethania har vi det sjovt, laver spændende aktiviteter og har Gud som centrum. Teenklubben er åben for alle unge, der har lyst til at være med sammen med andre teenagere. I Teenklubben laver vi mange ting og arbejder med forskellige temaer, der er relevante og vedkommende netop for teenagere. Vi bruger tid på at lære Bibelen og Jesus bedre at kende på en forståelig og spændende måde. Vi tager på udflugter og lejre, hvor vi hygger os og oplever mange ting sammen. Når der er Vild Nat i Teenklubben mødes vi fredag aften og går hjem lørdag morgen. I løbet af natten laver vi en masse aktiviteter og strikker lidt på videoen. Har du spørgsmål, brug for yderligere information eller et program for Teenklubben er du velkommen til at kontakte os. facts Vi mødes i Bethania hver torsdag kl Alle i aldersgruppen klasse er velkommen! kontaktperson Maria Byskov Lind (se bagsiden). Side 17

18 Juniorklubben Herning Juniorklub er for dig og dine venner, der går i klasse. Vi mødes hver torsdag kl , medmindre andet er nævnt i programmet. Vi har det rigtig skægt sammen når vi bl.a. er på løb, tager i svømmehal, spiller, synger, cykler, finder bolden frem, quizzer, fortæller vittigheder, drikker saft og spiser kage, er på lejr eller udflugt. Indimellem alt dette kigger vi også nærmere i Bibelen og lærer meget mere om vores Gud. Kig forbi vi glæder os til at se dig! kontaktperson Thomas Kildeholm (se bagsiden). Fredagsklubben Det er her, det sker. Er du mellem 4 og 9 år, så er Fredagsklubben hver fredag kl til det rigtige for dig. Vi hører om Jesus, leger, laver forskellige kreative ting, er på lejr samt med i forskellige arrangementer i Bethania henvendt til aldersgruppen. Fredagsklubben holder til på 1. sal i Bethania på Torvet i Herning og er en del af Indre Mission. Det er vigtigt, at børn hører om Jesus og bliver fastholdt i dåbens gave. Derfor glæder vi os til at viderebringe det bedste, vi har: beretningerne fra Bibelen om Gud, Jesus og Helligånden. Velkommen! Kærlig hilsen lederne: Jesper, Robert, Jytte og Daniel kontaktperson Jytte Vammen (se bagsiden). Side 18

19 Arbejdsgrene Bibelfortælling for børn søndagsskolen ved Herning Kirke Søndagsskolens faste ledere (3-4 personer) holder sammen med frivillige hjælpere søndagsskole på de søndage, hvor der ikke er skoleferie eller lignende. Vi er som en af Danmarks ældste søndagsskoler tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og anvender materialet herfra. Vi har altid været en arbejdsgren ud fra Bethania; men til forskel fra de fleste andre arbejds grene foregår søndagsskolens arbejde ikke i Bethania, men i stedet i Kirkehuset ved Herning Kirke under højmessen. For ca. 50 år siden gik flere hundrede børn i søndagsskolen i Bethania hver søndag eftermiddag; men med tiden forsvandt opbakningen, og søndagsskolens arbejde flyttede over i kirken under højmessen. Søndagsskolens virke er et godt eksempel på samarbejdet mellem Bethania og Herning Kirke, et samarbejde, hvor begge parter har tilpasset sig de nye muligheder og udfordringer, der er opstået. Til vores store glæde er der en regelmæssig god opbakning blandt dåbsgæsternes børn. Derfor har vi valgt at ændre søndagsskolens navn til Bibelfortælling for børn, da vi mener, at navnet er mere informativt for dåbsgæsterne. Både mødeformen og navnet er ændret; men tilhørsforholdet til Be thania og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er det samme, som det altid har været. Søndagsskolen er for alle børn, også for dem, der ikke bor i Herning Sogn. kontaktperson Bjarne Christensen (se bagsiden). Side 19

20 missionshuset bethania Torvet 9 Tlf portner: Henrik Nykjær Tlf indre mission i Herning formand: Bjarne Carlsen Ålholmvej 22, Tjørring Tlf kasserer: Jakob Winther Blæsbjerg Rosenholmvej 118 Tlf Gironr (Vælg type +01 på netbank) Øvrige bestyrelsesmedl.: Anne Marie Andersen Jan Bjerring Inger Pedersen Marianne Kring Emil Schousboe kredsmissionær Per Dyrholm Søndergårdsvej 7 Skarrild 6933 Kibæk indremission.dk imu formand: Kasper Juhl Mørch Tingvej 5, 1. 9 Tlf.: bethania max René Jørgensen Bjørn Nørgårds Vej Ikast Tlf familietræf Gunna Andersen Rugvænget 30 Tlf SogneeftermiddagSmØder Henny Vestergaard Spøttrupvej 8, 1. th, Tjørring Tlf evangelisation Karlo Brondbjerg Rossinisvej 2 Tlf bibelgrupper Lone Poulsen Storgårdvej 7 Tlf mødeledergruppe Jens Poulsen Tingvej 23 C Tlf cd-udlån Jesper Sørensen Liselundvej 1, Tjørring Tlf SØndagSSkolen Bjarne Christensen Engkrogen 41 Tlf fredagsklubben Jytte Vammen Liselundvej 38, Tjørring Tlf juniorklubben Thomas Kildeholm Gormsvej 32, 2. tv Tlf com teen-klubben Maria Byskov Lind Bakken 8, 7480 Vildbjerg Tlf bladredaktion Bente Ramsgaard Fynsgade 66, st. tv. Tlf Dan Møller Vivaldisvej 14 Tlf Bente Ødegaard Tingvej 26 Tlf imherning.dk

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET August december 2010 51 51 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Jesus siger: Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste

Læs mere

BETHANIABLADET. TEMA Hverdagstro

BETHANIABLADET. TEMA Hverdagstro BETHANIABLADET TEMA Hverdagstro Halvårsblad for Indre Mission i Herning nr. 57 august december 2013 Indre Mission i Herning imherning.dk 2 Bestyrelsen informerer Jens Poulsen (IMU-kontakt) Pia S. Jensen

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 PROGRAM APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 LØSNING INDRE MISSION Leder 2 Privat kristendom I bibelstudiehæftet Levende Kirke af Michael Lerche Nygaard, er der et afsnit som han kalder Privat kristendom. Han siger,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ]

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] [ Spørgsmål 1 ] Hvor mange kommer der i gennemsnit til møderne i din forening: Aalborg IMU 40 Bethania IMU 32 Børkop IMU 8 Esbjerg IMU 4 Fredericia IMU 16 Herning IMU 50 Hvidesande

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Program seniorer voksne unge teenager børn. Pigedag Nytårsfest Møderække. Teenlejr på Kildeborg Famlieaftner og familiecafé. Åben samtalegruppe side 2

Program seniorer voksne unge teenager børn. Pigedag Nytårsfest Møderække. Teenlejr på Kildeborg Famlieaftner og familiecafé. Åben samtalegruppe side 2 Pigedag Nytårsfest Møderække Program seniorer voksne unge teenager børn Åben samtalegruppe side 2 Teenlejr på Kildeborg Famlieaftner og familiecafé Skabelse contra udvikling d. 4/2 Om at være kristne forældre,

Læs mere

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14)

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14) Forår 2015 Nyheder Messy Church Messy Church startes nu op i Vejle Indre Mission og vil fungere som afløser for familiearbejdet. Messy Church er et fællesskab for alle aldre. Drop in Den første halve time

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Missionshuset Bethel Efterår 2014

Missionshuset Bethel Efterår 2014 Missionshuset Bethel Efterår 2014 Indhold 2 Hvad er Indre Mission? 2 Missionshuset Bethel 3 Andagt 4 Visionen for Indre Mission i Kolding 4 Samfundets program 4 Fredagsarrangementer 9 Bibelkredse 9 Børneklubben»Fisken«9

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R Styrk og skab NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R I N D H O L D Hvorfor denne folder?...side 3 Teenklub og Unge Voksne (UV)...side 4 Foreningsbestyrelsen...side 7 Forældre...side

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Børnelejr på Nørre Nissum Efterskole fra den 11-13 oktober. Juli-August-September-Oktober 2013

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Børnelejr på Nørre Nissum Efterskole fra den 11-13 oktober. Juli-August-September-Oktober 2013 Fællesarrangementer: Børnelejr på Nørre Nissum Efterskole fra den 11-13 oktober. KFUM & KFUK I ASP Deadline for indlevering af stof til næste foreningsblad : Mandag d. 23/9-2013 Sendes til : kfumogk@hotmail.com

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere