BETHANIABLADET. Januar juni Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning"

Transkript

1 BETHANIABLADET Januar juni Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

2 Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer i Bethania, siden det seneste nummer af Bethaniabladet udkom. Formand: Bjarne Carlsen Næstformand: Marianne Kring Kasserer: Jakob Blæsbjerg Sekretær: Anne Marie Andersen Hus ansvarlig: Jan Bjerring IMU repræs.: Emil Schousboe Programudvalg: Inger Pedersen Forretningsudv.: Bjarne, Jan og Marianne Fra venstre: Jakob, Emil, Anne-Marie, Inger, Bjarne, Jan, Marianne. En grund til, at det er sådan, er nok, at de fleste af os har været her og er kommet i huset gennem hele perioden og derfor ikke i så høj grad lægger mærke til de gradvise forandringer, der hele tiden sker, som vi ville have gjort, hvis vi kun kiggede forbi Bethania med længere mellemrum. En anden grund er sikkert, at vi løbende har forsøgt at informere om de ting, der er sket, og om de ting, der har været på vej. På den måde er nyhederne jo for længst blevet gamle, fordi vi allerede har fortalt om dem. fællesmøderne Et sted, hvor der dog er sket en forandring, som kan ses, er i forhold til fællesmøderne mellem IM og IMU, hvor der rent organisatorisk er indført en ny struktur med hensyn til mødeplanlægning og mødeledelse. Formålet hermed har været i højere grad at involvere IMU erne i planlægningen og afviklingen af fællesmøderne for på den måde forhåbentligt at kunne give møderne et løft, så de appellerer mere til den yngre del af målgruppen. Den nysammensatte fællesmødeledergruppe, der har medlemmer både fra IMU og fra IM samfundet, har barslet med et nyt fællesmødekoncept, der blandt andet indbefat Side 2

3 Tak Gud for alt det, han har givet os i sig selv og i vores fællesskab med hinanden... Nyt fra bestyrelsen ter fællesspisning, afvikling af selve mødet mellem kl og kl og efterfølgende café samvær i kælderen. Selv om der indtil videre kun har været afviklet ganske få fællesmøder efter dette nye koncept, er det vores opfattelse, at det er blevet taget rigtig godt imod af Bethanias brugere. Det gælder ikke mindst, at mødernes begyndelsestidspunkt er blevet rykket frem til kl fra det sædvanlige tidspunkt kl , således at de, der ønsker det, kan komme lidt tidligere hjem uden at måtte gå, inden mødet er færdigt. Derfor har vi også i bestyrelsen besluttet, at alle vores tirsdagsmøder fra januar 2011 og fremover skal begynde kl velkomstmappe Et andet nyt tiltag er en velkomstmappe, som er blevet udarbejdet til nye brugere i Bethania. Denne mappe indeholder en række nyttige informationer og kontaktoplysninger, som man kan få brug for som nybagt Bethanit, og vi synes selv, resultatet er blevet rigtig flot. Vi vil gerne opfordre alle til hver især at være opmærksomme på, om der er nye ansigter i huset, at tage rigtig godt imod dem og nu også at sørge for, bethanialejr på frøstruphave efterskole d marts 2011 I marts måned 2010 var vi ca. 150 personer samlet til lejr på Frøstruphave Efterskole. Det har vi planer om at stikke i år. Vi arbejder derfor på højtryk for at lave en super weekend med åndelig føde, styrkende fællesskab, god mad og masser af sjov og ballade. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen så du sikrer dig, at du og din eventuelle familie ikke går glip af denne fantastiske oplevelse. Program og tilmelding kommer senere. På glædeligt gensyn, lejrudvalget Side 3

4 at de får et eksemplar af vores fine velkomstmappe! fællesskabet i bethania Vi er mange, der kommer i Bethania, og det stiller krav til os alle om at være opmærksomme på, om der er nogle, der ikke føler sig som en del af fællesskabet, og om at være med til at få så mange som muligt inddraget i fællesskabet, også udenfor de normale mødeaftener. Det er ikke nogen simpel sag. Specielt ikke, fordi det i nogle tilfælde kan dreje sig om personer, der ikke er nye i Bethania, og som derfor let kan blive overset i den store flok, som vi heldigvis normalt er til vores arrangementer. bedre udnyttelse af bethania i dagtimerne Et emne, som har været diskuteret en del i det seneste halvår, er, hvordan vi i højere grad kan bruge Bethania på mange forskellige måder også i dagtimerne, hvor der lige nu normalt ikke sker så meget. Vi har i den forbindelse modtaget nogle spændende forslag fra nogle af Be thanias trofaste brugere og venner, men det er desværre endnu ikke rigtigt lykkedes at få ført nogle af idéerne ud i livet. Det skyldes blandt andet, at nogle af dem er relativt ressourcekrævende, men vi arbejder stadig på at få et godt overblik over, hvad der kunne være relevant at sætte i gang, og i hvorvidt der er nogle der gerne vil være med til at stå for (og stå bag!) disse tiltag. tak for indsatsen! I bestyrelsens nyhedsbrev umiddelbart inden sommerferien 2010 opfordrede vi alle til at kaste sig engageret ud i sommerdebatten, som blev forsøgt sparket i gang med en form for jobannonce, hvor vi søgte idéer og iværksættere/initiativtagere til nye initiativer og aktiviteter i Bethania. Vi måtte konstatere, at det var begrænset, hvor mange henvendelser vi fik på denne annonce. Vi tager det imidlertid som et udtryk for og en bekræftelse på, at rigtig mange Bethanitter allerede er engageret i forskellige aktiviteter i og/ eller uden for Bethania og derfor ikke synes, de kan overkomme mere, hvilket vi selvfølgelig kun kan have fuld respekt for. Tak for det store og gode arbejde, I gør allerede ikke mindst de af jer, som er engagerede i de forskellige børne og ungdomsklubber, og som er på uge efter uge. Jeres indsats er fuldstændig uvurderlig! Slutteligt vil vi gerne opfordre jer til fortsat at være med til at bede for det arbejde, der foregår i og ud fra Bethania, og for de mennesker, der udfører det! Tak Gud for alt det, han har givet os i sig selv og i vores fællesskab med hinanden. Det er stort! Guds fred, ledelse og velsignelse til os alle! På bestyrelsens vegne Bjarne Carlsen Side 4

5 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling I forbindelse med årsfesten, som fejres tirsdag den 29. marts 2011 kl i Bethania, vil der blive afholdt generalforsamling. I lighed med sidste år vil der være fællesspisning i Bethania klokken Denne aften har du mulighed for at høre lidt om Bethanias arbejde i det forløbne år, og sammen har vi mulighed for at se lidt fremad i forhold til arbejdet. Det er simpelthen tidspunktet, hvor DU har mulighed for at gøre din indflydelse gældende og for at tage del i ansvaret omkring Bethanias arbejde. Rigtig mange tager allerede del i arbejdet og støtter det økonomisk ved f.eks. at være bidragyder. Er du endnu ikke bidragyder, kan du få en aftale med vores kasserer Jakob Winther Blæsbjerg (tlf ). Vær opmærksom på, at det ifølge vedtægterne er en betingelse for at kunne stemme til generalforsamlingen, at man er bidragyder, at man i perioden fra 13 måneder før til 1 måned før generalforsamlingen (altså mellem 1. marts 2010 og 28. februar 2011) er blevet noteret hos kassereren for mindst ét gavebidrag til IM Herning, og at man er fyldt mindst 18 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, og kandidatforslag til bestyrelsesvalget (med kandidatens tilslutning) skal være bestyrelsens formand, Bjarne Carlsen (tlf ), i hænde senest to uger før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Bjarne Carlsen Tid til nye bibelgrupper! Bibelgrupper Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Joh 13,34 I det store fællesskab, som vi har i Bethania, kender vi vigtigheden af, at der er nogle mindre fælles skaber, hvor vi kommer tæt på hinanden, og hvor vi kan dele vores liv med Jesus. Til sommer er det 3 år siden, at de nuværende bibelgrupper blev etableret, og derfor er det igen tid til at danne nye bibelgrupper. Vi ønsker, at alle skal føle sig Side 5

6 trygge i deres bibelgruppe. Derfor er det vigtigt for os, at I giver udtryk for de ønsker, som I hver især har til de nye bibelgrupper. Vi vil gerne have ønsker fra jer som enkeltpersoner og grupper, så vi kan tage hensyn til jer, når de nye grupper skal laves. Der kan være tale om ønsker til: alderssammensætning forskellige livsmønstre ønsker til alternativt mødetidspunkt (andet end tirsdag aften) specifikke personer, som du ønsker at være i gruppe med Vi har brug for jeres forbøn i processen med at danne de nye bibelgrupper. Henvend jer til bibelgruppeudvalget med jeres ønsker, gerne skriftligt: Eva Bjerring, Grete Storbjerg, Maria Madsen, Linda West, Lone Poulsen, Fra Bangladesh til Danmark Det er ikke mange dage siden, at jeg kom til at tænke på, at for et år siden sad jeg i Bangladesh. På den ene side er tiden i Bangladesh ikke langt væk, men på den anden side føles det ligesom en tur på månen. Mange hændelser, personer og indtryk hænger stadig ved. Hvordan skal man forklare herhjemme, hvilke forhold mange mennesker lever under? Imens vi diskuterer småting som diverse besparelser og ydelser og bekymrer os om, hvorvidt vi skal købe en billig eller en dyrere luksuriøs bil, går mange mennesker i Bangladesh rundt og bekymrer sig for, om de beholder deres job, om de kan få råd til mad og tøj og tag over hovedet til deres familie. Det er en virkelighed, der for os er svær at forstå, når vi sidder i vores 150 m 2 opvarmede huse og mange i Bangladesh sidder under måske m 2 bliktag. Disse tanker omkring Bangladesh s fattigdom kontra min rigdom er vanskelige at komme uden om, når jeg tænker på mit seks måneders ophold i Bangladesh. Fattigdommen var en realitet, hvor end man bevægede sig hen, og samtidig er dette nok det sværeste for mig at forklare herhjemme i Danmark. tilbage i tiden For år siden i Danmark var undervisningen baseret meget på udenadslære. D.v.s. at man lærte alle ting udenad i mange tilfælde uden Side 6

7 Aktuel artikel at man nødvendigvis havde forstået det, man lærte udenad. På samme måde fungerer det i Bangladesh. Derfor var en af mine opgaver at optimere undervisningen og give lærerne ideer og inspiration til at undervise og motivere eleverne. Det kunne gøres gennem lege, teambuilding og også bare ved at følge de forskellige læreres timer og derefter give dem respons og ideer. Derudover var en af opgaverne at få dem til at turde snakke mere engelsk, og tredje hovedopgave var at lære dem at bruge computere. dissability-projektet En anden opgave, jeg blev meget fanget af, var skolens handicapprogram. Flere fattige landsbybørn som er født for tidligt, eller hvor der har været andre komplikationer, lider af forskellige handicaps, som har store konsekvenser i deres liv. I Danmark ville 95 % af disse tilfælde være undgået eller behandlet, men det har de ikke råd til i Bangladesh. Derfor får de livslange handicaps. Det betyder ofte, at de bliver set skævt til i lokalmiljøet, eller at familien helt lader dem være. Jeg var ude ved en familie, hvor moren ikke ville bruge mere tid på barnet, og der derfor var andre, der passede det. Der er der kun få af de handicappede, der kommer i skole eller nogensinde får et arbejde. For få (danske) penge kunne nogle af problemerne afhjælpes, så de næsten kunne få et normalt liv. En af de vigtigste opgaver i programmet var at komme ud i de forskellige landsbyer og hjælpe børnene med forskellige øvelser, få dem afsted i skole, hvis det var muligt, og samtidig fortælle naboerne, at de skulle hjælpe familien og at handicappet ikke var et udtryk for trolddom og hekseri. Tak til hele Bethania for al den økonomiske støtte, der blev sendt til arbejdet. Det var stort at opleve på tæt hold, hvor stor forskel få penge i vores øjne kan gøre. Og jeg kan sige, at de penge har gjort en kæmpe forskel for de børn og familier, som er blevet hjulpet. Hjemme igen Det er ikke problemløst sådan bare at tage afsted til det store udland. Jeg finder ud af, at der er mange derhjemme, man holder af og også savner, når man sidder langt væk i et fremmed land en aften, hvor strømmen endnu engang er gået, det er mørkt og koldt og der er endnu engang ikke noget at lave. For strømmen gik tit. Jeg oplevede kun en enkelt dag, hvor der ikke var strømafbrydelse og det gør jo ondt på en gammel elektriker. De seks måneder, jeg var i Bangladesh, har givet mange indtryk, som jeg aldrig kommer til at glemme. Det gør noget ved én at se så meget fattigdom og samtidig møde så stor imødekommenhed og glæde. Steffen Jacobsen Volontør i Bangladesh Se mere på smsbangladesh.dk eller impact.co.dk Side 7

8 Webanmeldelse Rigtig mange kristne aktiviteter har efterhånden deres egen hjemmeside. Denne udvikling sker i takt med, at stadig flere mennesker bruger internettet som deres primære informationskilde. Derfor er det indlysende nødvendigt for kristne organisationer, events, institutioner o.a. at være på nettet. Men virker de forskellige hjemmesider efter hensigten? Vi fortsætter i dette nummer af Bethaniabladet en artikelserie, hvori vi lader repræsentanter for forskellige kristne hjemmesiders målgrupper bedømme, hvor tydeligt hjemmesidernes budskaber træder frem. Vores anden testperson er Inger Pedersen, der har kigget nærmere på dk, som er hjemmeside for Indre Mission på landsplan. Hvad er dit umiddelbare indtryk af Jeg synes der er mange informationer på forsiden, hvilket godt kan gøre siden lidt forvirrende. Den lyseblå farve er faktisk ikke super nem at læse (måske trænger jeg til briller..?). Siden er ikke umiddelbart specielt spændende at se på. Hvilke positive ting vil du fremhæve? Siden indeholder rigtig mange informationer, og har man tid til at gå lidt i dybden med den, kan man få mange relevante ting at vide. Det er rigtig godt, at noget af det første, man bliver mødt med, er et kort over Danmark med overskriften Find Indre Missions arbejde i dit lokalområde. Det gør det nemt at finde den lokalforening, jeg ønsker at kontakte. Der er også nem adgang til forskellige relevante hjemmesider, f.eks ved at klikke på Virksomheder. Er der noget negativt at sige om hjemmesiden? Farvevalget er ikke super spændende. Designet tenderer til at blive lidt kedeligt. Det gjorde ikke noget, hvis der var knapt så mange informationer på den første side. Hvis man vil vide mere, er der jo masser af underpunkter, man bare kan klikke på. Side 8

9 IM-program IM-program foråret 2011 obs! I foråret 2011 og fremover begynder alle møder kl , med mindre andet er anført! januar Mandag fredag 10 14/1 kl EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE Fælles med Sct. Johannes IM og Luthersk Missionsforening (LM). Mandag den 10/1 I Bethania Tirsdag den 11/1 I Bethania Onsdag den 12/1 Gudstjeneste i Herning Kirke Torsdag den 13/1 Hos LM, Godhåbsvej 23 Fredag den 14/1 I Sct. Johannes Kirke, Vestfløjen. kørelejlighed til møderne i bethania Hvis du har brug for kørelejlighed til IM møderne i Bethania, kan du henvende dig til Preben Bruun Christensen på tlf mandag fra kl. 17 til 18. Gør brug af dette gode tilbud! Mandag fredag 24 28/1 MØDERÆKKE (PROGRAM FØLGER) Mandag tirsdag 24 25/1 Missionær Søren Grysbæk, Horsens Onsdag torsdag 26-27/1 Teolog Ole Andersen, Frederikssund Fredag den 28/1 Møde uden taler februar Tirsdag den 1/2 kl Kredsmissionær Per Dyrholm, Kibæk, taler. Emne: At hvile hos Gud. Tirsdag den 15/2 kl Fællesmøde med IMU Sekretær i Dansk Ethioper Mission Anna Kathrine Thunbo Pedersen, Kolding, taler. Emne: Inspiration til mission. marts Fredag søndag 4 6/3 Bethanialejr på Frøstruphave Efterskole. Program følger. Tirsdag 8/3 kl Fællesmøde med IMU Kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing, taler. Emne: Forudbestemmelsen og den trælbundne vilje. Side 9

10 Mandag fredag 14 18/3 kl MØDEKAMPAGNE I KREDSEN (PROGRAM FØLGER) Mandag den 14/3 Missionær Søren Grysbæk, Horsens, i Ikast Kirkecenter. Tirsdag 15/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Snejbjerg Menighedshus. Onsdag den 16/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Kibæk Missionshus. Torsdag 17/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Vildbjerg Missionshus. Fredag 18/3 Fritidsforkynder Oda Mølgaard, Ølgod, i Bethania. Fællesspisning kl Tirsdag 29/3 kl Årsfest og generalforsamling Fællesspisning kl april Mandag 4/4 kl Kredsgeneralforsamling i Vildbjerg Missionshus. Tirsdag 5/4 kl Fællesmøde hos Sct. Johannes IM, Sct. Johannes Kirke, Vestfløjen. Journalist og fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen taler. Emne: Jordens største under om den kristne kirke. Sang ved Britta og Jens Erik Mikkelsen, Snejbjerg. Bedemøde kl Tirsdag 12/4 kl Fællesmøde med IMU. Sognepræst Daniel Kristiansen, Hvide Sande, taler. Emne: Lille spejl på væggen der på med masken Tirsdag den 26/4 kl Samfundsmøde. maj Tirsdag 3/5 kl Missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia, taler. Emne: Tro til hverdag. Tirsdag 17/5 kl Fællesmøde med IMU. Teolog og leder af LTC Robert Bladt, Ødsted, taler. Emne: Brug kirkeåret i dit personlige andagtsliv Tirsdag 24/5 kl Missionær Poul Erik Hansen, Farsø, taler. Emne: Tornen i kødet og lidelsens problem 2 Kor 12,7 10. juni Tirsdag 7/6 kl Tværkulturel konsulent Daniel Ettrup Larsen, Århus, taler. Emne: Venskab og mission på tværs af kultur og religion. Tirsdag 21/6 kl Sommerfest og fællesmøde med IMU. Teolog og lærer på IMB Per Ladekjær, Århus, taler Emne: En rejse med Barnabas omsorg for hver enkelt. bethanias HjemmeSide Side 10

11 Indre Missions Unge IMU-program IMU - Indre Missions Ungdom - er ungdomsafdelingen af IM. Vores formål er at lære Gud bedre at kende og at fortælle andre om det, Gud har gjort for os. Samtidig er vores håb at være et kristent fællesskab, hvor der er plads til alle. Alt dette foregår hver tirsdag i missionshuset Bethania på Torvet. Hvor intet andet er anført, er møderne fra Derudover har vi Åbent Hus hver fredag i Bethania. Hvis du har lyst til at vide mere om os, så kom og vær med eller kontakt vores formand Kasper Mørch (se adressen på bagsiden). JANUAR Tirsdag 4. januar Bibelstudie Mandag fredag januar Evangelisk Alliance Bedeuge Tirsdag 18. januar IMU-møde - Tonny Sørensen, ungdomsforkynder. Emne: Evangelisation Møderække Mandag 24. og tirsdag 25. januar Søren Grysbæk Onsdag 26. og torsdag 27. januar Ole Andersen Fredag 28. januar Møde uden taler FEBRUAR Tirsdag 1. februar Surprise med Udvalget Tirsdag 8. februar Bibelstudie Tirsdag 15. februar Fællesmøde Onsdag 16. februar Generalforsamling i Kirkehuset Tirsdag 22. februar IMU-møde Leif Andersen, lærer på Menighedsfakultetet, Århus. Emne: Hvad kan vi bruge Luther til i dag? Side 11

12 marts IMU-program Tirsdag 1. marts Bibelstudie Fredag søndag marts Bethanialejr på Frøstruphave Efterskole Tirsdag 8. marts Fællesmøde Tirsdag 15. marts IMU møde Ole Rasmussen, præst i Ørnhøj Bibelundervisning Tirsdag 22. marts Deleaften Tirsdag 29. marts Bibelstudie april Tirsdag 5. april IMU møde Karsten Christensen, præst i Harboøre Bibelundervisning Tirsdag 12. april Fællesmøde Tirsdag 19. april Alternativ aften Tirsdag 26. april IMU møde Michael Lerche Nygaard, præst i Haderslev Bibelundervisning maj Tirsdag 3. maj Bibelstudie Tirsdag 10. maj IMU møde Brian Madsen, IM missionær, Vejle Bibelundervisning Tirsdag 17. maj Fællesmøde Tirsdag 24. maj Bibelstudie Tirsdag 31. maj IMU møde Bent Molbech, landsleder, søndagsskolerne Bibelundervisning juni Tirsdag 7. juni Alternativ aften i Kirkehuset Tirsdag 14. juni Bibelstudie Tirsdag 21. juni Sommerfest sammen med Samfundet Tirsdag 28. juni Sommerferieprogram imu S HjemmeSide Side 12

13 Evangelisation Alle trænger til at være tættere på Gud. Vi er alle skabt til at leve vores liv i fællesskab med Gud og hinanden. Kristendommen rummer værdier som næstekærlighed, medansvar, fællesskab, omtanke, og begreber som du er ikke en tilfældighed, men skabt af Gud, der elsker dig. Vi har brug for at få sat ord på, hvad dette faktum betyder. Guds fred giver fantastiske perspektiver for vores liv, både i dag og i fremtiden. Gud elsker både dig og mig i evighed ganske ufortjent. Vi har også brug for at fortælle dette vidunderlige budskab til vores familie, nabo og næste. Evangelisationsgruppen kan Arbejdsgrene hjælpe dig med at få sat ord på det, du tror på, og få det fortalt videre til din næste. Hvad vil du f.eks. svare, hvis nogen spørger dig: Jeg har hørt at du er kristen. Hvorfor synes du at Jesus er super? Gruppen kan f.eks. også hjælpe enkeltpersoner og grupper med personligt vidnesbyrd, at kontakte tilflyttere i byen, missionsfremstød, korte kurser samt foredrag. Det er naturligt for alle kristne at være forberedte på de muligheder i dagligdagen, som Helligånden giver. Evangelisationsgruppen kan være en hjælp hertil på mange forskellige måder. kontaktperson Karlo Brondbjerg (se bagsiden). Familietræf Familietræf er et tilbud til børnefamilier. Vi mødes 5-6 fredage om året og til en enkelt søndagsudflugt. Der startes med fællesspisning kl , hvor der også er plads til lidt socialt samvær. Fra er der program oftest for børn hvor vi hører om Gud, synger, har konkurrencer m.m. Enkelte aftener er programmet for voksne om familierelaterede emner. Vi ønsker gennem disse aftener at fastholde og styrke familiernes naturlige gang i/tilknytning til Bethania. I første halvår 2011 mødes vi 4/2, 13/5 og 19/6, sidstnævnte er en udflugt. Se mere på imherning.dk. kontaktperson Gunna Andersen (se bagsiden). Side 13

14 Andagt Et liv med Gud trygheden i at være Guds barn joh 1,12 Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. 1 joh 3, 1 Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Vi er Guds børn, og han er vores Far. Gud er kærlighed. Han ofrede Jesus, fordi han ville være sammen med os i al evighed. Det er Guds kærlighed, der viser sig på den måde. Han prioriterede os, mig, den enkelte. At vide, at Gud ønsker at være sammen med mig i al evighed, og at Han selv har gjort det muligt, giver mig den tryghed, at jeg ikke bliver afvist. Meget af det, der sker mellem mennesker, med os selv og i vores forskellige vilkår, virker ikke særlig trygt. Men Biblen taler om en forligelse, fred med Gud, som gælder, uanset hvad der sker. Gud kender vores dybeste behov: Fred med Ham. Gud er den samme, uanset hvad der sker, og han vil aldrig slippe eller afvise os. Gud prioriterer mig, Han ser, hører og kender mig. Som Guds børn skal vi vide, at den egentlige sejr over synden og døden er vundet. Vi har brug for, at korset er vores grundlag i alt. Vi bliver mindet om korset, når vi oplever dåben til gudstjeneste. Vi kan udover at være med i, at barnet døbes også genopleve, at vi selv har fået tegnet korsets tegn for pande og bryst, og at vi selv er døde og opstået med Kristus (Rom 6,1 11). Ved nadveren siger Jesus selv: Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. og: Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Korset er trygheden for et Guds barn. Korset giver os forligelsen med Gud. Det er Guds måde at redde mig på. At Gud siger, at jeg er en synder, opleves ikke trygt. Kun fordi Gud har sagt, at Han har sonet min synd, tør jeg give ham ret. Virkelig tryghed vil vi først opleve den dag, vi er i Himlen. For der er der ingen synd, sygdom og død. Birgit Bak Østergård Læs Fællessang nr. 60 Guds barn jeg er Side 14

15 Livlig Lørdag Livlig Lørdag 26. februar Sidste år blev Livlig Lørdag en succes med 70 deltagere, der hyggede sig rundt i de forskellige hjem. Idéen med denne aften er, at man sammen med en lille flok (8-10 personer hvert sted) spiser forret i ét hjem, hovedret i et andet hjem sammen med nogle andre og endelig får dessert i missionshuset sammen med alle deltagere. Alt sammen en anderledes måde at lære flere at kende i Bethania på. Alle er velkomne: Unge, familier med børn, singler, ældre, alle grene af Bethania er inviteret. Jo flere, der bakker op, jo sjovere bliver det, og jo større chance er der for at få snakket med nogle af dem, du ikke kender så godt. For at opnå det vil deltagerne blive blandet, og derfor vil par og familier også blive delt. Vi mødes i missionshuset kl , og her får hver deltager at vide, hvor man skal hen i løbet af aftenen. Mere information følger, når tiden nærmer sig. Vi glæder os til at se jer. Hilsen Bibelstudiegruppe 5, som er: Gunna og Henrik, Lone og Benny, Lene og Henrik, Karsten, Helene og Frans, Tinna og Esbjørn. vi får besøg af...? Vi skulle have gæster til aftensmad, og vi så med glæde frem til hyggeligt samvær omkring måltidet. Vi havde dækket bordet og lavet mad. Vi var klar nu måtte gæsterne gerne komme. Men hvilke gæster? Ja, det var netop det spændende ved denne aften. For vi ville få besøg af Venner fra Bethania, det var alt, vi vidste. Kort tid efter ringede det på døren. Vi lukkede op, og udenfor stod en lille dreng med sin autostol og sin far og der kom flere gæster, der alle lidt forsigtigt sagde: Godaften giver I aftensmad?. Da vi hørte om Livlig lørdag, vidste vi med det samme, at det måtte vi med til. Vi er mange Venner i Bethania, og det her var en god mulighed for at være sammen. Vi fik gæster, som aldrig før havde besøgt os, og som vi nok aldrig selv havde fået inviteret, men vi havde en dejlig aften sammen. vi er klar til at invitere igen! Birgitte og Jakob Winther Blæsbjerg Side 15

16 Sogneeftermiddage april Sogneeftermiddagene er for alle, som har lyst til at mødes i et hyggeligt kristent fællesskab, hvor vi lytter til guds ord, synger og snakker sammen. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 14. Torsdag 7. april Ulrik Baun, Lind: Vintræet og grenene (NB!) Torsdag 14. april i Kirkehuset Sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding: Søren Kierkegaard maj januar Torsdag 20. januar i Kirkehuset Pastor Hans Særkjær, Skjern: En husmandssøn fra Sønderjylland februar Torsdag 3. februar Marianne Kring, Herning: Lina Sandell Torsdag 17. februar i Kirkehuset Tidl. skoleinspektør Frede Agger: Genfortælling af Martha Christensens: Høvdingebørn marts Torsdag 3. marts Anne Marie Bruun, Herning: Mit liv under Guds omsorg og velsignelse Torsdag 17. marts i Kirkehuset Provst Børge Terp, Ejstrupholm: Anders Stubkjær Torsdag 5. maj Jens Peter Lundgaard, Ans taler over en bibelsk person Torsdag 19. maj i Kirkehuset Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gjellerup: Den, der ikke lever nu gør det aldrig. Hvad gør du? juni Torsdag 9. juni Ole Dahl, Skive, taler og fortæller om Sømandsmissionen Torsdag 16. juni i Kirkehuset Husmoder Jenny Larsen, Haurvig: Bondekone fra Klitten kørsel til møderne i bethania Ring tlf kontaktperson Henny Vestergaard (se bagsiden). Side 16

17 BethaniaMAX BethaniaMAX er et tilbud ud over tirsdagsmøderne i Bethania. Vi mødes kl. 19 to onsdage om måneden, og aftenerne er primært målrettet aldersgruppen år, men alle er velkomne. Vi ønsker at få max ud af disse aftener og skabe en naturlig overgang og tættere tilknytning til samfundet. BethaniaMAX er et nærværende fællesskab, hvor Jesus er i centrum, og vi vil forsøge at komme tættere på Jesus, så vi kan brænde mere for ham. foråret og 19. januar, 9. og 23. februar, 2., 16. og 23. marts, 20. og 27. april, 11. maj, 1. og 15. juni. Se iøvrigt Kontaktperson René Jørgensen (se bagsiden). Bibelgrupper Bibelgrupperne er et tilbud til alle i Bethania. Her har vi tid til at tale om Bibelens budskab, bede sammen og lære hinanden bedre at kende. Grupperne består af 6-12 personer. Har du lyst til at være med, så kontakt Lone. kontaktperson Lone Poulsen (se bagsiden). Arbejdsgrene Teenklubben Teenklubben er fis og ballade og meget mere. Hver torsdag aften i Bethania har vi det sjovt, laver spændende aktiviteter og har Gud som centrum. Teenklubben er åben for alle unge, der har lyst til at være med sammen med andre teenagere. I Teenklubben laver vi mange ting og arbejder med forskellige temaer, der er relevante og vedkommende netop for teenagere. Vi bruger tid på at lære Bibelen og Jesus bedre at kende på en forståelig og spændende måde. Vi tager på udflugter og lejre, hvor vi hygger os og oplever mange ting sammen. Når der er Vild Nat i Teenklubben mødes vi fredag aften og går hjem lørdag morgen. I løbet af natten laver vi en masse aktiviteter og strikker lidt på videoen. Har du spørgsmål, brug for yderligere information eller et program for Teenklubben er du velkommen til at kontakte os. facts Vi mødes i Bethania hver torsdag kl Alle i aldersgruppen klasse er velkommen! kontaktperson Maria Byskov Lind (se bagsiden). Side 17

18 Juniorklubben Herning Juniorklub er for dig og dine venner, der går i klasse. Vi mødes hver torsdag kl , medmindre andet er nævnt i programmet. Vi har det rigtig skægt sammen når vi bl.a. er på løb, tager i svømmehal, spiller, synger, cykler, finder bolden frem, quizzer, fortæller vittigheder, drikker saft og spiser kage, er på lejr eller udflugt. Indimellem alt dette kigger vi også nærmere i Bibelen og lærer meget mere om vores Gud. Kig forbi vi glæder os til at se dig! kontaktperson Thomas Kildeholm (se bagsiden). Fredagsklubben Det er her, det sker. Er du mellem 4 og 9 år, så er Fredagsklubben hver fredag kl til det rigtige for dig. Vi hører om Jesus, leger, laver forskellige kreative ting, er på lejr samt med i forskellige arrangementer i Bethania henvendt til aldersgruppen. Fredagsklubben holder til på 1. sal i Bethania på Torvet i Herning og er en del af Indre Mission. Det er vigtigt, at børn hører om Jesus og bliver fastholdt i dåbens gave. Derfor glæder vi os til at viderebringe det bedste, vi har: beretningerne fra Bibelen om Gud, Jesus og Helligånden. Velkommen! Kærlig hilsen lederne: Jesper, Robert, Jytte og Daniel kontaktperson Jytte Vammen (se bagsiden). Side 18

19 Arbejdsgrene Bibelfortælling for børn søndagsskolen ved Herning Kirke Søndagsskolens faste ledere (3-4 personer) holder sammen med frivillige hjælpere søndagsskole på de søndage, hvor der ikke er skoleferie eller lignende. Vi er som en af Danmarks ældste søndagsskoler tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og anvender materialet herfra. Vi har altid været en arbejdsgren ud fra Bethania; men til forskel fra de fleste andre arbejds grene foregår søndagsskolens arbejde ikke i Bethania, men i stedet i Kirkehuset ved Herning Kirke under højmessen. For ca. 50 år siden gik flere hundrede børn i søndagsskolen i Bethania hver søndag eftermiddag; men med tiden forsvandt opbakningen, og søndagsskolens arbejde flyttede over i kirken under højmessen. Søndagsskolens virke er et godt eksempel på samarbejdet mellem Bethania og Herning Kirke, et samarbejde, hvor begge parter har tilpasset sig de nye muligheder og udfordringer, der er opstået. Til vores store glæde er der en regelmæssig god opbakning blandt dåbsgæsternes børn. Derfor har vi valgt at ændre søndagsskolens navn til Bibelfortælling for børn, da vi mener, at navnet er mere informativt for dåbsgæsterne. Både mødeformen og navnet er ændret; men tilhørsforholdet til Be thania og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er det samme, som det altid har været. Søndagsskolen er for alle børn, også for dem, der ikke bor i Herning Sogn. kontaktperson Bjarne Christensen (se bagsiden). Side 19

20 missionshuset bethania Torvet 9 Tlf portner: Henrik Nykjær Tlf indre mission i Herning formand: Bjarne Carlsen Ålholmvej 22, Tjørring Tlf kasserer: Jakob Winther Blæsbjerg Rosenholmvej 118 Tlf Gironr (Vælg type +01 på netbank) Øvrige bestyrelsesmedl.: Anne Marie Andersen Jan Bjerring Inger Pedersen Marianne Kring Emil Schousboe kredsmissionær Per Dyrholm Søndergårdsvej 7 Skarrild 6933 Kibæk indremission.dk imu formand: Kasper Juhl Mørch Tingvej 5, 1. 9 Tlf.: bethania max René Jørgensen Bjørn Nørgårds Vej Ikast Tlf familietræf Gunna Andersen Rugvænget 30 Tlf SogneeftermiddagSmØder Henny Vestergaard Spøttrupvej 8, 1. th, Tjørring Tlf evangelisation Karlo Brondbjerg Rossinisvej 2 Tlf bibelgrupper Lone Poulsen Storgårdvej 7 Tlf mødeledergruppe Jens Poulsen Tingvej 23 C Tlf cd-udlån Jesper Sørensen Liselundvej 1, Tjørring Tlf SØndagSSkolen Bjarne Christensen Engkrogen 41 Tlf fredagsklubben Jytte Vammen Liselundvej 38, Tjørring Tlf juniorklubben Thomas Kildeholm Gormsvej 32, 2. tv Tlf com teen-klubben Maria Byskov Lind Bakken 8, 7480 Vildbjerg Tlf bladredaktion Bente Ramsgaard Fynsgade 66, st. tv. Tlf Dan Møller Vivaldisvej 14 Tlf Bente Ødegaard Tingvej 26 Tlf imherning.dk

BETHANIABLADET. TEMA Gud er kærlighed

BETHANIABLADET. TEMA Gud er kærlighed BETHANIABLADET TEMA Gud er kærlighed Halvårsblad for Indre Mission i Herning nr. 58 januar juni 2014 Indre Mission i Herning imherning.dk 2 Bestyrelsen informerer Jens Poulsen (IMU-kontakt) Pia S. Jensen

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

BeThaNiaBladeT. Januar juli 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BeThaNiaBladeT. Januar juli 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BeThaNiaBladeT Januar juli 2010 50 50 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Et hus med en mission imherning.dk NYT Nyt fra bestyrelsen Det har ikke været kedeligt at sidde i bestyrelsen i

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET August december 2010 51 51 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Jesus siger: Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

BETHANIABLADET. August december 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. August december 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET August december 2011 53 53 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det følgende er en noget afkortet og let tilrettet udgave af bestyrelsens årsberetning ved

Læs mere

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne.

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne. Kunstværk Nyt kunstværk i Ansgarsalen Da Indre Mission i Ikast havde 150 års jubilæum, fik vi nogle pengegaver fra venner, Ikast menighedsråd, Ikast Kirkecenter og Ikast KFUM og K. Disse penge er nu brugt

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

BETHANIABLADET. TEMA Med Bibelen som grundlag

BETHANIABLADET. TEMA Med Bibelen som grundlag BETHANIABLADET TEMA Med Bibelen som grundlag Halvårsblad for Indre Mission i Herning nr. 55 august december 2012 Indre Mission i Herning imherning.dk 2 Bestyrelsen informerer Inger Hargaard (programudvalg)

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev JANUAR - JUNI 2015. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. INFORMATION OM BETHANIA.

BETHANIA. Indre Mission i Herlev JANUAR - JUNI 2015. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. INFORMATION OM BETHANIA. 11 JANUAR - JUNI 2015 Info om Bethania INFORMATION OM BETHANIA Indre Mission i Herlev er en del af Den Danske Folkekirke og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Bethania blev taget i brug første

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2015 1 JANUAR - JUNI 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

BETHANIABLADET. TEMA Indre Mission og folkekirken

BETHANIABLADET. TEMA Indre Mission og folkekirken BETHANIABLADET TEMA Indre Mission og folkekirken Halvårsblad for Indre Mission i Herning nr. 54 januar juni 2012 Indre Mission i Herning imherning.dk Nyt fra bestyrelsen SOMMERFERIEARRANGEMENTER I 2011

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 AUGUST - DECEMBER 2015 1 AUGUST - DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Program for efterårets

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2018 Alle er velkommen Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 2 Mandag d. 8. kl. 14 16 Café Mandag d. 8. til torsdag d.

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

BETHANIABLADET. TEMA Hverdagstro

BETHANIABLADET. TEMA Hverdagstro BETHANIABLADET TEMA Hverdagstro Halvårsblad for Indre Mission i Herning nr. 57 august december 2013 Indre Mission i Herning imherning.dk 2 Bestyrelsen informerer Jens Poulsen (IMU-kontakt) Pia S. Jensen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

3.s.e.påske 17. april 2016.

3.s.e.påske 17. april 2016. 3.s.e.påske 17. april 2016. Joh 14,1-11: Jesus er vejen, sandheden og livet. Der var engang, hvor verden bevægede sig langsomt fremad. Man havde ikke biler eller andre motorkøretøjer eller tog for den

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk »Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram Torsdag den 24. juli 10.00 Bibeltime v/ frimenighedspræst Brian Christensen, Holstebro. Emne:»Forløsningen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program forår 2016 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi han har skabt os men som ikke stopper ved det! Gud ønsker, at vi skal lære sandheden om

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere