BETHANIABLADET. Januar juni Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning"

Transkript

1 BETHANIABLADET Januar juni Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

2 Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer i Bethania, siden det seneste nummer af Bethaniabladet udkom. Formand: Bjarne Carlsen Næstformand: Marianne Kring Kasserer: Jakob Blæsbjerg Sekretær: Anne Marie Andersen Hus ansvarlig: Jan Bjerring IMU repræs.: Emil Schousboe Programudvalg: Inger Pedersen Forretningsudv.: Bjarne, Jan og Marianne Fra venstre: Jakob, Emil, Anne-Marie, Inger, Bjarne, Jan, Marianne. En grund til, at det er sådan, er nok, at de fleste af os har været her og er kommet i huset gennem hele perioden og derfor ikke i så høj grad lægger mærke til de gradvise forandringer, der hele tiden sker, som vi ville have gjort, hvis vi kun kiggede forbi Bethania med længere mellemrum. En anden grund er sikkert, at vi løbende har forsøgt at informere om de ting, der er sket, og om de ting, der har været på vej. På den måde er nyhederne jo for længst blevet gamle, fordi vi allerede har fortalt om dem. fællesmøderne Et sted, hvor der dog er sket en forandring, som kan ses, er i forhold til fællesmøderne mellem IM og IMU, hvor der rent organisatorisk er indført en ny struktur med hensyn til mødeplanlægning og mødeledelse. Formålet hermed har været i højere grad at involvere IMU erne i planlægningen og afviklingen af fællesmøderne for på den måde forhåbentligt at kunne give møderne et løft, så de appellerer mere til den yngre del af målgruppen. Den nysammensatte fællesmødeledergruppe, der har medlemmer både fra IMU og fra IM samfundet, har barslet med et nyt fællesmødekoncept, der blandt andet indbefat Side 2

3 Tak Gud for alt det, han har givet os i sig selv og i vores fællesskab med hinanden... Nyt fra bestyrelsen ter fællesspisning, afvikling af selve mødet mellem kl og kl og efterfølgende café samvær i kælderen. Selv om der indtil videre kun har været afviklet ganske få fællesmøder efter dette nye koncept, er det vores opfattelse, at det er blevet taget rigtig godt imod af Bethanias brugere. Det gælder ikke mindst, at mødernes begyndelsestidspunkt er blevet rykket frem til kl fra det sædvanlige tidspunkt kl , således at de, der ønsker det, kan komme lidt tidligere hjem uden at måtte gå, inden mødet er færdigt. Derfor har vi også i bestyrelsen besluttet, at alle vores tirsdagsmøder fra januar 2011 og fremover skal begynde kl velkomstmappe Et andet nyt tiltag er en velkomstmappe, som er blevet udarbejdet til nye brugere i Bethania. Denne mappe indeholder en række nyttige informationer og kontaktoplysninger, som man kan få brug for som nybagt Bethanit, og vi synes selv, resultatet er blevet rigtig flot. Vi vil gerne opfordre alle til hver især at være opmærksomme på, om der er nye ansigter i huset, at tage rigtig godt imod dem og nu også at sørge for, bethanialejr på frøstruphave efterskole d marts 2011 I marts måned 2010 var vi ca. 150 personer samlet til lejr på Frøstruphave Efterskole. Det har vi planer om at stikke i år. Vi arbejder derfor på højtryk for at lave en super weekend med åndelig føde, styrkende fællesskab, god mad og masser af sjov og ballade. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen så du sikrer dig, at du og din eventuelle familie ikke går glip af denne fantastiske oplevelse. Program og tilmelding kommer senere. På glædeligt gensyn, lejrudvalget Side 3

4 at de får et eksemplar af vores fine velkomstmappe! fællesskabet i bethania Vi er mange, der kommer i Bethania, og det stiller krav til os alle om at være opmærksomme på, om der er nogle, der ikke føler sig som en del af fællesskabet, og om at være med til at få så mange som muligt inddraget i fællesskabet, også udenfor de normale mødeaftener. Det er ikke nogen simpel sag. Specielt ikke, fordi det i nogle tilfælde kan dreje sig om personer, der ikke er nye i Bethania, og som derfor let kan blive overset i den store flok, som vi heldigvis normalt er til vores arrangementer. bedre udnyttelse af bethania i dagtimerne Et emne, som har været diskuteret en del i det seneste halvår, er, hvordan vi i højere grad kan bruge Bethania på mange forskellige måder også i dagtimerne, hvor der lige nu normalt ikke sker så meget. Vi har i den forbindelse modtaget nogle spændende forslag fra nogle af Be thanias trofaste brugere og venner, men det er desværre endnu ikke rigtigt lykkedes at få ført nogle af idéerne ud i livet. Det skyldes blandt andet, at nogle af dem er relativt ressourcekrævende, men vi arbejder stadig på at få et godt overblik over, hvad der kunne være relevant at sætte i gang, og i hvorvidt der er nogle der gerne vil være med til at stå for (og stå bag!) disse tiltag. tak for indsatsen! I bestyrelsens nyhedsbrev umiddelbart inden sommerferien 2010 opfordrede vi alle til at kaste sig engageret ud i sommerdebatten, som blev forsøgt sparket i gang med en form for jobannonce, hvor vi søgte idéer og iværksættere/initiativtagere til nye initiativer og aktiviteter i Bethania. Vi måtte konstatere, at det var begrænset, hvor mange henvendelser vi fik på denne annonce. Vi tager det imidlertid som et udtryk for og en bekræftelse på, at rigtig mange Bethanitter allerede er engageret i forskellige aktiviteter i og/ eller uden for Bethania og derfor ikke synes, de kan overkomme mere, hvilket vi selvfølgelig kun kan have fuld respekt for. Tak for det store og gode arbejde, I gør allerede ikke mindst de af jer, som er engagerede i de forskellige børne og ungdomsklubber, og som er på uge efter uge. Jeres indsats er fuldstændig uvurderlig! Slutteligt vil vi gerne opfordre jer til fortsat at være med til at bede for det arbejde, der foregår i og ud fra Bethania, og for de mennesker, der udfører det! Tak Gud for alt det, han har givet os i sig selv og i vores fællesskab med hinanden. Det er stort! Guds fred, ledelse og velsignelse til os alle! På bestyrelsens vegne Bjarne Carlsen Side 4

5 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling I forbindelse med årsfesten, som fejres tirsdag den 29. marts 2011 kl i Bethania, vil der blive afholdt generalforsamling. I lighed med sidste år vil der være fællesspisning i Bethania klokken Denne aften har du mulighed for at høre lidt om Bethanias arbejde i det forløbne år, og sammen har vi mulighed for at se lidt fremad i forhold til arbejdet. Det er simpelthen tidspunktet, hvor DU har mulighed for at gøre din indflydelse gældende og for at tage del i ansvaret omkring Bethanias arbejde. Rigtig mange tager allerede del i arbejdet og støtter det økonomisk ved f.eks. at være bidragyder. Er du endnu ikke bidragyder, kan du få en aftale med vores kasserer Jakob Winther Blæsbjerg (tlf ). Vær opmærksom på, at det ifølge vedtægterne er en betingelse for at kunne stemme til generalforsamlingen, at man er bidragyder, at man i perioden fra 13 måneder før til 1 måned før generalforsamlingen (altså mellem 1. marts 2010 og 28. februar 2011) er blevet noteret hos kassereren for mindst ét gavebidrag til IM Herning, og at man er fyldt mindst 18 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, og kandidatforslag til bestyrelsesvalget (med kandidatens tilslutning) skal være bestyrelsens formand, Bjarne Carlsen (tlf ), i hænde senest to uger før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Bjarne Carlsen Tid til nye bibelgrupper! Bibelgrupper Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Joh 13,34 I det store fællesskab, som vi har i Bethania, kender vi vigtigheden af, at der er nogle mindre fælles skaber, hvor vi kommer tæt på hinanden, og hvor vi kan dele vores liv med Jesus. Til sommer er det 3 år siden, at de nuværende bibelgrupper blev etableret, og derfor er det igen tid til at danne nye bibelgrupper. Vi ønsker, at alle skal føle sig Side 5

6 trygge i deres bibelgruppe. Derfor er det vigtigt for os, at I giver udtryk for de ønsker, som I hver især har til de nye bibelgrupper. Vi vil gerne have ønsker fra jer som enkeltpersoner og grupper, så vi kan tage hensyn til jer, når de nye grupper skal laves. Der kan være tale om ønsker til: alderssammensætning forskellige livsmønstre ønsker til alternativt mødetidspunkt (andet end tirsdag aften) specifikke personer, som du ønsker at være i gruppe med Vi har brug for jeres forbøn i processen med at danne de nye bibelgrupper. Henvend jer til bibelgruppeudvalget med jeres ønsker, gerne skriftligt: Eva Bjerring, Grete Storbjerg, Maria Madsen, Linda West, Lone Poulsen, Fra Bangladesh til Danmark Det er ikke mange dage siden, at jeg kom til at tænke på, at for et år siden sad jeg i Bangladesh. På den ene side er tiden i Bangladesh ikke langt væk, men på den anden side føles det ligesom en tur på månen. Mange hændelser, personer og indtryk hænger stadig ved. Hvordan skal man forklare herhjemme, hvilke forhold mange mennesker lever under? Imens vi diskuterer småting som diverse besparelser og ydelser og bekymrer os om, hvorvidt vi skal købe en billig eller en dyrere luksuriøs bil, går mange mennesker i Bangladesh rundt og bekymrer sig for, om de beholder deres job, om de kan få råd til mad og tøj og tag over hovedet til deres familie. Det er en virkelighed, der for os er svær at forstå, når vi sidder i vores 150 m 2 opvarmede huse og mange i Bangladesh sidder under måske m 2 bliktag. Disse tanker omkring Bangladesh s fattigdom kontra min rigdom er vanskelige at komme uden om, når jeg tænker på mit seks måneders ophold i Bangladesh. Fattigdommen var en realitet, hvor end man bevægede sig hen, og samtidig er dette nok det sværeste for mig at forklare herhjemme i Danmark. tilbage i tiden For år siden i Danmark var undervisningen baseret meget på udenadslære. D.v.s. at man lærte alle ting udenad i mange tilfælde uden Side 6

7 Aktuel artikel at man nødvendigvis havde forstået det, man lærte udenad. På samme måde fungerer det i Bangladesh. Derfor var en af mine opgaver at optimere undervisningen og give lærerne ideer og inspiration til at undervise og motivere eleverne. Det kunne gøres gennem lege, teambuilding og også bare ved at følge de forskellige læreres timer og derefter give dem respons og ideer. Derudover var en af opgaverne at få dem til at turde snakke mere engelsk, og tredje hovedopgave var at lære dem at bruge computere. dissability-projektet En anden opgave, jeg blev meget fanget af, var skolens handicapprogram. Flere fattige landsbybørn som er født for tidligt, eller hvor der har været andre komplikationer, lider af forskellige handicaps, som har store konsekvenser i deres liv. I Danmark ville 95 % af disse tilfælde være undgået eller behandlet, men det har de ikke råd til i Bangladesh. Derfor får de livslange handicaps. Det betyder ofte, at de bliver set skævt til i lokalmiljøet, eller at familien helt lader dem være. Jeg var ude ved en familie, hvor moren ikke ville bruge mere tid på barnet, og der derfor var andre, der passede det. Der er der kun få af de handicappede, der kommer i skole eller nogensinde får et arbejde. For få (danske) penge kunne nogle af problemerne afhjælpes, så de næsten kunne få et normalt liv. En af de vigtigste opgaver i programmet var at komme ud i de forskellige landsbyer og hjælpe børnene med forskellige øvelser, få dem afsted i skole, hvis det var muligt, og samtidig fortælle naboerne, at de skulle hjælpe familien og at handicappet ikke var et udtryk for trolddom og hekseri. Tak til hele Bethania for al den økonomiske støtte, der blev sendt til arbejdet. Det var stort at opleve på tæt hold, hvor stor forskel få penge i vores øjne kan gøre. Og jeg kan sige, at de penge har gjort en kæmpe forskel for de børn og familier, som er blevet hjulpet. Hjemme igen Det er ikke problemløst sådan bare at tage afsted til det store udland. Jeg finder ud af, at der er mange derhjemme, man holder af og også savner, når man sidder langt væk i et fremmed land en aften, hvor strømmen endnu engang er gået, det er mørkt og koldt og der er endnu engang ikke noget at lave. For strømmen gik tit. Jeg oplevede kun en enkelt dag, hvor der ikke var strømafbrydelse og det gør jo ondt på en gammel elektriker. De seks måneder, jeg var i Bangladesh, har givet mange indtryk, som jeg aldrig kommer til at glemme. Det gør noget ved én at se så meget fattigdom og samtidig møde så stor imødekommenhed og glæde. Steffen Jacobsen Volontør i Bangladesh Se mere på smsbangladesh.dk eller impact.co.dk Side 7

8 Webanmeldelse Rigtig mange kristne aktiviteter har efterhånden deres egen hjemmeside. Denne udvikling sker i takt med, at stadig flere mennesker bruger internettet som deres primære informationskilde. Derfor er det indlysende nødvendigt for kristne organisationer, events, institutioner o.a. at være på nettet. Men virker de forskellige hjemmesider efter hensigten? Vi fortsætter i dette nummer af Bethaniabladet en artikelserie, hvori vi lader repræsentanter for forskellige kristne hjemmesiders målgrupper bedømme, hvor tydeligt hjemmesidernes budskaber træder frem. Vores anden testperson er Inger Pedersen, der har kigget nærmere på dk, som er hjemmeside for Indre Mission på landsplan. Hvad er dit umiddelbare indtryk af Jeg synes der er mange informationer på forsiden, hvilket godt kan gøre siden lidt forvirrende. Den lyseblå farve er faktisk ikke super nem at læse (måske trænger jeg til briller..?). Siden er ikke umiddelbart specielt spændende at se på. Hvilke positive ting vil du fremhæve? Siden indeholder rigtig mange informationer, og har man tid til at gå lidt i dybden med den, kan man få mange relevante ting at vide. Det er rigtig godt, at noget af det første, man bliver mødt med, er et kort over Danmark med overskriften Find Indre Missions arbejde i dit lokalområde. Det gør det nemt at finde den lokalforening, jeg ønsker at kontakte. Der er også nem adgang til forskellige relevante hjemmesider, f.eks ved at klikke på Virksomheder. Er der noget negativt at sige om hjemmesiden? Farvevalget er ikke super spændende. Designet tenderer til at blive lidt kedeligt. Det gjorde ikke noget, hvis der var knapt så mange informationer på den første side. Hvis man vil vide mere, er der jo masser af underpunkter, man bare kan klikke på. Side 8

9 IM-program IM-program foråret 2011 obs! I foråret 2011 og fremover begynder alle møder kl , med mindre andet er anført! januar Mandag fredag 10 14/1 kl EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE Fælles med Sct. Johannes IM og Luthersk Missionsforening (LM). Mandag den 10/1 I Bethania Tirsdag den 11/1 I Bethania Onsdag den 12/1 Gudstjeneste i Herning Kirke Torsdag den 13/1 Hos LM, Godhåbsvej 23 Fredag den 14/1 I Sct. Johannes Kirke, Vestfløjen. kørelejlighed til møderne i bethania Hvis du har brug for kørelejlighed til IM møderne i Bethania, kan du henvende dig til Preben Bruun Christensen på tlf mandag fra kl. 17 til 18. Gør brug af dette gode tilbud! Mandag fredag 24 28/1 MØDERÆKKE (PROGRAM FØLGER) Mandag tirsdag 24 25/1 Missionær Søren Grysbæk, Horsens Onsdag torsdag 26-27/1 Teolog Ole Andersen, Frederikssund Fredag den 28/1 Møde uden taler februar Tirsdag den 1/2 kl Kredsmissionær Per Dyrholm, Kibæk, taler. Emne: At hvile hos Gud. Tirsdag den 15/2 kl Fællesmøde med IMU Sekretær i Dansk Ethioper Mission Anna Kathrine Thunbo Pedersen, Kolding, taler. Emne: Inspiration til mission. marts Fredag søndag 4 6/3 Bethanialejr på Frøstruphave Efterskole. Program følger. Tirsdag 8/3 kl Fællesmøde med IMU Kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing, taler. Emne: Forudbestemmelsen og den trælbundne vilje. Side 9

10 Mandag fredag 14 18/3 kl MØDEKAMPAGNE I KREDSEN (PROGRAM FØLGER) Mandag den 14/3 Missionær Søren Grysbæk, Horsens, i Ikast Kirkecenter. Tirsdag 15/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Snejbjerg Menighedshus. Onsdag den 16/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Kibæk Missionshus. Torsdag 17/3 Kurt Hjemdal, Norge, i Vildbjerg Missionshus. Fredag 18/3 Fritidsforkynder Oda Mølgaard, Ølgod, i Bethania. Fællesspisning kl Tirsdag 29/3 kl Årsfest og generalforsamling Fællesspisning kl april Mandag 4/4 kl Kredsgeneralforsamling i Vildbjerg Missionshus. Tirsdag 5/4 kl Fællesmøde hos Sct. Johannes IM, Sct. Johannes Kirke, Vestfløjen. Journalist og fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen taler. Emne: Jordens største under om den kristne kirke. Sang ved Britta og Jens Erik Mikkelsen, Snejbjerg. Bedemøde kl Tirsdag 12/4 kl Fællesmøde med IMU. Sognepræst Daniel Kristiansen, Hvide Sande, taler. Emne: Lille spejl på væggen der på med masken Tirsdag den 26/4 kl Samfundsmøde. maj Tirsdag 3/5 kl Missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia, taler. Emne: Tro til hverdag. Tirsdag 17/5 kl Fællesmøde med IMU. Teolog og leder af LTC Robert Bladt, Ødsted, taler. Emne: Brug kirkeåret i dit personlige andagtsliv Tirsdag 24/5 kl Missionær Poul Erik Hansen, Farsø, taler. Emne: Tornen i kødet og lidelsens problem 2 Kor 12,7 10. juni Tirsdag 7/6 kl Tværkulturel konsulent Daniel Ettrup Larsen, Århus, taler. Emne: Venskab og mission på tværs af kultur og religion. Tirsdag 21/6 kl Sommerfest og fællesmøde med IMU. Teolog og lærer på IMB Per Ladekjær, Århus, taler Emne: En rejse med Barnabas omsorg for hver enkelt. bethanias HjemmeSide Side 10

11 Indre Missions Unge IMU-program IMU - Indre Missions Ungdom - er ungdomsafdelingen af IM. Vores formål er at lære Gud bedre at kende og at fortælle andre om det, Gud har gjort for os. Samtidig er vores håb at være et kristent fællesskab, hvor der er plads til alle. Alt dette foregår hver tirsdag i missionshuset Bethania på Torvet. Hvor intet andet er anført, er møderne fra Derudover har vi Åbent Hus hver fredag i Bethania. Hvis du har lyst til at vide mere om os, så kom og vær med eller kontakt vores formand Kasper Mørch (se adressen på bagsiden). JANUAR Tirsdag 4. januar Bibelstudie Mandag fredag januar Evangelisk Alliance Bedeuge Tirsdag 18. januar IMU-møde - Tonny Sørensen, ungdomsforkynder. Emne: Evangelisation Møderække Mandag 24. og tirsdag 25. januar Søren Grysbæk Onsdag 26. og torsdag 27. januar Ole Andersen Fredag 28. januar Møde uden taler FEBRUAR Tirsdag 1. februar Surprise med Udvalget Tirsdag 8. februar Bibelstudie Tirsdag 15. februar Fællesmøde Onsdag 16. februar Generalforsamling i Kirkehuset Tirsdag 22. februar IMU-møde Leif Andersen, lærer på Menighedsfakultetet, Århus. Emne: Hvad kan vi bruge Luther til i dag? Side 11

12 marts IMU-program Tirsdag 1. marts Bibelstudie Fredag søndag marts Bethanialejr på Frøstruphave Efterskole Tirsdag 8. marts Fællesmøde Tirsdag 15. marts IMU møde Ole Rasmussen, præst i Ørnhøj Bibelundervisning Tirsdag 22. marts Deleaften Tirsdag 29. marts Bibelstudie april Tirsdag 5. april IMU møde Karsten Christensen, præst i Harboøre Bibelundervisning Tirsdag 12. april Fællesmøde Tirsdag 19. april Alternativ aften Tirsdag 26. april IMU møde Michael Lerche Nygaard, præst i Haderslev Bibelundervisning maj Tirsdag 3. maj Bibelstudie Tirsdag 10. maj IMU møde Brian Madsen, IM missionær, Vejle Bibelundervisning Tirsdag 17. maj Fællesmøde Tirsdag 24. maj Bibelstudie Tirsdag 31. maj IMU møde Bent Molbech, landsleder, søndagsskolerne Bibelundervisning juni Tirsdag 7. juni Alternativ aften i Kirkehuset Tirsdag 14. juni Bibelstudie Tirsdag 21. juni Sommerfest sammen med Samfundet Tirsdag 28. juni Sommerferieprogram imu S HjemmeSide Side 12

13 Evangelisation Alle trænger til at være tættere på Gud. Vi er alle skabt til at leve vores liv i fællesskab med Gud og hinanden. Kristendommen rummer værdier som næstekærlighed, medansvar, fællesskab, omtanke, og begreber som du er ikke en tilfældighed, men skabt af Gud, der elsker dig. Vi har brug for at få sat ord på, hvad dette faktum betyder. Guds fred giver fantastiske perspektiver for vores liv, både i dag og i fremtiden. Gud elsker både dig og mig i evighed ganske ufortjent. Vi har også brug for at fortælle dette vidunderlige budskab til vores familie, nabo og næste. Evangelisationsgruppen kan Arbejdsgrene hjælpe dig med at få sat ord på det, du tror på, og få det fortalt videre til din næste. Hvad vil du f.eks. svare, hvis nogen spørger dig: Jeg har hørt at du er kristen. Hvorfor synes du at Jesus er super? Gruppen kan f.eks. også hjælpe enkeltpersoner og grupper med personligt vidnesbyrd, at kontakte tilflyttere i byen, missionsfremstød, korte kurser samt foredrag. Det er naturligt for alle kristne at være forberedte på de muligheder i dagligdagen, som Helligånden giver. Evangelisationsgruppen kan være en hjælp hertil på mange forskellige måder. kontaktperson Karlo Brondbjerg (se bagsiden). Familietræf Familietræf er et tilbud til børnefamilier. Vi mødes 5-6 fredage om året og til en enkelt søndagsudflugt. Der startes med fællesspisning kl , hvor der også er plads til lidt socialt samvær. Fra er der program oftest for børn hvor vi hører om Gud, synger, har konkurrencer m.m. Enkelte aftener er programmet for voksne om familierelaterede emner. Vi ønsker gennem disse aftener at fastholde og styrke familiernes naturlige gang i/tilknytning til Bethania. I første halvår 2011 mødes vi 4/2, 13/5 og 19/6, sidstnævnte er en udflugt. Se mere på imherning.dk. kontaktperson Gunna Andersen (se bagsiden). Side 13

14 Andagt Et liv med Gud trygheden i at være Guds barn joh 1,12 Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. 1 joh 3, 1 Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Vi er Guds børn, og han er vores Far. Gud er kærlighed. Han ofrede Jesus, fordi han ville være sammen med os i al evighed. Det er Guds kærlighed, der viser sig på den måde. Han prioriterede os, mig, den enkelte. At vide, at Gud ønsker at være sammen med mig i al evighed, og at Han selv har gjort det muligt, giver mig den tryghed, at jeg ikke bliver afvist. Meget af det, der sker mellem mennesker, med os selv og i vores forskellige vilkår, virker ikke særlig trygt. Men Biblen taler om en forligelse, fred med Gud, som gælder, uanset hvad der sker. Gud kender vores dybeste behov: Fred med Ham. Gud er den samme, uanset hvad der sker, og han vil aldrig slippe eller afvise os. Gud prioriterer mig, Han ser, hører og kender mig. Som Guds børn skal vi vide, at den egentlige sejr over synden og døden er vundet. Vi har brug for, at korset er vores grundlag i alt. Vi bliver mindet om korset, når vi oplever dåben til gudstjeneste. Vi kan udover at være med i, at barnet døbes også genopleve, at vi selv har fået tegnet korsets tegn for pande og bryst, og at vi selv er døde og opstået med Kristus (Rom 6,1 11). Ved nadveren siger Jesus selv: Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. og: Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Korset er trygheden for et Guds barn. Korset giver os forligelsen med Gud. Det er Guds måde at redde mig på. At Gud siger, at jeg er en synder, opleves ikke trygt. Kun fordi Gud har sagt, at Han har sonet min synd, tør jeg give ham ret. Virkelig tryghed vil vi først opleve den dag, vi er i Himlen. For der er der ingen synd, sygdom og død. Birgit Bak Østergård Læs Fællessang nr. 60 Guds barn jeg er Side 14

15 Livlig Lørdag Livlig Lørdag 26. februar Sidste år blev Livlig Lørdag en succes med 70 deltagere, der hyggede sig rundt i de forskellige hjem. Idéen med denne aften er, at man sammen med en lille flok (8-10 personer hvert sted) spiser forret i ét hjem, hovedret i et andet hjem sammen med nogle andre og endelig får dessert i missionshuset sammen med alle deltagere. Alt sammen en anderledes måde at lære flere at kende i Bethania på. Alle er velkomne: Unge, familier med børn, singler, ældre, alle grene af Bethania er inviteret. Jo flere, der bakker op, jo sjovere bliver det, og jo større chance er der for at få snakket med nogle af dem, du ikke kender så godt. For at opnå det vil deltagerne blive blandet, og derfor vil par og familier også blive delt. Vi mødes i missionshuset kl , og her får hver deltager at vide, hvor man skal hen i løbet af aftenen. Mere information følger, når tiden nærmer sig. Vi glæder os til at se jer. Hilsen Bibelstudiegruppe 5, som er: Gunna og Henrik, Lone og Benny, Lene og Henrik, Karsten, Helene og Frans, Tinna og Esbjørn. vi får besøg af...? Vi skulle have gæster til aftensmad, og vi så med glæde frem til hyggeligt samvær omkring måltidet. Vi havde dækket bordet og lavet mad. Vi var klar nu måtte gæsterne gerne komme. Men hvilke gæster? Ja, det var netop det spændende ved denne aften. For vi ville få besøg af Venner fra Bethania, det var alt, vi vidste. Kort tid efter ringede det på døren. Vi lukkede op, og udenfor stod en lille dreng med sin autostol og sin far og der kom flere gæster, der alle lidt forsigtigt sagde: Godaften giver I aftensmad?. Da vi hørte om Livlig lørdag, vidste vi med det samme, at det måtte vi med til. Vi er mange Venner i Bethania, og det her var en god mulighed for at være sammen. Vi fik gæster, som aldrig før havde besøgt os, og som vi nok aldrig selv havde fået inviteret, men vi havde en dejlig aften sammen. vi er klar til at invitere igen! Birgitte og Jakob Winther Blæsbjerg Side 15

16 Sogneeftermiddage april Sogneeftermiddagene er for alle, som har lyst til at mødes i et hyggeligt kristent fællesskab, hvor vi lytter til guds ord, synger og snakker sammen. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 14. Torsdag 7. april Ulrik Baun, Lind: Vintræet og grenene (NB!) Torsdag 14. april i Kirkehuset Sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding: Søren Kierkegaard maj januar Torsdag 20. januar i Kirkehuset Pastor Hans Særkjær, Skjern: En husmandssøn fra Sønderjylland februar Torsdag 3. februar Marianne Kring, Herning: Lina Sandell Torsdag 17. februar i Kirkehuset Tidl. skoleinspektør Frede Agger: Genfortælling af Martha Christensens: Høvdingebørn marts Torsdag 3. marts Anne Marie Bruun, Herning: Mit liv under Guds omsorg og velsignelse Torsdag 17. marts i Kirkehuset Provst Børge Terp, Ejstrupholm: Anders Stubkjær Torsdag 5. maj Jens Peter Lundgaard, Ans taler over en bibelsk person Torsdag 19. maj i Kirkehuset Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gjellerup: Den, der ikke lever nu gør det aldrig. Hvad gør du? juni Torsdag 9. juni Ole Dahl, Skive, taler og fortæller om Sømandsmissionen Torsdag 16. juni i Kirkehuset Husmoder Jenny Larsen, Haurvig: Bondekone fra Klitten kørsel til møderne i bethania Ring tlf kontaktperson Henny Vestergaard (se bagsiden). Side 16

17 BethaniaMAX BethaniaMAX er et tilbud ud over tirsdagsmøderne i Bethania. Vi mødes kl. 19 to onsdage om måneden, og aftenerne er primært målrettet aldersgruppen år, men alle er velkomne. Vi ønsker at få max ud af disse aftener og skabe en naturlig overgang og tættere tilknytning til samfundet. BethaniaMAX er et nærværende fællesskab, hvor Jesus er i centrum, og vi vil forsøge at komme tættere på Jesus, så vi kan brænde mere for ham. foråret og 19. januar, 9. og 23. februar, 2., 16. og 23. marts, 20. og 27. april, 11. maj, 1. og 15. juni. Se iøvrigt Kontaktperson René Jørgensen (se bagsiden). Bibelgrupper Bibelgrupperne er et tilbud til alle i Bethania. Her har vi tid til at tale om Bibelens budskab, bede sammen og lære hinanden bedre at kende. Grupperne består af 6-12 personer. Har du lyst til at være med, så kontakt Lone. kontaktperson Lone Poulsen (se bagsiden). Arbejdsgrene Teenklubben Teenklubben er fis og ballade og meget mere. Hver torsdag aften i Bethania har vi det sjovt, laver spændende aktiviteter og har Gud som centrum. Teenklubben er åben for alle unge, der har lyst til at være med sammen med andre teenagere. I Teenklubben laver vi mange ting og arbejder med forskellige temaer, der er relevante og vedkommende netop for teenagere. Vi bruger tid på at lære Bibelen og Jesus bedre at kende på en forståelig og spændende måde. Vi tager på udflugter og lejre, hvor vi hygger os og oplever mange ting sammen. Når der er Vild Nat i Teenklubben mødes vi fredag aften og går hjem lørdag morgen. I løbet af natten laver vi en masse aktiviteter og strikker lidt på videoen. Har du spørgsmål, brug for yderligere information eller et program for Teenklubben er du velkommen til at kontakte os. facts Vi mødes i Bethania hver torsdag kl Alle i aldersgruppen klasse er velkommen! kontaktperson Maria Byskov Lind (se bagsiden). Side 17

18 Juniorklubben Herning Juniorklub er for dig og dine venner, der går i klasse. Vi mødes hver torsdag kl , medmindre andet er nævnt i programmet. Vi har det rigtig skægt sammen når vi bl.a. er på løb, tager i svømmehal, spiller, synger, cykler, finder bolden frem, quizzer, fortæller vittigheder, drikker saft og spiser kage, er på lejr eller udflugt. Indimellem alt dette kigger vi også nærmere i Bibelen og lærer meget mere om vores Gud. Kig forbi vi glæder os til at se dig! kontaktperson Thomas Kildeholm (se bagsiden). Fredagsklubben Det er her, det sker. Er du mellem 4 og 9 år, så er Fredagsklubben hver fredag kl til det rigtige for dig. Vi hører om Jesus, leger, laver forskellige kreative ting, er på lejr samt med i forskellige arrangementer i Bethania henvendt til aldersgruppen. Fredagsklubben holder til på 1. sal i Bethania på Torvet i Herning og er en del af Indre Mission. Det er vigtigt, at børn hører om Jesus og bliver fastholdt i dåbens gave. Derfor glæder vi os til at viderebringe det bedste, vi har: beretningerne fra Bibelen om Gud, Jesus og Helligånden. Velkommen! Kærlig hilsen lederne: Jesper, Robert, Jytte og Daniel kontaktperson Jytte Vammen (se bagsiden). Side 18

19 Arbejdsgrene Bibelfortælling for børn søndagsskolen ved Herning Kirke Søndagsskolens faste ledere (3-4 personer) holder sammen med frivillige hjælpere søndagsskole på de søndage, hvor der ikke er skoleferie eller lignende. Vi er som en af Danmarks ældste søndagsskoler tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og anvender materialet herfra. Vi har altid været en arbejdsgren ud fra Bethania; men til forskel fra de fleste andre arbejds grene foregår søndagsskolens arbejde ikke i Bethania, men i stedet i Kirkehuset ved Herning Kirke under højmessen. For ca. 50 år siden gik flere hundrede børn i søndagsskolen i Bethania hver søndag eftermiddag; men med tiden forsvandt opbakningen, og søndagsskolens arbejde flyttede over i kirken under højmessen. Søndagsskolens virke er et godt eksempel på samarbejdet mellem Bethania og Herning Kirke, et samarbejde, hvor begge parter har tilpasset sig de nye muligheder og udfordringer, der er opstået. Til vores store glæde er der en regelmæssig god opbakning blandt dåbsgæsternes børn. Derfor har vi valgt at ændre søndagsskolens navn til Bibelfortælling for børn, da vi mener, at navnet er mere informativt for dåbsgæsterne. Både mødeformen og navnet er ændret; men tilhørsforholdet til Be thania og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er det samme, som det altid har været. Søndagsskolen er for alle børn, også for dem, der ikke bor i Herning Sogn. kontaktperson Bjarne Christensen (se bagsiden). Side 19

20 missionshuset bethania Torvet 9 Tlf portner: Henrik Nykjær Tlf indre mission i Herning formand: Bjarne Carlsen Ålholmvej 22, Tjørring Tlf kasserer: Jakob Winther Blæsbjerg Rosenholmvej 118 Tlf Gironr (Vælg type +01 på netbank) Øvrige bestyrelsesmedl.: Anne Marie Andersen Jan Bjerring Inger Pedersen Marianne Kring Emil Schousboe kredsmissionær Per Dyrholm Søndergårdsvej 7 Skarrild 6933 Kibæk indremission.dk imu formand: Kasper Juhl Mørch Tingvej 5, 1. 9 Tlf.: bethania max René Jørgensen Bjørn Nørgårds Vej Ikast Tlf familietræf Gunna Andersen Rugvænget 30 Tlf SogneeftermiddagSmØder Henny Vestergaard Spøttrupvej 8, 1. th, Tjørring Tlf evangelisation Karlo Brondbjerg Rossinisvej 2 Tlf bibelgrupper Lone Poulsen Storgårdvej 7 Tlf mødeledergruppe Jens Poulsen Tingvej 23 C Tlf cd-udlån Jesper Sørensen Liselundvej 1, Tjørring Tlf SØndagSSkolen Bjarne Christensen Engkrogen 41 Tlf fredagsklubben Jytte Vammen Liselundvej 38, Tjørring Tlf juniorklubben Thomas Kildeholm Gormsvej 32, 2. tv Tlf com teen-klubben Maria Byskov Lind Bakken 8, 7480 Vildbjerg Tlf bladredaktion Bente Ramsgaard Fynsgade 66, st. tv. Tlf Dan Møller Vivaldisvej 14 Tlf Bente Ødegaard Tingvej 26 Tlf imherning.dk

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET August december 2010 51 51 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Jesus siger: Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen.

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen. juli 2013 Bethesda Aalborg Indre missions hus Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg Ny mandeklub Logen Lederen Når dette blad udkommer,

Læs mere

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken« LMVESTNYT Årsskrift for LM-Vestjylland Februar 2015 40 års jubilæum på SE 40 års jubilæum på»arken«udsendelsesfest 11. januar 2015 1 Indhold»Frem mod afdelingsmødet«v/ Thomas Beck... 3 Dagsorden til afdelingsmødet...

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Funpark på efterskole

Funpark på efterskole 03 inspiration nærvær holdning 8. februar 2013 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Redelighed Redelighed er en god ting. Det er godt og næstekærligt at være redelig, det vil sige ærlig, oprigtig, sandfærdig, pligtopfyldende

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 Båndet 91. årgang - 15. juni 2014/nr.3 Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Nyt i kirken: A-gudstjenester. SommerLight. gudstjenste

Nyt i kirken: A-gudstjenester. SommerLight. gudstjenste Vil gerne gøre en forskel INTERVIEW: SIDE 4 Klyngesøndag i efteråret ANDERLEDES: SIDE 6 SommerLight Nyt i kirken: A-gudstjenester gudstjenste GUDSTJENSTE: GRILL: SIDE SIDE 7 7 Masser af gode tilbud AKTVITETER:

Læs mere