BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD

2 Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt besvarelser. Undersøgelsen blev gennemført fra d. 25. oktober november Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som er besvaret af forældre med børn i dagtilbud i Randers Kommune. Undersøgelsen opnåede en samlet svarprocent på 57%. Rapportens opbygning: Af forsiden fremgår det hvilket dagtilbud rapporten dækker. På næste side findes der en vejledning i at læse resultaterne fra undersøgelsen.

3 Læsevejledning GENNEM- SNIT SAMMENLIGNET MED 2014 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 295 4, personer har svaret på spørgsmålet. I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som i eksemplet går fra» tilfreds«til» utilfreds«. Besvarelser i»ved ikke«indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 50% svaret» tilfreds«, 30%»Tilfreds«, 10%»Hverken tilfreds eller utilfreds«, 5%»Utilfreds«og 5%» Utilfreds«på det første spørgsmål. Af grafiske årsager vises procenttal under 4% ikke. 3 4 Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højeste score er 5, og den laveste score er 1. I højre side af rapporten sammenlignes dagtilbuddets resultater med resultatet fra I det viste eksempel er den gennemsnitlige tilfredshed 0,1 point højere end i 2014.

4 SEKTION 1 Tilfredsheden med dagtilbuddet I denne sektion præsenteres resultaterne om tilfredsheden med den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet, relationerne mellem børnene og dagtilbuddets fysiske rammer. Resultaterne er sammenlignet med gennemsnittet fra undersøgelsen i For enkelte spørgsmål fremgår der ikke en sammenligning, da spørgsmålene ikke indgik i undersøgelsen i 2014.

5 Samlet tilfredshed - Alle dagtilbud GENNEMSNIT SAMMENLIGNET MED 2014 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? % 44% 6% 2%1% tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds utilfreds

6 Tilfredshed med den pædagogiske indsats GENNEMSNIT SAMMENLIGNET MED 2014 Aktiviteterne i dagligdagen? % 47% 6% 2% Personalets indsats for at understøtte dit barns læring? % 42% 7% 2% 1% 4.4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper)? Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling? Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling? Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad? Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov? Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles? % 42% 8% 2% 1% % 42% 9% 2% 1% % 43% 9% 2% % 36% 6% 3% 1% % 40% 12% 4% 1% % 41% 11% 2% 1% 4.3 tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds utilfreds

7 Tilfredshed med samarbejdet med personalet GENNEMSNIT SAMMENLIGNET MED 2014 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet? % 41% 11% 4% 1% Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn? % 37% 15% 9% 4% Personalets måde at modtage dig og dit barn? % 37% 9% 3% 1% 4.3 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning? Hvor tilfreds er du med informationerne fra dit barns dagtilbud via BørneIntra? % 39% 11% 3% 1% % 47% 13% 5% 1% 4.1 tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds utilfreds

8 Tilfredshed børnene imellem GENNEMSNIT SAMMENLIGNET MED 2014 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene? Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn? % 48% 12% 3% 1% % 46% 14% 2% tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds utilfreds Tilfredshed med de fysiske rammer GENNEM-SNIT SAMMENLIGNET MED 2014 Åbningstiderne? % 42% 7% 5% 2% De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.)? % 45% 14% 7% 1% De udendørs faciliteter (legeplads og lignende)? % 43% 10% 6% 1% Rengøringsstandarden? % 47% 13% 5% 2% Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt)? % 44% 17% 7% 2% tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds utilfreds

9 Tilfredshed med temaer om dagtilbud Figuren til højre giver et overblik over forældrenes tilfredshed indenfor forskellige temaer. Tilfredsheden med temaer om dagtilbud Til eksempel dækker tilfredsheden med den pædagogiske indsats over bl.a. tilfredshed med aktiviteter i dagligdagen, personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer og personalets indsats for at støtte barnets sproglige udvikling. Som det fremgår af figuren, er der med scores over 4 (tilfreds) for de fleste temaer en udbredt tilfredshed med dagtilbuddenes ydelser i Randers Kommune. Dog er tilfredsheden med fleksibilitet og valgmuligheder lidt lavere end en score på 4. Samlet tilfredshed med dagtilbud Gennemsnitlig tilfredshed med den pædagogiske indsats Gennemsnitlig tilfredshed med samarbejdet med personalet Gennemsnitlig tilfredshed børnene imellem 4,3 4,3 4,2 4,2 Gennemsnitlig tilfredshed med dagtilbuddenes fysiske rammer 4,1 Gennemsnitlig tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder 3,

10 SEKTION 2 Tilfredsheden med valg af dagtilbud I denne sektion præsenteres tilfredsheden med fleksibilitet og valg. Spørgsmålene i sektionen er kun besvaret af forældre der svarede ja til spørgsmålet Har du inden for det seneste år skullet vælge dagtilbudsplads til dit barn? Fx i forbindelse med at barnet er startet i institution eller har skiftet institution?. Alle resultater er sammenlignet med gennemsnittet fra 2014, hvor det er muligt.

11 Tilfredsheden med fleksibilitet og valgmuligheder Har du inden for det seneste år skullet vælge dagtilbudsplads til dit barn fx i forbindelse med at barnet er startet i institution eller har skiftet institution? % 62% Ja Nej * GENNEM-SNIT SAMMENLIGNET MED 2014 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.)? Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere? Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune? Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder? % 50% 14% 4% 1% % 45% 16% 8% 3% % 35% 13% 11% 6% % 41% 37% 8% 3% 3.5 tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds utilfreds * Spørgsmål i denne tabel er kun stillet til forældre, der har skullet vælge dagtilbudsplads inden for det seneste år.

12 SEKTION 3 Tilfredsheden med valg af institution I denne sektion præsenteres tilfredsheden med valg af institution. Enkelte spørgsmål i sektionen er kun besvaret af forældre der svarede I høj grad eller I nogen grad til spørgsmålet I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads?.

13 Tilfredsheden med valg af institution Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? % 10% 4% 4%1% Den var 1. prioritet Den var 2. prioritet Den var 3. prioritet Havde ingen særlige ønsker Pladsen var uønsket Det er ikke muligt at prioritere i kommunen I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? % 6% 3% 7% 82% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? % 13% 10% 66% Dagpleje Vuggestue Aldersintegreret institution Børnehave Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? % 6% 28% 13% 3% 37% Manglende trivsel Den pædagogiske indsats Niveauet for forældrebetaling Adfærdsproblemer Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud Andre årsager

14 SEKTION 3 Prioriteringskort I denne sektion præsenteres resultaterne for undersøgelsen, hvor det ud fra statistiske beregninger vises, hvilke områder der med fordel kan prioriteres med henblik på at højne tilfredsheden.

15 Lille betydning Læsevejledning til indsatsområder Høj tilfredshed TILPAS FASTHOLD I prioriteringen af forskellige mulige indsatsområder er det relevant at se på deres betydning for forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. Tilfredshed: Høj Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres hvis betydningen stiger. OVERVÅG Tilfredshed: Høj Betydning: Høj Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Lav Betydning: Høj En stigning i tilfredsheden med elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i den samlede tilfredshed. PRIORITÉR Stor betydning Prioriteringskortet ordner de forskellige områder i fire kasser efter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed og hvor stor betydning området har for forældrenes samlede tilfredshed. Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for den samlede tilfredshed. Et stigning eller fald i tilfredsheden med disse elementer forventes ikke at påvirke den samlede tilfredshed. Punkter i kasserne til højre har stor betydning for den samlede tilfredshed. Et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes derfor at medføre et fald eller en stigning i den samlede tilfredshed med dagtilbud. Prioriteringskortet fokuserer kun på områdernes betydning for den samlede tilfredshed. Et område der har lav betydning i kortet kan således have stor betydning i forhold til andre mål fx medarbejdertrivsel. Lav tilfredshed

16 Indsatsområder for dagtilbuddene Blå: Pædagogisk indsats, Rød: Børnene i mellem, Grøn: Fysiske rammer, Orange: Samarbejde med personale TILPAS Informationer via BørneIntra OVERVÅG Åbningstiderne Indeklimaet Aktiviteterne i dagligdagen Understøtning af fysisk og motorisk udvikling Omfanget af udskiftning i personale Modtagelse af dig og dit barn Afsked med dig og dit barn Begrænsning af drillerier mellem børnene Udendørs faciliteter Samarbejde mellem forældre og personale Rengøringsstandarden Fysiske rammer indendørs Kontakt mellem dit og andre børn Indsats for tryghed og glæde Understøtning af læring Udvikling af sociale kompetencer Understøtning af sproglig udvikling Børn trives og udvikles Udgangspunkt i barns behov FASTHOLD PRIORITÉR Sammenfattet er forældrene generelt tilfredse med den pædagogiske indsats. Det er også især dette område, de finder vigtigt for den samlede tilfredshed, hvorfor indsatsen her bør fastholdes, så forældrene fortsat er tilfredse med den. Forholdet børnene i mellem er anelse mindre vigtigt for den samlede tilfredshed, men dog stadig betydningsfuldt. På tværs af tilbuddene ligger tilfredsheden med dette område lige under gennemsnittet, og særligt kontakten børnene i mellem er derfor et område, der bør prioriteres. Gennemgående ses også en generelt lavere tilfredshed med de fysiske rammer, hvor kun åbningstiderne lige kommer over gennemsnittet. Til gengæld er dette område mindre betydningsfuldt for den samlede tilfredshed, hvorfor det ikke nødvendigvis bør prioriteres men i højere grad blot overvåges. For samarbejdet med personalet er det gennemgående, at forældrene primært er utilfredse med omfanget af udskiftningen i personale. De er heller ikke særligt tilfredse med informationer via BørneIntra, men dette er dog mindre vigtigt for dem. Til gengæld er forældrene tilfredse med både modtagelse, afsked og samarbejde forældre og personale i mellem, hvorfor dette bør fortsætte som hidtil. Den pædagogiske indsats samt en del af samarbejdet med forældre og personale bør altså fastholdes, kontakten mellem børnene prioriteres, mens de fysiske rammer, informationer via BørneIntra og udskiftning i personalet skal overvåges. AKSERNE KRYDSER 0,58;4,20 VANDRET STREG = VIGTIGHED FOR SAMLET TILFREDSHED; LODRET STREG = GENNEMSNITLIG TILFREDSHED PÅ DET ENKELTE PUNKT

17 SEKTION Benchmark med andre kommuner I denne sektion sammenlignes udvalgte resultater fra undersøgelsen med kommunerne Aalborg, Aarhus og Syddjurs. Derudover sammenlignes med den landsdækkende dagtilbudsundersøgelse fra 2016.

18 Tilfredsheden samlet set med dit barns dagtilbud? I nedenstående figur præsenteres den samlede tilfredshed med barnets dagtilbud for de udvalgte kommuner. Som det fremgår af figuren ligger tilfredsheden for Randers Kommune på 4,3, hvilket ligger meget tæt op ad den højeste score på 4,4 i Aalborg og Aarhus Kommune. tilfreds 5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Aalborg Aarhus Randers Syddjurs Landsdækkende

19 Tilfredsheden med aktiviteterne i dagligdagen I nedenstående figur præsenteres tilfredsheden med aktiviteterne i dagligdagen for de udvalgte kommuner. Som det fremgår ligger tilfredsheden for Randers Kommune på 4,3, hvilket er den højeste score for de udvalgte kommuner. tilfreds 5 4,3 4,3 4,3 4,2 4 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Randers Aalborg Landsdækkende Syddjurs Aarhus

20 Tilfredsheden med de udendørs faciliteter (legeplads og lignende) I nedenstående figur præsenteres tilfredsheden med de udendørs faciliteter for de udvalgte kommuner. Randers Kommune placerer sig som nummer tre af de udvalgte kommuner, med en score på 4,1. tilfreds 5 4 4,3 4,2 4,1 4,0 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Syddjurs Landsdækkende Randers Aalborg Aarhus

21 Tilfredsheden med mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) I nedenstående figur præsenteres den samlede tilfredshed med mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer for de udvalgte kommuner. Randers Kommunes scorer ligger højere end den landsdækkende score, med en score på 4,0. Data er ikke tilgængeligt for Aarhus, Aalborg og Syddjurs Kommune for dette spørgsmål. tilfreds 5 4 4,0 3,8 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Randers Landsdækkende Aarhus Aalborg Syddjurs

22 Tilfredsheden med personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling I nedenstående figur præsenteres den samlede tilfredshed med personalets indsats for at understøtte barnets fysiske og motoriske udvikling for de udvalgte kommuner. Randers Kommune scorer højest blandt de udvalgte kommuner, med en score på 4,3. Data er ikke tilgængeligt for Aarhus Kommune for dette spørgsmål. tilfreds 5 4,3 4,3 4,2 4,2 4 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Randers Aalborg Landsdækkende Syddjurs Aarhus

23 Tilfredsheden med åbningstiderne I nedenstående figur præsenteres den samlede tilfredshed med åbningstiderne for de udvalgte kommuner. Den landsdækkende undersøgelse har den højeste score blandt de udvalgte kommuner, med en score på 4,3. Randers har en score på 4,2. Data er ikke tilgængeligt for Aarhus og Aalborg Kommune for dette spørgsmål. tilfreds 5 4,3 4,3 4,2 4 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Landsdækkende Syddjurs Randers Aarhus Aalborg

24 Tilfredsheden med de fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) I nedenstående figur præsenteres den samlede tilfredshed de fysiske rammer indendørs for de udvalgte kommuner. Randers Kommune placerer sig som nummer tre blandt de udvalgte kommuner, med en score på 4,0 og Syddjurs Kommune placerer sig øverst, med en score på 4,1. tilfreds 5 4 4,1 4,0 4,0 4,0 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Syddjurs Landsdækkende Randers Aalborg Aarhus

25 Tilfredsheden med personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad I nedenstående figur præsenteres den samlede tilfredshed med personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad for de udvalgte kommuner. Aalborg Kommune scorer højest blandt de udvalgte kommuner, med en score på 4,5 og Randers placerer sig på en tredjeplads med en score på 4,4. Data er ikke tilgængeligt for Aarhus Kommune for dette spørgsmål. tilfreds 5 4,5 4,4 4,4 4,4 4 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Aalborg Syddjurs Randers Landsdækkende Aarhus

26 Tilfredsheden med personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling I nedenstående figur præsenteres den samlede tilfredshed med personalets indsats for at understøtte barnets sproglige udvikling for de udvalgte kommuner. Randers Kommune scorer højest blandt de udvalgte kommuner, med en score på 4,3. Data er ikke tilgængeligt for Aarhus Kommune for dette spørgsmål. tilfreds 5 4 4,3 4,3 4,2 4,2 Hverken tilfreds eller utilfreds utilfreds 0 Randers Aalborg Landsdækkende Syddjurs Aarhus

27 SEKTION 5 Baggrundsoplysninger I denne sektion præsenteres besvarelserne om baggrundsoplysninger fra de forældre, der har deltaget i undersøgelsen.

28 Baggrundsoplysninger 1 Hvad er barnets alder? % 60% 21% Under 2 år 2 til 4 år 5 år eller mere Hvad er dit barns køn? % 49% Dreng Pige Hvilket sprog taler I mest derhjemme? % 5% Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse Hvor længe har dit barn været indskrevet i dagtilbuddet? % 15% 44% 19% 2% 6 måneder eller kortere tid 7-11 måneder 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7 år eller længere tid

29 Baggrundsoplysninger 2 Hvad er din civilstand? % 9% 1% Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse Hvad er din alder? % 61% 13% 30 år eller derunder 31 til 40 år 41 til 50 år Over 50 år Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? % 6% 28% 10% 35% 12% 3%2% Grundskole (fx folkeskole) Forberedende uddannelse mv. (fx produktionsskoler og uddannelse for unge med særlige behov) Gymnasial uddannelse (fx stx, hf, hhx og htx) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social- og sundhedsassistent) Kortere videregående uddannelse (fx erhvervsakademiuddannelser, klinisk tandtekniker) Mellemlang videregående uddannelse (professions- og akademiske bachelorer, fx lærer, sygeplejerske, pædagog, HA erhvervs Lang videregående uddannelse eller ph.d. (fx kandidatuddannede som læge, gymnasielærer, forsker) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse

30 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet?

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? 0% 0% 100% 1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? Dagplejen Bagperronen Dagplejen Myretuen Dagplejen Nordstjernen Børnehaven Bybjerget Børneinstitutionen Broparken Vuggestuen Bybjerget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere