Vennebrev November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vennebrev November 2011"

Transkript

1 Vennebrev November 2011 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken på 4. s. e. Trinitatis af Peter Østerby-Jørgensen Siden sidst Om Hellig Kors Kirke 2 Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig kors kloster Klosterkalender Hellig Kors Kloster og gaver Tak Prædiken Fjerde Søndag efter Trinitatis 2001 Hellig Kors Kirke kl. 14 ved formand for Hellig Kors kloster Fond Peter Østerby-Jørgensen De hellige tekster: Rom. 8,18-23 & Luk. 6,36-42 Salmer: v Epistelen i dag giver os en måske overraskende indgang til dagens evangelium, når Apostlen Paulus taler om skabningen, alt det skabte. Det er alt sammen underlagt tomhed og trældom under forgængeligheden, og hele skabningen sukker og vånder sig. Det véd vi godt: Det er slet ikke alt, der er, som det kunne og burde være hverken mellem os mennesker indbyrdes eller i vores forhold til alt det andet skabte. En gang imellem aner vi nok, at hvis bare vi mennesker lærte at opføre os anderledes, kunne meget blive anderledes; men så melder det spørgsmål sig straks: Hvem skal begynde? Hvis jeg begynder uden de andre, mister jeg så ikke let anseelse eller kontrol over tilværelsen? Paulus véd, hvad skabningen længes efter og venter på: At Guds børn skal åbenbares. Det, verden længes efter og venter på, kan verden ikke vide, hvad er; men Paulus véd det: Det er det, at nogle vil træde frem og begynde at opføre sig som Guds børn. De, som vil forstå sig selv som Guds børn og begynde at opføre sig ud fra det de kan bringe verden en helt ny begyndelse, i forholdet mellem mennesker indbyrdes og i forhold mellem mennesker og alt det andet skabte. På den baggrund skal vi høre vor Herres Jesu Kristi ord i søndagens hellige evangelium. Han taler til sine disciple, altså til Guds børn. Dermed taler Han også til os, som er døbt til at være Gud børn og Jesu Kristi disciple. Hvis vi tænker på og taler om, at meget kunne blive anderledes, hvis mennesker bare lærte at opføre sig anderledes, så skal vi begynde hos os selv, for i Den Hellige Dåb har vi et udgangspunkt vi må begynde, vi må vove at gå foran. Og hvad er det da, vor Herre Jesus Kristus vil lære os? Han siger: Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig. Gud er barmhjertig. Det betyder, at Han har hjerte for de arme, for dem, der uden Ham ville være helt hjælpeløse. Det har Gud vist, da Han sendte sin Søn Jesus Kristus til verden: Han har vist os, hvordan Gud har hjerte for mennesker. Når vi ser, hvad der sker, kan vi ofte slet ikke se, at Gud har hjerte for mennesker; men når vi ser Jesus Kristus, kan vi se det i alt, hvad Han sagde og gjorde, og i, at Han ofrede sig selv til sidst. Derfor: Når Jesus befaler sine disciple at tilgive og at give, så er det jo Side 2

2 netop, hvad Gud har gjort: Han har givet sin enbårne Søn og for Hans skyld er Han kommet hvert eneste menneske i møde med tilgivelse. Jesus siger til os: Vær barmhjertige, tilgiv, giv. Hvis vi vover det, fordi Han siger det, er det ikke længere den blinde, der vejleder den blinde, men den mest klarsynede af alle, der tager os ved hånden og leder os gennem den tilværelse, vi uden Ham slet ikke kunne finde vej igennem. Kirkehistorien er som al anden historie en fortælling om mennesker på godt og ondt også om menneskers selvoptagethed og ligegyldighed over for Gud og andre mennesker. Men kirkehistorien er også fortællinger om mennesker, der mødte andre mennesker med barmhjertighed og tilgivelse og var rund håndede over for dem. De, der gik ud i verden som Guds børn og Jesu Kristi disciple, har forandret Siden sidst Maj, juni, juli og august måned har først og fremmest været præget af mange flere gudstjenester enten i Hellig Kors Kirke eller i Ovensalen i Dørvogterhuset. Ringkøbing provsti har gennem flere år udgivet en fin folder med gudstjenester og andre arrangementer juni, juli og august måned samt en lille omtale af de forskellige kirker på dansk, tysk og engelsk. HKK er kommet med i denne folder så jeg verden: Tænk på omsorg for børn og ældre, syge og handicappede; tænk på, hvordan vi har lært at hævde retten vil værn for de svage mod de stærkes magt det være sig fattige eller kvinder eller børn. Men Jesu ord lyder endnu, til hver ny generation, ja, til hver enkelt af os hver eneste dag: Vær barmhjertige, tilgiv, giv. Og når Han siger det, har vi lov til at stole på, at det er muligt, at det går an. For at det må kunne lykkes, begyndte vi med at bede: Giv os fred på jorden, og lad din menighed nyde rolige dage i hengiven tilbedelse og i tjeneste for dig. Men velvidende, hvordan vi mennesker kan være, beder en gammel bøn til denne søndag: Vend nådig vore viljer til dig, selv når de strider imod. Amen. fik travlt før påske med at få dækket flere søndage ind med gudstjenester. Det har været dejligt for os fastboende at have mere regelmæssig gudstjeneste og se flere kirkegængere ( turister ) ikke blot til gudstjenesterne men også til tidebønnerne kl og Fra begyndelsen af marts kom HKK med i den store tykke turist guide for Ringkøbing Skjern kommune, som dækker et større areal end hele Ring købing Fjord. Mange mails frem og tilbage til turistforeningen i efteråret er gået forud, så HKK nu gratis under er omtalt både under kirker og under Skjern (Dejbjerg hede). Et mindre medlemskabs kontigent betyder, at vi i den sammenhæng også er nævnt som overnatningssted dvs. bed and break-fast/pilgrimsherberge Dette er ligeledes omtalt både på dansk tysk og engelsk. Så der har været flere spændende pilgrimsgæster og jeg forventer flere til næste år, hvor HKK også bliver tilknyttet som vejkirke med en særlig omtale af HKK med refugium og pilgrimsherberge og med mulighed for at deltage i stedets tidebønner og gudstjenester. Udover flere enkeltgæster har der været rigtig mange gruppe-besøg siden begyndelsen af maj til begyndelsen af september, som er den periode, hvor også alle andre klostre, refugier/ retrætestede har flest besøgende. Så har det glædet os meget at Verner og Marie har været i Casa Minor fra juni og først tager tilbage til Århus i slutningen af november. Vi har også haft et længere sommerbesøg af Marianne fra Göteborg som helt naturligt blev en del af husfolket i denne sommer. Roger kom igen tilbage til HKK før skt. Hans og bor stadig på HKK. Derfor må lederparets ferie naturligt henlægges til andre tidspunkter, primært i vintermånederne fra slutningen af november til slutningen af februar. Vi havde igen en fin familiearbejdslejr ( husk HKK familie-arbejdslejr: altid i dagene omkring den sidste weekend i juni!). Men den største retræte i de sidste 4 måneder var tro-oglys-retræten i den anden hele uge i juli. Det økumeniske fællesskab sammen med handicappende med skiftesvis en romersk-katosk gudstjeneste den ene dag og en evangelisk luthersk gudstjeneste den næste giver os del i så stor kærlighed og ydmyghed på samme tid. Her føler vi os som husfolk i en dyb samhørighed med deltagerne i en ægte længsel efter den enhed som apostlen Johannes beskriver i sit evangelium kap. 17 vers 20 til 23. Fra den 8 14 juli 2012 er der igen tro og lysretræte og der er både plads til flere deltagere og brug for flere husfolk! I august havde vi først et gensyn med en levende og aktiv katolsk bønnegruppe for kvinder og dernæst igen gode benedictinerdage. I midten af september var der en god vellykket stille retræte med valgmenigheden Århus Bykirke. I oktober kom den lille bibellinje fra Grejsdalens efterskole igen. De kunne som altid kan nøjes med at bo på det lille refugium i Dørvogterhuset. I samme måned kom Børkop Bibelskole. De var på det store refugium mens der kunne bo gæster på det lille. Den sidste gruppe i begyndelsen af november var Århus Valgmenigheds lille bibelskole Annex, som også kunne nøjes med at være på det lille refugium. Side 4

3 Klosterkirken 2 Kirken åbner altid op for mange interessante samtaler og spørgsmål om, hvorfor Haakon og Isa Rabjerg har ønsket, at kirkerummet skulle være indrettet som en middelalderkirke, som de så ud over vort ganske land før reformationen. Men klostre har altid deres åndelige ståsted ud fra en bestemt kirkelig tradition ( for HKK s vedkommende altså Den evangeliske lutherske kirke ) men samtidig skal de også være økumeniske. Det vil ikke mindst sige, at man forsøger at rumme alt det gode gods helt tilbage fra oldkirken. Der er en stor mission at kunne fortælle om kirkerummets indretning for enkeltpersoner og grupper, og jeg beder altid til, at besøget her må være en øjenåbner for en større frimodighed til f.eks. at besøge andre kirkesamfunds kirker, f.eks. hvis man er på sommerferie nede i Sydeuropa, hvor de fleste kirker er romersk-katolske kirker. Som en af de andre nyere ting i Hellig Kors Kirke, er den mobile om er ophængt oven over vievandskaret. Den er oprindelig for mange år siden tegnet af tidl. sognepræst Poul Exner, der nu er broder på det luthersk-benedictinske kloster i Østanbæk i Sverige. Mobilen kan købes i en billig - men stadig flot papudgave i refugiets bogsalg. Den fine store udgave af messing er lavet af Lise bloch, der som nævnt i sidste vennebrev også har lavet fine flotte kirketekstiler til kirken. Hermed følger broder Poul s egne tanker omkring sin mobile: Tre forskellige ting har inspireret mig. 1) Mobiler. uroer sagde man i min barndom. 2) Geometri som matematik og grafik. 3) Sakramentalt grundlag for al teologi. Så slog det mig pludseligt, at jeg aldrig havde stødt på mobilen anvendt indenfor kirkekunst. Kirkekunstens hovedemne må jo være guddommens nærvær i kirkerummet. Et klassisk udtryk for dette er den brændende lampe for det reserverede sakramente i tabernaklet ( i romerskkatolske kirker lars ) og ikke mindst ved dets rørlighed. Altså: En mobile. Det kunsteriske hovedmotiv må jo være treenigheden. Geometrisk er cirklen et tegn på helhed. Hvis man deler en cirkel i 3 lige store og ens dele, får man de 3 ovaler. En oval giver ret hurtigt associationer både til en fisk, som er et gammelt og kendt tegn for Kristus, men også association til et øje, som på mange altertavler er et tegn for Gud Fader, og så må man jo se, om man kan lave en due som Helligåndens tegn indenfor den ovale ramme. Altså: 3 figurer, der ligner hinanden mest muligt, men alligevel er tydeligt forskellige og i evig bevægelse i ind byrdes balance. Ophængt over f.eks. døbefontet vil den naturligvis minde om dåben. Den er også velegnet for meditative betragtninger i sin bevægelighed under skiftende belysninger. K.h. br. Poul Lige under mobilen er der så et vievandskar ( formodentlig oprindelig en kværnsten fra oltiden har jeg kunne læse i arkiverne).vandet bliver indviet efter et ortodoks ritual og tilføjet salt. Hvordan forstå vi på HKK brugen af et vievand? Vi som har en fortrolighed med brugen af vievandskaret dypper en finger i vandet og slår korsets tegn Stort og småt... for på den måde at mindes, at vi hver især engang er blevet døbt til at tilhøre Kristus, da præsten gjorde det samme over vor pande og bryst. For øvrigt vil vi på gerne opmuntre til, at enhver gæst på Hellig kors kloster tager den gamle tradition op og slå korset tegn, når man træder ind i et kirkerum. Så har Hellig kors Kirke et lille fint dåbskapel med en døbefont og fine bænke. Dette og andet kirkeinventar stammer fra 3 kirker, der blev taget ud af brug for omkring 50 år siden. For øvrigt var døbefonden faktisk i brug i midten af august, hvor nogle venner af Hellig kors kloster fik deres lille pige døbt. Gamle møbler Vi værner meget om de mange fine møbler på klosteret og køber løbende gamle stole og borde og sofamøbler. Vi har nu indleveret en meget fin gammel sofa med små skabe som armlæn til ompolstring. Vi mangler stadig omkring kr. Er der nogle, som især får lagt det på deres hjerte at bidrage til at kunne forskønne klosterets store dagligstue? Adventsretræte på Hellig Kors Kloster fra den 8. til den 11 december : Max 8 deltagere og der er stadig pladser. Særlig pris for studerende. Retræte på Hellig Kors kloster fra den 1. til 4. marts 2012: Max 8 deltagere - og der er stadig pladser. Særlig pris for studerende. Hellig Kors Kloster familie arbejdslejr fra den juni 2012 Vær med i et fællesskab omkring bøn og arbejde på HKK. Sommerens store projekt er maling af hele den store dagligstue og meget mere. Kontakt HKK på Side 6

4 Indlæg fra ophold på HKK Kloster-retræte for efterskoleelever: Retræte for teenagere hvordan klarer de det? Stilhed Stilhed til sig selv og stilhed til Gud. Livet på efterskole kører altid i højeste gear, og det er ofte svært at finde stilhed til at være alene med vores himmelske Far. Derfor er retræteweekend et af eftersko leårets helt store højdepunkter. Jeg har de sidste to år fået lov til at opleve, hvordan det er at kunne få lov til at have helt stilhed, væk fra hverdagens stress og jag. Hvad kan man forvente af en weekend i et kloster på den jyske hede? Det var nok et spørgsmål, der fløj igennem manges hoveder, da vi fik af vide, at vi skulle på retræte. Til trods for usikkerheden for det nye, valgte stykker at tage med på weekenden. Første programpunkt, da vi var ankommet, var tidebøn i kirken. Det var et nyt begreb for mange, men jeg tror at vi var mange, der fik noget ud af det. Det at vi havde fællesbøn hver gang til tidebøn, vil jeg se tilbage på med glæde. Frimodigheden var stor, og mange bad højt om det, der faldt dem ind af takke- og bedeemner. I løbet af weekenden havde vi seks stilletimer. Stilletimerne kunne vi bruge på at læse i Bibelen, læse en kristen bog eller reflektere over, hvad vi havde mødt. Vejret var dejligt, så mange begav sig ud på heden med Bibler og tæpper. Mit indtryk er at mange nød stilheden ligeså meget som jeg gjorde. Her var der ikke noget, der forstyrrede os, og vi havde tid til at læse i vores Bibel og være stille for Gud. Mange prøvede også at bede højt til Gud, snakke med ham og lægge alle bekymringer på Jesu skuldre. Ud over stilletimerne havde vi også samlinger i små grupper, hvor vi snakkede om kristenlivet, og hvad vi havde mødt i stilleti-merne. At få lov til at dele spørgsmål, frustrationer og glæder med hinanden er utroligt bekræftende for kristenlivet. Jeg er i hvert fald glad for at vide, at der er andre, der bakser med det samme som jeg selv gør. Lørdag formiddag havde vi praktisk arbejde. Man kunne jo fristes til at tro, at sådan en flok dovne teen agere som os ville være svære at få i gang, men sådan var det ikke. Hele formiddagen blev der gået til den, hvor vi fik luget ukrudt, malet, sået køkkenhave til og kløvet brænde. Det var godt at være med til at tjene Her ren på en anden måde, end vi normalt er vant til - tilmed var det også rigtig sjovt. Lørdag aften havde vi lovsangsaften i kirken. Det var en rigtig god aften med masser af plads til lovsang og tilbedelse. Derudover var der også mulighed for at gå til forskellige bønnestationer, frit vidnesbyrd og for bøn. Hele weekenden var en oplevelse, jeg vil se tilbage på i lang tid. At kunne få lov til at koble af fra hverdagen og være stille for Gud på denne måde, Indlæg fra ophold på HKK Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt. 11, v 28) Da en flok medlemmer fra Århus Bykirke, den 16. september, drog til Vestjylland for at tilbringe en weekend med stilhed og bøn, var det med forskellige erfaringer og forventninger i bagagen. De fleste havde ikke tidligere stiftet bekendtskab med hvad det vil sige at være på retræte, men alle var fuldt ud indstillet på at tiden i stilheden skulle bruges på at møde Gud, og vi glædede os! Programmet for weekenden var på forhånd fastlagt af vore ledere, så vi skulle egentlig blot lade roen falde over os, og nyde denne unikke mulighed for at slippe presset fra hverdagen derhjemme. I løbet af weekenden deltog vi både i de faste tidebønner, det praktiske arbejde udendørs, samt mindre samlinger med bøn og andagt. Derudover blev tiden brugt på læsning, refleksion og vandreture på den smukke hede. Stilheden og roen på stedet indbød til et tæt samvær håber jeg meget på at få lov til igen engang. Af Kathrine Schmidt Elev fra Løgumkloster efterskole. 29. april til 1. maj 2011 Stille retræte ved Århus Bykirke fra fredag den 16. september til søndag den 18. september 2011 med Gud, som mødte os og talte til os på forskellig vis. Retræten var et tiltrængt pusterum for os alle, og ét stod klart for os da vi søndag afsluttede weekenden på klosteret: Gud viser os en enorm omsorg og kærlighed ved at kalde os til hvile ud hos ham! Det er her vi får nye kræfter til at tjene ham, både i vores kirke, på studiestederne og på arbejdspladserne. På vegne af Århus Bykirke vil jeg sige lederne og Hellig Kors Kloster en stor og inderlig tak for en fantastisk weekend! Vi glæder os til næste gang kan tage på retræte hos jer. Vi ønsker jer Guds velsignelse i jeres arbejde fremover! Ingeborg Wagner Olsen, Århus. * Side 8

5 Indlæg fra ophold på HKK Time-out : stille retræte i agape regi fra den 17. april til onsdag den 20 april 2011 på Hellig kors kloster Ude på Dejbjerg Hede i Vestjylland ligger et luthersk kloster. Kun 50 år gammelt, men med en kirke bygget helt i middelalderstil. Der bor (endnu) ikke munke og nonner på klosteret, men der er flere fastboende knyttet til stedet, og klosteret har mange besøgende. Blandt andet på retræter. Sognepræst Henrik Højlund var af sted på en sådan lige før påske. 3 stille dage med faste bedetider gennem hele dagen og enkelte bibelmeditationer og ellers masser af tid til at lade op og fylde på. Anbefales! (fra forsiden af Kirkenyt for Løsning og Korning Kirker juni-juli 2011 ). NB: Agape afholder igen en stille retræte på Hellig kors kloster i den stille uge fra den 1. til den 4. april og igen fra torsdag den 30. august til den søndag den 2. september. (Kontakt Agape på tlf ) Klosterkalenderen 20. november Gudstjeneste kl. 14 ved Johannes B. Glenthøj december Adventsretræte på Hellig Kors kloster 11. november Gudstjeneste kl. 14 ved Jan Bjerregaard 31. december Nytårsgudstjeneste på Hellig Kors Kloster kl. 23 med tid til eftertanke over året, der er gået og året, der kommer. 5. februar Gudstjeneste kl. 14 Claus Thomas Nielsen marts Retræte i fastetiden på Hellig Kors kloster 4. marts Gudstjeneste ved Erik Hviid Larsen Bethlehemskirken, Nørrebro i København marts Børkop Højskole 25. marts Maria Bebudelse. Gudstjeneste kl april Time-out retræte (Kontakt Agape ) 7. april Påskenats-gudstjeneste kl. 21 ved Jan Bjerregaard april Det kristne Gymnasium i Ringkøbing 15. april Gudstjeneste kl april Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster 22. april Gudstjeneste kl. 14 ved Peter Østerby-Jørgensen 13. maj Gudstjeneste kl maj Theologisk Oratorium juni Hedemølle Efterskole 10. juni Gudstjeneste kl juni Hellig Kors kloster familie arbejdslejr 24. juni Gudstjeneste kl juli Tro og lys : Økumenisk handicap-lejr 15. juli Gudstjeneste kl. 14 ved Claus Thomas Nielsen 29. juli Gudstjeneste kl. 14 ved Peter Østerby-Jørgensen 12.august Gudstjeneste kl august Benedictinerdage 26. august Gudstjeneste kl. 14 ved Poul Exner 30. aug. 2. Sep. Time-out-retræte (Kontakt Agape ) Med hensyn til manglende navne på præster ved gudstjenester eller ændringer se bl.a. Kristelig Dagblad eller i lokale aviser Side 10

6 Hellig Kors Kloster og gaver Skattefradrag efter ligningslovens 8a. Siden stiftelsen 1. oktober 1989 har Hellig Kors klosters Fond været godkendt til at modtage gaver med fradragsret efter ligningslovens 8a. Alle gaver til godkendte institutioner på over 500,- kr. er fradragsberettiget med et loft på ,- kr. Efter de gældende regler er det Hellig Kors Kloster Fond, der indberetter modtagne gaver til SKAT. Det er derfor meget vigtigt, at der ved indbetaling af gaver oplyses CPR-nr. Det er også vigtigt for at Hellig Kors Kloster Fond kan beholde fradragsretten med 8a at ægtefællen blot betaler et mindre beløb og ligeledes oplyses deres CPR-nr. Hvad går så din gave til? Hellig Kors kloster har årlige faste udgifter på godt ,- kr. Det er både en krævende men også spændende opgave sammen med Ole Bonde - Hellig Kors Klosters kasserer i snart 25 år - at tale om, hvad der bør gøres af gode tiltag både med hensyn til vedligeholdelse og renovering, så endnu flere gæster kan blive glade for at komme på Hellig Kors Kloster. Roger har været til megen hjælp med mange projekter og ligeledes har vi fået god hjælp til flere andre ting af 2 pensionerede kristne håndværkere: Johannes, som er murer og Oluf, som er tømrer, og det har også glædet os meget. Vi er fortsat i gang med vedligeholdelsen af Dørvogterhuset og har nu fået indrettet et fint kælderværelse til både overnatning, syrum og stryger rum. De sidste gamle vinduer i kælderen er også blevet udskiftet og hele huset er nu blevet hulmurs isoleret, så det bliver mere økonomisk at bruge hele året. På det store refugium blev panelerne i den store spisestue malet på familielejren i sommer. 2 fine familie rum på østfløjens 1 sal er blevet færdige, men der er stadig mange mindre rum og en flot hjørnestue og mange gulve, som stadig mangler at blive malet og få lagt nyt klikgulv. Det gælder også gangene og trapper i Dørvogterhuset. Så Hellig Kors kloster har fortsat brug for en god gave til alle disse forbedringer til glæde for alle vore gæster. * Tak! Vi siger tak til enhver, som har sendt en gave til Hellig kors kloster fond på giro eller via netbank (som bankoverførsel med reg.nr 9670 foran ). Hellig Kors kloster har 2 herlighedsværdier: dels den pragtfulde natur med højt til himlen og flot udsigt ud over Ringkøbing Fjord og med mulighed for timelange vandreture på Dejbjerg Hede. Men også de store rummelige forhold på de 2 refugier på omkring m2 tilsammen. Den enkelte gæst har ikke kun sit eget lille værelse, men der er mange stuer, biblioteksrum, små kroge og nicher ja ikke at forglemme 3 kirkerum, hvor den enkelte gæst kan finde hvile til eftertanke, meditativ læsning og bøn. Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for både at få kræfter til krop, sjæl og legeme. Men for at skabe disse ramme må der fortsat ske en vedligeholdelse af bygningerne og nye mindre renoveringer, så forholdene kan blive endnu bedre for vore gæster. Derfor beder vi her ved året udgang om en god gave, så det fortsat er muligt er drive et refugium og pilgrimsherberge på Hellig kors Kloster. Hjertelig hilsen Inger Lis og Lars Adresser Klosterets daglige ledere: Inger Lis og Lars Ulsdal Hellig Kors Kloster, Lemvej Lem St. Tlf: (Kontortid: 9-11 og 15-17) Mail: Hjemmeside: Giro: Netbank: Reg.nr Konto: Side 12

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Orientering fra Hellig Kors Kloster

Orientering fra Hellig Kors Kloster Orientering fra Hellig Kors Kloster November 2014 KÆRE VENNER AF HELLIG KORS KLOSTER! Det er efterhånden nogen tid siden, at vi har udsendt et nyhedsbrev fra HKK. Måske så lang tid siden, at nogle tror,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Vennebrev. Advent 2012. Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1

Vennebrev. Advent 2012. Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Vennebrev Advent 2012 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken af Peter Østerby-Jørgensen Årets gang på Hellig kors kloster Om Hellig Kors Kirke 3 Årets store indsamling: Nyt fyringsanlæg Hilsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere