Vennebrev November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vennebrev November 2011"

Transkript

1 Vennebrev November 2011 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken på 4. s. e. Trinitatis af Peter Østerby-Jørgensen Siden sidst Om Hellig Kors Kirke 2 Stort og småt Indlæg fra ophold på Hellig kors kloster Klosterkalender Hellig Kors Kloster og gaver Tak Prædiken Fjerde Søndag efter Trinitatis 2001 Hellig Kors Kirke kl. 14 ved formand for Hellig Kors kloster Fond Peter Østerby-Jørgensen De hellige tekster: Rom. 8,18-23 & Luk. 6,36-42 Salmer: v Epistelen i dag giver os en måske overraskende indgang til dagens evangelium, når Apostlen Paulus taler om skabningen, alt det skabte. Det er alt sammen underlagt tomhed og trældom under forgængeligheden, og hele skabningen sukker og vånder sig. Det véd vi godt: Det er slet ikke alt, der er, som det kunne og burde være hverken mellem os mennesker indbyrdes eller i vores forhold til alt det andet skabte. En gang imellem aner vi nok, at hvis bare vi mennesker lærte at opføre os anderledes, kunne meget blive anderledes; men så melder det spørgsmål sig straks: Hvem skal begynde? Hvis jeg begynder uden de andre, mister jeg så ikke let anseelse eller kontrol over tilværelsen? Paulus véd, hvad skabningen længes efter og venter på: At Guds børn skal åbenbares. Det, verden længes efter og venter på, kan verden ikke vide, hvad er; men Paulus véd det: Det er det, at nogle vil træde frem og begynde at opføre sig som Guds børn. De, som vil forstå sig selv som Guds børn og begynde at opføre sig ud fra det de kan bringe verden en helt ny begyndelse, i forholdet mellem mennesker indbyrdes og i forhold mellem mennesker og alt det andet skabte. På den baggrund skal vi høre vor Herres Jesu Kristi ord i søndagens hellige evangelium. Han taler til sine disciple, altså til Guds børn. Dermed taler Han også til os, som er døbt til at være Gud børn og Jesu Kristi disciple. Hvis vi tænker på og taler om, at meget kunne blive anderledes, hvis mennesker bare lærte at opføre sig anderledes, så skal vi begynde hos os selv, for i Den Hellige Dåb har vi et udgangspunkt vi må begynde, vi må vove at gå foran. Og hvad er det da, vor Herre Jesus Kristus vil lære os? Han siger: Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig. Gud er barmhjertig. Det betyder, at Han har hjerte for de arme, for dem, der uden Ham ville være helt hjælpeløse. Det har Gud vist, da Han sendte sin Søn Jesus Kristus til verden: Han har vist os, hvordan Gud har hjerte for mennesker. Når vi ser, hvad der sker, kan vi ofte slet ikke se, at Gud har hjerte for mennesker; men når vi ser Jesus Kristus, kan vi se det i alt, hvad Han sagde og gjorde, og i, at Han ofrede sig selv til sidst. Derfor: Når Jesus befaler sine disciple at tilgive og at give, så er det jo Side 2

2 netop, hvad Gud har gjort: Han har givet sin enbårne Søn og for Hans skyld er Han kommet hvert eneste menneske i møde med tilgivelse. Jesus siger til os: Vær barmhjertige, tilgiv, giv. Hvis vi vover det, fordi Han siger det, er det ikke længere den blinde, der vejleder den blinde, men den mest klarsynede af alle, der tager os ved hånden og leder os gennem den tilværelse, vi uden Ham slet ikke kunne finde vej igennem. Kirkehistorien er som al anden historie en fortælling om mennesker på godt og ondt også om menneskers selvoptagethed og ligegyldighed over for Gud og andre mennesker. Men kirkehistorien er også fortællinger om mennesker, der mødte andre mennesker med barmhjertighed og tilgivelse og var rund håndede over for dem. De, der gik ud i verden som Guds børn og Jesu Kristi disciple, har forandret Siden sidst Maj, juni, juli og august måned har først og fremmest været præget af mange flere gudstjenester enten i Hellig Kors Kirke eller i Ovensalen i Dørvogterhuset. Ringkøbing provsti har gennem flere år udgivet en fin folder med gudstjenester og andre arrangementer juni, juli og august måned samt en lille omtale af de forskellige kirker på dansk, tysk og engelsk. HKK er kommet med i denne folder så jeg verden: Tænk på omsorg for børn og ældre, syge og handicappede; tænk på, hvordan vi har lært at hævde retten vil værn for de svage mod de stærkes magt det være sig fattige eller kvinder eller børn. Men Jesu ord lyder endnu, til hver ny generation, ja, til hver enkelt af os hver eneste dag: Vær barmhjertige, tilgiv, giv. Og når Han siger det, har vi lov til at stole på, at det er muligt, at det går an. For at det må kunne lykkes, begyndte vi med at bede: Giv os fred på jorden, og lad din menighed nyde rolige dage i hengiven tilbedelse og i tjeneste for dig. Men velvidende, hvordan vi mennesker kan være, beder en gammel bøn til denne søndag: Vend nådig vore viljer til dig, selv når de strider imod. Amen. fik travlt før påske med at få dækket flere søndage ind med gudstjenester. Det har været dejligt for os fastboende at have mere regelmæssig gudstjeneste og se flere kirkegængere ( turister ) ikke blot til gudstjenesterne men også til tidebønnerne kl og Fra begyndelsen af marts kom HKK med i den store tykke turist guide for Ringkøbing Skjern kommune, som dækker et større areal end hele Ring købing Fjord. Mange mails frem og tilbage til turistforeningen i efteråret er gået forud, så HKK nu gratis under er omtalt både under kirker og under Skjern (Dejbjerg hede). Et mindre medlemskabs kontigent betyder, at vi i den sammenhæng også er nævnt som overnatningssted dvs. bed and break-fast/pilgrimsherberge Dette er ligeledes omtalt både på dansk tysk og engelsk. Så der har været flere spændende pilgrimsgæster og jeg forventer flere til næste år, hvor HKK også bliver tilknyttet som vejkirke med en særlig omtale af HKK med refugium og pilgrimsherberge og med mulighed for at deltage i stedets tidebønner og gudstjenester. Udover flere enkeltgæster har der været rigtig mange gruppe-besøg siden begyndelsen af maj til begyndelsen af september, som er den periode, hvor også alle andre klostre, refugier/ retrætestede har flest besøgende. Så har det glædet os meget at Verner og Marie har været i Casa Minor fra juni og først tager tilbage til Århus i slutningen af november. Vi har også haft et længere sommerbesøg af Marianne fra Göteborg som helt naturligt blev en del af husfolket i denne sommer. Roger kom igen tilbage til HKK før skt. Hans og bor stadig på HKK. Derfor må lederparets ferie naturligt henlægges til andre tidspunkter, primært i vintermånederne fra slutningen af november til slutningen af februar. Vi havde igen en fin familiearbejdslejr ( husk HKK familie-arbejdslejr: altid i dagene omkring den sidste weekend i juni!). Men den største retræte i de sidste 4 måneder var tro-oglys-retræten i den anden hele uge i juli. Det økumeniske fællesskab sammen med handicappende med skiftesvis en romersk-katosk gudstjeneste den ene dag og en evangelisk luthersk gudstjeneste den næste giver os del i så stor kærlighed og ydmyghed på samme tid. Her føler vi os som husfolk i en dyb samhørighed med deltagerne i en ægte længsel efter den enhed som apostlen Johannes beskriver i sit evangelium kap. 17 vers 20 til 23. Fra den 8 14 juli 2012 er der igen tro og lysretræte og der er både plads til flere deltagere og brug for flere husfolk! I august havde vi først et gensyn med en levende og aktiv katolsk bønnegruppe for kvinder og dernæst igen gode benedictinerdage. I midten af september var der en god vellykket stille retræte med valgmenigheden Århus Bykirke. I oktober kom den lille bibellinje fra Grejsdalens efterskole igen. De kunne som altid kan nøjes med at bo på det lille refugium i Dørvogterhuset. I samme måned kom Børkop Bibelskole. De var på det store refugium mens der kunne bo gæster på det lille. Den sidste gruppe i begyndelsen af november var Århus Valgmenigheds lille bibelskole Annex, som også kunne nøjes med at være på det lille refugium. Side 4

3 Klosterkirken 2 Kirken åbner altid op for mange interessante samtaler og spørgsmål om, hvorfor Haakon og Isa Rabjerg har ønsket, at kirkerummet skulle være indrettet som en middelalderkirke, som de så ud over vort ganske land før reformationen. Men klostre har altid deres åndelige ståsted ud fra en bestemt kirkelig tradition ( for HKK s vedkommende altså Den evangeliske lutherske kirke ) men samtidig skal de også være økumeniske. Det vil ikke mindst sige, at man forsøger at rumme alt det gode gods helt tilbage fra oldkirken. Der er en stor mission at kunne fortælle om kirkerummets indretning for enkeltpersoner og grupper, og jeg beder altid til, at besøget her må være en øjenåbner for en større frimodighed til f.eks. at besøge andre kirkesamfunds kirker, f.eks. hvis man er på sommerferie nede i Sydeuropa, hvor de fleste kirker er romersk-katolske kirker. Som en af de andre nyere ting i Hellig Kors Kirke, er den mobile om er ophængt oven over vievandskaret. Den er oprindelig for mange år siden tegnet af tidl. sognepræst Poul Exner, der nu er broder på det luthersk-benedictinske kloster i Østanbæk i Sverige. Mobilen kan købes i en billig - men stadig flot papudgave i refugiets bogsalg. Den fine store udgave af messing er lavet af Lise bloch, der som nævnt i sidste vennebrev også har lavet fine flotte kirketekstiler til kirken. Hermed følger broder Poul s egne tanker omkring sin mobile: Tre forskellige ting har inspireret mig. 1) Mobiler. uroer sagde man i min barndom. 2) Geometri som matematik og grafik. 3) Sakramentalt grundlag for al teologi. Så slog det mig pludseligt, at jeg aldrig havde stødt på mobilen anvendt indenfor kirkekunst. Kirkekunstens hovedemne må jo være guddommens nærvær i kirkerummet. Et klassisk udtryk for dette er den brændende lampe for det reserverede sakramente i tabernaklet ( i romerskkatolske kirker lars ) og ikke mindst ved dets rørlighed. Altså: En mobile. Det kunsteriske hovedmotiv må jo være treenigheden. Geometrisk er cirklen et tegn på helhed. Hvis man deler en cirkel i 3 lige store og ens dele, får man de 3 ovaler. En oval giver ret hurtigt associationer både til en fisk, som er et gammelt og kendt tegn for Kristus, men også association til et øje, som på mange altertavler er et tegn for Gud Fader, og så må man jo se, om man kan lave en due som Helligåndens tegn indenfor den ovale ramme. Altså: 3 figurer, der ligner hinanden mest muligt, men alligevel er tydeligt forskellige og i evig bevægelse i ind byrdes balance. Ophængt over f.eks. døbefontet vil den naturligvis minde om dåben. Den er også velegnet for meditative betragtninger i sin bevægelighed under skiftende belysninger. K.h. br. Poul Lige under mobilen er der så et vievandskar ( formodentlig oprindelig en kværnsten fra oltiden har jeg kunne læse i arkiverne).vandet bliver indviet efter et ortodoks ritual og tilføjet salt. Hvordan forstå vi på HKK brugen af et vievand? Vi som har en fortrolighed med brugen af vievandskaret dypper en finger i vandet og slår korsets tegn Stort og småt... for på den måde at mindes, at vi hver især engang er blevet døbt til at tilhøre Kristus, da præsten gjorde det samme over vor pande og bryst. For øvrigt vil vi på gerne opmuntre til, at enhver gæst på Hellig kors kloster tager den gamle tradition op og slå korset tegn, når man træder ind i et kirkerum. Så har Hellig kors Kirke et lille fint dåbskapel med en døbefont og fine bænke. Dette og andet kirkeinventar stammer fra 3 kirker, der blev taget ud af brug for omkring 50 år siden. For øvrigt var døbefonden faktisk i brug i midten af august, hvor nogle venner af Hellig kors kloster fik deres lille pige døbt. Gamle møbler Vi værner meget om de mange fine møbler på klosteret og køber løbende gamle stole og borde og sofamøbler. Vi har nu indleveret en meget fin gammel sofa med små skabe som armlæn til ompolstring. Vi mangler stadig omkring kr. Er der nogle, som især får lagt det på deres hjerte at bidrage til at kunne forskønne klosterets store dagligstue? Adventsretræte på Hellig Kors Kloster fra den 8. til den 11 december : Max 8 deltagere og der er stadig pladser. Særlig pris for studerende. Retræte på Hellig Kors kloster fra den 1. til 4. marts 2012: Max 8 deltagere - og der er stadig pladser. Særlig pris for studerende. Hellig Kors Kloster familie arbejdslejr fra den juni 2012 Vær med i et fællesskab omkring bøn og arbejde på HKK. Sommerens store projekt er maling af hele den store dagligstue og meget mere. Kontakt HKK på Side 6

4 Indlæg fra ophold på HKK Kloster-retræte for efterskoleelever: Retræte for teenagere hvordan klarer de det? Stilhed Stilhed til sig selv og stilhed til Gud. Livet på efterskole kører altid i højeste gear, og det er ofte svært at finde stilhed til at være alene med vores himmelske Far. Derfor er retræteweekend et af eftersko leårets helt store højdepunkter. Jeg har de sidste to år fået lov til at opleve, hvordan det er at kunne få lov til at have helt stilhed, væk fra hverdagens stress og jag. Hvad kan man forvente af en weekend i et kloster på den jyske hede? Det var nok et spørgsmål, der fløj igennem manges hoveder, da vi fik af vide, at vi skulle på retræte. Til trods for usikkerheden for det nye, valgte stykker at tage med på weekenden. Første programpunkt, da vi var ankommet, var tidebøn i kirken. Det var et nyt begreb for mange, men jeg tror at vi var mange, der fik noget ud af det. Det at vi havde fællesbøn hver gang til tidebøn, vil jeg se tilbage på med glæde. Frimodigheden var stor, og mange bad højt om det, der faldt dem ind af takke- og bedeemner. I løbet af weekenden havde vi seks stilletimer. Stilletimerne kunne vi bruge på at læse i Bibelen, læse en kristen bog eller reflektere over, hvad vi havde mødt. Vejret var dejligt, så mange begav sig ud på heden med Bibler og tæpper. Mit indtryk er at mange nød stilheden ligeså meget som jeg gjorde. Her var der ikke noget, der forstyrrede os, og vi havde tid til at læse i vores Bibel og være stille for Gud. Mange prøvede også at bede højt til Gud, snakke med ham og lægge alle bekymringer på Jesu skuldre. Ud over stilletimerne havde vi også samlinger i små grupper, hvor vi snakkede om kristenlivet, og hvad vi havde mødt i stilleti-merne. At få lov til at dele spørgsmål, frustrationer og glæder med hinanden er utroligt bekræftende for kristenlivet. Jeg er i hvert fald glad for at vide, at der er andre, der bakser med det samme som jeg selv gør. Lørdag formiddag havde vi praktisk arbejde. Man kunne jo fristes til at tro, at sådan en flok dovne teen agere som os ville være svære at få i gang, men sådan var det ikke. Hele formiddagen blev der gået til den, hvor vi fik luget ukrudt, malet, sået køkkenhave til og kløvet brænde. Det var godt at være med til at tjene Her ren på en anden måde, end vi normalt er vant til - tilmed var det også rigtig sjovt. Lørdag aften havde vi lovsangsaften i kirken. Det var en rigtig god aften med masser af plads til lovsang og tilbedelse. Derudover var der også mulighed for at gå til forskellige bønnestationer, frit vidnesbyrd og for bøn. Hele weekenden var en oplevelse, jeg vil se tilbage på i lang tid. At kunne få lov til at koble af fra hverdagen og være stille for Gud på denne måde, Indlæg fra ophold på HKK Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt. 11, v 28) Da en flok medlemmer fra Århus Bykirke, den 16. september, drog til Vestjylland for at tilbringe en weekend med stilhed og bøn, var det med forskellige erfaringer og forventninger i bagagen. De fleste havde ikke tidligere stiftet bekendtskab med hvad det vil sige at være på retræte, men alle var fuldt ud indstillet på at tiden i stilheden skulle bruges på at møde Gud, og vi glædede os! Programmet for weekenden var på forhånd fastlagt af vore ledere, så vi skulle egentlig blot lade roen falde over os, og nyde denne unikke mulighed for at slippe presset fra hverdagen derhjemme. I løbet af weekenden deltog vi både i de faste tidebønner, det praktiske arbejde udendørs, samt mindre samlinger med bøn og andagt. Derudover blev tiden brugt på læsning, refleksion og vandreture på den smukke hede. Stilheden og roen på stedet indbød til et tæt samvær håber jeg meget på at få lov til igen engang. Af Kathrine Schmidt Elev fra Løgumkloster efterskole. 29. april til 1. maj 2011 Stille retræte ved Århus Bykirke fra fredag den 16. september til søndag den 18. september 2011 med Gud, som mødte os og talte til os på forskellig vis. Retræten var et tiltrængt pusterum for os alle, og ét stod klart for os da vi søndag afsluttede weekenden på klosteret: Gud viser os en enorm omsorg og kærlighed ved at kalde os til hvile ud hos ham! Det er her vi får nye kræfter til at tjene ham, både i vores kirke, på studiestederne og på arbejdspladserne. På vegne af Århus Bykirke vil jeg sige lederne og Hellig Kors Kloster en stor og inderlig tak for en fantastisk weekend! Vi glæder os til næste gang kan tage på retræte hos jer. Vi ønsker jer Guds velsignelse i jeres arbejde fremover! Ingeborg Wagner Olsen, Århus. * Side 8

5 Indlæg fra ophold på HKK Time-out : stille retræte i agape regi fra den 17. april til onsdag den 20 april 2011 på Hellig kors kloster Ude på Dejbjerg Hede i Vestjylland ligger et luthersk kloster. Kun 50 år gammelt, men med en kirke bygget helt i middelalderstil. Der bor (endnu) ikke munke og nonner på klosteret, men der er flere fastboende knyttet til stedet, og klosteret har mange besøgende. Blandt andet på retræter. Sognepræst Henrik Højlund var af sted på en sådan lige før påske. 3 stille dage med faste bedetider gennem hele dagen og enkelte bibelmeditationer og ellers masser af tid til at lade op og fylde på. Anbefales! (fra forsiden af Kirkenyt for Løsning og Korning Kirker juni-juli 2011 ). NB: Agape afholder igen en stille retræte på Hellig kors kloster i den stille uge fra den 1. til den 4. april og igen fra torsdag den 30. august til den søndag den 2. september. (Kontakt Agape på tlf ) Klosterkalenderen 20. november Gudstjeneste kl. 14 ved Johannes B. Glenthøj december Adventsretræte på Hellig Kors kloster 11. november Gudstjeneste kl. 14 ved Jan Bjerregaard 31. december Nytårsgudstjeneste på Hellig Kors Kloster kl. 23 med tid til eftertanke over året, der er gået og året, der kommer. 5. februar Gudstjeneste kl. 14 Claus Thomas Nielsen marts Retræte i fastetiden på Hellig Kors kloster 4. marts Gudstjeneste ved Erik Hviid Larsen Bethlehemskirken, Nørrebro i København marts Børkop Højskole 25. marts Maria Bebudelse. Gudstjeneste kl april Time-out retræte (Kontakt Agape ) 7. april Påskenats-gudstjeneste kl. 21 ved Jan Bjerregaard april Det kristne Gymnasium i Ringkøbing 15. april Gudstjeneste kl april Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster 22. april Gudstjeneste kl. 14 ved Peter Østerby-Jørgensen 13. maj Gudstjeneste kl maj Theologisk Oratorium juni Hedemølle Efterskole 10. juni Gudstjeneste kl juni Hellig Kors kloster familie arbejdslejr 24. juni Gudstjeneste kl juli Tro og lys : Økumenisk handicap-lejr 15. juli Gudstjeneste kl. 14 ved Claus Thomas Nielsen 29. juli Gudstjeneste kl. 14 ved Peter Østerby-Jørgensen 12.august Gudstjeneste kl august Benedictinerdage 26. august Gudstjeneste kl. 14 ved Poul Exner 30. aug. 2. Sep. Time-out-retræte (Kontakt Agape ) Med hensyn til manglende navne på præster ved gudstjenester eller ændringer se bl.a. Kristelig Dagblad eller i lokale aviser Side 10

6 Hellig Kors Kloster og gaver Skattefradrag efter ligningslovens 8a. Siden stiftelsen 1. oktober 1989 har Hellig Kors klosters Fond været godkendt til at modtage gaver med fradragsret efter ligningslovens 8a. Alle gaver til godkendte institutioner på over 500,- kr. er fradragsberettiget med et loft på ,- kr. Efter de gældende regler er det Hellig Kors Kloster Fond, der indberetter modtagne gaver til SKAT. Det er derfor meget vigtigt, at der ved indbetaling af gaver oplyses CPR-nr. Det er også vigtigt for at Hellig Kors Kloster Fond kan beholde fradragsretten med 8a at ægtefællen blot betaler et mindre beløb og ligeledes oplyses deres CPR-nr. Hvad går så din gave til? Hellig Kors kloster har årlige faste udgifter på godt ,- kr. Det er både en krævende men også spændende opgave sammen med Ole Bonde - Hellig Kors Klosters kasserer i snart 25 år - at tale om, hvad der bør gøres af gode tiltag både med hensyn til vedligeholdelse og renovering, så endnu flere gæster kan blive glade for at komme på Hellig Kors Kloster. Roger har været til megen hjælp med mange projekter og ligeledes har vi fået god hjælp til flere andre ting af 2 pensionerede kristne håndværkere: Johannes, som er murer og Oluf, som er tømrer, og det har også glædet os meget. Vi er fortsat i gang med vedligeholdelsen af Dørvogterhuset og har nu fået indrettet et fint kælderværelse til både overnatning, syrum og stryger rum. De sidste gamle vinduer i kælderen er også blevet udskiftet og hele huset er nu blevet hulmurs isoleret, så det bliver mere økonomisk at bruge hele året. På det store refugium blev panelerne i den store spisestue malet på familielejren i sommer. 2 fine familie rum på østfløjens 1 sal er blevet færdige, men der er stadig mange mindre rum og en flot hjørnestue og mange gulve, som stadig mangler at blive malet og få lagt nyt klikgulv. Det gælder også gangene og trapper i Dørvogterhuset. Så Hellig Kors kloster har fortsat brug for en god gave til alle disse forbedringer til glæde for alle vore gæster. * Tak! Vi siger tak til enhver, som har sendt en gave til Hellig kors kloster fond på giro eller via netbank (som bankoverførsel med reg.nr 9670 foran ). Hellig Kors kloster har 2 herlighedsværdier: dels den pragtfulde natur med højt til himlen og flot udsigt ud over Ringkøbing Fjord og med mulighed for timelange vandreture på Dejbjerg Hede. Men også de store rummelige forhold på de 2 refugier på omkring m2 tilsammen. Den enkelte gæst har ikke kun sit eget lille værelse, men der er mange stuer, biblioteksrum, små kroge og nicher ja ikke at forglemme 3 kirkerum, hvor den enkelte gæst kan finde hvile til eftertanke, meditativ læsning og bøn. Et ophold på Hellig Kors kloster rummer mulighed for både at få kræfter til krop, sjæl og legeme. Men for at skabe disse ramme må der fortsat ske en vedligeholdelse af bygningerne og nye mindre renoveringer, så forholdene kan blive endnu bedre for vore gæster. Derfor beder vi her ved året udgang om en god gave, så det fortsat er muligt er drive et refugium og pilgrimsherberge på Hellig kors Kloster. Hjertelig hilsen Inger Lis og Lars Adresser Klosterets daglige ledere: Inger Lis og Lars Ulsdal Hellig Kors Kloster, Lemvej Lem St. Tlf: (Kontortid: 9-11 og 15-17) Mail: Hjemmeside: Giro: Netbank: Reg.nr Konto: Side 12

Vennebrev. Advent 2012. Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1

Vennebrev. Advent 2012. Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Vennebrev Advent 2012 Ørkenen skal blomstre Esaja 35,1 Indhold: Prædiken af Peter Østerby-Jørgensen Årets gang på Hellig kors kloster Om Hellig Kors Kirke 3 Årets store indsamling: Nyt fyringsanlæg Hilsen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 1 2010 Retræte Et boost til dit bønsliv Åndelig wellness Agape har fået ny landsleder Refleksion agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni,

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Jordnære bønner Min salme: Herre gør mit liv til bøn Tak til Skovhusets venner Program

Jordnære bønner Min salme: Herre gør mit liv til bøn Tak til Skovhusets venner Program SKOVHUSET N R 2 M AJ 2 0 1 1 I N D H O LD : Jordnære bønner Min salme: Herre gør mit liv til bøn Tak til Skovhusets venner Program SKOVHUSET Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeniske

Læs mere

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 04 juli 2011 Årgang 147 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kaldsbevidsthed Hvad vil du med mig, Gud? Ansvar og muligheder som pensionist Kristus og kærligheden i fællesskabet indhold;

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 315: Efterår 2015 FISKETUREN Netop som jeg startede min ferie og skulle i gang med at fiske efter de helt store fisk, læste jeg

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Min Frugt er dit vidnesbyrd

Min Frugt er dit vidnesbyrd Min Frugt er dit vidnesbyrd Vidnesbyrd fra læsere af Sandt Liv i Gud i Danmark Introduktion til vidnesbyrd Sandt Liv i Gud Når man ser på kirkens historie, er der ikke megen tvivl om, at kristne profetskikkelser

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda.

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda. I dette nummer... Nytårshilsen Forskning i bøn Vejlefjord i Rwanda Formanden reflekterer over menighedsfællesskabet i lyset af hans seneste oplevelser. Hvad binder os sammen, hvorfor er der forskelle,

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb netværksbladet Nr. 2, maj 2013 Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb Billedkunstner Jette Lieberkind Formidler Gud gennem sanserne Kathrine Brøndsted Fra

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere