Velkomst og tema: Prædiken:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst og tema: Prædiken:"

Transkript

1 Gudstjeneste Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge DDS 7 Herre Gud dit dyre navn og ære DDS 22 Gådefuld er du vor Gud DDS 260 Du satte dig selv DDS 287 Kraften fra det høje DDS 14 Tænk at livet Velkomst og tema: Herren være med jer! o Og Herren være med dig Det er i dag 2. søndag efter H3K. Der er i den sidste tid talt meget i aviserne om hvem Gud er om det overnaturlige om Jesus kunne opstå fra de døde. Det vil jeg gerne prøve at sætte ord på i dag ud fra dagens tekster for det første dengang Moses møder Gud Herren og kun kan se ham bagfra, hvis han skal leve altså noget om Guds storhed og urørlighed. Og derefter om Gud som underets Gud ud fra fortællingen om brylluppet i Kanaen, hvor Jesus laver vand til vin, som begyndelsen af hans tegn og åbenbaring af Guds Herlighed. I dag handler det om Guds storhed. Velkommen til gudstjeneste i Jesu navn. Lad os bede sammen. Prædiken: Indledningsbøn: Herre og Gud. Vi beder om, at du nu ved din Helligånd ved dit Åndelige nærvær vil åbne vores hjerte og vores sind gør det under, at vi må høre dig - se dig og mærke dig. Send os din fred. Amen. Jeg vil gerne sige Godt Nytår det er min første gudstjeneste efter nytår så det er meget passende. Jeg vil gerne sige TAK for 2014 og med glæde, spænding og med nye øjne sige Velkommen til Og det begynder jo med lidt et stormvejr for kirken. Avisspalterne er fulde af overvejelser om Jesu opstandelse, om det overnaturlige og om hvem Gud er! Side 1 af 5

2 Og det takket være en kollega i København Hr. Per Ramsdal. Og TAK til Per. TAK for muligheden for at tale om Gud, tænke over hvem Gud er og muligheden for at finde ud af hvad vi selv mener. Jeg er ikke enig med Per. Men jeg vil heller ikke stille mig op og synge med i det kor, der nærmest dømmer ham ude. Det er vigtigt at vi giver hinanden frihed til at tale frit om Gud og vores tolkning af Bibelens tekster om Gud. Elleres ender vi i urørlig, umenneskelig og fanatisk kristentro som ikke giver plads til at være menneske forskellige mennesker og kun plads til én rigtig opfattelse. og set i den forgange uges kontekst. så er det vel en sådan fanatisme der førte til den uhyggelige terror i sidste uge i Frankrig. Der skal være plads til forskellige holdninger og tolkninger også Per Ramsdals. Han skal nu til samtale med biskoppen og så ligger den sag for mig at se i gode hænder. Når alt dette er sagt så er jeg ikke enig med alle Per Ramsdals udtalelser og betænkelighed ved Jesu kødelige opstandelse, hans spørgsmål ved de overnaturlige bibelske fortællinger og hans opfattelse af Gud som skaberen i hvert fald sådan som hans holdninger er blevet fremstillige i pressen. Men trods alt - TAK til Per fordi han tør sætte ord på det han tænker heller ærlighed og en god efterfølgende debat og gode samtaler end uærlighed og livløs gengivelse. Det er jo ved eftertanker, god debat og samtaler, at vi alle bliver klogere. Vi må ikke få et samfund eller en kirke, hvor der er ting vi ikke kan sige, hvis vi ærligt mener dem. Jeg vil naturligvis i dag ikke komme med et modsvar eller en korrektion til Per Ramsdal. Det er ikke prædikenens opgave og jeg har hovedsagligt også kun pressens og journalisternes udgave af Per Ramsdal. Jeg vil derimod spille ind med nogle tanker om Gud og specielt pege på én ting om Gud og netop om det handler både bibelteksterne og salmeteksterne også om - nemlig Guds Storhed. Moses møder Gud på Sinaj bjerget. Og hvad sker der. Moses vil gerne se Gud men Gud siger, at intet menneske kan se Guds ansigt for så vil han dø derfor holder Gud hans hånd for Moses s øjne og Moses får kun lov til at se Gud bagfra. Hvorfor kan vi ikke se Guds ansigt? Jo fordi Gud er større, mægtige end os, lysets kilde, kærlighedens kilde.. Gud vil jo gerne snakke med og vise sig for Moses så det er ikke snopperi, at Moses ikke må se Gud - -men der er fordi Moses vil tage skade af se Gud se Guds herlighed og storhed. Det vil være Side 2 af 5

3 så overvældende og fantastisk og kærlighedsfyldt at se Guds fuldkommenhed - at Moses vil komme til at hade sig selv som det lille, dårlige menneske han er og derved miste håbet og dø af det. Vi kan ikke tåle som jordiske mennesker at se Guds storhed se Gud ansigt til ansigt. Vi sang for lidt side Gud er Gud om alle land var øde, Gud er Gud om alle mand var døde.. Vi må ikke glemme Guds storhed! en storhed der er ufattelig for os! Vi har netop fejret jul og her fejrede vi at Gud blev menneske som os. og så kunne det lade sig gøre at vi kan se Gud. Moses kunne ikke se Gud men vi kan se Gud og det gennem Jesus. Guds billede på jorden. Gud fandt en løsning så vi kunne se ham gennem hans menneskelige spejl Jesus! Næste stoppunkt i dag er: Det overnaturlige Kan Jesus opstå fra de døde Gik han på vandet Lavede han vand til vin Ja vi forstår det ikke underne men set i lyset af beskrivelsen af Guds storhed at vi ikke kan tåle af se hans ansigt at Moses kun kunne se ham bagfra hvis han skulle leve videre og vi kun kan se Gud gennem menneskesønnen Jesus Kristus.. så er Gud storhed så stor, at jeg ikke tvivler på at han også er underenes Gud. Vinunderet til brylluppet beskrives som begyndelsen på Jesu tegn og åbenbaring af Guds herlighed. Og det kulminerede flere år senere - med opstandelsen påske morgen. Ja Gud er undernes Gud. Guds storhed overgår vores forstand. Gud er Gud om alle mand var døde. Vi har fået to øjne, to næsebor, to øre, to hænder, to ben lad det være et lille guddommeligt tegn til os på at vi skal tænke dobbelt: For DOBBELT TÆNKNING er nemlig det sidste stoppunkt i prædikenen i dag: Gud er dobbelt i den forstand at hans storhed og urørlighed og uforståeligehed står overfor at han samtidig er vores far der gerne vil tale med os, som han tale med Moses. Gud vil gerne vise sig for os, og har gjort det på forunderlig vis gennem Jesus Kristus. Her ser vi Gud møder vi Gud.. både som Side 3 af 5

4 barnet i krybben og som undernes Herre ved brylluppet i Kanaen, da han går på vandet og som den opstandne Herre påske morgen. Og som den opstandne Herre er Jesus Kristus også dobbelt han er fysisk opstået disciplene ser ham, Thomas får lov til at stikke sine fingre i hans naglegab men samtidig er han også blot en ånd for han kan også gå gennem murene, ind til disciplene. Måske har Per Ramsdal og andre med ham en pointe her. når han spørger ind til kødets opstandelse For hvad er kødets opstandelse? - Ja vi kan tale om kødets opstandelse men jo ikke det legeme, som enten brændes eller forgår i jorden men vi kan tale om et opstandelseslegeme, som Thomas kunne mærke, og alligevel kunne Jesus gå gennem murene. Gud er stor vi er blot små.. måske er der en vis sandhed i ordene legemet forgår men sjælen opstår at vi kan tro på, at det der var levende i en af vores kære nu er levende hjemme hos Gud.. vi kender ikke tilstanden. vi kender ikke opstandelseslegemet - vi ved ikke hvad livet hjemme hos Gud er. og hvordan vi ser ud og føles der. men vi ved, at der kan vi se Gud ansigt Og dobbeltheden er også i talen om Gud Ånd. Vi kan nemlig både tro på og hvile i at Gud er nær hos os med sin Ånd Helligånden vi er aldrig alene Gud er altid med os! Helligånden Gud Ånd Guds nærvær er altid hos os! og samtidig så betyder Guds Ånd også noget andet for Gud blev menneske i Jesus Kristus netop for at give os sin ånd for at vise os kærlighedens ånd og give os kærlighedens ånd - for at lære os hvordan vi skulle leve sammen med hinanden leve i respekt, i ordentlighed, i hjælpsomhed i SOLIDARITET med hinanden Og i den forstand lever Gud også videre her på jorden efter Jesu opstandelse og himmelfart. På samme måde som der kan være en god ånd på en arbejdsplads sådan kan Gud gode ånd kærlighedens ånd solidaritetens ånd - også være blandt mennesker. Og det beskriver Paulus i dagens epistel tekst fra Romerbrevet kap 12 - på en flot og udfordrende måde og lad det være de sidste ord i denne prædiken: Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der Side 4 af 5

5 forfølger jer, velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Amen Lad os Ære Gud ved at sige:ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid i al evighed. Amen! Kirkebøn Lad os bede sammen: Kære Gud og Far Vi be r dig derfor om at du vil tage vare på alle, der lider under sult, sorg, sygdom, angst, ensomhed, depression eller andet, der truer med, at lægge dem livet øde - alle, der har mistet eller står for at skulle miste. Og vi beder specielt for dem hvis navne vi hver især kender. Kom til dem med din fred og lad dem hvile i, at du er dem nær! Og send os ud som dine kærlige hænder til disse lidende mennesker. Vi beder for din kirke, her i Brændkjær sogn og udover hele jorden. Lad den møde mennesker med det glædelige budskab om den rigdom, du har lagt i vore hænder og den tilgivelse, du favner os med, når vi misbruger dine gaver. Tak, at der hos dig altid er tilgivelse og ny start at få hver gang vi falder i synd. Tak at vi om lidt kan sidde sammen ved tilgivelsens og fællesskabets nadverbord, ja ikke blot her i kirken Tak, at vi i fællesskab sidder til bords med alle kristne verden over. Skænk os alle din nåde, din fred og din velsignelse til i glæde at leve i lyset af din kærlighed og lad os samles hjemme hos dig under din evige glædes sol! Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen! Apostolsk velsignelse: Lad os rejse os og med apostlene tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen! Side 5 af 5

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere