8. International fiskeristatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. International fiskeristatistik"

Transkript

1 8. International fiskeristatistik International fiskeri / international fishery 183 Hensigten med dette kapitel er at give en introduktion til de væsentligste internationale fiskeristatistiske publikationer og adresser til udvalgte landes publikationsselskaber af fiskeristatistik. Der ligger ikke nogen bibliografisk søgning bag denne oversigt, hvorfor den ikke må anses for at være komplet; men forhåbentlig kan oversigten lette arbejdet med at finde frem til nogle af de eksisterende kilder til statistiske oplysninger om andre landes fiskerier. Af internationale organisationer, der indsamler og publicerer fiskeristatistik for det nordøstlige Atlanterhav, skal her nævnes FAO 1, OECD 2, ICES 3 og Eurostat. FAO Fiskeridepartementet i FAO udgiver en række fiskeristatistiske publikationer. Bedst kendt er de to årbøger, der er blevet udgivet hvert år siden Den ene beskæftiger sig med vareproduktion og udenrigshandel med fiskevarer. Den anden omhandlende fangster og landinger, udkommer nu i to dele. En med fangster og landinger eksklusiv akvakultur og en med akvakultur. Fangster, landinger og akvakultur Varer Fiskerflåden Fiskericirkulærer Yderligere information FAO s»yearbook of fishery statistics, Capture production«, vol. 88, del 1 og FAO s»yearbook of fishery statistics, Aquaculture production«, vol. 88, del 2 indeholder ti-års tidsserier med de samlede fangster pr. fiskeart fordelt på hovedområder og fangstnationer samt seks-års tidsserier for hver nations samlede fangster fordelt på arter. Desuden indeholder publikationerne noter og definitioner til systematisering og gruppering af fiskeristatistikken. Seneste udgaver er med tal for 1999 (udgivet i Rom, 2001). FAO s»yearbook of fishery statistics, commodities«indeholder produktion, import og eksport af fiskevarer på SITC s tre- og fem-cifrede niveau samt HS nomenklaturens sekscifrede niveau. For hvert land gives en opdeling af udenrigshandelen på de tre-cifrede varegrupper for de seneste tre år. Desuden gives der ti-års tidsserier for en række produkter på det fem-cifrede niveau med oplysninger om produktion, import og eksport for hvert land. Seneste udgave med tal for 1999 er vol. 89, Rom Statistik over fiskerflåder findes publiceret i»fishery fleet statistics 1970, 1975, 1980, «, Bulletin of fishery statistics No. 35 Rome, FAO Flådestatistikken og de ovenfor nævnte årbøger er gennemført tre-sprogede med både engelske, franske og spanske tekster. Foruden årbøgerne udgiver FAO en række statistiske publikationer i serien»fisheries Circular«. Det angives, at serien benyttes til udgivelse af korte eller flygtige noter, herunder foreløbige versioner af dokumenter, der bliver udgivet senere i andre serier. Et par bøger fra serien, der hverken er korte eller flygtige, skal nævnes her: Conversion factors - landed weight to live weight. Fisheries Circular no. 847(Rev. 1), Fish and Fishery products - World apparent consumption statistics based on food balance sheets ( ), Fisheries Circular No. 821 (Rev. 5), Numbers of Fishers Fisheries Circular No. 929 (Rev. 2), Yderligere informationer kan fås på FAO s hjemmeside, med adressen: Det er desuden muligt at få data på en CD-ROM eller selv at hente data på adressen: hvorved man bedre kan tilpasse tabellerne, til det man ønsker. ICES Detaljerede fangststatistikker med opdeling på fangstnationer, arter og farvande (underområder) for hele det nordøstlige Atlanterhav publiceres i»ices Fishery Statistics«. Serien kan, under navnet»bulletin Statistique des Péches Maritimes«, føres helt tilbage til 1906.

2 184 International fiskeri / international fishery De senere år er ICES holdt op med at udgive ICES Fishery Statistics, på grund af sene og manglende rapporteringer fra en del af medlemslandene. Seneste udgave er vol. 73 publiceret i november 1992, med data for Yderligere information Det er muligt at kontakte ICES på telefon , eller på adressen: Palægade 2-4, 1261 København K., for at få tilsendt ønsket talmateriale på diskette. Endvidere kan man finde yderligere informationer på ICES s hjemmeside, med adressen: OECD Review of Fisheries Yderligere information Hvert år udgiver OECD»Review of Fisheries«med en gennemgang af produktionen og markedet for fiskeprodukter i de enkelte medlemslande. Publikationen har et tekstafsnit for hvert land med oplysninger om udviklingen i fiskerierhvervet og et bilag med statistiske tabeller, der bl.a. omfatter landinger, akvakultur, import og eksport. Seneste udgave fra 2001 indeholder statistikken for Yderligere information kan fås på OECD s hjemmeside, med adressen: Eurostat Den Europæiske Unions statistiske kontor, Eurostat, opdeler sine udgivelser i to hovedkategorier: statistiske dokumenter og publikationer. De statistiske dokumenter adskiller sig fra publikationerne ved at indeholde mere detaljerede data, typisk oplysninger til videre søgning og analyse, hvorimod oplysningerne i publikationerne er udvalgt og bearbejdet med henblik på direkte anvendelse af brugerne. Grundlaget for Eurostat s fiskeristatistik Eurostat har i mange år været medlem af the Coordinating Working Party on Fishery Statistics (CWP), som har spillet en stor rolle i udviklingen af de harmoniserede koncepter og definitioner, der benyttes i international fiskeristatistik. CPWs arbejde er blevet anvendt meget i udviklingen af EU lovgivningen dækkende medlemsstaternes indberetninger af fangst 4 -, landings 5 - og akvakultur produktionsstatistik til Eurostat. Medlemsstaterne har siden 1992 månedligt rapporteret oplysninger om landinger af hver art med specifikation af oprindelse (EU, EFTA eller tredjelande), landingstilstand (levende, hel, renset, urenset, fileteret etc.) og anvendelse (konsum, fiskemel/olie). Endvidere rapporteres årligt de samlede fangster fordelt på arter og farvandsområder (ICESunderområder). Eurostats flådeoplysninger bliver opdateret årligt fra Kommissionens administrative fartøjsregister. Seneste udgave af Eurostats fiskeristatistiske årbog blev udgivet i 2000, i serien statistiske dokumenter. Publikationen indeholder oplysninger om både medlemslande, kommende medlemslande og andre store fiskerinationers fiskerflåder, fangster og udenrigshandel med fiskevarer for perioden »Fisheries, Yearly Statistics, Luxembourg 2000«. Som et supplement til de trykte publikationer har Eurostat stillet mange af de statistiske oplysninger til rådighed på edb læsbar form. Yderligere information Yderligere informationer kan fås på Eurostats hjemmeside, med adressen: europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html. Websider med relevans for fiskeri I takt med internettet er blevet mere udbredt, er antallet af websider med relevans for fiskeriet vokset. Følgende oversigt er kun et lille udsnit af, hvad der findes på nettet, men det er en god indgangsvinkel til oplysninger om og statistik over fiskeriet. Websiderne er hovedsageligt på engelsk.

3 International fiskeri / international fishery 185 Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet har fået deres egen hjemmeside, siden indeholder bl.a. oplysninger om publikationer, reguleringer og støtteordninger. Siden indeholder også en rimelig omfangsrig statistikdel. De tabeller der indgår bygger til dels på tabeller fra denne årbog. Der er tabeller for flere enkeltår, samt 10 års oversigter. Tabellerne inkluderer f.eks. danske fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype/længde/tonnage og danske fiskeres fangster fordelt på arter og farvande. Tabellerne kan også skabes dynamisk, dvs. brugeren kan selv vælge variable og derved lave sin egen tabel. Den dynamiske del vil blive yderligere udbygget i den nærmeste fremtid. Statistikken er god og brugbar, og de fleste standardspørgsmål, angående dansk fiskeri og landinger i Danmark, kan i reglen besvares her. Siden foreligger i den nuværende version hovedsageligt på dansk, men der bliver arbejdet på at kunne præsentere mere af den på engelsk. Akvakultur aquanic.org: Denne side har rigtigt mange gode links til sider med akvakultur. Siden vedligeholdes af»mississippi Alabama Sea Grant Consortium«,»Auburn University s Department of Fisheries and Allied Aquaculture«og»Illinois Indiana Sea Grant College Program«. biosys.bre.orst.edu/crspdb: Her findes mange gode artikler, der er relateret til akvakultur. Siden vedligeholdes af»oregon State University«. På denne side findes en oversigt over publikationer og siden indeholder endvidere en del interessante artikler. Siden vedligeholdes af»aquaculture Magazine (USA)«. Denne side er rimelig omfangsrig, og indeholder f.eks. følgende hoved-emnegrupper:»aquaculture«,»oceano-graphy«,»fisheries«,»maritime heritage«,»ocean engineering«,»seafood«,»conservation«,»education«og»limnology«. Siden vedligeholdes af»seacoast Information Services, Inc.«. EU Kommissionen europa.eu.int/comm/dg14/dg14.html: Denne webside tilhører EU Kommissionen, og indeholder bl.a. en beskrivelse af CFP (Common Fisheries Policy), samt en oversigt over kvoter. Det, der gør denne side til et godt startsted, er de mange gode links til andre af Kommissionens sider, til forskningsinstitutter, akademiske og statslige institutioner. Nationale fiskeristatistiske publikationer Nedenstående liste giver et overblik over adresser på udvalgte landes publikationsselskaber af fiskeristatistik. Sverige Norge Tyskland Færøerne Grønland Fiskeriverket, Box 423 (Ekelundgaten 1), S Göteborg. Yderligere informationer kan fås på Fiskeriverkets hjemmeside, med adressen: eller på Statistiska Centralbyråns hjemmeside, med adressen: Statistisk Sentralbyrå, Postboks 8131 Dep., N-0033 Oslo. Yderligere informationer kan fås på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside, med adressen: ssb-open.ssb.no eller på Fiskeridepartementets hjemmeside, med adressen: odin.dep.no/fid. Statistisches Bundesamt, Gustav Streesemann Ring 11, D Wiesbaden. Yderligere informationer kan fås på Statistisches Bundesamts s hjemmeside, med adressen: Hagstova Føroya, Tradagota 39, FO-165 Argir. Yderligere information kan findes på hjemmesiden: Eller på fiskirannsóknarstovans hjemmeside på: Grønlands statistik, Postbox 1025, 3900 Nuuk. Yderligere informationer kan fås på Grønlands Statistiks hjemmeside, med adressen:

4 186 International fiskeri / international fishery Island UK Holland Frankrig Finland Spanien Portugal Italien Irland USA Polen Estland Letland Litauen Directorate of Fisheries, Ingólfsstræti 1, 150 Reykjavik. Yderligere informationer kan fås på Directorate of Fisheries' hjemmeside, med adressen: eller på Statistical Bureau of Iceland s hjemmeside, med adressen: Department of Environment, Food and Rural Affairs, Nobel House, Room no. 413, 17 Smith Square, London SW1P 3 JR. Yderligere informationer kan fås på DEFRA's hjemmeside, med adressen: eller på Office of National Statistics s hjemmeside, med adressen: Product Board for Fish, Postbus 72, NL-2280 AB Rijswijk. Og LEI-DLO, Postbus 29703, NL-2502 LS Den Haag. Yderligere statistik kan findes på Centraal Bureau Voor de Statistiek s hjemmeside, med adressen: Ministère de l Agriculture et de la Péche, Direction des Péches Maritimes et des Cultures Marines, Bureau Central des Statistiques, 3 Place de Fontenoy, F Paris. Yderligere statistik kan findes på Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques s hjemmeside, med adressen: Statistics Finland, Työpajankatu 13, Helsinki. Yderligere informationer kan fås på Statistics Finland s hjemmeside, med adressen: tilastokeskus.fi/index_en.html. Instituto nacional de Estradistica, P Castallana, Madrid. Yderligere informationer kan fås på INE s (Spanien) hjemmeside, med adressen: Instituto national de Estatística. Informationer kan fås på INE s (Portugal) hjemmeside, med adressen: Instituto Nazionale di Statistica. Informationer kan fås på INS s hjemmeside, med adressen: Central Statistics Office, Skehard Rd., Cork. Yderligere informationer kan fås på CSO s hjemmeside, med adresseen: Food and Drug Administration, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD Yderligere information kan fås på FDA s hjemmeside, med adressen: eller på Office of Science & Technology's Fisheries Statistics & Economics-side, med adressen: Central Statistics Office (CSO). Informationer kan fås på CSO's hjemmeside, med adressen: Regional Bureau of Statistics of Central Estonia. Informationer kan fås på Regional Bureau of Statistics' hjemmeside, med adressen: Central Statistical Bureau (CSB) of Latvia. Informationer kan fås på CSB's hjemmeside, med adressen: Statistics Lithuania. Informationer kan fås på Statistics Lithuania's hjemmeside, med adressen: 1 FAO, Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Tidsserier med data fra FAO s årbøger kan købes på edb-læsbar form (bånd eller diskette) ved at rette henvendelse til: The Senior Fishery Statistician, Fishery Information, Data and Statistics Unit, Fisheries Department, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, I Roma. 2 OECD, Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling har følgende medlemslande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Syd-Korea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. 3 ICES, International Council for the Exploration of the Sea, Sekretariatet, Palægade 2-4, DK-1261 København K. 4 Rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 og 2018/93 af hhv. 17. december 1991 og 30. juni 1993, om fremsendelse af fangststatistikker til det Europæiske Fællesskabs statistiske kontor, Eurostat. Offentliggjort i EF Tidende nr. L365 af 31. december 1991 og nr. L 186 af 28. juni Rådsforordning (EØF) nr. 1382/91 af 21. maj 1991 om fremsendelse af data om landinger af fiskeprodukter i medlemslandene. Offentliggjort i EF Tidende nr. L 133 af 28. maj 1991.

5 8. International fishery statistics International fiskeri / international fishery 187 The purpose of this chapter is to give a brief survey of international publications on fishery statistics and addresses for publication companies of fishery statistics of other countries. This survey is not complete, as no bibliographic research has been undertaken. It is our hope, though, that this short list of publications will lighten the task of searching for statistical information on the fishery in other countries. The international organizations collecting and publishing fishery statistics for the Northeast Atlantic, to be mentioned here, are FAO 1, OECD 2, ICES 3 and Eurostat. FAO The Fisheries Department of FAO issues a number of publications on fishery statistics. Best known are the two yearbooks, which have been published, in separate volumes each year since One is with fishery commodities, and the other with catches and landings. The latter is now published in two parts, catches and landings with the exclusion of aquaculture production in the first part and aquaculture in the second part. Catches, landings and aquaculture Commodities Fishery fleet Fisheries Circular Further information The FAO»Yearbook of Fishery Statistics, Capture production«, Vol. 88, part 1 and the FAO»Yearbook of Fishery Statistics, Aquaculture production«, Vol. 88, part 2 have time series for the last 10 years of catches for each species by nationality and main fishing area, plus 6-year time series for each nations catches by species. In addition the books contain important methodological notes and definitions for systematizing and grouping of fishery statistics. The latest volumes are with figures for 1999 (published in Rome, 2001). The FAO»Yearbook of Fishery Statistics, Commodities«contains figures for production, import and export of fishery commodities on SITC 3- and 5-digit level as well as HS 6-digit level. For each country the foreign trade for the last three years are divided on SITC 3- digit codes, and for a number of products on the 5-digit level are given 10-year time series for production, import and export by countries. The latest volume with figures for 1999 is Vol. 89, Rome Statistics for fishing fleets are published in»fishery Fleet Statistics 1970, 1975, 1980, «, Bulletin of Fishery Statistics No. 35 FAO, Rome Both the book on the fishing fleet and the yearbooks are trilingual with all texts written in English, French and Spanish. In addition to the yearbooks FAO issues a number of statistical publications in the series»fisheries Circular«. These series are used for short or ephemeral notes, lists, etc., including provisional versions of documents to be issued later in other series. Four books, neither short nor ephemeral, from the series should be mentioned here: Conversion factors - landed weight to live weight. Fisheries Circular No.847(Rev. 1), Fish and Fishery products - World apparent consumption statistics based on food balance sheets ( ), Fisheries Circular No. 821 (Rev.5), Numbers of Fishers Fisheries Circular No. 929 (Rev. 2), Further information can be obtained on the homepage of FAO, with the address: It is also possible to get the data on a CD-ROM or by downloading it from: making it possible to customize the tables to your liking. ICES Detailed catch statistics for the Northeast Atlantic with division on nations, species and sub-areas are published in»ices Fishery Statistics«, a series which under the previous name»bulletin Statistique des Péches Maritime«has been published since In recent years ICES has stopped publishing ICES Fishery Statistics because of late or missing reports from some Member States. The latest volume Vol. 73, with data for 1988, was published in November 1992.

6 188 International fiskeri / international fishery Further information It is possible to contact ICES on phone No. (+45) , or on the address: Palægade 2-4, 1261 Copenhagen K., for numerical material on diskette. Furthermore you can obtain further information on the homepage of ICES, with the address: OECD Review of Fisheries Further information OECD publishes yearly a»review of Fisheries«which contains a survey of the production and the market for fishery products in each member state. The book has a text section for each country with information on the latest development in the fishery and in the commerce, and an annex with statistical tables on landings, aquaculture, import and export. The latest volume from 2001 contains the statistics for Further information can be obtained on the homepage of the OECD, with the address: Eurostat The statistical office of the European Union, Eurostat, divides its publications in two main categories: statistical documents and publications. The statistical documents, which are distinguished from the publications by a special styled white cover sheet, contains more detailed and complete data intended for further analysis by experts, where the information in the publications has been selected, sorted and annotated to suit the general public. Regulations on submission of statistics to Eurostat For many years Eurostat has been a member of the Coordinating Working Party on Fishery Statistics (CWP) whose membership includes the major international organizations with responsibilities for fishery statistics. The CWP has played a major role in developing the harmonized concepts and definitions used internationally in fishery statistics. The CWP s work has been used extensively in developing EU legislation covering the reporting of catch, landings and aquaculture production statistics by the Member States to Eurostat. These legislative acts form the basis of a harmonized system of fishery statistics for the European Union. Beginning in 1992 the EU Member States have reported monthly statistics on the quantities and value of landings of a range of species with specification as to the origin (EU, EFTA or third countries) the form of presentation (live, whole, ungutted, gutted, headoff/fillet etc) and use (human consumption/fish meal or fish oil). Eurostat derives fishing fleet statistics from its Statistical Register of EU fishing Vessels which is updated once annually from the Commission s administrative file. Latest issue of the Eurostat Yearbook of Fishery Statistics has been published in the series Statistical Documents in The yearbook contains data on the Member States, the candidate countries and other major fishing nations fishing fleets, catches and foreign trade in fishery commodities for the period »Fisheries, Yearly statistics, Luxembourg 2000«. In addition to the publications Eurostat is providing much of the statistical information in digitized form. Further information Further information can be obtained on the homepage of Eurostat, with the address: europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html. Websites with relevance for fisheries As the Internet has become more widespread, the number of websites with relevance for fisheries has increased. The following review is only a small section of what is available, but is a good starting point to information on and statistics of fisheries.

7 International fiskeri / international fishery 189 The Directorate of Fisheries The Directorate of Fisheries have their own website. The site contains information on publications, regulations and support arrangements. The site also contains an extensive statistics section. The tables included build in part, on the tables from this yearbook. There are tables from several single years, as well as 10-year surveys. The tables include, for example, Danish fishing vessels by category/length/tonnage and Danish nominal catch by species and fishing area. The tables can also be created dynamically, that is, the user can choose variables and thereby make his/her own table. The dynamic part will be further extended in the near future. The statistics are good and useful, and most standard questions concerning Danish fisheries can usually be answered here. The site is in the present version mostly in Danish, but work is being done to present more of it in English. Aquaculture aquanic.org: This site has many good links to other sites with aquaculture. The site is maintained by the»mississippi Alabama Sea Grant Consortium«, the»auburn University s Department of Fisheries and Allied Aquaculture«and the»illinois Indiana Sea Grant College Program«. biosys.bre.orst.edu/crspdb: This site contains many good articles related to aquaculture. The site is maintained by the»oregon State University«. On this site there is an overview of publications and the site furthermore contains some interesting articles. The site is maintained by the»aquaculture Magazine (USA)«. This site is fairly extensive, and for example contains the following main subject-groups: Aquaculture, Oceanography, Fisheries, Maritime heritage, Ocean engineering, Seafood, Conservation, Education and Limnology. The site is maintained by the»seacoast Information Services, Inc.«. The EC Commission europa.eu.int/comm/dg14/dg14.html: This website belongs to the EC Commission, and contains a description of the CFP (Common Fisheries Policy), as well as an overview of quotas. What makes this site a good starting point is the many good links to other sites of the Commission, research institutes and academic and government institutions. National publications on fishery statistics The list below gives an overview of addresses for the publication companies of fishery statistics of other countries. Sweden Norway Germany Faroe Islands Greenland Iceland Fiskeriverket, Box 423 (Ekelundsgaten 1), S Göteborg. Further information can be obtained on the homepage of the Fiskeriverket, with the address: or on the homepage of the Statistiska Centralbyrån, with the address: Statistisk Sentralbyrå, Postboks 8131 Dep., N-0033 Oslo. Further information can be obtained on the homepage of the Statistisk Sentralbyrå, with the address: ssb-open.ssb.no or on the homepage of the Ministry of Fisheries, with the address: odin.dep.no/fid. Statistisches Bundesamt, Gustav Streesemann Ring 11, D Wiesbaden. Further information can be obtained on the homepage of the Statistisches Bundesamt with the address: Hagstova Føroya, Tradagota 39, FO-165 Argir. Further information can be obtained on the homepage: or on the homepage of the Faroese Fisheries Laboratory, with the address: Grønlands statistik, Postbox 1025, 3900 Nuuk. Further information can be obtained on the homepage of the Grønlands Statistik, with the address: Directorate of Fisheries, Ingólfsstræti 1, 150 Reykjavik. Further information can be obtained on the homepage of the Directorate of Fisheries, with the address:

8 190 International fiskeri / international fishery or on the homepage of the Statistical Bureau of Iceland, with the address: UK The Netherlands France Finland Spain Portugal Italy Ireland USA Poland Estonia Latvia Lithuania Department of Environment, Food and Rural Affairs, Nobel House, Room no. 413, 17 Smith Square, London SW1P 3JR. Further information can be obtained on the homepage of the DEFRA, with the address: or on the homepage of the Office of National Statistics, with the address: Product Board for Fish, Postbus 72, NL-2280 AB Rijswijk. And LEI-DLO, Postbus 29703, NL-2502 LS Den Haag. Further statistics can be obtained on the homepage of the Centraal Bureau Voor de Statistiek, with the address: Ministère de l Agriculture et de la Péche, Direction des Péches Maritimes et des Cultures Marines, Bureau Central des Statistiques, 3 Place de Fontenoy, F Paris. Further statistics can be obtained on the homepage of the Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques, with the address: Statistics Finland, Työajankatu 13, Helsinki. Further information can be obtained on the homepage of the Statistics Finland, with the address: tilastokeskus.fi/index_en.html. Instituto Nacional de Estadistica, P Castellana, Madrid. Further information can be obtained on the homepage of the INE (Spain), with the address: Instituto Nacional de Estatística. Information can be obtained on the homepage of the INE (Portugal), with the address: Instituto Nazionale di Statistica. Information can be obtained on the homepage of the INS, with the address: Central Statistics Office, Skehard Rd., Cork. Further information can be obtained on the homepage of the CSO, wiht the address: Food and Drug Administration, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD Further information can be obtained on the homepage of the FDA, with the adress: or on the Fisheries Statistics & Economics page of the Office of Science & Technology, with the address: Central Statistics Office (CSO). Information can be obtained on the homepage of the CSO, with the address: Regional Bureau of Statistics of Central Estonia. Information can be obtained on the homepage of the Regional Bureau of Statistics, with the address: Central Statistical Bureau (CSB) of Latvia. Information can be obtained on the homepage of the CSB, with the address: Statistics Lithuania. Information can be obtained on the homepage of the Statistics Lithuania, with the address: 1 FAO, Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Data from the yearbooks can be bought on diskette or on magnetic tape, request should be addressed to: The Senior Fishery Statistician, Fishery Information, Data and Statistics Unit, Fisheries Department, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, I Roma. 2 OECD, the Organisation for Economic Co-operation and Development has the following Member States: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Switzerland, Spain, Sweden, Turkey, the United Kingdom and the United States. 3 ICES, International Council for the Exploration of the Sea, secretariat Palægade 2-4, DK-1261 København K, Denmark. 4 Council Regulation (EEC) No. 3880/91 and 2018/93 of 17 December 1991 and 30 June 1993 respectively, on submission of catch statistics to the Statistical office of the European Communities, Eurostat. Published in OJ No. L 365 of 31 December 1991 and No. L 186 of 28 June Council Regulation (EEC) No. 1382/91 of 21 May 1991 on submission of data on landings of fishery products in Member Countries. Published in OJ No. L 133 of 28 May 1991.

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping DS-information DS/CWA 16356-3 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping Guide

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4 Introduktion Hovedkonklusioner Ferieadfærd i 2011 Danmarks potentiale 2012 Potentialet for målgrupperne 2012 Kendskab til Danmark og andre destinationer Kendskab til byer, områder og attraktioner i DK

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Dansk standard DS/EN 12811-1 1. udgave 2004-02-27 Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Temporary works equipment Part 1: Scaffolds Performance

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28 Dansk standard DS/EN 14736 1. udgave 2004-04-28 Rumfart Space product assurance Quality assurance for test centres DS/EN 14736 København DS projekt: 53691 ICS: 49.140 Deskriptorer: inspektion,definition,kvalitetssikring,pålidelighed,rumfartssikkerhed

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model?

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Dansk velfærdspolitik som model for EU? Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Søren Kaj Andersen March 21, 2006 Flexicurity For the Danish, A Job Loss Can

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Dansk standard DS/EN 1546-3 1. udgave 1999-12-07 Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Identification card systems Inter-sector electronic

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service Af Karen Larsen Hovedleverandøren af statistisk materiale om Den Europæiske Union er Eurostat, men Europa-Kommissionens øvrige tjenestegrene udgiver også rapporter og beretninger med talmateriale. Eurostat

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel DS-information Standard$ $ DS/CWA 16356-2 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD OM TELETECH HURTIG LEVERING I SKANDINAVIEN TOLKEANLÆG TIL MØDER & KONFERENCER AV-UDSTYR TIL DIT MØDE ELLER EVENT AFSTEMNINGSUDSTYR VIDEOKONFERENCE VIL DU HØRE MERE REFERENCER

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere