8. International fiskeristatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. International fiskeristatistik"

Transkript

1 8. International fiskeristatistik International fiskeri / international fishery 183 Hensigten med dette kapitel er at give en introduktion til de væsentligste internationale fiskeristatistiske publikationer og adresser til udvalgte landes publikationsselskaber af fiskeristatistik. Der ligger ikke nogen bibliografisk søgning bag denne oversigt, hvorfor den ikke må anses for at være komplet; men forhåbentlig kan oversigten lette arbejdet med at finde frem til nogle af de eksisterende kilder til statistiske oplysninger om andre landes fiskerier. Af internationale organisationer, der indsamler og publicerer fiskeristatistik for det nordøstlige Atlanterhav, skal her nævnes FAO 1, OECD 2, ICES 3 og Eurostat. FAO Fiskeridepartementet i FAO udgiver en række fiskeristatistiske publikationer. Bedst kendt er de to årbøger, der er blevet udgivet hvert år siden Den ene beskæftiger sig med vareproduktion og udenrigshandel med fiskevarer. Den anden omhandlende fangster og landinger, udkommer nu i to dele. En med fangster og landinger eksklusiv akvakultur og en med akvakultur. Fangster, landinger og akvakultur Varer Fiskerflåden Fiskericirkulærer Yderligere information FAO s»yearbook of fishery statistics, Capture production«, vol. 88, del 1 og FAO s»yearbook of fishery statistics, Aquaculture production«, vol. 88, del 2 indeholder ti-års tidsserier med de samlede fangster pr. fiskeart fordelt på hovedområder og fangstnationer samt seks-års tidsserier for hver nations samlede fangster fordelt på arter. Desuden indeholder publikationerne noter og definitioner til systematisering og gruppering af fiskeristatistikken. Seneste udgaver er med tal for 1999 (udgivet i Rom, 2001). FAO s»yearbook of fishery statistics, commodities«indeholder produktion, import og eksport af fiskevarer på SITC s tre- og fem-cifrede niveau samt HS nomenklaturens sekscifrede niveau. For hvert land gives en opdeling af udenrigshandelen på de tre-cifrede varegrupper for de seneste tre år. Desuden gives der ti-års tidsserier for en række produkter på det fem-cifrede niveau med oplysninger om produktion, import og eksport for hvert land. Seneste udgave med tal for 1999 er vol. 89, Rom Statistik over fiskerflåder findes publiceret i»fishery fleet statistics 1970, 1975, 1980, «, Bulletin of fishery statistics No. 35 Rome, FAO Flådestatistikken og de ovenfor nævnte årbøger er gennemført tre-sprogede med både engelske, franske og spanske tekster. Foruden årbøgerne udgiver FAO en række statistiske publikationer i serien»fisheries Circular«. Det angives, at serien benyttes til udgivelse af korte eller flygtige noter, herunder foreløbige versioner af dokumenter, der bliver udgivet senere i andre serier. Et par bøger fra serien, der hverken er korte eller flygtige, skal nævnes her: Conversion factors - landed weight to live weight. Fisheries Circular no. 847(Rev. 1), Fish and Fishery products - World apparent consumption statistics based on food balance sheets ( ), Fisheries Circular No. 821 (Rev. 5), Numbers of Fishers Fisheries Circular No. 929 (Rev. 2), Yderligere informationer kan fås på FAO s hjemmeside, med adressen: Det er desuden muligt at få data på en CD-ROM eller selv at hente data på adressen: hvorved man bedre kan tilpasse tabellerne, til det man ønsker. ICES Detaljerede fangststatistikker med opdeling på fangstnationer, arter og farvande (underområder) for hele det nordøstlige Atlanterhav publiceres i»ices Fishery Statistics«. Serien kan, under navnet»bulletin Statistique des Péches Maritimes«, føres helt tilbage til 1906.

2 184 International fiskeri / international fishery De senere år er ICES holdt op med at udgive ICES Fishery Statistics, på grund af sene og manglende rapporteringer fra en del af medlemslandene. Seneste udgave er vol. 73 publiceret i november 1992, med data for Yderligere information Det er muligt at kontakte ICES på telefon , eller på adressen: Palægade 2-4, 1261 København K., for at få tilsendt ønsket talmateriale på diskette. Endvidere kan man finde yderligere informationer på ICES s hjemmeside, med adressen: OECD Review of Fisheries Yderligere information Hvert år udgiver OECD»Review of Fisheries«med en gennemgang af produktionen og markedet for fiskeprodukter i de enkelte medlemslande. Publikationen har et tekstafsnit for hvert land med oplysninger om udviklingen i fiskerierhvervet og et bilag med statistiske tabeller, der bl.a. omfatter landinger, akvakultur, import og eksport. Seneste udgave fra 2001 indeholder statistikken for Yderligere information kan fås på OECD s hjemmeside, med adressen: Eurostat Den Europæiske Unions statistiske kontor, Eurostat, opdeler sine udgivelser i to hovedkategorier: statistiske dokumenter og publikationer. De statistiske dokumenter adskiller sig fra publikationerne ved at indeholde mere detaljerede data, typisk oplysninger til videre søgning og analyse, hvorimod oplysningerne i publikationerne er udvalgt og bearbejdet med henblik på direkte anvendelse af brugerne. Grundlaget for Eurostat s fiskeristatistik Eurostat har i mange år været medlem af the Coordinating Working Party on Fishery Statistics (CWP), som har spillet en stor rolle i udviklingen af de harmoniserede koncepter og definitioner, der benyttes i international fiskeristatistik. CPWs arbejde er blevet anvendt meget i udviklingen af EU lovgivningen dækkende medlemsstaternes indberetninger af fangst 4 -, landings 5 - og akvakultur produktionsstatistik til Eurostat. Medlemsstaterne har siden 1992 månedligt rapporteret oplysninger om landinger af hver art med specifikation af oprindelse (EU, EFTA eller tredjelande), landingstilstand (levende, hel, renset, urenset, fileteret etc.) og anvendelse (konsum, fiskemel/olie). Endvidere rapporteres årligt de samlede fangster fordelt på arter og farvandsområder (ICESunderområder). Eurostats flådeoplysninger bliver opdateret årligt fra Kommissionens administrative fartøjsregister. Seneste udgave af Eurostats fiskeristatistiske årbog blev udgivet i 2000, i serien statistiske dokumenter. Publikationen indeholder oplysninger om både medlemslande, kommende medlemslande og andre store fiskerinationers fiskerflåder, fangster og udenrigshandel med fiskevarer for perioden »Fisheries, Yearly Statistics, Luxembourg 2000«. Som et supplement til de trykte publikationer har Eurostat stillet mange af de statistiske oplysninger til rådighed på edb læsbar form. Yderligere information Yderligere informationer kan fås på Eurostats hjemmeside, med adressen: europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html. Websider med relevans for fiskeri I takt med internettet er blevet mere udbredt, er antallet af websider med relevans for fiskeriet vokset. Følgende oversigt er kun et lille udsnit af, hvad der findes på nettet, men det er en god indgangsvinkel til oplysninger om og statistik over fiskeriet. Websiderne er hovedsageligt på engelsk.

3 International fiskeri / international fishery 185 Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet har fået deres egen hjemmeside, siden indeholder bl.a. oplysninger om publikationer, reguleringer og støtteordninger. Siden indeholder også en rimelig omfangsrig statistikdel. De tabeller der indgår bygger til dels på tabeller fra denne årbog. Der er tabeller for flere enkeltår, samt 10 års oversigter. Tabellerne inkluderer f.eks. danske fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype/længde/tonnage og danske fiskeres fangster fordelt på arter og farvande. Tabellerne kan også skabes dynamisk, dvs. brugeren kan selv vælge variable og derved lave sin egen tabel. Den dynamiske del vil blive yderligere udbygget i den nærmeste fremtid. Statistikken er god og brugbar, og de fleste standardspørgsmål, angående dansk fiskeri og landinger i Danmark, kan i reglen besvares her. Siden foreligger i den nuværende version hovedsageligt på dansk, men der bliver arbejdet på at kunne præsentere mere af den på engelsk. Akvakultur aquanic.org: Denne side har rigtigt mange gode links til sider med akvakultur. Siden vedligeholdes af»mississippi Alabama Sea Grant Consortium«,»Auburn University s Department of Fisheries and Allied Aquaculture«og»Illinois Indiana Sea Grant College Program«. biosys.bre.orst.edu/crspdb: Her findes mange gode artikler, der er relateret til akvakultur. Siden vedligeholdes af»oregon State University«. På denne side findes en oversigt over publikationer og siden indeholder endvidere en del interessante artikler. Siden vedligeholdes af»aquaculture Magazine (USA)«. Denne side er rimelig omfangsrig, og indeholder f.eks. følgende hoved-emnegrupper:»aquaculture«,»oceano-graphy«,»fisheries«,»maritime heritage«,»ocean engineering«,»seafood«,»conservation«,»education«og»limnology«. Siden vedligeholdes af»seacoast Information Services, Inc.«. EU Kommissionen europa.eu.int/comm/dg14/dg14.html: Denne webside tilhører EU Kommissionen, og indeholder bl.a. en beskrivelse af CFP (Common Fisheries Policy), samt en oversigt over kvoter. Det, der gør denne side til et godt startsted, er de mange gode links til andre af Kommissionens sider, til forskningsinstitutter, akademiske og statslige institutioner. Nationale fiskeristatistiske publikationer Nedenstående liste giver et overblik over adresser på udvalgte landes publikationsselskaber af fiskeristatistik. Sverige Norge Tyskland Færøerne Grønland Fiskeriverket, Box 423 (Ekelundgaten 1), S Göteborg. Yderligere informationer kan fås på Fiskeriverkets hjemmeside, med adressen: eller på Statistiska Centralbyråns hjemmeside, med adressen: Statistisk Sentralbyrå, Postboks 8131 Dep., N-0033 Oslo. Yderligere informationer kan fås på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside, med adressen: ssb-open.ssb.no eller på Fiskeridepartementets hjemmeside, med adressen: odin.dep.no/fid. Statistisches Bundesamt, Gustav Streesemann Ring 11, D Wiesbaden. Yderligere informationer kan fås på Statistisches Bundesamts s hjemmeside, med adressen: Hagstova Føroya, Tradagota 39, FO-165 Argir. Yderligere information kan findes på hjemmesiden: Eller på fiskirannsóknarstovans hjemmeside på: Grønlands statistik, Postbox 1025, 3900 Nuuk. Yderligere informationer kan fås på Grønlands Statistiks hjemmeside, med adressen:

4 186 International fiskeri / international fishery Island UK Holland Frankrig Finland Spanien Portugal Italien Irland USA Polen Estland Letland Litauen Directorate of Fisheries, Ingólfsstræti 1, 150 Reykjavik. Yderligere informationer kan fås på Directorate of Fisheries' hjemmeside, med adressen: eller på Statistical Bureau of Iceland s hjemmeside, med adressen: Department of Environment, Food and Rural Affairs, Nobel House, Room no. 413, 17 Smith Square, London SW1P 3 JR. Yderligere informationer kan fås på DEFRA's hjemmeside, med adressen: eller på Office of National Statistics s hjemmeside, med adressen: Product Board for Fish, Postbus 72, NL-2280 AB Rijswijk. Og LEI-DLO, Postbus 29703, NL-2502 LS Den Haag. Yderligere statistik kan findes på Centraal Bureau Voor de Statistiek s hjemmeside, med adressen: Ministère de l Agriculture et de la Péche, Direction des Péches Maritimes et des Cultures Marines, Bureau Central des Statistiques, 3 Place de Fontenoy, F Paris. Yderligere statistik kan findes på Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques s hjemmeside, med adressen: Statistics Finland, Työpajankatu 13, Helsinki. Yderligere informationer kan fås på Statistics Finland s hjemmeside, med adressen: tilastokeskus.fi/index_en.html. Instituto nacional de Estradistica, P Castallana, Madrid. Yderligere informationer kan fås på INE s (Spanien) hjemmeside, med adressen: Instituto national de Estatística. Informationer kan fås på INE s (Portugal) hjemmeside, med adressen: Instituto Nazionale di Statistica. Informationer kan fås på INS s hjemmeside, med adressen: Central Statistics Office, Skehard Rd., Cork. Yderligere informationer kan fås på CSO s hjemmeside, med adresseen: Food and Drug Administration, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD Yderligere information kan fås på FDA s hjemmeside, med adressen: eller på Office of Science & Technology's Fisheries Statistics & Economics-side, med adressen: Central Statistics Office (CSO). Informationer kan fås på CSO's hjemmeside, med adressen: Regional Bureau of Statistics of Central Estonia. Informationer kan fås på Regional Bureau of Statistics' hjemmeside, med adressen: Central Statistical Bureau (CSB) of Latvia. Informationer kan fås på CSB's hjemmeside, med adressen: Statistics Lithuania. Informationer kan fås på Statistics Lithuania's hjemmeside, med adressen: 1 FAO, Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Tidsserier med data fra FAO s årbøger kan købes på edb-læsbar form (bånd eller diskette) ved at rette henvendelse til: The Senior Fishery Statistician, Fishery Information, Data and Statistics Unit, Fisheries Department, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, I Roma. 2 OECD, Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling har følgende medlemslande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Syd-Korea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. 3 ICES, International Council for the Exploration of the Sea, Sekretariatet, Palægade 2-4, DK-1261 København K. 4 Rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 og 2018/93 af hhv. 17. december 1991 og 30. juni 1993, om fremsendelse af fangststatistikker til det Europæiske Fællesskabs statistiske kontor, Eurostat. Offentliggjort i EF Tidende nr. L365 af 31. december 1991 og nr. L 186 af 28. juni Rådsforordning (EØF) nr. 1382/91 af 21. maj 1991 om fremsendelse af data om landinger af fiskeprodukter i medlemslandene. Offentliggjort i EF Tidende nr. L 133 af 28. maj 1991.

5 8. International fishery statistics International fiskeri / international fishery 187 The purpose of this chapter is to give a brief survey of international publications on fishery statistics and addresses for publication companies of fishery statistics of other countries. This survey is not complete, as no bibliographic research has been undertaken. It is our hope, though, that this short list of publications will lighten the task of searching for statistical information on the fishery in other countries. The international organizations collecting and publishing fishery statistics for the Northeast Atlantic, to be mentioned here, are FAO 1, OECD 2, ICES 3 and Eurostat. FAO The Fisheries Department of FAO issues a number of publications on fishery statistics. Best known are the two yearbooks, which have been published, in separate volumes each year since One is with fishery commodities, and the other with catches and landings. The latter is now published in two parts, catches and landings with the exclusion of aquaculture production in the first part and aquaculture in the second part. Catches, landings and aquaculture Commodities Fishery fleet Fisheries Circular Further information The FAO»Yearbook of Fishery Statistics, Capture production«, Vol. 88, part 1 and the FAO»Yearbook of Fishery Statistics, Aquaculture production«, Vol. 88, part 2 have time series for the last 10 years of catches for each species by nationality and main fishing area, plus 6-year time series for each nations catches by species. In addition the books contain important methodological notes and definitions for systematizing and grouping of fishery statistics. The latest volumes are with figures for 1999 (published in Rome, 2001). The FAO»Yearbook of Fishery Statistics, Commodities«contains figures for production, import and export of fishery commodities on SITC 3- and 5-digit level as well as HS 6-digit level. For each country the foreign trade for the last three years are divided on SITC 3- digit codes, and for a number of products on the 5-digit level are given 10-year time series for production, import and export by countries. The latest volume with figures for 1999 is Vol. 89, Rome Statistics for fishing fleets are published in»fishery Fleet Statistics 1970, 1975, 1980, «, Bulletin of Fishery Statistics No. 35 FAO, Rome Both the book on the fishing fleet and the yearbooks are trilingual with all texts written in English, French and Spanish. In addition to the yearbooks FAO issues a number of statistical publications in the series»fisheries Circular«. These series are used for short or ephemeral notes, lists, etc., including provisional versions of documents to be issued later in other series. Four books, neither short nor ephemeral, from the series should be mentioned here: Conversion factors - landed weight to live weight. Fisheries Circular No.847(Rev. 1), Fish and Fishery products - World apparent consumption statistics based on food balance sheets ( ), Fisheries Circular No. 821 (Rev.5), Numbers of Fishers Fisheries Circular No. 929 (Rev. 2), Further information can be obtained on the homepage of FAO, with the address: It is also possible to get the data on a CD-ROM or by downloading it from: making it possible to customize the tables to your liking. ICES Detailed catch statistics for the Northeast Atlantic with division on nations, species and sub-areas are published in»ices Fishery Statistics«, a series which under the previous name»bulletin Statistique des Péches Maritime«has been published since In recent years ICES has stopped publishing ICES Fishery Statistics because of late or missing reports from some Member States. The latest volume Vol. 73, with data for 1988, was published in November 1992.

6 188 International fiskeri / international fishery Further information It is possible to contact ICES on phone No. (+45) , or on the address: Palægade 2-4, 1261 Copenhagen K., for numerical material on diskette. Furthermore you can obtain further information on the homepage of ICES, with the address: OECD Review of Fisheries Further information OECD publishes yearly a»review of Fisheries«which contains a survey of the production and the market for fishery products in each member state. The book has a text section for each country with information on the latest development in the fishery and in the commerce, and an annex with statistical tables on landings, aquaculture, import and export. The latest volume from 2001 contains the statistics for Further information can be obtained on the homepage of the OECD, with the address: Eurostat The statistical office of the European Union, Eurostat, divides its publications in two main categories: statistical documents and publications. The statistical documents, which are distinguished from the publications by a special styled white cover sheet, contains more detailed and complete data intended for further analysis by experts, where the information in the publications has been selected, sorted and annotated to suit the general public. Regulations on submission of statistics to Eurostat For many years Eurostat has been a member of the Coordinating Working Party on Fishery Statistics (CWP) whose membership includes the major international organizations with responsibilities for fishery statistics. The CWP has played a major role in developing the harmonized concepts and definitions used internationally in fishery statistics. The CWP s work has been used extensively in developing EU legislation covering the reporting of catch, landings and aquaculture production statistics by the Member States to Eurostat. These legislative acts form the basis of a harmonized system of fishery statistics for the European Union. Beginning in 1992 the EU Member States have reported monthly statistics on the quantities and value of landings of a range of species with specification as to the origin (EU, EFTA or third countries) the form of presentation (live, whole, ungutted, gutted, headoff/fillet etc) and use (human consumption/fish meal or fish oil). Eurostat derives fishing fleet statistics from its Statistical Register of EU fishing Vessels which is updated once annually from the Commission s administrative file. Latest issue of the Eurostat Yearbook of Fishery Statistics has been published in the series Statistical Documents in The yearbook contains data on the Member States, the candidate countries and other major fishing nations fishing fleets, catches and foreign trade in fishery commodities for the period »Fisheries, Yearly statistics, Luxembourg 2000«. In addition to the publications Eurostat is providing much of the statistical information in digitized form. Further information Further information can be obtained on the homepage of Eurostat, with the address: europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html. Websites with relevance for fisheries As the Internet has become more widespread, the number of websites with relevance for fisheries has increased. The following review is only a small section of what is available, but is a good starting point to information on and statistics of fisheries.

7 International fiskeri / international fishery 189 The Directorate of Fisheries The Directorate of Fisheries have their own website. The site contains information on publications, regulations and support arrangements. The site also contains an extensive statistics section. The tables included build in part, on the tables from this yearbook. There are tables from several single years, as well as 10-year surveys. The tables include, for example, Danish fishing vessels by category/length/tonnage and Danish nominal catch by species and fishing area. The tables can also be created dynamically, that is, the user can choose variables and thereby make his/her own table. The dynamic part will be further extended in the near future. The statistics are good and useful, and most standard questions concerning Danish fisheries can usually be answered here. The site is in the present version mostly in Danish, but work is being done to present more of it in English. Aquaculture aquanic.org: This site has many good links to other sites with aquaculture. The site is maintained by the»mississippi Alabama Sea Grant Consortium«, the»auburn University s Department of Fisheries and Allied Aquaculture«and the»illinois Indiana Sea Grant College Program«. biosys.bre.orst.edu/crspdb: This site contains many good articles related to aquaculture. The site is maintained by the»oregon State University«. On this site there is an overview of publications and the site furthermore contains some interesting articles. The site is maintained by the»aquaculture Magazine (USA)«. This site is fairly extensive, and for example contains the following main subject-groups: Aquaculture, Oceanography, Fisheries, Maritime heritage, Ocean engineering, Seafood, Conservation, Education and Limnology. The site is maintained by the»seacoast Information Services, Inc.«. The EC Commission europa.eu.int/comm/dg14/dg14.html: This website belongs to the EC Commission, and contains a description of the CFP (Common Fisheries Policy), as well as an overview of quotas. What makes this site a good starting point is the many good links to other sites of the Commission, research institutes and academic and government institutions. National publications on fishery statistics The list below gives an overview of addresses for the publication companies of fishery statistics of other countries. Sweden Norway Germany Faroe Islands Greenland Iceland Fiskeriverket, Box 423 (Ekelundsgaten 1), S Göteborg. Further information can be obtained on the homepage of the Fiskeriverket, with the address: or on the homepage of the Statistiska Centralbyrån, with the address: Statistisk Sentralbyrå, Postboks 8131 Dep., N-0033 Oslo. Further information can be obtained on the homepage of the Statistisk Sentralbyrå, with the address: ssb-open.ssb.no or on the homepage of the Ministry of Fisheries, with the address: odin.dep.no/fid. Statistisches Bundesamt, Gustav Streesemann Ring 11, D Wiesbaden. Further information can be obtained on the homepage of the Statistisches Bundesamt with the address: Hagstova Føroya, Tradagota 39, FO-165 Argir. Further information can be obtained on the homepage: or on the homepage of the Faroese Fisheries Laboratory, with the address: Grønlands statistik, Postbox 1025, 3900 Nuuk. Further information can be obtained on the homepage of the Grønlands Statistik, with the address: Directorate of Fisheries, Ingólfsstræti 1, 150 Reykjavik. Further information can be obtained on the homepage of the Directorate of Fisheries, with the address:

8 190 International fiskeri / international fishery or on the homepage of the Statistical Bureau of Iceland, with the address: UK The Netherlands France Finland Spain Portugal Italy Ireland USA Poland Estonia Latvia Lithuania Department of Environment, Food and Rural Affairs, Nobel House, Room no. 413, 17 Smith Square, London SW1P 3JR. Further information can be obtained on the homepage of the DEFRA, with the address: or on the homepage of the Office of National Statistics, with the address: Product Board for Fish, Postbus 72, NL-2280 AB Rijswijk. And LEI-DLO, Postbus 29703, NL-2502 LS Den Haag. Further statistics can be obtained on the homepage of the Centraal Bureau Voor de Statistiek, with the address: Ministère de l Agriculture et de la Péche, Direction des Péches Maritimes et des Cultures Marines, Bureau Central des Statistiques, 3 Place de Fontenoy, F Paris. Further statistics can be obtained on the homepage of the Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques, with the address: Statistics Finland, Työajankatu 13, Helsinki. Further information can be obtained on the homepage of the Statistics Finland, with the address: tilastokeskus.fi/index_en.html. Instituto Nacional de Estadistica, P Castellana, Madrid. Further information can be obtained on the homepage of the INE (Spain), with the address: Instituto Nacional de Estatística. Information can be obtained on the homepage of the INE (Portugal), with the address: Instituto Nazionale di Statistica. Information can be obtained on the homepage of the INS, with the address: Central Statistics Office, Skehard Rd., Cork. Further information can be obtained on the homepage of the CSO, wiht the address: Food and Drug Administration, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD Further information can be obtained on the homepage of the FDA, with the adress: or on the Fisheries Statistics & Economics page of the Office of Science & Technology, with the address: Central Statistics Office (CSO). Information can be obtained on the homepage of the CSO, with the address: Regional Bureau of Statistics of Central Estonia. Information can be obtained on the homepage of the Regional Bureau of Statistics, with the address: Central Statistical Bureau (CSB) of Latvia. Information can be obtained on the homepage of the CSB, with the address: Statistics Lithuania. Information can be obtained on the homepage of the Statistics Lithuania, with the address: 1 FAO, Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Data from the yearbooks can be bought on diskette or on magnetic tape, request should be addressed to: The Senior Fishery Statistician, Fishery Information, Data and Statistics Unit, Fisheries Department, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, I Roma. 2 OECD, the Organisation for Economic Co-operation and Development has the following Member States: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Switzerland, Spain, Sweden, Turkey, the United Kingdom and the United States. 3 ICES, International Council for the Exploration of the Sea, secretariat Palægade 2-4, DK-1261 København K, Denmark. 4 Council Regulation (EEC) No. 3880/91 and 2018/93 of 17 December 1991 and 30 June 1993 respectively, on submission of catch statistics to the Statistical office of the European Communities, Eurostat. Published in OJ No. L 365 of 31 December 1991 and No. L 186 of 28 June Council Regulation (EEC) No. 1382/91 of 21 May 1991 on submission of data on landings of fishery products in Member Countries. Published in OJ No. L 133 of 28 May 1991.

International fiskeri / international fishery 205

International fiskeri / international fishery 205 ,QWHUQDWLRQDOILVNHULVWDWLVWLN International fiskeri / international fishery 205 Hensigten med dette kapitel er at give en introduktion til de væsentligste internationale fiskeristatistiske publikationer

Læs mere

8. International fiskeristatistik

8. International fiskeristatistik 8. International fiskeristatistik International fiskeri / international fishery 181 Hensigten med dette kapitel er at give en introduktion til de væsentligste internationale fiskeristatistiske publikationer

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt Dansk standard DS/EN ISO 11997-1 1. udgave 2006-03-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 11997-1:2006 Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Dansk standard DS/EN 80000-13 1. udgave 2008-08-22 Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Quantities and units Part 13: Information science and technology DS/EN 80000-13 København

Læs mere

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne 211 Tabeloversigt 1. Den danske fiskerflåde Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19

Læs mere

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Dansk standard DS/EN ISO 14731 1. udgave 2006-11-06 Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Welding coordination Tasks and responsibilities DS/EN ISO 14731:2006 København DS projekt: 55660 ICS: 25.160.01

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Dansk standard DS/EN 60749-33 1. udgave 2004-04-29 Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Semiconductor devices Mechanical and

Læs mere

Plast Eksponeringsmetoder til laboratorielyskilder Del 3: Fluorescerende UV-lamper

Plast Eksponeringsmetoder til laboratorielyskilder Del 3: Fluorescerende UV-lamper Dansk standard DS/EN ISO 4892-3 2. udgave 2006-03-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4892-3:2006 Plast Eksponeringsmetoder til laboratorielyskilder Del 3:

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Control technology Rules for the designation of measuring instruments

Control technology Rules for the designation of measuring instruments Dansk standard DS/EN 62419 1. udgave 2009-03-10 Styringsteknologi Regler for benævnelse af måleinstrumenter Control technology Rules for the designation of measuring instruments DS/EN 62419 København DS

Læs mere

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Dansk standard DS/EN 60958-1 3. udgave 2008-10-31 Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Digital audio interface Part 1: General DS/EN 60958-1 København DS projekt: M222433 ICS: 33.160.30 Første del

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Dansk standard DS/EN 62002-2 1. udgave 2006-12-12 Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Mobile and portable DVB-T/H radio access Part 2: Interface conformance

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Dansk standard DS/EN ISO 9999 6. udgave 2007-12-19 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Assistive products for persons with disability Classification and

Læs mere

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Dansk standard DS/EN 80000-14 1. udgave 2009-05-27 Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Quantities and units Part 14: Telebiometrics related to human physiology

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video Dansk standard DS/EN 62503 1. udgave 2008-10-31 Multimediekvalitet Metode til fastsættelse af synkronisering mellem lyd og billede Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik Dansk standard DS/EN 60027-2 1. udgave 2007-05-15 Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik Letter symbols to be used in electrical technology Part 2: Telecommunications

Læs mere

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Dansk standard DS/EN 61788-10 2. udgave 2006-12-11 Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Superconductivity Part 10:

Læs mere

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Dansk standard DS/EN 15007 1. udgave 2007-01-23 Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Metal aerosol containers Tinplate containers Dimensions of two and

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Dansk Standard DS/EN 61703 1. udgave 2002-05-01 Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Mathematical expressions for reliability,availability,

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

DS-information DS/CEN/TS 14159

DS-information DS/CEN/TS 14159 DS-information DS/CEN/TS 14159 2. udgave 2007-06-18 Textilgulvbelægninger Krav til tolerancer for (lineære) dimensioner for tæpper, løbere, tæppefliser, væg til væg-tæpper og til tolerancer for mønsterrapporter

Læs mere

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Dansk standard DS/EN ISO 9906 2. udgave 2012-06-08 Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1, 2

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Dansk standard DS/EN 61995-2 1. udgave 2009-06-10 Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Devices for the connection of luminaires for household

Læs mere

Rumfartssystemer Ordliste

Rumfartssystemer Ordliste Dansk standard DS/EN 16601-00-01:2015 1. udgave 2015-07-03 Rumfartssystemer Ordliste Space systems Glossary of terms DS/EN 16601-00-01:2015 København DS projekt: M274977 ICS: 01.040.49; 49.140 Første del

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr Dansk standard DS/EN ISO 4871 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4871:2009 Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel Dansk Standard DS/EN 3961 1. udgave Godkendt:2001-07-11 Flymateriel Aerospace series Gold base alloy AU-B40001 Filler metal for brazing-rolled foil DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter

6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter Udenrigshandel / external trade 167 6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter Fiskeridirektoratets statistik over udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter baseres på et udtræk af Danmarks Statistik's

Læs mere

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 581-1 2. udgave 2006-04-19 Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Outdoor furniture Seating and tables

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Dansk standard DS/EN 61970-453 1. udgave 2008-09-26 Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Energy management system application

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Dansk standard DS/EN 60706-3 1. udgave 2007-02-02 Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Maintainability of equipment Part 3: Verification and collection,

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007#

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007# Dansk standard DS/EN ISO 8501-4 1. udgave 2007-01-29 Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter Visuel vurdering af overfladens renhed Del 4: Karakterisering af overfladens

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Værdiledelse Ordliste Termer og definitioner

Værdiledelse Ordliste Termer og definitioner Dansk standard DS/EN 1325 1. udgave 2014-07-14 Værdiledelse Ordliste Termer og definitioner Value Management Vocabulary Terms and definitions DS/EN 1325 København DS projekt: M257753 ICS: 01.040.03; 03.100.40

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Dansk standard DS/EN 12792 1. udgave 2003-12-17 Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Ventilation for buildings Symbols, terminology and graphical symbols DS/EN 12792 København

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Ledere af isolerende kabler

Ledere af isolerende kabler Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 60228/AC:2005 1. udgave Ledere af isolerende kabler Conductors of insulated cables DS/EN 60228/AC:2005 København DS projekt: M290250 ICS: 29.060.01 Første del af denne

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Dansk standard DS/EN 14130 1. udgave 2003-07-15 Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Foodstuffs Determination of vitamin C by HPLC DS/EN 14130 København DS projekt: 46748 ICS: 67.050 Deskriptorer:

Læs mere

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14468-2:2015 2. udgave 2015-04-29 Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Table tennis Part 2: Posts for net assemblies Requirements and test methods DS/EN 14468-2:2015

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Dansk standard DS/EN 61606-3 1. udgave 2008-12-12 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Audio and audiovisual

Læs mere

Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav

Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav Dansk standard DS/EN 60269-1 3. udgave 2007-06-19 Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav Low-voltage fuses Part 1: General requirements DS/EN 60269-1 København DS projekt: M205966 ICS: 29.120.50 Første

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Dansk standard DS/EN 1991-1-3 2. udgave 2007-06-22 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Eurocode 1 Actions on structures Part 1-3: General actions - Snow loads DS/EN

Læs mere