Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en Tradi oner 13 Væksthuset 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en 10 12 Tradi oner 13 Væksthuset 14"

Transkript

1

2 Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en Tradi oner 13 Væksthuset 14 Mariahuset 15 Mål og indholdsbeskrivelse 17 19

3 Kære børn og forældre I bydes velkommen l Sct. Norberts Skoles SFO. Med denne folder vil vi give jer lidt prak sk informa on vedrørende SFO ens struktur, dagligdag og pædagogiske lbud. Sct. Norberts skole og SFO bygger hele sit virke på det katolske kristne livs og menneskesyn. SFO en tager udgangspunkt i barnet og dets familie, hvor omsorg og respekt er nøgleordene. SFO en giver barnet mulighed og frihed, l at udvikle sine evner og særlige poten aler l gavn for sig selv og fællesskabet. En grundtanke i SFO en er, at børnene skal opleve det som trygt, sjovt og udviklende at være hos os. Vi værner om børns venskaber og er opmærksomme på vig gheden af, at have gode kammerater. SFO en skal være et frirum l leg og samvær med andre, hvor gode rela oner styrkes og nye venskaber kan spire frem. For os er det vig gt, at alle børn bliver set og mødt med smil. Det gør vi blandt andet ved at børn og voksne hilser på hinanden og siger farvel, når vi går hjem e er en dag i SFO en. Sct. Norberts SFO består lige nu af ca. 185 dejlige børn fordelt i 2 Huse: Væksthuset ca. 95 børn fra klasse Mariahuset ca. 90 børn fra klasse Personalet består af 14 medarbejdere heraf 1 SFO leder, 1 souschef, 7 pædagoger, 2 børnehaveklasseledere og 3 pædagogmedhjælpere.

4 Prak sk informa on SFO ens direkte telefonnumre: Væksthuset (0. 1. klasse) Mariahuset (2. 3. klasse) SFO ens kontor (i Væksthuset) har telefon d imellem kl mandag fredag. Betaling af SFO Betaling sker via PBS eller ved giroindbetaling. Der betales for 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). Raterne forfalder l betaling senest d. 10. i hver måned. For skoleåret gælder følgende satser: Halv dsplads (max. 12 mer/uge) 700 Kr. pr. måned i 11 mdr. Fuld dsplads 950 Kr. pr. måned i 11 mdr. Ferieuger 575 kr. pr. uge Modera on ved flere søskende i SFO en: Ved 2. og e erfølgende børn halv dsplads 300 Kr. Ved 2. og e erfølgende børn fuld dsplads 400 Kr. Ind og udmeldelse af SFO: Ind og udmeldelse af SFO skal ske via skolens kontor på Udmeldelsen skal ske inden d. 1 med en måneds varsel. Til og framelding l ferieugerne: I skal al d l og afmelde jeres barn l feriepasning! De e gøres via Tabulex. Manglende framelding betragtes som lmelding og koster 575 kr. pr. uge.

5 SFO leder Charlo e Lindell Pædagog Inga Lange Pædagog Gi e Knudsen Pædagog Birgi e Skyum Pædagog Rikke Madsen Pædagog Chris na Andersen Børnehaveklasseleder 0.A Helle Gjerka Børnehaveklasseleder 0.B Hanne Mouridsen

6 Souschef Maria Brix Pædagog Peter Eriksen Pædagog Lene Hartvigsen Pæd. medhjælper Anna To dal Olesen Pæd. medhjælper Bodil Nielsen Pæd. medhjælper Lasse Nicolaisen

7 SFO en har åbent alle skoledage fra kl og fra kl SFO en følger skolens ferieplan, men holder åbent i e erårsferien og i vinterferien ved mindst 10 lmeldte børn. I sommerferien 2013 har SFO en åbent i uge 27, 28 og 32, men har lukket i uge 29, 30 og 31. Første skoledag e er sommerferien er fredag d. 9. august For børnehaveklasserne er første skoledag mandag d. 12. august. Feriekalender for skoleåret 2012/2013 Sommerferie E erårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Store Bededag Kr. Himmelfartsdag Fridag e er Kr. Himmelfartsdag Pinseferie Grundlovsdag Sommerferie Alle dage inklusive

8 I SFO en beny er vi det online elektroniske registrerings og kommunika ons system der hedder Tabulex SFO. Programmet giver overblik over alle de informa oner, der kny er sig l dit barn. Via Tabulex skal du: Opre e gå hjem a aler Opre e legea aler Læse nyheder fra SFO en Vedligeholde kontaktoplysninger Melde ferie og fridage Sygemelde dit barn (husk også at ringe l skolens kontor) Sende beskeder l SFO en Opre e kontaktpersoner Følge med i ak vitetsplanen for SFO en Hvis I har en smartphone med Android styresystem eller en Iphone kan der hentes en App l SFO Tabulex som er gra s at downloade. Tilladelser: For at vi ved, om dit barn selv må give besked, hvem der må hente m.m. er det nødvendigt at I udfylder skemaet under lladelser. Se yderligere informa on i Tabulex folderen. og SFO Tabulex via ForældreIntra Da Tabulex er et vig gt arbejdsredskab i det daglige forventer vi, at I beny er systemet.

9 Kl : Kl. 7.55: Kl : Kl : Kl : Børnene modtages i Væksthuset, hvor vi lægger op l en s lle og rolig start på dagen. Vi lbyder morgenmad i form af havregryn og cornflakes ind l kl Børnene må også gerne selv medbringe morgenmad. Børnene sendes i skole. Der er forskellige ak vitets lbud l børnene. Heriblandt syværksted, kreaværksted, musikværksted, ture ud af huset, bålak viteter, wii, computerrum, puderum, forskellige ak viteter udsprunget af års den og høj der. Børnene lbydes e ermiddagsmad. Fredag kl Hallen er åben for de børn der har lyst. Vi laver forskellige boldspil og leg. Sidst på e ermiddagen (ca ) lukkes Mariahuset og alle børn samles i Væksthuset. Kl : Leg, spil og hygge i Væksthuset. SFO en lukker mandag l fredag kl Husk at holde øje med vores ugentlige ak vitetsplan på Tabulextavlen.

10 Alle børnene i SFO en lbydes e ermiddagsmad i form af frugt og kiks mm. Mandag l fredag serveres e ermiddagsmaden kl og fredage kl For de børn, der er i SFO l sidst på dagen, vil vores lbud dog som o est ikke være nok. Disse børn er meget velkomne l selv, at have en ekstra madpakke med. Børnenes garderober i Væksthuset skal tømmes hver fredag, så de kan blive rengjort. Der skal skrives navn i alt tøj. Børn fra Mariahuset beny er garderoberne ved deres klasse. Når Mariahuset lukkes ned, tager børnene deres overtøj og taske med hen i Væksthuset. Børnene må gerne medbringe eget legetøj, mobiltelefoner og spillekonsoller, det er dog på eget ansvar! Spillekonsoller og spil på mobiltelefoner må beny es 1/2 me i morgen SFO, og igen i dsrummet Det er forældrenes ansvar, hvilke spil børnene beny er på mobilen og spillekonsollen, men vi forventer dog at alle spil er alderssvarende! Det er ikke lladt at medbringe løbehjul, skateboard og rulleskøjter.

11 Børnene må gerne medbringe egen mobiltelefon, men det er på eget ansvar. Børnene skal spørge om lov l at bruge telefonen, det gælder ved både sms og opkald. At tage billeder og optage video er ikke lladt. For at vi har overblik over hvilke børn, der går med l fødselsdag er det vig gt, at I meddeler SFO en om dit barn skal med eller ikke skal med. Fødselarens forældre giver besked om, hvilken dato og dspunkt der holdes fødselsdag. SFO en udsender et forældrebrev ca. 4 gange om året. I brevet kan I læse om nuværende, kommende ak viteter og emner, samt prak ske informa oner. Brevet udsendes via forældreintra. Udover forældrebrevet udsender vi via forældreintra også en ak vitetsplan.

12 Udover de forskellige daglige ak viteter har vi faste tradi oner i SFOen. Forældrecafe: 4 gange om året a older vi forældrecafe, hvor alle forældre over en kop kaffe har mulighed for at snakke lidt mere med de andre forældre eller med os personale, end hverdagen o e giver mulighed for. Børnefest: En gang i året a older vi en samlet børnefest for alle børn i SFO en. Års der/høj der: Vi følger årets gang og laver ak viteter inspireret af års derne og høj derne. Til jul er det fast tradi on med julegave værksteder og juleture. Førskolen: I april måned starter førskolen op, så der kommer masser af nye børn i Væksthuset. Derfor rykker 1. klasserne l Mariahuset. Afslutning for 1. klasse: Hvert år i marts måned holder Væksthuset afslutning for 1. klasserne inden de rykker l Mariahuset, og bliver en del af de store børn. Afslutning for 3. klasse: Hvert år a older Mariahuset en afslutningsfest for 3. klasserne. Den a oldes inden sommerferien. Emneuger: Indimellem har vi emneuger, hvor alle SFO børn deltager. Vores forrige emneuge omhandlede karneval. Her blev der lavet dragter og danset og spillet. Vandkamp: Op l sommerferien a oldes der hvert år vandkamp for alle, der har lyst! Vandkampen foregår i skolegården.

13 BASEN: Er Væksthusets hjerte, hvor der er plads l mange forskellige ak viteter. Det er stedet hvor børn og voksne mødes, siger goddag og farvel. Det er også her børnene modtages om morgenen. Vi lægger stor vægt på, at der er plads l fordybelse derfor er har vi indre et rummet med små kroge l forskellig leg. 10EREN: I 10eren har vi et værksted med plads l mange forskellige krea ve udfoldelser. Her er vi ikke bange for, at få maling på gulvet. I 10eren har vi også et stort legobord og en bilbane. PUDERUM: Puderummet i garderoben bruges både l de vilde og de s lle lege. 0.A: Vi bruger 0.a s klasselokale l forskellige ak viteter og leg. Det kan både være krea ve ak viteter, musik, men også leg med bayblades.

14 MARIAHUSET: I SFO salen øverst i Mariahuset laves mange forskellige ak viteter ltænkt de lidt større børn i 2. og 3. klasse. Der er sofaer l hygge, spil og afslapning. Der er mulighed for krea ve ak viteter og der er pudehjørne, hvor der kan høres musik. GANGENE OG WII: Udover den øverste SFO sal beny er vi også klasserne l ak viteter og leg. I mellemgangen ved 3.a har vi en Wii, som bruges både af drenge og piger l dans, sportsspil og rockband. MINIKLUB: Miniklubben er et lbud for 3. klasserne og foregår i børnehavens sal i SFO den. Her laver vi forskellige ak viteter der er målre et de store. VÆRKSTEDER Tre gange i ugen har vi ski ende værksteder, hvor børn fra begge huse kan deltage. De e kan være syværksted, udeak viteter, musik, og kreaværksted.

15

16 SFO ens mål i forhold l børnene: SFO en danner grundlag for en stor del af barnets personlige og sociale udvikling. Vi bestræber os på, at børnene oplever SFO en, som et sted med nærværende og llidsfulde voksne. Mål og visioner: Børnene skal opleve SFO en som et trygt og rart sted at være. Børnene skal opleve SFO en som et frirum, hvor der er plads l leg og fri fantasi. Børnene mødes med opmærksomhed og anerkendelse. Børnene møder hinanden med forståelse og respekt. Børnene udvikler redskaber l selv, at kunne løse konflikter. Vi værner om børns venskaber og er med l at udvikle personlige og sociale kompetencer.

17 Samarbejde imellem SFO og hjem: Det er af stor betydning, at SFO og hjemmet samarbejder om barnets udvikling og trivsel. Derfor prioriterer SFO en også, at der så vidt muligt, ses en kon nuitet i barnets hverdag ved, at der er pædagoger lkny et de enkelte klasser. Mål og visioner: At samarbejdet bygger på engagement og dialog, så der er a larede og gensidige forventninger. At hjemmet holder sig orienteret om hverdagen og dens ak viteter. At hjemmet bakker op om ak viteter, som børnene deltager i, samt de arrangementer der er i SFO en. At hjemmet holder SFO en orienteret om særlige forhold, som berører barnets hverdag. At SFO en orienterer hjemmet, hvis der er forhold vedr. barnets hverdag, der kræver særlig opmærksomhed.

18 SFO ens mål og visioner: Da børn og voksne skal kunne udvikles og trives er det en nødvendighed, at det miljø vi færdes i, opleves som inspirerende og åbent for muligheder. Mål og visioner: SFO en er et sted: der inspirerer l nytænkning og mulighed for udfoldelse. hvor der er plads l spontanitet og fleksibilitet. hvor der udvises gensidig respekt. hvor vi udtrykker visioner og får nye ideer sammen. Vi er synlige voksne og rollemodeller for børnene. Humor er en del af hverdagen.

19 Sct. Norberts Skole bygger hele sit virke på det katolsk kristne livs og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn l formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende. Sct. Norberts Skole er opre et af præmonstratenserordenen i Det har al d været et mål at fastholde det tæ e samarbejde mellem skolen og den katolske menighed i Vejle. På Sct. Norberts Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro a lares og modnes. Sct. Norberts Skole ser det som sin opgave at vise respekt for den personlige værdighed hos medmennesket. Sct. Norberts Skole er sig sin økumeniske opgave bevidst. Sct. Norberts Skole skal søge at danne og uddanne eleverne l demokra og ligeværd som en livsholdning. På Sct. Norberts Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige poten aler l gavn for den enkelte og fællesskabet. Sct. Norberts Skole skal styrke elevernes mod l at træffe e sk funderede valg. Sct. Norberts Skole lstræber en undervisning af høj faglig kvalitet. Sct. Norberts Skole Blegbanken 1 B 7100 Vejle Tlf / norberts skole.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Færgens folder til nye forældre 2015

Færgens folder til nye forældre 2015 Færgens folder til nye forældre 2015 Fakta Fritidshjemmet er en del af Østerbrogården der er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1975. Østerbrogården består ligeledes af en udflytterbørnehave

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere