FYEKS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING &

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYEKS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING &"

Transkript

1 Z) 63.<t FYEKS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING & 1906 'i>jp X ; ffw» +a-'*i y

2

3 C. F. Aagaard, Professor. 1. Næsbyhoved Sø set fra Møllen. 2. Blomstrende Hvidtjørn, Dyrehaven. Tilh. Hr. Kg!. Bygningsinspektor J. V. Petersen. 3. Egn fra Comosøen.. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. 4. Fra Kullen. Tilh. Hr. Konsul I. L. Christensen. 5. Fra Hellebæk Skove ved Hammermøllen. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. N. A. Abildgaard, Professor. 6. Allegori. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. G. Achen. 7. Interiør med Figur. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Hans Agersnap. 8. Under Ligaardens Bakker. Tilh. Hr. Grosserer C. Jensen. A. Andersen-Lundby. 9. Landskab. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Cilius Andersen. 10. Anacapri, Hotelgaarden. Tilh. Hr. Kjøbm. Chr. Andersen jun. 11. Italiensk Genrebillede. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen. 12. Gamle Marthe. Tilh. Hr. Kjøbm. Georg Henningsen.

4 , 15, Vilh. Arnesen. Kong Haakons Indsejling paa Kristianiaf,jorden den 25. Novbr Tilh. Hr. Konsul Chr. Mogensen. Georg Stage. Tilh. Hr. Konsul I. L Christensen, Otto Bache, Professor. Tordenskjold i Marstrand. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. De Sammensvorne ride fra Finderup. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. En Hest, Studie fra Paris. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. 18. Portræt. V. Bendz. Tilh. Frk. L. A. Klug , 21, 22, 23, A. Bianchini (svensk Kunstner). Stille Sommeraften. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Carl Bille. Et Skib krydser ud af Kattegat paavej til Grønland. Tilh. Hr. fhv. Borgmester Malling Holm. Marine. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen. Chr. Blache, Professor. Kjøbenhavns Rhed. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L. Hey. Carl Bloch, Professor. Bedestolen. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze.

5 Joh. 3 Boesen. 24. Fænø Sund. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. 25. Parti fra Seis Mølle. Tilh. Hr. Redaktør, cand. phil. A. H. Jensen../. H. Brandt. 26. Brænding ved Hammeren, Bornholm. Tilh. Hr. Fabrikant S. Hempel. 27. Solglans paa Havet, Bornholm. Tilh. Hr. Kjøbm. Georg Henningsen. Niels Bredal. 28. Fra Perugia. Tilh. Hr. Skoleinspektør, cand. theol. Th. Siersted../. U. Bredsdorff. 29. Sjællandsk Landskab, tidligt Foraar. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. H. A. Brendekilde. 30. Prospekt af Odense Aa. Tilh. Fyens Stifts Sparekasse. 31. Maleren i Landsbyen. Tilh. Hr. Konsul Chr. Mogensen. 32. Skovparti. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær. 33. Vinterbillede. Tilh. Hr. Amtstuefuldmægtig C. Hansen. 34. Portræt. Tilh. Hr. Etatsraad C. H. Schnakenburg. 35. Interiør. Tilh. Hr. Teglværksejer L. Schnakenburg. Alfred Broge. 36. Sjællandsk Bondegaard. Tilh. Hr. Kjøbm. Chr. Andersen jun.

6 Agnes O. Budtz. 37. Roser. Tilh. Hr. Politimester Budtz. Riis Carstensen. 38. Nilen. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Godfred Christensen, Professor. 39. Parti fra Sæby Aa. Tilh. Hr. Etatsraad C. H. Schnakenburg. 40. Egn ved Mattrup. Tilh. Hr. fhv. Borgmester Malling Holm. Janus la Cour, Professor. 41. Fra Aarhus Bugten. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 42. Fra Bækkeskov. Tilh. Hr. Grosserer C. Jensen. J. C. Dahl, Professor (norsk Kunstner). 43. Parti fra Yossevangen. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Hans Dall. 44. Tisvilde. Aftenstemning. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard. Holger Drachmann. 45. Stranden ved Kjøge, Stormfloden Tilh. Hr. Skoleinspektør, cand. theol. Th. Siersted. 46. Skagen. Tilh. Hr. Amtstuefuldmægtig C. Hansen. Dankvart Dreyer. 47. Bransø, Lillebelt. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen.

7 Skitzer og Studier. Tilh. Hr. Redaktør M. Dreyer , C. V. Eckersberg, Professor. 56. Portræt. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen. 57. Flagbatteriet, Kronborg. Tilh. Frk. E. Henrichsen. 58. Portræt. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. E. Rasmussen Eilersen. 59. Parti fra Løveapothekets Have. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Viggo Fauerholdt. 60. Tant. 61. Optrækkende Uvejr, Dortrecht. 62. Parti fra den hollandske Kyst. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. Hans Fischer. 63. Landskab. Tilh. Hr. Politimester Budtz. Vilh. Th. Fischer. 64. Kalve paa Marken. Tilh. Hr. Kgl. Bygningsinspektør J. V. Petersen.

8 Harald 6 Foss. 65. Birk Sø ved Himmelbjerget. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. 66. Fra Rye, Solnedgang. Tilh. Hr. Fabrikant Wilh. Løngreen. Hans Friis. 67. Foraar. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 68. Parti fra Falster. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. 69. En gammel Præstegaard, tidligt Foraar. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. A. Fritz. 70. Himmelbjerget. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. Vilh. Groth. 71. Skovparti. J TiJh H Brygger w. Arntz. 72. Skovvej, j 3 * 6 Pieter Claesz van Haarlem (hollandsk Kunstner). 78 Stillelivsbillede, Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. Ad. Heinrich Hansen. 74. Fra Italien. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur. Elise Konstantin Hansen. 75. Akropolis. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 76. Stære. Tilh. Hr. Kancelliraad P. Engelstoft. Heinrich Hansen, Professor. 77. Stanza dell' Incendia, Palazzo Vaticano, Rom. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber.

9 , Konstantin Hansen, Professor. Portræt. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Kosturoestudie til P. D. Bruuns Figur. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. Otto Haslund, Professor. Bornholmsk Landskab. I T., D Tt 4. > Tilh. Hr.Jernstøber K. Brandt. Studie at en Hest. Eftermiddag i Glanskoven, j Hestene rides til Vands. ( Tilh. Hr. Læge Køer ved Stranden. j Vilh. Haslund. Italiensk. Axel Helsted, Professor. En Snog med en Frø. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 87, , 90, 91. Viggo Helsted. Vesterhavet ved Hantsholm. Tilh. Hr. Redaktor M. Dreyer. Frants Henningsen, Professor. Portræt. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Fra Hellebæk Strand. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L. Hey. En Begravelse, Kultegning. Tilh. Hr. Læge V. Krarup. Carsten Henrichsen. Sjællandsk Landskab. Tilh. Hr. Læge Vilh. Haslund.

10 8 O. A. Hermansen. 92. Fra Lyngby Sø. Tilh. Hr. Lithograf C. Hagen. 93. En Baghave, Akvarel. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Lerche. Oscar Herschend. 94. Øresund, en Fisker røgter Garn. 95. Udevalla Strand. Tilh. Hr. Kancelliraad P. Engelstoft. Carl Holsøe. 96. En Kæmpehøj, Jydsk Landskab. Tilh. Hr. Jernstober K. Brandt. Axel Hou. 97. Portræt af en lille Pige. Tilh. Hr. Lithograf C. Hagen. Peter Ilsted. 98. Interiør. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. V. Irminger. 99. Kronhjorte i Dyrehaven. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Jes Jacobsen Landskabsstudie, Aabenraa. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen. J. Th. Jensen Sommerdag paa en Eng. Tilh. Hr, Herredsfuldm. C. Petersen.

11 9 M. Jepsen Fra det indre af St. Knuds Kirke. Tilh. Hr. Pastor A. Gjerulff. Elisabeth Jerichau-Banmann Ægyptisk Vandbærerske. Tilh. Hr. Skoleinspektor, cand. theol. Th. Siersted Italiensk Dreng. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. Viggo Johansen Interiør. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Jens Juel Portræt. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen Landskab. Tilh. Hr. Herrredsfuldm., cand. jur. J. L. Jørgensen Anne Sophie og Helene Cathrine Ravn. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. V. Kock, Arkitekt Fra piazza di S. Pilegrim i Viterbo, Akvarel Indgang til Kirken S. Maria in Aracolli i Rom, Akvarel. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. Kolf (ældre hollandsk Knnstner) Frugtstykke. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. J. Kornerup, Professor Gentzano. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze.

12 10 P. S. Krøyer, Professor Fra Hornbæk Strand Hoved af en Italienerinde Søstudie, Maaneskin, Skagen. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt Taormina, Skitze. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard Gammel Kone, Spanien. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Vilh. Kyhn Efteraarsmorgen, Rye Station Eftermiddag ved Herregaarden Ansumgaard Aftenstudie fra Kalvebod Strand Aften, Skitze Uvejr over Knud Sø, Jysk Landskab Solen vil snart komme, Kalvebod Strand Fra Ordrup.Have Ved Nykjøbing paa Falster Oprørt Sø ved Bornholm Solglimt paa Vandet, Kalvebod Strand. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt Fra gi. Rye. Tilh. Hr. Brygger W. Arntz. Christen Købke Forum i Pompej Cigarsælgerne Portræt Portræt Parti fra Kastelvolden Kyst ved Kapri, oprørt Sø. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt.

13 Portræt Portræt.! Tegning Portræt. ) Tilh. Hr. Jernstoher K. Brandt Kunstnerens Moder Kunstnerens Morbroder Parti af Østerbro. Tilh. Frøknerne A. og K. Petersen Kunstnerens Bedstemoder. Tilh. Enkefru Waidtløff- Viggo Langer Lellingeaa ved Kjøge Lellingeaaens Udløb. Tilh. Hr. Konsul J. L. Christensen. Emanuel Larsen Søstykke. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. Knud Larsen Høstscene. Tilh. Hr Jernstøber K. Brandt. G. Emil Libert Hardanger Fjord. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Carl Locher, Professor Parti ved Kronborg. Tilh. Hr. Bankdirektør E. Lausen. F. C. Lund, Professor Fra Monte Piticia, Rom. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber.

14 12 Niels M. Lund Bomborough Castle, Englands Østkyst. Tilh. Hr. Etatsraad C. H. Schnakenburg. H. Lubbers Kystparti. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær Marinebillede Marinebillede. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo. Mathias Lutken Marinebillede. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær Stille Aften ved Guldborg. Tilh. Enkefru P. Lutken En Baad i Blæst. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. H. Lønborg Portræt. Tilh. Hr. Snedkermester L. F. Andresen. Karel van Mander (hollandsk Kunstner) Portræt af Chr. IV. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Hds. kgl. Højhed Prinsesse Marie af Danmark Akvarel. Tilh. Hr. Redaktør M. Dreyer. Vilh. Marstrand, Professor Liggende nøgen Kvinde. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Oscar Mathiesen Musemanden paa Dyrehavsbakken. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen.

15 13 C. L. F. Messmann Den gamle Strandvej, set fra Bellevue. Tilh. Hr. fhv Borgmester Malling Holm. Louis Moe (norsk Kunstner). " 162. Fra Vestfjord ved Christiania Modelstudie, den forlorne Søn. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. N. P. Mols Fire Kattekillinger. Skitze. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. D. Monies, Professor. ice" ^or ' ræ^- Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen Portræt. ) Chr. Mølsted Istransport, Drogden. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo Marine. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Carl Neumann Slaget paa Kjøhenhavns Rhed Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. H. Olrik, Professor Portræt Portrætgruppe. [ Tilh. Frøken E. Engelstoft Portræt, Kultegning. J 174. Portræt' } Tilh ' Hr " Ingeniør > cand - P 0^" 1 ' Weber.

16 14 lul. Paulsen Portræt. Tilh. Frøknerne Hey Pile ved en gammel Hytte. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt Portræt af en Piskerkone Interiør af en Bon destue. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. \l 9 - P r^ræ^ j Tilh. Hr. Redaktør M. Dreyer Portræt. Ole Pedersen Fra Corsika. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. Thorolf Pedersen Udfor Gilleleje Havnemole. Tilh. Hr. Stadsingeniør N. H. Blicher Marine. Tilh. Hr. Arkitekt Alfred Petersen Fiskerpige. Tilh. Hr. Tandlæge Rudolph Jørgensen. Viggo Pedersen Ved Dammen bag Skamstrup Præstegaard. Tilh. Hr. Stadsingeniør N. H. Blicher. Topp Petersen Fra Saltholm, Bygevejr. Tilh. Hr. Læge V. Krarup. Th. Philipsen Saltholm. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur. F. Rohde Landskab. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen Vinterlandskab, Dyrehaven. Tilh. Hr. Lilhograf C. Hagen.

17 15 Vilh. Rosenstand, Professor Interiør. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. L. A. Ring Studiehoved. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur. Svend Rønne Fra Antiksamlingen paa Charlottenborg. Tilh. Hr..Kustode N. Pindstofte. Carl Anton Saabye Parti fra Gudvangen i Norge. Tilh. Frøken Th. Fahnøe. G. Salomon Musikundervisning. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen. Laura Sarauiv Færøisk Pige. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L. Hey Sofus Schack Portræt. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. N. F. Schiøttz-Jensen Fra Capri. Tilh. Hr. Kanceiliraad P. Engelstoft Parti fra Capri. Tilh. Hr. Kjøbmand Georg Henningsen Skovvej. Tilh. Hr. Apotheker S. von Eggers Fra Italien. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur.

18 16 C. Schlichting-Carlsen Fra Genfersøen. Tilh. Hr. Kgl. Bygningsinspektør J. V. Petersen Parti fra Nordsjælland. Tilh. Hr. Bankdirektør E. Lausen. Axel Schovelin Mellem Lammefjord og Kattegat. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard. Frantz Schwartz. 205* Interiør' } ^1" 1 ' ^ ru Etatsraadinde Lotze Landskabsstudie. Tilh. Hr. Kgl. Bygningsinspektør J. V. Petersen Studie af en Mand. 1,,, oao di j ' i tt" j Tilh.Hr.Konferensraad G. Koch Studie af en Kvmde.) 209. En Fisker. Tilh. Hr. Kancelliraad P. Engelstoft Krig og Fred, Studie til Loftsmaleri paa Frederiksborg Slot Kristus velsigner de smaa Børn. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen Landskab. Tilh. Hr. Arkitekt Alfred Petersen. N. Simonsen, Professor Tscherkesser og Baschi-Bozukker forfulgte af Kosakker. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo. Simon Simonsen Kornerup Præstegaard ved Roskilde. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo.

19 Joachim 17 Skovgaard Lirsfloden. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Jørg. Sonne Parti fra Esrom. Tilh. Hr. Skoleinspektør, cand. theol. Th. Siersted. C. M. Soya-Jensen Sæby Strand. Tilh. Hr. Kellner Carl Hansen. F. L. Siorch Kvinderne ved den hellige Grav. Tilh. Hr. Overretssagfører P. P. Gram. C. Frederik Sørensen, Professor Skibe i Sundet. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo Venedigs Rhed Fra den svenske Skærgaard. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber 222. Marinebillede. Tilh. Hr. Læge Vilh. Haslund. A. C. Tersløse Landskab, Tøvejr. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen Et gammelt Hus Blomsterbillede. Tilh. Hr. Snedkermester L. F. Andresen. M. Therkelsen Køerne drives hjem. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt.

20 Anion 18 Thiele Parti fra Refsnæs. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Carl Thomsen, Professor To Veninder. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch Julemorgen i en Præstegaard. Tilh. Hr. Boghandler Rs. Hansen. Emmy Thornamm Jordbærkurv. Tilh. Hr. Inspektor Schiøtz. L. Tuxen, Professor Aftenselskab i Atelieiet. Tilh Hr. Jernstober K. Brandt Fiskerpige. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Ulsten (norsk Kunstner) Vrag Aktion paa Jæderen. Tilh. Hr. Politimester Budtz. E. Wennerwald Landevej paa Taasinge. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard. O. A. Wergeland Christian den Anden ved Dyvekes Dødsleje. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L Hey. F. Vehrmehren, Professor Portræt. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze.

21 19 J. P. v. Wildenradt Kystparti fra Brittania. Tilh. Hr. Konsul J. L. Christensen Jægersborg Dyrehave. Tilh. Hr. Læge G. Schroll Vej med blomstrende Hyld. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Chr. Zacho, Professor Landskab. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær Skovsø i Aftenskumring. Tilh. Hr. Grosserer C. Jensen Sandede Veje. Tilh. Hr. Apotheker S. von Eggers. Kristian Zahrlmann Interiør. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Z ilten Faar paa Heden. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. Se næste Side.

22 20 T i l l æ g. II. A. Rrendekilde Portræt af en ung Pige ved Stranden. Tilh. Hr. Direktør Vald. JacoBsen Nature morte. Violer. Fuglereden. Døde Mejser. Augusta Dohlmann. Tilh. Hr. Arkitekt Schwanenflugel.. Th. Læssøe Peterskirken i Rom, set fra Villa Doria. Tilh. Hr. Partikulier R. C. Strøm.

23 : - - " aegeabift. ' -, * - ' - - k -.".-.. S

24 FYENS STIFTSBOGTRYKKERI (DREYER)

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper torsdag 3. marts kl. 13 ure, møbler og

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING - ;; UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1909 KØBENHAVN

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.) Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål ( Til alle ligningsmyndigheder

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere