FYEKS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING &

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYEKS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING &"

Transkript

1 Z) 63.<t FYEKS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING & 1906 'i>jp X ; ffw» +a-'*i y

2

3 C. F. Aagaard, Professor. 1. Næsbyhoved Sø set fra Møllen. 2. Blomstrende Hvidtjørn, Dyrehaven. Tilh. Hr. Kg!. Bygningsinspektor J. V. Petersen. 3. Egn fra Comosøen.. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. 4. Fra Kullen. Tilh. Hr. Konsul I. L. Christensen. 5. Fra Hellebæk Skove ved Hammermøllen. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. N. A. Abildgaard, Professor. 6. Allegori. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. G. Achen. 7. Interiør med Figur. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Hans Agersnap. 8. Under Ligaardens Bakker. Tilh. Hr. Grosserer C. Jensen. A. Andersen-Lundby. 9. Landskab. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Cilius Andersen. 10. Anacapri, Hotelgaarden. Tilh. Hr. Kjøbm. Chr. Andersen jun. 11. Italiensk Genrebillede. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen. 12. Gamle Marthe. Tilh. Hr. Kjøbm. Georg Henningsen.

4 , 15, Vilh. Arnesen. Kong Haakons Indsejling paa Kristianiaf,jorden den 25. Novbr Tilh. Hr. Konsul Chr. Mogensen. Georg Stage. Tilh. Hr. Konsul I. L Christensen, Otto Bache, Professor. Tordenskjold i Marstrand. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. De Sammensvorne ride fra Finderup. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. En Hest, Studie fra Paris. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. 18. Portræt. V. Bendz. Tilh. Frk. L. A. Klug , 21, 22, 23, A. Bianchini (svensk Kunstner). Stille Sommeraften. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Carl Bille. Et Skib krydser ud af Kattegat paavej til Grønland. Tilh. Hr. fhv. Borgmester Malling Holm. Marine. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen. Chr. Blache, Professor. Kjøbenhavns Rhed. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L. Hey. Carl Bloch, Professor. Bedestolen. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze.

5 Joh. 3 Boesen. 24. Fænø Sund. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. 25. Parti fra Seis Mølle. Tilh. Hr. Redaktør, cand. phil. A. H. Jensen../. H. Brandt. 26. Brænding ved Hammeren, Bornholm. Tilh. Hr. Fabrikant S. Hempel. 27. Solglans paa Havet, Bornholm. Tilh. Hr. Kjøbm. Georg Henningsen. Niels Bredal. 28. Fra Perugia. Tilh. Hr. Skoleinspektør, cand. theol. Th. Siersted../. U. Bredsdorff. 29. Sjællandsk Landskab, tidligt Foraar. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. H. A. Brendekilde. 30. Prospekt af Odense Aa. Tilh. Fyens Stifts Sparekasse. 31. Maleren i Landsbyen. Tilh. Hr. Konsul Chr. Mogensen. 32. Skovparti. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær. 33. Vinterbillede. Tilh. Hr. Amtstuefuldmægtig C. Hansen. 34. Portræt. Tilh. Hr. Etatsraad C. H. Schnakenburg. 35. Interiør. Tilh. Hr. Teglværksejer L. Schnakenburg. Alfred Broge. 36. Sjællandsk Bondegaard. Tilh. Hr. Kjøbm. Chr. Andersen jun.

6 Agnes O. Budtz. 37. Roser. Tilh. Hr. Politimester Budtz. Riis Carstensen. 38. Nilen. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Godfred Christensen, Professor. 39. Parti fra Sæby Aa. Tilh. Hr. Etatsraad C. H. Schnakenburg. 40. Egn ved Mattrup. Tilh. Hr. fhv. Borgmester Malling Holm. Janus la Cour, Professor. 41. Fra Aarhus Bugten. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 42. Fra Bækkeskov. Tilh. Hr. Grosserer C. Jensen. J. C. Dahl, Professor (norsk Kunstner). 43. Parti fra Yossevangen. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Hans Dall. 44. Tisvilde. Aftenstemning. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard. Holger Drachmann. 45. Stranden ved Kjøge, Stormfloden Tilh. Hr. Skoleinspektør, cand. theol. Th. Siersted. 46. Skagen. Tilh. Hr. Amtstuefuldmægtig C. Hansen. Dankvart Dreyer. 47. Bransø, Lillebelt. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen.

7 Skitzer og Studier. Tilh. Hr. Redaktør M. Dreyer , C. V. Eckersberg, Professor. 56. Portræt. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen. 57. Flagbatteriet, Kronborg. Tilh. Frk. E. Henrichsen. 58. Portræt. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. E. Rasmussen Eilersen. 59. Parti fra Løveapothekets Have. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Viggo Fauerholdt. 60. Tant. 61. Optrækkende Uvejr, Dortrecht. 62. Parti fra den hollandske Kyst. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. Hans Fischer. 63. Landskab. Tilh. Hr. Politimester Budtz. Vilh. Th. Fischer. 64. Kalve paa Marken. Tilh. Hr. Kgl. Bygningsinspektør J. V. Petersen.

8 Harald 6 Foss. 65. Birk Sø ved Himmelbjerget. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. 66. Fra Rye, Solnedgang. Tilh. Hr. Fabrikant Wilh. Løngreen. Hans Friis. 67. Foraar. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 68. Parti fra Falster. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. 69. En gammel Præstegaard, tidligt Foraar. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. A. Fritz. 70. Himmelbjerget. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. Vilh. Groth. 71. Skovparti. J TiJh H Brygger w. Arntz. 72. Skovvej, j 3 * 6 Pieter Claesz van Haarlem (hollandsk Kunstner). 78 Stillelivsbillede, Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. Ad. Heinrich Hansen. 74. Fra Italien. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur. Elise Konstantin Hansen. 75. Akropolis. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 76. Stære. Tilh. Hr. Kancelliraad P. Engelstoft. Heinrich Hansen, Professor. 77. Stanza dell' Incendia, Palazzo Vaticano, Rom. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber.

9 , Konstantin Hansen, Professor. Portræt. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Kosturoestudie til P. D. Bruuns Figur. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. Otto Haslund, Professor. Bornholmsk Landskab. I T., D Tt 4. > Tilh. Hr.Jernstøber K. Brandt. Studie at en Hest. Eftermiddag i Glanskoven, j Hestene rides til Vands. ( Tilh. Hr. Læge Køer ved Stranden. j Vilh. Haslund. Italiensk. Axel Helsted, Professor. En Snog med en Frø. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. 87, , 90, 91. Viggo Helsted. Vesterhavet ved Hantsholm. Tilh. Hr. Redaktor M. Dreyer. Frants Henningsen, Professor. Portræt. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Fra Hellebæk Strand. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L. Hey. En Begravelse, Kultegning. Tilh. Hr. Læge V. Krarup. Carsten Henrichsen. Sjællandsk Landskab. Tilh. Hr. Læge Vilh. Haslund.

10 8 O. A. Hermansen. 92. Fra Lyngby Sø. Tilh. Hr. Lithograf C. Hagen. 93. En Baghave, Akvarel. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Lerche. Oscar Herschend. 94. Øresund, en Fisker røgter Garn. 95. Udevalla Strand. Tilh. Hr. Kancelliraad P. Engelstoft. Carl Holsøe. 96. En Kæmpehøj, Jydsk Landskab. Tilh. Hr. Jernstober K. Brandt. Axel Hou. 97. Portræt af en lille Pige. Tilh. Hr. Lithograf C. Hagen. Peter Ilsted. 98. Interiør. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. V. Irminger. 99. Kronhjorte i Dyrehaven. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Jes Jacobsen Landskabsstudie, Aabenraa. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen. J. Th. Jensen Sommerdag paa en Eng. Tilh. Hr, Herredsfuldm. C. Petersen.

11 9 M. Jepsen Fra det indre af St. Knuds Kirke. Tilh. Hr. Pastor A. Gjerulff. Elisabeth Jerichau-Banmann Ægyptisk Vandbærerske. Tilh. Hr. Skoleinspektor, cand. theol. Th. Siersted Italiensk Dreng. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. Viggo Johansen Interiør. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Jens Juel Portræt. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen Landskab. Tilh. Hr. Herrredsfuldm., cand. jur. J. L. Jørgensen Anne Sophie og Helene Cathrine Ravn. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. V. Kock, Arkitekt Fra piazza di S. Pilegrim i Viterbo, Akvarel Indgang til Kirken S. Maria in Aracolli i Rom, Akvarel. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. Kolf (ældre hollandsk Knnstner) Frugtstykke. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. J. Kornerup, Professor Gentzano. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze.

12 10 P. S. Krøyer, Professor Fra Hornbæk Strand Hoved af en Italienerinde Søstudie, Maaneskin, Skagen. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt Taormina, Skitze. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard Gammel Kone, Spanien. Tilh. Hr. Konsul L. B. Muus. Vilh. Kyhn Efteraarsmorgen, Rye Station Eftermiddag ved Herregaarden Ansumgaard Aftenstudie fra Kalvebod Strand Aften, Skitze Uvejr over Knud Sø, Jysk Landskab Solen vil snart komme, Kalvebod Strand Fra Ordrup.Have Ved Nykjøbing paa Falster Oprørt Sø ved Bornholm Solglimt paa Vandet, Kalvebod Strand. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt Fra gi. Rye. Tilh. Hr. Brygger W. Arntz. Christen Købke Forum i Pompej Cigarsælgerne Portræt Portræt Parti fra Kastelvolden Kyst ved Kapri, oprørt Sø. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt.

13 Portræt Portræt.! Tegning Portræt. ) Tilh. Hr. Jernstoher K. Brandt Kunstnerens Moder Kunstnerens Morbroder Parti af Østerbro. Tilh. Frøknerne A. og K. Petersen Kunstnerens Bedstemoder. Tilh. Enkefru Waidtløff- Viggo Langer Lellingeaa ved Kjøge Lellingeaaens Udløb. Tilh. Hr. Konsul J. L. Christensen. Emanuel Larsen Søstykke. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. Knud Larsen Høstscene. Tilh. Hr Jernstøber K. Brandt. G. Emil Libert Hardanger Fjord. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Carl Locher, Professor Parti ved Kronborg. Tilh. Hr. Bankdirektør E. Lausen. F. C. Lund, Professor Fra Monte Piticia, Rom. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber.

14 12 Niels M. Lund Bomborough Castle, Englands Østkyst. Tilh. Hr. Etatsraad C. H. Schnakenburg. H. Lubbers Kystparti. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær Marinebillede Marinebillede. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo. Mathias Lutken Marinebillede. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær Stille Aften ved Guldborg. Tilh. Enkefru P. Lutken En Baad i Blæst. Tilh. Hr. Pastor E. Koch. H. Lønborg Portræt. Tilh. Hr. Snedkermester L. F. Andresen. Karel van Mander (hollandsk Kunstner) Portræt af Chr. IV. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Hds. kgl. Højhed Prinsesse Marie af Danmark Akvarel. Tilh. Hr. Redaktør M. Dreyer. Vilh. Marstrand, Professor Liggende nøgen Kvinde. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Oscar Mathiesen Musemanden paa Dyrehavsbakken. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen.

15 13 C. L. F. Messmann Den gamle Strandvej, set fra Bellevue. Tilh. Hr. fhv Borgmester Malling Holm. Louis Moe (norsk Kunstner). " 162. Fra Vestfjord ved Christiania Modelstudie, den forlorne Søn. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. N. P. Mols Fire Kattekillinger. Skitze. Tilh. Hr. Korpslæge Fr. Svendsen. D. Monies, Professor. ice" ^or ' ræ^- Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen Portræt. ) Chr. Mølsted Istransport, Drogden. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo Marine. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Carl Neumann Slaget paa Kjøhenhavns Rhed Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. H. Olrik, Professor Portræt Portrætgruppe. [ Tilh. Frøken E. Engelstoft Portræt, Kultegning. J 174. Portræt' } Tilh ' Hr " Ingeniør > cand - P 0^" 1 ' Weber.

16 14 lul. Paulsen Portræt. Tilh. Frøknerne Hey Pile ved en gammel Hytte. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt Portræt af en Piskerkone Interiør af en Bon destue. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch. \l 9 - P r^ræ^ j Tilh. Hr. Redaktør M. Dreyer Portræt. Ole Pedersen Fra Corsika. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. Thorolf Pedersen Udfor Gilleleje Havnemole. Tilh. Hr. Stadsingeniør N. H. Blicher Marine. Tilh. Hr. Arkitekt Alfred Petersen Fiskerpige. Tilh. Hr. Tandlæge Rudolph Jørgensen. Viggo Pedersen Ved Dammen bag Skamstrup Præstegaard. Tilh. Hr. Stadsingeniør N. H. Blicher. Topp Petersen Fra Saltholm, Bygevejr. Tilh. Hr. Læge V. Krarup. Th. Philipsen Saltholm. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur. F. Rohde Landskab. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen Vinterlandskab, Dyrehaven. Tilh. Hr. Lilhograf C. Hagen.

17 15 Vilh. Rosenstand, Professor Interiør. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. L. A. Ring Studiehoved. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur. Svend Rønne Fra Antiksamlingen paa Charlottenborg. Tilh. Hr..Kustode N. Pindstofte. Carl Anton Saabye Parti fra Gudvangen i Norge. Tilh. Frøken Th. Fahnøe. G. Salomon Musikundervisning. Tilh. Fru Kammerherreinde Heltzen. Laura Sarauiv Færøisk Pige. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L. Hey Sofus Schack Portræt. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber. N. F. Schiøttz-Jensen Fra Capri. Tilh. Hr. Kanceiliraad P. Engelstoft Parti fra Capri. Tilh. Hr. Kjøbmand Georg Henningsen Skovvej. Tilh. Hr. Apotheker S. von Eggers Fra Italien. Tilh. Hr. Direktør Johs. Valeur.

18 16 C. Schlichting-Carlsen Fra Genfersøen. Tilh. Hr. Kgl. Bygningsinspektør J. V. Petersen Parti fra Nordsjælland. Tilh. Hr. Bankdirektør E. Lausen. Axel Schovelin Mellem Lammefjord og Kattegat. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard. Frantz Schwartz. 205* Interiør' } ^1" 1 ' ^ ru Etatsraadinde Lotze Landskabsstudie. Tilh. Hr. Kgl. Bygningsinspektør J. V. Petersen Studie af en Mand. 1,,, oao di j ' i tt" j Tilh.Hr.Konferensraad G. Koch Studie af en Kvmde.) 209. En Fisker. Tilh. Hr. Kancelliraad P. Engelstoft Krig og Fred, Studie til Loftsmaleri paa Frederiksborg Slot Kristus velsigner de smaa Børn. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen Landskab. Tilh. Hr. Arkitekt Alfred Petersen. N. Simonsen, Professor Tscherkesser og Baschi-Bozukker forfulgte af Kosakker. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo. Simon Simonsen Kornerup Præstegaard ved Roskilde. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo.

19 Joachim 17 Skovgaard Lirsfloden. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Jørg. Sonne Parti fra Esrom. Tilh. Hr. Skoleinspektør, cand. theol. Th. Siersted. C. M. Soya-Jensen Sæby Strand. Tilh. Hr. Kellner Carl Hansen. F. L. Siorch Kvinderne ved den hellige Grav. Tilh. Hr. Overretssagfører P. P. Gram. C. Frederik Sørensen, Professor Skibe i Sundet. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Chr. Milo Venedigs Rhed Fra den svenske Skærgaard. Tilh. Hr. Ingeniør, cand. polyt. Weber 222. Marinebillede. Tilh. Hr. Læge Vilh. Haslund. A. C. Tersløse Landskab, Tøvejr. Tilh. Hr. Arkitekt N. Jacobsen Et gammelt Hus Blomsterbillede. Tilh. Hr. Snedkermester L. F. Andresen. M. Therkelsen Køerne drives hjem. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt.

20 Anion 18 Thiele Parti fra Refsnæs. Tilh. Hr. Jernstøber K. Brandt. Carl Thomsen, Professor To Veninder. Tilh. Hr. Konferensraad G. Koch Julemorgen i en Præstegaard. Tilh. Hr. Boghandler Rs. Hansen. Emmy Thornamm Jordbærkurv. Tilh. Hr. Inspektor Schiøtz. L. Tuxen, Professor Aftenselskab i Atelieiet. Tilh Hr. Jernstober K. Brandt Fiskerpige. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Ulsten (norsk Kunstner) Vrag Aktion paa Jæderen. Tilh. Hr. Politimester Budtz. E. Wennerwald Landevej paa Taasinge. Tilh. Hr. Apotheker P. de Neergaard. O. A. Wergeland Christian den Anden ved Dyvekes Dødsleje. Tilh. Hr. Landsthingsmand, Konsul Fr. L Hey. F. Vehrmehren, Professor Portræt. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze.

21 19 J. P. v. Wildenradt Kystparti fra Brittania. Tilh. Hr. Konsul J. L. Christensen Jægersborg Dyrehave. Tilh. Hr. Læge G. Schroll Vej med blomstrende Hyld. Tilh. Hr. Skolebestyrer H. Rasmussen. Chr. Zacho, Professor Landskab. Tilh. Hr. Tandlæge Chr. Kjær Skovsø i Aftenskumring. Tilh. Hr. Grosserer C. Jensen Sandede Veje. Tilh. Hr. Apotheker S. von Eggers. Kristian Zahrlmann Interiør. Tilh. Fru Etatsraadinde Lotze. Z ilten Faar paa Heden. Tilh. Hr. Driftsbestyrer Fauerholdt. Se næste Side.

22 20 T i l l æ g. II. A. Rrendekilde Portræt af en ung Pige ved Stranden. Tilh. Hr. Direktør Vald. JacoBsen Nature morte. Violer. Fuglereden. Døde Mejser. Augusta Dohlmann. Tilh. Hr. Arkitekt Schwanenflugel.. Th. Læssøe Peterskirken i Rom, set fra Villa Doria. Tilh. Hr. Partikulier R. C. Strøm.

23 : - - " aegeabift. ' -, * - ' - - k -.".-.. S

24 FYENS STIFTSBOGTRYKKERI (DREYER)

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING. AKKANGfcliET AF. J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen. (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN.

SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING. AKKANGfcliET AF. J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen. (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN. F O R T EG XE L S K m SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING AKKANGfcliET AF J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN. (t TRIKKS IJHOTii YK KL'l;i (II. J. SC'IIW).

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER 184 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 mmi fe. ; ' p* 'M '

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1800-TALLET - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1 ROMANTIKKEN 1800-1870 Karakteriseret ved: Fascination af folkeeventyret

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere