Vi skal flytte! Foto: Flemming Sommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal flytte! Foto: Flemming Sommer"

Transkript

1 FEBRUAR 2013 I Ældre Sagen område 10B Hovedstaden ARRANGEMENTER FREDERIKSBERG Kørestolsadgang TX Teleslyngeanlæg Vi skal flytte! Foto: Flemming Sommer Ny adresse. Det er mig en stor glæde at kunne skrive dette indlæg i Det Sker. Efter mere end 14 år skal vi flytte fra Sankt Thomas Alle 1, fordi de nuværende forhold ikke passer til vores stigende aktivitetsniveau. Med andre ord, vi har behov for mere plads. Disse tanker opstod i begyndelsen af 2012, hvor nabolokalerne blev ledige. De var tidligere sammenhængende med vores lokaler på Sankt Thomas Alle 1, og det var derfor naturligt at undersøge mulighederne for igen at sammenlægge dem. Det viste sig imidlertid, at det ikke lod sig gøre med et fornuftigt resultat, hvortil kom, at vi ikke kunne forhandle huslejen ned til et niveau, som vi også kunne forvente, at Frederiksberg Kommune ville acceptere. Vi afbrød derfor forhandlingerne og begyndte at under søge udbuddet af ledige lokaler i Frederiksberg Kommune. Efter nogen tid fandt vi frem til nogle yderst velegnede lokaler beliggende i Rialto bygningen på hjørnet af Smallegade og Falkoner Alle. Her var der 466 m 2 kontorlokaler ledige. Vi har nu indgået lejekontrakt på lejemålet til overtagelse 1. april Vi får adressen Howitzvej 1, 1. sal, 2000 Frederiksberg. Det er på hjørnet af Howitzvej og Falkoner Alle og således meget centralt på Frederiksberg. Der er kun få minutters gang til metroen, og Frederiksberg Rådhusplads med en række buslinjer er lige i nærheden. Adgangsforholdene til lokalerne er rigtig gode. De er som nævnt beliggende på første sal. Ud over trappeadgang er der 2 elevatorer, hvoraf den ene er velegnet til kørestole, den anden til almindelig persontransport. Der er 4 mødelokaler, heraf et stort, der er noget større end det, vi kender fra Sankt Thomas Alle 1, og som også har den fordel, at det ikke har gennemgang til og fra andre lokaler en væsentlig forbedring i forhold til det, vi kender. Alle lokaler, både mødelokaler og it-afdelingens undervisningsrum, har direkte adgang fra en gennemgående fordelingsgang. Ved indskrivning til kurser og arrangementer kan ventetiden tilbringes i det store mødelokale og ikke i en Indgang om hjørnet, Howitzvej 1. lang kø på gade eller i port, hvilket sikkert vil glæde mange. Endvidere skal nævnes, at der er et stort og et lille køkken samt tre toilet ter, hvoraf det ene er indrettet som handicaptoilet. Vi får således samlet alle mødelokaler og al it-undervisning under samme tag, og vi får gode lyse og tidssvarende lokaler til glæde for alle, der kommer i huset. Vi glæder os derfor meget til at flytte ind, ligesom vi glæder os til at præsentere lokalerne ved en officiel åbning i midten af april Bent Skovgaard Formand HUSK ÅRSMØDET LØRDAG 23. MARTS som holdes i Bibliotekssalen, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Se dagsorden inde i bladet. Som medlem af Ældre Sagen har du mulighed for at deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10B

2 FREDERIKSBERG Kontor: Sankt Thomas Alle 1, 1824 Frederiksberg C Kontor- og telefontid: Mandag-fredag kl Tlf.: Hjemmeside: frederiksberg Formand Bent Skovgaard Tlf.: Næstformand og kontaktperson for de sociale aktiviteter Astrid Bregninge Tlf.: Kasserer Ingelise Pretzmann Tlf.: Kontaktperson for ældrepolitik Finn Madsen Tlf.: Kontaktperson for motion og sundhed Bente Sibbern Tlf.: Kontaktperson for it-aktiviteter Erik Kjær Tlf.: Kontaktperson for aktivitetsgruppen Christiane Hansen Tlf.: Lokal medlemsrådgivning: Åbningstid tirsdag og torsdag. Rådgivningen består af 3 personer: 2 jurister og 1 socialrådgiver. Se nærmere under Medlemsservice. Medlemsservice Medlemsrådgivning Tirsdage og torsdage kl Sted: Kontoret, Sankt Thomas Alle 1. Vi giver sociale og juridiske råd. En af vore tre rådgivere kan træffes på ovennævnte tidspunkter, tlf , eller du kan sende en til: Socialrådgiveren vil sammen med dig prøve at afklare dine problemer. Har du bare behov for at tale med et andet menneske, er du også velkommen. Juristerne vil kunne vejlede dig i spørgsmål om arv, testamente mv. Hvis du ønsker at tale med en bestemt rådgiver, kan kontoret oplyse vedkommendes træffetid. Kontor- og telefontid mandag-fredag kl , tlf Bemærk: Rådgivernes telefonnummer slutter med 5, medens kontorets slutter med 2. Hvis du har svært ved at møde frem, kan du aftale, at rådgiveren kommer hjem til dig. Rådgiverne har tavshedspligt. Har du et økonomisk problem, må vi bede dig rette henvendelse til Ældre Sagens cen trale rådgivning, tlf , mandag-onsdag kl , torsdag kl Datastuen Har du problemer med din computer? Så er der mulighed for hjælp. Du kan besøge datastuen på Frederiksberg Alle 29 på fredage kl i undervisningssæsonen. Ring eventuelt og bestil tid på tlf Du kan tage din bærbare eller stationære computer med og få hjælp til at downloade eller opdatere programmer, mail-problemer, Frivilligjob Bliv besøgsven En besøgsven påtager sig en kær forpligtelse ved ca. en gang om ugen at besøge et ældre, oftest ensomt, menneske for i en times tid eller halvanden at være sammen med den pågældende. Man kan i den tid få en hyggelig snak sammen, måske over en kop kaffe og en småkage. Hvis begge har lyst til at gå en tur, vil det sikkert være en stor oplevelse for besøgsværten, som vi kalder den, der får besøget. Besøgsvenner har selvfølgelig ingen forpligtelse til at udføre nogen form for arbejde i besøgsværtens hjem. Det er hjemmehjælperens opgave. Mange vil sikkert føle opgaven som en stor og bunden forpligtelse, men der er ingen pligt til at stå på spring hver uge. Hvis man har aftalt ferie eller anden form for bortrejse i en uge eller to, er det naturligvis blot at fortælle besøgsværten dette. Måske kan man aftale at ringe sammen en gang eller to. At være besøgsven er et af de mest givende og dejlige job, Ældre Sagen kan tilbyde sine medlemmer. Og husk, lønnen er glæden ved at hjælpe andre! oprydning på harddisk, vejledning om sikkerhedskopiering m.m., og vi bidrager gerne med et godt råd. De frivillige superbrugere er ulønnede og forsøger at hjælpe i den pågældende situation. Er du tilmeldt et kursus, får du billet til 2 gratis besøg. Går du ikke på et af vores kurser, kan du på Ældre Sagens kontor, Sankt Thomas Alle 1, på hverdage kl for 100 kr. købe billet til 4 besøg. En anden mulighed for hjælp er at ringe til Ældre Sagens hotline, Senior PC Support, mandag-fredag kl på tlf Hjælpen er gratis. Du betaler kun udgiften til telefonopkaldet. Kontakt det offentlige Onsdage kl Vi er parate til teknisk at hjælpe dig med at udfylde en del af de skemaer, der i dag skal anvendes digitalt i kontakten med det offentlige. Det kan være et skema til nyt sundhedskort, meddelelse om flytning, ansøgning om parkeringstilladelse, ændring af din forskudsopgørelse etc. For nogle af disse ansøgninger skal der betales et gebyr til den pågældende myndighed. Du kan kontakte os på tlf , eller du kan komme forbi, vi er der i ovennævnte tidsrum. Du skal huske dit NemID, idet det er adgangen til dine personlige oplysninger. Har du ikke NemID, hjælper vi med at bestille det. Vi har naturligvis tavshedspligt. Ring til eller mød op på kontoret, Sankt Thomas Alle 1, mandag-fredag kl , tlf , og meld dig som besøgsven. Du vil meget hurtigt blive kontaktet af vores social-humanitære kontaktperson. Stavgang instruktør Kom og vær med til at lede et hold stavgængere. Har du lyst og evt. kendskab til stavgang, så tøv ikke med at ringe. Ældre Sagen tilbyder kursus. Ring til kontoret mellem kl. 12 og 14, tlf , og du vil blive kontaktet. Motion instruktør Har du lyst til at blive en af hverdagens helte? Undervise i gymnastik for deltagere, hvor fysikken ikke er i top? Du vil møde glade mennesker og selv få en dejlig oplevelse til gengæld for din frivillige indsats. Tøv ikke ring til kontoret mellem kl. 12 og 14, tlf , og du vil blive kontaktet. 2 det sker februar 2013

3 Fakta om Ældre Sagen på Frederiksberg Af Tage Jensen Ældre Sagen på Frederiksberg er en lokalafdeling under Landsforeningen Ældre Sagen, som er en almennyttig forening med p.t medlemmer fordelt på 217 lokalafdelinger. Lokalafdelingen på Frederiksberg har godt medlemmer, hvoraf ca er 65 år og derover. Det betyder, at rundt regnet hver anden borger på Frederiksberg i aldersgruppen 65+ er medlem af Ældre Sagen på Frederiksberg. Det koster årligt 230 kr. for enlige og 380 kr. for par at være medlem af Ældre Sagen. Gennem medlemskabet støtter medlemmerne Ældre Sagens almene arbejde og får samtidig ret til gratis og uvildig rådgivning om sociale og juridiske spørgsmål samt mulighed for at nyde godt af lokale sociale aktiviteter og medlemsarrangementer. Medlemskabet af en lokalafdeling giver adgang til at deltage i medlemsarrangementer og aktiviteter i alle lokalafdelinger. Under lokale sociale aktiviteter hører besøgsvenner, tryghedsopkald, ledsagere o.l. samt arrangementer og aktiviteter for svage ældre, såsom handicapudflugter, Cafe Livsglæde, motionshold m.m. Under arrangementer hører foredrag, kulturelle besøg og udflugter. Andre aktiviteter er typisk tiltag, der gennemføres et vist antal gange og omfatter dels fysiske aktiviteter såsom motion, dans o.l., dels kurser og foredragsrækker, herunder fx it-kurser, dels fritidsaktiviteter såsom bridge, petanque o.l. I alt Frederiksberg-borgere deltog i 2011 i nævnte sociale tiltag, arrangementer og aktiviteter. Det samlede antal deltagerdage for Frederiksberg lokalafdeling beløb sig i 2011 til P.t. er der tilknyttet ca. 170 frivillige til Ældre Sagen på Frederiksberg, som varetager omkring 250 forskellige opgaver. Den største gruppe er it-instruktører, som omfatter godt 70 frivillige. Dernæst kommer besøgsvenner med knap 50. Den seneste skønsmæssige opgørelse viser, at de ca. 170 frivillige sammenlagt bruger næsten timer årligt på det frivillige arbejde. Lokalafdelingen har etableret en aftenskole i henhold til folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer for tilskud til undervisning af voksne. Aktiviteter, der gennemføres med betalte instruktører, vejledere o.l., afvikles i aftenskolens regi. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand osv. Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende på Frederiksberg. Lokalafdelingens økonomi er baseret på kontingentandele, deltagerbetalinger og kommunale tilskud samt enkelte fondstilskud. Kontingentandele er den del af medlemskontingentet, som overføres fra Landsforeningen til lokalafdelingen. I 2012 modtager lokalafdelingen 22 kr. pr. medlem fra Landsforeningen. Ses der bort fra et ekstraordinært fondstilskud, fordelte indtægterne sig i 2011 med 13 pct. på kontingentandele, 39 pct. på deltagerbetalinger, 45 pct. på kommunale tilskud og 3 pct. på diverse indtægter. Sociale aktiviteter Besøgstjenesten Føler du dig ensom, og bor du i eget hjem, kan vi måske skaffe dig en besøgsven, som kan besøge dig et par timer ca. en gang om ugen. Besøgsvennen kommer for at snakke lidt med dig, fortælle, hvad vedkommende har op levet siden sidst, osv. Kniber det med synet, vil besøgsvennen sikkert ikke have noget imod at læse lidt for dig. Måske kan I også gå en lille tur sammen. Ring til kontoret, tlf , mandagfredag kl , og hør nærmere. Tryghedsopkald Er du alene, og føler du dig lidt utryg ved det? Vi kan måske hjælpe ved at ringe til dig hver morgen og derved sikre dig en kontakt med omverdenen. Ring til kontoret, tlf , mandagfredag kl , og tilmeld dig. En hjælpende hånd bistår ældre medborgere på Frederiksberg med mindre, praktiske gøremål i eget hjem. Den frivillige løser små håndværkeropgaver, såsom at skifte en pære, slå et søm i væggen, skifte gardiner og lignende ting, som man tidligere selv ville have udført, men ikke magter længere. Vi påtager os ikke større opgaver i forbindelse med indflytning i ny bolig, fx opsætning af gardinstænger, rullegardiner, hængereoler, lysekroner mv., og heller ikke opgaver som havearbejde eller andet mere fysisk krævende arbejde. Ring til kontoret, og fortæl om dit behov. Opgiv navn, adresse, telefonnummer og evt., hvilken tid på dagen der passer bedst. En af de hjælpende hænder vil så kontakte dig og aftale nærmere. Søndagscafe (4313) 1. søndag i måneden kl Se under Faste aktiviteter længere fremme i bladet. Tilmelding til handicapkørsel må ske senest onsdagen før til kontoret, tlf Pris: 30 kr., som betales ved indgangen. Cafe Livsglæde Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Alle 2. Se under Faste aktiviteter længere fremme i bladet. Aktiviteter forbeholdt brugere af handicapkørsel Besøg på Kastrupgårdsamlingen ( ). Besøg i det nye akvarium Den Blå Planet hvis det er åbnet. Se i aprilnr. af Det Sker. ( ). Sommerudflugt ( ). Tilmelding til kontoret senest ugedagen før udflugten. Maks. 12 deltagere. Pris: 30 kr., som betales i bussen. Pas på falske s Af Flemming Sommer Pas på s, der lover dig guld og grønne skove Hvis du får en mail, fra fx SKAT, der lover dig penge tilbage og beder dig indtaste dit kontonummer m.m. Gør det ikke! Slet omgående mailen. Det samme gælder alle opfordringer fra fx banker, PayPal, TDC m.fl. De er alle falske og er kun et forsøg på at stjæle dine penge. Det gælder også telefonopkald fra Windows og Microsoft, hvor man beder dig åbne din computer, idet man påstår, at den er truet. Gør det ikke! Læg røret på. Hvis du går på SKATs hjemmeside, skat.dk, kan du i nederste højre hjørne komme ind på Servicenyt, hvor SKAT advarer imod falske s. Deadline for indlæg til næste nummer af Det Sker er 21. februar. det sker februar

4 Regler for tilmelding og betaling Tilmelding skal ske til kontoret, Sankt Thomas Alle 1, fra den dato, der står ved aktiviteten, og inden fristens udløb. Tilmelding kan ske på følgende måder: kl Disse tilmeldinger har førsteprioritet. Telefonerne bliver måske ikke taget på første tilmeldingsdag. Ved enhver tilmelding skal medlemsnummer, telefonnummer, aktivitetsnummer angivet i parentes og betegnelse oplyses. Hver person kan højst tilmelde yderligere en person. Hvis du ikke bor på Frederiksberg, kan du kun tilmelde dig ved personligt fremmøde på kontoret. Uanset hvorledes du har tilmeldt dig, er tilmelding først gældende, når du har betalt på kontoret og modtaget en kvittering. Du kan betale kontant eller med dankort. Ikke-betalte tilmeldinger betragtes kun som reservationer og slettes, når betalingsfristen er udløbet. Når betaling har fundet sted, er tilmeldingen bindende. Hvis ikke andet er anført, er betalingsfristen for alle aktiviteter 14 dage forud for startdato. Nye regler for tilmelding og betaling fra august 2013 For at give alle medlemmer samme mulighed for at deltage i aktiviteter, der erfaringsmæssigt er overtegnet, og for at forenkle vores administration har vi besluttet at indføre nye regler for tilmelding og betaling fra efteråret De nye regler betyder, at den nuværende ordning, hvor deltagerne i en række aktiviteter kan fortsætte på samme fortløbende aktivitet mod betaling inden en bestemt dato, afskaffes. Undtaget fra disse regler er kortspil og it-undervisning. Samtidig har vi besluttet, at der fremover ved tilmeldingen skal betales for en hel sæson, dvs. efterår og forår, eller for et kursusforløb. I tilfælde af sygdom vil der være mulighed for tilbagebetaling. Tilmelding og betaling vil som hovedregel ske fra 3. mandag i august måned. Nærmere regler og tidspunkter for tilmelding til de enkelte aktiviteter, betaling mv. vil blive meddelt i henholdsvis juni- og augustudgaven af Det Sker. Motion og sundhed Motion: Træn dig glad m/k Transport er mulig, men er forbeholdt dårligt gående. Onsdage. Med transport. Torsdage. Med transport. Uden transport. Tilbud til alle m/k er, hvis fysik ikke er i top. Aktiviteterne foregår overvejende på og ved stole, men hele kroppen bliver rørt. Efter træning hygger vi os over en kop kaffe/te. Pris: 105 kr. halvårligt, som betales til instruktøren ved første fremmøde. Motion i naturen: Walk n talk m/k ( ) Mandage kl. 11-ca Mødested: Frederiksberg Have ved hovedindgangen. En rask travetur. Gå med og få motion i godt selskab. Vi går tur i Frederiksberg Have og i Søndermarken. Sommetider finder vi andre mål, fx Landbohøjskolens have. Du kan være med, så ofte du har lyst. Pris: 20 kr. halvårligt. Stavgang m/k Onsdage. Maks. 10 deltagere. tempo. Maks. 15 deltagere. Mødested: Frederiksberg Have ved hovedindgangen. Kom og vær med. Stavgang er en motionsform, hvor hele kroppen er med. Træning af den grundlæggende teknik i stavgang med opvarmning og strækøvelser. Mulighed for en prøvetur med lånte stave. Pris: 20 kr. halvårligt. Motion 50+ Bevægelse og afspænding m/k ( ) Mandage kl Pilates-inspireret træning og øvelsesserie, der fremmer styrke, koordination, balance samt smidighed. Vitalitet for krop og sjæl. Pris: 360 kr. halvårligt. Yoga m/k ( ) Onsdage kl uden pause. Få mere energi, smidighed og velvære i din hverdag. Suksma-yoga passer til alle uanset alder og konstitution. Kom og vær med. Maks. 20 deltagere pr. hold. Pris: 360 kr. halvårligt. Motion for aktive kvinder Mandage. Onsdage. Torsdage. Øvelser, der opbygger korrekt holdning og balance, træner muskulaturen i styrke og smidighed. Vi træner især de dybe muskler i mave og ryg. Ligeledes lægges der vægt på skulder og nakke. Pilates funktionel træning. Latinmiks, som er bygget op om små serier af latinamerikansk salsa, merenque m.m. Kredsløbstræning, styrketræning og afspænding. Alle holdene er overtegnede, men du kan komme på venteliste. Se i øvrigt under Regler for tilmelding og betaling. Pris: 360 kr. halvårligt. Dans: Lancier seniordans squaredance m/k Onsdage. Torsdage. Fredage. Se i øvrigt under Regler for tilmelding og betaling. Pris: 360 kr. halvårligt. Linedance m/k ( ). ( ). Se i øvrigt under Regler for tilmelding og betaling. Pris: 310 kr. halvårligt. Pensionistpris: 260 kr. 4 det sker februar 2013

5 ARRANGEMENTER Carl-Henning Pedersen på Arken (5613) Torsdag 21. februar. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. I anledning af Carl-Henning Pedersens 100-års fødselsdag viser ARKEN i samarbejde med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i Herning en udstilling af denne danske Cobra-kunstners værker. Vi får en omvisning i udstillingen og hører om hans fabulerende billedsprog og vidt forskellige billedudtryk på tværs af tid og sted. Efter omvisningen serveres frokost i museumscafeen, hvorefter der vil være god tid til selv at se mere på udstillingen, inden bussen kører tilbage til Frederiksberg, hvor vi forventer at være kl Bustransport fra og til Frederiksberg Rådhus, entre og omvisning i udstillingen og frokost er inkluderet i prisen. inden 7. februar. Maks. 25 deltagere. Pris: 310 kr. ekskl. drikkevarer. Pensionistpris: 300 kr. Bustur til Herlufsholm Kostskole og Fuglebjerg Kro (5313) Onsdag 27. februar. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. Hvem har ikke hørt historier om Herlufsholm Kostskole? Vi starter med en rundvisning på Herlufsholm, hvor vi ikke alene ser skolen, kirken, klosteret og museet, men også får alle de spændende historier om livet som kostskoleelev. Derefter kører vi til Fuglebjerg Kro, hvor frokosten venter, inden turen atter går hjemad. inden 12. februar. Maks. 30 deltagere. Pris: 320 kr. ekskl. drikkevarer. Humoren i H.C. Andersens eventyr (5213) Torsdag 28. februar kl Humoren er saltet i H.C. Andersens eventyr og årsagen til, at eventyrene stadig virker ufordærvede på en gang lette og dybe. Vi skal høre om H.C. Andersens liv og levned. Eftermiddagens foredragsholder er forfatteren og fortælleren Poul Kragelund, som mange af os kender fra hans engagerede og inspirerede kulturvandringer i hovedstaden. Maks. 40 deltagere. inden 24. februar. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og småkager. Pensionistpris: 50 kr. Sms-lynkursus generationer mødes Torsdag 28. februar kl Med en mobiltelefon/ smartphone kan du sende og modtage sms er (korte tekstbeskeder). Det er let og hurtigt at lære. Kom og vær med. Medbring din mobiltelefon/ smartphone (opladet) og evt. den manual/vejledning, der fulgte med telefonen. Vi får hjælp af eleverne i en 8.-klasse fra Skolen på Nylandsvej, som gerne vil lære fra sig, i forbindelse med at de søger at tjene penge til en lejrskoletur. Maks. 18 deltagere. Tilmelding til kontoret fra torsdag 7. februar og senest mandag 25. februar. Pris inkl. kaffe: 30 kr., der betales ved fremmøde. Dansk Jødisk Museum (5813) Torsdag 14. marts kl Mødested: Museets forhal. Det Kgl. Biblioteks Have, Proviantpassagen 6, 1218 København K. Vi får en rundvisning i museets samling. Her fortæller guiden om jødisk liv i Danmark fra de første jøders indvandring i 1600-tallet. Effekterne i museets samling er hovedsageligt doneret af privatpersoner og giver en bred orientering af såvel religiøs som kulturel og kunstnerisk art. Herudover fortælles der om centrale begivenheder i den dansk-jødiske historie, bl.a. danske jøders flugt i Efter rundvisningen går vi til Nationalmuseets cafe og får en kop kaffe og kage. Dette er dog valgfrit og for egen regning. Tilmelding til kontoret 7. februar-7. marts Maks. 24 deltagere. Pris: 65 kr. Pensionistpris: 55 kr. Bustur til Dragsholm Slot og Fårevejle Kirke med Jarlen af Bothwell (5013) Tirsdag 23. april. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. I Fårevejle Kirke får vi fortalt den spændende historie om Jarlen af Bothwell og hører om kirkens historie. Derefter går turen til Restaurant Bothwell i Dragsholm Golf Club, hvor frokosten indtages. Turen slutter med en rundvisning på Dragsholm Slot og afsluttes med en kop kaffe i Dragsholms Spisehus. 7. februar-10. april. Maks. 30 deltagere. Pris: 320 kr. ekskl. drikkevarer. Foredrag: De ukendte døde (5913) Torsdag 25. april kl Sted: Howitzvej 1, 1. sal. De fleste af os har set dødsannoncer, hvor eventuelle pårørende efterlyses. Men hvem var den afdøde? Hvad er det for mennesker, der tilsyneladende dør helt alene, og er skæbnerne så sørgelige, som det umiddelbart ser ud? Cand.merc. Ida Holst giver os indblik i, hvem der gemmer sig bag de efterlysende dødsannoncer. Hun vil fortælle om 11 skæbner, som hun har brugt 1 år på at efterforske. 7. februar-18. april. Maks. 50 deltagere. Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og småkager. Pensionistpris: 50 kr. Kastrupgårdsamlingen Særudstilling med Søren Bjælde (6013) Torsdag 2. maj kl Sted: Kastrupvej 399, 2770 Kastrup. Transport: Bus 2A og 5A samt metro til Kastrup Station (5 min. gåtur). Vi skal opleve den nyombyggede Kastrupgårdsamlingen og se særudstillingen med den danske kunstner Søren Bjælde. Søren Bjælde har lige rundet de 60 år det er en god anledning til at gøre sig bekendt med en spændende kunstner, hvis univers spænder mellem alvor og leg, angst og lykke i et formsprog, som er helt hans eget. Vi får en rundvisning, og bagefter skal vi nyde kaffe/te og hjemmebag i museumscafeen. 7. februar-25. april. Maks. 20 deltagere. Pris: 110 kr. inkl. entre, rundvisning og kaffe/te og hjemmebag. Pensionistpris: 100 kr. Bustur til Koldkrigsmuseum Stevnsfort (5413) Onsdag 29. maj. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. Stevnsfortet er begravet 18 meter nede i Stevns Klint. Turen i undergrunden foregår med guide og varer 1½ time. Temperaturen i undergrunden er 10 grader året rundt, så det er vigtigt at tage varmt tøj på. Efter rundturen nyder vi en god frokost på Traktørstedet Højeruplund, hvorefter vi atter vender hjem til Frederiksberg. Turen er ikke for gangbesværede. 7. februar-15. maj. Maks. 30 deltagere. Pris: 360 kr. ekskl. drikkevarer. Pensionistpris: 350 kr. KOMMENDE ARRANGEMENTER 6. juni: Udflugt til Nivaagaards Malerisamling. Følg med brug vores hjemmeside 6 gange om året modtager du Ældre Sagens blade, heriblandt også Det Sker for Frederiksberg. Men i en aktiv lokalafdeling som den på Frederiksberg sker der hele tiden noget nyt, og på vores hjemmeside kan du blive opdateret om spændende nyheder. Vores lokale hjemmeside er altid aktuel, og fra 4. februar får den et nyt og flot udseende.» det sker februar

6 FASTE AKTIVITETER Biograf Ældre Sagen Frederiksberg og Falkoner Biografen har indgået en aftale om, at lokalafdelingens medlemmer hver den første mandag i måneden kan se en film kl. 12. Der kan hver gang vælges mellem aktuelle film, der spiller kl. 12. Se, hvilke forestillinger der tilbydes, på biografens hjemmeside biografer/falkoner-biografen Se efter SeniorBio, og billetter kan bestilles før forestillingsdagen enten på tlf eller via hjemmesiden. Pris: 65 kr. inkl. en kop kaffe før forestillingen i loungen. Kaffe kun mod forevisning af medlemskort til Ældre Sagen. Bowling ( ) Tirsdage kl Sted: Big Bowl, Gl. Jernbanevej 31, Valby. Tilmelding ikke nødvendig. Pris: 39 kr. pr. gang inkl. sko og kaffe. Bridge Turneringsvante spillere. For øvede med godt humør. For lidt øvede. kl ( ). Alle hold er overtegnede, men man er velkommen til at blive skrevet på venteliste, ikke mindst hvis man er interesseret i at træde til som substitut. Pris: 280 kr. pr. spiller halvårligt. Cafe Livsglæde ( ) Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Alle 2. Tirsdage kl Det er måske noget for dig, hvis du er tilflytter, din familie bor langt væk, du er alene, eller du føler dig isoleret, fordi du er dårligt gående. Kom og vær med. Vi glæder os til at møde dig til hyggeligt samvær og et måltid mad. Du kan rekvirere en folder om Cafe Livsglæde hos Ældre Sagen Frederiksberg, tlf , ved personlig henvendelse på vores kontor, Sankt Thomas Alle 1, 1824 Frederiksberg C, i kontortiden mandag til fredag kl eller på aeldresagen. Tilmelding til såvel deltagelse som evt. handicapkørsel skal ske senest tirsdagen før til Astrid Bregninge, tlf Pris: 30 kr. pr. gang, som betales på stedet. Debatgruppen ( ) 1. og 3. torsdag i måneden kl Vi debatterer alt mellem himmel og jord og lidt til. Vi har et fast emne hver gang, og forslag til emner modtages gerne. Debatten foregår i en respektfuld og fordragelig tone; humor er ingen hindring. Vi slutter af med en kop kaffe og hyggesnak. Leder: Bente Liltorp.. Pris: 110 kr. halvårligt. Fransk konversation hold 1 ( ) Mandage kl Tilbuddet er for dem, der har lyst til at genopfriske deres franskkundskaber. Samtalerne tilrettelægges ud fra deltagernes forudsætninger, men det er en betingelse, at man har lært noget fransk tidligere. Vi vil læse og tale om små artikler, noveller m.m. og lave små øvelser. Konversationen ledes af Eva Høybye. Maks. 12 deltagere. Holdet er overtegnet, men det er muligt at komme på venteliste. Pris: 150 kr. halvårligt. Fransk konversation hold 2 ( ) Onsdage kl Det forventes, at man har lært fransk tidligere. Der vil blive læst franske tekster og vist franske film med efterfølgende diskussion samt læst og diskuteret aktuelle nyheder om forskellige emner. Konversationen ledes af Yaël Balslev. Maks. 14 deltagere. Holdet er overtegnet, men det er muligt at komme på venteliste. Pris: 150 kr. halvårligt. Frimærker ( ) Tirsdage kl Kontakt venligst kontoret, eller kom forbi på tirsdage kl Der er ledige pladser. Pris: 220 kr. halvårligt. Litteraturkreds ( ) 1. onsdag i måneden kl Vi læser fælles bøger, debatterer dem og giver hinanden ideer til ny læsning.. Pris: 80 kr. halvårligt. Operaforedrag ( ) Sted: Metronomen i Axel Møllers Have. Lilo Sørensen fortæller på sin livlige og engagerede måde om følgende operaer fra Operabio eller Operaen på Holmen: Rigoletto, Operaen. Trittico Kappen, Søster Angelica, Gianni Schicchi, Operaen. Maks. 90 deltagere.. Pris: 430 kr. Pensionistpris: 420 kr. Sangkor ( ) Tirsdage kl Enkelte ledige pladser. Pris: 350 kr. halvårligt. Pensionistpris: 300 kr. Seniorpetanque Sted: Frederiksberg Stadion. Alle pladser på både tirsdags- og onsdagsholdene er desværre optaget, men man kan skrive sig på venteliste på kontoret på Sankt Thomas Alle 1. Aktivitetsleder Jørgen Blak- Larsen. Skak ( ) Mandage kl Ledige pladser. Ring til Erling Nielsen, tlf , og hør nærmere. Pris: 160 kr. halvårligt. Sund cafe Onsdage kl Den lækre vegetarmad vil blive tilberedt af nogle entusiastiske medlemmer. Du skal bare komme og nyde den. Maks. 21 deltagere. Tilmelding til begge gange fra 14. februar. Pris: 50 kr. pr. gang. Søndagscafe (4313) 1. søndag i måneden kl Kom og nyd eftermiddagen i hyggeligt samvær. Vi får en kop kaffe og lidt kage og synger et par sange, og måske er der et lille foredrag. Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du har brug for handicapkørsel, bedes du meddele det til kontoret senest onsdagen før, tlf Vand og vin kan købes. TX Pris for deltagelse: 30 kr. pr. gang, som betales ved indgangen. Tysk til rejsebrug ( ) Onsdage kl , bortset fra 1. onsdag i hver måned. Vil du gerne blive bedre til at klare dig på egen hånd under rejser i de tysktalende lande, så er dette et tilbud til dig. Vi forventer, at du har noget kendskab til tysk i forvejen. Hovedvægten bliver lagt på små øvelser i daglig tale, men du er også velkommen til selv at foreslå emner, vi kan tage op. Med hensyn til tysk grammatik afpasser vi niveauet og omfanget efter deltagernes ønsker og forudsætninger. Kurset ledes af Birger Johansen. Maks. 12 deltagere. Holdet er overtegnet, men du kan komme på venteliste. Pris: 150 kr. halvårligt. Whist ( ) Fredage kl Kom og spil med, der er ledige pladser. Leder: Eugen Pedersen.. Pris: 280 kr. halvårligt. Ældrepolitisk debatforum ( ) 2. torsdag i hver måned, kl Ældrepolitisk debatforum er stedet, hvor vi under iagttagelse af Ældre Sagens etiske regler fordomsfrit analyserer og debatterer ældres forhold i vores kommune. Oplæg til debatten kommer fra en arbejdsgruppe eller fra inviterede politikere og eksperter. Vi udveksler viden og formulerer holdninger til konkrete ældrepolitiske spørgsmål ud fra Ældre Sagens motto: Ingen argumentation uden dokumentation. På mødet hører vi også nyt fra Ældrerådet, Landsforeningen og vores egen bestyrelse. Har ældrepolitik din interesse, og har du lyst til at bidrage til debatten, så kom og vær med til vores månedlige møder. Tilmelding er ikke nødvendig. Pris: 10 kr. for morgenkaffe og rundstykke. 6 det sker februar 2013

7 Ny servicemedarbejder Tekst og foto: Birthe Laursen Den 1. november tiltrådte Marianne Reese stillingen som servicemedarbejder hos Ældre Sagen Frederiksberg. Alle vi, der har vores gang i Ældre Sagens lokaler på Sankt Thomas Alle, har siden nydt godt af hendes store venlighed og effektivitet. Sammen med os andre glæder Marianne sig til i løbet af foråret at flytte til det nye domicil på Howitzvej 1, hvor vi nok skal få god brug for hendes hjælp i de noget større lokaliteter. DET SKER igen på Fanø i 2013 Af Kirsten Poulsen Fotos: Helle Kongevang Fanø Senior Sommerskole slår for femte gang dørene op for et hold seniorkursister i uge 31. Prisen er den samme som i 2009, og det er den gode standard også! Skolen er i ét plan og velegnet for brugere af kørestol eller rollator. Vi åbner mulighed for at udfolde kreative evner inden for temaet billedkunst. Årets nye tema er stormfloder, og selvfølgelig skal vi opleve Fanøs unikke natur i Nationalpark Vadehavet ud at gå på havsens bund, eller køre i ballonkørestol på vaden og observere dyrelivet derude høre om øens specielle fortid og meget mere. Men måske er det allerbedste samværet med andre ældre i trygge rammer her bliver indledt nye venskaber. Blev du interesseret? Så bestil programmet hos Ældre Sagen på Fanø: Kirsten Poulsen, Skolevej 12, 6720 Fanø, tlf (indtal dit tlf.nr., hvis du lægger besked på telefonsvarer). OVERBLIK 3. februar: Søndagscafe. 4. februar: Operaforedrag. 4. februar: Falkoner Biografen. 6. februar: Designmuseet forbeholdt handicappede. 7. februar: Debatgruppen. 7. februar: Cafe Livsglæde. 14. februar: Ældrepolitisk debatforum. 20. februar: Sund cafe. 21. februar: Carl-Henning Pedersen på ARKEN. 21. februar: Debatgruppen. 27. februar: Bustur til Herlufsholm og Fuglebjerg. 28. februar: Humoren i H.C. Andersens eventyr. 28. februar: Sms-lynkursus. 3. marts: Søndagscafe. 4. marts: Falkoner Biografen. 4. marts: Operaforedrag. 5. marts: Kastrupgårdsamlingen forbeholdt handicappede. 7. marts: Debatgruppen. 14. marts: Ældrepolitisk debatforum. 14. marts: Dansk Jødisk Museum. 20. marts: Sund cafe. 21. marts: Debatgruppen. 23. marts: Årsmøde. 26. marts: Cafe Livsglæde. 4. april: Debatgruppen. 7. april: Søndagscafe 11. april: Ældrepolitisk debatforum. 16. april: Cafe Livsglæde. 17. april: Sund cafe. 18. april: Debatgruppen. 19. april: Den Blå Planet forbeholdt handicappede. 23. april: Udflugt til Dragsholm Slot. 25. april: Foredrag: De ukendte døde. 2. maj: Kastrupgårdsamlingen. 10. maj: Sommerudflugt forbeholdt handicappede. 21. maj: Cafe Livsglæde. 29. maj: Udflugt til Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Årsmøde Lørdag 23. marts kl Sted: Bibliotekssalen, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed i 2012 til godkendelse. 3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab for 2012 til udtalelse. 4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke. 5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet. 6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen for to år. 7. Valg af suppleanter for et år. 8. Eventuelt. I forbindelse med årsmødet afvikles generalforsamling for Ældre Sagens Aftenskole på Frederiksberg. Inden selve årsmødet kl. 14 vil lokalbestyrelsen gerne præsentere medlemmerne for de forskellige aktiviteter og arbejdsområder, som den beskæftiger sig med. Der serveres sandwich, øl, vand og vin. HUSK medlemskort, som skal forevises ved indgangen. det sker februar

8 Bustur til Dragsholm Slot og Fårevejle Kirke med Jarlen af Bothwell Tirsdag 23. april En rigtig historisk kulturperle. Af Jens Bramsted Foto: Vibeke Bramsted Dragsholm Slot blev opført omkring 1215 af Roskildes biskop, Peder Sunesen, og blev i middelalderen gjort til en befæstet borg. I løbet af de næste århundreder gennemgik slottet flere ombygninger og fremstod i mange år som et firfløjet renæssanceslot. I forbindelse med Reformationen i 1536 overgik Dragsholm Slot til kronen og fungerede under kongens lensherrer også som statsfængsel. Her sad bl.a. skotten James Hepburn Jarlen af Bothwell fanget i fem år. Det siges, at hestevognen, der kørte hans kiste væk, stadig høres på gårdspladsen fra tid til anden. Vi starter med et besøg i Fårevejle Kirke, hvor vi får den spændende historie om Jarlen af Bothwell og også hører om kirkens histo rie. Herefter er det tid til frokosten, som indtages på Restaurant Bothwell i Dragsholm Golf Club. Turen fortsætter med en rundvisning på det charmerende Dragsholm Slot og afsluttes med en kop kaffe i Dragsholms Spisehus. Se nærmere under Dragsholm Slot. "Arrangementer". Foredrag om de ukendte døde Torsdag 25. april Grethe Corneliussen, født den 26. maj 1932 i Jerne, Esbjerg, boende Frederikssundsvej, 2400 København NV er afgået ved døden på bopælen den 1. maj Eventuelle pårørende bedes rette henvendelse til Københavns Kommune... Af Finn Madsen Foto: Erik Schrader De fleste af os har set sådanne ovennævnte dødsannoncer, hvor eventuelle pårørende efterlyses. Men hvem var de afdøde? Hvad er det for mennesker, der tilsyneladende dør helt alene, og er skæbnerne så sørgelige, som det umiddelbart ser ud? Ida Holst. Vores foredragsholder, cand. merc. Ida Holst, har brugt 1 år på at efterforske personerne bag 11 sådanne dødsannoncer, og hun vil give os indblik i, hvem der gemmer sig bag disse efterlysninger. Hun vil endvidere fortælle om disse 11 skæbner, bl.a. om den ensomme, lidt sære mand, som blev svigtet af alle, da han blev syg. Vi kommer forbi københavnske værtshuse, hvor tonen kan være rå, men hvor der også er et fint sammenhold, og vi bliver bekendt med den nydelige ældre kvinde, som overlevede alle i sin omgangskreds. Ida Holst giver os også indsigt i, hvordan præsterne takler en bisættelse, hvor ingen møder op, og vi hører om den begravelse, hvor over 100 personer deltog. Se nærmere under "Arrangementer". Bustur til Koldkrigsmuseum Stevnsfort Onsdag 29. maj Et stykke rigtig Danmarkshistorie... Af Jens Bramsted Foto: Vibeke Bramsted Vi vil opleve det fantastiske under jordiske fort begravet 18 meter nede i Stevns Klint. Oplev historier fra Danmark under Den Kolde Krig, og hør om, hvordan man fra Stevnsfortet hele tiden holdt øje med den mulige fjende i Øst, og hvordan Warszawapagten holdt øje med Stevnsfortet. Alle ture i undergrunden foregår med guide, som fortæller om Den Kolde Krig, om missiler og kanoner, om undergrunden, geologien og om dinosaurernes uddøen. Turen varer 1½ time. Temperaturen i undergrunden er 10 grader året rundt, så det er vigtigt at tage varmt tøj på. Turen er ikke for gangbesværede. Efter rundturen nyder vi en god frokost på Traktørstedet Højeruplund, inden bussen bringer os tilbage til Frederiksberg. Se nærmere under "Arrangementer". Stevnsfortet. OMRÅDE 10B HOVEDSTADEN Distriktsformand: Niels Erik Tulstrup, tlf Områderedaktør for 'Det Sker': Inger Jensen, tlf Medredaktør: Birthe Laursen, tlf overalt i landet Ældre Sagens På kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe til MedlemsService på , så sender vi bladet fra det område, du er interesseret i. Senior PC Support, tlf , hverdage kl Rejser omtalt i 'Det Sker' med overnatning samt 1-dags rejser til en samlet pris på over kr. sker via en teknisk arrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer hos Rejse garantifonden.

Frimærker Tekst af Finn Madsen Foto bringes med tilladelse fra Julemærkefonden

Frimærker Tekst af Finn Madsen Foto bringes med tilladelse fra Julemærkefonden DECEMBER 2012 I WWW.AELDRESAGEN.DK/DETSKER Ældre Sagen område 10B Hovedstaden ARRANGEMENTER 01.12. 2012-11.02. 2013 FREDERIKSBERG Kørestolsadgang TX Teleslyngeanlæg Frimærker Tekst af Finn Madsen Foto

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Sådan en computer kommer aldrig indenfor min dør!

Sådan en computer kommer aldrig indenfor min dør! AUGUST 2011 I WWW.AELDRESAGEN.DK/DETSKER Ældre Sagen område 10B Hovedstaden ARRANGEMENTER 01.08. - 10.10. 2011 FREDERIKSBERG Foto: Flemming Sommer Men måske er du blevet træt af at betale 25 kr. for et

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk STEVNS KLINT > kalklandet.dk KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER oplevelser i verdensklasse Unesco Designated VERDENSARV World Heritage Site OPLEVELSER I VERDENSKLASSE Der er masser af muligheder for

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28 12 Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge ELLER Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Forårsprogrammet For 2015 Fra d.14/1 til d.3/6

Forårsprogrammet For 2015 Fra d.14/1 til d.3/6 Midt & Østsjælland. Forårsprogrammet For 2015 Fra d.14/1 til d.3/6 . Husk lige at vores klub er medlem hos Danske Seniorer, og vores medlemsnummer er: 50 334 Dette medlemsnr. skal bruges når du/i vil benytte

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg Velkommen til sæson 2014/2015 Pensionist Idræt Frederiksberg Hvad er Pensionist Idræt? Under mottoet giv liv til årene, læg år til livet begyndte Pensionist Gymnastik sit virke i 1966 i Københavns Kommune.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Rødekro Årsprogram April 2015 - Marts 2016

Rødekro Årsprogram April 2015 - Marts 2016 Rødekro Årsprogram April 2015 - Marts 2016 Om Ældre Sagen på landsplan Ældre Sagen er en medlemsstyret, almennyttig forening, som er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende. Ældre Sagen varetager

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere