Vi skal flytte! Foto: Flemming Sommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal flytte! Foto: Flemming Sommer"

Transkript

1 FEBRUAR 2013 I Ældre Sagen område 10B Hovedstaden ARRANGEMENTER FREDERIKSBERG Kørestolsadgang TX Teleslyngeanlæg Vi skal flytte! Foto: Flemming Sommer Ny adresse. Det er mig en stor glæde at kunne skrive dette indlæg i Det Sker. Efter mere end 14 år skal vi flytte fra Sankt Thomas Alle 1, fordi de nuværende forhold ikke passer til vores stigende aktivitetsniveau. Med andre ord, vi har behov for mere plads. Disse tanker opstod i begyndelsen af 2012, hvor nabolokalerne blev ledige. De var tidligere sammenhængende med vores lokaler på Sankt Thomas Alle 1, og det var derfor naturligt at undersøge mulighederne for igen at sammenlægge dem. Det viste sig imidlertid, at det ikke lod sig gøre med et fornuftigt resultat, hvortil kom, at vi ikke kunne forhandle huslejen ned til et niveau, som vi også kunne forvente, at Frederiksberg Kommune ville acceptere. Vi afbrød derfor forhandlingerne og begyndte at under søge udbuddet af ledige lokaler i Frederiksberg Kommune. Efter nogen tid fandt vi frem til nogle yderst velegnede lokaler beliggende i Rialto bygningen på hjørnet af Smallegade og Falkoner Alle. Her var der 466 m 2 kontorlokaler ledige. Vi har nu indgået lejekontrakt på lejemålet til overtagelse 1. april Vi får adressen Howitzvej 1, 1. sal, 2000 Frederiksberg. Det er på hjørnet af Howitzvej og Falkoner Alle og således meget centralt på Frederiksberg. Der er kun få minutters gang til metroen, og Frederiksberg Rådhusplads med en række buslinjer er lige i nærheden. Adgangsforholdene til lokalerne er rigtig gode. De er som nævnt beliggende på første sal. Ud over trappeadgang er der 2 elevatorer, hvoraf den ene er velegnet til kørestole, den anden til almindelig persontransport. Der er 4 mødelokaler, heraf et stort, der er noget større end det, vi kender fra Sankt Thomas Alle 1, og som også har den fordel, at det ikke har gennemgang til og fra andre lokaler en væsentlig forbedring i forhold til det, vi kender. Alle lokaler, både mødelokaler og it-afdelingens undervisningsrum, har direkte adgang fra en gennemgående fordelingsgang. Ved indskrivning til kurser og arrangementer kan ventetiden tilbringes i det store mødelokale og ikke i en Indgang om hjørnet, Howitzvej 1. lang kø på gade eller i port, hvilket sikkert vil glæde mange. Endvidere skal nævnes, at der er et stort og et lille køkken samt tre toilet ter, hvoraf det ene er indrettet som handicaptoilet. Vi får således samlet alle mødelokaler og al it-undervisning under samme tag, og vi får gode lyse og tidssvarende lokaler til glæde for alle, der kommer i huset. Vi glæder os derfor meget til at flytte ind, ligesom vi glæder os til at præsentere lokalerne ved en officiel åbning i midten af april Bent Skovgaard Formand HUSK ÅRSMØDET LØRDAG 23. MARTS som holdes i Bibliotekssalen, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Se dagsorden inde i bladet. Som medlem af Ældre Sagen har du mulighed for at deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10B

2 FREDERIKSBERG Kontor: Sankt Thomas Alle 1, 1824 Frederiksberg C Kontor- og telefontid: Mandag-fredag kl Tlf.: Hjemmeside: frederiksberg Formand Bent Skovgaard Tlf.: Næstformand og kontaktperson for de sociale aktiviteter Astrid Bregninge Tlf.: Kasserer Ingelise Pretzmann Tlf.: Kontaktperson for ældrepolitik Finn Madsen Tlf.: Kontaktperson for motion og sundhed Bente Sibbern Tlf.: Kontaktperson for it-aktiviteter Erik Kjær Tlf.: Kontaktperson for aktivitetsgruppen Christiane Hansen Tlf.: Lokal medlemsrådgivning: Åbningstid tirsdag og torsdag. Rådgivningen består af 3 personer: 2 jurister og 1 socialrådgiver. Se nærmere under Medlemsservice. Medlemsservice Medlemsrådgivning Tirsdage og torsdage kl Sted: Kontoret, Sankt Thomas Alle 1. Vi giver sociale og juridiske råd. En af vore tre rådgivere kan træffes på ovennævnte tidspunkter, tlf , eller du kan sende en til: Socialrådgiveren vil sammen med dig prøve at afklare dine problemer. Har du bare behov for at tale med et andet menneske, er du også velkommen. Juristerne vil kunne vejlede dig i spørgsmål om arv, testamente mv. Hvis du ønsker at tale med en bestemt rådgiver, kan kontoret oplyse vedkommendes træffetid. Kontor- og telefontid mandag-fredag kl , tlf Bemærk: Rådgivernes telefonnummer slutter med 5, medens kontorets slutter med 2. Hvis du har svært ved at møde frem, kan du aftale, at rådgiveren kommer hjem til dig. Rådgiverne har tavshedspligt. Har du et økonomisk problem, må vi bede dig rette henvendelse til Ældre Sagens cen trale rådgivning, tlf , mandag-onsdag kl , torsdag kl Datastuen Har du problemer med din computer? Så er der mulighed for hjælp. Du kan besøge datastuen på Frederiksberg Alle 29 på fredage kl i undervisningssæsonen. Ring eventuelt og bestil tid på tlf Du kan tage din bærbare eller stationære computer med og få hjælp til at downloade eller opdatere programmer, mail-problemer, Frivilligjob Bliv besøgsven En besøgsven påtager sig en kær forpligtelse ved ca. en gang om ugen at besøge et ældre, oftest ensomt, menneske for i en times tid eller halvanden at være sammen med den pågældende. Man kan i den tid få en hyggelig snak sammen, måske over en kop kaffe og en småkage. Hvis begge har lyst til at gå en tur, vil det sikkert være en stor oplevelse for besøgsværten, som vi kalder den, der får besøget. Besøgsvenner har selvfølgelig ingen forpligtelse til at udføre nogen form for arbejde i besøgsværtens hjem. Det er hjemmehjælperens opgave. Mange vil sikkert føle opgaven som en stor og bunden forpligtelse, men der er ingen pligt til at stå på spring hver uge. Hvis man har aftalt ferie eller anden form for bortrejse i en uge eller to, er det naturligvis blot at fortælle besøgsværten dette. Måske kan man aftale at ringe sammen en gang eller to. At være besøgsven er et af de mest givende og dejlige job, Ældre Sagen kan tilbyde sine medlemmer. Og husk, lønnen er glæden ved at hjælpe andre! oprydning på harddisk, vejledning om sikkerhedskopiering m.m., og vi bidrager gerne med et godt råd. De frivillige superbrugere er ulønnede og forsøger at hjælpe i den pågældende situation. Er du tilmeldt et kursus, får du billet til 2 gratis besøg. Går du ikke på et af vores kurser, kan du på Ældre Sagens kontor, Sankt Thomas Alle 1, på hverdage kl for 100 kr. købe billet til 4 besøg. En anden mulighed for hjælp er at ringe til Ældre Sagens hotline, Senior PC Support, mandag-fredag kl på tlf Hjælpen er gratis. Du betaler kun udgiften til telefonopkaldet. Kontakt det offentlige Onsdage kl Vi er parate til teknisk at hjælpe dig med at udfylde en del af de skemaer, der i dag skal anvendes digitalt i kontakten med det offentlige. Det kan være et skema til nyt sundhedskort, meddelelse om flytning, ansøgning om parkeringstilladelse, ændring af din forskudsopgørelse etc. For nogle af disse ansøgninger skal der betales et gebyr til den pågældende myndighed. Du kan kontakte os på tlf , eller du kan komme forbi, vi er der i ovennævnte tidsrum. Du skal huske dit NemID, idet det er adgangen til dine personlige oplysninger. Har du ikke NemID, hjælper vi med at bestille det. Vi har naturligvis tavshedspligt. Ring til eller mød op på kontoret, Sankt Thomas Alle 1, mandag-fredag kl , tlf , og meld dig som besøgsven. Du vil meget hurtigt blive kontaktet af vores social-humanitære kontaktperson. Stavgang instruktør Kom og vær med til at lede et hold stavgængere. Har du lyst og evt. kendskab til stavgang, så tøv ikke med at ringe. Ældre Sagen tilbyder kursus. Ring til kontoret mellem kl. 12 og 14, tlf , og du vil blive kontaktet. Motion instruktør Har du lyst til at blive en af hverdagens helte? Undervise i gymnastik for deltagere, hvor fysikken ikke er i top? Du vil møde glade mennesker og selv få en dejlig oplevelse til gengæld for din frivillige indsats. Tøv ikke ring til kontoret mellem kl. 12 og 14, tlf , og du vil blive kontaktet. 2 det sker februar 2013

3 Fakta om Ældre Sagen på Frederiksberg Af Tage Jensen Ældre Sagen på Frederiksberg er en lokalafdeling under Landsforeningen Ældre Sagen, som er en almennyttig forening med p.t medlemmer fordelt på 217 lokalafdelinger. Lokalafdelingen på Frederiksberg har godt medlemmer, hvoraf ca er 65 år og derover. Det betyder, at rundt regnet hver anden borger på Frederiksberg i aldersgruppen 65+ er medlem af Ældre Sagen på Frederiksberg. Det koster årligt 230 kr. for enlige og 380 kr. for par at være medlem af Ældre Sagen. Gennem medlemskabet støtter medlemmerne Ældre Sagens almene arbejde og får samtidig ret til gratis og uvildig rådgivning om sociale og juridiske spørgsmål samt mulighed for at nyde godt af lokale sociale aktiviteter og medlemsarrangementer. Medlemskabet af en lokalafdeling giver adgang til at deltage i medlemsarrangementer og aktiviteter i alle lokalafdelinger. Under lokale sociale aktiviteter hører besøgsvenner, tryghedsopkald, ledsagere o.l. samt arrangementer og aktiviteter for svage ældre, såsom handicapudflugter, Cafe Livsglæde, motionshold m.m. Under arrangementer hører foredrag, kulturelle besøg og udflugter. Andre aktiviteter er typisk tiltag, der gennemføres et vist antal gange og omfatter dels fysiske aktiviteter såsom motion, dans o.l., dels kurser og foredragsrækker, herunder fx it-kurser, dels fritidsaktiviteter såsom bridge, petanque o.l. I alt Frederiksberg-borgere deltog i 2011 i nævnte sociale tiltag, arrangementer og aktiviteter. Det samlede antal deltagerdage for Frederiksberg lokalafdeling beløb sig i 2011 til P.t. er der tilknyttet ca. 170 frivillige til Ældre Sagen på Frederiksberg, som varetager omkring 250 forskellige opgaver. Den største gruppe er it-instruktører, som omfatter godt 70 frivillige. Dernæst kommer besøgsvenner med knap 50. Den seneste skønsmæssige opgørelse viser, at de ca. 170 frivillige sammenlagt bruger næsten timer årligt på det frivillige arbejde. Lokalafdelingen har etableret en aftenskole i henhold til folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer for tilskud til undervisning af voksne. Aktiviteter, der gennemføres med betalte instruktører, vejledere o.l., afvikles i aftenskolens regi. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand osv. Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende på Frederiksberg. Lokalafdelingens økonomi er baseret på kontingentandele, deltagerbetalinger og kommunale tilskud samt enkelte fondstilskud. Kontingentandele er den del af medlemskontingentet, som overføres fra Landsforeningen til lokalafdelingen. I 2012 modtager lokalafdelingen 22 kr. pr. medlem fra Landsforeningen. Ses der bort fra et ekstraordinært fondstilskud, fordelte indtægterne sig i 2011 med 13 pct. på kontingentandele, 39 pct. på deltagerbetalinger, 45 pct. på kommunale tilskud og 3 pct. på diverse indtægter. Sociale aktiviteter Besøgstjenesten Føler du dig ensom, og bor du i eget hjem, kan vi måske skaffe dig en besøgsven, som kan besøge dig et par timer ca. en gang om ugen. Besøgsvennen kommer for at snakke lidt med dig, fortælle, hvad vedkommende har op levet siden sidst, osv. Kniber det med synet, vil besøgsvennen sikkert ikke have noget imod at læse lidt for dig. Måske kan I også gå en lille tur sammen. Ring til kontoret, tlf , mandagfredag kl , og hør nærmere. Tryghedsopkald Er du alene, og føler du dig lidt utryg ved det? Vi kan måske hjælpe ved at ringe til dig hver morgen og derved sikre dig en kontakt med omverdenen. Ring til kontoret, tlf , mandagfredag kl , og tilmeld dig. En hjælpende hånd bistår ældre medborgere på Frederiksberg med mindre, praktiske gøremål i eget hjem. Den frivillige løser små håndværkeropgaver, såsom at skifte en pære, slå et søm i væggen, skifte gardiner og lignende ting, som man tidligere selv ville have udført, men ikke magter længere. Vi påtager os ikke større opgaver i forbindelse med indflytning i ny bolig, fx opsætning af gardinstænger, rullegardiner, hængereoler, lysekroner mv., og heller ikke opgaver som havearbejde eller andet mere fysisk krævende arbejde. Ring til kontoret, og fortæl om dit behov. Opgiv navn, adresse, telefonnummer og evt., hvilken tid på dagen der passer bedst. En af de hjælpende hænder vil så kontakte dig og aftale nærmere. Søndagscafe (4313) 1. søndag i måneden kl Se under Faste aktiviteter længere fremme i bladet. Tilmelding til handicapkørsel må ske senest onsdagen før til kontoret, tlf Pris: 30 kr., som betales ved indgangen. Cafe Livsglæde Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Alle 2. Se under Faste aktiviteter længere fremme i bladet. Aktiviteter forbeholdt brugere af handicapkørsel Besøg på Kastrupgårdsamlingen ( ). Besøg i det nye akvarium Den Blå Planet hvis det er åbnet. Se i aprilnr. af Det Sker. ( ). Sommerudflugt ( ). Tilmelding til kontoret senest ugedagen før udflugten. Maks. 12 deltagere. Pris: 30 kr., som betales i bussen. Pas på falske s Af Flemming Sommer Pas på s, der lover dig guld og grønne skove Hvis du får en mail, fra fx SKAT, der lover dig penge tilbage og beder dig indtaste dit kontonummer m.m. Gør det ikke! Slet omgående mailen. Det samme gælder alle opfordringer fra fx banker, PayPal, TDC m.fl. De er alle falske og er kun et forsøg på at stjæle dine penge. Det gælder også telefonopkald fra Windows og Microsoft, hvor man beder dig åbne din computer, idet man påstår, at den er truet. Gør det ikke! Læg røret på. Hvis du går på SKATs hjemmeside, skat.dk, kan du i nederste højre hjørne komme ind på Servicenyt, hvor SKAT advarer imod falske s. Deadline for indlæg til næste nummer af Det Sker er 21. februar. det sker februar

4 Regler for tilmelding og betaling Tilmelding skal ske til kontoret, Sankt Thomas Alle 1, fra den dato, der står ved aktiviteten, og inden fristens udløb. Tilmelding kan ske på følgende måder: kl Disse tilmeldinger har førsteprioritet. Telefonerne bliver måske ikke taget på første tilmeldingsdag. Ved enhver tilmelding skal medlemsnummer, telefonnummer, aktivitetsnummer angivet i parentes og betegnelse oplyses. Hver person kan højst tilmelde yderligere en person. Hvis du ikke bor på Frederiksberg, kan du kun tilmelde dig ved personligt fremmøde på kontoret. Uanset hvorledes du har tilmeldt dig, er tilmelding først gældende, når du har betalt på kontoret og modtaget en kvittering. Du kan betale kontant eller med dankort. Ikke-betalte tilmeldinger betragtes kun som reservationer og slettes, når betalingsfristen er udløbet. Når betaling har fundet sted, er tilmeldingen bindende. Hvis ikke andet er anført, er betalingsfristen for alle aktiviteter 14 dage forud for startdato. Nye regler for tilmelding og betaling fra august 2013 For at give alle medlemmer samme mulighed for at deltage i aktiviteter, der erfaringsmæssigt er overtegnet, og for at forenkle vores administration har vi besluttet at indføre nye regler for tilmelding og betaling fra efteråret De nye regler betyder, at den nuværende ordning, hvor deltagerne i en række aktiviteter kan fortsætte på samme fortløbende aktivitet mod betaling inden en bestemt dato, afskaffes. Undtaget fra disse regler er kortspil og it-undervisning. Samtidig har vi besluttet, at der fremover ved tilmeldingen skal betales for en hel sæson, dvs. efterår og forår, eller for et kursusforløb. I tilfælde af sygdom vil der være mulighed for tilbagebetaling. Tilmelding og betaling vil som hovedregel ske fra 3. mandag i august måned. Nærmere regler og tidspunkter for tilmelding til de enkelte aktiviteter, betaling mv. vil blive meddelt i henholdsvis juni- og augustudgaven af Det Sker. Motion og sundhed Motion: Træn dig glad m/k Transport er mulig, men er forbeholdt dårligt gående. Onsdage. Med transport. Torsdage. Med transport. Uden transport. Tilbud til alle m/k er, hvis fysik ikke er i top. Aktiviteterne foregår overvejende på og ved stole, men hele kroppen bliver rørt. Efter træning hygger vi os over en kop kaffe/te. Pris: 105 kr. halvårligt, som betales til instruktøren ved første fremmøde. Motion i naturen: Walk n talk m/k ( ) Mandage kl. 11-ca Mødested: Frederiksberg Have ved hovedindgangen. En rask travetur. Gå med og få motion i godt selskab. Vi går tur i Frederiksberg Have og i Søndermarken. Sommetider finder vi andre mål, fx Landbohøjskolens have. Du kan være med, så ofte du har lyst. Pris: 20 kr. halvårligt. Stavgang m/k Onsdage. Maks. 10 deltagere. tempo. Maks. 15 deltagere. Mødested: Frederiksberg Have ved hovedindgangen. Kom og vær med. Stavgang er en motionsform, hvor hele kroppen er med. Træning af den grundlæggende teknik i stavgang med opvarmning og strækøvelser. Mulighed for en prøvetur med lånte stave. Pris: 20 kr. halvårligt. Motion 50+ Bevægelse og afspænding m/k ( ) Mandage kl Pilates-inspireret træning og øvelsesserie, der fremmer styrke, koordination, balance samt smidighed. Vitalitet for krop og sjæl. Pris: 360 kr. halvårligt. Yoga m/k ( ) Onsdage kl uden pause. Få mere energi, smidighed og velvære i din hverdag. Suksma-yoga passer til alle uanset alder og konstitution. Kom og vær med. Maks. 20 deltagere pr. hold. Pris: 360 kr. halvårligt. Motion for aktive kvinder Mandage. Onsdage. Torsdage. Øvelser, der opbygger korrekt holdning og balance, træner muskulaturen i styrke og smidighed. Vi træner især de dybe muskler i mave og ryg. Ligeledes lægges der vægt på skulder og nakke. Pilates funktionel træning. Latinmiks, som er bygget op om små serier af latinamerikansk salsa, merenque m.m. Kredsløbstræning, styrketræning og afspænding. Alle holdene er overtegnede, men du kan komme på venteliste. Se i øvrigt under Regler for tilmelding og betaling. Pris: 360 kr. halvårligt. Dans: Lancier seniordans squaredance m/k Onsdage. Torsdage. Fredage. Se i øvrigt under Regler for tilmelding og betaling. Pris: 360 kr. halvårligt. Linedance m/k ( ). ( ). Se i øvrigt under Regler for tilmelding og betaling. Pris: 310 kr. halvårligt. Pensionistpris: 260 kr. 4 det sker februar 2013

5 ARRANGEMENTER Carl-Henning Pedersen på Arken (5613) Torsdag 21. februar. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. I anledning af Carl-Henning Pedersens 100-års fødselsdag viser ARKEN i samarbejde med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i Herning en udstilling af denne danske Cobra-kunstners værker. Vi får en omvisning i udstillingen og hører om hans fabulerende billedsprog og vidt forskellige billedudtryk på tværs af tid og sted. Efter omvisningen serveres frokost i museumscafeen, hvorefter der vil være god tid til selv at se mere på udstillingen, inden bussen kører tilbage til Frederiksberg, hvor vi forventer at være kl Bustransport fra og til Frederiksberg Rådhus, entre og omvisning i udstillingen og frokost er inkluderet i prisen. inden 7. februar. Maks. 25 deltagere. Pris: 310 kr. ekskl. drikkevarer. Pensionistpris: 300 kr. Bustur til Herlufsholm Kostskole og Fuglebjerg Kro (5313) Onsdag 27. februar. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. Hvem har ikke hørt historier om Herlufsholm Kostskole? Vi starter med en rundvisning på Herlufsholm, hvor vi ikke alene ser skolen, kirken, klosteret og museet, men også får alle de spændende historier om livet som kostskoleelev. Derefter kører vi til Fuglebjerg Kro, hvor frokosten venter, inden turen atter går hjemad. inden 12. februar. Maks. 30 deltagere. Pris: 320 kr. ekskl. drikkevarer. Humoren i H.C. Andersens eventyr (5213) Torsdag 28. februar kl Humoren er saltet i H.C. Andersens eventyr og årsagen til, at eventyrene stadig virker ufordærvede på en gang lette og dybe. Vi skal høre om H.C. Andersens liv og levned. Eftermiddagens foredragsholder er forfatteren og fortælleren Poul Kragelund, som mange af os kender fra hans engagerede og inspirerede kulturvandringer i hovedstaden. Maks. 40 deltagere. inden 24. februar. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og småkager. Pensionistpris: 50 kr. Sms-lynkursus generationer mødes Torsdag 28. februar kl Med en mobiltelefon/ smartphone kan du sende og modtage sms er (korte tekstbeskeder). Det er let og hurtigt at lære. Kom og vær med. Medbring din mobiltelefon/ smartphone (opladet) og evt. den manual/vejledning, der fulgte med telefonen. Vi får hjælp af eleverne i en 8.-klasse fra Skolen på Nylandsvej, som gerne vil lære fra sig, i forbindelse med at de søger at tjene penge til en lejrskoletur. Maks. 18 deltagere. Tilmelding til kontoret fra torsdag 7. februar og senest mandag 25. februar. Pris inkl. kaffe: 30 kr., der betales ved fremmøde. Dansk Jødisk Museum (5813) Torsdag 14. marts kl Mødested: Museets forhal. Det Kgl. Biblioteks Have, Proviantpassagen 6, 1218 København K. Vi får en rundvisning i museets samling. Her fortæller guiden om jødisk liv i Danmark fra de første jøders indvandring i 1600-tallet. Effekterne i museets samling er hovedsageligt doneret af privatpersoner og giver en bred orientering af såvel religiøs som kulturel og kunstnerisk art. Herudover fortælles der om centrale begivenheder i den dansk-jødiske historie, bl.a. danske jøders flugt i Efter rundvisningen går vi til Nationalmuseets cafe og får en kop kaffe og kage. Dette er dog valgfrit og for egen regning. Tilmelding til kontoret 7. februar-7. marts Maks. 24 deltagere. Pris: 65 kr. Pensionistpris: 55 kr. Bustur til Dragsholm Slot og Fårevejle Kirke med Jarlen af Bothwell (5013) Tirsdag 23. april. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. I Fårevejle Kirke får vi fortalt den spændende historie om Jarlen af Bothwell og hører om kirkens historie. Derefter går turen til Restaurant Bothwell i Dragsholm Golf Club, hvor frokosten indtages. Turen slutter med en rundvisning på Dragsholm Slot og afsluttes med en kop kaffe i Dragsholms Spisehus. 7. februar-10. april. Maks. 30 deltagere. Pris: 320 kr. ekskl. drikkevarer. Foredrag: De ukendte døde (5913) Torsdag 25. april kl Sted: Howitzvej 1, 1. sal. De fleste af os har set dødsannoncer, hvor eventuelle pårørende efterlyses. Men hvem var den afdøde? Hvad er det for mennesker, der tilsyneladende dør helt alene, og er skæbnerne så sørgelige, som det umiddelbart ser ud? Cand.merc. Ida Holst giver os indblik i, hvem der gemmer sig bag de efterlysende dødsannoncer. Hun vil fortælle om 11 skæbner, som hun har brugt 1 år på at efterforske. 7. februar-18. april. Maks. 50 deltagere. Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og småkager. Pensionistpris: 50 kr. Kastrupgårdsamlingen Særudstilling med Søren Bjælde (6013) Torsdag 2. maj kl Sted: Kastrupvej 399, 2770 Kastrup. Transport: Bus 2A og 5A samt metro til Kastrup Station (5 min. gåtur). Vi skal opleve den nyombyggede Kastrupgårdsamlingen og se særudstillingen med den danske kunstner Søren Bjælde. Søren Bjælde har lige rundet de 60 år det er en god anledning til at gøre sig bekendt med en spændende kunstner, hvis univers spænder mellem alvor og leg, angst og lykke i et formsprog, som er helt hans eget. Vi får en rundvisning, og bagefter skal vi nyde kaffe/te og hjemmebag i museumscafeen. 7. februar-25. april. Maks. 20 deltagere. Pris: 110 kr. inkl. entre, rundvisning og kaffe/te og hjemmebag. Pensionistpris: 100 kr. Bustur til Koldkrigsmuseum Stevnsfort (5413) Onsdag 29. maj. Busafgang: Kl. 10. Mødested: Bag Frederiksberg Rådhus. Stevnsfortet er begravet 18 meter nede i Stevns Klint. Turen i undergrunden foregår med guide og varer 1½ time. Temperaturen i undergrunden er 10 grader året rundt, så det er vigtigt at tage varmt tøj på. Efter rundturen nyder vi en god frokost på Traktørstedet Højeruplund, hvorefter vi atter vender hjem til Frederiksberg. Turen er ikke for gangbesværede. 7. februar-15. maj. Maks. 30 deltagere. Pris: 360 kr. ekskl. drikkevarer. Pensionistpris: 350 kr. KOMMENDE ARRANGEMENTER 6. juni: Udflugt til Nivaagaards Malerisamling. Følg med brug vores hjemmeside 6 gange om året modtager du Ældre Sagens blade, heriblandt også Det Sker for Frederiksberg. Men i en aktiv lokalafdeling som den på Frederiksberg sker der hele tiden noget nyt, og på vores hjemmeside kan du blive opdateret om spændende nyheder. Vores lokale hjemmeside er altid aktuel, og fra 4. februar får den et nyt og flot udseende.» det sker februar

6 FASTE AKTIVITETER Biograf Ældre Sagen Frederiksberg og Falkoner Biografen har indgået en aftale om, at lokalafdelingens medlemmer hver den første mandag i måneden kan se en film kl. 12. Der kan hver gang vælges mellem aktuelle film, der spiller kl. 12. Se, hvilke forestillinger der tilbydes, på biografens hjemmeside biografer/falkoner-biografen Se efter SeniorBio, og billetter kan bestilles før forestillingsdagen enten på tlf eller via hjemmesiden. Pris: 65 kr. inkl. en kop kaffe før forestillingen i loungen. Kaffe kun mod forevisning af medlemskort til Ældre Sagen. Bowling ( ) Tirsdage kl Sted: Big Bowl, Gl. Jernbanevej 31, Valby. Tilmelding ikke nødvendig. Pris: 39 kr. pr. gang inkl. sko og kaffe. Bridge Turneringsvante spillere. For øvede med godt humør. For lidt øvede. kl ( ). Alle hold er overtegnede, men man er velkommen til at blive skrevet på venteliste, ikke mindst hvis man er interesseret i at træde til som substitut. Pris: 280 kr. pr. spiller halvårligt. Cafe Livsglæde ( ) Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Alle 2. Tirsdage kl Det er måske noget for dig, hvis du er tilflytter, din familie bor langt væk, du er alene, eller du føler dig isoleret, fordi du er dårligt gående. Kom og vær med. Vi glæder os til at møde dig til hyggeligt samvær og et måltid mad. Du kan rekvirere en folder om Cafe Livsglæde hos Ældre Sagen Frederiksberg, tlf , ved personlig henvendelse på vores kontor, Sankt Thomas Alle 1, 1824 Frederiksberg C, i kontortiden mandag til fredag kl eller på aeldresagen. Tilmelding til såvel deltagelse som evt. handicapkørsel skal ske senest tirsdagen før til Astrid Bregninge, tlf Pris: 30 kr. pr. gang, som betales på stedet. Debatgruppen ( ) 1. og 3. torsdag i måneden kl Vi debatterer alt mellem himmel og jord og lidt til. Vi har et fast emne hver gang, og forslag til emner modtages gerne. Debatten foregår i en respektfuld og fordragelig tone; humor er ingen hindring. Vi slutter af med en kop kaffe og hyggesnak. Leder: Bente Liltorp.. Pris: 110 kr. halvårligt. Fransk konversation hold 1 ( ) Mandage kl Tilbuddet er for dem, der har lyst til at genopfriske deres franskkundskaber. Samtalerne tilrettelægges ud fra deltagernes forudsætninger, men det er en betingelse, at man har lært noget fransk tidligere. Vi vil læse og tale om små artikler, noveller m.m. og lave små øvelser. Konversationen ledes af Eva Høybye. Maks. 12 deltagere. Holdet er overtegnet, men det er muligt at komme på venteliste. Pris: 150 kr. halvårligt. Fransk konversation hold 2 ( ) Onsdage kl Det forventes, at man har lært fransk tidligere. Der vil blive læst franske tekster og vist franske film med efterfølgende diskussion samt læst og diskuteret aktuelle nyheder om forskellige emner. Konversationen ledes af Yaël Balslev. Maks. 14 deltagere. Holdet er overtegnet, men det er muligt at komme på venteliste. Pris: 150 kr. halvårligt. Frimærker ( ) Tirsdage kl Kontakt venligst kontoret, eller kom forbi på tirsdage kl Der er ledige pladser. Pris: 220 kr. halvårligt. Litteraturkreds ( ) 1. onsdag i måneden kl Vi læser fælles bøger, debatterer dem og giver hinanden ideer til ny læsning.. Pris: 80 kr. halvårligt. Operaforedrag ( ) Sted: Metronomen i Axel Møllers Have. Lilo Sørensen fortæller på sin livlige og engagerede måde om følgende operaer fra Operabio eller Operaen på Holmen: Rigoletto, Operaen. Trittico Kappen, Søster Angelica, Gianni Schicchi, Operaen. Maks. 90 deltagere.. Pris: 430 kr. Pensionistpris: 420 kr. Sangkor ( ) Tirsdage kl Enkelte ledige pladser. Pris: 350 kr. halvårligt. Pensionistpris: 300 kr. Seniorpetanque Sted: Frederiksberg Stadion. Alle pladser på både tirsdags- og onsdagsholdene er desværre optaget, men man kan skrive sig på venteliste på kontoret på Sankt Thomas Alle 1. Aktivitetsleder Jørgen Blak- Larsen. Skak ( ) Mandage kl Ledige pladser. Ring til Erling Nielsen, tlf , og hør nærmere. Pris: 160 kr. halvårligt. Sund cafe Onsdage kl Den lækre vegetarmad vil blive tilberedt af nogle entusiastiske medlemmer. Du skal bare komme og nyde den. Maks. 21 deltagere. Tilmelding til begge gange fra 14. februar. Pris: 50 kr. pr. gang. Søndagscafe (4313) 1. søndag i måneden kl Kom og nyd eftermiddagen i hyggeligt samvær. Vi får en kop kaffe og lidt kage og synger et par sange, og måske er der et lille foredrag. Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du har brug for handicapkørsel, bedes du meddele det til kontoret senest onsdagen før, tlf Vand og vin kan købes. TX Pris for deltagelse: 30 kr. pr. gang, som betales ved indgangen. Tysk til rejsebrug ( ) Onsdage kl , bortset fra 1. onsdag i hver måned. Vil du gerne blive bedre til at klare dig på egen hånd under rejser i de tysktalende lande, så er dette et tilbud til dig. Vi forventer, at du har noget kendskab til tysk i forvejen. Hovedvægten bliver lagt på små øvelser i daglig tale, men du er også velkommen til selv at foreslå emner, vi kan tage op. Med hensyn til tysk grammatik afpasser vi niveauet og omfanget efter deltagernes ønsker og forudsætninger. Kurset ledes af Birger Johansen. Maks. 12 deltagere. Holdet er overtegnet, men du kan komme på venteliste. Pris: 150 kr. halvårligt. Whist ( ) Fredage kl Kom og spil med, der er ledige pladser. Leder: Eugen Pedersen.. Pris: 280 kr. halvårligt. Ældrepolitisk debatforum ( ) 2. torsdag i hver måned, kl Ældrepolitisk debatforum er stedet, hvor vi under iagttagelse af Ældre Sagens etiske regler fordomsfrit analyserer og debatterer ældres forhold i vores kommune. Oplæg til debatten kommer fra en arbejdsgruppe eller fra inviterede politikere og eksperter. Vi udveksler viden og formulerer holdninger til konkrete ældrepolitiske spørgsmål ud fra Ældre Sagens motto: Ingen argumentation uden dokumentation. På mødet hører vi også nyt fra Ældrerådet, Landsforeningen og vores egen bestyrelse. Har ældrepolitik din interesse, og har du lyst til at bidrage til debatten, så kom og vær med til vores månedlige møder. Tilmelding er ikke nødvendig. Pris: 10 kr. for morgenkaffe og rundstykke. 6 det sker februar 2013

7 Ny servicemedarbejder Tekst og foto: Birthe Laursen Den 1. november tiltrådte Marianne Reese stillingen som servicemedarbejder hos Ældre Sagen Frederiksberg. Alle vi, der har vores gang i Ældre Sagens lokaler på Sankt Thomas Alle, har siden nydt godt af hendes store venlighed og effektivitet. Sammen med os andre glæder Marianne sig til i løbet af foråret at flytte til det nye domicil på Howitzvej 1, hvor vi nok skal få god brug for hendes hjælp i de noget større lokaliteter. DET SKER igen på Fanø i 2013 Af Kirsten Poulsen Fotos: Helle Kongevang Fanø Senior Sommerskole slår for femte gang dørene op for et hold seniorkursister i uge 31. Prisen er den samme som i 2009, og det er den gode standard også! Skolen er i ét plan og velegnet for brugere af kørestol eller rollator. Vi åbner mulighed for at udfolde kreative evner inden for temaet billedkunst. Årets nye tema er stormfloder, og selvfølgelig skal vi opleve Fanøs unikke natur i Nationalpark Vadehavet ud at gå på havsens bund, eller køre i ballonkørestol på vaden og observere dyrelivet derude høre om øens specielle fortid og meget mere. Men måske er det allerbedste samværet med andre ældre i trygge rammer her bliver indledt nye venskaber. Blev du interesseret? Så bestil programmet hos Ældre Sagen på Fanø: Kirsten Poulsen, Skolevej 12, 6720 Fanø, tlf (indtal dit tlf.nr., hvis du lægger besked på telefonsvarer). OVERBLIK 3. februar: Søndagscafe. 4. februar: Operaforedrag. 4. februar: Falkoner Biografen. 6. februar: Designmuseet forbeholdt handicappede. 7. februar: Debatgruppen. 7. februar: Cafe Livsglæde. 14. februar: Ældrepolitisk debatforum. 20. februar: Sund cafe. 21. februar: Carl-Henning Pedersen på ARKEN. 21. februar: Debatgruppen. 27. februar: Bustur til Herlufsholm og Fuglebjerg. 28. februar: Humoren i H.C. Andersens eventyr. 28. februar: Sms-lynkursus. 3. marts: Søndagscafe. 4. marts: Falkoner Biografen. 4. marts: Operaforedrag. 5. marts: Kastrupgårdsamlingen forbeholdt handicappede. 7. marts: Debatgruppen. 14. marts: Ældrepolitisk debatforum. 14. marts: Dansk Jødisk Museum. 20. marts: Sund cafe. 21. marts: Debatgruppen. 23. marts: Årsmøde. 26. marts: Cafe Livsglæde. 4. april: Debatgruppen. 7. april: Søndagscafe 11. april: Ældrepolitisk debatforum. 16. april: Cafe Livsglæde. 17. april: Sund cafe. 18. april: Debatgruppen. 19. april: Den Blå Planet forbeholdt handicappede. 23. april: Udflugt til Dragsholm Slot. 25. april: Foredrag: De ukendte døde. 2. maj: Kastrupgårdsamlingen. 10. maj: Sommerudflugt forbeholdt handicappede. 21. maj: Cafe Livsglæde. 29. maj: Udflugt til Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Årsmøde Lørdag 23. marts kl Sted: Bibliotekssalen, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed i 2012 til godkendelse. 3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab for 2012 til udtalelse. 4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke. 5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet. 6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen for to år. 7. Valg af suppleanter for et år. 8. Eventuelt. I forbindelse med årsmødet afvikles generalforsamling for Ældre Sagens Aftenskole på Frederiksberg. Inden selve årsmødet kl. 14 vil lokalbestyrelsen gerne præsentere medlemmerne for de forskellige aktiviteter og arbejdsområder, som den beskæftiger sig med. Der serveres sandwich, øl, vand og vin. HUSK medlemskort, som skal forevises ved indgangen. det sker februar

8 Bustur til Dragsholm Slot og Fårevejle Kirke med Jarlen af Bothwell Tirsdag 23. april En rigtig historisk kulturperle. Af Jens Bramsted Foto: Vibeke Bramsted Dragsholm Slot blev opført omkring 1215 af Roskildes biskop, Peder Sunesen, og blev i middelalderen gjort til en befæstet borg. I løbet af de næste århundreder gennemgik slottet flere ombygninger og fremstod i mange år som et firfløjet renæssanceslot. I forbindelse med Reformationen i 1536 overgik Dragsholm Slot til kronen og fungerede under kongens lensherrer også som statsfængsel. Her sad bl.a. skotten James Hepburn Jarlen af Bothwell fanget i fem år. Det siges, at hestevognen, der kørte hans kiste væk, stadig høres på gårdspladsen fra tid til anden. Vi starter med et besøg i Fårevejle Kirke, hvor vi får den spændende historie om Jarlen af Bothwell og også hører om kirkens histo rie. Herefter er det tid til frokosten, som indtages på Restaurant Bothwell i Dragsholm Golf Club. Turen fortsætter med en rundvisning på det charmerende Dragsholm Slot og afsluttes med en kop kaffe i Dragsholms Spisehus. Se nærmere under Dragsholm Slot. "Arrangementer". Foredrag om de ukendte døde Torsdag 25. april Grethe Corneliussen, født den 26. maj 1932 i Jerne, Esbjerg, boende Frederikssundsvej, 2400 København NV er afgået ved døden på bopælen den 1. maj Eventuelle pårørende bedes rette henvendelse til Københavns Kommune... Af Finn Madsen Foto: Erik Schrader De fleste af os har set sådanne ovennævnte dødsannoncer, hvor eventuelle pårørende efterlyses. Men hvem var de afdøde? Hvad er det for mennesker, der tilsyneladende dør helt alene, og er skæbnerne så sørgelige, som det umiddelbart ser ud? Ida Holst. Vores foredragsholder, cand. merc. Ida Holst, har brugt 1 år på at efterforske personerne bag 11 sådanne dødsannoncer, og hun vil give os indblik i, hvem der gemmer sig bag disse efterlysninger. Hun vil endvidere fortælle om disse 11 skæbner, bl.a. om den ensomme, lidt sære mand, som blev svigtet af alle, da han blev syg. Vi kommer forbi københavnske værtshuse, hvor tonen kan være rå, men hvor der også er et fint sammenhold, og vi bliver bekendt med den nydelige ældre kvinde, som overlevede alle i sin omgangskreds. Ida Holst giver os også indsigt i, hvordan præsterne takler en bisættelse, hvor ingen møder op, og vi hører om den begravelse, hvor over 100 personer deltog. Se nærmere under "Arrangementer". Bustur til Koldkrigsmuseum Stevnsfort Onsdag 29. maj Et stykke rigtig Danmarkshistorie... Af Jens Bramsted Foto: Vibeke Bramsted Vi vil opleve det fantastiske under jordiske fort begravet 18 meter nede i Stevns Klint. Oplev historier fra Danmark under Den Kolde Krig, og hør om, hvordan man fra Stevnsfortet hele tiden holdt øje med den mulige fjende i Øst, og hvordan Warszawapagten holdt øje med Stevnsfortet. Alle ture i undergrunden foregår med guide, som fortæller om Den Kolde Krig, om missiler og kanoner, om undergrunden, geologien og om dinosaurernes uddøen. Turen varer 1½ time. Temperaturen i undergrunden er 10 grader året rundt, så det er vigtigt at tage varmt tøj på. Turen er ikke for gangbesværede. Efter rundturen nyder vi en god frokost på Traktørstedet Højeruplund, inden bussen bringer os tilbage til Frederiksberg. Se nærmere under "Arrangementer". Stevnsfortet. OMRÅDE 10B HOVEDSTADEN Distriktsformand: Niels Erik Tulstrup, tlf Områderedaktør for 'Det Sker': Inger Jensen, tlf Medredaktør: Birthe Laursen, tlf overalt i landet Ældre Sagens På kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe til MedlemsService på , så sender vi bladet fra det område, du er interesseret i. Senior PC Support, tlf , hverdage kl Rejser omtalt i 'Det Sker' med overnatning samt 1-dags rejser til en samlet pris på over kr. sker via en teknisk arrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer hos Rejse garantifonden.

Frimærker Tekst af Finn Madsen Foto bringes med tilladelse fra Julemærkefonden

Frimærker Tekst af Finn Madsen Foto bringes med tilladelse fra Julemærkefonden DECEMBER 2012 I WWW.AELDRESAGEN.DK/DETSKER Ældre Sagen område 10B Hovedstaden ARRANGEMENTER 01.12. 2012-11.02. 2013 FREDERIKSBERG Kørestolsadgang TX Teleslyngeanlæg Frimærker Tekst af Finn Madsen Foto

Læs mere

ÆLDRE SAGEN OMRÅDE 10A ARRANGEMENTER 02.08. 2010-11.10. 2010 CITY BRØNSHØJ-VANLØSE SUNDBY-AMAGERBRO VALBY ØSTERBRO.

ÆLDRE SAGEN OMRÅDE 10A ARRANGEMENTER 02.08. 2010-11.10. 2010 CITY BRØNSHØJ-VANLØSE SUNDBY-AMAGERBRO VALBY ØSTERBRO. Ældre Sagen DET SKER OMRÅDE 10A HOVEDSTADEN I AUGUST 2010 I WWW.AELDRESAGEN.DK/DETSKER ÆLDRE SAGEN OMRÅDE 10A ARRANGEMENTER 02.08. 2010-11.10. 2010 CITY BRØNSHØJ-VANLØSE SUNDBY-AMAGERBRO VALBY ØSTERBRO.

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Gentofte. Information fra lokalbestyrelsen i Gentofte (Det Gule Blad) Nr. 2 August-December 2015

Gentofte. Information fra lokalbestyrelsen i Gentofte (Det Gule Blad) Nr. 2 August-December 2015 Nr. 2 August-December 2015 Gentofte Information fra lokalbestyrelsen i Gentofte (Det Gule Blad) FOTO: LOKALHISTORISK ARKIV I GENTOFTE Charlottenlund Slot, som oprindelig hed Gyldenlund, blev i 1730 foræret

Læs mere

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side Foto: Erik Hendrup Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Ansøgninger 27 IT Besøgsvenner 15 Besøgsvenner 36 IT Kursus I 24 Bestyrelsen 43 IT Kursus II 25 Billetsalg 38 Kontaktpersoner 29 Demens/besøgsvenner

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Ældre Sagen DET SKER. Ældre Sagen område 1B Nordjylland

Ældre Sagen DET SKER. Ældre Sagen område 1B Nordjylland Ældre Sagen DET SKER FEBRUAR 2011 I WWW.AELDRESAGEN.DK/DETSKER DK/DETSKER Ældre Sagen område 1B Nordjylland ARRANGEMENTER 01.02. - 09.04. 2011 MARIAGERFJORD: ARDEN HADSUND HOBRO MARIAGER. REBILD: SKØRPING

Læs mere

Sommerprogram. Fælles oplysningsnummer: 46 40 01 84. Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere

Sommerprogram. Fælles oplysningsnummer: 46 40 01 84. Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere Sommerprogram 2013 Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Ll. Karleby Nødager 30, Gevninge Herslev Hvalsø Østergadecenter Østergade 1 Hvalsø Huset

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

23. årgang. Nr. 45. i Skandinavisk Naturpark, fotograf Niels Poulsen. Vinter i Ishøj

23. årgang. Nr. 45. i Skandinavisk Naturpark, fotograf Niels Poulsen. Vinter i Ishøj Nr. 23. årgang Årgang Januar 2012 Nr. 45 49 25. Januar 2014 P r o g r a mfor F1. o rhalvår 1. H a2014 lvår 2012 Program Vinter i Ishøj Isbjørne i Skandinavisk Naturpark, fotograf Niels Poulsen Ole Møller

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev

Årsprogram 2015/16. Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby. Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Årsprogram 2015/16 Bramsnæs: Østergaard Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Lejre Øst: Huset Lejrevej 15 A Hvalsø: Hvalsø Østergadecenter Østergade 1 Kære

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

HERLEV LOKALAFDELING REJSEAFTEN. Den 8. januar 2015 kl. 19.00 i Medborgerhuset Herlevgårdsvej 18-20

HERLEV LOKALAFDELING REJSEAFTEN. Den 8. januar 2015 kl. 19.00 i Medborgerhuset Herlevgårdsvej 18-20 HERLEV LOKALAFDELING REJSEAFTEN Den 8. januar 2015 kl. 19.00 i Medborgerhuset Herlevgårdsvej 18-20 MEDLEMSBLAD 1. HALVÅR 2015 HJÆLP! Vi har forrygende travlt og mangler boliger til salg. Skal du sælge?

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne - er for alle voksne - er for alle voksne Ålegården 3 6000 Kolding Tlf. 75 52 47 67 ok@kolding.dk www.ok-klubben.dk 1 PROGRAM 1. august januar - 31. - 30. december juni 2011 2013 for dag- for dag- og og

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 85 Marts 2012 Metalværkstedet på besøg i Raadvad... Foto: Kjeld Bjørn Andersen Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Bordtennis: sidste nyt 4 Billard 5 Du

Læs mere

Gentofte. Information fra lokalbestyrelsen i Gentofte (Det Gule Blad) Nr. 2 August-December 2014

Gentofte. Information fra lokalbestyrelsen i Gentofte (Det Gule Blad) Nr. 2 August-December 2014 Nr. 2 August-December 2014 Gentofte Information fra lokalbestyrelsen i Gentofte (Det Gule Blad) LOKALHISTORISK ARKIV År 1900. Røde Port ved Klampenborg Station, indgang til Jægersborg Dyrehave. I dag ligger

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

Sæsonprogram 2014-2015

Sæsonprogram 2014-2015 Ebeltoft Sæsonprogram 2014-2015 Maltfabrikken under restaurering til et kommende kulturcenter Kære medlemmer Sommeren er ved at slutte og vi går efteråret i møde. Et efterår hvor vi begynder på en ny sæson

Læs mere

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 Aktiv Nyt 2. halvår 2014-42. årgang Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 I huset er også: KlostergadeCentret Klostergade 37 8000 Aarhus C Tlf.: 86 19 25 30 Koordinator Lise Legarth ll@klostergade.dk

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6)

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) 2. halvår 2008 36. årgang Aktiv Nytprogram & magasin for seniorer i århus Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) Fremtidens

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 3 December 2011 Marts 2012 5. årgang Ved FNs internationale ældredag underholdt koret fra ÆiB med korleder Niels Jørgen Hilstrøm. Læs artiklen fra dagen inde i bladet. Orientering fra Seniorrådet i

Læs mere