Dansk Geologisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening 1. Januar 1962 Bestyrelse (valgt 30. januar 1961) Hans Pauly, formand. Leif Banke Rasmussen, næstformand og redaktør. Bruno Thomsen, sekretær. S. E. Bendix Almgreen. Bent Søndergaard, kasserer. Æresmedlemmer Holtedahl, Olaf, professor, dr. phil., Norge. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Abrahamsen, Niels Richard, stud. mag., Ordrupvej 52, Charlottenlund. Aho, Lea, fil. mag., frk., Forskningsanstalten, Otnäs, Finland. Ahrenlzen, Per Ove, stud. mag., Rektorparken 16, København SV. Albjørk, J. S., lektor, 1948, Svejbæk. Allaarl, Jan H., dr., Taarnvej 263, 2., Rødovre. Allingham, Toke, overbibliotekar, Løvenørnsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Teglgaardsvej 26, 2., Charlottenlund. Aistrup, Laura, lektor, cand. mag., frue, Kongsvang Allé 14, 3., Århus. *Aistrup, Lisbeth, frk., Vendersgade 5, 3., København Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Søborg. Andersen, Anton, portør, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bjørn, vejingeniør, cand.polyt., Plantagebyen 15, Hjørring. Andersen, Børge Sven, civilingeniør, Svenstrupvej 7, Brønshøj, København. Andersen, Børge, stud. mag., Medlemmer 1 ) En stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Hostrups Have 15, 5., København V. Andersen, David, skoleinspektør, Rosenvænget 9, Fruens Bøge. Andersen, H. Behrend, adjunkt, cand. mag., Drosselvej l, Fredericia. Andersen, Kaj, Ravnsborggade 17,3., København N. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jørgensensvej 29, København F. Andersen, Lars Jørgen, cand. mag., Almindingen 68, Søborg. Andersen, Steen, stud. mag., Genforeningsplads 47, København F. Andersen, Svend, direktør, cand. mag., Roskildevej 36, København F. Andersen, S. Th., dr. phil., Kajerødgade 6, Birkerød. Andersen, Theodor, P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, København F. *Andreasen, A. C., direktør, Heslehøj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 75, Hellerup. Andrup, G. O., direktør, civilingeniør, Vandværksvej 7, Odense. ;

2 B An/onsen,, cand. polit, et mag. scient., Carit Etlarsvej 9, 2., Kobenhavn V. Asgaard, Ulla, stud. mag., Lottenborgvej 21, Lyngby. Asklund, Bror, professor, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Asmund, Berit, lektor, cand. mag., frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbæk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers Allé 35, Charlottenlund. Bagge, Bent, forstkandidat, Havnsøvej 23, Herlev. Bahnson, Henner, konservator, Gærdebred 20, Kobenhavn S. Bang, Inger Enna, cand. mag., frue, Ryesgade 107, 2., Kobenhavn Ø. Bang, Karl Ludvig, civilingeniør, Asger Rygsgade 6, 3., København V. Bang, Stig, cand.mag., Ryesgade 107, 2., Ø. Barth, Tom, professor, dr. phil., Sarsgate l, Oslo, Norge. Baunsgaard, Jens, gymnasiast, Skyttevej 27, Fredericia. Beck, E., frk., Jensløvs Tværvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, København F. Bendix, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, ; Jyllandsvej 14, 3 Randers. Berg, Otto, lærer, Foulum skole, pr.,- Ørum Sønderlyng. Bertelsen, Finn, stud. mag., Vejlands Alle 21, København S. Berthelsen, Ole, statsgeolog, cand. mag., Lyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, professor, dr. phil., Skovvej 2, Risskov. Biilmann, Ove, cand. mag., Magistervej 44, st., København NV. Bille, Niels C., realskolelærer, 1949, Hovedgaden 50, Tinglev. Birkelund, Tove, amanuensis, cand. mag., frue, Roskildevej 36, København F. B/erring, Hans Chr., stud. mag., Nat. Riksmuseets Paleozoologiska af dl., Stockholm 50. Bjørn, Arne, civilingeniør, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, lektor, cand. mag., frk., 1934.,: Livjægergade 18, 3., Kbh. Ø. Bohr, Erik, direktør, civilingeniør, 1958.,, Strandboulevarden 84, Bondam, J., geolog, mag. scient., Gravgærdehuse pr. Aakirkeby, Bornholm. Bondesen, Erling, mag. scient, Ritavej 31, Lille Værløse. Barilla, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brandt, Inger, cand. mag., frk., Kronprinsesse Sofiesvej 38, 4., København F. Breval, Else, stud. mag., Kvinderegensen, Amager Boulevard 101, Kø- - 'benhavn S. Broby, Aage, lektor, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., København S. Brotzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Brøker, Henrik, ingeniør, Lærkevej 4, Holbæk. Brøker, P., entreprenør, Skovhøj, Bredtved pr. Holbæk. Buch, Arne, mag. scient., Skodsborgvej 220, Nærum. Buchwald, N. F., professor, Dalgas Boulevard 68, 4., København F. Buchwald, Vagn, civilingeniør, Parsbergsvej 47, Virum. Bærentzen, Erik, hr., Blankavej 14, 2., København Valby. Bøcher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards Allé 55, Holte. Bøggild, Elsebet, frk., 1960, Lipkesgade 30, 1., Børup, Carsten, stud. art., Kleinsgade 2, København V. Baadsgaard, Peter H., Bolivian Gulf Oil Co., Casilla 1458, Cochabamba, Bolivia. Callisen, Karen, dr. phil., Mineralogisk Museum, Øster Voldgade 7, København Carl Nielsen A/S, Islands Brygge 4, København S. Carlsson, J. G., Lärovärksadjunkt, fil. mag., Dammgatan 25, Ystad, *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Børge Brorson, kunstmaler, Nationalmuseet I, København Christensen, Hans Werner, statsgeolog, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overlærer, Bredgade 6,1., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, stud. mag ßtrandhavevej 88, København Valby. Christensen, Torben V., stud. mag., Frederikssundsvej 47,4., København NV. ' -.

3 Christiansen, Sofus, cand. mag., 1961 Ved Bellahøj 15, København, Brønshøj. Clausen, Eva, cand. mag., frk., 1944 Nørrebrogade l, 1., København N. Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H. A. Clausensvej 22, Gentofte. Collini, Bengt, laborator, fil. lie., Lantbrukshögskolan, Uppsala, Sverige Corp, S. O., bergsingenjør, Askevænget 45, st., Virum. Damsgaard-Sørensen, Per, stud. med., Blomstervænget 93, Lyngby. Davidsen, Jannik Peter, stud. mag., Sagasvej 14, København V. Degenkoliv, Jan, lektor, cand. mag., Herlufsholm, Næstved. Degerbøl, Magnus, professor, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby. Dehn-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Hummeltoftevej 117, Virum. Dinesen, Arne, cand. mag., Grøndalsvej 85, Birkerød. Dinesen, Birthe, civilingeniør, frue, Grøndalsvej 85, Birkerød. Djørup, Johannes, læge, Fiolstræde 28, 1., København Dupont, Solveig, stud. mag., Sneppevej 6, København NV. Dyppel, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., Dyrbye, Emmy, stud. mag., Nørre Alle 75, værelse 642, Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., Holmevej 18, Ribe. *Ellitsgaard-Rasmussen,, statsgeolog, mag. scient., Mineralogisk Museum, Øster Voldgade 7, København Elmquist, H., cand. polyt., Gunløgsgade 15, København S. Eriksen, Knud, cand. mag., Kalundborgvej 13, Svinninge. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Høvænget 6, Gentofte. Espersen, Jørgen Folkmann, amanuensis, mag. scient., Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm 50, Falkesgaard, Peder, stud. mag., Cort Adlersgade 3, 1., København Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Broskov pr. Tappernøje. Ferlov, Jens Einar, stud. mag., Howitzvej 17, København F. Flagler, C. W., chiefgeologist, Gulf 12 c Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4, N.Y., U.S.A. *Floris, Søren, mag. scient., Kildebakkegaards Allé 184, 1., Søborg. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frandsen, O., Fenrik, 1960, Bjørn Andersensvej 78, lejlighed 8, Birkerød. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktør, civilingeniør, Valbyvej 3, Århus. Frederiksen, V., ingeniør, Vildmosetilsynet, Tylstrup. Friderichsen, Johan D., stud. mag., Strandvejen 161, Hellerup. Fristrup, Børge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frølund, Erik, civilingeniør, Birkevej 4, Ølbylyng, pr. Køge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Set. Jørgensgade 8, Slagelse. Fundal, Erling, stud. mag., St. Møllevej 6, København S. Fæster,, civilingeniør, Strandgade 25, København Galle, Anna, regnskabsfører, frk., Østbanegade 35, 1., Galle, Poul, lektor, cand. mag., Vinrosevej 3, Gentofte. Gandahl, Rune, assistent, fil. lie., örnstigen 13, Näsbypark, Stockholm, Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingørvej 34 A, Fredensborg. Gentofte Kommunebibliotek, Øregaards Allé 7, Hellerup. Geografisk Institut, Århus Universitet, Århus. Ghisler, Martin, stud. mag., Nørre Allé 75, Nr. 339, Glenstrup, Aage Heliveg, seminarielærer, cand. mag., Rosenvangs Allé 191, Højbjerg. Glimberg, C.-F., fil. lie., Lokföraregatan 3 B, Lund, 'lob, P. W., rigsantikvar, professor, dr. phil., Havgaards Tværvej 11, Risskov. 'othenburg, Jens, stud. mag., Smakkegaardsvej l B, Gentofte. 'raff-pelersen, Inger Margrethe, frue,1947. Kildevældsvej 9, Virum. 'raff-petersen, Poul, universitetslektor, dr. phil., Kildevældsvej 9, Virum. 'raversen, Chr. B., lektor, cand. mag., Søborg Hovedgade 33, 2., Søborg. regersen, Albert, direktør, Gulf Oil

4 Corporation, Amaliegade 10, Kobenhavn Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., Hollandsvej 65, Lyngby. Gyring, Germund, lektor, cand. mag., Maagevej 2, Ntvaa. Gødert, Henrik, overlærer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gøthgen, Waldemar, bankfuldmægtig,1931. Ehlersvej 15, Hellerup. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen, Lund, Hagelsø, Ejlert, skolebestyrer,1934.vojens. *Hagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjöholm pr. Ystad, Hagnell, G. Samuelson, frue, Planetgatan 21, Lund, Halkier, Christian, konservator, Frederik d. VI's Allé 3, 1., Kbh. F. Hansen, Alfred, amanuensis, cand. mag., Herlev Hovedgade 136 E, 2., Herlev. Hansen, Ejnar, adjunkt, cand. mag.,1961. Utzonsgade 28, 2., Kolding. Hansen, Ellen Mølholm, lektor, cand.mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. Hansen, Erik B., civilingeniør, Kastelsvej 25, 2. tv., Hansen, Finn, stud. mag., Vangedevej 123, Gentofte. Hansen, John, stud. mag., Nørre Allé 75, nr. 735, Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, København Hansen, Skousbøll, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, Kbh. F. Hansen, Mona, cand. mag., 1950, Fordresgaardsvej 40, København F. *Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, Viggo, afdelingsleder, cand.mag., Hostrups Have 58, 4., København V. Harry, W. T. Lecturer M. Se., Queens Gardens, St. Andrews, Fife, Skotland. Hass, Birgit, stud. mag., Haldagervej 2, Vanløse. Hastrup, Fritz, afdelingsleder cand. mag., Skjærsøvej 7, Risskov. Hastrup, Henrik, adjunkt, cand. mag., Søborg Hovedgade 115, Søborg. Hede, J. E., fil. dr., Geol. Inst., Lund, Helgesen, Hans Erik, civilingeniør, Chr. Winthersvej 15, København V. Heller, Erik, cand. mag., Ved Lindevangen 24, København F. Hellner, W. F., rektor, cand. mag., Helgolandsgade 6, København V. Henriksen, H. J. & G. Kahler, Administrationskontoret, Hedehusene. Henriksen, Niels, mag. scient., I. E. Ohlsensgade 9, 3., *Henriksen, Svend Erik, B.Sc., Hvidovrevej 382, Hvidovre. Herlufsholms Skolebibliotek, Næstved. *Hessland, Ivar, professor, fil.'dr., Stockholms Högskola, Kungstensgatan 45, Geologiska Institutet, Stockholm 6, Hfelmqvist, Sven, professor, fil. dr., 1935 Geologiska Institutionen, Lund, H jern, Gunnar, fil. mag., Mineralogiska Institutionen, Lund, H forth, Johannes, lektor, cand. mag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, adjunkt, cand. mag., Fredensgade 7, Frederikshavn. Holm, Eigil, cand. mag., Gjedved, pr. Horsens. Holm, Henry, seminarierektor, Tørholmsvej 15, Hjørring. Holmberg, Sigurd, amanuens, fil. kand., Geologiska Institutionen, Lund, Hougaard, Peter, stud. mag, Solkær 25, København Valby. Højbjerg, Erik, stud. mere., Ved Eltham 9, Hellerup. Højgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards Allé 209, Søborg. Haarsted, Vagn, adjunkt, cand. mag., Grønnevej 247, Virum. Idorn, G. M., civilingeniør, Fyrrevejen 22, Nærum. Illeris, Sven, stud. mag., Peblinge Dossering 16, 2., København N. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Rørkærsvej 10, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27,3., Hillerød. Jacobsen, Fritz Lyngsie, mag. scient, Aalbrobuen 31, Herlev. Jacobsen, Niels Kingo, amanuensis cand. mag., Trondhjemsgade 4, st., Jacobsen, Torben, Virum Stationsvej 115, Virum. Jakobsen, Børge, amanuensis, cand. mag., Vester Paradisvej 35, Holte. *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelærerinde, Ejderstedgade 14, København V. Jakobsen, Sveinn, stud. mag., 1960.

5 Jansson, Gunnar, cand. mag., Enighedsvej 6 B, Charlottenlund. Jelling Statsseminarium, 1933, Jelling. Jensen, Aage, cand. mag., Jacob Appels Allé 87, Kastrup. Jensen, Aksel Tovborg, professor, dr.phil., Landbohøjskolens kern. laboratorium, Bulowsvej 13, København V. Jensen, C. A., museumsbetjent, Østervoldgade 7, København Jensen, Erik Schou, stud. mag., Ny Vestergade 7, 3., København Jensen, Henry, statsgeodæt, dr. phil., Nørre Farimagsgade l, 1., København Jensen, Jens Juel, stud. mag., Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Strandboulevarden 30, Jensen, Peter Frimann, lektor, cand.mag., Humlevænget 54, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarieadjunkt, cand. mag., frue, Lysholms Alle 37, Haslev. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohøjskolen, Bulowsvej 13, Kbh.V. * Jensen, Stig Bak, amanuensis, cand.mag., Vangedevej 154 B, Søborg. Jensen, T. F. Riisberg, læge Belfragegatan 34 E, Vänersborg, Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Grønholt 18, Grejsdalen, Vejle. Jensen, Vagn, seminarieadjunkt, cand. mag., Slettevej l B, Hjortekær, Lyngby. Jensen, Vagn, stud. mag., Knabstrupvej 26, København Brønshøj. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Børge, professor, dr. phil., H. C. Andersens Boulevard 35, København V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., Åhrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valdemarskrogen 32, Søborg. Johansen, Erling, statsstipendiat, Universitetets oldsakssamling, Frederiksgate 2, Oslo, Norge. Johansen, Folke, overlærer, cand. mag., Kastelsvej 60, Johnsson, Gunnar, lektor, fil. dr., Prins Georgsgatan 2 B, Halsingborg, Jonassen, Hagbard, lektor, dr. phil., Krathomsvej 6, Virum. Jøsefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag., Lilletoften 73, 1., Skovlunde. Jårgensen, Torben, Brogade 2, Saxkjsbing. E Jørgart, Tommy, stud. mag., Jørgensen, Ejner, kommunelærer, Vestersøgade 74, 5., København V. Jørgensen, Gunni, frk., Marsallé 3, Søborg. Jørgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag., Christiansmindevej 6, Holbæk. Jørgensen, Holger, apoteker, Algade 36, Middelfart. Jørgensen, Jørgen Vagn, civilingeniør, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jørgensen, Svend, museumsinspektør, cand. mag., Fr. d. VI's Allé l, København F. Kampp, Aa. H., lektor, dr. phil., Gæcilievej 50, Valby. Karup-Møller, Sven, stud. mag., Peter Bangsvej 4, København F. Kelstrup, Niels, lektor, cand. mag., Kløvervang 13, Hørsholm. Kelstrup, Niels, stud. mag Vejrøgade 12, Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Thyvej 14, København F. Kirkeby, Per, stud. mag., Lindevangsvej 28, Birkerød. Kirkegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, 1., København V. Kistrup, Orla, tandlæge, Bredgade 11, Herning. Kjartansson, Gudmundur, mag. scient., Nàttûrugripasafnid Postholf 532, Reykjavik, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, lektor, cand. mag., Kildevej 16, Rungsted Kyst. *Kliim, Bent, arkitekt, Jagtvej 11,3., København N. Knop, Brita, frk., cand. agro., Rolighedsvej 25, København V. Knudsen, Børge, civilingeniør, Københavnsvej 114, Køge. Knudsen, Ib, ingeniør, Skolvagen 11 A, Närkes Kvarntorp, Knudsen, Svend, cand. mag., Bygholmsvej 15, København Vanløse. Knudsen, Tage Becher, kommunelærer, Rødovre Parkvej 257, Vanløse. Koch, Ella, fru, fil. kand., Grønnevej 247, 8., Virum. Koch, Eske, afdelingsleder, mag. scient., Grønnevej 247, 8., Virum. Kofoed, Emil, bankbestyrer, Grønnevej 254, 2., Virum. Kofoed, Finn Uno, lærer, Ledøje Smørum Centralskole, Maaløv. Kornmaale, Gorm, stud. mag., Godthåbsvænget 14, København F. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundquistgade 36, Sønderborg.

6 Kraul-Jensen, B., stud. mag., Mølle Allé 4» 4., Valby. Kristiqnsen, Erik, stud. mag., Kjeldsgaardsvej 26, 1., Valby. Kristiansen, Henning, landbrugskandidat, Borgerdiget 108, Herlev. Kristoffersen, Anna M arie, -lektor, cand. mag., frk., Munkerisvej 27, 2., Odense. Kristoffersen, Finn Nyhuus, stud. mag., Rigensgade 21 A, København Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Krogh, Karsten, stud. mag., Solnavej 109, Søborg. Krogh, Villy, stud. mag., Lillekær 11,1., Valby. Kuhlmann, Hans G. S., cand.mag., Tjørnevej 18, Allerød. Kulling, Oskar Hj., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Larsen, Birger, stud. mag., Amalie Skrams Allé 3, Valby. Larsen, Birger Lundsgaard, stud. mag., Søborg Hovedgade 90, Søborg. Larsen, Gunnar, mag. scient., Nyrup Porthus pr. Kvistgaard. Larsen, Hans, overchauflør, Skydebanegade 15, 2., København V. Larsen, Hans Valeur, cand. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund.,,., Larsen, Helle Færregård, frue, Nyrup Porthus pr. Kvistgaard. Larsen, B., civilingeniør, Frederiksgaards Allé 4, København F. Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsværd. Larsen, Niels Ole, civilingeniør, Gyldenholms Allé 7, Gentofte. Larsen, Ragna, stud. mag., Kirke Værløsevej 51, Lille Værløse. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. G. Ørstedsvej 61, 2., København V. Larsson, Narina, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, *Lauritzen, Ole, skibsreder, Onsgaardsvej 23, Hellerup. *Laursen, A., grosserer, Set. Anneplads 2, Odense. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Jackson Jr. College, Jackson, Mich. U.S.A. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, Lemche, Henning, afdelingsleder, dr.phil., Olesvej 2, Virum.. *Lilliequistj Inger, lektor, cand. mag.,1915. Allégade 15 A, København F. Lindow, Sven, Kontorvej 53, Søborg. Lohman, Birgit, elev, Lyngby vej 70, " Lundbak, Asger, afdeurigsmeteorolog, cand. mag., Stigaardsvej 3, Hellerup. «Lundblad, Britta, fil. dr., frk., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50,. Lutken, Lis, frue, Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, København NV. Lærkesen, John Peter, seminarieelev, LBkkegaard, Niels, stud. mag Ved Amagerport 2, 4., København S. Madsen, Erik, overbetjent; 1956., Niels Hemmingsensgade 32, 3., Kbh. Magnussen, Jan, stud. mag., Bolig 28, Statshospitalet, Glostrup. Magnusson, Ernest, fil. lie., geolog, Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm, Magnusson, N. H., överdirektör, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stöckholm 50, Marcussen, Ib Holm, stud. mag., Carl Johansgade 11, Mathiesen, F. J., professor, Kathrine vej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, lektor, cand. mag., Jacob Bulls Allé 96 A, Søborg. Meesenburg, Horst, seminarielærer, cand. mag., Nørremarksvej 8, Tønder. Meier, Otto, dr. phil., Hamngatan 29, Sundbyberg, Mertz, Ellen Louise, afdelingsgeolog, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlottenlund......, - ' Micheelsen, Harry, mag. scient.,, Aalbrosvinget 4, Herlev. Michelsen, Olaf, stud. mag., Jagtvej 219, K, 6., Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. Ø. Milthers, Poul, stud. mag., Studentergården, Tagensvej 15, København N. Millhers,V., fhv. statsgeolog, dr.phil., b.c., Vendsysselvej 14, København F. Mähren, Erik, statsgeolog, fil. lie., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Sverige,

7 Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag., Munkegaarden l, 3., Svendborg. Mouritzen, Marie Louise, jaboratorieleder, civilingeniør, frk., Udsigten 31, Gentofte. Munck, Solveig, afdelingsleder, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. *Munlher, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., 1937, Vindruevej 10, København F. Møller, Georg W., stud. mag., Veksøvej 93, Brønshøj. - Maag, Maagens, ingeniør, Strandboulevarden 135, mezz., Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, Nielsen, Aage, kommunelærer, Frederiksgaardsallé 22,2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., 1946, Hjortespringvej 59, Herlev. Nielsen, Eigil, afdelingsleder, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Gurli, cand. mag., Østre Alle 34, 1., Nykøbing F. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., Sølvgade 6 A, København Nielsen, Karin Dystrup, lærerinde, frk., Aldersrovej 6 B, Jyderup. Nielsen, Kirsten, stud. mag., Høeghsmindevej 49, Gentofte. Nielsen, Mary Aage, exam, husholdningslærerinde, frue, Frederiksgaardsallé 22, 2., København F. Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, Nielsen, Niels, stud. mag., Nørregaardsvej 74, Vanløse. Nielsen, Per Jacobi, stud. mag., Forhaabningsholmsallé 49, Kbh. V. Nielsen, Per Thornberg, gymnasieelev, Kærvej 16, Varde. Nielsen, Poul Morell, arkitekt, Vaag, Færøerne. Nielsen, Robert, bogholder, Peter Bangsvej 95, 2., København F. Nielsen, Svend Brøsted, stud. art, Holbergsgade 7, København Nilsson, Ragnar, förstekontrollör, Norbergsgatan 6, Lund, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., Mineralogiska Geologiska Institutionen, Lund,. Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, København Nordmann, Erna, frue Silkeborggade l, 3., Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Silkeborggade l, 3., Kbh. Ø. G»Nordvesls/ællands Naturhistoriske Forening*, Holbækvej 58, Jyderup. Norges tekniske Højskole, Trondheim, Norge. : ' Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., Tingvej 21, Hasle pr. Århus. Nørvang, Aksel, amanuensis, dr. phil., Roskildevej 51, Valby. Olsen, Valdemar H. G., civilingeniør, Ewaldsvej l, Rungsted Kyst. Paludan, Eva, elev, Lyngbyvej 70, Pauly, Hans Christian, dr. phil., Byskellet 8, Rungsted Kyst. Pedersen, Christian, skipper, Buhlsvej 36, Frederikshavn. Pedersen, David, kommunelærer, 1928.»Lykkebo«, Grethevej, Fredericia. Pedersen, E. Torp, seminarieadjunkt, cand. mag., 1959, Statsseminariet, Jelling. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, Kløverprisvej 39, Valby. Pedersen, Jørgen T., hr., 1960, Kildetoften 53, Faaborg. Pedersen, Raunsgaard, stud. mag., Rektorparken 208, København SV. Pedersen, Povl Clasen, stud. mag., Kæragervej 8, Vanløse. Petersen, Ib demens, lektor, cand. mag., Abildgaardsvej 69, Virum. Petersen, Ivan, laboratorieass., stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Kaj Strand, stud. mag., Mosebakken, Mosede Strand, Greve Strand. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., 1928, Dianavej 4, Hasseris, Ålborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., Pelersson, Sven G., bergsingenjör, Kungsgatan 44, Stockholm C, Petersson, V., lektor, cand. mag., Selskovvej 50, Hillerød. Pellersson, Knud, overlærer, Vinkelvej 36, Taastrup. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, amanuensis, mag. scient., Edelslundsvej l A, Klampenborg. Pyre, Augustin, chiefgeologist, Gulf Eastern Comp., 2 Portman Str., London W l, England. Ramberg, Hans, professor, dr. phil., Mineralogiska Institutionen, Uppsala, Rankama, Kalervo, professor, fil. dr.,

8 H Geologiska Institutionen, Snellmannsgatan 5, Helsingfors, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Relägatan 6, Göteborg, *Rasmussen, Henning Wienberg, universitetslektor, afdelingsleder, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Rasmussen, Inger Banke, cand. mag., frue, Hælderne 10, Nærum. Rasmussen, Joannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Pinsens göta 59, Törshavn, Færøerne. *ftasmussen, Leif Banke, mag. scient., Hælderne 10, Nærum. Rasmussen, Mogens Haurum, stud. mag., Ravn, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Regnéll, Gerhard, professor, fil. dr., Paläontologiska Institutionen, Lund, Rieck, L., stationsforstander, Langesø pr. Nordborg. Roe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej l, Svendborg. Rosenbæk, Ellen, stud. mag., 1961, St. Kannikestræde 19, København *Rosendahl, Halvor, konservator, dr.phil., Geologisk Museum, Sarsgate l, Oslo, Norge. Rosenkrantz, Alfred, professor, Amagerbrogade 66, 3., København S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, Le Roy, J. M., Lt. Comdr., , Pine Lane, S. E. Washington 23, D.C., U.S.A. Ræaskjær, H. V., lektor, cand. mag., Vester Altanvej 36, Randers. Sahlin, Anders, ingenjör, L. M. E., Stockholm 32, Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Saxon, Svend, afdelingsgeodæt, mag. scient. & cand. mag., Malmmosevej 83, Virum. Schiønning, Erling, lektor, cand. mag., Vesterbrogade 162,4., nr. 20, København V. Schmidt, A. Leunbach, lektor, cand.mag., frue, Emdrup Mosevej 12, København NV. Schmidt, Hans Kaae, stud. mag., Schmidt, Jørgen, overlærer, Vesterbakke 10, Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. Ø... Schullz, Kaj, guldsmed, Aarhusgade 33, 4, Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Set. Mogensgade 2, Viborg. Schønwandt, Hans Kristian, stud. mag., Anemonevej 53, Gentofte. Simonsen, O., statsgeodæt, dr. phil., Drosselvej 18, København F. S/ørring, Steen, stud. mag., 1960, Kærvangen 39, Gentofte. Skarby, Annie, frue, fil. lie., Geol. Inst., Kungstensgatan 45, Stockholm. V.A. Skjøt-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., Marselis Boulevard 78, Århus. Skou, Kristian, præparater, Christoffers Allé 72, Lyngby. Skovgaard, Knud, ingeniør, Merløsevej 18, Brønshøj. Skytte, Steen, stud. mag., Terndrupvej 13, Brønshøj. Smed, Per, cand. mag., Svingelsvej 75, Nakskov. Smidt, Gunnar, ingeniør, Gammeltoftsgade 14, København Soltaa, Bente Bang, stud. mag., Teglgaardsvej 26, Charlottenlund. Sorgenfrei, Theodor, professor, dr. phil., Kvædevej 71, Virum. Sorø Akademis Bibliotek, Sorø. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Søndervej 51 A, Virum. Sparck, R., professor, dr. phil., St. Kannikestræde 11, København Steiner, H. Chr., Retortvej 34, København Valby. Stenestad, Erik, cand. mag., Engelstedsgade 59, 2., Storgaard, E., lektor, cand. mag., Svinget 18, København S. Storgaard, Knud, cand. mag., Bymarken 20, Hobro. Storm, Vilh., Glarmester, Søndergade 5, Kolding. Slrelilz, Paula, redaktør, Gothersgade 109, 2., København Søager, Vibeke, stud. mag., Vagtelvej 30, København F. Sølver, Svend V., professor in mining engineering, cand. polyt., Middle East Tecnical University, 18 Müdafaq Caddesi, Ankara. Søndergaard, Bent, cand. mag., Mogens Allé 80, Lyngby. Sørensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingør. Sørensen, Henning, universitetslektor, mag. scient., Mineralogisk Museum, Øster Voldgade 7, København Sørensen, Ib, civilingeniør, Signelilvej 23, København S.

9 Sørensen, Kaj, gymnasieelev, Hans Aabelsvej 5, Sæby. Sørensen, Ole Bjørn, gymnasieelev Aabakkevej 64, København F. Sørensen, R. P., overlærer, Frøslevvej 46, Padborg. Sørensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, København Teichert, Curt, professor, dr. phil., Fuels Branch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C., kommunelærer, Gilleleje. Thamdrup, Kjeld, stud. mag., Vodroffsvej 37, København V. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Kronprinsesse Sofiesvej 38, 4., København F. Thomsen, Bent, stud. mag., Anker Heegaardsgade 2, København V. Thomsen, Bruno, amanuensis, cand.mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Siguråur, direktør, fil. dr., Nåtturugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Tjio, Inga Bildsfell, cand. mag., frue, 1942,120 Center Drive, Apartment 107, Bethesda 14, Maryland, U.S.A. Topsøe-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Domusvej 3, Klampenborg. Touborg, Jens F., stud. mag., Blidahpark 10, Hellerup. Troedsson, Tryggue, professor, fil. dr., Skogshögskolan, Experimentalfältet, Stockholm, 51, *Troelsen, J., dr. phil., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, Kobenhavn Troels-Smith, J., overinspektør, dr. phil., Grønnemose Allé 103, Søborg. Tryggvason, Tomas, fil. lie., Nökkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullström, Helge, geolog, fil. lie., Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm 50, Tuxen, H., direktør, civilingeniør, Wernersvej 11, Charlottenlund. Valeur, Bent, adjunkt, cand. mag., Kastanie Alle l, Tønder. Vejle Gymnasiums Bibliotek, Vejle. Verland, Johannes, civilingeniør, Vasevej 68 A, 1., Birkerød. Vestergaard, Karen, cand.mag., frk., Egholmvej 50, København Vanløse. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingør. Vognsen, T., cigarsorterer, Mimersgade 3, 1. th., København N. Walther, Mogens, seminarielærer, cand. mag., Seminariebyen, Nr. Nissum. Wange-Thomsen, Aage, tandlæge, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. * Weidick, Anker, amanuensis, cand. mag., Jacob Appels Allé 91, Kastrup. Weinoldt, Irma, lektor, cand. mag., frk., Sønderbro 27, 4., Ålborg. Weitze, Jørgen, seminarieadjunkt, cand. mag., Seminariet, Hjørring. *Wennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, Lund, Wested, /., afdelingsbestyrer, Centralgaarden, Tylstrup. Westh, Niels Peter, stud. mag., Olufsvej 26, Wiberg, Axel, adjunkt, cand. mag., Jølbyvej 46, København Vanløse. Wiik, Birger, dr. phil., Björkvägen 5, Helsinki, Finland. Wind, Jørgen, Lystrup St. Wingstrand, Birgitte, frue, Slettevej 16, Søborg. Winther, Wagn, gartner, Sundbyvester Plads 9, København S. Wilt, Ulla, mag. scient., frue, Lykkesholms Allé 31, 1., København V. Wolthers, Per, cand. mag., Humlevænget 19, Haderslev. Waagslein, Regln, stud. mag., 1961, Asminderødgade 3, København N. Yletyinen, Veijo, fil. mag., Susitie 10 C 28, Hertoniemi, Finland. Ødum, Hilmar, direktør, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Ørsnes, Ove, adjunkt, cand. mag., Slagelsevej 5, Høng. Østergaard, Troels D., stud. mag., Almevej 9, Hellerup. Åberg, Curt, fil. mag., Geografiska Institutionen, Lund, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Århus Seminarium, Trøjborgvej 82, Århus. Århus Statsgymnasium, Fenrisvej, Århus. Aarup, Jørgen, adjunkt, cand. mag., Blichersvej 86, Odense. Aastrup, Thøger, lektor, Sdr. Ringgade 6, Århus. 2 æresmedlemmer 278 indenbys medlemmer 119 udenbys medlemmer 60 udenrigs medlemmer 457 (+2) medlemmer

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør.

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December -1 958 Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen,

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1968 BESTYRELSE (valgt 3 januar 1967) Henning Sørensen, formand Bent Søndergaard, næstformand Mona Hansen, bibliotekar Erik Heller, kasserer Ole Larsen, sekretær Gunnar

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1968 BESTYRELSE (valgt 29. januar 1968) Henning Sørensen, formand Bent Søndergaard, næstformand Mona Hansen, bibliotekar Erik Heller, kasserer Ole Larsen, sekretær Gunnar

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING Medlemsfortegnelse 1. februar 1983 Aabenraa Statsskole, Gymnasium og HF. Forst Alle 14-20, 6200 Åbenrå. Aaby, Bent, cand.scient., Bellisvej 41, 3450 Allerød. Aarhus Kommunes Biblioteker,

Læs mere

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1931. Bestyrelse: J. P. J. Ravn, Formand. V. Nordmann, Næstformand og Redaktør. Sigurd Hansen, Kasserer. A. Rosenkrantz, Sekretær. Keld Milthers. Æresmedlemmer: Brøgger,

Læs mere

DGF Medlemsfortegnelse pr. 25/11 1995.

DGF Medlemsfortegnelse pr. 25/11 1995. DGF Medlemsfortegnelse pr. 25/11 1995. 2863 Stud. scient. Gitte Aage, Jernbane alle 37, 2.th., 2720 Vanløse 2236 Hr. Ph.D. James S. Aber, Dept. of Earth Science, Emporia State University, Kansas 66801,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

NETVÆRKSLISTE FOR VICEVÆRTER FORDELT EFTER BYNAVN

NETVÆRKSLISTE FOR VICEVÆRTER FORDELT EFTER BYNAVN 11-410 Brydes Alle, Assens Per Christensen Brydes Allé 17, kld. 5610 Assens 64 71 44 97 40 26 41 70 11410@de-ejendomskontoret.dk 12-607 Pinieparken Bent Rosenkvist Pinievej 7, kld. 2880 Bagsværd 44 98

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej 14 1619 København V 33212545. Istedgade 60 1650 København V 33243527

Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej 14 1619 København V 33212545. Istedgade 60 1650 København V 33243527 Medlemsliste for DANSKE SLAGTERMESTRES LANDSFORENING Stilling Navn og adr. Postnr. By Slagteren i kælderen Jan Marqvertsen Frank Frederiksborggade 5 kl. th 1360 København K 33120105 Kød og Co. Aps Værnedamsvej

Læs mere

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 18. JUNI 2015 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet 1 Lars

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) UPV alm. del Bilag 38 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet

Læs mere

Tlf. nr. Navn Adresse

Tlf. nr. Navn Adresse Tlf. nr. Navn Adresse Postnr./by 33182212 Plaza Kongens Nytorv 13 1095 København K 33141208 Ole Mathiesen Østergade 8 1100 København K 33152422 Stenstrup Østergade 26 1100 København K 33159790 Halberstadts

Læs mere

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre Deltagerliste Hotel Nyborg Strand Den 11. og 12. maj 2015 Albertslund Ældreråd Ja Bente Clausen U Æ Albertslund Ældreråd

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere