Dansk Geologisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening 1. Januar 1962 Bestyrelse (valgt 30. januar 1961) Hans Pauly, formand. Leif Banke Rasmussen, næstformand og redaktør. Bruno Thomsen, sekretær. S. E. Bendix Almgreen. Bent Søndergaard, kasserer. Æresmedlemmer Holtedahl, Olaf, professor, dr. phil., Norge. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Abrahamsen, Niels Richard, stud. mag., Ordrupvej 52, Charlottenlund. Aho, Lea, fil. mag., frk., Forskningsanstalten, Otnäs, Finland. Ahrenlzen, Per Ove, stud. mag., Rektorparken 16, København SV. Albjørk, J. S., lektor, 1948, Svejbæk. Allaarl, Jan H., dr., Taarnvej 263, 2., Rødovre. Allingham, Toke, overbibliotekar, Løvenørnsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Teglgaardsvej 26, 2., Charlottenlund. Aistrup, Laura, lektor, cand. mag., frue, Kongsvang Allé 14, 3., Århus. *Aistrup, Lisbeth, frk., Vendersgade 5, 3., København Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Søborg. Andersen, Anton, portør, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bjørn, vejingeniør, cand.polyt., Plantagebyen 15, Hjørring. Andersen, Børge Sven, civilingeniør, Svenstrupvej 7, Brønshøj, København. Andersen, Børge, stud. mag., Medlemmer 1 ) En stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Hostrups Have 15, 5., København V. Andersen, David, skoleinspektør, Rosenvænget 9, Fruens Bøge. Andersen, H. Behrend, adjunkt, cand. mag., Drosselvej l, Fredericia. Andersen, Kaj, Ravnsborggade 17,3., København N. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jørgensensvej 29, København F. Andersen, Lars Jørgen, cand. mag., Almindingen 68, Søborg. Andersen, Steen, stud. mag., Genforeningsplads 47, København F. Andersen, Svend, direktør, cand. mag., Roskildevej 36, København F. Andersen, S. Th., dr. phil., Kajerødgade 6, Birkerød. Andersen, Theodor, P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, København F. *Andreasen, A. C., direktør, Heslehøj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 75, Hellerup. Andrup, G. O., direktør, civilingeniør, Vandværksvej 7, Odense. ;

2 B An/onsen,, cand. polit, et mag. scient., Carit Etlarsvej 9, 2., Kobenhavn V. Asgaard, Ulla, stud. mag., Lottenborgvej 21, Lyngby. Asklund, Bror, professor, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Asmund, Berit, lektor, cand. mag., frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbæk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers Allé 35, Charlottenlund. Bagge, Bent, forstkandidat, Havnsøvej 23, Herlev. Bahnson, Henner, konservator, Gærdebred 20, Kobenhavn S. Bang, Inger Enna, cand. mag., frue, Ryesgade 107, 2., Kobenhavn Ø. Bang, Karl Ludvig, civilingeniør, Asger Rygsgade 6, 3., København V. Bang, Stig, cand.mag., Ryesgade 107, 2., Ø. Barth, Tom, professor, dr. phil., Sarsgate l, Oslo, Norge. Baunsgaard, Jens, gymnasiast, Skyttevej 27, Fredericia. Beck, E., frk., Jensløvs Tværvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, København F. Bendix, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, ; Jyllandsvej 14, 3 Randers. Berg, Otto, lærer, Foulum skole, pr.,- Ørum Sønderlyng. Bertelsen, Finn, stud. mag., Vejlands Alle 21, København S. Berthelsen, Ole, statsgeolog, cand. mag., Lyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, professor, dr. phil., Skovvej 2, Risskov. Biilmann, Ove, cand. mag., Magistervej 44, st., København NV. Bille, Niels C., realskolelærer, 1949, Hovedgaden 50, Tinglev. Birkelund, Tove, amanuensis, cand. mag., frue, Roskildevej 36, København F. B/erring, Hans Chr., stud. mag., Nat. Riksmuseets Paleozoologiska af dl., Stockholm 50. Bjørn, Arne, civilingeniør, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, lektor, cand. mag., frk., 1934.,: Livjægergade 18, 3., Kbh. Ø. Bohr, Erik, direktør, civilingeniør, 1958.,, Strandboulevarden 84, Bondam, J., geolog, mag. scient., Gravgærdehuse pr. Aakirkeby, Bornholm. Bondesen, Erling, mag. scient, Ritavej 31, Lille Værløse. Barilla, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brandt, Inger, cand. mag., frk., Kronprinsesse Sofiesvej 38, 4., København F. Breval, Else, stud. mag., Kvinderegensen, Amager Boulevard 101, Kø- - 'benhavn S. Broby, Aage, lektor, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., København S. Brotzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Brøker, Henrik, ingeniør, Lærkevej 4, Holbæk. Brøker, P., entreprenør, Skovhøj, Bredtved pr. Holbæk. Buch, Arne, mag. scient., Skodsborgvej 220, Nærum. Buchwald, N. F., professor, Dalgas Boulevard 68, 4., København F. Buchwald, Vagn, civilingeniør, Parsbergsvej 47, Virum. Bærentzen, Erik, hr., Blankavej 14, 2., København Valby. Bøcher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards Allé 55, Holte. Bøggild, Elsebet, frk., 1960, Lipkesgade 30, 1., Børup, Carsten, stud. art., Kleinsgade 2, København V. Baadsgaard, Peter H., Bolivian Gulf Oil Co., Casilla 1458, Cochabamba, Bolivia. Callisen, Karen, dr. phil., Mineralogisk Museum, Øster Voldgade 7, København Carl Nielsen A/S, Islands Brygge 4, København S. Carlsson, J. G., Lärovärksadjunkt, fil. mag., Dammgatan 25, Ystad, *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Børge Brorson, kunstmaler, Nationalmuseet I, København Christensen, Hans Werner, statsgeolog, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overlærer, Bredgade 6,1., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, stud. mag ßtrandhavevej 88, København Valby. Christensen, Torben V., stud. mag., Frederikssundsvej 47,4., København NV. ' -.

3 Christiansen, Sofus, cand. mag., 1961 Ved Bellahøj 15, København, Brønshøj. Clausen, Eva, cand. mag., frk., 1944 Nørrebrogade l, 1., København N. Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H. A. Clausensvej 22, Gentofte. Collini, Bengt, laborator, fil. lie., Lantbrukshögskolan, Uppsala, Sverige Corp, S. O., bergsingenjør, Askevænget 45, st., Virum. Damsgaard-Sørensen, Per, stud. med., Blomstervænget 93, Lyngby. Davidsen, Jannik Peter, stud. mag., Sagasvej 14, København V. Degenkoliv, Jan, lektor, cand. mag., Herlufsholm, Næstved. Degerbøl, Magnus, professor, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby. Dehn-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Hummeltoftevej 117, Virum. Dinesen, Arne, cand. mag., Grøndalsvej 85, Birkerød. Dinesen, Birthe, civilingeniør, frue, Grøndalsvej 85, Birkerød. Djørup, Johannes, læge, Fiolstræde 28, 1., København Dupont, Solveig, stud. mag., Sneppevej 6, København NV. Dyppel, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., Dyrbye, Emmy, stud. mag., Nørre Alle 75, værelse 642, Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., Holmevej 18, Ribe. *Ellitsgaard-Rasmussen,, statsgeolog, mag. scient., Mineralogisk Museum, Øster Voldgade 7, København Elmquist, H., cand. polyt., Gunløgsgade 15, København S. Eriksen, Knud, cand. mag., Kalundborgvej 13, Svinninge. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Høvænget 6, Gentofte. Espersen, Jørgen Folkmann, amanuensis, mag. scient., Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm 50, Falkesgaard, Peder, stud. mag., Cort Adlersgade 3, 1., København Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Broskov pr. Tappernøje. Ferlov, Jens Einar, stud. mag., Howitzvej 17, København F. Flagler, C. W., chiefgeologist, Gulf 12 c Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4, N.Y., U.S.A. *Floris, Søren, mag. scient., Kildebakkegaards Allé 184, 1., Søborg. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frandsen, O., Fenrik, 1960, Bjørn Andersensvej 78, lejlighed 8, Birkerød. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktør, civilingeniør, Valbyvej 3, Århus. Frederiksen, V., ingeniør, Vildmosetilsynet, Tylstrup. Friderichsen, Johan D., stud. mag., Strandvejen 161, Hellerup. Fristrup, Børge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frølund, Erik, civilingeniør, Birkevej 4, Ølbylyng, pr. Køge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Set. Jørgensgade 8, Slagelse. Fundal, Erling, stud. mag., St. Møllevej 6, København S. Fæster,, civilingeniør, Strandgade 25, København Galle, Anna, regnskabsfører, frk., Østbanegade 35, 1., Galle, Poul, lektor, cand. mag., Vinrosevej 3, Gentofte. Gandahl, Rune, assistent, fil. lie., örnstigen 13, Näsbypark, Stockholm, Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingørvej 34 A, Fredensborg. Gentofte Kommunebibliotek, Øregaards Allé 7, Hellerup. Geografisk Institut, Århus Universitet, Århus. Ghisler, Martin, stud. mag., Nørre Allé 75, Nr. 339, Glenstrup, Aage Heliveg, seminarielærer, cand. mag., Rosenvangs Allé 191, Højbjerg. Glimberg, C.-F., fil. lie., Lokföraregatan 3 B, Lund, 'lob, P. W., rigsantikvar, professor, dr. phil., Havgaards Tværvej 11, Risskov. 'othenburg, Jens, stud. mag., Smakkegaardsvej l B, Gentofte. 'raff-pelersen, Inger Margrethe, frue,1947. Kildevældsvej 9, Virum. 'raff-petersen, Poul, universitetslektor, dr. phil., Kildevældsvej 9, Virum. 'raversen, Chr. B., lektor, cand. mag., Søborg Hovedgade 33, 2., Søborg. regersen, Albert, direktør, Gulf Oil

4 Corporation, Amaliegade 10, Kobenhavn Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., Hollandsvej 65, Lyngby. Gyring, Germund, lektor, cand. mag., Maagevej 2, Ntvaa. Gødert, Henrik, overlærer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gøthgen, Waldemar, bankfuldmægtig,1931. Ehlersvej 15, Hellerup. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen, Lund, Hagelsø, Ejlert, skolebestyrer,1934.vojens. *Hagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjöholm pr. Ystad, Hagnell, G. Samuelson, frue, Planetgatan 21, Lund, Halkier, Christian, konservator, Frederik d. VI's Allé 3, 1., Kbh. F. Hansen, Alfred, amanuensis, cand. mag., Herlev Hovedgade 136 E, 2., Herlev. Hansen, Ejnar, adjunkt, cand. mag.,1961. Utzonsgade 28, 2., Kolding. Hansen, Ellen Mølholm, lektor, cand.mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. Hansen, Erik B., civilingeniør, Kastelsvej 25, 2. tv., Hansen, Finn, stud. mag., Vangedevej 123, Gentofte. Hansen, John, stud. mag., Nørre Allé 75, nr. 735, Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, København Hansen, Skousbøll, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, Kbh. F. Hansen, Mona, cand. mag., 1950, Fordresgaardsvej 40, København F. *Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, Viggo, afdelingsleder, cand.mag., Hostrups Have 58, 4., København V. Harry, W. T. Lecturer M. Se., Queens Gardens, St. Andrews, Fife, Skotland. Hass, Birgit, stud. mag., Haldagervej 2, Vanløse. Hastrup, Fritz, afdelingsleder cand. mag., Skjærsøvej 7, Risskov. Hastrup, Henrik, adjunkt, cand. mag., Søborg Hovedgade 115, Søborg. Hede, J. E., fil. dr., Geol. Inst., Lund, Helgesen, Hans Erik, civilingeniør, Chr. Winthersvej 15, København V. Heller, Erik, cand. mag., Ved Lindevangen 24, København F. Hellner, W. F., rektor, cand. mag., Helgolandsgade 6, København V. Henriksen, H. J. & G. Kahler, Administrationskontoret, Hedehusene. Henriksen, Niels, mag. scient., I. E. Ohlsensgade 9, 3., *Henriksen, Svend Erik, B.Sc., Hvidovrevej 382, Hvidovre. Herlufsholms Skolebibliotek, Næstved. *Hessland, Ivar, professor, fil.'dr., Stockholms Högskola, Kungstensgatan 45, Geologiska Institutet, Stockholm 6, Hfelmqvist, Sven, professor, fil. dr., 1935 Geologiska Institutionen, Lund, H jern, Gunnar, fil. mag., Mineralogiska Institutionen, Lund, H forth, Johannes, lektor, cand. mag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, adjunkt, cand. mag., Fredensgade 7, Frederikshavn. Holm, Eigil, cand. mag., Gjedved, pr. Horsens. Holm, Henry, seminarierektor, Tørholmsvej 15, Hjørring. Holmberg, Sigurd, amanuens, fil. kand., Geologiska Institutionen, Lund, Hougaard, Peter, stud. mag, Solkær 25, København Valby. Højbjerg, Erik, stud. mere., Ved Eltham 9, Hellerup. Højgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards Allé 209, Søborg. Haarsted, Vagn, adjunkt, cand. mag., Grønnevej 247, Virum. Idorn, G. M., civilingeniør, Fyrrevejen 22, Nærum. Illeris, Sven, stud. mag., Peblinge Dossering 16, 2., København N. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Rørkærsvej 10, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27,3., Hillerød. Jacobsen, Fritz Lyngsie, mag. scient, Aalbrobuen 31, Herlev. Jacobsen, Niels Kingo, amanuensis cand. mag., Trondhjemsgade 4, st., Jacobsen, Torben, Virum Stationsvej 115, Virum. Jakobsen, Børge, amanuensis, cand. mag., Vester Paradisvej 35, Holte. *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelærerinde, Ejderstedgade 14, København V. Jakobsen, Sveinn, stud. mag., 1960.

5 Jansson, Gunnar, cand. mag., Enighedsvej 6 B, Charlottenlund. Jelling Statsseminarium, 1933, Jelling. Jensen, Aage, cand. mag., Jacob Appels Allé 87, Kastrup. Jensen, Aksel Tovborg, professor, dr.phil., Landbohøjskolens kern. laboratorium, Bulowsvej 13, København V. Jensen, C. A., museumsbetjent, Østervoldgade 7, København Jensen, Erik Schou, stud. mag., Ny Vestergade 7, 3., København Jensen, Henry, statsgeodæt, dr. phil., Nørre Farimagsgade l, 1., København Jensen, Jens Juel, stud. mag., Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Strandboulevarden 30, Jensen, Peter Frimann, lektor, cand.mag., Humlevænget 54, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarieadjunkt, cand. mag., frue, Lysholms Alle 37, Haslev. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohøjskolen, Bulowsvej 13, Kbh.V. * Jensen, Stig Bak, amanuensis, cand.mag., Vangedevej 154 B, Søborg. Jensen, T. F. Riisberg, læge Belfragegatan 34 E, Vänersborg, Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Grønholt 18, Grejsdalen, Vejle. Jensen, Vagn, seminarieadjunkt, cand. mag., Slettevej l B, Hjortekær, Lyngby. Jensen, Vagn, stud. mag., Knabstrupvej 26, København Brønshøj. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Børge, professor, dr. phil., H. C. Andersens Boulevard 35, København V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., Åhrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valdemarskrogen 32, Søborg. Johansen, Erling, statsstipendiat, Universitetets oldsakssamling, Frederiksgate 2, Oslo, Norge. Johansen, Folke, overlærer, cand. mag., Kastelsvej 60, Johnsson, Gunnar, lektor, fil. dr., Prins Georgsgatan 2 B, Halsingborg, Jonassen, Hagbard, lektor, dr. phil., Krathomsvej 6, Virum. Jøsefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag., Lilletoften 73, 1., Skovlunde. Jårgensen, Torben, Brogade 2, Saxkjsbing. E Jørgart, Tommy, stud. mag., Jørgensen, Ejner, kommunelærer, Vestersøgade 74, 5., København V. Jørgensen, Gunni, frk., Marsallé 3, Søborg. Jørgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag., Christiansmindevej 6, Holbæk. Jørgensen, Holger, apoteker, Algade 36, Middelfart. Jørgensen, Jørgen Vagn, civilingeniør, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jørgensen, Svend, museumsinspektør, cand. mag., Fr. d. VI's Allé l, København F. Kampp, Aa. H., lektor, dr. phil., Gæcilievej 50, Valby. Karup-Møller, Sven, stud. mag., Peter Bangsvej 4, København F. Kelstrup, Niels, lektor, cand. mag., Kløvervang 13, Hørsholm. Kelstrup, Niels, stud. mag Vejrøgade 12, Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Thyvej 14, København F. Kirkeby, Per, stud. mag., Lindevangsvej 28, Birkerød. Kirkegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, 1., København V. Kistrup, Orla, tandlæge, Bredgade 11, Herning. Kjartansson, Gudmundur, mag. scient., Nàttûrugripasafnid Postholf 532, Reykjavik, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, lektor, cand. mag., Kildevej 16, Rungsted Kyst. *Kliim, Bent, arkitekt, Jagtvej 11,3., København N. Knop, Brita, frk., cand. agro., Rolighedsvej 25, København V. Knudsen, Børge, civilingeniør, Københavnsvej 114, Køge. Knudsen, Ib, ingeniør, Skolvagen 11 A, Närkes Kvarntorp, Knudsen, Svend, cand. mag., Bygholmsvej 15, København Vanløse. Knudsen, Tage Becher, kommunelærer, Rødovre Parkvej 257, Vanløse. Koch, Ella, fru, fil. kand., Grønnevej 247, 8., Virum. Koch, Eske, afdelingsleder, mag. scient., Grønnevej 247, 8., Virum. Kofoed, Emil, bankbestyrer, Grønnevej 254, 2., Virum. Kofoed, Finn Uno, lærer, Ledøje Smørum Centralskole, Maaløv. Kornmaale, Gorm, stud. mag., Godthåbsvænget 14, København F. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundquistgade 36, Sønderborg.

6 Kraul-Jensen, B., stud. mag., Mølle Allé 4» 4., Valby. Kristiqnsen, Erik, stud. mag., Kjeldsgaardsvej 26, 1., Valby. Kristiansen, Henning, landbrugskandidat, Borgerdiget 108, Herlev. Kristoffersen, Anna M arie, -lektor, cand. mag., frk., Munkerisvej 27, 2., Odense. Kristoffersen, Finn Nyhuus, stud. mag., Rigensgade 21 A, København Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Krogh, Karsten, stud. mag., Solnavej 109, Søborg. Krogh, Villy, stud. mag., Lillekær 11,1., Valby. Kuhlmann, Hans G. S., cand.mag., Tjørnevej 18, Allerød. Kulling, Oskar Hj., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Larsen, Birger, stud. mag., Amalie Skrams Allé 3, Valby. Larsen, Birger Lundsgaard, stud. mag., Søborg Hovedgade 90, Søborg. Larsen, Gunnar, mag. scient., Nyrup Porthus pr. Kvistgaard. Larsen, Hans, overchauflør, Skydebanegade 15, 2., København V. Larsen, Hans Valeur, cand. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund.,,., Larsen, Helle Færregård, frue, Nyrup Porthus pr. Kvistgaard. Larsen, B., civilingeniør, Frederiksgaards Allé 4, København F. Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsværd. Larsen, Niels Ole, civilingeniør, Gyldenholms Allé 7, Gentofte. Larsen, Ragna, stud. mag., Kirke Værløsevej 51, Lille Værløse. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. G. Ørstedsvej 61, 2., København V. Larsson, Narina, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, *Lauritzen, Ole, skibsreder, Onsgaardsvej 23, Hellerup. *Laursen, A., grosserer, Set. Anneplads 2, Odense. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Jackson Jr. College, Jackson, Mich. U.S.A. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, Lemche, Henning, afdelingsleder, dr.phil., Olesvej 2, Virum.. *Lilliequistj Inger, lektor, cand. mag.,1915. Allégade 15 A, København F. Lindow, Sven, Kontorvej 53, Søborg. Lohman, Birgit, elev, Lyngby vej 70, " Lundbak, Asger, afdeurigsmeteorolog, cand. mag., Stigaardsvej 3, Hellerup. «Lundblad, Britta, fil. dr., frk., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50,. Lutken, Lis, frue, Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, København NV. Lærkesen, John Peter, seminarieelev, LBkkegaard, Niels, stud. mag Ved Amagerport 2, 4., København S. Madsen, Erik, overbetjent; 1956., Niels Hemmingsensgade 32, 3., Kbh. Magnussen, Jan, stud. mag., Bolig 28, Statshospitalet, Glostrup. Magnusson, Ernest, fil. lie., geolog, Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm, Magnusson, N. H., överdirektör, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Stöckholm 50, Marcussen, Ib Holm, stud. mag., Carl Johansgade 11, Mathiesen, F. J., professor, Kathrine vej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, lektor, cand. mag., Jacob Bulls Allé 96 A, Søborg. Meesenburg, Horst, seminarielærer, cand. mag., Nørremarksvej 8, Tønder. Meier, Otto, dr. phil., Hamngatan 29, Sundbyberg, Mertz, Ellen Louise, afdelingsgeolog, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlottenlund......, - ' Micheelsen, Harry, mag. scient.,, Aalbrosvinget 4, Herlev. Michelsen, Olaf, stud. mag., Jagtvej 219, K, 6., Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. Ø. Milthers, Poul, stud. mag., Studentergården, Tagensvej 15, København N. Millhers,V., fhv. statsgeolog, dr.phil., b.c., Vendsysselvej 14, København F. Mähren, Erik, statsgeolog, fil. lie., Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 50, Sverige,

7 Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag., Munkegaarden l, 3., Svendborg. Mouritzen, Marie Louise, jaboratorieleder, civilingeniør, frk., Udsigten 31, Gentofte. Munck, Solveig, afdelingsleder, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. *Munlher, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., 1937, Vindruevej 10, København F. Møller, Georg W., stud. mag., Veksøvej 93, Brønshøj. - Maag, Maagens, ingeniør, Strandboulevarden 135, mezz., Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, Nielsen, Aage, kommunelærer, Frederiksgaardsallé 22,2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., 1946, Hjortespringvej 59, Herlev. Nielsen, Eigil, afdelingsleder, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Gurli, cand. mag., Østre Alle 34, 1., Nykøbing F. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., Sølvgade 6 A, København Nielsen, Karin Dystrup, lærerinde, frk., Aldersrovej 6 B, Jyderup. Nielsen, Kirsten, stud. mag., Høeghsmindevej 49, Gentofte. Nielsen, Mary Aage, exam, husholdningslærerinde, frue, Frederiksgaardsallé 22, 2., København F. Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, Nielsen, Niels, stud. mag., Nørregaardsvej 74, Vanløse. Nielsen, Per Jacobi, stud. mag., Forhaabningsholmsallé 49, Kbh. V. Nielsen, Per Thornberg, gymnasieelev, Kærvej 16, Varde. Nielsen, Poul Morell, arkitekt, Vaag, Færøerne. Nielsen, Robert, bogholder, Peter Bangsvej 95, 2., København F. Nielsen, Svend Brøsted, stud. art, Holbergsgade 7, København Nilsson, Ragnar, förstekontrollör, Norbergsgatan 6, Lund, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., Mineralogiska Geologiska Institutionen, Lund,. Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, København Nordmann, Erna, frue Silkeborggade l, 3., Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Silkeborggade l, 3., Kbh. Ø. G»Nordvesls/ællands Naturhistoriske Forening*, Holbækvej 58, Jyderup. Norges tekniske Højskole, Trondheim, Norge. : ' Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., Tingvej 21, Hasle pr. Århus. Nørvang, Aksel, amanuensis, dr. phil., Roskildevej 51, Valby. Olsen, Valdemar H. G., civilingeniør, Ewaldsvej l, Rungsted Kyst. Paludan, Eva, elev, Lyngbyvej 70, Pauly, Hans Christian, dr. phil., Byskellet 8, Rungsted Kyst. Pedersen, Christian, skipper, Buhlsvej 36, Frederikshavn. Pedersen, David, kommunelærer, 1928.»Lykkebo«, Grethevej, Fredericia. Pedersen, E. Torp, seminarieadjunkt, cand. mag., 1959, Statsseminariet, Jelling. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, Kløverprisvej 39, Valby. Pedersen, Jørgen T., hr., 1960, Kildetoften 53, Faaborg. Pedersen, Raunsgaard, stud. mag., Rektorparken 208, København SV. Pedersen, Povl Clasen, stud. mag., Kæragervej 8, Vanløse. Petersen, Ib demens, lektor, cand. mag., Abildgaardsvej 69, Virum. Petersen, Ivan, laboratorieass., stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Kaj Strand, stud. mag., Mosebakken, Mosede Strand, Greve Strand. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., 1928, Dianavej 4, Hasseris, Ålborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., Pelersson, Sven G., bergsingenjör, Kungsgatan 44, Stockholm C, Petersson, V., lektor, cand. mag., Selskovvej 50, Hillerød. Pellersson, Knud, overlærer, Vinkelvej 36, Taastrup. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, amanuensis, mag. scient., Edelslundsvej l A, Klampenborg. Pyre, Augustin, chiefgeologist, Gulf Eastern Comp., 2 Portman Str., London W l, England. Ramberg, Hans, professor, dr. phil., Mineralogiska Institutionen, Uppsala, Rankama, Kalervo, professor, fil. dr.,

8 H Geologiska Institutionen, Snellmannsgatan 5, Helsingfors, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Relägatan 6, Göteborg, *Rasmussen, Henning Wienberg, universitetslektor, afdelingsleder, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Rasmussen, Inger Banke, cand. mag., frue, Hælderne 10, Nærum. Rasmussen, Joannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Pinsens göta 59, Törshavn, Færøerne. *ftasmussen, Leif Banke, mag. scient., Hælderne 10, Nærum. Rasmussen, Mogens Haurum, stud. mag., Ravn, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Regnéll, Gerhard, professor, fil. dr., Paläontologiska Institutionen, Lund, Rieck, L., stationsforstander, Langesø pr. Nordborg. Roe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej l, Svendborg. Rosenbæk, Ellen, stud. mag., 1961, St. Kannikestræde 19, København *Rosendahl, Halvor, konservator, dr.phil., Geologisk Museum, Sarsgate l, Oslo, Norge. Rosenkrantz, Alfred, professor, Amagerbrogade 66, 3., København S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, Le Roy, J. M., Lt. Comdr., , Pine Lane, S. E. Washington 23, D.C., U.S.A. Ræaskjær, H. V., lektor, cand. mag., Vester Altanvej 36, Randers. Sahlin, Anders, ingenjör, L. M. E., Stockholm 32, Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Saxon, Svend, afdelingsgeodæt, mag. scient. & cand. mag., Malmmosevej 83, Virum. Schiønning, Erling, lektor, cand. mag., Vesterbrogade 162,4., nr. 20, København V. Schmidt, A. Leunbach, lektor, cand.mag., frue, Emdrup Mosevej 12, København NV. Schmidt, Hans Kaae, stud. mag., Schmidt, Jørgen, overlærer, Vesterbakke 10, Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. Ø... Schullz, Kaj, guldsmed, Aarhusgade 33, 4, Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Set. Mogensgade 2, Viborg. Schønwandt, Hans Kristian, stud. mag., Anemonevej 53, Gentofte. Simonsen, O., statsgeodæt, dr. phil., Drosselvej 18, København F. S/ørring, Steen, stud. mag., 1960, Kærvangen 39, Gentofte. Skarby, Annie, frue, fil. lie., Geol. Inst., Kungstensgatan 45, Stockholm. V.A. Skjøt-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., Marselis Boulevard 78, Århus. Skou, Kristian, præparater, Christoffers Allé 72, Lyngby. Skovgaard, Knud, ingeniør, Merløsevej 18, Brønshøj. Skytte, Steen, stud. mag., Terndrupvej 13, Brønshøj. Smed, Per, cand. mag., Svingelsvej 75, Nakskov. Smidt, Gunnar, ingeniør, Gammeltoftsgade 14, København Soltaa, Bente Bang, stud. mag., Teglgaardsvej 26, Charlottenlund. Sorgenfrei, Theodor, professor, dr. phil., Kvædevej 71, Virum. Sorø Akademis Bibliotek, Sorø. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Søndervej 51 A, Virum. Sparck, R., professor, dr. phil., St. Kannikestræde 11, København Steiner, H. Chr., Retortvej 34, København Valby. Stenestad, Erik, cand. mag., Engelstedsgade 59, 2., Storgaard, E., lektor, cand. mag., Svinget 18, København S. Storgaard, Knud, cand. mag., Bymarken 20, Hobro. Storm, Vilh., Glarmester, Søndergade 5, Kolding. Slrelilz, Paula, redaktør, Gothersgade 109, 2., København Søager, Vibeke, stud. mag., Vagtelvej 30, København F. Sølver, Svend V., professor in mining engineering, cand. polyt., Middle East Tecnical University, 18 Müdafaq Caddesi, Ankara. Søndergaard, Bent, cand. mag., Mogens Allé 80, Lyngby. Sørensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingør. Sørensen, Henning, universitetslektor, mag. scient., Mineralogisk Museum, Øster Voldgade 7, København Sørensen, Ib, civilingeniør, Signelilvej 23, København S.

9 Sørensen, Kaj, gymnasieelev, Hans Aabelsvej 5, Sæby. Sørensen, Ole Bjørn, gymnasieelev Aabakkevej 64, København F. Sørensen, R. P., overlærer, Frøslevvej 46, Padborg. Sørensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, København Teichert, Curt, professor, dr. phil., Fuels Branch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C., kommunelærer, Gilleleje. Thamdrup, Kjeld, stud. mag., Vodroffsvej 37, København V. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Kronprinsesse Sofiesvej 38, 4., København F. Thomsen, Bent, stud. mag., Anker Heegaardsgade 2, København V. Thomsen, Bruno, amanuensis, cand.mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Siguråur, direktør, fil. dr., Nåtturugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Tjio, Inga Bildsfell, cand. mag., frue, 1942,120 Center Drive, Apartment 107, Bethesda 14, Maryland, U.S.A. Topsøe-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Domusvej 3, Klampenborg. Touborg, Jens F., stud. mag., Blidahpark 10, Hellerup. Troedsson, Tryggue, professor, fil. dr., Skogshögskolan, Experimentalfältet, Stockholm, 51, *Troelsen, J., dr. phil., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, Kobenhavn Troels-Smith, J., overinspektør, dr. phil., Grønnemose Allé 103, Søborg. Tryggvason, Tomas, fil. lie., Nökkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullström, Helge, geolog, fil. lie., Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm 50, Tuxen, H., direktør, civilingeniør, Wernersvej 11, Charlottenlund. Valeur, Bent, adjunkt, cand. mag., Kastanie Alle l, Tønder. Vejle Gymnasiums Bibliotek, Vejle. Verland, Johannes, civilingeniør, Vasevej 68 A, 1., Birkerød. Vestergaard, Karen, cand.mag., frk., Egholmvej 50, København Vanløse. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingør. Vognsen, T., cigarsorterer, Mimersgade 3, 1. th., København N. Walther, Mogens, seminarielærer, cand. mag., Seminariebyen, Nr. Nissum. Wange-Thomsen, Aage, tandlæge, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. * Weidick, Anker, amanuensis, cand. mag., Jacob Appels Allé 91, Kastrup. Weinoldt, Irma, lektor, cand. mag., frk., Sønderbro 27, 4., Ålborg. Weitze, Jørgen, seminarieadjunkt, cand. mag., Seminariet, Hjørring. *Wennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, Lund, Wested, /., afdelingsbestyrer, Centralgaarden, Tylstrup. Westh, Niels Peter, stud. mag., Olufsvej 26, Wiberg, Axel, adjunkt, cand. mag., Jølbyvej 46, København Vanløse. Wiik, Birger, dr. phil., Björkvägen 5, Helsinki, Finland. Wind, Jørgen, Lystrup St. Wingstrand, Birgitte, frue, Slettevej 16, Søborg. Winther, Wagn, gartner, Sundbyvester Plads 9, København S. Wilt, Ulla, mag. scient., frue, Lykkesholms Allé 31, 1., København V. Wolthers, Per, cand. mag., Humlevænget 19, Haderslev. Waagslein, Regln, stud. mag., 1961, Asminderødgade 3, København N. Yletyinen, Veijo, fil. mag., Susitie 10 C 28, Hertoniemi, Finland. Ødum, Hilmar, direktør, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Ørsnes, Ove, adjunkt, cand. mag., Slagelsevej 5, Høng. Østergaard, Troels D., stud. mag., Almevej 9, Hellerup. Åberg, Curt, fil. mag., Geografiska Institutionen, Lund, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Århus Seminarium, Trøjborgvej 82, Århus. Århus Statsgymnasium, Fenrisvej, Århus. Aarup, Jørgen, adjunkt, cand. mag., Blichersvej 86, Odense. Aastrup, Thøger, lektor, Sdr. Ringgade 6, Århus. 2 æresmedlemmer 278 indenbys medlemmer 119 udenbys medlemmer 60 udenrigs medlemmer 457 (+2) medlemmer

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør.

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December -1 958 Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1931. Bestyrelse: J. P. J. Ravn, Formand. V. Nordmann, Næstformand og Redaktør. Sigurd Hansen, Kasserer. A. Rosenkrantz, Sekretær. Keld Milthers. Æresmedlemmer: Brøgger,

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1968 BESTYRELSE (valgt 3 januar 1967) Henning Sørensen, formand Bent Søndergaard, næstformand Mona Hansen, bibliotekar Erik Heller, kasserer Ole Larsen, sekretær Gunnar

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen.

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen. A B Bike & Co. Stationstorvet 8 Frederikssundvej 181 A 2620 Albertslund 2700 Brønshøj jb@astrupcykler.dk info2700@fribikeshop.dk 43 64 56 08 38 28 06 34 D Vagtelvænget 1 Dragør Cykel & Motorservice 5610

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1968 BESTYRELSE (valgt 29. januar 1968) Henning Sørensen, formand Bent Søndergaard, næstformand Mona Hansen, bibliotekar Erik Heller, kasserer Ole Larsen, sekretær Gunnar

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23 A+, Att: Ann Løwén, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 BBC Worldwide Channels, c/o missword, ATT: Marie-Louise Munter, Dronning Sofies Vej

Læs mere