Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund."

Transkript

1 Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune tæt ved Ordrup station. Historie: Ordruplund blev indviet i 1919 som alderdomshjem i Gentofte Kommune. Op i gennem tiden er Ordruplund blevet moderniseret og fremstår i 2001 med 39 moderne et-værelses plejeboliger med eget bad og toilet. Plejeboligerne er fordelt med 16 boliger i stuen, 16 boliger på 1. sal og 7 boliger på 2. sal. Den sidste modernisering er forgået over 2 år fra september 1999 til september Plejeboligerne er bygget efter Almenboligloven af 1. januar Boligerne: Boligerne, der er mellem 22 og 26 kvadratmeter store, er et-rumsboliger med bad og toilet. Saniteten på badeværelset er mobil, således at den kan tilpasses den enkelte beboer. Hver bolig er forsynet med et klædeskab, en værdi- og medicinboks, et køleskab, et kaldeanlæg samt et TV- og telefonstik. Boligerne på 2. sal er herudover indrettet med et lille kitchenette. Ud over selve boligen skal De betragte fælles arealet som en del af Deres bolig. De betaler også husleje for Deres andel af fællesarealet. På boligtilbuddet, som De modtager fra boligkontoret i Gentofte Kommune (pleje og sundhed), vil der stå det samlede areal, som De betaler husleje for. Ordruplund er om dagen organiseret i 2 afdelinger med henholdsvis 2 og 3 plejegrupper i hver. Én afdeling i stuen og én afdeling med 1. og 2. sal. Til hver gruppe er der fælles opholds- og spisestue med køkken. Boligen indretter De selv med deres egne møbler og gardiner. Gardiner kan lejes af Ordruplund. Små tæpper er velkomne, så længe de ikke er til gene for Dem eller personalet. Der er loftsbelysning i boligen, men øvrig belysning skal De selv medbringe. De skal ikke medbringe seng, da plejeboligens seng med madras skal benyttes. Dyner og puder medbringes (helst 2 sæt) som skal være vaskbare samt et sengetæppe. Sengelinned kan medbringes eller De kan leje sengelinned gennem Ordruplund. Målsætning for plejen: Plejen er kerneydelsen i plejeboliger med fast personalenormering. I plejeboligerne tilrettelægges pleje og omsorg individuelt og tilpasses den enkeltes behov for omsorg, pleje, aktivitet og behandling og med så få personaleudskiftninger som muligt. Vi ønsker, at De ved indflytning i plejeboligerne fortsat kan leve i overensstemmelse med Deres livsform, nuværende ønsker og ydeevne. Vi vil, med respekt for Deres ansvar for egen situation, yde Dem støtte ud fra Deres aktuelle behov. 1

2 Medarbejdersammensætning: De har fået en bolig i gruppe. Afdelingssygeplejersken hedder: og kan træffes på telefon eller . Forstanderen hedder Marianne Løvdahl og kan træffes på telefon: eller Plejen udføres af medarbejdere, der er beskæftiget indenfor social- og sundhedsområdet. Endvidere er der ansat medarbejdere til varetagelse af driften af huset samt forskellige servicefunktioner. Deres kontaktperson hedder Behov for pleje og omsorg: Hverdagen tilrettelægges i samråd med Dem og Deres faste kontaktperson og evt. sygeplejersken. Ved henvendelse til personalet kan De få oplyst Deres kontaktperson. Aftenmedarbejderne på Ordruplund samarbejder med aftensygeplejersken og natmedarbejderne samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral. Praktiske oplysninger: Der er i de følgende sider alfabetisk opridset nogle praktiske oplysninger ved indflytningen i plejeboligerne samt vedlagt nogle bilagssider og et notatark til eget brug. Vi ønsker Dem velkommen til Ordruplund Med venlig hilsen Personalet Ordruplund januar

3 Beboer- og Pårørenderåd På Ordruplund er der valgt et Beboer- og Pårørenderåd, hvis opgave det er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende samt ledere/medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne. Rådet inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler herpå kan være arbejdsrutiner, kostplaner, pleje-/omsorgsindsatsen, aktiviteter, samvær m.m. På Ordruplund har Beboer- og Pårørenderådet fungeret godt siden starten af Det er rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger inden der træffes beslutning og at vurdere de enkelte områder samt afgive indstilling, hvis ændringer ønskes af ledelsen. Ledelsens afgørelse i den enkelte sag skal herefter meddeles rådets medlemmer. Rådet følger Ordruplunds økonomiske udvikling, de årlige budgetter samt huslejeudviklingen. Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som embedslægeinstitutionens tilsyn. Såfremt rådet har bemærkninger til rapporterne, kan de rettes til tilsynsmyndigheden. Rådet har 12 medlemmer, 4 beboere 5 pårørende som vælges af og blandt beboerne og pårørende, 1 repræsentant fra Ældre- Handicaprådet, forstanderen samt en sekretær for rådet. Herudover vælges 2 suppleanter, 1 for beboerne og 1 for de pårørende. Rådet afholder møde efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Referat fra møderne offentliggøres/meddeles i Husavisen. Punkter, der ønskes behandlet på møderne, bedes skriftligt sendt til Beboer- og Pårørenderådet. Der er anbragt en postkasse i nederste plan overfor receptionen. De aktuelle navne på rådets medlemmer og suppleanter fremgår af Husavisen, som De også som pårørende kan få tilsendt. Hvis De er interesseret i at deltage i rådets arbejde, kontakt os da venligst. Venlig hilsen Beboer- og Pårørenderådet Vedlagt: sidst udkomne Husavis 3

4 Praktiske oplysninger ved indflytningen: Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: Aktiviteter, så som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper samt hjælp til håndarbejde ud fra den enkeltes ønske eller behov, foregår i et egnet lokale, opholdsstuer og i Deres egen bolig. Hver måned uddeles til alle beboere en månedsplan for de faste aktiviteter på Ordruplund. Gudstjeneste afholdes en gang om måneden. Personalet er behjælpeligt med f.eks. tøjfremvisning og andre aktiviteter efter ønske og mulighed. Herudover arrangeres særlige årstidsbestemte udflugter og fester samt arrangementer i forbindelse med højtiderne. Hold øje med opslag i afdelingerne. Beboer- og Pårørenderådet anbefaler, at man indgår aftale om opbevaring af et mindre pengebeløb (se bilag 1) for at sikre beboerens deltagelse i udflugter og arrangementer, hvor en lille deltagerbetaling kan forventes. Aviser/ugeblade: Avis og ugeblade findes i huset til fælles afbenyttelse. De er også velkommen til selv at holde avis. Stearinlys, servietter, årstidspynt, blomster, fotografier, lidt ekstra til hyggestunder, opmærksomhed ved fødselsdage indgår i beløbet til kulturelle aktiviteter. De har mulighed for at få bestilt lagkage til Deres fødselsdag mod betaling. Behandlings- og træningstilbud: Ved indflytning fortsætter De kontakten til egen læge. Der er fri adgang til at skifte læge. Der er ingen fast læge tilknyttet plejeboligerne. Personalet er behjælpeligt med kontakt til læge og speciallæge efter henvisning samt ved indkøb af medicin. Betaling af medicin sørger De selv for. Gerne via betalingsservice (se bilag 7). Træningstilbud: se under fysioterapi. Besøgende: Deres plejebolig er Deres hjem. Deres familie og bekendte er altid velkomne til at opholde sig hos Dem. Der er mulighed for at købe kaffe/the i dagligstuen. Endvidere er der mulighed for, efter aftale med personalet og mod betaling, at invitere til et måltid mad. Både bestilling og afbestilling af mad skal ske med 3 dages varsel. Deres pårørende er endvidere velkomne til at deltage mest mulig i såvel Deres dagligdag som ved fester og udflugter. Bibliotek: De har mulighed for at låne bøger ved telefonisk kontakt på telefon: eller mellem kl 10 og 12 på hverdage. Dette omhandler bøger, lydbånd m.m. til udbringning på Ordruplund. Bus: Ordruplund er medejer af en beboerbus, der benyttes til udflugter. 4

5 Daglig rytme: Måltider: De kan indtage måltider i Deres egen bolig eller i spisestuen. Som udgangspunkt er der følgende spisetidspunkter, men det kan også aftales individuelt: Morgenmad ca. kl Frokost: Smørrebrød og ofte en lun ret ca. kl Eftermiddagskaffe med brød ca. kl Aftensmad: Forret/Dessert og varm ret ca. kl Aftenkaffe med brød ca. kl Drikkevarer: Frisør: Fodpleje: Forsikring: Det anbefales, at De modtager diverse drikkevarer fra Ordruplund (se bilag 4). Alle drikkevarer tilbydes til morgenmad, frokost og aftensmad. Som formiddagsdrik tilbydes saft, isvand eller juice, eftermiddag og aften serveres kaffe, the og saft. Prisen for drikkevarer, der inkluderer brød til eftermiddags- og aftenkaffe /the, fremgår af kontrakten. Egne drikkevarer f.eks. øl, vin og sodavand til måltiderne er De meget velkommen til at nyde. Indkøb af dette sørger De selv for. Frisørsalonen er på 1. sal og personalet vil være dem behjælpelig med at bestille tid. Der er prisliste i salonen. Regningen kan betales via klientbetaling 1 gang om måneden. Fodterapien er på 1. sal og personalet vil hjælpe dem med at bestille tid, ca. hver 5. uge. Der er prisliste i klinikken. Regningen kan betales via klientbetaling 1 gang om måneden. De skal selv være behørigt forsikret. Plejeboligerne er ikke omfattet af nogen fælles forsikring. Beboer- og Pårørenderådet anbefaler som minimum en ansvarsforsikring. Fysioterapi: Der kan rekvireres fysioterapi via egen læge. Haven: Hjælpe- midler: De kan frit færdes i for- og baghaven, da disse er afskærmede, og der er elevator og kørestolsslidsker til forhaven samt opsat gelænder og bænke i anlægget. Evt. nøgle til havelågen kan rekvireres via personalet. De skal selv medbringe de hjælpemidler, De normalt benytter f.eks. stok, kørestol etc. Både større og mindre hjælpemidler, som De måtte få behov for at benytte, udlånes til Dem gennem kommunens hjælpemiddelcentral. Personalet vil være Dem behjælpelig hermed. 5

6 Indflytning: Indretning: Kørsel: Leje- kontrakt: Ved indflytning skal De medbringe: - Sygesikringsbevis - Navne, adresser og telefonnumre på Deres pårørende med markering af hvilken af Deres pårørende, der kan kontaktes. De skal straks orientere Folkeregisteret om adresseændringen til: Ordruplund Plejeboliger Hyldegårds Tværvej 12 bolig Charlottenlund De indretter selv Deres bolig. Er der særlige ønsker om hjælp, kan Ordruplund formidle kontakt til el-instalatør m.m. De kan leje gardiner af Ordruplund. Tæpper skal altid ligge fast på et skridsikkert underlag for at forebygge fald. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte underlag med netstruktur og ikke fx lim, af hensyn til gulvbelægningen. De kan benytte HUR handicap kørsel til almindelig kørsel telf.: mellem 8.30 og Kørsel til fx læge, speciallæge og laboratorium skal De selv betale. De kan via Deres sagsbehandler søge tilskud om tilskud til kørsel med taxa. Refusionen er ikke afhængig af indtægt. Boligerne på Ordruplund administreres af boligselskabet DAB. Oprettelse af lejekontrakt foretages af Ejendomsadministrationen, Gentofte Kommune. Indskud i boligen sker ud fra en beregning af boligens antal kvadratmeter samt en andel af fællesarealerne. Ved fraflytning skal lejemålet opsiges skriftligt til boligselskabet: DAB Att. Bente Pedersen Finsensvej Frederiksberg Der er en måneds opsigelse til en 1. eller en 15. i en måned. 6

7 Medicin- håndtering: Får De daglig medicin, som er ordineret af Deres læge og ønsker De hjælp til at få doseret medicin, støtter og vejleder sygeplejersken Dem med dosering i dagæsker. De skal selv betale for doseringsæsker og medicin helt eller delvist afhængig af Deres personlige medicintilskud. Deres medicin opbevares i Deres personlige medicinskab. Vi kan tilbyde Dem hjælp til administration og indtagelse af Deres medicin ud fra Gentofte Kommunes instruks om Håndtering af medicin for plejeboliger med fast personale, der er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens aktuelle retningslinier. Såfremt De er medlem af Sygesikringen Danmark påhviler det Dem selv at oplyse og indsende kvitteringer til sygesikringen. Menuplan og kosttilbud: Ordruplund får leveret mad fra Tranehavens køkken. Ordruplund er i tæt kontakt med økonomaen og diætisten fra Tranehaven m.h.p. vejledning i huset samt specialkost og diæter. Ordruplund er omfattet af Gentofte Kommunes kostpolitik. Der er i hvert køkken opslået en menuplan. Priserne for måltiderne fremgår af aftalen (se bilag 4) Nøgler og adgangskort: Omsorgstandpleje: Til hver bolig hører 3 nøgler, der udleveres efter behov. De øvrige kan opbevares i Ordruplunds boks på kontoret. Deres nøgle passer til boligens hoveddør og til værdiboksen samt postkassen. Administrer De selv Deres medicin, vil De få udleveret en 3. nøgle til Deres medicinboks i boligen. Kontoret, som er beliggende på 1. sal ved midtertrappen, står for udlevering af nøgler og nøglekort til hovedindgangen. Åbningstider: Mandag til onsdag og fredag fra kl til Torsdag fra til De administrative medarbejdere kan træffes i åbningstiden på telefon Gentofte Kommunes omsorgstandpleje tilbyder Dem tandpleje, såfremt De er tilmeldt ordningen. (se bilag 6) Såfremt De allerede er tilmeldt, skal De huske at ændre tilhørsforhold. Ved tilmelding eller ændring af tilhørsforhold skal feltet Omsorgstandpleje krydses af i bilag 4 og bilag 6 udfyldes og afleveres til personalet. Penge og værdigenstande: Radio- og tv: Ordruplund kan ikke tage ansvaret for Deres penge og andre værdier. Der er dog mulighed for at deponerer et mindre beløb i Ordruplunds pengeboks. (Se bilag 3) Der udarbejdes er regnskabsblad, hvorpå der noteres bevægelser, og som påtegnes med to personer. Der er også mulighed for at opbevare penge og værdigenstande på eget ansvar i Deres egen værdiboks. Radio og TV findes i dagligstuen, men De er velkommen til at medbringe Deres eget til boligen, her betaler De selv licens, som i en privatbolig. 7

8 Rengørings- artikler: Ved ikke samboende ægtefæller er en husstandslicens dækkende for begge parter, når den ene flytter ind på en institution ifølge Bekendtgørelsen om radio- og fjernsynslicens, bekendtgørelse nr af Der er indlagt hybrid (kabel) TV i alle plejeboliger. I ydelsen er indregnet grundpakken. Ønskes den store pakke, kontaktes TDC. Prisen for den store pakke skal betales direkte til TDC, som kan kontaktes på telefon Ved indflytning skal De selv kontakte TDC for at melde Dem til. Rengøringsydelsen omfatter: Rengøringsmidler og redskaber til rengøring af plejeboliger og toilet samt el-pærer til nagelfast belysning. Prisen herfor fremgår af aftalekontrakten (bilag 4) De får hjælp til rengøring af Deres bolig en gang om ugen i 45 minutter. Personalet må kun gøre rent med godkendte miljøvenlige rengøringsmidler. Runde fødselsdage og lignende: Rygning: Telefon: Teleslynge: Toiletartikler: Trafikforhold: Tøjvask: Der er mulighed for at låne lokaler på Ordruplund, hvis De ønsker at fejre Deres fødselsdag eller en anden særlig begivenhed. De og Deres familie skal selv ordne alt det praktiske vedrørende arrangementet. Der er indført rygepolitik for personalet på Ordruplund. Telefon kan medbringes og tilsluttes i egen bolig. De skal selv tilmelde den telefonselskabet og betale udgiften til abonnement og telefonopkald. Der er installeret teleslynge i alle fælles opholdsstuer. Ønsker De teleslynge i Deres egen bolig, skal dette installeres gennem hjælpemiddelcentralen. De toiletartikler (se bilag 4A), som De bruger i forbindelse med personlige hygiejne, kan De enten vælge at købe selv eller gennem Ordruplund. Prisen fremgår af aftalen. Buslinie 185 standser på Ordrupvej ved Ordrup Torv ikke langt fra Ordruplund. Bus 176 standser på Hyldegårds Tværvej. Ordrup S-station ligger ca. 5 minutters gang fra Ordruplund. De kan selv sørge for vask af Deres tøj og undertøj, men det anbefales at benytte Ordruplunds vaskeri. Prisen herfor fremgår af administrationsaftalen (bilag 4). På Ordruplund er det oldfruen som vasker Deres personlige tøj. Da der vaskes for mange mennesker på Ordruplund, er det nødvendigt at mærke tøjet. På Ordruplund mærkes Deres personlige tøj med et lille diskret bolig nummer af oldfruen. Det er vores erfaring at også beboere som selv vasker deres tøj, kan have glæde af at tøjet er mærket. Når der vaskes for mange mennesker, kan der indimellem ske en forveksling, så derfor opnår man en ekstra sikkerhed, når tøjet er mærket. 8

9 Ved indflytning bedes tøj afleveret til mærkning hos oldfruen 3 4 dage før indflytning. De gøres opmærksom på at når tøjet vaskes af oldfruen skal også nyindkøbt tøj mærkes af oldfruen ved henvendelse til denne. Små reparationer af tøjet, så som isyning af en knap eller opsyning af en søm, der er gået op, foretages af oldfruen. Leje af sengetøj, håndklæder, undertøj og nattøj: De kan vælge at medbringe eller leje sengetøj, håndklæder og nattøj gennem Ordruplund. Prisen herfor fremgår af bilag 4. Såfremt De vælger at medbringe sengetøj m.v., skal De selv sørge for vask heraf. Renseri: Vinduespudsning: Til tøj, som ikke tåler maskinvask og skal renses, kan oldfruen være behjælpelig med at sende til rensning. De skal selv betale for dette efter regning. Husk at markér Deres ønske vedr. dette i aftalekontrakten på bilag 4. De må gerne selv sørge for ind- og udvendig vinduespudsning. De kan også vælge Ordruplunds vinduespudser. Prisen fremgår af administrationsaftalen (bilag 4). 9

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge)

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) LINDELY PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) Aktivitetstilbud Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser S/I Akaciegården Betty Nansens Allé 2A 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 CVR.nr. 19042537 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund GENTOFTE PLEJEBOLIGER Pårørende til beboere på Ordruplund 1 Velkommen til pårørende på Ordruplund Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordruplund. Heri kan du finde praktiske oplysninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset Indhold Flintholm Plejeboliger... 2 Daglig

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf.

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. VELKOMMEN i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Pr. 01-01-2015 Genoptræning / aflastning eller som ny beboer -

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37 Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder for

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43 Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 41-43 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt, og sammen skaber vi muligheder, så borgeren opnår robusthed til at håndtere

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Informationspjece til beboere og pårørende. Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lindholm. Bendtsensvej Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lindholm. Bendtsensvej Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lindholm Bendtsensvej 13 9400 Nørresundby Velkommen til Lindholm Plejehjem Jeg og personalet på Lindholm Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til Tåsinge Plejecenter

Velkommen til Tåsinge Plejecenter Velkommen til Tåsinge Plejecenter Det er vores ønske at nye beboere og pårørende får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter. Kære beboer og pårørende Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig 1 At bo på Egely: At få en ældrevenlig bolig på Egely svarer til, at du flytter i en lejlighed, hvor du bor tæt med dine naboer. Hvor tæt en kontakt du ønsker,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43 Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 41-43 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til områdecenter Baunehøj

Velkommen til områdecenter Baunehøj Velkommen til områdecenter Baunehøj Områdecenter Baunehøj består af 108 plejeboliger fordelt i husene Liljen, Syrenen og Rosen. Herudover er der et aktivitetscenter hvor udeboende borgere kan visiteres

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Velkommen til Vesterled.

Velkommen til Vesterled. Velkommen til Vesterled. Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården...Et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt Og sammen skaber vi muligheder

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Boligforhold 4 Gårdhave 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Vores værdigrundlag 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger Januar 2010

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen.

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen. Praktiske informationer Vi har indrettet de praktiske informationer i alfabetisk rækkefølge i forhåbning om, at det giver et bedre overblik. Så i det følgende ser du informationer om Plejecenter Klarahus

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken. Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thulebakken Thulebakken 2-4 og 20 9000 Aalborg Velkommen til Thulebakken Thulebakken 2 og 4 50 boliger fordelt på otte boenheder, hvoraf en boenhed er for demente. Boligerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter

Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen. Du bydes velkommen til Øsby Plejecenter. Lejligheden på Øsby Plejecenter er dit nye hjem, stedet hvor det skal være rart for dig at bo og hvor din familie og venner

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017 Serviceydelser Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd 2017 Informationer for Ældrecenter Dalvangen, Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej om Arrangementer Kost Rengøring Toiletartikler

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig.. 3 Praktisk information

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven Toftegårdsvej 3-5 9381 Sulsted Velkommen til Toftehaven Jeg og personalet på Sulsted Ældrecenter, Toftehaven, vil med denne folder gerne byde dig velkommen. Vi håber,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL RYVANG Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Ryvang består

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere