Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund."

Transkript

1 Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune tæt ved Ordrup station. Historie: Ordruplund blev indviet i 1919 som alderdomshjem i Gentofte Kommune. Op i gennem tiden er Ordruplund blevet moderniseret og fremstår i 2001 med 39 moderne et-værelses plejeboliger med eget bad og toilet. Plejeboligerne er fordelt med 16 boliger i stuen, 16 boliger på 1. sal og 7 boliger på 2. sal. Den sidste modernisering er forgået over 2 år fra september 1999 til september Plejeboligerne er bygget efter Almenboligloven af 1. januar Boligerne: Boligerne, der er mellem 22 og 26 kvadratmeter store, er et-rumsboliger med bad og toilet. Saniteten på badeværelset er mobil, således at den kan tilpasses den enkelte beboer. Hver bolig er forsynet med et klædeskab, en værdi- og medicinboks, et køleskab, et kaldeanlæg samt et TV- og telefonstik. Boligerne på 2. sal er herudover indrettet med et lille kitchenette. Ud over selve boligen skal De betragte fælles arealet som en del af Deres bolig. De betaler også husleje for Deres andel af fællesarealet. På boligtilbuddet, som De modtager fra boligkontoret i Gentofte Kommune (pleje og sundhed), vil der stå det samlede areal, som De betaler husleje for. Ordruplund er om dagen organiseret i 2 afdelinger med henholdsvis 2 og 3 plejegrupper i hver. Én afdeling i stuen og én afdeling med 1. og 2. sal. Til hver gruppe er der fælles opholds- og spisestue med køkken. Boligen indretter De selv med deres egne møbler og gardiner. Gardiner kan lejes af Ordruplund. Små tæpper er velkomne, så længe de ikke er til gene for Dem eller personalet. Der er loftsbelysning i boligen, men øvrig belysning skal De selv medbringe. De skal ikke medbringe seng, da plejeboligens seng med madras skal benyttes. Dyner og puder medbringes (helst 2 sæt) som skal være vaskbare samt et sengetæppe. Sengelinned kan medbringes eller De kan leje sengelinned gennem Ordruplund. Målsætning for plejen: Plejen er kerneydelsen i plejeboliger med fast personalenormering. I plejeboligerne tilrettelægges pleje og omsorg individuelt og tilpasses den enkeltes behov for omsorg, pleje, aktivitet og behandling og med så få personaleudskiftninger som muligt. Vi ønsker, at De ved indflytning i plejeboligerne fortsat kan leve i overensstemmelse med Deres livsform, nuværende ønsker og ydeevne. Vi vil, med respekt for Deres ansvar for egen situation, yde Dem støtte ud fra Deres aktuelle behov. 1

2 Medarbejdersammensætning: De har fået en bolig i gruppe. Afdelingssygeplejersken hedder: og kan træffes på telefon eller . Forstanderen hedder Marianne Løvdahl og kan træffes på telefon: eller Plejen udføres af medarbejdere, der er beskæftiget indenfor social- og sundhedsområdet. Endvidere er der ansat medarbejdere til varetagelse af driften af huset samt forskellige servicefunktioner. Deres kontaktperson hedder Behov for pleje og omsorg: Hverdagen tilrettelægges i samråd med Dem og Deres faste kontaktperson og evt. sygeplejersken. Ved henvendelse til personalet kan De få oplyst Deres kontaktperson. Aftenmedarbejderne på Ordruplund samarbejder med aftensygeplejersken og natmedarbejderne samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral. Praktiske oplysninger: Der er i de følgende sider alfabetisk opridset nogle praktiske oplysninger ved indflytningen i plejeboligerne samt vedlagt nogle bilagssider og et notatark til eget brug. Vi ønsker Dem velkommen til Ordruplund Med venlig hilsen Personalet Ordruplund januar

3 Beboer- og Pårørenderåd På Ordruplund er der valgt et Beboer- og Pårørenderåd, hvis opgave det er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende samt ledere/medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne. Rådet inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler herpå kan være arbejdsrutiner, kostplaner, pleje-/omsorgsindsatsen, aktiviteter, samvær m.m. På Ordruplund har Beboer- og Pårørenderådet fungeret godt siden starten af Det er rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger inden der træffes beslutning og at vurdere de enkelte områder samt afgive indstilling, hvis ændringer ønskes af ledelsen. Ledelsens afgørelse i den enkelte sag skal herefter meddeles rådets medlemmer. Rådet følger Ordruplunds økonomiske udvikling, de årlige budgetter samt huslejeudviklingen. Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som embedslægeinstitutionens tilsyn. Såfremt rådet har bemærkninger til rapporterne, kan de rettes til tilsynsmyndigheden. Rådet har 12 medlemmer, 4 beboere 5 pårørende som vælges af og blandt beboerne og pårørende, 1 repræsentant fra Ældre- Handicaprådet, forstanderen samt en sekretær for rådet. Herudover vælges 2 suppleanter, 1 for beboerne og 1 for de pårørende. Rådet afholder møde efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Referat fra møderne offentliggøres/meddeles i Husavisen. Punkter, der ønskes behandlet på møderne, bedes skriftligt sendt til Beboer- og Pårørenderådet. Der er anbragt en postkasse i nederste plan overfor receptionen. De aktuelle navne på rådets medlemmer og suppleanter fremgår af Husavisen, som De også som pårørende kan få tilsendt. Hvis De er interesseret i at deltage i rådets arbejde, kontakt os da venligst. Venlig hilsen Beboer- og Pårørenderådet Vedlagt: sidst udkomne Husavis 3

4 Praktiske oplysninger ved indflytningen: Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: Aktiviteter, så som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper samt hjælp til håndarbejde ud fra den enkeltes ønske eller behov, foregår i et egnet lokale, opholdsstuer og i Deres egen bolig. Hver måned uddeles til alle beboere en månedsplan for de faste aktiviteter på Ordruplund. Gudstjeneste afholdes en gang om måneden. Personalet er behjælpeligt med f.eks. tøjfremvisning og andre aktiviteter efter ønske og mulighed. Herudover arrangeres særlige årstidsbestemte udflugter og fester samt arrangementer i forbindelse med højtiderne. Hold øje med opslag i afdelingerne. Beboer- og Pårørenderådet anbefaler, at man indgår aftale om opbevaring af et mindre pengebeløb (se bilag 1) for at sikre beboerens deltagelse i udflugter og arrangementer, hvor en lille deltagerbetaling kan forventes. Aviser/ugeblade: Avis og ugeblade findes i huset til fælles afbenyttelse. De er også velkommen til selv at holde avis. Stearinlys, servietter, årstidspynt, blomster, fotografier, lidt ekstra til hyggestunder, opmærksomhed ved fødselsdage indgår i beløbet til kulturelle aktiviteter. De har mulighed for at få bestilt lagkage til Deres fødselsdag mod betaling. Behandlings- og træningstilbud: Ved indflytning fortsætter De kontakten til egen læge. Der er fri adgang til at skifte læge. Der er ingen fast læge tilknyttet plejeboligerne. Personalet er behjælpeligt med kontakt til læge og speciallæge efter henvisning samt ved indkøb af medicin. Betaling af medicin sørger De selv for. Gerne via betalingsservice (se bilag 7). Træningstilbud: se under fysioterapi. Besøgende: Deres plejebolig er Deres hjem. Deres familie og bekendte er altid velkomne til at opholde sig hos Dem. Der er mulighed for at købe kaffe/the i dagligstuen. Endvidere er der mulighed for, efter aftale med personalet og mod betaling, at invitere til et måltid mad. Både bestilling og afbestilling af mad skal ske med 3 dages varsel. Deres pårørende er endvidere velkomne til at deltage mest mulig i såvel Deres dagligdag som ved fester og udflugter. Bibliotek: De har mulighed for at låne bøger ved telefonisk kontakt på telefon: eller mellem kl 10 og 12 på hverdage. Dette omhandler bøger, lydbånd m.m. til udbringning på Ordruplund. Bus: Ordruplund er medejer af en beboerbus, der benyttes til udflugter. 4

5 Daglig rytme: Måltider: De kan indtage måltider i Deres egen bolig eller i spisestuen. Som udgangspunkt er der følgende spisetidspunkter, men det kan også aftales individuelt: Morgenmad ca. kl Frokost: Smørrebrød og ofte en lun ret ca. kl Eftermiddagskaffe med brød ca. kl Aftensmad: Forret/Dessert og varm ret ca. kl Aftenkaffe med brød ca. kl Drikkevarer: Frisør: Fodpleje: Forsikring: Det anbefales, at De modtager diverse drikkevarer fra Ordruplund (se bilag 4). Alle drikkevarer tilbydes til morgenmad, frokost og aftensmad. Som formiddagsdrik tilbydes saft, isvand eller juice, eftermiddag og aften serveres kaffe, the og saft. Prisen for drikkevarer, der inkluderer brød til eftermiddags- og aftenkaffe /the, fremgår af kontrakten. Egne drikkevarer f.eks. øl, vin og sodavand til måltiderne er De meget velkommen til at nyde. Indkøb af dette sørger De selv for. Frisørsalonen er på 1. sal og personalet vil være dem behjælpelig med at bestille tid. Der er prisliste i salonen. Regningen kan betales via klientbetaling 1 gang om måneden. Fodterapien er på 1. sal og personalet vil hjælpe dem med at bestille tid, ca. hver 5. uge. Der er prisliste i klinikken. Regningen kan betales via klientbetaling 1 gang om måneden. De skal selv være behørigt forsikret. Plejeboligerne er ikke omfattet af nogen fælles forsikring. Beboer- og Pårørenderådet anbefaler som minimum en ansvarsforsikring. Fysioterapi: Der kan rekvireres fysioterapi via egen læge. Haven: Hjælpe- midler: De kan frit færdes i for- og baghaven, da disse er afskærmede, og der er elevator og kørestolsslidsker til forhaven samt opsat gelænder og bænke i anlægget. Evt. nøgle til havelågen kan rekvireres via personalet. De skal selv medbringe de hjælpemidler, De normalt benytter f.eks. stok, kørestol etc. Både større og mindre hjælpemidler, som De måtte få behov for at benytte, udlånes til Dem gennem kommunens hjælpemiddelcentral. Personalet vil være Dem behjælpelig hermed. 5

6 Indflytning: Indretning: Kørsel: Leje- kontrakt: Ved indflytning skal De medbringe: - Sygesikringsbevis - Navne, adresser og telefonnumre på Deres pårørende med markering af hvilken af Deres pårørende, der kan kontaktes. De skal straks orientere Folkeregisteret om adresseændringen til: Ordruplund Plejeboliger Hyldegårds Tværvej 12 bolig Charlottenlund De indretter selv Deres bolig. Er der særlige ønsker om hjælp, kan Ordruplund formidle kontakt til el-instalatør m.m. De kan leje gardiner af Ordruplund. Tæpper skal altid ligge fast på et skridsikkert underlag for at forebygge fald. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte underlag med netstruktur og ikke fx lim, af hensyn til gulvbelægningen. De kan benytte HUR handicap kørsel til almindelig kørsel telf.: mellem 8.30 og Kørsel til fx læge, speciallæge og laboratorium skal De selv betale. De kan via Deres sagsbehandler søge tilskud om tilskud til kørsel med taxa. Refusionen er ikke afhængig af indtægt. Boligerne på Ordruplund administreres af boligselskabet DAB. Oprettelse af lejekontrakt foretages af Ejendomsadministrationen, Gentofte Kommune. Indskud i boligen sker ud fra en beregning af boligens antal kvadratmeter samt en andel af fællesarealerne. Ved fraflytning skal lejemålet opsiges skriftligt til boligselskabet: DAB Att. Bente Pedersen Finsensvej Frederiksberg Der er en måneds opsigelse til en 1. eller en 15. i en måned. 6

7 Medicin- håndtering: Får De daglig medicin, som er ordineret af Deres læge og ønsker De hjælp til at få doseret medicin, støtter og vejleder sygeplejersken Dem med dosering i dagæsker. De skal selv betale for doseringsæsker og medicin helt eller delvist afhængig af Deres personlige medicintilskud. Deres medicin opbevares i Deres personlige medicinskab. Vi kan tilbyde Dem hjælp til administration og indtagelse af Deres medicin ud fra Gentofte Kommunes instruks om Håndtering af medicin for plejeboliger med fast personale, der er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens aktuelle retningslinier. Såfremt De er medlem af Sygesikringen Danmark påhviler det Dem selv at oplyse og indsende kvitteringer til sygesikringen. Menuplan og kosttilbud: Ordruplund får leveret mad fra Tranehavens køkken. Ordruplund er i tæt kontakt med økonomaen og diætisten fra Tranehaven m.h.p. vejledning i huset samt specialkost og diæter. Ordruplund er omfattet af Gentofte Kommunes kostpolitik. Der er i hvert køkken opslået en menuplan. Priserne for måltiderne fremgår af aftalen (se bilag 4) Nøgler og adgangskort: Omsorgstandpleje: Til hver bolig hører 3 nøgler, der udleveres efter behov. De øvrige kan opbevares i Ordruplunds boks på kontoret. Deres nøgle passer til boligens hoveddør og til værdiboksen samt postkassen. Administrer De selv Deres medicin, vil De få udleveret en 3. nøgle til Deres medicinboks i boligen. Kontoret, som er beliggende på 1. sal ved midtertrappen, står for udlevering af nøgler og nøglekort til hovedindgangen. Åbningstider: Mandag til onsdag og fredag fra kl til Torsdag fra til De administrative medarbejdere kan træffes i åbningstiden på telefon Gentofte Kommunes omsorgstandpleje tilbyder Dem tandpleje, såfremt De er tilmeldt ordningen. (se bilag 6) Såfremt De allerede er tilmeldt, skal De huske at ændre tilhørsforhold. Ved tilmelding eller ændring af tilhørsforhold skal feltet Omsorgstandpleje krydses af i bilag 4 og bilag 6 udfyldes og afleveres til personalet. Penge og værdigenstande: Radio- og tv: Ordruplund kan ikke tage ansvaret for Deres penge og andre værdier. Der er dog mulighed for at deponerer et mindre beløb i Ordruplunds pengeboks. (Se bilag 3) Der udarbejdes er regnskabsblad, hvorpå der noteres bevægelser, og som påtegnes med to personer. Der er også mulighed for at opbevare penge og værdigenstande på eget ansvar i Deres egen værdiboks. Radio og TV findes i dagligstuen, men De er velkommen til at medbringe Deres eget til boligen, her betaler De selv licens, som i en privatbolig. 7

8 Rengørings- artikler: Ved ikke samboende ægtefæller er en husstandslicens dækkende for begge parter, når den ene flytter ind på en institution ifølge Bekendtgørelsen om radio- og fjernsynslicens, bekendtgørelse nr af Der er indlagt hybrid (kabel) TV i alle plejeboliger. I ydelsen er indregnet grundpakken. Ønskes den store pakke, kontaktes TDC. Prisen for den store pakke skal betales direkte til TDC, som kan kontaktes på telefon Ved indflytning skal De selv kontakte TDC for at melde Dem til. Rengøringsydelsen omfatter: Rengøringsmidler og redskaber til rengøring af plejeboliger og toilet samt el-pærer til nagelfast belysning. Prisen herfor fremgår af aftalekontrakten (bilag 4) De får hjælp til rengøring af Deres bolig en gang om ugen i 45 minutter. Personalet må kun gøre rent med godkendte miljøvenlige rengøringsmidler. Runde fødselsdage og lignende: Rygning: Telefon: Teleslynge: Toiletartikler: Trafikforhold: Tøjvask: Der er mulighed for at låne lokaler på Ordruplund, hvis De ønsker at fejre Deres fødselsdag eller en anden særlig begivenhed. De og Deres familie skal selv ordne alt det praktiske vedrørende arrangementet. Der er indført rygepolitik for personalet på Ordruplund. Telefon kan medbringes og tilsluttes i egen bolig. De skal selv tilmelde den telefonselskabet og betale udgiften til abonnement og telefonopkald. Der er installeret teleslynge i alle fælles opholdsstuer. Ønsker De teleslynge i Deres egen bolig, skal dette installeres gennem hjælpemiddelcentralen. De toiletartikler (se bilag 4A), som De bruger i forbindelse med personlige hygiejne, kan De enten vælge at købe selv eller gennem Ordruplund. Prisen fremgår af aftalen. Buslinie 185 standser på Ordrupvej ved Ordrup Torv ikke langt fra Ordruplund. Bus 176 standser på Hyldegårds Tværvej. Ordrup S-station ligger ca. 5 minutters gang fra Ordruplund. De kan selv sørge for vask af Deres tøj og undertøj, men det anbefales at benytte Ordruplunds vaskeri. Prisen herfor fremgår af administrationsaftalen (bilag 4). På Ordruplund er det oldfruen som vasker Deres personlige tøj. Da der vaskes for mange mennesker på Ordruplund, er det nødvendigt at mærke tøjet. På Ordruplund mærkes Deres personlige tøj med et lille diskret bolig nummer af oldfruen. Det er vores erfaring at også beboere som selv vasker deres tøj, kan have glæde af at tøjet er mærket. Når der vaskes for mange mennesker, kan der indimellem ske en forveksling, så derfor opnår man en ekstra sikkerhed, når tøjet er mærket. 8

9 Ved indflytning bedes tøj afleveret til mærkning hos oldfruen 3 4 dage før indflytning. De gøres opmærksom på at når tøjet vaskes af oldfruen skal også nyindkøbt tøj mærkes af oldfruen ved henvendelse til denne. Små reparationer af tøjet, så som isyning af en knap eller opsyning af en søm, der er gået op, foretages af oldfruen. Leje af sengetøj, håndklæder, undertøj og nattøj: De kan vælge at medbringe eller leje sengetøj, håndklæder og nattøj gennem Ordruplund. Prisen herfor fremgår af bilag 4. Såfremt De vælger at medbringe sengetøj m.v., skal De selv sørge for vask heraf. Renseri: Vinduespudsning: Til tøj, som ikke tåler maskinvask og skal renses, kan oldfruen være behjælpelig med at sende til rensning. De skal selv betale for dette efter regning. Husk at markér Deres ønske vedr. dette i aftalekontrakten på bilag 4. De må gerne selv sørge for ind- og udvendig vinduespudsning. De kan også vælge Ordruplunds vinduespudser. Prisen fremgår af administrationsaftalen (bilag 4). 9

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE...

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 1 VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 7 Adresse... 7 Telefon... 7 Hjemmeside... 7 Husleje... 7 Betalingsservice...

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Velkommen til Kirkedal

Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Plejecenter Kirkedal Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde Tlf 7568 5139 / mail adr: kirkedal@hedensted.dk Udarbejdet september 2013 Plejecenter Kirkedal

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 20. April 2011 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen. Det er vort håb,

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 12. august 2015 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Mappen er alfabetisk opbygget efter stikord sig til hvis der er noget du savner i bogen.

Mappen er alfabetisk opbygget efter stikord sig til hvis der er noget du savner i bogen. Forord Velkommen til Hospice Søndergård. Med denne lille bog, vil vi som personale på Hospice Søndergård forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være i forbindelse med ophold her.

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Plejecenter Sophienborg

Plejecenter Sophienborg Plejecenter Sophienborg Indholdsfortegnelse Arrangementer.. side 9 Bruger/ pårørenderådet. side 9 Ejendomsmester... side 9 Fodpleje.side 10 Forsikring.. side 10 Frisør. side 9 Handicapbusser. side 10 Haven

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 7. April 2009 Velkommen D.I.H. tryk 7. April 2009 Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: 57 84 53 04 Kontor Fax/Tlf: 57 80 69 11 Køkken Tlf: 57 84 53 05 Leder Tlf: 27 52 20 64 Med denne information, vil beboere og medarbejderne,

Læs mere

Velkommen til Hospice Søndergård.

Velkommen til Hospice Søndergård. Forord Velkommen til Hospice Søndergård. Med denne lille bog, vil vi som personale på Hospice Søndergård forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være i forbindelse med ophold her.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Velkommen til Esehuset

Velkommen til Esehuset Velkommen til Esehuset - til dig som beboer og dine pårørende Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Indhold Velkommen til Esehuset.... 3 Hvad er Esehuset?... 4 Vi møder dig der, hvor du er.... 5 Pårørende....

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere