Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund."

Transkript

1 Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune tæt ved Ordrup station. Historie: Ordruplund blev indviet i 1919 som alderdomshjem i Gentofte Kommune. Op i gennem tiden er Ordruplund blevet moderniseret og fremstår i 2001 med 39 moderne et-værelses plejeboliger med eget bad og toilet. Plejeboligerne er fordelt med 16 boliger i stuen, 16 boliger på 1. sal og 7 boliger på 2. sal. Den sidste modernisering er forgået over 2 år fra september 1999 til september Plejeboligerne er bygget efter Almenboligloven af 1. januar Boligerne: Boligerne, der er mellem 22 og 26 kvadratmeter store, er et-rumsboliger med bad og toilet. Saniteten på badeværelset er mobil, således at den kan tilpasses den enkelte beboer. Hver bolig er forsynet med et klædeskab, en værdi- og medicinboks, et køleskab, et kaldeanlæg samt et TV- og telefonstik. Boligerne på 2. sal er herudover indrettet med et lille kitchenette. Ud over selve boligen skal De betragte fælles arealet som en del af Deres bolig. De betaler også husleje for Deres andel af fællesarealet. På boligtilbuddet, som De modtager fra boligkontoret i Gentofte Kommune (pleje og sundhed), vil der stå det samlede areal, som De betaler husleje for. Ordruplund er om dagen organiseret i 2 afdelinger med henholdsvis 2 og 3 plejegrupper i hver. Én afdeling i stuen og én afdeling med 1. og 2. sal. Til hver gruppe er der fælles opholds- og spisestue med køkken. Boligen indretter De selv med deres egne møbler og gardiner. Gardiner kan lejes af Ordruplund. Små tæpper er velkomne, så længe de ikke er til gene for Dem eller personalet. Der er loftsbelysning i boligen, men øvrig belysning skal De selv medbringe. De skal ikke medbringe seng, da plejeboligens seng med madras skal benyttes. Dyner og puder medbringes (helst 2 sæt) som skal være vaskbare samt et sengetæppe. Sengelinned kan medbringes eller De kan leje sengelinned gennem Ordruplund. Målsætning for plejen: Plejen er kerneydelsen i plejeboliger med fast personalenormering. I plejeboligerne tilrettelægges pleje og omsorg individuelt og tilpasses den enkeltes behov for omsorg, pleje, aktivitet og behandling og med så få personaleudskiftninger som muligt. Vi ønsker, at De ved indflytning i plejeboligerne fortsat kan leve i overensstemmelse med Deres livsform, nuværende ønsker og ydeevne. Vi vil, med respekt for Deres ansvar for egen situation, yde Dem støtte ud fra Deres aktuelle behov. 1

2 Medarbejdersammensætning: De har fået en bolig i gruppe. Afdelingssygeplejersken hedder: og kan træffes på telefon eller . Forstanderen hedder Marianne Løvdahl og kan træffes på telefon: eller Plejen udføres af medarbejdere, der er beskæftiget indenfor social- og sundhedsområdet. Endvidere er der ansat medarbejdere til varetagelse af driften af huset samt forskellige servicefunktioner. Deres kontaktperson hedder Behov for pleje og omsorg: Hverdagen tilrettelægges i samråd med Dem og Deres faste kontaktperson og evt. sygeplejersken. Ved henvendelse til personalet kan De få oplyst Deres kontaktperson. Aftenmedarbejderne på Ordruplund samarbejder med aftensygeplejersken og natmedarbejderne samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral. Praktiske oplysninger: Der er i de følgende sider alfabetisk opridset nogle praktiske oplysninger ved indflytningen i plejeboligerne samt vedlagt nogle bilagssider og et notatark til eget brug. Vi ønsker Dem velkommen til Ordruplund Med venlig hilsen Personalet Ordruplund januar

3 Beboer- og Pårørenderåd På Ordruplund er der valgt et Beboer- og Pårørenderåd, hvis opgave det er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende samt ledere/medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne. Rådet inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler herpå kan være arbejdsrutiner, kostplaner, pleje-/omsorgsindsatsen, aktiviteter, samvær m.m. På Ordruplund har Beboer- og Pårørenderådet fungeret godt siden starten af Det er rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger inden der træffes beslutning og at vurdere de enkelte områder samt afgive indstilling, hvis ændringer ønskes af ledelsen. Ledelsens afgørelse i den enkelte sag skal herefter meddeles rådets medlemmer. Rådet følger Ordruplunds økonomiske udvikling, de årlige budgetter samt huslejeudviklingen. Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som embedslægeinstitutionens tilsyn. Såfremt rådet har bemærkninger til rapporterne, kan de rettes til tilsynsmyndigheden. Rådet har 12 medlemmer, 4 beboere 5 pårørende som vælges af og blandt beboerne og pårørende, 1 repræsentant fra Ældre- Handicaprådet, forstanderen samt en sekretær for rådet. Herudover vælges 2 suppleanter, 1 for beboerne og 1 for de pårørende. Rådet afholder møde efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Referat fra møderne offentliggøres/meddeles i Husavisen. Punkter, der ønskes behandlet på møderne, bedes skriftligt sendt til Beboer- og Pårørenderådet. Der er anbragt en postkasse i nederste plan overfor receptionen. De aktuelle navne på rådets medlemmer og suppleanter fremgår af Husavisen, som De også som pårørende kan få tilsendt. Hvis De er interesseret i at deltage i rådets arbejde, kontakt os da venligst. Venlig hilsen Beboer- og Pårørenderådet Vedlagt: sidst udkomne Husavis 3

4 Praktiske oplysninger ved indflytningen: Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: Aktiviteter, så som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper samt hjælp til håndarbejde ud fra den enkeltes ønske eller behov, foregår i et egnet lokale, opholdsstuer og i Deres egen bolig. Hver måned uddeles til alle beboere en månedsplan for de faste aktiviteter på Ordruplund. Gudstjeneste afholdes en gang om måneden. Personalet er behjælpeligt med f.eks. tøjfremvisning og andre aktiviteter efter ønske og mulighed. Herudover arrangeres særlige årstidsbestemte udflugter og fester samt arrangementer i forbindelse med højtiderne. Hold øje med opslag i afdelingerne. Beboer- og Pårørenderådet anbefaler, at man indgår aftale om opbevaring af et mindre pengebeløb (se bilag 1) for at sikre beboerens deltagelse i udflugter og arrangementer, hvor en lille deltagerbetaling kan forventes. Aviser/ugeblade: Avis og ugeblade findes i huset til fælles afbenyttelse. De er også velkommen til selv at holde avis. Stearinlys, servietter, årstidspynt, blomster, fotografier, lidt ekstra til hyggestunder, opmærksomhed ved fødselsdage indgår i beløbet til kulturelle aktiviteter. De har mulighed for at få bestilt lagkage til Deres fødselsdag mod betaling. Behandlings- og træningstilbud: Ved indflytning fortsætter De kontakten til egen læge. Der er fri adgang til at skifte læge. Der er ingen fast læge tilknyttet plejeboligerne. Personalet er behjælpeligt med kontakt til læge og speciallæge efter henvisning samt ved indkøb af medicin. Betaling af medicin sørger De selv for. Gerne via betalingsservice (se bilag 7). Træningstilbud: se under fysioterapi. Besøgende: Deres plejebolig er Deres hjem. Deres familie og bekendte er altid velkomne til at opholde sig hos Dem. Der er mulighed for at købe kaffe/the i dagligstuen. Endvidere er der mulighed for, efter aftale med personalet og mod betaling, at invitere til et måltid mad. Både bestilling og afbestilling af mad skal ske med 3 dages varsel. Deres pårørende er endvidere velkomne til at deltage mest mulig i såvel Deres dagligdag som ved fester og udflugter. Bibliotek: De har mulighed for at låne bøger ved telefonisk kontakt på telefon: eller mellem kl 10 og 12 på hverdage. Dette omhandler bøger, lydbånd m.m. til udbringning på Ordruplund. Bus: Ordruplund er medejer af en beboerbus, der benyttes til udflugter. 4

5 Daglig rytme: Måltider: De kan indtage måltider i Deres egen bolig eller i spisestuen. Som udgangspunkt er der følgende spisetidspunkter, men det kan også aftales individuelt: Morgenmad ca. kl Frokost: Smørrebrød og ofte en lun ret ca. kl Eftermiddagskaffe med brød ca. kl Aftensmad: Forret/Dessert og varm ret ca. kl Aftenkaffe med brød ca. kl Drikkevarer: Frisør: Fodpleje: Forsikring: Det anbefales, at De modtager diverse drikkevarer fra Ordruplund (se bilag 4). Alle drikkevarer tilbydes til morgenmad, frokost og aftensmad. Som formiddagsdrik tilbydes saft, isvand eller juice, eftermiddag og aften serveres kaffe, the og saft. Prisen for drikkevarer, der inkluderer brød til eftermiddags- og aftenkaffe /the, fremgår af kontrakten. Egne drikkevarer f.eks. øl, vin og sodavand til måltiderne er De meget velkommen til at nyde. Indkøb af dette sørger De selv for. Frisørsalonen er på 1. sal og personalet vil være dem behjælpelig med at bestille tid. Der er prisliste i salonen. Regningen kan betales via klientbetaling 1 gang om måneden. Fodterapien er på 1. sal og personalet vil hjælpe dem med at bestille tid, ca. hver 5. uge. Der er prisliste i klinikken. Regningen kan betales via klientbetaling 1 gang om måneden. De skal selv være behørigt forsikret. Plejeboligerne er ikke omfattet af nogen fælles forsikring. Beboer- og Pårørenderådet anbefaler som minimum en ansvarsforsikring. Fysioterapi: Der kan rekvireres fysioterapi via egen læge. Haven: Hjælpe- midler: De kan frit færdes i for- og baghaven, da disse er afskærmede, og der er elevator og kørestolsslidsker til forhaven samt opsat gelænder og bænke i anlægget. Evt. nøgle til havelågen kan rekvireres via personalet. De skal selv medbringe de hjælpemidler, De normalt benytter f.eks. stok, kørestol etc. Både større og mindre hjælpemidler, som De måtte få behov for at benytte, udlånes til Dem gennem kommunens hjælpemiddelcentral. Personalet vil være Dem behjælpelig hermed. 5

6 Indflytning: Indretning: Kørsel: Leje- kontrakt: Ved indflytning skal De medbringe: - Sygesikringsbevis - Navne, adresser og telefonnumre på Deres pårørende med markering af hvilken af Deres pårørende, der kan kontaktes. De skal straks orientere Folkeregisteret om adresseændringen til: Ordruplund Plejeboliger Hyldegårds Tværvej 12 bolig Charlottenlund De indretter selv Deres bolig. Er der særlige ønsker om hjælp, kan Ordruplund formidle kontakt til el-instalatør m.m. De kan leje gardiner af Ordruplund. Tæpper skal altid ligge fast på et skridsikkert underlag for at forebygge fald. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte underlag med netstruktur og ikke fx lim, af hensyn til gulvbelægningen. De kan benytte HUR handicap kørsel til almindelig kørsel telf.: mellem 8.30 og Kørsel til fx læge, speciallæge og laboratorium skal De selv betale. De kan via Deres sagsbehandler søge tilskud om tilskud til kørsel med taxa. Refusionen er ikke afhængig af indtægt. Boligerne på Ordruplund administreres af boligselskabet DAB. Oprettelse af lejekontrakt foretages af Ejendomsadministrationen, Gentofte Kommune. Indskud i boligen sker ud fra en beregning af boligens antal kvadratmeter samt en andel af fællesarealerne. Ved fraflytning skal lejemålet opsiges skriftligt til boligselskabet: DAB Att. Bente Pedersen Finsensvej Frederiksberg Der er en måneds opsigelse til en 1. eller en 15. i en måned. 6

7 Medicin- håndtering: Får De daglig medicin, som er ordineret af Deres læge og ønsker De hjælp til at få doseret medicin, støtter og vejleder sygeplejersken Dem med dosering i dagæsker. De skal selv betale for doseringsæsker og medicin helt eller delvist afhængig af Deres personlige medicintilskud. Deres medicin opbevares i Deres personlige medicinskab. Vi kan tilbyde Dem hjælp til administration og indtagelse af Deres medicin ud fra Gentofte Kommunes instruks om Håndtering af medicin for plejeboliger med fast personale, der er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens aktuelle retningslinier. Såfremt De er medlem af Sygesikringen Danmark påhviler det Dem selv at oplyse og indsende kvitteringer til sygesikringen. Menuplan og kosttilbud: Ordruplund får leveret mad fra Tranehavens køkken. Ordruplund er i tæt kontakt med økonomaen og diætisten fra Tranehaven m.h.p. vejledning i huset samt specialkost og diæter. Ordruplund er omfattet af Gentofte Kommunes kostpolitik. Der er i hvert køkken opslået en menuplan. Priserne for måltiderne fremgår af aftalen (se bilag 4) Nøgler og adgangskort: Omsorgstandpleje: Til hver bolig hører 3 nøgler, der udleveres efter behov. De øvrige kan opbevares i Ordruplunds boks på kontoret. Deres nøgle passer til boligens hoveddør og til værdiboksen samt postkassen. Administrer De selv Deres medicin, vil De få udleveret en 3. nøgle til Deres medicinboks i boligen. Kontoret, som er beliggende på 1. sal ved midtertrappen, står for udlevering af nøgler og nøglekort til hovedindgangen. Åbningstider: Mandag til onsdag og fredag fra kl til Torsdag fra til De administrative medarbejdere kan træffes i åbningstiden på telefon Gentofte Kommunes omsorgstandpleje tilbyder Dem tandpleje, såfremt De er tilmeldt ordningen. (se bilag 6) Såfremt De allerede er tilmeldt, skal De huske at ændre tilhørsforhold. Ved tilmelding eller ændring af tilhørsforhold skal feltet Omsorgstandpleje krydses af i bilag 4 og bilag 6 udfyldes og afleveres til personalet. Penge og værdigenstande: Radio- og tv: Ordruplund kan ikke tage ansvaret for Deres penge og andre værdier. Der er dog mulighed for at deponerer et mindre beløb i Ordruplunds pengeboks. (Se bilag 3) Der udarbejdes er regnskabsblad, hvorpå der noteres bevægelser, og som påtegnes med to personer. Der er også mulighed for at opbevare penge og værdigenstande på eget ansvar i Deres egen værdiboks. Radio og TV findes i dagligstuen, men De er velkommen til at medbringe Deres eget til boligen, her betaler De selv licens, som i en privatbolig. 7

8 Rengørings- artikler: Ved ikke samboende ægtefæller er en husstandslicens dækkende for begge parter, når den ene flytter ind på en institution ifølge Bekendtgørelsen om radio- og fjernsynslicens, bekendtgørelse nr af Der er indlagt hybrid (kabel) TV i alle plejeboliger. I ydelsen er indregnet grundpakken. Ønskes den store pakke, kontaktes TDC. Prisen for den store pakke skal betales direkte til TDC, som kan kontaktes på telefon Ved indflytning skal De selv kontakte TDC for at melde Dem til. Rengøringsydelsen omfatter: Rengøringsmidler og redskaber til rengøring af plejeboliger og toilet samt el-pærer til nagelfast belysning. Prisen herfor fremgår af aftalekontrakten (bilag 4) De får hjælp til rengøring af Deres bolig en gang om ugen i 45 minutter. Personalet må kun gøre rent med godkendte miljøvenlige rengøringsmidler. Runde fødselsdage og lignende: Rygning: Telefon: Teleslynge: Toiletartikler: Trafikforhold: Tøjvask: Der er mulighed for at låne lokaler på Ordruplund, hvis De ønsker at fejre Deres fødselsdag eller en anden særlig begivenhed. De og Deres familie skal selv ordne alt det praktiske vedrørende arrangementet. Der er indført rygepolitik for personalet på Ordruplund. Telefon kan medbringes og tilsluttes i egen bolig. De skal selv tilmelde den telefonselskabet og betale udgiften til abonnement og telefonopkald. Der er installeret teleslynge i alle fælles opholdsstuer. Ønsker De teleslynge i Deres egen bolig, skal dette installeres gennem hjælpemiddelcentralen. De toiletartikler (se bilag 4A), som De bruger i forbindelse med personlige hygiejne, kan De enten vælge at købe selv eller gennem Ordruplund. Prisen fremgår af aftalen. Buslinie 185 standser på Ordrupvej ved Ordrup Torv ikke langt fra Ordruplund. Bus 176 standser på Hyldegårds Tværvej. Ordrup S-station ligger ca. 5 minutters gang fra Ordruplund. De kan selv sørge for vask af Deres tøj og undertøj, men det anbefales at benytte Ordruplunds vaskeri. Prisen herfor fremgår af administrationsaftalen (bilag 4). På Ordruplund er det oldfruen som vasker Deres personlige tøj. Da der vaskes for mange mennesker på Ordruplund, er det nødvendigt at mærke tøjet. På Ordruplund mærkes Deres personlige tøj med et lille diskret bolig nummer af oldfruen. Det er vores erfaring at også beboere som selv vasker deres tøj, kan have glæde af at tøjet er mærket. Når der vaskes for mange mennesker, kan der indimellem ske en forveksling, så derfor opnår man en ekstra sikkerhed, når tøjet er mærket. 8

9 Ved indflytning bedes tøj afleveret til mærkning hos oldfruen 3 4 dage før indflytning. De gøres opmærksom på at når tøjet vaskes af oldfruen skal også nyindkøbt tøj mærkes af oldfruen ved henvendelse til denne. Små reparationer af tøjet, så som isyning af en knap eller opsyning af en søm, der er gået op, foretages af oldfruen. Leje af sengetøj, håndklæder, undertøj og nattøj: De kan vælge at medbringe eller leje sengetøj, håndklæder og nattøj gennem Ordruplund. Prisen herfor fremgår af bilag 4. Såfremt De vælger at medbringe sengetøj m.v., skal De selv sørge for vask heraf. Renseri: Vinduespudsning: Til tøj, som ikke tåler maskinvask og skal renses, kan oldfruen være behjælpelig med at sende til rensning. De skal selv betale for dette efter regning. Husk at markér Deres ønske vedr. dette i aftalekontrakten på bilag 4. De må gerne selv sørge for ind- og udvendig vinduespudsning. De kan også vælge Ordruplunds vinduespudser. Prisen fremgår af administrationsaftalen (bilag 4). 9

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM et temahæfte udgivet af Dorthe Mariehjemmet Redaktion: Flemming Høj Jermiin Charlotte Bach Foto: Wouter van Dam Layout: www.double-u.dk Wouter van Dam Tryk:

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere