Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang Albertslund Telefon Telefax CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Telefon 7028 0000 Telefax 7028 0101 www.ao.dk CVR-nr. 58 21 06 17"

Transkript

1 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang Albertslund Telefon 728 Telefax CVR-nr

2 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 25

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT LEDELSENS BERETNING AO s forretningsgrundlag Vision og strategi Årets aktiviteter Regnskabsberetning Forventninger til fremtiden Særlige risici Corporate governance Miljøforhold Aktionærinformation LEDELSESPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR MODERSELSKABET NOTER TIL KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET SELSKABSOPLYSNINGER AO-AFDELINGER OPLYSNING OM BESTYRELSENS LEDELSESHVERV Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 3

5 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse 21) 22) 23) 24) 25) Nettoomsætning 1.512,7) 1.43,) 1.51,) 1.867,3) 2.222,8) Bruttoavance 376,1) 379,) 397,9) 532,1) 61,2) Omkostninger (331,6) (346,5) (354,4) (456,2) (514,1) Resultat af primær drift 45,5) 33,) 44,) 76,2) 96,3) Finansielle poster, netto 5,6) 7,5) 6,4) (7,) (9,3) Ordinært resultat før skat 51,1) 4,5) 5,4) 69,2) 87,) Skat af årets resultat (17,2) (15,9) (17,7) (21,) (25,5) Årets resultat 33,9) 24,6) 32,7) 48,2) 61,5) Samlede aktiver 752,4) 733,) 772,5) 975,) 1.119,8) Investeringer i materielle aktiver 21,6) 24,) 35,) 91,6) 48,4) Selskabskapital 57,) 57,) 57,) 57,) 57,) Egenkapital 381,9) 395,1) 416,6) 445,1) 57,8) Antal medarbejdere Nøgletal Bruttoavance i % 24,9 26,5 26,4 28,5 27,5 Overskudsgrad 3, 2,3 2,9 4,1 4,3 Afkastningsgrad 6, 4,5 5,7 7,8 8,6 Egenkapitalforrentning 9,1 6,3 8,1 11,2 12,9 Soliditetsgrad 5,8 53,9 53,9 45,6 45,3 Indre værdi Børskurs ultimo året Price Earnings basic (P/E Basic) 4,7 6,7 7,7 7, 9,6 Udbytte pr. 1 kr. aktie 22, 22, 3, 32, 38, Resultat pr. aktie (EPS Basic) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Hoved- og nøgletal for 24 og 25 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet "ændring af anvendt regnskabspraksis". Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men er udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

6 LEDELSENS BERETNING AO S FORRETNINGSGRUNDLAG Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og noteret på Københavns Fondsbørs i Koncernen er en handelsvirksomhed, der med et bredt sortiment af tekniske installationsmaterialer henvender sig til følgende markeder: Det professionelle marked. Gør det selv-markedet. Koncernen har over 15. kunder, som tilbydes et lagersortiment på ca. 6. varevarianter. Det professionelle marked betjenes via et centrallager med 44 servicecentre i Danmark, to i Sverige samt et i Estland. Gør det selv-markedet forsynes fra eget lager. Kundestrukturen på det professionelle marked er væsentligt fragmenteret, hvor gør det selv-markedet er kendetegnet ved relativt få, store kunder. AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i Danmark, Skåne og Estland. I 25 udgjorde den udenlandske omsætning mindre end 1 % af koncernens samlede omsætning. AO-koncernen beskæftigede gennemsnitligt i alt 733 medarbejdere i 25. Det profesionelle marked Det professionelle marked for tekniske installationsmaterialer omfatter VVS-, EL-, og VA-produkter samt VÆRKTØJ. Sortimentet udgør 45-5 % af omkostningerne ved et nybyggeri, og andelen er stigende. Ovennævnte marked kan inddeles i følgende: nybyggeri og ReMoVe (reparation, modernisering og vedligeholdelse). Gennem et effektivt lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage hurtige leverancer af tekniske installationsmaterialer til installatører, entreprenører, kloakmestre, byggefirmaer, gartnere, murere, kommuner, værker samt offentlige institutioner. Det samlede marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 13 mia. kr. i Danmark, ca. 1 mia. kr. i Skåne og ca.,5 mia. kr. i Estland. Gør det selv-markedet Gør det selv-markedet i Danmark betjenes gennem AO s afdeling, SEKO EL & VVS, med et teknisk sortiment, der omfatter el- og vvs-produkter. Selskabets primære kundegruppe er byggemarkeder, installatørbutikker samt øvrige detailhandelsvirksomheder. Ovennævnte marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 6 mio. kr. VISION OG STRATEGI Det er AO s vision at være den professionelle håndværkers foretrukne leverandør af tekniske installationsmaterialer til ReMoVe-markedet samt en af de foretrukne på projektmarkedet til nybyggeri. På gør det selv-markedet er det koncernens vision at være en af de foretrukne leverandører af el- og vvs-produkter. Ved at være trendsætter skaber AO værditilvækst for sine kunder. Det er AO s strategi at udvikle, udnytte og udtrykke koncernens særpræg, der er baseret på AO s koncepter og kultur. Hovedkonceptet er one stop shopping, hvor kunderne tilbydes et komplet tekniksortiment i et afhentnings- og leveringssystem. Konceptet understøttes af import og udvikling af egne sortimenter rettet mod både det professionelle marked og gør det selv-markedet. I den forbindelse deltager AO i et internationalt samarbejde gennem WIM (Wholesalers of Installation Material), Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 5

7 Koncernen omfatter følgende selskaber og udenlandske filialer: Alle datterselskaber er 1 % ejet af Brødrene A & O Johansen A/S. Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 DK-262 Albertslund Danmark AO-MAVAB, filial til Brødrene A & O Johansen A/S, Danmark Bronsyxegatan 6 A S Malmø Sverige AO Invest A/S Rørvang 3 DK-262 Albertslund Danmark Vaga Tehnika Eesti OÜ Kadaka tee 76 E EE Tallinn Estland E-byg.com A/S Rørvang 3 DK-262 Albertslund Danmark Moderselskab Datterselskaber VVS NET A/S Rørvang 3 DK-262 Albertslund Danmark El-torvet.com A/S Rørvang 3 DK-262 Albertslund Danmark som er et netværk af tilsvarende grossister i Europa. Målet med dette samarbejde er udveksling af relevant information samt indkøb til konkurrencedygtige priser. AO har udviklet en række IT-koncepter til at styrke kundernes konkurrenceevne og effektivisere deres forretningsgange. Via brancheportalen AO.dk, som blev lanceret i 25, kan kunderne som registrerede brugere få adgang til disse koncepter. På AO.dk/handel kan kunderne bestille varer 24 timer i døgnet, se varebilleder og fakturaer. På AO.dk/servicebil kan kunderne indhente oplysninger om konceptet Den Intelligente Servicebil, hvor der ved hjælp af stregkoder og scannere holdes styr på varerne i kundernes biler. På AO.dk/pronetbutik kan en professionel håndværker oprette en nøglefærdig forretningsløsning. Løsningen indeholder en hjemmeside, der viser den enkelte håndværkers butik, varekatalog og firmaprofil. I web-butikken har den professionelle håndværkers kunder mulighed for at købe produkter både med og uden montering. AO s Atlantis-centre er sanitetsudstillinger, som den professionelle håndværker kan bruge som sine egne udstillingslokaler. AO anser medarbejderne som sit vigtigste aktiv. De tilbydes et omfattende videreuddannelsesprogram via AO- Skolen for gennem fortsat uddannelse at tilpasse sig markedets stadigt ændrede behov. Medarbejdernes produktkendskab, kundebetjening og formidling af koncernens budskaber baseres på viden og sikrer dermed troværdighed. Grundlaget for AO s fortsatte konkurrenceevne er innovation. AO ønsker primært vækst gennem egen udvikling. Den økonomiske målsætning er: over et par år at realisere et resultat før skat på 4-5 % af omsætningen under hensyntagen til markedssituationen at fastholde en soliditetsgrad på minimum 4 %. 6 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

8 ÅRETS AKTIVITETER Det høje aktivitetsniveau inden for byggebranchen prægede koncernen i 25. For at styrke koncernens one-stop shopping-koncept, hvor de professionelle kunder tilbydes et komplet byggeteknisk sortiment, fortsatte AO i 25 med at implementere et el-sortiment på de enkelte servicecentre. Samtidig med implementeringen af el-sortimentet blev der endvidere introduceret et udvidet værktøjssortiment, som AO kunne tilbyde sine kunder efter opkøbet af værktøjsgrossisten Aktieselskabet Poul Thoft Simonsen i 24. I løbet af året blev servicecentrene i Esbjerg, Holstebro, Horsens, Kolding, Amager, Vesterbro, Næstved og Hillerød ombygget, således at disse centre nu også markedsfører et komplet tekniksortiment. Herefter kan 33 af selskabets 44 servicecentre nu tilbyde kunderne et komplet el-sortiment, mens 19 servicecentre kan tilbyde et udvidet værktøjssortiment. I 26 vil AO-koncernen fortsætte introduktionen af et el- og udvidet værktøjssortiment på flere servicecentre. For at styrke konkurrenceevnen i Sønderjylland købte AO-koncernen i april 25 en ejendom i Aabenraa, hvor der i juni 25 blev åbnet et nyt servicecenter med et komplet vvs-, va, el- og værktøjssortiment. Som følge af det høje aktivitetsniveau i 25 og udvidelsen af sortimenter på de enkelte servicecentre blev medarbejderstaben i året udvidet med 11, således at det samlede antal medarbejdere ved årets udgang var 784. Det høje aktivitetsniveau og den kraftige vækst i omsætningen resulterede i kapacitetsproblemer på centrallageret i Albertslund. Som følge heraf blev det blandt andet nødvendigt at omlægge distributionsmønsteret af varer til servicecentrene. For at kunne optimere logistikforholdene samt for at Udsnit af den ombyggede Vesterbro-afdeling. sikre AO-koncernens fremtidige vækstmuligheder var det samtidig nødvendigt engagement i WIM, der er et netværk af tilsvarende europæiske grossister, er at udvide lagerkapaciteten. det lykkedes AO at få eneforhandlingen Forskellige muligheder blev undersøgt, og den 15. september 25 erhvervede koncernen en grund fra Horsens Kommune på 1. m 2. I februar 26 indgik koncernen aftale med en totalentreprenør om opførsel af et logistikcenter på 18.5 m 2, der forventes at være klar til brug i december 26. Med henblik på at løse lagerpladsproblemerne i Albertslund indgik AO i slutningen af 25 en aftale om leje af en ejendom beliggende Herstedvang 6 i Albertslund, som selskabet har forkøbsret på. Hermed er lagerkapaciteten i Albertslund udvidet med 5.15 m 2. For yderligere at understøtte one stop shopping-konceptet samt styrke koncernens indtjeningsevne var der i 25 særlig fokus på at importere og udvikle egne sortimenter rettet mod både det professionelle marked og gør selv-markedet. Salget af AO s egne produkter er i fortsat vækst. Gennem AO s af flere produkter under eget mærke. Derudover har det i Kina været muligt at foretage favorable indkøb af kvalitetsprodukter, som nu sælges under eget mærke. For fortsat at styrke udviklingen af egne produkter etablerede AO i august 25 i samarbejde med to udenlandske grossister et indkøbskontor i Ningbo nær Shanghai i Kina. Kontoret har tre ansatte, der indkøber vvs- og el-produkter samt værktøj. Koncernens aktiviteter i Skåne og Estland har fulgt den positive udvikling. Med virkning ab 1. januar 25 fusionerede det tidligere datterselskab SEKO EL & VVS A/S med Brødrene A & O Johansen A/S. Afdelingen på Nordholmen 1-12 i Hvidovre, som nu er en del af moderselskabet, vil fortsat betjene gør det selv-markedet med et sortiment bestående af el- og vvs-produkter. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 7

9 Brødrene A & O Johansen A/S har fra og med 25 tillige valgt at aflægge årsrapport for moderselskabet efter IFRS. Aflæggelse af årsrapporten i overensstemmelse med IFRS har medført følgende ændringer i anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som moderselskabet: Virksomhedssammenslutninger, herunder goodwill. Moderselskabets måling af kapitalandele i dattervirksomheder. AO s motionsrum på Rørvang, Albertslund Interessen for elektronisk ordreafgivelse er stadig i kraftig stigning, og omsætningen på AO-Online blev øget med 7 % i forhold til sidste år. AO s brancheportal, hvor håndværkere kan optimere deres egne forretningsgange ved hjælp af portalens ITværktøjer, havde i alt 7.5 registrerede brugere ved udgangen af 25. Via AO s brancheportal er det muligt at etablere Pro Netbutikker. Pro Netbutikkonceptet er en nøglefærdig forretningsløsning for den professionelle håndværker, der via en hjemmeside får disse for nogle år siden blev nedlagt, blev den ene bolig ombygget til kursusbolig, hvor medarbejdere fra andre landsdele kan overnatte i forbindelse med kursus, møder, kundebesøg, etc. Da der løbende har været efterspørgsel fra medarbejderne på midlertidige boliger, blev det i 25 besluttet at foretage en gennemgribende renovering af de to resterende medarbejderboliger. Efter endt ombygning tilbydes leje af nu fire boliger i en periode på maks. seks måneder til medarbejdere, som kommer i bolignød. mulighed for at profilere sig over for forbrugerne. Gennem hjemmesiden kan forbrugerne danne sig et overblik over håndværkerens varesortiment samt REGNSKABSBERETNING Årsrapporten for Brødrene A & O Johansen A/S for 25 er aflagt i overensstemmelse erhverve produkter. Ved udgangen af med International 25 var der etableret i alt 85 Pro Netbutikker. For at fastholde den nuværende medarbejderstab og kunne tiltrække nye medarbejdere samt fokusere på den enkelte medarbejders sundhed, motivation og velvære etablerede AO i Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. Københavns Fondsbørs oplysningskrav og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. 22 en sundhedsklinik samt et Årsrapporten opfylder tillige motionsrum. Dette har vist sig at være International Financial Reporting en succes, og i 25 blev det besluttet at udvide disse faciliteter. Ombygningen blev gennemført i efteråret 25. AO-koncernen havde tidligere tre medarbejderboliger i Albertslund. Da Standards (IFRS) udstedt af IASB. Årsrapporten for 25 er den første årsrapport, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS. Der henvises til omtalen af ændringerne i årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse Koncernens nettoomsætning steg med 19, % til i alt 2.222,8 mio. kr. mod 1.867,3 mio. kr. i 24. Stigningen i omsætningen kan henføres til en positiv markedsudvikling samt en styrket markedsposition inden for samtlige sortimentsområder. Koncernen realiserede en bruttoavance på 61,2 mio. kr. mod 532,1 mio. kr. i 24. Bruttoavancevæksten skyldes stigningen i omsætningen, idet bruttoavanceprocenten faldt til 27,5 % fra 28,5 %. Faldet i bruttoavanceprocenten skyldes dels en ændring i omsætningsmikset, dels en øget konkurrence. De samlede omkostninger udgjorde i ,1 mio. kr. mod 456,2 mio. kr. sidste år. Stigningen kan henføres til øgede personaleomkostninger, især som følge af nyansættelse af medarbejdere inden for el- og værktøjssegmentet, samt administrations- og transportomkostninger som følge af den øgede aktivitet. Derudover har der været afholdt omkostninger til åbning af et nyt servicecenter i Aabenraa samt til ombygning af servicecentre i forbindelse med udvidelse af varesortimentet på de enkelte centre. Endelig har den 8 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

10

11 store vækst i omsætningen medført kapacitetsproblemer på centrallageret i Albertslund. For at afhjælpe dette har der været afholdt ekstra omkostninger til ekspedition og levering af varer. I forbindelse med ændring af koncernens regnskabspraksis er der i 25 foretaget en ændring i regnskabsmæssigt skøn vedrørende levetid for bygninger samt en revurdering af scrapværdier. Ændringen, som er nærmere beskrevet under anvendt regnskabspraksis, har medført, at afskrivninger på bygninger er faldet med i alt 3,9 mio. kr. i forhold til året før. De finansielle indtægter er steget med,9 mio. kr. til i alt 7,8 mio. kr. Finansielle indtægter er i 25 påvirket positivt med 2,2 mio. kr. vedrørende kursregulering af koncernens beholdning af værdipapirer. De finansielle omkostninger er steget som følge af en stigning i koncernens rentebærende gæld. Derudover har koncernen realiseret et kurstab på 2,6 mio. kr. i forbindelse med omlægning af gæld til realkreditinstitutter. I 25 realiserede koncernen et resultat før skat på 87, mio. kr. mod 69,2 mio. kr. året før. Resultatet efter skat udgør et overskud på 61,5 mio. kr. mod 48,2 mio. kr. i 24. I henhold til årsrapporten for 24 forventede ledelsen et resultat før skat på ca. 85 mio. kr. Denne resultatforventning er fastholdt i delårsrapporterne i 25. Det opnåede resultat for 25 er i overensstemmelse med forventningerne. Balance Koncernens aktiver udgør 1.119,8 mio. kr. pr. 31. december 25 mod 975, mio. kr. i 24. Som følge af den stigende aktivitet er koncernens varebeholdninger øget med 67,3 mio. kr. og tilgodehavender fra salg med 65,6 mio. kr. Ud over aktivitetsstigningen har åbning af en ny afdeling samt udvidelse af varesortimentet på øvrige afdelinger medført en vækst i koncernens varebeholdninger. Beholdningen af værdipapirer er øget med 2,2 mio. kr., hvilket skyldes kursreguleringer. Koncernens egenkapital udgør 57,8 mio. kr. pr. 31. december 25, svarende til en soliditetsgrad på 45,3 %. Koncernen har i 25 modtaget 19,4 mio. kr. ved salg af egne aktier i forbindelse med direktionens udnyttelse af tildelte aktieoptioner. Pengestrømsopgørelse Finansieringen fra driften udgør 27,8 mio. kr. mod 77,8 mio. kr. i 24. Faldet skyldes øget pengebinding i varebeholdninger og debitorer som følge af den høje aktivitet. Investeringerne er i 25 faldet til i alt 43,5 mio. kr. mod 21,9 mio. kr. året før. Faldet skyldes, at investeringerne i 24 var påvirket af købet af Aktieselskabet Poul Thoft Simonsen. Den samlede nettolikviditetsvirkning for året blev positiv med 4,5 mio. kr. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Som følge af den høje aktivitet i byggebranchen har markedet for tekniske installationsmaterialer udviklet sig positivt i 25. Med det nuværende renteniveau forventes der fortsat høj aktivitet i byggebranchen i 26. Det samlede boligbyggeri forudses at fortsætte på samme høje niveau, og det forventes, at der vil ske en positiv udvikling i erhvervsbyggeriet og industriens investeringer. Aktiviteterne inden for ReMoVe-markedet (reparation, modernisering og vedligeholdelse) forventes ligeledes at fortsætte på et uændret højt niveau. I Skåne og Estland forventes en positiv markedsudvikling. Med baggrund i ovennævnte markedsforudsætninger og det nuværende renteniveau forventer koncernen fortsat vækst i omsætningen i 26 og et resultat før skat på ca. 1 mio. kr. SÆRLIGE RISICI Finansielle risici Valutarisiko: Koncernens valutarisiko for danske aktiviteter er begrænset, idet omsætningen genereres i danske kroner, og varekøb primært foretages i danske kroner og euro. Udenlandske aktiviteter påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet indtægter og udgifter afregnes i lokal valuta. Ved omregning af resultatet af de udenlandske aktiviteter vil koncernen blive påvirket af ændringer i valutakurserne. Renterisiko: Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i 25 steget til 399, mio. kr. mod 387,1 mio. kr. i 24. Med udgangspunkt i nettogælden vil en stigning på et procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 3,9 mio. kr. Kreditrisiko: Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Kreditgivningen sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte kunder og deres økonomiske forhold. Koncernen vurderer ikke at have væsentlige kreditrisici ud over de for branchen gældende. CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen har gennemgået anbefalingerne fra Nørby-udvalget. Bestyrelsen har følgende særlige bemærkninger: 1) Stemmeretsbegrænsninger Fondsbørsintroduktionen er foretaget med en kombineret ejerstruktur af 1 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

12 stamaktier og præferenceaktier. Dette har givet aktionærerne værdier over en længere årrække i form af fondsaktier og udbytte. Bestyrelsen ønsker at fastholde denne ejerstruktur, som bl.a. betyder, at en eventuel overtagelse af selskabet kun kan ske med stamaktionærernes accept. Stamaktierne kan ikke omsættes uden bestyrelsens godkendelse, medens præferenceaktierne er frit omsættelige, tilligemed at denne aktiegruppe er sikret et forlods kumulativt udbytte. 2) Dansk - engelsk Selskabet fortsætter indtil videre med alle oplysninger på dansk. Årsrapporten oversættes efterfølgende til engelsk. 3) Kvartalsrapporter Selskabet udsender kvartalsrapporter. 4) Bestyrelse Med hensyn til sammensætning og størrelse anses den nuværende bestyrelse for at være i besiddelse af den nødvendige ekspertise til at træffe beslutninger og udøve kontrol. Selskabet anvender ikke bestyrelsesudvalg. 5) Evaluering Nuværende samarbejde og arbejdsform anses for tilstrækkeligt. MILJØFORHOLD Brødrene A & O Johansen A/S administration og centrallager i Albertslund har været miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 141 siden Afdelingen Vaga/Aquex, der er placeret i Vejle, har været miljøcertificeret efter samme standard siden 21. I forbindelse med den årlige gennemgang af selskabets miljøledelsessystem blev selskabets overordnede målsætninger for miljøpolitikken fastsat til følgende i 25: - Selskabet skal genanvende mere end 6 % af den samlede affaldsmængde. - En relativ reduktion af miljøbelastningen ved distribution af selskabets varer. I henhold til opgørelse for 25 genanvendte selskabet 72 % af den samlede affaldsmængde. På grund af den store stigning i selskabets aktivitetsniveau med deraf følgende kapacitetsproblemer kunne målsætningen om en relativ reduktion af miljøbelastningen ved distribution af selskabets varer ikke fuldt ud opfyldes. Miljøledelsessystemet er tilrettet de nye standarder, og miljøcertificeringen er udvidet til at omfatte nyoprettede områder på centrallageret. Selskabets foreløbige målsætning for 26 er at fastholde ovennævnte. AKTIONÆRINFORMATION Udbytte Bestyrelsen foreslår, at udbyttet for året øges fra 32 kr. til 38 kr. pr. aktie. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør 57. tkr. Heraf er 5.64 tkr. stamaktier og tkr. præferenceaktier. Hver stamaktie á 1. kr. har 1 stemmer, mens hver præferenceaktie á 1 kr. Aktionærsammensætningen fremgår nedenfor: Antal Antal Antal aktier stamaktier præferenceaktier nom. værdi Kapital % Stemmer % Evoleska Holding AG Seerosenstrasse 2 CH-6362 Stansstad Schweiz ,23 % 52,36 % Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade København K Danmark ,31 % 5,45 % Pure Invest a/s Slotsalléen Klampenborg Danmark ,76 % 14,15 % Øvrige navnenoterede aktier ,79 % 19,61 % Ikke navnenoterede aktier ,63 % 7,21 % I alt ekskl. egne aktier ,72 % 98,79 % Egne aktier ,28 % 1,21 % Total , % 1, % Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 11

13 har 1 stemme. Ud over forskellen i antallet af stemmer adskiller de to aktieklasser sig på følgende punkter: Stamaktierne er ikke omsætningspapirer, mens præferenceaktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Præferenceaktiekapitalen har ret til forlods kumulativt udbytte på 6 %. I tilfælde af likvidation dækkes præferenceaktiekapitalen forud for stamaktiekapitalen. Præferenceaktionærerne har ret til at udpege og få valgt et bestyrelsesmedlem, mens stamaktionærerne vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den øverste ledelses aktiebesiddelser i Brødrene A & O Johansen A/S ultimo december 25 Ifølge Brødrene A & O Johansen A/S interne regler om handel med værdipa- pirer udstedt af Brødrene A & O Johansen A/S må medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og øvrige anført på selskabets insiderliste købe og sælge sådanne værdipapirer i en periode på fire uger efter, at der er offentliggjort års- eller delårsrapport. Samlet besiddelse af Fondskode: DK præferenceaktier i selskabet 4) Kursværdi 1) Bestyrelse 2) Direktion 2) + 3) + 4) Øvrige insidere 2) Samtlige insidere 2) Note: 1) Den beregnede kursværdi er baseret på slutkursen den 31. december 25 på 1.2,38. 2) Opgørelsen indeholder oplysninger om de pågældende personers nærtståendes aktiebesiddelser. 3) Aktier ejet af personer, der både er medlemmer af bestyrelse og direktion, er medregnet som en del af direktionens aktiebeholdning. 4) Herudover ejer direktionen og de pågældende personers nærtstående stamaktier til en nominel værdi af kr ,- svarende til den samlede stamaktiekapital. Fondsbørsmeddelelser i 25 Dato Nr. Tekst 21. februar 25: 1 Årsregnskabsmeddelelse marts 25: 2 Årsrapport marts 25: 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 7. marts 25: 4 Løbende opgørelse af aktiebesiddelser. 8. marts 25: 5 Løbende opgørelse af aktiebesiddelser. 15. marts 25: 6 Forløb af ordinær generalforsamling. 15. marts 25: 7 Vedtægter. 22. marts 25: 8 Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser. 12. maj 25: 9 Delårsrapport for 1. kvartal maj 25: 1 Insideres handler. 1. juni 25: 11 Insideres handler. 3. juni 25: 12 Insideres handler. 3. juni 25: 13 Insideres handler. 24. august 25: 14 Delårsrapport for 1. halvår august 25: 15 Vedtægter. 24. august 25: 16 Fusion mellem Brødrene A & O Johansen A/S og SEKO EL & VVS A/S. 9. september 25: 17 Insideres handler. 11. november 25: 18 Delårsrapport for kvartal november 25: 19 Finanskalender for december 25: 2 Revideret finanskalender for 26. Finanskalender for 26 Dato Tekst 2. februar 26: Årsregnskabsmeddelelse for marts 26: Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S afholdes kl. 11. på selskabets hovedkontor. 11. maj 26: Delårsrapport for 1. kvartal august 26: Delårsrapport for 1. halvår november 26: Delårsrapport for kvartal Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

14 Forslag til generalforsamling 1. Egne aktier På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om bemyndigelse af selskabet til i perioden frem til den 1. maj 27 at erhverve egne aktier inden for 1 % af selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs +/-1 %. 2. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets overskud tkr ) med tillæg af udbytte af egne aktier for tkr. 415) og provenu ved salg af aktier tkr ) og nedskrivning ved køb af egne aktier tkr. (23.725) og overførsel fra forrige år tkr ) i alt til disposition tkr ) anvendt som følger: Udbytte, 38 % af tkr tkr ) Overført til næste år tkr ) I alt tkr ) Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 13

15 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 25 for Brødrene A & O Johansen A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 25 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 25. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 2. februar 26 Direktionen Niels A. Johansen Adm. direktør Henrik Krag Jens Johansen Bestyrelsen Ivan Heine Hermansen Formand Henning Dyremose Næstformand Lise Eisbo Carsten Jensen Niels A. Johansen Michael Kjær Søren Lerche Petersen Jan Steen Knudsen 14 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

16 REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærene i Brødrene A & O Johansen A/S Vi har revideret årsrapporten for Brødrene A & O Johansen A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 25, der aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 25 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 25 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Albertslund, den 2. februar 26 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Charlotte Enkebølle Nielsen, statsaut. revisor Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 15

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Brødrene A & O Johansen A/S for 25 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. Københavns Fondsbørs oplysningskrav og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Årsrapporten for 25 er den første årsrapport, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Ændring af anvendt regnskabspraksis Som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er den anvendte regnskabspraksis for såvel koncernen som moderselskabet ændret på flere områder. I henhold til bestemmelserne i IFRS 1 er åbningsbalancen pr. 1. januar 24 og sammenligningstal for 24 udarbejdet i overensstemmelse med de IFRS/IAS og IFRIC/SIC, der er obligatoriske pr. 31. december 25. Åbningsbalancen pr. 1. januar 24 er udarbejdet som om, disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra de særlige overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser, der er beskrevet i det efterfølgende. Den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS er følgende: Koncern 1. januar december 24 tkr. Henvisning til omtale Aktiver Årets resultat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Forpligtelser Egenkapital I henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Goodwill Øvrige immaterielle aktiver 3 (9.) (9.) (9.) Skatteeffekt af reguleringer Medarbejderaktier 5 (1.283) Reguleringer i alt Opgjort i henhold til IFRS Moderselskab 1. januar december 24 tkr. Henvisning til omtale Aktiver Årets resultat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Forpligtelser Egenkapital I henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Goodwill Kapitalandele i dattervirksomheder 2 (12.84) (12.84) (6.316) (13.974) (13.974) Øvrige immaterielle aktiver 3 (9.) (9.) (9.) Skatteeffekt af reguleringer Medarbejderaktier 5 (1.283) Fusion Reguleringer i alt (12.84) (12.84) (9.241) Opgjort i henhold til IFRS Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 1) Goodwill amortiseres ikke efter 1. januar 24. Tidligere er goodwill afskrevet lineært over den økonomiske levetid, dog maksimalt 1 år. For virksomhedssammenslutninger foretaget før 1. januar 24 er den regnskabsmæssige værdi af goodwill opgjort efter koncernens hidtidige regnskabspraksis anvendt som kostpris for goodwill i åbningsbalancen opgjort efter IFRS. Ved overgangen til IFRS 1. januar 24 overstiger genindvindingsværdien den regnskabsmæssige værdi af goodwill. 2) Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets balance til kostpris. Hidtidig er kapitalandele målt efter den indre værdis metode. I balancerne pr. 1. januar 24 henholdsvis 31. december 24 tilbageføres værdireguleringer fra kostpris til indre værdi inklusive regnskabsmæssig værdi af goodwill. I resultatet for 24 tilbageføres andel af årets resultat efter skat. 3) I forbindelse med overgang til IFRS er den regnskabsmæssige behandling af virksomhedsovertagelser i 24 revurderet i overensstemmelse med IFRS 3. Ved gennemgangen er det vurderet, at aktiver for 45 mio. kr. skal omklassificeres fra goodwill til øvrige immaterielle aktiver. Aktiverne vurderes at have en brugstid på fem år. 4) Ved omklassificering af aktiver til øvrige immaterielle aktiver afsættes udskudt skat, svarende til 3 % af 45 mio. kr. Goodwill reduceres dermed netto med 31,5 mio. kr. 5) Skattemæssig effekt vedrørende udstedelse af medarbejderaktier indregnes direkte i egenkapitalen, eftersom medarbejderaktieordningen ikke er indregnet i resultatopgørelsen, jf. nedenfor. 6) Brødrene A & O Johansen A/S er pr. 1. januar 25 fusioneret med den 1 % ejede dattervirksomhed SEKO EL & VVS A/S. Sammenligningstallene for moderselskabet for 24 er tilrettet i overensstemmelse hermed. Ved overgangen til IFRS er der foretaget en revurdering af levetider og scrapværdier for bygninger. Tidligere er bygninger afskrevet over 33 år. Levetiden er nu vurderet til 5 år. Ændringen har medført en forbedring af resultatet for 25 på 3,9 mio. kr. I åbningsbalancen pr. 1. januar 24 og for resultatet for 24 har ændringen ikke medført ændringer i de hidtidige indregnede beløb. Aktieoptioner tildelt før 7. november 22 og fuldt retserhvervet før 1. januar 25 er i henhold til overgangsbestemmelserne i IFRS 1 og IFRS 2 ikke indregnet. I 24 er gennemført medarbejderaktieordning, som i overensstemmelse med IFRS 1 og 2 tillige ikke er indregnet i sammenligningstallene for 24. I forbindelse med overgang til IFRS er det i overensstemmelse med IFRS 1 valgt at indregne datterselskabers ejendomme, der tidligere er opskrevet til dagsværdi til ny kostpris baseret på disse historiske opskrivninger. I forbindelse hermed er koncernens opskrivningshenlæggelser overført til frie reserver. Reserve for valutakursreguleringer i egenkapitalen er i overensstemmelse med IFRS 1 nulstillet pr. 1. januar 24. Reklassifikationer Ud over ændring af anvendt regnskabspraksis er der gennemført følgende reklassifikationer og ændringer i opstillingsformen med tilpasning af sammenligningstallene for 24: Modtagne kontantrabatter er tillagt bruttoavancen. Tidligere blev modtagne kontantrabatter indregnet som finansielle indtægter. Afgivne kontantrabatter fratrækkes nettoomsætningen. Tidligere blev afgivne kontantrabatter indregnet som finansielle omkostninger. Aktiverne præsenteres som enten langfristede eller kortfristede aktiver. Tidligere blev aktiver præsenteret som enten anlægs- eller omsætningsaktiver. Udskudte skatteaktiver klassificeres som langfristede aktiver. Tidligere blev udskudte skatteaktiver klassificeret som omsætningsaktiver. Udskudte skatteforpligtelser samt hensatte forpligtelser præsenteres ikke længere som en separat hovedgruppe (hensatte forpligtelser) i balancen, men indgår under langfristede eller kortfristede forpligtelser. Reklassifikationerne har ikke påvirket årets resultat eller egenkapital. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis og svarer derfor til de hoved- og nøgletal, der fremgår af årsrapporten for 24. De korrektioner, der vil være nødvendige, såfremt sammenligningstal i hoved- og nøgletalsoversigten for skulle omarbejdes til IFRS, svarer til de korrektioner, der er foretaget til åbningsbalancen pr. 1. januar 24, jf. omtalen ovenfor. Den beløbsmæssige effekt i afviger dog fra de viste tal for 24. BESKRIVELSE AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Brødrene A & O Johansen A/S samt dattervirksomheder, hvori Brødrene A & O Johansen A/S har bestemmende indflydelse Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 17

19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS på virksomhedens finansielle og driftsmæssige politikker for at opnå afkast eller andre fordele fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse opnås ved direkte eller indirekte at eje mere end 5 % af stemmerettighederne eller på anden måde kontrollere den pågældende virksomhed. Koncernregnskabet udarbejdes som et sammendrag af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke er sket værdiforringelse. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder. Ophørte aktiviteter præsenteres særskilt. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger. For virksomhedssammenslutninger foretaget efter 1. januar 24 eller senere indregnes positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for virksomheden og dagsværdien af overtagne identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første værdiforringelsestest udføres inden udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill til pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner grundlag for værdiforringelsestest. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. For virksomhedssammenslutninger foretaget før den 1. januar 24 er den regnskabsmæssige klassifikation fastholdt efter den hidtidige regnskabspraksis. Goodwill indregnes på grundlag af den kostpris, der var indregnet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis med fradrag af af- og nedskrivninger frem til 31. december 23. Goodwill afskrives ikke efter 24. Den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger før 1. januar 24 er ikke omarbejdet i forbindelse med åbningsbalancen pr. 1. januar 24. Goodwill, der er indregnet i åbningsbalancen, er testet for værdiforringelse pr. 1. januar 24. Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om målingen af overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, sker første indregning på grundlag af foreløbige opgjorte dagsværdier. Såfremt det efterfølgende viser sig, at identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser havde en anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet end først antaget, reguleres goodwill indtil 12 måneder efter overtagelsen. Effekten af reguleringerne indregnes i primoegenkapitalen, og sammenligningstal tilrettes. Herefter reguleres goodwill alene som følge af ændringer i skøn over betingede købsvederlag, medmindre der er tale om væsentlige fejl. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver inkl. goodwill på salgstidspunktet samt omkostninger til salg eller afvikling. OMREGNING AF FREMMED VALUTA For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, der anvendes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste regnskab indregnes i resultatopgørelsen under vareforbrug. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder med en anden funktionel valuta end DKK omregnes resultatopgørelserne til danske kroner til gennemsnitlige kurser, mens balanceposterne omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursforskelle opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser indregnes direkte i egenkapita- 18 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS len under en særskilt reserve for valutakursreguleringer. Kursregulering af mellemværender, der anses for en del af den samlede investering i dattervirksomheder med en anden funktionel valuta end DKK, indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og efter fradrag af afgivne rabatter i forbindelse med salget. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, administration, reklameog udstillingsomkostninger m.v., herunder omkostninger ved drift af faste ejendomme. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbyttet dog som nedskrivning på kapitalandelens kostpris. Skat af årets resultat Brødrene A & O Johansen A/S er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen. Brødrene A & O Johansen A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende disse underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. (Fuld fordeling). Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, herunder som følge af ændring i skattesats, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen for den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. BALANCEN Immaterielle aktiver Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til kostpris som beskrevet under virksomhedssammenslutninger.efterfølgende måles goodwill til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der foretages ikke amortisering af goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens pengestrømsfrembringende enheder på overtagelsestidspunktet. Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 1. januar 24 (overgangsdatoen til IFRS) blev testet for værdiforringelse. Andre immaterielle aktiver, herunder immaterielle aktiver erhvervet i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Materielle aktiver Grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler og driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på den enkelte bestanddel er forskellig. Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et materielt aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, såfremt det vurderes, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetider: Bygninger: 5 år Installationer: 1 år Indretning af lejede lokaler: Maks. 5 år Driftsmateriel og inventar: Maks. 5 år Grunde afskrives ikke. Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25 19

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyn til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningerne. Kriteriet for straksafskrivning på småanskaffelser følger de skattemæssige regler. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets regnskab Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet. Værdiforringelse af langfristede aktiver Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid testes årligt for værdiforringelse, første gang inden udgangen af overtagelsesåret. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse sammen med de øvrige langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere end genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme fra den aktivitet, som goodwill er knyttet til. Nedskrivning af goodwill indregnes i en særskilt post i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive udnyttet. Den regnskabsmæssige værdi af de øvrige langfristede aktiver vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er aktivets dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi. Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv overstiger aktivets genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, der beregnes på grundlag af gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Kostpris omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger til at effektuere salget og fastsættes under hensyn til omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Aktier og obligationer indregnes fra handelsdatoen under kortfristede aktiver og måles til dagsværdi svarende til børskursen for børsnoterede papirer. Ændringer i dagsværdien indregnes løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster. Egenkapital Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Provenu ved salg af egne aktier i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner føres direkte på egenkapitalen. Reserve for valutakursregulering Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valuta til DKK. Selskabsskat og udskudt skat Efter sambeskatningsreglerne overtager Brødrene A & O Johansen A/S som administrationsselskab hæftelsen for datterselska- 2 Brødrene A & O Johansen A/S - Årsrapport 25

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 25 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 262 Albertslund Tlf. 7 28 Fax 7 28 1 1 www.ao.dk CVR-nr. 58 21 6 17 side 1/2 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2003 I 2003 blev AO s omsætning på 1.510 mio. kr. mod 1.430 mio. kr. i 2002. Resultat før skat blev som forventet 50 mio. kr. mod 40 mio. kr. i 2002. Nettoresultat steg med 33 %

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2002 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 70 28 00 00 Fax 70 28 01 01 CVR-nr. 58 21 06 17 side 1/16 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 4 RESUMÉ 5 LEDELSENS BERETNING 7 AO s forretningsgrundlag 7 Vision og strategi 7 Årets aktiviteter 8 Regnskabsberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 7028 0000 Fax 7028 0101 www.ao.dk CVR-nr. 58 21 06 17 1/20 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S 20 09 Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 6 RESUMÉ 8 LEDELSENS BERETNING 8 AO s forretningsgrundlag 8 Vision og strategi 8 Årets aktiviteter 10 Regnskabsberetning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr. 2014 58 21 06 117 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS BERETNING... 5 Året i hovedtræk... 5 Årets

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere