JUNI - JULI - AUGUST Præstetanker Konfirmander 2015 Stafetten Litteraturkredsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI - JULI - AUGUST 2015. Præstetanker Konfirmander 2015 Stafetten Litteraturkredsen"

Transkript

1 kirkenyt JUNI - JULI - AUGUST 2015 Præstetanker Konfirmander 2015 Stafetten Litteraturkredsen

2 PRÆSTETANKER Nyt fra menighedsrådet Præstetanker - jubeltanker... Den 1. juli 1990 sluttede endelig et langt forarbejde der skulle gøre Nørlem til et selvstændigt sogn. Det er 25 år siden, Det skal fejres men hvordan? Søndag 21. juni afholdes en børnefamiliegudstjeneste i samarbejde med FDF. Læs mere i dagspressen og på hjemmesiden når vi nærmer os. Søndag 16. august afholdes festgudstjeneste kl med deltagelse af både biskop, provst og sognets tidligere præster. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært ved et mindre traktement. Det er tanken at vores fyraftenskor skal have sin debut denne dag med en nyskreven salme. Vi vil derfor hurtigst muligt begynde prøver, men der kunne godt bruges flere sangere - så meld dig. Søndag 27. september afholdes høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i den forbindelse vil vi gerne indbyde sognets beboere til en udstilling/optræden under temaet: Nørlem har talent. Så kan du male, tegne, hugge i sten, lave keramik, skære i træ osv. osv. - og vil du gerne udstille i sognegården så henvend dig trygt til sognepræsten på mail Foråret er over os, og foråret er også de store højtider i kirkeåret, men det er også den store forventning og den store glæde for sognets konfirmander. Menighedsrådet ønsker alle konfirmander og deres familier TILLYKKE med den netop overståede konfirmationer. Menighedsrådet har i april måned sammen med vores bygningssagkyndige afholdt bygningssyn. Formålet med bygningssynet i år er, - at vi gennemgår bygningsmassen og finder de opgaver som menighedsrådet ønsker der skal gennemføres i kommende budgetår. Priser for de forskellige opgaver indregnes i det budget for 2016 som afleveres til Provstiudvalget senest 15. juni dernæst en forberedelse til det kommende provstesyn som er afholdt sidst i maj. Her er bygningsmassen ligeledes gennemgået, denne gang sammen med provst og dennes bygningssagkyndige. Ved et sådant syn gennemgås de store linier, og det er her de større ønsker fremsættes. Menighedsrådet arbejder i skrivende stund ihærdigt på at afsluttet planlægningen af alle arrangementer i forbindelse med sognets 25 års jubilæum. Vi håber, at tilbuddene bliver mangeartede, således at der er et arrangement som netop henvender sig til den enkelte i Nørlem Sogn. Velkommen. Menighedsrådet ønsker alle i Nørlem Sogn en god sommer. Kan du synge, spille, danse og vil du gerne optræde med et enkelt nummer, kan henvendelse også ske på ovennævnte mail. Derudover bliver der inviteret til et par jubilæumsdåbsgudstjenester i løbet af efteråret, ligesom vi i skrivende stund forsøger at få en aftale i stand med vores nye biskop Henrik Stubkjær om et foredrag i løbet af Næste udgave af Kirkenyt vil være et særnummer i anledning af jubilæet. Bettina Reese Tonnesen 2

3 KONFIRMATION 2015 Her er årets glade konfirmander - stort tillykke! Sognepræst Bettina Reese Tonnesen Konfirmander Indskrivning af nye konfirmander Aldrig så snart har vi vist billeder af forårets konfirmander, førend vi byder velkommen til to nye hold. Vi laver igen i år en særlig gudstjeneste hvor vi tager imod de nye konfirmander og deres forældre. Indskrivningsgudstjenesten finder sted onsdag 26. august kl med efterfølgende traktement i sognegården. Der vil snarest blive sendt invitationer ud til Lemtorpskolens to kommende 7. klasser, så vi ved endnu ikke, hvor mange konfirmander vi får glæde af i den kommende sæson. I lighed med dette år vil undervisningen finde sted tirsdag og onsdag eftermiddag fra samt på udvalgte hele dage. 3

4 STAFETTEN Troen, håbet og kærligheden Kirsten Carstensen 4 Virkelystne mennesker omkring Nørlem Kirke Da min mand og jeg blev gift 12. juni 1965, omtalte pastor Børge Hjerl Hansen (min svigermors bror og min mands gudfar) i sin tale til os, de danske landsbykirker som perler, der lyser i landskabet. Da jeg første gang trådte ind i Nørlem Kirke, blev jeg klar over, at den var Perlen. Det smukke interiør og gravkapellet, der minder os om livets skrøbelighed. Hvad er det for en historie, vi får om de mennesker, der har efterladt så tydelig en kulturarv. Historien er beskrevet meget smukt i Ellen Damgaards artikel i : Særtryk af Hardsyssels årbog Der fortælles historien om en vestjysk familie, som bestod af: Velfornemme handelsmand Niels Jacobsen, hans hustru madame Anna Maria Wandborg, sønnen Jens Wandborg de Stiernhielm og hans hustru Christine Marie de Stiernhielm. Jens Wandborg tilskødes Kabbel i 1759 lige før sit giftermål. Familien anså det for en dyd at være virkelysten, at tænke på sin næste og at ære Gud. Samtidig kommer vi tæt på menneskets sorger og glæder. Den store glæde da den unge svigerdatter føder det første barnebarn - en søn, der får navnet Niels. Den store sorg da svigerdatteren dør uden at være kommet op af barselssengen - og sorgen, da barnebarnet dør 5 dage efter moderens død. Fra omkring er næsten alt kirkens inventar blevet fornyet. Med nye Alter Tavle, Præst og degne Stoel, Nye Prediche Stoel med Himel, nye Loft, nye Stole og døre, med Pulpituret til Herskabet, nye Winduer, og til hver Stoel én Psalmebog og nye Testamente, Er aldt af Kirchens da Wærende ejer Jens Wandborg de Stiernhielm til Cabel Bekostet og I Stand satt: Anno Jens Wandborg de Stiernhielm gifter sig ikke igen. Han beslutter sammen med sine forældre, at de i levende live vil bortgive deres midler til velgørende formål. Sammen underskrev de i 1774 et gavebrev på rigsdaler. Her er midler til præsteenker, til de fattige i Lemvig By og i Nørlem Sogn, til et nyt orgel i Lemvig Kirke. Der blev også opsat et nyt orgel i Nørlem Kirke bekostet af Jens Wandborg de Stiernhielm i Han lægger planer om at bygge skole og hospital (alderdomshjem) ved sin kirke i Nørlem og beslutter sig for at sætte rigsdaler af til formålet. Jens Wandborg de Stiernhielm når ikke at realisere sine planer. Han dør af wattersot i foråret år gammel. Hans far er død 2 år tidligere, så nu er moderen Anna Maria Wandborg alene tilbage. Til minde om sønnen får hun bygget huset ved kirkegårdsdiget i Huset skal hedde Stiernhielms hospital. I 1783 ligger Anna Marie Wandborg på sin sotteseng og dikterer sin sidste vilje. Hun har svært ved at slippe grebet, der er så meget, der skal ordnes. Hun giver penge til forarmede slægtninge, til byens klokker og kordegn, der har seks moderløse børn, tjenestekarlen skal have fripas og penge oven i købet, og også de to piger bliver rundeligt betænkt med rede penge og Madamens efterladte klæder, og hun beder om, at bøndernes fæstebreve må stå ved magt, så de ikke skal blive husvilde med hustru og børn. Anna Marie Wandborg dør mæt af dage 81 år gammel. Så er det, man tænker på Første Korinterbrev kap. 13 i Det nye Testamente: Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Kærligheden til sine nærmeste og til næsten.

5 I Nørlem Kirke indsættes hendes kiste i det gravkapel, som hun og Niels Jacobsen har ladet indrette i Der er meget mere at fortælle, og har vi ikke stadig brug for den historie, der fortælles. Så lidt om min egen historie - og hvordan er jeg havnet her? I dag bor jeg alene på Kabbel. Min mand døde i juni Der opstår et stort tomrum, når man bliver alene efter 47 års ægteskab, men blandt mange gode minder er der køreturene til Lemvig, når vi holdt sommerferie på Hjerl Hede. Vi kørte altid en tur ud ad Kabbelvej, og min mand sagde: Dernede ligger en dejlig gård med god jord. Sådan en gård er værd at eje. Vi boede på en smuk gård ved indsejlingen til Randers fjord. Der var både skov og landbrug, men der var mest sandjord. Det var min mand ikke glad for, så min svigermor sagde altid: Når far er væk, skal du sælge gården og købe den, du gerne vil have. Sådan blev det... Vi solgte i 1989, og i 1991 købte vi Kabbel og flyttede ind i Man kan godt sige, at jeg har været medhjælpende hustru på de virksomheder, vi har haft, hvor vi var sammen om at løse de opgaver, der opstod, men jeg har også undervist i folkeskolen i 10 år. Vi blev forældre til to dejlige piger, og de har skænket os fire skønne børnebørn. Hvis jeg skal være lidt poetisk om mit ægteskab, vil jeg bruge de samme ord, som Ulfs morfar skrev til Ulfs mormor. De kunne lige så godt have været Ulfs ord til mig. 1. Vi vandred Haand i Haand ad Livets lange sti Jeg førte Dig ej altid ad den lettest vej Dog mangen Skønpunkt har vi skuet, Som vel har lønnet den forøged Møje. 2. Og dog jeg tænker, om ej Din Fod jeg trætted Om jeg formeget fulgte trangen i mit eget indre Og ej forstod at tyde Sjælens sarte Tale, Men unødigt dryssed Pudder i Dit mørke Haar. 3. Dog smiler Du til mig som hine første dage Og samme varme stråler fra Dit brune øje, Og klart er sproget, som dit åsyn taler: Vi følges Haand i Haand til Livets sidste Dag. 4. Og skal vi træt til Stiens ende nå, Maaske vil Færgemanden på os bie For didhen os Haand i Haand at sejle, Hvor Morgenrøden varsler ind den nye Dag. Jeg har prøvet at udfylde det tomrum, der opstår, når man bliver alene. En dag skal vi alle dø, men alle de andre dage skal vi leve. ( Einstien) Derfor stillede jeg op til valget til Menighedsrådet, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg er meget glad for at være med i arbejdet omkring kirken og være med i fællesskabet. Det kan være svært at diskutere tro, men man kan analysere, hvilke spor kristendommen sætter sig, og har sat i den verden, vi lever i. I dag er det mere end nogensinde vigtigt at holde fast i, at kristendommen netop er tro, håb og kærlighed. Kirsten sender stafetten videre til et hold konfirmandforældre - I skrivende stund vides det ikke hvem. 5

6 Friluftsgudstjeneste Litteraturkredsen Friluftsgudstjeneste og fælles spisning i præstegårdshaven Igen i år tænder menighedsrådet op i grillen og giver formanden kokkehuen på. Søndag 28. juni midt i studenterudspringet og lige før vi alle går på ferie, burde solen skinne og temperaturen være tålelig, så vi satser. Haven er åben fra kl , hvor grillen gløder, og salaten står klar. I skal selv medbringe service, drikkevarer og stole, så skal vi nok sørge for mad. Af hensyn til køkkenet er tilmelding til denne del af arrangementet nødvendig og kan ske på mail: eller tlf.: til sognepræsten senest onsdag 24. juni. Pris: 40,- kr. Kl afholder vi gudstjeneste i haven. Igen i år er det lykkedes for os, at skaffe tre unge håbefulde talenter til at stå for den musikalske side af gudstjenesten, og mon ikke vi kan lokke dem til at spille lidt derudover. Vi gør opmærksom på, at vi kun afholder dette arrangement udendørs, hvis vejret viser sig fra sin bedste side. Skulle det mod forventning være koldt, vådt eller blæsende rykkes såvel spisning som gudstjeneste indendørs. Velkommen til endnu en sæson i godt læseselskab Litteraturkredsen i Nørlem Sognegård har sammensat et program følgende onsdage for sæsonen , så sæt allerede kryds nu: kl : MARKENS GRØDE af Knut Hamsun kl : Bodil Busk Sørensen fortæller om BIRGITTA kl : DE USYNLIGE af Roy Jacobsen kl : SYV SKILDERIER af Albert Dam For at gøre det muligt for alle at have god tid til læsningen, har litteraturkredsen en aftale med Lemvig Bibliotek om, at bøgerne ligger klar til afhentning på biblioteket fra omkring seks uger før, vi samles om gennemgangen. Kom og del litteraturoplevelser med andre læsere - alle er velkommen og tilmelding er ikke nødvendig. UNDER PRÆSTENS ÆBLETRÆ SENIORHYGGE - UNDER PRÆSTENS ÆBLETRÆ Vi prøver igen at få genoplivet traditionen og afholder arrangementet torsdag 17. juni kl Som vanligt vil der blive serveret kaffe kage og måske lidt underholdning vi håber på godt vejr så vi kan nyde en eftermiddag udendørs i hinandens gode selskab arrangementet er gratis og uden tilmelding Med venlig hilsen sognepræsten 6

7 Juni Mandag kl i Stjernhjelm: Mandagsklub Mandag kl i Stjernhjelm: Mandagsklub Søndag kl : Spisning i præstegårdshaven (se omtale andetsteds i bladet) Juli Ingen arrangementer i sognegården August Mandag kl i Stjernhjelm: Mandagsklub Onsdag efter gudstjenesten: Konfirmandindskrivning i Sognegården (Der udsendes invitationer til de kommende konfirmander og deres forældre) Mandag kl i Stjernhjelm: Mandagsklub Søndag kl Sommerkoncert i Kirken med Lemvig Kammerkor under ledelse af Erling Lindgren Entre 50,- kr Gudstjenester Juni Søndag 7. juni 1. søndag efter Trinitatis kl v. Bettina Reese Tonnesen Søndag 14. juni 2. søndag efter Trinitatis Kl v. Iben Tolstrup Søndag 21. juni 3. søndag efter Trinitatis kl v. Bettina Reese Tonnesen Børne familiegudstjeneste i anledning af jubilæum Søndag 28. juni 4. søndag efter trinitatis kl v. Bettina Reese Tonnesen Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven Se omtale andetsteds i bladet. Juli Søndag 5.juli 5. søndag efter Trinitatis Kl v. Bettina Reese Tonnesen Søndag12 juli - 6. søndag efter Trinitatis Kl v. Bettina Reese Tonnesen Søndag 19.juli 7. søndag efter Trinitatis Kl v. Iben Tolstrup Søndag 26. juli 8. søndag efter Trinitatis Kl v. Iben Tolstrup August Søndag 2.august - 9. søndag efter Trinitatis Kl v. Iben Tolstrup Søndag 9. august 10. søndag efter Trinitatis kl v. Bettina Reese Tonnesen Søndag 16. august 11. søndag efter Trinitatis kl Festgudstjeneste i anledning af sognets 25 års jubilæum Se omtale andetsteds i bladet. Søndag 23. august søndag efter Trinitatis kl v. Bettina Reese Tonnesen Onsdag 26. august konfirmandindskrivningsgudstjeneste Kl v. Bettina Reese Tonnesen Søndag 30. august 13. søndag efter Trinitatis Kl v.iben Tolstrup September Søndag 6. september 14. søndag efter trinitatis Kl v/ Bettina Reese Tonnesen Søndag 13. september 15. søndag efter trinitatis Kl v/ Bettina Reese Tonnesen 7

8 Aktuelt Siden Sidst... Døbte Nynne Eskild Vinther Zoey Andrea Husted Vendelbjerg Fredrik Bredahl Rasmussen Jonathan Riis Maagaard Oda Bro Buckhave Willum Agger Wiborg Oliver Hametner Jensen Vigga Noe Favrholt Bisatte og Begravede Irma Kjær Søren Charlie Jørgensen Kirsten Hvas Egon Jensen Aasborg Ellen Margrethe Lauridsen Vibeke Vibsen Bastrup Rasmussen Freddy Marinus Suusgaard Ingeborg Kaasow Andersen Mandagsklubben i Nørlem Samvær om praktisk arbejde/håndarbejde til forskellige støtte/hjælpeprojekter. Kontaktperson Krista Søgaard, tlf Sct. Nicolai Tjenesten En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær: Telefon Du behøver ikke at gå alene med dine problemer. En samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne. Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt. Intet fortælles videre. Ingen spørger om navn, adresse eller cpr.nr. Du kan tale med os om det, du ønsker. Alle kan henvende sig. Sognepræstens fravær Jeg holder fri hver mandag. Endvidere holder jeg sommerferie i uge 30, 31, 32 samt studieuge i uge 24. De pastorale opgaver varetages i mit fravær af Sognepræst Iben Tolstrup, der kan træffes på tlf eller mail Mvh. Bettina Reese Tonnesen Hvad gør man ved... Fødsel? Fødslen anmeldes af sygehuset til sognepræsten såfremt moderen har bopæl i Nørlem sogn. Hvis forældrene ikke er gift skal præsten senest 14 dage efter fødslen modtage en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan foregå elektronisk via Borger.dk med Nem-ID hvorfra blanketten indsendes. Såfremt man ikke er i besiddelse af en Nem-ID kan man stadig udfylde en papirblanket og sende den til præsten. Ønske om dåb? Ønskes dåb i Nørlem kirke ring til sognepræsten og aftal tidspunkt for dåben, samt tidspunkt for dåbssamtale. Ønske om vielse? Ønskes vielse i Nørlem kirke ring til sognepræsten og aftal tidspunkt for vielsen, samt tidspunkt for vielsessamtale. Desuden skal man henvende sig i god til (dog højest 4. mdr. før vielsen) til kommunekontoret i ens bopælskommune og anmode om en prøvelsesattest. Prøvelsesattest samt dåbsattester medbringes til vielsessamtalen. Dødsfald? Henvendelse sker til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Her aftales tidspunkt for begravelseshandlingen, samt tidspunkt for en samtale forud for begravelsen. Ønske om samtale? Ønskes samtale med sognepræsten ring på telefonen eller skriv en mail for en nærmere aftale. Man kan også ringe på ved præstens kontor. Der modtages tillige gerne henvendelser vedrørende ønske om hjemme-/sygehusbesøg og evt. hjemmealtergang. Præsten har tavshedspligt. Sognepræst Bettina Reese Tonnesen Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig T: E: Nørlem sognegård Kabbelvej 5b 8 Navne og adresser: Menighedsrådets formand Jens Kristian Byskov, E: Graver Heidi Madsen, E: Gravermedhjælper Kathrine Balleby, E: Organist Chulpan Christiansen, E: Kirkesanger Lisbeth Simonsen, E: Kirkesanger Frede Agergaard, E: Kirkeværge Grethe Agergaard Nørlem kirkenyt Udgives af Nørlem menighedsråd 4 gange årligt. Redaktion Bettina Reese Tonnesen (ansv.), Birte Hedegaard og Jette Toelberg Bjerre Design: Henrik Vinther Krogh Tryk: Lemvig Bogtrykkeri Indlevering af stof til næste Kirkenyt senest 1. august 2015 til Bettina Reese Tonnesen, Kabbelvej 5a, mail: COMPLOT

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere