Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain"

Transkript

1 Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain

2 EMO/bda ii(lhilanciKaptain SALGSOPSTILLING LISBORG VEJ 29, 9900 FREDERIKSHAVN 0 ri IN I I I 11,/,11K Advokatfirma

3 EMO/bda INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Side 1 3 Rekvirentomkostninger - 4 Tingbogsattest Skatteattest Vurderingsattest - 12 BBR-ejermeddelelse Ejendomsdata rapport m. bilag Grundplan, udarbejdet af ejer _ 33 Auktionsopgørelse Frederikshavn Forsyning A/S - 34 Auktionsopgørelse Danske Forsikring A/S - 35 Auktionsopgørelse Danske Bank A/S 36 Auktionsopgørelse Ivan Bo Nielsen - 37 Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Særlige auktionsvilkår for realkreditlån mv Fogedrettens købervejledning nj1,111 I 41,1/N114' Advokatfirma

4 J.NR /BDA Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: 172-av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Lisborgvej 29, 9900 Frederikshavn Merete Grey og Bent Ole Bech Lisborgvej 29, 9900 Frederikshavn Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom a_ Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmcegleiforening Auktionstidspunkt: kl. 09:30 Auktionssted: Rekvirent, hæftelses nr.: Fogedretten i Hjørring, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring 1 - Realkredit Danmark A/S, Debitor Support Privat, Kannikegade 4-6, 8100 Aarhus C Ved advokat: Erling Mortensen, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring Ej endomsoplysninger Ejendomskategori: beboelsesejendom Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen: 645 m2 heraf vej: 0 m2 Forsikringsforhold: Danske Forsikring, police nr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. jf. vedlagte ejendomsskattebillet,, Beskrivelse (herunder evt, bebygget areal, indretning m.v.): Villa i det sydlige Frederikshavn tæt ved havet. Villaen er opført mursten, gulmalet, og med tegltag. Villaen indeholder lille forgang og mellemgang, vestvendt stue i åben forbindelse med køkken som er adskilt ved halvmur. I køkken registreres et komfur, emhætte og køleskab. I stuen er installeret brændeovn, mærket Skan Andersen. Fra køkkenet er der adgang til bryggers med fjernvarmeinstallation og varmtvandsbeholdere og bag bryggers er der et værksted. Sammenbygget med huset er yderligere et værkstedsrum, opført i træ med flisegulv. I huset er der i det meste trægulve og gipslofter. I haven er et mindre træskur og et drivhus. Det bemærkes, at der er sket ændringer i forhold til BBR-meddelelsen, herunder er lille kælder sløjfet. Lejemål: Byrder og servitutter (Evt, henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedlagte tingbogsoplysning

5 2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 1: Realkredit Danmark A/S, ,00, obl.lån, rente 5,0000%, restgæld pr , , , ,32 0,00 i alt ved budsum Hæftelse nr. 2: Ejerpantebrev ,00 med meddelelse til Danske Bank A/S, Koncern Inkasso, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K , , ,32 0, ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum Hæftelse nr. 3: Udlæg ,00 til Danske Bank A/S, Koncern Inkasso, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Medtaget til det tinglyste beløb. Alene tinglyst i Merete Greys andel. i alt ved budsum Hæftelse nr. 4: Udlæg ,00 til Danske Bank A/S, Koncern Inkasso, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Medtaget til det tinglyste beløb. Alene tinglyst i Merete Greys andel i alt ved budsum , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 Hæftelse nr.: i alt ved budsum Hæftelse nr.: i alt ved budsum Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum

6 3 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 5: Udlæg ,00 til Ivan Bo Nielsen, Falkevej 10, 9900 Frederikshavn. Alene tinglyst i Merete Greys andel , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum , , , ,00 A. Total , , , ,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: ,77 Heraf kontant at betale inden 4 uger: ,77 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. 4. andre offentlige bidrag ,75 - renovation mv. 986, ,00 5. vandafgifter De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter 3.646,67 6. brandforsikringsbidrag 2.326,37 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen 8. andet, jfr. specifikation 2. vejbidrag m.v. 3. kloakbidrag m.v. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 15. december 2014 af Advokat Erling Mortensen

7 REKVIRENTOMKOSTN INGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 '--4juffli: and Kapta in 4 Inkassoomkostninger Fogedgebyr Tilkendt mødesalær udlæg, inkl. moms Gebyr auktionsbegæring Ejendomsoplysninger Kopier salgsopstilling Statstidende Tvangsauktioner.dk 1.375,00 340, ,00 800,00 400,00 562,50 187, ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi 25% , , ,00 Grundtakst 0,6% af , , , ,00 Moms I alt 4.068, , ,75 Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse af auktionsskøde. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PÅ KR ,00: Restancer ,32 1/4 hæftelse, som kræves indfriet ,01 Størstebeløbet ,77 Friværdi 0,00 I alt ,10 Beløbet oprundes til ,00

8 5 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :37:03 LEJENDOM: Adresse: Lisborgvej Frederikshavn Samlet areal: 645 m2 Heraf vej: 0m2 Appr.dato: Landsejerlav: Bangsbo, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0172av Areal: 645 m2 Heraf vej: 0m2 Retskreds: 0080 ADKOMSTER Ly"'UrHFY Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: Overført fra gammelt system: Ja \JERE: Navn: Bent Ole Bech CPR: **** Ejerandel: 1 / 2 Navn: Merete Grey CPR: **** Ejerandel: 1 / 2 Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK HÆFTELSER :37:O1 Side i af 6

9 6 r)()1,121\ 11 Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rente: 5 Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev [11, LLY:[()I,Efl: Navn: Realkredit Danmark CVR: DC,KUVLI,FM Dato/løbenummer Prioritet: 2 Dokument type: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rente: var Dato: :18:41,"J \,1[Td UJTh Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd H Navn: Bent Ole Bech CPR: **** Navn: Merete Grey CPR: **** WED DELELSESHIL-s'MaRE: Navn: CVR: Danske Bank A/S :37:04 Side 7 af 6

10 7 Fuldmagtshaver: Danske Bank A/S CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. TILLIEGSTEKST: Tillægstekst Opr lyst for kr Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Danske Bank A/S DOKMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Udlæg DKK 0% HLLLELi Navn: CVR: DANSKE BANK A/S Navn: CPR: Merete Grey **** LEE Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Ejerpantebrev DKK :37:04 Side 3 af 6

11 8 Kreditor: Kreditor: Bent Ole Bech Merete Grey [LLÆ.GSTEKST: Tillægstekst Lyst i Merete Greys andel. BElALI 1 GSAFG1FT: 0 DKK UOKUbLi Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Udlæg DKK 0% REDflDRER: Navn: CVR: DANSKE BANK A/S Navn: CPR: Merete Grey **** KKf : Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Hovedstol: Kreditor: Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Ejerpantebrev DKK Bent Ole Bech Merete Grey DKK DANSKE BANK A/S A 09:37:01. Side L af 6

12 9 Y1LLÆGSYEKS1T: Andel Lyst i Merete Greys andel. BETALT TNG-IXSVHWSAFGWT: 0 DKK DOKUMEWT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats Udlæg DKK 0 0/0 Navn: CPR: Ivan Bo Nielsen **** L.) [LC [ L1 Navn: Merete Grey CPR: **** ANWERKK[I,GER: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Hovedstol: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Hovedstol: Realkreditpantebrev DKK Realkredit Danmark Ejerpantebrev DKK Bent Ole Bech Merete Grey DKK DANSKE BANK A/S DKK :37:04 Side 5 e16

13 10 Kreditor: DANSKE BANK A/S i{ Æ&STKSi Andel Lyst i Merete Greys andel. BETALT TNGLYSWIWG-tlk"G[FY. 0 DKK SERVITUTTER Der findes ingen servitutter på ejendommen ØVRIGE OPLYSNINGER LEJEWriokkisvur,n[imR: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0813 Ejendomsnummer (BBR-nr.): IL (:` Filnavn: 80 S-F :37:04, Side 6 af 6

14 11 Modtager F IKSHAVN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100 rederikshavn INDBETALINGSSTEDER: BORGERSERVICE SÆBY, SKAGEN OG FR.HAVN TLF SAMTLIGE PENGEINSTITUTTER POSTDANMARK Ejendommens beliggenhed: Lisborgvej 029 Matrikelbetegnelse: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER 172av Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Udskrevet den: Moms-nr.: 01/ Debitomummer: XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet areal: Stuehusgrundværdi Kommunenr.: (01/ ) Grundskatteloftværdi Ejendomsnr.: Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. affast ejendom Side 01 af 01 Specifikation KOMMUNE promille af grundlag Grundskyld 29,900 : /01-31/ ,49 Beløb Heraf moms SKORSTENSFEJN. FRHAVN Fast bidrag2014 ROTTEBEKÆMPELSE 312,36 62,47 50,00 Ved beregningen var ej endom tilmeldt betalingsservice. Indb. kort vedlægges ikke MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først I ALT 6195,85 62,47 medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Ratebeløb Fakturadato Moms beløb 01 01/ / ,93 01/ , / / ,92 01/ ,23 KMD OGCG udg Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt, gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

15 12 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2013 Adresse: LISBORGVEJ 029, 9900 FREDERIKSHAVN Vurderingsår: 2013 Kommune: FREDERIKSHAVN Ejendomsnr.: Vurderingskreds: FREDERIKSHAVN Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 Matrikel: 172 AV, BANGSBO Grundareal: 645 Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris standard Bygretpris standard Nedslag 21/2% reduktion I alt: Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: Ejendomsværdi 2002: Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: Vis tidligere vurdering

16 13 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Afsender FREDERIKSHAVN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100, 9900 FREDERIKSHAVN Modtager: Ejendommens beliggenhed: Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 172av BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 172av Opførelsesår: 1955 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Om-/tilbygningsår: 1961 Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 118 Samlet bygningsareal 118 Samlet boligareal 104 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 7 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 7 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 7 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 14 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 104 m2 Areal til erhverv: 0 m2 Bolig areal: 104 m2 Andet areal: 0 m2 Fællesareal: 0 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Ejendommens beliggenhed: BBR Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /2

17 14 Åben overdækning: 0 m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 2 Adresse: Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn Udhus (anvendelseskode: 930) Matrikelnr.: 172av Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1977 Materialer Ydervæg: Træbeklædning Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 17 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Bygningsnr.: 3 Adresse: Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn Udhus (anvendelseskode: 930) Matrikelnr.: 172av Opførelsesår: 1981 Materialer Ydervæg: Træbeklædning Tagdækning: Andet materiale Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 15 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Bemærkninger for bygning BRÆNDESKUR Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Lisborgvej 29 (vejkode: 4261), 9900 Frederikshavn /2

18 15 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt Rapport færdig 9/ For ejendommen Lisborgvej 29, 9900 Frederikshavn Ejendommens adresse. Matr.nr. Grundareal Lisborgvej 29, 9900 Frederikshavn 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder 545m2 Ejendomsnummer Kommune: Ejerforhold. Enhedens samlede areal. Anvendelse. FREDERIKSHAVN KOMMUNE Privatpersoner eller interessentskab 104 m' Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Antal værelser 4 Antal bygninger: 3 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 1 72av Bangsbo, Frederikshavn Jorder. ; BY, BOLIG LANDDISTRIKTER Rapport-ID: f8fadc46-0f39-4b65-aee5-4503d7b415df

19 16 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé 3 Uddybning af enkelte svar Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- og grundværdi 6 Forfalden gæld til kommunen 7 Planer 7 Zonestatus 7 Varmeforsyning 8 Kommunale anlægsprojekter 9 Vand 9 Aktuelle aflabsforhold 9 Aktuel vandforsyning 10 Jordforurening 10 Lettere jordforurening 10 Om ejendomsdatarapporten 11 Generelt om ejendomsdatarapporten 11 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 11 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Tilstandsrapport Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 at 14

20 17 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Resur Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen'? Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke'? Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen'? Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen'? Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen'? Ja, se bilag Ejendommen har ikke noget energimærke Ja, se bilag Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring'? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen'? Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen'? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen'? Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering'? Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen'? Ja, se bilag Ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen'? ja Oplysninger er indhentet d. 9. december 2014 Huslejenævnssager Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen'? Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig'? Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning at skov efter stormfald'? Planer Side 3 at 14

21 18 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen'? Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen'? Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen'? byzone Ja Se bilag. Kommunale anlægsprojekter, men se bemærkninger Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold'? Oplysninger er indhentet d. 9. december 2014 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde? Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen'? Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? Oplysninger er indhentet d. 9. december 2014 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt'? Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen'? Ja, se bilag ja Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen'? De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Side 4 af 14

22 19 (;) EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt? Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen? Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Kfttfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? Miljøsag Miljøsag Er der igangværende miljøsag på ejendommen'? Oplysninger er indhentet d. 9. december 2014 Side 5 at 14

23 20 EJENDOMS DATA RAPPORT Økonomi Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 1. december Skatteår 2014 Kommune Grundskyld Grundskyld at værdi at skovbrug/landbrug Grundskyld at værdi at stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsafgift at forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift at grundværdi (statsejendomme) Skat ialt FREDERIKSHAVN KOMMUNE 5.833, ,49 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 1. december 2014 Vurderingsår 2013 Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi Stuehusværdi 970, Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring www adresse økonomi Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Side 6 at 14

24 21 EJENDOMS DATA RAPPORT Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? ja Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d. 9. december 2014 Dato for tvangsauktion Bemærkninger Næste rate ejendomsskat forfalder 1. februar MIPE Der er restance til Frederikshavn Forsyning på renovation og miljøgebyr, se ovenfor. VIRA Gældspost Gældsart Ejendomsskat 2014 Beløb 3.072,92 Pr. dato Gældspost Gældsart Renter og gebyrer 2014 Beløb 573,75 Pr. dato Gældspost Gældsart Beløb Renovation 479,15 Pr. dato Gældspost Gældsart Beløb Miljøgebyr 507,83 Pr. dato Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? byzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig at hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår at planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 1. december 2014 Zonestatus: Byzone Kommune (før 2007) Frederikshavn Matr.nr. 1 72AV Bangsbo, Frederikshavn Jorder Andel af matrikel dækket af zonen 1,00 Side 7 at 14

25 22 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Planer Varmeforsyning Kommunen Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. ja Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som at kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 1. december 2014 Matr.nr. 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde? Ja Område Navn på forsyningsområde Forsyningsform Forsyningsselskab Frederikshavn By Fjernvarme FREDERIKSHAVN VARME A/S Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med forsyningsforbud Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 1. december 2014 Matr.nr. 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud? Ja Område Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Frederikshavn El Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 8 af 14

26 23 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 1. december 2014 Matr.nr. 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Raner Kommunen Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift? Her oplyser kommunen om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Oplysninger vedr. Kommunale anlægsprojekter er indhentet d. 9. december 2014 Matr.nr. 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker matriklen fysisk eller medfører en udgift'? Bemærkning fra kommunen Der er ingen konkrete planer om anlægsarbejder. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i et og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 1. december 2014 Matr.nr, 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Side 9 at 14

27 24 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Aktuel vandforsyning Kommunen Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 1. december 2014 Alment Matr.nr. 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Jordforurening Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Områdeklassificering og Anden viden. Se iøvrigt jordforureningsattesten. Anden viden Kommunen oplyser her, om kommunen har anden viden vedr, lettere jordforurening for den konkrete ejendom. Det er viden om at jorden på ejendommen er lettere forurenet, selvom ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering. Se iøvrigt områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Oplysninger vedr. Anden viden er indhentet d. 9. december 2014 Matr.nr. 172av Bangsbo, Frederikshavn Jorder Er der anden viden om lettere jordforurening vedr. matriklen? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Områdeklassificering Her svarer kommunen, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis ejendommen er omfattet at lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 9. december 2014 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 10 af 14

28 25 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt, et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår at ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet at en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet at en bygningsgennemgang foretaget at en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering at en boligs synlige skader og tegn på skader. Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Side 11 at 14

29 26 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt, fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år. Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt, fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år i ulige år. Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er gæld (herunder lån), restance eller garanti, hvor det er kommunen, der er kreditor, eller hvor garantien er afgivet at kommunen. Der oplyses typisk om følgende former for gæld, restance eller lån: vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el og varme. Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning at private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig at zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse at arealer. Side 12 all 4

30 27 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Lokalplaner En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse at arealer inden for planens område. Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv, i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Kommunale anlægsprojekter Her oplyser kommunen, om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del at den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Hvis svaret er "Se detaljeret besvarelse", skal svaret ses i den ejendomsdatarapport, som kan ses online. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlaeg. Hvis svaret er "Se detaljeret besvarelse", skal svaret ses i den ejendomsdatarapport, som kan ses online. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på ejendommen. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på ejendommen. jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også at jordforureningsattesten. Lettere jordforurening Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes omradeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr, lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Side 13 af 14

31 28 EJENDOMS DATA RAPPORT Lisborgvej Frederikshavn Rapport købt Rapport færdig 9/ Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på ejendommen. Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m2). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Naturperler Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og åbeskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs, at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Klitfredningslinje Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Strandbeskyttelseslinje I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Beskyttede sten- og jorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Miljøsag Her angiver kommunen om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord og lov om vandforsyning. Side 14 at 14

32 29 EJENDOMS DATA RAPPORT Kort over vejforsyning Vejtorsyning omkring matr.nr. i 72av, Bangsbo, Frederikshavn jorder Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 1. december ' 76L0 / 7 72' 172" TT " i , ,' - Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: Offentlig Privat fælles Privat/almen Matrikelnummer Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, private fælles eller private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.

33 30 Danmarks Data om miliøct Danmark Jordforureningsattest Den , kl. 14:05 Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre det af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Area(information og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Bangsbo Matrikelnummer Region Kommune 1 72av Region Nordjylland Frederikshavn Kommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Udgået efter kortl,yzvling Udgået for kortlægning Jordforurening, V2 - Region ER Jordforurening, V1 - Reg ion Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region Nordjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning. Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, ffdc46c2-a008-49b1-9b06-505c3d95e5e3 Side 1 af 3

34 31 :iarimark mtk port i Den , kl. 14:05 Data om n-iije)(2i Danmafk Kontaktoplysninger WVC_I1V11;if Adresse Mail Web Bemærkning Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Man bør tillige danne en attest fra Region Nordjyllands hjemmeside da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. 1,)z, Adresse Rådhus Alle 100 I 9900 Frederikshavn Mail Web Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. Bilag Jordforurening, VI Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, ffdc46c2-a008-49b1-9b06-505c3d95e5e3 Side 2 af 3

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10. DAHL Advokatfirma SALGSOPSTILLING N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Ansvej 83, Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.00 J.nr. 111167-145312 - Thomas Moller Kristensen 9 Side 2 af 2 Advokat Thomas Møller

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive Sagsnummer 2011/007165 September 2013 Udbudsmateriale For Grabows Vej 12 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 12 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/001006 april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget 8 8000 Aarhus Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.000) SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Christina Hornbek Advokatfuldmægtig J.nr. K7738-4006 CHOlmbg T +45

Læs mere