Kirkebladet. Efterår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Efterår 2009"

Transkript

1 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup September s.e. trin s.e. trin Høst 22. Tirsdag Høst * s.e. trin Høst Oktober s.e. trin * 7. Onsdag N.I.Juul, Farsø* s.e. trin Pedersen s.e. trin Pedersen s.e. trin BUSK* BUSK* Kirkebladet Efterår 2009 November 1. Alle Helgen s.e. trin. Teatersalen kl 14* Teatersalen kl 14* Teatersalen kl 14* s.e. trin Pedersen 22. Sidste s. i kirkeår Efterårsmøde* s. i advent Junior-konf Ni læsninger December s. i advent Torsdag Advent/Lucia s. i advent Pedersen 17. Torsdag Julekoncert* s. i advent Juleaften Juledag Bemærk tidspkt Juledag Pedersen 27. Julesøndag Pedersen Gudstjenester markeret med * er omtalt nedenfor eller inden i bladet: Ved høstgudstjenesten 22. sept. kl i Mollerup medvirker spejderne. 4. okt. er der Hjemkomstgudstjeneste for Anne Grethe Frøslev i Nyk. kl okt. Gudstjeneste m. skriftemål i Frøslev kirke kl (Se s. 10) Ved BUSK-gudstjenesterne 25. okt. medvirker sydvestmors-spejdere i Outrup og konfirmanderne medvirker i Frøslev. Søn. 8. nov. er der rytmisk fælles-gudstjeneste i teatersalen (se side 10) Søn. 22. nov. kl : Efterårsmøde v/ Marianne Christiansen (Se s. 10) Julekoncerten 17. dec. er med Morsø Sangskole. (Se s. 9) NB: Der er kirkebil til alle gudstjenester i de tre kirker. Kirkebilen kan bestilles dagen før hos Karby Taxi på tlf Årets meget festlige konfirmandhold, hvis humør og evner vi forhåbentlig får rig glæde af den kommende sæson. Bl.a. er kirkesanger Thomas Erbs ved at skrive et drama-stykke til dem, og vi har kontakt til en musiklærer mhp. at etablere et band. Nyt fra menighedsrådet (s. 2) Filmaftner (s. 6-7) DK præst på canadisk prærie (s. 8) Efterårs-salme af Busk (s. 3) Teatersals-gudstj. 8. nov. (s ) Høstoffer kuverter (s. 6) Fællesspisning i forsamlingshuset (s. 2) Julekoncerter (s ) Dåb & vielse siden sidst (s. 11) Efterårsmøde 22. nov. (s.10+12)

2 Menighedsrådet var samlet den 27. august til møde i konfirmandstuen. Som indledning orienterede formanden om et møde, der skal afholdes i Ørding om skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan være af stor sundhedsmæssig betydning for den enkelte og skal tages alvorligt. Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om skimmelsvamp. Interesserede kan finde den på CFF/SKIMMELSVAMP/ SKIMMELSVAMP_05.PDF Sygemeldinger blandt præster og ledigt embede på Mors betyder, at de tilbageværende præster skal dække 25% ekstra. Derfor får vi lidt flere forskellige præster at se i vore kirker og gudstjenestetiderne ændres til kl. 9 og (eft. 1. nov.) Bodil fremlagde kvartalsregnskabet og det ser ud til, at der er plads i økonomien til at sætte nogle af de planlagte projekter i gang. Det drejer sig bl.a. om kirkegårdsdepoter i Mollerup og Outrup. Der kunne også blive et beløb til at støtte bl.a. Sydvestmorsspejdernes forberedelser til den store korpslejr, der til næste år løber af stabelen i Skive. Menighedsrådet modtager hvert år mange ansøgninger fra foreninger og lignende til forskellige godgørende formål. Rigtig mange projekter ville vi gerne støtte; men vi har valgt at prioritere det lokale arbejde, da midlerne jo ikke er ubegrænsede. Der arbejdes fortsat på, at gøre Outrup kirke og kirkegård til et smukt og spændende sted. Som tidligere nævnt, skal der plantes seljerøn langs norddiget og samme sted arbejder Svend Andersen på at få etableret en mindestenssamling. I det sydvestlige hjørne skal lapedariet være, og endelig vil kirketårnet snart være oplyst i de mørke timer. Vi skal nu have kigget nærmere på vindmølleplanerne i Sønder Herreds plantage, som Morsø kommune har fremlagt.. De skulle jo nødigt ødelægge det gode indtryk. Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Nyt fra menighedsrådet. I Mollerup arbejder vi også med belysning af kirken. Opgaven har her vist sig, at være af en lidt anden karakter end i Outrup, da der ikke er et tårn at lyse op. Vi arbejder videre med sagen. Som nævnt nedenfor mangler vi inspiration til hvordan området med urnegravpladser i Mollerup skal se ud. Vi prøver nu med en lille konkurrence. Vinterens og nogle af næste års arrangementer begynder at falde på plads. Det kan bl.a. nævnes at vi har fået overtalt Chr. Mejdahl, den tidligere formand for folketinget, til at komme til efterårsmødet Til slut kan nævnes, at vi prøver etablere et tættere samarbejde med borgerforeningerne i pastoratet. Der kunne tænkes flere opgaver, hvor vi kunne hjælpe hinanden til gavn for lokalsamfundet. AMV Der skal etableres en urneafdeling i SV hjørne af Mollerup kirkegård. Har du en god ide til hvordan den kan se ud, håber vi på en skitse og et par ord fra dig inden næste menighedsrådsmøde 9. nov. Aflever til Bent Christensen, Østervang 26 For yderligere info om placering m.m. kontakt graver Ejvind Krogh Fællesspisning i Forsamlingshuset ons. 16. sept. kl Billetter købes i Brugsen senest man. 14. sept. Pris: Voksne 50,- Børn 25,- Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige og afholdes i konfirmandstuen. Dagsorden kan fås ved at kontakte sekretæren på eller Næste møde: Man. 9. nov kl Kirkelige handlinger Døbte (4. juni - 3. sept. 2009) (Døbt i pastoratets kirker) Julie Pedersen. Oliver Agerholm Vilsgaard. William Madvig Pedersen. Viede/velsignede (4. juni - 3. september 2009) (I pastoratets kirker) Lone & Klaus Bundgaard Pedersen Afdøde (4. juni - 3. sept. 2009) (Medlemmer med bopæl i pastoratet eller gravlagt på pastoratets kirkegårde) Grethe Jensen Dora Guld Poul Bisgaard Frandsen Personnøglen Menighedsrådet: Anne Marie Vad, Staghøjvej Anne Mary Larsen, Kjeldgårdsvej Anne Pedersen, Østervang Bent A. Christensen, Østervang Berit Enevoldsen, TOR Skolevej Bodil Pedersen, Vestmorsvej Frank Christensen, Mårbækvej Henning Bæk, Majgårsvej Inger K. Dissing, Elsøvej 162, Peter Noer, Elsøvej Svend Andersen, TOR Skolevej Funktioner med honorar: Formand: Bent A. Christensen Kasserer: Bodil Pedersen Kontaktperson (personalechef) Inger Kirkeværge: Henning Bæk Webmaster: Frank Christensen Ansatte i Frøslev: Organist Vera Wolsgård Kirkesanger Thomas Erbs Ansatte i Mollerup: Organist Kirsten Mørch-Nielsen Kirkesanger Thomas Erbs Ansatte i Outrup: Organist Henrik Mørch-Nielsen Kirkesanger Svend Andersen Ansatte i hele pastoratet: Graver Ejvind Krogh (NB: Træffes indenfor arbejdstiden ) Gravermedhj. Inga Lise Jensen Sognemedhjælper: Berit Højgaard Musik samspilslærer: vakant. Kirkesangerafløser: Mette Hald Graverafløser Hans Aage Andersen Graverafløser Arne Møller Jensen Dåbsklub: Kirsten & Axel Nielsen Sognepræst Peter Albek Noer Elsøvej 250, Frøslev Afløser for præsten på ferie og fridage (fredage): Jørn A Pedersen, Lødderup

3 Teatersalsgudstjeneste 8. nov. kl. 14. De fleste folkepræster og sogne på Mors gik sidste år sammen om at arrangere en gudstjeneste i teatersalen, a la den vi plejer at være medarrangør af til Jesperhus Gospel. Det blev en succes, som vi følger op på i år, hvor endnu flere sogne har meldt sig til, og vi regner med at det bliver en fast tradition 2. søndag i november. Temaet i år er: Det du siger er du selv. Det bliver med masser af spændende musik, drama og live-interview - og en særlig gave til 450 af de fremmødte. Nærmere omtale kommer i avisen. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær til kl. 16. I må gerne bestille kirkebil. Se bagsiden. Efterårsmøde 22. nov. kl. 14 Marianne Christiansen, sognepræst i Thisted og bispekandidat har lovet at komme til vores efterårsmøde. Efter gudstjeneste i Frøslev kirke fortsættes med kaffe og foredrag i konfirmandstuen. IM s Program - åben for alle! Tors. 17. sept. kl : Bibelstudie Hos Bent A. Christensen, Østervang 26 Studie 8: Livet i nåden Tors. 1. okt. kl : Filmaften Mother Teresa første del. Ons. 7. okt. kl : Oktobermøde. Gudstjeneste med skriftemål i Frøslev kirke v/ sognepræst Niels Iver Juul, Farsø, samt 1. bibelforedrag i konfirmandlokalet. Tors. 8. okt. kl : Oktobermøde. Bibelforedrag og kaffebord i konfirmandlokalet, Elsøvej 250. Arr. IM Morsø kreds. Man. 19. okt. kl : i Nykøbing Missionshus, Nørregade 2. Lederinspiration v/ Arne Olesen. Tors. 22. okt. kl : Filmaften Mother Teresa anden del. Tors. 12. nov. kl : Filmaften Stengrunden Tors. 19. nov. : Martin Herbst I Nykøbing Missionshus, Nørregade 2. Tors. 26. nov. kl : Filmaften Vejen til Bethlehem Kontakt: Bent A. Christensen Jeg vil meget gerne gøre opmærksom på en af de nye efterårssalmer i salmebogen. Det er: Nu står der skum af bølgetop (nr. 731) som er skrevet i begyndelsen af 1990 erne af Lars Busk Sørensen, mens han boede i Langerhuse ved Harboøre. Ud over denne salme har han også fået 2 andre salmer med i salmebogen: Uberørt af byens travlhed (nr. 331) og Menneske din egen magt (nr. 370). Men tilbage til efterårssalmen, som bl.a. kan synges på melodien Lær mig, o skov, at visne glad. Jørgen Kjærgaard skriver i sin store salmekommentar flg. Salmen er et viljefast forsøg på at finde livstegn i efterårets forgængelighed. Det er det modnede, efterhånden ældede menneske, der i disse vers søger mening og trøst, og når frem til den klarhed, at det kristne evangeliums krav om kærlighed ikke kender forskel på ung og gammel, og derfor udtrykker evangeliet Guds vedkendelse af livet til enhver tid og alder. Nogle af de linjer i salmen jeg personligt har fæstet mig oftest ved er de 3 sidste linjer i 1. vers; hvor konklusionen på vejen frem, er at når vi rammes af noget er det meget vigtigt at vi mærker kærlighed - at vi oplever os elskede. Som det udtrykkes: Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed fortabte. Og i vers 3 fortælles om, at Jesus viste os kærlighedens dybde. Efterårssalme af Busk 1 Nu står der skum fra bølgetop, og blæsten river ned og op, hvad Gud en sommer skabte. Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed fortabte. 2. Nu haster skyerne forbi, og modne æbler falder i oktobermørke haver. Gud lukker årets gyldne ring, og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver. 3 Gud, lær os før din vinters gru som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Din Søn var her og viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget. 4 Her mellem modenhed og død velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer, og bryd så sindets frøskal ned, så alt i os er kærlighed den nat, da kulden kommer. Med ønsket om et af Gud rigt velsignet efterår for os alle. PN. Næste kirkeblad Næste kirkeblad, som udgives af menighedsrådet v/ kirkebladsudvalget Anne Marie Vad, Svend Andersen og Peter Albek Noer, udsendes senest tors. d. 10. dec Har I særlige ønsker til det kirkeblad, bedes I give besked senest tors. d. 19. nov på tlf eller Kirkebladet trykkes hos Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen.

4 Ældreklubbens program Julekoncerter Vi mødes mandage på Frøslev Skole 21. sept. Sang og musik mm. - v/ Ingrid og Evald m.fl. 28. sept. Besøg af sognepræst Bodil Nørager, Tødsø. 5. okt. Tur til Molermuseet med Kaffe på Feggesund Kro. (NB: Afgang i bus fra skolen! Tidspunkt meddeles senere) 12. okt. Intet - idet skolen er lukket p.g.a. efterårsferie. 19. okt. Sang og musik - v/ Erik, Vagn og Aksel s trio. 26. okt. Besøg af Niels Vestergaard Larsen. 2. nov. Sang og musik - v/ Gunhild Nørgaard. Til julekoncerten i Outrup kirke tors. d. 17. dec. kl , har vi fået en enestående aftale på plads med Sangskolen Morsø. På billederne taget ved En søndag på Mors ses flere sangere her fra sognene. Bl.a. Dagmar Vad Thomsen, Henriette Rettig og Mie Krog Sørensen. Se mere om koret på: Under Sangskolens formålsparagraf står det bl.a. at sangskolens formål er, at fremme mulighederne for talentudvikling af sangbegavede børn på Mors. Vel mødt til en spændende musikalsk aften. 9. nov. Sang og musik - v/ Niels Jørgen Rasmussen m.fl. 16. nov. Besøg Anton Toft. 23. nov. Sang og musik - v/ Helle & Jørgen Tolstrup. 30. nov. Film v/ Henning Bæk 7. dec. Juleafslutning. Gratis kørsel: Ring til Vils Taxi på tlf Vel mødt - gamle som nye deltagere. Pris pr. gang incl. kaffe: 25,- Karen Margrete & Henning Bæk Tove & Erik Nørgård Vores lokale Kirstine Bovbjerg Christensen har sammen med Stine Jacobsen og Lotte Grøn dannet Juletrio. De var alle tre med til at etablere Morsø Gymnasiums Gospelkor, som vi havde glæde af både til Teatersalsgudstjenesten og Jesperhus Gospel, hvor de sang sammen med Laura fra X-factor. Deres repertoire indeholder bl.a.: * Lille Messias * Snart kommer Frelseren * Nu tændes tusind julelys * Angels from de realms of glory * En stjerne skinner i nat. Der varieres ml. trestemmigt og solo med piano og tværfløjte. Oplev Juletrio give koncert i Lødderup kirke Ons. 25. nov. kl

5 Dansk præst på den canadiske prærie I et halvt år fra midt i nov til midt i maj 2003 havde vi stor glæde af Carl- Gustav Christensen som præst her i pastoratet. Han er nu præst i Dansk Kirke i Udlandet i Canada, hvor han bor i Edmonton sammen med sin Kirsten. Det ville jeg gerne have vist billeder af, men billederne af dem, hvor de står på trappen til den smukke præstebolig skal ses direkte på deres hjemmeside: Carl-Gustav eller pastor Gus som han kaldes kommer til Frøslev for at give os et lille indblik i forholdene derovre. Så mød endelig op til en spændende aften i konfirmandstuen ons. 4. nov. kl. 19, Carl-Gustav vil dels fortælle om det, at være dansk præst på den canadiske prærie - og så vil han i anden afdeling tage os med på tur rundt i Canada. På en ekstra hjemmeside med masser af spændende billeder fra Canada om deres oplevelser, fandt jeg lige nogle billeder. Hvad er det mon lige der her skræmmer vor ven? Vel mødt til en farverig aften med Carl-Gustav alias pastor Gus. Pastor Gus sammen med årets 4 glade og smukke konfirmander. Kirkelige midt-uge-tilbud Hjemmenes Dåbsklub I forbindelse med dåb giver menighedsrådene børnene et 3-årigt abonnement på Hjemmenes Dåbsklub. Forestås af Kirsten & Axel Nielsen ( ) Tilflyttere med børn under 3 år børn kontakt: Peter Noer ( ) Søndagsskolernes legestue. Legestuen dækker hele Mors og er gennem årene blevet benyttet af en del her fra pastoratet. Legestuen er åben hver skole-torsdag kl i Ungdomsgården. Spurvevej 2, Nykøbing Mors. Hjemmeside: Børneklubben. Børneklubben, der er tilsluttet Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler, er primært for 3-10 årige. Klubben mødes på Frøslev Skole hver anden onsdag. De næste gange: 9. og 23. sept. Ledere: Kirsten & Axel Nielsen ( ) Bettina Noer ( ) Juniorklubben Biks Juniorklubben, der er tilsluttet Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler, er for børn fra klasse. Klubben mødes hver anden onsdag kl i konfirmandstuen, Elsøvej 250. Næste gang: 16. sept. Ledere: Axel Nielsen ( ) Bodil Pedersen ( ) Frøslev-Mollerup Spejderne Alle børn fra 1. klasse og op efter er meget velkomne i Spejderhuset Knuden på hjørnet af Østervang og Møllervang i Mollerup. Ulve (1. 3.kl.): torsdage kl Spejdere: (4kl.-> ) tirsdage kl Gruppeleder: Agner Vester ( ) Grupperådsfmd.: Peter Noer ( ) Sydvestmors Spejderne De forskellige aldersgrupper mødes Hhv. tirsdage og torsdage. i Spejderhuset Sydvesten på Hedevej i Outrup. Kontakt: Ove Boll ( ) Frøslev-Mollerup-Outrup-Bands. Vi vil gerne styrke musik-livet og etablere bands i flere aldersgrupper og genrer. Er du interesseret i at deltage i et band? Kontakt: Sognepræst Peter Noer. ( ) Juniorkonfirmander. Indledende konfirmandundervisning for elever i 3. klasse. Samlingerne forgår i konfirmandstuen efter skoletid - fra efterårsferien og til udgangen af februar. Undervisningen forestås af: Sognepræst Peter Noer ( ) NB: Sognemedhjælper Berit Højgaard holder orlov. Morsø Kirkers Ungdomsklub. Hver ons. kl , i Nyk. Kirkecenter, Kirkegade 2. Facebook: Morsø Kirkers Ungdomsklub. Tjek youtube.com og søg på: MKU - the movie! Kontakt Daniel Nielsen, Frøslev ( ) Familieaftner - Stjernetræf. Af ressourcemæssige årsager vil vi ikke lave lokale familieaftner, men henvise til nogle meget fine familieaftner i Nykøbing Missionshus, hvor der dels er foredrag for forældre, samt aldersopdelte tilbud til 3 grupper børn. Èn fredag pr. mdr. kl : Næste gang: 23. okt. For yderligere oplysninger og program kontaktes: Sognepræst Peter Noer ( ) Fredagscafé. Vi har genoplivet Fredagscaféen. Vi mødes til uformelt samvær kl. 19,30-22, som en sognets dagligstue med spil, hygge, musik mm. 2. okt. & 6. nov. Kontakt Peter Noer ( ) Indre Mission. Studiegruppe ca. hver anden torsdag kl. 19,30. samt særlige arrangementer. (Se program s. 5) Kontakt: Bent A. Christensen ( ) Ældreklubben Ældreklubben mødes i perioden fra slutningen af september til påske hver skole-mandag på Frøslev Skole kl (Se program s. 4) Kontakt: Tove & Erik Nørgård ( ) Karen Margr. & Henning ( ) Besøgstjeneste Ønsker du fast besøg af en fra lokalområdet er der flere som gerne vil komme: bl.a. Else Wraae og Erik Nørgaard. Kontakt præsten Peter Noer ( ) Se endvidere på sognenes hjemmeside hvor der er yderligere omtale og program

6 Efter et par rigtig gode filmeftermiddage i foråret i ældreklubben med filmen Moder Teresa, blev det besluttet, at det skulle alle have mulighed for at deltage i på hverdagsaftener. Men ikke nok med det. Vi har valgt denne sæson, som et særligt projekt, at sætte fokus på film. Ud over filmen om Moder Teresa, der strækker sig over 2 aftener, tager vi 2 film yderligere i efteråret og regner med 4-5 film efter nytår. Vi er ved at sikre de sidste licenser til disse film - og glæder os til være en flok sammen om at se dem - og efterfølgende at få en lille snak om dem. Yderligere foromtale af efterårets film kan bl.a. findes på Af andre hjemmesider, der sætter fokus på film til eftertanke i kirkelige sammenhænge, kan nævnes: kirkefilm.dk, samt kirkeogfilm.dk Telegrammer og postkort sælges. Fine telegrammer af kirkerne og postkort sælges til flg. priser: Telegrammer: 5,- 3 stk. for 10,- Postkort: 2,- 7 stk. for 10,- Kontakt: Svend Andersen Siden 1997, hvor vi har foretaget høstofferindsamlingen vha. en særlig høstoffer-kuvert, er høstofferet steget langt de fleste år indtil finanskrisen sidste år. Opgjort i hele kroner ser det ud som flg. 1997: : : : : : : : : : : : Film-aftner Torsdag 1. okt. kl ser vi første del af Moder Teresa (90 min) Torsdag 22. okt. kl ser vi anden del af Moder Teresa (85 min) Moder Teresa er kendt af rigtig mange mennesker ud over hele jorden. Uanset nationalitet og trosretning og politisk ståsted har man respekt for denne kvinde, der viste kærlighed til de svageste. Hun står for mange som måske det største eksempel på kristen næstekærlighed i vor tid. Første film omhandler tiden frem til og med 1950, hvor Moder Teresa får lov at oprette Barmhjertighedens Missionærer. Anden film omhandler tiden derefter, hvor Barmhjertighedens Missionærer udvikles og vokser. I 1979 modtog hun Nobels fredspris. Ordenen voksede konstant, og da Moder Teresa døde i 1997, opererede den med 610 missioner i 123 lande. I år omdeles høst-offer-kuverterne igen sammen med kirkebladet, men vil også ligge i kirkerne til og med sidste høstgudstjeneste søn. d. 27. september. Høstofferkuverterne kan også rekvireres ved at ringe til præsten Med håb om, at der også i år vil være mange glade givere til gavn for projekterne. Torsdag 12. nov. kl ser vi: Stengrunden - Herrens hammer. På 100 min. ser vi en fin filmatisering af romanen Stengrunden, af den meget kendte svenske biskop Bo Giertz. Bogens tre dele handler om tre præster i tre tidsaldre og deres kampe for at finde et ståsted på kirkens grund i Sverige i 1800-tallet. De kæmper alle tre med mange af de samme spørgsmål, såsom skyld, omvendelse, fromhed og hykleri. Ud over at bogen giver tre meget præcise tidsbilleder og beskrivelser af fx præsters hjemmebesøg og overhøring af familier, så er Stengrunden samtidig en slags troslære forklædt som roman. Igennem bogens hovedpersoner og de tre store afsnit, Herrens hammer, Jesus alene og På denne klippe, formidles klassisk, luthersk kristendom. Bogens formentlig mest berømte afsnit findes i bogens første del, hvor den unge, nyuddannede magister, Savonius, for første gang møder evangeliet om Jesus, i kød og blod i en klassisk, luthersk udlægning. Savonius nyder det nye liv blandt kirkens øverste mænd, og da han inviteres til fest i provstegården, er det for ham en anledning til at tage det fineste tøj på og deltage i gode samtaler om kultur, kunst og filosofi. Da han midt under festen i provstegården bliver kommanderet af sted for at besøge den døende bonde Johannes, møder han for første gang menneskets virkelige behov for Jesu frelsergerning, og han møder for første gang den Jesus, som kalder syndere og ved hvis blod, der er frelse og forsoning. Film-aftner Torsdag 26. nov. kl ser vi: Vejen til Bethlehem. På 101 min. kommer vi tæt på tiden omkring Jesu fødsel. Filmen illustrerer fint de politiske og sociale forhold på den tid og beskriver, hvordan dagligdagen kunne have formet sig for dem med rejser, høst, skattebetaling, leg, forlovelse, m.m. Og de store kendte begivenheder, med besøget af englen Gabriel, Josefs drøm, og de tre vise mænd er med. Netop beskrivelsen af de tre vise mænds lange rejse står klart efter filmen. En af dem kommenterer på et tidspunkt i filmen, at de har været undervejs i over 100 dage. De satte meget ind på at søge det vigtigste: Himlens Kongesøn. En god optakt til julemåneden. PN.

Kirkebladet. Vinter 2011-12. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2011-12. www.froslev-mors.folkekirken.dk Kirkebladet Vinter 2011-12 Side 1 Årets farverige konfirmander - som fra venstre er: Therese Nielsen, Henriette Rettig, Charlotte Agerholm, Dagmar Thomsen, Stine Jensen, Mette Ringgaard, Mette Christensen,

Læs mere

Kirkebladet. Vinter 2014-15. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2014-15. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Gudstjenester & koncerter Side 12 Søn. 21. december: 4. s. i Advent 14.00 Dragstrup: Syng julen ind. Ons. 24. december: Juleaften 11.00 Dragstrup 14.00 Outrup 15.15 Frøslev 16.30 Mollerup Tors. 25. december:

Læs mere

Kirkebladet. Forår 2015. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Alterbilledet i Outrup kirke.

Kirkebladet. Forår 2015. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Alterbilledet i Outrup kirke. Kirkebladet Forår 2015 Side 1 Alterbilledet i Outrup kirke. Påsken er en fantastik højtid, hvor vi mindes om Jesu rige kærlighed til os. Skærtorsdag indstiftede han den nye pagt, langfredag betalte han

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne kirkeblad nr. 72 advent 2010 Fattig Fattig I Berlin sidder der en mand og fortæller, at kirken har store problemer: der er ikke ret mange medlemmer af

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014

KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 BRENDERUP OG INDSLEV SOGNE Labyrintens to spørgsmål Kender du følelsen af at gå i en labyrint? Væggene klæber og klemmer, og man bare går og går og går. Engang

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere