Kirkebladet. Efterår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Efterår 2009"

Transkript

1 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup September s.e. trin s.e. trin Høst 22. Tirsdag Høst * s.e. trin Høst Oktober s.e. trin * 7. Onsdag N.I.Juul, Farsø* s.e. trin Pedersen s.e. trin Pedersen s.e. trin BUSK* BUSK* Kirkebladet Efterår 2009 November 1. Alle Helgen s.e. trin. Teatersalen kl 14* Teatersalen kl 14* Teatersalen kl 14* s.e. trin Pedersen 22. Sidste s. i kirkeår Efterårsmøde* s. i advent Junior-konf Ni læsninger December s. i advent Torsdag Advent/Lucia s. i advent Pedersen 17. Torsdag Julekoncert* s. i advent Juleaften Juledag Bemærk tidspkt Juledag Pedersen 27. Julesøndag Pedersen Gudstjenester markeret med * er omtalt nedenfor eller inden i bladet: Ved høstgudstjenesten 22. sept. kl i Mollerup medvirker spejderne. 4. okt. er der Hjemkomstgudstjeneste for Anne Grethe Frøslev i Nyk. kl okt. Gudstjeneste m. skriftemål i Frøslev kirke kl (Se s. 10) Ved BUSK-gudstjenesterne 25. okt. medvirker sydvestmors-spejdere i Outrup og konfirmanderne medvirker i Frøslev. Søn. 8. nov. er der rytmisk fælles-gudstjeneste i teatersalen (se side 10) Søn. 22. nov. kl : Efterårsmøde v/ Marianne Christiansen (Se s. 10) Julekoncerten 17. dec. er med Morsø Sangskole. (Se s. 9) NB: Der er kirkebil til alle gudstjenester i de tre kirker. Kirkebilen kan bestilles dagen før hos Karby Taxi på tlf Årets meget festlige konfirmandhold, hvis humør og evner vi forhåbentlig får rig glæde af den kommende sæson. Bl.a. er kirkesanger Thomas Erbs ved at skrive et drama-stykke til dem, og vi har kontakt til en musiklærer mhp. at etablere et band. Nyt fra menighedsrådet (s. 2) Filmaftner (s. 6-7) DK præst på canadisk prærie (s. 8) Efterårs-salme af Busk (s. 3) Teatersals-gudstj. 8. nov. (s ) Høstoffer kuverter (s. 6) Fællesspisning i forsamlingshuset (s. 2) Julekoncerter (s ) Dåb & vielse siden sidst (s. 11) Efterårsmøde 22. nov. (s.10+12)

2 Menighedsrådet var samlet den 27. august til møde i konfirmandstuen. Som indledning orienterede formanden om et møde, der skal afholdes i Ørding om skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan være af stor sundhedsmæssig betydning for den enkelte og skal tages alvorligt. Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om skimmelsvamp. Interesserede kan finde den på CFF/SKIMMELSVAMP/ SKIMMELSVAMP_05.PDF Sygemeldinger blandt præster og ledigt embede på Mors betyder, at de tilbageværende præster skal dække 25% ekstra. Derfor får vi lidt flere forskellige præster at se i vore kirker og gudstjenestetiderne ændres til kl. 9 og (eft. 1. nov.) Bodil fremlagde kvartalsregnskabet og det ser ud til, at der er plads i økonomien til at sætte nogle af de planlagte projekter i gang. Det drejer sig bl.a. om kirkegårdsdepoter i Mollerup og Outrup. Der kunne også blive et beløb til at støtte bl.a. Sydvestmorsspejdernes forberedelser til den store korpslejr, der til næste år løber af stabelen i Skive. Menighedsrådet modtager hvert år mange ansøgninger fra foreninger og lignende til forskellige godgørende formål. Rigtig mange projekter ville vi gerne støtte; men vi har valgt at prioritere det lokale arbejde, da midlerne jo ikke er ubegrænsede. Der arbejdes fortsat på, at gøre Outrup kirke og kirkegård til et smukt og spændende sted. Som tidligere nævnt, skal der plantes seljerøn langs norddiget og samme sted arbejder Svend Andersen på at få etableret en mindestenssamling. I det sydvestlige hjørne skal lapedariet være, og endelig vil kirketårnet snart være oplyst i de mørke timer. Vi skal nu have kigget nærmere på vindmølleplanerne i Sønder Herreds plantage, som Morsø kommune har fremlagt.. De skulle jo nødigt ødelægge det gode indtryk. Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Nyt fra menighedsrådet. I Mollerup arbejder vi også med belysning af kirken. Opgaven har her vist sig, at være af en lidt anden karakter end i Outrup, da der ikke er et tårn at lyse op. Vi arbejder videre med sagen. Som nævnt nedenfor mangler vi inspiration til hvordan området med urnegravpladser i Mollerup skal se ud. Vi prøver nu med en lille konkurrence. Vinterens og nogle af næste års arrangementer begynder at falde på plads. Det kan bl.a. nævnes at vi har fået overtalt Chr. Mejdahl, den tidligere formand for folketinget, til at komme til efterårsmødet Til slut kan nævnes, at vi prøver etablere et tættere samarbejde med borgerforeningerne i pastoratet. Der kunne tænkes flere opgaver, hvor vi kunne hjælpe hinanden til gavn for lokalsamfundet. AMV Der skal etableres en urneafdeling i SV hjørne af Mollerup kirkegård. Har du en god ide til hvordan den kan se ud, håber vi på en skitse og et par ord fra dig inden næste menighedsrådsmøde 9. nov. Aflever til Bent Christensen, Østervang 26 For yderligere info om placering m.m. kontakt graver Ejvind Krogh Fællesspisning i Forsamlingshuset ons. 16. sept. kl Billetter købes i Brugsen senest man. 14. sept. Pris: Voksne 50,- Børn 25,- Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige og afholdes i konfirmandstuen. Dagsorden kan fås ved at kontakte sekretæren på eller Næste møde: Man. 9. nov kl Kirkelige handlinger Døbte (4. juni - 3. sept. 2009) (Døbt i pastoratets kirker) Julie Pedersen. Oliver Agerholm Vilsgaard. William Madvig Pedersen. Viede/velsignede (4. juni - 3. september 2009) (I pastoratets kirker) Lone & Klaus Bundgaard Pedersen Afdøde (4. juni - 3. sept. 2009) (Medlemmer med bopæl i pastoratet eller gravlagt på pastoratets kirkegårde) Grethe Jensen Dora Guld Poul Bisgaard Frandsen Personnøglen Menighedsrådet: Anne Marie Vad, Staghøjvej Anne Mary Larsen, Kjeldgårdsvej Anne Pedersen, Østervang Bent A. Christensen, Østervang Berit Enevoldsen, TOR Skolevej Bodil Pedersen, Vestmorsvej Frank Christensen, Mårbækvej Henning Bæk, Majgårsvej Inger K. Dissing, Elsøvej 162, Peter Noer, Elsøvej Svend Andersen, TOR Skolevej Funktioner med honorar: Formand: Bent A. Christensen Kasserer: Bodil Pedersen Kontaktperson (personalechef) Inger Kirkeværge: Henning Bæk Webmaster: Frank Christensen Ansatte i Frøslev: Organist Vera Wolsgård Kirkesanger Thomas Erbs Ansatte i Mollerup: Organist Kirsten Mørch-Nielsen Kirkesanger Thomas Erbs Ansatte i Outrup: Organist Henrik Mørch-Nielsen Kirkesanger Svend Andersen Ansatte i hele pastoratet: Graver Ejvind Krogh (NB: Træffes indenfor arbejdstiden ) Gravermedhj. Inga Lise Jensen Sognemedhjælper: Berit Højgaard Musik samspilslærer: vakant. Kirkesangerafløser: Mette Hald Graverafløser Hans Aage Andersen Graverafløser Arne Møller Jensen Dåbsklub: Kirsten & Axel Nielsen Sognepræst Peter Albek Noer Elsøvej 250, Frøslev Afløser for præsten på ferie og fridage (fredage): Jørn A Pedersen, Lødderup

3 Teatersalsgudstjeneste 8. nov. kl. 14. De fleste folkepræster og sogne på Mors gik sidste år sammen om at arrangere en gudstjeneste i teatersalen, a la den vi plejer at være medarrangør af til Jesperhus Gospel. Det blev en succes, som vi følger op på i år, hvor endnu flere sogne har meldt sig til, og vi regner med at det bliver en fast tradition 2. søndag i november. Temaet i år er: Det du siger er du selv. Det bliver med masser af spændende musik, drama og live-interview - og en særlig gave til 450 af de fremmødte. Nærmere omtale kommer i avisen. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær til kl. 16. I må gerne bestille kirkebil. Se bagsiden. Efterårsmøde 22. nov. kl. 14 Marianne Christiansen, sognepræst i Thisted og bispekandidat har lovet at komme til vores efterårsmøde. Efter gudstjeneste i Frøslev kirke fortsættes med kaffe og foredrag i konfirmandstuen. IM s Program - åben for alle! Tors. 17. sept. kl : Bibelstudie Hos Bent A. Christensen, Østervang 26 Studie 8: Livet i nåden Tors. 1. okt. kl : Filmaften Mother Teresa første del. Ons. 7. okt. kl : Oktobermøde. Gudstjeneste med skriftemål i Frøslev kirke v/ sognepræst Niels Iver Juul, Farsø, samt 1. bibelforedrag i konfirmandlokalet. Tors. 8. okt. kl : Oktobermøde. Bibelforedrag og kaffebord i konfirmandlokalet, Elsøvej 250. Arr. IM Morsø kreds. Man. 19. okt. kl : i Nykøbing Missionshus, Nørregade 2. Lederinspiration v/ Arne Olesen. Tors. 22. okt. kl : Filmaften Mother Teresa anden del. Tors. 12. nov. kl : Filmaften Stengrunden Tors. 19. nov. : Martin Herbst I Nykøbing Missionshus, Nørregade 2. Tors. 26. nov. kl : Filmaften Vejen til Bethlehem Kontakt: Bent A. Christensen Jeg vil meget gerne gøre opmærksom på en af de nye efterårssalmer i salmebogen. Det er: Nu står der skum af bølgetop (nr. 731) som er skrevet i begyndelsen af 1990 erne af Lars Busk Sørensen, mens han boede i Langerhuse ved Harboøre. Ud over denne salme har han også fået 2 andre salmer med i salmebogen: Uberørt af byens travlhed (nr. 331) og Menneske din egen magt (nr. 370). Men tilbage til efterårssalmen, som bl.a. kan synges på melodien Lær mig, o skov, at visne glad. Jørgen Kjærgaard skriver i sin store salmekommentar flg. Salmen er et viljefast forsøg på at finde livstegn i efterårets forgængelighed. Det er det modnede, efterhånden ældede menneske, der i disse vers søger mening og trøst, og når frem til den klarhed, at det kristne evangeliums krav om kærlighed ikke kender forskel på ung og gammel, og derfor udtrykker evangeliet Guds vedkendelse af livet til enhver tid og alder. Nogle af de linjer i salmen jeg personligt har fæstet mig oftest ved er de 3 sidste linjer i 1. vers; hvor konklusionen på vejen frem, er at når vi rammes af noget er det meget vigtigt at vi mærker kærlighed - at vi oplever os elskede. Som det udtrykkes: Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed fortabte. Og i vers 3 fortælles om, at Jesus viste os kærlighedens dybde. Efterårssalme af Busk 1 Nu står der skum fra bølgetop, og blæsten river ned og op, hvad Gud en sommer skabte. Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed fortabte. 2. Nu haster skyerne forbi, og modne æbler falder i oktobermørke haver. Gud lukker årets gyldne ring, og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver. 3 Gud, lær os før din vinters gru som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Din Søn var her og viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget. 4 Her mellem modenhed og død velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer, og bryd så sindets frøskal ned, så alt i os er kærlighed den nat, da kulden kommer. Med ønsket om et af Gud rigt velsignet efterår for os alle. PN. Næste kirkeblad Næste kirkeblad, som udgives af menighedsrådet v/ kirkebladsudvalget Anne Marie Vad, Svend Andersen og Peter Albek Noer, udsendes senest tors. d. 10. dec Har I særlige ønsker til det kirkeblad, bedes I give besked senest tors. d. 19. nov på tlf eller Kirkebladet trykkes hos Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen.

4 Ældreklubbens program Julekoncerter Vi mødes mandage på Frøslev Skole 21. sept. Sang og musik mm. - v/ Ingrid og Evald m.fl. 28. sept. Besøg af sognepræst Bodil Nørager, Tødsø. 5. okt. Tur til Molermuseet med Kaffe på Feggesund Kro. (NB: Afgang i bus fra skolen! Tidspunkt meddeles senere) 12. okt. Intet - idet skolen er lukket p.g.a. efterårsferie. 19. okt. Sang og musik - v/ Erik, Vagn og Aksel s trio. 26. okt. Besøg af Niels Vestergaard Larsen. 2. nov. Sang og musik - v/ Gunhild Nørgaard. Til julekoncerten i Outrup kirke tors. d. 17. dec. kl , har vi fået en enestående aftale på plads med Sangskolen Morsø. På billederne taget ved En søndag på Mors ses flere sangere her fra sognene. Bl.a. Dagmar Vad Thomsen, Henriette Rettig og Mie Krog Sørensen. Se mere om koret på: Under Sangskolens formålsparagraf står det bl.a. at sangskolens formål er, at fremme mulighederne for talentudvikling af sangbegavede børn på Mors. Vel mødt til en spændende musikalsk aften. 9. nov. Sang og musik - v/ Niels Jørgen Rasmussen m.fl. 16. nov. Besøg Anton Toft. 23. nov. Sang og musik - v/ Helle & Jørgen Tolstrup. 30. nov. Film v/ Henning Bæk 7. dec. Juleafslutning. Gratis kørsel: Ring til Vils Taxi på tlf Vel mødt - gamle som nye deltagere. Pris pr. gang incl. kaffe: 25,- Karen Margrete & Henning Bæk Tove & Erik Nørgård Vores lokale Kirstine Bovbjerg Christensen har sammen med Stine Jacobsen og Lotte Grøn dannet Juletrio. De var alle tre med til at etablere Morsø Gymnasiums Gospelkor, som vi havde glæde af både til Teatersalsgudstjenesten og Jesperhus Gospel, hvor de sang sammen med Laura fra X-factor. Deres repertoire indeholder bl.a.: * Lille Messias * Snart kommer Frelseren * Nu tændes tusind julelys * Angels from de realms of glory * En stjerne skinner i nat. Der varieres ml. trestemmigt og solo med piano og tværfløjte. Oplev Juletrio give koncert i Lødderup kirke Ons. 25. nov. kl

5 Dansk præst på den canadiske prærie I et halvt år fra midt i nov til midt i maj 2003 havde vi stor glæde af Carl- Gustav Christensen som præst her i pastoratet. Han er nu præst i Dansk Kirke i Udlandet i Canada, hvor han bor i Edmonton sammen med sin Kirsten. Det ville jeg gerne have vist billeder af, men billederne af dem, hvor de står på trappen til den smukke præstebolig skal ses direkte på deres hjemmeside: Carl-Gustav eller pastor Gus som han kaldes kommer til Frøslev for at give os et lille indblik i forholdene derovre. Så mød endelig op til en spændende aften i konfirmandstuen ons. 4. nov. kl. 19, Carl-Gustav vil dels fortælle om det, at være dansk præst på den canadiske prærie - og så vil han i anden afdeling tage os med på tur rundt i Canada. På en ekstra hjemmeside med masser af spændende billeder fra Canada om deres oplevelser, fandt jeg lige nogle billeder. Hvad er det mon lige der her skræmmer vor ven? Vel mødt til en farverig aften med Carl-Gustav alias pastor Gus. Pastor Gus sammen med årets 4 glade og smukke konfirmander. Kirkelige midt-uge-tilbud Hjemmenes Dåbsklub I forbindelse med dåb giver menighedsrådene børnene et 3-årigt abonnement på Hjemmenes Dåbsklub. Forestås af Kirsten & Axel Nielsen ( ) Tilflyttere med børn under 3 år børn kontakt: Peter Noer ( ) Søndagsskolernes legestue. Legestuen dækker hele Mors og er gennem årene blevet benyttet af en del her fra pastoratet. Legestuen er åben hver skole-torsdag kl i Ungdomsgården. Spurvevej 2, Nykøbing Mors. Hjemmeside: Børneklubben. Børneklubben, der er tilsluttet Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler, er primært for 3-10 årige. Klubben mødes på Frøslev Skole hver anden onsdag. De næste gange: 9. og 23. sept. Ledere: Kirsten & Axel Nielsen ( ) Bettina Noer ( ) Juniorklubben Biks Juniorklubben, der er tilsluttet Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler, er for børn fra klasse. Klubben mødes hver anden onsdag kl i konfirmandstuen, Elsøvej 250. Næste gang: 16. sept. Ledere: Axel Nielsen ( ) Bodil Pedersen ( ) Frøslev-Mollerup Spejderne Alle børn fra 1. klasse og op efter er meget velkomne i Spejderhuset Knuden på hjørnet af Østervang og Møllervang i Mollerup. Ulve (1. 3.kl.): torsdage kl Spejdere: (4kl.-> ) tirsdage kl Gruppeleder: Agner Vester ( ) Grupperådsfmd.: Peter Noer ( ) Sydvestmors Spejderne De forskellige aldersgrupper mødes Hhv. tirsdage og torsdage. i Spejderhuset Sydvesten på Hedevej i Outrup. Kontakt: Ove Boll ( ) Frøslev-Mollerup-Outrup-Bands. Vi vil gerne styrke musik-livet og etablere bands i flere aldersgrupper og genrer. Er du interesseret i at deltage i et band? Kontakt: Sognepræst Peter Noer. ( ) Juniorkonfirmander. Indledende konfirmandundervisning for elever i 3. klasse. Samlingerne forgår i konfirmandstuen efter skoletid - fra efterårsferien og til udgangen af februar. Undervisningen forestås af: Sognepræst Peter Noer ( ) NB: Sognemedhjælper Berit Højgaard holder orlov. Morsø Kirkers Ungdomsklub. Hver ons. kl , i Nyk. Kirkecenter, Kirkegade 2. Facebook: Morsø Kirkers Ungdomsklub. Tjek youtube.com og søg på: MKU - the movie! Kontakt Daniel Nielsen, Frøslev ( ) Familieaftner - Stjernetræf. Af ressourcemæssige årsager vil vi ikke lave lokale familieaftner, men henvise til nogle meget fine familieaftner i Nykøbing Missionshus, hvor der dels er foredrag for forældre, samt aldersopdelte tilbud til 3 grupper børn. Èn fredag pr. mdr. kl : Næste gang: 23. okt. For yderligere oplysninger og program kontaktes: Sognepræst Peter Noer ( ) Fredagscafé. Vi har genoplivet Fredagscaféen. Vi mødes til uformelt samvær kl. 19,30-22, som en sognets dagligstue med spil, hygge, musik mm. 2. okt. & 6. nov. Kontakt Peter Noer ( ) Indre Mission. Studiegruppe ca. hver anden torsdag kl. 19,30. samt særlige arrangementer. (Se program s. 5) Kontakt: Bent A. Christensen ( ) Ældreklubben Ældreklubben mødes i perioden fra slutningen af september til påske hver skole-mandag på Frøslev Skole kl (Se program s. 4) Kontakt: Tove & Erik Nørgård ( ) Karen Margr. & Henning ( ) Besøgstjeneste Ønsker du fast besøg af en fra lokalområdet er der flere som gerne vil komme: bl.a. Else Wraae og Erik Nørgaard. Kontakt præsten Peter Noer ( ) Se endvidere på sognenes hjemmeside hvor der er yderligere omtale og program

6 Efter et par rigtig gode filmeftermiddage i foråret i ældreklubben med filmen Moder Teresa, blev det besluttet, at det skulle alle have mulighed for at deltage i på hverdagsaftener. Men ikke nok med det. Vi har valgt denne sæson, som et særligt projekt, at sætte fokus på film. Ud over filmen om Moder Teresa, der strækker sig over 2 aftener, tager vi 2 film yderligere i efteråret og regner med 4-5 film efter nytår. Vi er ved at sikre de sidste licenser til disse film - og glæder os til være en flok sammen om at se dem - og efterfølgende at få en lille snak om dem. Yderligere foromtale af efterårets film kan bl.a. findes på Af andre hjemmesider, der sætter fokus på film til eftertanke i kirkelige sammenhænge, kan nævnes: kirkefilm.dk, samt kirkeogfilm.dk Telegrammer og postkort sælges. Fine telegrammer af kirkerne og postkort sælges til flg. priser: Telegrammer: 5,- 3 stk. for 10,- Postkort: 2,- 7 stk. for 10,- Kontakt: Svend Andersen Siden 1997, hvor vi har foretaget høstofferindsamlingen vha. en særlig høstoffer-kuvert, er høstofferet steget langt de fleste år indtil finanskrisen sidste år. Opgjort i hele kroner ser det ud som flg. 1997: : : : : : : : : : : : Film-aftner Torsdag 1. okt. kl ser vi første del af Moder Teresa (90 min) Torsdag 22. okt. kl ser vi anden del af Moder Teresa (85 min) Moder Teresa er kendt af rigtig mange mennesker ud over hele jorden. Uanset nationalitet og trosretning og politisk ståsted har man respekt for denne kvinde, der viste kærlighed til de svageste. Hun står for mange som måske det største eksempel på kristen næstekærlighed i vor tid. Første film omhandler tiden frem til og med 1950, hvor Moder Teresa får lov at oprette Barmhjertighedens Missionærer. Anden film omhandler tiden derefter, hvor Barmhjertighedens Missionærer udvikles og vokser. I 1979 modtog hun Nobels fredspris. Ordenen voksede konstant, og da Moder Teresa døde i 1997, opererede den med 610 missioner i 123 lande. I år omdeles høst-offer-kuverterne igen sammen med kirkebladet, men vil også ligge i kirkerne til og med sidste høstgudstjeneste søn. d. 27. september. Høstofferkuverterne kan også rekvireres ved at ringe til præsten Med håb om, at der også i år vil være mange glade givere til gavn for projekterne. Torsdag 12. nov. kl ser vi: Stengrunden - Herrens hammer. På 100 min. ser vi en fin filmatisering af romanen Stengrunden, af den meget kendte svenske biskop Bo Giertz. Bogens tre dele handler om tre præster i tre tidsaldre og deres kampe for at finde et ståsted på kirkens grund i Sverige i 1800-tallet. De kæmper alle tre med mange af de samme spørgsmål, såsom skyld, omvendelse, fromhed og hykleri. Ud over at bogen giver tre meget præcise tidsbilleder og beskrivelser af fx præsters hjemmebesøg og overhøring af familier, så er Stengrunden samtidig en slags troslære forklædt som roman. Igennem bogens hovedpersoner og de tre store afsnit, Herrens hammer, Jesus alene og På denne klippe, formidles klassisk, luthersk kristendom. Bogens formentlig mest berømte afsnit findes i bogens første del, hvor den unge, nyuddannede magister, Savonius, for første gang møder evangeliet om Jesus, i kød og blod i en klassisk, luthersk udlægning. Savonius nyder det nye liv blandt kirkens øverste mænd, og da han inviteres til fest i provstegården, er det for ham en anledning til at tage det fineste tøj på og deltage i gode samtaler om kultur, kunst og filosofi. Da han midt under festen i provstegården bliver kommanderet af sted for at besøge den døende bonde Johannes, møder han for første gang menneskets virkelige behov for Jesu frelsergerning, og han møder for første gang den Jesus, som kalder syndere og ved hvis blod, der er frelse og forsoning. Film-aftner Torsdag 26. nov. kl ser vi: Vejen til Bethlehem. På 101 min. kommer vi tæt på tiden omkring Jesu fødsel. Filmen illustrerer fint de politiske og sociale forhold på den tid og beskriver, hvordan dagligdagen kunne have formet sig for dem med rejser, høst, skattebetaling, leg, forlovelse, m.m. Og de store kendte begivenheder, med besøget af englen Gabriel, Josefs drøm, og de tre vise mænd er med. Netop beskrivelsen af de tre vise mænds lange rejse står klart efter filmen. En af dem kommenterer på et tidspunkt i filmen, at de har været undervejs i over 100 dage. De satte meget ind på at søge det vigtigste: Himlens Kongesøn. En god optakt til julemåneden. PN.

Kirkebladet. froslev-mors.folkekirken.dk. Efterår 2005. Menighedsrådet arbejder på at lave postkort

Kirkebladet. froslev-mors.folkekirken.dk. Efterår 2005. Menighedsrådet arbejder på at lave postkort Kirkebladet Efterår 2005 Mollerup kirke Mollerup kirke froslev-mors.folkekirken.dk Frøsle Menighedsrådet arbejder på at lave postkort Vi arbejder på at få lavet en masse postkort med billeder af de 3 kirker

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2010. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Sommer 2010. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup Juni 13. 2. s.e. trin. - - - - - - 10.30 20. 3. s.e. trin. - - - 9.00 Pedersen - - - 27. 4. s.e. trin. 10.30 - - - - - - Juli 4. 5. s.e. trin.

Læs mere

Kirkebladet. Efterår 2010. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Efterår 2010. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup September 22. Onsdag 13.30 Husholdnings. - - - - - - 23. Torsdag - - - 19.00 HØST* - - - 25. Lørdag - - - - - - 10.00 Udstilling* 26. 17. s.e.

Læs mere

Kirkebladet. www.folkekirken.dk/sogn/froslev. Konfirmander i Outrup og Frøslev kirker Se side 3. Nyt tag på Frøslev Kirke. Gospelkoncer i Jesperhus

Kirkebladet. www.folkekirken.dk/sogn/froslev. Konfirmander i Outrup og Frøslev kirker Se side 3. Nyt tag på Frøslev Kirke. Gospelkoncer i Jesperhus Kirkebladet www.folkekirken.dk/sogn/froslev Konfirmander i Outrup og Frøslev kirker Se side 3 Nyt tag på Frøslev Kirke Se side 5 Gospelkoncer i Jesperhus Se side 5 Farvel og tak! Præstens hjørne Tid der

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2015. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Sommer 2015. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Gudstjenester koncerter Side 12 Søn. 12. juli: 6. s. e. trinitatis 10.30 Mollerup Søn. 19. juli: 7. s. e. trinitatis 10.30 Outrup Man. 20. juli: Markedsgudstjeneste Vildsund Marked med musik v. Iversen

Læs mere

Kirkebladet. froslev-mors.folkekirken.dk. Sommer 2005

Kirkebladet. froslev-mors.folkekirken.dk. Sommer 2005 Kirkebladet Sommer 2005 froslev-mors.folkekirken.dk Fotografens billede af samtlige konfirmander 2005 Anna-Marie, Louise, Jeannette, Louise, Karina, Maria, Nathalie Jesper, Mike, Casper, Brian, Thomas,

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet. Efterår 2013. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Sogneparken indvies 22. sept. kl. 14

Kirkebladet. Efterår 2013. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Sogneparken indvies 22. sept. kl. 14 Gudstjenester & koncerter Side 12 Man. 16. september: * Frøslev 19.00 HØST-sange mm. Ons. 18. september: * Mollerup 19.00 HØST-sange mm. Søn. 22. september 17. s. e. trinitatis. * Outrup 10.30 HØST m.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet. Vinter 2009-10. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2009-10. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Kirkebladet Vinter 2009-10 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup December 6. 2. s. i advent - - - - - - 10.30 10. Torsdag 19.00 Advent/Lucia* - - - - - - 13. 3. s. i advent - - - 9.00 Pedersen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet. Vinter 2013-14. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2013-14. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Tors. 19. december: Julekoncert Outrup 19.00: v/ FDF-orkester Søn. 22. december: 4. s. i advent. Mollerup 9.00 v/ Trine Gjørtz Dragstrup 15.30 Syng julen ind + Gløgg og

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2009

Kirkebladet. Sommer 2009 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup Juni 14. 1. s.e. trin. 10.15 - - - - - - 21. 2. s.e. trin. - - - - - - 9.00 Pedersen 28. 3. s.e. trin. - - - 10.15 - - - Juli 5. 4. s.e. trin. - - - -

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2014. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Sommer 2014. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Tor. 10. juli: Outrup 19.00 med kaffe og havevandring hos Tove & Erik Nørgaard, Telefonvejen Lør. 12. juli: Familiegudstjeneste Outrup 10.30 m. dåb Søn. 13. juli: 4. s.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet. Efterår 2015. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Efterår 2015. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 11. oktober: 19. s. e. trinitatis 10.30 Dragstrup m. dåb Søn. 18. oktober: 20. s. e. trinitatis 9.00 Mollerup v/ Sunesen. Søn. 25. oktober: 21. s. e. trinitatis 10.30

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet. Forår 2015. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Alterbilledet i Outrup kirke.

Kirkebladet. Forår 2015. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Alterbilledet i Outrup kirke. Kirkebladet Forår 2015 Side 1 Alterbilledet i Outrup kirke. Påsken er en fantastik højtid, hvor vi mindes om Jesu rige kærlighed til os. Skærtorsdag indstiftede han den nye pagt, langfredag betalte han

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Kirkebladet. Forår 2011. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Forår 2011. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup Marts 9. Onsdag 19.30 Ungdoms* - - - - - - 13. 1. s. i fasten - - - 9.00 Jens Pind J. - - - 20. 2. s. i fasten 9.00 Jens Pind J. - - - - - - 27.

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkebladet. Sommer Gudstjenester & koncerter.

Kirkebladet. Sommer Gudstjenester & koncerter. Gudstjenester & koncerter Side 12 NB: Står der ikke Sunesen ved gudstjenesten ledes den af Peter Noer Søn. 23. juli: 6. s. efter Trinitatis 10.30 Outrup m. dåb Man. 24. juli: Markedsgudstjeneste Hotel

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015 September - Oktober - November 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Konfirmander 2015 Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmander 3 Sogneudflugt 4 Aktiviteter i sognene 5 Nyt fra beboerforeningerne

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere