Kirkebladet. Efterår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Efterår 2009"

Transkript

1 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup September s.e. trin s.e. trin Høst 22. Tirsdag Høst * s.e. trin Høst Oktober s.e. trin * 7. Onsdag N.I.Juul, Farsø* s.e. trin Pedersen s.e. trin Pedersen s.e. trin BUSK* BUSK* Kirkebladet Efterår 2009 November 1. Alle Helgen s.e. trin. Teatersalen kl 14* Teatersalen kl 14* Teatersalen kl 14* s.e. trin Pedersen 22. Sidste s. i kirkeår Efterårsmøde* s. i advent Junior-konf Ni læsninger December s. i advent Torsdag Advent/Lucia s. i advent Pedersen 17. Torsdag Julekoncert* s. i advent Juleaften Juledag Bemærk tidspkt Juledag Pedersen 27. Julesøndag Pedersen Gudstjenester markeret med * er omtalt nedenfor eller inden i bladet: Ved høstgudstjenesten 22. sept. kl i Mollerup medvirker spejderne. 4. okt. er der Hjemkomstgudstjeneste for Anne Grethe Frøslev i Nyk. kl okt. Gudstjeneste m. skriftemål i Frøslev kirke kl (Se s. 10) Ved BUSK-gudstjenesterne 25. okt. medvirker sydvestmors-spejdere i Outrup og konfirmanderne medvirker i Frøslev. Søn. 8. nov. er der rytmisk fælles-gudstjeneste i teatersalen (se side 10) Søn. 22. nov. kl : Efterårsmøde v/ Marianne Christiansen (Se s. 10) Julekoncerten 17. dec. er med Morsø Sangskole. (Se s. 9) NB: Der er kirkebil til alle gudstjenester i de tre kirker. Kirkebilen kan bestilles dagen før hos Karby Taxi på tlf Årets meget festlige konfirmandhold, hvis humør og evner vi forhåbentlig får rig glæde af den kommende sæson. Bl.a. er kirkesanger Thomas Erbs ved at skrive et drama-stykke til dem, og vi har kontakt til en musiklærer mhp. at etablere et band. Nyt fra menighedsrådet (s. 2) Filmaftner (s. 6-7) DK præst på canadisk prærie (s. 8) Efterårs-salme af Busk (s. 3) Teatersals-gudstj. 8. nov. (s ) Høstoffer kuverter (s. 6) Fællesspisning i forsamlingshuset (s. 2) Julekoncerter (s ) Dåb & vielse siden sidst (s. 11) Efterårsmøde 22. nov. (s.10+12)

2 Menighedsrådet var samlet den 27. august til møde i konfirmandstuen. Som indledning orienterede formanden om et møde, der skal afholdes i Ørding om skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan være af stor sundhedsmæssig betydning for den enkelte og skal tages alvorligt. Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om skimmelsvamp. Interesserede kan finde den på CFF/SKIMMELSVAMP/ SKIMMELSVAMP_05.PDF Sygemeldinger blandt præster og ledigt embede på Mors betyder, at de tilbageværende præster skal dække 25% ekstra. Derfor får vi lidt flere forskellige præster at se i vore kirker og gudstjenestetiderne ændres til kl. 9 og (eft. 1. nov.) Bodil fremlagde kvartalsregnskabet og det ser ud til, at der er plads i økonomien til at sætte nogle af de planlagte projekter i gang. Det drejer sig bl.a. om kirkegårdsdepoter i Mollerup og Outrup. Der kunne også blive et beløb til at støtte bl.a. Sydvestmorsspejdernes forberedelser til den store korpslejr, der til næste år løber af stabelen i Skive. Menighedsrådet modtager hvert år mange ansøgninger fra foreninger og lignende til forskellige godgørende formål. Rigtig mange projekter ville vi gerne støtte; men vi har valgt at prioritere det lokale arbejde, da midlerne jo ikke er ubegrænsede. Der arbejdes fortsat på, at gøre Outrup kirke og kirkegård til et smukt og spændende sted. Som tidligere nævnt, skal der plantes seljerøn langs norddiget og samme sted arbejder Svend Andersen på at få etableret en mindestenssamling. I det sydvestlige hjørne skal lapedariet være, og endelig vil kirketårnet snart være oplyst i de mørke timer. Vi skal nu have kigget nærmere på vindmølleplanerne i Sønder Herreds plantage, som Morsø kommune har fremlagt.. De skulle jo nødigt ødelægge det gode indtryk. Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Nyt fra menighedsrådet. I Mollerup arbejder vi også med belysning af kirken. Opgaven har her vist sig, at være af en lidt anden karakter end i Outrup, da der ikke er et tårn at lyse op. Vi arbejder videre med sagen. Som nævnt nedenfor mangler vi inspiration til hvordan området med urnegravpladser i Mollerup skal se ud. Vi prøver nu med en lille konkurrence. Vinterens og nogle af næste års arrangementer begynder at falde på plads. Det kan bl.a. nævnes at vi har fået overtalt Chr. Mejdahl, den tidligere formand for folketinget, til at komme til efterårsmødet Til slut kan nævnes, at vi prøver etablere et tættere samarbejde med borgerforeningerne i pastoratet. Der kunne tænkes flere opgaver, hvor vi kunne hjælpe hinanden til gavn for lokalsamfundet. AMV Der skal etableres en urneafdeling i SV hjørne af Mollerup kirkegård. Har du en god ide til hvordan den kan se ud, håber vi på en skitse og et par ord fra dig inden næste menighedsrådsmøde 9. nov. Aflever til Bent Christensen, Østervang 26 For yderligere info om placering m.m. kontakt graver Ejvind Krogh Fællesspisning i Forsamlingshuset ons. 16. sept. kl Billetter købes i Brugsen senest man. 14. sept. Pris: Voksne 50,- Børn 25,- Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige og afholdes i konfirmandstuen. Dagsorden kan fås ved at kontakte sekretæren på eller Næste møde: Man. 9. nov kl Kirkelige handlinger Døbte (4. juni - 3. sept. 2009) (Døbt i pastoratets kirker) Julie Pedersen. Oliver Agerholm Vilsgaard. William Madvig Pedersen. Viede/velsignede (4. juni - 3. september 2009) (I pastoratets kirker) Lone & Klaus Bundgaard Pedersen Afdøde (4. juni - 3. sept. 2009) (Medlemmer med bopæl i pastoratet eller gravlagt på pastoratets kirkegårde) Grethe Jensen Dora Guld Poul Bisgaard Frandsen Personnøglen Menighedsrådet: Anne Marie Vad, Staghøjvej Anne Mary Larsen, Kjeldgårdsvej Anne Pedersen, Østervang Bent A. Christensen, Østervang Berit Enevoldsen, TOR Skolevej Bodil Pedersen, Vestmorsvej Frank Christensen, Mårbækvej Henning Bæk, Majgårsvej Inger K. Dissing, Elsøvej 162, Peter Noer, Elsøvej Svend Andersen, TOR Skolevej Funktioner med honorar: Formand: Bent A. Christensen Kasserer: Bodil Pedersen Kontaktperson (personalechef) Inger Kirkeværge: Henning Bæk Webmaster: Frank Christensen Ansatte i Frøslev: Organist Vera Wolsgård Kirkesanger Thomas Erbs Ansatte i Mollerup: Organist Kirsten Mørch-Nielsen Kirkesanger Thomas Erbs Ansatte i Outrup: Organist Henrik Mørch-Nielsen Kirkesanger Svend Andersen Ansatte i hele pastoratet: Graver Ejvind Krogh (NB: Træffes indenfor arbejdstiden ) Gravermedhj. Inga Lise Jensen Sognemedhjælper: Berit Højgaard Musik samspilslærer: vakant. Kirkesangerafløser: Mette Hald Graverafløser Hans Aage Andersen Graverafløser Arne Møller Jensen Dåbsklub: Kirsten & Axel Nielsen Sognepræst Peter Albek Noer Elsøvej 250, Frøslev Afløser for præsten på ferie og fridage (fredage): Jørn A Pedersen, Lødderup

3 Teatersalsgudstjeneste 8. nov. kl. 14. De fleste folkepræster og sogne på Mors gik sidste år sammen om at arrangere en gudstjeneste i teatersalen, a la den vi plejer at være medarrangør af til Jesperhus Gospel. Det blev en succes, som vi følger op på i år, hvor endnu flere sogne har meldt sig til, og vi regner med at det bliver en fast tradition 2. søndag i november. Temaet i år er: Det du siger er du selv. Det bliver med masser af spændende musik, drama og live-interview - og en særlig gave til 450 af de fremmødte. Nærmere omtale kommer i avisen. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær til kl. 16. I må gerne bestille kirkebil. Se bagsiden. Efterårsmøde 22. nov. kl. 14 Marianne Christiansen, sognepræst i Thisted og bispekandidat har lovet at komme til vores efterårsmøde. Efter gudstjeneste i Frøslev kirke fortsættes med kaffe og foredrag i konfirmandstuen. IM s Program - åben for alle! Tors. 17. sept. kl : Bibelstudie Hos Bent A. Christensen, Østervang 26 Studie 8: Livet i nåden Tors. 1. okt. kl : Filmaften Mother Teresa første del. Ons. 7. okt. kl : Oktobermøde. Gudstjeneste med skriftemål i Frøslev kirke v/ sognepræst Niels Iver Juul, Farsø, samt 1. bibelforedrag i konfirmandlokalet. Tors. 8. okt. kl : Oktobermøde. Bibelforedrag og kaffebord i konfirmandlokalet, Elsøvej 250. Arr. IM Morsø kreds. Man. 19. okt. kl : i Nykøbing Missionshus, Nørregade 2. Lederinspiration v/ Arne Olesen. Tors. 22. okt. kl : Filmaften Mother Teresa anden del. Tors. 12. nov. kl : Filmaften Stengrunden Tors. 19. nov. : Martin Herbst I Nykøbing Missionshus, Nørregade 2. Tors. 26. nov. kl : Filmaften Vejen til Bethlehem Kontakt: Bent A. Christensen Jeg vil meget gerne gøre opmærksom på en af de nye efterårssalmer i salmebogen. Det er: Nu står der skum af bølgetop (nr. 731) som er skrevet i begyndelsen af 1990 erne af Lars Busk Sørensen, mens han boede i Langerhuse ved Harboøre. Ud over denne salme har han også fået 2 andre salmer med i salmebogen: Uberørt af byens travlhed (nr. 331) og Menneske din egen magt (nr. 370). Men tilbage til efterårssalmen, som bl.a. kan synges på melodien Lær mig, o skov, at visne glad. Jørgen Kjærgaard skriver i sin store salmekommentar flg. Salmen er et viljefast forsøg på at finde livstegn i efterårets forgængelighed. Det er det modnede, efterhånden ældede menneske, der i disse vers søger mening og trøst, og når frem til den klarhed, at det kristne evangeliums krav om kærlighed ikke kender forskel på ung og gammel, og derfor udtrykker evangeliet Guds vedkendelse af livet til enhver tid og alder. Nogle af de linjer i salmen jeg personligt har fæstet mig oftest ved er de 3 sidste linjer i 1. vers; hvor konklusionen på vejen frem, er at når vi rammes af noget er det meget vigtigt at vi mærker kærlighed - at vi oplever os elskede. Som det udtrykkes: Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed fortabte. Og i vers 3 fortælles om, at Jesus viste os kærlighedens dybde. Efterårssalme af Busk 1 Nu står der skum fra bølgetop, og blæsten river ned og op, hvad Gud en sommer skabte. Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed fortabte. 2. Nu haster skyerne forbi, og modne æbler falder i oktobermørke haver. Gud lukker årets gyldne ring, og sindet samler sig omkring de lyse nætters gaver. 3 Gud, lær os før din vinters gru som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Din Søn var her og viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget. 4 Her mellem modenhed og død velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer, og bryd så sindets frøskal ned, så alt i os er kærlighed den nat, da kulden kommer. Med ønsket om et af Gud rigt velsignet efterår for os alle. PN. Næste kirkeblad Næste kirkeblad, som udgives af menighedsrådet v/ kirkebladsudvalget Anne Marie Vad, Svend Andersen og Peter Albek Noer, udsendes senest tors. d. 10. dec Har I særlige ønsker til det kirkeblad, bedes I give besked senest tors. d. 19. nov på tlf eller Kirkebladet trykkes hos Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen.

4 Ældreklubbens program Julekoncerter Vi mødes mandage på Frøslev Skole 21. sept. Sang og musik mm. - v/ Ingrid og Evald m.fl. 28. sept. Besøg af sognepræst Bodil Nørager, Tødsø. 5. okt. Tur til Molermuseet med Kaffe på Feggesund Kro. (NB: Afgang i bus fra skolen! Tidspunkt meddeles senere) 12. okt. Intet - idet skolen er lukket p.g.a. efterårsferie. 19. okt. Sang og musik - v/ Erik, Vagn og Aksel s trio. 26. okt. Besøg af Niels Vestergaard Larsen. 2. nov. Sang og musik - v/ Gunhild Nørgaard. Til julekoncerten i Outrup kirke tors. d. 17. dec. kl , har vi fået en enestående aftale på plads med Sangskolen Morsø. På billederne taget ved En søndag på Mors ses flere sangere her fra sognene. Bl.a. Dagmar Vad Thomsen, Henriette Rettig og Mie Krog Sørensen. Se mere om koret på: Under Sangskolens formålsparagraf står det bl.a. at sangskolens formål er, at fremme mulighederne for talentudvikling af sangbegavede børn på Mors. Vel mødt til en spændende musikalsk aften. 9. nov. Sang og musik - v/ Niels Jørgen Rasmussen m.fl. 16. nov. Besøg Anton Toft. 23. nov. Sang og musik - v/ Helle & Jørgen Tolstrup. 30. nov. Film v/ Henning Bæk 7. dec. Juleafslutning. Gratis kørsel: Ring til Vils Taxi på tlf Vel mødt - gamle som nye deltagere. Pris pr. gang incl. kaffe: 25,- Karen Margrete & Henning Bæk Tove & Erik Nørgård Vores lokale Kirstine Bovbjerg Christensen har sammen med Stine Jacobsen og Lotte Grøn dannet Juletrio. De var alle tre med til at etablere Morsø Gymnasiums Gospelkor, som vi havde glæde af både til Teatersalsgudstjenesten og Jesperhus Gospel, hvor de sang sammen med Laura fra X-factor. Deres repertoire indeholder bl.a.: * Lille Messias * Snart kommer Frelseren * Nu tændes tusind julelys * Angels from de realms of glory * En stjerne skinner i nat. Der varieres ml. trestemmigt og solo med piano og tværfløjte. Oplev Juletrio give koncert i Lødderup kirke Ons. 25. nov. kl

5 Dansk præst på den canadiske prærie I et halvt år fra midt i nov til midt i maj 2003 havde vi stor glæde af Carl- Gustav Christensen som præst her i pastoratet. Han er nu præst i Dansk Kirke i Udlandet i Canada, hvor han bor i Edmonton sammen med sin Kirsten. Det ville jeg gerne have vist billeder af, men billederne af dem, hvor de står på trappen til den smukke præstebolig skal ses direkte på deres hjemmeside: Carl-Gustav eller pastor Gus som han kaldes kommer til Frøslev for at give os et lille indblik i forholdene derovre. Så mød endelig op til en spændende aften i konfirmandstuen ons. 4. nov. kl. 19, Carl-Gustav vil dels fortælle om det, at være dansk præst på den canadiske prærie - og så vil han i anden afdeling tage os med på tur rundt i Canada. På en ekstra hjemmeside med masser af spændende billeder fra Canada om deres oplevelser, fandt jeg lige nogle billeder. Hvad er det mon lige der her skræmmer vor ven? Vel mødt til en farverig aften med Carl-Gustav alias pastor Gus. Pastor Gus sammen med årets 4 glade og smukke konfirmander. Kirkelige midt-uge-tilbud Hjemmenes Dåbsklub I forbindelse med dåb giver menighedsrådene børnene et 3-årigt abonnement på Hjemmenes Dåbsklub. Forestås af Kirsten & Axel Nielsen ( ) Tilflyttere med børn under 3 år børn kontakt: Peter Noer ( ) Søndagsskolernes legestue. Legestuen dækker hele Mors og er gennem årene blevet benyttet af en del her fra pastoratet. Legestuen er åben hver skole-torsdag kl i Ungdomsgården. Spurvevej 2, Nykøbing Mors. Hjemmeside: Børneklubben. Børneklubben, der er tilsluttet Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler, er primært for 3-10 årige. Klubben mødes på Frøslev Skole hver anden onsdag. De næste gange: 9. og 23. sept. Ledere: Kirsten & Axel Nielsen ( ) Bettina Noer ( ) Juniorklubben Biks Juniorklubben, der er tilsluttet Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler, er for børn fra klasse. Klubben mødes hver anden onsdag kl i konfirmandstuen, Elsøvej 250. Næste gang: 16. sept. Ledere: Axel Nielsen ( ) Bodil Pedersen ( ) Frøslev-Mollerup Spejderne Alle børn fra 1. klasse og op efter er meget velkomne i Spejderhuset Knuden på hjørnet af Østervang og Møllervang i Mollerup. Ulve (1. 3.kl.): torsdage kl Spejdere: (4kl.-> ) tirsdage kl Gruppeleder: Agner Vester ( ) Grupperådsfmd.: Peter Noer ( ) Sydvestmors Spejderne De forskellige aldersgrupper mødes Hhv. tirsdage og torsdage. i Spejderhuset Sydvesten på Hedevej i Outrup. Kontakt: Ove Boll ( ) Frøslev-Mollerup-Outrup-Bands. Vi vil gerne styrke musik-livet og etablere bands i flere aldersgrupper og genrer. Er du interesseret i at deltage i et band? Kontakt: Sognepræst Peter Noer. ( ) Juniorkonfirmander. Indledende konfirmandundervisning for elever i 3. klasse. Samlingerne forgår i konfirmandstuen efter skoletid - fra efterårsferien og til udgangen af februar. Undervisningen forestås af: Sognepræst Peter Noer ( ) NB: Sognemedhjælper Berit Højgaard holder orlov. Morsø Kirkers Ungdomsklub. Hver ons. kl , i Nyk. Kirkecenter, Kirkegade 2. Facebook: Morsø Kirkers Ungdomsklub. Tjek youtube.com og søg på: MKU - the movie! Kontakt Daniel Nielsen, Frøslev ( ) Familieaftner - Stjernetræf. Af ressourcemæssige årsager vil vi ikke lave lokale familieaftner, men henvise til nogle meget fine familieaftner i Nykøbing Missionshus, hvor der dels er foredrag for forældre, samt aldersopdelte tilbud til 3 grupper børn. Èn fredag pr. mdr. kl : Næste gang: 23. okt. For yderligere oplysninger og program kontaktes: Sognepræst Peter Noer ( ) Fredagscafé. Vi har genoplivet Fredagscaféen. Vi mødes til uformelt samvær kl. 19,30-22, som en sognets dagligstue med spil, hygge, musik mm. 2. okt. & 6. nov. Kontakt Peter Noer ( ) Indre Mission. Studiegruppe ca. hver anden torsdag kl. 19,30. samt særlige arrangementer. (Se program s. 5) Kontakt: Bent A. Christensen ( ) Ældreklubben Ældreklubben mødes i perioden fra slutningen af september til påske hver skole-mandag på Frøslev Skole kl (Se program s. 4) Kontakt: Tove & Erik Nørgård ( ) Karen Margr. & Henning ( ) Besøgstjeneste Ønsker du fast besøg af en fra lokalområdet er der flere som gerne vil komme: bl.a. Else Wraae og Erik Nørgaard. Kontakt præsten Peter Noer ( ) Se endvidere på sognenes hjemmeside hvor der er yderligere omtale og program

6 Efter et par rigtig gode filmeftermiddage i foråret i ældreklubben med filmen Moder Teresa, blev det besluttet, at det skulle alle have mulighed for at deltage i på hverdagsaftener. Men ikke nok med det. Vi har valgt denne sæson, som et særligt projekt, at sætte fokus på film. Ud over filmen om Moder Teresa, der strækker sig over 2 aftener, tager vi 2 film yderligere i efteråret og regner med 4-5 film efter nytår. Vi er ved at sikre de sidste licenser til disse film - og glæder os til være en flok sammen om at se dem - og efterfølgende at få en lille snak om dem. Yderligere foromtale af efterårets film kan bl.a. findes på Af andre hjemmesider, der sætter fokus på film til eftertanke i kirkelige sammenhænge, kan nævnes: kirkefilm.dk, samt kirkeogfilm.dk Telegrammer og postkort sælges. Fine telegrammer af kirkerne og postkort sælges til flg. priser: Telegrammer: 5,- 3 stk. for 10,- Postkort: 2,- 7 stk. for 10,- Kontakt: Svend Andersen Siden 1997, hvor vi har foretaget høstofferindsamlingen vha. en særlig høstoffer-kuvert, er høstofferet steget langt de fleste år indtil finanskrisen sidste år. Opgjort i hele kroner ser det ud som flg. 1997: : : : : : : : : : : : Film-aftner Torsdag 1. okt. kl ser vi første del af Moder Teresa (90 min) Torsdag 22. okt. kl ser vi anden del af Moder Teresa (85 min) Moder Teresa er kendt af rigtig mange mennesker ud over hele jorden. Uanset nationalitet og trosretning og politisk ståsted har man respekt for denne kvinde, der viste kærlighed til de svageste. Hun står for mange som måske det største eksempel på kristen næstekærlighed i vor tid. Første film omhandler tiden frem til og med 1950, hvor Moder Teresa får lov at oprette Barmhjertighedens Missionærer. Anden film omhandler tiden derefter, hvor Barmhjertighedens Missionærer udvikles og vokser. I 1979 modtog hun Nobels fredspris. Ordenen voksede konstant, og da Moder Teresa døde i 1997, opererede den med 610 missioner i 123 lande. I år omdeles høst-offer-kuverterne igen sammen med kirkebladet, men vil også ligge i kirkerne til og med sidste høstgudstjeneste søn. d. 27. september. Høstofferkuverterne kan også rekvireres ved at ringe til præsten Med håb om, at der også i år vil være mange glade givere til gavn for projekterne. Torsdag 12. nov. kl ser vi: Stengrunden - Herrens hammer. På 100 min. ser vi en fin filmatisering af romanen Stengrunden, af den meget kendte svenske biskop Bo Giertz. Bogens tre dele handler om tre præster i tre tidsaldre og deres kampe for at finde et ståsted på kirkens grund i Sverige i 1800-tallet. De kæmper alle tre med mange af de samme spørgsmål, såsom skyld, omvendelse, fromhed og hykleri. Ud over at bogen giver tre meget præcise tidsbilleder og beskrivelser af fx præsters hjemmebesøg og overhøring af familier, så er Stengrunden samtidig en slags troslære forklædt som roman. Igennem bogens hovedpersoner og de tre store afsnit, Herrens hammer, Jesus alene og På denne klippe, formidles klassisk, luthersk kristendom. Bogens formentlig mest berømte afsnit findes i bogens første del, hvor den unge, nyuddannede magister, Savonius, for første gang møder evangeliet om Jesus, i kød og blod i en klassisk, luthersk udlægning. Savonius nyder det nye liv blandt kirkens øverste mænd, og da han inviteres til fest i provstegården, er det for ham en anledning til at tage det fineste tøj på og deltage i gode samtaler om kultur, kunst og filosofi. Da han midt under festen i provstegården bliver kommanderet af sted for at besøge den døende bonde Johannes, møder han for første gang menneskets virkelige behov for Jesu frelsergerning, og han møder for første gang den Jesus, som kalder syndere og ved hvis blod, der er frelse og forsoning. Film-aftner Torsdag 26. nov. kl ser vi: Vejen til Bethlehem. På 101 min. kommer vi tæt på tiden omkring Jesu fødsel. Filmen illustrerer fint de politiske og sociale forhold på den tid og beskriver, hvordan dagligdagen kunne have formet sig for dem med rejser, høst, skattebetaling, leg, forlovelse, m.m. Og de store kendte begivenheder, med besøget af englen Gabriel, Josefs drøm, og de tre vise mænd er med. Netop beskrivelsen af de tre vise mænds lange rejse står klart efter filmen. En af dem kommenterer på et tidspunkt i filmen, at de har været undervejs i over 100 dage. De satte meget ind på at søge det vigtigste: Himlens Kongesøn. En god optakt til julemåneden. PN.

Kirkebladet. Efterår 2013. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Sogneparken indvies 22. sept. kl. 14

Kirkebladet. Efterår 2013. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Sogneparken indvies 22. sept. kl. 14 Gudstjenester & koncerter Side 12 Man. 16. september: * Frøslev 19.00 HØST-sange mm. Ons. 18. september: * Mollerup 19.00 HØST-sange mm. Søn. 22. september 17. s. e. trinitatis. * Outrup 10.30 HØST m.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2014. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Sommer 2014. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Tor. 10. juli: Outrup 19.00 med kaffe og havevandring hos Tove & Erik Nørgaard, Telefonvejen Lør. 12. juli: Familiegudstjeneste Outrup 10.30 m. dåb Søn. 13. juli: 4. s.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. Forår 2015. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Alterbilledet i Outrup kirke.

Kirkebladet. Forår 2015. www.froslev-mors.folkekirken.dk. Alterbilledet i Outrup kirke. Kirkebladet Forår 2015 Side 1 Alterbilledet i Outrup kirke. Påsken er en fantastik højtid, hvor vi mindes om Jesu rige kærlighed til os. Skærtorsdag indstiftede han den nye pagt, langfredag betalte han

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet. Forår 2011. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Forår 2011. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Side 12 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup Marts 9. Onsdag 19.30 Ungdoms* - - - - - - 13. 1. s. i fasten - - - 9.00 Jens Pind J. - - - 20. 2. s. i fasten 9.00 Jens Pind J. - - - - - - 27.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Vinter 2012-13. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2012-13. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Gudstjenester & koncerter Side 12 16. december: 3. s. i advent. Dragstrup 15.00 Syng julen ind + Gløgg og klejner. 18. december: Tirsdag: Julekoncert * Outrup 19.00: Sangskolen Morsø* 23. december: 4.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet. Vinter 2011-12. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2011-12. www.froslev-mors.folkekirken.dk Kirkebladet Vinter 2011-12 Side 1 Årets farverige konfirmander - som fra venstre er: Therese Nielsen, Henriette Rettig, Charlotte Agerholm, Dagmar Thomsen, Stine Jensen, Mette Ringgaard, Mette Christensen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet. Vinter 2014-15. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2014-15. Gudstjenester & koncerter. www.froslev-mors.folkekirken.dk Gudstjenester & koncerter Side 12 Søn. 21. december: 4. s. i Advent 14.00 Dragstrup: Syng julen ind. Ons. 24. december: Juleaften 11.00 Dragstrup 14.00 Outrup 15.15 Frøslev 16.30 Mollerup Tors. 25. december:

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014 66. årgang 5 KIRKEBLAD Hove - Hygum - Tørring Oktober 2013 - Januar 2014 DDS 449 Vor Herre tar de små i favn, dem skal I ikke hindre! Det er jo Jesu blik, vi ser i barneøjne tindre! For i Guds hånd og

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

KIRKEBLADET. Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat

KIRKEBLADET. Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat KIRKEBLADET Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat September - Oktober - November 2015 7. årgang - nr. 4 Æbler lyser rødt på træernes grene, høsten går ind. Går igennem skoven ganske alene,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nr. 4 Oktober - december 2015

Nr. 4 Oktober - december 2015 Nr. 4 Oktober - december 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag... 2 Kristendomskursus.dk.... 2 Bjarne Nielsen Brovst.... 3 Kirkekalender... 4 BUSK-gudstjeneste... 5 Minikonfirmander.... 5 Kirkelig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 68. årgang. August-November 2015

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 68. årgang. August-November 2015 68. årgang 3 KIRKEBLAD Hove - Hygum - Tørring August-November 2015 Dåb Kirkelige handlinger Lukas Sø Holm Toft Døbt den 10.maj 2015 i Tørring Kirke af sognepræst Iben Tolstrup Vielser & Velsignelser Naja

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere