Bygningsjournal. Kontorbygning/restaurant. Bassin 2, Odense Havn, 5000 Odense C Sag nr.: 04-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsjournal. Kontorbygning/restaurant. Bassin 2, Odense Havn, 5000 Odense C Sag nr.: 04-01"

Transkript

1 Bygningsjournal Kontorbygning/restaurant Bassin 2, Odense Havn, C Sag nr.: Bygherre : HAVNEFRONTEN A/S V/ Erik Steen Rasmussen Tolleallé 5. C. Projekterende: jpgconstruct V/ Jes Gormsen, C Dato:

2 Indholdsfortegnelse. 1 Almindelig orientering Projektet vedrører opførelsen af kontorhus/restaurant Kontorhus, aktiviteter: Restaurant, aktiviteter: Funktion, behov Bygningsbasis, terræn (10) Terræn: (12) Fundamenter: (13) Terrændæk: (20) Cykel- og affaldsskure: Primære bygningsdele: (21) Ydervægge: (22) Indervægge: (23) Etagedæk: (24) Trapper: (26) Altaner: (27) Tag: (28)Søjler Kompletterende bygningsdele: (31) Ydervægge, komplettering: (32) Indervægge, komplettering: (23) Etagedæk: (34) Trapper, komplettering: (35) Lofter, komplettering: (36) Altaner, komplettering: (37) Tage, komplettering: Overflader: (40) Terræn: (41) Udvendige vægge: (42) Indvendige vægge: (43) Dæk overflader: (45) Lofter: (47) Tagbelægning: VVS anlæg (50) VVS anlæg terræn (51) Affald (52) Afløb og sanitet (53) Vand (56) Varme (57) Ventilation: El og mekaniske anlæg (62) Højspænding (64) Elektronik og svagstrøm Side 2 af 14

3 1 Almindelig orientering 1.1 Projektet vedrører opførelsen af kontorhus/restaurant. Kontorhusets beliggenhed bliver på lejet grund af Odense Havn A/S. Odense Havn, Bassin 2, Odense C. Tilkørsel fra Londongade. Projektet omfatter 2 kontorbygninger med ophængt restaurant over Bassin 2, samt anlæg af udendørs opholdsarealer og bådebro. Samlet etageareal, i alt 2972m Kontorhus, aktiviteter: Byggesagen omfatter opførelse af 2 kontorhuse i 2 planer, med i alt 8 lejemål i alt 2502m 2 med fælles hall, der af dette areal udgør 200m 2. Der er mulighed for sammenlægning eller opdeling af de enkelte kontorafsnit. Der er i projekteringen lagt vægt på muligheden for nem omrokering af lette skillevægge. 1.3 Restaurant, aktiviteter: Byggesagen omfatter i alt 432m 2, heraf 270m 2 spisesal og 162m 2 køkken, bar, lounge og personalerum. Spisesal kan opdeles for mindre selskaber, eller delvis benyttelse. 1.4 Funktion, behov Bygningen placeres på arealet under hensynstagen til omgivelsernes karakter og derudover placeres den optimalt i forhold til skel og vej. Der bliver endvidere lagt stor vægt på minimering af vedligeholdelse Side 3 af 14

4 2 Bygningsbasis, terræn 2.1 (10) Terræn: Rydning af grund. Opbrydning af asfaltbelægning. Opbrydning af brosten og henlæggelse i depot. Grubning og afrømning af muld til henlæggelse i depot. Udgravning til elevatorskakt og fundamenter, samt tilfyldning og komprimering. Nedramning af spunsvægge ved brohoved 2.2 (12) Fundamenter: Terræn: Pilotering.250 kn og 300 kn pæle. 400x600mm fundamentbjælker Jernbinding færdiggøres på bindeplads Punktfundamenter til ud- og indvendige søjler. Havnebassin: Pilotering. 300 kn pæle. Punktfundamenter Randfundamenter Opstøbning i forskalling mod spunsvægge. 2.3 (13) Terrændæk: Terrændæk med klinker/ linoleum/parket: 50mm Afretningslag 15omm stødt Leca med svindarmering Dampspærre mod radon. 150mm kapillarbrydende og jordbundserstatning løs coatede Lecanødder Side 4 af 14

5 Terrændæk med belægningssten 50mm Munke belægningssten 20mm afretningslag 200mm stabilt grus Sandfyld 2.4 (20) Cykel- og affaldsskure: Tag : 300 x 600mm diagonal eternitskifer Lægter Præfab. gitterspær 30 0 med 25 o opskalkning Ydervægge: Bindingsværk med cedertræ på klink Terrændæk med asfaltbelægning: Asfalt 220mm stabilt grus Sandfyld 3 Primære bygningsdele: 3.1 (21) Ydervægge: 250 mm elevatorskaktvægge: Asfaltering Berapning 250 mm beton støbt in situ. Vandtætning med læbede gummistrimler 408 mm tung ydervæg: Formur vandskuret tegl Side 5 af 14

6 180mm Isolering 120 helvægselementer som bagmur 354mm tung ydervæg stenplade: Stenpladebeklædning 738x738mm HALFEN SUK system Diffusionsåben vindpap hæftet på SUK system. 150 mm Isolering 120 helvægselementer som bagmur 374mm tung ydervæg træbeklædning : 20x175mm cedertræ på klink HALFEN SUK system Diffusionsåben vindpap hæftet på SUK system. 150mm Isolering 120 helvægselementer som bagmur 250mm let ydervæg(bro): 750x750mm ALUCOBOND aluminiumsbeklædning 250mm præfab. trækassetter 70mm isolering 1 lag gips på stål Bærende HEB 240 fastskruet på bærebjælker Fastgjort til stålspær 3.2 (22) Indervægge: Bærende: 150 mm letbeton helvægselementer Stabiliserende: 120 mm letbeton helvægselementer Adskillende: Side 6 af 14

7 100 mm letbeton helvægselementer 124mm 2 lag gips på stål 70mm isolering Elevatorskakt: 150 mm letbeton helvægselementer 3.3 (23) Etagedæk: 3.4 (24) Trapper: 200 mm præfab. lyddæk 200 mm præfab. Lyddæk Brodæk: 300 mm præfab. ståldæk 2 lag gips G1 25mm ståltrapezplade 300mm C bærevanger 16mm krydsfinér 550IPE ophængt i wiresystem Trapper indvendigt: Præfab. stål trappe med trætrin. Præfab. beton trappe med glidesikring Trapper udvendigt: Præfab. stål trappe med trætrin. In situ støbt trapper ved landgang med stentrin Bevægelig trappe ved pontonbro 3.5 (26) Altaner: Præfab. galvaniserede stål altaner. 3.6 (27) Tag: Tagkonstruktion med gitterspær: Lægter pr. 300 mm Afstandslister Undertag Side 7 af 14

8 Præfab. spær 30 opskalkning til 25 Isolering Spærfod Isolering Dampspærre Tagkonstruktion med gitterspær: 6000x2400x250 mm præfab. tagkassetter Stålspær 3.7 (28)Søjler Ø200 mm bærende søjler under køkken og personalerum. Ø250 mm bærende søjler i hall Ø300 mm bærende søjler i konstruktion i facadespids. Ø400 mm bærende søjler broophæng. 4 Kompletterende bygningsdele: 4.1 (31) Ydervægge, komplettering: Vinduer og døre: Vinduer og døre leveres som fab. rationel eller tilsvarende kvalitet. Aluminium/træ Der anvendes 2 lag termoglas Vinduer og døre færdig males fra fabrik. Sålbænke og inddækninger i Alucobond præfab. i samme farve som brobeklædning Glaspartier: Glaspartier leveres som fab. rationel eller tilsvarende kvalitet. Aluminium Der anvendes 1 lag glas. Partierne overfladebehandles fra fabrik. Side 8 af 14

9 4.2 (32) Indervægge, komplettering: Døre: Glatte massive døre der færdigmales fra fabrik. Glatte massive døre med glasruder der færdigmales fra fabrik. Vinduer: Vinduer og døre leveres som fab. rationel eller tilsvarende kvalitet, udvendig aluminium overflade indvendig træ. Som vinduer i ydervægge Der anvendes 2 lag termoglas med argon. Fodpaneler: Køkken og kantiner: Gummilister Kontorlokaler: Trælister Gerichter: Træ overalt 4.3 (23) Etagedæk: Brodæk: Spartling af overflade 45 mm isolering Montageskinner 6mm overfladebehandlet aluminium Dæk kontorer: Stødtrinsdæmpende underlag ( svømmende gulv) 40 mm afretningslag 4.4 (34) Trapper, komplettering: Trapper indvendige: Håndlister i træ. Trapper udvendige: Håndlister i træ. Side 9 af 14

10 4.5 (35) Lofter, komplettering: Nedsænket loft,systemgips Gips på stål 4.6 (36) Altaner, komplettering: Udvendige altaner: Håndliste i træ Indvendige altangange: Rækværk med glas Håndliste i træ 4.7 (37) Tage, komplettering: Tagrender og nedløb: Zink 12 Tagudhæng, sternbrædder og vindskede: Cedertræ Aluminiumsinddækning Rytterlys: Aluminium selvbærende konstruktion Automatisk ventilations- og røglemsåbning. Automatisk solafskærmning 5 Overflader: 5.1 (40) Terræn: Kørearealer til P-plads belægges med asfalt. Kørearealer langs kaj sættes i brosten Side 10 af 14

11 5.2 (41) Udvendige vægge: Gang- og opholdsarealer sættes i brosten Midterparti græssåes med træbeplantning i 2 rækker Ydervæg: Sokkelpuds ved terræn niveau 5.3 (42) Indvendige vægge: Toilet, bad køkken: 200x200 mm fliser på væggene i 1800 mm højde. Kontorer: Letbetonvægge gipspudses og malerbehandles Gips på stål Spartles og malerbehandles. Restaurant ydervægge: Spartles og malerbehandles. Endevægge gipspudses og malerbehandles 5.4 (43) Dæk overflader: Gulve i toilet, bad: Klinkebelægning. Gulv i hall og på gangareal: Klinkebelægning Gulv i køkken : Skridsikkert klinkegulv kantiner og personalerum: Linoleumsbelægning Gulv i restaurant: Side 11 af 14

12 Tæppebelægning Gulv i øvrige rum: Parketgulv (svømmende). 5.5 (45) Lofter: Hall Gipspudses og malerbehandles Depoter: Malerbehandles Restaurant: Spartles og malerbehandles 5.6 (47) Tagbelægning: Tagbeklædning hovedbygninger: 300x600 mm diagonalskifer (sort) Tagbeklædning brobygning : 300x600 mm diagonale aluminiumsplader (farve som vægbeklædning marineblå)diagonal aluminiumsbeklædning. 6 VVS anlæg. 6.1 (50) VVS anlæg terræn Alle ledninger i jord i PVC Fedtudskiller anlæg dimensioneret for gennemstrømning 2 l/s Side 12 af 14

13 6.2 (51) Affald Affaldscontainere placeres i skure ved personaleindgang. På side med køkken placeres speciel container i pedelrum. 6.3 (52) Afløb og sanitet. Alle rør føres i PEH Ledninger under dæk i det fri forsynes med elnet. Alle afløbsskåle i rustfrit stål. Toiletkummer og håndvaske i hvid porcelæn. Vaske i køkken og kantiner i rustfrit stål. 6.4 (53) Vand Terrændæk: PEX i tomrør. 1.sal Rør i kobber føres under etagedæk over systemgips. Alle rørgennemføringer forsynes med brandmanchetter. Recirkulation på anlæg til varmtvandsbeholder tilsluttet varmeveksler. Elnet på rør ført under dæk i det fri. 6.5 (56) Varme Terrændæk: PEX i tomrør. 1.sal Rør i kobber føres under etagedæk over systemgips. Alle rørgennemføringer forsynes med brandmanchetter. Restauration, hall og opgange (se ventilation) 6.6 (57) Ventilation: Ventilationsanlægget baseres delvist på balanceret ind og udblæsning, dels på udsugning af lokaler. Kontorlokaler ventileres ved udsøgning med tilførsel af friskluft fra trækkanaler i vinduesrammer. Side 13 af 14

14 Restaurant, halls og opgange ventileres og opvarmes via krydsvarmevekslere gennem ventilationssystemet. Der etableres 4 krydsvarmevekslere på loftet med mulighed for forbindelse, men som selvstændige anlæg. Friskluftsforsyningen sker gennem partikel filtre, med indtag i de kølige nordlige rum over udsigtsveranda, for termisk regulering i sommerhalvåret. Køkkenet har selvstændigt udsugningsanlæg med friskluftsforsyning via det øvrige anlæg. Anlægget dimensioneres for en eventuel udvidelse af personækvivalenten Rørdimensioner: Restaurant: Ø315 integreret armaturer. Kontorer: Ø100 Ø160 Ø250 Indsugning: Ø500 gennem partikelfilter fra rum mod nord. Afkast via taghætter. 7 El og mekaniske anlæg. 7.1 (62) Højspænding Højspænding føres fra teknikrum til separate tavler i hvert afsnit. Restaurationsområde inddeles i to hovedområder. 7.2 (64) Elektronik og svagstrøm. Hvert kontorafsnit forsynes med separat ledning til depotrum. Der trækkes tomrør til alle rum i afsnittet. Side 14 af 14

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

Beliggenhedsplan. Domea Danmarksgade 10-12 Holstebro. Note: Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: Holstebro bygrunde Matrikel nr.

Beliggenhedsplan. Domea Danmarksgade 10-12 Holstebro. Note: Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: Holstebro bygrunde Matrikel nr. Danmarksgade North: 6468. (UTM3) East: 476486.65 Højde: 0,6m North: 6467.3 (UTM3) East: 47658.7 Højde:,m North: 64600.46 m (UTM3) East: 47655.99 m Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: bygrunde

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013 1 Afdeling 3071 - Kløvermarken Bygningseftersyn Januar 2013 2 Bygningseftersyn Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Formål... 4 Tilstandsvurdering... 4 Eftersete adresser:... 6 Bygningsdelsinformationer...

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Alle glaspartier udføres med 2 eller 3 lags lavenergi termoruder.

Alle glaspartier udføres med 2 eller 3 lags lavenergi termoruder. Nedenfor er specificeret de materialer, der som standard indarbejdes i lejlighederne i Trekroner Punkthuse. Der vil være mulighed for at indrette lejlighederne individuelt indenfor et tilvalgsprogram.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Materialevariationer: Nedenstående materialer og tekniske anlæg indgår som forudsætning i energiberegningen og skal derfor anvendes.

Materialevariationer: Nedenstående materialer og tekniske anlæg indgår som forudsætning i energiberegningen og skal derfor anvendes. Møller Nielsens Tegnestue Thyholm Huse c/o Thyholm Murer A/S Flovlevvej 6 7790 Thyholm Struer, den 22.10.2008 Revideret 16.06.2008 PBC. SAG. NR. 07-07 FORPROJEKTBESKRIVELSE: Vedrørende Opførelse af ny

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1 S. 1 AB Enghave BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) S. 2 Indledning I forbindelse med boligforeningen AB Enghaves ønske om udførelse af projekter for renovering og modernisering

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

Vestergårdsparken. - 16 nyopførte boliger i Risskov. Version C

Vestergårdsparken. - 16 nyopførte boliger i Risskov. Version C - 16 nyopførte boliger i Risskov Version C Beliggenhed tæt på alt! ligger i det eftertragtede Vejlby-Risskov. Jysk pædagog seminarium kirke Riskov gymnasium skole Bebyggelsen, der er tegnet af Arkitektfirmaet

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 1 DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 2 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s. 3 1.2. Oversigtskort......s.

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: 07-10-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Nedrivning af bygninger. Udgravning afjord. Afstivning. Grus. Pæle-og brøndfundamenter. (11) Fri (12) Fundamenter Nedrivning af fundamenter. Forskalling, armering

Læs mere

Eksklusive boliger tæt ved stranden

Eksklusive boliger tæt ved stranden Eksklusive boliger tæt ved stranden Næs i Allinge Boligbebyggelsen NÆS i Allinge. Det er en fornøjelse og med en vis stolthed, at vi i Lobbæk Byggeforretning ApS nu kan tilbyde 6 nye arkitekttegnede og

Læs mere

LUNDEPARKEN. 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE. Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054 tast 8 Projektsalg

LUNDEPARKEN. 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE. Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054 tast 8 Projektsalg www.minuskel.dk 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE LUNDEPARKEN Projektudvikler: Salg og information: Lokale salgsafdelinger: Nyhavn 16 1051 København K Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

Vores koncepthal opfylder kravene til BR 2015 - Besøg vores byggerier på www.danskhalbyggeri.dk - RING 8754 1500

Vores koncepthal opfylder kravene til BR 2015 - Besøg vores byggerier på www.danskhalbyggeri.dk - RING 8754 1500 Skulle jeg anbefale Dansk Halbyggeri til andre, ville jeg nævne, at de er samarbejdsvillige, og at de yder en ihærdig indsats for at få hallen bygget præcist som aftalt og til tiden. Bygherrerådgiver John

Læs mere

21 Boliger - Bach & Bojsen. i et atraktivt område

21 Boliger - Bach & Bojsen. i et atraktivt område 21 Boliger - Bach & Bojsen i et atraktivt område 21 RÆKKEHUSE i URTEHAVEN Projekt Bach & Bojsen Side 1 Urtehaven 2013 Området Urtehaven I et nyt boligområde i den østlige del af Thisted og med udsigt over

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere