Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Vestegnen HF & VUC Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 1 Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 7 Institutionens hoved- og nøgletal 8 Forventninger til det kommende år 9 Målrapportering 10 Det overordnede politiske mål 10 Målrapportering 10 Regnskab 11 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter 21 Særlige specifikationer 25 Påtegninger 26 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors erklæringer 27

3 Vestegnen HF & VUC 1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Vestegnen HF & VUC Gymnasievej Albertslund Telefon: Institutionsnummer: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december 2014 Hjemstedskommune: Vallensbæk Bestyrelse Jette Kammer Jensen, formand, Udpeget af Albertslund Kommune Lars Falsig Pedersen, næstformand, Udpeget af kommunerne i regionen Flemming Østergaard Hansen, Udpeget af Rødovre Kommune Steen Søndergaard, Professionshøjskolen København Hjørdis Dyrlund Petersen, Udpeget af medarbejderne med stemmeret Anders Bentsen-Bøhm, Udpeget af medarbejderne uden stemmeret Ida Hinze Sjørvad, Udpeget af kursisterne med stemmeret Line Lundø, Udpeget af kursisterne uden stemmeret Daglig ledelse Ole Fabech, direktør Institutionens formål Det er Vestegnen HF & VUC s formål i henhold til institutionsloven lov nr. 590 af 24. juni 2006 at udbyde og varetage følgende uddannelser: Ordblindeundervisning FVU forberedende voksenundervisning AVU almen voksenuddannelse hf enkeltfag 2- årigt hf GSK gymnasiale suppleringskurser Bankforbindelse Danske Bank Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Jensen Weidekampsgade København S Telefon:

4 Vestegnen HF & VUC 2 Præsentation af institutionen Vestegnen HF & VUC s mission Hvad er vores opgave? I den moderne verden oplever vi alle brud og overgange gennem livet. Vestegnen HF & VUCs uddannelsestilbud skal gøre det muligt for den enkelte at skabe sig nye muligheder og et nyt perspektiv. Vestegnen HF & VUC skal bane vej for den enkelte i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet. Vores undervisning er et tilbud til den enkelte om at udvikle sig i en verden, hvor der både kræves hårde kompetencer og bløde værdier. Vestegnen HF & VUC s vision Hvad vil vi arbejde hen imod? Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at være kendt for god undervisning, der rammer den enkelte. Voksne på Vestegnen skal have almene kompetencer, så de kan udvikle sig gennem arbejde og uddannelse og deltagelse i samfundet, og flere unge på Vestegnen skal gennemføre en uddannelse efter folkeskolen. Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at være en del af det lokale samfund. Vi vil bidrage til at lokale virksomheder har medarbejdere med de almene kompetencer, der kræves på moderne arbejdspladser, og vi ønsker at være en respekteret samarbejdspartner i området. Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at have et blik på den store verden og være et sted, hvor mennesker fra alle kulturer kan mødes og udvikle sig sammen. Opgaver Hvad er vores overordnede uddannelsespolitiske prioritering? Samfundet - og ikke mindst Københavns Vestegn - står over for en udfordring med at gøre uddannelse til en del af alle borgeres liv. Og det er Vestegnen HF & VUC s opgave at bidrage til at alle kan få almen uddannelse på det rigtige niveau.

5 Vestegnen HF & VUC 3 Præsentation af institutionen Mål for Vestegnen HF & VUC frem til 2015 Vækst at øge andelen af unge voksne og voksne, der får en fuld AVU, en hf-eksamen eller gennemfører de fag, de skal bruge til en videre uddannelse at Vestegnen HF & VUC og driftsoverenskomstparterne når længere ud med et borgernært tilbud om ordblindeundervisning og FVU at flere erhvervsaktive gennem kombineret AMU- og FVU-undervisning får kompetencer, der sikrer dem et aktivt arbejdsliv at fagene udbydes som fjernundervisning Kvalitet at skabe læringsformer og tydelige rammer, der er rummelige i forhold til Vestegnen HF & VUC s kursistgruppe, således at vi giver bedre studiekompetencer, mindsker frafald og øger eksamensfrekvensen at kvaliteten stadig øges gennem et målrettet arbejde med evaluering, kvalitetsstyring og brugerundersøgelser at skolens lærere er højt kvalificerede formidlere og undervisningen er kendetegnet ved differentiering, variation, aktualitet, relevans og inddragelse af kursisterne at skolen har en solid økonomi og en fornuftig drift samt bygninger, der sikrer et indbydende voksenpædagogisk miljø at afdelingerne i Albertslund og Rødovre er selvbærende og væsentlige institutioner i lokalsamfundet, og at skolen er kendt som en fleksibel og kompetent netværks- og samarbejdspartner En attraktiv arbejdsplads at Vestegnen HF & VUC kan rekruttere og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere i alle aldersgrupper, der er dedikeret til at bryde den sociale arv og skabe mønsterbrydere på Vestegnen at det aktuelle generationsskifte fastholder det høje kvalitetsniveau og sikrer Vestegnen HF & VUC et kompetent og mangfoldigt personale at medarbejderne inddrages i teamsamarbejde og udviklingsprojekter, der giver faglig udfordring og udvikler nye kompetencer at medarbejderne jævnligt deltager i relevant efteruddannelse at medarbejderne oplever synlig ledelse, medindflydelse og tillid at alle oplever, at der stilles tydelige krav og at kravene forventes honoreret

6 Vestegnen HF & VUC 4 Årets faglige resultater De faglige resultater er i det følgende udtrykt i form af opgørelser af tilgang, gennemførelse og eksamensaflæggelse. Søgningen til Vestegnen HF & VUC Frafald Prøvefrekvens og eksamensresultater VUC Erhverv aktiviteter Søgningen til Vestegnen HF & VUC. Antal personer indskrevet til et eller flere fag: Kommune Antal i Antal i Antal i Antal i søgning pr 1000 indb.* 153 Brøndby ,5 161 Glostrup ,4 165 Albertslund Høje Tåstrup ,8 175 Rødovre ,0 183 Ishøj ,9 187 Vallensbæk ,9 Vestegnen HF & VUC s opland i alt ,5 Søgning fra andre kommuner Søgning i alt *) antal i aldersgrupperne år i VUC s målgruppe (kortuddannede) Søgningen målt i antal personer har ligget forholdsvis stabilt i perioden, men aktiviteten målt i antal årskursister har udvist en stor stigning (jf. oversigt på siden med hoved- og nøgletal), hvilket afspejler, at en stadig større andel af kursisterne er indskrevet på fuld tid. Tabellen over aldersfordeling herunder viser, at de seneste års mønster har stabiliseret sig, således at mere end 2/3 er under 30 år, og knap 1/3 er mellem 30 og 60 år. Kursisternes aldersfordeling: Kursisterne procentvis fordelt i aldersgrupper Under 30 år 69 % 68 % 67 % 61 % 54 % år 30 % 31 % 30 % 32 % 36 % Over 60 år 1 % 1 % 3 % 7 % 10 %

7 Vestegnen HF & VUC 5 Årets faglige resultater Frafald: Uddannelse Gymnasial supplering 3 % 13 % 2 % 4 % HF-enkeltfag 21 % 21 % 21 % 20 % AVU 14 % 13 % 13 % 13 % FVU 5 % 5 % 6 % 3 % OBU 24 % 19 % 17 % 22 % Gennemsnit af enkeltfag 17 % 16 % 16 % 15 % HF-2 årig 13 % 22 % 18 % 22 % Frafaldet er opgjort som antal medtællende modulkursister, der er udmeldt før undervisningsmodulet er slut sat i forhold til det samlede antal medtællende modulkursister. Ved 2-årige moduler er hvert kursusår opgjort for sig. På den 2-årige HF er frafaldet opgjort i antal personer. Bemærk at frafaldet her også er opgjort pr. kursusår i forhold til antal medtællende kursister ved indgangen til kursusåret. Der ses en tendens til at undervisning, der er organiseret i korte moduler har det mindste registrerede frafald. Prøvefrekvens: Uddannelser Gym 74 % 69 % 71 % 67 % AVU 77 % 68 % 70 % 54 % *) Gym = al gymnasialt niveau (HF2, HFe og GS) Prøvefrekvensen er opgjort som antal aflagte prøver divideret med optaget for de fagkoder, hvor der planlægges en eksamen. Hvis der afholdes både mundtlig og skriftlig eksamen, er kun den mundtlige talt med. Ved 2- årige hold er det antal kursister ved indgangen til 2.år, der udgør optaget. Den positive udvikling har bragt Vestegnen HF & VUC op blandt de 3 VUC er med højest prøvefrekvens. Eksamensresultater, antal aflagte prøver og gennemsnitskarakterer: Uddannelse Antal Karaktergennemsnit Antal Karaktergennemsnit Antal Karaktergennemsnit Gym:* , , ,64 heraf mundtlig , , ,08 heraf skriftlig , , ,48 AVU: , , ,56 heraf mundtlig 572 6, , ,34 heraf skrift./andet 524 4, , ,62 *) Gym = al gymnasialt niveau (HF2, HFe og GS)

8 Vestegnen HF & VUC 6 Årets faglige resultater VUC Erhverv I 2014 har Vestegnen hf & VUC fortsat samarbejdet med VUC Hvidovre-Amager om at udføre arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i forbindelse med VEU Center Hovedstaden og Bornholm. Disse aktiviteter omfatter opsøgende arbejde i små og mellemstore virksomheder. Ligesom aktiviteterne omkring arbejdet med RKV (realkompetencevurdering) og strategier for implementeringen af denne. Endvidere har vi deltaget i VEU-arbejdsgrupper om åben vejledning og oplæring af AMU lærere i FVU. I VUC Erhverv er der kommet et stort fokus på samarbejdet med jobcentre om at løfte borgere der er uddannelsesparate over i uddannelse. Helt konkret er der etableret tættere samarbejde med eksisterende jobcentre, men der også er indgået nye og spændende samarbejder med andre. I samarbejde med erhvervsskoler og UU-centre har der også været et øget fokus på vores rolle i forbindelse med at give kvalifikationer til at klare adgangskravene på erhvervsskolerne. Regeringen har vedtaget lov om Kombineret Ungdomsuddannelse. I den forbindelse har Vestegnen HF & VUC sammen med erhvervsskoler og produktionsskoler ansøgt om retten til at udbyde denne. Oversigt over VUC Erhverv aktiviteter på Vestegnen i 2014: Oversigt over aktiviteter 2014 Eksisterende ongoing aktiviteter Blåkilde Boligområde i Tåstrup FVU Test + undervisning AKT Borgere som har uddannelsesmæssig udfordringer FVU Test + undervisning Seminarier FVU Test + undervisning Tråd i Verden Samarbejde mellem VUC, Boligområde og Rødovre FVU Test + undervisning Kommune/Ishøj Albertslund Jobcenteformen, Samarbejde om forløb i forbindelse med dagpengere- FVU Test + undervisning mellem VUC og Albertslund Jobcenter Dansk retur System Virksomhed, hvor ansatte deltager i FVU-forløb FVU Test + undervisning Jobcenter Tårnby Forløb for borgere med behov for almen grundlæggende FVU Test + undervisning opkvalificering i dansk, regning og studie Rødovre Jobcenter FVU-forløb i dansk FVU Test + undervisning Nytilkomne aktiviteter 3F Dansk, engelsk og IT FVU Test + undervisning KUU Ansøgning om oprettelse af konsortium til varetagelse af indsatsen om Kombineret Ungdomsuddannelse Glostrup Jobcenter FVU-forløb i Dansk + Matematik FVU Test + undervisning Upgrade Regionsprojekt som har fokus på opkvalificering af unge til at klare adgangskrav til erhvervsskoler AVU dansk + Matematik + introducerende undervisning

9 Vestegnen HF & VUC 7 Årets økonomiske resultat I det oprindelige budget var indtægtsgrundlaget sat til 967 årskursister. I løbet af foråret skete en opskrivning til 1070 årskursister og ved budgetjusteringen efter 3. kvartal blev årsresultatet vurderet til 1049 årskursister, hvilket også blev det endelige tal. Væksten på i alt 94 årskursister i forhold til 2013 blev overvejende realiseret i første halvår med 86 flere end i samme periode i 2013, mens efteråret kun lå 8 årskursister over Tabel: optalte årskursister pr. kvartal: Periode / år kvartal kvartal kvartal kvartal Hele året Det økonomiske resultat endte som det fremgår af nøgletalsoversigten med et overskud på 2,162 mio. kr. (2,1 %). Årets investeringer udgjorde 7,4 mio. kr. heraf ca. halvdelen vedrørende projekt ny bygning i Rødovre. Resultatet blev senest forudsagt til 3,6 mio. kr. Afvigelsen kan især tilskrives at forpligtelser vedrørende feriepenge og skyldig løn endte højere end forventet. Resultatet er dog i underkanten af det ønskede, set i lyset af de varslede reduktioner af taxametrene i de følgende år. Der er taget skridt til at forøge produktiviteten i undervisningen gradvis frem mod Antallet af kommunalt aktiverede kursister er igen faldet tilbage. Særligt i 2. halvår hvor aktiviteten blev halveret i forhold til året før: Antal årskursister fordelt på rekvirent Kommunalt aktiverede (KOMA) Revalidender (KOMR) Dagpengemodtagere (SJOB) AVU-kursister under 18 år (AV18) <1 <1 Andre 2 1 Aktiverede i alt

10 Vestegnen HF & VUC 8 Institutionens hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse kr. kr. kr. kr. kr. Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Nøgletal Overskudsgrad (%) 2,1 0,8 5,6-1,2 13,6 Likviditetsgrad (%) 102,1 113,4 122,5 123,4 142,0 Soliditetsgrad (%) 38,74 40,1 41,6 38,5 43,8 Finansieringsgrad (%) 29,2 33,9 36,9 42,3 48,4 Årselever (ekskl. udlagt aktivitet) 3016 AVU 212,47 205,77 172,46 149,52 184, FVU 39,24 37,58 51,30 35,15 36, OBU 7,47 8,07 7,26 8,32 7, HF enkeltfag 628,13 574,12 494,25 452,23 408, HF 2-årig 156,27 124,23 93,99 79,82 72, Gymnasial supplering 5,46 5,12 5,78 7,51 7,23 Årselever i alt 1.049,04 954,89 825,04 732,55 717,41

11 Vestegnen HF & VUC 9 Forventninger til det kommende år Budgettet for 2015 er lagt ud fra et årskursisttal på 1055, hvilket er på niveau med resultatet i Der er indlagt forudsætninger om at holde udgifterne i ro. Der forventes ikke væsentlige ændringer i vilkår eller i de problemstillinger, som Vestegnen HF & VUC står over for i disse år. Der er til internt brug udarbejdet risikoanalyser med henblik på at vurdere handlemuligheder under forskellige scenarier for vilkårsændringer. I 2015 vil der være fokus på projektet med opførelse af ny bygning i Rødovre til erstatning for lejemålet på Højnæsvej. Det er planen at den nye afdeling skal være klar til sommerferien Indtægter t.kr. Undervisningstaxameter Deltagerbetaling mv Fællestilskud og andre indtægter Samlet omsætning Udgifter Undervisn. gennemførelse: - lønninger andre direkte omkostninger Undervisning i alt Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Administrativt IT-fællesskab Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle indtægter 90 Finansielle udgifter Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære poster 0 Resultat 3.608

12 Vestegnen HF & VUC 10 Målrapportering Institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse Det overordnede politiske mål Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af, at opfylde 95 % målsætningen om at flest muligt får en ungdomsuddannelse. Vestegnen HF & VUC har den største del af sin aktivitet på hf og har ekspanderet voldsomt netop på hf. Det er sket ved at udbyde hf-enkeltfag fleksibelt og individudelt tilrettelagt, herudover udbyder skolen 2-årig hf og har tillige en helt særlig profil målrettet ordblinde, der gennem en speciel tilrettelæggelse har mulighed for at få en gymnasial ungdomsuddannelse. Herudover har skolen udviklet hf enkeltfag som e-learning. Denne organisering er vokset eksponentielt og svarer nu til 35 % af hf- undervisningen. Endelig er skolens AVU-tilbud en stærk brobygger til ungdomsuddannelserne, idet skolens kursister får suppleret deres kompetencer på folkeskoleniveau, så de bliver i stand til at starte på en ungdomsuddannelse på en erhvervsskole eller på en af skolens egne hf-tilrettelæggelser. Målrapportering Fuldførelsesprocent på almengymnasiale uddannelser Uddannelse 2008/ / / / /13 HF Årselever opgjort på finansår ekskl. udlagt aktivitet Uddannelse AVU undervisning 184,37 149,52 172,46 205,77 212,47 FVU undervisning 36,8 35,15 51,30 37,58 39,24 OBU undervisning 7,51 8,32 7,26 8,07 7,47 HF enkeltfag 408,80 452,23 494,25 574,12 628,13 HF 2-årig 72,70 79,82 93,99 124,23 156,27 Gymnasial supplering 7,23 7,51 5,78 5,12 5,46 Brobygning 0,65 0,27 0,07 0,00 0,44 Aktivitet udlagt til andre institutioner Årselever FVU undervisning 8,16 16,67 35,16 95,41 98,82 OBU undervisning 4,85 5,01 6,86 12,66 19,79

13 Vestegnen HF & VUC 11 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Vestegnen HF & VUC for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen), de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2014 med tilhørende vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører

14 Vestegnen HF & VUC 12 Anvendt regnskabspraksis Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift

15 Vestegnen HF & VUC 13 Anvendt regnskabspraksis Administrative fællesskaber, værtsinstitution Aktiviteter med særlige tilskud Fordelingsnøgler De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på antal årskursister. Indirekte lønomkostninger til ledelse samt øvrige undervisningsomkostninger og afskrivninger vedrørende anskaffelser til undervisning fordeles efter antal årskursister. Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer, eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over Aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 Bygningsinstallationer m.v. Udstyr og inventar 50 år 50 år år 3-10 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 25%.

16 Vestegnen HF & VUC 14 Anvendt regnskabspraksis Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på kr. besluttet at ikke at anvende bunkningsprincippet. Af- og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Finansielle anlægsaktiver Deposita måles til kostpris. Aktier/andele i pengeinstitutter måles til dagspris (børskurs) på balancedagen. Andelsbeviser i forsyningsvirksomheder måles til dagsværdien, svarende til indestående på andelskonti i forsyningsvirksomheden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

17 Vestegnen HF & VUC 15 Anvendt regnskabspraksis Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.

18 Vestegnen HF & VUC 16 Regnskabsmæssige nøgletal er defineret således: Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100 Indtægter i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver i alt x 100 Kortfristet gæld i alt Soliditetsgrad = Finansieringsgrad = Egenkapital i alt x 100 Aktiver i alt Langfristet gæld i alt x 100 Materielle anlægsaktiver i alt

19 Vestegnen HF & VUC 17 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Note kr. t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

20 Vestegnen HF & VUC 18 Balance pr. 31. december Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Udstyr og inventar Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver i alt Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Mellemregning med Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 Vestegnen HF & VUC 19 Balance pr. 31. december Note kr. t.kr. Egenkapital pr i henhold til åbningsbalance Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15 Andre forpligtelser 16

22 Vestegnen HF & VUC 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december kr. t.kr. Årets resultat Regulering vedrørende ikke kontante poster: Af- og nedskrivninger Urealiserede reguleringer Ændring i driftskapital: Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Tilgang deposita Ændring i værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i realkreditgæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændringer i likvider Likvider Likvider

23 Vestegnen HF & VUC 21 Noter kr. t.kr. 1. Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Administrative fællesskaber, værtsinstitution Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Administrative fællesskaber, værtsinstitution Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt

24 Vestegnen HF & VUC 22 Noter kr. t.kr. 7. Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinster på værdipapirer 0 4 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer I alt Grunde og Udstyr og I alt Bygninger Inventar kr. kr. kr. 11. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang i årets løb Kostpris Akkumulerede af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Kontantvurdering af grunde og bygninger pr kr. Heraf grund kr.

25 Vestegnen HF & VUC 23 Noter kr. t.kr. 12. Deposita Kostpris Årets tilgang Kostpris Regnskabsmæssig værdi Egenkapital i øvrigt Saldo Årets resultat Saldo pr. 31. december Forfald Forfald Amortise- Nominel inden for efter ret gæld Gæld 1 år 1 år i alt i alt kr. kr. kr. kr. 14. Realkreditlån Flexlån Realkredit Danmark 0,902% Obligationslån Realkredit Danmark 3,5% Realkreditlån i alt Realkreditlån i alt Efter mere end 5 år forfalder Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme kr. t.kr. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr Amortiseret prioritetsgæld

26 Vestegnen HF & VUC 24 Noter 16. Andre forpligtelser 2014 t.kr. Lejekontrakt Højnæsvej Lejekontrakt Højnæsvej 77, 1.sal 155 Lejekontrakt Højnæsvej 77, stuetagen 145 Lejekontrakt Kongsholmcentret 338 Rengøringskontrakt Strøyer + Strøyer A/S 323 I forbindelse med erhvervelse af ejendomme fra Universitets- og Bygningsstyrelsen i 2010 har institutionen accepteret, at styrelsen har ret til op til 50% af nettoprovenuet, såfremt institutionen inden for 10 år fra erhvervelsestidspunktet afhænder ejendomme omfattet af aktstykket. Samtidige modsvarende investeringer, såsom nybyggeri mv., kan dog modregnes nettoprovenuet.

27 Vestegnen HF & VUC 25 Særlige specifikationer kr. t.kr. Udlagte aktiviteter Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre Personaleomkostninger Lønninger mv Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Personaleomkostninger i alt Personaleårsværk Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 145,45 120,77 Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 6,3 4,2 Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision Andre ydelser end revision Honorar til revisor i alt I alt kr. kr. kr. kr. kr. Indtægtsdækket virksomhed IDV Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat (egenkapital) Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: 9/1058

28 Vestegnen HF & VUC 26 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for Vestegnen HF & VUC Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Vallensbæk, den 18. marts 2015 Daglig ledelse Ole Fabech direktør Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 18. marts Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Bestyrelse Jette Kammer Jensen Lars Falsig Pedersen Steen Søndergaard formand næstformand Flemming Østergaard Hansen Hjørdis Dyrlund Petersen Ida Hinze Sjørvad

29 Vestegnen HF & VUC 27 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Vestegnen HF & VUC Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Vestegnen HF & VUC for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og paradigme for årsrapporten med tilhørende vejledninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

30 Vestegnen HF & VUC 28 Den uafhængige revisors erklæringer Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor LKH T:\Data\11\142990\2015\142990re2014 Vestegnen HF&VUC.docx

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering... 12 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72 Årsrapport 2013 CVR-nr. 32 80 68 72 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 7 Årets økonomiske resultat, hoved- og

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland

Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolen Nordsjælland ÅRSRAPPORT 2014 Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1 ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnersvej 48 3400 Hillerød Telefon 4829 0000 info@esnord.dk CVR:

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt

Læs mere