NØGLEN. Nr. 5 - Juni årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN. Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege"

Transkript

1 NØGLEN Nr. 5 - Juni årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 18. august 17. august 10. august Oplevelsestur Friluftsgildehal Friluftsgildehal

2 Fælles Redaktion: Næstved fælles Kurt Jakobsen, tlf Karrebækvej 15, 4700 Næstved Suså Gildet Næstved Palle Lorentzen, tlf Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved 2. Næstved Bodil Kjeldgaard, tlf Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved Præstø Kitty Jørgensen, tlf Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø Stege Inger Jensen, tlf Storegade 37, 4780 Stege Ansvarshavende redaktør Palle Lorentzen, tlf Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved Deadline til nr. 6, august. Forside: Sommer i Danmark Mens disse linier skrives, er valgkampen gået ind i den sidste hektiske fase. Den ene kanin efter den anden bliver trukket op af hatten, i et sidste desperat forsøg på at få hevet de sidste tvivlere i land. Hvordan er det så gået? Det ved vi allerede torsdag aften måske allerede medens disse linier læses! Men uanset udfaldet, håber jeg inderligt, at du har brugt din hårdt tilkæmpede ret til at stemme efter din overbevisning. I mange andre lande har de også frie valg de kan stemme på ét parti medens vi herhjemme frit kan vælge mellem et utal af partier. Det kan give nogle pudsige resultater, men jeg går ud fra at vi får den regering vi har fortjent. Om vi så er enige med den eller ej, så er der heldigvis ikke den store forskel på, hvilken politik der bliver ført! Troldelejren starter i næste måned, og den er jo som bekendt et forsøg på at give børn, som ikke har andre muligheder for ferie, et pusterum i den grå hverdag. En hverdag med afsavn, manglen på en far eller mor, eller det det er værre. De er børn af nogle forældre, som måske, måske ikke, har haft noget valg, men et er sikkert: børnene har i hvert fald ikke haft noget valg. Kurt J. Fælles Referat fra Distriktsgildetinget i Gøngernes Distrikt maj 2015 i Faxe 1. Valg af dirigent: Jens Østergaard, referent: Ruth Rosfeldt, stemmetællere: Ketty og John. 2. DGM: Lone havde udsendt fyldestgørende referat og sagde desuden, at hun havde haft over 50 møder, dels med LGT 2015 og besøg i gilder og supplerede med planer for fremtiden: Når LGT er overstået vil vi tage fat på arbejdstrinnene, udvikling, etik og moral og viste en bog fra Århus Universitet: Tillid. 3. DIS: Tove Givskov har også udsendt referat og fortalte videre: Legetøjsindsamlingen gav 9 kasser legetøj, som sendtes til Rumænien og blev en stor succes der. Et nyt fællesemne søges! Fredslyset det er en stor oplevelse at deltage i afhentning af Fredslyset i Roskilde! DIS-gruppen har været på tur til Tydal, og det er rigtig velegnet til familieture. International samling, lejr i Horsens, kun 5 tilmeldte fra Danmark. (alt for dyrt!) 22. feb. = Tænkedag, tages op nogle steder. Hvis man på lokalplan vil interessere sig for Internationalt arbejde kan man forhøre sig om Flygtningeproblematikken. Fellowship-dagen flyttes fra 24. til mandag den 26. og holdes på Rønnebæksholm. 4. DUS: Aase har sendt en kort beretning, som Lone læste op. Beretning for DUS : I-Dagen i 2014 blev holdet i Kirkehuset i Haslev og det var et meget fint sted. Der var 107 betalende gildebrødre til stede, som hørte Anders Laugesen, som er journalist ved DR. Hans foredrag hed Vær beredt men til hvad. Den anden, Niels Ole Frederiksen, var højskolelærer og foredragsholder og han kaldte sit foredrag Christian den X skurk eller helt. Vi i DUS-gruppen Jette fra Dragsholm og Ole fra Vestsjælland har mødtes hos Jette en enkelt gang. Ellers foregår alt gennem mails. Dette år har vi fået den tidligere journalist Lasse Jensen til at kom-

3 Fælles Fælles me og her på det sidste har vi fået en aftale med Henning Jahn, som har været forstander indenfor åndssvageforsorgen. De endelige overskrifter på foredragene har vi ikke i orden endnu. Igen i år skal det foregå i Kirkehuset i Haslev. Jeg skal nok hjælpe med dette arrangement, selv om jeg holder op som DUS. En stor hilsen til alle fra mig, som p.t. holder ferie i Barcelona. Aase Alle referater blev godkendt! 5. DGS: Kurt Muusmann aflagde revideret regnskab. Det gav et lille overskud. Regnskabet blev godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 7. Landsgildeting 2015: Leif Jylov fortalte at de har haft 14 møder. Alt ER arrangeret, men enkelte detaljer mangler. Bl.a. mangler der tilmelding/besked fra 44 gilder. Ledsagerturene kan foretages i privatbiler, som det tegner nu! Leif takker Alle der har tilmeldt sig til at hjælpe, er med i dem, man regner med! (Haslev er nu nede på 7 aktive gb. og nedlægges) 9. Beretning og regnskab for fonde og udvalg: Ingen fonde og udvalg! 10. Valg af distriktsgildeledelse: A. DGM: Lone Erkmann B. DGK: Ruth Lundstrøm Rosfeldt C. DGS: Kurt Muusmann D. DUS: Distriktsgildeledelsen får fuldmagt til at finde en DUS (evt. gruppe.) E. DIS: Tove Givskov Tove stopper næste år, og beder os være obs. på en ny! 11. Valg af suppleanter for distriktsgildeledelsen: DGM: Riber Moser Hansen DGK: Kurt Jacobsen DGS: Finn Christiansen DIS: Hanne Lise Nissen DUS: Conny Geertsen 12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse: Nuv. revisor: Finn Christiansen, Køge Kirsten Krebs, Vordingborg - nyvalgt! Suppleant: Leif Jylov, Vordingborg DGK og DGS er riddere, men øvrige kan vælges. Valg til Friluftsrådet: Lone fortæller at det er vigtigt vi som gildebrødre blander os. Der kan vælges 1 pr. kommune. Gå hjem i jeres gilder og find egnede personer! Reglerne for indmeldelse finder du på: af retningslinier 14. Eventuelt: Haslev er nu nede på 7 aktive gildebrødre og lukker Sv.E. Myrup og Erik Christoffersen påtænker overførsel til Faxe. Trist at det er nødvendigt. De kunne have holdt 70års jubilæum næste år. Næste møde vedr. LGT = 3.6. Leif Jylov opfordrede Distriktsledelsen til efter LGT at holde møder med Gildemestrene for at få gang i Gildearbejdet! og finde nye gildebrødre. Lone opfordrede til at finde på gode ideer lad være med at tænke på økonomi først, det er muligt at søge om økonomisk støtte! Tak til Jens Østergård Aftenen sluttede med kaffe og lækre kager rigtig dejligt, og så gik samtalen i gang. ja, så fornemmede man rigtigt hvor stille vi havde været under gildetinget! Dirigent: Jens Østergaard Referent: Ruth Rosfeldt 8. Budget og kontingent: Kontingent uændret = 50 kr. pr. gb. Budget godkendes. 13. Valg af medlemmer til udvalg mv. Ridderforberedelse: DGM Lone Erkmann. 4 5

4 Næstved - Fælles Næstved - Fælles 5-kamp afslutningen Det var flot vejr, men vinden var bidende kold, den forårsaften deltagerne mødtes på Farmen til den sidste disciplin i 5-kampen. Vi havde valgt, at det skulle være gamle lege det var jo noget der passede perfekt til gildebrødre så mente vi at have en chance for at vinde. Der blev lagt ud med pindespil i kæmpeformat. Noget der krævede koncentration og tålmodighed. Men ak her kom vi gamle til kort. Det var også nogle strenge dommere, der ikke overså noget som helst. Selv den mindste berøring af én af de andre pinde: Ja, så var man dømt ude! Så skulle vi forsøge at kaste nogle små træbrikker op i en spand. Brikkerne var drilske og spanden var alt for lille. Det var uhyggeligt svært at få dem i nærheden, og hvis man endelig ramte, så var det ydersiden og det talte ikke med. Sidste chance for gevinst var kast med hestesko. Selv om vi havde allieret os med en gammel smed, lykkedes det heller ikke her at få point. Det var kun ganske få gange, det lykkedes at få hesteskoen til at snurre rundt på pælen, så også her, var det ungdommen der rendte med laurbærrene. Endelig kunne vi komme ind i varmen, hvor der vankede dejlige ristede pølser med brød og kartoffelsalat. Snakken gik livligt og mange gange rungede latteren gennem lokalet. Imens havde overdommeren talt pointene sammen, lagt dem sammen med pointene fra de foregående discipliner, så vi kunne udråbe en samlet vin- Pindespil der. Det var en overraskelse: De Gule Spejdere havde ellers ført gennem hele sæsonen, men en kraftig slutspurt fra aftenens vindere gav altså også den samlede sejr. Så stort Bravo til De Grønne Spejdere fra Hammer. En stor tak til alle deltagende grupper og gildebrødre. Det har vist, at man godt kan more sig og have det godt i hinandens selskab på trods af aldersforskellen. Helt sikkert at vi tager en tørn mere til næste år. Kurt J. Bra-bra-bravo Den strenge dommer 6 7

5 Næstved - Fælles Næstved - Fælles FARMEN (Hyttelaug) Der er god udlejning af Farmen, hvor vi skal helt frem til midten af november før der er en ledig weekend. Også mange hverdage er udlejet og hele august måned er helt besat. Det er godt for Farmens skræntende økonomi, som skyldes omkostningerne til pilerensningsanlægget, samt måske nye jordtanke, som vi for en sikkerheds skyld hensætter penge til. Når vi har så mange udlejninger, af såvel lejrgrund, hus og hytte, kræver det også oprydning og vedligeholdelse, således at vores lejere får det de betaler for. Dette arbejde udføres langt hen af vejen, af de gamle laug nemlig natur- og hyttelaug, med hjælp fra enkelte andre gildebrødre, men desværre kan de ikke nå det det hele, med de få personer der kan komme til arbejdsdagene, så derfor var det måske en ide at udlicitere nogle af opgaverne, til f.eks. seniorlauget de store opgaver som udskiftning af døre, vinduer, hårdt fysisk arbejde m.v., skal andre nok tage sig af. Mit forslag til seniorlauget, som faste opgaver kunne være: Vask af vinduer ude og inde. Efterse og sikre, at der er bestik til 55 personer i køkkenet. Fjerne ukrudt foran huset. Maling af døre og vinduer udvendigt. Diverse småreparationer inde i huset, samt eftersyn af brandmateriel. Og så er der selvfølgelig alt det I selv finder på. Almindelig oprydning på grunden. (Papir, dåser, flasker m.v.) Arbejdsopgaver der kan udliciteres til øvrige Gildebrødre: Udskiftning af 2 tagplader på udhus. Udskiftning af tagudluftning på toiletbygning Rensning af tagrender. Opsætning af trådnet i loftet på udekøkken. Nye fliser under dør ved nødudgang fra stor sovesal. Maling af døre og vinduer udvendigt. Udskiftning af dør på udendørs toilet for piger. (Når der gives grønt lys for det) Udskiftning af dør til nødudgang på lille sovesal (svamp). Afledningsbrønde fra tagnedløb eller tør ledning. (Kræver rendegraver) Oprydning i redskabsrum. (Efter aftale med spejderlauget Afretning af areal ved raftegård og pålægning af sten. Fjernelse af træstubbe ved terrasse. (Rendegraver) Oprensning af bålpladshus. Almindelig oprydning på grunden. (Papir, flasker, dåser m.v.) Der findes nok flere opgaver og naturlauget har sikkert også noget der kan tilføjes på listen, hvilket nok kommer med, når den nye farmbestyrelse får gennemgået hele ejendommen og Seniorlauget Seniorerne var samlet på Farmen mandag den 18. maj. Vi var rigtig mange på Farmen denne mandag, idet frimærkeklipperne mødt talstærkt op. Dagen startede som sædvanlig med morgenkaffen. TRIST havde morgenbrød med da han havde haft fødselsdag, så det giver jo en god stemning fra morgenstunden. Ud over klipning af frimærker var der nogle små opgaver der skulle klares, men som sædvanlig måtte vi bruge en del tid på oprydning på værkstedet, således at vi kunne komme frem til filbænken. Det skulle jo ikke være en oplagsplads for alt mulig, men et sted hvor man kan komme til at arbejde. grunden og får fabrikeret en prioriteringsliste. Men skulle der være enkeltpersoner, grupper, laug eller lignende, der mangler meningsfuldt gildearbejde, så er der nok at tage fat på. Tommy Denne mandag var den sidste inden sommerferien, så i den forbindelse vil vi hermed ønskes alle en rigtig god sommer og så mødes vi igen mandag den 21. september 2015 hvor lauget kan fejre 20-års jubilæum. Hans Jørgen 8 9

6 Suså Gildet Suså Gildet GILDEMØDE maj 20 Gildebrødre og en foredragsholder var mødt på Farmen denne forårsdag, som mest af alt mindede om en efterårsdag det var blæsende, koldt, himlen mørk og af og til piskede der en regnbyge forbi. Alt dette kunne vi være ligeglade med, da vi skulle sidde inde i varmen, hvor 1. gruppe havde dækket i et C-formet bord, med plads til foredragsholderens PC og lysbilledeapparat. Turhavende var 1. gruppe, godt nok mente de ikke at det var dem, men i og med de havde sagt ja til opgaven, må det jo alligevel have været deres opgave. I øvrigt en opgave de klarede med bravour. Der var fremstillet nogle lækre fade med skinke, som lå i en sovs med forskellig smag og fyld. Til dette havde Gunnar kogt thailandske ris. Der blev spist godt, og det kulinariske fik megen ros. Efter maden og inden kaffen blev serveret, blev ordet givet videre til Ida Marker, som var aftenens foredragsholder. Ida havde forelsket sig i Syrien og havde læst historie på Københavns universitet, samt læst arabisk sprog. Lige som hun i flere omgange havde rejst i Syrien, som led i sit studie, så hun var godt klædt på og det var en spændende rejse vi kom ud på. (Med Palle ved PC en som billedskifter). Ida berettede om et spændende land og kultur, som havde været meget igennem og nu var inde i en borgerkrig, hvor fjender og venner var svære at skelne fra hinanden. Fra at være civilisationens vugge, var landet i dag godt ødelagt af krigen, som tilsyneladende ingen ende vil tage. Der blev fortalt om landets kultur, med et gæstfrit folkefærd der levede i en diktators skygge, men hvor man godt kunne være turist og omgås befolkningen, tage billeder m.v., bare det ikke var noget militært. Sluttelig fik vi et indblik i den nuværende situation, med alle de forskellige fraktioner der sloges om herredømmet i Syrien, hvilket bevirkede, at ca. 10 millioner syrere var fordrevet og levede som flygtninge det svarer til ca. halvdelen af Syriens befolkning. Palmyra Jo det var et spændende og tankevækkende foredrag som Ida gav os, hvilket også kunne mærkes på spørgelysten og jeg tror det samtidig satte nogle tanker og forståelse i gang om hvorfor vi i dag har så store flygtningestrømme fra Arabiske og Afrikanske lande. Nyt fra grupperne Gruppe 1 Grundlovsdagen drog vi på vores aftalte tur som afslutning på denne sæson i gruppen, hvor vi havde aftalt besøg på Agersø. Søren var desværre forhindret men eller var vi fuldtallig, ligesom Per og Ingelise var med. En rigtig god aften i oplysningens tegn, hvor vi fik kaffen med hjemmebag serveret i en pause. Mødet sluttede kl Tommy Vi mødtes hos Gunnar kl. 8.30, samlede os i et par biler og kørte til Stigsnæs havn hvor vi ventede på at færgen skulle sejle os over. Vel ankommet uden tegn på søsyge satte vi os op i en vogn der transporterede os øen rundt med ophold forskellige steder. Ved disse ophold blev der fortalt levende og godt om øens liv og historie, blandt andet fik vi oplyst at der under Englandskrigen i starten af 1800-tallet var udstationeret ca soldater på øen. Disse var indkvarteret privat og en stor del af dem var spanioler. Det hævdes at der er flere efterkommere efter disse på øen. Mod nord er øen forbundet med Egholm med en dæmning som Bøje Nielsen lod anlægge da han ejede Egholm. I dag ejes Egholm af et holdingselskab, men er til salg hvis der er en der har 18 millioner for meget. Rundturen sluttede passende ved kroen hvor vi spiste en dejlig frokost. Efter spisningen gik vi lidt rundt i Agersø by og endte på havnen, hvor vi drak vores medbragte kaffe/the og spiste kage som var indkøbt hos Agersø købmandshandel. Efter en tur til møllen tog vi færgen tilbage til Sjælland. På hjemturen kørte vi af de små veje mod Næstved og var da også lige en tur på Glænø. Turen sluttede hos Gunnar hvor vi bestilte et par pizzaer og drak en kop kaffe inden vi drog hver til sit. Niels 10 11

7 Suså Gildet Suså Gildet 2. gruppe - gruppemøde i maj Med et enkelt afbud, var resten af gruppen mødt hos Helge lige som et gigantisk regnvejr satte ind. Efter vi var kommet i tørvejr, samledes vi i Helge hyggelige køkken, hvor den vanlige snak om de oplevelser vi havde haft siden sidst blev vendt, herunder loppetorv og loppetorvsafslutning. Vi kom lang omkring i snakken bl.a. på grund af at denne gruppe slet ikke har nogen møde disciplin! Da vi endelig kom i gang med mødet, var første opgave at kontakte 1. gruppe, som på mærkværdig vis, havde sneget sig uden om rækkefølgen, som turhavende gruppe til Gildemødet i maj de havde dog en undskyldning, som vi var lige ved at acceptere, men for at der ikke skulle komme uorden i rækkefølgen i at være turhavende, sagde 1. gruppe ja til opgaven i maj. Fejlen i rækkefølgen var sket fordi der i årsplanen stod, at 1. gruppe var turhavende på et ledelsesmøde godt nok ar ledelsen en vigtig del af gildet, meeen, at de skal have en gruppe til at varte sig op på ledelsesmøderne, er nok lige i overkanten. Efterfølgende fik vi vores sommerudflugt på plads, som i år går til Falster, med titlen Har Falster en spændende historie?. Der vil tilgå gruppemedlemmerne en indbydelse, hvor der kan læses nærmere om arrangementet. Sidste punkt på vores dagorden, var helliget vores gennemgående emne, nemlig Herregårde i Sydsjælland. Helge havde forberedt sig godt og vi kom igennem en spændende tidsrejse, omfattende Tybjerggård, Broksø, Holmegaard og Ravnstrup alle godserne havde på et tidspunkt hængt sammen og havde igennem årene haft mange forskellige ejere en spændende rejse, som affødte mange spørgsmål og debatter om hvornår tingene var sket. Ida kunne bl.a. fortælle om våbennedkastninger på Broksø under krigen og hvordan man transporterede containerne fra et sted til et andet. Vi havde 2 ubesvarede spørgsmål fra mødet, nemlig: Hvornår blev begrebet Lensgreve, Lensbaron, Greve og Baron indført i Danmark. Hvornår sluttede Stavnsbåndet, så alle bånd til dette, endeligt var slut. Jeg har undersøgt spørgsmålene og har også svaret på dem, men vil vente med svaret til vi mødes igen, da det helt sikkert vil medføre en del debat. En hyggelig, lærerig, debatrig, historierig aften sluttede ved tiden, med kaffebord og lækker rabarberkage, med valgfri topping af creme fraiche eller flødeskum, ligesom der var lækker melon. Tommy 2. gruppes sommerudflugt Alle gruppens 8 medlemmer, samt ægtefæller og kærester var, lørdag den 5. juni sat i stævne i Jens sommerhus på Marielyst og alle mødte som aftalt kl Efter at alle havde hilst på hinanden og udvekslet seneste nyheder, gav Tommy en kort fortælling om Falsters historie, inden vi fordelte os i 3 biler, for at køre ud og se på det sydlige Falster. Turen gik først til Marrebæk pumpestation, som sikrer at hele sommerhusområdet og lavtliggende marker holdes nogenlunde tørre, godt hjulpet på vej af gravede kanaler og flere små pumpehuse. Desværre var det ikke gået op for slusemesteren, at det var turistsæson, så vi kunne ikke komme ind og se den gamle pumpestation, som i dag henligger som museum. Herefter gik turen via den gamle Gedser landevej, som snor sig smukt igennem landskabet og giver et godt indtryk af hvor fladt og lavtliggende, det sydlige Falster er. Vi endte i Gedesby, som er den gamle hovedstad og færgested til Tyskland. Vi kørte rundt i byen på de små smalle veje, og så på de gamle huse. Vi besøgte kirken og kirkegården, hvor der står en sten der angiver vandstanden ved stormfloden i Kaffen blev indtaget i parken der ligger lige over for kirken og til frøernes kvækken, indtog vi kaffe og Idas hjemmebag. Herefter gik Gedesby kirke 12 13

8 Suså Gildet 2. Næstved turen til Gedser, hvor vi skulle se den gamle station og remise, men vi kunne ikke rigtig finde vej til den nedlagte station, da der overalt var spærret af med hegn, for at markere færgeoverfartens opmarchbåse til biler, så efter at have betragtet stationen på afstand, gik turen videre til Gedser fyr og Gedserstenen, som er Danmarks sydligste punkt. Desværre var der lukket til fyret og fugletårnet, så det måtte vi springe over. På parkeringspladsen ved Gedserstenen, blæste det så meget, så jord og sand stod om ørene på os og vi valgte derfor at køre tilbage til Jens hus og holde drikkepause. Vel ankommen fandt vi et sted med læ og sol, hvor vi i en god times tid sad og hyggede os, inden der skulle dækkes bord og vi skulle spise de medbragte retter. Alle havde gjort sig umagen og vi fik en rigtig god frokost, med bl.a. Helges hjemmelavede sild, i forskellig forklædning, Lones deller og mørbrad, laks, rejer, æbleflæsk masser af ost alt sammen kunne skylles ned med et batteri, af Helges forskellige snapse, hvor nogle var lavet på planter og blomster, som jeg aldrig havde hørt om. Efter maden var der kaffe med kage, leveret af Ida, som også havde dejlig chokolade med, som godt nok først blev serveret umiddelbart før Ida gik til ro. Det var en rigtig god aften, hvor vi havde lovet hinanden ikke at diskutere politik, men der var også rigeligt andet stof der var under behandling, ind til de sidste gik i seng kl Næste morgen var der morgenbord kl og efter almindelig oprydning, drog vi ca. kl mod Næstved, efter en god gruppetur. En stor tak til Jens, fordi han ville stille sit pragtfulde sommerhus til rådighed for spisning og overnatning til 11 personer. Rigtig god sommer til alle og god ferie til jer der skal på ferie vi ses til august hvis I ikke kommer en tur ud og besøger Troldelejren, som afholdes den juli. Tommy Æggepilning Nyt fra grupperne Gruppe 1 Mandag den 4. maj deltog vi i mindehøjtideligheden på Svinø Kirkegård. Vi mødtes i meget god tid og sikrede os nogle pladser i kirken. Der er mange inviterede gæster, så ikke meget plads til os almindelige. Ole og Kurt stod udenfor sammen med ca. 400 andre i den fine forårsaften og hørte det hele gennem højtalere. Efter gudstjenesten var der tændt lys på flyvergravene. Clan Rose Pipers spillede på sækkepiber og gardehusarpiger spillede på trompeter imellem de mange taler. Særlig stemningsfyldt var traditionen hvor 4 flyvemaskiner fløj hen over os, og den ene faldt fra for igen senere at blive genforenet med de andre. Hjemme på Markstien ventede Inge med franskbrødsmadder og lagkage! En fin aften Lise Afslutningsudflugt Onsdag den 20.maj mødte Trist, Inge, Jytte, Elke, Ole og jeg hos Kurt og Marianne kl. 10 og kørte til Zenhaven. Oprindeligt en almindelig parcelhushave, som er vokset til kvardratmeter omdannet til et bjerglandskab med 6 tons granit gennemstrømmet af vandløb, vandfald og små og større damme med en af Europas største samling af små og store koi karper (den største på 80 cm). Alle steder blomstrede rhododendroner i alle farver. Mange hyggelige siddepladser rundt omkring, hvor man kunne nyde de forskellige partier. Derfra videre til Bromølle Kro. De fleste spiste Stjerneskud. Kaffen havde vi med. Den ville vi drikke at sted i Åmosen, og ved et lykketræf fandt vi et fint sted ved en jagthytte. Lise 3. gruppe Vort sidste møde var den 6. maj i Næstved Kunstforening. En aften med Michala Petri og Lars Hannibal. Det blev en dejlig aften delt i to afdelinger, med meget dejlig musik, ja hver især er de to virtouser på deres instrumenter, og i særklasse i deres samspil. De fortalte også løst og fast om det at være meget på farten, og også lidt om at være kendte. Nyt for mig var at Michala Petri i en fem-seks årig periode som barn var sendt på en tysk, tror jeg nok, musikskole for særlige talentfulde børn. At det har været værdifuldt for hende er der jo ingen tvivl om. Da der blev mulighed for at stille spørgsmål, udviklede aftenen sig næsten som en studiekreds, idet 5-6 da

9 2. Næstved mer blev ved med at stille, ofte tåbelige spørgsmål til de to musikere, nok mest for at høre sig selv. Her burde arangørene nok have afslutte noget før. Vort næste møde er gruppe-afslutningen, som vi har valgt finder sted på Middelaldercenteret i Sundby ved Nykøbing Falster. Refr. Ole W. Gruppe 4 Den 11. maj var gruppe 4 på en gruppetur som afslutning på et par gode år sammen. Vi hejser flaget for Fødselsdage: Ole Köser Jytte Sterren Olsen Ewald Rasmussen Maria Dinesen Kurt Broneè Gunver Nielsen Kurt Rubek Knud Krüger Hjertelig tillykke 22. juni 3. juli 20. juli 28. juli 11. august 11. august 20. august 22. august Vi mødtes hos Kirsten og Kurt og kørte samlet sydpå i dejligt vejr. Turen gik til Thorsvang Samlermuseum. Det er et meget spændende sted, og vi kan roligt anbefale det til andre. Vi fik en dejlig frokost på cafeen på stedet, og brugte en del tid på at se alle de ting der var samlet. Det var lige fra knappenåle til gamle biler. Derefter vendte vi næsen hjemad igen, og sluttede dagen i regnvejr i Næstved. Hilsen Grethe Friluftsgildehal - mandag den 17. august I den just omdelte arbejdsplan for står der, at vi skal holde Friluftsgildehal den 17. august, men da Farmen ikke er til rådighed den dag vil vi finde et andet sted til Friluftsgildehallen eller ændre indholdet i aftenens forløb. Gildeledelsen vil snarest drøfte mulighederne og derefter, i samarbejde med turhavende gruppe (Gr. 1), komme med forslag til afvikling af mødet. Vi fastholder datoen, og der gives besked via og post. God sommerferie og på gensyn den 17. august. Sole Præstø Grundlovsdag Vi mødtes traditionen tro til hygge omkring bålet, og med de lige så traditionelle pølser med brød, efterfulgt af andalusisk bjergmokka medhjemmebag. Bjergmokkaen i år var i øvrigt den mest velsmagende, som jeg har nydt i mine ca. 10 år i gildet. Indledningsvis gav Marjun os en opsummering på et andet jubilæum, nemlig kvindernes valgret 1915, en rettighed som jo samtidigt tillige blev tildelt flere af de grupper af befolkningen, der indtil da heller ikke havde haft demokratiske rettigheder. 80 år Da aftenen ikke har en gildehal på programmet, havde arrangerende gruppe et oplæg til et erindringsværksted om perioden før, under og efter 2. verdenskrig. I det daglige synes vi vist, at de fleste af os er godt oppe i årene; men der var faktisk kun to af de tilstedeværende gildebrødre, der havde oplevet krigen som voksne. Men mange tog ordet med både alvorlige og mere kuriøse hændelser under krigen og i dens kølvand. Da vejret også var med os, fik vi en rigtig dejlig aften i Oasen, det store, grønne fritidsområde mellem byen og ringvejen. Med venlige hilsener Lis Kirsten Dam Tirsdag den 30. juni fylder jeg 80 år, og vil gerne invitere gildebrødre med ægtefæller til morgenkaffe samme dag kl på adressen Vesterbro 11. Mange hilsner Eva 16 17

10 Præstø Præstø Orienteringstur - den 30. maj Vi var 18 gildebrødre med ægtefæller til en god orienteringstur. Vi kørte fra hytten mod Maribo og var inde at se Maribo Miniby. Den var utrolig flot med alle de små huse opført 1:10. Der gik nogle folk rundt, som man kunne spørge til. De lavede selv det hele, brændte små mursten og tagsten og lavede vinduer. De var begyndt i Der var musik i højtaler gemt i store sten. Det var fantastisk, at se figurerne og kikke ud over vandet til en dæmpet musik. Derfra kørte vi mod Præstø og var hjemme igen kl.18. En stor tak til gruppe 1 for den dejlige orienterinstur med masser af gode oplevelser. Eva Herfra kørte vi til Frilandsmuseet, hvor vi spiste vores medbragte mad. Vi havde 1½ time til at gå rundt i frilandsmuseet. Samtidig var der en udstilling fra damp til diesel. Da vi havde drukket eftermiddagskaffe med den gode kage til, som Inger havde bagt, kørte vi mod Kragenæs for at se Dodekalitten. Vi parkerede ved campingpladsen, og så var der ellers en sti på 1 km op til Dodekalitten. Der var 4 stenfigurer på 7-9 m. 2 var færdige med 2 meter udhugget hoveder. Der skal være 12 ialt. Alle gildebrødre ønskes en god og solrig sommerferie!!! Sandt venskab findes der, hvor tavshed mellem to mennesker er behagelig. Deadline til nr. 6 er tirsdag 18. august 18 19

11 Stege Stege TYSKE SPEJDERE KALENDEREN Vi har den store glæde i gildet, at ca. 80 spejdere med ledere den 18. juli om aftenen har lejet vores dejlige hytte og grund og til jeres orientering kan jeg fortælle lidt om, hvad der er aftalt med dem. Den 17. juli kommer 8 ledere. De skal sætte telte op mm. Den 31. juli rejser børnene hjem med bus om morgenen. Lederne bliver til den næste dag for at rydde op. Chaufføren, der kommer den 30. juli, skal have en overnatning. Det bliver hos naboen. Han skal betale kr. 400,00 for logi og morgenmad. De borde og bænke, spejderne har ønsket, kan vi låne i Tøvelde Forsamlingshus efter aftale med formanden Per Winther Nielsen. Det bliver ikke Biertischgarnituren som ønsket, men nogle borde, hvor der kan sidde 10 personer. Hvad de koster, har vi ikke aftalt, men jeg tror ikke, det bliver så meget. Der skal lægges plastik på alle bordene, dag som nat, for at de kan få lov til at stå ude i regn og dug. På denne måde kunne bussen undgå at skulle køre med en anhænger, der ville gøre køreturen meget længere. Jeg skal lige have skrevet en regning til dem på ophold, så tror jeg, alt er på plads. Senere kan vi aftale, hvem der har tid til at køre over for at se, om de har det godt, eller om der skulle være noget, vi kunne hjælpe dem med. Jeres udlejer Ketty August: Ma.10. Friluftsgildehal, 1. gruppe Ti.18. Deadline Nøglen Ma.24. Gruppemøde i 1. grp. Jytte September: Sø.13. Dragedag Landsgildeting i Køge Ti.22. Deadline Nøglen Oktober: Ma.19. Gildemøde 2.gruppe Ma.26. Fellowshipday Suså Ti.27. Deadline Nøglen November: Lø.07. I-dag Haslev Ma.16. Gildemøde 1. gruppe Lø.28. Deadline Nøglen? Fredslys December: Sø.06. Julemøde, 2. gruppe Januar: Ma.11. Nytårsgildehal, 1. gruppe Ti.12. Nytårskur Kurt Muusmann Ma.25. Gilderådsmøde Februar: Ma.08. Gildemøde, 2. gruppe Marts: Ma.14. Gildeting, 1. gruppe Deadline til nr. 6 er tirsdag den 18. august REDAKTØREN ØNSKER JER ALLE OG JERES FAMILIER EN RIGTIG GOD SOMMERFERIE OG PÅ GENSYN DEN 10. AUGUST! Vi hejser flaget for Fødselsdag: Ena Poulsen, 18. juni Elna Christiansen 13. august Hjertelig tillykke friluftsgildehal 10. august kl i Hytten Efter friluftsgildehallen vil der være bespisning og kaffe/småkager. 1. gruppe 20 21

12 Redaktøren ønsker alle en rigtig god sommer!!! 22

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR Prøveturen går blot til Husum, med en overnatning og hjem over Møgeltønder, Højer sluse og Rømø for derefter at køre retur

Læs mere

NØGLEN. Nr. 2 - Februar 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 2 - Februar 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 2 - Februar 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 10. marts 9. marts 11. marts 16. marts Gildeting Gildeting Gildeting Gildeting

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere