NØGLEN. Nr. 5 - Juni årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN. Nr. 5 - Juni 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege"

Transkript

1 NØGLEN Nr. 5 - Juni årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 18. august 17. august 10. august Oplevelsestur Friluftsgildehal Friluftsgildehal

2 Fælles Redaktion: Næstved fælles Kurt Jakobsen, tlf Karrebækvej 15, 4700 Næstved Suså Gildet Næstved Palle Lorentzen, tlf Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved 2. Næstved Bodil Kjeldgaard, tlf Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved Præstø Kitty Jørgensen, tlf Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø Stege Inger Jensen, tlf Storegade 37, 4780 Stege Ansvarshavende redaktør Palle Lorentzen, tlf Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved Deadline til nr. 6, august. Forside: Sommer i Danmark Mens disse linier skrives, er valgkampen gået ind i den sidste hektiske fase. Den ene kanin efter den anden bliver trukket op af hatten, i et sidste desperat forsøg på at få hevet de sidste tvivlere i land. Hvordan er det så gået? Det ved vi allerede torsdag aften måske allerede medens disse linier læses! Men uanset udfaldet, håber jeg inderligt, at du har brugt din hårdt tilkæmpede ret til at stemme efter din overbevisning. I mange andre lande har de også frie valg de kan stemme på ét parti medens vi herhjemme frit kan vælge mellem et utal af partier. Det kan give nogle pudsige resultater, men jeg går ud fra at vi får den regering vi har fortjent. Om vi så er enige med den eller ej, så er der heldigvis ikke den store forskel på, hvilken politik der bliver ført! Troldelejren starter i næste måned, og den er jo som bekendt et forsøg på at give børn, som ikke har andre muligheder for ferie, et pusterum i den grå hverdag. En hverdag med afsavn, manglen på en far eller mor, eller det det er værre. De er børn af nogle forældre, som måske, måske ikke, har haft noget valg, men et er sikkert: børnene har i hvert fald ikke haft noget valg. Kurt J. Fælles Referat fra Distriktsgildetinget i Gøngernes Distrikt maj 2015 i Faxe 1. Valg af dirigent: Jens Østergaard, referent: Ruth Rosfeldt, stemmetællere: Ketty og John. 2. DGM: Lone havde udsendt fyldestgørende referat og sagde desuden, at hun havde haft over 50 møder, dels med LGT 2015 og besøg i gilder og supplerede med planer for fremtiden: Når LGT er overstået vil vi tage fat på arbejdstrinnene, udvikling, etik og moral og viste en bog fra Århus Universitet: Tillid. 3. DIS: Tove Givskov har også udsendt referat og fortalte videre: Legetøjsindsamlingen gav 9 kasser legetøj, som sendtes til Rumænien og blev en stor succes der. Et nyt fællesemne søges! Fredslyset det er en stor oplevelse at deltage i afhentning af Fredslyset i Roskilde! DIS-gruppen har været på tur til Tydal, og det er rigtig velegnet til familieture. International samling, lejr i Horsens, kun 5 tilmeldte fra Danmark. (alt for dyrt!) 22. feb. = Tænkedag, tages op nogle steder. Hvis man på lokalplan vil interessere sig for Internationalt arbejde kan man forhøre sig om Flygtningeproblematikken. Fellowship-dagen flyttes fra 24. til mandag den 26. og holdes på Rønnebæksholm. 4. DUS: Aase har sendt en kort beretning, som Lone læste op. Beretning for DUS : I-Dagen i 2014 blev holdet i Kirkehuset i Haslev og det var et meget fint sted. Der var 107 betalende gildebrødre til stede, som hørte Anders Laugesen, som er journalist ved DR. Hans foredrag hed Vær beredt men til hvad. Den anden, Niels Ole Frederiksen, var højskolelærer og foredragsholder og han kaldte sit foredrag Christian den X skurk eller helt. Vi i DUS-gruppen Jette fra Dragsholm og Ole fra Vestsjælland har mødtes hos Jette en enkelt gang. Ellers foregår alt gennem mails. Dette år har vi fået den tidligere journalist Lasse Jensen til at kom-

3 Fælles Fælles me og her på det sidste har vi fået en aftale med Henning Jahn, som har været forstander indenfor åndssvageforsorgen. De endelige overskrifter på foredragene har vi ikke i orden endnu. Igen i år skal det foregå i Kirkehuset i Haslev. Jeg skal nok hjælpe med dette arrangement, selv om jeg holder op som DUS. En stor hilsen til alle fra mig, som p.t. holder ferie i Barcelona. Aase Alle referater blev godkendt! 5. DGS: Kurt Muusmann aflagde revideret regnskab. Det gav et lille overskud. Regnskabet blev godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 7. Landsgildeting 2015: Leif Jylov fortalte at de har haft 14 møder. Alt ER arrangeret, men enkelte detaljer mangler. Bl.a. mangler der tilmelding/besked fra 44 gilder. Ledsagerturene kan foretages i privatbiler, som det tegner nu! Leif takker Alle der har tilmeldt sig til at hjælpe, er med i dem, man regner med! (Haslev er nu nede på 7 aktive gb. og nedlægges) 9. Beretning og regnskab for fonde og udvalg: Ingen fonde og udvalg! 10. Valg af distriktsgildeledelse: A. DGM: Lone Erkmann B. DGK: Ruth Lundstrøm Rosfeldt C. DGS: Kurt Muusmann D. DUS: Distriktsgildeledelsen får fuldmagt til at finde en DUS (evt. gruppe.) E. DIS: Tove Givskov Tove stopper næste år, og beder os være obs. på en ny! 11. Valg af suppleanter for distriktsgildeledelsen: DGM: Riber Moser Hansen DGK: Kurt Jacobsen DGS: Finn Christiansen DIS: Hanne Lise Nissen DUS: Conny Geertsen 12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse: Nuv. revisor: Finn Christiansen, Køge Kirsten Krebs, Vordingborg - nyvalgt! Suppleant: Leif Jylov, Vordingborg DGK og DGS er riddere, men øvrige kan vælges. Valg til Friluftsrådet: Lone fortæller at det er vigtigt vi som gildebrødre blander os. Der kan vælges 1 pr. kommune. Gå hjem i jeres gilder og find egnede personer! Reglerne for indmeldelse finder du på: af retningslinier 14. Eventuelt: Haslev er nu nede på 7 aktive gildebrødre og lukker Sv.E. Myrup og Erik Christoffersen påtænker overførsel til Faxe. Trist at det er nødvendigt. De kunne have holdt 70års jubilæum næste år. Næste møde vedr. LGT = 3.6. Leif Jylov opfordrede Distriktsledelsen til efter LGT at holde møder med Gildemestrene for at få gang i Gildearbejdet! og finde nye gildebrødre. Lone opfordrede til at finde på gode ideer lad være med at tænke på økonomi først, det er muligt at søge om økonomisk støtte! Tak til Jens Østergård Aftenen sluttede med kaffe og lækre kager rigtig dejligt, og så gik samtalen i gang. ja, så fornemmede man rigtigt hvor stille vi havde været under gildetinget! Dirigent: Jens Østergaard Referent: Ruth Rosfeldt 8. Budget og kontingent: Kontingent uændret = 50 kr. pr. gb. Budget godkendes. 13. Valg af medlemmer til udvalg mv. Ridderforberedelse: DGM Lone Erkmann. 4 5

4 Næstved - Fælles Næstved - Fælles 5-kamp afslutningen Det var flot vejr, men vinden var bidende kold, den forårsaften deltagerne mødtes på Farmen til den sidste disciplin i 5-kampen. Vi havde valgt, at det skulle være gamle lege det var jo noget der passede perfekt til gildebrødre så mente vi at have en chance for at vinde. Der blev lagt ud med pindespil i kæmpeformat. Noget der krævede koncentration og tålmodighed. Men ak her kom vi gamle til kort. Det var også nogle strenge dommere, der ikke overså noget som helst. Selv den mindste berøring af én af de andre pinde: Ja, så var man dømt ude! Så skulle vi forsøge at kaste nogle små træbrikker op i en spand. Brikkerne var drilske og spanden var alt for lille. Det var uhyggeligt svært at få dem i nærheden, og hvis man endelig ramte, så var det ydersiden og det talte ikke med. Sidste chance for gevinst var kast med hestesko. Selv om vi havde allieret os med en gammel smed, lykkedes det heller ikke her at få point. Det var kun ganske få gange, det lykkedes at få hesteskoen til at snurre rundt på pælen, så også her, var det ungdommen der rendte med laurbærrene. Endelig kunne vi komme ind i varmen, hvor der vankede dejlige ristede pølser med brød og kartoffelsalat. Snakken gik livligt og mange gange rungede latteren gennem lokalet. Imens havde overdommeren talt pointene sammen, lagt dem sammen med pointene fra de foregående discipliner, så vi kunne udråbe en samlet vin- Pindespil der. Det var en overraskelse: De Gule Spejdere havde ellers ført gennem hele sæsonen, men en kraftig slutspurt fra aftenens vindere gav altså også den samlede sejr. Så stort Bravo til De Grønne Spejdere fra Hammer. En stor tak til alle deltagende grupper og gildebrødre. Det har vist, at man godt kan more sig og have det godt i hinandens selskab på trods af aldersforskellen. Helt sikkert at vi tager en tørn mere til næste år. Kurt J. Bra-bra-bravo Den strenge dommer 6 7

5 Næstved - Fælles Næstved - Fælles FARMEN (Hyttelaug) Der er god udlejning af Farmen, hvor vi skal helt frem til midten af november før der er en ledig weekend. Også mange hverdage er udlejet og hele august måned er helt besat. Det er godt for Farmens skræntende økonomi, som skyldes omkostningerne til pilerensningsanlægget, samt måske nye jordtanke, som vi for en sikkerheds skyld hensætter penge til. Når vi har så mange udlejninger, af såvel lejrgrund, hus og hytte, kræver det også oprydning og vedligeholdelse, således at vores lejere får det de betaler for. Dette arbejde udføres langt hen af vejen, af de gamle laug nemlig natur- og hyttelaug, med hjælp fra enkelte andre gildebrødre, men desværre kan de ikke nå det det hele, med de få personer der kan komme til arbejdsdagene, så derfor var det måske en ide at udlicitere nogle af opgaverne, til f.eks. seniorlauget de store opgaver som udskiftning af døre, vinduer, hårdt fysisk arbejde m.v., skal andre nok tage sig af. Mit forslag til seniorlauget, som faste opgaver kunne være: Vask af vinduer ude og inde. Efterse og sikre, at der er bestik til 55 personer i køkkenet. Fjerne ukrudt foran huset. Maling af døre og vinduer udvendigt. Diverse småreparationer inde i huset, samt eftersyn af brandmateriel. Og så er der selvfølgelig alt det I selv finder på. Almindelig oprydning på grunden. (Papir, dåser, flasker m.v.) Arbejdsopgaver der kan udliciteres til øvrige Gildebrødre: Udskiftning af 2 tagplader på udhus. Udskiftning af tagudluftning på toiletbygning Rensning af tagrender. Opsætning af trådnet i loftet på udekøkken. Nye fliser under dør ved nødudgang fra stor sovesal. Maling af døre og vinduer udvendigt. Udskiftning af dør på udendørs toilet for piger. (Når der gives grønt lys for det) Udskiftning af dør til nødudgang på lille sovesal (svamp). Afledningsbrønde fra tagnedløb eller tør ledning. (Kræver rendegraver) Oprydning i redskabsrum. (Efter aftale med spejderlauget Afretning af areal ved raftegård og pålægning af sten. Fjernelse af træstubbe ved terrasse. (Rendegraver) Oprensning af bålpladshus. Almindelig oprydning på grunden. (Papir, flasker, dåser m.v.) Der findes nok flere opgaver og naturlauget har sikkert også noget der kan tilføjes på listen, hvilket nok kommer med, når den nye farmbestyrelse får gennemgået hele ejendommen og Seniorlauget Seniorerne var samlet på Farmen mandag den 18. maj. Vi var rigtig mange på Farmen denne mandag, idet frimærkeklipperne mødt talstærkt op. Dagen startede som sædvanlig med morgenkaffen. TRIST havde morgenbrød med da han havde haft fødselsdag, så det giver jo en god stemning fra morgenstunden. Ud over klipning af frimærker var der nogle små opgaver der skulle klares, men som sædvanlig måtte vi bruge en del tid på oprydning på værkstedet, således at vi kunne komme frem til filbænken. Det skulle jo ikke være en oplagsplads for alt mulig, men et sted hvor man kan komme til at arbejde. grunden og får fabrikeret en prioriteringsliste. Men skulle der være enkeltpersoner, grupper, laug eller lignende, der mangler meningsfuldt gildearbejde, så er der nok at tage fat på. Tommy Denne mandag var den sidste inden sommerferien, så i den forbindelse vil vi hermed ønskes alle en rigtig god sommer og så mødes vi igen mandag den 21. september 2015 hvor lauget kan fejre 20-års jubilæum. Hans Jørgen 8 9

6 Suså Gildet Suså Gildet GILDEMØDE maj 20 Gildebrødre og en foredragsholder var mødt på Farmen denne forårsdag, som mest af alt mindede om en efterårsdag det var blæsende, koldt, himlen mørk og af og til piskede der en regnbyge forbi. Alt dette kunne vi være ligeglade med, da vi skulle sidde inde i varmen, hvor 1. gruppe havde dækket i et C-formet bord, med plads til foredragsholderens PC og lysbilledeapparat. Turhavende var 1. gruppe, godt nok mente de ikke at det var dem, men i og med de havde sagt ja til opgaven, må det jo alligevel have været deres opgave. I øvrigt en opgave de klarede med bravour. Der var fremstillet nogle lækre fade med skinke, som lå i en sovs med forskellig smag og fyld. Til dette havde Gunnar kogt thailandske ris. Der blev spist godt, og det kulinariske fik megen ros. Efter maden og inden kaffen blev serveret, blev ordet givet videre til Ida Marker, som var aftenens foredragsholder. Ida havde forelsket sig i Syrien og havde læst historie på Københavns universitet, samt læst arabisk sprog. Lige som hun i flere omgange havde rejst i Syrien, som led i sit studie, så hun var godt klædt på og det var en spændende rejse vi kom ud på. (Med Palle ved PC en som billedskifter). Ida berettede om et spændende land og kultur, som havde været meget igennem og nu var inde i en borgerkrig, hvor fjender og venner var svære at skelne fra hinanden. Fra at være civilisationens vugge, var landet i dag godt ødelagt af krigen, som tilsyneladende ingen ende vil tage. Der blev fortalt om landets kultur, med et gæstfrit folkefærd der levede i en diktators skygge, men hvor man godt kunne være turist og omgås befolkningen, tage billeder m.v., bare det ikke var noget militært. Sluttelig fik vi et indblik i den nuværende situation, med alle de forskellige fraktioner der sloges om herredømmet i Syrien, hvilket bevirkede, at ca. 10 millioner syrere var fordrevet og levede som flygtninge det svarer til ca. halvdelen af Syriens befolkning. Palmyra Jo det var et spændende og tankevækkende foredrag som Ida gav os, hvilket også kunne mærkes på spørgelysten og jeg tror det samtidig satte nogle tanker og forståelse i gang om hvorfor vi i dag har så store flygtningestrømme fra Arabiske og Afrikanske lande. Nyt fra grupperne Gruppe 1 Grundlovsdagen drog vi på vores aftalte tur som afslutning på denne sæson i gruppen, hvor vi havde aftalt besøg på Agersø. Søren var desværre forhindret men eller var vi fuldtallig, ligesom Per og Ingelise var med. En rigtig god aften i oplysningens tegn, hvor vi fik kaffen med hjemmebag serveret i en pause. Mødet sluttede kl Tommy Vi mødtes hos Gunnar kl. 8.30, samlede os i et par biler og kørte til Stigsnæs havn hvor vi ventede på at færgen skulle sejle os over. Vel ankommet uden tegn på søsyge satte vi os op i en vogn der transporterede os øen rundt med ophold forskellige steder. Ved disse ophold blev der fortalt levende og godt om øens liv og historie, blandt andet fik vi oplyst at der under Englandskrigen i starten af 1800-tallet var udstationeret ca soldater på øen. Disse var indkvarteret privat og en stor del af dem var spanioler. Det hævdes at der er flere efterkommere efter disse på øen. Mod nord er øen forbundet med Egholm med en dæmning som Bøje Nielsen lod anlægge da han ejede Egholm. I dag ejes Egholm af et holdingselskab, men er til salg hvis der er en der har 18 millioner for meget. Rundturen sluttede passende ved kroen hvor vi spiste en dejlig frokost. Efter spisningen gik vi lidt rundt i Agersø by og endte på havnen, hvor vi drak vores medbragte kaffe/the og spiste kage som var indkøbt hos Agersø købmandshandel. Efter en tur til møllen tog vi færgen tilbage til Sjælland. På hjemturen kørte vi af de små veje mod Næstved og var da også lige en tur på Glænø. Turen sluttede hos Gunnar hvor vi bestilte et par pizzaer og drak en kop kaffe inden vi drog hver til sit. Niels 10 11

7 Suså Gildet Suså Gildet 2. gruppe - gruppemøde i maj Med et enkelt afbud, var resten af gruppen mødt hos Helge lige som et gigantisk regnvejr satte ind. Efter vi var kommet i tørvejr, samledes vi i Helge hyggelige køkken, hvor den vanlige snak om de oplevelser vi havde haft siden sidst blev vendt, herunder loppetorv og loppetorvsafslutning. Vi kom lang omkring i snakken bl.a. på grund af at denne gruppe slet ikke har nogen møde disciplin! Da vi endelig kom i gang med mødet, var første opgave at kontakte 1. gruppe, som på mærkværdig vis, havde sneget sig uden om rækkefølgen, som turhavende gruppe til Gildemødet i maj de havde dog en undskyldning, som vi var lige ved at acceptere, men for at der ikke skulle komme uorden i rækkefølgen i at være turhavende, sagde 1. gruppe ja til opgaven i maj. Fejlen i rækkefølgen var sket fordi der i årsplanen stod, at 1. gruppe var turhavende på et ledelsesmøde godt nok ar ledelsen en vigtig del af gildet, meeen, at de skal have en gruppe til at varte sig op på ledelsesmøderne, er nok lige i overkanten. Efterfølgende fik vi vores sommerudflugt på plads, som i år går til Falster, med titlen Har Falster en spændende historie?. Der vil tilgå gruppemedlemmerne en indbydelse, hvor der kan læses nærmere om arrangementet. Sidste punkt på vores dagorden, var helliget vores gennemgående emne, nemlig Herregårde i Sydsjælland. Helge havde forberedt sig godt og vi kom igennem en spændende tidsrejse, omfattende Tybjerggård, Broksø, Holmegaard og Ravnstrup alle godserne havde på et tidspunkt hængt sammen og havde igennem årene haft mange forskellige ejere en spændende rejse, som affødte mange spørgsmål og debatter om hvornår tingene var sket. Ida kunne bl.a. fortælle om våbennedkastninger på Broksø under krigen og hvordan man transporterede containerne fra et sted til et andet. Vi havde 2 ubesvarede spørgsmål fra mødet, nemlig: Hvornår blev begrebet Lensgreve, Lensbaron, Greve og Baron indført i Danmark. Hvornår sluttede Stavnsbåndet, så alle bånd til dette, endeligt var slut. Jeg har undersøgt spørgsmålene og har også svaret på dem, men vil vente med svaret til vi mødes igen, da det helt sikkert vil medføre en del debat. En hyggelig, lærerig, debatrig, historierig aften sluttede ved tiden, med kaffebord og lækker rabarberkage, med valgfri topping af creme fraiche eller flødeskum, ligesom der var lækker melon. Tommy 2. gruppes sommerudflugt Alle gruppens 8 medlemmer, samt ægtefæller og kærester var, lørdag den 5. juni sat i stævne i Jens sommerhus på Marielyst og alle mødte som aftalt kl Efter at alle havde hilst på hinanden og udvekslet seneste nyheder, gav Tommy en kort fortælling om Falsters historie, inden vi fordelte os i 3 biler, for at køre ud og se på det sydlige Falster. Turen gik først til Marrebæk pumpestation, som sikrer at hele sommerhusområdet og lavtliggende marker holdes nogenlunde tørre, godt hjulpet på vej af gravede kanaler og flere små pumpehuse. Desværre var det ikke gået op for slusemesteren, at det var turistsæson, så vi kunne ikke komme ind og se den gamle pumpestation, som i dag henligger som museum. Herefter gik turen via den gamle Gedser landevej, som snor sig smukt igennem landskabet og giver et godt indtryk af hvor fladt og lavtliggende, det sydlige Falster er. Vi endte i Gedesby, som er den gamle hovedstad og færgested til Tyskland. Vi kørte rundt i byen på de små smalle veje, og så på de gamle huse. Vi besøgte kirken og kirkegården, hvor der står en sten der angiver vandstanden ved stormfloden i Kaffen blev indtaget i parken der ligger lige over for kirken og til frøernes kvækken, indtog vi kaffe og Idas hjemmebag. Herefter gik Gedesby kirke 12 13

8 Suså Gildet 2. Næstved turen til Gedser, hvor vi skulle se den gamle station og remise, men vi kunne ikke rigtig finde vej til den nedlagte station, da der overalt var spærret af med hegn, for at markere færgeoverfartens opmarchbåse til biler, så efter at have betragtet stationen på afstand, gik turen videre til Gedser fyr og Gedserstenen, som er Danmarks sydligste punkt. Desværre var der lukket til fyret og fugletårnet, så det måtte vi springe over. På parkeringspladsen ved Gedserstenen, blæste det så meget, så jord og sand stod om ørene på os og vi valgte derfor at køre tilbage til Jens hus og holde drikkepause. Vel ankommen fandt vi et sted med læ og sol, hvor vi i en god times tid sad og hyggede os, inden der skulle dækkes bord og vi skulle spise de medbragte retter. Alle havde gjort sig umagen og vi fik en rigtig god frokost, med bl.a. Helges hjemmelavede sild, i forskellig forklædning, Lones deller og mørbrad, laks, rejer, æbleflæsk masser af ost alt sammen kunne skylles ned med et batteri, af Helges forskellige snapse, hvor nogle var lavet på planter og blomster, som jeg aldrig havde hørt om. Efter maden var der kaffe med kage, leveret af Ida, som også havde dejlig chokolade med, som godt nok først blev serveret umiddelbart før Ida gik til ro. Det var en rigtig god aften, hvor vi havde lovet hinanden ikke at diskutere politik, men der var også rigeligt andet stof der var under behandling, ind til de sidste gik i seng kl Næste morgen var der morgenbord kl og efter almindelig oprydning, drog vi ca. kl mod Næstved, efter en god gruppetur. En stor tak til Jens, fordi han ville stille sit pragtfulde sommerhus til rådighed for spisning og overnatning til 11 personer. Rigtig god sommer til alle og god ferie til jer der skal på ferie vi ses til august hvis I ikke kommer en tur ud og besøger Troldelejren, som afholdes den juli. Tommy Æggepilning Nyt fra grupperne Gruppe 1 Mandag den 4. maj deltog vi i mindehøjtideligheden på Svinø Kirkegård. Vi mødtes i meget god tid og sikrede os nogle pladser i kirken. Der er mange inviterede gæster, så ikke meget plads til os almindelige. Ole og Kurt stod udenfor sammen med ca. 400 andre i den fine forårsaften og hørte det hele gennem højtalere. Efter gudstjenesten var der tændt lys på flyvergravene. Clan Rose Pipers spillede på sækkepiber og gardehusarpiger spillede på trompeter imellem de mange taler. Særlig stemningsfyldt var traditionen hvor 4 flyvemaskiner fløj hen over os, og den ene faldt fra for igen senere at blive genforenet med de andre. Hjemme på Markstien ventede Inge med franskbrødsmadder og lagkage! En fin aften Lise Afslutningsudflugt Onsdag den 20.maj mødte Trist, Inge, Jytte, Elke, Ole og jeg hos Kurt og Marianne kl. 10 og kørte til Zenhaven. Oprindeligt en almindelig parcelhushave, som er vokset til kvardratmeter omdannet til et bjerglandskab med 6 tons granit gennemstrømmet af vandløb, vandfald og små og større damme med en af Europas største samling af små og store koi karper (den største på 80 cm). Alle steder blomstrede rhododendroner i alle farver. Mange hyggelige siddepladser rundt omkring, hvor man kunne nyde de forskellige partier. Derfra videre til Bromølle Kro. De fleste spiste Stjerneskud. Kaffen havde vi med. Den ville vi drikke at sted i Åmosen, og ved et lykketræf fandt vi et fint sted ved en jagthytte. Lise 3. gruppe Vort sidste møde var den 6. maj i Næstved Kunstforening. En aften med Michala Petri og Lars Hannibal. Det blev en dejlig aften delt i to afdelinger, med meget dejlig musik, ja hver især er de to virtouser på deres instrumenter, og i særklasse i deres samspil. De fortalte også løst og fast om det at være meget på farten, og også lidt om at være kendte. Nyt for mig var at Michala Petri i en fem-seks årig periode som barn var sendt på en tysk, tror jeg nok, musikskole for særlige talentfulde børn. At det har været værdifuldt for hende er der jo ingen tvivl om. Da der blev mulighed for at stille spørgsmål, udviklede aftenen sig næsten som en studiekreds, idet 5-6 da

9 2. Næstved mer blev ved med at stille, ofte tåbelige spørgsmål til de to musikere, nok mest for at høre sig selv. Her burde arangørene nok have afslutte noget før. Vort næste møde er gruppe-afslutningen, som vi har valgt finder sted på Middelaldercenteret i Sundby ved Nykøbing Falster. Refr. Ole W. Gruppe 4 Den 11. maj var gruppe 4 på en gruppetur som afslutning på et par gode år sammen. Vi hejser flaget for Fødselsdage: Ole Köser Jytte Sterren Olsen Ewald Rasmussen Maria Dinesen Kurt Broneè Gunver Nielsen Kurt Rubek Knud Krüger Hjertelig tillykke 22. juni 3. juli 20. juli 28. juli 11. august 11. august 20. august 22. august Vi mødtes hos Kirsten og Kurt og kørte samlet sydpå i dejligt vejr. Turen gik til Thorsvang Samlermuseum. Det er et meget spændende sted, og vi kan roligt anbefale det til andre. Vi fik en dejlig frokost på cafeen på stedet, og brugte en del tid på at se alle de ting der var samlet. Det var lige fra knappenåle til gamle biler. Derefter vendte vi næsen hjemad igen, og sluttede dagen i regnvejr i Næstved. Hilsen Grethe Friluftsgildehal - mandag den 17. august I den just omdelte arbejdsplan for står der, at vi skal holde Friluftsgildehal den 17. august, men da Farmen ikke er til rådighed den dag vil vi finde et andet sted til Friluftsgildehallen eller ændre indholdet i aftenens forløb. Gildeledelsen vil snarest drøfte mulighederne og derefter, i samarbejde med turhavende gruppe (Gr. 1), komme med forslag til afvikling af mødet. Vi fastholder datoen, og der gives besked via og post. God sommerferie og på gensyn den 17. august. Sole Præstø Grundlovsdag Vi mødtes traditionen tro til hygge omkring bålet, og med de lige så traditionelle pølser med brød, efterfulgt af andalusisk bjergmokka medhjemmebag. Bjergmokkaen i år var i øvrigt den mest velsmagende, som jeg har nydt i mine ca. 10 år i gildet. Indledningsvis gav Marjun os en opsummering på et andet jubilæum, nemlig kvindernes valgret 1915, en rettighed som jo samtidigt tillige blev tildelt flere af de grupper af befolkningen, der indtil da heller ikke havde haft demokratiske rettigheder. 80 år Da aftenen ikke har en gildehal på programmet, havde arrangerende gruppe et oplæg til et erindringsværksted om perioden før, under og efter 2. verdenskrig. I det daglige synes vi vist, at de fleste af os er godt oppe i årene; men der var faktisk kun to af de tilstedeværende gildebrødre, der havde oplevet krigen som voksne. Men mange tog ordet med både alvorlige og mere kuriøse hændelser under krigen og i dens kølvand. Da vejret også var med os, fik vi en rigtig dejlig aften i Oasen, det store, grønne fritidsområde mellem byen og ringvejen. Med venlige hilsener Lis Kirsten Dam Tirsdag den 30. juni fylder jeg 80 år, og vil gerne invitere gildebrødre med ægtefæller til morgenkaffe samme dag kl på adressen Vesterbro 11. Mange hilsner Eva 16 17

10 Præstø Præstø Orienteringstur - den 30. maj Vi var 18 gildebrødre med ægtefæller til en god orienteringstur. Vi kørte fra hytten mod Maribo og var inde at se Maribo Miniby. Den var utrolig flot med alle de små huse opført 1:10. Der gik nogle folk rundt, som man kunne spørge til. De lavede selv det hele, brændte små mursten og tagsten og lavede vinduer. De var begyndt i Der var musik i højtaler gemt i store sten. Det var fantastisk, at se figurerne og kikke ud over vandet til en dæmpet musik. Derfra kørte vi mod Præstø og var hjemme igen kl.18. En stor tak til gruppe 1 for den dejlige orienterinstur med masser af gode oplevelser. Eva Herfra kørte vi til Frilandsmuseet, hvor vi spiste vores medbragte mad. Vi havde 1½ time til at gå rundt i frilandsmuseet. Samtidig var der en udstilling fra damp til diesel. Da vi havde drukket eftermiddagskaffe med den gode kage til, som Inger havde bagt, kørte vi mod Kragenæs for at se Dodekalitten. Vi parkerede ved campingpladsen, og så var der ellers en sti på 1 km op til Dodekalitten. Der var 4 stenfigurer på 7-9 m. 2 var færdige med 2 meter udhugget hoveder. Der skal være 12 ialt. Alle gildebrødre ønskes en god og solrig sommerferie!!! Sandt venskab findes der, hvor tavshed mellem to mennesker er behagelig. Deadline til nr. 6 er tirsdag 18. august 18 19

11 Stege Stege TYSKE SPEJDERE KALENDEREN Vi har den store glæde i gildet, at ca. 80 spejdere med ledere den 18. juli om aftenen har lejet vores dejlige hytte og grund og til jeres orientering kan jeg fortælle lidt om, hvad der er aftalt med dem. Den 17. juli kommer 8 ledere. De skal sætte telte op mm. Den 31. juli rejser børnene hjem med bus om morgenen. Lederne bliver til den næste dag for at rydde op. Chaufføren, der kommer den 30. juli, skal have en overnatning. Det bliver hos naboen. Han skal betale kr. 400,00 for logi og morgenmad. De borde og bænke, spejderne har ønsket, kan vi låne i Tøvelde Forsamlingshus efter aftale med formanden Per Winther Nielsen. Det bliver ikke Biertischgarnituren som ønsket, men nogle borde, hvor der kan sidde 10 personer. Hvad de koster, har vi ikke aftalt, men jeg tror ikke, det bliver så meget. Der skal lægges plastik på alle bordene, dag som nat, for at de kan få lov til at stå ude i regn og dug. På denne måde kunne bussen undgå at skulle køre med en anhænger, der ville gøre køreturen meget længere. Jeg skal lige have skrevet en regning til dem på ophold, så tror jeg, alt er på plads. Senere kan vi aftale, hvem der har tid til at køre over for at se, om de har det godt, eller om der skulle være noget, vi kunne hjælpe dem med. Jeres udlejer Ketty August: Ma.10. Friluftsgildehal, 1. gruppe Ti.18. Deadline Nøglen Ma.24. Gruppemøde i 1. grp. Jytte September: Sø.13. Dragedag Landsgildeting i Køge Ti.22. Deadline Nøglen Oktober: Ma.19. Gildemøde 2.gruppe Ma.26. Fellowshipday Suså Ti.27. Deadline Nøglen November: Lø.07. I-dag Haslev Ma.16. Gildemøde 1. gruppe Lø.28. Deadline Nøglen? Fredslys December: Sø.06. Julemøde, 2. gruppe Januar: Ma.11. Nytårsgildehal, 1. gruppe Ti.12. Nytårskur Kurt Muusmann Ma.25. Gilderådsmøde Februar: Ma.08. Gildemøde, 2. gruppe Marts: Ma.14. Gildeting, 1. gruppe Deadline til nr. 6 er tirsdag den 18. august REDAKTØREN ØNSKER JER ALLE OG JERES FAMILIER EN RIGTIG GOD SOMMERFERIE OG PÅ GENSYN DEN 10. AUGUST! Vi hejser flaget for Fødselsdag: Ena Poulsen, 18. juni Elna Christiansen 13. august Hjertelig tillykke friluftsgildehal 10. august kl i Hytten Efter friluftsgildehallen vil der være bespisning og kaffe/småkager. 1. gruppe 20 21

12 Redaktøren ønsker alle en rigtig god sommer!!! 22

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet Side 12 Gruppe 2 inviterer på en tur ud i den danske natur. Vi mødes på Græsted Gård kl. 18.15 hvorfra turen går til Farum Kirke, efter en rundvisning i kirken er der mulighed for at gå en tur på kirkegården

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Drømmen om en verden! Drømmen om en verden! Forestil dig en verden, en verden uden Forestil krig, dig uden verden, sult, uden en fattigdom verden. uden krig, uden sult, uden

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev Porsgaard

Nyhedsbrev Porsgaard Nyhedsbrev Porsgaard November 2012 Dato 26 november Teater Punkter af særlig interesse: Teater Igen i år var Juelsminde skolecenter med blandt de teaterstykker, der blev udvalgt til at gå videre. Vi skulle

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Søen Immeln ligger ca. 20 km nordøst for Kristianstad. Oversigtskort over søen til slut. 2009-08-03, mandag. Der kommer en byge, medens vi læsser kajakkerne

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Juni DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 341 Side 1 Kaj Holdrup Lisbeth Christensen Lis Larsen Jens Moestrup Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul Erik

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere