Jessen, Jens ( ) og hustru Marie f. Fibiger ( ), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jessen, Jens (1854-1906) og hustru Marie f. Fibiger (1859-1935), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis)."

Transkript

1 Private Personarkiver Arkiv P244 Jessen, Jens ( ) og hustru Marie f. Fibiger ( ), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis). Afl.jr.nr. 1999/P239 og P658 Biografiske data: Jens Jessen, Flensborg, redaktør og bladudgiver. Født i Toghale, død i København, begravet i Flensborg. Søn af førstelærer Hans Møller Jessen ( ) og hustru Ane Kjestine Bundesen ( ). Gift den i København (Vartov) med: Marie Octavia Fibiger: Født i Horsens, død i Kollund; begravet i Flensborg. Datter af ritmester, senere oberst Carl Axel Ilius Fibiger ( ) (bror til de to forfatterinder Ilia og Mathilde Fibiger) og Sophie Marie Caroline Fog ( ). Tre børn: Dagmar Kirsten Marie ( ), Aksel Hans Adolf Fibiger ( ) og Tage Eigil ( ) se arkivnr. P 486. Maria og Charles Emil Fog er efter alt at dømme Marie Jessens mors forældre. Margrethe Cecilia Fibiger (f. 1846) ( Moster Gethe ) og Sophie Caroline Fibiger (f. 1861) ( Moster Lette ) og Laura Ovidia Fibiger ( ) er Marie Jessens søstre. Ilia Marie Fibiger ( ). Marie Jessens faster. Anmærkning: Se også Flensborg Avis arkiv (E 1) I. Afl.jr.nr. 1999/P239 og P Brevveksling med Marie Jessens familie pk Brevveksling mellem Maria og Charles Emil Fog Skrivelse til major J.A. Fibiger fra den militære højskole Breve til Margrethe ( Moster Gethe ) og Sofie ( Moster Lette ) Fibiger fra Marie, Dagmar og Tage Jessen Breve fra Margrethe og Sofie Fibiger til Marie ( Mi ), Dagmar og Tage Jessen Brev fra Jens Schmidt (fætter) til Marie Jessen Breve fra Margrethe Fibiger til Sofie Fibiger Breve fra Marie Jessen til Laura Ovidia Fibiger Breve fra Laura Ovidia Fibiger til Marie Jessen Breve fra Ilia Fibiger til Marie Jessen Brev fra Johannes Fibiger til Marie Jessen Breve til Sophie Fibiger fra Laura Ovidia Fibiger (plus et brev fra Lange-Müller, 1916) 1

2 Brev fra Sophie Fibiger til J.N.H. Skrumsager Brevveksling mellem ægtefællerne, med børnene og med andre pk. Anm.: Første nr. i parentesen er antallet af J. Jessens breve, andet nr. er antallet af Marie Jessens breve Breve mellem J. Jessen og M. Fibiger 1884 (1+1), 1885 (5+4) Breve mellem J. Jessen og M. Fibiger (6+7) Breve mellem ægtefællerne. (0+7+5 bilag: festsang + lykønskninger) Breve mellem ægtefællerne (1+0), 1889 (12+0), 1890 (5+0) Breve mellem ægtefællerne. (9+1) Breve mellem ægtefællerne. (13+0) Breve mellem ægtefællerne (2+0), 1904 (3+0), 1906 (3+0) Breve fra Tage Jessen til Marie og Dagmar Jessen Brev fra Dagmar Jessen til Marie Jessen Breve til Marie Jessen fra andre Brevskriverliste: Andersen, Johannes. Advokat, Haderslev. (1906) Andresen, N. Fmd. f. Sprogforeningen, Aabenra (1909) Appel, C. Højskoleforstander, Rødding. (1883) Barfoed, Frederik, Frederiksberg. (1893) Bardenfleth, Knud, København. (1898) Bredsdorff, Elisabeth, Odense. ( til Sophie Fibiger, 1917) Callesen, N.H., Leerskov. (1894) Carstens, Vilh., Oosterbeek, Holland. (u.d.) Grau, Peter, Pøl. (1906) de Jonquieres, Jeannina, København. ( ) Klyver, Henriette, Roskilde. ( ) Krüger, Ingeborg, Bevtoft. (1894) Larsen, S., Flensborg. (1893) Lindberg, Elise, Visby ( ) Lund, Helga, (1930) Madvig, P.A. og hustru, Haderslev. ( ) Møller, Marianne ( ikke-afsendt svarbrev) Petersen, Anna, Lyksborg. ( ) Prior, Ejnar og Ingeborg, Hellerup. (1931) Rørdam, Valdemar, Birkerød. ( ) Skau, Marie, Sommersted. (1894) Skrumsager, Marie, Bajstrupgaard. (1886) Sonne, Ellen (1922) Speth, Magda (1898) Tuxen, Ingeborg (1926) Undset, Sigrid (1924) Wissing, Sophie, København. (u.d.) Worsaae, M., Støvringgaard. (u.d.) Fra Marie Jessen til ukendt 2

3 Breve fra forskellige til Dagmar Jessen Familiebegivenheder, personlige sager og sager vedr. huset Fjordmark i Kollund pk Familiebegivenheder /1925 Breve i anledning af Jens Jessens død Brev i anledning af Axel Jessens død a Trykte digte ved Jens Jessens død Breve i anledning af Marie Jessens 70-års og 75-års fødselsdag Breve i anledning af Marie Jessens død Personlige sager og sager vedr. Fjordmark i Kollund Kongebrev/vielsebrev for Jens Jessen og Marie Fibiger 5. ca Jens Jessen. Levnedsbeskrivelse, personlige papirer Sager vedr. børnene. Geburtsurkunde for Aksel 1896, notesbog vedr. Dagmar Hvorfor redaktør Jessen ikke blev medlem af Sprogforeningens bestyrelse. Manuskript af J. Michelsen, Kolstrup (afskrift) Gustav Johannsen. Sager vedr. hædersgaven 1899 og jordefærden Juridiske dokumenter vedr. overdragelsen af Fjordmark og tilliggende grundstykker fra tidligere ejere (Margrethe og Heinrich Peter Juhl, Jens Thomsen, H. Jensen m.fl.), dampskibspavillonen samt overdragelsen til Marie Jessen i forbindelse med Jessens død Forsikringer, lån, hypotekbreve m.m. vedr. fam. Jessen og huset Fjordmark Sager vedr. Jens Jessens død, begravelse og arven efter ham. Livsforsikringer, erklæring fra Professor Rovsing, henv. vedr. andel i forsamlingshuset i Tørsbøl, sager vedr. Marie Jessens enkepension Slutsedler på salg af aktier i det vestindiske kompagni. Andelsbeviser i Nordslesvigsk Kreditforening Korrespondance med Devisenstelle og Nationalbankens clearingkontor vedr. overforsler af varer og deviser Klip om Jens Jessen (Svensson, Kürstein) og Kronika. 15. ca Stamtavle over familien Fibiger - Snoghøj-grenen Indbydelse til første uddeling af Jens Jessen-medaljen Personlige sager og sager vedr. Flensborg Avis Personlige sager og sager vedr. Fjordmark i Kollund 1a Papirer vedr. huset og grundene i Kollund (ex 5) YY 1 læg Forskellige papirer, bl.a. skattebilletter for Dagmar Jessen Havebog for haven ved Fjordmark Regnskabsbog for Marie Jessen. 3

4 Sager vedr. Flensborg Avis Medalje skænket til Jessen af danske venner i California Regning. Lejekontrakt for elektromotorer Dokumenter vedr. forhandlinger mellem de sønderjyske aviser vedr. annoncepriser. N. Sørensen erklærer sig villig til at afstå rettighederne til bladnavnet Freja m.m Dom i privatklagesagen J. Jessen imod Karl Strackerjahn Tage Jessens udkast til ny opsætning og typografi Regnskab for Flensborg Avis Flensborg Avis-udgave ved Jens Jessens 100 års fødselsdag. I. Arkivalier udtaget af Flensborg Avis arkiv Personlige papirer og finanssager... 1 pk. Personlige papirer Visitkort Eksamenspapirer og anbefalinger Eksamenspapirer, militærpapirer, sundhedsattester og ministerielle bekrivelser Lykønskninger til bryllupet Recepter over medicin leveret af Schwan-Apotheke i Kiel Notater om børnenes fulde navn og dåbsdage 7. Før 1906 Udkast til søsteren Anna Juliane Marie Jessens testamente Marie Jessens breve til medarbejderne om Jens Jessens sygdom Kondolence 10. Udat. Visitkort J. Jessen, Redaktør, Flensborg Marie Jessens visitkort Private finanssager Arvedeling efter hans forældre Flensborg Avis bliver indført i amtsrettens handelsregister med Jens Jessen som ejer Korrespondance med Hauptzollamt vedr. kontrol af Jens Jessens kuffert i Sønderborg havn Korrespondance om kommuneskat, der skal refunderes Regning fra Central-Hotel Berlin Sager vedr. arven, formynderskabet for børnene og begravelseskomissionen Skattekontoret i Flensborg om enkens kommuneskat Amtsretten i Flensborg om børnenes arv Lån af 600 kroner af sagfører Viale i Grenaa og forholdet til forretningsfører Theophilus Larsen 21. Udat. Vedtægter for Redaktør Jens Jessens Legat 4

5 Skolesager pk erne Koloreret dansk katekisme til børn erne Egne småfortællinger (bl.a. Hundesuppe ) erne Tegnebog Normal-Zeichnen-Schule V af Carl Kühn, Berlin Billedbog til børn Stilehæfte: Nogle nyttige ting at vide Anm.: På forsiden et trykt billede af Sct. Hans i Kbh.-Nørrebro f. Skønskrivning med kantede bogstaver f. Skønskrivning med runde bogstaver Visebog fra Toghale skole Skrive- og tegnebog, med bl.a. Hundesuppe, humoreske af J.J Skolehæfte med forskellige tekstøvelser, især breve Tegninger, især af historiske bygninger i regionen Stilehæfte Tysk Danske stiløvelser Stilehæfte Anm.: indeholder udkast af afskedstale til læreren på Sønder Sejerslev Skole Stiløvelser Kladde, især matematik 17. Før 1872 Skrivebog dansk og tysk Anm.: blev genbrugt til notater erne Skrifter og optegnelser fra lærerseminariet i Tønder pk erne Timefordeling på seminariet erne Dansk grammatik og sproglære erne Dansk sproglære hos lærer Petersen erne Dansk, fra læsetimerne hos seminarielærer Petersen erne Geografi erne Geometri: målekundskab erne Geometri: rumlære erne Historie erne Historie: om verdenshistorien erne Kirkehistorie erne Kristendom hos pastor Engel erne Kristendom, andre optegnelser, deriblandt om udgangen af Ægypten erne Skrifter og optegnelser fra lærerseminariet i Tønder. 1 pk. 5

6 erne Litteratur og bogvæsen erne Naturhistorie erne Tysk, forskellige små historier erne Optegnelser i forskellige fag, navnlig kristendom, matematik og historie erne Kladde til flere fag på seminariet erne Kladde, forskelligt erne Forskellige skoleoplysninger erne Nodehæfte erne Tegnehæfte Forskellige Skrivtlige Udarbeidelser Forskellige optegnelser, bl.a. tysk, engelsk og historie Forskellige optegnelser, bl.a. græsk mytologi, geografi og kristendom erne Skrifter og optegnelser fra lærerseminariet i Tønder. 1 pk Matematik Matematik: Regning hos seminarielærer Rickmers Afhandling om Ewalds digt En Sømand med et modigt Bryst Skriftlige arbejder Sproglære hos lærer Petersen Kladde: Indsyn giver Udsyn Kladde: Ein Naturforscher erzählt Engelske stiløvelser på seminariet Ansøgning som lærer på et drengegymnasium (trykt i Kölnische Zeitung) Über die Bedingungen für einen kräftigen Willen, oversættelser fra dansk til tysk hos seminarielærer R. Nielsen, 3 hft Von Leben und Hoffnung, oversættelser fra dansk til tysk hos seminarielærer R. Nielsen L. Hostrup: Der Dritte, oversættelser fra dansk til tysk 13. Udat. Oversættelser fra tysk til dansk af Goethes Erlkönig og Schillers Taucher 14. Udat. Notater om Grundtvig og Oehlenschlaeger 15. Udat. Notat om Grundtvig Skrifter og optegnelser fra universitetet i Göttingen.. 1 pk. Anm.: til dels videreført fra seminarietiden Studiebog Das Leben im Walde The Children of the New Forest, oversættelser fra engelsk til tysk 3. Ca Engelske stiløvelser 6

7 Engelske stiløvelser og tekster, bl.a. uddrag af Ivanhoe Engelsk litteraturhistorie Om Shakespeares Hamlet Engelske stiløvelser og andre optegnelser Optegnelser om engelsk litteratur Franske stiløvelser C. Ploetz: Nouvelle Grammaire Française Geschichtliche Darstellungen, oversættelser fra fransk til tysk Franske stiløvelser, 4 hæfter Skrifter og optegnelser fra universitetet i Göttingen.. 1 pk Franske tekstøvelser, inkl. enkelte danske vers Fransk grammatik Exercises pour apprendre la syntaxe française (4 hæfter) Franske stiløvelser, 3 hæfter Franske stiløvelser, 4 hæfter Om Molières Le Misanthrope Oversættelser fra fransk til dansk, bl.a. Victor Gilli: La Semaine populaire Franske oversættelser, bl.a. en ansøgning om en stilling som lærer Allehånde fra universitetet, deriblandt overvejelser over eksamensopgaven Annonce om at få engelskundervisning mod at yde franskundervisning Kvittering for bestilling af aviserne Le Soleil og Flensborg Avis til Göttingen Franske og engelske gloser 13. Udat. En fornem svigersøn, af Émile Angier & Jules Sandeau, oversat fra fransk til dansk 14. Udat. Bataille de Hastings (fransk-tysk oversættelse) 15. Udat. J.W. von Goethe: Der Erlkönig (tysk-engels oversættelse) Personlige optegnelser.. 1 pk Stambogkort af Marikke Johnsen (Nørtoft), Marie Hansen (Bønderby) og Ane J. Jensen (Toghale) Mindebog, ført som en slags politisk poesibog Dagbogsoptegnelser Anm.: kopier af originaler på landsarkivet i Aabenraa, benyttet af Poul Kürstein til vordende Dagbogoptegnelser 7

8 Dagbog, ført i Tønder og Palaiseau ved Paris Om Flensborg Avis B optegnelser under fængselsopholdet jan.-feb (originaler og kopier) Kopi af tyske Postvæsen og de danske af Afskrifter fra huskebog Personlige optegnelser og manuskripter.. 1 pk. Personlige optegnelser Blandede korte optegnelser Notater om talere ved Knivsbjergfesten siden 1894, om Synoden i Rendsborg 1900 og om benådninger Notater om nordslesvigske redaktørers fængselsstraffe gennem længere tid 4. Udat. Notat om Overstatsadvokatens udsagn om, at Jens Jessen hellere skulle beskæftige sig med håndarbejde 5. Udat. Indholdsoversigt over notitsbog om politiske tilstande 8

9 Optegnelser om sprog mm Almindelige sproglige iagttagelser Optegnelser om danske forholdsord Versefødder og optegnelser om psykologi, fra fængslet i Glückstadt Optegnelser om fremmedord Bemærkninger om sprog og redaktion i Flensborg Avis, affattet i fængslet (original og maskinskrift) 11. Udat. Koder, betydning ukendt 12. Udat. Sprognoter 13. Udat. Om boglig Dannelse Manuskripter til foredrag, artikler o.l i Sønderjylland Udkast til Flensborg Børneblad Kladde til nekrolog over Niels W. Gade Kladde til en klage mod præsten fra menighedens repræsentanter i Agerskov til konsistoriet og kladde til en klage mod konsistoriet ved kultusministeriet Tale til vælgerforeningens tilsynsråd om Gustav Johannsens minde Om Gustav Johannsen 20. Udat. Om Hans Aagesen Knudsen, født 1831 i Forballum 21. Udat. Anmeldelse af Loewenthals bog om Hindufolket (kun brudstykke af kladde) 22. Udat. Brev til en Hjemmetysker 23. Udat. Dansk politik før 1864 og de Nationalliberales Ansvar 24. Udat. Foredrag om Steen Steensen Blicher 25. Udat. Socialismen 26. Udat. Den nordiske Opdragelse. Kladde til afhandling bestemt for Skoletidende 27. Udat. Noget om Modersmaalet Kjærlighed til Modersmaalet Pligter mod Modersmaalet 28. Udat. Samtale mellem en Præst og hans Karl (fragment af teaterstykke) 29. Udat. E Vagt ved Rhinen. Die Wacht am Rhein af Max Schneckenburger, frit oversat til dansk-synnejysk, formentlig af Jens Jessen Mindre notater til tekst- og talemanuskripter 30. Udat. Notater til digt 31. Udat. Notater om gamle mønter 32. Udat. Versfragmenter Korrespondance, forskelligt og personligt A-J 1 pk. Forskellig korrespondance 9

10 Klage over ikke at have modtaget to anbefalede breve på Hôtel d Espagne i Paris Brev til faderen Hans Møller Jessen i Toghale om hans mensur i Göttingen ( ) Anm.: Kopi af original på landsarkivet i Aabenraa, lavet og brugt af Poul Kürstein til vordende Udtog af breve, kladder og lommebøger fra Jessens personarkiv på Landsarkivet i Aabenraa (til brug i Flensborg Avis= jubilæumsbog) Breve til C. Kruse og Carl Herold vedr. Flensborg Avis= krise og Flensburger Zeitung (afskrifter) Forespørgsel vedr. opklæbning af opfordring til indsamling til fordel for familier af druknede vestjyske fiskere Korrespondance vedr. den til Gustav Johannsen og hustru indsamlede fond Besværinger over jernbanen Rettelse til Kölnische Volkszeitung på grund af en artikel om dansk adfærd i hertugdømmerne før Korrespondance vedr. konventualinde i Vemmetofte Corinna Helene Lassens legat Anm. Corinna Lassen var datter af Flensborgs overpræsident ( ) Georg Friedrich Lassen 10. Udat. Kladde til anbefaling af C.H. Kock, tidligere andenlærer i Ulkebøl, som degn i Møgeltønder Trykt kuvert til J.J. i Glückstadt, vedr. korsbånd Nanna Lund og ca. 100 andre studerendes hyldest til Jens Jessen i anledning af hans første besøg i København efter fængselsophold Jens Jessens breve til redaktionen og trykkeriet (afskrifter, ex3) Niels Ellingers hyldestsang til Gustav Johannsen og Jens Jessen, udgivet af Studenterforeningen Trykt sang til Jens Jessen efter hjemkomst fra fængsel 16. Senest 1906 Anonymt hyldestdigt Grob Unfug af Sy erjy en Per 17. Udat. Kladde af brev til redaktionen af Freja og Dannevirke Korrepondance med bestemte personer Bayer, Louise (Brøns), og fire andre kvinder takker for venlig optagelse i Flensborg Becker, J.P. (København), tidligere sognepræst i Treja, om oprørerne Bennetzen (Kolding), redaktør på Koldingposten, opfordring til at holde tale på Skamlingsbanke Beynkov (Toghale), om testamente Blicher, Jenny (Brobyværk), vedr. anmeldelse af et skuespil af John Bentsen Bredstorff, Elisabeth, om lån af 100 kroner Callø, Anna M. (Erlev ved Haderslev), om sagen efter artiklen For en Ordens Skyld Christensen (Roskilde), redaktør ved Roskilde Avis, om 10

11 forbud mod flagning på offentlige bygninger i Nakskov i anledninge af sønderjydernes besøg Christiansen (Tandslet), sognepræst, fragment af brev med franske notater af J.J Christiansen, Ernst (Flensborg) Clausen, C.A. (Broager), indbydelse til et møde i Broager Sogneforening Clausen, Thomas (Vonsild), sognepræst, bl.a. om H.P. Hanssen 30. Udat. Colding, A.E Dahl, Frederik (København), om den Flensborg-fødte digter Henrik Harder Dahlerup, Verner (København), tak for henvisninger til hans sproghistorie 33. Udat. Emma??? (Skanderborg) til Marie ( Mi ) Jessen om en kunstudstilling i København Feddersen, Bertha (Flensborg), forlovelse med A.C. Hansen Fibiger, Marie (København), svigermor Fischer (Rovstrup), om daglige meddelelser i avisen om Jens Jessens tilstand Frank, M. E. (Vester Vedsted), om hans optantsag Gantzel, Anna (Højer), om hendes sag Grau, Peter (Pøl), om Gråsten-sagen Herold, Carl (København), overretssagfører, pengebrev fra Sønderjydske Samfund Hjort, Niels (København), om Krabbe-affæren Höpner, Emilie (Kiel), vedr. fordrejning af love i Tyskland Høyberg, Frederik (Nørmark, Visby sogn), om Sønderjylland og de vestindiske øer Håkon V., konge af Norge; kladde til lykønskning til tronbestigelse og adjutantens svartelegram Jensen, R. (Flensborg), afbud på indbydelse Jessen, Anne (Højer), søster, om familien Jessen, Franz von, om Jens Jessens medarbejde i Haandbog om det nordslesvigske Spørgsmaal Jessen, Peter (bror), om lån af penge fra Tante Aje ( RM) Jessen, Peter (bror), om stævning ved Landretten Anm.: Jernbanepoststempel Hamborg-Vamdrup Jessen, Rudolf (Kiel), nevø Jessen, Tage (Kollund), fra moderen Marie Johansen, C. (Paris), om gensidig korrespondance Jørgensen, Jens & Pauline (Skærbæk), om deres nye hus 15. Korrespondance, personligt K-Å, og forskellige emner.. 1 pk Kayser, O. (København), tømrer, pengebreve til Landboforeningen Korfantz, W. (Kattowitz), rigsdagsmand 11

12 Korsholm, Julius (København), om valget 1902, med skarp kritik af H.P. Hanssen Kruse, Carl (Frederiksberg), murermester, om Aksel Jessens dåb La Cour, Vilhelm (København) Lachmann, L. v. (Aabenraa-Jørgensgaard), om Krabbe-affæren og Mussmann Lassen, Corinna (København), om A.D. Jørgensen Lunn, Villars (Aabenraa), bl.a. om de vestindiske øer Madvig, Camilla & Poul Anton (Haderslev), læge, fem breve Mamsen, Anna (København) Mikkelsen, Chris (Wapinitia/Oregon), om penge til dansk kirke i Flensborg Moldt og Reimers (Sønderborg), om besøg på Fjordmark i Kollund Moltke o.a. (Vejle), telegram efter besøg Mosegaard, Peter (Flensborg), forlovelse med Magdalene Thomsen Mugdan, Otto (Breslau), liberal rigsdagsmand og læge, om Jens Jessens helbred Møller, H.L. (København) Nellemann, S. (København), højesteretsadvokat, bl.a. om bogsamlingen og prof. Høffding Nielsen (Broager), kladde til brev Nielsen, C.A. (København), tidligere redaktør ved Dannevirke, bl.a. om C. Jacobsen i Skærbæk Nielsen, Julius (Haderslev), om H. P. Hanssen Nyrop, Camillus (København), bl.a. om Krabbe-sagen, H.V. Clausen og om Borgerforeningen i Flensborg Nyrop, Camillus (København), om Peter Jessens død Nyrop, M., forskelligt Ottosen, Johan (København), om en hædersgave til Gustav Johannsen Anm.: Ottosen var Gustav Johannsens svigersøn Petersen, Marie (Sommersted), om sygeplejesagen og penge fra Camillus Nyrop Petersen, P. (Nygaard ved Gram), gårdejer, om gårdens overgang i tysk eje Prior, A. (København), om dansk sømandsmission i Flensborg Rosendahl, H. (Lyngby), tak for lykønskning Sabroe, Axel (Aastrup), om Terp-sagen Schlichting (Haderslev), kredsskoleinspektør, om tysksproget undervisning i kristendom for drengen Martens i Brøns Schütte, Gudmund (København) og andre, meget nationalt postkort fra Kärnten Steenstrup, Johan (København), om de vestindiske øer Steenstrup, Johan (København), takker for Jens Jessens artikler Svensson, Adolph (Sønderborg), Jessens breve fra Berlin (kopier af afskrifter) Sørensen, C. (Hamborg), om Danmark til Ejderen 12

13 Thomsen, A. (Flensborg), bl.a. om dansk kirkeliv og om gårdejer Wuhnsen i Hyrup 37. Før 1906 Thomsen, H. (Toghale), gårdejer, om H.P. Hanssen Thomsen, H. (Roost) Thomsen, Vilhelm (København), Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, om For en Ordens Skyld Thomsen, Vilhelm (Sommersted), tak for gæstfrihed Tryde, Vilhelm (København), boghandler, om besøg af engelske studenter i København og Studenterforeningens reaktion derpå Wiggers (København), skoleinspektør, Højres arbejder- og vælgerforening Wimmer (København), professor, om For en Ordens Skyld 3. Korrespondance vedr. arrangementer Skrivelser fra landrådskontoret i Aabenraa vedr. forsamlinger i Rødekro og Gråsten, hvor amtsforstanderne på ulovlig måde havde udstedt forbud Telegrammer fra landråden i Sønderborg og amtsforstander Peter Kjer sst. vedr. møder Indsamlingen til Gustav Johannsen Sølvkrans til dronning Louise (breve fra bl.a. M. Andresen, H.P. Hanssen, P. Henningsen og P. Skau) 4. Korrespondance vedr. optantsagen Breve til amtsretssagfører o. Th. Krarup i København, bl.a. vedr. optantspørgsmålet og skriftet To Løver Breve til amtsretssagfører o. Th. Krarup i København, bl.a. vedr. optantspørgsmålet, valget til Rigsdagen og Forårsmandens Historie Korrespondance vedr. optanten Niels Christensen Terp fra Sverdrup (Øsby sogn) H.L. Møller om behandling af optantsagen af den danske regering Korrespondance med Auswärtiges Amt, bl.a. om optantsagen Korrespondance med regeringsråd von Loebell på Rigskancelliet vedr. optantsagen 5. Sager vedr. rigsdagen og den preussiske landdag (Haus der Abgeordneten) Amtsforstander Valentiner i Tyrstrup om Jens Jessens valgaften i Stenskro Valgmateriale sendt af H.P. Hanssen Korrespondance vedr. valgkommissionen i Skærbæk Korrespondance med valgkommissionen efter JJ blev genvalgt til Rigsdagen Korrespondance vedr. JJs bebrejdelse mod valgforstander kådner Peter Christian Petersen i Arrild, at denne antagelig pressede folk til at stemme på tysksindede kandidater 13

14 Regnskab over valgkamp Forespørgsel til rigskansleren om forsamlingsretten Kladder og talemanuskriper fra arbejdet i Rigsdagen Trykte referater af rigsdagsmøderne (14.1., 15.3., og ) Trykte referater af landdagsmøderne (24 & , 13. & ) 6. Korrespondance om den danske kirke i Flensborg Camillus Nyrop om det danske kirkeliv i Flensborg Opråb af danske kvinder til mødet i Ynglingeforeningens sal om bevaring af Helligåndskirken som dansk menighedskirke Vedr. leje af salen af Evangelisch-Lutherischer Jünglings- und Männerverein Matthias Claudius til danske gudstjenester Viggo Andersen sender 150 mark til den gode sag Tømmermester O. Kayser (København) tilbyder 3500 mark til en ny dansk kirke i Flensborg Provinzial-Konservator Richard Haupt om prædikestolen i Helligåndskirken 70. Udat. Jens Jessen om salmer og salmebøger Retssager: sager mod Jens Jessen og kolleger pk Straffesag mod red. Hans Lorenzen og red. Jens Jessen (Kopier fra LAS Abt. 354 nr. 437) Straffesager mod Jens Jessen (Kopier fra LAS Abt. 354 nr. 444) Straffesag mod redaktør Jens Jessen, Flensborg, og redaktør Mathies Cornelius Mathiesen, Haderslev (Kopi af LAS Abt. 354 nr. 438) Kladder til forskellige indlæg i mindre retssager Retssag mod Jens Jessen og redaktør Hans Lorenzen (Haderslev) pga. fornærmelse mod regeringen i Slesvig i presseomtalen vedr. lukningen af Realskolen i Haderslev Straffesag pga. en tale i Sørup Straffesag mod Jens Jessen og Axel Sabroe (Haderslev) på grund af antagelig fornærmelse af rigskansler Bismarck Opkrævning af en fordring hos Mads Jensen i Jegerup Korrespondance med statsadvokaten ved Landsretten i Flensborg vedr. løsladelse fra varetægtsarrest Straffesag mod Jens Jessen og Jørgen Vrang på grund af antagelig fornærmelse af pastor Johannsen (Tinglev), kredsskoleinspektør Stegelmann (Haderslev) og kaptajn von Zeska (Flensborg) 14

15 Retssager: sager mod Jens Jessen og kolleger. 1 pk. Sager mod Jens Jessen Bevilling af strafafbrydelse Officielle kvitteringer over tilsendte beskeder, anordninger mm. fra retsmyndigheder Breve fra fængslet i Glückstadt til advokat Ebsen, til statsadvokaten og fra justitsministeriet Straffesag angående fornærmelse af Prinz Albrecht von Preußen, regent i hertugdømmet Braunschweig: Nemlig: Landrettens anklageskrift og dom, inkl. liste over Jessens tidligere straffe ( ) Rigsadvokatens stævning vedr. revisionen ( ) Breve (kladder) til prins Albrecht og Herzögliches Hofmarschallamt i Braunschweig Advokat E. Ebsens begrundelse for revisionen og J. Jessens kladder vedr. sit forsvar under revisionsforhandlingen Rigsrettens dom af Kladder til til kejseren ( og ) Ansøgninger om revision og nåde Stævning fra Schiedsmanns-Amt II i Flensborg på grund af Karl Strackerjans klage mod Jessen på grund ag fornærmelse Straffesag pga fornærmelse mod den kongelige regering i Slesvig Werner Fröhlichs klage mod Jens Jessen Straffesag på grund af antagelig fornærmelse af skoleopsynet (Schulaufsichtsbehörde) i Slesvig Gensidige sagsanlæg mellem Jens Jessen og Werner Fröhlich Retssag pga. en tale i Hellevad, fordi Jens Jessen antagelig opfordrede til at boykottere tysksindede næringsdrivende (sigtelse: Grober Unfug - grov uorden) Karl Strackerjans privatklage mod Jens Jessen pga. fornærmelse Retssagen vedr. Dansk Tidsskrift, inkl. korrespondance med bl.a. J.N.A. Madvig, L. Moltesen, V. Tryde, F. Sørensen, J. Appel og Goos Forsvaret i pressesagen vedr. udtrykket For en ordens skyld Straffesag pga. grov uorden (oprørsk sang i Brøns) Anm. Klagen er også rettet mod 17 andre personer fra omegnen Straffesag i anledning af indsamling til en hædersgave for Gustav Johannsen Amtsrettens og kammerrettens beslutning om at fratage enken Catharina Marie Nielsen i Vesterlund ved Nordborg opdragelsesretten til hendes børn, efter at den ældste søn Hans blev ansat ved Flensborg Avis 15

16 Indkaldelse til amtsretten i Rødding vedr. overtrædelsen af politiforordning Straffesag pga. fornærmelse ved Landsretten i Kiel Oversagføreren afslag på ansøgning om afbrydelse af fængselsstraf Retssager mod Vælgerforeningen Straffesag pga. grov uorden pga. lederen af Retssag mod ham og landmand Peter Philipsen (Nybøl i Sundeved) pga. den antagelig ophidsende sang Høje Nord, Friheds Hjem Amtsrettens afvisning af Theodor Jankes klage Appel til domstolen i Sønderborg vedr. dommen af Retssag pga. udbredelsen af sange med ophidsende indhold Nordslesvig ) Retssager mod andre personer af interesse for Jens Jessen Kladde over indsigelse mod anklagen mod Gustav Johannsen på grund af fornærmelse Retssag mod mejerist Jürgen Zachariassen (Dybbøl), forstander for Foredragsforeningen for Sundeved, og Christian Bruhn (Sebbelev), foremand for Foredragsforeningen i Ketting, Augustenborg og Hørup, på grund af antageligt brud mod forenings- og forsamlingsloven Postkvitteringer fra dommerkontoret i Flensborg vedr. stuepigerne frk. Ebbesen og frk. Ida Petersen Finnemann-Taarnings udvisning til Danmark Jens Jessen som vidne i retssager Stævning som vidne i landsretten Indkaldelse til landsretten i Flensborg i retssagen mellem Hans Peter Hanssen og Theodor Janke Retssager anlagt af Jens Jessen. 1 pk Klager mod redaktørerne F. Schröder, W. Fröhlich, Karl Strackerjan, C. F. de la Motte, J. Thamssen og F. Becker Retssag mod redaktør H. von Langen-Allenstein, Freies Tageblatt für Schleswig-Holstein i Hamborg Anmodning til statsadvokaten om at sende en rettelse til Tondernsche Zeitung Retssag mod redaktør Johannes Thamssen i Tønder Privatklage mod redaktør Johann Friedrich Becker, Apenrader Zeitung Privatklage mod redaktør Friedrich de la Motte, Sonderburger Zeitung Privatklage mod redaktør Franz Schröder og journalist Werner 16

17 Frölich på grund af fornærmelse Retssag mod redaktør Franz Schröder Privatklage mod journalisterne Johannes Thamssen og Werner Fröhlich pga. fornærmelse Retssag mod Johannes Thamssen, Tondernsche Zeitung Retssag mod Flensburger Nachrichten Retssag mod Johannes Thamssen, Tondernsche Zeitung Retssag mod Theodor Janke Retssag mod Friedrich Maaß, Flensburger Nachrichten Retssag mod Karl Strackerjan, Schleswigsche Grenzpost Klage over amtsretsdommer Martens i Haderslev Retssagen mod Femkløveret (J.J.s betegnelse): Fru Wildenroth-Krabbe (Haderslev), Karl Strackerjan (Haderslev), Johannes Thamssen (Tønder), Eduard Funke (Flensborg) og Friedrich Maaß (Flensborg) (ex 4) Privatklager mod redaktør Karl Strackerjan (Schleswigsche Grenzpost) Klage over behandlingen under landretsmødet den Retssager anlagt af Jens Jessen; varia pk. Retssager Retssag mod Hamburger Nachrichten Gråsten-sagen : procesakter, talemanuskripter, avisudklip vedr. valgmandsskandalen i Gråsten Gråsten-sagen : Peter Graus erklæring af Erklæring af Nis Nissen, Moldt og Reimers i Gråsten-sagen 1901 Anm.: Flere kommentarer om Gråsten-sagen i Jessens personlige korrespondance Trykt henvendelse til rigsdagens udvalg for immunitet på grund af en retssag mog Jens Jessen som følge af Gråsten-sagen Erklæringer om at Slesvig-Holsten-Sangen opfattes som fornærmelse mod danskerne (i sammenhæng med Gråsten-sagen) Retssag mod Theodor Janke i Aabenraa Andet Eksemplarer af avisen Dannevirke, der havde tilhørt Jens Jessens far Hans Møller Jessen Nummererede eksemplarer af Flensborg Avis af 27. maj med lederen Stednavne ved Flensborg Fjorde Postmester Ickes oversigt over dagblade og tidsskrifter, der udkom i Flensborg (fotokopi af afskrift fra byarkivet) Eksemplar af Vestslesvigs Tidende,

18 Eksemplar af Tonderner Nachrichten, Eksemplar af Flensburger Annoncenblatt, Telegram fra København af 2.5. vedr. finansloven Skattesager Kvittering for postabonnement (Vestslesvigs Tidende) Adresse fra Sønderjysk Forening for Stevns Oprettelse af Tønder Landmandsbank 19. Udat. Bestilling af roser i Luxemburg Poul Kürsteins korrespondance med Landsarkivet i Aabenraa vedr. Jens Jessens privatarkiv 18

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage,

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage, Private personarkiver Arkiv P 166, redaktør, Flensborg Avis, Flensborg, 1882-1960. Afl. jr. 1992/P 391 og gl. arkiv 1130-1131. Se også Flensborg Avis' arkiv E1. 1. 1898-1957. Breve og personalia... 1 pk.

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolevej 4 6340 Kruså Tlf. 74 608 318 Fax 74 60 85 46

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.).

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.). Private foreningsarkiver Arkiv F 58 gl. arkiv nr. 159. Modtaget via bibliotekar Fr. Mommsen efter advokat Chr. Ravns død. Desuden afl. jr. 1994/F 201, 1996/F 224 og 1998/F 266. Se også: Christians-Garde

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere