Jessen, Jens ( ) og hustru Marie f. Fibiger ( ), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jessen, Jens (1854-1906) og hustru Marie f. Fibiger (1859-1935), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis)."

Transkript

1 Private Personarkiver Arkiv P244 Jessen, Jens ( ) og hustru Marie f. Fibiger ( ), redaktør, bladudgiver (Flensborg Avis). Afl.jr.nr. 1999/P239 og P658 Biografiske data: Jens Jessen, Flensborg, redaktør og bladudgiver. Født i Toghale, død i København, begravet i Flensborg. Søn af førstelærer Hans Møller Jessen ( ) og hustru Ane Kjestine Bundesen ( ). Gift den i København (Vartov) med: Marie Octavia Fibiger: Født i Horsens, død i Kollund; begravet i Flensborg. Datter af ritmester, senere oberst Carl Axel Ilius Fibiger ( ) (bror til de to forfatterinder Ilia og Mathilde Fibiger) og Sophie Marie Caroline Fog ( ). Tre børn: Dagmar Kirsten Marie ( ), Aksel Hans Adolf Fibiger ( ) og Tage Eigil ( ) se arkivnr. P 486. Maria og Charles Emil Fog er efter alt at dømme Marie Jessens mors forældre. Margrethe Cecilia Fibiger (f. 1846) ( Moster Gethe ) og Sophie Caroline Fibiger (f. 1861) ( Moster Lette ) og Laura Ovidia Fibiger ( ) er Marie Jessens søstre. Ilia Marie Fibiger ( ). Marie Jessens faster. Anmærkning: Se også Flensborg Avis arkiv (E 1) I. Afl.jr.nr. 1999/P239 og P Brevveksling med Marie Jessens familie pk Brevveksling mellem Maria og Charles Emil Fog Skrivelse til major J.A. Fibiger fra den militære højskole Breve til Margrethe ( Moster Gethe ) og Sofie ( Moster Lette ) Fibiger fra Marie, Dagmar og Tage Jessen Breve fra Margrethe og Sofie Fibiger til Marie ( Mi ), Dagmar og Tage Jessen Brev fra Jens Schmidt (fætter) til Marie Jessen Breve fra Margrethe Fibiger til Sofie Fibiger Breve fra Marie Jessen til Laura Ovidia Fibiger Breve fra Laura Ovidia Fibiger til Marie Jessen Breve fra Ilia Fibiger til Marie Jessen Brev fra Johannes Fibiger til Marie Jessen Breve til Sophie Fibiger fra Laura Ovidia Fibiger (plus et brev fra Lange-Müller, 1916) 1

2 Brev fra Sophie Fibiger til J.N.H. Skrumsager Brevveksling mellem ægtefællerne, med børnene og med andre pk. Anm.: Første nr. i parentesen er antallet af J. Jessens breve, andet nr. er antallet af Marie Jessens breve Breve mellem J. Jessen og M. Fibiger 1884 (1+1), 1885 (5+4) Breve mellem J. Jessen og M. Fibiger (6+7) Breve mellem ægtefællerne. (0+7+5 bilag: festsang + lykønskninger) Breve mellem ægtefællerne (1+0), 1889 (12+0), 1890 (5+0) Breve mellem ægtefællerne. (9+1) Breve mellem ægtefællerne. (13+0) Breve mellem ægtefællerne (2+0), 1904 (3+0), 1906 (3+0) Breve fra Tage Jessen til Marie og Dagmar Jessen Brev fra Dagmar Jessen til Marie Jessen Breve til Marie Jessen fra andre Brevskriverliste: Andersen, Johannes. Advokat, Haderslev. (1906) Andresen, N. Fmd. f. Sprogforeningen, Aabenra (1909) Appel, C. Højskoleforstander, Rødding. (1883) Barfoed, Frederik, Frederiksberg. (1893) Bardenfleth, Knud, København. (1898) Bredsdorff, Elisabeth, Odense. ( til Sophie Fibiger, 1917) Callesen, N.H., Leerskov. (1894) Carstens, Vilh., Oosterbeek, Holland. (u.d.) Grau, Peter, Pøl. (1906) de Jonquieres, Jeannina, København. ( ) Klyver, Henriette, Roskilde. ( ) Krüger, Ingeborg, Bevtoft. (1894) Larsen, S., Flensborg. (1893) Lindberg, Elise, Visby ( ) Lund, Helga, (1930) Madvig, P.A. og hustru, Haderslev. ( ) Møller, Marianne ( ikke-afsendt svarbrev) Petersen, Anna, Lyksborg. ( ) Prior, Ejnar og Ingeborg, Hellerup. (1931) Rørdam, Valdemar, Birkerød. ( ) Skau, Marie, Sommersted. (1894) Skrumsager, Marie, Bajstrupgaard. (1886) Sonne, Ellen (1922) Speth, Magda (1898) Tuxen, Ingeborg (1926) Undset, Sigrid (1924) Wissing, Sophie, København. (u.d.) Worsaae, M., Støvringgaard. (u.d.) Fra Marie Jessen til ukendt 2

3 Breve fra forskellige til Dagmar Jessen Familiebegivenheder, personlige sager og sager vedr. huset Fjordmark i Kollund pk Familiebegivenheder /1925 Breve i anledning af Jens Jessens død Brev i anledning af Axel Jessens død a Trykte digte ved Jens Jessens død Breve i anledning af Marie Jessens 70-års og 75-års fødselsdag Breve i anledning af Marie Jessens død Personlige sager og sager vedr. Fjordmark i Kollund Kongebrev/vielsebrev for Jens Jessen og Marie Fibiger 5. ca Jens Jessen. Levnedsbeskrivelse, personlige papirer Sager vedr. børnene. Geburtsurkunde for Aksel 1896, notesbog vedr. Dagmar Hvorfor redaktør Jessen ikke blev medlem af Sprogforeningens bestyrelse. Manuskript af J. Michelsen, Kolstrup (afskrift) Gustav Johannsen. Sager vedr. hædersgaven 1899 og jordefærden Juridiske dokumenter vedr. overdragelsen af Fjordmark og tilliggende grundstykker fra tidligere ejere (Margrethe og Heinrich Peter Juhl, Jens Thomsen, H. Jensen m.fl.), dampskibspavillonen samt overdragelsen til Marie Jessen i forbindelse med Jessens død Forsikringer, lån, hypotekbreve m.m. vedr. fam. Jessen og huset Fjordmark Sager vedr. Jens Jessens død, begravelse og arven efter ham. Livsforsikringer, erklæring fra Professor Rovsing, henv. vedr. andel i forsamlingshuset i Tørsbøl, sager vedr. Marie Jessens enkepension Slutsedler på salg af aktier i det vestindiske kompagni. Andelsbeviser i Nordslesvigsk Kreditforening Korrespondance med Devisenstelle og Nationalbankens clearingkontor vedr. overforsler af varer og deviser Klip om Jens Jessen (Svensson, Kürstein) og Kronika. 15. ca Stamtavle over familien Fibiger - Snoghøj-grenen Indbydelse til første uddeling af Jens Jessen-medaljen Personlige sager og sager vedr. Flensborg Avis Personlige sager og sager vedr. Fjordmark i Kollund 1a Papirer vedr. huset og grundene i Kollund (ex 5) YY 1 læg Forskellige papirer, bl.a. skattebilletter for Dagmar Jessen Havebog for haven ved Fjordmark Regnskabsbog for Marie Jessen. 3

4 Sager vedr. Flensborg Avis Medalje skænket til Jessen af danske venner i California Regning. Lejekontrakt for elektromotorer Dokumenter vedr. forhandlinger mellem de sønderjyske aviser vedr. annoncepriser. N. Sørensen erklærer sig villig til at afstå rettighederne til bladnavnet Freja m.m Dom i privatklagesagen J. Jessen imod Karl Strackerjahn Tage Jessens udkast til ny opsætning og typografi Regnskab for Flensborg Avis Flensborg Avis-udgave ved Jens Jessens 100 års fødselsdag. I. Arkivalier udtaget af Flensborg Avis arkiv Personlige papirer og finanssager... 1 pk. Personlige papirer Visitkort Eksamenspapirer og anbefalinger Eksamenspapirer, militærpapirer, sundhedsattester og ministerielle bekrivelser Lykønskninger til bryllupet Recepter over medicin leveret af Schwan-Apotheke i Kiel Notater om børnenes fulde navn og dåbsdage 7. Før 1906 Udkast til søsteren Anna Juliane Marie Jessens testamente Marie Jessens breve til medarbejderne om Jens Jessens sygdom Kondolence 10. Udat. Visitkort J. Jessen, Redaktør, Flensborg Marie Jessens visitkort Private finanssager Arvedeling efter hans forældre Flensborg Avis bliver indført i amtsrettens handelsregister med Jens Jessen som ejer Korrespondance med Hauptzollamt vedr. kontrol af Jens Jessens kuffert i Sønderborg havn Korrespondance om kommuneskat, der skal refunderes Regning fra Central-Hotel Berlin Sager vedr. arven, formynderskabet for børnene og begravelseskomissionen Skattekontoret i Flensborg om enkens kommuneskat Amtsretten i Flensborg om børnenes arv Lån af 600 kroner af sagfører Viale i Grenaa og forholdet til forretningsfører Theophilus Larsen 21. Udat. Vedtægter for Redaktør Jens Jessens Legat 4

5 Skolesager pk erne Koloreret dansk katekisme til børn erne Egne småfortællinger (bl.a. Hundesuppe ) erne Tegnebog Normal-Zeichnen-Schule V af Carl Kühn, Berlin Billedbog til børn Stilehæfte: Nogle nyttige ting at vide Anm.: På forsiden et trykt billede af Sct. Hans i Kbh.-Nørrebro f. Skønskrivning med kantede bogstaver f. Skønskrivning med runde bogstaver Visebog fra Toghale skole Skrive- og tegnebog, med bl.a. Hundesuppe, humoreske af J.J Skolehæfte med forskellige tekstøvelser, især breve Tegninger, især af historiske bygninger i regionen Stilehæfte Tysk Danske stiløvelser Stilehæfte Anm.: indeholder udkast af afskedstale til læreren på Sønder Sejerslev Skole Stiløvelser Kladde, især matematik 17. Før 1872 Skrivebog dansk og tysk Anm.: blev genbrugt til notater erne Skrifter og optegnelser fra lærerseminariet i Tønder pk erne Timefordeling på seminariet erne Dansk grammatik og sproglære erne Dansk sproglære hos lærer Petersen erne Dansk, fra læsetimerne hos seminarielærer Petersen erne Geografi erne Geometri: målekundskab erne Geometri: rumlære erne Historie erne Historie: om verdenshistorien erne Kirkehistorie erne Kristendom hos pastor Engel erne Kristendom, andre optegnelser, deriblandt om udgangen af Ægypten erne Skrifter og optegnelser fra lærerseminariet i Tønder. 1 pk. 5

6 erne Litteratur og bogvæsen erne Naturhistorie erne Tysk, forskellige små historier erne Optegnelser i forskellige fag, navnlig kristendom, matematik og historie erne Kladde til flere fag på seminariet erne Kladde, forskelligt erne Forskellige skoleoplysninger erne Nodehæfte erne Tegnehæfte Forskellige Skrivtlige Udarbeidelser Forskellige optegnelser, bl.a. tysk, engelsk og historie Forskellige optegnelser, bl.a. græsk mytologi, geografi og kristendom erne Skrifter og optegnelser fra lærerseminariet i Tønder. 1 pk Matematik Matematik: Regning hos seminarielærer Rickmers Afhandling om Ewalds digt En Sømand med et modigt Bryst Skriftlige arbejder Sproglære hos lærer Petersen Kladde: Indsyn giver Udsyn Kladde: Ein Naturforscher erzählt Engelske stiløvelser på seminariet Ansøgning som lærer på et drengegymnasium (trykt i Kölnische Zeitung) Über die Bedingungen für einen kräftigen Willen, oversættelser fra dansk til tysk hos seminarielærer R. Nielsen, 3 hft Von Leben und Hoffnung, oversættelser fra dansk til tysk hos seminarielærer R. Nielsen L. Hostrup: Der Dritte, oversættelser fra dansk til tysk 13. Udat. Oversættelser fra tysk til dansk af Goethes Erlkönig og Schillers Taucher 14. Udat. Notater om Grundtvig og Oehlenschlaeger 15. Udat. Notat om Grundtvig Skrifter og optegnelser fra universitetet i Göttingen.. 1 pk. Anm.: til dels videreført fra seminarietiden Studiebog Das Leben im Walde The Children of the New Forest, oversættelser fra engelsk til tysk 3. Ca Engelske stiløvelser 6

7 Engelske stiløvelser og tekster, bl.a. uddrag af Ivanhoe Engelsk litteraturhistorie Om Shakespeares Hamlet Engelske stiløvelser og andre optegnelser Optegnelser om engelsk litteratur Franske stiløvelser C. Ploetz: Nouvelle Grammaire Française Geschichtliche Darstellungen, oversættelser fra fransk til tysk Franske stiløvelser, 4 hæfter Skrifter og optegnelser fra universitetet i Göttingen.. 1 pk Franske tekstøvelser, inkl. enkelte danske vers Fransk grammatik Exercises pour apprendre la syntaxe française (4 hæfter) Franske stiløvelser, 3 hæfter Franske stiløvelser, 4 hæfter Om Molières Le Misanthrope Oversættelser fra fransk til dansk, bl.a. Victor Gilli: La Semaine populaire Franske oversættelser, bl.a. en ansøgning om en stilling som lærer Allehånde fra universitetet, deriblandt overvejelser over eksamensopgaven Annonce om at få engelskundervisning mod at yde franskundervisning Kvittering for bestilling af aviserne Le Soleil og Flensborg Avis til Göttingen Franske og engelske gloser 13. Udat. En fornem svigersøn, af Émile Angier & Jules Sandeau, oversat fra fransk til dansk 14. Udat. Bataille de Hastings (fransk-tysk oversættelse) 15. Udat. J.W. von Goethe: Der Erlkönig (tysk-engels oversættelse) Personlige optegnelser.. 1 pk Stambogkort af Marikke Johnsen (Nørtoft), Marie Hansen (Bønderby) og Ane J. Jensen (Toghale) Mindebog, ført som en slags politisk poesibog Dagbogsoptegnelser Anm.: kopier af originaler på landsarkivet i Aabenraa, benyttet af Poul Kürstein til vordende Dagbogoptegnelser 7

8 Dagbog, ført i Tønder og Palaiseau ved Paris Om Flensborg Avis B optegnelser under fængselsopholdet jan.-feb (originaler og kopier) Kopi af tyske Postvæsen og de danske af Afskrifter fra huskebog Personlige optegnelser og manuskripter.. 1 pk. Personlige optegnelser Blandede korte optegnelser Notater om talere ved Knivsbjergfesten siden 1894, om Synoden i Rendsborg 1900 og om benådninger Notater om nordslesvigske redaktørers fængselsstraffe gennem længere tid 4. Udat. Notat om Overstatsadvokatens udsagn om, at Jens Jessen hellere skulle beskæftige sig med håndarbejde 5. Udat. Indholdsoversigt over notitsbog om politiske tilstande 8

9 Optegnelser om sprog mm Almindelige sproglige iagttagelser Optegnelser om danske forholdsord Versefødder og optegnelser om psykologi, fra fængslet i Glückstadt Optegnelser om fremmedord Bemærkninger om sprog og redaktion i Flensborg Avis, affattet i fængslet (original og maskinskrift) 11. Udat. Koder, betydning ukendt 12. Udat. Sprognoter 13. Udat. Om boglig Dannelse Manuskripter til foredrag, artikler o.l i Sønderjylland Udkast til Flensborg Børneblad Kladde til nekrolog over Niels W. Gade Kladde til en klage mod præsten fra menighedens repræsentanter i Agerskov til konsistoriet og kladde til en klage mod konsistoriet ved kultusministeriet Tale til vælgerforeningens tilsynsråd om Gustav Johannsens minde Om Gustav Johannsen 20. Udat. Om Hans Aagesen Knudsen, født 1831 i Forballum 21. Udat. Anmeldelse af Loewenthals bog om Hindufolket (kun brudstykke af kladde) 22. Udat. Brev til en Hjemmetysker 23. Udat. Dansk politik før 1864 og de Nationalliberales Ansvar 24. Udat. Foredrag om Steen Steensen Blicher 25. Udat. Socialismen 26. Udat. Den nordiske Opdragelse. Kladde til afhandling bestemt for Skoletidende 27. Udat. Noget om Modersmaalet Kjærlighed til Modersmaalet Pligter mod Modersmaalet 28. Udat. Samtale mellem en Præst og hans Karl (fragment af teaterstykke) 29. Udat. E Vagt ved Rhinen. Die Wacht am Rhein af Max Schneckenburger, frit oversat til dansk-synnejysk, formentlig af Jens Jessen Mindre notater til tekst- og talemanuskripter 30. Udat. Notater til digt 31. Udat. Notater om gamle mønter 32. Udat. Versfragmenter Korrespondance, forskelligt og personligt A-J 1 pk. Forskellig korrespondance 9

10 Klage over ikke at have modtaget to anbefalede breve på Hôtel d Espagne i Paris Brev til faderen Hans Møller Jessen i Toghale om hans mensur i Göttingen ( ) Anm.: Kopi af original på landsarkivet i Aabenraa, lavet og brugt af Poul Kürstein til vordende Udtog af breve, kladder og lommebøger fra Jessens personarkiv på Landsarkivet i Aabenraa (til brug i Flensborg Avis= jubilæumsbog) Breve til C. Kruse og Carl Herold vedr. Flensborg Avis= krise og Flensburger Zeitung (afskrifter) Forespørgsel vedr. opklæbning af opfordring til indsamling til fordel for familier af druknede vestjyske fiskere Korrespondance vedr. den til Gustav Johannsen og hustru indsamlede fond Besværinger over jernbanen Rettelse til Kölnische Volkszeitung på grund af en artikel om dansk adfærd i hertugdømmerne før Korrespondance vedr. konventualinde i Vemmetofte Corinna Helene Lassens legat Anm. Corinna Lassen var datter af Flensborgs overpræsident ( ) Georg Friedrich Lassen 10. Udat. Kladde til anbefaling af C.H. Kock, tidligere andenlærer i Ulkebøl, som degn i Møgeltønder Trykt kuvert til J.J. i Glückstadt, vedr. korsbånd Nanna Lund og ca. 100 andre studerendes hyldest til Jens Jessen i anledning af hans første besøg i København efter fængselsophold Jens Jessens breve til redaktionen og trykkeriet (afskrifter, ex3) Niels Ellingers hyldestsang til Gustav Johannsen og Jens Jessen, udgivet af Studenterforeningen Trykt sang til Jens Jessen efter hjemkomst fra fængsel 16. Senest 1906 Anonymt hyldestdigt Grob Unfug af Sy erjy en Per 17. Udat. Kladde af brev til redaktionen af Freja og Dannevirke Korrepondance med bestemte personer Bayer, Louise (Brøns), og fire andre kvinder takker for venlig optagelse i Flensborg Becker, J.P. (København), tidligere sognepræst i Treja, om oprørerne Bennetzen (Kolding), redaktør på Koldingposten, opfordring til at holde tale på Skamlingsbanke Beynkov (Toghale), om testamente Blicher, Jenny (Brobyværk), vedr. anmeldelse af et skuespil af John Bentsen Bredstorff, Elisabeth, om lån af 100 kroner Callø, Anna M. (Erlev ved Haderslev), om sagen efter artiklen For en Ordens Skyld Christensen (Roskilde), redaktør ved Roskilde Avis, om 10

11 forbud mod flagning på offentlige bygninger i Nakskov i anledninge af sønderjydernes besøg Christiansen (Tandslet), sognepræst, fragment af brev med franske notater af J.J Christiansen, Ernst (Flensborg) Clausen, C.A. (Broager), indbydelse til et møde i Broager Sogneforening Clausen, Thomas (Vonsild), sognepræst, bl.a. om H.P. Hanssen 30. Udat. Colding, A.E Dahl, Frederik (København), om den Flensborg-fødte digter Henrik Harder Dahlerup, Verner (København), tak for henvisninger til hans sproghistorie 33. Udat. Emma??? (Skanderborg) til Marie ( Mi ) Jessen om en kunstudstilling i København Feddersen, Bertha (Flensborg), forlovelse med A.C. Hansen Fibiger, Marie (København), svigermor Fischer (Rovstrup), om daglige meddelelser i avisen om Jens Jessens tilstand Frank, M. E. (Vester Vedsted), om hans optantsag Gantzel, Anna (Højer), om hendes sag Grau, Peter (Pøl), om Gråsten-sagen Herold, Carl (København), overretssagfører, pengebrev fra Sønderjydske Samfund Hjort, Niels (København), om Krabbe-affæren Höpner, Emilie (Kiel), vedr. fordrejning af love i Tyskland Høyberg, Frederik (Nørmark, Visby sogn), om Sønderjylland og de vestindiske øer Håkon V., konge af Norge; kladde til lykønskning til tronbestigelse og adjutantens svartelegram Jensen, R. (Flensborg), afbud på indbydelse Jessen, Anne (Højer), søster, om familien Jessen, Franz von, om Jens Jessens medarbejde i Haandbog om det nordslesvigske Spørgsmaal Jessen, Peter (bror), om lån af penge fra Tante Aje ( RM) Jessen, Peter (bror), om stævning ved Landretten Anm.: Jernbanepoststempel Hamborg-Vamdrup Jessen, Rudolf (Kiel), nevø Jessen, Tage (Kollund), fra moderen Marie Johansen, C. (Paris), om gensidig korrespondance Jørgensen, Jens & Pauline (Skærbæk), om deres nye hus 15. Korrespondance, personligt K-Å, og forskellige emner.. 1 pk Kayser, O. (København), tømrer, pengebreve til Landboforeningen Korfantz, W. (Kattowitz), rigsdagsmand 11

12 Korsholm, Julius (København), om valget 1902, med skarp kritik af H.P. Hanssen Kruse, Carl (Frederiksberg), murermester, om Aksel Jessens dåb La Cour, Vilhelm (København) Lachmann, L. v. (Aabenraa-Jørgensgaard), om Krabbe-affæren og Mussmann Lassen, Corinna (København), om A.D. Jørgensen Lunn, Villars (Aabenraa), bl.a. om de vestindiske øer Madvig, Camilla & Poul Anton (Haderslev), læge, fem breve Mamsen, Anna (København) Mikkelsen, Chris (Wapinitia/Oregon), om penge til dansk kirke i Flensborg Moldt og Reimers (Sønderborg), om besøg på Fjordmark i Kollund Moltke o.a. (Vejle), telegram efter besøg Mosegaard, Peter (Flensborg), forlovelse med Magdalene Thomsen Mugdan, Otto (Breslau), liberal rigsdagsmand og læge, om Jens Jessens helbred Møller, H.L. (København) Nellemann, S. (København), højesteretsadvokat, bl.a. om bogsamlingen og prof. Høffding Nielsen (Broager), kladde til brev Nielsen, C.A. (København), tidligere redaktør ved Dannevirke, bl.a. om C. Jacobsen i Skærbæk Nielsen, Julius (Haderslev), om H. P. Hanssen Nyrop, Camillus (København), bl.a. om Krabbe-sagen, H.V. Clausen og om Borgerforeningen i Flensborg Nyrop, Camillus (København), om Peter Jessens død Nyrop, M., forskelligt Ottosen, Johan (København), om en hædersgave til Gustav Johannsen Anm.: Ottosen var Gustav Johannsens svigersøn Petersen, Marie (Sommersted), om sygeplejesagen og penge fra Camillus Nyrop Petersen, P. (Nygaard ved Gram), gårdejer, om gårdens overgang i tysk eje Prior, A. (København), om dansk sømandsmission i Flensborg Rosendahl, H. (Lyngby), tak for lykønskning Sabroe, Axel (Aastrup), om Terp-sagen Schlichting (Haderslev), kredsskoleinspektør, om tysksproget undervisning i kristendom for drengen Martens i Brøns Schütte, Gudmund (København) og andre, meget nationalt postkort fra Kärnten Steenstrup, Johan (København), om de vestindiske øer Steenstrup, Johan (København), takker for Jens Jessens artikler Svensson, Adolph (Sønderborg), Jessens breve fra Berlin (kopier af afskrifter) Sørensen, C. (Hamborg), om Danmark til Ejderen 12

13 Thomsen, A. (Flensborg), bl.a. om dansk kirkeliv og om gårdejer Wuhnsen i Hyrup 37. Før 1906 Thomsen, H. (Toghale), gårdejer, om H.P. Hanssen Thomsen, H. (Roost) Thomsen, Vilhelm (København), Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, om For en Ordens Skyld Thomsen, Vilhelm (Sommersted), tak for gæstfrihed Tryde, Vilhelm (København), boghandler, om besøg af engelske studenter i København og Studenterforeningens reaktion derpå Wiggers (København), skoleinspektør, Højres arbejder- og vælgerforening Wimmer (København), professor, om For en Ordens Skyld 3. Korrespondance vedr. arrangementer Skrivelser fra landrådskontoret i Aabenraa vedr. forsamlinger i Rødekro og Gråsten, hvor amtsforstanderne på ulovlig måde havde udstedt forbud Telegrammer fra landråden i Sønderborg og amtsforstander Peter Kjer sst. vedr. møder Indsamlingen til Gustav Johannsen Sølvkrans til dronning Louise (breve fra bl.a. M. Andresen, H.P. Hanssen, P. Henningsen og P. Skau) 4. Korrespondance vedr. optantsagen Breve til amtsretssagfører o. Th. Krarup i København, bl.a. vedr. optantspørgsmålet og skriftet To Løver Breve til amtsretssagfører o. Th. Krarup i København, bl.a. vedr. optantspørgsmålet, valget til Rigsdagen og Forårsmandens Historie Korrespondance vedr. optanten Niels Christensen Terp fra Sverdrup (Øsby sogn) H.L. Møller om behandling af optantsagen af den danske regering Korrespondance med Auswärtiges Amt, bl.a. om optantsagen Korrespondance med regeringsråd von Loebell på Rigskancelliet vedr. optantsagen 5. Sager vedr. rigsdagen og den preussiske landdag (Haus der Abgeordneten) Amtsforstander Valentiner i Tyrstrup om Jens Jessens valgaften i Stenskro Valgmateriale sendt af H.P. Hanssen Korrespondance vedr. valgkommissionen i Skærbæk Korrespondance med valgkommissionen efter JJ blev genvalgt til Rigsdagen Korrespondance vedr. JJs bebrejdelse mod valgforstander kådner Peter Christian Petersen i Arrild, at denne antagelig pressede folk til at stemme på tysksindede kandidater 13

14 Regnskab over valgkamp Forespørgsel til rigskansleren om forsamlingsretten Kladder og talemanuskriper fra arbejdet i Rigsdagen Trykte referater af rigsdagsmøderne (14.1., 15.3., og ) Trykte referater af landdagsmøderne (24 & , 13. & ) 6. Korrespondance om den danske kirke i Flensborg Camillus Nyrop om det danske kirkeliv i Flensborg Opråb af danske kvinder til mødet i Ynglingeforeningens sal om bevaring af Helligåndskirken som dansk menighedskirke Vedr. leje af salen af Evangelisch-Lutherischer Jünglings- und Männerverein Matthias Claudius til danske gudstjenester Viggo Andersen sender 150 mark til den gode sag Tømmermester O. Kayser (København) tilbyder 3500 mark til en ny dansk kirke i Flensborg Provinzial-Konservator Richard Haupt om prædikestolen i Helligåndskirken 70. Udat. Jens Jessen om salmer og salmebøger Retssager: sager mod Jens Jessen og kolleger pk Straffesag mod red. Hans Lorenzen og red. Jens Jessen (Kopier fra LAS Abt. 354 nr. 437) Straffesager mod Jens Jessen (Kopier fra LAS Abt. 354 nr. 444) Straffesag mod redaktør Jens Jessen, Flensborg, og redaktør Mathies Cornelius Mathiesen, Haderslev (Kopi af LAS Abt. 354 nr. 438) Kladder til forskellige indlæg i mindre retssager Retssag mod Jens Jessen og redaktør Hans Lorenzen (Haderslev) pga. fornærmelse mod regeringen i Slesvig i presseomtalen vedr. lukningen af Realskolen i Haderslev Straffesag pga. en tale i Sørup Straffesag mod Jens Jessen og Axel Sabroe (Haderslev) på grund af antagelig fornærmelse af rigskansler Bismarck Opkrævning af en fordring hos Mads Jensen i Jegerup Korrespondance med statsadvokaten ved Landsretten i Flensborg vedr. løsladelse fra varetægtsarrest Straffesag mod Jens Jessen og Jørgen Vrang på grund af antagelig fornærmelse af pastor Johannsen (Tinglev), kredsskoleinspektør Stegelmann (Haderslev) og kaptajn von Zeska (Flensborg) 14

15 Retssager: sager mod Jens Jessen og kolleger. 1 pk. Sager mod Jens Jessen Bevilling af strafafbrydelse Officielle kvitteringer over tilsendte beskeder, anordninger mm. fra retsmyndigheder Breve fra fængslet i Glückstadt til advokat Ebsen, til statsadvokaten og fra justitsministeriet Straffesag angående fornærmelse af Prinz Albrecht von Preußen, regent i hertugdømmet Braunschweig: Nemlig: Landrettens anklageskrift og dom, inkl. liste over Jessens tidligere straffe ( ) Rigsadvokatens stævning vedr. revisionen ( ) Breve (kladder) til prins Albrecht og Herzögliches Hofmarschallamt i Braunschweig Advokat E. Ebsens begrundelse for revisionen og J. Jessens kladder vedr. sit forsvar under revisionsforhandlingen Rigsrettens dom af Kladder til til kejseren ( og ) Ansøgninger om revision og nåde Stævning fra Schiedsmanns-Amt II i Flensborg på grund af Karl Strackerjans klage mod Jessen på grund ag fornærmelse Straffesag pga fornærmelse mod den kongelige regering i Slesvig Werner Fröhlichs klage mod Jens Jessen Straffesag på grund af antagelig fornærmelse af skoleopsynet (Schulaufsichtsbehörde) i Slesvig Gensidige sagsanlæg mellem Jens Jessen og Werner Fröhlich Retssag pga. en tale i Hellevad, fordi Jens Jessen antagelig opfordrede til at boykottere tysksindede næringsdrivende (sigtelse: Grober Unfug - grov uorden) Karl Strackerjans privatklage mod Jens Jessen pga. fornærmelse Retssagen vedr. Dansk Tidsskrift, inkl. korrespondance med bl.a. J.N.A. Madvig, L. Moltesen, V. Tryde, F. Sørensen, J. Appel og Goos Forsvaret i pressesagen vedr. udtrykket For en ordens skyld Straffesag pga. grov uorden (oprørsk sang i Brøns) Anm. Klagen er også rettet mod 17 andre personer fra omegnen Straffesag i anledning af indsamling til en hædersgave for Gustav Johannsen Amtsrettens og kammerrettens beslutning om at fratage enken Catharina Marie Nielsen i Vesterlund ved Nordborg opdragelsesretten til hendes børn, efter at den ældste søn Hans blev ansat ved Flensborg Avis 15

16 Indkaldelse til amtsretten i Rødding vedr. overtrædelsen af politiforordning Straffesag pga. fornærmelse ved Landsretten i Kiel Oversagføreren afslag på ansøgning om afbrydelse af fængselsstraf Retssager mod Vælgerforeningen Straffesag pga. grov uorden pga. lederen af Retssag mod ham og landmand Peter Philipsen (Nybøl i Sundeved) pga. den antagelig ophidsende sang Høje Nord, Friheds Hjem Amtsrettens afvisning af Theodor Jankes klage Appel til domstolen i Sønderborg vedr. dommen af Retssag pga. udbredelsen af sange med ophidsende indhold Nordslesvig ) Retssager mod andre personer af interesse for Jens Jessen Kladde over indsigelse mod anklagen mod Gustav Johannsen på grund af fornærmelse Retssag mod mejerist Jürgen Zachariassen (Dybbøl), forstander for Foredragsforeningen for Sundeved, og Christian Bruhn (Sebbelev), foremand for Foredragsforeningen i Ketting, Augustenborg og Hørup, på grund af antageligt brud mod forenings- og forsamlingsloven Postkvitteringer fra dommerkontoret i Flensborg vedr. stuepigerne frk. Ebbesen og frk. Ida Petersen Finnemann-Taarnings udvisning til Danmark Jens Jessen som vidne i retssager Stævning som vidne i landsretten Indkaldelse til landsretten i Flensborg i retssagen mellem Hans Peter Hanssen og Theodor Janke Retssager anlagt af Jens Jessen. 1 pk Klager mod redaktørerne F. Schröder, W. Fröhlich, Karl Strackerjan, C. F. de la Motte, J. Thamssen og F. Becker Retssag mod redaktør H. von Langen-Allenstein, Freies Tageblatt für Schleswig-Holstein i Hamborg Anmodning til statsadvokaten om at sende en rettelse til Tondernsche Zeitung Retssag mod redaktør Johannes Thamssen i Tønder Privatklage mod redaktør Johann Friedrich Becker, Apenrader Zeitung Privatklage mod redaktør Friedrich de la Motte, Sonderburger Zeitung Privatklage mod redaktør Franz Schröder og journalist Werner 16

17 Frölich på grund af fornærmelse Retssag mod redaktør Franz Schröder Privatklage mod journalisterne Johannes Thamssen og Werner Fröhlich pga. fornærmelse Retssag mod Johannes Thamssen, Tondernsche Zeitung Retssag mod Flensburger Nachrichten Retssag mod Johannes Thamssen, Tondernsche Zeitung Retssag mod Theodor Janke Retssag mod Friedrich Maaß, Flensburger Nachrichten Retssag mod Karl Strackerjan, Schleswigsche Grenzpost Klage over amtsretsdommer Martens i Haderslev Retssagen mod Femkløveret (J.J.s betegnelse): Fru Wildenroth-Krabbe (Haderslev), Karl Strackerjan (Haderslev), Johannes Thamssen (Tønder), Eduard Funke (Flensborg) og Friedrich Maaß (Flensborg) (ex 4) Privatklager mod redaktør Karl Strackerjan (Schleswigsche Grenzpost) Klage over behandlingen under landretsmødet den Retssager anlagt af Jens Jessen; varia pk. Retssager Retssag mod Hamburger Nachrichten Gråsten-sagen : procesakter, talemanuskripter, avisudklip vedr. valgmandsskandalen i Gråsten Gråsten-sagen : Peter Graus erklæring af Erklæring af Nis Nissen, Moldt og Reimers i Gråsten-sagen 1901 Anm.: Flere kommentarer om Gråsten-sagen i Jessens personlige korrespondance Trykt henvendelse til rigsdagens udvalg for immunitet på grund af en retssag mog Jens Jessen som følge af Gråsten-sagen Erklæringer om at Slesvig-Holsten-Sangen opfattes som fornærmelse mod danskerne (i sammenhæng med Gråsten-sagen) Retssag mod Theodor Janke i Aabenraa Andet Eksemplarer af avisen Dannevirke, der havde tilhørt Jens Jessens far Hans Møller Jessen Nummererede eksemplarer af Flensborg Avis af 27. maj med lederen Stednavne ved Flensborg Fjorde Postmester Ickes oversigt over dagblade og tidsskrifter, der udkom i Flensborg (fotokopi af afskrift fra byarkivet) Eksemplar af Vestslesvigs Tidende,

18 Eksemplar af Tonderner Nachrichten, Eksemplar af Flensburger Annoncenblatt, Telegram fra København af 2.5. vedr. finansloven Skattesager Kvittering for postabonnement (Vestslesvigs Tidende) Adresse fra Sønderjysk Forening for Stevns Oprettelse af Tønder Landmandsbank 19. Udat. Bestilling af roser i Luxemburg Poul Kürsteins korrespondance med Landsarkivet i Aabenraa vedr. Jens Jessens privatarkiv 18

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002 ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 2009 1 ISBN

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982) Private personarkiver Kronika, Jacob (1897-1982) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

Et omfattende billedmateriale (negativer og positiver) findes i billedsamlingen.

Et omfattende billedmateriale (negativer og positiver) findes i billedsamlingen. Private personarkiver Arkiv P 260, vandrelærer, overlærer, Slesvig, 1894-1970 afl. jr. 1990/ P 255, 1994/P 475 og 2002/P 752. Et omfattende billedmateriale (negativer og positiver) findes i billedsamlingen.

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 31 MAJ 2008 1276 Indhold - Bedsted Multihals tilblivelse (Digt af Birger Jessen Hansen) 1277 - Helvaderus reddede 11

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 6 DECEMBER 1983 152 Indhold. - Et skolebillede - (2) - Pastoratets segl og dets betydning - Præsterne ved Bedsted kirke

Læs mere

MINDESTEN I SKIBELUND KRAT

MINDESTEN I SKIBELUND KRAT MINDESTEN I SKIBELUND KRAT TURISTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Mindesten i Skibelund Krat Heftet MINDESTEN I SKIBELUND KRAT er udgivet i et samarbejde mellem Vejen Turistforening og Skibelundforeningen.

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 3 OKTOBER 1981 60 Indhold - Et skolebillede fra Bedsted (1) 61 - Krigsskaderne efter 30-års krigen 62 - Gårdbrand i Terp

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG TIL NR. 11 NOVEMBER 1986 102 Indhold - Haugaard-slægten i Bedsted sogn 103 - Østergårds ejere og deres slægtsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994

Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994 Indholdsfortegnelse ai Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994 Indholdsfortegnelse tu Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994 ved Niels H. Kragh-Nielsen Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Aabenraa 1995

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 24 APRIL 1998 900 Indhold - Mindeblad over 3 års krigen 901 - Johan Th. Lundbye som menneske og kunstner 902 - Johan

Læs mere

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet,

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet, Arbejdspapir nr. 18 Institutu for Litteraturhistorie Aarhus Universitet Georg Brandes-tidstavle 1842-1927 Resumé/abstract m.v. side 48 Forord Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er

Læs mere

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Halvor Petersen 2005 1 P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Copyright 2005 Halvor Petersen Ejlskovvej 2, Himmelev 4000 Roskilde

Læs mere

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Af Jørgen Ulriksen Arbejdskraftens vandring i 1800-tallet På Roskilde Museum findes der i rum 23 på museets første sal i en montre to beskedne små bøger hver

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

Carl August Lind s. forfædre

Carl August Lind s. forfædre Johs. Lind: Carl August Lind s forfædre Vore tyske forfædre Familien på Fyn Tyrstrup herred Frøs og Kalvslund herreder Malt herred Hjarup sogn Vorbasse sogn Privat tryk Denne bog var oprindeligt registreret

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere