Spejdersport. December Januar - Februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spejdersport. December 2010 - Januar - Februar 2011"

Transkript

1 Spejdersport December Januar - Februar Årgang

2 Formanden Atter kører året på det sidst, og det plejer at være den tid, hvor mange bruger et par minutter på at tænke tilbage på året, som er ved at være gået. Nu skal jeg nok skåne jer for den del, der har med mit private anliggende at gøre og nøjes med det, der relaterer til De Gule Spejdere. I april måned havde Søren Winther, som bekendt, valgt at stoppe som formand for korpsstyrelsen, hvilket resulterede i, at jeg overtog hvervet. Dette har jeg på intet tidspunkt fortrudt, da det allerede har givet mig en masse dejlige oplevelser. Både i det daglige arbejde sammen med de øvrige i styrelsen, men især når jeg har været på besøg ude i landet på de forskellige lejre og turneringer. Heldigvis har vi fortsat den gode tradition med at holde vores korpsstyrelsesmøder på skift ude hos de enkelte grupper. Vi ser derfor meget frem til, i løbet af foråret, at skulle besøge Frie Fugle og Ridder Ebbe. Noget af det, vi har arbejdet en del med, er at få lavet nogle retningslinjer for børneattester. Der er kun krav om, at der skal udfærdiges børneattest, når en leder, hjælper eller et gruppestyrelsesmedlem indtræder, for at vi som korps er berettiget til støtte fra DUF og kommunerne. Det betyder, at det kun er sager afgjort inden børneattesten bliver behandlet, der vil komme til korpsets kendskab. Dette er vi i styrelsen helt enige om ikke er tilstrækkeligt, da vi til enhver tid ønsker et korps, hvor alle der har med børnene at gøre, skal være helt og aldeles pletfri for forhold som omhandles af børneattesten. Derfor har vi også besluttet, at alle børneattester skal fornyes hvert 5. år. Dette initiativ er ikke taget for at vise mistro til nogen af vore gode folk, og vi er også klar over at det vil give ekstra arbejde for gruppeformændene. Det er udelukkende for at forældre til vore spejdere, har en vis sikkerhed for, at De Gule Spejdere tager børnene alvorligt. Jeg håber at alle vil tage godt imod dette. Derudover arbejdes der meget med at trimme organisationen, så vi altid kan klare de opgaver der ligger foran os. Ikke mindst omkring uddannelse af vore ledere, så de altid er rustet til det store arbejde der forventes af dem. Det var lidt om hvad vi går og pusler med. Men nu nærmer julen sig med en fart der gør, at før vi får set os om er vi i gang med det nye år. jeres indsats. Uden jer var der ikke noget for børnene at komme til. Tak til alle styrelsesmedlemmerne for at bruge jeres tid på at skabe nogle gode ramme for børnenes spejderarbejde. Tak til forældrene for at lade jeres børn komme og få de oplevelser, der ligger i spejderlivet hos os i De Gule Spejdere. Og endelig tak til alle ulve, stifindere og spejdere for, at give os nogle gode oplevelser. Uden jer var der ikke noget spejderkorps. Rigtig glædelig jul og et godt og spejderrigt nytår. Jørn Hartmeyer Spejderchefen Som tiden dog flyver. Jeg synes ikke, at det er længe siden, at jeg sad og skrev til Spejdersport sidst, og alligevel er der gået 3 måneder. Jeg skulle ellers mene, at jeg har haft rigeligt tid til at mærke tiden gå. Som en del af jer har oplevet, så satte et brækket ben en stopper for mine fysiske udfoldelser i efteråret. Efter 11 uger med benet spændt fast i en støvle, er jeg netop blevet støvlen kvit og står nu overfor flere måneders genoptræning. Så er det jo godt, at viljestyrken ikke er forsvundet i løbet af de sidste 3 måneder Det betyder også, at vi på nuværende tidspunkt kan se tilbage på året 2010 og lave en foreløbig status. Årets turneringer har været gode oplevelser for alle deltagere. Endnu en gang har vi sat nye standarder for deltagerantallet, dejligt når det går den vej. Næste års værter er sikkert allerede i gang med at gøre sig nogle tanker om turneringerne, så vi har igen noget at glæde os til. Hos mig er LPT 2011 i hvert fald allerede under planlægning. Tak til dem der på årets turneringer har slidt for at give vores Indholdsfortegnelse Ulvesider 4 Naturen lige nu 6 Stifindersider 8 Eurocamp 10 LPT 12 Roverturnering 14 Kurser 16 Kort nyt 18 Nyt fra grupperne 22 Infoside 27 Æressiden 28 Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige alle i og omkring korpset, tak for året der er gået. Tak til ledere og assistenter for 2 Forsidebilledet:Tovtrækning LPT 2010

3 medlemmer gode oplevelser. Gode oplevelser er også noget af det, vi som spejdere samler på. De kommer i dagligdagen, til de ugentlige møder, på weekendturene, turneringerne og sommerlejrene. Det hele iscenesat at en flok ledere, der yder en fabelagtig indsats for, at det skal blive sådan. Jeg håber, at I rundt omkring i de enkelte grupper husker at påskønne denne indsats fra lederne, for de har sandelig fortjent det! At være engageret leder i De Gule Spejdere er ikke et job, der er klaret på et par timer en aften om ugen og så lige en weekend i ny og næ. Det kræver langt mere end det. En gammel fingerregel siger, at det tager lige så lang tid at forberede et godt møde, som det tager at afvikle det. Fra mig skal der i hvert fald lyde en stor tak til alle ledere for deres store utrættelige arbejde for spejdersagen til glæde for så mange børn. Efter at jeg skriver dette, men inden du får Spejdersport i hånden, har lederne været samlet til årets ledertræning. En weekend i november hvor lederne er samlet for at blive bedre til deres ledergerning og blive inspireret af hinanden. Der skal løses lærerige opgaver, holdes grenmøde i alle grene hvor arbejdsstoffet og turneringerne bliver vendt og sidst men absolut ikke mindst, så skal der hygges lørdag aften. Fra korpsstyrelsen bliver der orienteret om, hvad det er vi går og bruger vores tid på, og forhåbentligt kommer der også nogle gode ideer til os, som vi skal tage os af i fremtiden. Heldigvis kommer der hele tiden opgaver, som grupperne ønsker, at vi i korpsstyrelsen tager os af. Men ikke alle opgaver er lige så nemme, som de lyder, når vi bliver stillet overfor dem. Der er nok nogle, der spørger sig selv og os: hvor svært kan det være? Ja, hvor svært kan det være at få lavet et bæltespænde til vores spejderbælter? Mere end bare lidt svært har det vist sig. Vi stiller krav til udseendet, funktionaliteten og kvaliteten. Ikke noget med bronzemalet blik som én af leverandørerne ville prakke os på. Vi vil have den ægte vare. Mange leverandører har sagt, at det er da ikke noget problem, Spejdersport: Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark Tryk: Lasertryk.dk - Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion: Michael Vester Anders Rønn-Nielsen Petra Munk Wolfhagen (Opsætning og layout) Morten Løjman (Ulvesider) Stine Printzlau (Stifindersider) Ole Lumholt (Museet og historie) det klarer vi nemt. For så efter flere måneders venten at meddele os at det kan de alligevel ikke klare! Det er bare så surt at sidde og vente på en tilbagemelding for så at blive spist af med en afvisning, efter at vi i flere måneder har ventet og ventet. Såvel danske som kinesiske leverandører har kastet håndklædet i ringen, og vi er igen tilbage ved udgangspunktet: vi mangler bæltespænder. Der bliver arbejdet meget ihærdigt på at få dette klaret, men det er ikke bare lige, selv om vi har fået lavet fine tegninger og er villige til at betale for at få lavet de rigtige støbeforme. Vi håber stadig, at der under årets juletræ kan ligge spejderbælter med spænder fra De Gule Spejdere. Vi gør vores bedste Vinteren er også en spændende og travl tid for spejdere. December byder på mange forskellige traditioner som julemøder, juleture, juleneg, juledekorationer og juletræer. Når vi når over nytåret og skriver 2011, er der sikkert allerede mange planer for de første måneder. Vinterhike, forældremøder, ulvelederweekend, fastelavn og vinterferie bare for at nævne nogle af dem. Til sidst vil jeg sige tak til alle for et godt 2010, for gode venskaber og gode oplevelser. Alle ønskes en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Med spejderhilsen Per Stigaard Vær opmærksom på! Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller synspunkter. Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesiden samt andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt indsendt materiale. Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste. Redaktør: PR Udvalget, Stinus Andersen Storskoven 1, Annisse, 3200 Helsinge Telefon: Redaktionssekretær Camilla Sommer Mail: Deadline næste blad Den 10. Februar 2010 Lokalredaktører: 1. Næstved: Rita Christensen Bobbarækus: Lotte Frederiksborg Trop: Henriette Andersen Frie Fugle: Ulla Larsen Fugl Phønix: Preben Bjeragger Grib Skov Trop: Gruppe Loke: Jens Langkniv: Ridder Ebbe Rold Skov: Skjoldungerne: Kong Valdemars Trop Hans Hanehøj Per Stigaard Pernille Hall Pedersen Birgit Petersen Kirsten Jensen Miranda Olsen Camilla Sommer 3

4 Junglebogen Sidst fortalte jeg - Baloo, den søvnige brune bjørn - anden del af Tiger tiger, hvor Mowgli drev bøflerne gennem kløften i kampen mod Shere Kahn. En ulige kamp som endte med hans skind fastgjort med fire pløkke på rådsklippen og afslutningen på den gamle strid mellem den halte tiger og menneskeungen! I dette nummer af Spejdersport vil jeg fortælle endnu en historie. Denne gang om junglen og landsbyen og om livet ved Seeoneehøjene efter afslutningen på den gamle strid... Junglen og landsbyen. Efter at have pløkket Shere Kahns skind fast til rådsklippen fortalte Mowgli Seeoneekoblet, at han i fremtiden ville jage alene. Han drog hjem til sin barndoms hule og sov et helt døgn i træk. Derpå fortalte han Fader og Moder Ulv så mange af sine oplevelser blandt mennesker, som de kunne forstå. Dernæst fortalte Akela og Gråbror om deres andel af den store bøffeldrift gennem slugten. Baloo masede op ad bjerget for at høre alt, og Bagheera kradsede sig på hele kroppen i henrykkelse over den måde, Mowgli havde vundet sin sejr på. Havde jeg ikke haft Akela og Gråbror, sagde Mowgli til sidst, kunne jeg ikke have udrettet noget. Mowgli, som lå med hovedet mod Moder Ulvs side, smilede tilfreds og sagde, at han ønskede aldrig mere at se, høre eller lugte mennesker. Men hvad nu, spurgte Akela, hvad nu, hvis menneskene ikke lader dig i fred, Lille Broder? Så er vi fem, sagde Gråbror og så sig om i hulen. Vi kunne også tænke os at lege med på den jagttur, sagde Bagheera og så på Baloo men hvorfor tale om mennesker nu, Akela? Fordi, da vi havde hængt den gule tyveknægts skind op på rådsklippen, fulgte jeg vores spor tilbage til landsbyen. Jeg trådte i mine egne potemærker, drejede af og væltede mig rundt hist og her for at lave urent spor, om nogen skulle følge efter os. Men da jeg havde slettet sporet, så jeg næppe selv kunne finde det igen, kom flagermus Mang flyvende. (fortsættes på næste side) 4

5 Mang fortalte, at menneskekoblets landsby summede som en hvepserede, og at den røde blomst blussede ved landsbyporten, og der sad mænd med ladte bøsser uden om den. Mænd går ikke med bøsser for morskab alene. Inden længe, Lille Broder, vil vi få en mand med bøsse på vort spor hvis han ikke allerede er på jagt efter os. Den følgende dag så Mowgli et solglimt fra en bøsse måske kun en brøkdel af et sekund. Det var messingbeslaget på Buldeos gamle gevær, der havde glimtet i junglens lysning. Kom, lad os undersøge, hvad den mand har tiltænkt os, sagde Mowgli, og de fulgte alle fire i hælene på ham. De skyndte sig lydløst gennem junglen vinkelret på Buldeos sti, til de kunne se den gamle mand løbe op ad det to dage gamle spor Du husker nok, at Mowgli forlod landsbyen med den tunge vægt af Shere Kahns rå hud på sine skuldre, mens Akela og Gråbror travede bag ham. Hans fodtrin var derfor meget klare og lette at følge. Inden længe nåede Buldeo til det sted, hvor Akela var gået tilbage og havde forviklet sporene. Buldeo fik kort efter selskab af nogle kulsviere, som var på vej ned af bjerget, og de satte sig alle ned og begyndte at ryge. Bagheera og de andre listede sig tæt på, så de kunne høre Buldeo fortælle historien om djævleungen Mowgli fra ende til anden. Historien var nu pyntet op med tilføjelser og nye påfund. Det var i virkeligheden Buldeo selv, der havde nedlagt Shere Kahn; Mowgli havde så skabt sig om til en ulv og kæmpet med ham hele eftermiddagen. Bagefter havde han atter antaget drengeskikkelse og forhekset Buldeos riffel, så kuglerne fløj om hjørner og dræbte en af okserne, skønt han sigtede på Mowgli. Nu havde landsbyen sendt ham, som den tapreste seeoneejæger, ud for at dræbe djævleungen. Foreløbig havde landsbyen fanget Messua og hendes mand og spærret dem inde i deres hytte, thi de var ganske sikkert dette djævlebarns forældre. De ville snart blive pint til at tilstå, at de var heks og troldkarl, og når det var gjort, skulle de kastes på bålet, men ikke før han havde dræbt jungledrengen, fortalte Buldeo. Mowgli oversatte historien til de andre, og han besluttede at skynde sig tilbage til menneskekoblet, mens de andre skulle holde Buldeo og kulsvierne tilbage, så de ikke nåede landsbyen først. Når natten falder på, kan vi mødes ved landsbyen Gråbror kender stedet, sagde Mowgli. Han grinede, da han løb gennem junglen, idet han kunne se kulsvierne trykke sig sammen i en klump, mens Buldeos bøsse dirrede som et bananblad af frygt for de mange lyde i skumringen. I næste nummer af Spejdersport vil jeg fortælle om Mowglis ophold i landsbyen, og om det vil lykkes ham at befri Messua og hendes mand fra deres fangenskab... Lær med Baloo... Vidste du, at: Jeg - Baloo, den søvnige brune bjørn - går i vinterhi, hvor jeg sover fra månederne november til marts. Flagermusene Mang og Galago går i vinterdvale. Deres føde er insekter, og de er væk om vinteren. Pindsvinet Sahi lever mest af orme og snegle og går derfor i vinterhi indtil foråret Thokis slægtning, hasselmusen, er ikke en rigtig mus. Den er Danmarks eneste syvsover. Grævlingen Chui sover også om vinteren, men går ikke i dvale. Den sover vintersøvn. Vinteren nærmer sig, og mange vildtlevende dyr får svært ved at finde mad nok. For at spare på energien går nogle dyr i dvale om vinteren mens andre blot sover. Hvilke danske pattedyr går i vinterhi? Er der forskel på vinterdvale og vintersøvn? Det kan du læse mere om på de næste sider. 5

6 Naturen Vinterdvale Er en langvarig hviletilstand med nedsat kropstemperatur og lavere puls. Hjertet begynder at slå meget langsommere, fem til ti slag i minuttet er ikke usædvanligt. Også vejrtrækningen bliver langsommere - hos nogle pattedyr i dvale kan vejrtrækningen stoppe helt for en time eller mere. Den ægte dvaletilstand betyder lavere kropstemperatur - normalt har pattedyr en temperatur på 37 grader i kroppen, men i dvale falder temperaturen, og hjertet slår langsommere, alt sammen for at spare på energien. Kroppen bruger altså mindre energi, når den er i dvale. Kroppen går i dvale på bestemte årstider, når der er ikke er så meget føde, eller når kulde og tørke gør det svært for dyrene at overleve. Mange dyr på vores breddegrader har en rytme med dvale eller hvile det meste af vinteren. Lige nu i december er der dyr, der er gået i deres reder eller huler for at spare på energien indtil næste forår. De sover om vinteren og klarer sig igennem på deres fedtdepoter. Du kan næsten altid regne med, at så længe der er rigeligt med mad, og dyrets pels eller dets omgivelser beskytter tilstrækkeligt mod vinterkulden, vil det foretrække at forblive i vågen tilstand. Det tager dyr i dvale lang tid og mange kræfter at vågne af vinterdvalen så lad være med at forstyrre dem. Der er nogle dyr, der ikke behøver at gå i vinterhi. F.eks. har hjortene Addax, Karibu, Kudu, Pampas, Rusa, Sambhur og Sika en tyk nok pels, og de kan også finde føde om vinteren. Derfor behøver de ikke at gå i hi. Flagermusen Flagermusenes føde er typisk insekter, og derfor går den i dvale om vinteren, når der kun er meget få insekter. Når den skal vælge vinterbolig, afhænger det af, hvilken slags flagermus det er. Nogle arter går i dvale på den egn, hvor de har været om sommeren. Det kan være i bygninger eller hule træer. Andre arter flyver flere hundrede kilometer for at samles i store flokke i bl.a. Mønsted Kalkgruber. Her overvintrer flere tusinde flagermus. Fælles for vinterkvartererne er, at der ikke bliver frostgrader, men der er koldt (2-8 grader). Der er også fugtigt og fredeligt. Man ser ofte sovende flagermus afbilledet med hovedet nedad. De har kraftige kløer på fødderne, som de kan holde sig fast med. Men det er langt fra altid, flagermusene sover på den måde. Det afhænger meget af, hvor det er. F.eks. gemmer de flagermus, der overvintrer i gruber, sig i sprækker og spalter. De klemmer sig så dybt ind i en sprække for at være så godt skjult for fjender som muligt. 6

7 lige nu... Vintersøvn Vintersøvn er en dvalelignende tilstand med nedsat aktivitet. Dyr i vintersøvn har normal kropstemperatur og puls som under almindelig søvn. Grævling Grævlingen sover i den lange kolde periode om vinteren. Kommer der en mildere periode, går den ud og finder lidt føde, men går hurtigt tilbage til sin hule for at sove videre. Grævlingen spiser sig stor og fed i september og oktober måned, så den kan klare sig på sine fedtdepoter under hele vintersøvnen. Den laver sig en god, varm rede af bregneblade og græs i en underjordisk hule, som oftest har flere indgange. Hasselmus Er en sjælden og meget lille museart, der højst bliver 10 cm lang. Sover vintersøvn i sit vinterhi af græs, mos eller nedfaldne blade - gerne i en hulhed lidt nede i jorden mellem nogle trærødder. Den går i hi fra omkring oktober-november måned, og vågner tidligt om foråret til april/maj. Altså omkring syv måneder. Deraf familienavnet syvsover. Pindsvinet Pindsvinet går normalt i hi frem til maj måned, men får vi et varmt forår, er den muligvis ude igen allerede i april. Pindsvinet lever af regnorme, biller, tusindben, larver, edderkopper og snegle og går derfor i vinterhi indtil foråret, hvor det igen kan finde føde. En gang om ugen eller hver fjortende dag vågner det i et par timer. Derefter går det igen i dvale. Under dvalen taber pindsvinet en stor del af sin vægt. Den overvintrer ofte i vores haver, hvor du også ser den om sommeren. Under vintersøvnen er pindsvinet altid i sin rede, der laves af blade og græs under en busk, en bunke grene eller et hulrum under et udhus eller i en brændestabel. Mennesker Vi sover ikke vintersøvn, men sover ca. en tredjedel af hele vores liv. Verdensrekorden for den længste periode uden søvn er 11 døgn, sat helt tilbage i Hvor længe kan du holde dig vågen? 7

8 Tapre Stifindere! Så har vinteren atter gjort sit indtog, og stammens aktiviteter rykkes indendørs i varmen. Det er nu blevet tid til at sidde foran ildstedet og nørkle med ting, der har været lagt til side til fordel for udendørs aktiviteter. Denne gang vil jeg komme med et forslag til, hvad stammen kan få tiden til at gå med på de mørke vinteraftener jeg vil nemlig beskrive, hvordan man selv kan lave et par mokkasiner. Mokkasiner er en form for sko, der bliver lavet ud af læder, og som kan udsmykkes med perler eller tegninger i stammens farver og mønstre. Rigtig god arbejdslyst! Jeg har talt Spejdende Ørn Herunder kan I se eksempler på, hvordan nogle forskellige stammer udsmykker deres mokkasiner. Fra bogen Indianerliv Håndbog for fritidsindianere af W. Ben Hurt (1994) 8

9 Sådan laver du dine egne mokkasiner Lav først en skabelon af papir se billedet nedenunder du skal både lave T et og den lange strimmel. Bagefter kan du afprøve om skabelonen passer ved at lave en prøvemokkasin af en rest stof. Derefter kan du passe skabelonen til, så den passer. Lav huller som vist på tegningen og sy den lange strimmel på T et med lædersnørre. Pas hælen til, så den passer til din fod og sy den sammen med kraftig tråd. Hvis læderet er for hårdt at sy i, kan du lave huller først. Til sidst laves huller til snørrebånd også bagom hælen som vist på tegningen. Hvis du vil gøre mokkasinen ekstra stærk, kan du lime et stykke kraftigt læder under bunden som sål. Nu har du dine helt egne mokkasiner! Fra bogen Spejderlex udgivet af Det Danske Spejderkorps (1998) 9

10 EuroCamp 2010 en oplevelse for livet. Den internationale lejr, EuroCamp i Hundsdorf ved Koblenz, region Westerwald i Tyskland, blev en oplevelse for livet. Vi var en flok morgenfriske ulve, stifindere, spejdere og ledere, som mødte op ved Skørping Skoles P-plads lørdag d. 31/7 kl Vi skulle deltage i en international lejr arrangeret af WFIS. Nogle velvillige forældre skulle køre os til Jels i Sønderjylland, hvorfra vi skulle videre med bus til bestemmelsesstedet. Alle var klar over, at køreturen ville blive lang, og derfor var der kun ganske få, som stillede det obligatoriske spørgsmål: Hvornår er vi der?. Alle var meget spændte, og det var første gang, vi skulle på lejr i udlandet. Turen gik godt ned gennem Tyskland, og lidt før kl. 19 nåede vi til lejren. Vi skulle straks have noget at spise, og derefter skulle vi til åbningsparade. Der var spejdere fra Canada, Mexico, England, Tyskland, Belgien, Østrig, Schweiz, Spanien, Sardinien, Sicilien, Rom, Tjekkiet, Kosovo, Rusland og Danmark. Danskerne havde fane med til ceremonien, og det var meget højtideligt at overvære de mange nationers flag gå til tops. Deltagerantallet var omkring 1500 spejdere. 10 Da ceremonien var forbi, var solen gået ned, og mørket var så småt ved at falde på, men nu skulle alle vore telte stilles op. Heldigvis var der mange, som tilbød deres hjælp. Efter en lang dag varede det ikke længe, før alle var i poserne. Lejren var opdelt i 4 underlejre, som hver havde et riddernavn. Vores lejr hed Tristram, og i den var der spejdere fra Canada, England, Italien, Spanien og Belgien. Fra Danmark var også Jens Langkniv og en enkelt fra Frie Fugle. Hver morgen blev alle deltagende nationers flag hejst på samme tid og om aftenen halet på samme tid. Vi holdt også vores egen flagparade sammen med Jens Langkniv og Frie Fugle. Ligeledes var der up-to-standard hver morgen, som vi plejer at have, når vi er på lejr. Lejrpladsen var meget ujævn. Det skyldtes muligvis, at der normalt græssede en stor flok bisoner på arealet. En helt speciel oplevelse havde Dennis fra Frie Fugle. En morgen ved 4-tiden vågnede han ved, at noget bevægede sig og kradsede under teltunderlaget. Han gjorde store øjne, da han så, at det var en muldvarp, der arbejdede. Næste morgen ved samme tid skete det samme. I løbet af ugen fangede han 9 muldvarper, hvoraf de 4 blev fanget på en dag. Dagens måltider blev indtaget i et meget stort telt, som kaldtes Knights Hall. Vi stillede op i en slags båse, hvor vi stod og ventede, indtil vi blev kaldt ind i hold. Maden var ganske udmærket, og der var nok af den. Nationerne skiftedes til at udlevere maden. Det, vi kalder madro, eksisterede ikke. Hver evig eneste gang larmede italienerne, så det var umuligt at få ørenlyd. En dag målte Dennis, at der var 113 decibel i spiseteltet. Skønt italienerne fik en påtale om at sænke støjniveauet, virkede den kun kort. Udpluk fra dagbogen: Dag 1: Stifinderne og spejderne var på et løb i omegnen og skulle løse forskellige opgaver. Holdene var en sammenblanding af forskellige nationaliteter, som havde svært ved at forstå hinanden. Ulvene lavede en fiskestang hver og fiskede i fiskedam. Desuden lavede hver enkelt et stempel og en ansøgning om at blive ridder. Da de programlagte aktiviteter var overstået, arbejdede vi videre i vores lejr. Vi fik bl.a. rejst en indgangsportal med en flagstang på til flaget med De Gule Spejderes logo.

11 Dag 2: Stifinderne og spejderne lavede pionerarbejde om formiddagen. Ulvene lavede ridderudstyr, såsom skjolde, skeder til knive m.m. Efter frokosten fulgtes vi ad til friluftsbadet, som lå et par kilometer fra lejren. Alle svedte og var støvede, så det var en ubeskrivelig fornøjelse at besøge friluftsbadet. Dag 3: Heldagsudflugt. Vores buschauffør kom og hentede os om formiddagen. Vi kørte til borgruinen Lahneck, hvor kustoden fortalte os om livet på borgen i gamle dage. Dernæst kørte vi til Deutsches Eck, hvor Mosel og Rhinen mødes. Her så vi et mindesmærke af format af William I. Derefter kørte vi til Tonbergbau lermine. Her blev fortalt og vist en film om arbejdet i gamle dage. Desuden så vi de redskaber, som blev anvendt. Dette helt specielle ler udgraves selvfølgelig i dag med store maskiner. Dag 4: Middelalderdag. Alle mødte frem i middelalderdragter. Der skulle købes, sælges og røves. Under kampene måtte der aldeles ikke bruges nogen form for våben. Inden kampene begyndte, så mange ellers faretruende ud, idet nogle kom med store kæppe, som var spidse i begge ender. Alt forløb godt, og ingen kom til skade. Dag 5: Store byttedag. Alle byttede mærker og tørklæder. Ulvene kørte med lejrens busser til Zoo i Neuwied. Efter frokost kom stifinderne og spejderne i vores bus til Zoo og hentede os. Nu skulle vi videre til Kletterwald Sayn. En klatrepark i skoven. Der var flere kategorier, og alle blev udstyret med hjelm, bælte og sikkerhedsline samt en grundig instruktion. Det var en fantastisk oplevelse. Om aftenen var der sangkonkurrence. Hver nation skulle synge en sang fra deres land. Dag 6: Alle nationer havde en workshop. Hos os kunne man støbe lys, smage rugbrød med leverpostej og/eller spegepølse. Der var god søgning i vores workshop. Der blev lavet mange spændende ting hos de forskellige nationer. Om eftermiddagen tog de fleste af os i friluftsbadet, medens de ældste troligt stod i workshoppen.. Om aftenen var der stort afslutningslejrbål, men de fleste var så trætte, at de måtte i poserne. Dag 7: Lejren skulle nedbrydes, og turen hjem skulle begynde. Vi vidste, at når vi kom til Jels, ville der stå nogle forventningsfulde forældre og tage imod os for at køre os hjem til Skørping. Vi var alle enige om, at det havde været en fantastisk god lejr med godt kammeratskab, spændende oplevelser, set forskelligheder nationerne imellem, og sidst - men ikke mindst havde vi en enestående chauffør. Med spejderhilsen Kirsten Jensen Rold Skov 11

12 LPT 2010 Bæver Jens Langkniv Så kom dagen endelig, som vi alle, ihvert fald os i Bæver, havde ventet på meget længe,og set frem til med store forhåbninger. Og vi følte os for første gang længe helt klar til fire dages strabadser med hårde, spændende og krævende oplevelser. Vi var i år så heldige at have lov til at kæmpe kampen på egen jord og oven i slippe for den lange og vanlige tur tværs over vandet og landet. Vi mødte op ved hytten omkring middagstid og kunne bare vente på, at alle de andre ville ankomme, så vi for alvor kunne komme i gang. Som noget nyt skulle vi i år trække numre for at få tildelt vores lejrpladser, og da det var overstået, var det fuld fart fremad med rafter og skaller over nakken, for nu skulle der bygges igennem for alle pengene. Det gik over alle forventninger med at få bygget og så med to nyoprykkede i patruljen, bliver det jo ikke bedre, når vi så ender med en samlet delt anden plads i lejrsport. Alt imens vi ihærdigt byggede og byggede, fik vi stillet vores kagetrang, da vi kunne gå ned til hytten og hente dejlig kage. Vi brugte det meste af dagen på at bygge på lejren, og da mørket og sulten lige så stille begyndte at indfinde sig, kunne vi nyde en dejlig klassisk middag bestående af dansk bøf og bløde løg, som Emma og Mette havde præsteret at lave så godt, at der faktisk ikke var nok. Den hemmelige opgave var i år et lille komfur lavet af konservesdåser. 12 En opgave der ikke ligefrem lyder let og ligetil, men efter at have set og forstået opgaven, blev den snildt lavet, også den virkede. Da vi mente, at nu havde vi gjort absolut alt, hvad vi kunne, gik vi alle ind i teltet, og der gik ikke længe, før der var totalt ro fra Bævers lejr. Friske og veludhvilede stod vi søndag morgen op og var klar til årets første havregrødsdyst, som gik sådan meget okay, hvis vi selv skulle sige det. For os er det meget vigtigt at have en god up to standard, så efter morgenmaden var det benene på nakken og ned og trimme græsset, og det var da også besværet værd. Til flagparaden kunne vi stolte tage klaverbænken med tilbage til lejren. Efter at have bygget lejrpladsen færdig og en dejlig bid frokost kunne vi tilfredse forlade lejren til en overnatningshike, der skulle vise sig at blive en oplevelse for sig selv. De opgaver vi mødte undervejs var meget spændende, men vi syntes nu godt, at der kunne have været nogle flere af dem. Da vi meget brugte kom til området med overnatningsstedet, præsterede vi at gå forkert med en masse andre patruljer i hælene, der af en eller anden grund troede, at vi havde bare en lille anelse om, hvor vi var, men de skulle bare vide. Da vi endelig havde fundet den rigtige vej og kom til lejren, skulle vi kokkerere, og dagens ret blev frisk ørred med kartoffelstuvning, og jeg kan lige love for, at det smagte mums. Efter maden blev vi sendt på o-løb, som vi lige tonsede igennem,så vi kunne komme hurtigt tilbage igen, så vi kunne få bare en lille smule søvn i vores flotte bivuak inden en ny dag med hårde strabadser og gode oplevelser. Mandag morgen var vi alle sammen vist en smule brugte, det var i hvert fald ikke ret sjovt at skulle op og ud af de dejlig varme poser og direkte ud i den rene frysedød. Men ud det kom vi, og vi fik lavet havregrød og pakket sammen i en fart, så det eneste, vi manglede, var at få kogt vand over den hemmelige opgave,og så videre tilbage mod lejren. På turen tilbage var der en kontrolpost, som vi pænt måtte bede om at få tilbage, efter at en sur gammel bondemand havde taget den, fordi han ikke gad se på den, og derefter kunne vi fortsætte mod hikens anden bemandede post, som hurtigt var klaret, og videre vi gik, og vi gik og vi gik til den gamle kirkegård, hvor den sidste post var placeret, inden vi kunne vende næsen helt hjem mod lejren. Vi var tilbage i lejren som de første, og vi fik vores middagsmad og en masse varm kakao, som var groft tiltrængt på grund af meget, meget dårligt vejr. Vi fik afleveret vores hikerapport og

13 hvad, kunne sige, at vi havde gjort alt, hvad vi kunne, for at blive Danmarks bedste patrulje. skulle endnu en gang på o-løb, som vi tonsede knap så meget igennem, da vi godt kunne mærke, at meget af energien var ved at være brugt op, men vi kom igennem, og det var da heller ikke helt værst. Til aften kunne vi nyde en super lækker portion gullasch, som gav os lige det skud energi, vi havde brug for til vores specialfremstillede bål underholdning; Spejder, spejder, spejder, som tydeligvis var en succes, eftersom vi endnu et år må plages af den røde sko, men det skal lige nævnes, at det også var uhyrlig sjovt at lave og vise. Efter lejrbålet var der stor enighed om at næste stop var drømmeland, så vi lige kunne samle det absolut sidste energi til det sidste, så vi, lige meget Tirsdag, LPTs sidste og mest nervepirrende dag: nedbrydning af lejr, forhindringsbaneløb, tovtrækning og ikke mindst flagparade og præmieoverrækkelse. Det hele gik alt i alt meget godt, hvis vi selv skulle sige det, nu kunne vi bare vente på, at det hele skulle afsluttes, og vi skulle se, hvordan vi havde klaret os, og om vores lille Bæverdrøm, om at stå med sværdet, ville gå i opfyldelse. Og det gjorde det. Efter at have hentet klaverbænken, den røde sko, madgryden, en anden plads i Turnout og lejrsport kunne vi ubeskriveligt stolte endelig hente sværdet og kalde os Danmarks bedste patrulje. Vi takker alle andre, der var med på LPT,for en fantastisk tur og glæder os til at se jer alle sammen forhåbentlig på Wagadugo. Med gul spejderhilsen Pernille Hall Bæver, Jens Langkniv Lands Patrulje Turnering Jens Langkniv Nr.1 NR.2 NR.3 Lejrsport O-løb Hike Nr. Patrulje Trop Pers. I alt Ræve Grib Skov Trop Bæver Grib Skov Trop Grævlinge Grib Skov Trop Mår Grib Skov Trop Egern Grib Skov Trop Hjorte Grib Skov Trop Ugler Frederiksborgtrop Ræve Jens Langkniv Bæver Jens Langkniv Flagermus 1. Næstved Bæver 1. Næstved Ørne Fugl Phønix Turn-Out Foropgave Up to standard Mad Hemmelig opgave Ekstra opgave Lejrbåls underholdning Forhindringsbane Dagbog 13

14 Roverturnering 2010 Man siger, at en gammel cirkushest kan lugte savsmuld - sådan er det efterhånden også med roverturneringen. Når bladende skifter farve fra grøn til et kalejdoskop af farver, og luften bliver kold og frostklar, lugter det af tid til 24 timer med udfordrende og spændende spejderopgaver et sted i Danmark. Roverturneringen, for Fugl Phønix vedkommende, startede i år med pakning af grej til turneringen i hytten dagen efter gruppens 25 års jubilæum, weekenden inden turneringen. Pudsigt var det at høre Poul Wilcke og Frank Juncker sige: skal I virkelig have ALT det med.. :-) Men ja, man slæææber grej med man ved jo aldrig, hvad firkløveret Dennis, Henrik, Claus og René nu har fundet på. Efter 18 år på Pioner-/Roverturnering stoler man ikke på grejlisten fra arrangørerne. Der skal lige lidt mere til Nå ja, der blev også øvet ildbor inden turneringen, så der var røg over hele Tånum når de kunne for år siden, kan vi saft su også Det lykkedes at få glød, og det er bare så fedt, når det lykkes tænk sig, at noget så elementært kan være så sindsoprivende! Og gad vide hvordan det første menneske lige fik gnedet 2 stykker træ mod hinanden og overraskende så - hov - ild! Kl. 14 gik starten hos Jens Langknivs gruppe. Der var skabt plads til pionerer og rovere i gruppens lille nåleskov et herligt set-up, som skulle vise sig at være et perfekt sted, når temperaturen havde tænkt sig at nå slædehundekoldt i løbet af natten. 6 roversjak var klar til firkløverets prøvelser. Det er super, at så mange stiller op jeg tror, at det inspirerer flere spejdere, til at blive ved til spejder efter de er fyldt 18 år, end man lige tænker over. 14 Fra Fugl Phønix var Væddersjakket i år bestående af Rasmus, Randi og Kenneth. Vi har vist samlet ca. 25 pionerog roverturneringer bag os men aldrig i denne kombination. Alle sjak på turneringen startede med at kreere en lejrplads med fokus på bålsted og køkkenbord. Herudover skulle der tænkes over, hvordan man vil indrette lejren som Henrik nævnte: en kunst som var vigtig, og som der også blev brugt meget tid på, når naturfolk flyttede rundt fra sted til sted. Da solen nåede godt over i den vestlige del af den efterårsblå himmel, var det tid til årets ildborskonkurrence. Den blev historisk på flere måder. Første sjak, der fik ild, var kombinationen Frie Fugle og Jens Langkniv. Små 3 minutter super flot og vist ny rekord. Vi brugte 10 minutter, og vi fik ild for første gang på en turnering YES YES YES Nu skal vi lige have de andre sjak til at få ild også, så vil jeg foreslå, at man kun må bruge rene naturmaterialer og ikke ståluld, som vi brugte, og hvad der ellers bliver brugt. Lidt puritanske skal vi være med ildboret ellers kan vi jo ligeså godt bruge en tændstik. Så galdt det madlavningen. Folk har køkkener til mange tusinde kroner, så det er nærmest paradoksalt, at man ved hjælp af René og hans hjælpers madvarer og opskrifter, kan lave den mest fantastiske mad over naturens primitive køkken i form af et bål og et bord af skaller. Forretten var hjemmelavede og hjemmerullede ravioli med tomatsovs med en snert af citron. Hovedretten var unghane med racota og salvie og friturestegte kartoffelmosboller joe, der blev rørt i gryder og stegt og kogt til den store guldmedalje i, hvad der nu havde udviklet sig til, et bedre samtalekøkken med hævet komfur og integreret vand og vask. Imens brunsvigeren blev bagt i Prebens fantastiske ovn, blev der startet på endnu en bivuak, som vi udmærket vidste, vi ikke ville få brugt! Brunsvigeren skulle bruges til lejrbålet, hvor der skulle laves underholdningen af samtlige sjak. En god ide og lige efter BP s tanker om hvad spejder også er. Bedste underholdning var fra Brownseasjakket fra England de kunne både synge og underholde hvilket var mere, end mange at vi andre kunne. Dagbogen skulle også udfærdiges og skrives i år en torarulle, der skulle fremstilles, og så var der ellers 5 meters dagsbogsrulle til at skrive i. Og derudover var der lige en 6-armet lysestage samt en sæbekassebil. Hvert

15 år tænker man, at den kæmpe opgave kommer man da aldrig til at få lavet. Det er også mystiskt, at når de fleste mennesker i kongeriget går i seng, går vi i gang med at lave hjul af en træstamme og samle det hele til en kørende raftevogn i 5 graders frost! Ind imellem arbejdet med raftevognen, kom der også en opgave med en masse spørgsmål og gåder, et o løb, og så skal traditioner jo holdes, så en nying skulle også fremstilles. Dejen til morgenbollerne skulle stilles over at koldhæve, mens der blev kulsødyvlet en bivuak, som aldrig set magen til før. Rasmus udnyttede sine rigtigt gode evner inden for ingeniørkunsten, og vupti, så blev presenningen spændt op via et sindrigt system på bivuakken, og der var dobbelt tag som isolering! Må jeg i den forbindelse takke istiden for at have efterladt en masse grus og sand i det øverste jordlag på Jens Langknivs lejrplads det er fantastisk at grave i :-) Midt nat var der et godt lag is på veje og biler Rasmus og andre o-løbere fik sig en god tur i mørket på årets første rigtige frostnat. Et brændemærke, der lignede et vædderhorn, blev fremstillet, morgensolen tittede frem - juhu - og morgenbollerne duftede herligt fra ovnen. De føromtalte normale mennesker i kongeriget ved slet ikke, hvad de går glip af en søndag morgen i oktober. Morgenen er også der hvor man skal hive de sidste kræfter frem, for at få lavet de sidste opgaver. Mens der blev lavet både english breakfast med scrambled eggs, bacon, nybagte boller og backed beans, blev der bygget videre på raftevognen. Det forlød også, at der var flere opgaver at hente inden roverrace med vores nybyggede raftevogne. Randi fik endelig opgaven med at lave en gulvmåtte af reb, og den fik hun hurtigt lavet. Den har hun ønsket sig i flere år, da reb og knob netop er hendes kernekompetence, og det er netop hemmeligheden ved et godt roversjak, som det også er med en spejderpatrulje man har sine kompetencer inden for forskellige felter, og det gælder om at være bredt funderet. Roverturneringen er selvfølgelig hård, men jeg tror ikke 3 af verdens bedste ironmen ville vinde i hvert fald ikke hvis de ikke også kan knytte knob, lave mad, tænke kreativt og alle de mange andre aspekter, som spejderarbejdet rummer. Og lige netop det er arrangørfirkløveret rigtigt gode til at få dannet en rigtig gode ramme til. Der er mangeartede opgaver, og vi nåede da også at få begyndt på at sy et flag til vores raftevogn og lavet et herbarium til en woodcraft opgave, inden roverrace startede. Starten på roverrace gik over stok og sten med raftevognene og de kunne køre alle sammen. :-) Første post på løbet var flere spørgsmål om alt mellem himmel og jord derefter redningsrebskast der var så svært, at ingen fik point og så ellers i mål. Puha, vores vogn holdt hele vejen. Efter lidt strækøvelser oven på det hårde løb, kunne man lige skrive dagbogen færdig og få ryddet lidt op på lejrpladsen, inden dommerpanelet skulle se den. Så var der en herlig frokost igen som afslutning dampen stod op af den varme leverpostej, og der blev kørt nogle sild og meget andet godt indenbords. Tak til basse, Frank, Poul m.fl. for en god middag. Nå, så var det tid til at finde vindere. For rovernes vedkommende var der indsneget sig en fejl i regneriet i hvert fald blev de evige toere nu til vindere. Så fik vi prøvet det med, og det var nu ikke så ringe endda :-) Tak til arrangørerne det er en stor kvalitet for korpset at have så engagerede og kompetente arrangører af pioner- og roverturneringerne. Væddersjakket, Fugl Phønix 15

16 PL/PA kursus Korpset indbyder til patruljeleder og assistent kursus for alle nuværende og kommende patruljeledere og assistenter. Ved tilmeldingen skal du derfor sige om du er PL/PA er eller først lige er ved at blive det samt om du har været på kursus før. Kurset vil være modulinddelt, hvor vi vil være fælles til nogle aktiviteter, og inddelt i uerfarne og erfarne til andre aktiviteter. Hvorfor skal du deltage? For erfarne patruljeleder vil På kurset er det vores mål at Du lærer om at udnytte der også blive fokuseret på: du opnår: ressourcerne i din patrulje Uddelegering Du får gode redskaber til Styring af patruljens arbejde Det langsigtede program planlægge og holde møder Arbejde ud fra et fremadrettet Mere om programlægning for Bliv et forbillede for din patrulje program Planlægning af patruljemøder og patruljemøder Viden deling af gode ideer Få ideer til lege og opgaver Udvide dit spejdernetværk ture Spejder ånden stil og smil Konfliktløsning Lære at uddelegere Får nogle gode oplevelser, Rollen som PL/PA, det gode sammen med dine spejder forbillede Praktisk omkring LPT venner. På kurset vil du som ny patruljeleder/ assistent lære det grundlæggende for at være en god leder for din patrulje, og hvad der skal til for at få en god patrulje. Program På kurset vil deltagerne blive inddelt i blandede patruljer og hver patrulje etablerer en bivuark og bålplads. På kurset vil der vil der løbende blive skiftet PL/PA i patruljerne. Patruljerne vil på nogle opgaver dyste mod hinanden for at teste teamwork og prøve læringen på egen krop learning by doing. Hvem Kurset er for nuværende PL/PA er samt dem som i nærmeste fremtid står til at blive PL/PA. Pris Kurset koster 100 kr. pr. person. Korpset yder kørselsgodtgørelse. Hvor og hvornår Kurset afholdes ved Ridder Ebbe Trop og Flok Nygårdsvej 29A 4573 Højby Kurset starter kl lørdag d. 19/3 og slutter kl søndag d. 20/ Medbring: Almindelig spejder udrustning, (husk at det er en kold årstid i pakker til) papir og skrivegrej. (Detaljeret info fremsendes efter i har tilmeldt jer rettidigt) Tilmelding Tilmelding til din tropsleder, som tilmelder troppen samlet til Petra, senest d. 1.marts Vi modtager gerne forhåndstilmelding inden. Tilmelding på: Petra M. Wolfhagen Grib Skov Trop Vel mødt til en lærerig weekend Kursus teamet 16

17 Korpset indbyder hermed til Woodbeadskursus Hvad?: Woodbeads er et spændende og lærerigt kursus - det sidste kursus i rækken af lederkurser hos De Gule Spejdere. Kurset består af en national og en international del. På den internationale del får deltagere mulighed for at møde spejdere fra andre dele af verden, hvilket giver et enestående indblik i andre kulturers spejderarbejde samt muligheder for at danne nye venskaber rundt om i verden. Den nationale del består af en kursusweekend, et brevkursus samt en afslutningsopgave, dvs. at der også vil være en smule hjemmearbejde. Hvem?: Kurset er for alle, der har deltaget på korpsets lederkursus OG på korpsets primikursus. Hvornår?: Kursets nationale del vil blive afholdt i februar eller marts et sted i Danmark. Tilmelding: Tilmelding og spørgsmål sendes til På vegne af Woodbeads-teamet Stine Printzlau Til venstre: Statue af Baden Powell, Gilwell Park Til højre: Statue af bison, Gilwell Park. Statuens mindeplade læser: Til den anonyme spejder, der gør en god gerning for andre og er blevet skænket til Gilwell Park af Boy Scouts of America. Statuen blev nævnt i dette års Sct. Georgsbudskab, hvor statuens historie blev beskrevet således: Historien om denne statue er, at den amerikanske forelægger, William B. Boyce under et besøg i London, en tåget dag i 1909, for vild i tågen. En dreng dukkede op og tilbød at hjælpe ham. Mr. Boyce forklarede, hvor han skulle hen, og drengen fulgte ham på vej, men da han blev tilbudt en drikkeskilling, afslog han høfligt med ordene: En spejder tager ikke imod betaling for at yde andre en tjeneste. Mr. Boyce blev så overrasket at han udbrød: Hvad siger du?. Jo, sagde drengen, Jeg er spejder. Har De ikke hørt om spejderbevægelsen?. Det havde Mr. Boyce ikke, men da han havde ordnet sin forretning, opsøgte han spejdernes hovedkontor og hørte om bevægelsen og dens ideer. Da han vendte hjem til Amerika, havde han fået så godt et indtryk af spejderne, at han oprettede de første spejdertroppe i USA, det blev begyndelsen på den amerikanske spejderbevægelse med tusindvis af spejdere. (Sct. Georgsbudskab 2010 af Ole Lumholt) 17

18 Ved en ceremoni i det grønne kunne korpsets formand overklippe snoren i indgangsdøren til De Gule Spejderes museums rullende udstilling. I en inspirerende atmosfære i en ombygget arbejdsvogn vises spejdereffekter fra 100 års spejderarbejde i den gule spejderuniform. Helt imponerende er vognen prydet af kæmpe store fotografier med spejdermotiver; billeder fra 1937 såvel som nyere fra PL/PA kursus og LPT. Virkeligt flot og et fantastisk stykke PR når den på et tidspunkt trækkes rundt i landet. Indvendigt er vognen beklædt med trægulv og birkestammer, kortlampe, bord og bænke. På store tavler hænger rekvisitter grupperet i ca. 15 års perioder. Det er imponerende, at den første tavle bugner af effekter. Den ældste udstillede genstand er en porcelænsskål med Baden-Powells portræt i forbindelse med befrielsen af Mafeking. For de yngre spejdere var det imidlertid samlingerne af duelighedstegn, der tiltrak sig opmærksomheden. Ved indvielsen var der taler fra korpsstyrelsesformanden og spejderchefen, der begge erindrede os om betydningen af at kende og huske sin historie. Der tilflød museet flere gaver, bl.a. den afrikanske tursæk, som korpset fik på sidste års ledertræf. Desuden forærede Grib Skov Trop en elektronisk fotoramme, så de mange 18 fotografier kan komme mange flere til glæde. Der blev afleveret uniformer, bøger m.v. Det var en glæde, at så mange interesserede deltog ved åbningen, både unge og gamle spejdere. Man så tørklædefarver fra Frie Fugle, Gruppe Loke, Frederiksborg Trop, Kong Valdemar Trop, Ridder Ebbe Trop og Grib Skov Trop. En del ældre spejdervenner havde fundet vej til begivenheden. Vores rapporter på stedet så bl.a. formanden for sammenslutningen af nordiske spejdermuseer og i øvrigt også formand for SIMS-udvalget, Albert Lykking. Fra spejdermuseet på Holmen og TL for Robin Hood, Verner (DDS) Jensen. Tidligere medlem af DDS bestyrelsen og bærer af Sølvulven (højeste udmærkelse i DDS), Jørgen Weirsøe, overrakte et tryk af et B.P maleri fra Jamboreen i Grækenland. Tidl. DC for Nyboder division (DDS), Mogens Holmberg, der har været støttemedlem af vort korps i 25 år og bidraget til samlingen, var alderspræsident. Mogens oplevede Baden-Powells farveltale til spejderne på Jamboreen i Vi så tidl. TL for 1. Brønshøj (DDS), Mogens Ellekvist, og tidl. TL Ridder Roland, Bent Bjerring, også med 25 års medlemskab af korpset og idemanden bag korpsets stifinderarbejde. Fra de seneste 25 års spejderhistorie er det især fotomateriale der præsenteres. Har du effekter fra turneringer, kurser og lejre, der vil pynte i udstillingen, så medbring dem gerne på ledertræffet, eller kontakt Torben Petersen på tlf Med spejderhilsen Ole

19 Rabataftaler for de Gule Spejdere Outdoor Living Gule spejdere kan med rabatkoden link357 få 15% rabat på ikke nedsatte varer i Outdoor Livings 3 webshops (Adventure, Hunting og Fishing). Rabatkoden indtastes i forbindelse med ordreafgivelse i den enkelte webshop i feltet: Din rabatkode. I de 3 web-butikker finder du det bedste indenfor outdoortøj, fodtøj, oppakning, udstyr og grej til fornuftige priser. Vores varer er målrettet friluftsmennesker, så som vandrere, hikere, spejdere, rejselystne, fiskere eller jægere. Du kan også glæde en af dine outdoor-venner med et gavekort til Outdoor Livings 3 webshops. Se Jensen Jensen giver 20 % rabat til De Gule Spejdere, på alle ikke nedsatte vare. Får at få rabaten, skal du bare medbringe et eksemplar af Spejdersport Jensen har et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige priser. Se adresser til højre. Slotsgade 50, 3400 Hillerød, Lyngby Hovedgade 57C, 2800 Lyngby, Ringstedgade 4, 4000 Roskilde, Spejdersport Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte vare. Gruppens kasserer får tilsendt rabatkort som I så skal medbringe når I vil have rabaten. Spejdersport har massere af varer til den aktive spejder. Spejdersport findes i følgende byer: Hillerød, Næstved, København, Lyngby, Roskilde, Rødovre, Tåstrup, Odense, Herning, Kolding, Aalborg, Århus Se Eventyrsport Eventyrsport giver 20 % på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og GPS. Får at få rabat, skal du medbringe dit korpsmærke i butikken. Eventyrsport findes i følgende byer: Silkeborg, Aalborg, Århus, Roskilde, København, Hillerød Se SE HER: Kender du til andre rabataftaler som andre i korpset kan få glæde af, eller har du gode idéer til nogen vi skal tage fat i, så skriv til redaktionen: 19

20 25 års Jubilæum hos Fugl Phønix Den 9. oktober fejrede vi, i Fugl Phønix, vores 25-års jubilæum. Dagen startede med åbent hus, hvor vi blandt andet fik besøg af Sorøs borgmester og af en masse af vores sponsorere. Sommerlejr med Kong Valdemars Trop Vores sommerlejr gik til Næsbycentret ved Sorø. Det blev en helt igennem fantastisk oplevelse med en utroligt engageret stab. Vi havde valgt mange aktiviteter og et par enkelte bemandede værksteder. Lørdag gik med at sætte telte op og gevaldigt mange pauser, fordi det var så varmt. Søndag formiddag kunne stifinderne boltre sig i bassinkajakker i Loch Næs. Mandag havde vi mange aktiviteter i centrets udekøkken. Vi fik lavet vikingesmykker, hornsmykker, cremer, 20 Eftermiddagen bød på et meget indbydende kaffebord med at væld af lækre kager. Derudover var der forskellige aktiviteter, som man kunne prøve. Om aftenen havde vi besøg af en masse af vores spejdervenner og af vores spejdere og deres forældre. Troppen bød på en lækker middag bestående af plankelaks, svinemørbrad, hjemmebagt brød og en masse lækkert tilbehør. Desuden havde vores gæster mulighed for at besøge De Gule Spejderes Museumsvogn, som blev beundret meget. bivokslys, brændt lerperler, hugget en pokkers masse brænde og lavet flæskesteg i udeovnen og kogt kartoflerne over bålet. Aftenen sluttede af med et gigantisk tordenvejr, så vi kom først i poserne ved midnatstid. Tirsdag var vi på hike ind til Glumsø. Herfra tog vi en bus til Herlufmagle friluftsbad, den flinke buschauffør kom og hentede os efter 2 ½ time og kørte os tilbage til Glumsø. Herfra gik turen forbi Fakta, hvor der blev snoldet, og derefter gik vi de sidste 4 km hjem, i alt 10 km, så alle skal nu have en 10 km-plade. Vi havde en fantastisk dag, som vi vil huske i mange år fremover. Vi ville gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, som deltog og var med til at gøre dagen til noget særligt. Spejder Træf den 17. til 19. september Kong Valdemar Trop og Frederiksborg Trop tog med bus til Spejder Træf hos Ridder Ebbe i Højby. Over 50 forventningsfulde børn og voksne drog af sted og vidste bare, at eventyr og oplevelser lå og ventede forude. Vi ankom og startede som altid med lejropbygning. Ulvene fra Frederiksborg havde fest i teltene med nyplukkede majs fra en nærliggende mark. De havde også hilst på landmanden. Der var mange oplevelser bl.a. Hulebygningskonkurrence i ulvedalen. Spejderløb, hvor alle grene og troppe blev blandet i nye patruljer. Et godt resultat, børnene syntes, at det var sjovt og var rigtig gode til at tage hensyn til hinanden og det gode var, at de lærte hinanden at kende på tværs af alder og troppe. Spejdere og pionere lavede lejrsport og deltog som hjælpere på løbet med posterne. Til aften stod menuen på helstegt pattegris. Det smagte fantastisk. Lørdag aften blev arrangeret et fælles lejrbål. Et bål som blev antændt af løbeild en rille med olie skåret i en rafte. Om søndagen skulle lejren ryddes ned, men inden var der tid til dyst med lys, æg og andre spændende lege. Vi siger tak for en spændende weekend og glæder os til næste gang. Onsdag var der fællesdag på centret, og vi fik opbygget et tivoli til alle lejrens børn. Vores egen plads var forvandlet til radiobiler med traktorbaderinge, men der var også hoppepude, gynge, flødebollekastemaskine, vippe, glidebane (børnebowling), pandekager, tovtrækning, megaboksehandskeboksering, labyrint, sværdkamp på balancebom, ansigtsmaling, dåsekast, andedam og slushice. Det blev en fantastisk dag, der sluttede af med fællesspisning, hvor vi også havde hjulpet med at lave maden.

21 Torsdag tog vi i BonBon-Land, hvor vi var hele dagen. Fredag lavede vi tømmerflåde og drager om formiddagen, og om eftermiddagen var der O-løb. Til aftensmad fik vi plankelaks, og staben var inviteret til at spise med. De var meget begejstrede for maden og var med til at se, hvordan det blev lavet. Lørdag var der nedbrydning af lejren, og endnu en gang viste vi, at lejrnedbrydning er en bagatel, der kan overstås på kort tid. Inden vi forlod centret, spiste vi is og fik uddelt præmier til bedste bande og kobbel. Stifinderne fik lavet nogle flotte kobbellejrpladser, og vi havde 2 dygtige kobler, der fungerede rigtig godt. Vi havde havregrødsdyst og bagning af boller i ovn, og dagbøgerne blev udfyldt for hver dag. Kobbellederne viste, at de kunne styre koblerne igennem alle de sjove aktiviteter, vi havde på hele lejren. Små videoer fra vores lejr kan ses på YouTube, søg blot på Kong Valdemars Trop. Opryknings weekend hos Bobbarækus trop Lørdag d. 9. oktober ankom 15 små og store spejdere til Finnedalsgården i Vang. Det var årets oprykningsweekend der skulle afholdes. Alle var spændte, for ingen vidste hvad der skulle ske, kun lederne var hemmelighedsfulde. Lørdagen startede med etablering af sovesteder. De små bævere på 5-7 år, og ulvene på 7-10 år sov inde på loftet. De lidt større stifindere på år sov selvfølgelig i telt, trods efterårets nattekulde. De to store spejdere sov også inde. Den ene var hjemme fra efterskole og den anden på besøg fra Frederiksborg Trop ved Hillerød, deltog som ledere. Derefter var der arrangeret et stjerneløb, hvor der var lavet blandede små patruljer, så store og små kunne få glæde af hinanden. På løbet skulle man finde træer med kikkert, lede efter ting i havregrød, finde verdenshjørner, bygge drage og kravle gennem et stort edderkoppespind. Efter endt stjerneløb lavede bæver og ulve store fine græskarhoveder, alt imens at stifinderne lavede aftensmad som bestod af, stegte kyllingefilter m. kartofler og salat, og stegte bananer med chokolade og flødeskum. Et hyggeligt lejrbål var med til at slutte dagen på en dejlig og varm måde. Men pludselig var der ulve der ikke ville have nogen med i flokken mere, de blev reddet af stifindere med krigsmaling, og ført ind i skoven hvor de skulle aflægge tavshedsløfte til stammens ældste. Inden sengetid var der varm kakao Søndag var dagen for besøg, kagekonkurrence og afhentning. Formiddagen var fuld af små samarbejdsopgaver, og ved middagstid kom forældre og andre familiemedlemmer til flæskestegsburgere og gave aktion, men samtidig også for at indleverer deres bidrag til konkurrencen. Inden aktionen gik i gang, måtte et fantastisk kagepanel igennem smagsprøver af kagerne til konkurrencen. Der var rigtig flotte kager imellem, så det var svært at bedømme. Aktionen foregik på den måde, at alle gaver var pakket ind, kun sponsoren blev oplyst. Derefter blev der budt. Der var mange gode gaver lige fra bornholmstrafikken, Nfs. Færgen, danbolig, Elisabeth Mûller, Legekæden, boghandleren i Nexø, zjooz, Kvickly, check point marine, Inhouse og mange flere. Dagen sluttede med mærkeoverrækning, hvor blandt andet den bedste kage blev afsløret. 2 kager blev nr. 1. en flot rund kager der dekoreret som en lejrplads med rafter og bål, og en chokoladekage der var formet som Bobbarækus. Årets stifinder blev også fundet. En pige der er fuld af omsorg og hjælpsomhed, der tager hånd om sine venner i patruljen og styrker samarbejdet. Flaget blev taget kl. 15 og der blev sagt tak for denne gang. 21

22 Nyt fra grupperne 1. Næstved Spejderåret er nu i fuld gang, og gruppen har haft en meget vellykket skovtur d. 4. september fulgt op af en oprydnings- og rengøringsdag i hytten d. 3. oktober. Sidstnævnte arrangement trak desværre ikke helt så mange deltagere som skovturen, men ryddet op og gjort rent det blev der. Hytteudvalget har i sensommeren ydet en kæmpe indsats, og projektet med en ny hytte begynder nu for alvor at tage form. Vores arkitekt har lavet et fantastisk stykke arbejde, så vi går og nyder udsigten til en fantastisk hytte hvad angår både plads og indretning samt arkitektonisk ydre. Spejderhytten er projekteret til ialt 400 m2, så nu går det hårde arbejde i gang med at skaffe de økonomiske midler. 14 spejdere har været på LPT hos Jens Langknivs gruppe, hvor især den skræmmende, klamme, våde, hårde og lange forhindringsbane var en ilddåb for mange af de nye spejdere. Inden da havde de også mødt udfordringer på det traditionsrige Mindeløb, hvor det er spejdernes opgave at hjælpe de danske frihedskæmpere i kampen mod de tyske Waffen-SS soldater. Løbet har været afholdt siden 1943, hvor tyskerne tog det danske militær natten mellem d. 28. og 29. August. I Næstved blev en gruppe spejdere på natløb ufrivilligt involveret i denne hændelse. De nyoprykkede spejdere udviste stort mod og klarede sig rigtigt godt i den mørke nat. Ud over projektet med en ny hytte er der også mange andre ting undervejs i gruppen. Lige om lidt fylder gruppen 100 år (det er d. 26/1 2011), og det fejres lørdag d. 29. januar 2011 med en rigtig spejderfest. Endelig er spejdernes sommerlejr i Kina til næste år også ved at tage form, og en sponsorhike er planlagt. Lige nu er det dog planlægningen af dette års julemarked, der er i fuld gang. Der skal laves dekorationer og laves vagtplan, så vi forhåbentlig igen kan opnå en økonomisk saltvandsindsprøjtning til spejderarbejdet. Hos ulvene har der været ømfodsprøve for de nye, som vi håber at få mange flere af, så vi igen kan få en stor ulveflok. Lige nu er der en del ulve, der tager en kammerat med til en spejderaften, og på den måde bredes rygtet om det herlige spejderliv. Hos stifinderne er de 3 kobler med hele 20 gæve stifindere. De nyoprykkede ulve klarer sig godt og har kastet sig ud i arbejdet med at bestå Totemprøven. Dernæst venter der en del arbejde med at nå frem til svævende ørn. Desværre fik de nye stifindere ikke prøvet kræfter med opgaverne på Skt. Georg løbet, da 1. Næstved var den eneste tilmeldte gruppe i denne aldersklasse. 22 Men snart venter også Mød Muren Marathon, hvor spejderne skal gå 42,195 km og på denne måde tjene penge til Kinaturen. Men inden sommerens rejseoplevelser i Kina skal der arbejdes med Instakaopgaver og gøres klar til Wagadugoløbet i de 3 patruljer, som vi nu igen kan mønstre i 1. Næstved. Hos skovmændene er de gået i gang med projektering af et nyt raftestativ, som vi har savnet i rigtig lang tid, og derudover laver de to skovmænd et rigtigt godt arbejde hos stifinderne. En flot indsats som betyder meget for både stifindere og gruppen som helhed.

23 Nyt fra grupperne Med denne beretning vil vi gøre os klar til 100 års fødselsdag, hvor vi vil glæde os over et herligt spejderliv i 1. Næstved Trop og Flok. Med gul spejderhilsen Rita Frie Fugle Efteråret er den mørke tid og vi trækker inden døre. Der er rigtigt gang i mærketagningen for alle grenene. Det er også på den tid, vi har oprykning. Dette foregik i den sidste weekend i oktober. Vi havde planlagt at låne en hytte i Assens, men desværre var der nogle drenge, der syntes, at de skulle lege med ild. Det tog overhånd, og hytten brændte ned, den dag vi skulle havde været af sted. Vi fik hurtigt flyttet efterårstrækket til vores egen hytte. I år havde vi inviteret forældre og søskende til at spise med og overnatte sammen med os. Det blev en stor succes. Lørdag morgen efter flagparaden forlod de hytten, og vi gik i gang med dagens opgaver. Troels Træben, som er sørøver, havde været forbi vores hytte i løbet af natten, og han skulle findes. Alle spejdere, stifindere og ulve blev blandet i grupper og gik på med krum hals. Det vrimlede med sørøvere, og de gjorde alt, hvad de kunne, for at finde Troels Træben. Til sidst fik de ham jaget på flugt, så de kunne få ro til at finde skatten, som han havde gravet ned. Søndag var dagen, hvor ulve og stifindere brød ud af deres bander og kobler. 2 ulve og 1 stifinder er rykket op. I efterårsferien, samtidig med LPT, blev der afholdt roverturnering. Dennis deltog i år sammen med 2 fra Jens Langkniv gruppen. Samtidig var der lederkursus, som Marianne deltog i. Det var en rigtig kold fornøjelse. Men vi fik en masse oplevelser med hjem. I slutning af november afholder vi julestue i det lokale center. Alle kræfter samles i hytten i ugen op til for at lave dekorationer, som vi sælger til julestuen. Vi har lotteri, som er til stor fornøjelse for alle, der kommer til julestuen, og overskuddet går til gruppen. På gruppens vegne vil jeg ønske alle en glædelig jul og ser frem til mange spændende aktiviteter i det nye år. Marianne Hartmeyer Gruppe Loke Her i Hedehusene er der som altid travlt. Vi bygger og roder i spejderhuset og på grun-den, og dette har vi heldigvis en god og arbejdsom gruppestyrelse, der tager sig af. Le-derne koncentrerer sig om møderne og oprydning inde i spejderhuset. Vi har her efter sommerferien fået et lille løft i medlemstallet, hvilket har været rart. Ulveflokken er inde i en god gænge, og lederne går til opgaven med ildhu. Spejderne har kunnet byde velkommen til Jesper som leder. Vi håber, at han vil føle sig velkommen, også når vi mødes til korpsarrangementer. Vi har i år stiftet en ny tradition: Bassebjergweekend. Grib Skov Trop har velvilligt udlånt Bassebjerg, og vi har igen i år nydt en weekend i og omkring Bassebjerg. Det var andet år, vi lavede denne weekend, så nu er det blevet en tradition, som gentages til næste år. November og december er en travl tid for os. Gruppestyrelsen arrangerer, og alle forældre og ledere giver en hånd med, når Jul i Hedeland løber af stablen i 3 weekender i decem-ber. Vi håber på julevejr og masser af kunder til vores juletræer, gløgg, kakao og æbleski-ver. Overskuddet går som sædvanligt til spejderarbejdet i gruppen. 23

24 Nyt fra grupperne Vi vil godt sige tak til alle spejdervennerne i De Gule Spejdere for et godt Tak for gode turneringer og oplevelser, vi glæder os til at mødes med jer igen til næste år. Alle ønskes en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Med spejderhilsen Per Stigaard blev plejet ind imellem de forskellige opgaver. For at kunne have plads til alle teltene, havde vi lånt marken bag ved vores hytte. En aften i september var vi på svampetur. En af spejdernes forældre, som er kyndig i svampe, tog os med i skoven og lærte os en del om svampe. Der blev samlet en masse, men før vi tog hjem med svampene, blev de kontrolleret, så vi ikke kom hjem med nogle ikke spiselige. Rold Skov Nu er vi kommet et godt stykke på den anden side af sommerens oplevelser. Vi snakker ofte om den fantastiske EuroCamp i Tyskland, vi deltog i. Det var virkelig en oplevelse for livet. Kort efter ferien deltog vi i byfesten, hvor vi som tidligere år stillede op med vores pandekagebagning. I år forsøgte vi at hverve flere medlemmer, men det gav ikke det store resultat. Den første weekend i september havde vi Fyske Turnering, hvori Jens Langkniv og Frie Fugle deltog. Det var en rigtig hyggelig weekend, vejret var fantastisk dog lidt nattefrost en enkelt nat, og det gode kammeratskab Vi har solgt avislodsedler for Y s Men s Club i Østhimmerland. Nogle solgte få og andre solgte mange, men Rune Jensen slog dog alle rekorder, idet han solgte 310 stk. Vildt imponerende. Stifinderne har været på Impeesaløb, som altid foregår om aftenen i Rold Skov. I dette aftenløb deltager de forskellige korps i Himmerland, og vore nyoprykkede stifindere klarede sig godt. Vi har hjulpet Rold Skov Orienteringsklub med at dele foldere ud i Skørping og Rebild, samt bygget et tårn af rafter, som skulle bruges til at opsætte diverse informationer på i forbindelse med orienteringsløbet, som strakte sig over 3 dage. Det var også et led i en hvervekampagne, fordi orienteringsklubben også gerne vil have flere medlemmer, Nu nærmer julen sig, og vi skal snart i gang med alle juletraditionerne. Hermed ønskes alle læsere en rigtig god jul og et godt nytår. Kirsten Rold Skov 24

25 Nyt fra grupperne Skjoldungerne. Vi meldte os til Ringsted March og fik på den måde vist uniform. I det foregående døgn havde det regnet meget, og visse steder var der stadig meget vådt, men vi havde en dejlig dag. Gruppen har holdt Bjergløb sammen med vores spejdervenner fra Fugl Phønix og Gruppe Loke. Her gravede vi bålpladser, så vi alle kunne lave mad og have bål til at hygge og varme os ved. Ud over diverse poster med spejderopgaver kom der også en brandmand. Han fortalte og viste os om bål og brand, og alle kunne prøve at slukke brande, både på en dukke og i gryde. Vi har holdt førstehjælpskursus, hvor en instruktør og hendes 3 hjælpere kom og underviste os i en hel weekend. Vi skulle afprøve den teoretiske viden, vi fik, så det var ikke så få ulykker, vi var vidner til i den weekend. Vi bestod alle med glans. I sidste weekend havde vi gruppetur, hvor vi skulle hjælpe Esterne med at tilbageerobre dannebrog, som var blevet stjålet. Vi byggede en båd, så vi kunne sejle efter banditterne, og undervejs var der mange forhindringer. Kokken faldt over bord, så vi måtte kaste redningsrebet ud til ham og hale ham om bord igen. Lyset gik ud, og der var 3 meter hen til det, hvordan tænder man et stearinlys på 3 meters afstand? Alt endte dog godt, og vi kunne nyde den velstegte flæskesteg, men her havde nisserne været på spil og farvet sovsen lysserød..dem skal vi nok tage revanche mod til juleafslutningen, så vi alle kan nyde julen og møde udhvilede op i det nye år. Gul Spejderhilsen - Miranda Frederiksborg Trop Efteråret er nu gået på hel. Vi har som altid oplevet en masse. Vi havde oprykning og man glædede sig til nye spejderudfordringer. Vi har nu en stor ulve-, stifinder- og spejderflok. Derfor har byggeholdet haft travlt med at få færdiggjort 1. salen, så de tre spejderpatruljer og vores pionere kan få egne patruljerum. Der var indflytning sidste weekend, hvor var vi rigtig glade. Der havde i måneder været arbejdet med 1. salen. I september tog vi til Spejdertræf med Kong Valdemar Troppen til Højby ved Ridder Ebbe Trop. Det var en dejlig tur, hvor alle fik oplevelser med hjem. Et fantastisk sted, gæstfrie spejdere og som altid dejlig mad. Se beskrivelsen andetsteds i bladet. Spejderne har haft et knastløb, hvor de nye spejderpatruljer skulle løse spejder- og samarbejdsopgaver. Det at vi har fået flere patruljer gør, at de rigtig kan udfordre hinanden. I oktober kom LPT, vi deltog og kom hjem med 1.plads i Heiken. Godt gået. Pioner-Roverturneringen skal også lige nævnes. Vores dygtige pionere løb med 1. pladsen. De må lige have et Tjikkerlikker Det er bare flot. Roverne blev nr. 2, så de holdt sig heller ikke tilbage ;-) Sidst i oktober gik vi 20 og 30 km, en god tur i Gribskov. I år havde vi start og slutsted i hytten. Vi var heldige med vejret. Et køkkenhold stor i Bassebjerg med pølser. Godt at pausen lå på den sidste del af turen. Det gjorde godt med et hvil. Alle klarede det med bravur. Nu hvor det er novembermørkt har vi lige oplevet alle tiders Leder Træf. En fanstastisk weekend med løb, hvor 25

26 Nyt fra grupperne mange opgaver skulle løses. Vi blev blandt andet udsat for at skulle lave bordbumper, fyre en bordtenniskugle af ved hjælp af et rør, tændstikker og hårlak. Til startopgave skulle vi producere en bismarkvægt, som skulle bruges undervejs bl.a. til vejning af ingredienser til en kage og vejning af diverse. Høgene vandt. Tillykke. Lørdag aften blev serveret god mad og her var tid til social hygge på tværs af troppe. Om søndagen lavede hver patrulje en glide, til affyring af en appelsin. Ligeledes dystede vi om et vandrehorn, som var præmien ved tovtrækningskonkurrencen. Frederiksborg Trop blev årets vindere. Det helt usædvanlig vellykket bålaften, vi afviklede i september. Aktiviteterne begyndte tidligt; allerede kl. 12 spænede O-løberne af sted i årets Tropmesterskab. Senere åbnede Jim for den populære aktivitet på langbue banen og afviklede det, er forhåbentligt er et tilbagevendende Grib Skov Trop Mesterskab. Højt til vejrs baksede Henrik med klargøringen til en svævebane med udgangspunkt i højde med åsen på selve Bassebjerg. var trætte, men yderst tilfredse ledere og pionere som vendte hjem igen. Nu skal vi næste weekend på juletur til Bassebjerg. Her skal alle julehygge og forberede sig til julemarked, som Frederiksborg Trop afholder. Vi holder julemarked, søndagene den 12., 19. og torsdag den 23. december. Så der er aktivitet i spejderhytten inden vi tilfredse kan læne os tilbage og sige tak for endnu et eventyrligt spejderår. Henriette Grib Skov Trop Grib Skov Trop har haft et spændende og travlt efterår. Vi har deltaget på Hillerød Kræmmermarked, holdt oprykning, bålaften, været på kilometer ture og LPT. Snart står juleturen for døren, hvor hele gruppen skal samles og julehygge. Vi har i rigtigt mange år holdt Bålaften i september. For at reviutalisre arrangementet, gjorde Roverne i år en stor indsats for at der skete en masse i løbet af eftermiddagen, og for gode underholdning og talere. Det blev en En speciel begivenhed var det i år, at De Gule Spejderes nye rullende musuemsvogn skulle indvies.aftenens højdepunkt var naturligvis lejrbålet som blev krydret med rigtig god underholdning fra ulve, stifindere og spejdere. Hver patrulje havde på topmødet fået udleveret en flyttekasse med 15 effekter, der skulle indgå i patruljens optræden så fantasien kommet godt i brug. Jørgen kunne endelig løfte sløret for årets Kræmmermarked resultat og Erik tilsvarende for Spilopperne. Det blev atter til et rigtig flot bidrag til kasseren. Årets båltaler var Jørgen Weirsøe, tidligere medlem af bestyrelsen for DDS, leder af Grønlandsekspeditionen Katangut i 1967 og bærer af Sølulven, den højeste udmærkelse i DDS. Jørgen holdt en gribende tale med udgangspunkt i Baden-Powells tale dengang han var blevet 80 år. Dengang gav han stafetten videre til os, sagde Jørgen vi var 2. generations spejdere. Nu er jeg selv blevet 80 og giver så stafetten videre til jer, der er 3. generations spejdere. En for årstiden helt usædvanlig lun aften bevirkede, at en større gruppe ledere og forældre efter lejrbålet nød aftenen udendørs lige til midnat. Resterne af laks og kage blev nydt akompangeret af de skrig af spænding, som spejderne udsendte, når Henrik sendte dem på natsvæv ad svævebanen mod skovens mørke ukendte dyb. Ole 26

27 Prisliste for depotvarer: Alle priser er inkl. moms. Uniformer T-shirts (kun str år, S, L, XL) kr. 20,00 Uniformsskjorter kr. 425,00 Softshell jakke, voksen kr. 500,00 Softshell jakke, børn kr. 400,00 Strømper, engelske kr. 85,00 Strømper, nye kr. 50,00 Strømpeopslag, store eller små kr. 35,00 Shorts kr. 315,00 Info-siden Korpsstyrelsen Formand: Jørn Hartmeyer. Spurvevej 14, 5471 Søndersø. Tlf Mail: Næstformand Jette Ronge Holmehave Ringsted Mail: Mærker/Bånd Knapper til skjorter kr. 2,00 Stofmærker, civile kr. 20,00 Stofmærker med korpslogo kr. 16,00 Lederbånd kr. 15,00 Patruljefarver kr. 15,00 Grenmærker, stof kr. 20,00 Duelighedstegn, stof kr. 11,00 Årsstjerner, metal kr. 25,00 Årsstjerner, stof kr. 2,00 1. stjerne, metal kr. 25,00 1. stjerne, stof kr. 2,00 Gallasløjfer kr. 8,00 Strømpekvaster kr. 13,00 Kilometerplade kr. 20,00 Diverse Idebog, patrulje kr. 125,00 Idebog, stifindere kr. 250,00 Praktiske spejderfærdigheder kr. 65,00 Opslagsbog, stifindere kr. 25,00 Sangbøger kr. 45,00 Refleksbrikker kr. 10,00 Bagrudestreamer kr. 20,00 Mini streamer kr. 5,00 Depotvarer bestilles hos: Eva Riber, Bladstrupvej 67, 5400 Bogense Tlf Varer kan bestilles på telefon hverdage Varer sendes fra depotet hver torsdag Kasserer Erik Wedø Kirkevej 7 B, Nødebo 3480 Fredensborg Tlf Civile medlemer Torben Schmidt Borrisvej 6 Sparkær 8800 Viborg Mail: Hanne Sørensen Østervang 29 Sparkær 8800 Viborg Mail: Spejderchef Per Stigaard Alvedgårdsvej 4 Reerslev 2640 Hedehusene Tlf Mail: Vicespejderchef Stinus Andersen Storskoven 1, Annisse 3200 Helsinge Mail: Uniformeret Camilla Sommer Vinkelvænget Gørløse Mail: Madlavning på Roverturneringen Uniformeret Signe Fjællegaard Dalgas Boulevard 2, 3., lejl Frederiksberg Mail: 27

28 Bagsiden 20 km: Skjoldungerne Nina Trine Anne Mette Frederiksborg Trop - ulve Chuchundra Minaul Pudmini Toomai Sambuhr Darzee Gråbror Kamya Kalanag Sona Mang Oo Grib Skov Trop Marie Laura Stephensen Terese Alberte Holst Sillas Christiansen Johanna Christiansen Johanne Steinmann Thea Schümann Signe Geissler Jon Walbeck Adam Lumholt Ditte Helmuth Lærke Meldgaard Steen Sofie Møller Sørensen 30 km Stifindere Selma Bjørn Karolina Lucas Ulrik Spejdere Maja Matthias Jonatan Grib Skov Trop Nanna Bendsen Victor Holst Eline Zørn Simone Rosenørn Folden Grib Skov Trop Christoffer Schramm Anders Lundberg Rasmus Møller Bech Mikkel Kimmer Børresen Bryllupper Tillykke til: - Line Højtal og Tue Højdal (Frederiksborg Trop) - Michael Vester og Stine Printzlau Christensen (Rold Skov Gruppe) - Allan Madsen og Cheri Madsen (Frie Frugle) Som er blevet gift I efteråret 2010

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Udover aktiviteterne i dette katalog vil det være. muligt, udenfor aktivitets perioderne, at udfordre andre i Kæmpe Ludo og Twister, booke en

Udover aktiviteterne i dette katalog vil det være. muligt, udenfor aktivitets perioderne, at udfordre andre i Kæmpe Ludo og Twister, booke en Gren/Patrulje: Nr. Aktivitet Gren Prioritet 1 Tinstøbning 2 Bacon 3 Fra korn til brød 4 Fiskeaktiviteter 5 Frisk fisk til frokost 6 Stratego 7 Indianer 8 Bro-mærke 9 Slibe knive og økser 10 Viking 11 Svedhytte

Læs mere

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren.

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren. Lejrarmbånd Foruden lejrbadges kan alle også lave et lejrarmbånd. Armbåndet laves af enten sort eller brun lædersnor, der lukkes med en lille smykkelås. På midten af armbåndet skal der laves et Josefineknob.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Indhold. www.fuglphonix.dk

Indhold. www.fuglphonix.dk 2 Indhold En Gruppeleders Tanker... 4 Rådsklippen... 5 Fra Stammens Ældste... 6 Tropsrullen... 7 Invitation til Mohrondoløbet... 8 Juleafslutning... 9 Indkaldelse til Forældremøde... 10 Kalender... 11

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Ridderturneringen er startet Ridderturneringen blev skudt i gang mandag kl. 16, med Kongen, Dronningen og Prinsessen som æresgæster. Gul,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul Turneringer Forretnings-udvalg Ledertræf Korpsstyrelses-møder Korpsråd Måned Forretningsudvalg Arrangementer Januar Februar Marts Godkendelse

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 Kort nyt fra korpset Mission Mange tak for jeres evaluering af Rumæniensåret. Det er en fryd at læse alt det I har lavet i grupperne. Hvis I ikke

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

2 Blå Sommer Evaluering i stikord!

2 Blå Sommer Evaluering i stikord! Referat af bjørnemøde 29-08-2004 Aktivitetshomoer igen- Kristian & Michael Aben: camilla havde glemt at skrive en ny abe, men valgte at give den til Cathrine (indlæg) Tilstede: Kano, David, Signe, Kristian,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere