LUTHERSK KIRKE. Kirke og menigheder i mission i mange retninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUTHERSK KIRKE. Kirke og menigheder i mission i mange retninger"

Transkript

1 LUTHERSK KIRKE KIRKE-NYT for Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark Verdenskors fra spiret på Martinskirken Kirke og menigheder i mission i mange retninger Læs om : Tilgivelse i menigheden Blomsten i Botswana Børnene i Brasilien Ny kirke i Århus + 18 weekend Nr Oktober-November 2003 Årgang 53 1

2 LUTHERSK KIRKE KIRKE-NYT for Den evangelisklutherske Frikirke i Danmark Bladet udkommer 6-8 gange årligt. Pris: 100 kr.; unge under udd. 50 kr.; udland 150 kr. Redaktion Vagn Lyrstrand (ansv) Leif G. Jensen Jens Nex (grafik) Ekspedition Ewaldsvej Løsning Udland: Postparken 58, Kastrup Abonnement: Daniel Jensen Banevolden 26, Valby Giro nr Sats og tryk Redaktionen og Tolstrups Trykkeri Udgivelse støttet af Den Lutherske Arvs Fond Viden, gudstro, venner Konfirmandundervisningen blev indledt en regnfuld weekend i slutningen af august med en tur til Hjarnø. Jeg var ude at lægge poster til terrænløbet lørdag formiddag og afleverede den sidste hos damen i campingpladsens kiosk. "Spørg drengene, hvor mange venner Daniel havde. Og giv dem en is, hvis de svarer rigtigt." Hun fik penge til 6 gode is, som drengene fik senere på dagen. For de kendte svaret: Daniel havde tre venner.: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Sådan lød deres babyloniske navne. Bud, tro og fællesskab På konfirmandlejren gennemgik vi de første tre bud. Første bud "Du må ikke have andre guder" læste vi i lys af Daniels Bog kapitel 3. Daniels tre venner trodsede kongens krav om at tilbede en guldbilledstøtte. Der var blevet gjort meget for at "omskole" dem i Babylon. Men de unge mænd afviste at dyrke fremmede guder og var til stor støtte for hinanden - og for Daniel. De havde viden, tro og venner. Tre afgørende ting - også for os! Konfirmandundervisningen fortsatte forleden onsdag i Løsning. Vi gennemgik som det første syndefaldsberetningen under overskriften: "Da mennesket valgte forkert." Vi talte om, hvad der får os til at vælge, som vi gør. Svarene voksede frem fra teksten i 1. Mosebog kapitel 3 (beretningen om syndefaldet): Vi skal kende Guds vilje. Vi har brug for tillid til Gud. Vi har brug for støtte fra andre kristne. Viden Viden er godt. Derfor går vi i skole. Og vælger man ikke at passe sin skole, vil det præge ens liv på en dårlig måde. Også valg af venner og ægtefælle sætter varige spor. Vi mærker, at vi har brug at vide meget om livet, og hvordan vi bør leve. Beretningen om Adams og Evas syndefald viser, at de havde den nødvendige viden. De vidste, at Gud i sin godhed havde givet dem alle havens træer at spise af. 2

3 Men frugten på træet til kundskab om godt og ondt, måtte de ikke spise. Alligevel valgte de forkert. De traf det valg, som aldrig kunne gøres om. De faldt i døden. Det er godt og nødvendigt at vide, hvad De ti Bud betyder for os i praksis. Men en sådan klar viden garanterer desværre ikke, at vi lever derefter. Gik det galt for Eva, som kendte Guds vilje så godt, hvor meget mere vil vi da ikke være tilbøjelige til at give efter og vælge det, som er ondt, og som kan ødelægge livet for både os selv og vor næste til vanære for Gud. 3 Guds-tro Hvad gjorde Eva da forkert? Hun talte med slangen om Guds ord i stedet for at tale med Gud om slangens ord. Hun havde viden, men stolede på sin egen dømmekraft i stedet for på Gud. Hun kaldte ikke på Gud i valgsituationen. Derfor blev hendes tillid til ham undermineret og gik til grunde. Derfor valgte hun forkert. Mange gange ved vi også, hvad Gud vil, og at det er godt for os og andre, og alligevel vælger vi forkert. For vi tror ikke rigtigt på det, vi ved. Her viser Daniels venner os, hvad vi behøver. De troede på Gud. Derfor sagde de nej til at tilbede kong Nebukadnezars guldbilledstøtte. De trodsede endog truslerne om at blive kastet i den brændende ovn (Dan 3). De stolede jo på Gud. Og dermed var sagen afgjort. Gud havde valgt dem. Og deres tro bandt dem til Gud. På samme måde behøver vi tro og tillid til, at Jesus ikke slipper os og ikke forlader os, ligesom han ikke svigtede Daniels venner, da de blev kastet i ilden - og blev reddet. Jesus Kristus vil også redde dig, som er hans discipel. Der findes intet bedre end at kende ham. Han redder os ud af den skyld og død, som end ikke den største klogskab ville kunne redde os fra. Guds-tro, dvs tillid til Gud Fader og til Jesus Kristus, vor broder, er det største og vigtigste for os. Venner Og så er der måske lige én ting mere, som er afgørende: nemlig en kristen ven. Hvor var Adam, da Eva blev fristet af slangen? Han stod hos hende - tavs og afventende. Han burde have åbnet sin mund og sagt: "Eva! Vi gør det ikke. Vi holder fast ved det, Gud har sagt, også selv om virkeligheden lige nu ser ud til at give os nye muligheder for at leve livet." Havde han talt sådan til hende, havde han været hendes ven. Tavsheden ramte hårdt. Lad os være hinandens kristne venner og tale med hinanden om Guds vilje og Guds godhed i hjemmet, i menigheden og kristne imellem. Da vokser vi i viden, gudstro og venskab. Det har vi brug for - ligesom Daniels tre venner havde det. Leif G. Jensen

4 Tilgivelse i menigheden Tilgivelse er nødvendig for os alle. Men behøver vi også Guds tilgivelse? Og hvilken rolle spiller menigheden i forbindelse med tilgivelsen? Tilgivelse imellem mennesker Alle er enige om, at tilgivelse er nødvendig. Ja, tilgivelsen kommer helt op på siden af det daglige brød. Den er så basal og grundlæggende, at man føler sin tilværelse truet, hvis ingen vil tilgive. Det behøver man ikke at være kristen for at kende til. Alle - uanset tro og livsholdning - har brug for at blive anerkendt og elsket af andre mennesker. Og når vi har gjort andre ondt, behøver de vores undskyldning, ligesom vi behøver deres tilgivelse. Sådan er det bare. Tilgivelse fra Gud Men behøver et menneske at blive tilgivet af Gud? Her hører enigheden op. Ateisten siger selvfølgelig nej. For han tror jo ikke, at Gud er til. Mange religiøse svarer, at det jo er meget godt med tilgivelse, men at det er bedre, hvis mennesket forbedrer og ændrer sig, så det ikke gør andre ondt. For dem er tilgivelse den "billige" løsning og ikke andet end begyndelsen på det, som det drejer sig om: at man forbedrer sig. Hvad siger Jesus Kristus? Hvad siger Bibelen? Tilgivelse Bibelen sætter Guds tilgivelse i centrum. I Matthæus-evangeliet kapitel 1 4 står der om Jesus: "Du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder" (Matt 1,21). Navnet Jesus betyder Frelser. Og frelsen er frelse fra synden. 1) Første gang evangelisten herefter nævner synd og frelse er i forbindelse med dåb i Jordanfloden: Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder (Matt 3,5-6). Det var den samme Døber, der sagde om Jesus: "Se Guds lam, som bærer verdens synd!" (Joh 1,29). Tilgivelsen hvilede altså på Jesus og blev givet til mennesker i dåben. Eksemplerne herpå er mange i Nye Testamente. 2) Og i forbindelse med en af sine første undergerninger sagde Jesus til en syg, allerede før han havde helbredt ham: "Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig!" (Matt 9,2). For Jesus var tilgivelsen ikke uvæsentlig og billig, [mens legemlig helbredelse og moralsk forbedring var det dyre og væsentlige]. Tværtimod. Det gjorde Jesus klart, da han sagde: "Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder" da siger han til den lamme: "Rejs dig, tag din seng

5 og gå hjem!" Og han rejste sig og gik hjem. Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed (Matt 9,5-8). Guds tilgivelse er gratis og uden modydelse, men ikke "billig". For denne tilgivelsen blev siden betalt med hans eget blod. 3) Tænk på nadveren, som Jesus gav sine disciple som det sidste før sin død på korset. Han sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme." Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse" (Matt 26,26-28). I den kristne tro er intet større end tilgivelsen, som Jesus, Guds Søn vandt os ved sin død for at vi skulle leve. Hans tilgivelse er noget helt andet end vore moralske forbedringer og alt, hvad vi mennesker kan gøre for hinanden. Den frelser os helt og holdent som de syndere, vi er, og fører os til himlen (Luk 1,77). Tilgivelse i menigheden Men hvilken rolle spiller menigheden i forbindelse med frelsen og tilgivelsen? Hvis vi selv skulle regne svaret ud, ville vi måske - med lidt snusfornuft - påstå, at vi ikke behøver nogen menighed eller kirkegang, for at få Guds tilgivelse. Men spørger vi Jesus og hans apostle, mærker vi tydeligt, at tilgivelse og menighed hører sammen. Svaret findes i teksterne ovenfor: 5 1) Mennesker bekendte deres synder overfor Johannes Døber i Jordan og blev døbt. Sådan må vi i dag knæle og bekende vore synder der, hvor den kristne dåb er i brug, og der, hvor Gud har indsat sine tjenere til at forkynde om synd og nåde. For vores svage tro har brug for at høre det tilsagt sammen med synlige tegn. Og derfor behøver vi menighedens fællesskab. Derfor skal vi i kirke på søndag. 2) Mennesker undrede sig over, at Gud havde givet mennesker en sådan myndighed (at tilgive synden i Guds sted). Denne myndighed gav Jesus sine disciple, da han sagde: "Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt" (Joh 20,23). Gud har bestemt, at han vil give sin tilgivelse til os personligt gennem sit ord, som Guds tjenere taler til os i Jesu navn. Derfor skal vi til skriftemål på søndag. Tilgivelse er ikke et spørgsmål om, hvad vi føler hos os selv, men hvad Gud gør for os og med os. 3) Jesus gav os nadveren som det måltid, hvor vi - frem til hans genkomst - kan modtage hans legeme og blod til syndernes forladelse og forenes med hinanden i tro og kærlighed. Derfor står det fast: Tilgivelse fra Gud er tilgivelse i menigheden. "I denne kristne menighed forlader han dagligt mig og alle troende al synd rigeligt." Så fantastisk sammenfattes det i Den lille Katekismus. Leif G. Jensen

6 Guds blomst i Botswana I 9 måneder har jeg givet dåbs- og konfirmandundervisning til en ung kvinde fra nabomenigheden i Serowe 350 km borte. Hun hedder Olebile, som betyder "Gud har set til". Efterhånden har jeg lært hendes historie at kende Og da hun har fortalt den, siger hun: "Ke sthunya sa Modimo - Jeg er Guds blomst. Kan du se, hvordan han har bragt mig i blomst?" 6 Bragt i blomst Det var en mandag i maj. Om morgenen havde jeg bragt min datter i skole for endnu en uge, i løbet af dagen gjort forskellige gøremål og kom så ved femtiden om eftermiddagen til Olebile. Hun har kontorarbejde ved en social-institution i hæren. Den ligger indenfor synsvidde af hendes toværelses hus, som hun har lejet. Vi sætter os udenfor på de to stole, hun ejer. Under vores samtale hører vi gennem motorlarmen fra vejen militærets hornmusik. Der er fest derovre med spisning i kantinen. Hendes to år gamle søn er kommet fra børnehave. Og hans syv år gamle broder tager ham med for at købe majsmel. Olebile laver mad og går langt om længe i gang med at spise, mens vi fortsætter undervisningen. Hun må spise tit. For hun er HIV positiv. Positiv Hun har gået syv år i skole. Dengang var hun med sin familie med i en af de mange grupper, som sammenblander kristendom med mange andre ting. Da denne gruppe gik i opløsning, kom familien til den lutherske kirke. I mange år var Olebile hjemme uden arbejde og uddannelse. Hun lærte at sy og blev ansat på en tekstilfabrik 200 km fra Serowe fra 1995 til Dér lærte hun den mand at kende, som hun siden fik to børn med. Men han har misbrugsproblemer med alkohol og stoffer og har ikke giftet sig med hende.

7 I år 2000 ventede hun sit andet barn. Helbredsmæssigt gik det dårligt Mistanken om AIDS var der. Men hun tænkte, at skulle hun dø, kunne det også være det samme. Først efter drengens fødsel lod hun sig teste. Og testen var positiv. I modsætning til mange andre har hun aldrig holdt det skjult. Hun fortalte det til familie og slægtninge. Ingen troede hende. Hendes onkel sagde: "O a peka - Du er sindsyg!" Ny medicin Men Olebile var syg. Og hendes baby blev smittet gennem modermælken. Hun vidste det var uhelbredeligt og tænkte på at tage sit liv. Men hun indså, at det ikke var nogen løsning. Og hun vidste, at livet kommer fra Gud og han bestemmer dets længde. Men hun fik det stadig værre. Fra april til juli 2002 lå hun på sygehus. "Jeg lå for døden" siger hun. Da kom der ny medicin til Botswana. Som ansat af regeringen fik hun medicinen betalt. Og derefter er hun igen blomstret op, som hun siger. Taknemmelig Dengang havde hun holdt en fest i sit hus. Hun var så taknemmelig overfor Gud, som havde givet hende en så stor medicinsk hjælp. Men stadig troede familien ikke på hende. Først for kort tid siden har hendes onkel sagt undskyld og givet hende en ko for, hvad han tidligere havde sagt. I militæret ved de, at Olebile møder et kvarter efter arbejdstidens begyndelse. Hun har faste tider, hvor hun 7 må tage sine tabletter og give sin dreng hans eleksir. Men i dag kan hun arbejde og passe sine børn. For kort tid siden er hun blevet forfremmet. Mens jeg sidder dér, viser hun mig et brev. Hun er blevet optaget til videreuddannelse. Og da kan hun regne med yderligere forfremmelse. Uden angst Olebile ved, at hun dengang ikke lyttede til Gud og heller ikke til de mennesker, som sagde, at hun ikke skulle indlade sig på uforpligtende forhold til en mand. Hun råder i dag unge mennesker til at vente til ægteskabet. "Tænk på Noa" siger hun. "Menneskene ville ikke høre på Gud og omkom. Og tænk på Jonas; de der hørte på ham, omvendte sig, og Gud gav dem livet. Sandheden vil gøre jer frie" siger hun "frie fra synden." Jeg spørger, om hun er bange for fremtiden. "Nej" siger hun. "Jeg planlægger, som jeg kan og stoler på Gud." Den skønneste blomst I mellemtiden er solen gået ned. I mørket beder vi en bøn til afslutning. Olebile, navnet passer: Gud har set til hende. Nu kan vi planlægge dagen, hvor hun i dåben skal erfare, at Han har tilgivet hende og tager sig af hende, og hvor han vil give hende den medicin, der gør udødelig: Hans Søns legeme og blod. Er det ikke en blomst, som er skønnere end Salomo i al sin pragt! Fortalt af Daniel Schmidt, "vores" missionær i Botswana siden VL

8 "Vores" børn i Brasilien Januar-Marts Januar er ferietid. Børnene går ikke i skole, og mange besøger deres familie, faddere eller er nogle dage hos en familie, der kender vores hjem. Men ikke alle børn har et feriested. Nogle af børnenes pårørende har simpelthen ikke økonomi til det, og nogle har slet ingen pårørende. Shelley Bragelmann (volontør fra USA) og Andrea Riemann (volontør fra Tyskland) gav disse børn en oplevelse med en stor udflugt til et "vandland". Andrea er her nu for 7. gang. Børnene elsker hende, og hun gør virkelig meget for dem. Shelley har også været her en gang tidligere og blev her denne gang i 6 uger. I januar havde vi en alvorlig ulykke med Evandro Miguel de Jesus. Han fik næsten skåret halspulsåren helt over. Han mistede en mængde blod, men kom hurtigt under behandling på Três Coroas Hospital. Evandro er, Gud være lovet, kommet sig igen. I februar fik vi en ny dreng, Anderson Vinícius Faiet dos Santos, som går i 5. klasse. Han skar sin fod den første uge, han var her og måtte sys med fire sting og kom sig hurtigt. I marts indtraf en tredje ulykke, da vores minibus på vej tilbage fra gymnasiet stødte ind i en pick up. Heldigvis skete der ingen alvorlige personskader i nogen af bilerne. Men bussen måtte repareres. Hele fronten var ødelagt, og chassiset måtte genoprettes. Men vi var i pengenød og måtte i lang tid undvære vores vigtigste transportmiddel. Vi takker for støtte til reparationen på ialt kr Og bussen er nu igen i gang med at køre elever til gymnasiet og hente breve og forsyninger i Gramado. 8

9 April-Juni I denne periode blev 2 nye børn midlertidigt knyttet til vores store familie. 7-årige Afonso da Silva og hans 5- årige søster Maria blev bragt til os af dommeren i Canela City. Det er vidunderligt, hvad vores partnerskab over grænserne kan udrette. En amerikansk støtteorganisation, som også hjalp med reparationen af bussen, har gjort det muligt for Isabel Scholz, Nair Franck and Maurício Sperb at deltage i engelskundervisning i Gramado uden anden udgift for os end transporten. Luis Carlos Costa, Richard Silva and Renato Scholz har på samme måde kunnet deltage i computer-undervisning. Juli-August For tiden er det vinter i Brasilien. Og i juli måned har børnene vinterferie fra skolen. Ferien varer dog kun to uger, men nogle familier henter deres børn, så de kan tilbringe en uge hjemme. Så vi har kun haft få sønner og døtre her i vinterferien. Nu er de alle tilbage og begyndt på skolen igen. Den 19. juli oplevede vi en særlig velsignelse, da pastor Jais Krüger kunne vie Genair da Silva (34) og Márcio Sperb (33). De er begge medarbejdere i vores hjem og vil fortsætte med at bo og arbejde her. Og med en særlig glæde taler vi om vores volontør, Jessica Noon, som nu er vendt tilbage til USA efter at have været her i 6 måneder. Jessica ville gerne være blevet her længere, men kunne ikke få det nødvendige visum. Jessica havde mange gode planer for volontør-programmet, og vi er kede af, at hun ikke kunne blive længere. Visumreglerne er efter forbillede fra USA i forlængelse af 11. september blevet strammet, men vi håber ikke, at det vil tage modet fra volontører. Vi arbejder med det og håber, at vi kan løse problemerne. I ønskes alle Guds velsignelse! Tealmo K. Percheron VL Bliv volontør eller sponsor for et barn på børnehjemmet Instituto Santissima Trinidade i Moreira, Brasilien. 9

10 Martinskirken, København Nedtur for verdenskors Efter i 125 år at have vist vejen til Himlen måtte det 1,5 meter høje kors liftes ned. Rusten havde tæret, så korset ikke længere kunne stå ret. Det var et trist syn at se det skåret i småstykker på jorden. Men som et medlem sagde: "Heldigvis har vi da inde i kirken et krucifix med vores sejrrige konge og frelser." Berøvet sin pynt taler spiret nu som martyren: "Jeg ser himlen åben og Menneskesønnen stående ved kraftens højre hånd." Og som menighed beder vi om kraft til at gå ud med korsets vidnesbyrd i alle retninger. Menigheden ønsker i efteråret at forstærke sin mission med en særlig "gæstedag" hver sidste søndag i måneden. Velkommen! VL Volontør i USA Jeg er volontør i USA juli-jul Jeg er med i Laborers for Christ - Arbejdere for Kristus. Det er en organisation indenfor Den lutherske Kirke - Missourisynoden, så alle medarbejdere er kristne. De fleste Arbejdere er pensionister, men de har ikke arbejdet med byggeri, før de blev pensionister. Mange af dem har solgt eller lejet deres hus ud og bor så i en stor campingvogn. De kører fra det ene projekt til det andet og bor på byggepladsen. Alle får samme minimumløn 6 $ i timen, så det er nødvendigt med en opsparing. Det projekt, jeg er kommet på, er en kirke med skole lidt udenfor San Francisco på USA's Vestkyst. Projektet består af et stort kirkerum i midten, og så er der klasselokaler, toilet og køkken rundt om. Og udenom bygningerne er der baseball-bane og parkering. Alt tømrerarbejdet bliver udført af Arbejderne. VVS, el og blik bliver lavet på kontrakt. Arbejderne arbejder tirsdag-lørdag, så frivillige fra menigheden kan være med lørdag - ligesom da vi renoverede Martinskirken i København. Vil nogen høre nærmere, kan de skrive på Visti Lyrstrand 10

11 Ny kirke i Århus GRATIA evangelisk-lutherske frimenighed i Århus Menigheden har flyttet flere gange i løbet af 19 gode år: Fra husmenighed i 1984 til kældermenighed og til menighed i lagerlokaler fra 1990 til i dag. - Måske flytter vi snart igen - til egen kirkebygning! Vi har arbejdet med projektet siden 2001, da vi fandt en velegnet grund på Skejbygårdsvej 23 i Risskov. I efteråret 2001 stilede vi mod at købe en flygtningebarak. Simpel og enkel. Og et godt symbol på en kirke. Men desværre gav kommunen os ikke den nødvendige dispensation. I løbet af 2002 udarbejdede en arkitekt kors-kirken for os. Flot og ide-rig! Men da vi fik håndværkertilbud hjem, var den for dyr for os. Projektet blev skrinlagt marts I april 2003 rådførte vi os hos en bygmester og en ny arkitekt, som gav os tro på, at der kan opføres en kirkebygning for færre midler end hidtil antaget. Årsmødet i maj opmuntrede os til at undersøge mulighederne. Og vi er nu i gang med et projekt, som vi håber og beder til, at menigheden kan gabe over økonomisk - godt hjulpet af søstermenigheder i København, Løsning og på Langeland: Fase 1: Kirkebygning 150 kvm. Fase 2: Præstebolig / pedelbolig og kollegium / ungdomsboliger. Byggegrunden blev købt med overtagelse pr Den ligger tæt ved et boligområde i en aktiv bydel i Risskov. Nye kirke-tegninger er ved at blive lavet og forventes klar sidst på efteråret MÅL: Vi ønsker at give bydelen Århus Nord en god lille kirke, som kan være et tilflugtssted både for menighedens medlemmer og for mange andre i Århus-området. Vi føler os tilskyndet til at lægge kræfterne i, også fordi Gud har givet os flere medlemmer, og fordi kirkegangen om søndagen er voksende. - Menighed hos Jesus Kristus - på bibelsk grund - med evangelium, dåb og nadver. Vi har selv brug for det hver søndag! Og vi tror, at andre også behøver det. Tak Gud! For han er barmhjertig og nådig! Og bed for os og for kirkeprojektet! LGJ 11

12 Hvem er de - og hvorfor? Lærerinden fra Fyn "Hvem gemmer sig bag sidste navn i telefonbogen?" spørger TDC Magasinet marts 2003 et kirkemedlem fra Lohals Aasø Hansen, Else Marie, Svendborg - Vi klipper fra præsentationen: Hvad er historien bag dit navn? Min far var den første, der hed Aasø. Navnet stammer fra Langeland, hvor der ligger en lille lokalitet, der hedder Aasø. Her boede min oldemor. Betyder det noget for dig at stå sidst i telefonbogen? Altså, jeg har selv valgt at blive optaget under Aasø. På mit arbejde er jeg i mange år blevet kaldt Aasø, så det var mest naturligt. På den måde har jeg selv bestemt, hvor jeg står. Hvad bruger du dit liv på? Jeg har jo mit hus og min have. Derudover er jeg besøgsven og med i besøgsledelsen i Røde Kors. Så er jeg aktiv i Den evangelisk-lutherske Frikirke i Lohals og med i en litteraturkreds her i Svendborg. Før jeg blev pensioneret var jeg lærer på Sundhøjskolen på Tåsinge. Er du glad for at bo i Svendborg? Jeg er født og vokset op på Langeland i Østre Huse. Så har jeg boet i Jylland og på Tåsinge og siden 1982 her i mit dejlige rækkehus. Det ligger i udkanten af Svendborg med skoven lige uden for vinduet. Læreren fra Jylland "En almindelig søndag med en autonom" er Kr. Dagbl.s titel på et interview med et musikalsk kirkemedlem i Gratia Bendix, Jens, Hinnerup ved Århus - Vi klipper lidt fra præsentationen: Hvor vil du helst gå i kirke? I Gratiakirken i Århus. Der plejer jeg at gå i kirke, fordi der er en god præst, og så spiller jeg orgel til gudstjenesten. Hvilken salme vil du helst synge? "Gak ud, min sjæl, betragt med flid' er en utrolig smuk salme, med smukke billeder, der er gør tingene forståelige og har fine elementer af håb. Hvilket element i gudstjenesten betyder mest for dig? Hmm, det er selve trosbekendelsen, hvor jeg bekender min kristne tro og får Guds velsignelse. Jeg går i kirke så godt som hver søndag for at pleje min tro. Det er ligesom med en bil. Hvis ikke jeg kommer ny diesel på min gamle trabant, så når den ikke langt. Hvem drikker du helst kirkekaffe med? Min kone, familie og gode venner. Vi snakker sammen, og det er en god måde at få gudstjenesten ned på jorden igen. Tanken om at kaffen koger under prædikenen kan jeg godt lide. Har du nogle særlige traditioner, der knytter sig til søndagen? Jeg er ikke særlig traditionsbunden. Nogen vil sige, at jeg er halv autonom... 12

13 Luthersk Sommerferie 5 gode dage på Hedemølle Efterskole 90 deltagere. Spisesalen var tæt besat. Og maden fra Kissa & Co. med opskrifter fra Kingos og Luthers tid var overraskende og superb! Stud. theol. Magnus Sørensen førte os efter morgenmaden ind i 4 af "Jesu tegn" fra Johannesevangeliet, der senere blev gennemgået for børn og juniorer af pastor Jensen. Flaget blev hejst. Og pastor Lyrstrand udlagde 1. Johannesbrev i 5 bibeltimer. Udenlandske gæster og mission Der var inspirerende besøg fra Frankrig. Pastor Martin Jautzy prædikede evangeliet for os til opmuntring og tro på Jesus Kristus. Han berettede fra Den evang.-luth. Kirkes arbejde i Frankrig. Festaftenen bød på mange indslag, og der blev samlet kr. ind til luthersk kirke-mission i Paris. Vi fik også overraskende besøg fra Den Evang. Luth. Bekendelseskirke i Norge og Sverige ved Gro og pastor Asbjørn Hjorthaug, kirkens formand. Pasteur Martin Jautzy på Gudenåen 13 Årets altermotiv Alterbilledet var lavet af Lil og Le Lyrstrand: Jesus Kristus på korset bag Maria og Johannes. Han fortæller dem, hvad de skal være for hinanden. "Tag dig af hende! Tag dig af ham! Vær tro til døden!" Vi plejer at høre ordene i forbindelse med bryllup. Jesus siger dem fra korset til os alle. Og derpå dør han for os. Og nu er han midt iblandt os for at det skal realiseres - hans tilgivelse - og vort indbyrdes fællesskab. Årets lejrsang Kirstina Strand havde forfattet i tilknytning til temaet "Liv med Jesus" samt og tegnene i Johannes-evangeliet på melodien: En lærke letted. Vi citerer v4: Et liv med Jesus, det er at elske ej blot med ord, men i gerning klar. Og Gud velsigner med rige gaver: Lidt brød og fisk - mæt femtusind var. Et himmelsk fællesskab ejer vi, for Jesu blod os har renset fri, har renset fri. - Judith Lund Nielsen dirigerede lejrkoret, som lærte Velsignelsen. En smuk sang at slutte lejren med. Glimt fra programmet I en virkelighed med ensomhed, utroskab og død kan en kristen sige: Jeg tror på de helliges samfund. Apostelen Johannes forklarer: Vort fællesskab er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. Og derpå skynder han sig at fortælle om tilgivelsen. Det er hemmeligheden bag fællesskabet med Gud - og med hinanden. En stor tak - til lejrudvalget i Løsning for en god "Luthersk Sommerferie" 2003! LGJ/VL

14 Lohals Kirke, Langeland Den august var der dømt hygge på Langeland. Man kunne næsten fristes til at kalde det en hyttetur, da vi var 11 unge, der tog turen til Rudkøbing og så lige lidt længere, for at tilbringe weekenden i Helges og Jyttes hus. De havde været så venlige og tillidsfulde at låne os hus, have og duer, hvilket vi er meget taknemmelige for - især dem af os der aldrig har studeret duers privatliv og kurmageri før. FREDAG Weekenden begyndte som nævnt allerede fredag, hvor der, efter levningerne at dømme, blev serveret en herlig aftensmad. Undertegnede kunne desværre først støde til gruppen senere på aftenen, men jeg fik at vide at der havde været afholdt bibelstudie efter princippet Ordets skole som er et studie delvist baseret på selvstudium, fordybelse og samtale om Guds ord. Senere blev der stillet an til spørgsmålsspil, sang og hygge før der efter en del soveposesladder fra pigeværelserne og snorken fra drengeværelserne endelig faldt ro over hytten. LØRDAG Lørdag formiddag havde stud.theol. Magnus Sørensen et oplæg klar til os, med overskriften Kirke med Ansvar. Et godt oplæg om det ansvar vi også som menighed har, for at læren i kirken forbliver ret, ligesom vi også har ansvar i samfundet, på arbejdspladsen og i familien. Oplægget førte til en efterfølgende god debat! Senere på dagen var vi nogle, der var friske og tog til stranden. Nogle var endda så friske at de også gik i vandet, til trods for at der efter mit barometer var dømt stiv kuling! En is i kiosken blev det dog til inden vi skulle hjemad. Her var vi tre, der måtte bruge de apostoliske heste, idet der ikke var cykler nok til alle, og jeg kan i denne forbindelse informere om, at der ikke findes nogle barmhjertige samaritanske bilister på Langeland - vi måtte gå hele vejen hjem! Om aftenen, efter vi havde grillet, havde vi en hyggelig sangstund der senere mundede ud i en god snak om vore tanker om kirkeformer og fremtid. SØNDAG Søndag var vi i kirke i fisker- og skipperbyen Lohals til en god og opbyggende gudstjeneste under frikirkens eneste kirkeskib. Pastor Vagn Lyrstrand holdt en prædiken over teksten fra Lukas, hvor Jesus græder over Jerusalem og renser templet. En prædiken der stod i god forlængelse af vores tema og debat på lejren, og vi kunne efter endt spisning og rengøring tage hjem hver til sin menighed med fornyede kræfter og eventuelle ideér. Jeg vil gerne som nyt medlem af Den evang.-luth. Frikirke sige tak for en rigtig god lejr til alle, der var med. Jeg nød det rigtig meget og finder det uhyre vigtigt for fællesskabet i kirken, at vi som unge kan mødes på tværs af bælter og broer, for at være sammen om Guds ord og hygge os sammen. Jeg glæder mig allerede til næste gang jeg kan være med. Og til Sanne, Linea, Helene og Cecilie - godt initiativ og tak for en god lejr! Karina Teglgaard 14

15 Løsning, konfirmandlejr Lasse, Emil, Mikkel, David, Tobias, Vidar, Lis og Leif tog til Hjarnø fredag den 29/8. Det regnede, da vi skulle med den lille Hjarnøfærge. Og det regnede og regnede. Men vi kom da frem. Da vi kom ind i hytten, Konfirmandlejr på Hjarnø fik mange af drengene sig vist en overraskelse, da de så, hvor ulækkert og fugtigt og småt der var - og fuldt af edderkopper. Dem var mange af drengene bange for (nu skal jeg ikke nævne navne)! Vi fik pakket ud og fik mad. Så holdt vi andagt og gik i seng. Næste dag fik vi morgenmad og gik i gang med undervisning. Vi havde om det første bud, det andet bud og det tredje bud. Vidar havde forberedt sig med nogle gode spørgsmål, som han stillede til teksten. Senere på dagen holdt Leif et terrænløb på øen, hvor vi var delt ind i to hold. Det ene var David Mikkel og Emil, og det andet Tobias Lasse og Vidar. Så gik vi rundt på øen og svarede på spørgsmål og til sidst skulle vi gå hen til campingpladsen og svare på et spørgsmål, der lød : "Hvor mange venner havde Daniel?" Hvis vi svarede rigtigt fik vi en is. Så skulle vi hjem til det lille hus igen og fik mad. Næste dag skulle vi pakke og så hjem. Mikkel og Lasse blev hentet ved færgen, mens David, Emil, Vidar og Tobias kørte til Løsning i kirke. Skrevet af Tobias Jensen Kalender Ung weekend oktober Efterårslejr for alle konfirmerede unge. Værter er Martinskirkens unge i København. Lejren holdes på "Kukkassen" i Ballerup. Hamlet tænkte over livet og sagde: "To be or not to be?" Hvad tænker vi om livet? Vi vil tænke over det under emnet: "I pagt med Gud." Temaet gennemgås af stud. theol. Magnus Sørensen og pastor Vagn Lyrstrand. - Kontakt - SMS Lil Lyrstrand Postkasse "Det er en opmuntring at vide, at ens læserbreve bliver værdsat. Og jeg siger mange tak for de to eksemplarer af Luthersk Kirke. Jeg vil være glad for at modtage et gratisabonnement for resten af Tak." KA "Tak for dit brev med henvisning til mit læserbrev. Tak for de tilsendte blade som allerede er læst med stor interesse og i - næsten - enighed." AC Tip & tilbud Følg avisdebatten og indsend adresser til redaktionen for gratis gaveabonnement på LK - også til dine bekendte! VL 15

16 Reserveret postvæsnet Retur-adresse: Luthersk Kirkes Ekspedition, Ewaldsvej 9, 8723 Løsning ØERNE Pastor Vagn Lyrstrand København, Martinskirken, Martinsvej 4 Søndag 5. okt. 10 m. nadver Søndag 12. okt. kl Søndag 19. okt. kl. 10 m. læseprdk. Søndag 26. okt. kl. 10 "Gæstedag" Alle Helgen 2. nov. kl. 10 m. nadver Søndag 9. nov. kl Søndag 16. nov. kl. 10 m. nadver Søndag 23. nov. kl 10 m. nadver 1. Advent 30. nov. kl. 10 "Gæstedag" 2. Advent 7. dec. kl Langeland, Lohals kirke, Østergade 34 Søndag 5. okt. 16 Søndag 12. okt. ingen gdst. Søndag 19. okt. kl m. nadver Søndag 26. okt. kl. 15 "Skallen" Møllergade 99, Svendborg Alle Helgen 2. nov. kl. 16 Søndag 9. nov kl m. nadver Søndag 16. nov. ingen gdst. Søndag 23. nov. kl Advent 30. nov. kl. 15 "Skallen" Møllergade 99, Svendborg 2. Advent 7. dec. kl m. nadver Gudstjenester JYLLAND Pastor Leif G. Jensen Løsning, Vinkelvej Søndag 5. okt. kl. 10 m. nadver Søndag 12. okt. kl. 14 Søndag 19. okt. ingen gudstj. Søndag 26. okt. kl. 14 Gæstesøndag (m. kirkekaffe) Søndag 2. nov. kl. 10 m. nadver Søndag 9. nov. kl. 14 Søndag 16. nov. kl. 10 m. nadver Søndag 23. nov. kl. 14 Gæstesøndag (m. kirkekaffe) 1. Advent 30. nov. kl. 10 m. nadver 2. Advent 7. dec. fælles med Gratiakirken i Århus (se Århus) Århus, Gratiakirken, Bissensg. 14 Søndag 5. okt. kl. 16 m. nadver Søndag 12. okt. kl. 10 (9.20 skrifte) Søndag 19. okt kl. 16 m. læsepræd. Søndag 26. okt. kl. 10 m. nadver Søndag 2. nov. kl. 16 m. nadver Søndag 9. nov. kl. 10 (9.20 skrifte) Søndag 16. nov. kl. 16 Søndag 23. nov. kl. 10 m. nadver 1 advent 30. nov. kl. 16 m. nadver 2. advent 7. dec. kl. 14 m. adventsfest ADRESSER Pastor Leif G. Jensen, Ewaldsvej 9, 8723 Løsning. Tlf Pastor Vagn Lyrstrand, Ålekistevej 157, 2720 Vanløse. Tlf Se Luthersk Kirke i farver på - Skriv til os på: ISSN

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425.

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425. 1 2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl. 10.00. Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vi er

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b).

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). 11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). Salmer: Hinge kl.8: 411-756/ 609-656 Vinderslev kl.9.30: 411-523- 756/ 609-321,v.6-656 Ans kl.11 (dåb): 411-523- 448,v.1-3

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Vi indbyder til årsmødet 2012, som holdes i Vineyard Kirken i København, Nyvej 7, Frederiksberg

Vi indbyder til årsmødet 2012, som holdes i Vineyard Kirken i København, Nyvej 7, Frederiksberg Vi indbyder til årsmødet 2012, som holdes i Vineyard Kirken i København, Nyvej 7, Frederiksberg Nyt fra formanden. Så har vi atter sammensat et nyt nummer af Kherwara Missionens Budbringer. Vi indbyder

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere