LÆSEPROJEKT ÅRHUS Materiale til de Gymnasiale Uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSEPROJEKT ÅRHUS Materiale til de Gymnasiale Uddannelser 2007-08"

Transkript

1 Uddannelsesrådet i Århus-området Følgegruppen for Læsevanskeligheder LÆSEPROJEKT ÅRHUS Materiale til de Gymnasiale Uddannelser Anvendes af Det almene gymnasium, (stx) Højere handelseksamen (hhx), Højere teknisk eksamen (htx) Toårig højere forberedelseseksamen (hf) Indholdsoversigt Materialet omfatter både materiale til tests og prøver, samt orientering til de deltagende lærere og vejledere om forløbet. Indhold Side Introduktion og forløbsbeskrivelse med start uge Prøverne: Generel orientering 3 Vejledning til læreren 4 Prøverne 1. del: Udfyldningsopgaver: Test A, Test 1 og Test 2. 5 Prøverne 2. del: Læseprøver Læseprøve. Slik af Naja Marie Aidt + spørgsmål 22 Retteark til Spørgsmål til Naja Marie Aidt, Slik 29 Registreringsskema til hele klassens resultater Læseprøve. Globryllup af Helle Helle + spørgsmål 31 Oversigt over læsehastighed i Globryllup: antal ord/min. 38 Retteark til Spørgsmål til Helle Helle, Globryllup 39 Ekstra læsetekster (kan bruges efter ønske og behov) Fasaner af Helle Helle + spørgsmål 41 Oversigt over læsehastighed i Fasaner: antal ord/min. 46 Retteark til Spørgsmål til Helle Helle, Fasaner Det ny årtusinde af Pablo Henrik Llambías En flinker fyr af Pia Juul Sølvbryllup af Knud Sørensen Hanne Birgitta af Pia Juul 65 Links og Genkendelsesprøven 73 Samarbejde med andre: Århus Kommunes Biblioteker og ACU 75 Følgegruppens medlemmer og kommissorium 76 Individuel opgave 1+2 og retteark er vedlagt som separate pdf filer separate filer Redaktionsgruppe Bodil Hahn Petersen, HTX, Viby Tine Ørum Secher, HHX, Vejlby Centervej Ruth Jensen, Århus Amt August 2007

2 Introduktion og plan for De Gymnasiale Uddannelser. Endnu engang velkommen til det fælles læseprojekt for de gymnasiale ungdomsuddannelser i Århus. Vi minder endnu engang om, at læseprojektet har fokus er på normalt læsende unge, som læser for usikkert og for langsomt af forskellige grunde, og ikke på dyslektikere, som screenes og hjælpes efter de procedurer, skolerne har for ordblinde. Materialet anvendes i skoleåret Gennemførelsesplanen for læsearbejdet er faseopdelt og ser således ud: 1. Uge Skolerne gennemfører følgende prøver i løbet af ugerne 35-38: a. Udfyldningsopgave b. Læseprøve Prøven tager i alt ca. 1,5-2 timer at gennemføre 2. Uge Skolerne gennemfører læsekurser for alle testede klasser/hold. Hurtiglæsningskurser. Der kan derudover f.eks. være tale om nogle af følgende aktiviteter: o Individuelle samtaler med eleverne om læsestrategier, etc. o Lærer-læsevejledersamtaler om eleverne. o Lærerteams samtaler om eller med eleverne om læsebevidsthed. o Individuel vejledning. F.eks. læsevejleder med fast træffetid. 3. Uge Fagtest og faglig læsning gennemføres i et antal fag valgt af skolen selv. 2. Konkrete opfølgningsplaner laves for de elever eller elevgrupper som har særligt behov. Der arbejdes på at udbyde et kursus for lærere og læsevejledere lige efter efterårsferien. Dato og program udmeldes senere april Evalueringskonference for de involverede skoler og andre interesserede. 6. Forår Uddannelsesrådet i Århus-området tager stilling til det videre forløb 2

3 Prøverne/ Tests 1. Oversigt over materialesamlingen Materialesamlingen er delt i følgende tre afdelinger (se sidetal i indholdsfortegnelsen): 1. del, som tester retskrivning. Fra Staveprofilen, af Ulla Bendix & Jette Helland, Gads forlag 1999 (Udfyldningsopgaver Test A, Test 1 og Test 2) med vejledning og rettenøgle (opgaverne er på 2 sider hver.) 2. del, som tester læsehastighed og læseforståelse Novellen Slik af Naja Marie Aidt (Læsetest 1) Testspørgsmål til novellen Slik. (2 sider) Novellen Globryllup af Helle Helle (Læsetest 2) Testspørgsmål til novellen Globryllup (2 sider) 3. del. som er Ekstra tekster til læseprøver (kan bruges efter ønske og behov) 1. Fasaner af Helle Helle + spørgsmål Oversigt over læsehastighed i Fasaner: antal ord/min. 2. Det ny årtusinde af Pablo Henrik Llambías 3. En flinker fyr af Pia Juul 4. Sølvbryllup af Knud Sørensen 5. Hanne Birgitta af Pia Juul Varighed: Der bør afsættes 2 lektioner til gennemførelse af testningen. Fremgangsmåde: Inden testningen informeres eleverne i god tid om screeningen, der foretages umiddelbart efter skolestart. Testen foretages efter vedlagte vejledning og testlæreren retter elevbesvarelserne jf. vedlagte retteanvisning. Antal rigtige, forkerte og ikke besvarede spørgsmål for hver test markeres med afkrydsning og sammentælles og påføres af testlæreren nederst på arket efter hver test. Efter retning og sammentælling afleveres elevbesvarelserne til læsevejleder (eller anden person efter aftale) til videre bearbejdning og vurdering. Læsevejlederne plotter testresultaterne ind i et oversigtsskema for hver klasse og følger op på elevbesvarelserne ud fra lokalt opstillede vurderingskriterier, som kan være afhængig af uddannelses og ressourcer. Opfølgningen kan f. eks. ske i form af en generel tilbagemelding til hele klassen (elevbesvarelser tilbageleveres med testresultat), og et oversigtsskema over klasseprofilen til klassens lærere. En mulig opfølgning af testningen kunne være, at læsevejlederne på baggrund af en samlet vurdering af testresultaterne indkalder de elever, der har behov for ekstra hjælp til en samtale, hvor disse elever ville blive tilbudt en opfølgning af deres testresultat. 3

4 Vejledning til lærerne i forbindelse med selve testningen: Angående 1.del: Se vejledning og retteanvisning som er placeret i forbindelse med Test A, Test 1 og Test 2. Angående 2.del: Læsetest 1. Eleverne informeres om, at denne test består af 2 dele. Først skal novelleteksten læses uden at der gøres notater nogen steder eller understreges i teksten. Dernæst noterer eleven den anvendte tid på at gennemlæse novellen og besvarer testspørgsmålene, som udleveres særskilt efter læsning. Til læsning af teksten er afsat 20 minutter. Der er to mulige metoder til at registrere den anvendte tid: a) Anvendelse af et minutur i klassen, hvor hver elev noterer den anvendte tid på opgavearket b) Når der er gået 5 minutter, skriver testlæreren et 5-tal på tavlen. Når der er gået 6 minutter, skrives et 6-tal på tavlen og 5-tallet slettes, osv. Op til 20 minutter, hvor læsningen (senest) afbrydes. Hver elev noterer det antal minutter vedkommende har brugt til sin læsning. Herefter må der gives en passende tid til færdiggørelse af den skriftlige besvarelse. Læsetest 2. (Den ligger til sidst i forløbet for at se fremskridt. Efter planen senest i uge 44) Eleverne informeres om, at denne test består af 2 dele. Først skal novelleteksten læses uden at der gøres notater nogen steder eller understreges i teksten. Dernæst noterer eleven den anvendte tid på at gennemlæse novellen og besvarer testspørgsmålene, som udleveres særskilt efter læsning. Til læsning af teksten er afsat 20 minutter. Der er to mulige metoder til at registrere den anvendte tid: c) Anvendelse af et minutur i klassen, hvor hver elev noterer den anvendte tid på opgavearket d) Når der er gået 5 minutter, skriver testlæreren et 5-tal på tavlen. Når der er gået 6 minutter, skrives et 6-tal på tavlen og 5-tallet slettes, osv. Op til 20 minutter, hvor læsningen (senest) afbrydes. Hver elev noterer det antal minutter vedkommende har brugt til sin læsning. Herefter må der gives en passende tid til færdiggørelse af den skriftlige besvarelse. 4

5 Prøverne 1. del. 1. Test A fra Staveprofilen 2. Test 1 fra Staveprofilen 3. Test 2 fra Staveprofilen 5

6 Test A: Lærervejledning i at bruge test A. Testen skal gennemføres på ca. 30 minutter. Den består af to dele: Lærerens ark til oplæsning Elevens ark: En udfyldningsopgave på to sider, som tager ca. 15 minutter. (Test A) Det er ikke tilladt at anvende ordbøger til testen. Selve testen foregår på følgende måde: 1. Eleverne/kursisterne får en kopi af udfyldningsopgaven, som fylder to sider. 2. Oplæseren dikterer tydeligt og med talesprogets udtale en sætning ad gangen. Hver sætning oplæses to gange. Eleven / kursisten skriver det eller de ord, der mangler. Hvis eleven/kursisten skriver forkert, streges hele det forkerte ord ud, og ordet skrives på ny. 3. Når alle 40 sætninger er oplæst, afleveres udfyldningsopgaven. 4. Testen rettes. (Se retteanvisning til Test A s ). 6

7 Test A. Lærerens ark Til oplæsning Udfyldningsopgave 1. Kan du lide stegt flæsk med persillesovs. 2. Der er en voldsom trafik i byen klokken fem. 3. Har du husket din paraply. 4. Bilen er punkteret på begge forhjul. 5. Vi har købt nye hynder til havemøblerne. 6. Du er ikke gået glip af noget. 7. Telefonen faldt på gulvet, men var stadig intakt. 8. Vil du sidde ved vinduet? 9. Brevet skal stiles til R. Larsen. 10. Emil kan godt lide hindbær. 11. Æggehviderne piskes med sukker i 10 min. 12. Det burde egentlig undersøges. 13. Lars har fået fjernet sin blindtarm. 14. Det er vist længe siden, vi har set hinanden. 15. Riven stod op ad træet. 16. Vi er ovre hos naboen. 17. Bo, du skal gå uden om vandpytterne. 18. Har du set den nye bro over Storebælt? 19. Tom har fødselsdag den 10. januar. 20. Min nye sweater er med V-udskæring. Ny side 21. Alle stikkene i kortspillet tæller et point. 22. Vi må have en tømrer til at ordne døren. 23. Anne og Rune er jævnaldrende. 24. Kontorerne lukker til middag på grundlovsdag. 25. Jeg kan tydeligt høre musikken nede fra gaden. 26. Denne vej fører direkte til stationen. 27. Efter den tv-udsendelse vendte stemningen. 28. Dagen efter var udslættet tydeligere. 29. Det røde hus er gammelt og stort. 30. Er der tilsætningsstoffer i ost? 31. Den nye sommerkøreplan kan fas i busserne. 32. Der var kolossalt mange mennesker. 33. Det var et temmelig kraftigt anfald. 34. Vi havde læst det i avisen den foregående dag. 35. Fejl i maskineriet kan ikke undgås. 36. Installatøren kommer i morgen med en ny el-måler. 37. Der er diskussion om børnehavens fremtid. 38. En farvestrålende brochure fulgte med avisen. 39. Medarbejderen var illoyal. 40. Han har søgt en stilling som art director. 7

8 Test A. Udfyldningsopgave. Side 1. Elevens ark Navn: Klasse Du skal skrive det eller de ord, der mangler i sætningerne. Hvis du skriver forkert, streger du hele det forkerte ord ud ogskriver ordet på ny. Du må ikke benytte ordbog til denne test. Kolonnen til højre skal bruges af den, der retter din opgave. 1. Kan du lide stegt med persillesovs? 2. Der er en voldsom i byen klokken fem. 3. Har du husket din? 4. Bilen er punkteret på forhjul? 5. Vi har købt nye til havemøblerne. 6. Du er ikke gået af noget. 7. Telefonen faldt på gulvet, men var stadig 8. Vil du ved vinduet? 9. Brevet skal til R. Larsen. 10. Emil kan godt lide 11. piskes med sukker i 10 minutter. 12. Det burde undersøges. 13. Lars har fået fjernet sin 14. Det er længe siden, vi har set hinanden. 15. Riven stod op træet. 16. Vi er hos naboen. 17. Bo, du skal gå vandpytterne. 18. Har du set den nye bro over 19. Tom har fødselsdag den Min nye sweater er med Rigtigt Forkert Fortsættes næste side

9 Test A. Udfyldningsopgave. Side 2. Elevens ark Du skal skrive det eller de ord, der mangler i sætningerne. Hvis du skriver forkert, streger du hele det forkerte ord ud og skriver ordet på ny. Du må ikke benytte ordbog til denne test. Kolonnen til højre skal bruges af den, der retter din opgave. Rigtigt Forkert 21. Alle i kortspillet tæller et point. 22. Vi må have en til at ordne døren. 23. Anne og Rune er 24. lukker til middag på grundlovsdag. 25. Jeg kan tydeligt musikken nede fra gaden. 26. Denne vej direkte til stationen. 27. Efter den tv-udsendelse stemningen. 28. Dagen efter var udslættet 29. Det røde hus er og stort. 30. Er der i ost? 31. Den nye kan fås i busserne. 32. Der var mange mennesker. 33. Det var et kraftigt anfald. 34. Vi havde læst det i avisen den dag. 35. Fejl i maskineriet kan ikke. 36. kommer i morgen med en ny el-måler. 37. Der er om børnehavens fremti d. 38. En farvestrålende fulgte med avisen. 39. Medarbejderen var 40. Han har søgt en stilling som

10 Retteanvisning til Test A. Diagnosticere vurdere placere For at få det bedste overblik over elevens/kursistens stavefærdighed rettes nu udfyldningsopgaven. Opgaverne i testen er opbygget således, at sværhedsgraden er stigende svarende til de forskellige hæfters niveauer. Den, der retter testen, skal kun bedømme det, der står fremhævet med fed skrift i retteanvisningen på de følgende sider, også selv om opgaven måske indeholder andre fejl. Derefter afgøres det, om opgaven er rigtig eller forkert. Der sættes et kryds på kursistens ark ud for opgaven. Når alle opgaver er rettet, skal der ske en vurdering af kursistens stavefærdighed. Antallet af krydser i forkert-kolonnen viser, hvor kursisten har problemer og viser også samtidig, hvilket hæfte kursisten skal arbejde med. Er der tvivl om, hvor kursisten skal placeres, må helhedsindtrykket af testen indgå i bedømmelsen. Vejledning til arbejdet efter testen (hvis man ønsker at arbejde med Staveprofilen) Generelt kan man sige, at den dygtige staver vil klare næsten alle opgaver. Den individuelle opgave vil vise, at kursisten bliver færdig eller næsten færdig med opgaverne. Kursisten vil måske lave enkelte fejl i bøjningsendelser. (Denne kursisttype kan evt. arbejde med hæfte 4 eller hæfte 5). En elev/kursist i middelområdet vil løse de første opgaver både i udfyldningsopgaven og i den individuelle opgave korrekt. Derefter vil der være enkelte fejl for til sidst at være fejl i langt de fleste ord. (Denne kursisttype bør først arbejde med hæfte 3 eller hæfte 4.) Hæfte 1 og 2 er henvendt til eleven/kursisten med store staveproblemer. Testen vil vise, at kursisten allerede har problemer med at løse de første opgaver. Kursisten når heller ikke langt i den individuelle opgave, før der opstår problemer. Det modsatte kan dog også være tilfældet: Kursisten laver lidt på alle opgaver. Hvis man er i tvivl om, hvilket staveniveau - stavehæfte - man skal placere kursisten på, henvises til afsnittet: Introduktion til de 5 hæfter. I dette afsnit uddybes hvert enkelt hæftes indhold. Endnu en gang skal det dog understreges, at systemet hviler på, at kursisten går trinvis frem. Man må altså ikke begynde på et for højt niveau. 10

11 Test A. Udfyldningsopgaven Retteark Lærerens ark opgaveord fejltype Hæfte 1 Hæfte 2 Hæfte 3 Hæfte 4 Hæfte 5 1. flæsk 2. trafik 3. paraply 4. begge 5. hynder 6. glip 7. intakt 8. sidde 9. stiles 10. hindbær 11. Æggehviderne 12. egentlig 13. blindtarm 14. vist 15. ad 16. ovre 17. uden om 18. Storebælt 19. januar 20. V-udskæring 21. stikkene 22. tømrer 23. jævnaldrende 24. Kontorerne 25. høre 26. fører 27. vendte 28. tydeligere 29. gammelt 30. tilsætningsstoffer 31. sommerkøreplan 32. kolossalt 33. temmelig 34. foregående 35. undgås 36. Installatøren 37. diskussion 38. brochure 39. illoyal 40. art director ombytning af bogstaver ombytning af bogstaver mangelfuld lydanalyse forveksling af e og æ forveksling af y og ø forveksling af p og b forveksling af k og g enkelt eller dobbelt konsonant enkelt eller dobbelt konsonant stumt d stumt h stumt t stumt d uden -d ad og ikke af ovre og ikke over skrives her i to ord stort begyndelsesbogstav lille begyndelsesbogstav med bindestreg ene og ikke -ende endelsen -r -ende og ikke -ene erne og ikke -ene navnemåde ikke -r nutids-r d i udsagnsordets bøjning endelsen på tillægsord i 2. grad t på tillægsordet i ét ord med -s i ét ord biords-t biord, ikke -t -e i ordet ikke -e i ordet uden -d i forstavelsen -ssion og ikke -tion sj-lyden skrevet ch De to sidste ord skal vise, om kursisten har overblik over fremmedord. 11

12 Test 1 og Tes t 2: Lærervejledning På de næste sider følger to tests. Først test 1, dernæst test 2.. Test 1 og test 2 er opbygget på samme måde. Det betyder, at begge test kan bruges til den første diagnosticering, som skal finde sted, før arbejdet med læsetræningen begynder. Bruger man test 1 til diagnosticering, kan man altså bruge test 2 til evaluering og omvendt. Sætningerne i de to tests er forskellige, men de repræsenterer det samme staveproblem. Fx er det i opgave 4 i begge udfyldningsopgaver et spørgsmål om forveksling af e og æ, opgave 10 drejer sig begge steder om stumt d og så videre. Af samme grund findes der kun en retteanvisning, som er gældende for begge test. Retteanvisningen findes efter test 2. En test kan gennemføres på ca. 30 minutter. Begge tests består af en udfyldningsopgave, som fylder to sider. Udfyldningsopgaven tager ca. 15 minutter. Udfyldningsopgaven stiger i sværhedsgrad. Det er ikke tilladt at bruge ordbøger til testene. Selve testen foregår på følgende måde 1. Den, der skal testes, får en kopi af udfyldningsopgaven. 2. Oplæseren dikterer tydeligt og med talesprogets udtale en sætning ad gangen. Hver sætning oplæses to gange. Kursisten skriver det eller de ord, der mangler. Hvis kursisten skriver forkert, streges det forkerte ord ud, og ordet skrives på ny. 3. Når alle 40 sætninger er oplæst, så afleveres udfyldningsopgaven.. 4. Når der er gået 10 minutter afleveres udfyldningsopgaven. 5. Testen rettes. (Se retteanvisning til test 1 og test 2 side

13 Test 1. Lærerens oplæsningstekst til udfyldningsopgaven 1. Husk at købe tre liter mælk. 2. Der er en voldsom trafik i byen klokken fem. 3. Har du glemt din paraply i bussen? 4. Bilen er punkteret på begge forhjul. 5. Vi har købt nye hynder til havemøblerne. 6. Du er ikke gået glip af noget. 7. Lisbeth skal på vagt klokken Vil du sidde ved vinduet? 9. Brevet skal stiles til Rolf Larsen. 10. Det er den bedste pizza, jeg har smagt. 11. Sukker og æggehvider piskes i 10 minutter. 12. Der er forhåbentlig ikke udsolgt. 13. Bilen kunne ikke standse i det glatte føre. 14. Det er vist længe siden, vi har set hinanden. 15. Riven stod op ad træet. 16. Vi er ovre hos naboen. 17. Bo, du skal gå uden om vandpytterne. 18. Sprogø ligger midt i Storebælt. 19. Tom har fødselsdag den 10. januar. 20. Drej til højre i det store T-kryds. 21. I kortspillet tæller alle stikkene et point. 22. Vi må have en murer til at pudse facaden. 23. Anne og Rune er jævnaldrende. 24. På grundlovsdag lukker mange kontorer kl Jeg kan tydeligt høre musikken nede fra gaden. 26. Efter den tv-udsendelse vendte stemningen. 27. Denne vej fører direkte til stationen. 28. Vinteren var koldere sidste år. 29. Det røde hus er hyggeligt og pænt. 30. Førsteprisen gik til to tyskere. 31. Er der tilsætningsstoffer i ost? 32. Frederiks sportsvogn er superlækker. 33. Den nye parabolantenne skal justeres. 34. Politiet modtog en anmeldelse af et røveri. 35. De pakkede gaven omhyggeligt ind. 36. Vi havde læst det i avisen den foregående dag. 37. Fejl i maskineriet kan ikke undgås. 38. Der er diskussion om børnehavens fremtid. 39. En farvestrålende brochure fulgte med avisen. 40. Reklamebureauet har ansat en ny artdirector. 13

14 Test 1. Udfyldningsopgave. Side 1. Navn: Elevens Ark Klasse Du skal skrive det eller de ord, der mangler i sætningerne. Hvis du skriver forkert, streger du hele det forkerte ord ud og skriver ordet på ny. Du må ikke benytte ordbog til denne test. Kolonnerne til højre skal bruges af den, der retter din opgave. Rigtigt Forkert 1. Husk at købe tre liter. 2. Der er en voldsom i byen klokken fem. 3. Har du glemt din i bussen? 4. Bilen er punkteret på forhjul. 5. Vi har købt nye til havemøblerne. 6. Du er ikke gået af noget. 7. Lisbeth skal på klokken Vil du ved vinduet? Brevet skal til Rolf Larsen. 10. Det er den pizza, jeg har smagt. 11. Sukker og piskes i 10 minutter. 12. Der er ikke udsolgt. 13. Bilen kunne ikke i det glatte føre. 14. Det er længe siden, vi har set hinanden. 15. Riven stod op træet. 16. Vi er hos naboen. 17. Bo, du skal gå vandpytterne. 18. Sprogø ligger midt i 19. Tom har fødselsdag den Drej til højre i det store 14

15 Test 1. Udfyldningsopgave. Side 2. Elevens ark 21. I kortspillet tæller alle et point. 22. Vi må have en til at pudse facaden. 23. Anne og Rune er 24. På grundlovsdag lukker mange kl Jeg kan tydeligt musikken nede fra gaden. 26. Efter den tv-udsendelse stemningen. 27. Denne vej direkte til stationen. 28. Vinteren var sidste år. 29. Det røde hus er og pænt. 30. Førsteprisen gik til to 31. Er der i ost? 32. Frederiks sportsvogn er 33. Den nye skal justeres. 34. Politiet modtog en af et røveri. 35. De pakkede gaven ind. 36. Vi havde læst det i avisen den dag. 37. Fejl i maskineriet kan ikke 38. Der er om børnehavens fremtid. 39. En farvestrålende fulgte med avisen. 40. Reklamebureauet har ansat en ny Rigtigt Forkert 15

16 Test 2. Lærerens oplæsningstekst til udfyldningsopgave Hæfte 1 Hæfte 2 1. Vi spiste kalkun juleaften. 2. Tørklædet havde en kvast i hvert hjørne. 3. Orkesteret spillede en kendt melodi. 4. Det var nemlig ikke hans skyld. 5. Vandhanen drypper hele tiden. 6. De begynder at støbe sokkelen på mandag. 7. Har du smagt blæksprutter? 8. De var inviteret til middag kl Såret var længe om at hele. Hæfte Er du tilfreds med din nye bil? 11. På Grønlands østkyst er der strandet en narhval. 12. Undervisningen i surfing fortsætter efter ferien. 13. Festivalen blev gennemført trods dårligt vejr. 14. Jeg går til gymnastik hver onsdag. 15. Tårerne trillede ned ad kinderne. 16. Hun bor ikke her, men ovre på den anden side. 17. Cyklen står uden for butikken. 18. Der lever pingviner på Sydpolen. 19. Jane og Tom skal på skiferie i påsken. 20. Alle de ansatte fik tilbudt et edb-kursus. Hæfte Børnene vil ikke deltage i legene. 22. Aftenskolen har ansat en ny lærer i tysk. 23. Det blev en blomstrende forretning. 24. Flere gamle kvarterer i centrum skal rives ned. 25. Jeg tror ikke, du kan ændre hans beslutning. 26. Hun spændte tasken fast på bagagebæreren. 27. Lis kører på cykel til arbejde. 28. Er mobiltelefonen billigere i en anden butik? 29. Vejret var varmt og dejligt. 30. To spillere kom til skade under kampen. 31. Kunden bad om at få oprettet en betalingsservice. 32. Den lille pige havde kulsort hår. 33. Udsendelsen handlede om levevilkår i Danmark. 34. Folketinget diskuterer anlæggelse af en ny motorvej. Hæfte Højtaleren skrattede forfærdeligt. 36. Opgaven var uoverskuelig. 37. Denne pizza fås ikke bedre. 38. Hunden er farlig og aggressiv. 39. Hvem tager initiativ til en sommerfest? 40. Orkesteret spillede et potpourri over Beatles-sange. 16

17 Test 2. Udfyldningsopgave. Side 1. Elevens ark Navn: Klasse Du skal skrive det eller de ord, der mangler i sætningerne. Hvis du skriver forkert, streger du hele det forkerte ord ud og skriver ordet på ny. Du må ikke benytte ordbog til denne test. Kolonnen til højre skal bruges af den, der retter din opgave. Rigtigt Forkert 1. Vi spiste juleaften. 2. Tørklædet havde en i hvert hjørne. 3. Orkesteret spillede en kendt 4. Det var ikke hans skyld. 5. Vandhanen hele tiden. 6. De begynder at sokkelen på mandag. 7. Har du blæksprutter? 8. De var inviteret til kl Såret var længe om at 10. Er du med din nye bil? 11. På Grønlands østkyst er der strandet en 12. Undervisningen i surfing efter ferien. 13. Festivalen blev gennemført dårligt vejr. 14. Jeg går til gymnastik onsdag. 15. Tårerne trillede ned kinderne. 16. Hun bor ikke her, men på den anden side. 17. Cyklen står butikken. 18. Der lever pingviner på 19. Jane og Tom skal på skiferie i 20. Alle de ansatte fik tilbudt et

18 Test 2. Udfyldningsopgave. Side 2. Elevens ark Rigtigt Forkert 21. Børnene vil ikke deltage i. 22. Aftenskolen har ansat en ny i tysk. 23. Det blev en forretning. 24. Flere gamle i centrum skal rives ned. 25. Jeg tror ikke, du kan hans beslutning. 26. Hun tasken fast på bagagebæreren. 27. Lis på cykel til arbejde. 28. Er mobiltelefonen i en anden butik? 29. Vejret var og dejligt. 30. To kom til skade under kampen. 31. Kunden bad om at få oprettet en 32. Den lille pige havde hår. 33. Udsendelsen handlede om i Danmark. 34. Folketinget diskuterer af en ny motorvej. 35. Højtaleren skrattede 36. Opgaven var 37. Denne pizza ikke bedre. 38. Hunden er farlig og 39. Hvem tager til en sommerfest? 40. Orkesteret spillede et over Beatles-sange

19 Retteanvisning til test 1 og test 2 Diagnosticere vurdere placere For at få det bedste overblik over kursistens stavefærdighed rettes nu først udfyldningsopgaven og dernæst den individuelle opgave, hvis man har anvendt den. Opgaverne i testen er opbygget således, at sværhedsgraden er stigende. Den, der retter testen, skal kun bedømme det, der står fremhævet med fed skrift i retteanvisningen, også selv om opgaven måske indeholder andre fejl. Derefter afgøres det, om opgaven er rigtig eller forkert. Der sættes et kryds på kursistens ark i kolonnerne til højre. Når alle opgaver er rettet, skal der ske en vurdering af kursistens stavefærdighed. Antallet af krydser i forkert-kolonnen viser, hvor kursisten har problemer. Er der tvivl om, hvor kursisten skal placeres, må helhedsindtrykket af testen indgå i bedømmelsen. Man kan således inddrage andre fejl, kursisten har lavet end de tilsigtede. Det billede af kursistens staveniveau, som fremkommer i udfyldningsopgaven og i den individuelle opgave, skal helst vise det samme resultat. Vejledning hvis man ønsker at arbejde videre med Staveprofilens hæfter. Generelt kan man sige, at den dygtige staver vil klare næsten alle opgaver. Den individuelle opgave vil vise, at kursisten bliver færdig eller næsten færdig med opgaverne. Kursisten vil måske lave enkelte fejl i bøjningsendelser. (Denne kursisttype kan evt. arbejde med hæfte 4, hæfte 5 eller Stavefejlenes Top 10.) En elev/kursist i middelområdet vil løse de første opgaver både i udfyldningsopgaven og i den individuelle opgave korrekt. Derefter vil der være enkelte fejl for til sidst at være fejl i langt de fleste ord.(denne kursisttype bør først arbejde med hæfte 3 eller hæfte 4.) Hæfte 1 og 2 er henvendt til eleven/kursisten med store staveproblemer. Testen vil vise, at kursisten allerede har problemer med at løse de første opgaver. Kursisten når heller ikke langt i den individuelle opgave, før der opstår problemer. Det modsatte kan dog også være tilfældet: Kursisten laver lidt på alle opgaver.. Endnu en gang skal det dog understreges, at systemet, Staveprofilen hviler på, at kursisten går trinvis frem. Man må altså ikke begynde på et for højt niveau. 19

20 Test Retteanvisning til udfyldningsopgaverne test 1 opgaveord test 2 opgaveord fejltype Hæfte 1 1. mælk 2. trafik 3. paraply kalkun kvast melodi ombytning af bogstaver ombytning af bogstaver mangelfuld lydanalyse Hæfte 2 4. begge 5. hynder 6. glip 7. vagt 8. sidde 9. stiles nemlig drypper støbe smagt middag hele forveksling af e og æ forveksling af y og ø forveksling af b og p forveksling af g og k enkelt eller dobbelt konsonant enkelt eller dobbelt konsonant Hæfte bedste 11. æggehvider 12. forhåbentlig 13. standse 14. vist 15. ad 16. ovre 17. uden om 18. Storebælt 19. januar 20. T-kryds tilfreds narhval fortsætter trods hver ad ovre uden for Sydpolen påsken edb-kursus stumt d stumt h stumt t stumt d forvekslingsord forveksling af ad og af forveksling af over og ovre skal her skrives i to ord skal skrives med stort bogstav skal skrives med lille bogstav med bindestreg (T med stort og edb med lille) Hæfte stikkene 22. murer 23. jævnaldrende 24. kontorer 25. høre 26. vendte 27. fører 28. koldere 29. hyggeligt 30. tyskere 31. tilsætningsstoffer 32. superlækker 33. parabolantenne 34. anmeldelse legene lærer blomstrende kvarterer ændre spændte kører billigere varmt spillere betalingsservice kulsort levevilkår anlæggelse forveksling af -ene og -ende endelsen -r forveksling af -ene og -ende endelsen -er forveksling af navnemåde og nutid d i bøjning forveksling af navnemåde og nutid tillægsordets endelse i 2. grad endelsen -t navneordets endelse i flertal ubest. sammensat navneord sammensat tillægsord sammensat navneord forveksling af an- og anddesuden afledningsendelsen - else Hæfte omhyggeligt 36. foregående 37. undgås 38. diskussion 39. brochure 40. artdirector forfærdeligt uoverskuelig fås aggressiv initiativ potpourri biords-t -e i ordet ikke -e i ordet fremmedord fremmedord fremmedord 20

21 Prøverne 2. del Læseprøve 1 Læseprøve 2 21

22 Læseprøve 1. Slik af Naja Marie Aidt NB. Du må ikke åbne teksthæftet, før du får besked af læreren. STOP! Du må ikke åbne dette hæfte, før du får besked! 22

23 STOP! Du må ikke åbne dette hæfte, før du får besked! Naja Marie Aidt, Slik Vi arbejdede os gennem den lange indkøbsseddel og endte til sidst ved hylderne med slik. Vi købte to poser blandet. Du lagde dem ned i den store flettede indkøbskurv, som din mor har købt på Bali. Vi tog også en chokoladebar, pakkede den ud og brækkede den midt over. Vi nærmest slugte den søde, klistrede masse. Og så gik vi op til kassen og begyndte at læsse varerne op på båndet. Du huskede at lægge papiret fra chokoladebaren op. Den unge pige i kassen smed det i papirkurven for os. Jeg betalte. Og så blev du stoppet af en lille, mager kvinde med briller og gråt, tjavset hår. "Hvad er det du har der?" spurgte hun og pegede ned i den flettede kurv. "Åh," sagde du, "jeg glemte at lægge det op." Du smilede til den unge pige. "Det må du undskylde." "Det er ikke nok at undskylde," sagde kvinden, "hvad er det du har der?" Folk kiggede. "Hvad mener du? Det er slik." "Har du betalt for det?" "Nej, det er jo det jeg siger. Vi glemte at lægge det op." Røde plamager bredte sig på din hals og ned mod brystet. "Lad os nu bare betale for det," sagde jeg. "Og du siger, at det er slik?" spurgte kvinden. "Ja." Hendes læber krængedes ud og ned til et ubehageligt smil. "Det er tyvekoster," sagde hun, "og jeg er fuldstændig ligeglad med hvad I har glemt og ikke glemt, du følger med mig." "Hvad mener du?" spurgte du forvirret. "Det jeg siger," sagde kvinden og skubbede sine briller op. "Du må meget undskylde," sagde jeg, "vi lægger tusindvis af kroner i denne her elendige forretning hver eneste dag hele sommeren." Jeg hidsede mig op. "Og så vil du straffe min kone som om hun var et barn, for at have glemt to sølle poser slik!" Jeg rystede den ene slikpose foran hendes ansigt. "Her!" råbte jeg, "tag pengene!" Jeg kylede en håndfuld mønter op på båndet. Den unge pige i kassen så ulykkelig ud. Pengene satte sig fast der, hvor båndet kører ned i disken. En tysker, der var ved at pakke sine varer ned i en stor papkasse, forsøgte at vriste mønterne fri. Det endte med at pigen standsede båndet. Den lange kø af mennesker med fyldte indkøbsvogne blev bedt om at betale ved en anden kasse. 23

24 Og imens sagde kvinden med brillerne: "Det handler ikke om at betale på nuværende tidspunkt, det handler om tyveri, vi har vores procedurer her i forretningen, og Deres kone følger med mig." Hun tog et fast greb i din arm. Du var grædefærdig. "Thomas," hviskede du. "Bare rolig, jeg går med," sagde jeg og samlede vores ting sammen. "Så lad os få det overstået!" råbte jeg. "Med det samme!" "Deres kone skal afhøres alene. Sådan er reglerne." "Jeg vil tale med bestyreren!" råbte jeg. Du så ned i gulvet. Hun havde stadig fat i din arm og gik nu af sted med dig. Du gjorde ikke modstand. Jeg henvendte mig til pigen i kassen. "Få fat i bestyreren af denne her lortebutik!" skreg jeg. Pigen så bange ud. Hun ringede på klokken. Jeg kunne hverken få øje på dig eller den magre kvinde. Det føltes, som om der gik uendelig lang tid, før bestyreren dukkede op. Jeg hidsede mig imens op over, at kvinden havde gjort sig umage med at ydmyge dig mest muligt, ved at tiltale dig i du-form, mens hun sagde De til mig. Bestyreren viste sig at være en godmodigt udseende mand midt i trediverne. Jeg satte ham højrøstet ind i sagerne. Bestyreren dukkede sig. "Butiks detektivens arbejde sorterer ikke under mig. Man benytter samme fremgangsmåde ved tyveri i alle vores afdelinger." "Det er ikke tyveri!" råbte jeg og var lige ved at tage fat i den stakkels mand. "Før mig hen til min kone!" "Desværre," sagde bestyreren og smilede undskyldende. "Det må jeg altså ikke." Så smed jeg rasende slikposerne hen ad gulvet og trængte mig vej gennem kassen. Jeg løb gennem grøntafdelingen og smækkede en metaldør op ved slagteriet. To mænd med blodige forklæder så overrasket på mig. De var ved at pakke hakket kød i bakker. "Hvor er KONTORET?" Den ene slagter gik frem mod mig. "Det kommer an på, hvilket kontor du mener." Da jeg havde forklaret mig, rystede han på hovedet. "Sorry. Det kan jeg godt nok ikke hjælpe dig med." Jeg knaldede hånden ned i bordet og for frem mod en dør bagerst i lokalet. Men den førte ud til parkeringspladsen. Så løb jeg tilbage til butikken. Helt nede bag hylderne med vin fandt jeg en dør. Den var aflåst. Jeg gav mig til at hamre på den. Jeg råbte på dig. Folk kiggede forskrækket. Så kom en sikkerhedsvagt med raslende nøgler i bæltet hen mod mig med raske skridt. Og da jeg ikke frivilligt fulgte med ham, tog han fat i mig og trak mig gennem butikken. Jeg råbte og skreg. Han var stærk. Han hev mig helt ud på gaden. "Farvel og tak," sagde han, "er det forstået?" Jeg sparkede til en parkeret bil. "Det her slipper I ikke godt fra," hvæsede jeg, "jeg melder jer kraftedeme!" Han så arrogant på mig. "Det er vist desværre din kone, der bliver meldt. Farvel og tak" Jeg trådte frem mod ham, og han skubbede til mig, så jeg var ved at snuble over kantstenen. Han hev op i sine bukser, så nøglerne klirrede, og gik tilbage til supermarkedet. Jeg var forpustet. Jeg svedte. En muskuløs ung mand prikkede mig på skulderen. "Sig mig, står du og sparker til min vogn? Det synes jeg lige, at du skulle tage og lade være med." To andre tårnede sig op bag ham. En høj, ranglet type og en mørkhåret tyksak. "Hvad siger I, drenge? Skal sådan en have lov til 24

25 at stå og sparke til mercen?" "Hold nu op, der er jo ikke sket en skid her," sagde jeg og vendte mig for at gå. Men tyksakken vred min arm om på ryggen. "Det bliver lige fem hundrede dask, du." Og da de andre stillede sig tæt rundt om mig og spurgte om de selv skulle finde pengene, eller om jeg skulle ha nogle slag først, gav jeg mig. Med min frie hånd trak jeg nogle krøllede sedler op af lommen. Og den ranglede, høje grinede tilfreds, da han tog dem fra mig og opdagede at der var syv hundrede. "Tak skal du have, du, det skulle så være i orden." Tyksakken skubbede mig fra sig, og denne gang faldt jeg så lang jeg var. Jeg havde fået en stor, blodig hudafskrabning på knæet. En kvinde spurgte, om jeg havde brug for hjælp. Solen blændede mig. Jeg opdagede, at en lille gruppe mennesker havde samlet sig om mig. Jeg rejste mig og haltede væk. En ung pige mumlede, "prøv lige og se, han er jo stangstiv," da jeg passerede hende. Inde i butikken stod bestyreren og ventede på mig. "Jeg må bede Dem om at gå igen med det samme. Kunderne bliver urolige. Vi kan ikke tage ansvar for det." Ansvar! Jeg rystede på hovedet og bed tænderne sammen. Jeg tog demonstrativt min telefon frem og ringede til det lokale politi. "Politiet!" hvæsede jeg, så han ikke skulle være i tvivl. En uforskammet betjent kunne fortælle mig, at de allerede havde talt med butiksdetektiven, som havde anmeldt tyveriet. Min kone ville høre fra dem en af de nærmeste dage. Jeg skulle ikke være så sikker på, at hun slap med en bøde, det kunne nemt ryge på straffeattesten, som han sagde. Bestyreren tog blidt fat i min ene arm. "Tag det nu roligt, det ordner sig." Jeg trak med stor kraft armen til mig. Den røg bagover og væltede en pyramideformet opstilling af dåser med høns i asparges. Et enormt brag da dåserne trak hinanden med i faldet. De rullede til alle sider. Min hånd dunkede af smerte. En lille pige snublede over en af dåserne og gav sig til at hyle. Hendes far kom farende. "Hvad helvede er det du laver, din nar?!" Han stod helt tæt på mig, han løftede hånden som for at slå mig i ansigtet, men besindede sig da pigen trak ham i benet. "Fucking nar, mand," hvæsede han og stirrede ondt på mig. Så løftede han barnet op, gav mig fingeren og trampede væk i sine plasticsandaler. Folk gloede hovedrystende på mig. Nogle begyndte at samle dåserne op. Bestyreren greb fat i min skulder. "Nu er det nok," sagde han sammenbidt, "nu skal du gå." Han puffede til mig. "Og du skal ikke tænke på at komme igen." Så stod du pludselig foran mig, forgrædt og bleg. Måske havde du stået der længe. I baggrunden kunne jeg skimte den magre kvindes stramme, hoverende ansigt. "Så er det ud!" Bestyreren hævede stemmen. Din hånd gled ind i min. Vi må have set slagne ud. Så begyndte vi langsomt at gå og da vi kom ud på parkeringspladsen, brød du hulkende sammen. Jeg holdt om dig. Luften flimrede af varme. Vi havde glemt at tage vores varer med ud og gik ikke tilbage for at hente dem. En blå Mercedes drønede forbi os med hornet i bund, de råbte grinende efter mig ud gennem de åbne 25

26 vinduer. Jeg så på dig, og et øjeblik var det som om jeg ikke kunne genkende dig. Dit ansigt mindede mig om en slidt bold, der er blevet sparket i stykker og efterladt i udkanten af en stor, grøn plæne. Opflænset, grå og hul. Jeg lod dig stå og satte mig ind i bilen. Jeg havde pludselig ikke lyst til at røre ved dig. Lidt efter kravlede du snøftende ind på bagsædet. Jeg speedede op og hørte dig flere gange gispe over den alt for høje fart, da vi kørte ud af byen. Antal ord:

27 Dit fulde navn: Klasse: Klassenummer: Skriv antal minutter fra læseprøven fra forrige side her Spørgsmål til Naja Marie Aidt, Slik. Sæt X ved det rigtige svar: 1) Hvad har Thomas kone ikke betalt for: - En chokoladebar - To poser blandet - En pose slik - En pakke kød 2) Hvordan reagerer Thomas, da konen bliver anklaget for butikstyveri: - Han smiler og undskylder høfligt - Han hidser sig op - Han er grædefærdig og flov - Han skubber til kassedamen 3) Hvem hjælper Thomas med at finde KONTORET: - Andre kunder i butikken - Butiksbestyreren - To mænd med blodige forklæder - Han finder ikke kontoret 4) Hvorfor vil tyksakken have 500 kr af Thomas: - Fordi Thomas har taget hans bilnøgler - Fordi Thomas har ridset hans bil - Fordi Thomas har sparket til hans bil - Fordi Thomas skylder ham penge 5) Hvordan reagerer Thomas kone, da de mødes igen: - Hun skælder Thomas ud - Hun vil ringe til politiet - Hun beder Thomas hente varerne i butikken - Hun bryder hulkende sammen 27

28 Forklar, hvad følgende ord eller udtryk betyder: - Røde plamager - At besinde sig - Demonstrativt - Hoverende - Procedure Skriv et resumé af handlingen: 28

29 Retteark til Spørgsmål til Naja Marie Aidt, Slik. De rigtige svar er markeret med X 1. Hvad har Thomas kone ikke betalt for: - En chokoladebar X To poser blandet - En pose slik - En pakke kød 2. Hvordan reagerer Thomas, da konen bliver anklaget for butikstyveri: - Han smiler og undskylder høfligt X Han hidser sig op - Han er grædefærdig og flov - Han skubber til kassedamen 3. Hvem hjælper Thomas med at finde KONTORET: - Andre kunder i butikken - Butiksbestyreren - To mænd med blodige forklæder X Han finder ikke kontoret 4. Hvorfor vil tyksakken have 500 kr af Thomas: - Fordi Thomas har taget hans bilnøgler - Fordi Thomas har ridset hans bil X Fordi Thomas har sparket til hans bil - Fordi Thomas skylder ham penge 5. Hvordan reagerer Thomas kone, da de mødes igen: - Hun skælder Thomas ud - Hun vil ringe til politiet - Hun beder Thomas hente varerne i butikken X Hun bryder hulkende sammen 29

30 De gymnasiale uddannelser: Samlet oversigt over hele klassen. Klasse: Uge/år: Screening ved: Rettet af: Udfyldningsopgave Individuel opgave Novelletekst Bemærkning Elevernes navne (40 svarmuligheder ) rigtig forkert svar (34 svarmuligheder) rigtig forkert svar læsetid / læsehastig (2 x5 svarmuligheder) rigtige svar 5 stk 5 ord resume ok / ok. Bemærkninger, konklusion og aftaler: 30

31 Læseprøve 2. Globryllup af Helle Helle NB. Du må ikke åbne teksthæftet, før du får besked af læreren. STOP! Du må ikke åbne dette hæfte, før du får besked! 31

32 STOP! Du må ikke åbne dette hæfte, før du får besked! Helle Helle, Globryllup Jeg har forvildet mig ind i kirken efter en pludselig indskydelse. Det var en fejl, at jeg steg af bussen her i byen. Jeg skulle have ventet, til vi nåede sommerhusområdet, men lige pludselig blev jeg i tvivl om, hvor vi var. Jeg steg af uden at spørge. Det viste sig at være atten kilometer for tidligt. Næste bus afgår først om fire timer, klokken femten. Sådan er det om lørdagen i randområderne. Nu sidder jeg med min sportstaske i en landsbykirke blandt festklædte mennesker. Tiden kan lige så godt gå med noget. Yderdøren er stadig åben, udenfor skinner solen. Kirken ligger oppe på en bakke. Der er vid udsigt til marker og himmel, når jeg vender mig rundt og kigger ud. Mange af de andre sidder også og vender sig, frem og tilbage. Det pusler ude fra våbenhuset. Så begynder orgelet at spille, og bruden skrider ind med sin far under armen. Folk rejser sig og nikker og smiler. Jeg ser bruden ind i øjnene, da hun passerer mig. Hun har lyst, opsat hår. Faderen nikker. En ældre dame ved min side læner sig ind over mig. - Neej, siger hun lavt. Hendes stemme sitrer. Hun lugter af kamfer. - Jo, hvisker jeg. - Ja, ikke, siger damen, stadig sitrende. Vi sætter os, og ceremonien går i gang. Undervejs er jeg ved at forlade kirken. Jeg burde gøre det. På den anden side; enhver har ret til at sidde her og glo. Og hvis jeg forlader kirken, vil jeg vække en del opmærksomhed. Så jeg bliver siddende og synger med, når der skal synges og finder næste salme frem i god tid. Så er det endelig slut, og brudeparret kysser hinanden. Dørene slåes op, orgelet spiller. Hånd i hånd går de ned ad midtergangen, smilende. Da de er ude af kirken, følger gæsterne efter. Jeg venter og går ud som den sidste. I våbenhuset står en kvinde og giver hånd til alle; det er sikkert brudens mor. Jeg giver hende hånden. - Til lykke, siger jeg. - Tak skal du have. Hun holder min hånd fast og studerer mit ansigt. - Jeg hedder Regitze, siger jeg. Hun klarer helt op. - Velkommen, Regitze, siger hun. - Har du haft en god tur? Jeg nikker. - Du kan køre med Britta og Sten. De har masser af plads. Hun trækker mig ud af våbenhuset og stiller mig foran et midaldrende par. - Britta og Sten. Regitze kører med jer, siger hun og slipper min hånd. - Ja, siger kvinden. - Helt fint, siger manden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi giver hinanden hånden. Så vender vi os mod brudeparret, der bliver fotograferet på trappen. Britta tager en lille pose frem og kaster ris på dem. - Ikke endnu, Britta, råber en kvinde. Sten træder hen mod mig. - Er du så søsteren? siger han. - Nej, siger jeg. 32

33 Så havner jeg i en grøn BMW med Sten og Britta. Han siger ingenting, hun snakker i et væk. Om brudekjolen og salmerne og bryllupskagen, som hun har været med til at lime sammen i går. De ankom allerede i forgårs og bor på en kro lidt uden for byen. Jeg sidder på bagsædet. Jeg har sportstasken på skødet. Britta vender sig og peger på den. - Er det gaven? siger hun. Jeg ryster på hovedet. - Så må det være dit skiftetøj, siger hun og nikker. Og så kommer jeg også til at nikke. - Ved du hvad? Hun vender sig mod Sten. - Lad os lige køre forbi kroen. Så kan Regitze skifte der. Det er meget lettere. Hvad siger du, Regitze? - Joh, siger jeg. Jeg står på et dametoilet, der lugter af skurepulver. Jeg roder i sportstasken, jeg har heldigvis en kjole og sandaler med. Desværre er kjolen ret krøllet. Jeg dupper vand på de mest kritiske områder og glatter stoffet stramt ud under håndtørremaskinen. Resultatet bliver nogenlunde. I mangel af bedre smører jeg solcreme på armene. Jeg friserer mig og sætter håret op med en elastik, som jeg finder på gulvet. Neglelak på tåneglene må undværes, men jeg vasker mine fødder i håndvasken. Jeg ser på mig selv i spejlet. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Jeg pakker cowboybukserne og sweatshirten og kondiskoene ned i sportstasken og slår kors for mig. Det ligner mig heller ikke. Britta venter lige uden for døren. Hun lægger hovedet på skrå og rynker brynene. - Ja, ja, siger hun. - Det er da en sød kjole. - Den er fra Israel, siger jeg. - Selvfølgelig. Det er i Israel, du bor. - Nej, siger jeg. - Er det ikke? - Nej. Jeg bor i Randers. - Nåh. Jamen, det ene kan vel også være lige så godt som det andet, siger Britta. I bilen rækker hun mig en lille flakon med parfume. - Bare forsyn dig, siger hun. Jeg snuser til flakonen og ryster på hovedet. - Den er vist ikke lige mig. - Det må du selv om. Hun sidder og kigger på min sportstaske. Det gør jeg også. Så kigger jeg ud; man kunne ikke ønske sig bedre vejr til et bryllup. De eneste skyer på himlen er små, buttede lammeskyer. - Nu ved jeg det, siger Britta. - Du er med i den store gave. Jeg svarer ikke. - Jeg tænkte det nok, siger Britta. Bryllupsfesten skal finde sted i et forsamlingshus ude midt på en mark. Der holder mindst fyrre biler rundt omkring. Sten parkerer, Britta stiger ud og åbner døren for mig. - Tak for turen, siger jeg. - Det manglede da bare, siger Britta. Vi går indenfor. Jeg lader min sportstaske blive i garderoben. Festlokalet er pyntet med blomster og levende lys. Midt i rummet står en buffet, og midt på buffeten står bryllupskagen. Et par unge mennesker i sort og rødt tjenertøj bærer brød og vinflasker ind. Jeg går hen til bryllupskagen og betragter plasticfiguren på toppen; et smilende, stjernebedrysset brudepar. - Den kunne du godt tænke dig, siger en gammel mand bag mig. - Ja. 33

34 Jeg nikker. Han har stok. Han går langsomt hen til mig og rækker armen frem. - Må man ledsage fruen ud i det grønne, siger han, og jeg nikker igen. Vi går arm i arm hen over gulvet og ud ad den åbentstående terrassedør. Udenfor bliver der serveret en velkomstdrink; den gamle mand holder stadig fast i min arm, med den anden holder han sit glas. Stokken har han sat fra sig op ad et hegn. - Du har rigtig fået dame på, hvad Mads, siger en mand, højt og på klingende fynsk. Det får nogle til at le. - Ja, vi to kunne da godt få hinanden til bords, hvisker den gamle til mig. Brudeparret bevæger sig rundt i menneskemængden og hilser på. Bruden er virkelig yndig. Øjnene er mørke og helt runde, og så med det lyse hår. Brudgommen er utrolig høj, mindst to hoveder højere end bruden. De går hånd i hånd. Jeg får en anelse om, at hun er gravid; det er noget med måden, hun bevæger sig hen mod folk på. Hun lader sin frie hånd glide ned over maven, og så er jeg næsten sikker. - Jutta i sin fine kjole, siger den gamle mand for sig selv. Brudeparret er ved at nærme sig. - Er hun gravid? hvisker jeg ind i hans øre. Den gamle tager hårdere fat i min arm og rykker helt tæt på. - Hvad siger du, min ven? - Ingenting. - Nå, nå. - Mads, jeg tager lige stokken til dig, siger jeg. - Jeg skal på toilettet. Jeg rækker ud efter stokken, lægger den ind mod hans arm og fjerner mig. Der står en kvinde i terrassedøren med en blok i hånden. Hun er iklædt en blå matros-agtig dragt med guldknapper. Hun ser på mig uden noget særligt udtryk i ansigtet. - Nogen taler eller sange? siger hun. - Nej. - Er du kommet af med din gave? Jeg ser ned på hendes fødder. Hun har gule sandaler på, kødet buler op mellem remmene. - Det kan man godt sige, siger jeg. Hun ser spørgende på mig og løfter et øjenbryn. - Jeg er med i den store, siger jeg og smiler. - Åh, på den måde. Hun skriver noget ned på blokken. - Og du hedder? siger hun. - Regitze. -Ja, det navn er da ikke til at tage fejl af, siger hun og skriver videre på sin blok, og jeg krydser igennem festlokalet og ud i gangen, stikker hovedet ind ad en dør, der viser sig at være til køkkenet. En kvinde står med ryggen til og skyller glas af på en meget aggressiv måde. To unge mænd i tjenertøj sidder ved et bord og ryger. - Søger du noget? siger den ene og rejser sig. - Ja, siger jeg. Han kommer hen til mig. - Hvad kan jeg hjælpe med? - Jeg tror, jeg er faret vild, siger jeg, men så ser jeg Britta gå gennem køkkenet ikke mange meter væk, jeg trækker mig lidt tilbage i døren. Hun ser på mig. - Faret vild, siger den unge mand. - Jeg kan ikke finde toilettet, siger jeg og nikker til Britta. Hun har en grøn peberfrugt i den ene hånd. - Følg efter mig, siger den unge mand, og jeg følger efter ham tværs gennem garderoben og ud på den anden side. Han har en robust kropsbygning og kortklippet, lyst hår. Desværre lugter han for meget af sæbe eller noget lignende. Han standser foran en dør og slår ud med armen. - Her er så toilettet, siger han. - Var der andet, jeg kunne hjælpe med? 34

35 - Har du en cykel, jeg kan låne? siger jeg. Han ser overrasket ud. - Hvad skal du bruge den til? Er det i forbindelse med en sangskjuler? - Nej. Jeg trænger slet og ret til lidt frisk luft, siger jeg, og han er tydeligvis imponeret og anser mig for at være en smule excentrisk og slet ikke uspændende. Jeg kan ikke lade være med at bekræfte hans forestilling; jeg løsner elastikken i mit hår og ryster voldsomt på hovedet, håret flyver mig om ørerne. - Jo, siger han uden at tage øjnene fra mig. - Jeg har en cykel. Lidt efter forlader han mig, og jeg går ind på toilettet, står ved vasken i et lille minut og går ud igen. Han venter foran forsamlingshuset med en sølvfarvet herrecykel. - Den er nok lidt høj til dig, siger han. - Det betyder ikke noget. Jeg kan stå op. Han bliver stående på trappestenen og ser mig sætte i gang. Jeg kan ganske rigtigt ikke nå pedalerne, hvis jeg sidder ned. - Hvad hedder du? råber jeg til ham, mens jeg kører gennem gruset. - Rene, råber han tilbage. - Tak, Rene. Jeg kører et stykke ud ad landevejen, indtil jeg ser ham gå ind igen. Så vender jeg rundt, kører tilbage, sætter cyklen op ad et vejskilt et stykke fra forsamlingshuset og smutter ind efter min sportstaske i garderoben. Jeg kan høre en mand tale inde i selskabet. Jeg skynder mig tilbage, får sat sportstasken nogenlunde fast på bagagebæreren og cykler igen ud ad landevejen. Efter nogle kilometer møder jeg en motionsløber. Jeg standser og spørger om vej til den by, jeg fejlagtigt steg af bussen i. Han peger i den modsatte retning, imens han løber på stedet. Jeg vender cyklen. Fire gange undervejs må jeg standse og fastgøre sportstasken. Da jeg kan se byen nærme sig, trækker jeg cyklen resten af vejen med en hånd på tasken. Lærkerne synger ude over markerne. Jeg går ind på en tankstation og sætter cyklen umiddelbart foran butikkens glasrude. Manden inde bag disken ser på mig. Jeg smiler til ham. Han kommer ud med en lottokupon i hånden. - Den cykel her er et stykke hittegods, siger jeg. - Den tilhører en ung tjener ved navn Rene. - Rene Flyvemaskine? siger manden. - Det tror jeg nok. Han serverer ude i forsamlingshuset. Manden nikker. - Det er ham. - Vil du sørge for, at han får den igen? Jeg er ikke her fra byen. - Det siger du ikke. Jo, det kan vi nok finde ud af. Jeg takker ham og ønsker ham held og lykke med lottokuponen. Så forlader jeg tankstationen og begynder at gå op ad hovedgaden med sportstasken i hånden. Jeg går efter kirketårnet. Når jeg er ved kirken, er der ikke langt til busstoppestedet. Klokken er kvart over to; jeg har stadig masser af tid. Jeg sveder. Det var godt, jeg fik skiftet til kjole. Helle Helle: Biler og Dyr, (6.9 ns) (2095 ord) 35

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014.

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. NØGLE HUS SPEJL Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. Producere: Rene Ezra / Thomas Radoor Nordisk Film Mosedalsvej

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Jan Guillou ONDSKABEN. Bearbejdet af Kirsten Kirch

Jan Guillou ONDSKABEN. Bearbejdet af Kirsten Kirch ONDSKABEN Jan Guillou ONDSKABEN Bearbejdet af Kirsten Kirch Special-pædagogisk forlag Ondskaben Bearbejdet af: Kirsten Kirch ISBN 87 7607 001 8 Lay-out af omslag: Torben Madsen Foto omslag: Fra filmen

Læs mere

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1

Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Copyright 2014 Forfatterne og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne All rights reserved. ISBN: 978-87-984032-4-1 Det lignede bare et helt normalt flygel Noveller skrevet af elever fra Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

Bamse Polle i 3. klasse

Bamse Polle i 3. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse I elevhæftet er der historier, tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Der er her i lærervejledningen forslag til et forældrebrev, (se s. 18) så man på

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

v r Tænk engang... t j n LÆSERAKETTEN 04

v r Tænk engang... t j n LÆSERAKETTEN 04 a s o p i z e b q x v l g v r t j n u c Tænk engang... m f LÆSERAKETTEN 04 Tænk engang Tænk engang er udgivet af U-landsorganisationen Ibis som led i den globale uddannelseskampagne. Kampagnen fokuserer

Læs mere

Den fødte leder. Benzin, kolbekaffe, blaffer

Den fødte leder. Benzin, kolbekaffe, blaffer Den fødte leder Kurven for karrieren er stadigt stigende for den 34-årige underdirektør Peter Thøgersen, men alligevel har han planer om en brat omlægning af sit professionelle liv. Han tror på, at alting

Læs mere

Den sorte skarabæ DEN SORTE SK AR ABÆ MEDALJONEN 1

Den sorte skarabæ DEN SORTE SK AR ABÆ MEDALJONEN 1 Den sorte skarabæ 1 Af samme forfatter Bitchen imellem os Skeletter i skabet Dødsbørn Skeletter i skabet 1 Blodtåge Skeletter i skabet 2 Medaljonen Den sorte skarabæ Medaljonen 1 Det blødende sår Medaljonen

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Forstanderen har altid ret!

Forstanderen har altid ret! Forstanderen har altid ret! Af Finn Wilkens Efterskoleliv - en ung lærers kalejdoskopiske og fragmentariske refleksioner over det første ansættelsesår på en efterskole samt erkendelsen af, at pris og kvalitet

Læs mere

Fortællinger fra Skovkanten 4

Fortællinger fra Skovkanten 4 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles Novellesamling

Læs mere

Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest.

Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest. Havernes Hemmelighed Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest. Forfatteren Niels Stokholm har skrevet første kapitel, de følgende er skrevet af 6. klasser fra Lemvig,

Læs mere

Det sproglige Lysthus Den lange Nat

Det sproglige Lysthus Den lange Nat Det sproglige Lysthus Den lange Nat 1 2 Forfatterkollegiet Det sproglige Lysthus Den lange nat F O R L A G 3 Den lange Nat Copyright 2011 af M. C. Holms Skoles Forlag Forfatterkollegiet "Det sproglige

Læs mere

Ned med forstanderinden!

Ned med forstanderinden! Ned med forstanderinden! Af Finn Wilkens Efterskoleliv -delvist kalejdoskopiske og fragmentariske refleksioner over en ung lærers tredje ansættelsesår på en efterskole og det videre forløb Af samme forfatter:

Læs mere

Kære Leder. Rigtig god fornøjelse med Sille og Sigurd i Egypten. Lene Thanild Schøler

Kære Leder. Rigtig god fornøjelse med Sille og Sigurd i Egypten. Lene Thanild Schøler Kære Leder At Egypten er meget mere, end det, der står i guidebøgerne kommer Sille og Sigurd til at opleve, da de i denne historie rejser til pyramidernes land. De bliver hvirvlet ind i et hæsblæsende

Læs mere

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47 Alle børn har ret til uddannelse. IBIS er med til at sikre, at alle børn i verden kommer i skole. Når du læser historierne i LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på børns ret til skolegang. LÆSERAKETTEN

Læs mere

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse & Unge Alkohol En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse GODA Foreningen God Alkoholkultur udskrev i november 2013 en novellekonkurrence, hvor elever fra 7. - 10. klasse kunne skrive deres

Læs mere

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredive tres ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredivetres Velkommen til Ungdomsskolens første digitale bog. Du har hentet den

Læs mere

Pegasusdøren. Kapitel 1

Pegasusdøren. Kapitel 1 Pegasusdøren Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-21-5 Kapitel 1 Udenfor regnede

Læs mere

Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. www.bamsepolle.dk

Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. www.bamsepolle.dk Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Lærervejledning 1 www.bamsepolle.dk Polle Noller Sigurd Søren Lasse (2. - 3. kl.) Maren Snella Lise Helle Børnehaven Jytte

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Ord i hovedet - en rejse ind i ordenes verden

Ord i hovedet - en rejse ind i ordenes verden Ord i hovedet - en rejse ind i ordenes verden Et værk skabt af medlemmerne hos Forfattervaerk.net Ord i hovedet - en rejse ind i ordenes verden Et værk skabt af medlemmerne hos Forfattervaerk.net Ord i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Nils Jacob Rey Henningsen. Væk mig når jeg dør

Nils Jacob Rey Henningsen. Væk mig når jeg dør Nils Jacob Rey Henningsen Væk mig når jeg dør Væk mig når jeg dør Copyright: Nils Jacob Rey Henningsen og forlaget Siesta Forsideillustration og grafisk produktion: Susan Bach Andersen, allicat Forlagsredaktion:

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere