Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer

2 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN , DS DS/EN Standard: DS/EN Brandventilation Del 3 Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Beskrivelse: Denne europæiske standard specificerer regler og angiver metoder for test af mekaniske røg- og brandventilatorer, som skal monteres som en del af et mekanisk røg- og brandventilationssystem. DS af 211 Standard: DS af 211 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Beskrivelse: Denne standard indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlæg i brandteknisk henseende, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af ventilationsanlægget minimeres. Brand- og røgventilatorer Brand- og røgventilatorer anvendes primært til: Røgventileret system Røgudluftning Brandventilationsanlæg. Hvad er et røgventileret system En metode til at sikre mod brand- og røgspredning via kanalsystemet på ventilationsanlæg. Røgventilerede systemer udformet således, at røg, der trænger ind i kanalsystemet, bortledes til det fri via en røgventilator. Herved undgås, at røgen spredes via kanalsystemet til øvrige brandceller eller brandsektioner. Kravene til et røgventileret system er angivet i DS af 211. DS indeholder bl.a. krav til: Beregning af luftmængden og temperaturkrav Systemopbygning utomatik Elinstallation. Krav til ventilator: Røgventilatoren kan være udsugningsventilatoren for den normale drift eller en særskilt ventilator udelukkende for røgudsugning. Røgven tilatoren skal trykstyres til et konstant undertryk. Måleudtag til trykstyring skal være af metal. Luftmængde for et røgventileret system beregnes ud fra ventilationsanlæggets normale driftsluftmængder samt bygningens tæthed. Tempera turkrav til røgventilatoren beregnes ud fra den samlede luftmængde i forhold til den største luftmængde fra et rum, dog med et minimumskrav på 1 C. En røgventilator skal kunne modstå den forekommende temperatur i mindst 6 minutter. Beregningsmetoder for luftmængde og temperatur fremgår af DS Som røgventilator må anvendes: Ventilatorer certificerede iht. EN eller Ventilatorer hvor fabrikanten har dokumentet temperaturklassen på anden måde. Hvad er røgudluftning Røgudluftning er en foranstaltning, som kan benyttes af redningsberedskabet til at udlufte kold røg i tilfælde af brand. Røgudluftning kan have til formål at: udlufte redningsberedskabets primære adgangsveje, hvilket normalt er flugtvejstrapperne udlufte rum, der ikke via åbninger i tag eller ydervæg kan udluftes naturligt. Eksempler på afsnit, hvor det kan være nødvendigt at etablere røgudluftning, er kældre, skakte og tagrum. Kravene til røgudluftning er angivet i DBI retningslinie 27. DBI retningslinie 27 indeholder bl.a. krav til: Systemopbygning utomatik Elinstallation. Krav til ventilator: Luftmængde for røgudluftning fastsættes normalt ud fra et luftskifte på 6 gange i timen for det røgudluftede område. Ventilator for røgudluftning skal normalt være klassificeret til klasse F3 iht. DS/EN Brandventilation Del 3 Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Hvis brandventilatoren er konstrueret til installation i det fri, skal den være prøvet og klassificeret for snelast iht. klasse SL 1, og hvis den er forsynet med klapper eller jalousiriste, skal disse åbne på mindre end 3 sek. ved en belastning på 2 Pa.

3 Brand- og røgventilatorer 3 Hvad er brandventilation Et brandventilationsanlæg er et anlæg, der kan aflaste et rum eller en bygning for varme og røg. Brandventilation deles normalt op i tre hovedformål, som er afhængige af anvendelsen: Type 1: Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så personer kan benytte flugtvejene uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen og varmen. Type 2: Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så bygningsdelene bevarer deres bæreevne i størst muligt omfang og derved minimerer skader på bygning samt interiør. Type 3: Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag. Hovedformålet med denne type brandventilation er, at begrænse brandens omfang i store rum. Brandventilationen skal aflaste rummet for røg og varme således, at det bliver muligt at foretage en rimelig slukningsindsats. Kravene til brandventilation er angivet i DBI retningslinie 27. Krav til ventilator: Luftmængde for brandventilation fastsættes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Omfanget af denne brandtekniske dimensionering afhænger af, hvilke forhold der skal eftervises, men indeholder normalt minimum følgende: acceptkriterier, metodevalg, brandteknisk beregning, konsekvensanalyse og en følsomhedsanalyse. Brandventilatorer skal være prøvet og klassificeret iht. DS/EN Brandventilation Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Temperatur/tidsklassifikation bestemmes ud fra den brandtekniske beregning, dog anvendes klasse F2 ikke til brandventilation i Danmark. Hvis brandventilatoren er konstrueret til installation i det fri skal den være prøvet og klassificeret for snelast iht. klasse SL 1, og hvis den er forsynet med klapper eller jalousiriste, skal disse åbne på mindre end 3 sek. ved en belastning på 2 Pa. Systemairs sortiment Systemair har 3 typer brand- og røgventilatorer: centrifugalventilatorer MUB/F, KBR/F, RSV, WV/WVI tagventilatorer DVG-H/V, DVV aksialventilatorer XC/B/F. Systemair har 2 typer røgventilatorer: Isoleret røgventilator KBR/F-EC Tag-/røgventilator DVG-V-EC/F4 Disse kan anvendes til: Røgventileret system lle ventilatorer er certificeret til både normal drift og drift ved brand. Brand og røgventilatorer lle Systemair brand- og røgventilatorer er blevet certificeret ved det Tekniske Universitet, München eller LGI, Barcelona iht. EN CE certificering iht. EN1211-3, 22,6 ved TÜV Süd, München. Røgventilatorer lle Systemair røgventilatorer er blevet testet af Dansk Brandteknisk Institut (DBI) i forhold til DS 428:4 krav. DBI retningslinie 27 indeholder bl.a. krav til: Systemopbygning utomatik Elinstallation. Disse kan anvendes til: Røgventileret system Røgudluftning Brandventilationsanlæg.

4 4 Brand- og røgventilatorer KBR/F-EC Isoleret røgventilator 4 C med EC-motor Røgventilator RV 4 C/1 h 3 C/2 h 1% regulerbar Lavt elforbrug Lavt lydniveau Vedligeholdelsesfri og pålidelig Testet ved DBI Overholder DS KBR/F-EC kan bruges som daglig ventilator samt som røgventilator RV, hvor den kan klare op til 4 C i en time i henhold til DS 428:4. KBR/F-EC har bagudkrummet hjul af galvaniseret stål. Ventilatoren har en swing-out luge for nem inspektion og service. Åbningssiden kan nemt ændres fra højre til venstre. Kabinettet er af galvaniseret stål og isoleret med 5 mm mineraluld. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data KBR/F-EC 28 EC 315 EC 355 EC-K 355 EC 315 EC-L 355 EC-L Spænding V Frekvens Hz 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 Fase ~ Effekt W Strøm,5 2,1 2,1 3,3 5,7 3,9 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C Max. lufttemperatur i 6 min. C Lydtrykniveau ved 4 m/1 m db() 3/22 26/18 24/16 32/24 49/41 52/44 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F Tæthedsklasse motor IP Trykstyring CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON

5 Brand- og røgventilatorer 5 13 J C B øg E D L 5 øg H 35 5 Mål KBR/F-EC B C D E øg H J L KBR/F 28 EC 171, KBR/F 315 EC 187, KBR/F 355 EC-K 26, KBR/F 355 EC 26, KBR/F 315 EC-L 187, KBR/F 355 EC-L 26, Kapacitetsdiagram 28 EC 315 EC 355 EC-K 355 EC 315 EC-L 355 EC-L m 3 /h,5 1 1,5 m 3 /s

6 6 Brand- og røgventilatorer XC/B/F ksialventilator brandgas 3 C og 4 C Brand- og røgventilator 3 C/2 h XC/B 4 C/2 h XC/F Justerbare aerodynamiske venti latorvinger for størst mulig virkningsgrad Støbt alu-lejehus og alu-vinger Langt ventilatorhus i varmgalvaniseret stål i henhold til DIN EN ISO 1641 IP65 klemkasse på ydersiden af huset 1- eller 3-fasede motorer i IP55 isoleringsklasse F i henhold til EN 634-5/IEC 85 CE-certificeret iht. EN ved TÜF Süd, München. Systemair XC serien med langt ventilatorhus er en mellemtryks-aksialventilator i størrelser fra 315 til 2 mm i ventilatorvingediameter. De justerbare ventilatorvinger betyder stor ydelsesfleksibilitet og gør det muligt at tilpasse ventilatoren præcist og individuelt til det enkelte projekt. XC ventilatorerne er ydelsestestet i henhold til DIN ISO 581, DIN og MC på Systemairs testbænk. De indbyggede motorer er forsynet med PTC termistor for optimal beskyttelse af motor. lle motorer kan hastighedsreguleres med frekvensomformer. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data XC/B/F Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,5 1,5 1,5 3,2 3,2 3,2 4,5 4,5 4,5 4,5 Luftmængde, beregnet m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Max. tilladt omgivelsestemperatur C Vægt kg Isoleringsklasse, motor B B B B B B B B B B Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO Ventilatorerne er beregnet ved 25 Pa eksternt tryk (Ø Ø355 - Ø4) og ved 3 Pa (Ø45 til og med Ø9).

7 Brand- og røgventilatorer 7 Mål XC/B/F ødi øda ødl øtk zxød L hf E F bf K XC/B/F x9, XC/B/F x9, XC/B/F x9, zxød XC/B/F x9, XC/B/F x9, XC/B/F x ØDa ØDi ØDL ØTk XC/B/F x XC/B/F x hf XC/B/F x XC/B/F x XC/B/F x XC/B/F x K L bf E F Kapacitetsdiagram m 3 /h hastighedsmotor XC/B/F kan leveres med ydelser op til 21. m 3 /h. Kontakt Systemair for beregning. m 3 /s

8 8 Brand- og røgventilatorer MUB/F Isoleret boksventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Isoleret kabinet Lavt lydniveau Testet iht. EN ved LGI Barcelona CE-certificeret iht. EN ved LGI, Barcelona. MUB/F brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standard temperaturen 55 C. MUB/F har bagudkrummet ventilatorhjul af galvaniseret stål. fkastet kan nemt ændres fra at være lige gennem ventilatoren til at være vinkelret. Kabinettet er udført af galvaniseret stålplade og rammen er udført af stålprofil. Motoren er en høj-temperatur motor klassificeret til F 4/12 min. Ventilatoren har et skinnepanel, der beskytter isoleringen mod støv og snavs. Motoren kan leveres som 1-hastighedsmotor eller 2-hastighedsmotor. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data MUB/F 42 4D4 HT 42 45D4 HT 62 5D4 HT 62 56D4 HT 62 63D4 HT Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,43 1,63 3,26 4,58 8,58 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 38/3 41/33 5/42 53/45 59/51 Max. lufttemperatur i 12 min. C Vægt kg Isoleringsklasse, motor HC HC HC HC HC Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO

9 J Brand- og røgventilatorer 9 Mål MUB/F B C D Ø E Ø H Ø I J max MUB/F 42 4D4 HT MUB/F 42 45D4 HT MUB/F 62 5D4 HT MUB/F 62 56D4 HT MUB/F 62 63D4 HT Kapacitetsdiagram m 3 /h 42 4D4 HT 1-hastighedsmotor 42 45D4 HT 62 5D4 HT 62 56D4 HT 62 63D4 HT m 3 /s MUB/F kan også leveres med 6 polet samt 4/6 polet motor. D = 3-faset. I H E D C B

10 1 Brand- og røgventilatorer KBR/F Isoleret centrifugalventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Lydisoleret kabinet Hastighedsregulerbar Lavt lydniveau Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. Tekniske data I tilfælde af brand bruges KBR/F ventilatorerne til at fjerne røg. Under normal drift er standardtemperaturen op til 2 C. KBR/F har bagudkrummet hjul af galvaniseret stål, med undtagelse af størrelse 355, hvor hjulet er pulverlakeret, farve RL 95. Ventilatoren har en swing-out luge for nem inspektion og service. Åbningssiden kan nemt ændres fra højre til venstre. Kabinettet er af galvaniseret stål og isoleret med 5 mm mineraluld. KBR/F har en indbygget termokontakt med udtag for tilslutning af ekstern motorbeskyttelse (med undtagelse af størrelserne KBR 28 D2 og D2-2, som har en indbygget nulleder). Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. KBR/F 355E4 355E4/K 28D2 28DV 315DZ 315DV 355DZ/K 355DV/K 355DZ 355DV Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 2,1 2,1 1,24 1,39 3,4 1,39 5 1,88 6,5 1,88 Maksimal lufmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 44/33 42/31 44/36 33/25 51/43 36/28 54/46 41/33 54/46 41/33 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

11 Brand- og røgventilatorer J C B øg E D L 5 5 øg H 35 Mål KBR/F B C D E øg H J L KBR/F 355E4* 26, KBR/F 355E4/K* 26, KBR/F 28D2 171, KBR/F 28DV 171, KBR/F 315DZ 187, KBR/F 315DV 187, KBR/F 355DZ/K 26, KBR/F 355DV/K 26, KBR/F 355DZ 26, KBR/F 355DV 26, * 23V, 1-faset Kapacitetsdiagram 23V, 1-faset 4V, 3-faset E4/K 355E4 28DV 315DV 355DV/K 28D2 355DV 315DZ 355DZ/K 355DZ,5 1 1,5 KBR/F kan også leveres med 2-hastighedsmotor. E = 1-faset, D = 3-faset, Z = 2 polet, V = 4 poler, K = lille motor. 8 m 3 /h 1-hastighedsmotor 2 m 3 /s

12 12 Brand- og røgventilatorer RSV Isoleret centrifugalventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Installation uden for brandzonen Isoleret kabinet Lavt lydniveau Dynamisk afbalanceret i klasse G6,3 ISO 194 Part1 Testet iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. RSV brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standard temperaturen 55 C. RSV har bagudkrummet ventilatorhjul af galvaniseret stål. Kabinettet er af lakeret stålplade, farve RL 732 og isoleret med 8 mm mineraluld. Motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel; termistor eller termokontakt. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data RSV 63D4/F4 8D4-K/F4 8D4-M/F4 8D4-P/F4 1D4-P/F4 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 11 18, ,5 57 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Max. tilladt omgivelsestemperatur C Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO

13 Brand- og røgventilatorer 13 J C K B F I E G D H Mål RSV B C D E F G H I J K RSV 63D4/F ,5 81, RSV 8D4-K/F RSV 8D4-M/F RSV 8D4-P/F RSV 1D4-P/F Kapacitetsdiagram m 3 /h 63D4/F4 8D4-K/F4 8D4-M/F4 8D4-P/F4 1D4-P/F4 1-hastighedsmotor m 3 /s RSV kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, K = lille motor.

14 14 Brand- og røgventilatorer WV/WVI Centrifugalventilatorer brandgas 4 C og 6 C WV centrifugalventilator. Fælles egenskaber for WV og WVI Brand- og røgventilator for montering på væg Stort udvalg af tilbehør 4 C/2 h 6 C/2 h Certificeret iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. WV og WVI brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 55 C. Begge typer har versioner, som er godkendt til hhv. 4 C/2 h og 6 C/2 h. WV er beregnet til udendørs monte- ring og WVI har lydisoleret motor til installation indendørs. De 2 centrifugalventilatorer har samme opbygning og derfor samme kapaciteter. Ventilatorerne er certificeret til horisontal installation med motor nedad. Kabi nettet er fremstillet af pulverlakeret stål, RL 732. Konsollen består af galvaniseret stål. Ventilator hjulet er bagudkrummet. Ved 4 C/2 h er bladene af galvaniseret stål. Ved 6 C/2 h er hjulet af rustfri stål. Motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel; termistor eller termokontakt. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. WVI isoleret centrifugalventilator. WVI egenskaber Motoren er lydisoleret og WVI kan derfor installeres indendørs, og den kan placeres i brandzonen. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. På suge siden kan rund eller rektangulær kanal tilsluttes. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data WV/WVI 4D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D6 1D6 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 2,7 3,6 6, Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 68/57 75/64 77/66 78/67 85/74 78/67 83/72 Vægt WV/WVI kg 48 64/92 81/ /23 321/289 47/477 Isoleringsklasse, motor F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

15 Brand- og røgventilatorer 15 WV C WVI C D D B E F J øg J K øm H K øm H L I L I Mål WV/WVI B C D E F øg H I J K L øm WV/WVI 4D WV/WVI 45D WV/WVI 56D WV/WVI 63D4-K WV/WVI 63D WV/WVI 8D WV/WVI 1D Kapacitetsdiagram m 3 /h 4D4 45D4 1-hastighedsmotor 56D4 63D4-K 63D4 8D6 1D6 3 5, m 3 /s WV/WVI kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset.

16 16 Brand- og røgventilatorer DVG-H/V-EC/F4 Tagventilator med EC-motor brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN1211-3, 22-6 ved TÛV Süd (DVG-V 4 EC, 3 C/2 h og 4 C/1 h ved DBI, Danmark) Ved kontinuerlig drift 12 C Op til 8 C på medie ved stilstand Horisontalt eller vertikalt afkast EC-motor, velegnet til regulering -1 V styresignal. DVG-EC bliver brugt til daglig ventilation samt til at fjerne røggas i tilfælde af brand. DVG-V 4 EC kan ligeledes bruges som daglig ventilator samt til røgventilator, hvor den kan klare 4 C i en time i henhold til DS Kabinettet er fremstillet af søvandsbestandigt aluminium. Konsollen består af galvaniseret stål. Det bagudkrummede ventilatorhjul er af galvaniseret stål. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. Se taggennemføring til DVG-V/H-EC/F4 på side 22. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk.

17 Brand- og røgventilatorer 17 Mål DVG-H/V-EC/F4 B C D E DVG-H B DVG-V B DVG-H/V 355 EC DVG-H/V 4 EC DVG-H/V 45 EC C C DVG-H/V 56 EC DVG-H/V 63 EC DVG-H/V 8 EC D E Kapacitetsdiagram 355 EC 4 EC 45 EC 56 EC 63 EC 8 EC m 3 /h m 3 /s Tekniske data DVG-H/V-EC/F4 355 EC 4 EC 45 EC 56 EC 63 EC 8 EC Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,8 3,1 4, 3,8 8, 7,7 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C Max. lufttemperatur i 6 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 56/5 62/55 65/58 72/67 75/69 74/66 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F B F F F F Tæthedsklasse, motor IP Trykstyring CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON

18 18 Brand- og røgventilatorer DVG-H/V Tagventilator brandgas 4 C DVG-H tagventilator med horisontalt afkast. Brand- og røgventilator 4 C/2 h Serviceafbryder Stort udvalg af tilbehør Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. DVG brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 12 C. Kabinettet er fremstillet af søvandsbestandigt aluminium. Konsollen består af galvaniseret stål. Det bagudkummede ventilatorhjul er af galvaniseret stål. Moto ren køles via en isoleret udeluftkanal. Termisk motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Se taggennemføring til DVG- H/V på side 22. DVG-V tagventilator med vertikalt afkast. DVG-H = Horisontalt afkast. DVG-V = Vertikalt afkast. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data DVG-H/V 315D4 355D4 4D4-S 4D4 45D4 5D4-S 5D4 56D4 63D4-S 63D4 8D6 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2,7 3,6 5 6,9 8,7 12,6 Maksimal luftmængde H/V m 3 /h 26/ / / / / / / / / / / 25.5 Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 5/55 59/56 6/59 63/62 67/65 68/66 71/7 75/72 74/71 78/75 81/72 Vægt DVG-H/DVG-V kg 45/47 48/5 53/56 53/56 61/65 14/15 14/ /138 14/146 25/212 Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

19 Brand- og røgventilatorer 19 DVG-H B DVG-H/V DVG-V B C C E 24 max D Mål DVG-H/V B C D E DVG-H/V 315D DVG-H/V 355D DVG-H/V 4D4-S DVG-H/V 4D DVG-H/V 45D DVG-H/V 5D4-S DVG-H/V 5D DVG-H/V 56D DVG-H/V 63D4-S DVG-H/V 63D DVG-H/V 8D Kapacitetsdiagram m 3 /h 315D4 1-hastighedsmotor 355D4 4D4-S 4D4 45D4 5D4-S 5D4 56D4 63D4-S 63D4 8D DVG-H/V kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, S = lille motor. m 3 /s

20 2 Brand- og røgventilatorer DVV Tagventilator brandgas 4 C og 6 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h 6 C/2 h Vertikalt afkast Korrosionsklasse C4 Stort udvalg af tilbehør Certificeret iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. DVV brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 55 C. Det ottekantede kabinet er fremstillet af aluminium i korrosionsklasse C4. Konsollen består af galvaniseret stål. Ventilator hjulet er bagudkrummet og af galvaniseret stål ved 4 C/2 h og rustfrit stål ved 6 C/2 h. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. Termisk motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. lle DVV str. 8 og 1 leveres med sikkerhedsafbryder type REV. Se taggennemføring til DVV side 22. Klapper for snelast type FSL iht. klasse SL 1 kan bestilles. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data DVV 4D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D4-K 8D4-M 8D4-P 1D8 1D6 1D4-P Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 2,7 3,6 6, , ,5 12, Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 63/52 66/56 69/59 71/63 75/69 76/7 8/72 83/75 66/58 74/66 9/79 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6

21 Brand- og røgventilatorer 21 Mål G H B øe ød F I DVV B ød øe F G H I DVV 4D DVV 45D DVV 56D DVV 63D4-K DVV 63D DVV 8D4-K DVV 8D4-M DVV 8D4-P DVV 1D DVV 1D DVV 1D4-P G H B øe ød F I Kapacitetsdiagram 45D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D4-K 8D4-M 1D8 8D4-P 1D6 1D4-P m 3 /h 3 5, DVV kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, K= lille motor, M = medium motor, P = stor motor. 1-hastighedsmotor 16 m 3 /s

22 22 Brand- og røgventilatorer Taggennemføringer og tilbehør FDGE/F taggennemføring (DVG) FDVE/F taggennemføring (DVV) SG/F overgangsstykke (DVG) SK/F overgangsstykke (DVV) VKG/F overtryksspjæld (DVG) VKV/F overtryksspjæld (DVV) FLXB fleksibel forbindelse FDVE/F taggennemføring til DVV Taggennemføringen er fremstillet af galvaniseret stål med isolering af mineraluld med vlies samt perforeret plade. Taggennemføringen er egnet til tag med en hældning på op til 2. Taggennemføringen leveres komplet med popnuts i bunden til fastgørelse af kanal. Max. tilladt temperatur er 6 C. H = 75 til 95 mm. FDGE/F taggennemføring til DVG Taggennemføringen er fremstillet af galvaniseret stål med isolering af mineraluld med vlies samt perforeret plade. Taggennemføringen er egnet til tag med en hældning på op til 3. Taggennemføringen leveres komplet med popnuts i bunden til fastgørelse til kanal. Max. tilladt temperatur er 6 C. H = 12. FLXB brandgodkendt fleksibel forbindelse for brandsikring FLXB brandgodkendt fleksibel forbindelse kan anvendes mellem ventilator og ventilationskanalerne på suge- og afkastsiden for at undgå overførsel af eventuelle vibrationer til kanalsystemet. FLXB er specialopbygget af materialer, som overholder klasse 2-s1,d i henhold til DS 428:4.

23 Brand- og røgventilatorer 23 utomatik BR-2 brandsikringsautomatik Cebocon 1 konstanttrykregulator Danfoss DFO frekvensomformer BR-2 brandsikringsautomatik I DS er der krav om, at en røgventilator skal motioneres mindst en gang om ugen, hvis den ikke anvendes som daglig ventilator og dermed kører konstant. Til dette formål kan Systemair tilbyde brandsikringsautomatik type BR-2, som indeholder alle de lovpligtige funktioner. Derud over er det muligt at indregulere røgventilatoren til et ønsket konstant tryk direkte fra brandsikringsautomatikken. Der benyttes en DTP differenstryktransmitter, som leveres med målestuds i metal samt måleslange. Cebocon 1 konstanttrykregulator til EC-motorer Hvis røgventilatoren benyttes som daglig ventilator, kan man benytte en konstanttrykregulator for regulering af trykket i kanalsystemet. Cebocon 1 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært anvendes til fastholdelse af et konstant tryk i ventilationsanlæg med hastighedsregulerbare ventilatorer, der kan styres med et -1 V signal. Danfoss DFO frekvensomformer Frekvensomformer for trinløs hastighedsregulering af 3-fasede ventilatorer. Kan monteres direkte på væggen.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger. Brand- og røgventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger. Brand- og røgventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Brand- og røgventilatorer 2 Brand- og røgventilatorer Danvent DV A modular air handling unit

Læs mere

Ventilatorer med EC-motor

Ventilatorer med EC-motor Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Ventilatorer med EC-motor Energioptimerede og miljøvenlige 2 Ventilatorer med EC-motor Fordele med

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK Taggennemføringer 2 TGIR/TGIK taggennemføringer TFSR-EC/TFSR tagventilator TFSR-EC tagventilator

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Navn: MUB 025 355EC DK varenr.: 32110 Version: 90 luftstrøm

Navn: MUB 025 355EC DK varenr.: 32110 Version: 90 luftstrøm MUB 25 355EC-DK varenr. 3211 Document type: Product card Document date: 212-6-29 Generated by: Systemair online katalog Version: 9 luftstrøm Beskrivelse 1 % regulerbar Indbygget elektronisk motorbeskyttelse

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TFSR tagventilator TFSR tagventilator TFSR tagventilator. TFSR tagventilator kan åbnes helt. Tagventilator

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Luftfordelingskomponenter 2 Luftfordelingskomponenter Lovkrav, armaturer Brandnorm DS 428.4 Armaturer

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575 KVKE 200 EC varenr. 2575 Document type: Product card Document date: 2012-11-13 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse EC- motorer har højere virkningsgrad 100% regulerbar Indbygget regulator

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-12 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Indhold Cebovent; Central boligventilation.............................................

Læs mere

Navn: DVG V 355EC/F400 varenr.: 95256

Navn: DVG V 355EC/F400 varenr.: 95256 DVG-V 355EC/F400 varenr. 95256 Document type: Product card Document date: 2012-11-12 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006 Novenco Impulsventilatorer Novax Juni 2006 Produktfakta Produkt Ovale Novenco impulsventilatorer produceres i henholdsvis envejs (AUO) og reversible (ARO) udgaver. Anvendelse Impulsventilatorerne anvendes

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LEF/MEF 250-630 samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg

Brandsikring af ventilationsanlæg Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Brandsikring af ventilationsanlæg Systemløsninger Brandsikring af ventilationsanlæg Ved brandsikring af

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Ventilatorer Datablad Rev. 3-2013 HVF serien HVF Serien - teknisk beskrivelse Indløbs-studs med gummitætning Udløbs-studs med gummitætning Ventilatorhus, galvaniseret og

Læs mere

STOR YDELSE, PÅLIDELIGE, EFFEKTIVE REN LUFT - REN FORNUFT

STOR YDELSE, PÅLIDELIGE, EFFEKTIVE REN LUFT - REN FORNUFT EC-Ventilatorer Smart måde at håndtere luft på STOR YDELSE, PÅLIDELIGE, EFFEKTIVE REN LUFT - REN FORNUFT Geovent A/S har et bredt sortiment af EC-ventilatorer til mange forskellige opgaver KANALVENTILATORER:

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner VENTILATOR LEF/MEF 250-630 - samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

LEF/MEF LEX/MEX ATEX versioner

LEF/MEF LEX/MEX ATEX versioner Ventilator LEF/MEF 250-630 - LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger EC-ventilatorer Udsugningsløsninger 2 EC-ventilatorer Udsugningsløsninger Lovgivning I de fleste byggerier

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/1-2014) www.flexair.dk 804W85 WPA-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 950 m3/t.. Max vakuum: 800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm. Kr.

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Prisliste. Januar 2015

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Prisliste. Januar 2015 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Systemløsninger Prisliste Januar 2015 Teknisk salg Teknisk rådgivning 87 38 75 00 Mandag-torsdag: kl. 8.00 16.00 Fredag: kl. 8.00

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere

LSFG/MSFG LSX/MSX ATEX versioner

LSFG/MSFG LSX/MSX ATEX versioner Ventilator LSFG/MSFG 146-250 - LSX/MSX ATEX versioner GEOVENT centrifugalventilator LSFG og MSFG med fremadkrummede skovle anvendes til procesudsugning indenfor industrien eller til komfortventilation

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/5-2016) www.flexair.dk er 804W14 WPA-3-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 1500 m3/t.. Max vakuum: 1000 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TAGVENTILATOR SMHA HATCH

TAGVENTILATOR SMHA HATCH FIRE SAFETY AIR MOVEMENT BRANDVENTILATORER TAGVENTILATOR» TEKNISK KATALOG 2 Tagventilator - Tekniske data INDHOLD PRODUKTOVERSIGT... 3 FAKTA... 4-5 KONSTRUKTION... 6 SPECIFIKATION... 7 UDVÆLGELSE... 8

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Lagerførte HTJM aksialventilatorer, F300

Lagerførte HTJM aksialventilatorer, F300 Lagerførte HTJM aksialventilatorer, F300 Nøgleord Justérbare Aerofoil aluminium ventilatorskovle, der muliggør en finjustering af skovlvinkel Motoren er velegnet til hastighedskontrol med frekvensomformer

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, mellemstore

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, mellemstore Plast-centrifugalventilatorer Type HF, mellemstore Teknisk dokumentation Ejnar A. Wilson A/S Ingeniør-, Handels-, og Produktionsvirksomhed Oversigt over det komplette plast-ventilator program Det komplette

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LSFG/MSFG 146 til samt LSX/MSX ATEX versioner GEOVENT centrifugalventilator LSFG og MSFG med fremadkrummede skovle anvendes til procesudsugning indenfor industrien eller til komfortventilation

Læs mere

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR INDHOLD: VVR-vægventilator VVR VVR-vægventilator Hent alle produktdata om VVR vægventilator Kapacitet - overblik VVR Kapacitet m3/h Min. Max. VVR160-4-1 60 370 VVR200-4-1 130 860 VVR250-4-1EC 250 1670

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/1-2013) www.flexair.dk er 804W85 WP-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 1500 m3/t.. Max vakuum: 1000 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Ventilationsprodukter

Ventilationsprodukter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Ventilationsprodukter VM Bjerget, København 2 Ventilationsprodukter Fordele Systemair med EC-motorer

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Datablad Rev.85-8-2011 Axial-ventilatorer HVA serien HVA Serien - teknisk beskrivelse Luftretning Montageflange Montageflange 1m forsyningskabel Motor Motorflange Axialvinge

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Kanalventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Kanalventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Kanalventilatorer Montagebøjler, FK Tæt ventilatorhus Studslængde fra 5 mm 8 mm neopren indlæg for

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Prisliste - Punktsugearme

Prisliste - Punktsugearme CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Prisliste - Punktsugearme (Gældende pr. 1/1-2014) www.flexair.dk Prisliste - Sugearme ERGO Sugearme ø100 mm. 811R50 ERGO-M/Z-1,5 Tilslutning ø100 mm. Rækkevidde: 1,5 mtr. Vægt

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Lindab CBU/CBUV/BSV. Kanalventilator CBU. Beskrivelse CBUV BSV. Bestilling

Lindab CBU/CBUV/BSV. Kanalventilator CBU. Beskrivelse CBUV BSV. Bestilling Kanalventilator U/UV/SV U UV SV Kanalventilatorerne type U/UV er primært beregnet til mindre ventilationsanlæg eller som hjælpeventilatorer. Såvel type U som UV er radialventilatorer, der leveres færdigkoblet

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Centrifugalventilatorer HVB serien Datablad K ku an nd og et så ilp fr as em se s t til sp le ec s e ifi ft ka er tio ne r Rev.84-5-2012 HVB Serien - teknisk beskrivelse

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Brandsikring. af ventilationssystemer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Brandsikring. af ventilationssystemer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Brandsikring af ventilationssystemer 2 Brandsikring DS 428.4 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Prisliste. Januar 2017

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Prisliste. Januar 2017 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Systemløsninger Prisliste Januar 2017 2 Systemair prisliste 2017 Teknisk salg Teknisk rådgivning 87 38 75 00 Mandag-torsdag: kl.

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere

ØLAND A/S TOTALVENTILATION

ØLAND A/S TOTALVENTILATION ØLAND TOTALVENTILATION kunststofventilatorer rust- syrefast med B-hjul trykside kanal flex spændebånd id kanal flex spændebånd vibrationsdæmpere 70 20 19 11 ØLAND A/S TOTALVENTILATION WWW.ØLAND.DK Remtrukne

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

W E N T YL AC YJ N E J PRODUKTKATALOG VENTILATORER VENTILATORER FILTERANLÆG UDSUGNINGSARME AUTOGASUDSUGNING. www.flexair.dk

W E N T YL AC YJ N E J PRODUKTKATALOG VENTILATORER VENTILATORER FILTERANLÆG UDSUGNINGSARME AUTOGASUDSUGNING. www.flexair.dk CENTRUM TECHNIKI W E N T YL AC YJ N E J PRODUKTKATALOG VENTILATORER VENTILATORER FILTERANLÆG UDSUGNINGSARME AUTOGASUDSUGNING www.flexair.dk Anvendelse type "SMART" er en ny generation af ventilatorer,

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler Opfylder kravene til et RES-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io)

Læs mere

31-003 31-004 31-005 31-006 0,81 1,30 0,81 1,30 1,40 2,25 32-001 32-002 32-003 32-004 32-005 32-006 0,93 1,30 0,93 1,30 1,61 2,25

31-003 31-004 31-005 31-006 0,81 1,30 0,81 1,30 1,40 2,25 32-001 32-002 32-003 32-004 32-005 32-006 0,93 1,30 0,93 1,30 1,61 2,25 GEOVENT centrifugalventilator LSFG og MSFG med fremadkrummede skovle anvendes til procesudsugning indenfor Industrien eller til komfortventilation afhængig af variant. Ventilatoren er udført i % varmgalvaniseret

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Brandsikring. Brandsikring. af ventilationssystemer. www.brandvent.dk

Brandsikring. Brandsikring. af ventilationssystemer. www.brandvent.dk Brandsikring Brandsikring af ventilationssystemer www.brandvent.dk DS 428.3 Systemair har det komplette program af komponenter inden for brandsikring af ventilationsanlæg. I denne brochure vil der være

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret lavenergi ventilator med høj virkningsgrad. 7 størrelser med kapacitet fra 3m3/h (83 l/s) til 18 m3/h (5 l/s) Opfylder gældene lovkrav Lavt energiforbrug Lodret afkast

Læs mere

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S OPFYLDER KRAVENE EFTER STANDARDER: Certificeret i henhold til PN-EN 15650 (ventilation for bygninger - brandspjæld). Klassificeret i henhold til PN-EN 13501-3 (Brand klassifikation af konstruktion produkter

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brandsikring. af ventilationssystemer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brandsikring. af ventilationssystemer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brandsikring af ventilationssystemer 2 Brandsikring DS 428:4 Norm for brandtekniske foranstaltninger

Læs mere

Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger

Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger Ventilationen i mange etageboliger er ofte mangelfuld udstyret med utidssvarende ventilationsløsninger. 2 Indhold Opbygning af kanalsystemet

Læs mere

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse Røgspjæld EKO-SRB1 Beskrivelse Røgspjæld EKO-SRB1 er et P- og CE-godkendt spjæld i klasse E60, som er beregnet til at forhindre spredning af røggasser i ventilationskanalens gennembrydning af en brandklassificeret

Læs mere

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side Centrifugalventilator med åben ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 Generelt Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPR-E-1 bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg

Læs mere

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Modelnr./ type. Produktionsår. side

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Modelnr./ type. Produktionsår. side Centrifugalventilator med åben ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Tagventilator ØLAND STEF-1 STEF-2 STEF-3 STEF-4 STEF-5 STEF-6 STEF-7. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Tagventilator ØLAND STEF-1 STEF-2 STEF-3 STEF-4 STEF-5 STEF-6 STEF-7. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning ØLAND Tagventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning STEF-1 STEF-2 STEF-3 STEF-4 STEF-5 STEF-6 STEF-7 ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3 Montering

Læs mere

Arbejdsområde: Max. tryk: 2.150Pa Max. luftmængde: 2.100m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side

Arbejdsområde: Max. tryk: 2.150Pa Max. luftmængde: 2.100m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side Centrifugalventilator med lukket ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende

Læs mere

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Teknisk dokumentation Ejnar A. Wilson A/S Ingeniør-, Handels- og Produktionsvirksomhed Teknisk Dokumentation marts 2004 Oversigt over det komplette plast-ventilator

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere