Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer

2 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN , DS DS/EN Standard: DS/EN Brandventilation Del 3 Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Beskrivelse: Denne europæiske standard specificerer regler og angiver metoder for test af mekaniske røg- og brandventilatorer, som skal monteres som en del af et mekanisk røg- og brandventilationssystem. DS af 211 Standard: DS af 211 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Beskrivelse: Denne standard indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlæg i brandteknisk henseende, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af ventilationsanlægget minimeres. Brand- og røgventilatorer Brand- og røgventilatorer anvendes primært til: Røgventileret system Røgudluftning Brandventilationsanlæg. Hvad er et røgventileret system En metode til at sikre mod brand- og røgspredning via kanalsystemet på ventilationsanlæg. Røgventilerede systemer udformet således, at røg, der trænger ind i kanalsystemet, bortledes til det fri via en røgventilator. Herved undgås, at røgen spredes via kanalsystemet til øvrige brandceller eller brandsektioner. Kravene til et røgventileret system er angivet i DS af 211. DS indeholder bl.a. krav til: Beregning af luftmængden og temperaturkrav Systemopbygning utomatik Elinstallation. Krav til ventilator: Røgventilatoren kan være udsugningsventilatoren for den normale drift eller en særskilt ventilator udelukkende for røgudsugning. Røgven tilatoren skal trykstyres til et konstant undertryk. Måleudtag til trykstyring skal være af metal. Luftmængde for et røgventileret system beregnes ud fra ventilationsanlæggets normale driftsluftmængder samt bygningens tæthed. Tempera turkrav til røgventilatoren beregnes ud fra den samlede luftmængde i forhold til den største luftmængde fra et rum, dog med et minimumskrav på 1 C. En røgventilator skal kunne modstå den forekommende temperatur i mindst 6 minutter. Beregningsmetoder for luftmængde og temperatur fremgår af DS Som røgventilator må anvendes: Ventilatorer certificerede iht. EN eller Ventilatorer hvor fabrikanten har dokumentet temperaturklassen på anden måde. Hvad er røgudluftning Røgudluftning er en foranstaltning, som kan benyttes af redningsberedskabet til at udlufte kold røg i tilfælde af brand. Røgudluftning kan have til formål at: udlufte redningsberedskabets primære adgangsveje, hvilket normalt er flugtvejstrapperne udlufte rum, der ikke via åbninger i tag eller ydervæg kan udluftes naturligt. Eksempler på afsnit, hvor det kan være nødvendigt at etablere røgudluftning, er kældre, skakte og tagrum. Kravene til røgudluftning er angivet i DBI retningslinie 27. DBI retningslinie 27 indeholder bl.a. krav til: Systemopbygning utomatik Elinstallation. Krav til ventilator: Luftmængde for røgudluftning fastsættes normalt ud fra et luftskifte på 6 gange i timen for det røgudluftede område. Ventilator for røgudluftning skal normalt være klassificeret til klasse F3 iht. DS/EN Brandventilation Del 3 Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Hvis brandventilatoren er konstrueret til installation i det fri, skal den være prøvet og klassificeret for snelast iht. klasse SL 1, og hvis den er forsynet med klapper eller jalousiriste, skal disse åbne på mindre end 3 sek. ved en belastning på 2 Pa.

3 Brand- og røgventilatorer 3 Hvad er brandventilation Et brandventilationsanlæg er et anlæg, der kan aflaste et rum eller en bygning for varme og røg. Brandventilation deles normalt op i tre hovedformål, som er afhængige af anvendelsen: Type 1: Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så personer kan benytte flugtvejene uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen og varmen. Type 2: Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så bygningsdelene bevarer deres bæreevne i størst muligt omfang og derved minimerer skader på bygning samt interiør. Type 3: Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag. Hovedformålet med denne type brandventilation er, at begrænse brandens omfang i store rum. Brandventilationen skal aflaste rummet for røg og varme således, at det bliver muligt at foretage en rimelig slukningsindsats. Kravene til brandventilation er angivet i DBI retningslinie 27. Krav til ventilator: Luftmængde for brandventilation fastsættes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Omfanget af denne brandtekniske dimensionering afhænger af, hvilke forhold der skal eftervises, men indeholder normalt minimum følgende: acceptkriterier, metodevalg, brandteknisk beregning, konsekvensanalyse og en følsomhedsanalyse. Brandventilatorer skal være prøvet og klassificeret iht. DS/EN Brandventilation Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Temperatur/tidsklassifikation bestemmes ud fra den brandtekniske beregning, dog anvendes klasse F2 ikke til brandventilation i Danmark. Hvis brandventilatoren er konstrueret til installation i det fri skal den være prøvet og klassificeret for snelast iht. klasse SL 1, og hvis den er forsynet med klapper eller jalousiriste, skal disse åbne på mindre end 3 sek. ved en belastning på 2 Pa. Systemairs sortiment Systemair har 3 typer brand- og røgventilatorer: centrifugalventilatorer MUB/F, KBR/F, RSV, WV/WVI tagventilatorer DVG-H/V, DVV aksialventilatorer XC/B/F. Systemair har 2 typer røgventilatorer: Isoleret røgventilator KBR/F-EC Tag-/røgventilator DVG-V-EC/F4 Disse kan anvendes til: Røgventileret system lle ventilatorer er certificeret til både normal drift og drift ved brand. Brand og røgventilatorer lle Systemair brand- og røgventilatorer er blevet certificeret ved det Tekniske Universitet, München eller LGI, Barcelona iht. EN CE certificering iht. EN1211-3, 22,6 ved TÜV Süd, München. Røgventilatorer lle Systemair røgventilatorer er blevet testet af Dansk Brandteknisk Institut (DBI) i forhold til DS 428:4 krav. DBI retningslinie 27 indeholder bl.a. krav til: Systemopbygning utomatik Elinstallation. Disse kan anvendes til: Røgventileret system Røgudluftning Brandventilationsanlæg.

4 4 Brand- og røgventilatorer KBR/F-EC Isoleret røgventilator 4 C med EC-motor Røgventilator RV 4 C/1 h 3 C/2 h 1% regulerbar Lavt elforbrug Lavt lydniveau Vedligeholdelsesfri og pålidelig Testet ved DBI Overholder DS KBR/F-EC kan bruges som daglig ventilator samt som røgventilator RV, hvor den kan klare op til 4 C i en time i henhold til DS 428:4. KBR/F-EC har bagudkrummet hjul af galvaniseret stål. Ventilatoren har en swing-out luge for nem inspektion og service. Åbningssiden kan nemt ændres fra højre til venstre. Kabinettet er af galvaniseret stål og isoleret med 5 mm mineraluld. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data KBR/F-EC 28 EC 315 EC 355 EC-K 355 EC 315 EC-L 355 EC-L Spænding V Frekvens Hz 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 Fase ~ Effekt W Strøm,5 2,1 2,1 3,3 5,7 3,9 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C Max. lufttemperatur i 6 min. C Lydtrykniveau ved 4 m/1 m db() 3/22 26/18 24/16 32/24 49/41 52/44 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F Tæthedsklasse motor IP Trykstyring CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON

5 Brand- og røgventilatorer 5 13 J C B øg E D L 5 øg H 35 5 Mål KBR/F-EC B C D E øg H J L KBR/F 28 EC 171, KBR/F 315 EC 187, KBR/F 355 EC-K 26, KBR/F 355 EC 26, KBR/F 315 EC-L 187, KBR/F 355 EC-L 26, Kapacitetsdiagram 28 EC 315 EC 355 EC-K 355 EC 315 EC-L 355 EC-L m 3 /h,5 1 1,5 m 3 /s

6 6 Brand- og røgventilatorer XC/B/F ksialventilator brandgas 3 C og 4 C Brand- og røgventilator 3 C/2 h XC/B 4 C/2 h XC/F Justerbare aerodynamiske venti latorvinger for størst mulig virkningsgrad Støbt alu-lejehus og alu-vinger Langt ventilatorhus i varmgalvaniseret stål i henhold til DIN EN ISO 1641 IP65 klemkasse på ydersiden af huset 1- eller 3-fasede motorer i IP55 isoleringsklasse F i henhold til EN 634-5/IEC 85 CE-certificeret iht. EN ved TÜF Süd, München. Systemair XC serien med langt ventilatorhus er en mellemtryks-aksialventilator i størrelser fra 315 til 2 mm i ventilatorvingediameter. De justerbare ventilatorvinger betyder stor ydelsesfleksibilitet og gør det muligt at tilpasse ventilatoren præcist og individuelt til det enkelte projekt. XC ventilatorerne er ydelsestestet i henhold til DIN ISO 581, DIN og MC på Systemairs testbænk. De indbyggede motorer er forsynet med PTC termistor for optimal beskyttelse af motor. lle motorer kan hastighedsreguleres med frekvensomformer. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data XC/B/F Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,5 1,5 1,5 3,2 3,2 3,2 4,5 4,5 4,5 4,5 Luftmængde, beregnet m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Max. tilladt omgivelsestemperatur C Vægt kg Isoleringsklasse, motor B B B B B B B B B B Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO Ventilatorerne er beregnet ved 25 Pa eksternt tryk (Ø Ø355 - Ø4) og ved 3 Pa (Ø45 til og med Ø9).

7 Brand- og røgventilatorer 7 Mål XC/B/F ødi øda ødl øtk zxød L hf E F bf K XC/B/F x9, XC/B/F x9, XC/B/F x9, zxød XC/B/F x9, XC/B/F x9, XC/B/F x ØDa ØDi ØDL ØTk XC/B/F x XC/B/F x hf XC/B/F x XC/B/F x XC/B/F x XC/B/F x K L bf E F Kapacitetsdiagram m 3 /h hastighedsmotor XC/B/F kan leveres med ydelser op til 21. m 3 /h. Kontakt Systemair for beregning. m 3 /s

8 8 Brand- og røgventilatorer MUB/F Isoleret boksventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Isoleret kabinet Lavt lydniveau Testet iht. EN ved LGI Barcelona CE-certificeret iht. EN ved LGI, Barcelona. MUB/F brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standard temperaturen 55 C. MUB/F har bagudkrummet ventilatorhjul af galvaniseret stål. fkastet kan nemt ændres fra at være lige gennem ventilatoren til at være vinkelret. Kabinettet er udført af galvaniseret stålplade og rammen er udført af stålprofil. Motoren er en høj-temperatur motor klassificeret til F 4/12 min. Ventilatoren har et skinnepanel, der beskytter isoleringen mod støv og snavs. Motoren kan leveres som 1-hastighedsmotor eller 2-hastighedsmotor. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data MUB/F 42 4D4 HT 42 45D4 HT 62 5D4 HT 62 56D4 HT 62 63D4 HT Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,43 1,63 3,26 4,58 8,58 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 38/3 41/33 5/42 53/45 59/51 Max. lufttemperatur i 12 min. C Vægt kg Isoleringsklasse, motor HC HC HC HC HC Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO

9 J Brand- og røgventilatorer 9 Mål MUB/F B C D Ø E Ø H Ø I J max MUB/F 42 4D4 HT MUB/F 42 45D4 HT MUB/F 62 5D4 HT MUB/F 62 56D4 HT MUB/F 62 63D4 HT Kapacitetsdiagram m 3 /h 42 4D4 HT 1-hastighedsmotor 42 45D4 HT 62 5D4 HT 62 56D4 HT 62 63D4 HT m 3 /s MUB/F kan også leveres med 6 polet samt 4/6 polet motor. D = 3-faset. I H E D C B

10 1 Brand- og røgventilatorer KBR/F Isoleret centrifugalventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Lydisoleret kabinet Hastighedsregulerbar Lavt lydniveau Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. Tekniske data I tilfælde af brand bruges KBR/F ventilatorerne til at fjerne røg. Under normal drift er standardtemperaturen op til 2 C. KBR/F har bagudkrummet hjul af galvaniseret stål, med undtagelse af størrelse 355, hvor hjulet er pulverlakeret, farve RL 95. Ventilatoren har en swing-out luge for nem inspektion og service. Åbningssiden kan nemt ændres fra højre til venstre. Kabinettet er af galvaniseret stål og isoleret med 5 mm mineraluld. KBR/F har en indbygget termokontakt med udtag for tilslutning af ekstern motorbeskyttelse (med undtagelse af størrelserne KBR 28 D2 og D2-2, som har en indbygget nulleder). Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. KBR/F 355E4 355E4/K 28D2 28DV 315DZ 315DV 355DZ/K 355DV/K 355DZ 355DV Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 2,1 2,1 1,24 1,39 3,4 1,39 5 1,88 6,5 1,88 Maksimal lufmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 44/33 42/31 44/36 33/25 51/43 36/28 54/46 41/33 54/46 41/33 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

11 Brand- og røgventilatorer J C B øg E D L 5 5 øg H 35 Mål KBR/F B C D E øg H J L KBR/F 355E4* 26, KBR/F 355E4/K* 26, KBR/F 28D2 171, KBR/F 28DV 171, KBR/F 315DZ 187, KBR/F 315DV 187, KBR/F 355DZ/K 26, KBR/F 355DV/K 26, KBR/F 355DZ 26, KBR/F 355DV 26, * 23V, 1-faset Kapacitetsdiagram 23V, 1-faset 4V, 3-faset E4/K 355E4 28DV 315DV 355DV/K 28D2 355DV 315DZ 355DZ/K 355DZ,5 1 1,5 KBR/F kan også leveres med 2-hastighedsmotor. E = 1-faset, D = 3-faset, Z = 2 polet, V = 4 poler, K = lille motor. 8 m 3 /h 1-hastighedsmotor 2 m 3 /s

12 12 Brand- og røgventilatorer RSV Isoleret centrifugalventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Installation uden for brandzonen Isoleret kabinet Lavt lydniveau Dynamisk afbalanceret i klasse G6,3 ISO 194 Part1 Testet iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. RSV brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standard temperaturen 55 C. RSV har bagudkrummet ventilatorhjul af galvaniseret stål. Kabinettet er af lakeret stålplade, farve RL 732 og isoleret med 8 mm mineraluld. Motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel; termistor eller termokontakt. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data RSV 63D4/F4 8D4-K/F4 8D4-M/F4 8D4-P/F4 1D4-P/F4 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 11 18, ,5 57 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Max. tilladt omgivelsestemperatur C Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO

13 Brand- og røgventilatorer 13 J C K B F I E G D H Mål RSV B C D E F G H I J K RSV 63D4/F ,5 81, RSV 8D4-K/F RSV 8D4-M/F RSV 8D4-P/F RSV 1D4-P/F Kapacitetsdiagram m 3 /h 63D4/F4 8D4-K/F4 8D4-M/F4 8D4-P/F4 1D4-P/F4 1-hastighedsmotor m 3 /s RSV kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, K = lille motor.

14 14 Brand- og røgventilatorer WV/WVI Centrifugalventilatorer brandgas 4 C og 6 C WV centrifugalventilator. Fælles egenskaber for WV og WVI Brand- og røgventilator for montering på væg Stort udvalg af tilbehør 4 C/2 h 6 C/2 h Certificeret iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. WV og WVI brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 55 C. Begge typer har versioner, som er godkendt til hhv. 4 C/2 h og 6 C/2 h. WV er beregnet til udendørs monte- ring og WVI har lydisoleret motor til installation indendørs. De 2 centrifugalventilatorer har samme opbygning og derfor samme kapaciteter. Ventilatorerne er certificeret til horisontal installation med motor nedad. Kabi nettet er fremstillet af pulverlakeret stål, RL 732. Konsollen består af galvaniseret stål. Ventilator hjulet er bagudkrummet. Ved 4 C/2 h er bladene af galvaniseret stål. Ved 6 C/2 h er hjulet af rustfri stål. Motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel; termistor eller termokontakt. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. WVI isoleret centrifugalventilator. WVI egenskaber Motoren er lydisoleret og WVI kan derfor installeres indendørs, og den kan placeres i brandzonen. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. På suge siden kan rund eller rektangulær kanal tilsluttes. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data WV/WVI 4D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D6 1D6 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 2,7 3,6 6, Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 68/57 75/64 77/66 78/67 85/74 78/67 83/72 Vægt WV/WVI kg 48 64/92 81/ /23 321/289 47/477 Isoleringsklasse, motor F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

15 Brand- og røgventilatorer 15 WV C WVI C D D B E F J øg J K øm H K øm H L I L I Mål WV/WVI B C D E F øg H I J K L øm WV/WVI 4D WV/WVI 45D WV/WVI 56D WV/WVI 63D4-K WV/WVI 63D WV/WVI 8D WV/WVI 1D Kapacitetsdiagram m 3 /h 4D4 45D4 1-hastighedsmotor 56D4 63D4-K 63D4 8D6 1D6 3 5, m 3 /s WV/WVI kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset.

16 16 Brand- og røgventilatorer DVG-H/V-EC/F4 Tagventilator med EC-motor brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN1211-3, 22-6 ved TÛV Süd (DVG-V 4 EC, 3 C/2 h og 4 C/1 h ved DBI, Danmark) Ved kontinuerlig drift 12 C Op til 8 C på medie ved stilstand Horisontalt eller vertikalt afkast EC-motor, velegnet til regulering -1 V styresignal. DVG-EC bliver brugt til daglig ventilation samt til at fjerne røggas i tilfælde af brand. DVG-V 4 EC kan ligeledes bruges som daglig ventilator samt til røgventilator, hvor den kan klare 4 C i en time i henhold til DS Kabinettet er fremstillet af søvandsbestandigt aluminium. Konsollen består af galvaniseret stål. Det bagudkrummede ventilatorhjul er af galvaniseret stål. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. Se taggennemføring til DVG-V/H-EC/F4 på side 22. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk.

17 Brand- og røgventilatorer 17 Mål DVG-H/V-EC/F4 B C D E DVG-H B DVG-V B DVG-H/V 355 EC DVG-H/V 4 EC DVG-H/V 45 EC C C DVG-H/V 56 EC DVG-H/V 63 EC DVG-H/V 8 EC D E Kapacitetsdiagram 355 EC 4 EC 45 EC 56 EC 63 EC 8 EC m 3 /h m 3 /s Tekniske data DVG-H/V-EC/F4 355 EC 4 EC 45 EC 56 EC 63 EC 8 EC Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,8 3,1 4, 3,8 8, 7,7 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C Max. lufttemperatur i 6 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 56/5 62/55 65/58 72/67 75/69 74/66 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F B F F F F Tæthedsklasse, motor IP Trykstyring CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON

18 18 Brand- og røgventilatorer DVG-H/V Tagventilator brandgas 4 C DVG-H tagventilator med horisontalt afkast. Brand- og røgventilator 4 C/2 h Serviceafbryder Stort udvalg af tilbehør Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. DVG brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 12 C. Kabinettet er fremstillet af søvandsbestandigt aluminium. Konsollen består af galvaniseret stål. Det bagudkummede ventilatorhjul er af galvaniseret stål. Moto ren køles via en isoleret udeluftkanal. Termisk motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Se taggennemføring til DVG- H/V på side 22. DVG-V tagventilator med vertikalt afkast. DVG-H = Horisontalt afkast. DVG-V = Vertikalt afkast. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data DVG-H/V 315D4 355D4 4D4-S 4D4 45D4 5D4-S 5D4 56D4 63D4-S 63D4 8D6 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2,7 3,6 5 6,9 8,7 12,6 Maksimal luftmængde H/V m 3 /h 26/ / / / / / / / / / / 25.5 Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 5/55 59/56 6/59 63/62 67/65 68/66 71/7 75/72 74/71 78/75 81/72 Vægt DVG-H/DVG-V kg 45/47 48/5 53/56 53/56 61/65 14/15 14/ /138 14/146 25/212 Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

19 Brand- og røgventilatorer 19 DVG-H B DVG-H/V DVG-V B C C E 24 max D Mål DVG-H/V B C D E DVG-H/V 315D DVG-H/V 355D DVG-H/V 4D4-S DVG-H/V 4D DVG-H/V 45D DVG-H/V 5D4-S DVG-H/V 5D DVG-H/V 56D DVG-H/V 63D4-S DVG-H/V 63D DVG-H/V 8D Kapacitetsdiagram m 3 /h 315D4 1-hastighedsmotor 355D4 4D4-S 4D4 45D4 5D4-S 5D4 56D4 63D4-S 63D4 8D DVG-H/V kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, S = lille motor. m 3 /s

20 2 Brand- og røgventilatorer DVV Tagventilator brandgas 4 C og 6 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h 6 C/2 h Vertikalt afkast Korrosionsklasse C4 Stort udvalg af tilbehør Certificeret iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. DVV brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 55 C. Det ottekantede kabinet er fremstillet af aluminium i korrosionsklasse C4. Konsollen består af galvaniseret stål. Ventilator hjulet er bagudkrummet og af galvaniseret stål ved 4 C/2 h og rustfrit stål ved 6 C/2 h. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. Termisk motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. lle DVV str. 8 og 1 leveres med sikkerhedsafbryder type REV. Se taggennemføring til DVV side 22. Klapper for snelast type FSL iht. klasse SL 1 kan bestilles. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data DVV 4D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D4-K 8D4-M 8D4-P 1D8 1D6 1D4-P Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 2,7 3,6 6, , ,5 12, Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 63/52 66/56 69/59 71/63 75/69 76/7 8/72 83/75 66/58 74/66 9/79 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6

21 Brand- og røgventilatorer 21 Mål G H B øe ød F I DVV B ød øe F G H I DVV 4D DVV 45D DVV 56D DVV 63D4-K DVV 63D DVV 8D4-K DVV 8D4-M DVV 8D4-P DVV 1D DVV 1D DVV 1D4-P G H B øe ød F I Kapacitetsdiagram 45D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D4-K 8D4-M 1D8 8D4-P 1D6 1D4-P m 3 /h 3 5, DVV kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, K= lille motor, M = medium motor, P = stor motor. 1-hastighedsmotor 16 m 3 /s

22 22 Brand- og røgventilatorer Taggennemføringer og tilbehør FDGE/F taggennemføring (DVG) FDVE/F taggennemføring (DVV) SG/F overgangsstykke (DVG) SK/F overgangsstykke (DVV) VKG/F overtryksspjæld (DVG) VKV/F overtryksspjæld (DVV) FLXB fleksibel forbindelse FDVE/F taggennemføring til DVV Taggennemføringen er fremstillet af galvaniseret stål med isolering af mineraluld med vlies samt perforeret plade. Taggennemføringen er egnet til tag med en hældning på op til 2. Taggennemføringen leveres komplet med popnuts i bunden til fastgørelse af kanal. Max. tilladt temperatur er 6 C. H = 75 til 95 mm. FDGE/F taggennemføring til DVG Taggennemføringen er fremstillet af galvaniseret stål med isolering af mineraluld med vlies samt perforeret plade. Taggennemføringen er egnet til tag med en hældning på op til 3. Taggennemføringen leveres komplet med popnuts i bunden til fastgørelse til kanal. Max. tilladt temperatur er 6 C. H = 12. FLXB brandgodkendt fleksibel forbindelse for brandsikring FLXB brandgodkendt fleksibel forbindelse kan anvendes mellem ventilator og ventilationskanalerne på suge- og afkastsiden for at undgå overførsel af eventuelle vibrationer til kanalsystemet. FLXB er specialopbygget af materialer, som overholder klasse 2-s1,d i henhold til DS 428:4.

23 Brand- og røgventilatorer 23 utomatik BR-2 brandsikringsautomatik Cebocon 1 konstanttrykregulator Danfoss DFO frekvensomformer BR-2 brandsikringsautomatik I DS er der krav om, at en røgventilator skal motioneres mindst en gang om ugen, hvis den ikke anvendes som daglig ventilator og dermed kører konstant. Til dette formål kan Systemair tilbyde brandsikringsautomatik type BR-2, som indeholder alle de lovpligtige funktioner. Derud over er det muligt at indregulere røgventilatoren til et ønsket konstant tryk direkte fra brandsikringsautomatikken. Der benyttes en DTP differenstryktransmitter, som leveres med målestuds i metal samt måleslange. Cebocon 1 konstanttrykregulator til EC-motorer Hvis røgventilatoren benyttes som daglig ventilator, kan man benytte en konstanttrykregulator for regulering af trykket i kanalsystemet. Cebocon 1 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært anvendes til fastholdelse af et konstant tryk i ventilationsanlæg med hastighedsregulerbare ventilatorer, der kan styres med et -1 V signal. Danfoss DFO frekvensomformer Frekvensomformer for trinløs hastighedsregulering af 3-fasede ventilatorer. Kan monteres direkte på væggen.

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator 5/9/DA/6 Volumenstrømsregulator for konstante volumenstrømssystemer serie R Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 www.troxdanmark.dk DK-2990 Nivå e-mail niv@troxdanmark.dk

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere