Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer

2 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN , DS DS/EN Standard: DS/EN Brandventilation Del 3 Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Beskrivelse: Denne europæiske standard specificerer regler og angiver metoder for test af mekaniske røg- og brandventilatorer, som skal monteres som en del af et mekanisk røg- og brandventilationssystem. DS af 211 Standard: DS af 211 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Beskrivelse: Denne standard indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlæg i brandteknisk henseende, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af ventilationsanlægget minimeres. Brand- og røgventilatorer Brand- og røgventilatorer anvendes primært til: Røgventileret system Røgudluftning Brandventilationsanlæg. Hvad er et røgventileret system En metode til at sikre mod brand- og røgspredning via kanalsystemet på ventilationsanlæg. Røgventilerede systemer udformet således, at røg, der trænger ind i kanalsystemet, bortledes til det fri via en røgventilator. Herved undgås, at røgen spredes via kanalsystemet til øvrige brandceller eller brandsektioner. Kravene til et røgventileret system er angivet i DS af 211. DS indeholder bl.a. krav til: Beregning af luftmængden og temperaturkrav Systemopbygning utomatik Elinstallation. Krav til ventilator: Røgventilatoren kan være udsugningsventilatoren for den normale drift eller en særskilt ventilator udelukkende for røgudsugning. Røgven tilatoren skal trykstyres til et konstant undertryk. Måleudtag til trykstyring skal være af metal. Luftmængde for et røgventileret system beregnes ud fra ventilationsanlæggets normale driftsluftmængder samt bygningens tæthed. Tempera turkrav til røgventilatoren beregnes ud fra den samlede luftmængde i forhold til den største luftmængde fra et rum, dog med et minimumskrav på 1 C. En røgventilator skal kunne modstå den forekommende temperatur i mindst 6 minutter. Beregningsmetoder for luftmængde og temperatur fremgår af DS Som røgventilator må anvendes: Ventilatorer certificerede iht. EN eller Ventilatorer hvor fabrikanten har dokumentet temperaturklassen på anden måde. Hvad er røgudluftning Røgudluftning er en foranstaltning, som kan benyttes af redningsberedskabet til at udlufte kold røg i tilfælde af brand. Røgudluftning kan have til formål at: udlufte redningsberedskabets primære adgangsveje, hvilket normalt er flugtvejstrapperne udlufte rum, der ikke via åbninger i tag eller ydervæg kan udluftes naturligt. Eksempler på afsnit, hvor det kan være nødvendigt at etablere røgudluftning, er kældre, skakte og tagrum. Kravene til røgudluftning er angivet i DBI retningslinie 27. DBI retningslinie 27 indeholder bl.a. krav til: Systemopbygning utomatik Elinstallation. Krav til ventilator: Luftmængde for røgudluftning fastsættes normalt ud fra et luftskifte på 6 gange i timen for det røgudluftede område. Ventilator for røgudluftning skal normalt være klassificeret til klasse F3 iht. DS/EN Brandventilation Del 3 Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Hvis brandventilatoren er konstrueret til installation i det fri, skal den være prøvet og klassificeret for snelast iht. klasse SL 1, og hvis den er forsynet med klapper eller jalousiriste, skal disse åbne på mindre end 3 sek. ved en belastning på 2 Pa.

3 Brand- og røgventilatorer 3 Hvad er brandventilation Et brandventilationsanlæg er et anlæg, der kan aflaste et rum eller en bygning for varme og røg. Brandventilation deles normalt op i tre hovedformål, som er afhængige af anvendelsen: Type 1: Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så personer kan benytte flugtvejene uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen og varmen. Type 2: Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så bygningsdelene bevarer deres bæreevne i størst muligt omfang og derved minimerer skader på bygning samt interiør. Type 3: Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag. Hovedformålet med denne type brandventilation er, at begrænse brandens omfang i store rum. Brandventilationen skal aflaste rummet for røg og varme således, at det bliver muligt at foretage en rimelig slukningsindsats. Kravene til brandventilation er angivet i DBI retningslinie 27. Krav til ventilator: Luftmængde for brandventilation fastsættes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Omfanget af denne brandtekniske dimensionering afhænger af, hvilke forhold der skal eftervises, men indeholder normalt minimum følgende: acceptkriterier, metodevalg, brandteknisk beregning, konsekvensanalyse og en følsomhedsanalyse. Brandventilatorer skal være prøvet og klassificeret iht. DS/EN Brandventilation Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation. Temperatur/tidsklassifikation bestemmes ud fra den brandtekniske beregning, dog anvendes klasse F2 ikke til brandventilation i Danmark. Hvis brandventilatoren er konstrueret til installation i det fri skal den være prøvet og klassificeret for snelast iht. klasse SL 1, og hvis den er forsynet med klapper eller jalousiriste, skal disse åbne på mindre end 3 sek. ved en belastning på 2 Pa. Systemairs sortiment Systemair har 3 typer brand- og røgventilatorer: centrifugalventilatorer MUB/F, KBR/F, RSV, WV/WVI tagventilatorer DVG-H/V, DVV aksialventilatorer XC/B/F. Systemair har 2 typer røgventilatorer: Isoleret røgventilator KBR/F-EC Tag-/røgventilator DVG-V-EC/F4 Disse kan anvendes til: Røgventileret system lle ventilatorer er certificeret til både normal drift og drift ved brand. Brand og røgventilatorer lle Systemair brand- og røgventilatorer er blevet certificeret ved det Tekniske Universitet, München eller LGI, Barcelona iht. EN CE certificering iht. EN1211-3, 22,6 ved TÜV Süd, München. Røgventilatorer lle Systemair røgventilatorer er blevet testet af Dansk Brandteknisk Institut (DBI) i forhold til DS 428:4 krav. DBI retningslinie 27 indeholder bl.a. krav til: Systemopbygning utomatik Elinstallation. Disse kan anvendes til: Røgventileret system Røgudluftning Brandventilationsanlæg.

4 4 Brand- og røgventilatorer KBR/F-EC Isoleret røgventilator 4 C med EC-motor Røgventilator RV 4 C/1 h 3 C/2 h 1% regulerbar Lavt elforbrug Lavt lydniveau Vedligeholdelsesfri og pålidelig Testet ved DBI Overholder DS KBR/F-EC kan bruges som daglig ventilator samt som røgventilator RV, hvor den kan klare op til 4 C i en time i henhold til DS 428:4. KBR/F-EC har bagudkrummet hjul af galvaniseret stål. Ventilatoren har en swing-out luge for nem inspektion og service. Åbningssiden kan nemt ændres fra højre til venstre. Kabinettet er af galvaniseret stål og isoleret med 5 mm mineraluld. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data KBR/F-EC 28 EC 315 EC 355 EC-K 355 EC 315 EC-L 355 EC-L Spænding V Frekvens Hz 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 Fase ~ Effekt W Strøm,5 2,1 2,1 3,3 5,7 3,9 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C Max. lufttemperatur i 6 min. C Lydtrykniveau ved 4 m/1 m db() 3/22 26/18 24/16 32/24 49/41 52/44 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F Tæthedsklasse motor IP Trykstyring CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON

5 Brand- og røgventilatorer 5 13 J C B øg E D L 5 øg H 35 5 Mål KBR/F-EC B C D E øg H J L KBR/F 28 EC 171, KBR/F 315 EC 187, KBR/F 355 EC-K 26, KBR/F 355 EC 26, KBR/F 315 EC-L 187, KBR/F 355 EC-L 26, Kapacitetsdiagram 28 EC 315 EC 355 EC-K 355 EC 315 EC-L 355 EC-L m 3 /h,5 1 1,5 m 3 /s

6 6 Brand- og røgventilatorer XC/B/F ksialventilator brandgas 3 C og 4 C Brand- og røgventilator 3 C/2 h XC/B 4 C/2 h XC/F Justerbare aerodynamiske venti latorvinger for størst mulig virkningsgrad Støbt alu-lejehus og alu-vinger Langt ventilatorhus i varmgalvaniseret stål i henhold til DIN EN ISO 1641 IP65 klemkasse på ydersiden af huset 1- eller 3-fasede motorer i IP55 isoleringsklasse F i henhold til EN 634-5/IEC 85 CE-certificeret iht. EN ved TÜF Süd, München. Systemair XC serien med langt ventilatorhus er en mellemtryks-aksialventilator i størrelser fra 315 til 2 mm i ventilatorvingediameter. De justerbare ventilatorvinger betyder stor ydelsesfleksibilitet og gør det muligt at tilpasse ventilatoren præcist og individuelt til det enkelte projekt. XC ventilatorerne er ydelsestestet i henhold til DIN ISO 581, DIN og MC på Systemairs testbænk. De indbyggede motorer er forsynet med PTC termistor for optimal beskyttelse af motor. lle motorer kan hastighedsreguleres med frekvensomformer. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data XC/B/F Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,5 1,5 1,5 3,2 3,2 3,2 4,5 4,5 4,5 4,5 Luftmængde, beregnet m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Max. tilladt omgivelsestemperatur C Vægt kg Isoleringsklasse, motor B B B B B B B B B B Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO Ventilatorerne er beregnet ved 25 Pa eksternt tryk (Ø Ø355 - Ø4) og ved 3 Pa (Ø45 til og med Ø9).

7 Brand- og røgventilatorer 7 Mål XC/B/F ødi øda ødl øtk zxød L hf E F bf K XC/B/F x9, XC/B/F x9, XC/B/F x9, zxød XC/B/F x9, XC/B/F x9, XC/B/F x ØDa ØDi ØDL ØTk XC/B/F x XC/B/F x hf XC/B/F x XC/B/F x XC/B/F x XC/B/F x K L bf E F Kapacitetsdiagram m 3 /h hastighedsmotor XC/B/F kan leveres med ydelser op til 21. m 3 /h. Kontakt Systemair for beregning. m 3 /s

8 8 Brand- og røgventilatorer MUB/F Isoleret boksventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Isoleret kabinet Lavt lydniveau Testet iht. EN ved LGI Barcelona CE-certificeret iht. EN ved LGI, Barcelona. MUB/F brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standard temperaturen 55 C. MUB/F har bagudkrummet ventilatorhjul af galvaniseret stål. fkastet kan nemt ændres fra at være lige gennem ventilatoren til at være vinkelret. Kabinettet er udført af galvaniseret stålplade og rammen er udført af stålprofil. Motoren er en høj-temperatur motor klassificeret til F 4/12 min. Ventilatoren har et skinnepanel, der beskytter isoleringen mod støv og snavs. Motoren kan leveres som 1-hastighedsmotor eller 2-hastighedsmotor. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data MUB/F 42 4D4 HT 42 45D4 HT 62 5D4 HT 62 56D4 HT 62 63D4 HT Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,43 1,63 3,26 4,58 8,58 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 38/3 41/33 5/42 53/45 59/51 Max. lufttemperatur i 12 min. C Vægt kg Isoleringsklasse, motor HC HC HC HC HC Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO

9 J Brand- og røgventilatorer 9 Mål MUB/F B C D Ø E Ø H Ø I J max MUB/F 42 4D4 HT MUB/F 42 45D4 HT MUB/F 62 5D4 HT MUB/F 62 56D4 HT MUB/F 62 63D4 HT Kapacitetsdiagram m 3 /h 42 4D4 HT 1-hastighedsmotor 42 45D4 HT 62 5D4 HT 62 56D4 HT 62 63D4 HT m 3 /s MUB/F kan også leveres med 6 polet samt 4/6 polet motor. D = 3-faset. I H E D C B

10 1 Brand- og røgventilatorer KBR/F Isoleret centrifugalventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Lydisoleret kabinet Hastighedsregulerbar Lavt lydniveau Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. Tekniske data I tilfælde af brand bruges KBR/F ventilatorerne til at fjerne røg. Under normal drift er standardtemperaturen op til 2 C. KBR/F har bagudkrummet hjul af galvaniseret stål, med undtagelse af størrelse 355, hvor hjulet er pulverlakeret, farve RL 95. Ventilatoren har en swing-out luge for nem inspektion og service. Åbningssiden kan nemt ændres fra højre til venstre. Kabinettet er af galvaniseret stål og isoleret med 5 mm mineraluld. KBR/F har en indbygget termokontakt med udtag for tilslutning af ekstern motorbeskyttelse (med undtagelse af størrelserne KBR 28 D2 og D2-2, som har en indbygget nulleder). Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. KBR/F 355E4 355E4/K 28D2 28DV 315DZ 315DV 355DZ/K 355DV/K 355DZ 355DV Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 2,1 2,1 1,24 1,39 3,4 1,39 5 1,88 6,5 1,88 Maksimal lufmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 44/33 42/31 44/36 33/25 51/43 36/28 54/46 41/33 54/46 41/33 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

11 Brand- og røgventilatorer J C B øg E D L 5 5 øg H 35 Mål KBR/F B C D E øg H J L KBR/F 355E4* 26, KBR/F 355E4/K* 26, KBR/F 28D2 171, KBR/F 28DV 171, KBR/F 315DZ 187, KBR/F 315DV 187, KBR/F 355DZ/K 26, KBR/F 355DV/K 26, KBR/F 355DZ 26, KBR/F 355DV 26, * 23V, 1-faset Kapacitetsdiagram 23V, 1-faset 4V, 3-faset E4/K 355E4 28DV 315DV 355DV/K 28D2 355DV 315DZ 355DZ/K 355DZ,5 1 1,5 KBR/F kan også leveres med 2-hastighedsmotor. E = 1-faset, D = 3-faset, Z = 2 polet, V = 4 poler, K = lille motor. 8 m 3 /h 1-hastighedsmotor 2 m 3 /s

12 12 Brand- og røgventilatorer RSV Isoleret centrifugalventilator brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Installation uden for brandzonen Isoleret kabinet Lavt lydniveau Dynamisk afbalanceret i klasse G6,3 ISO 194 Part1 Testet iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. RSV brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standard temperaturen 55 C. RSV har bagudkrummet ventilatorhjul af galvaniseret stål. Kabinettet er af lakeret stålplade, farve RL 732 og isoleret med 8 mm mineraluld. Motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel; termistor eller termokontakt. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data RSV 63D4/F4 8D4-K/F4 8D4-M/F4 8D4-P/F4 1D4-P/F4 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 11 18, ,5 57 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Max. tilladt omgivelsestemperatur C Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO

13 Brand- og røgventilatorer 13 J C K B F I E G D H Mål RSV B C D E F G H I J K RSV 63D4/F ,5 81, RSV 8D4-K/F RSV 8D4-M/F RSV 8D4-P/F RSV 1D4-P/F Kapacitetsdiagram m 3 /h 63D4/F4 8D4-K/F4 8D4-M/F4 8D4-P/F4 1D4-P/F4 1-hastighedsmotor m 3 /s RSV kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, K = lille motor.

14 14 Brand- og røgventilatorer WV/WVI Centrifugalventilatorer brandgas 4 C og 6 C WV centrifugalventilator. Fælles egenskaber for WV og WVI Brand- og røgventilator for montering på væg Stort udvalg af tilbehør 4 C/2 h 6 C/2 h Certificeret iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. WV og WVI brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 55 C. Begge typer har versioner, som er godkendt til hhv. 4 C/2 h og 6 C/2 h. WV er beregnet til udendørs monte- ring og WVI har lydisoleret motor til installation indendørs. De 2 centrifugalventilatorer har samme opbygning og derfor samme kapaciteter. Ventilatorerne er certificeret til horisontal installation med motor nedad. Kabi nettet er fremstillet af pulverlakeret stål, RL 732. Konsollen består af galvaniseret stål. Ventilator hjulet er bagudkrummet. Ved 4 C/2 h er bladene af galvaniseret stål. Ved 6 C/2 h er hjulet af rustfri stål. Motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel; termistor eller termokontakt. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. WVI isoleret centrifugalventilator. WVI egenskaber Motoren er lydisoleret og WVI kan derfor installeres indendørs, og den kan placeres i brandzonen. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. På suge siden kan rund eller rektangulær kanal tilsluttes. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data WV/WVI 4D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D6 1D6 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 2,7 3,6 6, Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 68/57 75/64 77/66 78/67 85/74 78/67 83/72 Vægt WV/WVI kg 48 64/92 81/ /23 321/289 47/477 Isoleringsklasse, motor F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

15 Brand- og røgventilatorer 15 WV C WVI C D D B E F J øg J K øm H K øm H L I L I Mål WV/WVI B C D E F øg H I J K L øm WV/WVI 4D WV/WVI 45D WV/WVI 56D WV/WVI 63D4-K WV/WVI 63D WV/WVI 8D WV/WVI 1D Kapacitetsdiagram m 3 /h 4D4 45D4 1-hastighedsmotor 56D4 63D4-K 63D4 8D6 1D6 3 5, m 3 /s WV/WVI kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset.

16 16 Brand- og røgventilatorer DVG-H/V-EC/F4 Tagventilator med EC-motor brandgas 4 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN1211-3, 22-6 ved TÛV Süd (DVG-V 4 EC, 3 C/2 h og 4 C/1 h ved DBI, Danmark) Ved kontinuerlig drift 12 C Op til 8 C på medie ved stilstand Horisontalt eller vertikalt afkast EC-motor, velegnet til regulering -1 V styresignal. DVG-EC bliver brugt til daglig ventilation samt til at fjerne røggas i tilfælde af brand. DVG-V 4 EC kan ligeledes bruges som daglig ventilator samt til røgventilator, hvor den kan klare 4 C i en time i henhold til DS Kabinettet er fremstillet af søvandsbestandigt aluminium. Konsollen består af galvaniseret stål. Det bagudkrummede ventilatorhjul er af galvaniseret stål. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. Se taggennemføring til DVG-V/H-EC/F4 på side 22. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk.

17 Brand- og røgventilatorer 17 Mål DVG-H/V-EC/F4 B C D E DVG-H B DVG-V B DVG-H/V 355 EC DVG-H/V 4 EC DVG-H/V 45 EC C C DVG-H/V 56 EC DVG-H/V 63 EC DVG-H/V 8 EC D E Kapacitetsdiagram 355 EC 4 EC 45 EC 56 EC 63 EC 8 EC m 3 /h m 3 /s Tekniske data DVG-H/V-EC/F4 355 EC 4 EC 45 EC 56 EC 63 EC 8 EC Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,8 3,1 4, 3,8 8, 7,7 Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttemperatur i 12 min. C Max. lufttemperatur i 6 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 56/5 62/55 65/58 72/67 75/69 74/66 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F B F F F F Tæthedsklasse, motor IP Trykstyring CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON CEBOCON

18 18 Brand- og røgventilatorer DVG-H/V Tagventilator brandgas 4 C DVG-H tagventilator med horisontalt afkast. Brand- og røgventilator 4 C/2 h Serviceafbryder Stort udvalg af tilbehør Testet iht. EN ved LGI, Barcelona CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. DVG brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 12 C. Kabinettet er fremstillet af søvandsbestandigt aluminium. Konsollen består af galvaniseret stål. Det bagudkummede ventilatorhjul er af galvaniseret stål. Moto ren køles via en isoleret udeluftkanal. Termisk motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. Se taggennemføring til DVG- H/V på side 22. DVG-V tagventilator med vertikalt afkast. DVG-H = Horisontalt afkast. DVG-V = Vertikalt afkast. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data DVG-H/V 315D4 355D4 4D4-S 4D4 45D4 5D4-S 5D4 56D4 63D4-S 63D4 8D6 Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2,7 3,6 5 6,9 8,7 12,6 Maksimal luftmængde H/V m 3 /h 26/ / / / / / / / / / / 25.5 Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 5/55 59/56 6/59 63/62 67/65 68/66 71/7 75/72 74/71 78/75 81/72 Vægt DVG-H/DVG-V kg 45/47 48/5 53/56 53/56 61/65 14/15 14/ /138 14/146 25/212 Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO

19 Brand- og røgventilatorer 19 DVG-H B DVG-H/V DVG-V B C C E 24 max D Mål DVG-H/V B C D E DVG-H/V 315D DVG-H/V 355D DVG-H/V 4D4-S DVG-H/V 4D DVG-H/V 45D DVG-H/V 5D4-S DVG-H/V 5D DVG-H/V 56D DVG-H/V 63D4-S DVG-H/V 63D DVG-H/V 8D Kapacitetsdiagram m 3 /h 315D4 1-hastighedsmotor 355D4 4D4-S 4D4 45D4 5D4-S 5D4 56D4 63D4-S 63D4 8D DVG-H/V kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, S = lille motor. m 3 /s

20 2 Brand- og røgventilatorer DVV Tagventilator brandgas 4 C og 6 C Brand- og røgventilator 4 C/2 h 6 C/2 h Vertikalt afkast Korrosionsklasse C4 Stort udvalg af tilbehør Certificeret iht. EN ved Teknisk Universitet, München CE-certificeret iht. EN , 22-6 ved TÜV Süd, München. DVV brand- og røgventilator bliver brugt i tilfælde af brand til at fjerne røggas. Under normal drift er standardtemperaturen 55 C. Det ottekantede kabinet er fremstillet af aluminium i korrosionsklasse C4. Konsollen består af galvaniseret stål. Ventilator hjulet er bagudkrummet og af galvaniseret stål ved 4 C/2 h og rustfrit stål ved 6 C/2 h. Motoren køles via en isoleret udeluftkanal. Termisk motorbeskyttelse kan fås på forespørgsel. Det skal sikres, at tilsluttet termokontakt eller termistor ikke stopper ventilatoren i tilfælde af brand. lle DVV str. 8 og 1 leveres med sikkerhedsafbryder type REV. Se taggennemføring til DVV side 22. Klapper for snelast type FSL iht. klasse SL 1 kan bestilles. Ønskes yderligere teknisk information se i produktkataloget på systemair.dk. Tekniske data DVV 4D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D4-K 8D4-M 8D4-P 1D8 1D6 1D4-P Spænding V Frekvens Hz Fase ~ Effekt W Strøm 1,6 2,7 3,6 6, , ,5 12, Maksimal luftmængde m 3 /h Hastighed omdr./min Max. drifttemperatur C Max. lufttempertur i 12 min. C 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 Lydtrykniveau ved 4/1 m db() 63/52 66/56 69/59 71/63 75/69 76/7 8/72 83/75 66/58 74/66 9/79 Vægt kg Isoleringsklasse, motor F F F F F F F F F F F Tæthedsklasse, motor IP Danfoss frekvensomformer DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO DFO 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6 4/ 6

21 Brand- og røgventilatorer 21 Mål G H B øe ød F I DVV B ød øe F G H I DVV 4D DVV 45D DVV 56D DVV 63D4-K DVV 63D DVV 8D4-K DVV 8D4-M DVV 8D4-P DVV 1D DVV 1D DVV 1D4-P G H B øe ød F I Kapacitetsdiagram 45D4 45D4 56D4 63D4-K 63D4 8D4-K 8D4-M 1D8 8D4-P 1D6 1D4-P m 3 /h 3 5, DVV kan også leveres med 2-hastighedsmotor. D = 3-faset, K= lille motor, M = medium motor, P = stor motor. 1-hastighedsmotor 16 m 3 /s

22 22 Brand- og røgventilatorer Taggennemføringer og tilbehør FDGE/F taggennemføring (DVG) FDVE/F taggennemføring (DVV) SG/F overgangsstykke (DVG) SK/F overgangsstykke (DVV) VKG/F overtryksspjæld (DVG) VKV/F overtryksspjæld (DVV) FLXB fleksibel forbindelse FDVE/F taggennemføring til DVV Taggennemføringen er fremstillet af galvaniseret stål med isolering af mineraluld med vlies samt perforeret plade. Taggennemføringen er egnet til tag med en hældning på op til 2. Taggennemføringen leveres komplet med popnuts i bunden til fastgørelse af kanal. Max. tilladt temperatur er 6 C. H = 75 til 95 mm. FDGE/F taggennemføring til DVG Taggennemføringen er fremstillet af galvaniseret stål med isolering af mineraluld med vlies samt perforeret plade. Taggennemføringen er egnet til tag med en hældning på op til 3. Taggennemføringen leveres komplet med popnuts i bunden til fastgørelse til kanal. Max. tilladt temperatur er 6 C. H = 12. FLXB brandgodkendt fleksibel forbindelse for brandsikring FLXB brandgodkendt fleksibel forbindelse kan anvendes mellem ventilator og ventilationskanalerne på suge- og afkastsiden for at undgå overførsel af eventuelle vibrationer til kanalsystemet. FLXB er specialopbygget af materialer, som overholder klasse 2-s1,d i henhold til DS 428:4.

23 Brand- og røgventilatorer 23 utomatik BR-2 brandsikringsautomatik Cebocon 1 konstanttrykregulator Danfoss DFO frekvensomformer BR-2 brandsikringsautomatik I DS er der krav om, at en røgventilator skal motioneres mindst en gang om ugen, hvis den ikke anvendes som daglig ventilator og dermed kører konstant. Til dette formål kan Systemair tilbyde brandsikringsautomatik type BR-2, som indeholder alle de lovpligtige funktioner. Derud over er det muligt at indregulere røgventilatoren til et ønsket konstant tryk direkte fra brandsikringsautomatikken. Der benyttes en DTP differenstryktransmitter, som leveres med målestuds i metal samt måleslange. Cebocon 1 konstanttrykregulator til EC-motorer Hvis røgventilatoren benyttes som daglig ventilator, kan man benytte en konstanttrykregulator for regulering af trykket i kanalsystemet. Cebocon 1 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært anvendes til fastholdelse af et konstant tryk i ventilationsanlæg med hastighedsregulerbare ventilatorer, der kan styres med et -1 V signal. Danfoss DFO frekvensomformer Frekvensomformer for trinløs hastighedsregulering af 3-fasede ventilatorer. Kan monteres direkte på væggen.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet LindabAMS - Air Movement Solutions

lindab vi forenkler byggeriet LindabAMS - Air Movement Solutions LindabAMS - Air Movement Solutions liste Ventilator priskatalog Indhold I dette katalog finder du et overblik over vores standard sortiment af ventilatorer og tilhørende automatik i form af reguleringsudstyr,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ØLAND Boksventilator BVB

ØLAND Boksventilator BVB ØLAND Boksventilator BVB Isoleret lavenergi ventilator med EC-motor 7 størrelser med kapacitet op til 115 m 3 /h BVB-125-EC til BVB-25-EC Opfylder gældene lovkrav Indbygget EC-motor Lavt energiforbrug

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Aksialventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Aksialventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Aksialventilatorer 2 Aksialventilatorer En komplet række af aksialventilatorer Om opgaven er et stort

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Ventilationsprodukter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Ventilationsprodukter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsprodukter 2 Ventilationsprodukter Systemair Viden om Systemair Danmark Hovedkontor i Hasselager

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE fire safety RØGvent. FW: DK 2014.10 CC Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE Røgventilerede systemløsninger Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 428-4 dækker over en

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Ingen udsigt til skæmmende motorer eller drevmekanismer

Ingen udsigt til skæmmende motorer eller drevmekanismer Fordele ved RRL: Motor og drevmekanismer skjult i karmprofil Godkendt iht. DS/EN 12101-2 Mindre strømforbrug - maks. 1,2 A Besparelse på kabeldimensioner Mindre og færre centraler Størrelse op til 240

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) 250-630. www.geovent.com. Med eller uden frekvensomformer. Instruction manual. Bedienungsanleitung. Instruktionsmanual

VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) 250-630. www.geovent.com. Med eller uden frekvensomformer. Instruction manual. Bedienungsanleitung. Instruktionsmanual VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) 250-630 Med eller uden frekvensomformer UK D DK Instruction manual Bedienungsanleitung Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Dagsorden 24. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for det kommende arbejde Kl. 19.55 Introduktion til emnet -

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere