Statistik på ajourføring for 1. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik på ajourføring for 1. kvartal 2011"

Transkript

1 Statistik på ajourføring for 1. kvartal 2011 Statistikken giver overblik over antallet af redigeringer: oprettelse, rettelser og sletninger foretaget af de myndigheder, der indgår i samarbejdet om Danmarks Miljøportal. Det skal understreges, at statistikken ikke indeholder tal på aktiviteten i forhold til anvendelse af systemerne men fremviser alene aktiviteten af redigeringer i den pågældende tidsperiode. Der foretages med andre ord ikke nogen vurdering af, hvorvidt aktiviteten er tilstrækkelig i forhold til at holde data ajour. Det er en vurdering, der alene ligger hos de ansvarlige myndigheder jf. dataansvarsaftalerne. Statistikken skal derfor betragtes som orientering til samarbejdets myndigheder med henblik på at skabe overblik og synlighed i forhold til aktivitet. Det skal bemærkes, at statistikken er begrænset af de enkelte systemers muligheder for statistikudtræk. Det betyder, at de enkelte statistikker er forskellige. INDHOLD DANMARKS AREALINFORMATION...2 STATUS PÅ MYNDIGHEDER...2 STATUS PÅ REDIGERING...3 STATUS PÅ TEMAER...4 OVERFLADEVAND...5 STATISTIK PÅ HAV, SØ OG VANDLØB...5 AJOURFØRING HISTORISKE DATA FRA STATISTIK PÅ PUNKTKILDER...11 UDLEDNINGER FRA RENSEANLÆG...11 GRUNDVAND...12 STATUS PÅ ANLÆGSOPLYSNINGER...12 STATUS PÅ KOMMUNERS ANALYSERESULTATER...13 NATUR...16 STATUS PÅ REGISTRERINGER AF NATURTYPER OG ARTER PR. KOMMUNE...16 STATUS PÅ REGISTRERINGER PR. MILJØCENTER...20

2 Danmarks Arealinformation Danmarks Arealinformation er en database med et bredt udvalg af miljødata, som vises på et kort, der ligger offentligt tilgængeligt på Der findes både data inden for naturbeskyttelse, fredning, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand. Danmarks Arealinformation blev lanceret i 1. januar Det skal bemærkes, at statistikken for ajourføring på Arealinformation for er behæftet med usikkerhed. Det skyldes, at vi har fundet fejl i statistikmodulet. Det drejer sig om antallet af off-line og online redigeringer, som ikke stemmer overens med den totale sum af redigeringer. Vores vurdering er, at der umiddelbart er flere redigeringer end statistikken kan fremvise. På trods af usikkerheden er statistikken alligevel gennemført, da vi vurderer, at statistikken kan præsentere et vejledende billede af ajourføringen i Danmarks Miljøportal beklager fejlen og arbejder på at finde en løsning, så statistikken kan give et aktuelt og validt billede af ajourføringsfrekvensen på Arealinformation. Status på myndigheder Fordeling af kommunerne i forhold til antal måneder, hvor de har redigeret på Arealinformation i perioden januar - marts Figur 1: Faktiske tal Forhold mellem kommuner i 2011, der har redigeret data på Arealinformation og kommuner, der ikke har redigeret Figur 1: Faktiske tal Forhold mellem kommuner i 1. kvartal 2011, der har redigeret data på DAI og kommuner, der ikke har redigeret Januar Februar Marts Har redigeret Har ikke redigeret Fordeling over kommuner der har redigeret ift. ikke redigeret i 1. kvartal % 68% Har redigeret Har ikke redigeret 2

3 Status på redigering 67 af 98 kommuner har i 1. kvartal 2011 redigeret i Arealinformation. Det er én kommune mere end samme periode sidste år. Da DKJord nu er kommet i produktion, fremgår regionerne nu også i statistikken. Tabel 1: Overblik over, hvilke myndigheder der har redigeret i 1. kvartal 2011 Jan Feb Mar Assens 1 1 Ballerup 1 1 Billund Brøndby 1 Brønderslev 1 Egedal 1 1 Esbjerg 1 1 Favrskov Fredensborg 1 Fredericia 1 1 Frederiksberg 1 Frederikshavn Frederikssund Furesø 1 Gladsaxe 1 Glostrup 1 Gribskov 1 1 Guldborgsund Halsnæs Haderslev 1 1 Hedensted 1 Helsingør 1 1 Herlev 1 Herning 1 Hillerød Hjørring 1 Holbæk Holstebro 1 1 Horsens 1 1 Høje-Taastrup 1 Ikast-Brande Jammerbugt 1 1 Kalundborg 1 Kolding Køge 1 Langeland Lejre 1 1 Jan Feb Mar Lyngby-Tårbæk 1 Mariagerfjord Norddjurs Nyborg 1 1 Næstved 1 1 Odense Randers Rebild Region Hovedstaden 1 Region Midtjylland 1 Region Nordjylland 1 1 Region Syddanmark 1 Ringkøbing-Skjern Ringsted 1 1 Roskilde 1 1 Rudersdal 1 1 Silkeborg Skanderborg Skive 1 1 Slagelse 1 1 Solrød 1 Staten Stevns 1 1 Svendborg Sønderborg 1 Thisted Tønder 1 Varde Vejen Vejle 1 1 Vesthimmerland Viborg Ærø 1 1 Aabenraa Aalborg 1 1 Århus

4 Status på temaer Tabel 2: Antal redigeringer (Ny, rettet, slettet) fordelt på temaer på Danmarks Arealinformation fra januar til marts Temaerne markeret med lysegrøn, er kommunale temaer. Temaer markeret med hvid er statslige temaer. Temaer markeret med mørkegrøn er regionale temaer Oversigten viser, at der er sket en kraftig stigning i registreringen af beskyttede naturtyper i 1. kvartal 2011 i forhold til samme periode sidste år. Den store forskel, hvad angår Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste viden, skyldes at initialoverførslen til dette tema skete i februar og marts Ifm. Idriftsættelsen af DKJord, indeholder statistikken nu også Jordforurening V1 og V2 Januar Februar Marts 1. kv i alt 1. kv i alt Antal registreringer ift Ny Rettet Slettet Ny Rettet Slettet Ny Rettet Slettet bes_naturtyper bes_vandloeb bes_sten_jorddiger kirkebyggelinjer omr_klassificering skovbyggelinjer soe_bes_linjer aa_bes_linjer fredede_omr fredede_omr_forslag nitratf_indv_omr_senest drikkevands_inter_senest SFL_omr dkjord_v dkjord_v raastofomr Stigning på i alt I alt registreringer ift

5 Overfladevand Data på området Overfladevand omfatter det ferske og marine miljø samt data om renseanlæg, regnbetingede udledninger og dambrug. Der er pt. ingen offentlig adgang til vandmiljødata på Danmarks Miljøportal. På Danmarks Arealinformation er der i december 2010 tilføjet 2 punktbaserede temalag med stamoplysninger fra hhv. vandløbsfaunastationer og vandløbsfiskestationer. Statistik på hav, sø og vandløb Tabel #: Status for ajourføring af 2011 overfladevandsdata. Tabellen viser antallet af prøver indtastet inden for de enkelte fagområder data (antal prøver) Marin fysisk/kemiske data (profil) Marin fysisk/kemiske data (analyser) Marin bundfauna Marin fytoplankton Marin zooplankton Ålegræs (transekter) Marin bundvegetation (rammer) Miljøfremmede stoffer Søer bundfauna Søer fysisk/kemiske data Søer - fiskdata Søer fytoplankton Søer zooplankton Sø bundvegetation Vandløb fysisk indeks Vandløb fysisk/kemiske data Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Århus Miljøcenter Nykøbing Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing Miljøcenter Roskilde Status for 2011 data er som forventet, idet der er foretaget løbende opdatering af fysisk kemiske data for hhv. hav, sø og vandløb. Der er desuden inddateret enkelte yderligere vandløbsdata. Vandløb fauna Vandløb fisk Side 5

6 Tabel 3: Status for ajourføring af 2010 overfladevandsdata. Tabellen viser antallet af prøver indtastet inden for de enkelte fagområder data (antal prøver) Marin fysisk/kemiske data (profil) Marin fysisk/kemiske data (analyser) Marin bundfauna Marin fytoplankton Marin zooplankton Ålegræs (transekter) Marin bundvegetation (rammer) Miljøfremmede stoffer Søer bundfauna Søer fysisk/kemiske data Søer - fiskdata Søer fytoplankton Søer zooplankton Sø bundvegetation Vandløb fysisk indeks Vandløb fysisk/kemiske data Vandløb fauna Miljøcenter Aalborg **) 43**) *) 4 *) *) Miljøcenter Århus *) 6 *) *) Miljøcenter Nykøbing *) 3 *) *) Miljøcenter Odense *) *) 3 *) *) Miljøcenter Ribe *) *) 6 *) *) Miljøcenter Ringkøbing *) *) 9 *) *) Miljøcenter Roskilde *) *): Ikke aktuel jf. BLST Planlægnings- og Styringsværktøj (PSV 1.0). **): Data er påført Limfjordsovervågningen som dataejer. Grøn markering viser, at der er indtastet data for det pågældende fagområde (tallet viser antallet af prøver). Rød markering viser manglende data fra miljøcentret, hvor årsagen dog kan være, at der ikke indsamles data for det aktuelle fagområde. Vandløb fisk Status for 2010 data er som forventet, idet hele tabellen har grøn markering, hvilket er forventet, da dataindberetningsfristen er 1. april. Der kan efter denne dato kun forventes mindre ajourføringer og rettelser i data. Side 6

7 Tabel 4: Status for ajourføring af overfladevandsdata for data (antal prøver) Marin fysisk/kemiske data (profil) Marin fysisk/kemiske data (analyser) Marin bundfauna Marin fytoplankton Marin zooplankton Ålegræs (transekter) Miljøfremmede stoffer Marin bundvegetation (rammer) Søer fysisk/kemiske data Søer bundfauna Søer - fiskdata Søer fytoplankton Søer zooplankton Sø bundvegetation Vandløb fysisk/kemiske data Vandløb fauna Vandløb fysisk indeks Miljøcenter Aalborg *) *) Miljøcenter Århus Miljøcenter Nykøbing Miljøcenter Odense *) Miljøcenter Ribe *) *) *) Miljøcenter Ringkøbing *) Miljøcenter Roskilde ?) Limfjordsovervågningen DMU 22 *): Ikke aktuel jf. BLST Planlægnings- og Styringsværktøj (PSV 1.0) Grøn markering viser, at der er indtastet data for det pågældende fagområde (tallet viser antallet af prøver). Rød markering viser manglende data fra miljøcentret, hvor årsagen dog kan være, at der ikke indsamles data for det aktuelle fagområde. Vandløb fisk I 1. kvartal af 2011 er der kun foretaget enkelte spredte ajourføringer af data fra Side 7

8 Tabel 6: Status for ajourføring af overfladevandsdata for data (antal prøver) Marin fysisk/kemiske data (profil) Marin fysisk/kemiske data (analyser) Marin bundfauna Marin fytoplankton Marin zooplankton Ålegræs (transekter) Miljøfremmede stoffer Marin bundvegetation (rammer) Søer fysisk/kemiske data Søer bundfauna Søer - fiskdata Søer fytoplankton Søer zooplankton Sø bundvegetation Vandløb fysisk/kemiske data Vandløb fysisk indeks Vandløb fauna Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Århus Miljøcenter Nykøbing Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing Miljøcenter Roskilde ?) Limfjordsovervågningen DMU 2 *): Ikke aktuel jf. BLST Planlægnings- og Styringsværktøj (PSV 1.0) Vandløb fisk Grøn markering viser, at der er indtastet data for det pågældende fagområde (tallet viser antallet af prøver). Rød markering viser manglende data fra miljøcentret, hvor årsagen dog kan være, at der ikke indsamles data for det aktuelle fagområde. I løbet af 1. kvartal 2011 er der ikke ændret i ajourføringen af 2008 data. Som det fremgår af skemaet er der fortsat udestående mht. afklaring vedr. røde felter (manglende data). Side 8

9 Ajourføring historiske data fra Tabel 7: Opdatering af historiske data. Grøn markering viser, at der er data fra alle år i undersøgelsesperioden. Rød markering viser, at der kun er data for under 25 % af årene, og gul markering indikerer data fra mere en 25 % af årene, men ikke alle år. Rød og gul markering betyder ikke nødvendigvis mangler, idet der kan være helt acceptable forklaringer på manglende data. Det kan f.eks. være på fagområder, hvor et miljøcenter (amt) ikke har indsamlet data i et eller flere år. I de tilfælde, hvor indsamlingsprogrammet ikke dækker hele perioden , er det angivet i kolonneoverskriften. Tabel 7 viser status på ajourføring vedr. historiske data fra perioden Procentsatserne angiver andel af år i undersøgelsesperioden, hvor der forefindes data. Der er ikke foretaget ændringer af ældre data, så dette er synligt i det overordnede overblik i tabel 7. Naturstyrelsen arbejder aktivt på kortlægning af manglende data i fagsystemerne med henblik på senere afklaring af muligheden for datamigration af disse. Side 9

10 Statistik på vandløbs faunaprøver (WinBio). Miljøcentrene står for hovedparten af data i overfladevandssystemerne, men flere kommuner er aktive ifbm. med indsamling af data til DVFI faunaindeks på vandløb. Figuren viser, hvilke kommuner der står som ejer af prøver i WinBio. I perioden udgør kommunernes andel af faunaprøverne følgende: Stationsejer Kommunernes andel af prøver Miljøcenter Aalborg 30 % (- 1 %) Miljøcenter Ringkøbing 57 % (- 5 %) Miljøcenter Århus 32 % (+ 0 %) Miljøcenter Ribe 50 % (+ 3 %) Miljøcenter Odense 2 % (- 1 %) Miljøcenter Nykøbing F. 20 % (- 3 %) Miljøcenter Roskilde 21 % (+ 0 %) Total 30 % (- 1 %) Miljøcentrenes andel er reduceret marginalt, som det fremgår i parentes i tabellen. Samlet er der lagt mange nye faunadata ind i perioden. Næstved kommune er kommet til som dataleverandører i 1. kvartal Side 10

11 Statistik på punktkilder Figur 3 Placeringen af regnbetingede udledninger markeret med grønne prikker, baseret på data i systemet WinRis. I fagsystemet WinRis findes en del anlægsoplysninger med enten manglende eller fejlbehæftede koordinater, hvilket medfører, at disse anlæg ikke kan visses på kortet. For Tønder, Sønderborg, Haderslev, Varde findes anlægsoplysninger i systemet, men bygværkernes nøjagtige placering kan ikke vises. Derfor er disse kommuner vist med gul markering uden røde prikker. Kommuner uden data er angivet på kortet med gråt. Opdateringsfrekvensen for regnbetingede udledninger er 2-årig, og der vil derfor ofte ikke være ændring fra kvartal til kvartal. Udledninger fra renseanlæg Status 2009 og 2010 data Der er i årets (2011) første kvartal foretaget de sidste ajourføringer af 2010 data. Med udgangen af 1. kvartal har 83 % af kommunerne indlagt 2011 data. Side 11

12 Grundvand Statistikken på Grundvandsområdet omfatter data om boringer og vandindvindingsanlæg, hvortil der er knyttet både administrative og geografiske oplysninger. Offentligheden har adgang til data om grundvand via GEUS hjemmeside. Her er det muligt at søge efter boringer og vandindvindingsanlæg. Myndigheder, brøndborerfirmaer og analyselaboratorier har adgang til at opdatere data i den fællesoffentlige del af databasen Jupiter. Status på anlægsoplysninger Antal af opdatering af anlægsoplysninger Registrering jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 Dato Figur 4 Viser antal opdateringer af stamoplysninger for vandindvindingsanlæg, der udføres i kommunerne. Dataudtræk på vandindvindingsanlæg for det første kvartal af 2011 viser, et maksimum for redigeringer i januar, hvilket falder sammen med indberetningsfristen for grundvandsafgiften, den 15. januar. Det peger på, at opdateringen af anlæg i højere grad bliver udført rettidigt. Side 12

13 Dataudtræk på vandindvindingsanlæg for hele 2010 viser, at der i gennemsnit er foretaget ca. 360 opdateringer af anlægsoplysningerne i kommunerne. Dette er noget mindre end i 2009, hvor der i gennemsnit blev foretaget 600 redigeringer per måned på anlæg. Status på kommuners analyseresultater Antal kommuner der har opdateret analyser i Jupiter Boringsanalyser Drikkevandsanalyser Antal kommuner mar-11 jan-11 nov-10 sep-10 jul-10 maj-10 mar-10 jan-10 nov-09 sep-09 jul-09 maj-09 mar-09 jan Figur 5 Antal kommuner der har taget og godkendt prøver for hhv. boringsanalyser og drikkevandsanalyser ind i Jupiter. Figur 5 viser, at antallet af kommuner, der indlægger drikkevandsprøver på månedsbasis ligger på et stabilt højt niveau. Det lavere antal analyser i det første kvartal af 2011, afspejler en vis forsinkelse fra prøvetagning til analyserne er lagt ind og godkendt i Jupiter. Alle landets kommuner har lagt analysedata ind i Jupiter. Side 13

14 Drikkevandsprøver fra almene vandforsyningsanlæg. (prøvedato - indlæst dato) Antal prøver Antal måneder Figur 6 Antal prøver for årene , for almene vandforsyningsanlæg, der forsyner over 9 husstande. Antallet af prøver er afbildet i forhold til hvor lang tid der går fra prøveudtagning til prøven indlæses i Jupiter. Bemærk! datagrundlaget er på basis af godkendte analyser i Jupiter. Side 14

15 Drikkevandsprøver fra almene vandsforsyningsanlæg. (indlæst dato - godkendt dato) Antal prøver Antal måneder Figur 7 Antal drikkevandprøver for årene , for almene vandforsyningsanlæg, der forsyner over 9 husstande. Antallet af prøver er afbildet i forhold til, hvor lang tid der går fra prøverne indlæses i Jupiter og godkendelse. Bemærk! datagrundlaget er på basis af godkendte analyser i Jupiter. For de almene vandforsyningsanlæg, der forsyner over 9 husstande, er der på landsplan, i figur 6, lavet en opgørelse over, hvor lang tid der går fra prøverne er blevet udtaget til de bliver indlæst i Jupiter. Indberetningshastigheden er opgjort i måneder fra prøveudtagning til indlæsning i Jupiter for godkendte prøver. Figur 7 viser, hvor lang tid der går fra indlæsning til godkendelse i Jupiter. Tendensen er meget klar. Der er over de sidste tre år sket et markant fald i behandlingstiden fra prøveudtagning til indlæsning i Jupiter, specielt fra 2009 til For 2010 blev der indlæst lidt over 6000 prøver inden for den første måned, hvilket svarer ca. 1/3 af det samlede antal prøver der indlæses i Jupiter pr. år. Der ses dog stadig et maksimum for antal indlæste prøver inden for 2. måned efter prøveudtagning, på næsten 7000 prøver i Det er tydeligt at behandlingstiden fra indlæsning til godkendelse langt overvejende sker inden for den første måned fra indlæsning er foretaget, dette mønster er det samme for de tre år, der er blot sket en stigning fra 2008 til og med Side 15

16 Natur Den fællesoffentlige naturdatabase, Danmarks Naturdata, samler alle myndigheders naturregistreringer herunder 3 registreringer på specifikke lokaliteter. Det kan f.eks. være floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter. Der er offentlig adgang til naturdatabasen fra og på Danmarks Arealinformation. Det er kun myndighederne, der har adgang til at redigere i data. Status på registreringer af naturtyper og arter pr. kommune Tabel 4: Antal kommune Antal kommuner opgjort efter antal registreringer af 3 Naturdata i Danmarks Miljøportal jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 jan 11 feb 11 mar 11 Antal registreringer Alle opgørelser er baseret på antallet af indtastede 3 besigtigelser foretaget i Naturdatabasen af landets kommuner efter 1. juni Tallene er baseret på summen af basisregistreringer foretaget af landets kommuner. Siden den seneste opgørelse pr. 1. januar 2011 er der på landsplan i alt foretaget nye registreringer i Naturdatabasen. Dette svarer til en forøgelse af antallet af registreringer på 20 % siden seneste opgørelse. De nye registreringer er fordelt på i alt 53 kommuner. Side 16

17 Figur 6: Landkort over kommuners 3 registreringer Det skal bemærkes at naturdatabasen alene indeholder naturtyper og arter. Farvemarkeringerne er ikke nødvendigvis et udtryk for mangler, idet der kan være helt acceptable forklaringer på manglende data. Landkortet udtrykker alene aktivitetsniveauet. 1. kvartal Landkort nr. 1 viser antal registreringer i 1. kvartal Side 17

18 1. kvartal Landkort 2 viser antal registreringer i Naturdatabasen i perioden 1. juni april Side 18

19 4. kvartal Landkort 3 viser antal registreringer i Naturdatabasen i perioden 1. juni 2008 til og med december Side 19

20 Status på registreringer pr. miljøcenter Tabel 5: Antal registreringer i Naturdata fra Miljøcentre Aalborg Roskilde Ribe Ringkøbi ng Århus Nykøbing F Odense jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 jan 11 feb 11 mar 11 Data indsamlet ifm. NOVANA arts- og naturtypeovervågninger samt DEVANO kortlægning registreres i Naturdatabasen af Miljøcentrene. Siden opgørelsen pr. december 2010 har Miljøcentrene på landsplan foretaget i alt registreringer, hvilket svarer til en forøgelse på fire gange mere end sidste kvartal De nye registreringer er fordelt på de enkelte miljøcentre som angivet i nedenstående tabel. Aalborg Roskilde Ribe Ringkøbing Århus Nykøbing F Odense I alt Side 20

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Statistik på ajourføring for juli - august 2013

Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2016

Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der indgår

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2015

Statistik på ajourføring juli - september 2015 Statistik på ajourføring juli - september 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Statistik på ajourføring for 4. kvartal 2011

Statistik på ajourføring for 4. kvartal 2011 Statistik på ajourføring for 4. kvartal 2011 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der indgår

Læs mere

Sagsnr BILAG 2

Sagsnr BILAG 2 Sagsnr. 27280 BILAG 2 1 Statistik på ajourføring for november - december 2012 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget

Læs mere

Statistik på ajourføring for september - oktober 2012

Statistik på ajourføring for september - oktober 2012 Statistik på ajourføring for september - oktober 2012 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport december 2010 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere