Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP)"

Transkript

1 Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP) Et inspirationskatalog over de nuværende best practice delindsatser på SDU Udarbejdet af: Anne Ravn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU. November 2014.

2 Baggrund De studerende i centrum har læringsrum og undervisningsteknologi (LUP) som et projekt under programmet Stud læring, hvor omdrejningspunktet er student centered learning, dvs. aktivitet i læringsprocessen. Mao. hvordan vi indretter undervisnings og andre lokaler med undervisningsteknologi og metode, så det fremmer studenteraktivitet i læringsprocessen. LUP skal arbejde med forbedringer og fornyelser af undervisningslokaler og teknologi ud fra et helhedsorienteret perspektiv samt skal sikre, at der arbejdes på alignment og variation i undervisningsmetoder i relation til læringsmål. Læringsrum opfattes som fleksible men omfatter også fremtidssikrede multirum. Endelig skal LUP også have fokus på kompetenceudvikling af undervisere i brugen af nye undervisnings og IT faciliteter. I LUPs arbejdsproces indtil nu er læringen for projektet, at læringsrum i bygninger omhandler både det fysiske og det virtuelle rum, samt at læring foregår på alle tidspunkter. Dermed opnås det helhedsorienteret perspektiv på bedst mulig vis. Katalogets formål Formålet med kataloget er at give en første beskrivelse af, dels hvad delindsatserne bag læringsrum og undervisningsteknologi går ud på, og dels hvad kan man få ud af LUP, samt hvad LUP koster at finansiere. Derudover vil kataloget også være en optakt til inspiration til eventuelle nye delindsatser. Endelig tjener kataloget også det formål at være en evaluering af nuværende delindsatser. Læsevejledning Kataloget er udarbejdet med den hensigt, at hver enkel delindsats er beskrevet, således at det kan læses hver for sig. Det betyder, at der er fokus på: hvad formålet med delindsatsen er hvordan det effektueres samt erfaringer og det fremadrettede perspektiv. Endelig vil der være nogle praktiske oplysninger, for dem som ønsker at vide mere om delindsatsen. Bemærk endvidere, at delindsatserne vil være formidlet på ét sprog enten dansk eller engelsk. Oversigt over delindsatser i LUP På nuværende tidspunkt er der 27 delindsatser under LUP. Nedenfor ses en indholdsfortegnelse og således et overblik over delindsatserne samt temaerne bag. En række delindsatser er allerede finansieret og iværksat, og de første erfaringer er således opnået. Dette gælder for ti af delindsatserne. Disse er ikke finansieret via LUP midler. For flertallet af de resterende delindsatser er der tale om delindsatser med både pilot og implementeringskarakter. Der er samlet bevilget ca. 3,6 mio. kr. på de nuværende delindsatser. 2

3 Internationale erfaringer (side 5) 1) Internationale erfaringer Oversigt over softwareadgang og hardware i nuværende læringsrum (side 6) 2) Én generel IKT løsning for alle Innovative fysiske læringsrum (side 8) 3) Kuben 4) Agora Labs Det nye hus 5) Caselokaler på SDU: Case study room og Case work room 6) Gruppearbejdspladser på SDU Medier i undervisningen (side 16) 7) Innovative teaching of theory and method in evolutionary demography (MaxO) 8) Audiologopædi 9) Undervisningsteknologi i færdighedslaboratorier 10) Virtuelt laboratorium 11) Elektroniske øvelsesvejledninger til laboratorier 12) Afprøve interaktive projektorer samtidig kompetenceudvikling 13) Aktivitet i læringsprocessen 14) Simulations for Pharmacology Aktivering i undervisningen (side 36) 15) Aktivering af storhold 16) DesignUni vers Materialer og undervisningsmetoder til aktivering 17) Get Closer: Camp learning as unusual (Camp43) Undervisning på distancen (side 42) Undervisning på distancen (seks delindsatser) 18) Èn underviser, to lokaler 19) Webbaseret parallelundervisning Interaktiv streaming 20) Jura på deltid fjernstudium 21) Erfaringer med parallelundervisning mellem Odense og Sønderborg 22) Møde og fjernundervisningsrum 23) Bridging Course Erfaringer med blended learning (to delindsatser) 24) Erfaringer med blended learning HD 1. del 25) Erfaringer med blended learning HD 2. del 26) Integration af Adobe Connect i Blackboard 3

4 Undervisers rejse fra teori til praksiskompetence (side 62) 27) Undervisers kompetenceudviklingsforløb 4

5 Internationale erfaringer 1) Internationale erfaringer Hvorfor ændret opfattelse af læringsrum og undervisningsteknologi og hvad er de internationale erfaringer og trends Læringsrum forandrer sig voldsomt disse år og undervisningsteknologi spiller en væsentlig rolle i relation hertil. Formålet med delindsatsen er derfor at udarbejde en antologi på baggrund af delindsatserne i LUPregi, men også at frembringe to kapitler i antologien, hvor det ene kapitel omhandler begrundelserne for en ændret opfattelse af læringsrum og undervisningsteknologi. Det andet kapitel berører de internationale trends og erfaringer om udarbejdelsen af nye læringsrum. Øget behov for aktiverende læring og student centered learning Vi ser i øjeblikket en række faktorer, der gør, at behovet for et øget fokus på aktiverende læring og student centered learning, er stigende. Det drejer sig om: a. Den ændrede studentermasse gående fra elite til masseuniversitet b. Bologna processen, hvor der fokuseres mere på læringsmåls end pensumbeskrivelser c. De bærende principper på SDU, hvor aktiv læring og aktiverende undervisning er i højsæde. Det ses således, at eksterne såvel som interne strømninger foranlediger en ændret undervisningstilgang gående fra undervisning til læring, hvilket igen foranlediger en ændret og udvidet begrebssætning af læringsrummet. Samlet set er der behov for en udvidet definition af læringsrum i relation til tid, sted og ansvarsfordeling. I forlængelse af ovenstående perspektiveres dette til internationale erfaringer, og hvad der fremhæves internationalt som fremtidens læringsrum. Det omhandler derfor: d. Det fleksible rum, dvs. både hjul på bordene og samtænkning af fysisk og virtuelt rum e. Det inkluderende rum, der indebærer mulighed for differentiering, ejerskab samt det at have døgnåbent f. Det brugerinddragende rum, hvor brugere af rummet skal være med i designprocessen. Endelig skal ovenstående temaer og elementer sættes i relation til, hvad har vi gennemført i LUP regi, og hvad vi ser af yderligere udfordringer. Det indebærer hvilke udvalgte delindsatser, skal have finansieret en egentlig implementering, samt hvordan fastholder og videreudvikler vi delindsatserne samt LUP projektet, når De studerende i centrumprojektet er afsluttet. Finansiering, kontaktpersoner og tidsplan Finansiering: Der er intet at finansiere. Kontaktperson: Torben Damgaard Tidsplan: Igangværende 5

6 Oversigt over softwareadgang og hardware i nuværende læringsrum 2) Én generel IKT løsning for alle Interaktivt IT udstyr i hvilke SDU lokaler Formålet er at kortlægge tilstedeværelsen af interaktivt undervisningsudstyr, herunder især interaktive tavler (primært smartboards) og udstyr til fjernundervisning. Undersøgelsen kigger ikke på anvendelsesgrad og/eller behov, og tager således ikke stilling til anvendelse, eller de kompetencer der er brug for i betjening af udstyret samt tilstrækkeligheden af udstyret. Produktet vil være en liste over dette. Liste over interaktivt IT udstyr Undersøgelsen af foretaget både telefonisk og over mail. Bidragsyderne har været Teknisk Service, IT Service og alle fakulteter. Der er ikke taget højde for forskellige modeller af interaktive tavler og andet udstyr, heller ikke udnyttelsesgrad, der er udelukkende fokuseret på tilstedeværelsen. Ligeledes kan det ikke garanteres, at al udstyr stadig er på samme lokalitet, da informationerne er indsamlet over to måneder. Der er fokuseret på fast udstyr i lokaler, der kan bookes til undervisning og altså ikke dedikerede mødeog/eller konferencelokaler. Ligeledes er videokonferenceudstyr (http://www.sdu.dk/om_sdu/faellesomraadet/it service/services/videokonference.aspx) ikke taget med, da det primært står i mødelokaler og bruges til dette. Dog er der også videokonferenceudstyr til udlån, som givetvis kan bruges til undervisning. Alle har også mulighed for at bruge Adobe Connect Pro til fjernundervisning, og dette kræver ikke specielt udstyr. Tabel 1 og 2 viser en liste over SDUs interaktive IT udstyr på henholdsvis Odense campus (campusvej) og øvrige campusser. Tabel 1: Odense Campusvej Interaktive tavler Odense U130 Odense U131 Odense U132 Odense U133 Odense U69a Odense U70 Odense U150 Odense U151 Odense U152 Odense U153 Andet 6

7 Odense U154 Odense U155 Odense U156 Odense U157 Odense U46 NAT BI Odense U40 Frokoststuen NAT BMB Odense V PR gruppens mødelokale SAMF Odense Kuben (4 stk.) Smart Podium v5 107a 2 SAMF Jurastudiet Producerboard m. kamera, lys og lyd Tabel 2: andre lokationer Interaktive tavler Udstyr til fjernundervisning / streaming Odense TEK D1 Odense SUND/WP Auditorie, wp25 Kolding 3.07 Kolding 1.20 Kolding 2.06 Esbjerg Sønderborg MCI M303 M303 Mulighed for struktureret tilgang til at sikre nødvendigt udstyr Når et overblik er opnået, kan dette udnyttes til at sikre den nødvendige adgang til IT udstyr i undervisningen, samt en mulighed for at standardisere indkøbene og udveksle erfaringer ved brugen af det forskellige udstyr. Derudover kan SDU blive bedre til at strukturere og formidle, hvilke underviserkompetencer der er passende for at kunne undervise med et givent udstyr. Finansiering, kontaktpersoner og tidsplan Finansiering: Der er intet at finansiere. Kontaktperson: Kurt Gammelgaard Nielsen Tidsplan: Igangværende 7

8 Innovative fysiske læringsrum 3) Kuben IT og personfaciliteret lærings og idégeneringsmiljø Målet med Kuben er at skabe et tidssvarende IT og personfaciliteret lærings og idégenereringsmiljø af højeste kvalitet samt at sikre at rummet løbende opdateres og udvikles. Kuben er etableret med baggrund i de bærende principper. Kuben er således etableret som et pædagogisk IKT laboratorium, hvor der arbejdes med at finde og afprøve nye undervisnings og evalueringsformer, som tager udgangspunkt i aktiv læring og aktiverende undervisning. Kendskab til rummets teknologi og facilitering som metode For at brugere selv kan anvende rummet, kræves kendskab til rummets teknologi samt facilitering som metode. Dette understøttes af SUE/SFEO for ansatte på samfundsvidenskab således, at brugere alene skal fokusere på det faglige indhold og/eller udbytte af aktiviteten. Rummet er begrænset til 40 brugere, når det benyttes til oplæg brugere hvis rummet benyttes til facilitering. Antallet af brugere betyder også en begrænsning i storholdsundervisning ikke kan foregå i Kuben. Kuben er fysisk placeret på Odense Campus, men hardware er mobilt og software kan benyttes uafhængigt af det fysiske rum og uafhængigt af holdstørrelse. Rummets fleksibilitet gør, at det kan (og bliver) brugt af alle typer studerende og til mange forskellige formål. Fleksible rum og aktiverende undervisning i tørre rum Rummet virker efter hensigten. Brugen af lokalet har været god og ønsket om at benytte Kuben i undervisningssammenhænge er stigende. Rummets fleksibilitet har vist sig som en stor styrke, og det tvinger rummets brugere til at tænke på indretningen af læringsrummet samt læringsaktiviteterne. En ulempe er ressourceforbruget, der kræves for at drifte kreative rum som Kuben. Dels kræver det teknisk personale at vedligeholde rummets IKT og dels kræver kreative rum understøttelse af pædagogiske ressourcepersoner og facilitatorer. Dette er dog dækket ind i brugen af Kuben af SUE/SFEO. Det anbefales, at der oprettes flere kreative rum på SDU, der kan understøtte aktiverende undervisning. Kuben som projektrum er en fleksibel løsning, der tilgodeser aktiverende undervisning i tørre rum. I kraft af, at udstyret i Kuben er fleksibelt, er udstyret ikke bundet til lokalet. Således kan SDU ved at oprette flere fleksible rum opnå en bedre udnyttelse af IKT udstyr end hvis udstyret fastgøres i lokalerne og lokalerne dermed låses i brugen. Ligeledes anbefales det, at der fokuseres på facilitering som pædagogisk metode. IKT er ikke i sig selv aktiverende, og der er et behov for at knytte bro mellem IT, teknik og pædagogik. Facilitering som metode understøtter dette. 8

9 Finansiering, kontaktpersoner og tidsplan Finansiering: Der er intet at finansiere, da Kuben finansieres af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kontaktperson: Thomas Gulløv Longhi Tidsplan: Kuben er etableret, men brugen af Kuben er en konstant igangværende. 9

10 4) Agora Labs Det nye hus Open learning spaces that ease students participation The main goal of the project is to establish open learning spaces that ease students participation in engaging learning experiences didactically designed to reinforce and expand the subjects taught in courses as well as to promote students creative initiatives. The open learning spaces are planned to be equipped with cutting edge learning technologies such as multimodal user interfaces, augmented reality and mobile applications. The didactically framed technologies shall help to attract new and senior students facilitating a variety of learning activities including problem solving collaborations and peer led team work among other. The material produced at the Agora Labs can be used as feedback to courses and research projects as well as for evaluation of learning activities. Flexibility of the open learning spaces and learning technologies as key elements of the didactic considerations The Agora Labs didactic considerations with regards to student centered learning are based on the flexibility of the open learning spaces and learning technologies proposed, where different models of instruction can be applied, for example Active Learning and Interactive learning techniques such as Collaborative Learning groups where a class is divided into small groups to solve given tasks or projects that require the students to review covered course material and to explore new ones in search for a solution to the tasks or projects. The Agora Labs are planned to have the following features as learning spaces: 1) Open and Accessible: The visible easy access to these open learning and by de facto social spaces in combination with pedagogic practices can promote group work, interactive work, supported self study and private study among students. 2) Flexible and multi use teaching and learning technology: The Agora Labs are planned to be equipped with: Information display equipment such as flat screens or projectors with retractable screens, these can be used for the students different learning activities, or to broadcast scheduled events, or staff can use them to display relevant information for students when not actively used. Video and audio recording equipment and means to consume and produce different types of multimedia, augmented reality and mobile material by individuals or groups of people who can collaborate locally or virtually in learning activities that involve these types of material. Flexible working areas where in case of adjacent activities that should not be disrupted, sound dampening mobile partitions can be temporarily placed, or with speakers that can broadcast sound to specific areas (Holosonic speakers and IP broadcasting hardware). There will be some open learning spaces specifically chosen with less adjacent activities and flow of people that will be more suitable for the types of recording that requires quieter environment. 10

11 PC and network access, Agora labs will be PC, power and wireless network enabled, where the students can also use or combine their own equipment. A server is required to save and serve the content. Multimodal interfaces are an attractive and motivational factor for students to use in their learning activities, Agora Labs will be featured with Kinect cameras, and the students will be able to borrow hands only sensors (Leap Motion) and Brain Computer Interfaces (Neurosky mindwave mobile). These multimodal interfaces have open API s that students can explore their creativity to use these interfaces in their curricular or extra curricular projects. Software required on each Agora Lab: standard software (e.g. Internet services, MS Office, etc.), video and audio editing software, Augmented Reality content editors, programming languages editor, multimodal interfaces related software, audio and video broadcasting software. 3) Mind and Body balance: As the famous latin quote says Mens sana in corpore sano, a healthy mind in a healthy body, this proposal also include open spaces where the students can have breaks with activities that combine movement, strength, balance, flexibility, core stability and relaxation, a perfect combination to clear the mind and regain focus for the next learning activity. These physical activities can be achieved by the use of discrete suspension training straps (TRX 1 ), or by walking on a slackline 2. It is expected that: 1. Students take a more active role in their education, 2. Students engage in curricular and extra curricular problem solving activities, 3. Students become active consumers and producers of learning material, 4. Peer lead team work, the students can learn the individual strengths, learning methods and perspectives of team members as well as collaboration skills, 5. Students learn professional roles and modern communication skills. The Agora Labs are expected to promote the campus image as an attractive, engaging learning environment in which current and new students want to be part of. As a by product of this project it is expected that students will produce educational and research material that can be used by future students and staff alike. It is important to underline that part of the success of this project depends on the participation of teachers from the different educational programmes with the production of didactically designed tasks and projects for the students to execute in the Agora Labs, raising initial awareness among students of this new possibility available to them. More practically this proposal focuses at first on the new SDU building in campus Kolding but can be established in all SDU campuses as long as the infrastructure described in this document is made available. This means that relevant stakeholders for each campus should be contacted and a presentation of the Agora Labs concept and required infrastructure should be made in order to explore the feasibility to the 1 training 2 slacklines.com/en/products/slackline structures/slack rack 300/slackrack.html 11

12 implementation of Agora Labs on each Campus. It will be necessary to include an education phase in which teachers and students are introduced to the Agora Labs exciting possibilities and availability. The Agora labs are designed to be visible and accessible to all students, no special competences are required to use them but there should be ensured accessibility for students with special needs to these spaces. Instructions to software and hardware use and easy to use tutorials will be available at the agora labs when required. Each campus would require open spaces analysis with the relevant persons responsible for the campus infrastructure (building, IT, etc.) in order to determine possible open learning spaces budget and implementation planning. Finance, contacts and schedule Finance: The budget for the implementation of six Agora Labs at SDU campus Kolding, one per floor is financed with kr LUP finance the moveable inventory while the permanent inventory is a part of the budget of the construction of the new campus Kolding. Contacts: Rocio Chongtay Schedule: In progress. 12

13 5) Caselokaler på SDU: Case study room og Case work room Caselokaler til understøttelse af studenteraktiverende undervisning For at arbejde med og forankre de bærende principper på SDU i praksis, er der et behov for at indrette de fysiske læringsrum, så de i højere grad understøtter studenteraktiverende undervisning. Således er der oprettet to typer caselokaler på campus Odense. Case study room Med inspiration og positiv erfaring fra caseundervisningen på Harvard University, er case study room designet til at understøtte dialogbaseret undervisning i forbindelse med at diskutere løsninger og dilemmaer (se også billede 1). Konkret kan set uppet fx være, at de studerende læser og reflekterer over en case for herefter at mødes i teams før konfrontationstimen mhp. at diskutere casen. Ved konfrontationstimen, med undervisers spørgsmål og vejledning, undersøger de studerende de underliggende issues, sammenligner alternativer og til sidst foreslår mulige handlemåder. Rummet har indbygget IKT, hvilket muliggør en undervisningsform, hvor der kan arbejdes både med synkron og asynkron læring. Billede 1: Case study room Case work room Case work room (se billede 2) understøtter arbejdet med cases/dilemmaer i forbindelse med undervisningen, som mange undervisere benytter sig af i forbindelse med selve undervisningsaktiviteten. Undervisningen er således et samspil mellem oplæg og cases, som stilles i forbindelse med undervisningen og en traditionel opstilling med borde på rækker, understøtter ikke i tilstrækkelig grad et arbejde med gruppebaseret social læring. Rummet muliggør dermed både en gruppebaseret opstilling med læringsøer og det at arbejde med gruppebaseret social læring som udgangspunkt for den fysiske tilstedeværelse. Dette kan både være i form af, at læringsøerne simultant løser den samme udfordring og i form af, at læringsøerne er defineret med hver deres opgave/udfordring. Denne type lokale vil således også understøtte Open Space tankegangen formuleret af Harrison Owen og denne type lokale vil derfor 13

14 redefinere underviserens rolle fra primært at være underviser til primært at være facilitator, der sætter rammer og styrer en proces, som tager udgangspunkt i social læring. Lokalet understøtter derfor aktiverende undervisning ved at indrette det fysiske rum til at fokusere på gruppebaseret social læring. Billede 2: Case work room Finansiering, kontaktpersoner og tidsplan Finansiering: LUP finansierer kr , og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet finansierer kr Kontaktperson: Thomas Gulløv Longhi Tidsplan: Afsluttet men erfaringer er i konstant igangværende 14

15 6) Gruppearbejdspladser på SDU Understøttelse af aktiverende gruppearbejde For netop at opnå et større gruppebaseret social læring samt sammenhæng mellem undervisers pædagogiske og didaktiske undervisning både før, under og efter konfrontationstimen, har de studerende selv på campus Slagelse ytret behov for teknisk udstyr til at understøtte det meget gruppearbejde på studiet: I forbindelse med vi har enormt meget gruppearbejde, er det tit et problem, at man sidder og kun én person kan skrive og de andre i gruppen dermed bliver 'afskåret' lidt fra, hvad det er man sidder og laver. Nogle kan ofte miste lidt interessen, fordi en anden person sidder og 'gemmer' sig bag skærmen, fordybet i opgaven. Således sættes tre PC skærme op på mellemvæggene omkring studiecaféen forventeligt imellem vinduerne. Hermed kunne man tilslutte sig på eventuelt bluetooth ved fx at låne et USB stik hos IT service, som de studerende stikker i computeren og dermed er forbundet til skærmen. På den måde kan alle være med i gruppen, ingen vil miste koncentrationen, og alle vil føle sig som en del af det samlede arbejde, da alle kan se, hvad der foregår! Finansiering, kontaktpersoner og tidsplan Finansiering: LUP finansierer kr Kontaktperson: Kirsten Lambert Tidsplan: Igangværende 15

16 Medier i undervisningen 7) Innovative teaching of theory and method in evolutionary demography Instructional videos featuring researchers in the field and animation The purpose is to improve the teaching of evolutionary demography from the new Max Planck Odense Center on the Biodemography of Aging (MaxO) using novel methods. We aim to make instructional videos featuring researchers in the field and animation (both interactive, and static). We also aim to encourage round understanding by allowing students to make short videos as an alternative to essay writing. Thereby we cultivate the students interest in the subject we teach. To do this we will harness the biology students natural curiosity about the world around them. Presenting a range of materials online is crucial for our project. Therefore we aim to establish an online digital classroom for Evolutionary Demography with high quality innovative teaching material. We also envisage using facilities such as online seminars and discussion boards, which will be moderated by expert teachers. In the end we expect that students gain a deeper, more intuitive understanding of a range of principles and skills from the multidisciplinary field of evolutionary demography. This includes mathematical and statistical skills in addition to practical laboratory and field skills. They will also learn how to script and make short videos that can be used to educate their peers and others. This skill the ability to take complex information, apply it, and present it in a clear way is a crucial transferrable skill that is incredibly useful in the job market. Going through this process both generates and demonstrates higher degrees of understanding of the subject. In this way we will implement alignment and deeper learning in the education of our students. Teaching tools and students making their own short videos We want to (1) develop new and exciting teaching tools in the form of videos/animations, and interactive online tools (incl. discussion forums) that allow students to explore the subject at their own pace and focus on their own interests; and (2), allow students to learn by making short videos about topics within our field that interest them. Because the materials will be presented online, access will be available at the convenience of the students (i.e. at any time of day/week). It will also mean that students based on other campuses, or part time students, can fully participate. The materials will be presented in English, which will ensure ease of access for international/exchange students. We intend to use these approaches across all the teaching activities of the MaxO group which take place mainly on the SDU Odense campus, but also at field stations (e.g. Kerteminde). Our courses include bachelor, masters, and PhD level courses. In details this means we will make videos indoors in the laboratory and classroom, and outdoors (e.g. to teach field work methods). Here are some examples of subject areas: 16

17 Theoretical curriculum: Mathematical modelling methods Mathematical demography Statistics and experimental design Evolutionary theory Practical curriculum: Field methods in long term studies of birds (nest box studies, bird ring marking, safely catching and marking wild birds) Field skills in plant demography (setting up and conducting monitoring studies, relevant measurements) Lab based demography: maintaining and monitoring bacterial populations The field of Evolutionary Demography is broad and includes statistics, mathematics, evolution and classical demography as well as more hands on practical skills involved with laboratory and fieldwork outside. This breadth means that there is huge scope for student centered learning. We want to encourage students to engage with the parts of the field that most interest them. We do that by facilitating the development of this interest by producing materials that we cannot cover in depth in the traditional class setting, and by guiding the students in self learning with the use of mini projects. With the videos and animations we make, students can reinforce material from traditional lectures. However, they will also provide an opportunity to learn about topics that we would not necessarily have the time to cover in depth in the classroom. The material would thus facilitate self directed learning on topics that interest individual students. In addition, our planned interactive material, and videos made by the students, will encourage project learning, where students conduct their own process of applying knowledge. Finance, contacts and schedule Finance: The project is financed with kr Contacts: Owen Jones Schedule: In progress. 17

18 8) Audiologopædi Udvide viden og brede i udbytte af praktikophold Det centrale formål er at udvide viden og bredde i udbyttet af praktikopholdet dels på audiologistudiet og dels på uddannelsen af audiologiske pædagoger. Det er desuden et ønske, at de praksiserfaringer som dels audiologer, dels pædagogiske audiologer og logopæder erhverver sig, skal videregives gensidigt. Derudover defineres kompetencer, rummelighed og plan for indsatsen når en analyse af, hvilke læringsobjekter der er relevante i den konkrete sammenhæng foreligger. De didaktiske problemstillinger, herunder SCL, Læringsrum og Læringsmål defineres ud fra Bigg s teori om constructive alignment. Disse problemstillinger kan først afdækkes senere i det den studerende ifølge Bigg s (der tager udgangspunkt i Tyler) definerer læring hos de studerende således: Learning takes place through the active behaviour of the student: it is what he does that he learns, not what the teacher does 3. Optagne videoer samt kommunikationstræning og/eller analyser Hensigten kan dels være faglig udvikling via optagende videoer, etableret som caseopbygning med ilagte spørgsmål og svar. Dels kan hensigten være kommunikationstræning og/eller analyser. Figur 1 og figur 2 viser sammenhængen mellem de kliniske situationer, der skal optages og et eksempel fra en undersøgelsessituation på OUH. Figur 1. De kliniske situationer. 3 Biggs, J. Tang, C 2007, Teaching for Quality Learning at University. McGraw Hill. 18

19 Figur 2. Undersøgelsessituation på OUH, Audiologi. Det betyder i praksis, at studerende og ansvarlige for faget samt ansatte studerende, dvs. studerende som deltager i projektet, redigerer og laver små podcasts med ilagte E tests (spørgsmål og svar). Podcasts kan anvendes i undervisningsforløb eller i kliniske læringssituationer f.eks. af pædagogisk audiologistuderende på samme semester, studerende på tidligere semester i f.eks. faget Medicinsk audiologi eller Audiopædi eller andre faglige eller kommunikative fag. Optageprocessen foregår således i tre faser: Fase 1 Anamneseoptagelse inde i boksen med mikrofon og kamera Fase 2 Audiologiske målinger, der optager samtale uden for boks, samtidig med screendump fra skærm. Lyd kan evt. lægges ind over efterfølgende. Fase 3 Yderligere undersøgelser i boks (f.eks. tymp./ refleks/oae/rinne/weber/valsalva) Studerendes information og aktivt stillingtagen til praktiksteder og aftagerfelter Relevansen i et udbredelsesperspektiv kan ses, for uddannelser der er rettet på en vifte af praktiksteder/aftagerfelter. Her vil studerende blive informeret om og aktivt skulle tage stilling til erfaringer og forhold på medstuderendes praktiksteder og forskelle i virksomhederne gennem cases fra medstuderendes studiesteder. Ressourcemæssigt, vil der være tale om opsætning af videoudstyr (evt. transportabelt udstyr) og evt. skærme i det omfang det ikke dækkes af egne PC samt eksisterende udstyr. Dette skal naturligvis integreres i eksisterende e learn faciliteter i vides muligt omfang. Finansiering, kontakt og tidsplan Kontaktperson: Ågot Møller Grøntved Finansiering: Budgetoverslaget er p.t., at indkøb og opstilling af teknisk udstyr samt redigeringsudstyr og programmer koster kr Derudover er en foreløbig betragtning også, at der i delindsatsen også bør afsættes midler til aflønning af relevante fagpersoner, som i dette tilfælde studentermedhjælpere. Tidsplan: Igangværende. 19

20 9) Undervisningsteknologi i færdighedslaboratorier Nedenstående tekst er taget direkte fra ansøgningen til LUP puljen, delt pga. den er velargumenteret og dels til at give inspiration til eventuelle kommende ansøgninger i puljen. Baggrund Undervisning i klinisk færdighedstræning har i mange år foregået ved det traditionelle mesterlære princip. Dette princip udfordres i stigende grad af den teknologiske udvikling, hvor de studerende forventer, at universitetet anvender de nyeste teknologier i alle aspekter af deres uddannelser. Ydermere udfordres princippet ved, at studerende i vidt omfang på egen hånd opsporer undervisningsmateriale som eksempelvis videoclips på internettet materiale som oftest er af tvivlsom kvalitet og den faglige standard er meget varierende og i nogle tilfælde farlig for patienterne. Sidst men ikke mindst har der i en årrække været et stort ønske blandt underviserne om at udvikle og effektivisere færdighedstræningen ved brug af nye medier. På den baggrund ønsker vi at opgradere færdighedslaboratoriet på Institut for Idræt og Biomekanik med undervisningsteknologi, der kan imødekomme ovenstående behov. Færdighedslaboratoriet Færdighedslaboratoriet på Institut for Idræt og Biomekanik er optimeret til undervisning af kliniske færdigheder med fokus på bevægeapparatet. Laboratoriet indeholder pt. ca. 40 behandlingsbrikse og stole, projektor med dertilhørende computer samt en lille projektor, som tilsluttes et håndholdt videokamera. Holdstørrelserne er typisk på mellem studerende. Det bruges bl.a. af uddannelserne i klinisk biomekanik, medicin, fysioterapi og idræt & sundhed. I den nedenstående billedserie illustreres nogle af problemstillingerne med den nuværende træning i kliniske færdigheder: Lokalet er aflangt med skærm og projektor placeret i den sidste tredjedel af lokalet, hvor der også er lille demonstrationsscene og et bord med computer til at afvikle PowerPoint mv. Et klassisk problem er, at ikke alle studerende kan se de demonstrerede færdigheder på demonstrationsscenen. Hvis færdighederne omhandler fx en fod eller en hånd, så er det meget få, som kan se hvad man laver. Resultatet er, at mange ikke lærer færdighederne på det niveau vi forventer. Et andet problem er, at afspillede færdighedsvideoer som skal øves, ikke kan ses ordentligt af alle. Sættes videoen på loop, så kan kun dem, der står ved briksene tættest på skærmen se ordentligt. 20

21 Undervisningsdidaktisk foregår færdighedstræningen efter principper (primært mesterlæreprincippet), som ikke er blevet udviklet de sidste 50 år. Færdigheden demonstreres af en underviser hvorefter det viste imiteres af de studerende. Med den nye teknologi åbnes muligheder for netop at udvikle nye didaktiske undervisningsformer inden for færdighedstræning. Lokalet er udstyret med flere skillevægge, som bruges til at lave afskærmede rum (bruges af kvindelige studerende af anden etnisk herkomst). Grundet afskærmningen er deres muligheder for at se hvad der foregår meget ringe. De suboptimale præsentationsmuligheder har ført til, at mange studerende selv optager færdighederne med fx en iphone eller lignende. Disse enheder har direkte adgang til internettet og fx YouTube. Af etiske grunde er dette problematisk, da dele af undervisningen foregår i afklædt tilstand (i undertøj). Konsekvensen har været, at mobiltelefoner, ipads og videoudstyr ikke er tilladt i rummet. Med et lukket videosystem vil det være muligt at styre videofilmene og udvikle nye didaktiske undervisningsmetoder. For at afhjælpe problemet med manglende udsyn til demonstrationsscenen, har vi udstyret lokalet med et håndholdt videokamera, der projiceres direkte op på væggen. Problemet er, at kameraet er håndholdt og billederne ofte bliver dårlige. 21

22 Hovedformål Hovedformålet med delindsatsen er at forbedre de studerendes niveau af kliniske færdigheder ved brug af moderne informationsteknologi. Delmål Delindsatsen har tre delmål: At skabe state of the art undervisningsrammer for aktiv læring af klinisk færdighedstræning 1) Undervisningsrammerne skal forbedres således at: De studerende opnår bedre visualisering af de viste instruktioner De studerende opnår bedre muligheder for interaktiv feedback Det giver mulighed for eksperimenterende videooptagelser i træningssituationer med peer feedback af kliniske færdigheder Det giver mulighed for asynkron undervisning i færdighedslaboratorier, så studerende kan arbejde med deres færdigheder uden for undervisningstiden og stadig få feedback fra underviseren 2) Udvikle nye undervisningsmetoder inden for færdighedstræning Mulighederne for at udvikle nye undervisningsmetoder skal forbedres således at: Underviserne kan afprøve og evaluere nye didaktiske metoder i færdighedstræningen Der er mulighed for optagelse og visning af professionelt optagede videopodcasts til brug som undervisningsforberedelse, i undervisningen og i forbindelse med eksamen 3) At opsamle og udbrede erfaringer med nye IT baserede didaktiske metoder i færdighedstræning Erfaringer med nye IT baserede didaktiske metoder bør indsamles og udbredes således at: Andre uddannelser kan gøre gavn af den opnåede viden (se nedenfor) De nye færdighedslaboratorier på Nyt Sund designes optimalt Erfaringsoverførsel til andre uddannelser Indeværende delindsats har kombineret ideer fra flere eksisterende uddannelser. En fremvisning af Kuben på SAMF gav inspiration til, hvordan et læringsmiljø kunne styres nemt og fleksibelt med en velintegreret styringspult alt efter indholdet af undervisningen. På denne måde har Kuben virket som et pilotprojekt i forhold til ønsket om full scale implementering af en moderne undervisningsfacilitet. Desuden gav et besøg på Macquary University i Australien inspiration til effektiv færdighedstræning med storskærme og videokameraer. Sidst men ikke mindst har projektet med DigiMoves og SDUs streaming server fra uddannelsen i idræt og sundhed givet inspiration til, hvordan vi kan lave et lukket og sikkert system, som lever op til vores etiske krav. Alt i alt har ideer og lokaleindretning fra flere fagligt forskellige uddannelser inspireret til denne delindsats. Med udviklingen af nye didaktiske og pædagogiske tilgange til læring af praktiske færdigheder som sådan, vil indretningsmodellen kunne blive idegrundlag for nye undervisningsformer og indretning af nye typer 22

23 laboratorier på andre uddannelser. Flere positive udtalelser fra ressourcepersoner på SDUs øvrige fakulteter er indrapporteret i tilknytning til udarbejdelsen af delindsatsen 4. Økonomi Der er indhentet et opdateret tilbud fra Dansk Video Center (DVC) med henblik på optimering af installationerne. Tilbuddet er baseret på en nøje gennemgang af laboratoriet, hvor IT service (Niels Jespersen), e lærings enheden på SUND (Søren Bech), klinisk biomekanik (Henrik H. Lauridsen) og DVC var til stede. Tilbuddet består af tre dele: 1) En central 2) En videostation med projektor 3) En videostation med LCD skærm Der skal bruges 1 central, 1 videostation med projektor og 5 videostationer med LCD skærm. Budgettet for dette set up beløber sig til kr. (se vedlagte budget i bilag 5). Man kunne godt forestille sig, at delindsatsen deles op i en pilotfase efterfuldt af en fuld implementeringsfase. I pilotfasen installeres en mindre version af ovenstående installation, som inkluderer 2 kameraer, 1 storskærm og en kontrolstation, der er gjort klar til det fulde set up. Et sådan set up muliggør kun produktion af undervisningsvideoer på en demonstrationsbriks og ikke afprøvning af nye didaktiske undervisningsformer, som involverer de studerende. Valg af denne model vil fordyre delindsatsen væsentligt, da loftet skal fjernes af to omgange første gang i pilotprojektet og anden gang i den fulde implementeringsfase. Kompetencer hos brugerne Det er holdningen hos Institut for Idræt og Biomekanik, at der skal være brugeruddannelse og vejledninger for brugerne af færdighedslaboratoriet, så faciliteterne kan anvendes hensigtsmæssigt efter installationen i lokalet både med vægt på de pædagogiske og de tekniske issues. Den pædagogiske tilgang udvikles i samarbejde med Sunds e læringskonsulent samt SDU Universitetspædagogik. Den tekniske udvikles ved at uddanne et antal superbrugere, der kan understøtte nye og eksisterende undervisere. Formidling og evaluering Formidling af erfaringer (praktiske, pædagogiske og anvendelsesorienterede) vil blive aktuelt dels, når der i De studerende i centrum er skriftlige eller mundlige erfaringsudvekslinger mellem delindsatserne, og dels i e lærings formidlingsseminarer, som det f.eks. planlægges som en årlig event på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Når der er høstet tilstrækkelige erfaringer med brugen af faciliteterne, skal delindsatsen endvidere formidles til de øvrige fakulteter på SDU. Hertil er der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra alle fakulteterne samt Nyt Sund og SDU universitetspædagogik: 4 Disse kan efterkommes ved at kontakte Anne Ravn 23

24 Fakultet Sund Nat Tek Samf Hum Nyt Sund SDU universitetspædagogik Navn Henrik H. Lauridsen Søren Bech (e læringskonsulent) Nadia Rahbek Dyrberg Kristensen Jørgen Bro Røn Thomas Gulløv Longhi Sharon Millar Anne Kathrine Overgaard Cita Nørgaard Hovedformålene med følgegruppen er at: 1) Virke som vidensudvekslende bindeled mellem projektets hovedaktører og de respektive fakulteter. 2) Virke som erfa gruppe for nye ideer/projekter. 3) Udfordre hvad undervisningslokaler er. Første møde i gruppen blev afholdt d hvor der blev lavet en evalueringsplan for delindsatsen. Det blev aftalt at gruppen mødes to gange årligt mhp. ovenstående hoveformål. Dertil vil der blive arrangeret fakultetsspecifikke møder med udvalgte undervisere, således at den opsamlede viden/erfaring kan formidles mere fagspecifikt. Sidst men ikke mindst vil der blive lavet demonstrationer og rundvisninger af laboratoriet efter behov. Mulige områder, hvor informations og kommunikationsteknologi (IKT) kunne integreres Følgegruppen diskuterede kort områderne hvor IKT kunne indføres til gavn for underviser og studerende: Laboratoriearbejde Kommunikation, fx interkulturelle dimensioner Effektivisering af gruppearbejde Evaluering/refleksion af gruppearbejde Gaming og gruppeprocesser Prototyping Træning i interviewteknik mm. Følgegruppens overvejelser over IKT og integration af læringsmiljøerne Disse læringsrum eller lærings sfærer overlapper og integreres i den moderne studieproces (se Figur 2). Dette skal afspejle sig i de faciliteter, den studerende har til rådighed både lokalemæssigt og IT mæssigt. Specielt er der grund til at være opmærksom på, at det er forventeligt med en meget stor opblødning af 24

25 den traditionelle skelnen mellem aktiviteter dedikeret til laboratorieøvelser og aktiviteter dedikeret til klasseværelser. Det må forventes, at elementer fra de to områder i stadig stigende grad integreres, således at der er klasserumselementer integreret i laboratorieprocesser og omvendt. Ligeledes kan der forventes en stadig større integration med de interaktive elementer helt ind i laboratorierne og de studerendes egne refleksionsrum. Refleksionsrummet for grupper er ikke i den nutidige fordeling af de studerendes arbejde dedikeret til teoretiske studier, som det tidligere har været, men er i higher education også i høj grad varierende færdigheder, der skal kommunikeres direkte til en studerende fra laboratoriet, diskussionsområdet eller færdighedsområdet. Pædagogisk er det således vigtigt, at der sikres feedback på den aktive læring i alle miljøer. Dette kan sikres ved at tilsige IKT og især videoproduktioner en stor rolle, hvor indretningerne både kan tilgodese studerende som afsender og som modtager af optagelser. Figur 2: Lærings sfærer i en moderne studieproces Finansiering, kontakt og tidsplan Finansiering: Delindsatsen finansieres i første omgang med kr Under den senere implementeringsproces var nødvendige valg nødt til at blive taget, bl.a. i forhold til hvilke nye funktioner der ønskedes, at MediaSDU skulle have for at holde budgettet. Resultatet var, at flere af de planlagte features blev valgt fra, således at delindsatsen kun opgraderede MediaSDU med det mest nødvendige for, at delindsatsen kunne gennemføres. Netop derfor har delindsatsen senere fået tildelt kr til at videreudvikle MediaSDU. Kontaktperson: Henrik Hein Lauridsen Tidsplan: Igangværende. 25

26 10) Virtuelt laboratorium De studerende kan udnytte IT til at blive introduceret til laboratoriearbejdet Formålet med delindsatsen Virtuelt Laboratorium er at teste metoden, Labster programmet 5, til at afhjælpe: 1. Studerendes manglende forberedelse til laboratorieundervisning, der medfører stort tidspilde i undervisningen 2. Begrænset fagligt udbytte undervejs i laboratorieundervisningen 3. Begrænsede ressourcer og tidspres i laboratorieundervisningen En virtuel gennemgang af laboratoriemetoderne, der inkluderer fokus på faglig forståelse, benyttes som forberedelse til den virkelige laboratorieundervisning. De studerende vil, når de er velforberedte forstå mere undervejs i laboratorieundervisningen, der ofte lider er black box problemet, hvor de studerende ikke kan se, hvad der sker med deres prøver inde i maskinen. Det virtuelle laboratorium giver desuden mulighed for, at de studerende virtuelt kan afprøve metoder, der enten vil være for tidskævende eller for bekostelige til at udføre med alle studerende i virkelige laboratorier. Virtuelle laboratoriecases som introducerende kurser til laboratorieteknikker og metoder I den konkrete delindsats præsenteres Labster i en forelæsningstime og de studerende kan herefter vælge, om de ville gennemføre den virtuelle øvelse. De studerende opfordres til at gennemføre øvelsen som forberedelse til laboratorieøvelserne senere i kurset. I alt 25 studerende gennemførte øvelsen. Traditionelt er ca. 90 studerende tilmeldt kurset. Labster programmet er opbygget af en case, hvor der opstilles et scenarium, hvor der fx tages en prøve til efterfølgende analyse i laboratoriet. Derefter analyseres den pågældende prøve ved den metode, der er i fokus for casen ved virtuelt at tilsættes de rigtige reagenser og benytte de rigtige maskiner. Programmet lader den studerende vide, hvis der begås en procedurefejl og følger op med et spørgsmål, om hvorfor dette er vigtigt. Gennem hele cases vil der løbende være faglige spørgsmål og mulighed for at tilgå en wiki med forklaringer. Desuden vises animationer af, de reaktioner der forgår, når reagenserne sættes over i en maskine. Brugen af det virtuelle laboratorium anses mest hensigtsmæssig ved introducerende kurser, hvor laboratorieteknikker og metoder præsenteres og afprøves første gang, og dermed som forberedelse til det virkelige laboratorium. I kurser, hvor tidsmæssige eller ressourcemæssige hensyn umuliggør afprøvning af metoderne i det virkelige laboratorium kan det virtuelle laboratorium benyttes til at give de studerende en fornemmelse af metoderne, der er mere dybdegående end udelukkende ved læsning om metoden. Studerende, der benytter det virtuelle laboratorium, behøver ingen særlige IT kompetencer blot adgang til en computer med internet adgang. Gennemførelse af programmet kan ske både undervejs i undervisningen og uden for undervisningen. Underviseren kan efter en kort introduktion af en Labstermedarbejder selv administrere programmet, herunder udtrække lister over hvilke elever, der har 5 Yderligere information se da 26

27 gennemført programmet, og se statistik over rigtige/forkerte svar og svartid m.m. Det vurderes at en skriftlig beskrivelse af programmets funktioner vil være tilstrækkelig til at alle undervisere kan benytte Labster programmet. Alle studerende kan benytte sig af det virtuelle laboratorium, idet programmet kører på engelsk. Der er ingen krav til, hvor eller hvornår programmet kan køres, hvorfor programmet kan benyttes i alle kurser og de studerende kan arbejde i programmet alene eller ved fjernundervisning. Den enkelte studerende sættes i højere grad i centrum, idet hver studerende får mulighed for at afprøve laboratorierne virtuelt. I det virkelige laboratorium vil øvelserne typisk foregå i grupper af tre til fem studerende, hvilket ofte fører til at en eller to studerende i praksis udfører al arbejdet, mens de resterende gruppemedlemmer reel ikke er en del af laboratorieøvelsen. Student centered learning forstås således i denne delindsats, som at alle studerende får mulighed for hands on erfaring, da dette ofte ikke sker i virkelige laboratorieøvelser. Den forbedrede forberedelse til laboratorieundervisningen giver desuden også den studerende mulighed for dybere forståelse undervejs i laboratorieøvelserne, og sætter således forståelsen på dagsordenen tidligere i processen omkring laboratorieøvelser. Delindsatsen kan understøtte læringsmål omhandlende tilegnelse af teoretisk viden og forståelse for laboratorieteknikker og metoder og disses anvendelse. Det virtuelle laboratorium i Labster programmet opbygges af cases, der sætter metoderne i realistiske sammenhænge således at også evnen til at perspektivere understøttes. Delindsatsen understøtter til gengæld ikke de rent praktiske laboratoriefærdigheder, der kræver ægte hands on erfaring. Virtuelle laboratories snitflader og erfaringer Virtuelle laboratorier, Labster såvel som andre, henvender sig natur og sundhedsvidenskabelige samt tekniske kurser med laboratorieundervisning eller med henvisning til laboratoriemetoder. Det foreslås, at de enkelte fakulteter eller institutter på opfordring af undervisere, der ønsker at afprøve det virtuelle laboratorium, sørger for finansiering af licens til at vist antal laboratorie cases og et antal studerende, afhængig af fakultetets/instituttets undervisning og antallet af studerende på kurserne. Hidtil opnåede indledende erfaringer viser, at det virtuelle laboratorium har et stort potentiale, som dog ikke udnyttes optimalt, når Labster er en ekstra tilbud, der er i skarp konkurrence om de studerende tid, og ikke en obligatorisk del af kurset. Underviserens, Claudia Wiegand, evaluering af Labster programmet lyder på en generel god oplevelse. Hun oplevede, at de studerende, der havde gennemført Labster programmet, var bedre forberedt til laboratorieøvelserne end tidligere og deltog i faglige diskussioner på et højere niveau, end der tidligere er oplevet i samme kursus. Desværre var der ikke så mange studerende som ønsket, der benyttede sig af Labster. Underviseren ønsker fremover at gøre gennemførelse af den virtuelle øvelse obligatorisk forud for og dermed adgangsgivende for det virkelige laboratorium. Af de 25 studerende, der gennemførte enzymkinetik cases i Labster programmet, har 21 studerende besvaret en efterfølgende evaluering. Fra denne kan fremhæves, at: a) 95 % finder det interessant at benytte Labster b) 100 % mener, at Labster kan være et godt supplement til lærematerialet c) 81 % mener, at deres læring er øget efter brug af Labster. 27

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Revision af uddannelsen i Klinisk Biomekanik 2014-2015

Revision af uddannelsen i Klinisk Biomekanik 2014-2015 Revision af uddannelsen i Klinisk Biomekanik 2014-2015 Studieledelsen for klinisk biomekanik ønsker løbende at modernisere og opgradere uddannelsen. I den forbindelse foreslås det, at der i fremtiden arbejdes

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter K. Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning, KU Cita Nørgaard Pædagogisk konsulent SDU Universitetspædagogik,

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr ISSN: X. Læring og Medier (LOM) nr. 11, 2013: Fremtidens Undervisningsmiljøer

Læring & Medier (LOM) nr ISSN: X. Læring og Medier (LOM) nr. 11, 2013: Fremtidens Undervisningsmiljøer Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 11, 2013: Fremtidens Undervisningsmiljøer Lillian Buus E-læringskonsulent og PhD studerende AAU IT Services, Aalborg Universitet. Uwe Wollin Chefkonsulent ITMEDIA,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent

Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi SDU: Sundheds-videnskab

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring.

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. De studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab ansvaret for at principperne realiseres

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L)

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Australia, China, Denmark, Germany, India, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Saudi Arabia, Germany,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Fremtiden tilhører de kreative MoreToMath 1 2 Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Matematik til aktive elever Med MoreToMath 1 2 vil dine elever glæde sig til

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse VIA Design 2014

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse VIA Design 2014 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse VIA Design 2014 Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Uddannelse: Designteknolog, BA Design og Business, Design, Technology

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Læring i fremtidens arbejdsmiljø

Læring i fremtidens arbejdsmiljø Læring i fremtidens arbejdsmiljø Om e-læring og tekniske muligheder for kompetenceudvikling Powerpoint tilgængelig på ce.rm.dk hvorefter der tilføjes /arkiv i url en. www.regionmidtjylland.dk Indhold Hvornår

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING

WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING KU Uddannelsesdag 30. september 2014 Sara Ann Kristensen Workshoppens fokuspunkter Hvad kan kollegasparring tilbyde universitetsmiljøerne? KU s satsning på kollegasparring Kollegasparring

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere