Beretning og regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab 2011"

Transkript

1 Beretning og regnskab ÅR BØRNENES KONTOR 1

2 Indhold: Side 3: Beretning 2011 Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 18: Børnenes Kontor København Frederikssundvej 119 E, 2700 Brønshøj, Tlf Fax: Webadresse: SE-Nr Billederne må ikke gengives uden tilladelse. Artikler og oplysninger kan frit citeres. Layout: Adgreen Bidrag til BK Frivillige Tak for hjælpen Samarbejde med skolerne Jule Rock CD og Børn hjælper børn Julehjertet, Glaskisten og Bestyrelsen Resultatopgørelse Balance Bidrag Skolesalg Børnenes Kontor København er en frivillig organisation, der uddeler fødevarehjælp og beklædningshjælp til trængende børn i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og det tidligere Københavns Amt. Kontoret er et lokalkontor under paraplyorganisationen Landsforeningen af Børnenes Kontorer (LBK). LBK kan kontaktes ved henvendelse til Børnenes Kontor København. Arvesager Børnenes Kontor er fritaget for at betale skat og boafgift af testamentariske ydelser, så mest muligt kan bruges til det sociale arbejde. Beretning 2011 FORORD I vort arbejde for at hjælpe trængte børn i den undervisningspligtige alder har det været afgørende for os at være kendt af offentligheden, selv at skaffe midler, samt at opnå forståelse for opgaven hos andre jævnaldrende børn. Dette finder vi fortsat væsentligt selv om tiden ikke har været med os. Vor indsats baserer sig til et samvirke med skolerne i vort virksomhedsområde der omfatter 17 kommuner i det storkøbenhavnske område. I en lang årrække har børn fra mange af skolerne medvirket ved salg af Julehjertet, der sælges første onsdag i december og almindeligvis modtages med stor købelyst hos folk på gaden. Vi har også i mange år haft glæde af glaskisten ved juletræet på Københavns Rådhusplads, hvor vi nogle år har oplevet en stor støttevillighed hos passerende familier, par og enkeltpersoner til at støtte den virksomhed som er beskrevet kortfattet på baldakinen over glaskisten. Vi har haft glæden ved at måtte forsyne byens juletræ med hjerter med vort navn på. Ved den seneste juletræstænding havde vi den yderligere glæde at Kulturborgmesteren i sin korte tale ved tændingen omtalte glaskisten og det formål den tjener. Alt dette lægger vi vægt på i ønsket om at være synlige og kendte for en god hjælpeindsats. Alligevel gav julen 2011 os nogle slemme skuffelser bl.a. affødt af den manglende afklaring af hvad der i Danmark forstås ved fattigdom. Den fratrådte regering forsømte anledningen til i forbindelse med EUs fattigdomsår at finde politisk afklaring på hvorledes fattigdom i Danmark bør beskrives og måles. Carina-sagen som udløstes af en folketingspolitikers ueftertænksomhed tegnede et dårligt billede af faktisk fattigdom og udløste desværre et markant fald i salget af Julehjertet,en vigende lyst til at bidrage gennem glaskisten og en vigende lyst blandt bidragydere der indbetaler støttebeløb til os, almindeligvis med en mærkbar stigning i december måned. Vi ønsker ikke at bidrage i jagten på cases til at illustrere mediehistorier, ligesom vi heller ikke er specielt begejstret for betegnelsen fattigdom. Vi vil undgå at sætte folk i bås. Bag enhver ansøgning, vi modtager, er der mennesker. Mennesker med mange facetter, evner, ønsker, men også forskellige udfordringer at kæmpe med for at få hverdagen i familien til at hænge sammen. Det, der allermindst er brug for, er at blive stemplet yderligere, at blive kategoriseret. Tværtimod er der brug for, at nogen ser på mennesket i vanskeligheder og giver en håndsrækning, skaber lidt glæde i hverdagen, giver et pusterum. Desværre forsvandt fattigdomsproblemerne ikke med afdækningen af Carinas vilkår. Vi oplever fortsat at der er et betydeligt reelt behov for den indsats vi udøver gennem uddeling af en god julekurv og børnebeklædning ved ferietid. Det er både synligt og hørbart ved vore uddelinger, at vor hjælp giver håndsrækninger til værdigere og lykkeligere vilkår for familierne i de aktuelle situationer. Vi lægger vægt på at vor indsats ikke bliver svingende fra år til år og er derfor bevidste om nytten af også at have gode indtægtsår som muliggør en beskeden formueopbygning til at modstå de udsving der på uhensigtsmæssig måde opstår. Vi håber at forståelsen for vort virke og lysten til at løfte med gennem bidrag vil komme igen fremover. Pelle Jarmer Formand Rainer Lenze Forretningsfører 2 3

3 Støt Børnenes Kontor med et bidrag Frivillige medarbejdere ved uddelinger, indsamlinger og optællinger Bidrag til Børnenes Kontor giver skattefradrag i henhold til Ligningslovens 8A. Hvis du støtter Børnenes Kontor og angiver dit cpr-nr hver gang ved indbetalingen, indberetter Børnenes Kontor automatisk til Skat. I alt kan der fratrækkes kroner i For indkomståret 2012 er det tidligere bundfradraget på 500 kroner fjernet og også bidrag for mindre end 500 kroner vil blive indberettet. Da Børnenes Kontor er fritaget for at betale arveafgift, vil testamentariske gaver fuldt og helt komme til gavn for vores uddelingsvirksomhed. Bidrag til Børnenes Kontor med skatterabat igennem etiske investeringsbeviser er en anden mulighed. Børnenes Kontor har indgået en samarbejdsaftale med investeringsforeningen Etik Invest og mere information om denne mulighed findes på Bidrag kan betales på følgende måder: Kontante bidrag kan indbetales på Børnenes Kontor, Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj kl. 9 14, mandag til fredag. Ved overførsel via netbank til vort girokonto angives kort nr. 01, men der kan også indbetales til vores bankkonto Ved indbetalinger fra udlandet indbetales på DK Husk hver gang at angive cpr-nr. Carsten Andersen Flemming Andersen Poul Erik Andersen Susan Bartels Kim Bennedsen Rasmus Bjerre-Knudsen Michael Bredehøft John Christiansen Mathilde Christiansen Jørn Clausen Sune Clausen Erik Houlberg Carsten Hansen John Hansen Kirsten Hansen Gitte Hove Nanna Hove Søren Hove Børge Jessen Pia Jessen Ivan Jensen Rasmus Jensen Keld Jørgensen Jan Madsen Arne Mohr Anita Nielsen Tom Nielsen Susan Palmvig Torben Petersen Inge Rasmussen Jens Rasmussen Erling Steen Rasmussen Sven-Ove Rasmussen Erik Sørensen Karsten Sørensen Anders Tvegaard Peter Tøt 4 5

4 TAK for hjælpen! Uden støtte fra private borgere, virksomheder, fonde og legater ville Børnenes Kontor ikke være i stand til at drive det hjælpearbejde, som nu i 114 år har skabt glæde hos hundredtusindvis af børn og familier. Vi er også afhængige af de mange hænder, som skal bruges til at sælge julehjerter, uddele og indsamle ansøgningsskemaer på skolerne og ikke mindst hjælpe med at dele julepakkerne ud d. 22. december. I beretningens regnskabsoversigt findes en fortegnelse over bidrag, som vi har modtaget i årets løb. Af pladshensyn har vi kun medtaget bidragene over 500 kroner. Når giveren har ønsket at være anonym, anføres dette - men det skal understreges, at alle bidragene, store som små, er meget, meget velkomne! Det gælder også andre former for støtte, som Børnenes Kontor modtager. Derfor en stor tak til: de mange skoler, som til trods for mange andre opgaver, har organiseret julehjertesalg den første onsdag i december og også har stået for uddeling og indsamling af vore ansøgningsskemaer. de tusindvis af skolebørn, som gik ud på en af årets koldeste og hvideste dage og solgte julehjerter i hele det Storkøbenhavn. Parken og FCK, som har sørget for, at der også blev en mandelgave til både børn og voksne ved juleuddelingen: billetter til forårets superligakampe i Parken. Københavns Rådhus og rådhusbetjentene, som sørgede for at glaskisten blev stillet op og trillet ud og ind hver dag i det meste af december måned. Advokatfirmaet Moalem Weitemeyer Bendtsen for juridisk assistance uden beregning. Tivoli og Illum for mønter fra ønskebrøndene. Sankt Annæ Gymnasium for at rumme juleuddelingen igen i år og forhåbentligt mange år fremover. Fødevarebanken, som udvidede vort sortiment ved juleuddelingen med både morgenmadsprodukter og diverse lækkerier. Ballerup-Centret, som igen valgte at opstille en glaskiste til fordel for Børnenes Kontor. Arbejdernes Landsbank, som står for optælling af mønterne fra Tivoli, Glaskisten og julehjertesalget. Vore frivillige, som sørger for at indsamlingsbøsserne bliver klargjort, gavekort stemplet og som ligger vandret med et smil for at lange julepakkerne over disken. De mange mennesker, som har sendt et bidrag til Børnenes Kontor for at støtte vort arbejde. De fonde og legater, som har fundet Børnenes Kontor værdig til at modtage en donation i årets løb. De foreninger og firmaer, som har konverteret noget af medarbejdernes julegave til en fælles gave til Børnenes Kontor, som har samlet ind til os ved firmafester, julefrokoster og andre lejligheder eller doneret sparet porto, fordi de har sendt elektroniske julekort til deres kunder De virksomheder, som har støttet juleuddelingen med varer, så der også kunne blive bløde pakker til at lægge under juletræet. Magasin, som også i år har stået for administrationen af gavekort til beklædningshjælp og ydet os en klækkelig rabat. Samt vores revisionsfirma Deloitte, som har støttet os ved at udføre en del af de mangfoldige revisionsopgaver omkostningsfrit! 6 7

5 Samarbejdet med skolerne Forskellige hjælpeorganisationer arbejder på forskellige måder og Børnenes Kontor har i mange år arbejdet tæt sammen med skolerne. Det er der mange gode grunde til og derfor kan man heller ikke finde vores ansøgningsskema på nettet, men får det udleveret på barnets skole! Som udgangspunkt er vores målgruppe -som oftest, men ikke udelukkendeenlige forsørgere med skolesøgende børn. Der kan selvfølgelig godt være børn i husstanden, som endnu ikke er skolesøgende eller er færdig med grundskolen. Forsørgere med udelukkende førskolebørn forsøger vi at henvise til andre steder, hvor man kan søge støtte. Et samarbejde med skolerne falder derfor helt naturlig for os! De fleste lærere og i hvert fald klasselærerne, har et rigtig godt kendskab til deres børns familier. De ved oftest besked, hvis økonomien måske også 8 tøjet hænger i laser, der er sygdom i familien eller andre signaler tænder den røde lampe og der er anledning til en hjælpende hånd. Vi har desuden en formodning om, at samarbejdet mellem familierne og lærere har en anden karakter, end samarbejdet mellem familien og evt. sagsbehandlere, hvor rollefordelingen givetvis er anderledes. tidsfrister. Den ordning er ikke almindeligt i de andre hovedstads-kommuner, som ligger indenfor vort dækningsområde. I Københavns Kommune har vi desuden et tæt samarbejde med skoleforvaltningen, som har et internt postsystem og hjælper os med at sikre, at ansøgningsmaterialet kommer ud til de enkelte skoler i kommunen. Derfor er det også ofte lærerne, der deler vore ansøgningsskemaer ud til de børn, hvor der synes hjælp behov og i hvert fald er det læreren, der indsamler skemaer og påtegner dem. Mange gange kan forældre også få hjælp til at udfylde skemaet, hvis det eksempelvis kniber med forståelsen for, hvad der skal skrives i hvilke rubrikker. På denne måde letter de ansvarlige skoler vort arbejde med gennemgangen af de enkelte ansøgningsskemaer ganske betragteligt. Kunne alle og enhver bare downloade et skema fra nettet og sende til os, ville det kræve et meget større administrations- og kontrolapparat, som i sidste ende ville begrænse de midler, vi kan bruge til uddelinger. I de københavnske kommuneskoler er der særlige sociallærere, der koordinerer indsatsen på egen skole og sørger for, at alle skemaer bliver sendt tilbage til Børnenes Kontor indenfor de rette Vi sætter stort pris på den indsats, som skolerne gør, og er altid parate til at udvide kredsen af skoler, som vil hjælpe os og familier og børn i deres skole! Vi mener, at vi igennem et mangeårigt, tæt samarbejde har fundet den mest hensigtsmæssige og mest økonomiske løsning til at behandle ansøgningerne. PS: Skolerne spiller også en anden, vigtig rolle i BK s arbejde: hvert år den 1. onsdag i december er der omkring skolebørn, som sælger julehjerter for Børnenes Kontor og julehjertesalget er en af grundpillerne i at samle midler ind til kontorets virksomhed! 9

6 JULE-Rock-CD og Børn hjælper BØRN Hvert år er der gode initiativer, som støtter vores arbejde: virksomheder, der opfordrer medarbejdere til at donere årets julegave til Børnenes Kontor, børnehaver, som går forbi glaskisten og lægger et bidrag, forlag, der donerer spil, bøger eller som et fast indslag i juleuddelingen Familiejournalens juleudgave. Til årets beretning vil vi gerne præsentere to af disse initiativer,rock n Roll Trioen ROCK IT s Jule-cd og Valhals Høstmarked. Morten Wittrock fra ROCK IT fortæller: Vi sad en regnfuld aften i august i Tivoli efter en koncert og kom til at snakke om, hvor mange familier, der i dagens Danmark er pressede og har svært ved at få dagligdagen og økonomien til at hænge sammen. I denne snak opstod idéen om at lave en rock n roll juleplade, som adskiller sig fra traditionel julemusik. Og overskuddet fra salget skulle gå til Børnenes Kontor. For en af solisterne Mike Tramp, havde netop dette støtteprojekt et helt specielt plads i hjertet, idet han i sin barndom modtog julepakken fra Børnenes Kontor. Mike udtaler: Uden denne håndsrækning fra Børnenes Kontor ville min barndoms jul have set en del anderledes ud og det er derfor vigtigt for mig at kunne give igen ved netop at være med på denne cd. 11 kunstnere fulgte opfordringen til at bidrage med hver deres sang til CD en gratis -og den 21/11 var ROCK IT at Christmas klar til at blive præsenteret på Café Pegasus i København, hvor en del af solisterne kom forbi og gav et nummer. Efterfølgende er cd en blevet spillet rigtig mange gange i radion og fik meget opmærksomhed i Eldorado på P4, og Børnenes Kontor blev nævnt mange gange. PS: ROCK IT er Morten Wittrock: Piano, Olsen Den Skaldede Kok : Bas, Frank Rothstein: Trommer. Søren Andersen og Carsten Larsson. Høstmarked på Valhal Valhal, som er et stort Fritidshjem med klub i Vanløse, tæt på Katrinedals skole, hvor 210 børn har deres daglige gang, havde et helt specielt fokus til årets høstfest, som løb af stabelen 9. september Det fortæller Valhals leder, Martin Thomassen. Børn hjælper børn var overskriften. Valhals børn og unge har igennem længere tid fremstillet smykker, blæksprutter af garn, lærredsmagneter, nøgleringe og mange andre farverige brugsgenstande som blev udstillet og solgt til festen. Helle overskuddet skulle doneres til Børnenes Kontor. Vi vil gerne videreudvikle vores sociale engagement. Vi har et stort internt socialt overskud, som både viser sig i børne- og ungegrupperne, men også i personale- og forældregruppen. På et personalemøde, i foråret, talte vi om hvorledes vi kunne udvikle dette sociale engagement, så vi også kikkede mere udad. Dette førte så til, at vi besluttede at lave aktiviteter som kunne skaffe effekter vi kunne sælge til årets høstfest. Vejret var rigtigt dejligt september vejr, uden vand og det betød at mange forældre havde medbragt madkurve. Den store grill var tændt og blev flittigt brugt. På sceneområdet var der optræden fra børn og unge, der dansede og sang, fælles legen var i fokus og sørgede for at sveden sprang frem i ansigterne og smilet bredte sig. Boderne var velbesøgte og pengekassen klirrede lystigt. Forældrene havde skænket en mængde kreative og velsmagende kager, som blev bedømt i årets kagekonkurrence og siden solgte til fordel for Børnenes Kontor. Høstfesten var en stor succes, hvor såvel børn og unge, personalerne samt forældrene havde nogle dejlige timer sammen. Der blev indsamlet hele til Børnenes Kontor. Det er et meget flot resultat og vi er meget glade for den store opbakning, slutter Martin Thomassen. Det synes vi også i Børnenes Kontor og vi vil gerne opfordre flere til at tage gode initiativer, som kan større vores arbejde

7 Julehjertet og Glaskisten Bestyrelsen Resultatopgørelse for 2011 Tal i parentes er negative tal/udgifter Julehjerterne og glaskisten er noget, mange københavnere forbinder med Børnenes Kontor. Både glaskisten og julehjerterne er vigtige kilder til at skaffe bidrag til vores virksomhed. Børnenes Kontors julehjerter smykker byens store juletræ på rådhuspladsen og glaskisten står under sin baldakin ved siden af juletræet...mål for mange stor og små til at lægge en skærv til glæde for dem, der trænger til lidt hjælp. Hvor man i 2010 måtte kæmpe sig igennem byggepladsen på rådhuspladsen for at finde glaskisten, blev placeringen meget bedre i Alle, der krydsede pladsen for at komme til Strøget, kom lige forbi vores kiste. Det gav dog som omtalt andetsteds -ikke et større udbytte : kun kroner blev det til. Pelle Jarmer, fhv. borgmester, formand Johannes Nymark, konsulent, fhv. medlem af BR, næstformand Jesper Christensen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation Iris Garnov, forfatter Bodil Jensen, fhv. formand for Københavns Borgerrepræsentation Else Sommer, adm. Direktør i Københavns Kommune Ole Hein Christensen, næstformand i KLF Mogens Vemmer, programmedarbejder Forretningsfører: Rainer Lenze Kasserer: Keld Jørgensen Vort mangeårige bestyrelsesmedlem, udpeget af Københavns Lærerforening, Ole Hein Christensen afgik ved døden i juni 2012 efter nogen tids sygdom. Ole brændte for Børnenes Kontors arbejde, han var vellidt her såvel som i sit daglige organisationsarbejde. Oles efterladte valgte at opfordre til at give bidrag til BK frem for blomster til begravelsen. Ved færdiggørelsen af beretningen var indkommet mere end Det samlede beløb vil fremgå af næste års beretning. I bestyrelsen vil vi mindes Ole og ære hans minde. Pelle Jarmer Indkomne bidrag ifølge bøgerne Indsamling, Glaskisten Indgået fra Direktør Harry Haargaards Legat (Fond) Indgået fra Landsforeningen af Børnenes Kontorer Indsamling fra Børnenes Kontor - Julehjertet Bidrag for administration af Knud Rasmussen og Hustrus Fond Diverse indsamlingsarrangementer Renter og udbytte af værdipapirer Bankrenter Indtægter Lønomkostninger m.m. ( ) ( ) Husleje, varme, lys mv. ( ) (80.443) Kontorhold ( ) ( ) Revision og regnskab (36.125) (35.438) Gebyrer mv. (2.833) (1.605) Diverse omkostninger (95.636) ( ) Omkostninger ( ) ( ) Årets resultat Årets resultat disponeres således: Uddeling af fødevarer Uddeling af beklædning Uddeling af gavechecks Uddelinger Overført til næste år (94.071)

8 Balance pr Investeringsbeviser Likvid beholdning Bundne aktiver Investeringsbeviser Likvid beholdning Tilgodehavende legater og bidrag Tilgodehavende, Direktør Harry Haargaards Legat (Fond) Tilgodehavende, Børnenes Kontor - Julehjertet Tilgodehavende, Glaskisten Tilgodehavende, Knud Rasmussen og Hustrus Fond Beholdning af gavechecks Andre tilgodehavender Depositum Disponible aktiver Aktiver Bunden kapital Kursregulering af værdipapirer (88) Bunden kapital Disponibel kapital Overført ifølge resultatdisponering (94.071) Kursregulering af værdipapirer Disponibel kapital Egenkapital Gæld til Landsforeningen af Børnenes Kontorer Afsat til revision Feriepengeforpligtelser Anden gæld Gældsforpligtelser Passiver Indkomne bidrag Bidrag øvrige 2011 Scan Group A/S Anonym Brenntag Nordic A/S Tonny Dalhøj Paulsen Lærerstandens Brandforsikring Arbejdernes Landsbank, annonceplads Immenso Consult A/S Soroptimisterne - København Nord Jesper Mann Hanne, Astrid og Sofie Eltong Martin Hansen Vikasku Jens Rosenberg Foreningen Mødres og Børns Bespisning Fritidsinstitutionen Valhal Københavns Lærerforening Bodil Kirkedal Mortensen Vibeke Pedersen Erne Flems HK-Klubben i 3F-Forbundet Ruth Jochumsen Preben Saugstrup Steen Zavhariasen Stenløse Menighedsråd John Birkhøj Niels Andersen Tivoli, mønter Trivselsklubben Clausens Skæremaskine Service Tillykke Steen 70 År Bent Matras Rasmussen Gwynne Schouw Olsen Eyvind Stilling Katrine Lester Christianshavns KFUM Jesper Olsen Martin Stig Hansen Karlslunde IF Arlette G.M. Birkhøj Heidi Lis Mødekjær DSU Aalborg Pelle Jarmer HK/Danmark Inge Nielsen Britta Bardram Frank Hinsch K. Lassen Niels Peter Olesen Per Ove Hans Peder Fløjborg Tora Hansen Flittige Hænder i Vanløse Fødevareforbundet NNF Torben Kjeld Josiassen Ejler og Knudsen Gitte Kølander Hansen og Kell Hansen Anthony William Woods Evelyn Tybring Ulla Melchior Britta Køster Janni Paulsen-Starup Anette Schønemann Inge Petersen Kirsten Marie Andersen Lau Sander Esbensen Peter Borgbjerg Pia Clausen Ralf Kasahara Stinus N. Zahles Skole Folketingets Kiosk Køge Gymnasium Bente og Benny Stapf Erik og Jette Kjærsgaard Gunhild Holmqvist Hanne Ida Jakobsen Hanne og Gunnar Lolle Hedegaard NS Helle G. Larsen Jannick Ian Nielsen Jytte Larsen Knud og Susanne Jørgensen Mai-Britt Olsen Tingbjerg Plejehjem Erik Engdahl Erik Reeh og Kirsten Precht Jeanette Melchior Lone Haugmark Michael Sander Baagøe Mogens Thorsager Jensen Peter Møller Andersen Poul Christensen Steen Poulsen Uffe Bach 900 Anders Lundberg 800 Jens Dybvad 750 Lars Erik Molin 750 Michael Hansen 750 Gudrun Dahlin 650 Knud-Erik Ziirsen 600 Cool Couture 586 Hans Felthaus 550 Bideag E+J 510 Alice Mogensen 500 Anette Kyster 500 Anne Lise Fabricius 500 Anonym 500 Anonym 500 Arne Ravn 500 Benedikte Rønje 500 Birgitte Clemmesen With 500 Børge Nielsen 500 CG Entreprise A/S

9 Bidrag Legater og Fonde Connie Rasmussen 500 Danske Bank, Tårnby Afdeling 500 Dibberns Bogtrykkeri 500 John Hansen 500 Jonas Drammestrup Poulsen 500 Jytte Terp-Hansen 500 Kasper Sørensen 500 Leila Pickardt 500 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 500 Linda Marie Kronborg 500 Michael Hemming Nielsen 500 Michaels Rosendal 500 Nini Lolle 500 Per Rosberg 500 Peter Andersen 500 Robert Simonsen 500 Robert Storrie 500 Ruth Foss 500 Sol og Ole 500 Svend Aage Abrahamsen 500 Søsterloge Nr. 2 Thyre Danebod 500 Torben Gross 500 Torben Jacobsen 500 Tove og Arne Schmidt 500 Trinol A/S 500 Georg Christensen 500 Gunnar Schiøler 500 Jytte Pedersen 500 Jørgen Frederiksen 500 Knud E. Rasmussen 500 Ole Farup Schaltz 500 Paul William Steffensen 500 Povl Stargaard 500 Torben Jensen 500 Diverse bidrag Generalkonsul Jens Olsens Fond Fabrikant Chas. Otzens Fond Louis Petersens Legat Augustinus Fonden Bogtrykker Kaj Hjorths Fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Aase og Ejnar Danielsens Fond Knud Højgaards Fond Frederik og Emma Kraghs Mindelegat Asta og Jul. P. Justesens Fond / Fonden Danske Banks Fond Robert Storm Pedersen og Ellen Storm Pedersens Mindelegat Ketty og Poul Erik Bechs Almennyttige Fond Jørgen Esmers Mindelegat Hoffmanns Mindelegat Læge Johannes Bitsch og Hustru Agnes Legat Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond Kaptajn M.L. Asmussen og Hustrus Legat Knud og Dagny Gad Andresens Fond Islefs Jubilæumsfond FLS Industries A/S Gavefond Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond Avnedefonden Otto og Gerda Bings Mindelegat Carl F.J. Carlson og Hustru Camilla Carlsons Legat Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat Direktør J.F. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Kaptajn J.Chr. Jensen og Hustrus Legat Fabrikant Juul Christensen og Hustru Mary Christensens Familielegat William & Hugo Evers Fond EGVs Legatfond Københavns Kommune, Legat 600 Pastor Emerius Ørnborgs Legat 500 Diverse Legater og Fonde Bidrag arvesager Boet efter Fritse Susanne Vedel Arv efter Alice Karen Melohn, aconto Boet efter Egon Larsen Indkomne bidrag ifølge bøgerne

10 Salg af Julehjertet Korsager Skole, København Husum Peder Lykke Skolen, København S Vibenshus Skole, København Ø Kgl. Vajsenhus, Det, Privatskole, København K Tove Ditlevsens Skole, København V Lergravsparkens Skole, København S Amagerfælled Skole, København S Gerbrandskolen, København S Sankt Ansgar Skole, Friskole, København N Heibergskolen, København Ø Øster Farimagsgades Skole, København Ø Blågård Skole, København N Tranegårdsskolen, Hellerup Sundbyøster Skole, København S Classenske Legatskole, Den, København V Utterslev Skole, København NV Gildbroskolen, Ishøj Nyboder Skole, København K Bavnehøj Skole, København SV Sølvgades Skole, København K Skt. Annæ Skole, Privatskole, København S Oehlenschlægersgades Skole, København V Randersgades Skole, København Ø Bellahøj Skole, København Brønshøj Katrinedals Skole, København Vanløse Ålholm Skole, København Valby Engskolen, Herlev Brøndbyøster Skole, Brøndby Sønderbro Skole, København S Kildevældsskolen, København Ø Dyvekeskolen, København S Ellebjerg Skole, København SV Søborg Skole, Gladsaxe Hansted Skole, København Valby Guldberg Skole, København N Svanevej Privatskole, København NV Engskolen, København V Lundehusskolen, København Ø Korsvejens Skole, Kastrup Tingbjerg Skole, København Husum Sortedamskolen København Ø Vanløse Skole, København Vanløse Hillerødgades Skole, København N Langelinieskolen, København Ø Vesterbro Ny Skole, København V Klostervængets Skole, København Ø Freja Skolen, København Valby Diverse skoler Værebro Skole, Gladsaxe Nørrebro Park Skole, København N Natalie Zahles Gymnasieskole, Privatskole, København K Gladsaxe Skole, Gladsaxe Lundebjergskolen, Ballerup Mørkhøj Skole, Herlev Avedøre Skole, Hvidovre Holmegårdsskolen, Hvidovre Baunegården, Værløse Frederiksgård Skole, København Vanløse Lygten Skole, Privatskole, København NV Amager Lille Skole, København S Tre Falke Skole, Frederiksberg Ryparken, Skolen i, København Ø Selvstændige Skole, Den, Privatskole, København K Enghøjskolen, Hvidovre Samlet skolesalg

11 Hvad gør dig rig? Find ud af det med en Værdisamtale

KONTOR BERETNING OG REGNSKAB 2014 117 ÅR 1898-2015 KONTOR BØRNENES

KONTOR BERETNING OG REGNSKAB 2014 117 ÅR 1898-2015 KONTOR BØRNENES BØRNENES KONTOR 117 ÅR 1898-2015 BERETNING OG REGNSKAB 2014 BØRNENES KONTOR Indhold Forord side 3 Trines side side 4-5 Støt Børnenes Kontor side 6 Tak for hjælpen side 7-8 Frivillige hjælpere side 9 Resultatopgørelse

Læs mere

Beretning og regnskab 2013. 116 år. kontor. Børnenes 1898-2014

Beretning og regnskab 2013. 116 år. kontor. Børnenes 1898-2014 Beretning og regnskab 2013 116 år 1898-2014 Børnenes kontor 1 Indhold: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 18: Forord Alle gaver, store som små...

Læs mere

Beretning og regnskab 2012 115 ÅR KONTOR BØRNENES 1898-2013

Beretning og regnskab 2012 115 ÅR KONTOR BØRNENES 1898-2013 Beretning og regnskab 2012 115 ÅR 1898-2013 BØRNENES KONTOR 1 Indhold: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 18: Forord Støtte til BK Frivillige Tak

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Københavnerbarometer 2009

Københavnerbarometer 2009 Københavnerbarometer 2009 04-09-2009 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Dreng 57% 166 Pige 43% 125 100% 291 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Resultatliste, Julestævne 2010 - Bowl n Fun - Vejle. De 15000,- til den første som laver 900 blev ikke vundet.

Resultatliste, Julestævne 2010 - Bowl n Fun - Vejle. De 15000,- til den første som laver 900 blev ikke vundet. Resultatliste, Julestævne 2010 - Bowl n Fun - Vejle De 15000,- til den første som laver 900 blev ikke vundet. Navn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 Thomas Larsen Skive 256 300 300 0 856 26 8000,- kontant 2 Jesper

Læs mere

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19 Startliste Spilledage Start tidspunkt: Kamille Jørgensen NIF / Heidi Tved NIF / Jan Andersen Brasilia / Christian Andersen Brasilia / Hanne Pedersen Pletskud / Finn Pedersen Pletskud / 4 Rasmus Ussing

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt København

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt København Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt København 03-03-2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Valg til de kommunale idrætsudvalg 4. Evt. Ad 1 Valg af dirigent Ralf

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288 1 Er du... Dreng 45% 129 Pige 55% 159 100% 288 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 18-12-2005 eftertilmelding til Lisbeth Andersen tlf. 96 19 09 05 - mobil 24 43 75 14 - mail: lisba@mail.dk NB! Starten kl. 11.00 og 12.00 er fuldt optaget.

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere