Beretning og regnskab 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab 2011"

Transkript

1 Beretning og regnskab ÅR BØRNENES KONTOR 1

2 Indhold: Side 3: Beretning 2011 Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 18: Børnenes Kontor København Frederikssundvej 119 E, 2700 Brønshøj, Tlf Fax: Webadresse: SE-Nr Billederne må ikke gengives uden tilladelse. Artikler og oplysninger kan frit citeres. Layout: Adgreen Bidrag til BK Frivillige Tak for hjælpen Samarbejde med skolerne Jule Rock CD og Børn hjælper børn Julehjertet, Glaskisten og Bestyrelsen Resultatopgørelse Balance Bidrag Skolesalg Børnenes Kontor København er en frivillig organisation, der uddeler fødevarehjælp og beklædningshjælp til trængende børn i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og det tidligere Københavns Amt. Kontoret er et lokalkontor under paraplyorganisationen Landsforeningen af Børnenes Kontorer (LBK). LBK kan kontaktes ved henvendelse til Børnenes Kontor København. Arvesager Børnenes Kontor er fritaget for at betale skat og boafgift af testamentariske ydelser, så mest muligt kan bruges til det sociale arbejde. Beretning 2011 FORORD I vort arbejde for at hjælpe trængte børn i den undervisningspligtige alder har det været afgørende for os at være kendt af offentligheden, selv at skaffe midler, samt at opnå forståelse for opgaven hos andre jævnaldrende børn. Dette finder vi fortsat væsentligt selv om tiden ikke har været med os. Vor indsats baserer sig til et samvirke med skolerne i vort virksomhedsområde der omfatter 17 kommuner i det storkøbenhavnske område. I en lang årrække har børn fra mange af skolerne medvirket ved salg af Julehjertet, der sælges første onsdag i december og almindeligvis modtages med stor købelyst hos folk på gaden. Vi har også i mange år haft glæde af glaskisten ved juletræet på Københavns Rådhusplads, hvor vi nogle år har oplevet en stor støttevillighed hos passerende familier, par og enkeltpersoner til at støtte den virksomhed som er beskrevet kortfattet på baldakinen over glaskisten. Vi har haft glæden ved at måtte forsyne byens juletræ med hjerter med vort navn på. Ved den seneste juletræstænding havde vi den yderligere glæde at Kulturborgmesteren i sin korte tale ved tændingen omtalte glaskisten og det formål den tjener. Alt dette lægger vi vægt på i ønsket om at være synlige og kendte for en god hjælpeindsats. Alligevel gav julen 2011 os nogle slemme skuffelser bl.a. affødt af den manglende afklaring af hvad der i Danmark forstås ved fattigdom. Den fratrådte regering forsømte anledningen til i forbindelse med EUs fattigdomsår at finde politisk afklaring på hvorledes fattigdom i Danmark bør beskrives og måles. Carina-sagen som udløstes af en folketingspolitikers ueftertænksomhed tegnede et dårligt billede af faktisk fattigdom og udløste desværre et markant fald i salget af Julehjertet,en vigende lyst til at bidrage gennem glaskisten og en vigende lyst blandt bidragydere der indbetaler støttebeløb til os, almindeligvis med en mærkbar stigning i december måned. Vi ønsker ikke at bidrage i jagten på cases til at illustrere mediehistorier, ligesom vi heller ikke er specielt begejstret for betegnelsen fattigdom. Vi vil undgå at sætte folk i bås. Bag enhver ansøgning, vi modtager, er der mennesker. Mennesker med mange facetter, evner, ønsker, men også forskellige udfordringer at kæmpe med for at få hverdagen i familien til at hænge sammen. Det, der allermindst er brug for, er at blive stemplet yderligere, at blive kategoriseret. Tværtimod er der brug for, at nogen ser på mennesket i vanskeligheder og giver en håndsrækning, skaber lidt glæde i hverdagen, giver et pusterum. Desværre forsvandt fattigdomsproblemerne ikke med afdækningen af Carinas vilkår. Vi oplever fortsat at der er et betydeligt reelt behov for den indsats vi udøver gennem uddeling af en god julekurv og børnebeklædning ved ferietid. Det er både synligt og hørbart ved vore uddelinger, at vor hjælp giver håndsrækninger til værdigere og lykkeligere vilkår for familierne i de aktuelle situationer. Vi lægger vægt på at vor indsats ikke bliver svingende fra år til år og er derfor bevidste om nytten af også at have gode indtægtsår som muliggør en beskeden formueopbygning til at modstå de udsving der på uhensigtsmæssig måde opstår. Vi håber at forståelsen for vort virke og lysten til at løfte med gennem bidrag vil komme igen fremover. Pelle Jarmer Formand Rainer Lenze Forretningsfører 2 3

3 Støt Børnenes Kontor med et bidrag Frivillige medarbejdere ved uddelinger, indsamlinger og optællinger Bidrag til Børnenes Kontor giver skattefradrag i henhold til Ligningslovens 8A. Hvis du støtter Børnenes Kontor og angiver dit cpr-nr hver gang ved indbetalingen, indberetter Børnenes Kontor automatisk til Skat. I alt kan der fratrækkes kroner i For indkomståret 2012 er det tidligere bundfradraget på 500 kroner fjernet og også bidrag for mindre end 500 kroner vil blive indberettet. Da Børnenes Kontor er fritaget for at betale arveafgift, vil testamentariske gaver fuldt og helt komme til gavn for vores uddelingsvirksomhed. Bidrag til Børnenes Kontor med skatterabat igennem etiske investeringsbeviser er en anden mulighed. Børnenes Kontor har indgået en samarbejdsaftale med investeringsforeningen Etik Invest og mere information om denne mulighed findes på Bidrag kan betales på følgende måder: Kontante bidrag kan indbetales på Børnenes Kontor, Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj kl. 9 14, mandag til fredag. Ved overførsel via netbank til vort girokonto angives kort nr. 01, men der kan også indbetales til vores bankkonto Ved indbetalinger fra udlandet indbetales på DK Husk hver gang at angive cpr-nr. Carsten Andersen Flemming Andersen Poul Erik Andersen Susan Bartels Kim Bennedsen Rasmus Bjerre-Knudsen Michael Bredehøft John Christiansen Mathilde Christiansen Jørn Clausen Sune Clausen Erik Houlberg Carsten Hansen John Hansen Kirsten Hansen Gitte Hove Nanna Hove Søren Hove Børge Jessen Pia Jessen Ivan Jensen Rasmus Jensen Keld Jørgensen Jan Madsen Arne Mohr Anita Nielsen Tom Nielsen Susan Palmvig Torben Petersen Inge Rasmussen Jens Rasmussen Erling Steen Rasmussen Sven-Ove Rasmussen Erik Sørensen Karsten Sørensen Anders Tvegaard Peter Tøt 4 5

4 TAK for hjælpen! Uden støtte fra private borgere, virksomheder, fonde og legater ville Børnenes Kontor ikke være i stand til at drive det hjælpearbejde, som nu i 114 år har skabt glæde hos hundredtusindvis af børn og familier. Vi er også afhængige af de mange hænder, som skal bruges til at sælge julehjerter, uddele og indsamle ansøgningsskemaer på skolerne og ikke mindst hjælpe med at dele julepakkerne ud d. 22. december. I beretningens regnskabsoversigt findes en fortegnelse over bidrag, som vi har modtaget i årets løb. Af pladshensyn har vi kun medtaget bidragene over 500 kroner. Når giveren har ønsket at være anonym, anføres dette - men det skal understreges, at alle bidragene, store som små, er meget, meget velkomne! Det gælder også andre former for støtte, som Børnenes Kontor modtager. Derfor en stor tak til: de mange skoler, som til trods for mange andre opgaver, har organiseret julehjertesalg den første onsdag i december og også har stået for uddeling og indsamling af vore ansøgningsskemaer. de tusindvis af skolebørn, som gik ud på en af årets koldeste og hvideste dage og solgte julehjerter i hele det Storkøbenhavn. Parken og FCK, som har sørget for, at der også blev en mandelgave til både børn og voksne ved juleuddelingen: billetter til forårets superligakampe i Parken. Københavns Rådhus og rådhusbetjentene, som sørgede for at glaskisten blev stillet op og trillet ud og ind hver dag i det meste af december måned. Advokatfirmaet Moalem Weitemeyer Bendtsen for juridisk assistance uden beregning. Tivoli og Illum for mønter fra ønskebrøndene. Sankt Annæ Gymnasium for at rumme juleuddelingen igen i år og forhåbentligt mange år fremover. Fødevarebanken, som udvidede vort sortiment ved juleuddelingen med både morgenmadsprodukter og diverse lækkerier. Ballerup-Centret, som igen valgte at opstille en glaskiste til fordel for Børnenes Kontor. Arbejdernes Landsbank, som står for optælling af mønterne fra Tivoli, Glaskisten og julehjertesalget. Vore frivillige, som sørger for at indsamlingsbøsserne bliver klargjort, gavekort stemplet og som ligger vandret med et smil for at lange julepakkerne over disken. De mange mennesker, som har sendt et bidrag til Børnenes Kontor for at støtte vort arbejde. De fonde og legater, som har fundet Børnenes Kontor værdig til at modtage en donation i årets løb. De foreninger og firmaer, som har konverteret noget af medarbejdernes julegave til en fælles gave til Børnenes Kontor, som har samlet ind til os ved firmafester, julefrokoster og andre lejligheder eller doneret sparet porto, fordi de har sendt elektroniske julekort til deres kunder De virksomheder, som har støttet juleuddelingen med varer, så der også kunne blive bløde pakker til at lægge under juletræet. Magasin, som også i år har stået for administrationen af gavekort til beklædningshjælp og ydet os en klækkelig rabat. Samt vores revisionsfirma Deloitte, som har støttet os ved at udføre en del af de mangfoldige revisionsopgaver omkostningsfrit! 6 7

5 Samarbejdet med skolerne Forskellige hjælpeorganisationer arbejder på forskellige måder og Børnenes Kontor har i mange år arbejdet tæt sammen med skolerne. Det er der mange gode grunde til og derfor kan man heller ikke finde vores ansøgningsskema på nettet, men får det udleveret på barnets skole! Som udgangspunkt er vores målgruppe -som oftest, men ikke udelukkendeenlige forsørgere med skolesøgende børn. Der kan selvfølgelig godt være børn i husstanden, som endnu ikke er skolesøgende eller er færdig med grundskolen. Forsørgere med udelukkende førskolebørn forsøger vi at henvise til andre steder, hvor man kan søge støtte. Et samarbejde med skolerne falder derfor helt naturlig for os! De fleste lærere og i hvert fald klasselærerne, har et rigtig godt kendskab til deres børns familier. De ved oftest besked, hvis økonomien måske også 8 tøjet hænger i laser, der er sygdom i familien eller andre signaler tænder den røde lampe og der er anledning til en hjælpende hånd. Vi har desuden en formodning om, at samarbejdet mellem familierne og lærere har en anden karakter, end samarbejdet mellem familien og evt. sagsbehandlere, hvor rollefordelingen givetvis er anderledes. tidsfrister. Den ordning er ikke almindeligt i de andre hovedstads-kommuner, som ligger indenfor vort dækningsområde. I Københavns Kommune har vi desuden et tæt samarbejde med skoleforvaltningen, som har et internt postsystem og hjælper os med at sikre, at ansøgningsmaterialet kommer ud til de enkelte skoler i kommunen. Derfor er det også ofte lærerne, der deler vore ansøgningsskemaer ud til de børn, hvor der synes hjælp behov og i hvert fald er det læreren, der indsamler skemaer og påtegner dem. Mange gange kan forældre også få hjælp til at udfylde skemaet, hvis det eksempelvis kniber med forståelsen for, hvad der skal skrives i hvilke rubrikker. På denne måde letter de ansvarlige skoler vort arbejde med gennemgangen af de enkelte ansøgningsskemaer ganske betragteligt. Kunne alle og enhver bare downloade et skema fra nettet og sende til os, ville det kræve et meget større administrations- og kontrolapparat, som i sidste ende ville begrænse de midler, vi kan bruge til uddelinger. I de københavnske kommuneskoler er der særlige sociallærere, der koordinerer indsatsen på egen skole og sørger for, at alle skemaer bliver sendt tilbage til Børnenes Kontor indenfor de rette Vi sætter stort pris på den indsats, som skolerne gør, og er altid parate til at udvide kredsen af skoler, som vil hjælpe os og familier og børn i deres skole! Vi mener, at vi igennem et mangeårigt, tæt samarbejde har fundet den mest hensigtsmæssige og mest økonomiske løsning til at behandle ansøgningerne. PS: Skolerne spiller også en anden, vigtig rolle i BK s arbejde: hvert år den 1. onsdag i december er der omkring skolebørn, som sælger julehjerter for Børnenes Kontor og julehjertesalget er en af grundpillerne i at samle midler ind til kontorets virksomhed! 9

6 JULE-Rock-CD og Børn hjælper BØRN Hvert år er der gode initiativer, som støtter vores arbejde: virksomheder, der opfordrer medarbejdere til at donere årets julegave til Børnenes Kontor, børnehaver, som går forbi glaskisten og lægger et bidrag, forlag, der donerer spil, bøger eller som et fast indslag i juleuddelingen Familiejournalens juleudgave. Til årets beretning vil vi gerne præsentere to af disse initiativer,rock n Roll Trioen ROCK IT s Jule-cd og Valhals Høstmarked. Morten Wittrock fra ROCK IT fortæller: Vi sad en regnfuld aften i august i Tivoli efter en koncert og kom til at snakke om, hvor mange familier, der i dagens Danmark er pressede og har svært ved at få dagligdagen og økonomien til at hænge sammen. I denne snak opstod idéen om at lave en rock n roll juleplade, som adskiller sig fra traditionel julemusik. Og overskuddet fra salget skulle gå til Børnenes Kontor. For en af solisterne Mike Tramp, havde netop dette støtteprojekt et helt specielt plads i hjertet, idet han i sin barndom modtog julepakken fra Børnenes Kontor. Mike udtaler: Uden denne håndsrækning fra Børnenes Kontor ville min barndoms jul have set en del anderledes ud og det er derfor vigtigt for mig at kunne give igen ved netop at være med på denne cd. 11 kunstnere fulgte opfordringen til at bidrage med hver deres sang til CD en gratis -og den 21/11 var ROCK IT at Christmas klar til at blive præsenteret på Café Pegasus i København, hvor en del af solisterne kom forbi og gav et nummer. Efterfølgende er cd en blevet spillet rigtig mange gange i radion og fik meget opmærksomhed i Eldorado på P4, og Børnenes Kontor blev nævnt mange gange. PS: ROCK IT er Morten Wittrock: Piano, Olsen Den Skaldede Kok : Bas, Frank Rothstein: Trommer. Søren Andersen og Carsten Larsson. Høstmarked på Valhal Valhal, som er et stort Fritidshjem med klub i Vanløse, tæt på Katrinedals skole, hvor 210 børn har deres daglige gang, havde et helt specielt fokus til årets høstfest, som løb af stabelen 9. september Det fortæller Valhals leder, Martin Thomassen. Børn hjælper børn var overskriften. Valhals børn og unge har igennem længere tid fremstillet smykker, blæksprutter af garn, lærredsmagneter, nøgleringe og mange andre farverige brugsgenstande som blev udstillet og solgt til festen. Helle overskuddet skulle doneres til Børnenes Kontor. Vi vil gerne videreudvikle vores sociale engagement. Vi har et stort internt socialt overskud, som både viser sig i børne- og ungegrupperne, men også i personale- og forældregruppen. På et personalemøde, i foråret, talte vi om hvorledes vi kunne udvikle dette sociale engagement, så vi også kikkede mere udad. Dette førte så til, at vi besluttede at lave aktiviteter som kunne skaffe effekter vi kunne sælge til årets høstfest. Vejret var rigtigt dejligt september vejr, uden vand og det betød at mange forældre havde medbragt madkurve. Den store grill var tændt og blev flittigt brugt. På sceneområdet var der optræden fra børn og unge, der dansede og sang, fælles legen var i fokus og sørgede for at sveden sprang frem i ansigterne og smilet bredte sig. Boderne var velbesøgte og pengekassen klirrede lystigt. Forældrene havde skænket en mængde kreative og velsmagende kager, som blev bedømt i årets kagekonkurrence og siden solgte til fordel for Børnenes Kontor. Høstfesten var en stor succes, hvor såvel børn og unge, personalerne samt forældrene havde nogle dejlige timer sammen. Der blev indsamlet hele til Børnenes Kontor. Det er et meget flot resultat og vi er meget glade for den store opbakning, slutter Martin Thomassen. Det synes vi også i Børnenes Kontor og vi vil gerne opfordre flere til at tage gode initiativer, som kan større vores arbejde

7 Julehjertet og Glaskisten Bestyrelsen Resultatopgørelse for 2011 Tal i parentes er negative tal/udgifter Julehjerterne og glaskisten er noget, mange københavnere forbinder med Børnenes Kontor. Både glaskisten og julehjerterne er vigtige kilder til at skaffe bidrag til vores virksomhed. Børnenes Kontors julehjerter smykker byens store juletræ på rådhuspladsen og glaskisten står under sin baldakin ved siden af juletræet...mål for mange stor og små til at lægge en skærv til glæde for dem, der trænger til lidt hjælp. Hvor man i 2010 måtte kæmpe sig igennem byggepladsen på rådhuspladsen for at finde glaskisten, blev placeringen meget bedre i Alle, der krydsede pladsen for at komme til Strøget, kom lige forbi vores kiste. Det gav dog som omtalt andetsteds -ikke et større udbytte : kun kroner blev det til. Pelle Jarmer, fhv. borgmester, formand Johannes Nymark, konsulent, fhv. medlem af BR, næstformand Jesper Christensen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation Iris Garnov, forfatter Bodil Jensen, fhv. formand for Københavns Borgerrepræsentation Else Sommer, adm. Direktør i Københavns Kommune Ole Hein Christensen, næstformand i KLF Mogens Vemmer, programmedarbejder Forretningsfører: Rainer Lenze Kasserer: Keld Jørgensen Vort mangeårige bestyrelsesmedlem, udpeget af Københavns Lærerforening, Ole Hein Christensen afgik ved døden i juni 2012 efter nogen tids sygdom. Ole brændte for Børnenes Kontors arbejde, han var vellidt her såvel som i sit daglige organisationsarbejde. Oles efterladte valgte at opfordre til at give bidrag til BK frem for blomster til begravelsen. Ved færdiggørelsen af beretningen var indkommet mere end Det samlede beløb vil fremgå af næste års beretning. I bestyrelsen vil vi mindes Ole og ære hans minde. Pelle Jarmer Indkomne bidrag ifølge bøgerne Indsamling, Glaskisten Indgået fra Direktør Harry Haargaards Legat (Fond) Indgået fra Landsforeningen af Børnenes Kontorer Indsamling fra Børnenes Kontor - Julehjertet Bidrag for administration af Knud Rasmussen og Hustrus Fond Diverse indsamlingsarrangementer Renter og udbytte af værdipapirer Bankrenter Indtægter Lønomkostninger m.m. ( ) ( ) Husleje, varme, lys mv. ( ) (80.443) Kontorhold ( ) ( ) Revision og regnskab (36.125) (35.438) Gebyrer mv. (2.833) (1.605) Diverse omkostninger (95.636) ( ) Omkostninger ( ) ( ) Årets resultat Årets resultat disponeres således: Uddeling af fødevarer Uddeling af beklædning Uddeling af gavechecks Uddelinger Overført til næste år (94.071)

8 Balance pr Investeringsbeviser Likvid beholdning Bundne aktiver Investeringsbeviser Likvid beholdning Tilgodehavende legater og bidrag Tilgodehavende, Direktør Harry Haargaards Legat (Fond) Tilgodehavende, Børnenes Kontor - Julehjertet Tilgodehavende, Glaskisten Tilgodehavende, Knud Rasmussen og Hustrus Fond Beholdning af gavechecks Andre tilgodehavender Depositum Disponible aktiver Aktiver Bunden kapital Kursregulering af værdipapirer (88) Bunden kapital Disponibel kapital Overført ifølge resultatdisponering (94.071) Kursregulering af værdipapirer Disponibel kapital Egenkapital Gæld til Landsforeningen af Børnenes Kontorer Afsat til revision Feriepengeforpligtelser Anden gæld Gældsforpligtelser Passiver Indkomne bidrag Bidrag øvrige 2011 Scan Group A/S Anonym Brenntag Nordic A/S Tonny Dalhøj Paulsen Lærerstandens Brandforsikring Arbejdernes Landsbank, annonceplads Immenso Consult A/S Soroptimisterne - København Nord Jesper Mann Hanne, Astrid og Sofie Eltong Martin Hansen Vikasku Jens Rosenberg Foreningen Mødres og Børns Bespisning Fritidsinstitutionen Valhal Københavns Lærerforening Bodil Kirkedal Mortensen Vibeke Pedersen Erne Flems HK-Klubben i 3F-Forbundet Ruth Jochumsen Preben Saugstrup Steen Zavhariasen Stenløse Menighedsråd John Birkhøj Niels Andersen Tivoli, mønter Trivselsklubben Clausens Skæremaskine Service Tillykke Steen 70 År Bent Matras Rasmussen Gwynne Schouw Olsen Eyvind Stilling Katrine Lester Christianshavns KFUM Jesper Olsen Martin Stig Hansen Karlslunde IF Arlette G.M. Birkhøj Heidi Lis Mødekjær DSU Aalborg Pelle Jarmer HK/Danmark Inge Nielsen Britta Bardram Frank Hinsch K. Lassen Niels Peter Olesen Per Ove Hans Peder Fløjborg Tora Hansen Flittige Hænder i Vanløse Fødevareforbundet NNF Torben Kjeld Josiassen Ejler og Knudsen Gitte Kølander Hansen og Kell Hansen Anthony William Woods Evelyn Tybring Ulla Melchior Britta Køster Janni Paulsen-Starup Anette Schønemann Inge Petersen Kirsten Marie Andersen Lau Sander Esbensen Peter Borgbjerg Pia Clausen Ralf Kasahara Stinus N. Zahles Skole Folketingets Kiosk Køge Gymnasium Bente og Benny Stapf Erik og Jette Kjærsgaard Gunhild Holmqvist Hanne Ida Jakobsen Hanne og Gunnar Lolle Hedegaard NS Helle G. Larsen Jannick Ian Nielsen Jytte Larsen Knud og Susanne Jørgensen Mai-Britt Olsen Tingbjerg Plejehjem Erik Engdahl Erik Reeh og Kirsten Precht Jeanette Melchior Lone Haugmark Michael Sander Baagøe Mogens Thorsager Jensen Peter Møller Andersen Poul Christensen Steen Poulsen Uffe Bach 900 Anders Lundberg 800 Jens Dybvad 750 Lars Erik Molin 750 Michael Hansen 750 Gudrun Dahlin 650 Knud-Erik Ziirsen 600 Cool Couture 586 Hans Felthaus 550 Bideag E+J 510 Alice Mogensen 500 Anette Kyster 500 Anne Lise Fabricius 500 Anonym 500 Anonym 500 Arne Ravn 500 Benedikte Rønje 500 Birgitte Clemmesen With 500 Børge Nielsen 500 CG Entreprise A/S

9 Bidrag Legater og Fonde Connie Rasmussen 500 Danske Bank, Tårnby Afdeling 500 Dibberns Bogtrykkeri 500 John Hansen 500 Jonas Drammestrup Poulsen 500 Jytte Terp-Hansen 500 Kasper Sørensen 500 Leila Pickardt 500 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 500 Linda Marie Kronborg 500 Michael Hemming Nielsen 500 Michaels Rosendal 500 Nini Lolle 500 Per Rosberg 500 Peter Andersen 500 Robert Simonsen 500 Robert Storrie 500 Ruth Foss 500 Sol og Ole 500 Svend Aage Abrahamsen 500 Søsterloge Nr. 2 Thyre Danebod 500 Torben Gross 500 Torben Jacobsen 500 Tove og Arne Schmidt 500 Trinol A/S 500 Georg Christensen 500 Gunnar Schiøler 500 Jytte Pedersen 500 Jørgen Frederiksen 500 Knud E. Rasmussen 500 Ole Farup Schaltz 500 Paul William Steffensen 500 Povl Stargaard 500 Torben Jensen 500 Diverse bidrag Generalkonsul Jens Olsens Fond Fabrikant Chas. Otzens Fond Louis Petersens Legat Augustinus Fonden Bogtrykker Kaj Hjorths Fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Aase og Ejnar Danielsens Fond Knud Højgaards Fond Frederik og Emma Kraghs Mindelegat Asta og Jul. P. Justesens Fond / Fonden Danske Banks Fond Robert Storm Pedersen og Ellen Storm Pedersens Mindelegat Ketty og Poul Erik Bechs Almennyttige Fond Jørgen Esmers Mindelegat Hoffmanns Mindelegat Læge Johannes Bitsch og Hustru Agnes Legat Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond Kaptajn M.L. Asmussen og Hustrus Legat Knud og Dagny Gad Andresens Fond Islefs Jubilæumsfond FLS Industries A/S Gavefond Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond Avnedefonden Otto og Gerda Bings Mindelegat Carl F.J. Carlson og Hustru Camilla Carlsons Legat Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat Direktør J.F. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Kaptajn J.Chr. Jensen og Hustrus Legat Fabrikant Juul Christensen og Hustru Mary Christensens Familielegat William & Hugo Evers Fond EGVs Legatfond Københavns Kommune, Legat 600 Pastor Emerius Ørnborgs Legat 500 Diverse Legater og Fonde Bidrag arvesager Boet efter Fritse Susanne Vedel Arv efter Alice Karen Melohn, aconto Boet efter Egon Larsen Indkomne bidrag ifølge bøgerne

10 Salg af Julehjertet Korsager Skole, København Husum Peder Lykke Skolen, København S Vibenshus Skole, København Ø Kgl. Vajsenhus, Det, Privatskole, København K Tove Ditlevsens Skole, København V Lergravsparkens Skole, København S Amagerfælled Skole, København S Gerbrandskolen, København S Sankt Ansgar Skole, Friskole, København N Heibergskolen, København Ø Øster Farimagsgades Skole, København Ø Blågård Skole, København N Tranegårdsskolen, Hellerup Sundbyøster Skole, København S Classenske Legatskole, Den, København V Utterslev Skole, København NV Gildbroskolen, Ishøj Nyboder Skole, København K Bavnehøj Skole, København SV Sølvgades Skole, København K Skt. Annæ Skole, Privatskole, København S Oehlenschlægersgades Skole, København V Randersgades Skole, København Ø Bellahøj Skole, København Brønshøj Katrinedals Skole, København Vanløse Ålholm Skole, København Valby Engskolen, Herlev Brøndbyøster Skole, Brøndby Sønderbro Skole, København S Kildevældsskolen, København Ø Dyvekeskolen, København S Ellebjerg Skole, København SV Søborg Skole, Gladsaxe Hansted Skole, København Valby Guldberg Skole, København N Svanevej Privatskole, København NV Engskolen, København V Lundehusskolen, København Ø Korsvejens Skole, Kastrup Tingbjerg Skole, København Husum Sortedamskolen København Ø Vanløse Skole, København Vanløse Hillerødgades Skole, København N Langelinieskolen, København Ø Vesterbro Ny Skole, København V Klostervængets Skole, København Ø Freja Skolen, København Valby Diverse skoler Værebro Skole, Gladsaxe Nørrebro Park Skole, København N Natalie Zahles Gymnasieskole, Privatskole, København K Gladsaxe Skole, Gladsaxe Lundebjergskolen, Ballerup Mørkhøj Skole, Herlev Avedøre Skole, Hvidovre Holmegårdsskolen, Hvidovre Baunegården, Værløse Frederiksgård Skole, København Vanløse Lygten Skole, Privatskole, København NV Amager Lille Skole, København S Tre Falke Skole, Frederiksberg Ryparken, Skolen i, København Ø Selvstændige Skole, Den, Privatskole, København K Enghøjskolen, Hvidovre Samlet skolesalg

11 Hvad gør dig rig? Find ud af det med en Værdisamtale

KONTOR BERETNING OG REGNSKAB 2014 117 ÅR 1898-2015 KONTOR BØRNENES

KONTOR BERETNING OG REGNSKAB 2014 117 ÅR 1898-2015 KONTOR BØRNENES BØRNENES KONTOR 117 ÅR 1898-2015 BERETNING OG REGNSKAB 2014 BØRNENES KONTOR Indhold Forord side 3 Trines side side 4-5 Støt Børnenes Kontor side 6 Tak for hjælpen side 7-8 Frivillige hjælpere side 9 Resultatopgørelse

Læs mere

Beretning og regnskab 2012 115 ÅR KONTOR BØRNENES 1898-2013

Beretning og regnskab 2012 115 ÅR KONTOR BØRNENES 1898-2013 Beretning og regnskab 2012 115 ÅR 1898-2013 BØRNENES KONTOR 1 Indhold: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 18: Forord Støtte til BK Frivillige Tak

Læs mere

Beretning og regnskab 2013. 116 år. kontor. Børnenes 1898-2014

Beretning og regnskab 2013. 116 år. kontor. Børnenes 1898-2014 Beretning og regnskab 2013 116 år 1898-2014 Børnenes kontor 1 Indhold: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 18: Forord Alle gaver, store som små...

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

KONTOR BERETNING OG REGNSKAB ÅR KONTOR BØRNENES

KONTOR BERETNING OG REGNSKAB ÅR KONTOR BØRNENES BØRNENES KONTOR 118 ÅR 1898-2016 BERETNING OG REGNSKAB 2015 BØRNENES KONTOR FORRETNINGSFØRERENS BERETNING FOR ÅRET 2015 Indhold Forord side 3 Medarbejders bekendelser Støt Børnenes Kontor Tak for hjælpen

Læs mere

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal Er du... Dreng 49% 179 Pige 51% 186 100% 365 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0% 0 Den

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201 1 Er du... Dreng 51% 102 Pige 49% 99 100% 201 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450 1 Er du... Dreng 55% 248 Pige 45% 202 100% 450 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221 1 Er du... Dreng 48% 107 Pige 52% 114 100% 221 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233 1 Er du... Dreng 52% 121 Pige 48% 112 100% 233 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget ønskede

Læs mere

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Vibenshus Skole-skolerapport Dreng 51.3% 158 Pige 48.7% 150 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Lergravsparkens Skole-skolerapport Dreng 53.3% 163 Pige 46.7% 143 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Peder Lykke Skolen-skolerapport Dreng 48.5% 166 Pige 51.5% 176 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 58% 122 Pige 42% 90 10 212 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 5 108 Pige 5 109 10 217 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj Skole

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler.

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Uddannelses- og Ungdomsudvalget 16-11-2005 Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Ungdoms- og Voksenområdet Skolens navn Skolens svar 1. Metropolitanskolen Skolen oplever, at nogle

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere