Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly"

Transkript

1 Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: , fax , Homepage:www.luftrens.dk

2 Indholdsfortegnelse: Formålsmæssig anvendelse 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Tekniske data 4 Betjeningsvejledning 5 Filterskift og vedligeholdelse 8 Garanti 10 Fejlfinding 10 Overensstemmelseserklæring 11 Formålsmæssig anvendelse: Denne luftrenser er beregnet til at rense indeluften ved recirkulation i boliger, kontorer, butikker, institutioner, m.v. Anvend kun luftrenseren i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning Luftrenseren må ikke bruges på følgende måde: Må ikke opsættes i fugtige rum (f.eks badeværelser) og uisolerede lokaler, garager udhuse og lignende Må ikke anvendes, hvor der kan forekomme let antændelige eller eksplosive stoffer eller gasarter. Må ikke bruges til støvrensning i forbindelse med ombygning, slibearbejde og lignende, hvor der er store koncentrationer af støv. Må ikke opstilles hvor stråleindfaldvarmen fra lysåbninger eller varmekilder overstiger 35 C Må ikke være tildækket. Må ikke kører uden filtre til f.eks lufttemperering. 2

3 Sikkerheds ínstruktioner Læs alle instruktioner før luftrenseren tages i brug. Gem denne brugervejledning Luftrenseren skal holdes aflåst under drift Udsæt aldrig luftrenseren for regn og fugt. Hvis der ligger fremmedlegemer i luftrenseren, skal disse fjernes omgående inden fortsat drift Anvend aldrig luftrenseren i fugtige rum eller våde steder eller i nærheden af letantændelige / eksplosive stoffer eller gasarter. Må ikke bruges til støvrensning i forbindelse med ombygning, slibearbejde og lignende, hvor der er store koncentrationer af støv. Luftrenseren skal stå frit i rummet, så lufttilgang og luftafgang er frie. (se afstandskrav under afsnittet Opsætning) Der må ikke lægges ting på luftrenseren, medens denne er i drift. Vedr EL: Skal tilsluttes 1 Faset 230v m. jord. Check altid at stikket er trukket ud af kontakten før flytning og ved vedligeholdelse af luftrenseren Træk aldrig i ledningen ved flytning af luftrenser og tilse at stik og ledning ikke er beskadiget, i så fald skal dette udbedres inden drift. Kun producent og godkendte autoriserede personer må udfører reparationer på de elektriske dele Børn må ikke betjene og have adgang til indholdet i luftrenseren Vedr: arbejdsmiljø: Anvend aldrig luftrenseren uden filtre Ved rengøring af filtre eller ved filterskift skal der anvendes åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker Der må kun anvendes originale filtre og reservedele, da blæseren er indstillet derefter Eventuelt spørg producent om håndtering af de brugte filtre. Sluk for luftrenseren, når der ikke er behov for luftrensning 3

4 Tekniske Data: Længde Bredde Totalhøjde med hjul Vægt med alle filtre Støjniveau målt med alle filtre og tophastighed, målt 1 meter fra ca. 57 cm 38 cm 45 cm 29 kg 56 dba. Ved normaldrift 75kbm., målt 1 meter fra ca. 39 dba. Spænding 230V Strømforbrug max 70W Max luftmængde m³/t 180 m³ Standardstøvfilter F7 ordre no: T8F7 Mikrofilter H13 tilbageholder 99,9% ordre no: T8H13 ned til 0,3my Kulfilter kultype WS490 indhold 3,5kg ordre no: T8WS42+ 4

5 Betjeningsvejledning: Ved levering, Lås alle snaplåse op, tag i håndtagene og luk snaplåsene op og aftag først det ene endelåg og derefter det andet. Dernæst check, at både støvfiltre og kulfilter er fastspændt i endelågene og at der ikke ligger løse kul eller andet i luftrenseren. Sæt lågene på igen og luk snaplåse og lås. 5

6 Opsætning Inden luftrenseren skal i gang, skal der vælges en god placering i det rum, hvor luften skal renses. Anbring luftrenseren, så den ikke står udsat, min 1 meter fra varmekilder, og aldrig i fugtige rum. Sørg for at der er fri plads i forhold til andre genstande ved lufttilgang og luftafgang på luftrenseren. Rød cirkel er afstand til varmekilder, skal være 1 meter. 1meter 50cm Blå cirkel er afstand til luft- til/ afgang på luftrenser skal være 50cm Bemærk: må ikke tildækkes og må ikke udsættes for strålevarme over 35 C fra lysindfald og varmekilder. Ved placering skal forureningskilde lokaliseres og luftrenser anbringes i umiddelbar nærhed. Husk: Under drift skal luftrenseren stå på hjulene og det er kun under transport, flytning, at man må løfte op i håndtagene på endelågene. 6

7 Opstart. Tilslut luftrenseren til en stikkontakt med den korrekte spænding og blæseren starter. Fra producenten er luftrenseren grundindstillet til at rense ca. 70 m³/t, Hvilket giver en effektiv luftrensning i boligrum. Hvis man ønsker at ændre hastigheden lidt på blæseren pga. irriterende lyd eller lignende, åbnes plastlåget ovenpå kabinettet og medens blæseren kører, kan man dreje lidt på den trinløse hastighedsregulering, til man har det hastighedsniveau, man ønsker. Se billede Obs: Lad ikke blæseren kører på de laveste hastigheder,dvs under trin 2,5 på hastighedsskala, da dette er hård belastning for motoren og kølingen er på et minimum samt der renses ej heller megen luft. Indstil hastigheden nær eller på den grundindstilling, som producenten oplyser i blæserrummet.. Dog kan blæseren altid kører høje hastigheder, hvis der er behov for megen luftrensning. Ved opstart aflæses den timetæller, der er monteret ved siden af hastighedsreguleringen, så man altid ved, hvor mange timer luftrenseren har kørt, Dette er et godt redskab i forbindelse med filterskift/vedligeholdelse, samt evt. beregning af strømforbrug. Luk plastlågen og lås denne med vedhængte lås 7

8 Vedligeholdelse og periodisk skift af filtre. Inden tilsyn og vedligeholdelse. Træk stikproppen ud af stikkontakten, før endelåger på luftrenser aftages. Alt efter den type forurening, der renses for - skal anvendes de nødvendige personlige værnemidler, der kræves. Skift/Rengøring af støvfilter: For hver 400 drift-timer tilses støvfiltret. Indsugningslågens snaplåse åbnes, Tag i håndtaget på lågen og fjern denne fra luftrenseren. Inde i lågen sidder støvfiltrene. Disse udtages ved at løsne og fjerne spændejern. Luftrenseren kan være monteret med både forfilter F7 og mikrofilter H13 Derefter kan et nyt forfilter F7 - og mikrofilter H13(hvis det er monteret) indsættes i indsugningslågen, dette/disse fastspændes korrekt med spændejernet og indsugningslågen løftes på plads i håndtaget og låses med snaplåsene. Hvis Forfiltret F7 kun har tilbageholdt alm. husholdningsstøv, kan man rense dette forsigtig med en støvsuger og er det forsat indtakt, kan det monteres igen. NB: Det er vigtigt, at støvfiltret vedligeholdes og er intakt, ellers ødelægges de andre filtre. Hvis der også er monteret mikrofilter H13,må dette ikke renses, kun skiftes! 8

9 Udskiftning af kulfilter: Skal skiftes for hver 3500 drift-timer. Afgangslågens snaplåse åbnes, Tag i håndtaget på lågen og fjern denne fra luftrenseren. Inde i lågen sidder kulfiltret fastspændt med spændejern. Løsne dette og fjern spændejern, så kan kulfilter udtages. Kulfiltret kan kun skiftes, må ikke renses eller støvsuges. Kan byttes hos producenten, dvs, hvis kunden indlevere det brugte kulfilter, sender producenten et andet kulfilter med nyt kul klar til brug. Når et frisk kulfilter sættes i luftrenseren, check at tætningslister er i orden, påsæt spændejern og spænd disse fast med de 2 grebskruer. Kunden kan også bestille et nyt kulfilter. NB. Brug kun originale filtre fra producent til denne luftrenser, da blæser og opbygning er tilpasset disse filtre. 9

10 Garanti: Vi yder garanti for luftrenseren Molly i 2 år for materiale og fabrikationsfejl. Under forudsætning af, at luftrenseren anvendes og behandles efter forskrifterne i denne brugervejledning. Garantien dækker ikke normal slidtage, fejlagtig brug, uagtsomhed,indgreb i luftrenser eller forkert tilslutning. Indgreb ud over filterskift, må kun ske hos producent, for at garantien dækker. Fejlfinding: Problem Årsag Løsning stikprop er sat i kontakt og tændt, men blæseren kører ikke der ikke strøm i stikkontakt eller defekt ledning al tilslutning er i orden, men blæser kører ikke Sikringen i luftrenserens elboks er brændt Der kommer mislyde fra luftrenseren Luftrenseren udsender lugt og støv - check korrekt tilslutning og efterse ledning for fejl i slukket tilstand Når ledning er taget ud af stikkontakt, udtages den lille glassikring i elboksen (løsnes med en skruetrækker) og en ny indsættes. Speciel sikring, må kun bestilles hos producent. Se billed herunder Kontakt producent filtrene sidder løst/dårlige pakninger eller defekte filtre efterspænd og eller skift filtre Skift af sikring Bortskaffelse: Når luftrenseren er udtjent, skal den bortskaffes i henhold til de til tiden gældende nationale regler Spørgsmål vedr. brug og vedligeholdelse af Molly luftrenser kan altid rettes til producent. 10

11 Maskindirektivets Bilag II A. original EF-Overensstemmelseserklæring. A. Fabrikant: Østergaard Filter Aps Barmosevej Vordingborg Danmark Tlf: erklærer hermed, at B. Maskine: Luftrenser - Molly serie Er i overensstemmelse med følgende harmoniserede direktiv: 2006/ 42 / EF Maskindirektivet (At. bek. nr.612) samt direktiv: 2004 / 108 / EC EMC Direktivet samt i overensstemmelse med harmoniserede normer og standarder: DS/EN Elektrisk materiel på maskiner. EN ISO : 2005: Grundlæggende terminologi og metodik EN ISO : 2005: Tekniske principper og specifikationer Navn og adresse på bemyndiget person til at samle og stille det tekniske dossier til rådighed for en relevant myndighed er: Fabrikant Niels Østergaard Barmosevej Vordingborg Titel: Fabrikant Navn: Niels Østergaard. dato: underskrift: 11

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere