Nr. 2 juni årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2008 11. årgang"

Transkript

1 Nr. 2 juni årgang Foto: Frank Horn Venneforeningens blad Juni

2 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller. Grafisk konsulent: Finn Hillmose. Venneforeningen s blad Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. ISSN: Fregatten PEDER SKRAM s Venner: Kontor: Elefanten, Nyholm, 1439 København K. Bank: reg. Nr.: 9570 konto: Sekretærer: Erik Nygaard og Adam Pomykala. Bestyrelse: Formand: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Seniorsergent L. O. Nielsen Peter Lindstrøm Tlf Jens Møller Næstformand: Kommandør Erik Rode Kasserer: Kaptajnløjtnant Børge Raasthøj Tlf Suppleanter: Jan E. Hartmann Maskinmester Bent Frese-Madsen Fregattens adresse: Fregatten PEDER SKRAM Elefanten, Nyholm, 1439 København K Telefoner: Fregatten: Særarrangementer: Jørgen F. Bork: Radiodivisionen OZ1RDN: Leder: Kaj Nielsen OZ9AC 2 Venneforeningens blad Juni 2008

3 Redaktionelt T irsdag d. 6 maj 2008 blev en mærkedag i historien om fregattens genudrustning, og det er en dag vi har ventet på i mange år. Denne dato startede man på at hejse alle apparater til o-rummet ombord. Det er en vanskelig operation, idet alt udrustning skal ind igennem en midlertidig luge i BB side af fregatten, (det er den side der vender ud mod havnen), men alt forløb efter planen, og o-rummet er nu fuldt møbleret. Frank Horn s billede på bladets forside, viser den første enhed blive hejst ombord. Jeg håber at kunne bringe flere billeder i næste nummer af bladet. I dette nummer af bladet fortsætter serien om alle tiders krigsskibe, med anden halvdel af artiklen om USS FLETCHER. Der er en artikel om Søværnets udbygning af kystradarstationerne langs med de danske kyster. I Nyt fra Fonden, fortæller viceadmiral Jørgen F. Bork om alle de problemerne der opstod, da fregatten var på værft i sommeren Indhold 3. Redaktionelt Formanden har ordet Nyt fra Fonden. 10. Top ti liste USS FLETCHER klassen. 19. Generalforsamling Nye radarstationer. 22. Boganmeldelse Sommertogt Fra kontoret. 26. Nyt fra radiodivisionen. 27. Sommerens åbningstider. God fornøjelse med bladet, og go sommer. Peter Lindstrøm Blad nr. Deadline Udkommer august 2008 september november 2008 december februar 2009 marts maj 2009 juni 2009 Venneforeningens blad Juni

4 Formanden har ordet N år dette blad læses, står sommerens åbningsperiode for døren. John Larsen har for længst afkrævet kustoderne meldinger om, hvilke dage i årets løb de IKKE kan tage vagt. Vagterne er herefter søgt fordelt så jævnt som muligt på alle vore kustoder. Vagtliste for sommer-perioden ER udsendt. Jeg må gentage, at det er afgørende, at alle kustoder derefter vedkender sig de tildelte vagter. Får man siden hen forfald, må man selv søge at bytte sig til rette. Når først alle har planlagt deres ferier m.v. er det næsten umuligt for kustodekoordinatoren at skaffe erstatning for akutte afbud. Alle kustoderne opfordres til at møde ved PEDER SKRAM lørdag den 5. JUL kl Viceadmiral Jørgen Bork m.fl. vil orientere om procedurerne for PEDER SKRAM, SÆLEN og SEHESTED i åbningsperioden. Briefingerne påregnes at vare ca. 1 time, hvorefter de kustoder, som ikke har vagt, kan tage hjem igen. Åbningsperioderne er for 2008 fastlagt således : 1. JUL 15. AUG (Sommerferien også mandage), 10. OKT (Kulturnatten) samt OKT (Efterårsferien også mandag). Niels Rastrup Andersen, Per Jetting, Jan Hartmann, Erik Nygaard, Frank Horn og Henrik Boserup tilbringer fortsat næsten al deres fritid om bord i PEDER SKRAM og udfører et kæmpemæssigt arbejde med at genudruste fregatten. Tiden er nu kommet, hvor Venneforeningens medlemmer må slutte op om de omtalte arbejdsbier. Annoncen i medlemsbladets forrige nummer gav desværre meget for ringe reaktion fra medlemmerne. Det er tvingende nødvendigt at mønstre et antal arbejdshold, hvis det skal lykkes omsider at bringe fregattens genudrustning til en afslutning. Læs annoncen i bladets marts udgave, grib telefonen og hør nærmere!!! I weekenden den april og i den følgende uge lykkedes det arbejdsbierne kun forstærket af en enkelt løsarbejder at få torpedoerne renset for rust og konserveret maj løftede en kran torpedoerne om bord. Kranens virkelige ærinde var at løfte konsollerne til O-rummet om bord. Stort set alle komponenterne er nu i O-rummet. Der er nu brug for et arbejdshold, som under Peter Lindstrøms ledelse kan genetablere O-rummet. Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der i sin tid gjorde tjeneste i fregatternes O-rum, og som kan være med til at genplacere udstyret på de rette pladser, til at melde sig til Peter Lindstrøm og afse nogle dage til omhandlede arbejdshold. Marinestationen har desværre endnu ikke påbegyndt arbejdet med indret- 4 Venneforeningens blad Juni 2008 Ł

5 ningen af det nye billetkontor med tilhørende opholdsrum for kustoderne. Fonden forsøger at fremme sagen i håb om at få billetkontoret parat til sommersæsonen. Venneforeningen skal med tiden medvirke ved indkøb af inventaret. Bestyrelsen har med beklagelse måttet aflyse forårsudflugten lørdag den 31. MAJ til Göteborgs Maritima Centrum. Med kun en snes tilmeldte kunne turen ikke gennemføres. Statens historiske Museer har som bekendt fremstillet brochurer for PEDER SKRAM, SÆLEN og SEHESTED. Det er hensigten at udstationere holdere med de tre brochurer på et antal biblioteker i Københavnsområdet. Bestyrelsen har givet tilsagn om at ville medvirke med distribueringen og senere efterleverancer af brochurerne. Statens historiske Museer har også til hensigt i sommerperioden at udlevere et spørgeskema til de besøgende i PEDER SKRAM, SÆLEN og SEHESTED med henblik på at evaluere de besøgendes indtryk og oplevelser af besøget. Bestyrelsen kan fortsat glæde sig over en fin tilgang af nye medlemmer i Venneforeningen. Jeg supplerer lejlighedsvis medlemsbladet med et Nyhedsbrev. Jeg gentager derfor min opfordring til medlemmer, som ikke allerede har oplyst deres mail-adresse, om at gøre det, således at flest mulige af Venneforeningens medlemmer kan modtage nyhedsbrevene og eventuelle akutte meddelelser. Lørdag den 3. MAJ 2008 kunne Frederikssunds Marineforening fejre 90 års jubilæum (5. MAJ 1918). Jubilæet blev fejret af hele byen, først med en parade på pynten ved Sydkajen, hvor 2 restaurerede skibsankre blev genindviet og en istandsat hornmine afsløret forsynet med en plade med mindeord for de søfolk, som mistede livet under de to verdenskrige. Adskillige Marineforeninger og en soldaterforening deltog med fanevagt og parade og Søværnets Tamburkorps ledsagede højtideligheden med passende musik. Frederikssunds Borgmester og Formanden for Teknik og Miljø holdt begge meget venligtsindede taler. Herefter marcherede Tamburkorpset og paraden gennem byens gader til Torvet, hvor Tamburkorpset spillede en lille times tid. Fra kl.12 var der herefter reception i Frederikssund Marineforenings lokaler på godset PEDERSHOLM lidt syd for byen. På vegne af Fregatten PEDER SKRAM s Venner overrakte jeg en smuk akvarel udført af Sven Voxtorp, som gennem tiden har leveret mange illustrationer til Venneforeningens medlemsblad. Akvarellen var smukt indrammet og forsynet med et lille messingskilt på rammen og en kort tekst på bagsiden. Marineforeningerne har gennem årene leveret mange kustoder. Leif Rostgaard Sørensen Formand Venneforeningens blad Juni

6 Nyt fra Fonden Af viceadmiral Jørgen F. Bork I Klar til afgang (foto. Søren Nørby) Venneforeningens blad nr. 1 i marts 2008 omtalte jeg kort fregattens ophold ved Aarhus Værft A/S i en 5 ugers periode i juni/juli 2007, og her følger så lidt mere udførligt en beretning om arbejde og oplevelser forbundet med det hidtil største og mest epokegørende fremskridt i museums-projektets historie. Der forestod Fonden PEDER SKRAM, den tekniske leder og "den faste stok" af medarbejdere, et omfattende arbejde med planlægning og klargøring efter beslutningen om at lade den udenbords renovering foretage ved et skibsværft. Baseret på en opmåling efter fregattens generalarrangement udarbejdes en detaljeret malerspecifikation omfattende afrensning (sandblæssning, emulsionsrensning, højtryksspuling og svirping) og opmaling med diverse malingstyper. Dernæst udarbejdedes en skibsspecifikation vedrørende selve dokningen og afdækning samt alle de med afrensning og maling associerede arbejder, som eksempelvis demontering og ilandtagning af udrustning for at give fri plads for dette arbejde. Skibsspecifikationen indeholdt også en specifikation over alle de skibsarbejder, som påkrævede eller hensigtsmæssigt, kunne udføres sideløbende, som f.eks. reparation af SAM køletank, afblænding med indfældede fuldsvejste plader af 32 stk. ejektorventiler og 8 stk. sanitærventiler, udskiftning af andre 6 stk. sanitærventiler med bronzeventiler m.m. Efter at have omkostningsberegnet nævnte specifikationer, indledtes drøftelser med forskellige egnede værfter, mundende ud i at, 2 af disse efter besigtigelse m.v. afgav tilbud. Fonden accepterede et fastpris tilbud fra Aarhus Værft A/S, som var betragteligt lavere end det andet, og med et skitseret forløb på 1 døgn langs kaj for demontage og afdækning, dage i dok for de specialiserede arbejder, og 1 døgn langs kaj for ombordtagning. Der blev taget forbehold for forsinkelser på grund af vejrliget, og som det vil erindres var der mange voldsomme regnbyger den sommer. Sideløbende gik Fonden i brechen for at indsamle midler til dette vort hidtil største arbejde, og meget generøse donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål og J.C. Hempels Fond blev afgørende for projektets gennemførelse. Den sidste hurdle - de efterhånden eksorbitante udgifter til bugsering - 6 Venneforeningens blad Juni 2008 Ł

7 blev fejet til side med en aftale med CHSOK om at Flådens to små slæbebåde ARVAK og ALSIN fik jobbet - og det blev deres første søgånde opgave sammen, med dertil hørende gode erfaringer. Klargøringen til bugsering fortsatte i samarbejde med Søfartsstyrelsen (Fartstilladelse), Survey Association (godkendelse af slæb), Codan (Forsikring), SOK (direktiv for slæbning), og ikke mindst med fregattens intensive arbejde med demontering og afdækning, udstikning af besætning til bugsering, vagtlister for værftsopholdet (tilsyn med arbejdet og vagt og brandtilsyn udenfor normal arbejdstid), hotelbestillinger samt erhvervelse eller lån af redningsmidler og andet udstyr til bugseringen. Onsdag den 6. juni kl startede PEDER SKRAM s "Odyssé" (ifølge Fremmedordbogen en lang, eventyrlig og farefuld rejse), som godt nok blev både lang og even- Stationsfartøjet ARVAK (foto: FLS Frederikshavn) tyrlig på overraskelser, men aldrig farefuld (som tidligere bugseringer i Flådens historie), idet besætningen gennem inspektioner havde fuld check pa alle detaljer. ARVAK, med ALSIN stand by, slæbte fregatten nordpå gennem Sundet med 3,5 knob, og efter passage af Hellebæk prøvede bugserbådene for første gang af gå i tandem, hvilket øgede farten til 5,6 knob for resten af passagen. Ved anduvningen af Aarhus Værft den 7 juni ved otte tiden om morgenen indtraf den første uventede hændelse. Thomas Bork og jeg havde fra broen på PEDER SKRAM søgt blandt de på kajen forsamlede, at lokalisere værftets reparationschef Bo Bendixen, med hvem alle aftaler var truffet, men forgæves. Det viste sig, at han havde opsagt sit job til fordel for en stilling som Skibsinspektør ved Rohde Nielsens værft i Grenå, hvor han boede med sin familie. Det betød samarbejde med andre ansatte, som nærede visse betænkeligheder ved den ca. 3 ugers termin og den fastlagte økonomi, og det med terminerne viste sig desværre at holde stik. Næste uventede hændelse bestod i, at værftets store "Admiralty Dock" var optaget af skibet SØLØVEN med et prioriteret arbejde med et eftersyn for at opnå sejltilladelse. Dette medførte en stor forsinkelse med fregattens inddokning, som i øvrigt blev yderligere udskudt pa grund af problemer med nogle af dokkens ventiler. Ventetiden brugtes til demontering og ilandsætning af udstyr med undtagelse af Bb torpedorør, som først kunne tages fra borde i dokken. Samtidigt fortsættes arbejdet med en yderligere afdækning af koøjer, kabler og dæksbelysning, samt nedskæring af kabelbakker. Venneforeningens blad Juni Ł

8 Den 15. og 16. juni blev fregatten, stadig langs kaj, højtryksspulet på overbygning og dæk. Arbejdet med skibet SØLØVEN afsluttedes Søndag den 17. juni med uddokning. Mandag den 18. juni kl blev slæbning til dok påbegyndt og kl var fregatten inddokket. Mens vandet faldt i dokken iagttog Thomas Bork, Peter Sahlertz og jeg med spænding hvordan skibsbunden mon så ud - og konstaterede med glæde og tilfredshed, at den var over al forventning fri for tæringer. Kl påbegyndtes afrensning af bunden for rurer og begroning med, højtryksspuling, og det fortsattes dagen efter. Tirsdag den 19. juni blev udstyr til sandblæsning ved firmaet Kvik (og det var det) rigget til og startet. Dette arbejde fortsatte til og med den 27. juni med diverse afbrydelser, dels på grund af regnbyger, dels fordi Søværnet - og det kom også overraskende for os - i perioden fik det stoppet af hensyn til en i en anden dok beliggende Stanflex 300 enhed. Det viste sig, at der eksisterede en aftale mellem Søværnet og værftet om, at der ikke måtte sandblæses når disse enheder befandt sig på værftets område. En lidt rigoristisk håndhævelse fra Søværnets side blev dog hen ad vejen modereret under hensyntagen til vindretninger. Sideløbende med sandblæsning og indledende priming af afrensede områder gennemførtes arbejdet med afblænding af de specificerede ventilers skroggennemføringer, ligesom der blev monteret ventiler med fedtsprøjter over stævnrørene. Torsdag den 28. juni fik vi en kraftig vandindtrængen i sergentmessen, og ved at fjerne loftsbeklædningen og isolering opdagede vi fri udsigt til himlen gennem nogle 10 mm huller i det oxyderede aluminium - det blev udbedret på stedet. Hempel havde leveret alt den fornødne maling til værftet, og et hårdtarbejdende græsk malerteam gik i gang med sprøjtemaling - ind imellem afbrudt af de sædvanlige regnbyger. Fredag den 29. juni blæste Thomas alarm, da værftet meddelte, at al sprøjtemaling skulle stoppes i en uge. Årsagen var, at Aarhus Havn, under henvisning til det i efterfølgende uge forestående "Tall Ships" træf i inderhavnen i Aarhus havde forlangt, at værftet samme dag skulle flytte en række enheder bort fra inderhavnen og over til arealet nær flydedokken med PEDER SKRAM. Det drejede sig om 5 svenske torpedobådsskrog af SPICA-klassen, og - navnlig - en færdigbygget luksusyacht til en meget velhavende kineser. Af hensyn til denne højglanspolerede yacht kunne sprøjtemaling derfor ikke gennemføres. Det lykkedes mig at fange havnekaptajn Knud Møller få minutter får han fra Tirstrup Lufthavn skulle flyve til en havnekonference i Estland, og han nåde at få forbindelse til en meget entreprenant trafikassistent ved havnen, som havde taget endog meget stor højde for kommende begivenheder (mere end vi gør i Flåden). Værftet fik så umiddelbart tilladelse til ikke at flytte yachten før engang i den næste uge, men være på kort varsel når Tall Ships enhederne begyndte at indfinde sig. Godt at mobiltelefonen er opfundet! Arbejdet kunne så fortsætte for fuld styrke indtil torsdag den 5. juli, og det er værd at nævne, at det græske malerteam arbejdede lørdag den 30. juni og søndag den 1. juli fra kl til hver dag - og det med store fremskridt (skibsbunden afsluttet og opstånde og friborde langt fremme med 1. gang Hempatex Enamel). Ł 8 Venneforeningens blad Juni 2008

9 De efterfølgende dage - efter at yachten var flyttet - fortsattes arbejdet så med malerruller, og i mellemtiden havde Søfartsstyrelsen besigtiget og godkendt skibsbunden. Søndag den 8 juli besigtiges de udskiftede skrogventiler - de var forsvarligt lukkede - og malerarbejdet fortsatte. Mandag den 9. juli kl påbegyndtes uddokningen og alle ventiler blev kontrolleret. Kl var fregatten fortøjet, og alt montagearbejde og malerarbejde fortsattes til kl Tirsdag den 10. juli fortsatte dette arbejde fra kl ; kl gik den sidste maler ned ad landgangen med sine ruller, og kl gik ARVAK og ALSIN an med PEDER SKRAM. Onsdag den 11. juli kl fortøjedes PEDER SKRAM ved Elefanten, og en Odyssé på 36 døgn var afsluttet. Sådan! Mange bidrog pa forskellig vis - mere eller mindre - til gennemførelse af den beskrevne store opgave, og ingen nævnt ingen glemt vil jeg gerne sige tak herfor. En særlig tak skal dog lyde til Direktør Jørn Hansen fra Fondens bestyrelse, og til den tekniske leder Thomas Bork - som nu har søgt nye græsgange - samt til den "faste stok" Per Jetting, Jan Hartmann og Niels Rastrup Andersen. BRAVO ZULU! Jørgen F. Bork Hjemme igen - flot og nymalet (foto: Søren Konradsen) Venneforeningens blad Juni

10 Ny artikelserie Tv kanalen Discovery har lavet en Top ti Liste, over alle tiders krigsskibe. Listen ser således ud: 1. USS IOWA klassen, ialt fire slagskibe, det første bygget i USS NIMITZ klassen, ialt 10 atomdrevne hangarskibe, det første bygget i HMS QUEEN ELIZABETH klassen, i alt fem slagskibe bygget USS TICONDEROGA klassen, missil krydser, der er bygget 27 skibe fra 1983 til USS FLETCHER klassen, destroyer, der blev bygget 175 skibe og det første blev bygget i USS NORTH CAROLINA klassen, to slagskibe begge bygget i (blad nr ) 7. Tyskland BISMARCK klassen, to slagskibe bygget fra (blad nr ) 8. USS ESSEX klassen, i alt 24 hangarskibe, bygget fra (blad nr ) 9. Tyskland DEUTSCHLAND klassen i alt tre lommeslagskibe. (blad nr ) 10. HMS HOOD, Slagkrydser (blad nr ) Vi vil bringe en omtale af alle skibene, vi er startet bagfra, og er nået til listens nr. 5, USS FLETCHER klassen. Se anden del af artiklen på de følgende sider. 10 Venneforeningens blad Juni 2008

11 Af Jens Møller Fortsat fra nr. 1/08 I 1941 begyndte US Navy, at bygge en flåde af store destroyers. De var ment som et modspil til de store special type destroyers som japanerne var begyndt at bygge allerede i begyndelsen af trediverne. Fletcher klassen på i alt 175 enheder, var med deres 115 meter flush-deck, tons og 37 knob, de mest succesfulde amerikanske destroyers der nogensinde er bygget. D et største og sidste slag udkæmpet mellem slagskibe siden Jyllandsslaget i 1916, blev udkæmpet i Leyte Gulf den oktober 1944, i forbindelse med den store invasion på Phillippinerne. Der var dog den afgørende forskel, at denne gang var over 50 hangarskibe, af alle størrelser, både japanske og amerikanske, med tilsammen omkring fly indsat i slaget. Derudover enorme mængder af landgangsfartøjer og landbaserede fly. I alt deltog på amerikansk side imellem 850 og 900 skibe af alle arter og størrelser. Alene landgangsstyrken under 7. flåde og under kommando af vicedmiral Kinkaird, bestod af 738 skibe (gad vide hvordan de kunne tælle så nøjagtigt). Fire måneder før Tekniske data: Længde: 112,8 meter Bredde: 12,0 meter Dybgang: 3,8 meter Deplacement: 2,050 tons, 2,500 tons fuldt lastet. Besætning: 250 til 340 mand. Maskineri: 4 Babcock & Wilcox kedler 2 General Electric gearede turbiner shp. - 2 skruer Fart: 36,4 knob. Armering: 5 stk. 127 mm DP. kanoner. 6 stk. 40 mm luftværn. 7 stk. 20 mm luftværn. 10 stk. 51 cm torpedoer. 2 stk. dybdebombe ramper, for 600 pounds bomber. 6 stk. K-guns til udskydning af 300 pounds dybdebomber. havde japanerne tabt slaget i Philippine Sea, hvor de på 2 dage havde mistet 3 hangarskibe, og flere beskadiget samt fly. Det værste var dog tabet af de sidste Ł Venneforeningens blad Juni

12 af deres mest erfarne piloter, der sammenlagt med dem de mistede ved Midway, gav et tab som de aldrig kom over. Den japanske overkommando var klar over, at hvis de mistede Phillippinerne, og dermed adgangen til de enorme olie forsyninger, ville krigen være tabt. Man satsede derfor alt på et bræt, hvor man indsatte stort set alt hvad der var tilbage af overfladeskibe, under kommando af admiral Kurita. Dette inkluderede de sidste 4 overlevende hangarskibe, men flybesætningerne var helt uden træning og erfaring. Hangarskibene skulle derfor kun bruges som lokkemad for den store amerikanske flåde af slagskibe og krydsere. Medio oktober var amerikanernes Viceadmiral Kikkairds landgangsstyrke i fuld gang med invasionen ved Leyte Gulf. Hans styrke var på før omtalte 738 skibe. Som dækning havde han en styrke af 6 ældre slagskibe, primært beregnet til kystbombardementer og med en eskorte af krydsere og destroyere. Denne styrke var under kommando af Rear Admiral Jesse B. Oldendorf. Til fjerndækning og flystøtte havde man US Third Fleet under kommando af Admiral Halsey. Desværre var der en stor fejl i organisationen, idet Third Fleet var under overkommando af Admiral Nimitz s Central Pacific Command, og Seventh Fleet var under overkommando af General MacArthurs Southwest Pacific Forces. Dette bragte på et tidspunkt så megen forvirring ind i slaget, at man var tæt på en katastrofe. Det er umuligt på denne plads, at fortælle hele historien i detaljer, men groft fortalt var japanernes plan lige ved at lykkes. Deres lokkemad virkede og trak Halseys Third Fleet væk fra invasionen. Desværre overså han, at informationen ikke gik videre til de andre styrker i Southwest Pacific Force. Dette bevirkede på et senere tidspunkt, at hele invasionsstyrken stod tilbage med en dækning på kun 18 eskortehangarskibe, samt nogle få destroyere. Havde organisation og kommandoforhold været helt klare, ville en sådan forglemmelse formodentlig være blevet opdaget. Samtidig var den japanske sydstyrke under kommando af admiral Nishimura på vej gennem Surigao strædet for at angribe invasionsstyrken fra den anden side i en knibtangs manøvre. Styrken bestod af 2 slagskibe YAMASHIRO og FUSO eskorteret af en styrke af tunge og lette krydsere og en halv snes destroyeres. Heroverfor stod Rear Admiral Jesse B. Oldendorf med 6 gamle og langsomme slagskibe (alle havde været med ved Pearl Harbour, 4 havde stået på bunden, men var bragt nogenlunde up to date.) Derudover havde han 4 tunge og 4 lette krydsere samt hele 28 destroyers, hvoraf de 26 var helt moderne Fletcher klasse. Ł 12 Venneforeningens blad Juni 2008

13 USS MISSISSIPPI Et af Admiral Oldendorf s gamle slagskibe Da Nishimura sejlede ind i Surigao strædet kom han hurtigt under angreb af Fletcher destroyerne, som uafbrudt angreb hans formation fra alle sider og begge hans slagskibe blev ramt af torpedoer. YAMASHIRO blev ramt af 2 torpedoer, men kunne fortsætte, FUSO blev derimod ramt af flere og sprang i luften. Fletcher destroyerne havde nu bidt sig fast som arrige Terrier. De stadige angreb fra destroyerne fik Nishimura til at ændre kurs flere gange, hvilket forsinkede fremrykningen. Destroyerne angreb uafbrudt, nu også med ild fra deres 127mm kanoner. Krydseren MOGAMI fik herved så mange skader, at den kun kunne halte af sted, hvilket senere gjorde den til et let offer. Slagskibet YAMASHIRO, den tunge krydser NA- CHI, den lette krydser ABUKUMA og 2 destroyere fortsatte. ABUKUMA blev derefter ramt af 2 torpedoer fra Fletcher destroyerne, der gjorde den til krøbling og den blev sænket senere. Hele styrken løb nu i armene på Admiral Oldendorf og hans gamle slagskibe. De var selvfølgelig ikke så hurtige, men deres 35cm kanoner var gode nok. I løbet af en halv times tid blev YAMASHIRO overmandet af kombinationen af torpedoer fra Fletcher destroyerne samt 35 og 40cm granater fra de gamle slagskibe. Den kæntrede kort tid efter og sank. Dette var det sidste klassiske slag mellem to flåder bestående af slagskibe, krydsere og destroyere, men hjulpet af lette fly fra eskorteskibene. Hele denne japanske flådeafdeling blev sænket, på nær en destroyer. Kort tid efter modtog admiral Oldendorf den forbavsende nyhed, at hele invasionsflåden lå ubeskyttet hen, og var under angreb af en stor japansk flåde afdeling. Denne styrke, den japanske central fleet bestod af 5 slagskibe som inkluderede verdens 2 største og kraftigst armerede slagskibe, YAMATO og MUSSASHI på tons og cm kanoner, 10 tunge -og 2 lette krydsere samt 15 destroyers, og var under kommando af Admiral Kurita. Han var uset sejlet gennem Bernadino strædet, og nu nærmede styrken sig den næsten ubeskyttede amerikanske invasionsflåde, med dens eskortehangarskibe som eneste dækning. Ca. kl begyndte tunge granater at falde mellem hangarskibene. Overraskelsen var enorm. USS GAMBIER BAY Eskortehangarskibet USS GAMBIER BAY blev hurtigt ramt og sænket. Admiral Clifton Sprague som havde kommandoen over eskortehangarskibene beordrede dem øjeblikkeligt mod syd med maximum fart Ł Venneforeningens blad Juni

14 17knob, samtidig med at de udlagde røg og råbte efter hjælp. Eskorte-hangarskibene fik ordre til at sende hver eneste ledige fly i luften. Udover disse lette jagerfly var hans eneste beskyttelse 3 destroyere af Fletcher klassen, USS HOEL, HEERMANN og JOHNSTON samt en escortdestroyer (fregat) USS SAMU- EL B. ROBERTS. Disse fire lette skibe blev beordret til at angribe denne mægtige japanske flåde. Gennem flere heroiske angreb mod de tunge skibe, med både 127mm kanoner og torpedoer, fik de skabt så meget forvirring, at eskortehangarskibene kunne slippe væk. De lette jagerfly hjalp også godt til med deres maskingeværer og lette bomber. Under disse angreb blev USS HOEL og JOHNSTON og senere eskortedestroyeren sænket. Admiral Kurita afbrød kort efter, uvist af hvilken grund angrebet og satte kurs mod Bernadino strædet. Dermed kom han inden for rækkevidde af Admiral Halseys store hangarskibe og deres mange hundrede tunge torpedo og bombefly, som gjorde stort indhug i hans styrke. Bl. a. blev MUSASHI sænket af disse fly, som måtte ramme med ca. 15 tunge bomber og et bemærkelsesværdigt antal af 19 torpedoer. Situationen var reddet, og sejren var hjemme, men med store tab. De mange Fletcher destroyere gav deres store bidrag under hele slagets forløb, hvor de viste deres glimrende evner til at slås med alle våben de havde til rådighed. Især i Surigao strædet viste Fletcher destroyerne, hvad disse moderne og robuste destroyere med deres styrke, og moderne våben og elektronik kunne udrette. De 3 Fletcher destroyere som alene angreb den store japanske Central-Fleet viser samtidig hvordan modige, beslutsomme og veltrænede besætninger med stor dygtighed kunne forsinke og skabe så megen forvirring, at Admiral Kurita vendte om. Personligt tror jeg, at Kurita mistede overblikket, idet de japanske skibe var langt bagud med moderne elektronik i form af radar og kommunikation. Den japanske flåde var efter slaget ved Leyte ved at være nede på hælene. Størsteparten af hangarskibene var sænket eller ødelagt og flådens erfarne piloter var omkommet, så man kunne ikke længere yde flystøtte ved kommende flådeoperationer. De store tab af skibe og mandskab bevirkede endvidere, at opløsning bredte sig og de tilbageværende skibe måtte forblive i sikre havne. Amerikanerne kunne nu i forholdsvis sikkerhed fortsætte deres Island hopping campain. I slutningen af 1944 satte japaner et nyt våben ind mod den amerikanske søkrigsførelse. Kamikaze fly. Kamikazeflyene var et selvmordsvåben med stor effekt, og små omkostninger. Alt hvad der var brug for, var et fly af nogenlunde hurtighed og rækkevidde, en bombe eller sprængladning på kg og en pilot der var villig til at dø for Kejseren. Aktionsradius for flyet blev stor, idet man ikke behøvede at Ł 14 Venneforeningens blad Juni 2008

15 kalkulere med brændstof for tilbageturen. Hovedmålet var amerikanske hangarskibe, krydsere og destroyere. Slagskibe med deres tykke panser blev i langt de fleste tilfælde valgt fra som mål. Menneskesynet og moralen bag dette våben er vi nok ikke uenige om, men en ting kan vi ikke komme bort fra. Det var effektivt. Effekten af et fly udstyret med sprængstof på 500 kg eller mere, som braser lige ned på et hangarskib med dækket fyldt med optankede fly, eller en destroyer som bliver ramt midtskibs må lede tankerne hen på Dantes tur ned til helvede. Hangarskibene og krydserne klarede sig som regel på grund af deres størrelse, men med store skader. De var ofte ukampdygtige et par måneder, men mængden af brandskader på mandskabet, var især på hangarskibene forfærdelige. For destroyerne var det som ofte lig med totalt forlis. For at opdage truslen om et Kamikaze angreb så tidligt som muligt, ombyggede man hurtigt en styrke af destroyere med ekstra elektronik i form af langtrækkende radar. For at få vægt til dette udstyr afmonterede man en eller begge torpedo affutagerne. Mange af Fletcher destroyerne indgik i disse operationer og tabene var store. I en formation af Kamikaze fly var der som regel altid en eller anden pilot, som gik efter et nemmere offer. Det siger sig selv, at tjansen med at ligge yderst i denne radar skærm ikke var specielt populær. Allerede i 1940 havde US-Navy set på en afløser for Fletcher-klassen. Med de gode erfaringer man fik med opbygningen af denne klasses skrog, besluttede man, at fortsætte denne konstruktion. Derfor foretog man kun ændringer fra hoveddækket og opefter. Længden og bredden forblev den samme. De 5 enkelttårne med 127mm kanoer blev erstattet med 4 dobbelte 127mm kanontårne cal/38 mk.30. Samtidig blev de tre reder med dobbelte 40mm luftværns-kanoner erstattet med firlinge affutager i alt 12 40mm kanoner. Desuden blev antallet af 20mm kanoner øget til 11. Antallet af torpedorør forblev det samme, 10 stk. Som følge af disse ændringer gik deplacementet op til 2.250tons st. og 3.100tons fl. Denne nye klasse blev navngivet Allen M. Summer klassen. Der blev bygget i alt 68 af denne klasse. 5 skibe gik tabt under krigen. I 1942 vurderede man igen erfaringerne og besluttede igen at bygge videre på samme skrog. Bredden på disse nye skibe forblev altså den samme, men blev denne gang forlænget med 4,2m for at skabe plads til mere elektronik og luftværn. Der blev plads til 4 40 mm i dobbelt affutager i reder bag brovingen. Det gav i alt 16 40mm kanoner. Denne klasse blev navngivet Gearing-klassen og der blev bygget i alt 99 skibe. USS HAWKINS hejste som den første kommando 7.oktober I alt 63 skibe hejste kommando før kapitulationen d. 14. august Ingen gik tabt. Ł Venneforeningens blad Juni

16 Da krigen var slut kunne man opgøre resultaterne op og de var store. The Fletchers var lige netop de rigtige skibe, på rigtig tid og sted, og de var med på samtlige fronter. Tabene havde dog været store. 19 skibe gik tabt og 3 blev så beskadiget, at de måtte hugges op. Med 175 skibe under kommando er det umuligt at gå i detaljer med de enkelte skibe, men vil I vide noget mere kan I bare gå ind på google og skrive Fletcher-class. Derefter kan I bare vælge blandt de utallige sider (men husk, ikke alt på nettet er rigtigt, man må gerne være lidt kritisk over for det man læser). Der er dog lige et enkelt skib jeg kort vil fremhæve: DD-445 USS FLETCHER var som det første skib, det der navngav klassen. Skibet var navngivet efter Admiral Frank F. Fletcher, der som ung løjtnant havde udmærket sig ombord på fregatten USS CONSTITION i krigen mod englænderne i USS CONSTITION i dag museumsskib i Boston. USS FLETCHER deltog i stort set samtlige operationer i Stillehavet incl. Leyte. Den blev beskadiget af artilleri ild i Manila Bay 14 februar 1945, men var efter reparation på stedet ved et værkstedsskib, i stand til at forblive i operationerne ved Ivo Jima og Okinawa, for til sidst at være tilstede ved kapitulationen i Tokio Bay. Den strøg kommando i januar Den blev senere ombygget til anti-submarine destroyer, DDE og hejste igen kommando i oktober Den forlagde maj 1950 til Far East hvor den deltog i hele Koreakrigen til Herefter forblev den under kommando, med tjeneste i Sevneth Fleet i Western Pacific. Den sidste operation var ud for Vietnam fra 1965 til Efter at have gjort tjeneste i næsten 3 årtier og deltaget i 3 krige, strøg den kommando i august Den blev solgt til ophugning i februar 1972, efter flere forgæves forsøg på at bevare den. Jeg kan da også lige nævne, at den eneste destroyer som blev opkaldt efter flere personer var DD-537 THE SULLIVANS. Den var opkaldt efter de 5 brødre Sullivans, der alle omkom ombord på krydseren USS JU- NEAU der blev sænket i november 1942 ved Solomon Islands. Episoden var for øvrigt årsag til, at man indførte reglen om, at brødre (og senere søstre) ikke må gøre tjeneste ombord på samme skib. Omkring 1948 begyndte US Navy flere moderniserings programmer. I 1950 blev 40mm kanonerne erstattet af 6 76mm 50/cal. Mk.33 luftværnskanoner (de samme som i minelæggerne af Falster-klassen). Disse kanoner forblev standard luftværnsskyts i US Navy frem til 1978 hvor de blev erstattet af misiler. I blev 18 Fletcher-class destroyers ombygget til DDE Antisubmarine Destroyers. I disse var der kun 2 127mm kanoner, 1 for og 1 agter, 4 76mm i reder midtskibs agter, og foran i B-positionen var 127 mm en erstattet af et Ł 16 Venneforeningens blad Juni 2008

17 stort monstrum betegnet Ahead Throwing Anti Submarine Weapon (Weapon Alpha). Weapon ALPHA under affyring. Den skulle skyde en dybdebombe på 250 kg ud på en afstand af ca. 500m. Det blev vist aldrig den store succes. 3 enheder kom med i dette FRAM program (Fleet Rehabilitation and Modernisation Programme) hvor FRAM II er den mest gennemgribende ombygning. FRAM II er bl. a. udstyret med DASH (Drone Antisubmarine Helicopter) d.v.s en lille ubemandet helikopter udstyret med en 21inc. ASW torpedo. Det blev heller ikke den store succes idet disse maskiner kun kunne bruges i dagslys og godt vejr. Så lige til sidst en lille kuriositet. I 1943 blev 6 Fletcher-class destroyers bygget som Seaplane Tenders med en katapult agter for bageste skorsten. De skulle operere med et OS-2N Kingfisher hydroplan. Ideen var jo nok at bruge dem til langtrækkende rekognoscering, men flyet blev ofte ødelagt i hårdt vejr, så man opgav hurtigt projektet, og de blev ombygget til normal standard. Efter krigen blev i alt 52 Fletcherklasse destroyers solgt eller givet væk i forbindelse med våbenhjælpen. De blev et uvurderligt tilskud til opbygningen af mange landes flåder i halvtredserne og tredserne. Danmark fik bl.a tilbudt 2 eller 3, men man sagde pænt nej tak, idet man ikke mente de passede til danske farvande og var for dyre med hensyn til omkostninger til drift og mandskab. Vi lejede i stedet 3 Huntfregatter fra Royal Navy. Ironisk nok gik flere af disse skibe til de tidligere krigsmodstandere, Tyskland, Italien og Japan. Tyskland modtog 6 stk. som var i tjeneste fra 1958 til USS JOHN RODGERS der blev overført til Mexico i august 1970, var den sidste aktive Fletcher-class i verden idet den strøg kommando i juli Den blev hjemkøbt til USA som museumsskib. Fletcher-klassen er blevet et symbol på amerikanernes evne til på en gang i en nødsituation, at stable et nødprogram på benene, og samtidig udvikle og skabe den kvalitet der gør det til en succes. Hvis vi lige kikker lidt på tallene bliver man helt svimmel: Fra 1940 til 1945 byggede man 120 Benson-klasse destroyere, 175 Fletcher-klasse, 68 Allen M. Summer og 99 Gearing-klasse destroyere. Ialt: 462 destroyere på ca. 5 år. Den gennemsnitlige byggetid var ca. 16 måneder. Den hurtigste jeg har fundet er USS MILLER, kølstrakt 18.aug 42, kommando 31.aug. 43.Det giver ca. 12 måneder. Ufatteligt for så kompliceret et skib. Hvis vi oven i disse tal lægger bygningen af Escort Destroyeres og Fregatter på mellen til 1.900tons fart 19 knob, så får vi nogle tal, som for mig viser hvorfor Aksemagterne tabte krigen. Fra jan 1943 til maj 1945 bygge- Ł Venneforeningens blad Juni

18 de man 581 Escort Destroyers af Buckley, Edsal, og Rudderow klasserne, 108 af PF-Klassen (pendent til engelske River-klasse). Knap to et halvt år! Ufatteligt! 118 af alle disse skibe blev i øvrigt udlånt til Royal Navy under Lend Lease aftalen. Alt i alt giver det destroyere og destroyer escorts. LST landgangsfartøjer på stranden i Normandiet 12 jun Udover alle hangarskibe, slagskibe, destroyere og u-både, byggede man enorme mængder af langangsfartøjer (ca LST af ca tons) enorme mængder af lastfartøjer, værkstedskibe, tankskibe, minestrygere o.s.v. Mandskabsstyrken var med udgangen af 1945 hvor mange allerede var hjemsendt på mand plus US. Marines på ca mand. Alle disse mænd som skulle bemande skibene som officerer, underofficerer og mandskab, de skulle uddannes. Det blev noget af en skolevirksomhed, at stable på benene i løbet af 3-4 år. Der er mange som har haft brug for deres organisationstalent. The Fletchers blev også et symbol på genrejsningen af US-Navy efter Pearl Harbour. De blev et kendt syn på alle oceanerne. De deltog i samtlige operationer i Atlanten og Stillehavet. I Stillehavet er de berømte for de mange klassiske torpedoangreb. Spørgsmålet er så også. Hvad får mellem 250 og 350 mand til at stuve sig sammen i en trang blikdåse? En dåse som i Atlanten sejler i trivielle konvojer i alt slags vejr, kulde og vådt tøj, mangel på søvn, angreb fra u-både, synkende skibe og døde og kvæstede mennesker. I Stillehavet i fugtig hede, tyfoner, torpedoangreb, kystbombardementer som ingen ende ville tage (når ammunitionen var bortskudt kom et depotskib blot med nye forsyninger), Kamikaze angreb, frygten for hajer og al anden dårligdom. Jeg har kun en forslidt forklaring: Stædighed og beslutsomhed som sammenfattes i korpsånd. I forbindelse med General Custer og hele indianerkrigen, gik altid de befriende råb gennem en trængt enhed: The Cavalry is comming. I lød det befriende og håbefuldt når Fletcherne dukkede op i horisonten: THE TINCANS ARE COMMING! Jens Møller USS THE SULLIVANS er sammen med 3 andre skibe reddet og er udstillet som museumsskib i Buffalo. 18 Venneforeningens blad Juni 2008

19 Annoncering efter Arbejdshold Venneforeningens medlemmer opfordres til at afse nogle dage til PEDER SKRAM og melde sig til ét eller flere arbejdshold. Vi har brug for gode råd og en portion håndkraft for de områder, hvor den enkelte i sin tid gjorde tjeneste. Vi efterlyser især medlemmer, som har gjort tjeneste i O-rummet, og som kan hjælpe med at få udstyret rigtigt placeret. Tilsvarende medlemmer som har gjort tjeneste ved fregattens armering. Venneforeningen kan tilbyde medlemmer fra provinsen indkvartering på kasernen på Nyholm, i de dage hvor de kan bidrage med viden og arbejdskraft. Kontakt Niels Rastrup Andersen, for nærmere oplysninger ( tlf.: , E -mail : ) Se annonceringen i bladets marts udgave!!! Der er behov for et antal faste folk, som vil påtage sig tilsynet med hvert sit område om bord, klargøre området før åbning og vedligeholde området i løbet af åbningsperioderne. Opgaverne vil eksempelvis kunne varetages af medlemmer, der i forvejen deltager i kustodevagten. Venlig hilsen Leif Rostgaard Sørensen GENERALFORSAMLING 2008 Sæt X i kalenderen lørdag den 20 SEP 2008 kl Årets generalforsamling er berammet til en lørdag formiddag for at gøre det muligt at deltage også for de medlemmer, som ikke bor i Københavns nærområde. Tanken er at runde mødet af med en fælles frokost (max kr.: pr. person). Bestyrelsen skal hermed erindre om, at eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, i henhold til Venneforeningens vedtægter må være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 1 juli En egentlig indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden, mødested, tilmelding til spisning etc. vil i overensstemmelse med vedtægterne blive udsendt i medlemsbladets næste udgave. Venlig hilsen Leif Rostgaard Sørensen Venneforeningens blad Juni

20 Nye opgaver kræver flere radarer Pressemeddelse fra Forsvaret DEC Radarerne ved de danske kyster bliver flere i takt med, at opgaverne ændrer sig. Truslen mod Danmark er ikke længere russerne, men miljøkatastrofer og terrorisme. O pgaven med at overvåge de danske farvande har ændret sig. Under Den Kolde Krig havde Danmark en række kystradarer, som blev brugt til at holde øje med, hvad russerne lavede. I dag har faren for miljøkatastrofer og terrorisme afløst truslen fra øst, siger orlogskaptajn Per Højgaard-Jensen. Han er sagsbehandler i Søværnets Operative Kommando på kystradarområdet. Indtil nu har Søværnet benyttet syv kystradarer. De bliver nu til 29 fordelt under Bornholms og Kattegats Marinedistrikt. Ser alt. Forslaget om at udvide radarsystemet er vedtaget ved lov i Kystradarsystemet har som hovedformål at forbedre overvågningen og øge sikkerheden i de danske farvande. Derudover skal det forbedrede radarsystem styrke den danske suverænitetshævdelse og beskytte havmiljøet. Kystradarerne kan se alt, hvad der sejler på havet. Tidligere var radarerne delt op i to, overflade og luft. Nogle af de nye kystradarer har en dobbeltfunktion, hvor de kan give både overflade- og lavluftvarsling, fortæller orlogskaptajn Per Højgaard -Jensen. De nye kystradarstationer supplerer det internationale AIS (Automatic Identification System). Skibe over 300 bruttotons skal have AIS og melde ind, når de sejler ind i danske farvande. Systemet fortæller, hvor skibet kommer fra, hvor det skal hen, hvilken last der er om bord og hvilken type skib, der er tale om. VTS Storebælt vil i fremtiden benytte sig af kystradarerne ved Røsnæs og Sjællands Odde til at overvåge skibstrafikken i Storebælt. MAS (Maritime Assistance Service) bruger de nuværende radarstationer og vil også bruge de nye for at få informationer. Ikke alle 29 kystradarer er på plads endnu, men det er planen, at de skal være operative til sommer næste år - (2008). Antennen på Hammeren sættes op. 20 Venneforeningens blad Juni 2008

21 Radartyper: En Scanter 2001 radar er en overfladevarslingsradar, der kan detektere og følge eksempelvis skibe. Scanter 2001 radaren består af en roterende antenne og tilhørende radarudstyr. En Scanter 4000 radar er en kombineret overflade- og lavluftvarslingsradar, der kan detektere og følge eksempelvis skibe samt lavtgående fly. En Scanter 4000 radar består af to roterende antenner og tilhørende radarudstyr. Det tilhørende radarudstyr placeres i teknikrum i mast eller i teknikhus på jorden. Udstyret bliver leveret af TERMA A/S Lystrup ved Århus. Kilde: Forsvaret.dk og FMT. Venneforeningens blad Juni

22 Ny bog: Holmen katastrofen. Forfatteren: Sune Wadskjær Nielsen (f. 1971) Er cand. mag. i historie og religion fra Roskilde Universittescenter Og er ansat som journalist i Forsvarets Mediecenter. E n kæmpe ildsøjle oplyste 23. november 1951 den københavnske nattehimmel og blev efterfulgt af et øredøvende brag fra flådestationen på Holmen. Hvad der var begyndt som en uskyldig brand i et træskur, udviklede sig til en katastrofe, fordi skuret var et armeringsværksted, der indeholdt 11 søminer. De stakkels brandfolk, der var blevet tilkaldt af flådestationen og var i færd med at slukke branden, var ikke blevet advaret om eksplosionsfaren, og de var chanceløse overfor den voldsomme eksplosion, som branden udløste. 11 brandfolk, tre falckreddere og to mand fra søværnet måtte lade livet. Holmenkatastrofen er den værste ulykke i Københavns Brandvæsens historie, men det er også historien om et fattigt dansk forsvar der pludselig skulle omstille sig til at være Bogen: Antal sider: 96, indbundet Illustrationer/billeder: ca. 85 Forlag: Sune Wadskjær Nielsen ISBN nr.: Bogladepris: kr. 129,00 (vejl.) en del af NATO. Det indebar blandt andet, at søværnet skulle modtage store leverancer af søminer fra USA. Travlheden og knapheden pa ressourcer skabte ideelle betingelser for katastrofen. Hvad var årsagen og hvem havde ansvaret for holmenkatastrofen? Disse spørgsmål forsøger bogen også at besvare. Bogen er udgivet med støtte fra: Forsvarets Mediecenter. Falck A/S. Københavns Brandvæsen. 22 Venneforeningens blad Juni 2008

23 SOMMERTOGT 1984 MED MHV KUTTER - KLASSEN Af Kurt Terkelsen E fter at den sidste af marinehjemmeværnsfartøj af kutterklassen (MHV 64) nu er udfaset af marinehjemmeværnet i 2003, er her en beretning om et sommertogt 1984, hvor jeg sejlede som fartøjsfører i Hjemmeværnsflotille 361 ISE- FJORD. Hundested ligger skønt ved Kattegat og Isefjorden. Ved kajpladsen ligger MHV 64 som er bygget i Skagen 1929 er på 34 BRT med en 2-cyl. Alpha Diesel og med en servicefart på 8 9 knob. Datoen er den 6 juli 1984, som hele Bravo besætningen havde set frem til og efter morgenskafningen blev der en kort briefing om turen, der de næste 10 dage skulle føre os rundt i de danske farvande bl.a. via Frederikshavn Stuer Thisted Ålborg Randers Sønderborg Svendborg Korsør - Hundested. Første stop var Flådestation Frederikshavn, som er base for vores isbrydere, men på grund af weekend en desværre uden aktiviteter, hvilket var lidt skuffende, så vi havde intet imod at fortsætte nordpå, runde Skagen, og nu på sydlig kurs forbi Hanstholm ned til Thyborøn. Strækningen fra Skagen til Thyborøn var den eneste med hårdt vejr på hele turen og nogle enkelte måtte yde et lille offer til Kong Neptun. Undervejs overhalede vi en fragtbåd på parallelkurs. Ikke desto mindre brokkede skipperen sig over os i radioen og talte om skærende kurs. Jeg ræsonnerede som så, at manden måtte have sovet dårligt og undlod at gå i polemik med ham. Første stop gennem Limfjorden var Stuer, hvortil vi ankom om formiddagen. Vi blev der resten af dagen og natten med. Den dag kom sommeren til Danmark, og vi nød vejret og fritimerne i fulde mål. Der var en livlig aktivitet i havnen, og en lidt ældre, nydelig dame kom forbi med sit indkøbsnet over armen og spurte, om vi havde fisk at sælge. Da vi høfligt beklagede, at vi ikke havde fanget noget, kunne hun ikke skjule et halvt misbilligende, halvt medlidende blik. Venneforeningens blad Juni Ł

24 Næste stop var Thisted, hvor vi også overnattede. Aftenen udviklede sig til en ren kammeratskabsaften med sang og musik fra harmonika, mundharpe og 2 guitarer. Ved en sådan lejlighed åbenbares ofte skjulte talenter. Spasmageren Øbberbøv (Kaj og Flemming) morede med deres gags, storskæggede Troels afslørede en smuk og fuldtonede sangstemme og Kaj demonstrerede et stort repertoirekendskab på sin harmonika. Denne aften var uden tvivl turens højdepunkt. Den næste dag blev der lagt planer for dagens øvelser i Løgstør Bredning og det vrimler med sømandsudtryk og benævnelser som dem på det tørre ikke vil kunne omsætte til dansk. Det var en spændende øvelse, der startede tidlig om morgenen, med landgang fra vores lille jolle, og angreb på et objekt i land. Efter endt øvelse ankommer vi til Ålborg og til Randers om torsdagen. Ukendt med Randers fjord overraskede vi af den stærke strøm, som ofte tvang os helt ud i kanten af sejlrenden. Fra Randers gik turen videre sydpå, hvor vi i betimelig afstand ser et par store russiske krigsskibe på vej nordpå for fuld damp, mens dæksgasterne har travlt med bl.a. rengøring og slangekæder på dæk. Vi ankrede op i Lillebælt for natten. Ankervagten lige i morgenbrækningen var et skøn oplevelse. Stilheden var overvældende, kun afbrudt af en cowboy, som sendte sin hæse røst ud i æteren til en skingrende fiol. Inde over bugten gled en måge hen over vandlinien med dovne vingeslag foran et natursceneri af skove og kystskrænter. I Sønderborg mindede nogle oplagte skibe fra rederiet Skou om, hvilken smertelig omstillingsproces vores rederier i disse år må igennem. Containerdrift er nu tidens løsning. Om søndagen gik færden videre fra Sønderborg til det smilende og venlige Svendborg, Samme dag gik det videre nordpå gennem Storebælt, hvor vi øvede vores vigtigste opgave til søs overvågning og visitation af skibe, og efter en kort afstikker til Korsør Flådestation tog vi det sidste træk hjem til Hundested og sommertogt 1984 var ved at ebbe ud. Med venlig hilsen Kurt Terkelsen Fartøjsfører/premierløjtnant- MHV 64 marinehjemmeværnsflotille 361 ISEFJORD Nu kustode på PEDER SKRAM og formand Frederikssund Marineforening. 24 Venneforeningens blad Juni 2008

25 Fra sekretærene og kassereren: Det er sekretariatet en fornøjelse at byde følgende nye medlemmer velkommen i Venneforeningen: Per Mosbek Petersen Freddy Lindahl Nyborg Marineforening. Kaare Vagner Jensen Annelise Karlshøj Birger Axelsen Michael Pedersen Martin Ejlergaard Ib Sørensen Nørresundby. Frederikssund. Nyborg. Hørsholm. Næstved. Fredericia. Slagelse. Roskilde. Frederikshavn. Vi vil her takke nye og gamle medlemmer for deres medlemsindbetaling for året Desværre mangler der stadig indbetaling fra enkelte af vores medlemmer, de vil i nærmeste fremtid få en rykker. Der er dog indgået nogle betalinger, som vi ikke kan registrere p.g.a. bl.a. manglende medlemsnummer eller navn. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at ved evt. indbetaling via Netbank skal der ved kontooverførsel benyttes: Reg.nr.: 9570 og Konto.nr.: og som info til modtager venligst påfør medlemsnummer, navn og evt. adresse (især hvis denne er ny). Modtager du en rykker og mener du, at du allerede har betalt, bedes du venligst kontakte os, så vi kan få gjort fejlen god igen. Med venlig hilsen Erik Nygaard, Adam Pomykala og Børge Raasthøj. Venneforeningens blad Juni

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945 - Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Marinehistorisk Tidsskrift nr, 4, november 2002, bragte en artikel af undertegnede, der

Læs mere

Nr. 1 marts 2008 11. årgang. Foto: Finn Hillmose. Venneforeningens blad Marts 2008 1

Nr. 1 marts 2008 11. årgang. Foto: Finn Hillmose. Venneforeningens blad Marts 2008 1 Nr. 1 marts 2008 11. årgang Foto: Finn Hillmose Jubilæums- udgave Venneforeningens blad Marts 2008 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942.

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. Længde: 102,6m (336,6 fod). Brede: 8,2m (26,9 fod). Dybgang: 4,6m (15 fod).

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested 1 af 7 21-08-2014 14:42 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Vandet presser slipshavn og flere fartøjer Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested Af Ninna Falck, 06

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Nr. 4 december 2007 10. årgang

Nr. 4 december 2007 10. årgang Nr. 4 december 2007 10. årgang Venneforeningens blad December 2007 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller. Grafisk konsulent:

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2014 Læs inde i bladet: FORMANDENS BERETNING FORTØJNINGSMETODER I DEN NYE HAVN RENOVERING AF YDERMOLEN ER AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver Retstavning lug ud i dine sprogfejl Opgaver Opgave 1 A: Vælg det rigtige ord Skriv, hvad hans/hendes eller sin/sit henviser til i følgende sætninger (sin egen /en andens ) 1. Peter købte altid blomster

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som foreningen Glasmuseets

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere