Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container"

Transkript

1 Brugermanual og reservedelskatalog Godik sammenklappelig container

2 Side 2 Godik ApS Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Anvendelse og beskrivelse Arbejdssikkerhed Tekniske informationer Bruger instruktion Anvendelse Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Vedligeholdelse Krav til placeringen Samling Adskillelse for transport Reservedele, garanti og service Tegninger og skemaer Reservedelskatalog

3 Godik ApS Side 3 Afsnit 1: Anvendelse og beskrivelse Godik containeren kan bruges til opbevaring af materialer eller som et omklædningsrum. Den kan leveres i 5 størrelser (jf. tekniske informationer i afsnit 4 ), og leveres i løsdele for transport. Containeren er leveret i transportform og består af følgende dele: A: Gulv bund B: Sider vægge C: Endegavl D: Top tag E: Dør port F: Hjørnebeslag G: Hyldedele A: Gulvet er lavet af 35mm tykke træplanker, plankerne boltes til den 2mm tykke galvaniserede stålramme. Siderne af gulvet fæstnes til den horisontale stålramme, som er lavet af 1mm tyk galvaniseret stål. B: Siderne er lavet af 0,75mm tyk bølget galvaniseret stål. Stålpladerne er nittet til stålrammer, lavet i 2mm galvaniseret stål. C: Endegavlen er lavet i 0,75mm bølget galvaniseret stål. Stålpladen er nittet til to stålrammer (top og bund), som er lavet i 2mm galvaniseret stål. D: Taget er lavet i 0,75mm bølget galvaniseret stål. Dette ståltag er nittet til stålrammer, som er lavet i 2mm tyk galvaniseret stål. Siderammerne på taget fungerer som tagrender. E: Porten er en dobbeltdør. Begge døre er lavet i 0,75mm bølget galvaniseret stål. Pladerne er nittet til portens stålrammer. Rammerne er lavet af 1mm galvaniseret stål. Porten er sikret med en skyderigel, dørhåndtag, lås (FAB) og er sikret mod at slå buler. Dørene er monteret til rammen med hængsler. Rammen er konstrueret i 2mm galvaniserede profiler. F: Hjørnebeslagene er lavet i 3mm stål. De er galvaniserede og malet røde. De bruges til fæstning af container, gulv, sider og tag under transport og til selve samlingen af containeren. Hjørnebeslagene er forsynet med tapper, som bruges til at stabling af containere under transport. Hjørnebeslagene er forsynet med huller, så containeren kan løftes med kran.

4 Side 4 Godik ApS G: Containeren kan monteres med hylder. For dette formål medleveres hyldeknægte og hyldebærere. Begge dele er lavet i 2mm galvaniseret stål. Installering og antal af hylder er valgfrit. Afsnit 2: Arbejdssikkerhed Godik containere imødegår alle sikkerheds- og hygiejne standarder, miljø og brandsikkerhedsregler i overensstemmelse med alle love og respektive tekniske standarder. 1. Godik containere må kun blive samlet og brugt af personer på 18 år eller derover, som er fysisk og mental raske, og som har certifikat i samling af containere og arbejdssikkerhed. 2. Enhver håndtering af containeren (med truck eller kran) må kun udføres af personer med certifikat. 3. Håndtering af containeren er kun tilladt indenfor vægtgrænserne, jf. afsnit 3 i denne manual. 4. Håndtering af containeren er kun tilladt med lukket port. 5. Det er forbudt at håndtere containeren, mens der er personer indeni. 6. Ved samling af containeren af det nødvendigt at arrangere de individuelle dele i henhold til instruktionen i denne manual samt at bolte og fastgøre alle dele forsvarligt. 7. På baggrund af de større dele (jf. afsnit 3 i denne manual), er det nødvendigt med et passende antal personer til at udføre samlingen for at undgå skader og ulykker. Antallet af de nødvendige personer afgøres af kunden, afhængig af størrelsen af containeren og den fysisk beskaffenhed af arbejderne, så arbejdssikkerheden er tilfredsstillende. 8. Containeren må kun anvendes til de formål, der er nævnt i afsnit 1. Hvis den anvendes til andre formål kan leverandøren ikke gøres ansvarlig. 9. Containeren kan ikke opbevares i samlet tilstand. Containeren kan kun opbevares i adskilt tilstand (klar til transport)

5 Godik ApS Side Farlige materialer kan ikke opbevares i containeren (eks. Materialer med specielle regler, eksplosionsfarlige materialer, giftige materialer, brandbare materialer etc.), enhver form for materialer, som ikke kan opfylde sikkerhedsforskrifterne bør ikke opbevares i containeren. 11. I tilfælde af skader på containeren, er enhver håndtering af containeren (med truck eller kran) ikke tilladt. 12. Før adskillelse af containeren, skal alt indhold, inklusiv eftermontering og hylder afmonteres. Ved skrotning af containeren, når den ikke længere kan benyttes, når de individuelle dele og containeren ikke skal samles igen, er forsigtighed ikke længere nødvendig. Adskillelse af containeren bør kun udføres af personer med de nødvendige sikkerhedscertifikater indenfor det værktøj, som skal bruges til adskillelse af containeren. 13. Skrotning af den adskilte containere (stålplader og trægulv) skal ske i henhold til miljøbestemmelserne. Ejeren af containeren er ansvarlig for dette. Afsnit 3: Tekniske informationer Størrelse I længde 2,25 m Mål Bredde i mm Højde i mm Længde i mm Vægt i kg Udvendig Indvendig Adskilt Størrelse II længde 3 m Mål Bredde i mm Højde i mm Længde i mm Vægt i kg Udvendig Indvendig Adskilt Størrelse III længde 4 m Mål Bredde i mm Højde i mm Længde i mm Vægt i kg Udvendig Indvendig Adskilt

6 Side 6 Godik ApS Størrelse IV længde 5 m Mål Bredde i mm Højde i mm Længde i mm Vægt i kg Udvendig Indvendig Adskilt Størrelse V længde 6 m Mål Bredde i mm Højde i mm Længde i mm Vægt i kg Udvendig Indvendig Adskilt Adgang til containeren, når porten er åben, er i alle containerne 1930 x 1930 mm. Vægten af de individuelle dele i kg Længde i m 2, Sider Endegavl Port Tag Gulv Transport med truck kran for håndtering benyttes hjørnebeslagene med øjer for kabler Maksimum vægt håndtering med kran 1500 kg (vægtgrænse for bund/gulv 500 kg/m 2 ) håndtering med truck 300 kg (vægtgrænse for bund/gulv 500 kg/m 2 ) Afsnit 4: Bruger instruktion Containeren må kun benyttes, hvis den er forsvarligt samlet i henhold til denne manual af øvede personer, hvis alle samlinger er forsvarligt boltede samt hvis der ikke er synlige skader eller skævheder.

7 Godik ApS Side 7 Afsnit 5: Anvendelse Containeren må kun håndteres af autoriserede og øvede personer. Personen der udfører arbejdet med containeren skal have læst og forstået manualen. Oplæring i håndteringen er ejerens ansvar. Afsnit 6: Vedligeholdelse Vedligeholdelsen af containeren består i følgende aktiviteter: visuel checking af containerens tilstand (1 gang om ugen) smøring af hængsler (efter behov) rensning af afløb (efter behov) Afsnit 7: Krav til placeringen Containeren skal placeres på et plant og kompakt eller solidt sted. Adgangsforhold til containeren afhænger af, hvad containeren bruges til. Ved placering af containeren er det nødvendigt at tage hensyn til brandbestemmelser. Afsnit 8: Samling af containeren Godik containere leveres i transportposition, medmindre andet er aftalt. I delene finder du en plasticpose indeholdende: håndterings- og sikkerhedstappe to søm fire bolte M 12 x 70 fire spændeskiver Ø 50,5 mm fire møtrikker M 12 og fire sikkerhedsmøtrikker M 12 Disse dele anvendes til samling af containeren. Der er 2 nøgler til låsen, som er tapet til porten. Det er nødvendigt at samle containeren på et plant og solidt sted. Nødvendigt værktøj til samling: toponøgle 19, fastnøgle 19, hammer.

8 Side 8 Godik ApS Samling: a. Adskil containeren fra transportpositionen, først fjernes hjørnebeslagene, dernæst fjernes sikkerhedsbeslag I og sikkerhedsbeslag II. Fjern de enkelte dele af containeren (sider, tag, endegavl, port), læg dem til side, så du til sidst står tilbage med bunden/gulvet. Sikkerhedsbeslag II Sikkerhedsbeslag I b. Fastgør begge sider til bunden, som vist på tegningen: Tværsnit, og bolt dem gennem hjørnebeslagene til bunden. Advarsel: Siderne skal placeres sådan, at samlingen mellem de to bølgeplader midt på langsiden er som på nedenstående tegning. Hvis ikke, kan der komme vand ind. Siderne fastgøres til hjørnerne ved hjælp af boltene M12 x 70, spændeskiverne Ø 50,5 mm og møtrikkerne M12 i de tilsvarende runde huller. Side Tag Bund c. Endegavlen fastgøres til siderne og bunden, som du kan se på tegningen: Lodret tværsnit (endegavl til bund) og på tegningen: Vandret tværsnit (endegavl til sider). Endegavlen anbringes fra den indvendige side af containeren. d. Porten fastgøres mellem siderne og placeres på samme måde som endegavlen, som vist på tegningen: Lodret tværsnit (port til bund) og tegningen: Vandret tværsnit (port til sider). Den nederste del af rammen på porten fastgøres til bunden med to søm. Sømmene er i plastikposen og deres placering er vist med

9 Godik ApS Side 9 to åbninger Ø 3,8 mm, som er i midten af den nederste halvdel af rammen (som vist på tegningen). Søm e. Taget placeres over siderne (som vist på tegningen: Tværsnit) og over endegavlen og porten (som vist på tegningen: Lodret tværsnit). Taget boltes til siderne via hjørnebeslagene. Siderne fastgøres til hjørnebeslagene, med boltene M 12 x 70, spændeskiver Ø 50,5 mm og møtrikker M 12 og sikkerhedsmøtrikker M 12, gennem de runde huller i siderne. Alle bolte og møtrikker skal spændes helt. f. Begge døre er forsynet med plastikbøsninger, som forhindrer dørene i at åbne for meget og derved blive skadet. Den ene ende af plastikbøsningerne er forsynet med en galvaniseret stopklods. Bøsningen skal placeres i den formede åbning, som vist på nedenstående tegning. Plastikbøsningerne placeres på den øverste del af dørene. Fastgør enderne med tappe. Åbning g. Hvis containeren skal forsynes med hylder, medleveres hyldebærere og hyldeknægte. - Hyldebærerne fastgøres lodret på siderne af containeren, den ene ende placeres i bundrammen og den anden ende i tagrammen som vist på tegningen: Hylder. Antallet af hyldebærere afhænger af det ønskede antal hylder. - Hyldeknægtene hægtes i falserne i hyldebærerne, som vist på tegningen: Hylder. I hyldebærerne er der en række falser, som muliggør ophængning af adskillelige hylder - Hylder medleveres ikke. De kan laves ud af træplader som ønsket og fastgøres til hullerne i hyldeknægtene. - Advarsel: Det er vigtigt, at hyldebærerne og hyldeknægtene er ordentligt fastgjorte. Hylderne skal fastgøres forsvarligt med bolte, så stabiliteten af hylderne er i orden. Maksimale tilladte vægt på hylden er 30 kg. Maksimale tilladte vægt på hyldebæreren er 70 kg.

10 Side 10 Godik ApS Afsnit 9 : Adskillelse for transport Containeren kan adskilles fra den samlede tilstand til transportposition, så opbevaringen af containeren er nemmere og transporten af containeren er billigere. Det er muligt at stable containerne ovenpå hinanden. For adskillelse af containeren er følgende dele nødvendige: 2 styk sikkerhedsbeslag I, 2 styk sikkerhedsbeslag II og 4 bolte M 12 x 12,5, som blev udskiftet med M 12 x 70 ved samling af containeren. Efter adskillelsen af containeren bør delene: håndtag med tap fire bolte M 12 x 70 fire spændeskiver Ø 50,5 mm fire møtrikker M 12 fire sikkerhedsmøtrikker M 12 og nøgler opbevares for fremtidig samling. For fremtidig før du brug for to søm 3 x 30, idet de ikke kan genanvendes. For adskillelse af containeren følg nedenstående instruktion. Arbejdet bør udføres på et plant og solidt grundlag. Vær forsigtig under adskillelsen og fjern al opbevaret materiel, hylder og andet fra containerens indre. Nødvendigt værktøj for adskillelse: topnøgle 19, fastnøgle 19, hammer, sikkerhedsbeslag I, sikkerhedsbeslag II, tang til at fjerne søm med, sikkerhedsmøtrikker M12, fire bolte M 12 x 12,5, som blev udskiftet med M 12 x 70 ved samlingen af containeren. Instruktion for adskillelse af containeren a. Hvis containeren er forsynet med hylder, er det nødvendigt først at nedtage disse. - Hylderne nedtages på samme måde, som de blev anbragt fjern skruer etc. - Hyldeknægtene frigøres fra falserne i modsatte retning, som de blev placeret i, som vist på tegningen: Hylder. - Hyldebærerne frigøres i lodret retning fra siderne af containeren, som vist på tegningen: Hylder.

11 Godik ApS Side 11 b. De to plastikbøsninger, som forhindrer dørene i at åbne for meget og derved skade dem, fjernes ved at den løse ende af plastikbøsningen frigøres fra åbningen, som er skåret ud i taget (tagrenden), som vist på nedenstående figur. Plastikbøsningen drejes fladt ind på den øverste del af døren. Åbning c. Håndtaget som er sikret med en tap afmonteres fra døren. d. Før taget fjernes, skal du løse de øverste hjørnebeslag. Før du skruer boltene M 12 x 70 ud, som sikrer siderne til hjørnebeslagene, skal du først fjerne sikkerhedsmøtrikkerne fra den indvendige side af containeren. Derefter fjernes bolten. Taget løftes derpå over siderne (se tegningen: Tværsnit) og over endegavlen og porten (se tegningen: Lodret tværsnit). e. Endegavlen løftes fra siderne, som vist på tegningen: Lodret tværsnit (endegavl til bund) og på tegningen: Vandret tværsnit (endegavl til sider). Endegavlen frigøres fra den indvendige side af containeren. f. Porten frigøres fra siderne og bunden på samme måde som endegavlen, som vist på tegningen: Lodret tværsnit (port til bund) og på tegningen: Vandret tværsnit: Port til sider. I midten af den nederste del af rammen er der to søm, som fastgør rammen til bunden, som vist på nedenstående tegning. Disse to søm kan fjernes ved hjælp af en tang. Søm g. Siderne frigøres fra hjørnebeslagene. De fire bolte M 12 x 70, som fastgør siderne til hjørnebeslagene skrues ud, efter at du har fjernet sikkerhedsmøtrikkerne fra den indvendige side af containeren. Boltene bruges ikke i containerens adskilte tilstand, men opbevares for fremtidig brug. Siderne af containeren løftes op af hjørnebeslagene og bunden.

12 Side 12 Godik ApS h. Stablingen af containeren i transportposition gøres ved at lægge de adskilte dele på følgende måde: (Tegninger til hjælp: Lodret tværsnit af containeren i transportposition, containeren i transportposition set ovenfra) - En sidevæg (indvendig side nedad) lægges ovenpå bunden/gulvet - Den anden sidevæg (indvendig side nedad) lægges ovenpå den første. Støttebjælkerne samles sammen og sikres med sikkerhedsbeslag I imellem de to sider, som vist på tegningen: Lodret tværsnit af container i transportposition) - Endegavlen lægges ovenpå sidevæggene - Porten læges ovenpå endegavlen - Taget lægges ovenpå porten - Stablen sikres med tape - Stabiliser containeren med hjørnebeslagene. Check at to hjørnebeslag med tappe er placeret på hjørnerne af containeren (diagonalt overfor hinanden), som vist på tegningen: Containeren i transportposition set ovenfra. Hjørnebeslagene fastgøres til taget ved hjælp af sikkerhedsbeslag II, fastgjort med boltene M 12 x 12,5 til de andre beslag og skruet fast til bunden/gulvet, som vist på nedenstående tegning: Bolt M 12 x 12,5 Tag Sikkerhedsbeslag II Bund/gulv Tegning: Lodret tværsnit af containeren i transportposition Side Port Endegavl Tag Sikkerhedsbeslag I Bund/gulv Side

13 Godik ApS Side 13 Tegning: Containeren i transportposition set ovenfra Hjørnebeslag med tap Hjørnebeslag med hul Hjørnebeslag med hul Hjørnebeslag med tap Afsnit 10: Reservedele, garanti og service Ved bestilling af reservedele bør reservedeleskataloget benyttes. Ansvaret for defekter og garanti sker i overensstemmelse med lovene/reglerne omkring handel og forbrugere. Producenten yder 12 måneders garanti. Enhver reparation i garantiperioden og senere skal udføres af producenten. Reservedele bliver produceret og leveret efter ordre, når følgende punkter er opfyldt: - Navn og adresse på køber - Informationer angående korrespondance og bank - Navn og længde på containeren - Tydelig beskrivelse af den ønskede del, jævnfør reservedelskataloget - Antallet af enheder og ønsket leveringstid.

14 Side 14 Godik ApS Afsnit 11: Tegninger og skemaer Tegninger: Tværsnit Hjørnebeslag Hjørnebeslag Tag Side Side Bund/gulv Tegning: Vandret tværsnit Tag Endegavl Port Bund/gulv

15 Godik ApS Side 15 Tegning: Lodret tværsnit Side Endegavl Bund/gulv Port Side Tegning: Hylder Tag Hyldebærer Montering af hyldeknægt til hyldebærer, set i tværsnit Side Hyldeknægt Bund/gulv Hyldeknægt Hyldebærer

16 Side 16 Godik ApS Afsnit 12: Resevedelskatalog

17 Godik ApS Side 17 Container 2,25 m lang Position Navn på del Katalognummer Antal per container 1 Gavlramme DR Venstre portside DR Højre portside DR Bund/gulv DR / II 1 5 Hjørnebeslag med tap DR / II 2 6 Hjørnebeslag med hul DR / I 10 7 Side/væg DR / II 2 8 Endegavl DR Tag DR / II 1 10 Hyldeholder DR Udfra ønske 11 Hyldeknægt DR Udfra ønske Port DR OBS: Den tilbudte port udgør delene: gavlramme (pos. 1), venstre portside (pos. 2) og højre portside (pos. 3) Container 3 m lang Position Navn på del Katalognummer Antal per container 1 Gavlramme DR Venstre portside DR Højre portside DR Bund/gulv DR / III 1 5 Hjørnebeslag med tap DR / II 2 6 Hjørnebeslag med hul DR / I 10 7 Side/væg DR / III 2 8 Endegavl DR Tag DR / III 1 10 Hyldeholder DR Udfra ønske 11 Hyldeknægt DR Udfra ønske Port DR OBS: Den tilbudte port udgør delene: gavlramme (pos. 1), venstre portside (pos. 2) og højre portside (pos. 3)

18 Side 18 Godik ApS Container 4 m lang Position Navn på del Katalognummer Antal per container 1 Gavlramme DR Venstre portside DR Højre portside DR Bund/gulv DR / IV 1 5 Hjørnebeslag med tap DR / II 2 6 Hjørnebeslag med hul DR / I 14 7 Side/væg DR / IV 2 8 Endegavl DR Tag DR / IV 1 10 Hyldeholder DR Udfra ønske 11 Hyldeknægt DR Udfra ønske Port DR OBS: Den tilbudte port udgør delene: gavlramme (pos. 1), venstre portside (pos. 2) og højre portside (pos. 3) Container 5 m lang Position Navn på del Katalognummer Antal per container 1 Gavlramme DR Venstre portside DR Højre portside DR Bund/gulv DR / V 1 5 Hjørnebeslag med tap DR / II 2 6 Hjørnebeslag med hul DR / I 18 7 Side/væg DR / V 2 8 Endegavl DR Tag DR / V 1 10 Hyldeholder DR Udfra ønske 11 Hyldeknægt DR Udfra ønske Port DR OBS: Den tilbudte port udgør delene: gavlramme (pos. 1), venstre portside (pos. 2) og højre portside (pos. 3)

19 Godik ApS Side 19 Container 6 m lang Position Navn på del Katalognummer Antal per container 1 Gavlramme DR Venstre portside DR Højre portside DR Bund/gulv DR / VI 1 5 Hjørnebeslag med tap DR / II 2 6 Hjørnebeslag med hul DR / I 18 7 Side/væg DR / VI 2 8 Endegavl DR Tag DR / VI 1 10 Hyldeholder DR Udfra ønske 11 Hyldeknægt DR Udfra ønske Port DR OBS: Den tilbudte port udgør delene: gavlramme (pos. 1), venstre portside (pos. 2) og højre portside (pos. 3)

20 Side 20 Godik ApS

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning MOTIONSCYKEL Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med din træning. Læs venligst de medfølgende sikkerhedsforanstaltninger og samlevejledningen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du tjekke at du har følgende. Billede Nr: I,II,III,V,IV

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel og Diematic Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 Albuen 58 6000 Kolding Tlf.: 75 50

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset... Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... MontaGevejledninG

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

Klembeslag Klembeslag

Klembeslag Klembeslag Klembeslag Klembeslag Ø9 2 Vare nr. Farve Enhed Pris 10.0011A * Alu lakeret stk 10.0011B * Børstet RS look stk 10.0011K Krom stk Ø6 10.0011M Matkrom stk 10.0011U * Rå / ubehandlet stk 8- Nyhed Klembeslag

Læs mere

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1 Skydedør Med Indbygningskarm 2015-2 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Delt udførelse Advarsel! Produkter må ikke tages i brug, før den pågældende maskine eller anlæg, som de indgår i, er opført i overensstemmelse

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse: Vigtig information: Inden du går igang: Montering af inderetninger: Montering af udvendig gavl: Montering af anslag: Montering af topskinne:

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR. www.am-rack.dk

DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR. www.am-rack.dk DOKUMENTATION VÆGRACK GULVRACK PC RACK TILBEHØR www.am-rack.dk Indholdsfortegnelse Side Index 1 Beskrivelse Vægrack. 2 Beskrivelse Gulvrack. 3 Beskrivelse PC Rack. 4 Bagplade 6he, 10he, 15he, 20he. Stabiliseringsvinkler.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM HG 2064 SAMLEVEJLEDNING Kære kunde Tak, fordi du har valgt vores Titan Fitness Prestige Home Gym. Dette kvalitetsprodukt er designet til brug i dit hjem. Vi beder dig om

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Skydedøre (L) eller (R) højremodel (R) Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse...

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Stockscreen Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter 2 Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Kilde: Antal/højde 0.9m 1.8m Produktbeskrivelse A1 1 1 Stockscreen-plade

Læs mere

Hvis lågerne i dit køkken passer til skabene sådan som du ønsker det, så måler du bare de eksisterende låger og bestiller nye på samme mål.

Hvis lågerne i dit køkken passer til skabene sådan som du ønsker det, så måler du bare de eksisterende låger og bestiller nye på samme mål. HØJDE OPMÅLINGSVEJLEDNING OPMÅLING AF LÅGER Hvis lågerne i dit køkken passer til skabene sådan som du ønsker det, så måler du bare de eksisterende låger og bestiller nye på samme mål. Hvis du i dag har

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for FALCO LOK FALCOLOK FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning fra Falco. De mange valgmuligheder inden for materialer, design og beklædning gør det muligt at anvende overdækningerne til flere forskellige

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse Installationsvejledning Rockfon Eclipse GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en rammeløs akustisk flåde, tilgængelig i kvadratiske rektangulære og andre elegante former. De kvadratiske

Læs mere

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 -

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

og

og Exclusive 13,29 m² drivhus --- GB1014 Samlevejledning For hængslet dør MODEL A (mm) B (mm) C (mm) GB1007 2295 GB1010 3012 2990 GB1012 3729 2524 GB1014 4446 6170 9136966 og 6170 9136030 Erklæring Kære kunde!

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING TP LITE MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forberedelse Modtage- og opstartskontrol 3) TP Lite bestanddele og placering 4) Montering af bundprofiler 5) Montering af top-, og sideprofiler 6) Montering

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Visano Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin -

Læs mere

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. Nittes i hjørnerne med popnit Overskydende gummiliste skæres bort efter limning

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. Nittes i hjørnerne med popnit Overskydende gummiliste skæres bort efter limning Pos. og skydes sammen før montering af sidekantprofiler. Nr. Ändringens art Sign. Trin Montering af topklap Lim påføres på indvendige sider af profilet inden panelmaterialet føres på plads Indvendig side

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300

Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300 Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300 Opsætning/montering af metal støbekasser til kørefaste riste kræver at der arbejdes med den størst mulige omhyggelighed. Støbekasserne stilles

Læs mere

Her får du en praktisk og effektiv indretning af din varevogn

Her får du en praktisk og effektiv indretning af din varevogn Her får du en praktisk og effektiv indretning af din varevogn Vi kan tilbyde dig en konkurrencedygtig og praktisk indretning af din varevogn. Hemmeligheden bag vores indretninger af arbejdsvogne, er vores

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere